Ekonomi + Expansion = Kontroll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi + Expansion = Kontroll"

Transkript

1 nr.4 > Har man mer än en halv miljon aktiva kunder och en årlig tillväxt på mer än 20 procent, måste det vara enkelt att snabbt dimensionera efter behov. Läs mer om uppstickaren. Sidan 3 Ekonomi + Expansion = Kontroll Framtidssäkrad riskhanterare > Malmö När affärsidén är att minimera risker, kändes det givet är utkontraktera IT-driften. Att det dessutom ligger lokalt är lika självklart. Läs mer om idéerna. Sidan 11 Fiber både i magen och kabeln > Landskrona Havredrycksproducenten som valde att satsa på kärnverksamheten framför att husera dyra serverhallar. Läs mer om valen. Sidan 7 Anrikt och modernt hotell med krav > Smärtfri in- och utcheckning är lika viktiga som lyhörda och hjälpsamma leverantörer. Läs mer om hotellkedjan. Sidan 4

2 DRI FTSFORUM DRI FTSFORUM 3 Dags att sluta stressa Alltid rätt dimensionerad Sluta stressa och gör något annat istället! Den uppmaningen kommer från IT Gårdens vd Jan Swedin. Din tid är alldeles för värdefull för att slösas bort på något så självklart som IT. Det tycker IT Gårdens vd Jan Swedin. Inte så att företagets IT-stöd är betydelselöst. Tvärt om blir det allt viktigare med vässade verktyg på dagens hårt konkurrensutsatta marknad. Fast det är inte nödvändigt att sköta sin ITdrift på egen hand. Befria tid Rådet är att ta proffshjälp. Den som gör det slipper måsten som skalskydd, reservkraft, programuppdateringar, användarassistans, brandväggar och backup. Vi erbjuder stressfri IT till, säger Jan som förklarar att den tid och de resurser som frigörs vid outsourcing istället kan satsas på att utveckla kärnverksamheten. Komplett eller delvis Stressfri IT sätter funktionen i fokus på bekostnad av tekniken. Allra mest avstressande är det att välja en komplett driftslösning. Naturligtvis är det fullt möjligt att bara utkontraktera delar av företagets IT-verksamhet som till exempel dygnet-runt-övervakning. Det är aldrig för sent att välja rätt lösning. Man kan dessutom göra det steg för steg, uppmanar Jan Swedin, VD för IT Gården. Resurs Banks framgångar bygger på ett avbrottsfritt IT-stöd. Därför anlitar banken IT Gården för driftövervakningen. Resurs Bank är en uppstickare på bankmarknaden med konsumentkrediter via butik som främsta specialitet. Med undantag för bolån och aktiehandel erbjuder landets ledande kreditgivare för konsumentkrediter idag de flesta typer av banktjänster. År 2005 prisades Resurs Bank av tidningen Privata Affärers för årets bästa sparkonto. I utbudet ingår även betal- och kreditkortet Supreme Card. Factoring, leasing och företagskonto har identifierats som framtida tillväxtområden. Emma Brentegani håller skans med gott humör. kan koncentrera sig på försäljning istället för betalningsfrågor, säger Joakim. Säkerhet är A och O svägarna till handlare och kunder det är även möjligt att ansöka om lån på måste fungera perfekt. Inget annat än högsta säkerhet gäller i en verksamhet som hanterar pengar och som har mer än en halv miljon aktiva kunder. Två egna datahallar ger banken full redundans. Det egenutvecklade banksystemet, som är kärnan i verksamheten, körs på IBM:s AS/400-plattform. Det finns dessutom ett stort antal server- och PC-baserade kring- som för en betydande del av bankens hårdvaruförsörjning. hett Joakim beskriver IT Gårdens organisation som mycket serviceinriktad. Skulle något som inte kan åtgärdas på distans krångla är de snabbt på plats, säger han och berättar att det finns planer för ett vidgat samarbete: Av både säkerhets- och kostnadsskäl är säkerhetskopiering som tjänst högintressant för oss. Vi måste alltid vara online och aldrig tumma på säkerheten, säger Joakim Plantin, produktionschef på Resurs Bank. Ansvarig utgivare: Jan Swedin, IT Gården i Landskrona AB Redaktionsråd: Jan Swedin, Henrik Azelius Skribent: Per Eriksson Foto: Klas Andersson, Malmö Layout & produktion: IT Gården Tryck & repro: XRT, Landskrona Upplaga: ex Papper: Munken Polar, 150 gram Distribution: Företag i Skåne Kontaktpersoner: Priset utgår från antalet användare av valda funktioner som mejl, affärssystem, Officepaket, backup och så vidare. Ingen risk för obehagliga överraskningar när fakturan kommer, med andra ord. Att stressfrihet går hem i regionen bevisas av IT Gårdens tillväxt. Detta 23 medarbetare starka kunskapsföretag har skapat förtroende hos kunder ibland annat, Landskrona, Lund, Malmö, Staffanstorp och Åstorp. I detta nummer av Driftsforum hälsar vi på hos några av dem. Stressfritt med tillväxt Jan berättar att omsättningstillväxten under senare år legat på procent. Han räknar med att framöver nå minst samma tal. IT Gårdens verksamhet startade år 2000 med två driftshallar. För att kunna ligga steget före kundföretagens kapacitetsbehov har dessa hallar efterhand kompletteras med ytterligare tre anläggningar med samma höga säkerhetskrav som de ursprungliga. Två av dem finns i. Tack vare dessa tillskott kommer vi närmare våra kunder samtidigt som de hjälper oss att erbjuda redundans. Analysföretaget Gartner räknar med en fortsatt kraftigt växande marknad för outsourcing. I en enkät som gjorts av Coleman Parkes Research på uppdrag av Colt uppger över 75 procent av de största företagen i Europa att de ska satsa mer på program som tjänst. Den skånska erfarenheten säger att konceptet lämpar sig ypperligt även för medelstora företag: Av våra närmare hundra driftskunder ligger snittstorleken på användare, avslutar Jan. Tungt IT-stöd Resurs Bank har hittills levt upp till målsättningen att växa organiskt med minst 20 procent per år. En ökande omsättning till trots skjuter antalet medarbetare, 140 årsanställda, inte i höjden i samma takt. Vår verksamhet bygger på ett rationellt administrativt flöde och vilar tungt på ett väl fungerande IT-stöd, förklarar bankens produktionschef Joakim Plantin. Ränte- och stressfri Denna snabbväxande nischbank är sprungen ur Resurs Finans som gjort sig känt för räntefrikonceptet. Även om hemelektronikbranschen, med kedjor som Onoff och Siba, är fortsatt viktig betjänas numera över hundra detaljhandels- och servicekedjor runt om i Skandinavien med effektiva och lojalitetsbyggande kortlösningar. Smidig kontouppläggning med kreditprövning och avtalsutskrift i butik gör att handlarna system. IT Gårdens uppgift är att genom dygnet-runt-övervakning trygga serverinfrastruktur och datakommunikationslänkar. Vi måste alltid vara online, poängterar Joakim och beskriver bankens stora flöde av kort- och betalningstransaktioner, kreditupplysningar samt webb- och mejltrafik. Kapacitetsutnyttjandet växlar Samarbetet med IT Gården sträcker sig tillbaka till år 2005 och inleddes med ett tekniskt generationsskifte. Joakim vittnar om de kloka råd och den hjälp som han fick vid den strategiska översynen och analysen av kommunikationsnätets struktur som då gjordes. I övervakningsuppdraget ingår, förutom att tidigt känna av störningar och hantera larm, även att följa kapacitetsutnyttjandet så att anläggningen alltid är rätt dimensionerad. Dessutom frigör IT Gården resurser genom att stå för användarsupport lik- Resurs Bank Joakim Plantin Bankverksamhet milj. kr 2006

3 4 DRI FTSFORUM DRI FTSFORUM Modern IT-strategi i anrik miljö säkrar miljön Inte nog med att IT Gården tryggar NSR:s verksamhetskritiska system. Återvinningsföretaget har också fått ett bollplank i IT-tekniska frågor. Sopbil efter sopbil bromsar upp för att väga in sig vid entrén till Filbornaanläggningen i. Bakom inhägnaden återvinner NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) en stor del av allt det avfall som produceras i regionen. Mat- och livsmedelsavfall från hushåll och industrier rötas till gas i en av landets största biogasanläggningar. Trädgårdsavfall komposteras och blir till jord. Här sorteras och behandlas även returpapper, plast, glas och industriavfall på ett miljömässigt riktigt sätt. Återvinning i arkitektur Återbruk är ledordet även för NSR:s kontorsbyggnad som år 2003 fick Region Skånes arkitekturpris. Parketten inne i det ljusa och moderna glashuset är ett före detta gymnastiksalsgolv, teglet är återanvänt och ledstängerna gammal räls. Vikt utan stress Den våg som transportfordonen passerar på såväl in- och utvägen är en delförklaring till det drift- och övervakningsavtal som NSR tecknade med IT Gården i september år. Vågdatasystemet bara måste fungera, säger Catarina Månsson och förklarar att detta system, liksom den administrativa serverplattformen, övervakas av IT Gården. Mångfacetterad Som personal- och administrativ chef på NSR har Catarina många och vitt skiftande uppgifter. Hon ansvarar även för ekonomi, IT-stöd och inköp. IT-frågorna är knivigast och därför är det skönt att ha kunniga tekniker att diskutera med och få förslag till förbättringar, säger hon och berättar att samarbetet med IT Gården tidigt resulterade i besparingar och förenklingar. IT Gården började med att se över serverparken. Genom att strukturera och optimera driften av de olika applikationerna, där ekonomisystemet iscala, Office samt mejl- och ledningsverktyget Lotus Notes står i centrum, har det varit möjligt att minska antalet servrar. IT-tekniker med resurser Eftersom NSR delägs av kommunerna Bjuv, Båstad,, Höganäs, Åstorp och Ängelholm är företagets sammanlagt 85 datoranvändare utspridda. En egen IT-tekniker, David Boulton, svarar för stöd, installation och samordning med IT Gårdens resurser i ryggen. Säkerhet och tillgänglighet är avgörande för oss, fortsätter Catarina som också lyssnat till kloka råd som rör rutiner för säkerhetskopiering samt driftsmiljö inför arbetet med att förbättra kylanläggningen i serverrummet på Filborna. De båda Elitehotellen i, ett anrikt och det andra modernt, har höga krav på ITstödet. IT Gården garanterar smärtfri in- och utcheckning. Som rese- och handelsstad i den dynamiska Öresundsregionen har ett brett hotellutbud. Två av stadens fyrstjärniga pärlor, Mollbergs och Marina Plaza, ägs och drivs av Elite Hotels of Sweden. Med anor från 1300-talet har strategiskt placerade Mollbergs, med 104 rum, genom åren varit en självklar träffpunkt vid Stortorget. Peter Mollberg köpte år 1802 det anrika gästgiveriet, vars ägare sedan år 1639 är kända till namnet. Gästgivare med tradition Hotellets receptions- och konferenschef Tina Paulsson berättar att Mollberg år 1814 rev den gamla byggnaden för att på platsen bygga ett tvåvåningshus med källare. Det nya värdshuset lockade, med omtanke om gästerna, resenärer från när och fjärran. Vi fortsätter att värna om gästgivartraditionen och visst är mycket sig likt från den tiden, säger Tina och visar runt i hotellet som fick sitt nuvarande utseende i början av 1900-talet. 24/7 är ett måste Datorerna, diskret placerade bakom receptionsdisken, stör inte atmosfären. Att driva hotell- och restaurangrörelse utan datorstöd är idag fullkomligt uteslutet. Tina, som konstaterar att man nu måste vara online, fortsätter: Det gäller att boknings- och betalningssystem, mejl och kontorsprogram fungerar dag som natt, vardag och helgdag. Hotell är ju alltid öppna. Den kravbilden är anledningen till att IT Gården sedan maj månad år sköter IT-driften för Elitekedjans två hotell i. En lokalt placerad server i kombination med de maskiner som flyttats till IT Gårdens skaloch brandskyddade datahall ger kraft åt sammanlagt ca 35 datorarbetsplatser. Vi fattade förtroende för IT Gården, säger Annika Grahn, hotellchef på Marina Plaza, som berättar man sökte efter en lokalt förankrad samarbetspartner som kan ge support 24 timmar om dygnet. Kontrasterande syster Marina Plaza har havet och Knutpunkten, med bland annat Danmarksfärjorna, som närmaste granne. Detta affärs- och konferenshotell med 190 rum byggdes så sent som år 1991 och skiljer sig därmed markant från Mollberg. Fast i kraven på ett väl fungerande IT-stöd är det ingen skillnad. Olika generationer Annika beskriver hotellens komplexa IT-lösning, med många Vi fattade förtroende för IT Gården, de är lyhörda och hjälpsamma, uttrycker Annika Grahn och Tina Paulsson från Elite Hotels of Sweden. program och där exempelvis bokningsystmetet är en DOS-applikation. Skiftet från det tidigare driftsbolaget har gått förhållandevis smidigt även om det inte skett helt utan komplikationer: IT Gårdens folk är lyhörda och hjälpsamma, tycker Tina och Annika som båda anser att det borgar gott för en lång affärsrelation. Elite Hotel Mollberg Tina Paulsson Hotel & Restaurang milj. kr Elite H. Marina Plaza Annika Grahn Hotel & Restaurang milj. kr Snabbt och korrekt IT Gårdens lokala förankring var betydelsefull vid valet av driftspartner. Catarina vill ha en leverantör som snabbt kan vara på plats om det oförutsedda inträffar: En tekniker som dyker upp först dagen efter kommer för sent. IT-frågor är kniviga och det är bra att ha någo att diskutera med, det är Catarina Månsson och David Boultron på NSR i helt överens om. NSR AB Catarina Månsson Avfallshantering milj. kr

4 DRI FTSFORUM DRI FTSFORUM 7 Proffs vässar konkurrenskraften Sund strategi bakom uppfriskande dryck Ett väl fungerande affärssystem är ett måste på en hårt konkurrensutsatt marknad. Mats Mårtensson på Navet råder dig att ta proffs till hjälp för såväl utveckling som drift. Låt yrkeskunniga konfigurera och uppdatera, menar Mats Mårtensson, konsult på Navet i. Kundnyttan är avgörande för samarbetet mellan Stratiteq och IT Gården. Tillsammans kan de båda företagen erbjuda mer kompletta lösningar. Stratiteq hjälper företag på båda sidor Öresund att effektivisera och vidareutveckla affärsprocesser. I händerna på företagets konsulter finns den senaste generationens verktyg från Microsoft som till exempel Dynamics CRM, Office SharePoint Server och Biz- Talk Server samt QlikTechs uppskattade QlikView. Vår uppgift är att skapa bestående affärsvärden av teknik, sammanfattar företagets vd Johan Ahlkvist som berättar att specialiteten är att länka samman IT-system, processer och människor till en väl fungerande helhet. I en föränderlig värld gäller det att som företagare ständigt anpassa verksamheten till kundernas krav. Trots god marknadskännedom inom företaget finns det fördelar med att ta hjälp utifrån i förändringsprocessen. Samarbete för större kundnytta Lyckad allians Stratiteq samverkar med IT Gården i olika utvecklings- och integrationsprojekt. Denna informella allians är sprungen ur goda personliga relationer mellan medarbetare på de båda företagen. Tillsammans kan vi erbjuda mer kompletta, och därmed bättre, lösningar, förklarar Johan som ser ett stort och ökande intresse för outsourcing av IT-drift. Många likheter Att Stratiteq och IT Gården funnit varandra beror på att de båda företagen kompletterar varandra på ett fint sätt. Johan betonar de grundläggande likheterna hit hör goda kunskaper om Microsofts plattformar mellan de två företagen. En konsult kan med kreativitet kombinerat med kunskaper inom ekonomi, IT, produktion och logistik se verksamheten ur nya perspektiv, menar Mats Mårtensson, civilekonom och konsult på Navet i med mångårig erfarenhet av IT-projekt. Ordning och reda Navet, som grundades år 1991, hör till IT Gårdens konsultpartners. Utöver skontoret är företaget etablerat i Stockholm och Göteborg. Verksamheten spänner från affärsutveckling via verksamhetsstyrning till fastighetsrådgivning och corporate finance. Våra uppdragsgivare finns inom och utom landets gränser bland börsnoterade, ägarledda och offentliga företag av olika storlek. Mats Mårtensson och hans kolleger har hittills hjälpt till att förse ett sextiotal företag med ändamålsenliga system för styrning och administration. Han förklarar att det inte är ovanligt att expanderande företag växer ur sina gamla affärssystem. Navet i verksamheten Med funktioner för exempelvis hantering av order, lager, produktionsplanering, säljstöd, bokföring Smärtfritt, summerar Johan Ahlkvist, VD hos Stratiteq, koalitionen med IT Gården. Båda företagen är ungefär lika stora, väl etablerade inom sina respektive områden och med en god kundbas. Det väl fungerande samarbetet till gagn för gemensamma kunder har fler förklaringar: Entreprenörsandan är densamma, säger Johan som tack vare hög teknisk standard och attraktiva priser gärna rekommenderar IT Gården. Guldpartner Stratiteqs angreppssätt think big, start small, scale fast gäller och personaladministration är affärssystemet navet i många företags verksamhet. Som Microsoft Certified Partner utvecklar Navet lösningar i Microsoft Business Solutions Dynamics Nav (Navision). Även om detta affärssystem är lättarbetat är vi som oberoende konsultföretag inte bundet till enbart detta alternativ. Det är alltid kundens krav och framtidsplaner som styr. Navets konsulter ringar in behoven samt anpassar och integrerar affärssystemet. Även utbildning erbjuds. Företaget säljer däremot inte hårdvara eller driftstjänster: IT Gårdens gedigna kunnande gör att vi gärna rekommenderar deras tjänster till kunder som behöver en trygg driftspartner. Stora fördelar med stordrift Mats Mårtensson ser outsourcing som det självklara valet för företag som inte redan har en fungerande serverhall med reservkraft och andra säkerhetslösningar. Rådet är att dra nytta av stordriftsfördelarna för att satsa de egna resurserna på företagets kärnverksamhet: Låt yrkeskunniga konfigurera servrar, uppdatera virusskydd och säkerhetskopiera, summerar han. inte bara de avancerade lösningar som tas fram på kundernas uppdrag. Även företaget i sig har utvecklats enligt denna devis. Bolaget, som är guldpartner till Microsoft, har sedan starten år 2004 expanderat organiskt till ett femtiotal anställda fördelat på kontor i Malmö och Köpenhamn. Kundkretsen består av internationellt verksamma handels-, läkemedels- och industriföretag. Huvuddelen av våra leveranser består av IT-lösningar som är avgörande för bolagens kvalitetsoch intäktsprocesser. Bakom Oatlys hälsosamt goda havredrycker finns en lika sund IT-strategi. Utkontraktering till IT Gården ger möjlighet att satsa på kärnverksamheten. Av ren, svensk havre tillverkar Oatly en lång rad både hälsosamma och välsmakande produkter. Allt fler upptäcker havredrycken, som finns i butikens mejerihylla, för mellanmål eller som ingrediens vid matlagning. Den runda och milda smaken kommer från en patenterad produktionsprocess som bygger på Lundaprofessorn Rickard Östes forskningsrön. Vid tillverkningen bevaras havrets alla nyttigheter. Internationella produkter Dessa fiberrika drycker, som givetvis är nyckelhålsmärkta, kan sänka förhöjda kolesterolvärden. De har en bra mättnadskänsla samtidigt som mage och tarm hålls i form. Oatlys flytande havrebas används också för tillverkning av glass. Vi exporterar redan till tjugotalet länder och konkurrerar med soja- och risdrycker, säger livsmedelsföretagets jurist Mats Johansson som även ser till att IT-stödet för Oatlys cirka 40 medarbetare fungerar optimalt. Oatly AB Landskrona Mats Johansson Livsmedelsproduktion milj. kr Ett dussin gånger en miljon L Att konsumenterna uppskattar smaken bevisas av att det forskningsintensiva Oatly årligen har vuxit med uppåt 30 procent under senare tid. Det riktiga lyftet kom år 2006 med invigningen av den egna produktionsanläggningen i Landskrona som är en satsning i hundramiljonerkronorsklassen. Idag produceras här ungefär 12 miljoner liter på årsbasis och det finns kapacitet för betydligt större volymer i takt med att efterfrågan ökar. En processindustri som vår ställer höga krav på IT-infrastruktur och driftsäkerhet, säger Mats. Även ett kort avbrott kan innebära såväl produktionsstörningar som risk för att råvaror måste kasseras. Fiber till granngården Rent IT-tekniskt finns en del av Oatlys datorpark i de egna lokalerna. Merparten av servrarna står dock placerade i IT Gårdens dygnet-runt-övervakade datahall. En optisk fiberkabel löper den knappa kilometern mellan IT Gården och Oatlys kombinerade kontors- och tillverkningsanläggning som ligger på bästa skyltläge precis intill E6. Styrning och övervakning av produktionsprocessen kräver en hel del datakraft. Till Oatlys administrativa verktyg hör affärssystemet Microsoft Dynamics AX tillsammans med bland annat Office. Det går inte att ta miste på hur nöjd Mats är med driftsamarbetet med IT Gården: Jag ser stora likheter med oss här på Oatly i bland annat medarbetarnas entusiasm. Väntat besök i veckan Avtalet om resursförstärkning innebär att IT Gårdens tekniker, som i detalj kan Oatlys verksamhet, finns på plats under några timmar varje dag. Under uppbyggnadsfasen av Landskronaanläggningen har denna hjälp varit av särskilt stor vikt. Mina kolleger får ett bättre fungerande IT-stöd och för egen del har jag fått mer tid för strategiskt arbete. Tillit till outsourcing När företagets medarbetare inte behöver lägga tid och möda på IT-problem kan de istället ägna krafterna åt forskning, produktion och marknadsföring. Att outsourcing inte innebär risk för att tappa den övergripande kontrollen, vilket är ett vanligt motargument, är Oatly i sig ett bevis för: Innan vi tog steget att bygga en egen fabrik producerades våra havredrycker av samarbetspartners. Bibehållet grepp fullt möjligt med outsoucing, enligt Mats Johansson, jurist och IT-stödsansvarig på Oatly.

5 DRI FTSFORUM DRI FTSFORUM Skapar trygghet åt många Smart checklista ökar kunskapen Solids försäkringar ger konsumenter och resenärer trygghet. Själva tryggar man sina datasystem med hjälp av IT Gården. Med närmare 2 miljoner kunder är Solid Försäkringar marknadsledande inom området produktförsäkringar. Passande nog har detta sbaserade företag, vars försäkringar säljs i mer än butiker landet runt, sitt huvudkontor mitt i köpcentrat Väla där alla stora detaljhandelskedjor finns representerade. Våra försäkringar syftar till att göra köpet av bland annat hemelektronik, vitvaror och cyklar tryggare, förklarar Solids ITchef Kent Nilsson som berättar att slitageutsatta bärbara elektronikprodukter, från musikspelare via mobiler till datorer, ofta tilläggsförsäkras mot funktionsfel och olyckshändelser. Solid Försäkring AB Kent Nilsson Försäkringsverksamhet milj. kr Solitt försäkringssortiment Även om produktförsäkringarna är mest välkända erbjuds ett solitt sortiment av försäkringar för hem, fritidshus, bil och vägassistans. Ett område i särskilt stark tillväxt är reseförsäkringar där Solid, som startade år 1993, har såväl grundläggande skydd som komplement till hemförsäkringen samt avbeställningsskydd. Vårt IT-beroende är stort och hög driftsäkerhet är ett måste, säger Kent som berättar att försäkringsmoduler finns integrerade i vissa handlares butiksdatasystem samtidigt som såväl ombud som slutkunder kan beställa försäkringar via. Agerar som stark grupp Solid är tillsammans med Resurs Bank en del av Resursgruppen. Här ingår även bolag som bedriver grossistverksamhet inom De många sociala aktiviteterna gör gott för kotaktnätet i branschen, enigt Kent Nilsson, IT-chef hos Solid Försäkringar. hemelektronik, callcenter, telemarketing, IP-telefoni, inkasso och leasing. Genom att agera som en grupp, istället för som enskilda företag, kan vi effektivisera och förbättra villkoren vid inköp. Haveri utan katastrof Kent berättar att Solids servrar för Exchange, SQL och webb står i Resurs Banks datahall. Utöver driftsupport och dygnet-runtövervakning av maskinparken har försäkringsbolaget även tecknat ett serviceavtal med IT Gården. När ett nätaggregat havererade för en tid sedan hade vi ett nytt på plats inom tre timmar, berättar Kent som uppskattar den geografiska närheten till IT Gården. Tillväxt med uppbackning Försäkringsbolaget har idag 35 medarbetare vid huvudkontoret. Ett mått på den prognostiserade tillväxten är att de nya lokalerna har 50 kontorsarbetsplatser. Ett säljkontor står under etablering i Stockholm samtidigt som Solid etablerar sig i länder som Schweiz och Spanien. Tillväxten underlättas av IT Gården som hjälpt oss att skapa en enhetlig och därmed lättunderhållen PC-plattform. Social spetskompetens När Kent köper IT-tjänster är spetskompetens avgörande eftersom det är svårt att för en liten IT-avdelning som hans att hinna bevaka alla specialområden. Fast visst är det en bonus att man också kan ha kul i arbetet: IT Gårdens många sociala aktiviteter gör gott för mitt kontaktnät i branschen, summerar han. Med IT Gården som strategisk teknikpartner moderniserar DoOnDot checklistan. Digitalt papper och penna visar vägen till förbättrad konkurrenskraft. Med hjälp av modern, men samtidigt beprövad, teknik tar DoOn- Dot den klassiska checklistan till en ny och betydligt intelligentare nivå. sföretagets digitaliserade checklista underlättar exempelvis på-platsen-kontroller inom branscher som restaurang, hälso- och sjukvård, städ, läkemedel och livsmedel. Sören Hägvall, vd och grundare av DoOnDot, tar en restaurang som exempel. Digitalisering av rutiner som exempelvis dagliga inspektioner ökar kunskapen om verksamheten. Med hjälp av dessa insikter kan kvalitet, lönsamhet och service förbättras. Genom att snabbt och effektivt mäta kundönskemål, kassation och andra nyckeltal får restaurangägaren helt andra möjligheter att följa upp, styra och utveckla verksamheten än företag som inte har samma överblick. Framtidsfabriken Mötet med Sören och innovationsföretagets övriga grundare sker i Tretorns före detta gummifabrik som renoverats och ömsat skinn till framtidsverkstad. I den nya stadsdel som håller på att växa fram i södra hamnområdet hör Ikeas huvudkontor och Campus till de närmaste grannarna. På nedervåningen presenteras s genom tiderna största stadsbyggnadsprojekt och en trappa upp sitter vi och utvecklar vår dutt-teknik i en kreativ miljö tillsammans med andra entreprenörer, berättar Johan Falk och Mikael Johansson. DoOnDot Ltd, UK Filial Johan Falk Digitala checklistor 3 - Vi har full kontroll över kostnaderna och goda möjligheter att expandera, påpekar Johan Falk och Mikael Johansson från DoOnDot. Enklare kontroll av kvalitet Bakom behovet av smartare checklistor står en kombination av lagstiftning, kundkrav och önskemål om kvalitetscertifiering. På DoOnDot:s fullt digitaliserade checklistor duttar (registrerar) användarna snabbt och enkelt av de olika checkboxarna med en Anoto-penna. Fördelen med att fånga informationen digitalt är att den omedelbart datorlagras i IT Gårdens servrar för att via lätt kunna bearbetas och presenteras. Till skillnad från traditionella listor, som måste hanteras manuellt, stannar kunskapen inte på papperet. All den kunskap som den smarta checklistan genererar kan göra skillnad på en allt tuffare marknad, säger Sören. Vårt verktyg hjälper till att synliggöra det som idag är osynligt. Abonnemang med fördelar DoOnDot har lagt stor möda på att skapa enkelhet vid såväl registrering av data på checklistan som vid kunskapsuthämtning. Färdiga mallar för olika rutiner och branscher kan användas som de är eller anpassas till företagets egna behov. DoOnDot hjälper även till i utformningen av nya listor. Företag som vill dra nytta av den nya generationens checklistor i sin verksamhet prenumererar på tjänsten. Utan startkostnader, långa bindningstider och krånglig inlärning. Som kund betalar du en låg månatlig abonnemangskostnad, säger Mikael Johansson som berättar att det är lätt att komma igång. Okomplicerat att använda Förutom installation av digital Författarträff i Landskrona Intresset för böcker är på topp i Sverige och bokförsäljningen fort- penna med tillhörande drivrutiner i sin anslutna dator krävs det inget datortekniskt av användaren. Inloggning till DoOnDot:s administrations- och rapportsystem sker på kundens egen webbsida. IT Gården sköter såväl driften av systemet som drift och backup av DoOnDots utvecklings- och produktionsmiljö. Analyser och rapportuttag sker med QlikView som är ett lika lättanvänt som kraftfullt Business Intelligenceverktyg. Rogivande miljö Johan poängterar att även DoOn- Dot lever efter tesen stressfri IT genom att hyra program som tjänst istället för att köpa dem: Det ger oss full kontroll över kostnaderna och goda möjligheter att expandera, säger Johan som berättar att IT Gården även svarar för företagets IT-plattform med kontorsprogram, mejl och webb. PRESS STOPP För att bli en bra författare krävs inte bara tålamod. Dessutom gäller sätter att öka. Under fjolåret köptes exempelvis drygt 4 procent fller Guil- Jan Larsson, Stieg som böcker. namn läsvärda kända om många Även för debutanter år än böcker svarar lou, Liza Marklund och Henning Mankell toppar försäljningslistorna Inte omöjligt att några av morgondagens affiischnamn fllockas, det att läsa och skriva mycket. På You2Book hjälper medlemmarna varandra att utveckla skrivandet genom att i forumform lämna råd, tips och konstruktiv kritik. Oavsett om det handlar om deckare, romaner, dikter eller reseskildringar. Det är också möjligt att samarbeta om en bok genom att skriva var utan att veta om det, hos IT Gården. Till alla de webbplatser som fiinns inhysta i IT Gårdens luftkonditionerade och ständigt övervakade serverhallar hör You2Book. Förhållandevis nystartade You2Book är en tummelplats för morgondagens författare. Än så länge är den kostnadsfria tjänsten enbart öppen för svensk publik, men målsättningen är att etablera You2Book även i exempelvis Tyskland och Storbritannien. sina delar. Även den som inte har som ambition att skriva en egen bok utan bara vill läsa och kommentera andras texter kan göra det. Sajten erbjuder fiina möjligheter till kommunikation med gamla nyfunna vänner som har ett litterärt intresse. Läsarbetyg, kommentarer och baksidestexter (teasers) gör det lätt påbörjade bara eller färdiga, bästsäljarlistorna. böcker läsvärda på och hamnat spännande och namn hitta ett att sig på You2Book. Och det långt innan författaren i fråga har hunnit göra

6 1 0 DRI FTSFORUM DRI FTSFORUM 1 1 Rätt beslut då rätt också idag Säkra säkerhetsrådgivare Utan fungerande datorer skulle vi stå oss slätt, konstaterar Per Ferm, IT-chef på DAD Direct. Eftersom vi hanterar kunders information är kraven på våra ITsystems tillgänglighet, integritet och säkerhet mycket höga. Plåstra om eller bota? För sex år sedan stod DAD Direct inför ett IT-strategiskt vägval. Per säger att han inte för en sekund ångrat beslutet att kontraktera ut serverdriften istället för att själv uppdatera en åldrande maskinpark och fortsätta att sköta datahallen i egen regi. Den fiberoptiska förbindelsen till IT Gårdens datahall gör att det känns som om servrarna fortfarande finns här i huset, berättar Per som numera slipper att bekymra sig för skenande kostnader samt rutinuppgifter som övervakning och säkerhetskopiering. IT Gården är mer än en leverantör av rå datakraft. Support och licenshantering för ett fyrtiotal användares kontorsapplikationer ingår också i åtagandet. Medarbetarna på DAD Directs ITavdelning kan därmed koncentrera sig på att vässa kundernas kampanjer istället för att pyssla om kollegers persondatorer. Hittills har vi hanterat vår utvecklingsmiljö i egen regi men eftersom IT Gården gör ett så bra jobb planerar jag att överlåta också detta ansvar på dem. Med på noterna Per tackar också IT Gården för hjälpen med att ligga i den tekniska framkanten. DAD Directs hela Microsoftbaserade IT-plattform, såväl hårdvara som mjukvara, moderniserades så sent som hösten 2006 med prestandavinster som följd. Vi utvecklas med varandra, säger han och beskriver samarbetet med IT Gården som ett partnerförhållande snarare än en traditionell leverantörsförbindelse. Trots att DAD Direct är proffs på marknadsföring har man hittills inte behövt göra särskilt mycket reklam för sina egna tjänster. Kunderna har strömmat till ändå. Med helt individanpassade utskick i färgtryck hoppas vi nu att ytterligare kunna öka vår marknadsandel. Adresserade och försorterade Villaägaren på väg till den väntande postbilen. Øresund Safety Advisers affärsidé är att minimera risker. Det snabbväxande företagets egen IT-drift säkras av IT Gården. Øresund Safety Advisers hjälper företag att höja säkerhetsnivån genom att identifiera, hantera och förebygga risker i verksamheten och se till att gällande lagar följs. Säkerhetsrådgivarna, av vilka de flesta är brand- och riskhanteringsingenjörer, arbetar inom områdena brand, explosion och kemikalieutsläpp. Det danskt klingande namnet till trots är ØSA ett ungt, helsvenskt bolag med bas i Öresundsregionen. Till referensprojekten hör det 190 meter höga Turning Torso. Företaget svarade för den viktiga brandskyddsprojekteringen i Sveriges första riktiga skyskrapa. NCC, Ringhals och Akzo Nobel med flera står också på listan över kunder. Med säkerhet som affärsidé är det självklart för oss att själva ha en genomtänkt IT-strategi med hög säkerhet, säger Johan Gyllström som är ekonomi- och IT-ansvarig. Vänskaplig rekommendation Strax innan sommaren flyttades merparten av företagets datorutrustning till IT Gårdens datahall i Landskrona. Det var en vän till Johan som rekommenderade företaget att kika närmare på just denna driftpartner. När användarantalet passerade tjugo-strecket kände vi behovet av en smartare lösning, berättar Johan Gyllström, ekonomioch IT-ansvarig på Øresund Safety Advisers. IT Gården gav ett solitt och kunnig intryck. Den lokala förankringen, det är trevligt att känna sina nyckelleverantörer till namn och ansikte, samt pris-strukturen vägde tungt. Anledningen till utkontrakteringen av den administrativa IT-driften hör samman med ØSA:s expansion. Företaget startade vid millennieskiftet och har idag vuxit till 22 anställda: Med sju åtta medarbetare gick det hyfsat att sköta servrar och support i egen regi, men när antalet användare passerade tjugostrecket kände vi behovet av att hitta en smartare lösning. Simulatorer med havsutsikt IT Gården svarar idag för driften av affärs- och kontorsprogram. Öresund Safety Advisers AB Malmö (HQ) Johan Gyllström Riskhanteringskonsultation milj. kr Webbserver samt e-post, med allt vad det innebär i form av säkerhetsfunktioner som brandvägg och spamfiltrering, ingår också i åtagandet. Kvar vid ØSA:s huvudkontor i Öresundshuset i Malmö, med härlig sundsutsikt, finns de arbetsstationer som används simuleringar av exempelvis brandförlopp. Johan säger att det sparar tid att köpa program och säkerhet som tjänst. Han gläds över att slippa licenshanteringen. Det sköter IT Gården, liksom alla de uppdateringar som krävs för att kontorsprogrammen ska fungera smidigt och säkert. För oss är det en trygghet att de säkerhetskopior som görs inte lagras i samma byggnad som servrarna står i, säger han. Förutom i Malmö har ØSA kontor i och Sundsvall. Tack vare IT Gårdens kommunikationslösning kan medarbetarna dessutom komma åt sina respektive fjärrskrivbord på distans för att vid behov arbeta exempelvis hemifrån. För sex år sedan tog IT Gården hand om DAD Directs IT-drift. Per Ferm säger att det strategiska beslutet känns allt mer rätt. Kundkortsinnehavare och klubbmedlemmar landet över får varje månad post från Landskrona. Även om det inte framgår av avsändaradressen kommer försändelsen från DAD Direct som sköter en lång rad företags, myndigheters, tidningars och bokklubbars utskick. En levande dialog med kunderna främjar köptroheten, förklarar Per Ferm som är IT-chef på detta Landskronaföretag. Just nu plastas tidningar från Hemmets nal. I en annan del av produktionshallen kör en truck fram pall efter pall med adresserade och försorterade exemplar av Villaägaren till en väntande gul lastbil från Posten. Skenet kan bedra Vid en första titt in genom dörren märks det kanske inte hur ITintensivt DAD Direct är. Utan fungerande datorer skulle vi stå oss slätt, erkänner Per som berättar att företaget hjälper sina kunder även i de många taktiska steg som föregår inplastning och adressering. Databasen är avgörande för att ett utskick eller en kampanj ska ge resultat. Därför ingår allt från registervård till svars- och kampanjdatahantering i företagets tjänsteutbud. Egna databas- och analysredskap kompletteras av standardprogram som QlikView. DAD Direct AB Landskrona Per Ferm Direktmarknadsföring milj. Kr Läs om fler erfarenheter på Mjöl & Spannmål (Abdon Mills AB), Transport & Spedition, Automationsteknik, Kemartiklar, Läkemedel, El, Landskrona Förpackningar, Mark- och VA-system, Staffanstorp Värme, Konditori, Åstorp Aluminiumprofiler, Grossist, frukt & grönt, Kretskortstillverkning, Vellinge Husdjursmat, Lund Analysprogram, Lund Hotellförnödenheter Fastigheter, Landskrona Växtförädling, Svalöv

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Skörden 2012 HÖGT TRYCK EFTER SEN START. Bra mat med bonde i butiken. Lantbruk över gränserna. BIODRIVMEDEL Torkan i USA skapar debatt

Skörden 2012 HÖGT TRYCK EFTER SEN START. Bra mat med bonde i butiken. Lantbruk över gränserna. BIODRIVMEDEL Torkan i USA skapar debatt LEDAREN SID 2 Kraftfulla insatser för bättre lönsamhet EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 5 2012 BIODRIVMEDEL Torkan i USA skapar debatt SIDAN 12 DISTRIKTSNYTT Aktiv sommar

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi En tidning om företagsöverlåtelser fr ån nr 8 juni 2011 FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi OBH NORDICA strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare ARCTOS FONDER AV ENTREPRENÖRER

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten

Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten KUNDVÅRD ETT KOMPENDIUM FRÅN CS Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten 1 SÄTT 2 MÄT KUNDEN I CENTRUM Hur vill dina kunder att du ska kommunicera med dem?

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Rengör ing & Hygien. Mobil IT. Rengörings- och hygienbranschens. egen tidning TEMA: PRODUKT- UTVECKLING. blir snart en självklarhet

Rengör ing & Hygien. Mobil IT. Rengörings- och hygienbranschens. egen tidning TEMA: PRODUKT- UTVECKLING. blir snart en självklarhet Rengör ing & Hygien Medlemstidning för SRTF, Svenska Golvrådet, IIH och Almega Serviceentreprenörerna Årgång 2 Pris SEK 80 # 5.2012 TEMA: PRODUKT- UTVECKLING Mobil IT blir snart en självklarhet Rengörings-

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Kan vi lära. av Upplands Väsby? Nummer 3. lyckas du nå ut i twitterfloden? så blir den nya e-legitimationen. kan ensamhet botas med sociala medier?

Kan vi lära. av Upplands Väsby? Nummer 3. lyckas du nå ut i twitterfloden? så blir den nya e-legitimationen. kan ensamhet botas med sociala medier? KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se 2013 Nummer 2 så blir den nya e-legitimationen 2013 Nummer 3 kan ensamhet botas med sociala medier? Inför höstkonferensen:

Läs mer

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Juni 2011 www.a-focus.se Nyttan med Bredband, - Goda Exempel, 2011 A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt

Läs mer