DÄR DU FINNS. en kundtidning från din bank i bygden. En länk mellan kunder och bank sid 3. En viktig roll för samhället sid 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DÄR DU FINNS. en kundtidning från din bank i bygden. En länk mellan kunder och bank sid 3. En viktig roll för samhället sid 6"

Transkript

1 DÄR DU FINNS en kundtidning från din bank i bygden Huvudmännen: En länk mellan kunder och bank sid 3 Ylva Wall, Styrelsemedlem: En viktig roll för samhället sid 6 November 2014

2 Välkommen till vår nya kundtidning! Du håller nu i det första numret av Kinda-Ydre Sparbanks nya kundtidning. Vi vill öka kännedomen om vår lokala fristående sparbank. Berätta om vad som gör oss unika, vad vi står för, vad vi gör och vilka vi är. Vi är stolta över vår starka förankring i bygden. Genom tidningen får du på ett personligt sätt träffa både medarbetare och kunder. Under de två år som jag varit vd i Kinda-Ydre Sparbank har vi ökat kommunikationen med våra kunder. Förra året lanserade vi en helt ny hemsida, den plats där kunderna oftast och när som helst på dygnet träffar sin bank. Vi är glada över kundernas beröm, att hemsidan är lätt att hitta på och personligt formad. För att lyfta fram det lokala har vi också spelat in reklamfilmer med miljöer från bland annat Åsunden och Tolvmannabacken. Till alla invånare För att synliggöra sparbanken har vi nu kommit till nästa steg. En egen tidning till alla som bor i Kinda och Ydre kommuner. Genom den vill vi på ett enkelt sätt skapa kontakt med våra kunder och med dem som ännu inte hittat in till oss på Kinda-Ydre Sparbank. Vi vill berätta om varför vi finns, att vi är en lokal bank som verkligen gör skillnad. Exempelvis genom vårt samhällsengagemang, som omfattar allt från idrott och kultur till bygdens näringsliv. Vi spelar en viktig roll för att samhället ska fortsätta utvecklas. I tider när landsbygden står inför utmaningar är det en fördel med en stark lokal bank, med den service och kompetens som vi bidrar med i bygden. Lokala på riktigt Devisen Vi finns där du finns är inte bara tomma ord. Med kontor på fyra orter i två kommuner känner vi vår bygd. Om du ska köpa hus vet våra rådgivare var det ligger och har koll på värdet. Vår närhet skapar en ökad kännedom och högre kompetens i kontakten med våra kunder. Hos oss fattas besluten lokalt. Huvudkontoret finns i Kisa. Vi behöver inte gå omvägen via något centralt kontor i Stockholm. Vi har heller inga aktieägare att ta hänsyn till. En del av vinsten går i stället tillbaka till bygden. Vi håller oss för den skull inte för oss själva, utan ingår i ett nätverk och samarbetar med övriga 60-talet fristående sparbanker i landet. Vi följer med i utvecklingen och lanserar nya tekniska lösningar till nytta för våra kunder. Samtidigt investerar vi i nya medarbetare för att ge mer service och rådgivning. Kinda-Ydre Sparbank är både en modern och en traditionell bank. Vi har en stolt historia i bygden, en varm historia. Sparbanken i Kinda och Ydre bildades för snart 150 år sedan, för att ge invånarna möjlighet att skapa sig själva en sund ekonomi. Den humana sparbanksidén är än i dag vår ledstjärna. Mer aktuell än någonsin, som alternativ till storbankerna. Kinda-Ydre Sparbank - kundernas bank. Vd Johan Widerström Foto: Gunilla Lundström/Mediahavet AB 2 Bygdens sparbank har levt med sin idé i snart 150 år Kinda-Ydre Sparbank har sin grund i humana tankar som att förebygga fattigdom och ekonomisk frihet för alla. Sparbanksidén är speciell lika aktuell i dag som då. Sparbanksrörelsen i Kinda och Ydre grundades nästan samtidigt i Kinda 1866 med provinsialläkaren C M Appelberg som ordförande och i Ydre 1867 med häradshövding J A Åstrand som drivande kraft. Kinda Härads Sparbanks första kontor inrättades i det 1700-talshus i Kisa som idag inrymmer Café Columbia. I Ydre fick banken sin första lokal i skolhuset vid Sunds kyrkby grundades Norra Kinda Sparbank med bankkontor i dåvarande gästgivargården i Rimforsa. Kindabankerna slog ihop sina verksamheter 100 år senare, I Ydre började den blivande huvud orten Österbymo ta form och man fann det naturligt att flytta verksamheten dit från Sund stod en ny banklokal, som då även inhyste läkarmottagning, på plats. I Kisa byggdes ett nytt bankhus De båda sparbankerna i Kinda och Ydre har under åren i stort haft en parallell utveckling med över tagande av Östgötabankens verksamhet i Österbymo, Rimforsa och Det historiska dokumentet är från bildandet av Kinda Härads Sparbank Kassakistan finns alltjämt att beskåda i skyltfönstret till nuvarande bankkontor i Kisa. Horn, liksom sammanslagningen med Föreningsbanken. Som en naturlig del i utvecklingen och för att säkra en sparbanks bevarande i de båda kommunerna slogs Kinda och Ydres sparbanker 2008 samman till en, Kinda-Ydre Sparbank. Fakta Kinda-Ydre Sparbank - kundernas bank Kinda-Ydre Sparbank grundades 1866 och har kontor i Kisa, Österbymo, Rimforsa och Horn. Banken har ett 30-tal medarbetare. Kinda-Ydre Sparbank har inga aktieägare, utan är en fristående och självständig sparbank. Sparbanken är en egen juridisk form där banken äger sig själv. Det är i själva verket kunderna som tillsammans bestämmer och har inflytande över banken. Sparbanksidén fungerar som så att bland alla kontoinnehavare utses 32 huvudmän, som i sin tur utser sparbankens styrelse. Antalet kunder är cirka Affärsvolymen, d v s summan av in- och utlåning, är cirka 5,5 miljarder kronor. Redaktions rutan Vi finns där du finns DÄR DU FINNS är en kundtidning från Kinda-Ydre Sparbank till samtliga företag och hushåll i Kinda och Ydre kommuner. Vi vill genom denna tidning berätta om nyheter från banken och hur våra kunder uppfattar vår service och våra tjänster. Ansvarig utgivare: Johan Widerström, vd Kinda-Ydre Sparbank Omslagsfoto: Medarbetare på Kinda- Ydre Sparbank. Foto: Holgersson Information AB. DÄR DU FINNS produceras av: Holgersson Information AB, text och bild om inget annat anges. Mediahavet AB, layout och grafisk form. DanagårdLITHO AB, tryck och distribution Upplaga: ex Redaktionen: Kinda-Ydre Sparbank Box 93 / Grönedegatan Kisa Marknadsansvarig Martina Isaxon Tel: Besök gärna vår hemsida:

3 »Det är vi kunder som tillsammans äger och styr banken«kinda-ydre Sparbank är inte som andra banker. Det är kunderna som äger banken, och bestämmer vilka som ska vara med i bankens styrelse. Kundinflytande på riktigt. Det är jättepositivt! Vi har 100 procent inflytande över vilka personer som ska sitta i bankstyrelsen, säger Ydrebon Tomas Johansson, en av de 32 kunder som är huvudmän i sparbanken. Detta ägarförhållande är helt främmande för storbankerna, som styrs av aktieägarnas vinstintressen. Förmodligen är det heller inte särskilt känt bland kunderna i Kinda-Ydre Sparbank, de som är de verkliga ägarna i banken. Sparbanksidén fungerar nämligen så att alla kontoinnehavare också är delägare. Några av dem utses att bli en av sparbankens 32 huvudmän. Huvudmännen utser styrelsen, som i sin tur anställer bankens vd. Vi har definitivt verklig makt. Vi tillsätter personer i bankstyrelsen. Vi har också medel att avsätta dem om något inte är som det ska. Däremot lägger vi oss inte i själva driften av banken, säger Tomas Johansson, kund i Kinda-Ydre Sparbank sedan länge. Engagerad i bygden Tomas är en känd profil i Österbymo, där han jobbat som företagare och med näringslivsfrågor under tre decennier. Han är ordförande i Ydre Näringsliv och angelägen om att bygga nätverk för de många småföretagarna i bygden. Motorintresserade vet också att han tidigare varit ordförande i Ydre MK. För mig var det en fjäder i hatten Jag gillar sparbankstänket. Det är vi kunder som äger och styr Kinda-Ydre Sparbank, säger Tomas Johansson, som i förtroendeuppdraget som en av huvudmännen här får agera stam för sparbankseken vid Ydregården i Österbymo. när jag för tre år sedan blev tillfrågad om att bli huvudman i sparbanken. Nu är jag dessutom ordförande i valberedningen, som tillsätts av huvudmännen. Varför engagerar du dig i Kinda-Ydre Sparbank? Sparbankstänket är helt rätt. För mig är det lokala tänket så viktigt. Vi måste få det att fungera i vår lilla bygd. En lokal bank är navet bland företagarna, säger Tomas. Det är kanske inte alltid som det lilla företagets kalkyl för en investering håller rent teoretiskt. Däremot är tron på individen stark från sparbankens sida. Det är ett väldigt plusvärde. Dessutom har Kinda-Ydre Sparbank under senare tid verkligen stärkt sig på företagssidan. Geografisk spridning De 32 huvudmännen är geografiskt spridda i Kinda och Ydre kommuner, och representerar också olika yrkesområden så långt det är möjligt. Hälften är privatpersoner och företagare, medan den andra hälften tillsätts av lokalpolitiker fördelat efter mandat i kommunfullmäktige. Man väljs för en period av fyra år. Varje år är det alltid några som står på tur för omval eller slutar av naturliga skäl. Då försöker vi fylla på med yngre krafter. Gärna kvinnor, eftersom det är flest män bland huvudmännen, säger Tomas. Sedan ett par år tillbaka har huvudmannauppdraget växlat upp med krav på större engagemang och fler möten. Förutom den årliga bolagsstämman, då valen görs, träffas huvudmännen tre gånger om året i växelvis Kisa, Rimforsa och Österbymo. Bankledningen informerar om hur banken utvecklas, och huvudmännen kan ställa frågor. Jag kan önska att fler passar på att lyfta sina funderingar, säger Tomas. Vi har börjat ta kliv framåt på huvudmannamötena, där vi informerar om vad som krävs av en huvudman. Inte minst att vara en ambassadör för sparbanken, och även lyssna och återkoppla både positivt och negativt som man hör från andra. Större krav på kompetens Tomas berättar att han och de övriga i valberedningen får allt mer utbildning till följd av nya regelverk från Finansinspektionen. Det är oerhört tuffa krav på att sitta i en bankstyrelse. Om vi i valberedningen inte vet vad som krävs kan det bli helt fel när vi letar folk till styrelsen. Vi måste hitta de kompetenser som behövs. Där måste finnas ekonomiskt och juridiskt kunniga. Sunt förnuft är bra, men räcker inte, säger Tomas. 3»Vi är en länk mellan kunderna och banken«det senaste huvudmanna mötet för Kinda-Ydre Sparbank var samtidigt det första för nyinvalda Kindabon Emma Eriksson-Rinlid. Med sina 32 år är hon yngst av huvudmännen. Jag blev överraskad när jag blev tillfrågad om att bli huvudman. Jag visste inte vad det innebär, men får lära mig nu. För mig känns det lite som att utvecklas som människa. Roligt att man som en helt vanlig kund kan bli huvudman i banken, säger Några av deltagarna på huvudmannamötet i september. Från vänster: Göran Lindgren, Kinda, Lotti Andersson, Kinda, Emma Eriksson-Rinlid, Kinda, Ann-Charlotte Petri, Ydre, och Anders Andersson, Ydre. Emma, till vardags kallskänka i Kisa. Under sitt premiärmöte sitter hon bredvid Kindabon Lotti Andersson, som varit huvudman i ett år och hunnit sätta sig in i rollen: Det är ett intressant uppdrag. Man får en väldigt bra inblick i hur banken sköts. Man behöver inte vara ekonom, saker och ting förklaras på ett förståeligt sätt. Det är viktigt att vi huvudmän för fram våra synpunkter. Ledningen för banken tar till sig av vad vi tycker, säger företags- och privatkunden Lotti. Ydrebon Anders Andersson, Rödje gård, har hunnit med några år som huvudman: Det är ett spännande uppdrag. Som huvudman fungerar man som en länk mellan kunderna och banken. Man snappar upp saker bland folk i bygden och sprider samtidigt ett budskap om vad banken står för, säger Anders.

4 Bankledning Johan Widerström Vd Kjell Johansson Ekonomichef Dag Svensson Kreditchef Sofia Sestorp Företagschef Leif Ihreskog Privatmarknadschef tel tel tel tel tel Privatrådgivare Link öpin g Företagsrådgivare Rimforsa Gun Andersson Kennet Fransson Skog och Lantbruk Carina Andersson Lena Bergquist tel tel tel tel Helena Creutz Pirjo Johansson tel tel Christina Kallström Agneta Moberg tel tel Anna Patriksson Camilla Strömberg tel tel ås an Tr Kisa tel tel Fadil Sadiku Robert Sandén Skog och Lantbruk tel tel Vimmerby Leifh Ohlsson Gamleb y Eksj ö Juha Kivimäki Horn Österbymo 4 Gunvor Meurling Försäkringar Annelie Höglind Kundstöd tel tel Det är vi som jobbar på Kinda-Ydre Sparbank Vi finns där du finns, och hjälper dig gärna. Vi är en lokal och personlig fullservicebank med fyra kontor i två kommuner. Samtliga porträtt denna sida: Gunilla Lundström/Mediahavet AB Bankrådgivare Heléne Appelquist Lisa Berglund Margareta Carlfors Marie Ivarsson Helén Johansson Evelina Larsdotter Hanna SandinPettersson Marcus Thell tel tel tel tel tel tel tel tel Övrig kompetens Administration Rainer Strobach Säkerhetschef Martina Isaxon Marknadsansvarig Ingrid Samefors Affärsstöd Ulla Sundling Affärsstöd Ann-Sofie Johansson Mäklare Mari Jakobsson Jurist tel tel tel tel tel tel

5 En fristående bank som utvecklas nära kunderna Kinda-Ydre Sparbank tar närheten till sina kunder på största allvar. Sparbanken är ensam om att ha kontor i Österbymo, Rimforsa och Horn. Och har dessutom huvudkontoret i Kisa, där de stora besluten tas. Mycket mer lokalt kan det inte bli. Vi lever efter mottot Vi finns där du finns. Vi vill vara nära kunderna. Och som fristående sparbank tar vi besluten lokalt, säger styrelseordföranden Eilert Andersson, företagare och Ydrebo. Kinda-Ydre Sparbank äger sina centralt belägna kontorslokaler i Kisa, Rimforsa och Österbymo, medan man hyr i Horn. Ett 30-tal personer jobbar på de fyra kontoren. tar ut behåller kontakten med banken de vuxit upp med och lärt känna. Vi har också ett ganska stort intresse hos dem som bor i närliggande orter, regionen runt Kinda och Ydre. De gillar idén med fristående sparbank och vill bli kunder hos oss. För Rimforsakontorets del har vi dessutom södra delen av Linköpings kommun som uttalat arbetsområde. Eilert Andersson, styrelseordförande i Kinda-Ydre Sparbank, vid kontoret i Österbymo. Han är själv Ydrebo och bor i Rydsnäs. Starkare med höjd kompetens Kontoren har fullservice för såväl privat- som företagskunder. Vi satsar på att höja kompetensen på personalsidan och rekryterar fortlöpande nya medarbetare. Inte bara till huvudkontoret, utan vi förstärker på alla kontor. Vi satsar för att möta kundernas behov av utbud och tjänster, så att vi ska kunna vara det naturliga bankalternativet i bygden. Det är viktigt för mig som styrelseordförande att vi jobbar för att utveckla hela verksamhetsområdet Kinda Ydre. Vi blir starkare och starkare på alla orter, säger Eilert. Fler kunder än invånare Kinda-Ydre Sparbank har i runda tal kunder. Det kan tyckas märkligt med tanke på att det finns cirka invånare i de båda kommunerna. Förklaringen är att många av dem som flyt- Personlig mötesplats Eilert påpekar att det är den personliga kontakten som Kinda-Ydre Sparbank bygger på. Med kontor på fyra orter i två kommuner är det nära till bankservice för invånarna. Det är enkelt att komma in till banken och samtala en stund med någon av rådgivarna. Vi satsar på kontoren för den personliga relationen. Kontoren är mötesplatsen med våra kunder. Det är en mötesplats som inte bara är öppen då kassahanteringen är öppen, utan hela dagarna. Under normal kontorstid och vid behov även kvällstid går det utmärkt att träffa en rådgivare, om man bokar tid i förväg. Vi anpassar oss efter kunderna. Dessutom har vi kontanthantering på alla kontoren. Det är också något som uppskattas av kunderna, tillägger Eilert. 5 På Kisakontoret (t v) jobbar bland andra bankrådgivarna Marcus Thell och Heléne Appelquist. Vid Rimforsakontoret ses privatrådgivare Anna Patriksson och bankrådgivare Hanna Sandin-Pettersson. Rimforsaparet Kenneth Johansson och Ewa Pettersson köpte förra året två fastig heter mitt emot varandra i Horn. Deras satsning stannar inte vid vandrarhem, utan de vill utveckla den gamla hotell fastigheten till ett allaktivitetshus. På entréplan har Kinda-Ydre Sparbank sitt lokalkontor. Horn som samhälle är väldigt trevligt. Vi har blivit väldigt väl mottagna. Folk är glada över att huset, som var hotell i exakt 100 år, inte står och förfaller. Det är förknippat med så mycket historia och minnen från bröllop och dans, säger Ewa. Hotellet lämnades åt sitt öde 1995 och har stått tomt fram till att Kenneth och Ewa tog vid. De har renoverat med varsam hand och behållit en gammaldags stil. Vi erbjuder vandrarhem med hotellkänsla, säger Kenneth. Här ska vara hemtrevligt och ge mytligt. De är flexibla och hyr ut allt från ett enda rum till hela huset, vilket de gjorde till en familj som hade släktträff här under fyra dygn i somras. Vi har också yogaträffar. Vi håller hela tiden på och funderar över vad vi kan hitta på, säger Ewa. Vi vill ha ett levande hus som utvecklas, säger Kenneth. När det gäller mat till gästerna samarbetar de med Annas Café i fastigheten de äger på andra sidan gatan. Helkunder i banken Lånen till investeringarna i Horn har Kenneth och Ewa i Kinda-Ydre Sparbank, som samtidigt är deras hyresgäst på entréplan i den tre våningar höga fastigheten. Hela vårt bankengagemang, som företagare och privatpersoner, har vi i Kinda-Ydre Sparbank. Vi uppskattar att ha en lokal bank och har bra kontakter på Banken en del i Horns allaktivitetshus Bank och vandrarhem. Äkta paret Ewa Pettersson och Kenneth Johansson driver numera vandrarhem i den gamla hotellfastigheten, byggd 1895, som de köpte förra året. På entréplan hyr de ut kontorslokal till Kinda-Ydre Sparbank. både- privat- och företagssidan, säger Kenneth. Det nyblivna fastighetsägarparet har vanliga jobb vid sidan av. De tänker inte köpa fler fastigheter, men har planer på att längre fram även bosätta sig i Horn.

6 Banken spelar en viktig roll i samhället För Kinda-Ydre Sparbank är det helt naturligt att en del av vinsten återinvesteras i bygden, i stället för att delas ut till aktieägare. Samhällsengagemang ligger i sparbankens DNA. Det har varit en del av verksamheten ända sedan den började här i Kinda och Ydre för nästan 150 år sedan, säger styrelseleda moten Ylva Wall. Ylva Wall är en engagerad person. Som företagare driver hon näringslivsfrågor i styrelsen för Växtkraft Kinda, och likaså engagerar hon sig i lokala kulturella aktiviteter. Sedan två år är hon med i styrelsen för Kinda-Ydre Sparbank, ett förtroendeuppdrag hon är stolt över. Bullerbykänslan är högst påtaglig på Killingevid Mellangård, mellan Kisa och Horn, där Ylva bor med man och Eneby Rock ett av de lokala arrangemang som sponsras av Kinda-Ydre Sparbank, genomfördes i augusti för tredje året i rad. tre barn. Vi som bor i Kinda och Ydre har en fantastisk miljö att leva i. Men det behöver också vara en levande landsbygd för att människor ska trivas. Att befolkningen ökar är viktigt för både bygden och banken, säger Ylva. Brett engagemang Kinda-Ydre Sparbank stödjer och samarbetar med ett stort antal föreningar och organisationer i de båda kommunerna. Det rör sig om idrott och kultur, men också om näringsliv och större infrastrukturprojekt. De kan handla om att minska ungas arbetslöshet, öka inflyttningen eller nå en bred näringslivsutveckling av ortens företag. Beslut om samhällsengagemang fattas nära och i samråd med dem det berör. Det gäller för sparbanken att hitta en balans mellan att vara generös, och samtidigt ha en utveckling där bankens framtid är stabil. Vi har i vart fall inga aktieägare som kräver utdelning. Det är en av de stora skillnaderna och fördelarna för oss som lokal, fristående sparbank, säger Ylva, och jämför med storbankerna. Genom sitt samhällsengagemang kan Kinda-Ydre Sparbank spela en viktig roll för bygdens utveckling, säger styrelseledamoten Ylva Wall, här hemma på gården med busiga valpen Dimma. Kokar av aktivitet Ylva Wall är mycket positiv till att sparbanken stöttar ungdomshuset Kåken i Kisa. Det är en viktig mötesplats som ger alla ungdomar trygghet, möjlighet att trivas och utvecklas. Likaså är ett aktivt föreningsliv bra för bygden, med allt från idrott till kultur. Man behöver inte åka till storstan för att gå på konsert. Det är mycket musik som kokar här på landet. Exempelvis Eneby Rock, där en maskin hall röjs ur och fylls med flera band kopplade till Kindabygden. Lokalt engagemang ger ungdomar trygghet 6 Tjejlagen dominerar i Rimforsa 7 5 till tjejerna! Fler flick- än pojklag spelar fotboll i Rimforsa IF. Intresset bland tjejerna har ökat rejält under senare år. Jag ser fotbollen som en jätte kul sport, eftersom jag gillar lagsport. Jag upplever mig själv som en samarbetsvillig person, säger Joy Schuiling, lagkapten i 15-årslaget. Rimforsa IF har nära 200 aktiva fotbollsungdomar. Förutom engagerade eldsjälar är sponsorer en förutsättning för att bollen ska rulla. Kinda-Ydre Sparbank är en av de största stöttepelarna. Det är viktiga pengar för verksamheten. Det ger oss möj lighet att hålla en bra utrustningsnivå med enhetliga kläder för spelare och ledare. Det räcker också till trivselpengar för lagen. Vi fördelar pengarna på ungdomssidan, säger Per-Arne Pettersson, ordförande i Rimforsa IF. Ungdomarna har själva utformat miljön de är i, exempelvis den här kreativt målade väggen. Sittande från vänster: Ankan Allén, Anna Kjellberg, Emilia Klaar, Kim Bengtsson och Micke Hermansson. Ungdomshuset Kåken i Kisa fungerar som ett andra hem för många ungdomar fullt av möjligheter. Att Kinda-Ydre Sparbank är med och stöttar borgar för trygghet och säkerhet. Vi är glada och stolta över att ha den lokala sparbanken i ryggen säger verksamhetsansvarige Pelle Lundström. Det stora ungdomshuset rymmer allt från café till musikstudio och samlingslokal med biljardbord och scen för konserter. Kåken drivs av FAUK, Föreningen för Alternativ Ungdomsverksamhet i Kinda, som stödjer unga vuxna i åldern 16 till 25 år. Vi vill vara ett alternativ för en bredare och rikare fritid, ett alternativ till alkohol, tristess och antisocial tillvaro. Vi strävar efter en verksamhet där man känner sig sedd och delaktig, en plats där man kan känna glädje och gemenskap, säger initiativtagaren Lena Johansson. Betydelsefullt engagemang Kinda-Ydre Sparbank har varit med sedan starten för tre år sedan, och bidrar med ett årligt verksamhetsstöd. Det är jätteviktigt att företag engagerar sig i samhället. Och när ungdomar ser att företag bryr sig, bryr de sig också mer om samhället, säger Lena. På Kåken kan ungdomar chilla i caféet, spela tv-spel och kolla film på storbildsskärm. De kan också spela in musik i No Shit Studios, använda replokalen, spela biljard, slänga lite dart och få hjälp att förverkliga sina drömmar och idéer. Vågar testa idéer Vi har som princip att säga ja till alla idéer. Testa! Många gånger har vi tänkt: det här går inte, omöjligt. Men så har det ändå genomförts. Det är sådant driv i ungdomarna, säger Lena. Ungdomarna är delaktiga i allt som rör Kåken, och är självklart med i styrelsen. En av dem är Emilia Klaar: För mig har ungdomshuset betytt jättemycket. Jag har varit med från början och fått göra många evenemang och ta ansvar. Det spelar ingen roll vad man har för bakgrund. Alla kan hänga här.

7 Hur och varför sparar du? Fernando Furnes, Kisa: Jag sparar på olika konton i Kinda-Ydre Sparbank. Jag sparar till min pension, för att få en trygg ålderdom. Dessutom sparar jag genom att amortera på huslånet. Monica Johansson, Kisa: Jag har ett sparkonto, där jag sätter in pengar varje månad. Jag har också lite fonder. Jag sparar för att ha en säkerhet. Bor man i hus vet man inte vad som kan hända. Jag är uppvuxen med att försöka ha en buffert, det ger en trygghet. Sebastian Claesson, Rimforsa: Jag har konton i Kinda-Ydre Sparbank, där jag sätter undan pengar varje månad. Jag sparar till framtiden. Kanske till att köpa hus och bilda familj. Sådant som kommer när man blir äldre. Gunilla Samuelsson, Österbymo: Jag sparar varje månad på Kinda-Ydre kontot, ett sparkonto i bygden. Jag har också ett pensionssparkonto. Jag sparar för att kunna gå tidigt i pension, och behöver ha en buffert till det. Annars blir det inte mycket till pension. Leif Wennerholm, Gölstugan, Österbymo: Jag har varit kund i Kinda- Ydre Sparbank i 60 år! Jag har ett pensions sparande på Kinda-Ydre kontot. Under alla år jag jobbat har jag försökt spara, för att ha en buffert. Efter flera års hussökande fann de Sjövalla, byggt vid norra infarten till Kisa i början av 1900-talet. Vi föll för huset. Vi såg att det finns potential, säger Ulrika Hjelm. Vi blåste ur det helt. Bara skalet kvar, säger sambon Daniel Schelin. Ulrika är uppvuxen i Kisa och kund i Kinda-Ydre Sparbank sedan barnsben. Daniel är inflyttad från Brokind. Med ett lånelöfte från Christina Kallström, privatrådgivare på sparbanken, gick de på mängder av husvisningar. Under juldagarna 2012 slog de till med husaffär. Jättekul när yngre människor köper sådana här hus och renoverar, säger Christina. Ulrika och Daniel ser bara fördelar med en lokal bank: Det är nära och smidigt. Och de på sparbanken har koll på läget, säger Daniel. Snabba beslut Som rådgivare på en lokal bank kan jag ta snabba beslut. Fem unga sommar vikarier på Kinda-Ydre Sparbank har jobbat för att ungdomar ska lära sig ta ansvar för sin ekonomi. Detta genom bankens speciella ungdomserbjudande. Ungdomar möter ungdomar! Vi som själva är unga vet vad ungdomar behöver och vill ha, säger Therese Rödin. De fem engagerade sommarvikarierna är annars studenter på högskola med inriktning mot ekonomi. Vid sidan av kassa- och kundtjänst har de jobbat för att fler ska skaffa Kinda-Ydre Sparbanks förmånliga ungdomserbjudande, och inse fördelarna med att ungdomarna själva får lära sig ta ansvar för sin ekonomi. Det är jättekul att Efter mycket arbete har Daniel och Ulrika, med dottern Vera, en ljus och öppen planlösning där gammalt kombineras med nytt. De föll för huset och blåste ur det helt I maj förra året flyttade paret Daniel Schelin och Ulrika Hjelm med tvååriga dottern Vera från lägenhet till huset Sjövalla i Kisa. Christina Kallström, privatrådgivare på Kinda-Ydre Sparbank, hjälpte till med husaffären. Jag vet var huset ligger, och jag vet vilka kunderna är, säger Christina. Lånet till husköpet utökades med lån till den omfattande renoveringen. Daniel och Ulrika hade ett eget sparkapital, och har dessutom hållit nere kostnaderna genom att göra mycket av arbetet själva och med hjälp av hantverkskunniga föräldrar. Under de fyra första månaderna gick jag ned tio kilo. Då var det som intensivast med arbetet här, säger Daniel med ett leende. Gammalt och nytt Resultatet slår en med häpnad när man kliver in genom entrén. Det är ljust och fräscht, helt enkelt läckert! En kombination av gammalt och nytt, säger Ulrika, och visar ett parti av den tegelröda murstocken som lyfts fram i det annars moderna köket. Helt ny köksmiljö, nytt badrum, ny el, nytt VA, ny isolering, målning, tapetsering med mera. Det känns bra nu. Kvar att göra är övervåningen med sovrummen och taket där ny plåt ska läggas. Till nästa sommar ska huset i stort sett vara klart, säger Daniel. De vill få ungdomar att ha koll på ekonomin Sommarvikarierna på Kinda-Ydre Sparbank som marknadsfört ungdomserbjudandet. Från vänster: Johanna Kastensson, Therese Rödin, Antonia Prantner, Li Pettersson och Hanna Sandin-Pettersson. kunna vara med och påverka. Samtidigt får vi praktisera det vi studerar, säger Antonia Prantner. Resultatet av sommarprojektet är en folder med ett bankerbjudande för ungdomar mellan 13 och 17 år. Erbjudandet har skickats med post till deras målsmän. Även om ungdomarna inte fattar beslut själva kan de vara med och påverka vad de vill ha. Och för föräldrarna kan erbjudandet fungera som en puff att ta tag i det här med banktjänster, det kanske är dags för deras ungdomar att få bankkort, säger Therese. Koll på sin ekonomi Tanken är att ungdomarna själva ska träna sig i att ha koll på sin ekonomi och att förenkla deras vardag. Med Internetbanken Ung har de alla möjligheter både från mobilen, surfplattan eller datorn. Det är viktigt att få respekt för pengars värde, att det inte bara fylls på av föräldrar. Via mobilbanken är det lätt att se vart pengarna går, man kanske varit på pizzerian tre gånger den här veckan Genom att få koll lär man sig grunden i ekonomi, att hushålla med sina resurser, säger Antonia. I mobilbanken för ungdomar kan de enkelt se saldot, räkna på sina småutgifter och ladda sitt kontantkort. Och med Swish kan de skicka och ta emot pengar via mobilnumret. Banktjänsterna i ungdomspaketet är avgiftsfria. Dessutom bjuder Kinda-Ydre Sparbank ungdomarna på gratis id-kort, till ett värde av 400 kronor. Foto: Leif Ihreskog 7

8 Företagsrådgivaren Fadil Sadiku tycker att det bästa med jobbet på Kinda-Ydre Sparbank är att komma ut och träffa kunder i deras vardag. Här i samtal med Jesper och Berndt Fridlund, som driver åkeriet B-Trans med inriktning på timmertransport. Foto: Gunilla Lundström/Mediahavet AB Åkeri på väg mot nästa generationsskifte Det här är en livsstil, säger Jesper Fridlund, som är på väg att ta över åkeriet B-Trans utanför Österbymo efter sin far. Jag har tänkt köra i 50 år. Då har jag ett år kvar, säger Berndt Fridlund. Jesper blir därmed tredje generationen Fridlund som rattar åkeriet, som startades av hans farfar Tage på 50-talet. Första gången jag satt vid kranen på lastbilen och lyfte virke var jag tio år. Men det är preskriberat nu, säger Jesper och skrattar. Det är ett speciellt jobb. Man måste klara sig själv i skogen när man hämtar timmer, säger Berndt. Intresset för transporter har hållit i sig för både far och son. De driver företaget tillsammans och stämmer av körningarna varje kväll. Förutom att sköta firman kör de själva. Arbetsdagar på 15 timmar är vanligt, säger Jesper. Effektiva transporter B-Trans AB har totalt tio anställda, inräknat far och Gun är NY företagsrådgivare Gun Andersson är sedan september 2014 ny företagsrådgivare på Kinda- Ydre Sparbank. Gun har en gedigen bankerfarenhet inom både företags- och privataffären. Hon har återvänt till föräldrahemmet i Tidersrum från Linköping. Det ska bli fantastiskt roligt att jobba och verka i min hembygd. Sparbankens engagemang och närhet till kunderna tilltalar mig. Gun Andersson son Fridlund. Fyra timmerlastbilar med kran rullar i tvåskift, dygnet runt. Företaget kör cirka kubikmeter virke om året och omsätter cirka 15 miljoner kronor. Det gäller att minimera tomkörningen. Därför byter vi transporter med andra åkare, så att vi har last åt båda håll. Vi kör mycket till Västra Götaland och hämtar virke där. Då har vi oftast med virkeslass från närområdet här, förklarar Berndt. Planeringen av transporterna är A och O för ekonomin, och samtidigt en miljömässig fördel. En annan orsak till att det går bra för företaget är att vi har så bra personal, påpekar Bernt. Personlig bankkontakt Dessutom är de beroende av goda kontakter med Kinda-Ydre Sparbank, där de har företagets hela bankengagemang. Det är suveränt med personliga kontakter på företagssidan, säger Jesper. En stor fördel är att man känner varandra. Då blir det ett annat förhållande, säger Berndt. Företagsrådgivaren Fadil Sadiku, som började på Kinda-Ydre Sparbank i april, sköter numera kontakterna med B-Trans. I och med att Fadil kom till kontoret i Österbymo dubblerades sparbankens företagsrådgivare med ansvar för Ydre kommun. En företagsvänlig bank är viktig för bygden, det skapar bra skatteintäkter och en bärkraftig kommun. Louise Isaksson driver nystartade företaget Stiliga Stugan utanför Rimforsa. Kunderna betalar med hjälp av nya kortterminalen Babs Micro, som Louise har kopplad till sin ipad. Louise först med nya kortterminalen Jag är jättenöjd, säger nyblivna företagaren Louise Isaksson om den nya smidiga kortterminalen. Babs Micro är namnet på den lilla portabla terminalen. Den vänder sig till nystartade företag eller till dem som hittills inte erbjudit sina kunder att betala med kort. Den är också praktisk att använda på resande fot. Kortterminalen får internetuppkoppling genom att den ansluts till en smartphone eller surfplatta. Jag har kortterminalen kopplad till min ipad i butiken. Då syns transaktionen extra tydligt. Jag har använt den här lösningen sedan jag startade företaget i maj i år. 20-åriga Louise Isaksson blev därmed Kinda-Ydre Sparbanks första Det betyder oerhört mycket att vi har en bank på orten. Och ännu bättre är det förstås att det är en bank som verkligen satsar, säger Berndt. Brinner för jobbet Sparbanksidén bygger på att vi ska värna om bygden. Det är inspirerande att jobba på en bank där man kan lägga tid på kunderna. Jag brinner för att träffa människor. Roligast är att vara ute hos företagarna och se verksamheten, säger Fadil. Som företagsrådgivare hjälper han inte bara till med lån vid investeringar, utan tar ett helhetsgrepp inom bank och försäkring. Vi företagsrådgivare är tillgängliga för kunderna och kan ta en diskussion om vad de behöver tänka på, säger Fadil. Ny lastbil varje år Målsättningen är att bankens företagsrådgivare ska träffa sina kunder minst en gång per år. Vi brukar träffas och gå igenom vad som är på gång. Vi har ett bra samarbete med banken. Det har blivit ett lyft, säger Berndt. Timmerbilarna har tjänat ut efter fem år, när de kört mil. Släpen rullar det dubbla. För oss innebär det att vi måste köpa ny lastbil nästan varje år. Eftersom det oftast är snabba ryck för att få till en bra affär, underlättar det att ha bra kontakt med banken, säger Berndt. företagskund som skaffade terminalen Babs Micro. Kunderna tycker att det är kul att det är ett nytt sätt att betala, särskilt som det är här ute på landet. Folk räknar numera med att de kan betala med kort. Och för mig är det skönt att slippa hålla på med kontanter, säger Louise. Inredning och ostkaka Louise hyr ett litet hus på Valla Södergård, en halvmil utanför Rimforsa. Företaget Stiliga Stugan omfattar både inredningsbutik och ostkakscafé. Det här är en dröm jag haft sedan jag började gymnasiet, som jag nu förverkligar. Det är kul, spännande och viktigt med inredning. Kombinationen med ostkaka har gjort succé, säger Louise. Vi finns där du finns

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS NR 1 2014 Att åka hoj var mitt kall Livet efter olyckan möt Robert 10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten INLEDNINGSVIS FREDRIC KÄLL, VD VIVIDA ASSISTANS Från

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

MAGASIN VISION. Vi tar gemensamt. ANSVAR för barn och BORÅS. unga

MAGASIN VISION. Vi tar gemensamt. ANSVAR för barn och BORÅS. unga MAGASIN VISION Vi tar gemensamt ANSVAR för barn och unga BORÅS 2025 innehåll och redruta Vår vision Borås 2025 Hösten 2012 tog Borås Stads Kommunfullmäktige beslut om en vision för Borås. Visionen fick

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T. N R 2 Arkeologen och bartendern blev personliga assistenter Fackets ombudsman: Personlig assistentyrket måste tas på allvar! Foto:

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008 GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15 BERGA Kommunen satsar och sparar 10-12 Här kan nya företag växa 6-8 LEDARE NYHETER Budget för

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer