Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankuellt Nr 10 Januari 2014"

Transkript

1 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som du kan läsa om i Bankuellt nr 8). Den andra är att vi bildat ett gemensamt bolag tillsammans med fyra andra sparbanker i vår närhet. Något sådant samarbete har inte funnits förut. Bolaget, som heter Svealands Risk & Compliance AB, ska hjälpa inblandade banker med att sköta kontrollen av vår regelefterlevnad. Regelverken för bank är komplexa och för att säkerställa bankens fortlevnad prioriterar vi området genom detta samarbete. Under 2014 kommer vi att försöka jobba ännu mer med vårt affärsmannaskap. Vi gör det som en del av bankens vidareutveckling. En utveckling som ska generera i att vi som bank gör bra saker åt våra kunder nu och i framtiden. Vi kommer i fortsättningen också fokusera mer på vårt samhällsengagemang. Både genom intensifiering av olika projekt men också genom att synliggöra det mer än tidigare. Bland annat genom att vi lyfter upp det på vår nya hemsida som lanseras inom kort. Håll utkik! Hur det gått för den historiska öppningen av kontor i Storfors? Det kan du läsa om i detta nummer. Trevlig läsning! Christer Trägårdh En viktig och avgörande bankroll i det dolda Vem kan bättre passa att hålla koll på bankens utlåning än en smålänning? Ola Drehmer är sedan 4 november ny i banken, född och uppväxt i Oskarshamn i östra Småland. Det är inte en avgörande eller ens viktig merit för en kreditchef - men karaktärsdragen som brukar tillskrivas en smålänning har betydelse för rollen. Ola Drehmer kommer också ta sig an rollen som bankens rörelsechef. En ny tjänst i banken och som ska ge kontorscheferna ett bollplank och en samtalspartner. När tjänsten som VD för Skurups Sparbank avslutades abrupt en söndag i november 2011 tänkte Ola att han nu hade gjort sitt inom bank. Efter nästan tretton år i bankbranschen blev Ola istället delägare i ett fastighetsbolag samtidigt som han efter en tid startade ett konsultföretag inom ledarskap. Men redan efter ett år kände han att suget efter bank blev för starkt! Jag kände att jag inte var färdig med bank och i somras började jag se mig omkring efter ett nytt bankjobb. Och nu är jag stolt och tacksam över att ha börjat i Bergslagens Sparbank. Ola Drehmer ser ut att ha funnit sig väl tillrätta i banken trots den korta tid han varit här. Han verkar nöjd där han sitter vid sitt skrivbord och lugnt och sakligt berättar om sin karriär och sina erfarenheter, man får omgående ett stort förtroende för honom och sympati för det han berättar. En karriär Efter ekonomiexamen vid Universitetet i Lund återvände han till Oskarshamn där han verkade som revisor i sex år. Han hann också med en avstickare till verkstadsindustrin innan han 1997 inleder sin bankbana som kontorschef u Storfors - ett år sid 2 u Ny kontorschef sid 3 u Drömjobbare sid 4 u Christel vinner utmärkelse sid 5

2 Bankuellt nr 10 2 för Nordea. Efter några år på Nordea erbjöds han 2002 att bli VD för Häradssparbanken Mönsterås, där han stannade i sex år. Jag hade från början en rätt diffus bild av hur en sparbank var organiserad men blev snart väldigt intresserad och inspirerad av att jobba i en ny spännande miljö. Efter ett i Sparbanken Västra Mälardalen blev Ola år 2009 erbjuden att bli VD i Skurup Sparbank, det som senare skulle visa sig bli en otroligt utmanande jobbresa. Uppdraget han fick av styrelsen var att modernisera organisationen och anpassa den till 2000-talets bankvärld. Men verkligheten blev en annan. Skurups Sparbank ligger i södra Skåne inklämd mellan flera stora sparbanker. Sparbanken hade på kort tid växt oerhört snabbt och kanske var det den omoderna organisationen, den som Drehmer var satt att förändra, som bidrog till att expansionen hade lett till att kreditportföljen vid den här tiden var i ett uselt skick. När sedan finanskrisen slog till med full kraft fick den skånska sparbanken stora problem. Man hade ingen ordning och reda. Det saknades struktur, vettiga processer, styrdokument och instruktioner. När den här typen av regelverk saknas är risken stor att det växer fram en kultur som på sikt inte är bra för verksamheten. Under 2010 och i början av 2011 var det flera av bankens ytterst ansvariga som slutade, däribland ordföranden, alla revisorerna och kreditchefen. När banken sedan tvingades säga upp friska krediter för att klara viktiga nyckeltal så blev till slut situationen ohållbar även för Ola Drehmer. Allt tog slut en söndag i november Man ville ha en ny VD, konstaterar han utan sorg eller bitterhet. Nya tag som kreditchef Efter det ofrivilliga avbrottet som gärna följer efter att man som VD avslutar sin tjänst lite tidigare än vad som är tänkt, fanns det nyttig tid för reflektion och eftertanke. Det blev helt enkelt tid över för att göra en massa annat. Resan jag gjort är en tillgång, den har stärkt mig som människa och samtidigt utvecklat mig som yrkesman, summerar Ola. Efter att ha berättat om det som varit, börjar sedan Ola beskriva sin delade roll i Bergslagens Sparbank. En normal bankkund kommer sällan i kontakt med kreditchefen, det är inte heller troligt att det är så många kunder som har den blekaste aning om vilken roll och ansvar kreditchefen har. Det är lite av en Wallenbergare; att verka men inte synas. I Bergslagens Sparbank finns det som saknades i min förra sparbank, berättar Ola. Här finns redan en bra kreditprocess och kreditportföljen är väl i ordning. Det finns kort och gott en ordentlig plattform att stå på och det är en förutsättning för att kunna förvalta och utveckla in i framtiden. Rollen som kreditchef är helt och hållet intern och innebär att Ola Drehmer är ytterst ansvarig för kreditprocessen och att bankens handläggare följer de strukturer och rutiner som styrs genom olika myndigheters regelverk och bankinterna instruktioner. Någon måste också hålla koll på helheten, att kunna se och bedöma kreditportföljens diversifiering och riskspridning så att utlåningen aldrig växer sig allt för stor inom en enda bransch. Och att banken undviker att låna ut pengar till områden eller i branscher som bedöms ha en allt för hög risk. En kreditchef exponeras inte ut mot kund men är ändå en roll med stora befogenheter och som på olika sätt påverkar bankens kreditprocess. Och på så sätt får konsekvenser för kunden. Att kreditchefsrollen helt och hållet är intern blir väldigt tydlig när man tar emot hans visitkort. Där står ingenting om kreditchef utan istället har Ola Drehmer här titeln Rörelsechef, hans andra roll i banken. och rörelsechef I Bergslagens Sparbank är rollen som rörelsechef helt ny, tidigare har VD haft det uppdraget. Bankens marknadsstrategi är tydlig, det är kontorschefen som har det yttersta ansvaret och som leder sitt kontor och bearbetar sin marknad utifrån de lokala förutsättningar som finns. Så även den här rollen är mer intern än extern, eftersom rollen som rörelsechef mer innebär att vara ett bollplank och en speaking partner åt kontorscheferna, än att själv möta kunden. - Jag ska fungera som en tillgång för våra kontorschefer när det gäller att bolla idéer och dryfta affärsfrågor. Tillsammans med kontorscheferna kan jag i olika sammanhang representera banken men jag kommer inte att ha ett bearbetningsansvar, det ansvaret vilar på kontoret med kontorschefen i spetsen, betonar Drehmer. Förklara enkelt skillnaden mellan kreditchef och rörelsechef? Kreditchefen är en formaliserad specialistroll som styrs mångt och mycket av ett regelverk. En rörelsechef är en senior person med bred erfarenhet och mer utav en generalistroll. Och jag känner att jag har en ordentlig påse med olika erfarenheter så kombinationen passar mig bra, avslutar Ola Drehmer. Succéår för Storforskontoret Bergslagens Sparbank beslutade under sommaren 2012 att etablera sig i Storfors och där öppna ett bankkontor på den ort som alla storbanker flera år tidigare hade övergett. Då var det säkert många förståsigpåare inom bank och finans som skakade något förvånat på sina huvuden. I höstas, den 22 oktober var det så dags för alla inblandade att med stolthet och med hedern väl i behåll fira årsdagen av kontorets öppnande. Efter ett år är det lätt att konstatera att uppgjorda utvecklingsplaner och den

3 3 budget som antogs inför starten har överträffats. Också människorna i Storfors har tagit emot sin nya bank med öppna armar. Många har under året vittnat om den stora betydelse det har inneburit att återigen ha en lokal bank etablerad på orten. Kontorschef Christel Gillström ger flera exempel på hur kunder kommer in på kontoret för att bara visa sin uppskattning. Hon berättar bland annat om kunden som sedan kontoret öppnade kommer in någon gång i månaden för att ta ut lite pengar, för att sedan återkomma efter en stund med en tårta och kommentaren Bara för att ni finns här! Det de flesta uppskattar mest är närheten, servicen och att man på kontoret känner till orten och människorna där. Eller som en kund uttryckte det för en tid sedan: Nu har vi fått en lokal affärspartner att diskutera med. Man blir stolt när kunder ger oss sådana omdömen, säger Christel Gillström. Och hon fortsätter. Vi vill jobba nära kunden, att etablera en relation och bygga förtroende är viktigast för oss. Vi strävar efter att göra det andra bara pratar om, säger hon. Betydelsefull etablering Bergslagens Sparbanks etablering i Storfors är uppmärksammad. Flera tidningsartiklar och lokaltv-inslag har publicerats under året, där alla beskriver etableringens positiva betydelse för Storfors. Firandet av ettårsdagen uppmärksammades ordentligt av alla värmlandstidningar och av TV4 Värmland. Christel Gillström tycker sig också skönja en utveckling inom andra betydelsefulla områden. Till exempel nämner hon att antalet fastighetsaffärer ökat under året och att fastighetspriserna stigit. Hon pekar också på det faktum att allt fler husägare börjat investera i sina fastigheter med nya kök och badrum. Hon märker också en liten ökning Bankuellt nr 10 av förfrågningar från personer som vill starta företag i kommunen. Att banken haft en stor betydelse för Storfors redan efter ett år visar sig också på andra sätt. Bergslagens Sparbanks ägare Sparbanksstiftelsen Bergslagen delar varje år ut bidrag inom bankens verksamhetsområde för att främja näringsliv, idrott och kultur. Sparbanksstiftelsen har bland annat bidragit med kronor till fotbollsföreningen för inköp av kamerautrustning och ortens idrottsallians har under förra året erhållit kronor för ombyggnation av köket i idrottshuset. Hur känner du själv efter ett år i banken? Nästan så att jag vill säga att detta har varit det roligaste året i hela mitt liv. Jag gjorde helt rätt när jag för drygt ett år sedan valde att börja här. Att sedan Bergslagens Sparbank är en mindre bank kommer bara öka i betydelse i framtiden. Jag tror det blir viktigare och viktigare med små banker i framtiden, banker som känner till orten och människorna som bor där, avslutar Christel Gillström. Ny kontorschef i Fellingsbro Pierre Modig 48 år, är sedan mitten av oktober ny kontorschef vid bankens kontor i Fellingsbro. Han har jobbat i Bergslagens Sparbank sedan 2007, hela tiden inom företagsmarknaden. Nu tar han steget och blir ansvarig för ett eget kontor. Idag bor Pierre med sin familj återigen i barndomsstaden Örebro, efter att ha bott i Nora under många år. Han har hunnit med att jobba på Posten och Postgirot och även en tid på Nordea innan han började på bankens kontor i Nora Hela tiden har det rört sig om olika arbetsuppgifter inom företagsmarknaden, främst betalfrågor och finansieringslösningar. Jag är intresserad av sparafrågor, främst pensionssparandet, men ser mig inte som någon specialist utan avropar hjälp när det behövs, säger han. Pierre har en stor passion för fotbollen och är fortfarande, trots flytten tillbaka till Örebro, Nora Pershyttan BK trogen som ordförande i klubben. Och när ledarskapet kommer på tal relaterar han omedelbart till hur det fungerar ur ett idrottsperspektiv.

4 Bankuellt nr 10 4 Jag tror jag kommer ha stor nytta av mina erfarenheter och mitt engagemang inom idrotten. För mig handlar ledarskap oerhört mycket om att utveckla människor och fånga upp vad individen vill göra och vart han eller hon vill nå. Och sedan stötta och utveckla allt måste leda någonstans. Att leda ett lokalt bankkontor innebär inte bara ett ansvar för personalen på kontoret, utan det finns också ett uppdrag, ett ansvar att leda kontoret till framgång på den lokala bankmarknaden. Hur lyckas man med det i Fellingsbro? Alla som bor här värnar väldigt mycket om den egna bygden, så det gäller att ha stor respekt för det samt att vara aktiv i de nätverk som finns och försöka delta i de aktiviteter som anordnas i Fellingsbro. Pierre kommer också in på nödvändigheten av att träffa kunderna ofta, helst i den egna miljön när det gäller företagskunden och på de tider och på det sätt som lämpar sig bäst för privatpersonen, speciellt de som bor i Fellingsbro men som arbetar någon annanstans. När jag började på banken i Nora kände jag redan många och jag var bekväm med hur man tänkte och fungerade. Här i Fellingsbro är allt helt nytt för mig, så det blir en stor utmaning att lära känna bygden, att lära känna de som bor här och självklart skapa relationer med våra kunder. I Fellingsbro finns det verkstadsindustri och småföretagande, men bygden är ändå mycket en lantbruksbygd. Ett område som Modig erkänner hittills varit en relativt obearbetad marknad för banken. Något det ska bli ändring på nu! Lantbruksbranschen är unik och den skiljer sig mycket vid en jämförelse med andra mindre företag i andra branscher. Tillsammans med Mats Jander, tidigare kontorschef i Fellingsbro, numer kontorschef i Frövi, ska vi nu bli bättre på att hantera lantbruksfrågor och samtidigt öka vårt fokus att bli mer aktiva mot lantbrukssegmentet. Förutom Pierre jobbar det tre personer till på kontoret, alla tjejer. Tillsammans bildar de ett team som gemensamt arbetar för utveckling och tillväxt i kommunen södra del. Men blir det inte ett problem du inte bor på orten? Känner kunderna och människorna i Fellingsbro att vi värnar bygden och att vi är där för deras skull så har det kanske inte så stor betydelse. Vi måste visa ett intresse för bygden och för alla som bor här. Vi ska lära känna företagen och människorna här, vi ska känna till vad som händer och vi ska delta i de aktiviteter som finns, avslutar bankens senaste kontorschef Pierre Modig. Från UF via Drömjobb till eget företag -Carlevel Hrach Nersisyan är 20 år och går sista terminen på Lindeskolans handels- och administrationsprogram. Han var tillsammans med tio andra ungdomar förra sommarens Drömjobbare hos Bergslagens Sparbank. Bankuellt träffade Hrach för att höra hur det gått för honom efter Drömjobbet. När Hrach Nersisyan togs ut som en av de unga entreprenörerna till Drömjobbet 2013 var han, om inte professionell, så i alla fall lite varm i kläderna eftersom ha redan då drev sin biltvätt som UF-företag. Istället för att lägga ned företaget efter vårterminen valde han, dock efter en viss tvekan, att söka till Drömjobbet. Jag tänkte ta ett vanligt sommarjobb som anställd men blev intresserad av fördelarna med Drömjobbet. Här skulle jag få stöd och ett litet investeringsbidrag, det avgjorde att jag valde Drömjobbet istället för att lägga ned mitt UF-företag, säger Hrach Nerisisyan. Hrach kom från Armenien tillsammans med sin mamma och pappa och två yngre systrar Då var han tretton år, idag är han tjugo år och har en dröm att leda ett eget större företag i framtiden. Helst med något som har med försäljning och service att göra. En inriktning som skulle passa Hrach perfekt - det inser man redan första gången man träffar honom. Han är korrekt och inger snabbt förtroende, han är ödmjuk och en person som gärna ler och skrattar, utan att för den skull vara inställsam. Han är också duktig på språk - förutom svenska, som han lärde sig snabbt och idag behärskar föredömligt, pratar han modersmålet armeniska, men också ryska och engelska. Men det händer att jag blandar ihop alla språken i samma mening, säger han och skrattar. Lätt val Hans intresse för bilar har alltid funnit där så när han under hösten 2012 skulle välja inriktning på sitt UF-företag låg idén att starta en biltvätt nära till hands. UF-företaget fick namnet Carlevel och affärsidén var lika enkel som genial; att ha en högre servicenivå och göra tvättjobbet bättre än alla andra biltvättar. För Hrach innebär det att han hämtar bilen hemma hos kunden och ta den tillbaka när den är färdig. Tillsammans

5 5 med kunden går han då igenom alla detaljer om hur och vad som är gjort, och rekommenderar åtgärder om så behövs. All tvätt, vaxning och polering görs för hand. Carlevel drev han såpass framgångsrikt under året att han vid UF-mässan våren 2013 vann klassen Bästa tjänstemannaföretag, och senare under våren fick representera Örebro län vid Sverigefinalen. Där lyckades han inte nå ända fram utan placerade sig utanför slutfinalen. Men de tre dagarna i Stockholm var ändå värdefulla och gav honom många nya och intressanta kontakter, samtidigt som han fick med sig ett annat lite annorlunda minne. Prins Daniel kom fram och pratade med mig. Han var verkligen intresserad och frågade om min affärsidé och hur den skilde sig mot andra biltvättar. Jag blev också fotograferad och filmad tillsammans med honom. Det var spännande, berättar han. Drömjobbet utvecklade företaget Genom att bli antagen till Drömjobbet fick Hrach Nersisyan möjlighet att investera i företaget och kunde därför driva Carlevel vidare efter sommaren. Som Drömjobbare får man kronor av banken, men eftersom Hrach redan hunnit tjäna en del pengar blev det 7000 kronor kvar efter skatt, - pengar som han bland annat investerade i en ny dammsugare. Dessutom gick han en kurs i maskinpolering som nu ger honom möjlighet att utveckla företaget ett steg ytterligare. Förutom pengar fick också alla Drömjobbare chansen till en mentor genom en egen rådgivare i banken som ställde upp med råd och stöd i olika ekonomiska frågor. Dessutom deltog alla Drömjobbare under sommaren i flera seminarier samt en studieresa. Klas Brynte och Johanna Berg som ledde projektet, sporrade och gav alla ett fantastiskt stöd under hela sommaren, säger Nersisyan. Sommaren blev ändå lite av en besvikelse för Nersisyan med väldigt få kunder. Men som den entreprenör han är gav han aldrig upp, utan satsade vidare och startade upp sitt företag på riktigt inför hösten. Idag är Carlevel registrerat och han driver företaget som enskild firma. Jag hade investerat och trodde nog att hösten skulle bli bättre än sommaren, då många ändå väljer att tvätta bilen själv. Och hösten blev Bankuellt nr 10 jättebra, två tre bilar om dagen i flera månader. Nu till vintern har det blivit lugnare igen, berättar han. Vinnarkonceptet för Hrach är nöjda kunder! Han menar att olika marknadsföringsinsatser kan få dig känd men för att få kunderna att återvända på nytt så måste de också vara nöjda. Flest nya kunder har jag fått genom rekommendationer. Man berättar för grannen eller bästa kompisen att man fått bilen tvättat hos mig och att det blir bra gjort. Det är bästa reklamen, säger han och ler. Läsa vidare på universitet I vår tar han studenten och redan är planerna för framtiden utstakade. Universitetsstudier är målet och han hoppas kunna flytta till Skåne och gå sin utbildning vid Lunds Universitet. Han vill fortsätta fördjupa sig inom ekonomi och försäljning som han lärt sig att tycka om så mycket under det senaste året. Målet är att bygga upp ett eget företag som han och hans familj kan leva på. Det är bättre att köra sitt eget. Då är allt helt beroende på en själv, vad man gör och inte gör får betydelse för utvecklingen av företaget. Och för den egna situationen. Christel Gillström utsedd till Årets kvinna i och för näringslivet Bergslagens Sparbanks kontorschef i Storfors Christel Gillström utsågs i september till Årets kvinna i och för näringslivet. Det är lokalföreningarna inom Företagarna i Värmland som utser sina kandidater och priset är tänkt att premiera starka, engagerade och drivna kvinnor i länet. Pristagarna samlades till den regionala prisutdelningen i landshövdingens residens i Karlstad, där Christel vid en ståtlig ceremoni fick motta sitt pris av Värmlands landshövding Kenneth Johansson. Helt otroligt! Priset är ju ett erkännande, nu vet jag att jag är på rätt väg. För mig är det också viktigt att man genom priset även uppmärksammat Storfors och Bergslagens Sparbank. Det är jätteviktigt för mig, säger Christer Gillström i en kommentar till utmärkelsen. Det var heller inte det enda som Christel kunde fira denna kväll. Jag fyllde år också, så det blev ett dubbelfirande, säger hon och skrattar. Inte utan en viss stolthet berättar hon vidare att hon fick självaste landshövdingen till bordet. Eftersom de båda ursprungligen är från Dalarna så var isen bruten redan efter en kort stund. Jag fick god kontakt med honom, men vi pratade inte bara om Dalarna. Jag kunde också framföra till honom hur angeläget jag anser det är att man också satsar både resurser och pengar i östvärmland, inte bara i Karlstadsregionen. Och det höll han med om, berättar Christel. Bankuellt nr 10 januari 2014 Ansvarig utgivare Christer Björk Text och form CK Reklam & Marknadsföring Bergslagens Sparbank Christer Karlsson

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

MAGASIN VISION. Vi tar gemensamt. ANSVAR för barn och BORÅS. unga

MAGASIN VISION. Vi tar gemensamt. ANSVAR för barn och BORÅS. unga MAGASIN VISION Vi tar gemensamt ANSVAR för barn och unga BORÅS 2025 innehåll och redruta Vår vision Borås 2025 Hösten 2012 tog Borås Stads Kommunfullmäktige beslut om en vision för Borås. Visionen fick

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS NR 1 2014 Att åka hoj var mitt kall Livet efter olyckan möt Robert 10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten INLEDNINGSVIS FREDRIC KÄLL, VD VIVIDA ASSISTANS Från

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T. N R 2 Arkeologen och bartendern blev personliga assistenter Fackets ombudsman: Personlig assistentyrket måste tas på allvar! Foto:

Läs mer