Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankuellt Nr 10 Januari 2014"

Transkript

1 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som du kan läsa om i Bankuellt nr 8). Den andra är att vi bildat ett gemensamt bolag tillsammans med fyra andra sparbanker i vår närhet. Något sådant samarbete har inte funnits förut. Bolaget, som heter Svealands Risk & Compliance AB, ska hjälpa inblandade banker med att sköta kontrollen av vår regelefterlevnad. Regelverken för bank är komplexa och för att säkerställa bankens fortlevnad prioriterar vi området genom detta samarbete. Under 2014 kommer vi att försöka jobba ännu mer med vårt affärsmannaskap. Vi gör det som en del av bankens vidareutveckling. En utveckling som ska generera i att vi som bank gör bra saker åt våra kunder nu och i framtiden. Vi kommer i fortsättningen också fokusera mer på vårt samhällsengagemang. Både genom intensifiering av olika projekt men också genom att synliggöra det mer än tidigare. Bland annat genom att vi lyfter upp det på vår nya hemsida som lanseras inom kort. Håll utkik! Hur det gått för den historiska öppningen av kontor i Storfors? Det kan du läsa om i detta nummer. Trevlig läsning! Christer Trägårdh En viktig och avgörande bankroll i det dolda Vem kan bättre passa att hålla koll på bankens utlåning än en smålänning? Ola Drehmer är sedan 4 november ny i banken, född och uppväxt i Oskarshamn i östra Småland. Det är inte en avgörande eller ens viktig merit för en kreditchef - men karaktärsdragen som brukar tillskrivas en smålänning har betydelse för rollen. Ola Drehmer kommer också ta sig an rollen som bankens rörelsechef. En ny tjänst i banken och som ska ge kontorscheferna ett bollplank och en samtalspartner. När tjänsten som VD för Skurups Sparbank avslutades abrupt en söndag i november 2011 tänkte Ola att han nu hade gjort sitt inom bank. Efter nästan tretton år i bankbranschen blev Ola istället delägare i ett fastighetsbolag samtidigt som han efter en tid startade ett konsultföretag inom ledarskap. Men redan efter ett år kände han att suget efter bank blev för starkt! Jag kände att jag inte var färdig med bank och i somras började jag se mig omkring efter ett nytt bankjobb. Och nu är jag stolt och tacksam över att ha börjat i Bergslagens Sparbank. Ola Drehmer ser ut att ha funnit sig väl tillrätta i banken trots den korta tid han varit här. Han verkar nöjd där han sitter vid sitt skrivbord och lugnt och sakligt berättar om sin karriär och sina erfarenheter, man får omgående ett stort förtroende för honom och sympati för det han berättar. En karriär Efter ekonomiexamen vid Universitetet i Lund återvände han till Oskarshamn där han verkade som revisor i sex år. Han hann också med en avstickare till verkstadsindustrin innan han 1997 inleder sin bankbana som kontorschef u Storfors - ett år sid 2 u Ny kontorschef sid 3 u Drömjobbare sid 4 u Christel vinner utmärkelse sid 5

2 Bankuellt nr 10 2 för Nordea. Efter några år på Nordea erbjöds han 2002 att bli VD för Häradssparbanken Mönsterås, där han stannade i sex år. Jag hade från början en rätt diffus bild av hur en sparbank var organiserad men blev snart väldigt intresserad och inspirerad av att jobba i en ny spännande miljö. Efter ett i Sparbanken Västra Mälardalen blev Ola år 2009 erbjuden att bli VD i Skurup Sparbank, det som senare skulle visa sig bli en otroligt utmanande jobbresa. Uppdraget han fick av styrelsen var att modernisera organisationen och anpassa den till 2000-talets bankvärld. Men verkligheten blev en annan. Skurups Sparbank ligger i södra Skåne inklämd mellan flera stora sparbanker. Sparbanken hade på kort tid växt oerhört snabbt och kanske var det den omoderna organisationen, den som Drehmer var satt att förändra, som bidrog till att expansionen hade lett till att kreditportföljen vid den här tiden var i ett uselt skick. När sedan finanskrisen slog till med full kraft fick den skånska sparbanken stora problem. Man hade ingen ordning och reda. Det saknades struktur, vettiga processer, styrdokument och instruktioner. När den här typen av regelverk saknas är risken stor att det växer fram en kultur som på sikt inte är bra för verksamheten. Under 2010 och i början av 2011 var det flera av bankens ytterst ansvariga som slutade, däribland ordföranden, alla revisorerna och kreditchefen. När banken sedan tvingades säga upp friska krediter för att klara viktiga nyckeltal så blev till slut situationen ohållbar även för Ola Drehmer. Allt tog slut en söndag i november Man ville ha en ny VD, konstaterar han utan sorg eller bitterhet. Nya tag som kreditchef Efter det ofrivilliga avbrottet som gärna följer efter att man som VD avslutar sin tjänst lite tidigare än vad som är tänkt, fanns det nyttig tid för reflektion och eftertanke. Det blev helt enkelt tid över för att göra en massa annat. Resan jag gjort är en tillgång, den har stärkt mig som människa och samtidigt utvecklat mig som yrkesman, summerar Ola. Efter att ha berättat om det som varit, börjar sedan Ola beskriva sin delade roll i Bergslagens Sparbank. En normal bankkund kommer sällan i kontakt med kreditchefen, det är inte heller troligt att det är så många kunder som har den blekaste aning om vilken roll och ansvar kreditchefen har. Det är lite av en Wallenbergare; att verka men inte synas. I Bergslagens Sparbank finns det som saknades i min förra sparbank, berättar Ola. Här finns redan en bra kreditprocess och kreditportföljen är väl i ordning. Det finns kort och gott en ordentlig plattform att stå på och det är en förutsättning för att kunna förvalta och utveckla in i framtiden. Rollen som kreditchef är helt och hållet intern och innebär att Ola Drehmer är ytterst ansvarig för kreditprocessen och att bankens handläggare följer de strukturer och rutiner som styrs genom olika myndigheters regelverk och bankinterna instruktioner. Någon måste också hålla koll på helheten, att kunna se och bedöma kreditportföljens diversifiering och riskspridning så att utlåningen aldrig växer sig allt för stor inom en enda bransch. Och att banken undviker att låna ut pengar till områden eller i branscher som bedöms ha en allt för hög risk. En kreditchef exponeras inte ut mot kund men är ändå en roll med stora befogenheter och som på olika sätt påverkar bankens kreditprocess. Och på så sätt får konsekvenser för kunden. Att kreditchefsrollen helt och hållet är intern blir väldigt tydlig när man tar emot hans visitkort. Där står ingenting om kreditchef utan istället har Ola Drehmer här titeln Rörelsechef, hans andra roll i banken. och rörelsechef I Bergslagens Sparbank är rollen som rörelsechef helt ny, tidigare har VD haft det uppdraget. Bankens marknadsstrategi är tydlig, det är kontorschefen som har det yttersta ansvaret och som leder sitt kontor och bearbetar sin marknad utifrån de lokala förutsättningar som finns. Så även den här rollen är mer intern än extern, eftersom rollen som rörelsechef mer innebär att vara ett bollplank och en speaking partner åt kontorscheferna, än att själv möta kunden. - Jag ska fungera som en tillgång för våra kontorschefer när det gäller att bolla idéer och dryfta affärsfrågor. Tillsammans med kontorscheferna kan jag i olika sammanhang representera banken men jag kommer inte att ha ett bearbetningsansvar, det ansvaret vilar på kontoret med kontorschefen i spetsen, betonar Drehmer. Förklara enkelt skillnaden mellan kreditchef och rörelsechef? Kreditchefen är en formaliserad specialistroll som styrs mångt och mycket av ett regelverk. En rörelsechef är en senior person med bred erfarenhet och mer utav en generalistroll. Och jag känner att jag har en ordentlig påse med olika erfarenheter så kombinationen passar mig bra, avslutar Ola Drehmer. Succéår för Storforskontoret Bergslagens Sparbank beslutade under sommaren 2012 att etablera sig i Storfors och där öppna ett bankkontor på den ort som alla storbanker flera år tidigare hade övergett. Då var det säkert många förståsigpåare inom bank och finans som skakade något förvånat på sina huvuden. I höstas, den 22 oktober var det så dags för alla inblandade att med stolthet och med hedern väl i behåll fira årsdagen av kontorets öppnande. Efter ett år är det lätt att konstatera att uppgjorda utvecklingsplaner och den

3 3 budget som antogs inför starten har överträffats. Också människorna i Storfors har tagit emot sin nya bank med öppna armar. Många har under året vittnat om den stora betydelse det har inneburit att återigen ha en lokal bank etablerad på orten. Kontorschef Christel Gillström ger flera exempel på hur kunder kommer in på kontoret för att bara visa sin uppskattning. Hon berättar bland annat om kunden som sedan kontoret öppnade kommer in någon gång i månaden för att ta ut lite pengar, för att sedan återkomma efter en stund med en tårta och kommentaren Bara för att ni finns här! Det de flesta uppskattar mest är närheten, servicen och att man på kontoret känner till orten och människorna där. Eller som en kund uttryckte det för en tid sedan: Nu har vi fått en lokal affärspartner att diskutera med. Man blir stolt när kunder ger oss sådana omdömen, säger Christel Gillström. Och hon fortsätter. Vi vill jobba nära kunden, att etablera en relation och bygga förtroende är viktigast för oss. Vi strävar efter att göra det andra bara pratar om, säger hon. Betydelsefull etablering Bergslagens Sparbanks etablering i Storfors är uppmärksammad. Flera tidningsartiklar och lokaltv-inslag har publicerats under året, där alla beskriver etableringens positiva betydelse för Storfors. Firandet av ettårsdagen uppmärksammades ordentligt av alla värmlandstidningar och av TV4 Värmland. Christel Gillström tycker sig också skönja en utveckling inom andra betydelsefulla områden. Till exempel nämner hon att antalet fastighetsaffärer ökat under året och att fastighetspriserna stigit. Hon pekar också på det faktum att allt fler husägare börjat investera i sina fastigheter med nya kök och badrum. Hon märker också en liten ökning Bankuellt nr 10 av förfrågningar från personer som vill starta företag i kommunen. Att banken haft en stor betydelse för Storfors redan efter ett år visar sig också på andra sätt. Bergslagens Sparbanks ägare Sparbanksstiftelsen Bergslagen delar varje år ut bidrag inom bankens verksamhetsområde för att främja näringsliv, idrott och kultur. Sparbanksstiftelsen har bland annat bidragit med kronor till fotbollsföreningen för inköp av kamerautrustning och ortens idrottsallians har under förra året erhållit kronor för ombyggnation av köket i idrottshuset. Hur känner du själv efter ett år i banken? Nästan så att jag vill säga att detta har varit det roligaste året i hela mitt liv. Jag gjorde helt rätt när jag för drygt ett år sedan valde att börja här. Att sedan Bergslagens Sparbank är en mindre bank kommer bara öka i betydelse i framtiden. Jag tror det blir viktigare och viktigare med små banker i framtiden, banker som känner till orten och människorna som bor där, avslutar Christel Gillström. Ny kontorschef i Fellingsbro Pierre Modig 48 år, är sedan mitten av oktober ny kontorschef vid bankens kontor i Fellingsbro. Han har jobbat i Bergslagens Sparbank sedan 2007, hela tiden inom företagsmarknaden. Nu tar han steget och blir ansvarig för ett eget kontor. Idag bor Pierre med sin familj återigen i barndomsstaden Örebro, efter att ha bott i Nora under många år. Han har hunnit med att jobba på Posten och Postgirot och även en tid på Nordea innan han började på bankens kontor i Nora Hela tiden har det rört sig om olika arbetsuppgifter inom företagsmarknaden, främst betalfrågor och finansieringslösningar. Jag är intresserad av sparafrågor, främst pensionssparandet, men ser mig inte som någon specialist utan avropar hjälp när det behövs, säger han. Pierre har en stor passion för fotbollen och är fortfarande, trots flytten tillbaka till Örebro, Nora Pershyttan BK trogen som ordförande i klubben. Och när ledarskapet kommer på tal relaterar han omedelbart till hur det fungerar ur ett idrottsperspektiv.

4 Bankuellt nr 10 4 Jag tror jag kommer ha stor nytta av mina erfarenheter och mitt engagemang inom idrotten. För mig handlar ledarskap oerhört mycket om att utveckla människor och fånga upp vad individen vill göra och vart han eller hon vill nå. Och sedan stötta och utveckla allt måste leda någonstans. Att leda ett lokalt bankkontor innebär inte bara ett ansvar för personalen på kontoret, utan det finns också ett uppdrag, ett ansvar att leda kontoret till framgång på den lokala bankmarknaden. Hur lyckas man med det i Fellingsbro? Alla som bor här värnar väldigt mycket om den egna bygden, så det gäller att ha stor respekt för det samt att vara aktiv i de nätverk som finns och försöka delta i de aktiviteter som anordnas i Fellingsbro. Pierre kommer också in på nödvändigheten av att träffa kunderna ofta, helst i den egna miljön när det gäller företagskunden och på de tider och på det sätt som lämpar sig bäst för privatpersonen, speciellt de som bor i Fellingsbro men som arbetar någon annanstans. När jag började på banken i Nora kände jag redan många och jag var bekväm med hur man tänkte och fungerade. Här i Fellingsbro är allt helt nytt för mig, så det blir en stor utmaning att lära känna bygden, att lära känna de som bor här och självklart skapa relationer med våra kunder. I Fellingsbro finns det verkstadsindustri och småföretagande, men bygden är ändå mycket en lantbruksbygd. Ett område som Modig erkänner hittills varit en relativt obearbetad marknad för banken. Något det ska bli ändring på nu! Lantbruksbranschen är unik och den skiljer sig mycket vid en jämförelse med andra mindre företag i andra branscher. Tillsammans med Mats Jander, tidigare kontorschef i Fellingsbro, numer kontorschef i Frövi, ska vi nu bli bättre på att hantera lantbruksfrågor och samtidigt öka vårt fokus att bli mer aktiva mot lantbrukssegmentet. Förutom Pierre jobbar det tre personer till på kontoret, alla tjejer. Tillsammans bildar de ett team som gemensamt arbetar för utveckling och tillväxt i kommunen södra del. Men blir det inte ett problem du inte bor på orten? Känner kunderna och människorna i Fellingsbro att vi värnar bygden och att vi är där för deras skull så har det kanske inte så stor betydelse. Vi måste visa ett intresse för bygden och för alla som bor här. Vi ska lära känna företagen och människorna här, vi ska känna till vad som händer och vi ska delta i de aktiviteter som finns, avslutar bankens senaste kontorschef Pierre Modig. Från UF via Drömjobb till eget företag -Carlevel Hrach Nersisyan är 20 år och går sista terminen på Lindeskolans handels- och administrationsprogram. Han var tillsammans med tio andra ungdomar förra sommarens Drömjobbare hos Bergslagens Sparbank. Bankuellt träffade Hrach för att höra hur det gått för honom efter Drömjobbet. När Hrach Nersisyan togs ut som en av de unga entreprenörerna till Drömjobbet 2013 var han, om inte professionell, så i alla fall lite varm i kläderna eftersom ha redan då drev sin biltvätt som UF-företag. Istället för att lägga ned företaget efter vårterminen valde han, dock efter en viss tvekan, att söka till Drömjobbet. Jag tänkte ta ett vanligt sommarjobb som anställd men blev intresserad av fördelarna med Drömjobbet. Här skulle jag få stöd och ett litet investeringsbidrag, det avgjorde att jag valde Drömjobbet istället för att lägga ned mitt UF-företag, säger Hrach Nerisisyan. Hrach kom från Armenien tillsammans med sin mamma och pappa och två yngre systrar Då var han tretton år, idag är han tjugo år och har en dröm att leda ett eget större företag i framtiden. Helst med något som har med försäljning och service att göra. En inriktning som skulle passa Hrach perfekt - det inser man redan första gången man träffar honom. Han är korrekt och inger snabbt förtroende, han är ödmjuk och en person som gärna ler och skrattar, utan att för den skull vara inställsam. Han är också duktig på språk - förutom svenska, som han lärde sig snabbt och idag behärskar föredömligt, pratar han modersmålet armeniska, men också ryska och engelska. Men det händer att jag blandar ihop alla språken i samma mening, säger han och skrattar. Lätt val Hans intresse för bilar har alltid funnit där så när han under hösten 2012 skulle välja inriktning på sitt UF-företag låg idén att starta en biltvätt nära till hands. UF-företaget fick namnet Carlevel och affärsidén var lika enkel som genial; att ha en högre servicenivå och göra tvättjobbet bättre än alla andra biltvättar. För Hrach innebär det att han hämtar bilen hemma hos kunden och ta den tillbaka när den är färdig. Tillsammans

5 5 med kunden går han då igenom alla detaljer om hur och vad som är gjort, och rekommenderar åtgärder om så behövs. All tvätt, vaxning och polering görs för hand. Carlevel drev han såpass framgångsrikt under året att han vid UF-mässan våren 2013 vann klassen Bästa tjänstemannaföretag, och senare under våren fick representera Örebro län vid Sverigefinalen. Där lyckades han inte nå ända fram utan placerade sig utanför slutfinalen. Men de tre dagarna i Stockholm var ändå värdefulla och gav honom många nya och intressanta kontakter, samtidigt som han fick med sig ett annat lite annorlunda minne. Prins Daniel kom fram och pratade med mig. Han var verkligen intresserad och frågade om min affärsidé och hur den skilde sig mot andra biltvättar. Jag blev också fotograferad och filmad tillsammans med honom. Det var spännande, berättar han. Drömjobbet utvecklade företaget Genom att bli antagen till Drömjobbet fick Hrach Nersisyan möjlighet att investera i företaget och kunde därför driva Carlevel vidare efter sommaren. Som Drömjobbare får man kronor av banken, men eftersom Hrach redan hunnit tjäna en del pengar blev det 7000 kronor kvar efter skatt, - pengar som han bland annat investerade i en ny dammsugare. Dessutom gick han en kurs i maskinpolering som nu ger honom möjlighet att utveckla företaget ett steg ytterligare. Förutom pengar fick också alla Drömjobbare chansen till en mentor genom en egen rådgivare i banken som ställde upp med råd och stöd i olika ekonomiska frågor. Dessutom deltog alla Drömjobbare under sommaren i flera seminarier samt en studieresa. Klas Brynte och Johanna Berg som ledde projektet, sporrade och gav alla ett fantastiskt stöd under hela sommaren, säger Nersisyan. Sommaren blev ändå lite av en besvikelse för Nersisyan med väldigt få kunder. Men som den entreprenör han är gav han aldrig upp, utan satsade vidare och startade upp sitt företag på riktigt inför hösten. Idag är Carlevel registrerat och han driver företaget som enskild firma. Jag hade investerat och trodde nog att hösten skulle bli bättre än sommaren, då många ändå väljer att tvätta bilen själv. Och hösten blev Bankuellt nr 10 jättebra, två tre bilar om dagen i flera månader. Nu till vintern har det blivit lugnare igen, berättar han. Vinnarkonceptet för Hrach är nöjda kunder! Han menar att olika marknadsföringsinsatser kan få dig känd men för att få kunderna att återvända på nytt så måste de också vara nöjda. Flest nya kunder har jag fått genom rekommendationer. Man berättar för grannen eller bästa kompisen att man fått bilen tvättat hos mig och att det blir bra gjort. Det är bästa reklamen, säger han och ler. Läsa vidare på universitet I vår tar han studenten och redan är planerna för framtiden utstakade. Universitetsstudier är målet och han hoppas kunna flytta till Skåne och gå sin utbildning vid Lunds Universitet. Han vill fortsätta fördjupa sig inom ekonomi och försäljning som han lärt sig att tycka om så mycket under det senaste året. Målet är att bygga upp ett eget företag som han och hans familj kan leva på. Det är bättre att köra sitt eget. Då är allt helt beroende på en själv, vad man gör och inte gör får betydelse för utvecklingen av företaget. Och för den egna situationen. Christel Gillström utsedd till Årets kvinna i och för näringslivet Bergslagens Sparbanks kontorschef i Storfors Christel Gillström utsågs i september till Årets kvinna i och för näringslivet. Det är lokalföreningarna inom Företagarna i Värmland som utser sina kandidater och priset är tänkt att premiera starka, engagerade och drivna kvinnor i länet. Pristagarna samlades till den regionala prisutdelningen i landshövdingens residens i Karlstad, där Christel vid en ståtlig ceremoni fick motta sitt pris av Värmlands landshövding Kenneth Johansson. Helt otroligt! Priset är ju ett erkännande, nu vet jag att jag är på rätt väg. För mig är det också viktigt att man genom priset även uppmärksammat Storfors och Bergslagens Sparbank. Det är jätteviktigt för mig, säger Christer Gillström i en kommentar till utmärkelsen. Det var heller inte det enda som Christel kunde fira denna kväll. Jag fyllde år också, så det blev ett dubbelfirande, säger hon och skrattar. Inte utan en viss stolthet berättar hon vidare att hon fick självaste landshövdingen till bordet. Eftersom de båda ursprungligen är från Dalarna så var isen bruten redan efter en kort stund. Jag fick god kontakt med honom, men vi pratade inte bara om Dalarna. Jag kunde också framföra till honom hur angeläget jag anser det är att man också satsar både resurser och pengar i östvärmland, inte bara i Karlstadsregionen. Och det höll han med om, berättar Christel. Bankuellt nr 10 januari 2014 Ansvarig utgivare Christer Björk Text och form CK Reklam & Marknadsföring Bergslagens Sparbank Christer Karlsson

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

Sparbanken i Sverige mer än en vanlig bank. En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker

Sparbanken i Sverige mer än en vanlig bank. En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker Sparbanken i Sverige mer än en vanlig bank En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker 2 En sparbank är en annorlunda bank. Och, så mycket mer än en vanlig bank. Här berättar vi om skillnaderna, om sparbanksidén

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013

Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013 Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013 Alamir Samir Elvira Fernandez Elin Lindberg Bakgrund Att forska är att skaffa sig djupare kunskaper om ett ämne, kan vara vad som helst. Föräldrastöd

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Stockholm, 3 juli 2013 ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Hängivna fans från hela världen träffades i Stockholm för att hylla ett uppskattat varumärke. Skulle du vara beredd att resa över 1 300 mil fem gånger

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma?

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Börja Drömma Belöningar & Erkännanden Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Detta är bara början! Medan du bygger din Vemmaverksamhet, skapar du även din berättelse och sätter exempel

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Superperfekta. Tina Wiman

Superperfekta. Tina Wiman Superperfekta Superperfekta Tina Wiman Författaren kan nås på e-postadressen prematurmamma@gmail.com Mer läsning finns på munderbar.wordpress.com prematurbloggen.wordpress.com ISBN 978-91-633-8606-0 Tina

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

I samband med att Swedbank tog över Folksams kapitalförvaltning så fick Folksam ta över den framtida sakförsäkringsaffären.

I samband med att Swedbank tog över Folksams kapitalförvaltning så fick Folksam ta över den framtida sakförsäkringsaffären. Tre Kronor verkar utan att synas Den här artikeln ska vare sig handla om något ishockeylag eller om en såpopera på TV, utan om ett framgångsrikt försäkringsbolag som verkar i det tysta. I White Label -branschen

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Hemlagade middagar till dörren

Hemlagade middagar till dörren Hemlagade middagar till dörren Det nystartade företaget Ellens gryta erbjuder vällagade middagar med fokus på traditionellt långkok, inspirerade av mormor Ellens goda grytor. Vi träffade grundaren Ann-Louise

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG STORFORS 11-12-19 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Storfors Datum då aktiviteten genomfördes: 19 december 2011

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Arvika Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA TORSBY 12-03-07 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Torsby Datum då aktiviteten genomfördes: 7 mars 2012

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb Fakta och siffror för StepStone Lansering av nya platsannonser till ett bättre pris! Nu lanserar vi nya platsannonsprodukter

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG ARVIKA 12-03-29 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 29 mars 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE EGEN FÖRETAGARE med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! HA

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till!

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till! Ung Företagsamhet för elever Så här går det till! För dig som är nyfiken på Ung Företagsamhet Den här skriften är till dig som är nyfiken på hur det fungerar att driva ett företag genom Ung Företagsamhet.

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008

Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008 Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008 Förberedelser inför utbytesstudierna Jag gick Samhällsbyggnad och hade valt inriktningen Naturresursteknik. Tanken på att plugga utomlands

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 BIMA11 (PU 1) HT 2009 Summary Total number of answers 18 Filter no Group by question no Professional development Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 Lunds Universitet, Höstterminen 2009

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Ett lokalt engagemang ger alltid mer

Ett lokalt engagemang ger alltid mer Ett lokalt engagemang ger alltid mer Ett lokalt engagemang ger alltid mer Länsförsäkringar har ett samhällsengagemang inom en mängd olika områden eftersom frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Samlade systrar 70 Inblick

Samlade systrar 70 Inblick 70 Inblick Samlade systrar Text: Sara Brinkberg Foto: Maria Macri xx Det händer att tjejer tar hissen upp till åttonde våningen i Fryshuset i Stockholm för att knacka på. Eller att föräldrar och skolkuratorer

Läs mer

Ung Företagsamhet Skåne

Ung Företagsamhet Skåne Information December VIKTIGA DATUM LÄSÅR 2013/2014 Registreringen stängd Halvårsavstämning Roll-Up Varning! Ideon Mässan Anmälan öppen Tävlingsdag Seminarium för framtida UF-elever Fortbildningar till

Läs mer