HT 2122T HT 2126T HT Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Gebruiksaanwijzing SVENSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HT 2122T HT 2126T HT Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Gebruiksaanwijzing SVENSKA"

Transkript

1 J O N S E R E D S E R V I C E SVENSKA Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. HT 2122T HT 2126T HT 2130 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää koneen. Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen Svenska 1

2 SVENSKA Häcksaxar kan vara farliga! Slarvigt eller felaktigt användande kan resultera i allvarlig, till och med livshotande skada. Symbolförklaring Kontroll och/eller underhåll skall utföras med motorn frånslagen, med stoppkontakten i läge STOP. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Använd alltid skyddshandskar. Använd alltid: Hörselskydd Skyddsglasögon eller visir Regelbunden rengöring krävs. Vidrör ej skärutrustningen utan att först stänga av motorn. Okulär kontroll. Denna produkt överensstämmer med gällande CE-direktiv. Skyddsglasögon eller visir måste användas. 2 Svenska

3 Husqvarna AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a. form och utseende utan föregående meddelande. VIKTIGT! För mager förgasarinställning mångdubblar risken för motorhaveri. Dålig skötsel av luftfiltret medför beläggning på tändstiftet, vilket kan orsaka startsvårigheter. Under inga förhållanden får maskinens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra allvarliga skador eller dödsfall för föraren eller andra. Innehåll Symbolförklaring Symboler 2 Innehåll Åtgärder före användning av ny maskin 3 Innehållsförteckning 3 Säkerhetsinstruktioner Personlig säkerhetsutrustning 4 Maskinens säkerhetsutrustning 4 Kontroll, underhåll och service av maskinens säkerhetsutrustning 6 Skärpning av klippskär 7 Kontroll av skärutrustning 7 Allmänna säkerhetsinstruktioner 7 Allmänna arbetsinstruktioner 8 Grundläggande säkerhetsregler 8 Grundläggande arbetsteknik 9 Vad är vad? Vad är vad? 10 Tekniska data HT 2122 T, HT 2126 T 10 HT Montering Montering 12 Bränslehantering Bensin 12 Tvåtaktsolja 12 Blandning 12 Tankning 13 Start och stopp Kall motor 13 Varm motor 13 Start 13 Stopp av motor 14 Underhåll Förgasarjustering 14 Luftfilter 14 Tändstift 14 Byte av startlina och/eller returfjäder 15 Ljuddämpare 15 Knivar 16 Växellåda 16 Kylsystem 16 Underhållsschema 16 SVENSKA Svenska 3

4 SVENSKA Personlig säkerhetsutrustning VIKTIG INFORMATION En häckklippare kan, felaktigt eller slarvigt använd, vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarlig, till och med livshotande skada. Det är mycket viktigt att du läser och förstår innehållet i denna bok. Vid all användning av häckklipparen ska av myndighet godkänd personlig skyddsutrustning användas. Personlig skyddsutrustning eliminerar inte skaderisken, men den reducerar effekten av en skada vid ett olyckstillbud. Be din återförsäljare om hjälp vid val av utrustning. Säkerhetsinstruktioner Maskinens säkerhetsutrustning I detta avsnitt förklaras vilka maskinens säkerhetsdetaljer är, vilken funktion de har samt hur kontroll och underhåll ska utföras för att säkerställa att de är i funktion. (Se kapitel Vad är vad för att hitta var dessa detaljer är placerade på maskinen.) Använd aldrig en maskin med defekta säkerhetsdetaljer. Följ alla kontroll-, underhålls- och serviceinstruktioner som redovisas nedan. Handskar Handskar ska användas när det behövs, t ex vid montering av skärutrustning. Hörselskydd Hörselskydd med tillräcklig dämpeffekt ska användas. Ögonskydd Slag från grenar eller föremål som kastas iväg av skärutrustningen kan skada ögonen. Skor eller stövlar Använd halkfria och stadiga skor eller stövlar. Klädsel Använd rivstarkt material i klädseln och undvik alltför vida kläder som lätt kan haka fast i ris och grenar. Använd alltid kraftiga långbyxor. Bär inte smycken, kortbyxor, sandaler eller gå barfota. Se till att håret inte hänger nedanför axlarna. Första förband Första förband ska alltid finnas lätt tillgängligt. Så snart motorn stoppats skall hörselskydden tas av så att ljud och varningssignaler kan uppmärksammas. 1. Gasreglagespärr Gasreglagespärren är konstruerad för att förhindra ofrivilligt gaspådrag. När spärren (A) trycks in i handtaget frikopplas gasreglaget (B). När greppet om handtaget släpps, återställs både gasreglaget och gasreglagespärren till ursprungslägena. Detta sker via två av varandra oberoende returfjädersystem. Detta läge innebär att gasreglaget automatiskt låses på "tomgång". 2. Stoppkontakt Stoppkontakten ska användas för att stänga av motorn. 3. Bladskydd Reducerar risken för att handen ska träffa klipputrustningen om den tappar greppet om handtaget. A B 4 Svenska

5 4. Handskydd Skyddet är monterat framför det främre handtaget (mod. HT 2122 T och HT 2126 T och har till uppgift att skydda vänsterhanden för skador från t.ex. ris och grenar. Modell HT 2130 har ett motsvarande skydd. Säkerhetsinstruktioner 6. Ljuddämpare Ljuddämparen är konstruerad för att ge en så låg ljudnivå som möjligt samt för att leda bort motorns avgaser från användaren. Motorns avgaser är heta och kan innehålla gnistor vilka kan orsaka brand. För ljuddämpare är det mycket viktigt att instruktionerna för kontroll, underhåll och service följs (se avsnitt Kontroll, underhåll och service av maskinens säkerhetsutrustning ). SVENSKA Under, samt en stund efter användning är ljuddämparen mycket varm. Rör inte ljuddämparen om den är varm! 5. Avvibreringssystem Maskinen är utrustad med ett avvibreringssystem, vilket är konstruerat för att ge en så vibrationsfri och behaglig användning som möjligt. Maskinens avvibreringssystem reducerar överföringen av vibrationer mellan motorenheten och handtagen. 7. Skärutrustning Se till att skärutrustningen inte skadas vid t.ex. klippning i ståltråd eller spik eller genom våld. OBSERVERA! Vid transport och förvaring skall alltid transportskyddet över skärutrustningen vara monterat. Överexponering av vibrationer kan leda till blodkärls- eller nervskador hos personer som har blodcirkulationsstörningar. Uppsök läkare om ni upplever kroppsliga symptom som kan relateras till överexponering av vibrationer. Exempel på sådana symptom är domningar, avsaknad av känsel, kittlingar, stickningar, smärta, avsaknad eller reducering av normal styrka, förändringar i hudens färg eller dess yta. Dessa symptom uppträder vanligtvis i fingrar, händer eller handleder. På mod. HT 2122 T och HT 2126 T kan det bakre handtaget vridas för att ge handen en bra arbetsställning vid trimning av sidan på t.ex. en häck. OBSERVERA! Kontrollera att muttern (A) är ordentligt åtdragen efter justering av handtaget. A Svenska 5

6 SVENSKA Kontroll, underhåll och service av maskinens säkerhetsutrustning VIKTIG INFORMATION Alla service- och reparationsarbeten på maskinen kräver specialutbildning. Detta gäller särskilt maskinens säkerhetsutrustning. Om maskinen inte klarar någon av nedanstående kontroller ska du uppsöka din serviceverkstad. Vid köp av någon av våra produkter garanteras att du får en fackmannamässig reparation och service utförd. Om inköpsstället för maskinen inte är någon av våra servande fackhandlare, fråga efter närmaste serviceverkstad. Säkerhetsinstruktioner 3. Avvibreringssystem Kontrollera regelbundet avvibreringselementen avseende materialsprickor och deformationer. Kontrollera att avvibreringselementen är fast förankrade mellan motorenhet och klippaggregat. 1. Gasreglagespärr Kontrollera att gasreglaget (B) är låst i tomgångsläge med gasreglagespärren i utgångsläge. A 4. Ljuddämpare Använd aldrig en maskin som har en defekt ljuddämpare. Tryck in gasreglagespärren (A) och kontrollera att den återgår till sitt utgångsläge när den släpps. B Kontrollera regelbundet att ljuddämparen sitter fast. Kontrollera att gasreglaget och gasreglagespärren går lätt samt att deras returfjädrar fungerar. Starta motorn och ge full gas. Släpp gasreglaget och kontrollera att skärutrustningen stannar och förblir stillastående. Om skärutrustningen inte stannar med gasreglaget i tomgångsläge ska förgasarens tomgångsjustering kontrolleras. Se kapitel Underhåll. 2. Stoppkontakt Starta motorn och kontrollera att motorn stängs av när stoppkontakten förs till stoppläget. 5. Skärutrustning Detta avsnitt behandlar hur du genom korrekt underhåll och användning av korrekt typ av skärutrustning: Erhåller maximal avverkningskapacitet. Ökar skärutrustningens livslängd. A. Använd endast den skärutrustning vi rekommenderar! B. Håll skärutrustningen välsmord och korrekt underhållen! En otillräcklig smörjning ökar slitaget. C. Kontrollera att skruvarna som håller samman de båda klippbladen alltid är åtdragna. 6 Svenska

7 6. Blad- och handskydd Kontrollera att bladskyddet sitter fast och att det inte är skadat. Kontrollera att vänster- resp. högerhandskyddet är helt och utan synbara defekter, t.ex. materialsprickor. Säkerhetsinstruktioner Kontroll av skärutrustning Kontrollera skärutrustningen vid varje användningstillfälle avseende: Skador och slitage på skärtänderna. Slitage på bladens styrspår, skruvar och brickor. Skevhet hos bladen. Smörjning av bladen och växeln. Beträffande åtgärder se kap. "Underhåll". SVENSKA En felaktig skärutrustning kan öka risken för olyckor. Skärpning av klippskär Använd aldrig en maskin med defekt säkerhetsutrustning. Säkerhetsutrustningen ska kontrolleras och underhållas som beskrivits i detta avsnitt. Klarar inte din maskin någon av kontrollerna ska serviceverkstad uppsökas för reparation. Det är viktigt att skären alltid hålls vassa, dels för att skärkapaciteten inte skall minska och dels för att snitten skall bli rena. Demontera bladskyddet och använd en enkelgradig fil för att skärpa skärtänderna. Filningsvinkeln skall vara Allmänna säkerhetsinstruktioner VIKTIG INFORMATION Maskinen är konstruerad för enbart häckklippning. De enda tillbehör som du får använda motorenheten som drivkälla till är de skärutrustningar vi rekommenderar. Använd aldrig maskinen om du är trött, om du har druckit alkohol eller om du tar mediciner, som kan påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll. Använd personlig skyddsutrustning. Se avsnitt Personlig säkerhetsutrustning. Använd aldrig en maskin som modifierats så att den ej längre överensstämmer med originalutförandet. Använd aldrig en maskin som är felaktig. Följ underhålls-, kontroll- och serviceinstruktioner i denna bruksanvisning. Vissa underhålls- och serviceåtgärder ska utföras av tränade och kvalificerade specialister. Se kapitel Underhåll. Samtliga kåpor och skydd måste vara monterade före start. Se till att tändhatt och tändkabel är oskadade. Det finns risk för elektrisk stöt. Svenska 7

8 SVENSKA A. Start Starta aldrig motorn inomhus. Var medveten om faran med inandning av de giftiga avgaserna. Var säker på att det inte finns risk att människor eller djur kan komma i kontakt med skärutrustningen. Placera maskinen på marken och se till att skärutrustningen går fri från kvistar och stenar. Tryck motorn mot marken med vänster hand. Fatta sedan starthandtaget med höger hand och dra långsamt ut tills ett motstånd känns (starthakarna griper in). Gör därefter snabba och kraftfulla ryck. Säkerhetsinstruktioner C. Förvaring Förvara maskinen och bränslet så att eventuellt läckage och ångor inte riskerar att komma i kontakt med gnistor eller öppen låga. Exempelvis maskiner, elmotorer, elkontakter/strömbrytare, värmepannor eller liknande. Vid förvaring av bränsle ska för ändamålet speciellt avsedda och godkända behållare användas. Vid längre tids förvaring ska bränsletanken tömmas. Hör med närmaste bensinstation var du kan lämna överblivet bränsle. Skyddet över klipputrustningen skall alltid vara monterat då maskinen inte används. Var försiktig vid hantering av bränsle. Tänk på brand-, explosions- och inandningsriskerna. Allmänna arbetsinstruktioner B. Bränslesäkerhet Använd bränslebehållare med överfyllnadsskydd. Tanka aldrig när motorn är igång. Sörj för god ventilation vid tankning och blandning av bränsle. Flytta maskinen minst 3 m från tankningsstället innan du startar. Starta aldrig maskinen: a) Om du spillt ut bränsle: Torka upp det. b) Om du spillt bränsle på dig själv eller dina kläder: Byt kläder. c) Om tanken läcker bränsle: Byt skadade delar. Kontrollera regelbundet avseende läckage vid tanklock och bränsleledningar. VIKTIG INFORMATION Detta avsnitt behandlar grundläggande säkerhetsregler för arbete med häckklipparen. När du råkar ut för en situation som gör dig osäker angående fortsatt användning ska du rådfråga en expert. Vänd dig till din återförsäljare eller din serviceverkstad. Undvik all användning som du anser dig otillräckligt kvalificerad för. Grundläggande säkerhetsregler 1. Iaktta omgivningen: För att säkerställa att inte människor, djur eller annat kan påverka din kontroll över maskinen. För att förhindra att de förutnämnda inte riskerar att komma i kontakt med skärutrustningen eller lösa föremål som slungas iväg av skärutrustningen. Använd aldrig en maskin utan att ha möjlighet att påkalla hjälp i händelse av olycka. 8 Svenska

9 2. Undvik användning vid ogynnsamma väderleksförhållanden som t.ex. tät dimma, kraftigt regn, hård vind, stark kyla, osv. Att arbeta i dåligt väder är tröttsamt och kan skapa farliga tillbud orsakade av exempelvis halt underlag. 3. Se till att du kan gå och stå säkert. Titta efter eventuella hinder vid en oväntad förflyttning (rötter, stenar, grenar, gropar, diken, osv.). Iaktta stor försiktighet vid arbete i sluttande terräng. Säkerhetsinstruktioner Grundläggande arbetsteknik Klipp alltid med motorn på full gas. Låt motorn gå ner på tomgångsvarvtal efter varje arbetsmoment. Längre tids fullvarv utan att motorn belastas kan ge allvarlig motorskada. Iaktta stor försiktighet vid arbete nära elektriska ledningar och metalltrådsstängsel. Vid trimning av överdelen på en häck skall häckklipparen hållas så att bladen står i en vinkel mellan 15 och 30 mot horisontalplanet SVENSKA 4. Vid längre förflyttningar samt transporter ska motorn stängas av och transportskyddet användas. 5. Ställ aldrig ner maskinen med motorn igång utan att du har uppsikt över den. 6. Tillåt aldrig barn att använda maskinen. Sväng häckklipparen i en båge över häcken så att avklippta grenar sveps bort. För att ge handen en bra arbetsställning vid trimning av häcksidorna kan det bakre handtaget vridas på mod. HT 2122 T och HT 2126 T. Lossa muttern (A) och vrid handtaget 90 åt endera hållet. A OBSERVERA! Glöm inte att dra åt muttern ordentligt efter gjord inställning. Vid trimning av häcksidorna hålls bladet vertikalt och klipparen svängs i en båge. Svenska 9

10 SVENSKA HT 2122 T HT 2126 T Vad är vad? Tekniska data 18 Bruksanvisning 10 Svenska

11 HT 2130 Vad är vad? Tekniska data SVENSKA Bruksanvisning Svenska 11

12 SVENSKA Montering Modell HT 2122 T och HT 2126 T levereras monterad och klar för användning. Modell HT 2130 levereras med det främre handtaget löst. Montera det på lämplig skruv på klippbalken. Använd den skruv och det hål i handtaget som ger den bästa arbetsställningen. Montering Bränslehantering Häckklipparen får användas endast med den klipputrustning som är monterad som original. OBS! Drag inte åt skruven så hårt att knivbladen kläms fast. Se kap. "Underhåll" för information om knivbladens inställning. Bränslehantering Modell HT 2130 kan förses med en uppsamlingsplåt för klippt material som monteras på klippbalken. Tag bort de tre främsta muttrarna på klippbalken. Drag åt skruvarna och lossa dem därefter ett halvt varv. Placera plåten över skruvarna och drag fast muttrarna. Se till att skruvarna inte vrider sig vid åtdragningen! Häckklipparen är försedd med en tvåtaktsmotor och måste alltid köras på en blandning av bensin och tvåtaktsolja. För att säkerställa rätt blandningsförhållande är det viktigt att noggrant mäta den oljemängd som skall blandas. Vid tillblandning av små bränslemängder inverkar även små felaktigheter i oljemängden kraftigt på blandningsförhållandet. Sörj för god luftventilation vid bränslehantering. Bensin Använd blyfri eller blyad kvalitetsbensin. Rekommenderat lägsta oktantal är 90. Om motorn körs på bensin med ett lägre oktantal än 90 kan så kallad "spikning" uppträda. Detta leder till ökad motortemperatur, som kan orsaka svåra motorhaverier. Vid arbete med kontinuerligt höga varvtal rekommenderas högre oktantal. Tvåtaktsolja För bästa resultat använd Jonsered tvåtaktsolja. Blandningsförhållande 1:50 (2%). Om Jonsered tvåtaktsolja ej finns tillgänglig kan annan tvåtaktsolja av hög kvalitet och avsedd för luftkylda motorer användas. Kontakta din återförsäljare vid val av olja. Blandningsförhållande 1:33(3%). Använd aldrig tvåtaktsolja avsedd för vattenkylda utombordsmotorer, s.k. "outboardoil". Använd aldrig olja avsedd för fyrtaktsmotorer. Blandning Blanda alltid bensin och olja i en smutsfri behållare godkänd för bensin. Börja alltid med att fylla i hälften av bensinen som skall tillblandas. Fyll därefter i hela oljemängden. Blanda (skaka) bränsleblandningen. Fyll återstående mängd bensin. Blanda (skaka) bränsleblandningen omsorgsfullt innan bränsletanken fylls. Blanda inte bränsle för mer än ca. 2 månaders behov. Om maskinen inte används under en längre tid skall bränsletanken tömmas och rengöras. Bensin Olja Lit. Lit. 2 % (1:50) 3 % (1:33) 5 0,10 0, ,20 0, ,30 0, ,40 0,60 12 Svenska

13 Tankning Bränslehantering Start och stopp Följande försiktighetsåtgärder minskar brandrisken: Rök inte eller placera någon värmekälla i närheten av bränsle. Tanka aldrig med motorn igång. Öppna tanklocket sakta vid bränslepåfyllning så att eventuellt övertryck sakta försvinner. Start och stopp Kall motor 1. Skjut kortslutningskontakten (1) till "ON" (framåt). 2. Skjut chokereglaget till stängt läge (2). 3. Tryck in bränslepumpsblåsan (3) 3 4 gånger. 1 SVENSKA Drag åt tanklocket noga efter tankning. 1 Flytta alltid maskinen från tankningsplatsen före start. Varm motor Torka rent runt tanklocket. Föroreningar i tanken orsakar driftstörningar. Se till att bränslet är väl blandat genom att skaka behållaren innan tanken fylls. Använd samma förfarande som för kall motor men utan att ställa chokereglaget i chokeläge och utan att trycka på bränslepumpsblåsan. Start Grip starthandtaget och drag långsamt ut startlinan tills ett motstånd känns (starthaken griper in). Gör därefter snabba och kraftfulla ryck. 2 3 Flytta alltid häckklipparen från tankningsplatsen före start. Placera häckklipparen på ett fast underlag och se till att stå stadigt vid start av motorn. Se till att inga obehöriga finns inom arbetsområdet. Kontrollera före start att skärutrustningen inte kan hugga tag i något föremål. OBS! Drag inte ut startlinan helt och släpp inte heller starthandtaget från helt utdraget läge. Detta kan orsaka skador på motorn. För tillbaka chokereglaget till utgångsläget omedelbart när motorn tänder. Gör eventuellt förnyade startförsök tills motorn startar. Se upp för de rörliga klippknivarna när motorn startas. Svenska 13

14 SVENSKA Stopp av motorn Motorn stoppas genom att tändningen slås ifrån. För stoppkontakten bakåt till läge STOP. Start och stopp Underhåll Luftfilter Luftfiltret måste vara rent för att undvika: Förgasarstörningar. Startproblem. Sämre effekt. Onödigt slitage på motorns delar. Onormalt hög bränsleförbrukning. Rengöring /byte Rengör filtret efter 25 timmars drift eller oftare om förhållandena är ovanligt dammiga. Demontera luftfilterkåpan och tag bort filtret, tvätta i tvålvatten. Se till att filtret är torrt då det åter monteras. Ett under lång tid använt luftfilter kan aldrig bli fullständigt rent. Därför måste filtret med jämna mellanrum ersättas med ett nytt. Ett skadat luftfilter måste alltid bytas ut. Förgasarjustering I förgasaren blandas bränsle och luft. När motorn provkörs vid fabriken justeras även förgasaren. Om ytterligare justering behövs, orsakat av klimat eller höjdläge, finns bara en justeringsmöjlighet: T = Justerskruv för tomgångsvarvtal "IDLE". Tomgångsjustering (T) "IDLE" Kontrollera att luftfiltret är rent. Vid korrekt inställt tomgångsvarvtal rör sig inte kniven. Om justering krävs så vrid T-skruven medurs med motorn igång tills kniven börjar röra sig. Vrid därefter skruven moturs tills kniven slutar rör sig. Rätt tomgångsvarvtal har uppnåtts när motorn går jämnt i alla lägen på ett varvtal som är lägre än det då kniven börjar röra sig. Kontakta Din serviceverkstad om kniven rör sig trots justering av tomgångsvarvtalet. Tändstift Tändstiftet påverkas av: En felaktigt inställd förgasare. En felaktig oljeblandning i bränslet (för mycket olja). Ett smutsigt luftfilter. Dessa faktorer orsakar beläggningar på tändstiftets elektroder och kan förorsaka driftstörningar och startsvårigheter. 0,5 mm Om motorns effekt är låg, om den är svår att starta eller om tomgången är orolig, kontrollera alltid först tändstiftet innan ytterligare åtgärder vidtages. Om tändstiftet är igensatt, rengör det och kontrollera samtidigt att elektrodgapet är 0,5 mm. Tändstiftet bör bytas efter ungefär en månad i drift eller om nödvändigt tidigare. Kniven får under inga omständigheter röra sig när motorn går på tomgång. OBS! Använd alltid rekommenderad tändstiftstyp! Felaktigt tändstift kan förstöra kolv/cylinder. 14 Svenska

15 Returfjädern ligger i uppspänt läge i startapparathuset och kan vid ovarsam behandling sprätta ut och orsaka personskador. Vid byte av startfjäder eller startlina skall varsamhet iakttagas. Använd skyddsglasögon. Byte av startlina och/eller returfjäder 1. Tag bort de 4 skruvarna som håller startapparaten och lyft bort den. 2. Se till att returfjädern är avlastad och demontera skruven som håller linhjulet. Lyft bort linhjulet. 3. Tag ev. bort den trasiga returfjädern och ersätt den med en ny. Smörj fjädern med tunn motorolja. 1. För en ny startlina genom hålet i startapparaten och förankra den i linhjulet resp. starthandtaget med en knut. 2. Linda 4 varv av linan på linhjulet moturs. 3. För ner linhjulet över lagringstappen och se till att returfjädern greppar in i linhjulet. Montera centrumskruven med tillhörande bricka. 4. Lyft upp linan i urtaget på linhjulet och vrid hjulet ca 3 varv moturs för att spänna returfjädern. 5. Kontrollera att linhjulet kan vridas ytterligare minst 1/2 varv då startlinan är helt utdragen. 6. Montera startapparaten genom att först dra ut startlinan ett stycke och sedan lägga startapparaten på plats mot vevhuset. Släpp därefter långsamt in startlinan så att starthaken griper in i linhjulet. 7. Drag fast skruvarna som håller startapparaten. SVENSKA Underhåll 4r 3r Ljuddämpare Fjädern kan vid ovarsam hantering sprätta ut och orsaka personskada. Använd skyddsglasögon. Ljuddämparen är utformad för att dämpa ljudnivån och för att leda avgaserna bort från användaren. Avgaserna är heta och kan innehålla gnistor vilka kan orsaka brand om avgaserna riktas mot ett torrt och brännbart material. OBS! Använd aldrig häckklipparen om ljuddämparen är i dåligt skick. Svenska 15

16 SVENSKA Knivar Knivarna har monterats i knivstyrningen med fyra resp. fem skruvar. Åtdragningen av dessa skruvar måste göras så att spelet blir så stort att knivarna kan röra sig obehindrat. Underhåll Kylsystem För att erhålla en så låg driftstemperatur som möjligt är motorn utrustad med ett kylsystem. Kylsystemet består av: 1. Luftintag i startapparaten När spelet är för litet: Knivarna rör sig inte fritt. Glidytornas friktion för stor. 2. Fläktvingar på svänghjulet. 3. Kylflänsar på cylindern. 4. Cylinderkåpa (leder kylluften mot cylindern). 2 När spelet är för stort: Rengör kylsystemet med en borste en gång per vecka, vid svårare förhållanden oftare. Knivarna skär inte effektivt. Justering av spelet: 1. Lossa knivarnas muttrar. 2. Drag åt skruvarna så långt det går. Lossa sedan skruvarna ett halvt varv. 3. Drag åt muttrarna utan att skruvarna roterar. Byt ut skruvarna i knivstyrningen så fort de blivit slitna eller skadade. Byt ut knivarna så fort de blivit skadade /2 r Ett smutsigt eller igensatt kylsystem leder till överhettning av motorn med skador på cylinder och kolv som följd. Underhållsschema Nedan följer några allmänna underhållsrekommendationer. För ytterligare information, kontakta Din serviceverkstad. Daglig tillsyn Rengör maskinen utvändigt. OBSERVERA! Smörj knivarnas glidytor med maskinolja. Kontrollera bladskyddet och handskyddet avseende skador och sprickbildning. Kontrollera att knivarnas skärtänder är vassa och utan skador. Kontrollera att knivbladens muttrar är åtdragna. Kontrollera att skruvar och muttrar är åtdragna. Växellåda Fyll på förstklassigt litiumfett genom smörjnippeln tills lite fett sipprar fram mellan bladen och växellådan. Smörj växellådan var 50:e drifttimma vid normal användning och något oftare vid tung belastning. Vid all hantering av knivarna ska handskar användas. Veckotillsyn Kontrollera startapparaten, speciellt lina och returfjäder. Rengör tändstiftet utvändigt. Demontera tändstiftet och kontrollera elektrodavståndet. Justera det till 0.5 mm eller byt tändstift. Rengör kylflänsarna på cylindern och kontrollera att luftintagen vid startapparaten inte är igensatta. Rengör luftfiltret. Kontrollera att växelhuset är fyllt med fett. Månadstillsyn Rengör bränsletanken med bensin. Rengör förgasaren utvändigt liksom utrymmet runt omkring. Rengör fläkten och utrymmet runt omkring. 16 Svenska

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING

Läs mer

325HS75/HS99. Bruksanvisning 101 90 46-01. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan Du använder häcksaxen.

325HS75/HS99. Bruksanvisning 101 90 46-01. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan Du använder häcksaxen. 325HS75/HS99 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan Du använder häcksaxen. 101 90 46-01 Symboler SYMBOLFÖRKLARING VARNING Häcksaxen kan vara farlig Slarvigt eller

Läs mer

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER H1158412-38,570BTS, 580BTS_1.fm Page 26 Friday, May 20, 2016 1:06 PM Allmänt ALLMÄNNA VIKTIGT Maskinen är endast konstruerad för renblåsning av gräsmattor, gångar, asfaltsvägar och liknande. Inspektera

Läs mer

141B/155B. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

141B/155B. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 141B/155B Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 40-01 SYMBOLFÖRKLARING Symboler Slarvigt eller felaktigt användande av blåsaren kan

Läs mer

Bruksanvisning 123HD60. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning 123HD60. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 123HD60 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING En häcksax kan felaktigt eller slarvigt använd vara

Läs mer

Bruksanvisning. 123HD60 123HD65 X-series. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. 123HD60 123HD65 X-series. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 123HD60 123HD65 -series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING En häcksax kan felaktigt eller slarvigt

Läs mer

326HDA55 X-series 326HE3 X-series 326HE4 X-series. Bruksanvisning

326HDA55 X-series 326HE3 X-series 326HE4 X-series. Bruksanvisning Bruksanvisning 326HDA55 -series 326HE3 -series 326HE4 -series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING En häcksax

Läs mer

Bruksanvisning 123HD60 123HD65X. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Swedish

Bruksanvisning 123HD60 123HD65X. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Swedish Bruksanvisning 123HD60 123HD65 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Swedish SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING En häcksax kan felaktigt eller slarvigt använd

Läs mer

Avsedd endast för trimmerhuvuden.

Avsedd endast för trimmerhuvuden. SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING: Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga! Slarvigt eller felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Läs

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Symboler SYMBOLFÖRKLARING Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga Slarvigt eller felaktigt

Läs mer

Bruksanvisning. 335L X-series. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. 335L X-series. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 335L -series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga

Läs mer

Bruksanvisning. K960 Chain. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. K960 Chain. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning K960 Chain Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen: VARNING Maskinen kan felaktigt eller slarvigt

Läs mer

Bruksanvisning. 323HD60 325HD60 X-series 325HD75 X-series. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. 323HD60 325HD60 X-series 325HD75 X-series. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 323HD60 325HD60 -series 325HD75 -series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING En häcksax kan felaktigt

Läs mer

Bruksanvisning. K650 Cut-n-Break. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. K650 Cut-n-Break. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning K650 Cut-n-Break Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen: VARNING Maskinen kan felaktigt eller

Läs mer

Bruksanvisning 225B 225B X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning 225B 225B X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning 225B 225B -SERIES Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Symbolförklaring...4 Säkerhetsföreskrifter...5

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 55 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen: VARNING Motorsågar kan vara farliga Slarvigt eller

Läs mer

Bruksanvisning 395XP. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning 395XP. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 395XP Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symbolförklaring VARNING Motorsågar kan vara farliga Slarvigt eller

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

Bruksanvisning. 340 340e 345e 350. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. 340 340e 345e 350. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 340 340e 345e 350 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen: VARNING Motorsågar kan vara farliga

Läs mer

Toppsåg och häcksax - Art och

Toppsåg och häcksax - Art och Toppsåg och häcksax - Art 9044212 och 9044213 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Toppsåg // Häcksax Art.: 9044212 och 9044213 Beskrivning: 2

Läs mer

SE (2-24) FI (25-47) DK (48-70)

SE (2-24) FI (25-47) DK (48-70) SE (2-24) FI (25-47) DK (48-70) SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING: Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga! Slarvigt eller felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall

Läs mer

Bruksanvisning 357XP 359. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning 357XP 359. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 357XP 359 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen: VARNING Motorsågar kan vara farliga Slarvigt

Läs mer

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 326L X-SERIES Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler Avsedd endast för trimmerhuvuden. VARNING Röjsågar,

Läs mer

343F 345F X 345F XT 343R 345R X Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

343F 345F X 345F XT 343R 345R X Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 343F 345F X 345F XT 343R 345R X Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Röjsågar, buskröjare och

Läs mer

B28 B. Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-26) FI (27-51) DK (52-76)

B28 B. Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-26) FI (27-51) DK (52-76) Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning B28 B Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Lue käyttööhje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat

Läs mer

325HS75 X-series 325HS99 X-series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

325HS75 X-series 325HS99 X-series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 325HS75 -series 325HS99 -series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING En häcksax kan felaktigt

Läs mer

325HDA55 X-series 325HE3 X-series 325HE4 X-series. Bruksanvisning

325HDA55 X-series 325HE3 X-series 325HE4 X-series. Bruksanvisning Bruksanvisning 325HDA55 X-series 325HE3 X-series 325HE4 X-series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING En häcksax

Läs mer

356BT X-SERIES 356BF X-SERIES Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

356BT X-SERIES 356BF X-SERIES Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 356BT X-SERIES 356BF X-SERIES Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INLEDNING Bäste kund Gratulerar till Ditt val att köpa en Husqvarna-produkt

Läs mer

142RB/152RB Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 90 47-01

142RB/152RB Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 90 47-01 142RB/152RB Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 90 47-01 Symboler SYMBOLFÖRKLARING Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga

Läs mer

322E 325E-X Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen

322E 325E-X Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen 322E 325E-X Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 89 75-01 SYMBOLFÖRKLARING Symboler Pilmarkeringar som anger gränser för handtagsfästets

Läs mer

K950 CHAIN. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

K950 CHAIN. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. K950 CHAIN Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Symboler på diamantkedjesågen: SYMBOLFÖRKLARING Symboler i bruksanvisningen: VARNING Diamantkedjesågar

Läs mer

Bruksanvisning. 356BT X-SERIES 356BF X-SERIES Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. 356BT X-SERIES 356BF X-SERIES Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 356BT X-SERIES 356BF X-SERIES Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Maskinen kan felaktigt eller

Läs mer

135, 135e 135e TrioBrake. DK Brugsanvisning, 216-239 FR Manuel d'utilisation, 31-57. EN Operator's Manual, 7-30

135, 135e 135e TrioBrake. DK Brugsanvisning, 216-239 FR Manuel d'utilisation, 31-57. EN Operator's Manual, 7-30 EN Operator's Manual, 7-30 DK Brugsanvisning, 216-239 FR Manuel d'utilisation, 31-57 NO Bruksanvisning, 240-263 NL Gebruiksaanwijzing, 58-84 FI IT Istruzioni per l uso, 85-110 EE Käsitsemisõpetus, 290-312

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL..

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL.. GGP Silex 360-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇõES DE

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder kapmaskinen.

K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder kapmaskinen. K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder kapmaskinen. Symboler på kapmaskinen: SYMBOLFÖRKLARING Symboler i bruksanvisningen:

Läs mer

Bruksanvisning 334T 338XPT. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning 334T 338XPT. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning 334T 338XPT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Symboler SYMBOLFÖRKLARING VARNING Motorsågar kan vara farliga Slarvigt eller felaktigt

Läs mer

325HDA55 X-series 323HE3 325HE3 X-series 325HE4 X-series. Bruksanvisning

325HDA55 X-series 323HE3 325HE3 X-series 325HE4 X-series. Bruksanvisning Bruksanvisning 325HDA55 -series 323HE3 325HE3 -series 325HE4 -series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING En

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Bruksanvisning 371K 375K. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning 371K 375K. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning 371K 375K Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Symboler på kapmaskinen: SYMBOLFÖRKLARING Symboler i bruksanvisningen: VARNING Kapmaskiner

Läs mer

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hjulgående grästrimmer Art. 90 44 732 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Hjulgående grästrimmer. Artikelnummer: 9044732 Beskrivning:

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Plattvibrator Typ PL20

Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Plattvibrator PL20 Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

Bruksanvisning. 324L X-series 324LD X-series. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. 324L X-series 324LD X-series. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 324L X-series 324LD X-series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Röjsågar, buskröjare och trimmers

Läs mer

SE (2-22) FI (23-43) DK (44-64)

SE (2-22) FI (23-43) DK (44-64) SE (2-22) FI (23-43) DK (44-64) SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING: Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga! Slarvigt eller felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall

Läs mer

Avsedd endast för trimmerhuvuden.

Avsedd endast för trimmerhuvuden. SE FI DK SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING: Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga! Slarvigt eller felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller

Läs mer

Bruksanvisning. Jordborr Bensindriven. Art , ,780,781,782

Bruksanvisning. Jordborr Bensindriven. Art , ,780,781,782 Bruksanvisning Art. 9053180, 9028779,780,781,782 Jordborr Bensindriven JORDBORR Modell: GD490 Art: 9053180, 9028779,780,781,782 Beskrivning: Bensindriven handhållen 49cc, 2 takts motor. Luftkyld. FÖRORD

Läs mer

Bruksanvisning. 326Lx. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. 326Lx. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 326Lx Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler Avsedd endast för trimmerhuvuden. VARNING Röjsågar, buskröjare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Innehållsförteckning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Innehållsförteckning SE FI DK Innehållsförteckning Inledning... 2 Symbolförklaring... 3 Säkerhetsföreskrifter... 4 Beskrivning... 6 Bränslehantering... 11 Start och stopp... 13 Användning... 14 Underhåll... 17 Tekniska data...

Läs mer

325HDA55 X-series 323HE3 325HE3 X-series 325HE4 X-series. Bruksanvisning

325HDA55 X-series 323HE3 325HE3 X-series 325HE4 X-series. Bruksanvisning Bruksanvisning 325HDA55 -series 323HE3 325HE3 -series 325HE4 -series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING En

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: &

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: & Bruksanvisning Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: 90 37 121 & 90 39 263 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt

Läs mer

Bruksanvisning. 324L X-series 324LD X-series. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. 324L X-series 324LD X-series. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 324L X-series 324LD X-series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Röjsågar, buskröjare och trimmers

Läs mer

K750. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

K750. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. K750 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. SYMBOLFÖRKLARING Symbolförklaring VARNING Maskinen kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett

Läs mer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet

Läs mer

BC 2125. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

BC 2125. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. BC 2125 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga Slarvigt

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen.

Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen. J O N S E R E D S E R V I C E Bruksanvisning Svenska Brukerhåndbok Norsk Käyttöohjekirja Suomi Brugerhåndbog Dansk Manual do Operador Português Εγχειρίδιο Χειρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΛ Läs instruktionerna noggrant

Läs mer

DM230. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Kyättöohje

DM230. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Kyättöohje SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

Bruksanvisning. Kompostkvarn med elstart Art.:

Bruksanvisning. Kompostkvarn med elstart Art.: Bruksanvisning Kompostkvarn med elstart Art.: 90 43 025 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. 37 SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet som krävs vid användning. Symbolerna

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Bruksanvisning. 323E 325E X-series. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning. 323E 325E X-series. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning 323E 325E X-series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler Pilmarkeringar som anger gränser för handtagsfästets

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Bruksanvisning. K 970 Ring. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. K 970 Ring. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning K 970 Ring Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen VARNING Maskinen kan felaktigt eller slarvigt

Läs mer

DM 330. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

DM 330. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Läs mer

Bruksanvisning Motorsåg, 45 cc Art.:

Bruksanvisning Motorsåg, 45 cc Art.: Bruksanvisning Motorsåg, 45 cc Art.: 90 47 513 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Beskrivning: Bensindriven motorsåg. Generellt: Läs denna manual

Läs mer

Bruksanvisning 232L. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning 232L. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 232L Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga Slarvigt

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

XT6.5, XT6.75, XT8 Bruksanvisning

XT6.5, XT6.75, XT8 Bruksanvisning XT6.5, XT6.75, XT8 Bruksanvisning VIKTIGT: Läs noggrant alla säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder innan någon utrustning startas. Se även bruksanvisningen för utrustningen som denna motor kan

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning. K 760 Cut-n-Break. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. K 760 Cut-n-Break. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning K 760 Cut-n-Break Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen: VARNING Maskinen kan felaktigt eller

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Bruksanvisning K750. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning K750. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning K750 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symbolförklaring VARNING Maskinen kan felaktigt eller slarvigt använd

Läs mer

Bruksanvisning K950. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning K950. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning K950 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symbolförklaring VARNING Maskinen kan felaktigt eller slarvigt använd

Läs mer

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Svenska

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

225L/LD 227L/LD 232L 240L

225L/LD 227L/LD 232L 240L 225L/LD 227L/LD 232L 240L Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 89 80-01 Symboler SYMBOLFÖRKLARING Röjsågar, buskröjare och trimmers

Läs mer

STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11

STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11 STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11 S 1 2 1 2 3 4 3 4 1. 2. F E E 3. 4. Multiclip 46 SE ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 5. Briggs & Stratton LS 45 6. Briggs & Stratton ES 45 G STOP I N

Läs mer

Bruksanvisning. Slaghack 155 Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Slaghack 155 Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Slaghack 155 Art. 90 44 853 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Slaghack 155 Artikelnummer: 9044853 Beskrivning: Slaghack med

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Din manual MTD 2-STROKE TRIMMER 790 TB-TRIMMERBLOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/3402505

Din manual MTD 2-STROKE TRIMMER 790 TB-TRIMMERBLOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/3402505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MTD 2-STROKE TRIMMER 790 TB-TRIMMERBLOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i MTD

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL

T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL F T 50 64 2 T F 64 50 ANVÄNDNING T 64 är lämplig för packning av fyllningar i rör- och kabelgravar. Maskinen är även lämplig att använda vid packning runt

Läs mer

Bruksanvisning. Vedklyv, 9 ton Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vedklyv, 9 ton Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vedklyv, 9 ton Art.: 90 16 342 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan installation

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Symboler på kapsågen: SYMBOLFÖRKLARING Symboler i bruksanvisningen: VARNING Kapsågar kan

Läs mer

STIGA PARK 107 M HD

STIGA PARK 107 M HD STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. SYMBOLFÖRKLARING Symboler max 10000 rpm VARNING Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer