Användarhandbok för kameran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för kameran"

Transkript

1 Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden.

2 Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i kameraförpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Alkaliska AA-batterier (2 st) Minneskort Gränssnittskabel IFC-400PCU AV-kabel AVC-DC400 Handlovsrem WS-800 Starthandbok Cd:n DIGITAL CAMERA Solution Disk Häfte om garantisystem Använda handböckerna Se även handböckerna på cd:n DIGITAL CAMERA Manuals Disk. Användarhandbok för kameran (den här handboken) När du har lärt dig grunderna kan du använda kamerans många funktioner för att ta mer avancerade bilder. Utskriftshandbok Läs den här om du vill ansluta kameran till en skrivare (säljs separat) och skriva ut. Programvaruhandbok Läs den här om du vill använda den medföljande programvaran. 2 Du kan använda minneskortet som följer med din nya kamera för att ta några provbilder och testa den. Du behöver Adobe Reader för att kunna visa PDF-handböckerna. För Word-handböckerna kan Microsoft Word/Word Viewer installeras (behövs endast för handböcker för Mellanöstern).

3 Läs detta först Provbilder Ta några provbilder i början och titta på dem, så att du ser att bilderna sparas korrekt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan sparas på ett sätt som är maskinläsbart. Varning för intrång i upphovsrätten Bilderna som har tagits med den här kameran är avsedda för personligt bruk. Ta inte bilder som gör intrång i upphovsrätten utan att först ha skaffat upphovsrättsinnehavarens tillstånd. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden har tagits för personligt bruk. Begränsningar i garantin Mer information om kamerans garanti finns i häftet om Canons garantisystem som medföljer kameran. Kontaktuppgifter till Canons kundtjänst finns i häftet om garantisystem. LCD-skärmen LCD-skärmen tillverkas med mycket hög precision. Mer än 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt, men ibland kan bildpunkter som inte fungerar synas som ljusa eller mörka punkter. Detta påverkar inte den tagna bilden och är inte ett tecken på felaktig funktion. LCD-skärmen kan vara täckt med en tunn plastfilm som skydd mot repor vid transport. Avlägsna plastfilmen innan du använder kameran. Kamerahusets temperatur Var försiktig när du använder kameran under en längre tid eftersom kamerahuset kan bli varmt. Detta innebär inte att det har uppstått ett fel. Minneskort De olika typerna av minneskort som kan användas i kameran kallas gemensamt för minneskort i den här handboken. 3

4 Vad vill du göra? Fotografera 4 Fotografera, låta kameran sköta inställningarna Bara ta bilder (Enkelt läge) Fotografera under särskilda förhållanden Ta bra bilder på människor I F C w P Porträtt (s. 56) På natten (s. 56) Barn och djur (s. 56) På stranden (s. 58) Mot snö (s. 59) Ta bra landskapsbilder J Landskap Solnedgångar U (s. 56) (s. 58) Kvällsmotiv, (s. 58) O Lövverk (s. 59) Fotografera olika andra motiv H Inomhus t Fyrverkerier (s. 57) (s. 58) yakvarium (s. 58) ZSvagt ljus (s. 59) Fokus på ansikten , 64, 78, 81 Ta bilder där jag själv finns med (självutlösare) , 64, 74, 75 Infoga datum och klockslag i bilderna Ta närbilder (närbildsfotografering) Ta sepiatonade eller svartvita bilder Ändra storleken på en bild som jag vill ta (antal bildpunkter) Ta en serie bilder Fotografera utan effekterna av kameraskakningar (bildstabilisering) Fotografera utan effekterna av kameraskakningar även i svagt ljus (Hög ISO Auto) , 70 Få mörka motiv att se ljusare ut (i-contrast)

5 Vad vill du göra? Visa 1 Titta på mina bilder Enkel visning (Enkelt läge) Spela upp bilder automatiskt (bildspel) Titta på mina bilder på en tv Söka reda på bilder snabbt , 101 Radera bilder , 30, 107 Skydda bilder från att raderas av misstag Spela in/visa videoscener E Spela in videoscener Visa videoscener , 98 Skriva ut 2 Skriva ut bilder på ett enkelt sätt Spara Spara bilder på en dator Övrigt 3 Stänga av ljudet Använda kameran utomlands

6 I kapitel 1 3 förklaras det grundläggande handhavandet och de funktioner som oftast används i kameran. I kapitel 4 och framåt förklaras kamerans avancerade funktioner med ytterligare fördjupning i varje efterföljande kapitel. Kontrollera förpackningens innehåll... 2 Läs detta först... 3 Vad vill du göra?... 4 Konventioner i den här handboken... 8 Säkerhetsföreskrifter... 9 Sätta i batterierna och minneskortet Ställa in datum och klockslag Ställa in visningsspråk Använda avtryckaren Ta bilder Visa bilder Radera bilder Skriva ut bilder Fotografera i Enkelt läge Visa eller radera bilder i Enkelt läge Spela in videoscener Visa videoscener Överföra bilder till en dator Tillbehör Tillbehör som säljs separat Komponentguide Information som visas på skärmen Indikeringslampa FUNC. -menyn grundläggande funktioner MENU grundläggande funktioner Ändra ljudinställningarna Ändra skärmens ljusstyrka Innehållsförteckning 1 Komma igång Lär dig mer Återställa kameran till standardinställningarna Formatera minneskort Energisparfunktion (Automatisk avstängning) Fotografera under speciella förhållanden och använda vanliga funktioner Fotografera vid olika förhållanden.. 56 Fotografera med specialmotiv Zooma in närmare på motiv (Digital zoom) Infoga datum och klockslag Använda självutlösaren Använda självutlösaren för ansikten Välja egna inställningar Fotografera med programautomatik Aktivera blixten Justera ljusstyrkan (Exponeringskompensation) Ta närbilder (Närbild) Ändra antalet lagrade pixlar (Bildstorlek) Ändra kompressionsgraden (Bildkvalitet) Ändra ISO-talet Ställa in vitbalansen Kontinuerlig fotografering Ändra färgtonen i en bild (Mina färger) Använda två sekunders Självutlösare Anpassa självutlösaren Fotografera med hjälp av en tv... 76

7 Innehållsförteckning Ändra kompositionen med fokuseringslåset Få ut mer av din kamera Ändra inställningen för autofokusram Förstora fokuspunkten Fotografera med autofokuslåset Välja en person att fokusera på (Välj ansikte) Ändra mätningsmetod Fotografera med manuell fokusering Fotografera med exponeringslåset Fotografera med FE-låset Fotografera med Lång synktid Ställa in slutartid Ställa in bländarvärdet Ställa in slutartid och bländarvärde Korrigera ljusstyrkan och fotografera (i-contrast) Ta bort röda ögon Ställa in blixtexponeringskompensationen Ställa in blixtstyrkan Använda funktionerna för videoinspelning Ändra bildkvaliteten Exponeringslås/ Exponeringsändring Andra fotograferingsfunktioner Visningsfunktioner Söka efter bilder med hoppfunktionen Visa bildspel Kontrollera fokus Förstora bilder Ändra övergångseffekt mellan bilderna Visa bilder på en tv Skydda bilder Radera alla bilder Rotera bilder Ändra storlek på bilder Korrigera ljusstyrkan (i-contrast) Korrigera röda ögon Välja bilder för utskrift (DPOF) Anpassa kameran Ändra funktioner Ändra fotograferingsfunktioner Ändra visningsfunktioner Användbar information Byta ut klockbatteriet Använda nätström Felsökning Lista över meddelanden som visas på skärmen Hanteringsföreskrifter Tillgängliga funktioner i olika fotograferingsmetoder Menyer Tekniska data Index Använda visningsfunktioner och andra funktioner Söka snabbt efter bilder (Indexvisning)

8 Konventioner i den här handboken Kamerans knappar och omkopplare representeras av ikoner i texten. Text som visas på skärmen visas inom hakparenteser ([ ]). Riktningsknapparna, kontrollratten och FUNC./SET-knappen symboliseras av följande ikoner. (Uppknappen) (FUNC./SET-knappen) (Högerknappen) (Vänsterknappen) (Nedknappen) (Kontrollratten) : Felsökningstips. : Tips på hur du får ut mer av din kamera. : Saker du ska vara försiktig med. : Ytterligare information. (s. xx): Sidhänvisning. xx står för sidnummer. I den här handboken förutsätts att alla funktioner har standardinställningarna. 8

9 Säkerhetsföreskrifter Innan du använder kameran bör du ha läst igenom de säkerhetsföreskrifter som beskrivs nedan. Använd alltid kameran på rätt sätt. Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är avsedda att förhindra att du skadar dig själv, andra personer eller utrustningen. Läs även handböckerna som följer med eventuella separat inköpta tillbehör som du använder. Varning! Varning! Varning! Visas vid risk för allvarlig skada eller död. Visas vid risk för personskada. Visas vid risk för skada på utrustningen. Varning! Kameran Utlös inte blixten nära ögon. Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Tänk särskilt på att inte stå närmare än en meter från barn när du använder blixt. Placera utrustningen utom räckhåll för barn. Rem: Om kameraremmen läggs runt halsen på ett barn kan detta orsaka kvävning. Minneskort, klockbatteri: farliga att svälja. Kontakta omedelbart läkare om det skulle inträffa. Försök inte plocka isär eller ändra någon del av utrustningen om detta inte uttryckligen föreskrivs i den här handboken. För att undvika risk för personskador skall du inte vidröra kamerans inre delar om du har tappat den eller om den har skadats på annat sätt. Sluta omedelbart att använda kameran om det kommer rök eller konstig lukt från den eller om den på annat sätt fungerar onormalt. Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner när du rengör utrustningen. Låt inte vätskor eller främmande objekt komma in i kameran. Det kan resultera i brand eller elektriska stötar. Om vätska eller främmande föremål kommer i kontakt med kamerans insida stänger du omedelbart av kameran och tar ut batterierna. Använd endast rekommenderade strömkällor. Användning av andra strömkällor kan resultera i brand eller elektrisk stöt. 9

10 Säkerhetsföreskrifter Batteri Använd endast rekommenderade batterier. Placera inte batterierna i eller i närheten av öppna lågor. Låt inte batterierna komma i kontakt med vatten (t.ex. havsvatten) eller andra vätskor. Försök inte att öppna, ändra eller hetta upp batterierna. Undvik att tappa batterierna och utsätt dem inte för hårda stötar. Det kan leda till explosioner eller läckage, vilket kan orsaka brand, personskador eller skador i omgivningen. Om ögon, mun, hud eller kläder kommer i kontakt med innehållet i ett batteri som läcker ska kontaktområdet omedelbart sköljas med vatten. Kontakta därefter sjukvården. Övriga varningar Spela inte den medföljande cd-skivan (eller skivorna) i en cd-spelare som inte stöder cd-skivor av datatyp. Om en cd-skiva spelas upp i en vanlig cd-spelare (musikspelare) kan högtalarna skadas. Att lyssna i hörlurar på det höga ljudet från en cd-skiva som spelas upp i en cd-musikspelare kan leda till hörselskador. Varning! Var försiktig så att du inte slår i kameran eller utsätter den för slag och stötar när den hänger i remmen. Var försiktig så att du inte stöter till eller trycker hårt på objektivet. Detta kan skada kameran eller orsaka personskador. Undvik att använda, placera eller förvara kameran på följande platser. - Platser med starkt solljus. - Platser med temperaturer över 40 C. - Utrymmen som är fuktiga eller dammiga. Det kan orsaka läckage eller att batterierna överhettas eller exploderar, vilket kan orsaka elektriska stötar, brand, brännskador eller andra skador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras. Var försiktig så att du inte täcker över blixten med fingrarna eller klädesplagg när blixten används. Det kan leda till brännskador eller skador på blixten. 10

11 Säkerhetsföreskrifter Varning! Rikta inte kameran mot starka ljuskällor (t.ex. solen). Det kan orsaka funktionsstörningar eller skada bildsensorn. Var försiktig om du använder kameran på stranden eller på en blåsig plats, så att du inte får in damm eller sand i kameran. Det kan orsaka funktionsfel. Vid regelbunden användning kan blixten avge små mängder rök. Det orsakas av den höga intensiteten hos blixtljuspulvret och främmande partiklar som fastnat på enhetens framsida. Du kan förhindra överhettning och skador på enheten genom att avlägsna smuts, damm och andra främmande partiklar från blixten med en bomullstopp. Ta ur batterierna och förvara dem separat när du inte använder kameran. Om du låter batterierna vara kvar i kameran kan enheten skadas om batterierna börjar läcka. Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger batterier. Kontakt med andra metallföremål i förvaringskärlet kan leda till brand eller explosioner. Sätt dig inte ned om kameran ligger i bakfickan. Det kan skada LCD-skärmen eller orsaka funktionsfel. När du lägger kameran i en väska ska du kontrollera att hårda föremål inte kan komma i kontakt med LCD-skärmen. Sätt inte fast smycken och liknande i remmen. Det kan skada LCD-skärmen eller orsaka funktionsfel. 11

12 12

13 1 Komma igång I det här kapitlet förklaras hur du förbereder dig innan du fotograferar, hur du fotograferar i A-läget samt hur du sedan granskar, raderar och skriver ut bilderna som du har tagit. I den senare delen av kapitlet beskrivs hur du kan ta och granska bilder i Enkelt läge, spela in och granska videoscener samt hur du kan överföra bilder till en dator. Fästa remmen/hålla kameran Fäst den medföljande remmen och placera den runt handleden för att undvika att tappa kameran medan du använder den. Håll armarna mot kroppen och håll kameran i ett fast grepp. Kontrollera att dina fingrar inte täcker över blixten när den är uppfälld. Rem 13

14 Sätta i batterierna och minneskortet Sätt i de medföljande batterierna och minneskortet i kameran. Kontrollera minneskortets skrivskyddsflik. Om minneskortet är utrustat med en skrivskyddsflik kommer du inte att kunna ta bilder om fliken är i det låsta läget. Skjut fliken uppåt tills du hör ett klickljud. Öppna luckan. Skjut luckans lås åt sidan och håll fast det. Skjut sedan luckan åt sidan och öppna den som bilden visar. Sätt i batterierna. Sätt i batterierna med plus- och minuspolerna vända åt rätt håll. Etikett Sätt i minneskortet. Sätt i minneskortet enligt bildanvisningen tills det låses fast med ett klick. Kontrollera att minneskortet är rättvänt. Om du sätter i minneskortet i fel riktning kan du skada kameran. 14

15 Sätta i batterierna och minneskortet Stäng luckan. Stäng luckan och tryck nedåt medan du skjuter in den tills den klickar på plats. Ta ut minneskortet Tryck in minneskortet tills du hör ett klickljud och släpp det sedan sakta. Minneskortet kommer att fjädra upp. 15

16 Sätta i batterierna och minneskortet Ungefärligt antal bilder som kan tas Strömkälla Alkaliska batterier (medföljer) NiMH-batterier (säljs separat) Antal bilder* Visningstid (timmar) 7 9 * Antalet bilder som kan tas baseras på standardmått från CIPA (Camera & Imaging Products Association). Under en del fotograferingsförhållanden kan färre bilder tas. Antalet bilder som kan tas kan variera mycket beroende på vilken typ av alkaliska batterier som används. Värdena för NiMH-batterier baseras på fulladdade batterier. Kompatibla batterier Alkaliska AA-batterier och Canons NiMH-batterier av AA-typ (säljs separat) (s. 38, 40). Kan andra batterier användas? Vi kan inte rekommendera att batterier av annan typ än dem som listas ovan används eftersom kapaciteten varierar mycket. Varför ska jag använda NiMH-batterier? NiMH-batterier varar mycket längre än alkaliska batterier, särskilt i kallt väder. Batteriets laddningsindikator När batteriladdningen är låg visas en ikon och ett meddelande. Om batterierna är laddade visas inte ikonen och meddelandet. Display Byt batterier Sammanfattning Batteriet håller på att laddas ur. Förbered nya batterier om du vill fortsätta att använda kameran. Batterierna är slut. Sätt i nya batterier. 16

17 Sätta i batterierna och minneskortet Ungefärligt antal bilder per minneskort Minneskort 2GB 8GB Antal bilder Värdena baseras på standardinställningarna. Antalet bilder som kan tas varierar efter kamerainställningar, motiv och vilket minneskort som används. Kan man kontrollera hur många bilder som kan tas? Du kan kontrollera hur många bilder det går att ta när en fotograferingsmetod är vald (s. 22). Antal bilder som kan tas Kompatibla minneskort SD-minneskort SDHC-minneskort MultiMediaCard MMCplus-minneskort HC MMCplus-minneskort Vad är skrivskyddsfliken för något? SD- och SDHC-minneskort har en skrivskyddsflik. Om den här fliken är låst visas [Spärrat kort!] på skärmen och du kommer inte att kunna ta eller radera några bilder. 17

18 Ställa in datum och klockslag Inställningsskärmen för Datum/Klockslag visas när du slår på kameran för första gången. Glöm inte att göra de här inställningarna eftersom datumoch klockslagsinformationen som sparas med dina bilder baseras på dem. Slå på kameran. Tryck på ON/OFF-knappen. Datum/Klockslag-skärmen visas. Ställ in datum och klockslag. Välj ett alternativ med qr-knapparna. Ställ in ett värde med hjälp av op-knapparna eller Â-ratten. Datum/Klockslag-skärmen visas igen Gör inställningen. Tryck på m-knappen. När datum och klockslag har ställts in stängs Datum/Klockslag-skärmen. Om du trycker på ON/OFF-knappen stängs kameran av. Ställ in rätt datum och klockslag. Om du inte har ställt in datum och klockslag kommer Datum/Klockslag-skärmen att visas varje gång du sätter på kameran. 18

19 Ändra datum och klockslag Du kan ändra inställningarna för datum och klockslag. Visa menyerna. Tryck på n-knappen. Ställa in datum och klockslag Välj [Datum/Klockslag] på 3-fliken. Välj 3-fliken med qr-knapparna. Välj [Datum/Klockslag] med op-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Klockbatteri Ändra datum och klockslag. Följ steg 2 och 3 på s. 18 för att justera inställningen. Tryck på n-knappen för att stänga menyn. Sätt in ett nytt klockbatteri om skärmen [Datum/Klockslag] visas trots att datum/ klockslag har ställts in (s. 124). 19

20 Ställa in visningsspråk Du kan ändra det språk som visas på menyerna och i meddelandena på LCD-skärmen. Gå till visningsläget. Tryck på 1-knappen. Öppna skärmen med inställningar. Håll ned m-knappen och tryck sedan omedelbart på n -knappen. Ställ in visningsspråket. Välj ett språk med opqr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. När visningsspråket har ställts in stängs språkmenyn. Du kan även ändra visningsspråket genom att trycka på n-knappen och sedan välja menyalternativet [Språk] på 3-fliken. 20

21 Använda avtryckaren Avtryckaren har två steg. För att ta bilder där fokus har ställts in trycker du först lätt på avtryckaren (halvvägs) för att ställa in skärpan och tar sedan bilden. Tryck halvvägs (lätt till det första stoppet). Fokus och alla nödvändiga inställningar för fotografering, t.ex. ljusstyrka, ställs in automatiskt. När kameran ställer in fokus avger den två signaler och indikatorn lyser grönt. Ändras slutarljudets längd? Tryck hela vägen (till det andra steget). Slutarljudet spelas upp och bilden tas. Eftersom bilden tas medan slutarljudet spelas upp måste du vara försiktig så att du då inte flyttar kameran. Eftersom fotograferingstiden varierar beroende på bilden som du vill ta kan slutarljudets längd ändras. Om kameran eller motivet rör sig medan slutarljudet spelas upp kan den tagna bilden bli suddig. Om du bara trycker ned avtryckaren hela vägen utan att pausa halvvägs kanske bilden inte får rätt fokus. 21

22 Ta bilder Eftersom kameran identifierar motivet och fotograferingsförhållandena kan du automatiskt låta den välja de bästa inställningarna för motivet och bara fotografera. Kameran kan även identifiera och fokusera på ansikten och ställa in färg och ljusstyrka till optimala nivåer. Fokuseringsområde (ca.) Zoomstapel Slå på kameran. Tryck på ON/OFF-knappen. Ett startljud spelas upp och startbilden visas. Om du trycker på ON/OFF-knappen igen stängs kameran av. Välj A. Ställ inställningsratten på A. När du riktar kameran mot motivet avger kameran ett litet ljud när den identifierar motivet. Kameran fokuserar på det motiv den bedömer som huvudmotiv och ikonen för det identifierade motivet visas överst till höger på skärmen. En vit ram visas runt det ansikte som kameran bedömer vara huvudmotiv när ansikten identifieras. Ramarna runt övriga identifierade ansikten visas med grå färg. Även om de identifierade ansiktena flyttar på sig kommer ramen att följa ansiktena inom ett visst område. Komponera bilden. Om du flyttar zoomreglaget mot i zoomas motivet in och ser större ut. Om du flyttar zoomreglaget mot j zoomar kameran ut från motivet och det ser mindre ut. Håll motivet inom det tillgängliga fokuseringsområdet som visas på skärmen för ett visst zoomläge. Fokusera. Fokusera genom att trycka ned avtryckaren halvvägs. När kameran ställer in fokus avger den två signaler och indikatorn lyser grönt. 22

23 Ta bilder Autofokusramar En grön autofokusram visas när motivet är i fokus. Flera autofokusramar visas när kameran har ställt in fokus på mer en punkt. Vi rekommenderar att du använder blixten om indikatorn lyser orange och Fäll upp blixten visas på skärmen. Fäll upp blixten för hand, den utlöses när du tar bilden. Om du inte använder blixten ska du fälla ned den tills den stängs (blixten stängs av). Fotografera. Tryck ned avtryckaren helt. Slutarljudet spelas upp och bilden tas. Indikatorn blinkar grönt medan bilden sparas på minneskortet. Bilden visas på skärmen under ungefär två sekunder. Du kan ta en bild till genom att trycka på avtryckaren igen, även om en bild visas på skärmen. Vad gör jag om... indikatorn blinkar orange och blinkar på skärmen? Montera kameran på ett stativ så att den inte rör sig och gör bilden suddig. kameran inte spelar upp några ljud? Om du trycker på l när du startar kameran kommer alla kameraljud utom varningssignalerna att stängas av. Om du vill slå på ljudet trycker du på n-knappen, väljer 3-fliken och sedan alternativet [Tyst]. Välj [Av] genom att trycka på qr-knapparna. 23

24 Ta bilder bilden blir mörk trots att blixten utlöstes under fotograferingen? Motivet är för långt bort för att blixten ska ha någon effekt. Fotografera inom blixtens effektiva räckvidd som är ca. 50 cm 4,0 m vid maximal vidvinkel och ca. 1,0 2,5 m vid maximal tele. kameran piper en gång när avtryckaren trycks ned halvvägs? Motivet är för nära kameran. Flytta dig ca. 5 cm eller mer bort från motivet och fotografera när maximal vidvinkel används. Flytta dig ca. 1,0 m eller mer bort när maximal tele används. lampan tänds när avtryckaren trycks ned halvvägs? Lampan kan tändas i mörka miljöer för att minska förekomsten av röda ögon och som en hjälp för kameran att ställa in fokus. skärmen stängs av när jag försöker ta en bild? Skärmen släcks när blixten börjar laddas. Skärmen tänds igen när laddningen är klar. Motivikoner Kameran visar en ikon för det motiv som den har identifierat och fokuserar sedan automatiskt och väljer optimala inställningar för motivets ljusstyrka och färg. Bakgrund Ljus Inklusive blå himmel Motiv Motljus Motljus Solnedgångar Mörk Vid användning av stativ Människor * Andra motiv än människor/landskap * Närliggande motiv Ikonbakgrundsfärg Grå Ljusblå Orange Mörkblå * Visas när kameran är monterad på ett stativ. 24 Under vissa förhållanden kanske den ikon som visas inte stämmer överens med det faktiska motivet. Särskilt om bakgrunden är blå eller orange (exempelvis en vägg), eller om ikonerna för blå himmel visas är det eventuellt inte möjligt att fotografera med rätt färg. Om detta inträffar, prova att fotografera med G (s. 66).

25 Visa bilder Du kan visa de bilder du tagit på skärmen. Gå till visningsläget. Tryck på 1-knappen. Den senast tagna bilden visas. Välj en bild. Om du trycker på q-knappen kan du bläddra bland bilderna i omvänd kronologisk ordning. Om du trycker på r-knappen kan du bläddra bland bilderna i kronologisk ordning. Bilderna växlas snabbare om du håller qr-knapparna nedtryckta, men visningskvaliteten blir något sämre. Om du vrider Â-ratten moturs visas bilderna i omvänd kronologisk ordning, och om du vrider den medurs visas bilderna i kronologisk ordning. Kameran går in i fotograferingsläge när du trycker ned avtryckaren halvvägs eller vrider på inställningsratten i visningsläget. Objektivet dras in efter ca. 1 minut. 25

26 Radera bilder Du kan välja och radera en bild i taget. Observera att raderade bilder inte kan återskapas. Tänk dig noga för innan du raderar en bild. Gå till visningsläget. Tryck på 1-knappen. Den senast tagna bilden visas. Välj en bild som ska raderas. Visa en bild som du vill radera med hjälp av qr-knapparna eller Â-ratten. Radera bilden. Tryck på a-knappen. [Radera?] visas. Välj [Radera] med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Den bild som visas kommer att raderas. Om du vill avsluta i stället för att radera väljer du [Avbryt] med qr-knapparna eller Â-ratten och trycker på m-knappen. 26

27 Skriva ut bilder Du kan enkelt skriva ut bilderna som du har tagit genom att ansluta kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare (säljs separat). Saker som ska förberedas Kamera och PictBridge-kompatibel skrivare (säljs separat) Gränssnittskabeln som medföljer kameran (s. 2) Stäng av kameran och skrivaren. Anslut kameran till skrivaren. Öppna luckan och för in den smala änden på stickkontakten i kamerakontakten i den riktning som visas. Anslut kabelns stora stickkontakt till skrivaren. Mer information om hur du ansluter finns i användarhandboken som medföljer din skrivare. Slå på skrivaren. Slå på kameran. Starta kameran genom att trycka på 1-knappen. visas på skärmen. 27

28 Skriva ut bilder Välj en bild som ska skrivas ut. Välj en bild med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Skriv ut bilderna. Välj [Skriv ut] med op-knapparna och tryck på m-knappen. Utskriften startar. Om du vill skriva ut ytterligare bilder upprepar du steg 5 och 6 när utskriften är klar. När utskriften är klar stänger du av kameran och skrivaren och kopplar ur gränssnittskabeln. Mer information om att skriva ut finns i Utskriftshandbok. Mer information om Canons PictBridge-kompatibla skrivare finns i s

29 Fotografera i Enkelt läge Förklaringarna till kamerans funktioner och beteende nedan är i grunden desamma som i Ta bilder (s. 22) förutom att användningsinstruktionerna visas på skärmen och kameran ställs in så att bara de knappar som förklaras på den här sidan fungerar. Detta förhindrar att kameran används felaktigt och gör att även nybörjare kan ta bra bilder. Välj 9. Ställ inställningsratten på 9. Fotografera. Följ stegen 3 5 på sidorna s. 22, 23 när du ska fotografera (inget ljud spelas upp). Vi rekommenderar att du använder blixten om indikatorn lyser orange och Fäll upp blixten visas på skärmen. Fäll upp blixten för hand, den utlöses när du tar bilden. Om du inte använder blixten ska du fälla ned den tills den stängs (blixten stängs av). 29

30 Visa eller radera bilder i Enkelt läge Förklaringarna för att visa och radera oönskade bilder är i grunden desamma som i Visa bilder (s. 25) och Radera bilder (s. 26) förutom att instruktioner för användning visas på skärmen och kameran är inställd så att bara de knappar som förklaras på den här sidan fungerar. Detta förhindrar att kameran används felaktigt och gör att även nybörjare kan visa och ta bort bilder utan problem. Visa enstaka bilder Tryck på 1-knappen. Den senast tagna bilden visas. Visa bildspel Radera bilder 30 Välj en bild. Växla mellan bilder genom att trycka på qr-knapparna eller vrida på Â-ratten. Tryck på 1-knappen. Tryck på m-knappen. Alla bilder som du har tagit visas i ungefär tre sekunder åt gången. Tryck på m-knappen igen om du vill avsluta bildspelet. Tryck på 1-knappen. Välj en bild som ska raderas. Välj bilden som du vill radera genom att trycka på qr-knapparna eller vrida på Â-ratten. Radera bilden. Tryck på a-knappen och välj [Radera] med qr-knapparna eller Â-ratten. Tryck därefter på m-knappen. Den valda bilden raderas.

31 Spela in videoscener Kamerans inställningar kan justeras automatiskt så att det enda du behöver göra när du vill spela in videoscener är att trycka på avtryckaren. Välj E. Ställ inställningsratten på E. Inspelningstid Komponera bilden. Om du flyttar zoomreglaget mot i zoomas motivet in och ser större ut. Om du flyttar zoomreglaget mot j zoomar kameran ut från motivet och det ser mindre ut. Fokusera. Fokusera genom att trycka ned avtryckaren halvvägs. När kameran ställer in fokus avger den två signaler och indikatorn lyser grönt. 31

32 Spela in videoscener Tid som har gått Fotografera. Tryck ned avtryckaren helt. [ INSP] samt inspelningstiden visas på skärmen när kameran börjar spela in. Ta bort fingret från avtryckaren när inspelningen börjar. Om du ändrar bildens komposition under inspelning kommer fokus, ljusstyrka och färgton att justeras automatiskt. Rör inte vid mikrofonen under inspelning. Tryck inte på någon annan knapp än avtryckaren. Ljudet från knapparna spelas annars in i videon. Mikrofon Avsluta inspelningen. Tryck ned avtryckaren helt igen. Kameran avger en signal och avslutar videoinspelningen. Indikeringslampan blinkar grönt och videoscenen sparas på minneskortet. Inspelningen avbryts automatiskt när minneskortet är fullt. Ungefärliga inspelningstider Inspelningstiderna baseras på standardinställningarna. Inspelningen stannar automatiskt antingen när storleken på klippfilen når 4 GB eller när inspelningstiden når ca. 1 timme. Inspelningen kan stoppas även om den maximala klipplängden inte har uppnåtts på en del minneskort. Minneskort med SD-hastighet klass 4 eller högre rekommenderas. 32 Minneskort 2GB 8GB Inspelningstid 16 min. 47 sek. 1 tim. 7 min. 6 sek.

33 Visa videoscener Du kan visa videoscenerna på skärmen. Gå till visningsläget. Tryck på 1-knappen. Den senast tagna bilden visas. visas i videoscener. Välj en video. Välj en video med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Kontrollpanelen för rörlig video visas på skärmen. Spela upp den rörliga videon. Välj med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Den rörliga videon spelas upp. Du kan pausa/fortsätta visningen av videon genom att trycka en gång till på m. Justera ljudvolymen med op-knapparna. När den rörliga videon är slut visas. 33

34 Överföra bilder till en dator Du kan använda den medföljande programvaran för att överföra kamerabilderna till en dator. Om du redan har ZoomBrowser EX/ImageBrowser, ska du installera programvaran från cd-skivan som medföljer och skriva över den befintliga installationen. Systemkrav Windows Operativsystem Windows Vista (inklusive Service Pack 1 och 2) Windows XP Service Pack 2, Service Pack 3 Datormodell Ovanstående operativsystem ska vara förinstallerat på datorer med inbyggda USB-portar. Processor Pentium 1,3 GHz eller snabbare RAM-minne Windows Vista: 1 GB eller mer Windows XP: 512 MB eller mer Gränssnitt USB Ledigt hårddiskutrymme Display x 768 bildpunkter eller mer * Microsoft.NET Framework 3.0 eller senare (max. 500 MB) måste vara installerat för Windows XP. Installationen kan ta en viss tid beroende på datorns specifikationer. Macintosh Operativsystem Datormodell Processor RAM-minne Gränssnitt Ledigt hårddiskutrymme Display ZoomBrowser EX: 200 MB eller mer* PhotoStitch: 40 MB eller mer Mac OS X (v10.4 v10.5) Ovanstående operativsystem ska vara förinstallerat på datorer med inbyggda USB-portar. PowerPC G4/G5- eller Intel-processor 512 MB eller mer USB ImageBrowser: 300 MB eller mer PhotoStitch: 50 MB eller mer x 768 bildpunkter eller mer Saker som ska förberedas Kamera och dator Cd:n DIGITAL CAMERA Solution Disk som medföljer kameran (s. 2) Gränssnittskabeln som medföljer kameran (s. 2) 34

35 Överföra bilder till en dator Förberedelser Windows Vista och Mac OS X (v10.5) används för beskrivningarna nedan. Installera programvaran. Windows Sätt i cd:n DIGITAL CAMERA Solution Disk i datorns cd-enhet. Börja installationen. Klicka på [Easy installation/ Enkel installation] och följ installationsanvisningarna på skärmen. Om fönstret [User Account Control/ Kontroll av användarkonto] öppnas följer du anvisningarna på skärmen för att fortsätta. När installationen är klar klickar du på [Restart/Starta om] eller [Finish/Slutför]. Ta ut cd-skivan. Ta ur cd-skivan när skrivbordet visas på datorns bildskärm. Macintosh Placera cd-skivan i datorns cd-enhet och dubbelklicka på ikonen. Klicka på [Install/Installera] och följ installationsanvisningarna på skärmen. Anslut kameran till datorn. Stäng av kameran. Följ stegen på s. 27 för att ansluta kameran till en dator. 35

36 Överföra bilder till en dator Slå på kameran. Starta kameran genom att trycka på 1-knappen. Öppna CameraWindow. Windows Välj [Canon CameraWindow] och klicka på [OK]. CameraWindow visas. Om CameraWindow inte visas klickar du på [Start], väljer [All Programs/ Alla Program], följt av [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] och [CameraWindow]. Macintosh CameraWindow visas när kameran har anslutits till datorn. Om CameraWindow inte visas klickar du på ikonen CameraWindow i listen längst ned på skrivbordet. 36

37 Överföra bilder till en dator Överför bilder Klicka på [Import Images from Camera/ Importera bilder från kamera] och klicka sedan på [Import Untransferred Images/ Överför bilder som inte överförts]. Alla bilder som ännu inte har förts över till datorn överförs nu. Överförda bilder sorteras efter datum och sparas i separata mappar i mappen Bilder. Stäng CameraWindow genom att klicka på [x], stäng av kameran och dra ut kabeln när överföringen är klar. Mer information finns i Programvaruhandbok. Du kan överföra bilder utan att installera den medföljande programvaran genom att ansluta kameran till en dator. Begränsningarna nedan gäller dock. Det kan ta några minuter innan du kan överföra bilderna när du har anslutit kameran. Kamerainformationen kanske inte visas som den ska. Videoscener överförs inte på rätt sätt. Bilder som tagits i vertikalt läge kan överföras i horisontalt läge. Skrivskyddsinställningar för bilder kan gå förlorade när de överförs till en dator. Bilderna eller bildinformationen kanske inte överförs på rätt sätt beroende på operativsystemet, filstorleken eller programmet som används. 37

38 Tillbehör Medföljer kameran AV-kabel AVC-DC400 *1 Gränssnittskabel IFC-400PCU *1 Handlovsrem WS-800 Minneskort Alkaliska batterier AA-storlek (2 st) CD:n DIGITAL CAMERA Solution Disk Batteri- och laddarsats CBK4-300 *3 Nätadaptersats ACK800 Batteriladdare CB-5AH NiMH-batterier AA-storlek (NB-3AH 4 st) Nätaggregat CA-PS800 Nätkabel *1 Kan även köpas separat. *2 Mer information om skrivar- och gränssnittskablar finns i skrivarens användarhandbok. *3 Batteri- och laddarsats CBK4-200 kan också användas. 38

39 Tillbehör Video in-kontakt Audio in-kontakt Tv/video PictBridge-kompatibla Canonskrivare *2 Compact Photo Printers (SELPHY-serien) Bläckstråleskrivare Kortläsare Windows/Macintosh Blixt med hög effekt Canon HF-DC1 Originaltillbehör från Canon rekommenderas. Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte hållas ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som har orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som har orsakats av tillbehör från andra tillverkare än Canon, även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift. 39

40 Tillbehör som säljs separat Nedanstående kameratillbehör kan köpas separat. Vissa tillbehör säljs inte överallt, eller kan ha utgått ur sortimentet. Strömförsörjning Batteri- och laddarsats CBK4-300 Den här satsen innehåller både en särskild laddare och fyra uppladdningsbara NiMH-batterier (nickelmetallhydrid) i AA-storlek. Rekommenderas om kameran ska användas kontinuerligt en längre tid. Nätadaptersats ACK800 Med den här utrustningen kan du förse kameran med ström genom att använda vanlig hushållsel. Rekommenderas om kameran ska användas kontinuerligt en längre tid och när den ansluts till en dator. Kan inte användas för att ladda batterierna inuti kameran. Batteriladdaren kan även användas utomlands. Laddaren kan användas i regioner som har V (50/60 Hz) växelström. Om kontakten inte passar i uttaget använder du en kommersiellt tillgänglig adapter. Använd inte reseadaptrar eller liknande, eftersom de orsakar funktionsfel. Övriga tillbehör Blixt med hög effekt Canon HF-DC1 Med den här borttagbara blixten kan du belysa motiv som ligger utanför den inbyggda blixtens räckvidd. 40

41 2 Lär dig mer I det här kapitlet beskrivs kamerans olika delar, vad som visas på skärmen och grundläggande funktioner. 41

42 Komponentguide Inställningsratt Använd inställningsratten när du vill byta fotograferingsmetod. 42 Zoomreglage Fotografering: i (Tele)/ j (Vidvinkel) (s. 22) Visning: k (Förstora)/ g (Index) (s. 100, 104) Mikrofon (s. 32) Objektiv Avtryckare (s. 21) ON/OFF-knapp Inställningsratt P-, Tv-, Av-, M-metod Du kan göra inställningar för exempelvis slutartid och bländarvärde för att ta den bild du vill (s. 66, 87, 88, 89). Auto-läge Du kan låta kameran välja inställningar (s. 22). Enkelt läge Du kan fotografera genom att bara trycka ned avtryckaren (s. 29). Blixt (s. 23, 29, 66, 86) Lampa (självutlösarlampa (s. 63, 64, 74, 75)/AF-hjälpbelysning (s. 119)/Lampa för minskning av röda ögon (s. 120)) Högtalare Hållare för klockbatteri (s. 124) Stativgänga Spärr för lucka (s. 14) Lucka till minneskort/batteri (s. 14) Fäste för rem (s. 13) Filmläge För att spela in videoscener (s. 31). Motivprogram Alla nödvändiga inställningar väljs automatiskt i kameran utifrån fotograferingssituationen, så att du bara behöver trycka på avtryckaren för att ta bilder (s ). En fotograferingsmetod aktiveras om du vrider på inställningsratten under visning.

43 Komponentguide Skärm (LCD-skärm) (s. 44) 1-knapp (Visning) (s. 25, 30, 99) Indikeringslampa (s. 46) l-knapp (Visa) (s. 44, 45) 0-knapp (Välj ansikte) (s. 81) b- (Exponering) (s. 67)/a -knapp (Radera bild) (s. 26) DC IN-uttag (strömingång) (s. 125) A/V OUT- (audio/videoutgång)/ DIGITAL-kontakt (s. 27, 35) n-knapp (s. 48) ISO-tal (s. 70)/d- (Hoppa) (s. 101)/ o-knapp e (Närbild) (s. 67)/f (Manuell fokusering) (s. 83)/q-knapp Kontrollratten (s. 43) m FUNC./SET-knapp (Funktion/ Ställ in) (s. 47) h (Blixt) (s. 66, 86)/r-knapp Q- (Självutlösare) (s. 63, 64, 74, 75)/ p-knapp Kontrollratt Du kan utföra åtgärder, t.ex. välja alternativ och växla mellan bilder, genom att vrida på kontrollratten. 1-knappen När objektivet är utfällt kan du växla mellan fotograferings- och visningsmetoderna. När objektivet är indraget kan du använda den här knappen för att slå på och stänga av kameran i visningsläget. 43

44 Information som visas på skärmen Fotografering (Informationsvisning) Batteriets laddningsindikator (s. 16) Kamerariktning* Vitbalans (s. 71) Mina färger (s. 73) i-contrast (s. 90) Matningsmetod (s. 72) Varning för kameraskakning (s. 121) Mätningsmetoder (s. 82) Kompression (bildkvalitet) (s. 68) Totalt antal bildpunkter (s. 68) Stillbilder: Registrerbara bilder (s. 17, 69) Videoscener: Återstående tid/tid som har gått (s. 32, 96) Självutlösare (s. 63, 64, 74, 75) Autofokusram (s. 23) Spotmätningsram (s. 82) Digital zoomförstoring (s. 60)/Digital telekonverter (s. 61) Närbild (s. 67)/ Manuell fokusering (s. 83) Fotograferingsmetod (s. 42) Blixtmetod (s. 23, 29, 66, 86) Ta bort röda ögon (s. 91) Blixtexponeringskompensation/ Blixtstyrka (s. 92, 93) Datumstämpel (s. 62) ISO-tal (s. 70) Exponer.lås (s. 84), FE-lås (s. 85) Slutartid (s. 87, 89) Bildstabilisator (s. 121) Bländarvärde (s. 88, 89) Exponeringskompensation (s. 67) Skärminlägg (s. 121) Indikator för exponeringsnivå (s. 89) MF-indikator (s. 83) * : Standard, : Kameran hålls vertikalt När du fotograferar registrerar kameran om du håller den lodrätt eller vågrätt och inställningarna justeras efter läget så att bilden blir så bra som möjligt. Riktningen känns även av under visning. Du kan hålla kameran i vilken riktning som helst och bilderna roteras automatiskt så att de visas upp på rätt sätt. Det är inte säkert att den här funktionen fungerar som den ska när kameran riktas rakt uppåt eller nedåt. Byta visningsläge Du kan ändra visningsläget med hjälp av l-knappen. 44 Information Ingen information

45 Information som visas på skärmen Visning (detaljerad informationsskärm) Fotograferingsmetod (s. 42) ISO-tal (s. 70) Exponeringskompensation (s. 67), värde för exponeringsförskjutning (s. 97) Vitbalans (s. 71) Histogram (s. 46) Bildredigering (s ) Kompression (bildkvalitet) (s. 68) Antal lagrade pixlar (s. 68), AVI (videoscener) (s. 96) Batteriets laddningsindikator (s. 16) Mätningsmetoder (s. 82) Mappnummer Filnummer (s. 116) Aktuellt bildnummer / Totalt antal bilder Slutartid (s. 87, 89) Bländarvärde (s. 88, 89), Bildkvalitet (videoscener) (s. 96) i-contrast (s. 90, 110) Blixt (s. 66, 86), Blixtexponeringskompensation (s. 92) Närbild (s. 67), Manuell fokusering (s. 83) Filstorlek (s. 69, 96) Stillbilder: Antal lagrade pixlar (s. 69) Videoscener: Videolängd (s. 96) Skydda (s. 106) Mina färger (s. 73) Ta bort röda ögon (s. 91, 111) Datum och klockslag då bilden togs (s. 62) Byta visningsläge Du kan ändra visningsläget med hjälp av l-knappen. Ingen information Enkel information Detaljerad Fokuskontroll informationsskärm (s. 103) Du kan också växla visning genom att trycka på l-knappen när bilden visas kort efter fotografering. Den förenklade informationen visas dock inte. Du kan ställa in den skärmbild som visas först. Välj 4-fliken genom att trycka på n-knappen. Välj sedan [Visa info]. 45

46 Indikeringslampa Visning i mörker under fotografering Bildvisningen blir automatiskt ljusare när du fotograferar i mörker så att du kan kontrollera bilden (nattvisningsfunktion). Ljusstyrkan i bilden som visas på LCD-skärmen kan dock skilja sig från ljusstyrkan i bilden som faktiskt registreras. Det kan förekomma brus, och rörelser hos bildmotivet kan visas något ojämnt på skärmen. Den bild som sparas påverkas inte av dessa faktorer. Varning för överexponering under visning I avsnittet Detaljerad informationsskärm (s. 45) blinkar överexponerade bildområden på skärmen. Histogram under visning Hög Diagrammet som visas i Detaljerad informationsskärm (s. 45) kallas för ett histogram. Histogrammet visar ljusstyrkan och hur den fördelas i bilden. Till höger Låg i diagrammet blir bilden ljus, medan den Mörk Ljus blir mörkare till vänster. På detta sätt kan du kontrollera exponeringen. Indikeringslampa Indikatorn på kamerans baksida (s. 43) tänds eller blinkar i följande fall. Färger Status Funktionsstatus Grön Orange Lyser Fotograferingsförberedelserna klara (s. 22)/Display av (s. 118) Blinkar Sparar/läser/överför bilddata (s. 23) Lyser Fotograferingsförberedelser klara (blixt på) (s. 23) Blinkar Varning för kameraskakning (s. 23) När indikatorn blinkar grönt sparas/läses data på minneskortet eller också överförs någon annan typ av information. Stäng inte av kameran, öppna inte luckan till minneskortet/batteriet och skaka inte kameran. Om du gör det kan bilddata förstöras eller också kan kameran eller minneskortet sluta fungera som de ska. 46

47 FUNC. -menyn grundläggande funktioner Fotograferingsfunktioner som används ofta kan anges med FUNC.-menyn. Menyinställningarna och alternativen varierar beroende på metoden (s ). Välj en fotograferingsmetod. Ställ inställningsratten på önskad fotograferingsmetod. Visa FUNC.-menyn. Tryck på m-knappen. Tillgängliga alternativ Menyalternativ Välj ett menyalternativ. Välj ett menyalternativ med op-knapparna. De tillgängliga alternativen för menyalternativet visas på den nedre delen av skärmen. Välj ett alternativ. Välj ett alternativ genom att trycka på qr-knapparna eller vrida på Â-ratten. Du kan också välja inställningar genom att trycka på l-knappen för alternativ där visas. Gör inställningen. Tryck på m-knappen. Fotograferingsskärmen visas igen och den valda inställningen visas på skärmen. 47

48 MENU grundläggande funktioner Olika funktioner kan ställas in via menyerna. Menyalternativen är organiserade under flikar, t.ex. för fotografering (4) och visning (1). De tillgängliga menyalternativen varierar beroende på metod (s ). Visa menyn. Tryck på n-knappen. Välj en flik. Välj en flik genom att trycka på qr-knapparna eller flytta zoomreglaget (s. 42) till vänster eller höger. Välj ett menyalternativ. Välj ett menyalternativ genom att trycka på op-knapparna eller vrida på Â-ratten. För en del alternativ måste du trycka på m- eller r-knappen för att visa en undermeny där du ändrar inställningen. Välj ett alternativ. Välj ett alternativ med qr-knapparna. Gör inställningen. Tryck på n-knappen. Standardskärmen visas igen. 48

49 Ändra ljudinställningarna Du kan inaktivera eller justera volymen på kameraljuden. Stänga av ljudet Visa menyn. Tryck på n-knappen. Välj [Tyst]. Välj 3-fliken med qr-knapparna. Välj [Tyst] med op-knapparna eller Â-ratten och välj sedan [På] genom att trycka på qr-knapparna. Justera volymen Visa menyn. Tryck på n-knappen. Välj [Volym]. Välj 3-fliken med qr-knapparna. Välj [Volym] med op-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Ändra volymen. Välj ett alternativ med op-knapparna eller Â-ratten och justera volymen med qr-knapparna. 49

50 Ändra skärmens ljusstyrka Visa menyn. Tryck på n-knappen. Välj [LCD Ljusstyrka]. Välj 3-fliken med qr-knapparna. Välj [LCD Ljusstyrka] med op-knapparna eller Â-ratten. Ändra bildens ljusstyrka. Justera ljusstyrkan med qr-knapparna. Slutför inställningen genom att trycka på n-knappen en gång till. 50

51 Återställa kameran till standardinställningarna Om du har ändrat en inställning av misstag kan du återställa kameran till standardinställningarna. Visa menyn. Tryck på n-knappen. Välj [Återställ allt]. Välj 3-fliken med qr-knapparna. Välj [Återställ allt] med op-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Återställ inställningarna. Välj [OK] med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Kameran återställs till standardinställningarna. Finns det funktioner som inte kan återställas? [Datum/Klockslag] (s. 18) på 3-fliken, [Språk] (s. 20), [Videoformat] (s. 105). Sparade data för egen vitbalans (s. 71). 51

52 Formatera minneskort Innan du börjar använda ett nytt minneskort eller ett som har använts i andra enheter måste du formatera kortet med den här kameran. När du formaterar (initierar) ett minneskort raderas alla data på det. Tänk dig noga för innan du formaterar ett minneskort, eftersom det inte går att återställa raderade data. Visa menyn. Tryck på n-knappen. Välj [Formatera]. Välj 3-fliken med qr-knapparna. Välj [Formatera] med op-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Formatera minneskortet. Välj [OK] med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Minneskortet formateras. När formateringen är klar visas menyskärmen igen. 52

53 Formatera minneskort Lågnivåformatering Utför en lågnivåformatering om du tycker att minneskortets registrerings-/ läshastighet har sjunkit. Om formatering Öppna skärmen [Formatera] genom att följa stegen 1 2. Välj [Lågnivåformater.] med op-knapparna eller Â-ratten och tryck på qr -knapparna tills visas. Välj [OK] med opqr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Lågnivåformateringen startar. Det medföljande minneskortet har redan formaterats. Om meddelandet [Fel i minneskortet] visas, eller om kameran inte fungerar som den ska, kan du kanske lösa problemet genom att formatera minneskortet. Kopiera alla bilder på minneskortet till en dator eller annan enhet innan du formaterar det. Om du formaterar eller raderar data på minneskortet ändras kortets filhanteringsinformation. Däremot är det inte säkert att innehållet tas bort fullständigt. Var försiktig när du vidarebefordrar eller kasserar ett minneskort. När du kasserar ett minneskort bör du säkerställa att obehöriga inte kan få tillgång till personlig information på kortet. Det kan du göra genom att förstöra kortet fysiskt. Den uppgift om minneskortets totala kapacitet som visas på formateringsskärmen kan vara mindre än vad som står på minneskortet. En lågnivåformatering kan ta längre tid än en standardformatering eftersom alla registrerade data raderas. Du kan stoppa en lågnivåformatering av ett minneskort genom att välja [Stopp]. Det går att använda kortet även om du avbryter formateringen, men informationen har raderats. 53

54 Energisparfunktion (Automatisk avstängning) Kameran stängs av automatiskt efter en viss tid när den inte används, för att spara på batteriet. Energisparfunktion under fotografering När kameran inte har använts under ungefär 1 minut stängs skärmen av. Efter ungefär 2 minuter dras objektivet in i kamerahuset och strömmen stängs av. Om du trycker ned avtryckaren halvvägs (s. 21) när skärmen har stängts av, men objektivet ännu inte har dragits in i kamerahuset, slås skärmen på och du kan fortsätta att fotografera. Energisparfunktion under visning När kameran inte har använts under ungefär 5 minuter stängs den av. Du kan stänga av energisparfunktionen (s. 117). Du kan justera den tid som ska förflyta innan skärmen stängs av (s. 118). 54

55 3 Fotografera under speciella förhållanden och använda vanliga funktioner Det här kapitlet beskriver hur du fotograferar under olika förhållanden samt hur du använder andra vanliga funktioner, t.ex. blixten och självutlösaren. När du väljer en fotograferingsmetod som motsvarar en viss typ av förhållanden gör kameran automatiskt nödvändiga inställningar. Allt du behöver göra är att trycka ned avtryckaren för att ta en optimerad bild. Kontrollera att kamerans inställningsratt är inställd på A för Zooma in närmare på motiv (Digital zoom) (s. 60) till Använda självutlösaren för ansikten (s. 64). När du fotograferar med ett motivprogram bör du kontrollera vilka funktioner som är tillgängliga i det programmet (s ). 55

56 Fotografera vid olika förhållanden Alla nödvändiga inställningar för den aktuella fotograferingssituationen ställs automatiskt in i kameran när du väljer ett passande läge. Välj en fotograferingsmetod. Vrid inställningsratten till önskad fotograferingsmetod. Fotografera. I Ta porträttbilder (Porträtt) Ger en mjuk effekt när du fotograferar människor. JTa landskapsbilder (Landskap) Används för att ta bilder av vidsträckta landskap. F Ta kvällsbilder (Kvälls-snapshot) Används för att ta bra bilder på människor mot stadsljus om natten eller mot andra nattbakgrunder. Om du håller kameran stadigt kan du ta bilder med mindre kamerarörelser, till och med utan ett stativ. CTa bilder av barn och djur (Barn och djur) När du vill fotografera motiv som rör på sig, t.ex. barn och djur, utan att missa det bästa bildögonblicket. 56

57 Fotografera med specialmotiv H Ta bilder inomhus (Inomhus) För fotografering inomhus med naturliga färger. När F, C eller H används kan bilderna bli korniga eftersom ISO-talet (s. 70) ökas för att passa fotograferingssituationen. Fotografera med specialmotiv Alla nödvändiga inställningar för den aktuella fotograferingssituationen ställs automatiskt in i kameran när du väljer ett passande läge. Välj en fotograferingsmetod. Ställ inställningsratten på K. Välj fotograferingsmetod genom att vrida på Â-ratten. Fotografera. 57

58 Fotografera med specialmotiv U Fotografera solnedgångar (Solnedgång) När du vill fotografera solnedgångar i klara färger., Ta bilder av nattlandskap (Kvällsmotiv) För att ta vackert upplysta bilder av städer på natten eller mot andra nattbakgrunder. Du kan även ta vackert belysta bilder av personer tillsammans med bakgrunder tack vare längre slutartid. t Ta bilder av fyrverkerier (Fyrverkeri) När du vill ta bilder av fyrverkerier i klara färger. w Ta bilder på människor på stranden (Strand) För klara bilder av människor på sandstränder, där starkt solljus reflekteras. y Ta bilder av livet i ett akvarium (Akvarium) När du vill fotografera livet i inomhusakvarier med naturliga färger. 58

59 Fotografera med specialmotiv O Ta bilder på lövverk (Lövverk) När du vill fotografera träd och lövverk, t.ex. blad och skott, höstlöv eller blommor, i klara färger. P Ta bilder på människor mot snöbakgrund (Snö) För klara bilder med naturliga färger på människor mot snöfyllda bakgrunder. Z Fotografera med högt ISO-tal (ISO 3200) Ställer in ISO-talet på 3200 och gör att du kan ta bilder utan kamerarörelser eller utan att motivet blir suddigt, även i förhållanden med svagt ljus. Antalet lagrade pixlar är fast inställt på (1600 x 1200 pixlar) (s. 68). När du använder, måste du kontrollera att motivet inte rör sig förrän slutarljudet spelas upp, även om blixten har löst ut. I lägena, och t monterar du kameran på ett stativ så att den inte rör sig och gör bilden suddig. Du rekommenderas dessutom att ställa in [Bildstab.] på [Av] (s. 121). Om du använder y kan bilderna bli korniga eftersom ISO-talet (s. 70) ökas för att passa fotograferingssituationen. Bilderna kan bli korniga när du använder Z. 59

60 Zooma in närmare på motiv (Digital zoom) Du kan använda den digitala zoomen för att zooma upp till maximalt 40x när du vill fånga motiv som är för långt borta för att förstoras med den optiska zoomen (s. 22). Bilderna kan dock bli korniga, beroende på inställningen för antal lagrade pixlar (s. 68) och den zoomfaktor som används. Dra zoomreglaget mot i. Håll reglaget tills zoomningen stannar. Zoomen stannar när den högsta zoomfaktorn utan bildförsämring har nåtts och zoomfaktorn visas. Dra reglaget mot i igen. Den digitala zoomen zoomar in på motivet ytterligare. Zoomfaktorer där bilden försämras Totalt antal bildpunkter Optisk zoom ( mm)* Digital zoom ( mm)* 10x 10x 14x 23x 40x : Ingen bildförsämring (zoomfaktorn visas i vitt) : Bildförsämring (zoomfaktorn visas i blått) : Maximal zoomfaktor utan bildförsämring (säkerhetszoom) * Brännvidd (motsvarande 35 mm-film) 60

61 Zooma in närmare på motiv (Digital zoom) Stänga av den digitala zoomen Tryck på n-knappen, välj 4-fliken och sedan alternativet [Av] för [Digital zoom] när du vill stänga av den digitala zoomen. Digital telekonverter Objektivets brännvidd kan ökas med motsvarande 1.4x eller 2.3x. Det gör att en kortare slutartid kan användas och risken för kameraskakningar blir mindre än om du enbart använder zoom (även digital zoom) med samma zoomfaktor. Bilderna kan dock bli korniga, beroende på kombinationen av antal lagrade pixlar (s. 68) och de inställningar för digital telekonverter som används. Välj [Digital zoom]. Tryck på n-knappen, välj 4-fliken och därefter [Digital zoom]. Godkänn inställningen. Tryck på qr-knapparna och välj [1.4x] eller [2.3x]. Om du trycker på n-knappen visas fotograferingsskärmen igen. Bilden förstoras och zoomfaktorn visas på skärmen. Om du vill återgå till den vanliga digitala zoomen väljer du [Digital zoom] och alternativet [Standard]. Kombinationer som ger bildförsämringar Bilden försämras om du använder [1.4x] med en inställning för antal lagrade pixlar på eller (zoomfaktorn visas i blått). Bilden försämras om du använder [2.3x] med en inställning för antal lagrade pixlar på, eller (zoomfaktorn visas i blått). Brännvidderna när du använder [1.4x] och [2.3x] är 50,4 504 mm respektive 82,8 828 mm (motsvarande 35 mm-film). Den digitala telekonvertern kan inte användas tillsammans med den digitala zoomen. 61

62 Infoga datum och klockslag Du kan infoga datum och klockslag då en bild togs i det nedre högra hörnet av bilden. När dessa uppgifter väl har infogats kan de inte tas bort. Kontrollera i förväg att datum och klockslag är korrekt inställda (s. 18). Välj [Datumstämpel]. Tryck på n-knappen. Välj 4-fliken med qr-knapparna. Välj [Datumstämpel] med op-knapparna eller Â-ratten. Godkänn inställningen. Välj [Datum] eller [Datum-Tid] med qr-knapparna. Fotograferingsskärmen visas igen om du trycker på n-knappen. [DATUM] visas på skärmen. Fotografera. Datum och klockslag registreras längst ned till höger på bilden. Välj [Av] i steg 1 om du vill återställa ursprungsinställningen. Infoga och skriva ut datum och klockslag i bilder utan inbäddat datum eller klockslag Använd inställningarna för DPOF-utskrift (s. 112) när du ska skriva ut. Använd den medföljande programvaran för att skriva ut. Mer information finns i Programvaruhandbok. Anslut kameran till en skrivare för att skriva ut. Mer information finns i Utskriftshandbok. 62

63 Använda självutlösaren Självutlösaren kan användas för att ta en gruppbild där du själv är med. Kameran tar fotot cirka 10 sekunder efter att avtryckaren har tryckts ned. Tryck på p-knappen. Välj Ò. Välj Ò med op-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. När inställningen har gjorts visas Ò. Fotografera. Tryck först ned avtryckaren halvvägs för att ställa in fokus på motivet och tryck sedan ned den helt. När självutlösaren startar blinkar lampan och självutlösarljudet spelas upp. Lampan blinkar fortare och ljudet kommer med kortare intervall två sekunder innan avtryckaren utlöses (lampan lyser medan blixten utlöses). Om du vill avbryta fotograferingen med självutlösaren efter att nedräkningen har startat trycker du på p-knappen. Välj i steg 2 om du vill återställa ursprungsinställningen. Du kan ändra fördröjningstiden och antalet tagna bilder (s. 75). 63

64 När du har komponerat en bild för t.ex. ett gruppfoto trycker du ned avtryckaren och anger kompositionen. Kameran tar tre bilder i rad två sekunder efter att den har identifierat ditt ansikte (s. 78). 64 Använda självutlösaren för ansikten Välj ". Följ steg 2 på s. 63 och välj ". Komponera bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs. Kontrollera att en grön ram visas runt ansiktet som fokuseras och att vita ramar visas runt de övriga ansiktena. Tryck ned avtryckaren helt. Kameran övergår till vänteläge för fotografering och meddelandet [Titta rakt in i kameran för att starta nedräkning] visas på skärmen. Lampan blinkar och självutlösarljudet hörs. Ställ dig i position och titta in i kameran. När kameran identifierar ett nytt ansikte blinkar lampan fortare och hastigheten på ljudet ökar (lampan lyser medan blixten utlöses) under två sekunder innan avtryckaren utlöses. Den andra och tredje bilden tas direkt efter den första. Välj i steg 2 på s. 63 om du vill återställa ursprungsinställningen. Vad händer om inget ansikte identifieras? Även om ditt ansikte inte identifieras efter att du har anslutit dig till gruppen löses avtryckaren ut cirka 30 sekunder senare. Ändra antalet bilder För skärmbilden i steg 1 trycker du på n-knappen. Tryck sedan på qr-knapparna eller vrid på Â-ratten för att ändra antalet bilder. Bekräfta inställningen genom att trycka på m-knappen.

65 4 Välja egna inställningar I det här kapitlet lär du dig att använda de olika funktioner som finns tillgängliga i G för att gradvis förbättra din fotograferingsskicklighet. Kontrollera att kamerans inställningsratt är inställd på G. G står för programautomatik. Innan du försöker ta en bild med en funktion som förklaras i det här kapitlet i andra lägen än G kontrollerar du om funktionen är tillgänglig i dessa lägen (s ). 65

66 Fotografera med programautomatik Du kan välj inställningarna för olika funktioner så att de passar dina önskemål. AE står för Auto Exposure, vilket betyder automatisk exponering. Ställ in inställningsratten på G. Gör inställningar för de olika funktioner som du vill använda (s ). Fotografera. Varför visas ibland värdena för slutartid och bländare iorange? När du trycker ned avtryckaren halvvägs visas värdena för slutartid och bländare i orange om det inte går att exponera bilden korrekt. Du kan försöka få rätt exponering med en av följande inställningar: Aktivera blixten (s. 66) Välj ett högre ISO-tal (s. 70) Aktivera blixten Du kan välja att blixten ska användas varje gång du tar en bild. Blixtens räckvidd är ca. 50 cm 4,0 m när maximal vidvinkel används och 1,0 2,5 m när maximal tele används. Fäll upp blixten. Välj h. Tryck på r-knappen, välj h med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. h visas när inställningen är klar. 66

67 Justera ljusstyrkan (Exponeringskompensation) Du kan justera den standardinställning för exponering som görs av kameran i steg om 1/3 EV i intervallet 2 till +2 EV. Ta närbilder (Närbild) Välj inställningen för exponeringskompensation. Tryck på b-knappen. Justera ljusstyrkan. Titta på skärmen och justera samtidigt ljusstyrkan genom att vrida på Â-ratten. Tryck sedan på b-knappen. För fotografering av objekt på nära håll och även extrema närbilder. Fotograferingsavståndet är ca cm från objektivets kant (när zoomreglaget förs till maximalt läge j). Välj e. Tryck på q-knappen, välj e med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. När du har gjort inställningen visas e. Om zoomstapeln När du flyttar zoomreglaget visas zoomstapeln på skärmen. När du fotograferar i närbildsläge kan kameran inte fokusera inom området för den gula stapeln. Vid zoomning inom området för den gula stapeln gråas e ut och fotograferingen utförs med. Hur gör jag för att ta bättre närbilder? Du bör montera kameran på ett stativ så att kameran inte rör sig och gör bilden suddig och sedan fotografera med Î (s. 74). Du kan minska autofokusramens storlek när du vill fokusera på en viss del av motivet (s. 78). Kanterna på bilden kan bli mörka om blixten utlöses. 67

68 Ändra antalet lagrade pixlar (Bildstorlek) Du kan välja mellan sex olika inställningar för antal lagrade pixlar (bildstorlek). Välj antal lagrade pixlar. Tryck på m-knappen och välj genom att trycka på op-knapparna. Välj ett alternativ. Välj ett alternativ med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Den valda inställningen visas på skärmen. Om du väljer kan du inte använda digital zoom (s. 60) eller digital telekonverter (s. 61). Ändra kompressionsgraden (Bildkvalitet) Du kan välja mellan följande två kompressionsgrader (bildkvalitet): (Normal). (Fin), Välj kompressionsgrad. Tryck på m-knappen och välj genom att trycka på op-knapparna. Välj ett alternativ. Välj ett alternativ med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Den valda inställningen visas på skärmen. 68

69 Ändra kompressionsgraden (Bildkvalitet) Ungefärliga värden för antal lagrade pixlar och kompressionsgrad Antal lagrade pixlar (Stor) 10 M/3648 x 2736 (Medium 1) 6 M/2816 x 2112 (Medium 2) 4 M/2272 x 1704 (Medium 3) 2 M/1600 x 1200 (Liten) 0.3 M/640 x 480 (Bredbild) 3648 x 2048 Kompressionsgrad Ungefärlig storlek per bild (kb) Antal bilder som kan lagras 2GB 8GB Värdena i tabellen mäts enligt Canons standarder och kan variera beroende på motiv, minneskort och kamerans inställningar. Ungefärliga värden för pappersstorlek A2 A3 A4, Letter (USA) 12,7 x 17,9 cm Vykortsstorlek 8,9 x 12,7 cm Lämplig storlek för bilder som sänds som e-postbilagor. För utskrift på papper i bredbildsformat. 69

70 Ändra ISO-talet Välj ISO-tal. Tryck på o-knappen, välj ett alternativ med op-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Ställer automatiskt in ett ISO-tal utifrån den valda fotograferingsmetoden och den aktuella fotograferingssituationen. Låg Vackert väder, fotografering utomhus. Molnigt, skymning Hög Nattlandskap, mörka inomhusscener Ändra ISO-talet Att sänka ISO-talet ger skarpare bilder, men det finns en ökad risk för suddiga bilder under vissa fotograferingsförhållanden. Ett högre ISO-tal kan ge möjligheten att använda kortare slutartider, vilket minskar den skakningsoskärpa som kan uppstå, samt ger kamerans blixt en längre räckvidd. Bilderna kan dock upplevas som gryniga. När kameran är inställd på visas det automatiskt inställda ISO-talet när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Med ISO 3200 kan du ställa in en ännu kortare tid (s. 59). 70

71 Ställa in vitbalansen Med funktionen för vitbalans (WB) kan du ställa in en optimal vitbalans för att få bilder med naturliga färgtoner. Auto Dagsljus Moln Glödlampa Lysrör Lysrör H Egen Välj vitbalans. Tryck på m-knappen och välj genom att trycka på op-knapparna. Välj ett alternativ. Välj ett alternativ med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Den valda inställningen visas på skärmen. Väljer automatiskt optimal vitbalans för följande fotograferingssituationer. Vackert väder, fotografering utomhus Molnigt, skuggigt, skymningsljus Glödlampor eller lysrör av glödlampstyp (3 våglängder) För fotografering i ljus från lysrör av typerna varm-vit, kall-vit eller varm-vit (3 våglängder). Lysrör av dagsljustyp, lysrör av dagsljustyp (3 våglängder). Manuell inställning av vitbalansvärdet. Egen vitbalans Du kan justera vitbalansen efter den ljuskälla som används vid fotograferingstillfället. Du bör ställa in vitbalansen under de ljusförhållanden som råder vid fotograferingstillfället. Välj i steg 2 ovan. Se till att hela skärmen fylls ut av ett vitt motiv och tryck sedan på l-knappen. Färgtonen på skärmen förändras när inställningen för vitbalansen görs. Om du ändrar kamerainställningarna efter att ha spelat in vitbalansdata är det inte säkert at tonen blir rätt. 71

72 Kontinuerlig fotografering Du kan ta bildserier med fasta intervall. Välj en matningsmetod. Tryck på m-knappen och välj att trycka på op-knapparna. genom Välj ett alternativ. Välj W eller med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Fotografera. Kameran tar flera bilder i följd under hela den tid som du håller avtryckaren nedtryckt. Matningsmetod Fotograferingsintervall Beskrivning Bildserie AF för bildserier Serietagning Live View Ca. 1,3 bilder/sek. Ca. 0,9 bilder/sek. Ca. 0,9 bilder/sek. För bildseriefotografering: fokus och exponering låses när avtryckaren trycks ned halvvägs. Kameran fotograferar kontinuerligt och fokuserar. [Autofokusram] ställs in på [Central]. Kameran fokuserar kontinuerligt med fokus låst i det läge som har angetts för den första bilden. Kan inte användas med självutlösaren (s. 63, 64, 74, 75). Ju fler bilder du tar i en bildserie, desto längre kan intervallet mellan bilderna bli. Om du använder blixten kan intervallen mellan bilderna bli längre. ändras till när du använder t och fotograferar med manuellt fokus (s. 83). 72

73 Ändra färgtonen i en bild (Mina färger) Du kan ändra färgtonen i en bild till sepia eller svartvitt när du fotograferar. Välj Mina färger. Tryck på m-knappen och välj att trycka på op-knapparna. genom Välj ett alternativ. Välj ett alternativ med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Den valda inställningen visas på skärmen. Mina färger Av Kraftig Framhäver kontrast och färgmättnad för att ge ett livfullt intryck. Neutral Sepia Svartvit Egen färg Dämpar kontrast och färgmättnad för att ge en neutral färgsättning. Sepiatoner. Svartvitt. Du kan justera kontrast, skärpa, färgmättnad osv. efter behov (s. 74). Vitbalansen kan inte ställas in med eller (s. 71). 73

74 Använda två sekunders Självutlösare Egen färg Kontrasten, skärpan och färgmättnaden i en bild kan ställas in och justeras i fem olika nivåer. Följ steg 2 på s. 73 och välj och tryck sedan på l-knappen. Välj ett alternativ med op-knapparna och välj sedan ett värde med qr-knapparna eller Â-ratten. Om du väljer ett värde på skalans högra del blir effekten kraftigare/djupare, och om du väljer ett värde på skalans vänstra del blir effekten svagare/mildare. Bekräfta inställningen genom att trycka på l-knappen. Använda två sekunders Självutlösare Du kan ställa in självutlösaren på ungefär två sekunders fördröjning. Välj Î. Tryck på p-knappen, välj Î med op-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. När inställningen är klar visas Î på skärmen. Följ steg 3 på s. 63 för att fotografera. 74

75 Anpassa självutlösaren Du kan ange tidsfördröjningen (0 30 sekunder) och antalet bilder (1 10 bilder). Välj $. Tryck på p-knappen, välj $ med op-knapparna eller Â-ratten och tryck på n-knappen. Välj inställningarna. Välj [Fördröjn.] eller [Bilder] med op-knapparna. Välj ett värde med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Följ steg 3 på s. 63 för att fotografera. Vad händer om jag väljer att fler än två bilder ska tas? Värdena för exponering och vitbalans ställs in när den första bilden tas. När du ställer in en fördröjning som är längre än två sekunder ökar takten för självutlösarens blinkningar och ljud under de två sista sekunderna innan bilden tas (när blixten används tänds lampan). Om du använder blixten kan intervallen mellan bilderna bli längre. Om du väljer ett högt antal bilder kan intervallen mellan bilderna bli längre. Om minneskortet blir fullt avbryts fotograferingen automatiskt. 75

76 Fotografera med hjälp av en tv Du kan använda en tv för att visa kamerans skärminnehåll under fotografering. Anslut kameran till en tv enligt beskrivningen i avsnittet Visa bilder på en tv (s. 105). När du fotograferar med hjälp av en tv gör du på samma sätt som när du använder kamerans skärm. Ändra kompositionen med fokuseringslåset Fokus och exponering spärras när avtryckaren trycks ned halvvägs. Du kan nu komponera om bilden och fotografera. Den här funktionen kallas fokuseringslås. Fokusera. Centrera det motiv du vill fokusera på och tryck ned avtryckaren halvvägs. Kontrollera att autofokusramen är grön. Komponera om bilden. Fortsätt att hålla avtryckaren nedtryckt halvvägs och komponera om bilden. Fotografera. Tryck ned avtryckaren helt. 76

77 5 Få ut mer av din kamera Det här kapitlet är en utökad version av kapitel 4 och förklarar hur du tar bilder med hjälp av olika funktioner. Kontrollera att kamerans inställningsratt är inställd på G. Avsnitten Ställa in slutartid (s. 87), Ställa in bländarvärdet (s. 88) och Ställa in slutartid och bländarvärde (s. 89) förutsätter att inställningsratten är inställd på de här lägena. Avsnitten Ställa in blixtstyrkan (s. 93) förutsätter att inställningsratten är inställd på D. Innan du försöker ta en bild med en funktion som förklaras i det här kapitlet i andra lägen än G kontrollerar du om funktionen är tillgänglig i dessa lägen (s ). 77

78 Ändra inställningen för autofokusram Du kan anpassa kameran till fotografering av olika motiv genom att använda olika autofokusramar. Välj [Autofokusram]. Tryck på n-knappen, välj 4-fliken och sedan menyalternativet [Autofokusram]. Välj ett alternativ med qr-knapparna. Ansikte uppt Identifierar ansikten i motivet och ställer in skärpa, exponering (endast vid evaluerande mätningsmetod) och vitbalans (endast ). När du riktar kameran mot ett motiv visas en vit ram runt det ansikte som kameran bedömer vara huvudmotivet och grå ramar (maximalt 2 stycken) runt övriga ansikten i bilden. När du trycker ned avtryckaren halvvägs visas upp till 9 gröna ramar runt de ansikten som kameran fokuserar på. Central Autofokusramen fixeras i mitten. Det gör det enkelt att fokusera på en specifik punkt. Tryck på n-knappen, välj 4-fliken och sedan menyalternativet [AF Ram Storlek] och alternativet [Liten]. Inställningen anges till [Normal] när den digitala zoomen (s. 60) eller den digitala telekonvertern (s. 61) används. 78 Autofokusramen ställs in på [Central] om ett ansikte inte identifieras och bara grå ramar (ingen vit ram) visas. Några exempel på ansikten som kameran inte kan identifiera. Motiv som är mycket långt bort eller mycket nära. Motiv som är mörka eller ljusa. Ansikten som är vridna åt sidan eller delvis dolda. Kameran kan ibland identifiera icke-mänskliga motiv som ett ansikte. Om kameran inte lyckas fokusera på motivet när du trycker ned avtryckaren halvvägs visas ingen autofokusram. Du kan minska autofokusramens storlek Autofokusramen ändrar färg till gult och visas om kameran inte kan fokusera när du trycker ned avtryckaren halvvägs.

79 Förstora fokuspunkten Autofokusramen förstoras och du kan kontrollera fokuseringen om du trycker ned avtryckaren halvvägs. Välj [AF-punkt zoom]. Tryck på n-knappen, välj 4-fliken och sedan menyalternativet [AF-punkt zoom]. Välj [På] genom att trycka på qr-knapparna. Varför förstoras ibland inte skärmen? Kontrollera fokus. Tryck ned avtryckaren halvvägs. När [Ansikte uppt] (s. 78) är valt förstoras den del av bilden som visar huvudmotivet. När [Central] (s. 78) är valt förstoras innehållet i den mittersta autofokusramen. Skärmen visas inte förstorad med [Ansikte uppt] om ett ansikte inte kan identifieras eller är för stort i förhållande till skärmen. Med [Central] visas den inte förstorad om kameran inte kan fokusera. Den förstorade bilden visas inte när digital zoom (s. 60) eller digital telekonverter (s. 61) används eller när kameran är ansluten till en tv (s. 76). 79

80 Fotografera med autofokuslåset Du kan låsa kamerans fokusering. När du har låst fokus ändras inte brännvidden även om du tar bort fingret från avtryckaren. Lås fokus. Håll avtryckaren nedtryckt halvvägs och tryck sedan på q-knappen. och MF-indikatorn visas. Du kan kontrollera avståndet till motivet. Komponera och ta bilden. 80

81 Välja en person att fokusera på (Välj ansikte) Du kan välja att fokusera på en viss persons ansikte och sedan ta bilden. Bekräfta antalet identifierade ansikten Ställ in Välj ansikte. Rikta kameran mot ansiktet på motivet och tryck på 0-knappen. När [Ansiktsval : På] valts, visas en ansiktsram runt det ansikte som har identifierats som huvudmotiv. Om motivet flyttar på sig kommer ramen att följa motivet, dock inom vissa gränser. Om inget ansikte kan identifieras visas inte. Välj ett ansikte att fokusera på. Om du trycker på 0-knappen flyttas ansiktsramen till ett annat ansikte som identifierats av kameran. När ramen har flyttats runt bland alla de ansikten som kameran har identifierat visas [Ansiktsval : Av] och skärmen för autofokusram visas igen. Fotografera. Tryck ned avtryckaren halvvägs. Ansiktsramen för det valda ansiktet ändras till en grön. Tryck ned avtryckaren helt för att ta bilden. Om du håller 0-knappen nedtryckt kan du se hur många ansikten som har identifierats av kameran (maximalt 35 stycken) (orange: huvudmotivets ansikte, vit: identifierat ansikte). 81

82 Ändra mätningsmetod Du kan ändra mätningsmetod (funktioner för ljusmätning) så att den passar fotograferingssituationen. Evaluerande Centrumvägd Spot Välj en fotograferingsmetod. Tryck på m-knappen och välj genom att trycka på op-knapparna. Välj ett alternativ. Välj ett alternativ med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Den inställning du valt visas på skärmen. Lämpligt för fotografering vid standardförhållanden, inklusive motljus. Anpassar automatiskt justeringen så att den passar fotograferingsförhållandena. Beräknar en genomsnittlig ljusmängd för hela motivet, men med en högre vikt för motivets mittdel. Ljuset mäts endast i den som visas i bildens mitt. (ram för spotmätning) 82

83 Fotografera med manuell fokusering Du kan fokusera manuellt när det inte går att använda automatisk fokusering. Du kan finjustera fokuseringen om du trycker ned avtryckaren halvvägs efter det att du fokuserat manuellt. Välj. Tryck på q-knappen, välj med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen igen. och MF-indikatorn visas. Fokusera grovt. Använd stapeln som visar avståndet och AF-punkt zoomen som vägledning och vrid på Â-ratten samtidigt som du justerar fokuseringen genom att titta på den förstorade skärmen. Bilden i mitten på autofokusramen visas förstorad. Finjustera fokuseringen. Du kan finjustera fokuseringen (Säker M. Fokus) om du trycker ned avtryckaren halvvägs. Du kan inte ändra inställningen för autofokusramen samtidigt som du fokuserar manuellt (s. 78). Avbryt manuell fokusering om du vill ändra autofokusramen eller dess storlek. Du bör montera kameran på ett stativ för att fokusera exakt. Den förstorade skärmen kan inte användas med den digitala zoomen (s. 60), en digital telekonverter (s. 61) eller när kameran är ansluten till en tv (s. 76), men du kan justera fokuseringen. Den förstorade skärmen är inte tillgänglig om [MF-punkt zoom] är [Av] på 4-fliken. Du kan inte finjustera fokuseringen även om du trycker på avtryckaren om [Säker M. Fokus] är [Av] på 4-fliken. 83

84 Fotografera med exponeringslåset Om du vill ta flera bilder av samma motiv med samma exponering, kan du låsa både fokuseringen och exponeringen separat med hjälp av funktionen för exponeringslås. AE står för Auto Exposure, vilket betyder automatisk exponering. Lås exponeringen. Rikta kameran mot motivet och tryck på b-knappen samtidigt som du trycker ned avtryckaren halvvägs. När visas har kameran låst exponeringen. Om du tar bort fingret från avtryckaren och trycker på en annan knapp, försvinner och exponeringslåset inaktiveras. Komponera och ta bilden. Ändra program Du kan ändra slutartiden och bländarvärdet om du låser exponeringen och vrider på Â-ratten. 84

85 Fotografera med FE-låset Precis som med exponeringslåset (s. 84) kan du låsa exponeringen för att fotografera med blixt. FE står för Flash Exposure (blixtexponering). Fäll upp blixten och välj h (s. 66). Lås exponeringen. Rikta kameran mot motivet och tryck på b-knappen samtidigt som du trycker ned avtryckaren halvvägs. Blixten utlöses och när visas behålls blixtstyrkan. Om du tar bort fingret från avtryckaren och trycker på en annan knapp, försvinner och blixtexponeringen inaktiveras. Komponera och ta bilden. 85

86 Fotografera med Lång synktid Du kan göra huvudmotivet, exempelvis människor, och bakgrunden ljusa genom att låta kameran belysa dem rätt med hjälp av blixten. Samtidigt kan du använda en lång slutartid för att ljusa upp bakgrunden som ljuset från blixten inte kan nå. Fäll upp blixten. Välj. Tryck på r-knappen, välj med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen igen. När inställningen är klar visas på skärmen. Fotografera. Se till att motivet inte rör sig innan slutarljudet hörs, även om blixten utlöses. Montera kameran på ett stativ så att den inte rör sig och gör bilden suddig. När du använder ett stativ bör du välja [Av] för funktionen [Bildstab.] (s. 121). 86

87 Ställa in slutartid Du kan ställa in slutaren till den tid du vill fotografera med. Kameran ställer in rätt bländarvärde för den slutartid du väljer. M står för tidsvärde. Ställ inställningsratten på M. Gör inställningen. Vrid på Â-ratten för att ställa in slutartiden. Fotografera. Tillgängliga slutartider 15", 13", 10", 8", 6", 5", 4", 3"2, 2"5, 2", 1"6, 1"3, 1", 0"8, 0"6, 0"5, 0"4, 0"3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000, 1/2500 2" anger 2 sekunder, 0"3 anger 0,3 sekund och 1/160 anger 1/160 sekund. Den kortaste slutartiden vid användning med blixt är 1/500 sekund. Kameran återställer automatiskt slutartiden till 1/500 sekund om en kortare slutartid väljs. Beroende på zoomläget är en del slutartider eventuellt inte tillgängliga. Varför visas bländarvärdet i orange? Om bländarvärdet visas i orange när avtryckaren trycks ned halvvägs har motivet överskridit de korrekta exponeringsgränserna. Justera slutartiden tills bländarvärdet visas i vitt. Säkerhetsförskjutning kan också användas (s. 88). Vid slutartider längre än 1,3 sekunder bearbetar kameran de tagna bilderna för att eliminera bildbrus. Denna bearbetning kan ta en stund och det är kanske därför inte möjligt att ta nästa bild direkt. När du använder ett stativ och sänker slutartiden bör du välja [Av] för funktionen [Bildstab.] (s. 121). 87

88 Ställa in bländarvärdet Du kan ställa in bländaren till ett värde som du vill fotografera med. Kameran ställer in rätt slutartid för det bländarvärde du väljer. B står för bländarvärde. Ställ inställningsratten på B. Gör inställningen. Ställ in bländarvärdet genom att vrida på Â-ratten. Fotografera. Tillgängliga bländarvärden F2.8, F3.2, F3.5, F4.0, F4.3, F4.5, F5.0, F5.6, F6.3, F7.1, F8.0 Den kortaste slutartiden vid användning med blixt är 1/500 sekund. Därför ställer kameran inte in en slutartid kortare än 1/500 sekund, oavsett det bländarvärde du ställer in. Beroende på zoomläget är en del bländarvärden eventuellt inte tillgängliga. Varför visas värdet för slutartid i orange? Om slutartiden visas i orange när avtryckaren trycks ned halvvägs har motivet överskridit de korrekta exponeringsgränserna. Justera bländarvärdet tills slutartiden visas i vitt. Säkerhetsförskjutning kan också användas. Säkerhetsförskjutning För M och B gäller följande: Om [Säkerhetförskj] är [På] på 4-fliken justeras slutartid eller bländarvärde automatiskt för korrekt exponering om den inte kan uppnås på annat sätt. Säkerhetsförskjutningen inaktiveras när blixten aktiveras. 88

89 Ställa in slutartid och bländarvärde Du kan manuellt ställa in slutartid och bländare före fotografering. D står för Manuell. Ställ inställningsratten på D. Slutartid Standard Exponeringsnivå Exponeringsnivå Indikator för exponeringsnivå Bländarvärde Gör inställningen. Tryck på b-knappen när du ska välja slutartid eller bländarvärde. Vrid på Â-ratten för att ställa in ett värde. Den inställda exponeringsnivån visas på indikatorn. Du kan kontrollera skillnaden mellan den vanliga exponeringsnivån. Om skillnaden är mer än ±2 steg visas den inställda exponeringsnivån i orange. När du trycker ned avtryckaren halvvägs visas 2 eller +2 i orange. Standardexponeringen beräknas enligt den valda mätningsmetoden (s. 82). Om du använder zoomen efter att ha gjort inställningar eller ändrar kompositionen kan exponeringsnivån förändras. Beroende på inställd slutartid och bländarvärde kan monitorns ljusstyrka förändras. Skärmens ljusstyrka ändras inte om blixten är uppfälld och inställd på h. Om du trycker på b-knappen när avtryckaren trycks ned halvvägs, justeras slutartiden eller bländarvärdet (beroende på vilket som är valt) så att rätt exponering erhålls (det kanske inte går att få rätt exponering beroende på inställningarna). 89

90 Korrigera ljusstyrkan och fotografera (i-contrast) Kameran kan identifiera områden på motivet, t.ex. ansikten eller bakgrunder, som är för ljusa eller mörka och automatiskt justera dem till optimal ljusstyrka vid fotograferingen. Om bilden i stort saknar kontrast kommer kameran även att korrigera bilden så att den blir tydligare när du fotograferar. Välj [i-contrast]. Tryck på n-knappen, välj 4-fliken och sedan menyalternativet [i-contrast]. Välj [Auto] genom att trycka på visas på skärmen. Bilden kan bli kornig eller kanske inte korrigeras på rätt sätt under vissa förhållanden. Du kan även korrigera bilder som du har tagit tidigare (s. 110). 90

91 Ta bort röda ögon Du kan välja att automatiskt korrigera röda ögon på bilder som tagits med blixt. Välj [Blixt inställning]. Tryck på n-knappen, välj [Blixt inställning] på 4-fliken och tryck på m-knappen. Justera inställningen. Välj [Minsk rödögon] med op-knapparna eller Â-ratten och välj [På] med qr-knapparna. Œ visas på skärmen (s. 44). Korrigeringen av röda ögon kan även påverka andra röda områden än röda ögon. Ett exempel är röd makeup som har använts kring ögonen på motivet. Du kan även korrigera bilder som du har tagit tidigare (s. 111). Skärmen Blixt inställning öppnas om du trycker på r-knappen och omedelbart trycker på n-knappen när blixten är uppfälld. 91

92 Ställa in blixtexponeringskompensationen Precis som med exponeringskompensationen (s. 67) kan du justera exponeringen ±2 steg i steg om 1/3 när blixten används. Välj ~. Tryck på m-knappen och välj ~ genom att trycka på op-knapparna. Gör inställningen. Välj blixtexponeringskompensation med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. ~ visas på skärmen. Välj [Blixt inställning] (s. 91) på 4-fliken och sedan [Exp.komp blixt] när du ska ange blixtexponeringskompensation och välj en inställning med qr-knapparna (s. 48). Korr. blixtexp Kameran ändrar automatiskt slutartiden eller bländarvärdet när blixten utlöses för att undvika överexponering och bleka högdagrar i motivet. Slutartiden och bländarvärdet justeras inte automatiskt om [Korr. blixtexp] i [Blixt inställning] är [Av] på 4-fliken. 92

93 Ställa in blixtstyrkan Du kan välja mellan 3 nivåer av blixtstyrka i D. Ställ in kameran på D (s. 89). Välj blixtstyrka. Tryck på m-knappen och välj ~ genom att trycka på op-knapparna. Gör inställningen. Välj ett alternativ med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Välj [Blixt inställning] (s. 91) på 4-fliken när du ska ställa in blixtstyrka. Välj sedan [Blixtstyrka] och ange en inställning med qr-knapparna (s. 48). Med M och B ska du välja 4-fliken, [Blixt inställning] och ställa in [Blixtmetod] på [Manuell] när du vill ange blixtstyrka. 93

94 94

95 6 Använda funktionerna för videoinspelning Det här kapitlet innehåller mer avancerad information än avsnitten Spela in videoscener och Visa videoscener i kapitel 1. Kontrollera att kamerans inställningsratt är inställd på E (filmläge). 95

96 Ändra bildkvaliteten Du kan välja mellan tre olika bildkvalitetsinställningar. Bildkvaliteter Bildkvalitet (Antal bildpunkter/bildfrekvens) 640 x 480 bildpunkter, 30 bilder/sek. 640 x 480 bildpunkter, 30 bilder/sek. LP 320 x 240 bildpunkter, 30 bilder/sek. Uppskattad inspelningstid Välj bildkvalitet. Tryck på m-knappen och välj att trycka på op-knapparna. genom Välj ett alternativ. Välj ett alternativ med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Den inställning du valt visas på skärmen. Innehåll För inspelning av videoscener med standardkvalitet. Bildkvaliteten blir lägre än med, men du kan göra tre gånger så långa inspelningar. Eftersom antalet bildpunkter är lägre blir bildkvaliteten lägre än när används, men du kan i gengäld göra tre gånger så långa videoinspelningar. Inspelningstid Bildkvalitet 2GB 8GB 16 min. 47 sek. 1 tim. 7 min. 6 sek. 33 min. 2 sek. 2 tim. 12 min. 3 sek. 46 min. 33 sek. 3 tim. 6 min. 4 sek. Baserat på Canons standardtestmetoder. Inspelningen stannar automatiskt antingen när storleken på klippfilen når 4 GB eller när inspelningstiden når cirka 1 timme. Inspelningen kan stoppas även om den maximala klipplängden inte har uppnåtts på en del minneskort. Minneskort med SD-hastighet klass 4 eller högre rekommenderas. 96

97 Exponeringslås/Exponeringsändring Du kan ställa in exponeringen och ändra den i steg om 1/3 inom ett intervall på ±2 i X. Fokusera. Fokusera genom att trycka ned avtryckaren halvvägs. Lås exponeringen. Släpp avtryckaren och tryck sedan på o-knappen för att låsa exponeringen. Exponeringsändringsstapeln visas. Tryck en gång till på o-knappen för att frigöra den låsta exponeringen. Ändra exponeringen. Titta på skärmen och justera samtidigt ljusstyrkan med Â-ratten. Fotografera. Andra fotograferingsfunktioner Följande funktioner kan användas på samma sätt som vid visning av stillbilder. Zooma in närmare på motiv (Digital zoom) (s. 60) Du kan använda funktionen för digital zoom, men däremot inte kamerans optiska zoom. Om du vill fotografera med en så stor zoomfaktor som möjligt måste du ställa in den optiska zoomen på max innan du börjar spela in. Ljudet som uppstår när objektivet zoomar spelas in. Använda självutlösaren (s. 63) Ta närbilder (Närbild) (s. 67) Ställa in vitbalansen (s. 71) Ändra färgtonen i en bild (Mina färger) (s. 73) Använda två sekunders Självutlösare (s. 74) Fotografera med hjälp av en tv (s. 76) Fotografera med autofokuslåset (s. 80) Fotografera med manuell fokusering (s. 83) Stänga av AF-hjälpbelysningen (s. 119) Visa skärminlägg (s. 121) [3:2 marker.] är inte tillgängligt. Ändra inställningarna för bildstabilisering (s. 121) Du kan växla mellan [Kontinuerlig] och [Av]. 97

98 Visningsfunktioner Följande funktioner kan användas på samma sätt som vid visning av stillbilder. Radera bilder (s. 26) Söka snabbt efter bilder (Indexvisning) (s. 100) Söka efter bilder med hoppfunktionen (s. 101) Visa bildspel (s. 102) Ändra övergångseffekt mellan bilderna (s. 104) Visa bilder på en tv (s. 105) Skydda bilder (s. 106) Radera alla bilder (s. 107) Rotera bilder (s. 108) Sammanfattning av Visa videoscener (s. 33) Lämna Visning Visning i slow motion (du kan justera uppspelningshastigheten med qr-knapparna. Ljudet spelas inte upp.) Visar den första bildrutan Föregående bildruta (spolar tillbaka om m-knappen hålls nedtryckt). Nästa bildruta (spolar framåt om m-knappen hålls nedtryckt). Visar den sista bildrutan Visas när kameran är ansluten till en PictBridge-kompatibel skrivare (s. 27). Mer information finns i Utskriftshandbok. 98

99 7 Använda visningsfunktioner och andra funktioner I första delen av det här kapitlet beskrivs olika sätt att visa och redigera bilder. Den senare delen tar upp hur man väljer bilder för utskrift. Tryck på 1-knappen för att växla till visningsläget innan du använder kameran. Det är inte säkert att det går att visa eller redigera bilder som har redigerats på en dator, bilder vilkas filnamn har ändrats eller bilder som har tagits med en annan kamera. Du kan inte använda redigeringsfunktionen (s ) om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på minneskortet. 99

100 Söka snabbt efter bilder (Indexvisning) Du kan lätt hitta den bild du letar efter genom att visa flera bilder i taget. Flytta zoomreglaget mot g. Bilderna visas som ett index. Dra zoomreglaget mot g om du vill öka antalet bilder. Antalet bilder ökas varje gång du flyttar reglaget. Dra zoomreglaget mot k om du vill minska antalet bilder. Antalet bilder minskas varje gång du flyttar reglaget. Ändra de bilder som visas. Vrid på Â-ratten för att växla till nästa uppsättning bilder som angetts i steg 1. Välj en bild. Välj en bild med opqr-knapparna. En orange ram visas runt den valda bilden. Tryck på m-knappen om du vill visa den valda bilden separat. 100

101 Söka efter bilder med hoppfunktionen Om det finns många bilder på minneskortet kan du söka bland dem med olika hoppfunktioner. Placering för den bild som visas Välj en hoppfunktion. Ställ in kameran på enbildsvisning och tryck på o. Sökmetoden och läget för aktuell bild visas längst ned på skärmen. Välj önskad sökmetod med op-knapparna. Hoppa till en bild. Tryck på qr-knapparna eller vrid på Â-ratten. Kameran använder den valda sökmetoden för att hoppa till en bild. Tryck på n-knappen om du vill återgå till enbildsvisning. Hoppa 10 bild. Hoppa 100 bild. Hoppar fram 10 bilder i taget. Hoppar fram 100 bilder i taget. Hoppa datum Hoppar till den första bilden för varje fotograferingsdatum. Hoppa till första Hoppar enbart mellan stillbilder. Hoppa rörlig video Hoppar till en rörlig video. Antalet bilder som matchar sökfiltret visas på skärmens högra sida, förutom och. Om det inte finns några bilder som matchar sökfiltret fungerar inte qr-knapparna. 101

102 Visa bildspel Du kan automatiskt visa bilder som har lagrats på ett minneskort. Välj [Bildspel]. Tryck på n-knappen, välj [Bildspel] på 1-fliken och tryck sedan på m-knappen. Gör inställningen. Välj ett alternativ med op-knapparna eller Â-ratten och justera inställningen med qr-knapparna. Repetera Visar bilderna igen Tidsintervall Visningstid för varje bild Effekt Övergångseffekter när enheten växlar mellan bilder Välj [Starta]. Välj [Starta] med op-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Bildspelet startar några sekunder efter det att meddelandet [Laddar bild ] visas. Du kan pausa eller starta om bildspelet genom att trycka på m-knappen igen. Tryck på n-knappen om du vill avsluta bildspelet. Om du trycker på qr-knapparna eller vrider på Â-ratten under visningen växlar bilden. Om du håller ned qr-knapparna kan du snabbt bläddra bland bilderna. Energisparfunktionen fungerar inte vid bildspel (s. 54). 102

103 Kontrollera fokus Du kan förstora området inuti autofokusramen i en lagrad bild eller den del av ett ansikte som identifierats för att kontrollera fokus. Tryck på l-knappen och växla till fokuskontroll (s. 45). Du kan även växla till fokuskontroll genom att trycka på 0-knappen för bilder med identifierade ansikten. En vit ram visas där autofokusramen eller ansiktet var när fokus ställdes in. En grå ram visas runt ansikten som upptäcks vid visning. Området i den orange ramen visas förstorat. Växla ramar. Dra zoomreglaget mot k en gång. Skärmen till vänster öppnas. Tryck på 0-knappen när du vill växla mellan ramarna för de identifierade ansiktena. Tryck på m-knappen när du vill växla mellan andra ramar än de för identifierade ansikten. Ändra förstoringsnivå eller plats. Använd zoomreglaget för att ändra visningsstorlek och opqr-knapparna för att ändra visningsläge när du kontrollerar fokus. Om du trycker på n-knappen återgår visningen till steg

104 Förstora bilder Dra zoomreglaget mot k. Displayen zoomar in på bilden och om du fortsätter att hålla ned zoomreglaget fortsätter det att zooma in upp till 10x. Du kan visa ett annat område på skärmen med hjälp av opqr-knapparna. Dra zoomreglaget mot g om du vill zooma ut eller återgå till enbildsvisning. Du kan växla bilder vid inzooming genom att vrida på Â-ratten. Ungefärlig placering av det visade området Ändra övergångseffekt mellan bilderna Det finns två övergångseffekter som kan användas vid växling mellan enskilda bilder. Välj [Övergång]. Välj 1-fliken med n-knappen. Välj sedan [Övergång] och ange en övergångseffekt genom att trycka på qr-knapparna. 104

105 Visa bilder på en tv Med den medföljande AV-kabeln kan du ansluta kameran till en tv för att visa bilder. Saker som ska förberedas Kamera och tv AV-kabel som medföljer kameran (s. 2) Stäng av kameran och tv:n. Gul Gul Vit eller svart Svart Anslut kameran till tv:n. Öppna kamerans kontaktskydd och anslut AV-kabelkontakten till kamerans uttag. Anslut kabeln till videoingångarna enligt bilden. Slå på tv:n och växla till den ingång som kabeln är ansluten till. Slå på kameran. Starta kameran genom att trycka på 1-knappen. Bilden visas på tv:n (ingenting visas på kameraskärmen). När du har tittat färdigt på bilderna stänger du av kameran och tv:n och drar ur AV-kabeln. Vad gör jag om bilden inte visas korrekt på tv:n? Om kamerans videoformat (NTSC/PAL) inte är kompatibelt med tv:n visas inte bilderna korrekt. Tryck på n-knappen, välj 3-fliken samt [Videoformat] när du vill byta till rätt videoformat. 105

106 Skydda bilder Du kan skydda viktiga bilder så att det inte går att radera dem med kameran (s. 26, 30, 107). Välj [Skydda]. Tryck på n-knappen, välj 1-fliken och sedan [Skydda]. Tryck därefter på m-knappen. Skydda bilden. Välj en bild med qr-knapparna och tryck på m-knappen. När bilden är skyddad visas. Om du trycker på m-knappen igen avmarkeras bilden och försvinner. Upprepa momenten ovan om du vill skydda fler bilder. Om du trycker på n-knappen visas menyskärmen igen. Om du formaterar minneskortet (s. 52) raderas även skyddade bilder. Skyddade bilder kan inte raderas med kamerans raderingsfunktion. Om du vill radera en skyddad bild måste du först ta bort skyddet. 106

107 Radera alla bilder Du kan välja och radera alla bilder samtidigt. Eftersom raderade bilder inte kan återskapas är det viktigt att du är försiktig när du raderar något. Skyddade bilder (s. 106) kan inte raderas. Välj [Radera alla]. Tryck på n-knappen, välj [Radera alla] på fliken 1 och tryck sedan på m-knappen. Radera alla bilder. Välj [OK] med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Alla bilder raderas. Om du trycker på n-knappen visas menyskärmen igen. 107

108 Rotera bilder Du kan ändra orienteringen för en bild och spara den. Välj [Rotera]. Tryck på n-knappen, välj fliken 1 och [Rotera], och tryck sedan på m-knappen. Rotera bilden. Välj en bild med hjälp av qr-knapparna eller Â-ratten. Bilden roterar 90 varje gång du trycker på m-knappen. Om du trycker på n-knappen visas menyskärmen igen. 108

109 Ändra storlek på bilder Du kan ändra storlek på bilderna till en lägre bildpunktsinställning och spara den storleksändrade bilden som en separat fil. Välj [Storleksändra]. Tryck på n-knappen och välj fliken 1. Välj sedan [Storleksändra] och tryck på m-knappen. Välj en bild. Välj en bild med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Välj en bildstorlek. Välj ett alternativ med hjälp av qr-knapparna eller Â-ratten. Tryck sedan på m-knappen. [Spara ny bild?] visas på skärmen. Spara den nya bilden. Välj [OK] med hjälp av qr-knapparna eller Â-ratten. Tryck sedan på m-knappen. Bilden sparas som en ny fil. Visa den nya bilden. När du trycker på n-knappen visas skärmbilden [Visa ny bild?]. Välj [Ja] med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Den sparade bilden visas. Det går inte att göra en bild större. Det går inte att ändra storleken på bilder som har tagits med eller. 109

110 Korrigera ljusstyrkan (i-contrast) Kameran kan identifiera områden på en bild, t.ex. ansikten eller bakgrunder, som är för ljusa eller mörka och automatiskt justera dem till optimal ljusstyrka. Om bilden i stort saknar kontrast kommer kameran även att korrigera bilden så att den blir tydligare. Du kan välja mellan 4 korrigeringsnivåer: [Auto], [Låg], [Medium] eller [Hög]. Den korrigerade bilden sparas som en ny fil. Välj [Låg], [Medium] eller [Hög] och ändra bilden. Välj [i-contrast]. Tryck på n-knappen, välj [i-contrast] på 1-fliken och tryck på m-knappen. Välj en bild. Välj en bild med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Välj ett menyalternativ. Välj ett alternativ med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Spara bilden som en ny bild och granska den. Utför steg 4 och 5 på s Vad gör jag om bilden inte ändrades som jag ville med [Auto]-funktionen? Under en del förhållanden kan bilden bli kornig, eller så är exponeringsinställningen inte lämplig. Om du ändrar samma bild flera gånger kan kvaliteten försämras. 110

111 Korrigera röda ögon Du kan korrigera bilder med röda ögon automatiskt och spara dem som nya filer. Välj [Ta bort röda ögon]. Tryck på n-knappen, välj [Ta bort röda ögon] på 1-fliken och tryck på m-knappen. Funktionen [Ta bort röda ögon] visas. Välj en bild. Välj en bild med qr-knapparna eller Â-ratten. Korrigera bilden. Tryck på m-knappen. Röda ögon som identifieras av kameran korrigeras och en ram visas runt den korrigerade delen. Du kan zooma in bilden med hjälp av anvisningarna i avsnittet Förstora bilder (s. 104). Spara bilden som en ny bild och granska den. Välj [Ny fil] med opqr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Bilden sparas som en ny fil. Utför steg 5 på s Vissa bilder korrigeras inte korrekt. Om du väljer [Skriv över] i steg 4 skrivs den okorrigerade originalbilden över med den korrigerade och originalbilden raderas. Det går inte att skriva över skyddade bilder. 111

112 Välja bilder för utskrift (DPOF) Du kan välja bilder på ett minneskort för utskrift (upp till 998 bilder) och ange antal kopior så att de kan skrivas ut tillsammans eller behandlas i ett fotolabb. Sedan kan du skriva ut de valda bilderna direkt eller ta med minneskortet till ett fotolabb och beställa utskrifter. Urvalsmetoderna överensstämmer med DPOF-standarden (Digital Print Order Format). Utskriftsinställningar Du kan skriva ut utskriftstyp, datum och filnummer. Inställningarna gäller alla bilder som väljs för utskrift. 112 Utskriftstyp Datum Filnr. Ta bort DPOF Välj [Utskriftsinställn.]. Tryck på n-knappen, välj [Utskriftsinställn.] på 2-fliken och tryck på m-knappen. Justera inställningarna. Välj ett menyalternativ med op-knapparna eller Â-ratten. Välj sedan ett alternativ med qr-knapparna. Om du trycker på n-knappen bekräftas inställningarna och menyskärmen visas igen. Standard Skriver ut en bild per sida. Index Skriver ut flera mindre bilder på samma sida. Båda Skriver ut i både standard- och indexformat. På Skriver ut fotograferingsdatum. Av På Skriver ut filnummer. Av På Tar bort alla utskriftsinställningar efter utskrift. Av En del skrivare och fotolabb kan inte återspegla alla utskriftsinställningar. kan visas när du använder ett minneskort med utskriftsinställningar som har gjorts med en annan kamera. Dessa inställningar skrivs över av de inställningar som du gör med din kamera. Bilder med inbäddat datum skrivs alltid ut med datumet, oberoende av [Datum]-inställningen. Det innebär att vissa skrivare skriver ut datum två gånger på dessa bilder, om [Datum] är [På].

113 Välja bilder för utskrift (DPOF) När [Indexbild] är valt kan alternativen [Datum] och [Bild nr] inte vara [På] samtidigt. Datumet skrivs med det format som har angetts för [Datum/Klockslag] på 3-fliken (s. 18). Ange antal kopior Välj [Välj bild och antal]. Tryck på n-knappen, välj [Välj bild och antal] på 2-fliken och tryck på m-knappen. Välj en bild. Välj en bild med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Här kan du ange hur många utskriftskopior du vill ha. Om du väljer [Indexbild] visas på skärmen. Om du trycker på m-knappen igen avmarkeras bilden och försvinner. Ange antal kopior. Tryck på op-knapparna eller vrid på Â-ratten för att ange hur många kopior du vill ha (maximalt 99). Välj fler bilder och ange antal kopior för bilderna genom att upprepa stegen 2och 3. Det går inte att ange antal kopior för indexutskrifter. Du kan bara välja vilka bilder som ska skrivas ut. Om du trycker på n-knappen bekräftas inställningarna och menyskärmen visas igen. 113

114 Välja bilder för utskrift (DPOF) Ställa in alla bilder för utskrift en gång Ta bort alla val Välj [Välj alla bilder]. Välj [Välj alla bilder] på skärmen i steg 1 på s. 113 och tryck på m-knappen. Ange utskriftsinställningar. Välj [OK] med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. Välj [Ta bort alla val]. Välj [Ta bort alla val] i steg 1 på s. 113 och tryck på m-knappen. Alla val tas bort. Välj [OK] med qr-knapparna eller Â-ratten och tryck på m-knappen. 114

115 8 Anpassa kameran Du kan anpassa olika funktioner så att de passar dina önskemål. Den första delen av det här kapitlet tar upp vanliga och praktiska funktioner. I den senare delen beskrivs hur du ändrar fotograferingsoch visningsinställningar så att du kan ta precis de bilder du vill ha. 115

116 Ändra funktioner Du kan anpassa vanliga funktioner på 3-fliken (s. 48). Inaktivera startbilden Du kan inaktivera den startbild som visas när du startar kameran. Välj [Startbild] och sedan [Av] med qr-knapparna. Ändra filnumreringen De bilder du tar tilldelas automatiskt filnummer i den ordning de tas, från 0001 till 9999, och sparas i mappar med upp till bilder. Du kan ändra filnumreringen. Välj [Filnumrering] och ett alternativ med qr-knapparna. Kontinuerlig Auto återst Även om du använder ett nytt minneskort tilldelas bilderna filnummer i nummerordning tills en bild med nummer 9999 tas/sparas. Om du byter ut minneskortet mot ett nytt numreras filerna med början från 0001 igen. Om du använder ett minneskort som redan innehåller bilder kan det hända att de nytilldelade filnumren fortsätter den befintliga numreringen, oavsett om [Kontinuerlig] eller [Auto återst] har valts. Om du vill börja igen med filnummer 0001 formaterar du minneskortet före användning (s. 52). Mer information om mappstruktur och bildtyper finns i Programvaruhandbok. 116

117 Ändra funktioner Skapa mappar efter fotograferingsdatum Bilder sparas i mappar som skapas för varje månad, men du kan skapa mappar baserat på fotograferingsdatum. Välj [Skapa mapp] och sedan [Dagligen] genom att trycka på qr-knapparna. Bilderna sparas i mappar som skapas baserade på fotograferingsdatumet. Ändra tid för objektivindrag Av säkerhetsskäl dras objektivet in ca. 1 minut efter det att du har tryckt på 1-knappen när en fotograferingsmetod används (s. 25). Du kan ställa in indragningstiden till [0 sek.]. Välj [Objektivindrag] och sedan [0 sek.] genom att trycka på qr-knapparna. Stänga av energisparfunktionen Du kan ställa in energisparfunktionen (s. 54) på [Av]. Den bör dock vara inställd på [På] för att spara på batteriet. Välj [Energispar] och tryck på m-knappen. Välj [Autom. avstängn] med op-knapparna eller Â-ratten. Välj sedan [Av] genom att trycka på qr-knapparna. Kom ihåg att stänga av kameran efter användning om du ställer in energisparfunktionen till [Av]. 117

118 Ändra funktioner Ställa in avstängningstid för skärmen Du kan ändra hur lång tid det ska gå innan skärmen stängs av automatiskt (s. 54). Detta fungerar även när alternativet [Autom. avstängn] är inställt på [Av]. Välj [Energispar] och tryck på m-knappen. Välj [Display av] med op-knapparna eller Â-ratten och välj sedan en tid genom att trycka på qr-knapparna. För att spara på batteriet bör du välja en kortare tid än [1 min]. Ändra avståndsenheter Du kan ändra avståndsenheterna som visas på zoomstapeln (s. 22, 60) och MF-indikatorn (s. 83) från m/cm till ft/in. Välj [Avståndsskala] och sedan [ft/in] genom att trycka på qr-knapparna. 118

119 Ändra fotograferingsfunktioner Om du ställer in inställningsratten på G kan du ändra inställningarna på 4-fliken (s. 48). Innan du försöker ta en bild med en funktion som förklaras i det här kapitlet i andra lägen än G kontrollerar du om funktionen är tillgänglig i dessa lägen (s ). Ändra fokusinställning Kameran fokuserar på vad den än riktas mot även om avtryckaren inte trycks ned. Du kan ställa in den så att kameran bara fokuserar när avtryckaren trycks ned halvvägs. Välj [Kontinuerlig AF] och [Av] genom att trycka på qr-knapparna. På Av Eftersom kameran fokuserar hela tiden tills du trycker ned avtryckaren halvvägs, behöver du inte missa några fotograferingstillfällen. Detta sparar på batteriet. Stänga av AF-hjälpbelysningen Lampan tänds automatiskt för att underlätta fokusering i förhållanden med svagt ljus när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Du kan inaktivera lampan. Välj [AF-hjälpbelysn] och sedan [Av] genom att trycka på qr-knapparna. 119

120 Ändra fotograferingsfunktioner Inaktivera funktionen för minskning av röda ögon Lampan för minskning av röda ögon tänds för att minska den effekt av röda ögon som uppträder när man fotograferar i svag belysning och använder blixt. Du kan inaktivera den här funktionen. Välj [Blixt inställning] och tryck på m-knappen. Välj [Lampa på] med op-knapparna eller Â-ratten och sedan [Av] genom att trycka på qr-knapparna. Ändra visningstiden för bilder Du kan ställa in hur länge bilderna ska visas direkt efter att de har tagits. 120 Välj [Visa bild] och sedan ett alternativ genom att trycka på qr-knapparna sek. Bilderna visas i den angivna tiden. Hold Av Bilden visas tills du trycker ned avtryckaren halvvägs. Ingen bild visas Ändra det sätt som bilderna visas på direkt efter fotografering Du kan ändra det sätt bilderna visas på efter fotografering. Välj [Visa info] och sedan ett alternativ genom att trycka på qr-knapparna. Av Enbart bilden visas. Detaljerad Detaljerad information visas (s. 45). Området inuti autofokusramen visas förstorat så att du kan kontrollera Fokus kontr fokus. Du gör på samma sätt som i avsnittet Kontrollera fokus (s. 103).

121 Ändra fotograferingsfunktioner Visa skärminlägg Du kan visa hjälplinjer för vertikal och horisontell vägledning, eller en 3:2-markering för att kontrollera det utskrivbara området för utskrifter i vykortsstorlek. Välj [Skärminlägg] och sedan ett alternativ genom att trycka på qr-knapparna. Hjälplinjer Ett rutnät läggs över bilden. Områden utanför 3:2-området gråas ut. Det gråmarkerade området skrivs inte ut 3:2 marker. vid utskrift på papper med 3:2-sidförhållande. Båda Både hjälplinjer och 3:2-markering visas. När används kan du inte ställa in [3:2 marker.] eller [Båda]. Hjälplinjerna visas inte på den sparade bilden. De grå områdena som visas med [3:2 marker.] är de områden som inte skrivs ut. Den faktiska bild som tas inbegriper den del som ingår i de grå områdena. Ändra inställningarna för bildstabilisering Välj [Bildstab.] och sedan ett alternativ genom att trycka på qr-knapparna. Bildstabiliseringen är alltid aktiverad. Du kan kontrollera resultatet direkt Kontinuerlig på skärmen, vilket gör det enklare att bedöma kompositionen och att fokusera. Bildstabiliseringen är enbart aktiv Endast avtr. i fotograferingsögonblicket. Panorering Bildstabiliseringen motverkar enbart effekterna av uppåt- och nedåtriktade rörelser. Alternativet rekommenderas när du fotograferar objekt som rör sig horisontellt. Om kameran skakar för mycket placerar du den på ett stativ. När kameran är monterad på ett stativ bör du ställa in bildstabiliseringen på [Av] innan du fotograferar. Håll kameran horisontellt när du använder [Panorering]. Bildstabiliseringen fungerar inte när kameran hålls vertikalt. 121

122 Ändra visningsfunktioner Du kan justera inställningarna på 1-fliken genom att trycka på 1-knappen (s. 48). Välja den bild som visas först vid visning Välj [Återgå] och sedan ett alternativ genom att trycka på qr-knapparna. Sist visad Fortsätter med den senast visade bilden. Sist Fortsätter med den senast tagna bilden. tagen 122

123 9 Användbar information Det här kapitlet beskriver hur du byter klockbatteriet, använder nätadaptersatsen (säljs separat) och innehåller felsökningstips samt listor över kamerans funktioner. I slutet finns även ett register. 123

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera att följande delar finns med i kameraförpackningen. Om någonting saknas ber vi dig kontakta butiken där du köpte kameran.

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Bild på IXUS 105 SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Din manual CANON IXUS 105

Din manual CANON IXUS 105 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON IXUS 105. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Bild på PowerShot A300 IS Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera förpackningens

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 100 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON IXUS 130

Din manual CANON IXUS 130 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON IXUS 130. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT E1

Din manual CANON POWERSHOT E1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT E1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguiden Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med inställningsratten Olika fotograferingsmetoder Spela

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT A2100 IS

Din manual CANON POWERSHOT A2100 IS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT A2100 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

6,4 38,4 mm (motsvarande 35mm: mm)

6,4 38,4 mm (motsvarande 35mm: mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 7 Läs säkerhetsföreskrifterna (s. 194 201) noga. Kontrollera innehållet i förpackningen Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om något saknas

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguide Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med hjälp av inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT G9. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken förklarar hur du gör för att använda kameran på bästa möjliga sätt.

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). SVENSKA Användarhandbok för kameran Starthandbok s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). Kontrollera innehållet i förpackningen Förpackningen innehåller följande delar. Kontakta återförsäljaren

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran mslag Användar för kameran SVENSKA Läs igenom den här en, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här en beskriver hur du använder kameran på rätt sätt. Förvara en på en säker

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs detta först (s. 5). Läs även informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Inställningar för utskrift/överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i kameraförpackningen. Kontakta återförsäljaren som sålde din kamera om någonting saknas.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användar för SVENSKA Var noga med att läsa en, och särskilt avsnittet Säkerhetsföreskrifter (= 7), innan du använder. Den här en beskriver hur du använder på rätt sätt. Förvara en på en säker plats för

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 75. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins)

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/2,3-tums CCD Cirka 12,1 megapixels Primärfärg Digital IXUS 100 IS DIGIC 4 med isaps-teknik Brännvidd 5,9-17,9

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT S95

Din manual CANON POWERSHOT S95 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT S95. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/ överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj.

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj. SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Avancerad Lista över meddelanden Bilaga Användarhandbok

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användar för SVENSKA Var noga med att läsa en, och särskilt avsnittet Säkerhetsföreskrifter (= 8), innan du använder. Den här en beskriver hur du använder på rätt sätt. Förvara en på en säker plats för

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT SX1 IS

Din manual CANON POWERSHOT SX1 IS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT SX1 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON DIGITAL IXUS 40 instruktionsbok

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A640 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt Tekniker - IXUS 210 Avancerat pekgränssnitt IXUS 210 har det hittills mest avancerade IXUS-gränssnittet för pekskärmar, med tillgång till kamerans huvudmenysystem och med stora ikoner på skärmen som direkt

Läs mer