DÄR DU FINNS. en kundtidning från din bank i bygden. En länk mellan kunder och bank sid 3. En viktig roll för samhället sid 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DÄR DU FINNS. en kundtidning från din bank i bygden. En länk mellan kunder och bank sid 3. En viktig roll för samhället sid 6"

Transkript

1 DÄR DU FINNS en kundtidning från din bank i bygden Huvudmännen: En länk mellan kunder och bank sid 3 Ylva Wall, Styrelsemedlem: En viktig roll för samhället sid 6 November 2014

2 Välkommen till vår nya kundtidning! Du håller nu i det första numret av Kinda-Ydre Sparbanks nya kundtidning. Vi vill öka kännedomen om vår lokala fristående sparbank. Berätta om vad som gör oss unika, vad vi står för, vad vi gör och vilka vi är. Vi är stolta över vår starka förankring i bygden. Genom tidningen får du på ett personligt sätt träffa både medarbetare och kunder. Under de två år som jag varit vd i Kinda-Ydre Sparbank har vi ökat kommunikationen med våra kunder. Förra året lanserade vi en helt ny hemsida, den plats där kunderna oftast och när som helst på dygnet träffar sin bank. Vi är glada över kundernas beröm, att hemsidan är lätt att hitta på och personligt formad. För att lyfta fram det lokala har vi också spelat in reklamfilmer med miljöer från bland annat Åsunden och Tolvmannabacken. Till alla invånare För att synliggöra sparbanken har vi nu kommit till nästa steg. En egen tidning till alla som bor i Kinda och Ydre kommuner. Genom den vill vi på ett enkelt sätt skapa kontakt med våra kunder och med dem som ännu inte hittat in till oss på Kinda-Ydre Sparbank. Vi vill berätta om varför vi finns, att vi är en lokal bank som verkligen gör skillnad. Exempelvis genom vårt samhällsengagemang, som omfattar allt från idrott och kultur till bygdens näringsliv. Vi spelar en viktig roll för att samhället ska fortsätta utvecklas. I tider när landsbygden står inför utmaningar är det en fördel med en stark lokal bank, med den service och kompetens som vi bidrar med i bygden. Lokala på riktigt Devisen Vi finns där du finns är inte bara tomma ord. Med kontor på fyra orter i två kommuner känner vi vår bygd. Om du ska köpa hus vet våra rådgivare var det ligger och har koll på värdet. Vår närhet skapar en ökad kännedom och högre kompetens i kontakten med våra kunder. Hos oss fattas besluten lokalt. Huvudkontoret finns i Kisa. Vi behöver inte gå omvägen via något centralt kontor i Stockholm. Vi har heller inga aktieägare att ta hänsyn till. En del av vinsten går i stället tillbaka till bygden. Vi håller oss för den skull inte för oss själva, utan ingår i ett nätverk och samarbetar med övriga 60-talet fristående sparbanker i landet. Vi följer med i utvecklingen och lanserar nya tekniska lösningar till nytta för våra kunder. Samtidigt investerar vi i nya medarbetare för att ge mer service och rådgivning. Kinda-Ydre Sparbank är både en modern och en traditionell bank. Vi har en stolt historia i bygden, en varm historia. Sparbanken i Kinda och Ydre bildades för snart 150 år sedan, för att ge invånarna möjlighet att skapa sig själva en sund ekonomi. Den humana sparbanksidén är än i dag vår ledstjärna. Mer aktuell än någonsin, som alternativ till storbankerna. Kinda-Ydre Sparbank - kundernas bank. Vd Johan Widerström Foto: Gunilla Lundström/Mediahavet AB 2 Bygdens sparbank har levt med sin idé i snart 150 år Kinda-Ydre Sparbank har sin grund i humana tankar som att förebygga fattigdom och ekonomisk frihet för alla. Sparbanksidén är speciell lika aktuell i dag som då. Sparbanksrörelsen i Kinda och Ydre grundades nästan samtidigt i Kinda 1866 med provinsialläkaren C M Appelberg som ordförande och i Ydre 1867 med häradshövding J A Åstrand som drivande kraft. Kinda Härads Sparbanks första kontor inrättades i det 1700-talshus i Kisa som idag inrymmer Café Columbia. I Ydre fick banken sin första lokal i skolhuset vid Sunds kyrkby grundades Norra Kinda Sparbank med bankkontor i dåvarande gästgivargården i Rimforsa. Kindabankerna slog ihop sina verksamheter 100 år senare, I Ydre började den blivande huvud orten Österbymo ta form och man fann det naturligt att flytta verksamheten dit från Sund stod en ny banklokal, som då även inhyste läkarmottagning, på plats. I Kisa byggdes ett nytt bankhus De båda sparbankerna i Kinda och Ydre har under åren i stort haft en parallell utveckling med över tagande av Östgötabankens verksamhet i Österbymo, Rimforsa och Det historiska dokumentet är från bildandet av Kinda Härads Sparbank Kassakistan finns alltjämt att beskåda i skyltfönstret till nuvarande bankkontor i Kisa. Horn, liksom sammanslagningen med Föreningsbanken. Som en naturlig del i utvecklingen och för att säkra en sparbanks bevarande i de båda kommunerna slogs Kinda och Ydres sparbanker 2008 samman till en, Kinda-Ydre Sparbank. Fakta Kinda-Ydre Sparbank - kundernas bank Kinda-Ydre Sparbank grundades 1866 och har kontor i Kisa, Österbymo, Rimforsa och Horn. Banken har ett 30-tal medarbetare. Kinda-Ydre Sparbank har inga aktieägare, utan är en fristående och självständig sparbank. Sparbanken är en egen juridisk form där banken äger sig själv. Det är i själva verket kunderna som tillsammans bestämmer och har inflytande över banken. Sparbanksidén fungerar som så att bland alla kontoinnehavare utses 32 huvudmän, som i sin tur utser sparbankens styrelse. Antalet kunder är cirka Affärsvolymen, d v s summan av in- och utlåning, är cirka 5,5 miljarder kronor. Redaktions rutan Vi finns där du finns DÄR DU FINNS är en kundtidning från Kinda-Ydre Sparbank till samtliga företag och hushåll i Kinda och Ydre kommuner. Vi vill genom denna tidning berätta om nyheter från banken och hur våra kunder uppfattar vår service och våra tjänster. Ansvarig utgivare: Johan Widerström, vd Kinda-Ydre Sparbank Omslagsfoto: Medarbetare på Kinda- Ydre Sparbank. Foto: Holgersson Information AB. DÄR DU FINNS produceras av: Holgersson Information AB, text och bild om inget annat anges. Mediahavet AB, layout och grafisk form. DanagårdLITHO AB, tryck och distribution Upplaga: ex Redaktionen: Kinda-Ydre Sparbank Box 93 / Grönedegatan Kisa Marknadsansvarig Martina Isaxon Tel: Besök gärna vår hemsida:

3 »Det är vi kunder som tillsammans äger och styr banken«kinda-ydre Sparbank är inte som andra banker. Det är kunderna som äger banken, och bestämmer vilka som ska vara med i bankens styrelse. Kundinflytande på riktigt. Det är jättepositivt! Vi har 100 procent inflytande över vilka personer som ska sitta i bankstyrelsen, säger Ydrebon Tomas Johansson, en av de 32 kunder som är huvudmän i sparbanken. Detta ägarförhållande är helt främmande för storbankerna, som styrs av aktieägarnas vinstintressen. Förmodligen är det heller inte särskilt känt bland kunderna i Kinda-Ydre Sparbank, de som är de verkliga ägarna i banken. Sparbanksidén fungerar nämligen så att alla kontoinnehavare också är delägare. Några av dem utses att bli en av sparbankens 32 huvudmän. Huvudmännen utser styrelsen, som i sin tur anställer bankens vd. Vi har definitivt verklig makt. Vi tillsätter personer i bankstyrelsen. Vi har också medel att avsätta dem om något inte är som det ska. Däremot lägger vi oss inte i själva driften av banken, säger Tomas Johansson, kund i Kinda-Ydre Sparbank sedan länge. Engagerad i bygden Tomas är en känd profil i Österbymo, där han jobbat som företagare och med näringslivsfrågor under tre decennier. Han är ordförande i Ydre Näringsliv och angelägen om att bygga nätverk för de många småföretagarna i bygden. Motorintresserade vet också att han tidigare varit ordförande i Ydre MK. För mig var det en fjäder i hatten Jag gillar sparbankstänket. Det är vi kunder som äger och styr Kinda-Ydre Sparbank, säger Tomas Johansson, som i förtroendeuppdraget som en av huvudmännen här får agera stam för sparbankseken vid Ydregården i Österbymo. när jag för tre år sedan blev tillfrågad om att bli huvudman i sparbanken. Nu är jag dessutom ordförande i valberedningen, som tillsätts av huvudmännen. Varför engagerar du dig i Kinda-Ydre Sparbank? Sparbankstänket är helt rätt. För mig är det lokala tänket så viktigt. Vi måste få det att fungera i vår lilla bygd. En lokal bank är navet bland företagarna, säger Tomas. Det är kanske inte alltid som det lilla företagets kalkyl för en investering håller rent teoretiskt. Däremot är tron på individen stark från sparbankens sida. Det är ett väldigt plusvärde. Dessutom har Kinda-Ydre Sparbank under senare tid verkligen stärkt sig på företagssidan. Geografisk spridning De 32 huvudmännen är geografiskt spridda i Kinda och Ydre kommuner, och representerar också olika yrkesområden så långt det är möjligt. Hälften är privatpersoner och företagare, medan den andra hälften tillsätts av lokalpolitiker fördelat efter mandat i kommunfullmäktige. Man väljs för en period av fyra år. Varje år är det alltid några som står på tur för omval eller slutar av naturliga skäl. Då försöker vi fylla på med yngre krafter. Gärna kvinnor, eftersom det är flest män bland huvudmännen, säger Tomas. Sedan ett par år tillbaka har huvudmannauppdraget växlat upp med krav på större engagemang och fler möten. Förutom den årliga bolagsstämman, då valen görs, träffas huvudmännen tre gånger om året i växelvis Kisa, Rimforsa och Österbymo. Bankledningen informerar om hur banken utvecklas, och huvudmännen kan ställa frågor. Jag kan önska att fler passar på att lyfta sina funderingar, säger Tomas. Vi har börjat ta kliv framåt på huvudmannamötena, där vi informerar om vad som krävs av en huvudman. Inte minst att vara en ambassadör för sparbanken, och även lyssna och återkoppla både positivt och negativt som man hör från andra. Större krav på kompetens Tomas berättar att han och de övriga i valberedningen får allt mer utbildning till följd av nya regelverk från Finansinspektionen. Det är oerhört tuffa krav på att sitta i en bankstyrelse. Om vi i valberedningen inte vet vad som krävs kan det bli helt fel när vi letar folk till styrelsen. Vi måste hitta de kompetenser som behövs. Där måste finnas ekonomiskt och juridiskt kunniga. Sunt förnuft är bra, men räcker inte, säger Tomas. 3»Vi är en länk mellan kunderna och banken«det senaste huvudmanna mötet för Kinda-Ydre Sparbank var samtidigt det första för nyinvalda Kindabon Emma Eriksson-Rinlid. Med sina 32 år är hon yngst av huvudmännen. Jag blev överraskad när jag blev tillfrågad om att bli huvudman. Jag visste inte vad det innebär, men får lära mig nu. För mig känns det lite som att utvecklas som människa. Roligt att man som en helt vanlig kund kan bli huvudman i banken, säger Några av deltagarna på huvudmannamötet i september. Från vänster: Göran Lindgren, Kinda, Lotti Andersson, Kinda, Emma Eriksson-Rinlid, Kinda, Ann-Charlotte Petri, Ydre, och Anders Andersson, Ydre. Emma, till vardags kallskänka i Kisa. Under sitt premiärmöte sitter hon bredvid Kindabon Lotti Andersson, som varit huvudman i ett år och hunnit sätta sig in i rollen: Det är ett intressant uppdrag. Man får en väldigt bra inblick i hur banken sköts. Man behöver inte vara ekonom, saker och ting förklaras på ett förståeligt sätt. Det är viktigt att vi huvudmän för fram våra synpunkter. Ledningen för banken tar till sig av vad vi tycker, säger företags- och privatkunden Lotti. Ydrebon Anders Andersson, Rödje gård, har hunnit med några år som huvudman: Det är ett spännande uppdrag. Som huvudman fungerar man som en länk mellan kunderna och banken. Man snappar upp saker bland folk i bygden och sprider samtidigt ett budskap om vad banken står för, säger Anders.

4 Bankledning Johan Widerström Vd Kjell Johansson Ekonomichef Dag Svensson Kreditchef Sofia Sestorp Företagschef Leif Ihreskog Privatmarknadschef tel tel tel tel tel Privatrådgivare Link öpin g Företagsrådgivare Rimforsa Gun Andersson Kennet Fransson Skog och Lantbruk Carina Andersson Lena Bergquist tel tel tel tel Helena Creutz Pirjo Johansson tel tel Christina Kallström Agneta Moberg tel tel Anna Patriksson Camilla Strömberg tel tel ås an Tr Kisa tel tel Fadil Sadiku Robert Sandén Skog och Lantbruk tel tel Vimmerby Leifh Ohlsson Gamleb y Eksj ö Juha Kivimäki Horn Österbymo 4 Gunvor Meurling Försäkringar Annelie Höglind Kundstöd tel tel Det är vi som jobbar på Kinda-Ydre Sparbank Vi finns där du finns, och hjälper dig gärna. Vi är en lokal och personlig fullservicebank med fyra kontor i två kommuner. Samtliga porträtt denna sida: Gunilla Lundström/Mediahavet AB Bankrådgivare Heléne Appelquist Lisa Berglund Margareta Carlfors Marie Ivarsson Helén Johansson Evelina Larsdotter Hanna SandinPettersson Marcus Thell tel tel tel tel tel tel tel tel Övrig kompetens Administration Rainer Strobach Säkerhetschef Martina Isaxon Marknadsansvarig Ingrid Samefors Affärsstöd Ulla Sundling Affärsstöd Ann-Sofie Johansson Mäklare Mari Jakobsson Jurist tel tel tel tel tel tel

5 En fristående bank som utvecklas nära kunderna Kinda-Ydre Sparbank tar närheten till sina kunder på största allvar. Sparbanken är ensam om att ha kontor i Österbymo, Rimforsa och Horn. Och har dessutom huvudkontoret i Kisa, där de stora besluten tas. Mycket mer lokalt kan det inte bli. Vi lever efter mottot Vi finns där du finns. Vi vill vara nära kunderna. Och som fristående sparbank tar vi besluten lokalt, säger styrelseordföranden Eilert Andersson, företagare och Ydrebo. Kinda-Ydre Sparbank äger sina centralt belägna kontorslokaler i Kisa, Rimforsa och Österbymo, medan man hyr i Horn. Ett 30-tal personer jobbar på de fyra kontoren. tar ut behåller kontakten med banken de vuxit upp med och lärt känna. Vi har också ett ganska stort intresse hos dem som bor i närliggande orter, regionen runt Kinda och Ydre. De gillar idén med fristående sparbank och vill bli kunder hos oss. För Rimforsakontorets del har vi dessutom södra delen av Linköpings kommun som uttalat arbetsområde. Eilert Andersson, styrelseordförande i Kinda-Ydre Sparbank, vid kontoret i Österbymo. Han är själv Ydrebo och bor i Rydsnäs. Starkare med höjd kompetens Kontoren har fullservice för såväl privat- som företagskunder. Vi satsar på att höja kompetensen på personalsidan och rekryterar fortlöpande nya medarbetare. Inte bara till huvudkontoret, utan vi förstärker på alla kontor. Vi satsar för att möta kundernas behov av utbud och tjänster, så att vi ska kunna vara det naturliga bankalternativet i bygden. Det är viktigt för mig som styrelseordförande att vi jobbar för att utveckla hela verksamhetsområdet Kinda Ydre. Vi blir starkare och starkare på alla orter, säger Eilert. Fler kunder än invånare Kinda-Ydre Sparbank har i runda tal kunder. Det kan tyckas märkligt med tanke på att det finns cirka invånare i de båda kommunerna. Förklaringen är att många av dem som flyt- Personlig mötesplats Eilert påpekar att det är den personliga kontakten som Kinda-Ydre Sparbank bygger på. Med kontor på fyra orter i två kommuner är det nära till bankservice för invånarna. Det är enkelt att komma in till banken och samtala en stund med någon av rådgivarna. Vi satsar på kontoren för den personliga relationen. Kontoren är mötesplatsen med våra kunder. Det är en mötesplats som inte bara är öppen då kassahanteringen är öppen, utan hela dagarna. Under normal kontorstid och vid behov även kvällstid går det utmärkt att träffa en rådgivare, om man bokar tid i förväg. Vi anpassar oss efter kunderna. Dessutom har vi kontanthantering på alla kontoren. Det är också något som uppskattas av kunderna, tillägger Eilert. 5 På Kisakontoret (t v) jobbar bland andra bankrådgivarna Marcus Thell och Heléne Appelquist. Vid Rimforsakontoret ses privatrådgivare Anna Patriksson och bankrådgivare Hanna Sandin-Pettersson. Rimforsaparet Kenneth Johansson och Ewa Pettersson köpte förra året två fastig heter mitt emot varandra i Horn. Deras satsning stannar inte vid vandrarhem, utan de vill utveckla den gamla hotell fastigheten till ett allaktivitetshus. På entréplan har Kinda-Ydre Sparbank sitt lokalkontor. Horn som samhälle är väldigt trevligt. Vi har blivit väldigt väl mottagna. Folk är glada över att huset, som var hotell i exakt 100 år, inte står och förfaller. Det är förknippat med så mycket historia och minnen från bröllop och dans, säger Ewa. Hotellet lämnades åt sitt öde 1995 och har stått tomt fram till att Kenneth och Ewa tog vid. De har renoverat med varsam hand och behållit en gammaldags stil. Vi erbjuder vandrarhem med hotellkänsla, säger Kenneth. Här ska vara hemtrevligt och ge mytligt. De är flexibla och hyr ut allt från ett enda rum till hela huset, vilket de gjorde till en familj som hade släktträff här under fyra dygn i somras. Vi har också yogaträffar. Vi håller hela tiden på och funderar över vad vi kan hitta på, säger Ewa. Vi vill ha ett levande hus som utvecklas, säger Kenneth. När det gäller mat till gästerna samarbetar de med Annas Café i fastigheten de äger på andra sidan gatan. Helkunder i banken Lånen till investeringarna i Horn har Kenneth och Ewa i Kinda-Ydre Sparbank, som samtidigt är deras hyresgäst på entréplan i den tre våningar höga fastigheten. Hela vårt bankengagemang, som företagare och privatpersoner, har vi i Kinda-Ydre Sparbank. Vi uppskattar att ha en lokal bank och har bra kontakter på Banken en del i Horns allaktivitetshus Bank och vandrarhem. Äkta paret Ewa Pettersson och Kenneth Johansson driver numera vandrarhem i den gamla hotellfastigheten, byggd 1895, som de köpte förra året. På entréplan hyr de ut kontorslokal till Kinda-Ydre Sparbank. både- privat- och företagssidan, säger Kenneth. Det nyblivna fastighetsägarparet har vanliga jobb vid sidan av. De tänker inte köpa fler fastigheter, men har planer på att längre fram även bosätta sig i Horn.

6 Banken spelar en viktig roll i samhället För Kinda-Ydre Sparbank är det helt naturligt att en del av vinsten återinvesteras i bygden, i stället för att delas ut till aktieägare. Samhällsengagemang ligger i sparbankens DNA. Det har varit en del av verksamheten ända sedan den började här i Kinda och Ydre för nästan 150 år sedan, säger styrelseleda moten Ylva Wall. Ylva Wall är en engagerad person. Som företagare driver hon näringslivsfrågor i styrelsen för Växtkraft Kinda, och likaså engagerar hon sig i lokala kulturella aktiviteter. Sedan två år är hon med i styrelsen för Kinda-Ydre Sparbank, ett förtroendeuppdrag hon är stolt över. Bullerbykänslan är högst påtaglig på Killingevid Mellangård, mellan Kisa och Horn, där Ylva bor med man och Eneby Rock ett av de lokala arrangemang som sponsras av Kinda-Ydre Sparbank, genomfördes i augusti för tredje året i rad. tre barn. Vi som bor i Kinda och Ydre har en fantastisk miljö att leva i. Men det behöver också vara en levande landsbygd för att människor ska trivas. Att befolkningen ökar är viktigt för både bygden och banken, säger Ylva. Brett engagemang Kinda-Ydre Sparbank stödjer och samarbetar med ett stort antal föreningar och organisationer i de båda kommunerna. Det rör sig om idrott och kultur, men också om näringsliv och större infrastrukturprojekt. De kan handla om att minska ungas arbetslöshet, öka inflyttningen eller nå en bred näringslivsutveckling av ortens företag. Beslut om samhällsengagemang fattas nära och i samråd med dem det berör. Det gäller för sparbanken att hitta en balans mellan att vara generös, och samtidigt ha en utveckling där bankens framtid är stabil. Vi har i vart fall inga aktieägare som kräver utdelning. Det är en av de stora skillnaderna och fördelarna för oss som lokal, fristående sparbank, säger Ylva, och jämför med storbankerna. Genom sitt samhällsengagemang kan Kinda-Ydre Sparbank spela en viktig roll för bygdens utveckling, säger styrelseledamoten Ylva Wall, här hemma på gården med busiga valpen Dimma. Kokar av aktivitet Ylva Wall är mycket positiv till att sparbanken stöttar ungdomshuset Kåken i Kisa. Det är en viktig mötesplats som ger alla ungdomar trygghet, möjlighet att trivas och utvecklas. Likaså är ett aktivt föreningsliv bra för bygden, med allt från idrott till kultur. Man behöver inte åka till storstan för att gå på konsert. Det är mycket musik som kokar här på landet. Exempelvis Eneby Rock, där en maskin hall röjs ur och fylls med flera band kopplade till Kindabygden. Lokalt engagemang ger ungdomar trygghet 6 Tjejlagen dominerar i Rimforsa 7 5 till tjejerna! Fler flick- än pojklag spelar fotboll i Rimforsa IF. Intresset bland tjejerna har ökat rejält under senare år. Jag ser fotbollen som en jätte kul sport, eftersom jag gillar lagsport. Jag upplever mig själv som en samarbetsvillig person, säger Joy Schuiling, lagkapten i 15-årslaget. Rimforsa IF har nära 200 aktiva fotbollsungdomar. Förutom engagerade eldsjälar är sponsorer en förutsättning för att bollen ska rulla. Kinda-Ydre Sparbank är en av de största stöttepelarna. Det är viktiga pengar för verksamheten. Det ger oss möj lighet att hålla en bra utrustningsnivå med enhetliga kläder för spelare och ledare. Det räcker också till trivselpengar för lagen. Vi fördelar pengarna på ungdomssidan, säger Per-Arne Pettersson, ordförande i Rimforsa IF. Ungdomarna har själva utformat miljön de är i, exempelvis den här kreativt målade väggen. Sittande från vänster: Ankan Allén, Anna Kjellberg, Emilia Klaar, Kim Bengtsson och Micke Hermansson. Ungdomshuset Kåken i Kisa fungerar som ett andra hem för många ungdomar fullt av möjligheter. Att Kinda-Ydre Sparbank är med och stöttar borgar för trygghet och säkerhet. Vi är glada och stolta över att ha den lokala sparbanken i ryggen säger verksamhetsansvarige Pelle Lundström. Det stora ungdomshuset rymmer allt från café till musikstudio och samlingslokal med biljardbord och scen för konserter. Kåken drivs av FAUK, Föreningen för Alternativ Ungdomsverksamhet i Kinda, som stödjer unga vuxna i åldern 16 till 25 år. Vi vill vara ett alternativ för en bredare och rikare fritid, ett alternativ till alkohol, tristess och antisocial tillvaro. Vi strävar efter en verksamhet där man känner sig sedd och delaktig, en plats där man kan känna glädje och gemenskap, säger initiativtagaren Lena Johansson. Betydelsefullt engagemang Kinda-Ydre Sparbank har varit med sedan starten för tre år sedan, och bidrar med ett årligt verksamhetsstöd. Det är jätteviktigt att företag engagerar sig i samhället. Och när ungdomar ser att företag bryr sig, bryr de sig också mer om samhället, säger Lena. På Kåken kan ungdomar chilla i caféet, spela tv-spel och kolla film på storbildsskärm. De kan också spela in musik i No Shit Studios, använda replokalen, spela biljard, slänga lite dart och få hjälp att förverkliga sina drömmar och idéer. Vågar testa idéer Vi har som princip att säga ja till alla idéer. Testa! Många gånger har vi tänkt: det här går inte, omöjligt. Men så har det ändå genomförts. Det är sådant driv i ungdomarna, säger Lena. Ungdomarna är delaktiga i allt som rör Kåken, och är självklart med i styrelsen. En av dem är Emilia Klaar: För mig har ungdomshuset betytt jättemycket. Jag har varit med från början och fått göra många evenemang och ta ansvar. Det spelar ingen roll vad man har för bakgrund. Alla kan hänga här.

7 Hur och varför sparar du? Fernando Furnes, Kisa: Jag sparar på olika konton i Kinda-Ydre Sparbank. Jag sparar till min pension, för att få en trygg ålderdom. Dessutom sparar jag genom att amortera på huslånet. Monica Johansson, Kisa: Jag har ett sparkonto, där jag sätter in pengar varje månad. Jag har också lite fonder. Jag sparar för att ha en säkerhet. Bor man i hus vet man inte vad som kan hända. Jag är uppvuxen med att försöka ha en buffert, det ger en trygghet. Sebastian Claesson, Rimforsa: Jag har konton i Kinda-Ydre Sparbank, där jag sätter undan pengar varje månad. Jag sparar till framtiden. Kanske till att köpa hus och bilda familj. Sådant som kommer när man blir äldre. Gunilla Samuelsson, Österbymo: Jag sparar varje månad på Kinda-Ydre kontot, ett sparkonto i bygden. Jag har också ett pensionssparkonto. Jag sparar för att kunna gå tidigt i pension, och behöver ha en buffert till det. Annars blir det inte mycket till pension. Leif Wennerholm, Gölstugan, Österbymo: Jag har varit kund i Kinda- Ydre Sparbank i 60 år! Jag har ett pensions sparande på Kinda-Ydre kontot. Under alla år jag jobbat har jag försökt spara, för att ha en buffert. Efter flera års hussökande fann de Sjövalla, byggt vid norra infarten till Kisa i början av 1900-talet. Vi föll för huset. Vi såg att det finns potential, säger Ulrika Hjelm. Vi blåste ur det helt. Bara skalet kvar, säger sambon Daniel Schelin. Ulrika är uppvuxen i Kisa och kund i Kinda-Ydre Sparbank sedan barnsben. Daniel är inflyttad från Brokind. Med ett lånelöfte från Christina Kallström, privatrådgivare på sparbanken, gick de på mängder av husvisningar. Under juldagarna 2012 slog de till med husaffär. Jättekul när yngre människor köper sådana här hus och renoverar, säger Christina. Ulrika och Daniel ser bara fördelar med en lokal bank: Det är nära och smidigt. Och de på sparbanken har koll på läget, säger Daniel. Snabba beslut Som rådgivare på en lokal bank kan jag ta snabba beslut. Fem unga sommar vikarier på Kinda-Ydre Sparbank har jobbat för att ungdomar ska lära sig ta ansvar för sin ekonomi. Detta genom bankens speciella ungdomserbjudande. Ungdomar möter ungdomar! Vi som själva är unga vet vad ungdomar behöver och vill ha, säger Therese Rödin. De fem engagerade sommarvikarierna är annars studenter på högskola med inriktning mot ekonomi. Vid sidan av kassa- och kundtjänst har de jobbat för att fler ska skaffa Kinda-Ydre Sparbanks förmånliga ungdomserbjudande, och inse fördelarna med att ungdomarna själva får lära sig ta ansvar för sin ekonomi. Det är jättekul att Efter mycket arbete har Daniel och Ulrika, med dottern Vera, en ljus och öppen planlösning där gammalt kombineras med nytt. De föll för huset och blåste ur det helt I maj förra året flyttade paret Daniel Schelin och Ulrika Hjelm med tvååriga dottern Vera från lägenhet till huset Sjövalla i Kisa. Christina Kallström, privatrådgivare på Kinda-Ydre Sparbank, hjälpte till med husaffären. Jag vet var huset ligger, och jag vet vilka kunderna är, säger Christina. Lånet till husköpet utökades med lån till den omfattande renoveringen. Daniel och Ulrika hade ett eget sparkapital, och har dessutom hållit nere kostnaderna genom att göra mycket av arbetet själva och med hjälp av hantverkskunniga föräldrar. Under de fyra första månaderna gick jag ned tio kilo. Då var det som intensivast med arbetet här, säger Daniel med ett leende. Gammalt och nytt Resultatet slår en med häpnad när man kliver in genom entrén. Det är ljust och fräscht, helt enkelt läckert! En kombination av gammalt och nytt, säger Ulrika, och visar ett parti av den tegelröda murstocken som lyfts fram i det annars moderna köket. Helt ny köksmiljö, nytt badrum, ny el, nytt VA, ny isolering, målning, tapetsering med mera. Det känns bra nu. Kvar att göra är övervåningen med sovrummen och taket där ny plåt ska läggas. Till nästa sommar ska huset i stort sett vara klart, säger Daniel. De vill få ungdomar att ha koll på ekonomin Sommarvikarierna på Kinda-Ydre Sparbank som marknadsfört ungdomserbjudandet. Från vänster: Johanna Kastensson, Therese Rödin, Antonia Prantner, Li Pettersson och Hanna Sandin-Pettersson. kunna vara med och påverka. Samtidigt får vi praktisera det vi studerar, säger Antonia Prantner. Resultatet av sommarprojektet är en folder med ett bankerbjudande för ungdomar mellan 13 och 17 år. Erbjudandet har skickats med post till deras målsmän. Även om ungdomarna inte fattar beslut själva kan de vara med och påverka vad de vill ha. Och för föräldrarna kan erbjudandet fungera som en puff att ta tag i det här med banktjänster, det kanske är dags för deras ungdomar att få bankkort, säger Therese. Koll på sin ekonomi Tanken är att ungdomarna själva ska träna sig i att ha koll på sin ekonomi och att förenkla deras vardag. Med Internetbanken Ung har de alla möjligheter både från mobilen, surfplattan eller datorn. Det är viktigt att få respekt för pengars värde, att det inte bara fylls på av föräldrar. Via mobilbanken är det lätt att se vart pengarna går, man kanske varit på pizzerian tre gånger den här veckan Genom att få koll lär man sig grunden i ekonomi, att hushålla med sina resurser, säger Antonia. I mobilbanken för ungdomar kan de enkelt se saldot, räkna på sina småutgifter och ladda sitt kontantkort. Och med Swish kan de skicka och ta emot pengar via mobilnumret. Banktjänsterna i ungdomspaketet är avgiftsfria. Dessutom bjuder Kinda-Ydre Sparbank ungdomarna på gratis id-kort, till ett värde av 400 kronor. Foto: Leif Ihreskog 7

8 Företagsrådgivaren Fadil Sadiku tycker att det bästa med jobbet på Kinda-Ydre Sparbank är att komma ut och träffa kunder i deras vardag. Här i samtal med Jesper och Berndt Fridlund, som driver åkeriet B-Trans med inriktning på timmertransport. Foto: Gunilla Lundström/Mediahavet AB Åkeri på väg mot nästa generationsskifte Det här är en livsstil, säger Jesper Fridlund, som är på väg att ta över åkeriet B-Trans utanför Österbymo efter sin far. Jag har tänkt köra i 50 år. Då har jag ett år kvar, säger Berndt Fridlund. Jesper blir därmed tredje generationen Fridlund som rattar åkeriet, som startades av hans farfar Tage på 50-talet. Första gången jag satt vid kranen på lastbilen och lyfte virke var jag tio år. Men det är preskriberat nu, säger Jesper och skrattar. Det är ett speciellt jobb. Man måste klara sig själv i skogen när man hämtar timmer, säger Berndt. Intresset för transporter har hållit i sig för både far och son. De driver företaget tillsammans och stämmer av körningarna varje kväll. Förutom att sköta firman kör de själva. Arbetsdagar på 15 timmar är vanligt, säger Jesper. Effektiva transporter B-Trans AB har totalt tio anställda, inräknat far och Gun är NY företagsrådgivare Gun Andersson är sedan september 2014 ny företagsrådgivare på Kinda- Ydre Sparbank. Gun har en gedigen bankerfarenhet inom både företags- och privataffären. Hon har återvänt till föräldrahemmet i Tidersrum från Linköping. Det ska bli fantastiskt roligt att jobba och verka i min hembygd. Sparbankens engagemang och närhet till kunderna tilltalar mig. Gun Andersson son Fridlund. Fyra timmerlastbilar med kran rullar i tvåskift, dygnet runt. Företaget kör cirka kubikmeter virke om året och omsätter cirka 15 miljoner kronor. Det gäller att minimera tomkörningen. Därför byter vi transporter med andra åkare, så att vi har last åt båda håll. Vi kör mycket till Västra Götaland och hämtar virke där. Då har vi oftast med virkeslass från närområdet här, förklarar Berndt. Planeringen av transporterna är A och O för ekonomin, och samtidigt en miljömässig fördel. En annan orsak till att det går bra för företaget är att vi har så bra personal, påpekar Bernt. Personlig bankkontakt Dessutom är de beroende av goda kontakter med Kinda-Ydre Sparbank, där de har företagets hela bankengagemang. Det är suveränt med personliga kontakter på företagssidan, säger Jesper. En stor fördel är att man känner varandra. Då blir det ett annat förhållande, säger Berndt. Företagsrådgivaren Fadil Sadiku, som började på Kinda-Ydre Sparbank i april, sköter numera kontakterna med B-Trans. I och med att Fadil kom till kontoret i Österbymo dubblerades sparbankens företagsrådgivare med ansvar för Ydre kommun. En företagsvänlig bank är viktig för bygden, det skapar bra skatteintäkter och en bärkraftig kommun. Louise Isaksson driver nystartade företaget Stiliga Stugan utanför Rimforsa. Kunderna betalar med hjälp av nya kortterminalen Babs Micro, som Louise har kopplad till sin ipad. Louise först med nya kortterminalen Jag är jättenöjd, säger nyblivna företagaren Louise Isaksson om den nya smidiga kortterminalen. Babs Micro är namnet på den lilla portabla terminalen. Den vänder sig till nystartade företag eller till dem som hittills inte erbjudit sina kunder att betala med kort. Den är också praktisk att använda på resande fot. Kortterminalen får internetuppkoppling genom att den ansluts till en smartphone eller surfplatta. Jag har kortterminalen kopplad till min ipad i butiken. Då syns transaktionen extra tydligt. Jag har använt den här lösningen sedan jag startade företaget i maj i år. 20-åriga Louise Isaksson blev därmed Kinda-Ydre Sparbanks första Det betyder oerhört mycket att vi har en bank på orten. Och ännu bättre är det förstås att det är en bank som verkligen satsar, säger Berndt. Brinner för jobbet Sparbanksidén bygger på att vi ska värna om bygden. Det är inspirerande att jobba på en bank där man kan lägga tid på kunderna. Jag brinner för att träffa människor. Roligast är att vara ute hos företagarna och se verksamheten, säger Fadil. Som företagsrådgivare hjälper han inte bara till med lån vid investeringar, utan tar ett helhetsgrepp inom bank och försäkring. Vi företagsrådgivare är tillgängliga för kunderna och kan ta en diskussion om vad de behöver tänka på, säger Fadil. Ny lastbil varje år Målsättningen är att bankens företagsrådgivare ska träffa sina kunder minst en gång per år. Vi brukar träffas och gå igenom vad som är på gång. Vi har ett bra samarbete med banken. Det har blivit ett lyft, säger Berndt. Timmerbilarna har tjänat ut efter fem år, när de kört mil. Släpen rullar det dubbla. För oss innebär det att vi måste köpa ny lastbil nästan varje år. Eftersom det oftast är snabba ryck för att få till en bra affär, underlättar det att ha bra kontakt med banken, säger Berndt. företagskund som skaffade terminalen Babs Micro. Kunderna tycker att det är kul att det är ett nytt sätt att betala, särskilt som det är här ute på landet. Folk räknar numera med att de kan betala med kort. Och för mig är det skönt att slippa hålla på med kontanter, säger Louise. Inredning och ostkaka Louise hyr ett litet hus på Valla Södergård, en halvmil utanför Rimforsa. Företaget Stiliga Stugan omfattar både inredningsbutik och ostkakscafé. Det här är en dröm jag haft sedan jag började gymnasiet, som jag nu förverkligar. Det är kul, spännande och viktigt med inredning. Kombinationen med ostkaka har gjort succé, säger Louise. Vi finns där du finns

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Hela Skånes sparbank

Hela Skånes sparbank Hela Skånes sparbank Tillsammans ger vi tillbaka Sparbanksidén har drygt 200 år på nacken och är mer aktuell än någonsin. Genom våra tre ägarstiftelser fortsätter vi en stolt tradition att ge tillbaka

Läs mer

DÄR DU FINNS. en kundtidning från din bank i bygden. Beslutskraft i Österbymo sid 3. Bankens egna karta sid 7. Julia Borggren, 18 år, skapade:

DÄR DU FINNS. en kundtidning från din bank i bygden. Beslutskraft i Österbymo sid 3. Bankens egna karta sid 7. Julia Borggren, 18 år, skapade: DÄR DU FINNS en kundtidning från din bank i bygden Ny kontorschef: Beslutskraft i Österbymo sid 3 Julia Borggren, 18 år, skapade: Bankens egna karta sid 7 Maj 2015 Vi lyssnar på våra kunder Det första

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

För dig mellan 13-20!

För dig mellan 13-20! För dig mellan 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen.

Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen. Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen. Välkommen till en kundägd bank Länsförsäkringar Västerbotten har arbetat för kundernas bästa sedan 1855. Banken ägs av våra kunder, och därför

Läs mer

FÖR DIG MELLAN 13-20!

FÖR DIG MELLAN 13-20! FÖR DIG MELLAN 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Gilla Din Ekonomi. Birger Sjöbergsgymnasiet Vänersborg 2012-10-31

Gilla Din Ekonomi. Birger Sjöbergsgymnasiet Vänersborg 2012-10-31 Gilla Din Ekonomi Birger Sjöbergsgymnasiet Vänersborg 2012-10-31 Ung & Student Koll på läget Från 13 år får ungdomar skaffa ett eget konto med kort. Och på 18 årsdagen öppnar sig en hel värld av möjligheter.

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna Rapport Sida 1 (17) 2015-01-05 Sida 2 (17) Brukarundersökning Ungdomens Hus 2014 En webbenkät genomfördes under november/ december 2014. 47 ungdomar på Ungdomens Hus svarade på enkäten. Betydligt färre

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

DÄR DU FINNS. Kinda-Ydre Sparbank jubilerar satsar 5 miljoner för bygdens utveckling! sid 3 EN KUNDTIDNING FRÅN DIN BANK I BYGDEN NOVEMBER 2015

DÄR DU FINNS. Kinda-Ydre Sparbank jubilerar satsar 5 miljoner för bygdens utveckling! sid 3 EN KUNDTIDNING FRÅN DIN BANK I BYGDEN NOVEMBER 2015 DÄR DU FINNS EN KUNDTIDNING FRÅN DIN BANK I BYGDEN NOVEMBER 2015 Kinda-Ydre Sparbank jubilerar satsar 5 miljoner för bygdens utveckling! sid 3 Satsning mot mobbning i Kinda och Ydre sid 5 Exposé Interiör

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

LAGETS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till idrotten! Tjäna pengar till lagkassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt.

LAGETS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till idrotten! Tjäna pengar till lagkassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. LAGETS BÄSTA AFFÄR Få mer tid till idrotten! Tjäna pengar till lagkassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. TJÄNA PENGAR TILL LAGKASSAN, MED EGEN WEBBUTIK! SÄLJ POPULÄRA PRODUKTER PÅ ETT NYTT OCH TRYGGT

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer

Allt hänger ihop på Gärde Wesslau Advokatbyrå

Allt hänger ihop på Gärde Wesslau Advokatbyrå Allt hänger ihop på Gärde Wesslau Advokatbyrå Möt Ekocentrums kunder Allt hänger ihop på Gärde Wesslau Advokatbyrå En regnig eftermiddag i mitten november kliver jag in på det sobra kontoret vid Kungstorget

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009

Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009 Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009 Ärade stämmodeltagare, Jag vill helt kort inleda med att sammanfatta koncernens resultat från fjolåret. Mellan klockan 15 och

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink.. 2013-10- 2 8 Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 Oiarienh ) ~ IAktTbilaga ;::D t.:> 1 J.+D0:7 l l Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Fullmäktige. så fungerar det.

Fullmäktige. så fungerar det. Fullmäktige så fungerar det. Lokalt kundägt Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag. Våra drygt 200 000 kunder är våra enda ägare. Det betyder att våra kunders och våra ägares intressen är

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Ett nytt skräddarsytt hus med charmen hos ett gammalt. Det var Ann-Sofie och Johan Lyckows önskemål när familjen växte. När de gick på visningar föll valet snabbt på Trivselhus.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Sparbanken i Sverige mer än en vanlig bank. En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker

Sparbanken i Sverige mer än en vanlig bank. En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker Sparbanken i Sverige mer än en vanlig bank En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker 2 En sparbank är en annorlunda bank. Och, så mycket mer än en vanlig bank. Här berättar vi om skillnaderna, om sparbanksidén

Läs mer

Fullmäktige - så fungerar det.

Fullmäktige - så fungerar det. Fullmäktige - så fungerar det. Lokalt kundägt Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag. Våra drygt 200 000 kunder är våra enda ägare. Det betyder att våra kunders och våra ägares intressen

Läs mer

EN BROSCHYR FRÅN BLUESTEP. BlueStep hjälper fler att få lån

EN BROSCHYR FRÅN BLUESTEP. BlueStep hjälper fler att få lån EN BROSCHYR FRÅN BLUESTEP BlueStep hjälper fler att få lån futureimagebank.com / Fabian Fogelberg Varför BlueStep Den ekonomiska situationen förändrar sig för en människa under livet. Det är normalt. Plötsligt

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år. Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal

Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år. Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal Elevenkät Våren 2012 Genomfördes under mars 2012 Antal svar: 186 Jag är 116 70 flicka pojke Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år 13 Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal 10

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken.

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken. Telefonbanken Närmaste vägen till banken. Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från möjligheten att fatta

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin MARTIN ERIKSSON Boken om Martin 21. 2. Träningen Boken om Martin Kapitel Sid På senaste åren har det blivit mycket golfträning. Men även en hel del styrketräning på vintrarna och jag springer en del. Det

Läs mer

All-Aktivitetshus i gamla skjortfabriken

All-Aktivitetshus i gamla skjortfabriken All-Aktivitetshus i gamla skjortfabriken I skjortan ska det finnas plats för lek och allvar, idrott, kultur och samhällsbyggare. Där möts unga och gamla, från Vadsbro och Afrikas horn. Där vaknar nya intressen,

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Allting började när. Vi är väldigt snabba, det är oftast väldigt snabba processer.

Allting började när. Vi är väldigt snabba, det är oftast väldigt snabba processer. På Skånegatan mitt på Södermalm befinner sig den lilla mediebyrån Fast Forward Media. Tatsumi Suzuki och Carl Efvergren som är grundarna och delägarna i företaget har nu efter 1 år på Liljeholmen flyttat

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens 2007 års brukarundersökning socialpsykiatriska området. 12 frågor 37 av 66 56 % 4 av 5 80 % 8 av 10 svarat: 80 % 35 av 47 svar= 74% 22 av 24 92% 106 av 152 70 % svarsfrekvens Ålder 18-35 år 2 1 2 10 2

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Ulrika Rosengren, rektor på Einar Hansengymnasiet Natur och Estet Ulrika Lena Fredrik Ulrika Mark Erik Stefan Den lilla skolan med de stora möjligheterna Mitt

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

FÖRUT TÄNKTE ALLA ATT DE MÅSTE FLYTTA NÄR DE BLIR ÄLDRE, KOMMA BORT, MEN NU TÄNKER DE YNGRE ATT DE KAN STANNA. DE SER EN FRAMTID HÄR

FÖRUT TÄNKTE ALLA ATT DE MÅSTE FLYTTA NÄR DE BLIR ÄLDRE, KOMMA BORT, MEN NU TÄNKER DE YNGRE ATT DE KAN STANNA. DE SER EN FRAMTID HÄR FISKSÄTRA UNGDOMSRÅD Fisksätra ungdomsråd är bra på att anordna sociala aktiviteter. I Folkets hus där de hänger på kvällarna pågår tidningsmakeri, dansträning, tv-spel och medlemsmöten samtidigt. Dessutom

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

KLASSENS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt.

KLASSENS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. KLASSENS BÄSTA AFFÄR Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. TJÄNA PENGAR TILL KLASSKASSAN, MED EGEN WEBBUTIK! SÄLJ POPULÄRA PRODUKTER PÅ ETT

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Vår samlade kompetens din affärsnytta.

Vår samlade kompetens din affärsnytta. Ägarplanering 1 2 Vår samlade kompetens din affärsnytta. Ägarplanering Vår samlade kompetens gör att dina affärer växer. Ägarplanering är en sammanställning av alla våra tjänster som rör dig som företagare.

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Telefonbanken Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan - sektionen Välkommen in i studentlivet blivande Maskiningenjör. Du har nu ditt livs absolut roligaste tid framför dig tillsammans med massor av vänner som du kommer att träffa under studietiden. Genom

Läs mer