Projektarbete i företagshistoria

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektarbete i företagshistoria"

Transkript

1 Projektarbete i företagshistoria I kursen har vi diskuterat den övergripande ekonomiska utvecklingen i Sverige och de förutsättningar som givits för svensk ekonomisk tillväxt och företagsamhet. En viktig motor i den svenska ekonomiska utvecklingen har varit entreprenörskap och bildandet av nya svenska företag. Dessa företag har sedan utvecklats på olika sätt. Genom att studera ett enskilt företags utveckling kan man studera likheter och skillnader mot de generella trender som diskuterats under kursen samt erhålla viktig kunskap om den inre dynamiken i företaget på mikro-nivå. Kursens projektarbete består av att ni gruppvis skall skriva en rapport om ett företags historia. Syftet med detta är dels att ge ytterligare förtrogenhet i undersökningsmetodik och rapportskrivande samt dels att ni självklart också skall lära känna ett svenskt företags historia; en kunskap som ni förhoppningsvis kommer att ha mycket glädje av under hela er utbildning. Rapportens resultat skall ni presentera på ett seminarium fredagen den 21/10. En godkänd rapport är ett krav för att en enskild student skall få ut betyg på denna kurs. Således kommer betygen Godkänd (G) eller Komplettering (K) ges på uppsatsen. Ni väljer själv grupper om fyra-fem (4-5) personer som skall genomföra projektet. Er uppgift består i att beskriva ett företags historia samt att diskutera kritiska händelser/aspekter i detta företags utveckling. Detta innebär att ni måste göra avgränsningar samt urval av det material du vill behandla. Intressanta frågor kan t.ex. vara: Hur viktig var entreprenören i detta fall? Hur skedde generationsskiften på ledningsnivå? Vilka marknader var viktiga för företaget? Vilka tekniker/uppfinningar har varit avgörande? Hur viktig har den svenska ekonomisk-politiska modellen varit för företagets utveckling? Hur har företagets organisation förändrats? Finns det helt avgörande händelser som inverkat dramatiskt på företagets utveckling? Har företaget internationaliserats och vilka konsekvenser har detta i så fall fått? Hur har ägarförhållanden påverkat företagets utveckling? Hur har relationen mellan ledning och personal fungerat? När det gäller rapportstruktur, formella krav etc. rekommenderar vi i kursledningen att ni tar en titt på de av biblioteket rekommenderade hemsidorna. Er rapport får omfatta maximalt 5000 ord, exklusive referenser och innehållsförteckning. Rapporten skall senast lämnas in vid seminariet fredagen den 21/10 kl. 9. Vid seminariet skall ni presentera er rapport på ett professionellt och pedagogiskt sätt (max 10 minuter) och förbereda minst två diskussionsfrågor som avslutning på presentationen. Ett viktigt bedömningskriterium för era rapporter är devisen läsvärd och läsbar d.v.s. såväl intressant innehåll som en god presentationsstruktur är av högsta vikt. Några mer konkreta ledord för vår bedömning av det skrivna kommer att vara: Tydligt definierad uppgift: Hur väl definierat är syftet? Vilket är syftets relevans? Är avgränsningarna rimliga? Informationsinsamling och bearbetning: Vilken information har använts och hur har den tolkats? Är det rimliga tolkningar? Har flera olika källor använts? Hur kritisk är analysen?

2 Logik och argumentation: Är den utveckling som beskrivs trovärdig? Hur övertygande är de förklaringar som ges av skeendet? Hur lätt är det att följa företagets utveckling eller den tes som drivs i rapporten? Framställning och formella krav: Har rapporten en klar och redig struktur? Är källor korrekt angivna? Vilken är nivån på den språkliga bearbetningen? Originalitet: Hur spännande lyckas författaren göra ämnet/företaget (utan att för den skull tumma på de andra kriterierna)? Nedan finner ni exempel på företag och litteratur som kan användas som underlag. Observera dock att det kan finnas mer litteratur om ett företag samt att det aldrig är fel att göra egna efterforskningar. En avgränsning i detta projekt är att maximalt två grupper (helst en grupp) kan skriva om varje enskilt företag, detta p.g.a. biblioteksbegränsningar. Välj därför snarast vilket företag ni vill studera och skriv upp era namn på listan över grupperna. Om ni vill skriva om något annat företag än de som angivits här kan detta också gå bra. Kontrollera först vilket material som finns tillgängligt och konsultera sedan er seminarieansvariga lärare för bedömning/beslut. Vi önskar er lycka till i er forskning och ser fram emot spännande resultat! Daniel, Hans, Jan och Jenny Företag (Förenings)- Sparbanken AGA Alfa-Laval Exempel på litteratur Åsling, Nils G. (2003), Banken som blev folkrörelse, Stockholm, Ekerlids Förlag Körberg, Ingvar (2003), Fusionen: samgåendet mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige, Stockholm, Ekerlids Förlag Körberg, Ingvar (1999), Ekluten: förändringsprocessen inom sparbanksrörelsen , Stockholm, Ekerlids Förlag Forsell, Anders (1992), Moderna tider i sparbanken: om organisatorisk omvandling i ett institutionellt perspektiv, Stockholm, Nerenius & Santérus Westberg, Kalle (2002), Var optimist! AGAs innovativa verksamhet , Stockholm, Almqvist & Wicksell Fritz, Martin (1983), Ett världsföretag växer fram: Alfa-Laval 100 år, del 1, Tumba, Alfa-Laval Gårdlund, Torsten (1983), Ett världsföretag växer fram: Alfa-Laval 100 år, del 2, Tumba, Alfa-Laval Åman, Per (2003), Evolution by Revolution Transforming international management in the established MNC, Stockholm, IIB

3 ASEA/ABB Astra Atlas Copco Axis Communications Bang & Olufsen Bofors Bolinder Munktell Glete, Jan (1983), ASEA under hundra år: En studie i ett storföretags organisatoriska, tekniska och ekonomiska utveckling, Stockholm, Stenströms Bokförlag Fridlund, Mats (1999), Den gemensamma utvecklingen: Staten. Storföretaget och samarbetet kring den svenska elkrafttekniken, Stockholm, Brutus Östlings Bokförlag Carlsson, Bengt & Sophie Nachemsson-Ekwall (2003), Livsfarlig ledning - historien om kraschen i ABB, Stockholm, Ekerlids förlag Holm, Erik (1992), Hässle : en berättelse om hur apotekslaboratoriet i Hässleholm utvecklades till ett internationellt forskningsföretag, Mölndal: Astra Hässle Sundling (2003), Per aspera ad astra = Genom svårigheter mot stjärnorna, Stockholm, Ekerlids förlag Gårdlund, Torsten (1973), : historien om ett världsföretag i tryckluft, Nacka, Atlas Copco AB Giertz, Eric & Alan Wilson (1998), The Atlas Copco way, Stockholm, Page One Eneroth, Kristina (1997), Strategi och kompetensdynamik en studie av Axis Communications, Lund, Lund Studies in Economics and Management 37 Bang, Jens (2000), Bang & Olufsen: fra vision til legende, Struer, Vidsyn Fransson, Stig (1996), Bofors 350 år, Stockholm, Probus Steckzén, Birger (1947), Bofors: en kanonindustris historia, Stockholm Ljungqvist, Fredrik (1996), Från tröskverk till motorer, Mariestad Gårdlund, Torsten (1945), Bolinders: en svensk verkstad. Till 100- årsminnet J. & C.G. Bolinders mekaniska verkstads grundande, Stockholm Bonniers Sundin, Staffan (2002), Konsolidering och expansion : Bonniers - en mediefamilj, Stockholm, Bonnier Larsson, Mats (2002) Bonniers - en mediefamilj : förlag, konglomerat och mediekoncern , Stockholm, Bonnier Cardo (Sockerbolaget) Carnegie Celcius Den Danske Bank (Östgöta Enskilda Bank) Kuuse, Jan (1982), Sockerbolaget-Cardo , Malmö, Sockerbol.-Cardo Attman, Artur (1953), D. Carnegie & Co : en hundrafemtioårig merkantil och industriell verksamhet, Göteborg Gerge, Adam (1993), Staten som ägare av SSAB och Celsius, Uppsala, Uppsala universitet Anell, Barbro (red.) (1992), Staten som ägare: erfarenheter från ASSI, Celsius, Nordbanken, Procordia och SSAB, Stockholm, SNS Hansen, Per H. & Søren Mørch (1997), Den Danske Bank, Viby, Centrum Axelsen Drejer, A. (1950), Den Danske Andelsbank, , Köpenhamn Malmberg, Arne (1987), Östgöta enskilda bank 150 år: minnesskrift utgiven med anledning av 150-årsjubiléet år 1987, Linköping, Östgöta enskilda bank

4 Degerfors Bruk Jansson, Rolf (2002), Stålbadet i Degerfors: en lönsamhet till döds, Stockholm, Hjalmarson & Högberg Moberg, Ragnar (1985), Bruket i Degerfors under 300 år: , Degerfors, Degerfors hembygdsförening Ericsson Attman, Artur, Jan Kruse, Ulf Olsson (1976), LM Ericsson 100 år, 2 band, Stockholm, Telefon AB LM Ericsson Meurling, John & Richard Jeans (2000), Ericssonkrönikan: 125 år av Facit telekommunikation, Stockholm, Informationsförlaget Pettersson, Tom, I Teknikrevolutionens centrum. Företagsledning och utveckling i Facit , Uppsala Papers in Financial and Business History, Report no 16, 2003 Torekull, B (1982) och Sågvall-ullenhag (1970). FFV Curman, Katarina (1993), FFV i förändring , Eskilstuna : Celsius Invest Olsson, Ulf (red.) (1993), Aspekter på FFV , Stockholm, EHF Gambro Gårdlund, Torsten (1989), Selfmade: Holger Crafoord industriell förnyare och vidsynt donator, Stockholm, Atlantis Bergman, Olle (1998), Gambro - en företagshistorik, Malmö, Gambro Brantinsson, Charlie (1998), Den strategiska resan: från Incentive till Gambro: en av 90-talets största omstruktureringar i svenskt näringsliv, Malmö, Gambro Gränges Gunnebo Götaverken H&M Handelsbanken Hofors bruk Hägglunds & Söner Hällefors Järnverk Smith, Göran (1971), Gränges: Porträtt av ett företag, Stockholm: Prisma Meinander, Nils (1968), Gränges: En krönika om svensk järnmalm, Stockholm Hellström, Sven (1989), Gunnebo: Från kipphammarverk till storföretag, Västervik: Ekblads Söderbom, Arne (1995), Förändringsförloppet i ett storföretag: en studie om strategiskt handlande, strategifaser och företagsmyter, Göteborg: BAS Götaverken (1966), Götaverken 125 år: , Göteborg, AB Götaverken Pettersson, Bo (2001), Handelsmännen: så skapade Erling och Stefan Persson sitt modeimperium, Stockholm, Ekerlids Förlag Steinwall, Carin & Åsa Crona (1989), Moderouletten: hur Hennes & Mauritz tog hem högsta vinsten, Stockholm, Bonnier Hildebrand, Karl-Gustaf (1971), I omvandlingens tjänst: Svenska handelsbanken , Stockholm Wallander, Jan, åtskilliga publikationer Steckzén, Birger (1957), Hofors bruks historia, Göteborg Anderson, Helén (1994), Ett industriföretags omvandling: en studie av Hägglunds förändringsprocess med bas i företagets produkter, relationer och resurser, Stockholm, EFI/HHS Anderson, Helén (1994), En produkthistoria!, Stockholm, EFI/HHS Jonsson, Sverker (1993), Företag och samhälle i förvandling: Hellefors bruk AB och Hellefors järnverk , Stockholm, Jernkontoret

5 ICA IKEA Investor Johnson-koncernen Kooperativa förbundet Korsnäs Kockums Kosta KPMG Bohlins KåKå Kjellberg, Hans (2001), Organising distribution: Hakonbolaget and the efforts to rationalise food distribution, , Stockholm, EFI/HHS Wirsäll, Nils-Erik (1997), Så lever den omöjliga idén: en berättelse om Ica-rörelsen under 80 år, Västerås, ICA Björk, Stellan (1998), IKEA: entreprenören, affärsidén, kulturen, Stockholm, Svenska förl. Kamprad, Ingvar (1998), Historien om IKEA: Ingvar Kamprad berättar för Bertil Torekull, Stockholm, Wahlström & Widstrand Sjöberg, Thomas (1998), Ingvar Kamprad och hans IKEA: en svensk saga, Stockholm, Gedin Salzer, Miriam (1994), Identity across borders: a study in the "IKEAworld", Linköping, Linköpings universitet Lindgren, Håkan (1994), Aktivt ägande: Investor under växlande konjunkturer, Stockholm, EHF Brantingson, Charlie (1991), Investor , Stockholm, Investor De Geer, Hans (1998), Firman. Familj och företagande under 125 år: från A Johnson & Co till Axel Johnson gruppen, Stockholm Rinman, Torsten (1990), Rederiet: Johnson Line under 100 år, Göteborg, Rinman & Lindén Ruin, Olof (1960), Kooperativa förbundet : en organisationsstudie, Lund, Lunds universitet Aléx, Peder (1994), Den rationella konsumenten: KF som folkuppfostrare , Stockholm, B. Östlings bokförl. Giertz, Eric (1999), Samverkan till egen nytta: boken om konsumentkooperativ idé och verklighet i Sverige, Stockholm : Prisma Kylebäck, Hugo (1999), Kooperativa ledare och livscykler : historia och framtid: ett hundrafemtiårsperspektiv, Göteborg, BAS Althin, Torsten (1955), Korsnäsbolaget : historik, Gävle Sundell, Olof (1991), Korsnäs: ett skogsindustriföretag växer fram: en sammanställning, Gävle: Korsnäs AB Seth, Carl-Eduard (1940), Kockums mekaniska verkstads AB, Malmö: , Malmö Artéus, Margareta (1992), Kosta 250: , Kosta: Kosta Boda Anderbjörk, Jan-Erik (1942), Kosta glasbruk : jubileumsskrift utgiven av Kosta glasbruk med anledning av dess 200- åriga verksamhet, Kosta: Kosta Boda Andersson, Hans (2002), Organisering för individualitet: Transparenta och opaka aspekter i utvecklingsprocesser, Ekonomiska institutionen, Dissertation No. 57, Linköping: Linköpings universitet Reinius, Ulla (1998), KPMG Bohlins 75 år: , Stockholm: Informationsförlaget Sonnby, Nils (1989), KåKå AB: 60 framgångsrika år, Helsingborg: KåKå

6 Modo Motala Verkstad Nokia Gårdlund, Torsten (1986), MoDo , Örnsköldsvik, Mo och Domsjö Gårdlund, Torsten (1951), Mo och Domsjö intill 1940: den ekonomiska utvecklingen, Stockholm, Almqvist & Wicksell Melander, Anders (1997), Industrial Wisdom and Strategic Change: The Swedish Pulp and Paper Industry , Jönköping, Jönköping International Business School Boo, Allan (1922), Minneskrift med anledning av Motala Verkstads hundraåriga verksamhet, , Stockholm Jansson, Jano-Olov (1990), Arbetsorganisationen vid Motala Verkstad : Den engelska tiden, Stockholm: Alqvist & Wiksell Strömbäck, Lars (1993), Baltzar von Platen, Thomas Telford och Göta Kanal: Entreprenörskap och tekniköverföring i brytningstid, Stockholm: Brutus Östlings förlag Melin, Leif (red.) (1983), Strukturförändringar, företagsstrategier och lokala aktörer, Linköping: Ekonomiska institutionen, rapport nr 131 Häikiö, Martti (2002), Nokia: The inside story, Helsinki, Edita Bonsdorff, Lars G. Von (1965), Nokia aktiebolag: , Helsingfors, Nokia AB Nordiska Kompaniet Herlitz-Gezelius, Ann-Marie (1992), Åren som gått: Nordiska kompaniet, Lund: Signum Helgesson, Susanne (2002), Nordiska kompaniet - den kommersiella teatern, Stockholm: Wahlström & Widstrand Pharmacia & UpJohn Riksgäldskontoret Salén Sandvik SAS SCA Andersson, Per (1996), The emergence and change of Pharmacia Biotech : the power of the slow flow and the drama of great events, Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk. Frankelius, Per (1999), Företagande över tid. Pharmacia & Upjohn, Del 2, Malmö, Liber Dahmén, Erik (red.) (1989), Upplåning och utveckling: Riksgäldskontoret , Stockholm, Riksgäldskontoret Sjögren, Hans (1999), Spelet i Saléninvest: staten, bankerna, ägarna och ledningen , Stockholm, Ekerlids Förlag Hedebrant, Olle (1987), Omvandlingen: Sandvik : Från järnverk till högteknologiskt företag, Växjö: Hall Christensen, Jens (2000), IT and business: a history of Scandinavian airlines, SAS, Aarhus, Aarhus universitetsforlag Buraas, Anders (1972), Fly over fly: historien om SAS, Oslo, Gyldendal Utterström (red.) (1979), SCA 50 år: studier kring ett storföretag och dess föregångare, Sundsvall, SCA

7 Scania Bergendal, Sture, Kaj Sandell & Bo Streiffert (1991), Scania 100 år : ett sekel industri- och fordonshistoria, Stockholm, Streiffert Ramstedt, Lars (2000), Scanias militärfordonshistoria , Stockholm, Probus Giertz, Eric (1991), Människor i Scania under 100 år: industri, arbetsliv och samhälle i förändring, Stockholm, Norstedts juridikförl. Sahlgren, Une (1989), Från mekanisk verkstad till internationell industrikoncern: Scania Vabis , Stockholm, Almqvist & Wiksell International/Uppsala, Uppsala universitet Elsässer, Björn (1995), Svensk bilindustri: en framgångshistoria, Stockholm, SNS Skandia Englund, Karl (1993), Skandiamän och andra försäkringsmän : femtio biografiska studier, Stockholm, Skandia Englund, Karl (1982), Försäkring och fusioner. Skandia, Skåne, Svea, Thule, Öresund: , Stockholm, Skandia Lönnborg, Mikael (1999), Internationalisering av svenska försäkringsbolag: drivkrafter, organisering och utveckling , Uppsala, Acta Universitatis Upsaliensis Lönnborg-Andersson, Mikael (1993), Skandinavbankgruppens ägande : organisation och utveckling, Stockholm, EHF (rapport) Skanska Rönnow, Sixten (1947), AB Skånska Cementgjuteriet , Stockholm Hellström, Carl (1937), Aktiebolaget Skånska cementgjuteriet : en återblick på femtio års verksamhet, Malmö, AB Skånska cementgjuteriet Hellström, Carl, Ulf Wickbom & Maj-Britt Brenner (1987), Skånska cementgjuteriet. 2, Skånska cementgjuteriet - Skanska , Danderyd, Skanska Åberg, Alf (1972), Cement i 100 år: en krönika om Skånska cementaktiebolaget - AB Cementa, Malmö, Industri AB Euroc SKF Lindskog, Folke (1976), Att leda ett multinationellt företag, Stockholm, Askild & Kärnekull Steckzén, Birger (1957), SKF - Svenska kullagerfabriken: en svensk exportindustris historia , Stockholm, Norstedts SSAB Jonsson, Sverker (1990), Vägen mot SSAB: NJA och den svenska handelsstålsindustrin , Luleå, Norrbottens museum Anell, Barbro (red.) (1992), Staten som ägare: erfarenheter från ASSI, Celsius, Nordbanken, Procordia och SSAB, Stockholm, SNS Gerge, Adam (1993), Staten som ägare av SSAB och Celsius, Uppsala, Uppsala universitet Stadshypotek Sjögren, Hans (red.) (2002), I takt och otakt med tiden: Stadshypotek mellan marknad och politik, Stockholm, Ekerlids Förlag

8 Swedish Match Telia Sonera Tetra Pak Tobaksmonopolet Uplandsbanken Wikmanshyttan Hildebrand, Karl-Gustaf (1985), Expansion, crisis, reconstruction, , Stockholm, LiberFörlag Lindgren, Håkan (1979), Corporate growth : the Swedish match industry in its global setting, Stockholm, LiberFörlag Lindell, Pia (1992), Strategisk styrning och förändring: En begreppsutredning baserad på en studie av Swedish Match , Linköping, Linköpings universitet Ioannidis, Dimitrios (1998), I nationens tjänst? Strategisk handling i politisk miljö: en nationell teleoperatörs interorganisatoriska strategiska utveckling, Stockholm, EFI/HHS Helgesson, Claes-Fredrik (1999), Making a Natural Monopoly: The Configuration of a Techno-Economic Order in Swedish Telecommunications, Stockholm, EFI/HHS Tahvanainen, Karl (1993) 140 år i ledningen: Televerket , Farsta, Televerket Ekström, Brita-Lena & Christina Lindqvist (2001), Spelet kring Telia, Stockholm, Bokförl. DN Andersson, Peter & Tommy Larsson (1998), Tetra: historien om dynastin Rausing, Stockholm, Norstedts Leander, Lars (1996), Tetra pak: visionen som blev verklighet: en annorlunda företagshistoria, Lund, Tetra Pak International Rydenfelt, Sven (1995), Sagan om Tetra pak: till hundraårsminnet av Ruben Rausings födelse 1895, Stockholm, Fischer (1940), Minnesskrift utgiven med anledning av Svenska tobaksmonopolets tjugofemåriga verksamhet den 1 juni 1940 : , Stockholm Ullenhag, Kersti (1990), Förnyelse, förvandling, fusion: Uplandsbanken , Uppsala, Hallgren & Fallgren Axelsson, Björn & Håkan Håkansson (1981), Wikmanshyttans uppgång och fall, Uppsala, Uppsala universitet Volvo Olsson, Jean Christer & Henrik Moberger (2002), Volvo 75 år: , St. Gallen, Norden media Hökerberg, Jan (2000), Spelet om Volvo, Stockholm, Ekerlids Förlag Elsässer, Björn (1995), Svensk bilindustri: en framgångshistoria, Stockholm, SNS

Kapitalägare då och nu förmögenheter, beskattning och samhällets syn

Kapitalägare då och nu förmögenheter, beskattning och samhällets syn IFN Policy Paper nr 70, 2015 Kapitalägare då och nu förmögenheter, beskattning och samhällets syn Magnus Henrekson Institutet för Näringslivsforskning Box 55665 102 15 Stockholm info@ifn.se www.ifn.se

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

DE STÖRSTA SVENSKA LEDARSKAPS- BEDRIFTERNA

DE STÖRSTA SVENSKA LEDARSKAPS- BEDRIFTERNA NOVEMBER 2010 DE STÖRSTA SVENSKA LEDARSKAPS- BEDRIFTERNA FÖRVERKLIGANDE AV EN MYCKET STOR VISION OCH AFFÄRSIDÉ / IKEA OCH TETRA PAK BYGGANDE AV NÄTVERKSFÖRETAG LOGISTIKEN SKAPADE STYRKAN / HENNES & MAURITZ

Läs mer

Leda mot det nya. Redaktörer EN FORSKNINGSANTOLOGI OM CHEFSKAP OCH INNOVATION MARTIN KREUGER LUCIA CREVANI KRISTINA LARSEN

Leda mot det nya. Redaktörer EN FORSKNINGSANTOLOGI OM CHEFSKAP OCH INNOVATION MARTIN KREUGER LUCIA CREVANI KRISTINA LARSEN Leda mot det nya EN FORSKNINGSANTOLOGI OM CHEFSKAP OCH INNOVATION Redaktörer MARTIN KREUGER LUCIA CREVANI KRISTINA LARSEN Ansvarig utgivare VINNOVA. Copyright FÖRFATTARNA TILL VARJE KAPITEL VAR FÖR SIG.

Läs mer

Lokala nyheter: till vilket pris som helst?

Lokala nyheter: till vilket pris som helst? Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Kandidatuppsats 15 hp Journalistik Vårterminen 2012 (Frivilligt: Programmet för xxx) Lokala nyheter: till vilket pris som helst? En kvantitativ

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport

Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport MAGNUS KEMPE CRISTIAN WENNERSTRÖM HELÈNE OLSSON KAIROS FUTURE, 2014-02-17 Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport OMVÄRLDSANALYS PÅ UPPDRAG AV SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING 17 FEBRUARI 2014 Consultants for

Läs mer

Makten i stadshuset. Forskningsöversikt och probleminventering. Ylva Waldemarson

Makten i stadshuset. Forskningsöversikt och probleminventering. Ylva Waldemarson Makten i stadshuset Forskningsöversikt och probleminventering Ylva Waldemarson Stockholmsforskningen/Stockholmia förlag 2006 Publikation utgiven av Stockholmsforskningen, Juni 2006 2006, Ylva Waldemarson

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

Paradoxernas paradis - eller vi tror på mångfald

Paradoxernas paradis - eller vi tror på mångfald Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen Organisation D Magisteruppsats 10 poäng Höstterminen 2003 Paradoxernas paradis - eller vi tror på mångfald - en granskning av

Läs mer

Bankfusioner en effektstudie av Handelsbankens och SEB:s förvärvsstrategi

Bankfusioner en effektstudie av Handelsbankens och SEB:s förvärvsstrategi Företagsekonomiska institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN September, 2003 LUNDS UNIVERSITET Bankfusioner en effektstudie av Handelsbankens och SEB:s förvärvsstrategi Magisteruppsats: Strategic management Författare:

Läs mer

Strategi, styrning och konkurrenskraft

Strategi, styrning och konkurrenskraft Linköping Studies in Science and Technology Dissertation No. 1318 Strategi, styrning och konkurrenskraft En longitudinell studie av Saab AB Erik B Nilsson Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Ett Sverige med Meidners löntagarfonder vad skulle ha hänt? Fredrik Erixon & Per Hortlund?????

Ett Sverige med Meidners löntagarfonder vad skulle ha hänt? Fredrik Erixon & Per Hortlund????? ?????? Ett Sverige med Meidners löntagarfonder vad skulle ha hänt? Fredrik Erixon & Per Hortlund?????????? Ett Sverige med Meidners löntagarfonder vad skulle ha hänt? Fredrik Erixon & Per Hortlund Författarpresentation:

Läs mer

B 2005:4. De bortglömda innovationerna

B 2005:4. De bortglömda innovationerna B 2005:4 De bortglömda innovationerna De bortglömda innovationerna Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Telefon 08-681 91 00 Fax 08-19 68 26 www.nutek.se Omslag: NUTEK B 2005:4 ISBN 91-7318-361-X April

Läs mer

Ett museum skall irritera

Ett museum skall irritera Särtryck ur: Årsbok 2012 KVHAA Stockholm 2012 (isbn 978-91-7402-413-5, issn 0083-6796) JOHAN HEGARDT Ett museum skall irritera historiska museet satt i dess politiska sammanhang Inledning För några år

Läs mer

Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor?

Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor? VA-Forsk rapport Nr 2006-11 Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor? Anna Thomasson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras

Läs mer

De nya affärsmodellerna. - värdeskapande affärsinnovationer Tillväxtanalys Studentplan 3, 831 40 Östersund. Rapport

De nya affärsmodellerna. - värdeskapande affärsinnovationer Tillväxtanalys Studentplan 3, 831 40 Östersund. Rapport Rapport 2010:07 2010:09 De nya affärsmodellerna - värdeskapande affärsinnovationer Tillväxtanalys Studentplan 3, 831 40 Östersund Sveriges näringsliv har förändrats dramatiskt under de senaste decennierna.

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen?

Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen? En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 4 2 0 1 0 Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen? I en doft av trä och ytor som andas historia,

Läs mer

Svenska avhandlingar i historia 1997-2001.

Svenska avhandlingar i historia 1997-2001. Svenska avhandlingar i historia 1997-2001. Peter Aronsson 10 december 2002 Tryckt i Aronsson, Peter. "Svenska avhandlingar i historia 1997-2001." Utvärdering av grundutbildning och forskarutbildning i

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat forskning innovation tillväxt #2 april 2010 nytt Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat Låter användarna skapa innovation ledare Innovation kräver investeringar innehåll

Läs mer

FÖRETAGSAMMA ELEVER. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Eva Leffler. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006.

FÖRETAGSAMMA ELEVER. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Eva Leffler. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006. FÖRETAGSAMMA ELEVER Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan Eva Leffler Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006. Eva Leffler 2006 ISSN 1650-8858 ISBN 91-7264-041-3 Tryck: Tryckt

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat!

Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat! Examensarbete, kandidatnivå Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat! En studie om kvinnors företagande i Kalmar län Författare: Lotta Eriksson och Ida Petersson

Läs mer

Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer?

Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer? Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer? Tekn. Dr. Christian Sandström Ratio och Chalmers tekniska högskola christian.sandstrom@chalmers.se 1 Förord En av de viktigaste frågorna för utformning av

Läs mer

Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun

Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun FORSKNINGSRAPPORT Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun Carina Lundmark, Gunnar Jonsson Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun Carina Lundmark & Gunnar Jonsson ISSN: 1402-1528 ISBN 978-91-7439-829-8

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS Jonas RUNDQUIST Sektionen för Ekonomi och Teknik, Högskolan i Halmstad Box 823, 301 18 Halmstad, SWEDEN De projekt

Läs mer