Kurshandledning Farmaceutisk Författningskunskap A10. delkurs av tillämpad apoteksfarmaci med författningar 30 hp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurshandledning Farmaceutisk Författningskunskap A10. delkurs av tillämpad apoteksfarmaci med författningar 30 hp"

Transkript

1 Kurshandledning Farmaceutisk Författningskunskap A10 delkurs av tillämpad apoteksfarmaci med författningar 30 hp VT

2 Innehållsförteckning Kurshandledning Farmaceutisk Författningskunskap A Kontaktinformation... 3 Kursansvarig... 3 Kurssekreterare... 3 Allmän information... 3 Mål 4 Betygskriterier... 4 Kriterier... 4 Godkänt... 4 Exempel... 4 Tentamen... 4 Tabell över fel i samband med receptgranskning... 5 Inläsning... 6 FAQ 7 Kurslitteratur... 6 Föreläsningar... 6 Nätbaserad övning för receptgranskning... 6 Övningsuppgifter... 6 Forum med frågor och svar... 6 Övningstentamen... 6 Examination... 7 Tillåtna hjälpmedel... 7 Övningsuppgifter i författningskunskap... 8 Svar till övningsuppgifter

3 Kontaktinformation Till kursansvarig eller till kurssekreteraren kan du vända dig med alla frågor som rör den aktuella kursen. Vi nås antingen via e-post (säkrast) eller telefon. Kursansvarig Ida Bergström, universitetsadjunkt Tel: Rum B3:308b E-post: Kurssekreterare Birgitta Rylen, administratör. Tel: Kurssekretariatet för Institutionen för farmaci, D3:401a. Sekretariatet är bemannat mån, tis, ons, fre kl och tors kl Sekretariatet är åtkomligt må-fre för att hämta papper och dylikt. E-post: Allmän information Kursen bedrivs som distanskurs under din lästid. Du planerar och lägger själv upp dina studier. När lästiden förläggs bestämmer du tillsammans med din handledare, se instruktioner i handboken för hela kursen. Din handledare har ingen skyldihet att hjälpa dig med inlärningen men givetvis kan du i dagligt arbete diskutera aktuella författningsproblem. 3

4 Mål Efter kursmomentet i författningskunskap ska ni kunna - tillämpa de författningar som krävs för farmaceutisk behörighet Betygskriterier Följande kriterier måste uppnås för att få godkänt på kursen. Kriterier Godkänt Exempel Tentamen Kunna beskriva, förklara och tillämpa 6 kap Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal enligt SFS 2010:65, 21, 5 kap LVFS 2009:13 samt 21 SFS 2002:160 På ett utförligt och helt korrekt sätt beskriva och förklara författningen Tex tystnadsplikt Rättas med betyg Identifiera alla allvarliga fel kring expeditionsförfattningar, se tabell nedan, samt hantera expeditionen utifrån felet. Ej uppgett fel som inte finns. Alla relevanta fel är identifierade och hanterade med motivering utifrån författningarna. Ej uppgett fel som inte finns. Tex identifiera absoluta expeditionshinder, fall som leder till Lex-Maria ärende (allvarlig vårdskada) Rättas med betyg Beskriva och förklara områden* i kursen. Ska beskrivas och förklaras på ett korrekt sätt Rättas med poäng ** Hänvisa till rätt författning och paragraf. Hänvisningarna ska göras på ett helt korrekt sätt Rättas med poäng ** Identifiera fel och mindre fel kring expeditionsförfattningar, se tabell nedan, samt hantera expeditionen utifrån felet Relevanta fel ska identifieras. Dessa hanteras med motivering utifrån författningar. Tex förskrivarkod saknas, fel receptblankett Rättas med poäng ** *Följande områden tas upp under kursen; Allmänt om författningar; Hälso- och sjukvård; Expeditionsförfattningar; Ersättningar och förmåner; Läkemedel; Apoteksdrift och handel med läkemedel; Narkotika; Register. ** Totalt måste 70 % av poängen uppnås på tentamen 4

5 Tabell över fel i samband med receptgranskning Allvarliga fel Underskrift saknas Orimlig/farlig förskrivning till aktuell patient För gammalt recept Ofullständigt eller uppenbart oriktigt recept Läkemedel och dosering stämmer inte överens Fall, eller annat recept innebär kontraindikation Fall eller annat recept innebär dubbelförskrivning Fall eller annat recept innebär D-interaktion Obehörig förskrivare Fel Dosen stämmer inte, men innebär ej en fara för patienten Förskrivarkod saknas (ej veterinär) Personnummer saknas för ssk läkemedel Fall eller annat recept innebär C-interaktion Underskrift och förskrivare är ej samma person Läkemedelsformen felaktig Styrkan felaktig Fel receptblankett till särskilt läkemedel Mängden läkemedel ej angiven och omöjlig att beräkna Mängden läkemedel för hög för denna förskrivarkategori Ändring på recept ej signerad och daterad Mindre allvarliga fel Förskrivare har ej kontrollerat identitet för särskilda läkemedel Adress saknas till patient vid särskilda läkemedel Namn på patienten/djurägaren saknas Läkemedelsnamnet felaktigt (tex generiskt) Styrkan ej angiven med siffror/bokstäver för särskilda läkemedel Uttrycken ej angivna på svenska Olämpliga förkortningar har använts Oanvänt recipe ej spärrat Maxdos saknas på vid-behovs-dosering Dosen för hög för aktuell indikation utan att obs angivits Fel receptblankett (ej särskilda läkemedel) Mängden läkemedel stämmer ej med angiven kur Styrkan/mängden ej angiven med siffror och bokstäver för särskilda läkemedel (ej elektroniska recept) Djurslag ej angivet på veterinärrecept Djurets identitet ej angivet på veterinärrecept Ändamål för behandlingen saknas Särskilda läkemedel itererade i strid med bilaga 8 i receptföreskrifterna Siffror i stället för bokstäver på antal uttag Siffror i stället för bokstäver på expeditionsintervall Kontroll ringning av telefonrecept ej genomfört Karens ej angivet för livsmedelsproducerande djur 5

6 Inläsning Kurslitteratur Litteratur är: Kompendiet Författningar inom läkemedels- och apoteksområdet HT2012/VT2013, Receptföreskrifter tolkningar och kommentarer, 5:e utgåvan Kompendiet utgör en sammanställning av de bestämmelser som är av betydelse för en apotekares verksamhetsområde. Författningskompendiet skickas till ditt apotek vid kursstart. Boken Receptföreskrifter ger en ökad förståelse för de lagar och förordningar som gäller vid förskrivning och utlämnande av läkemedel. Den innehåller förutom författningstexten ytterligare förklaringar av författarna. Denna bok finns att köpa i bokhandeln. Dessutom finns det föreläsningsmaterial och annat tillgängligt material på kurshemsidan. Föreläsningar Under kursens gång erbjuds följande webbaserade föreläsningar: Vad är en författning, Ida Bergström Expeditionsförfattningar del 1-3, Ida Bergström Regelverk på apotek, Helena Calles Tentasmart upplägg och tips, Ida Bergstöm Tentasmart bedömning och rättning, Ida Bergström Här hittar du föreläsningarna: Frågeseminarium kommer äga rum dagen innan tentamen på universitetsvecka 1. Skicka in frågor senast kl 17 onsdagen veckan innan. Nätbaserad övning för receptgranskning För inläsning av expeditionsförfattningar har du en hemsida med information om regler kring receptblanketten och receptexpediering. Här hittar du också övningar i receptgranskning. På kurshemsidan hittar du en länk till denna receptövningssida. Sidan är lösenordsskyddad, använd användarnamn: forfattningar och lösenord: farmaceut. Övningsuppgifter Längst bak i denna kurshandledning finns ett antal övningsuppgifter inklusive hänvisningar där du kan hitta svaren. Forum med frågor och svar På kurshemsidan finns ett forum med möjlighet att diskutera författningar med andra studenter och ställa frågor till kursansvarige. Har du administrativa frågor, t ex tentamensanmälningar mm är du välkommen att kontakta kursadministratör Birgitta Rylén Övningstentamen Tentamen i författningskunskap från det senaste året återfinns på kurshemsidan. Vi vill dock poängtera följande: 6

7 Eftersom ämnet är så föränderligt så kan vi inte garantera att facit helt överensstämmer med gällande författningar Notera att ni måste ha rätt skrivarinställningar (Dokument som visar markeringar/documents and Markups) för att det ska bli någon text i recepten när ni skriver ut dem. FAQ 1. Måste man lära sig lagar utantill? Nej! Givetvis måste man kunna innehållet i många lagar, men man behöver inte kunna den exakta ordlydelsen. 2. Räknas gula understrykningar som anteckningar? Nej, att markera text är tillåtet med inte att själv skriva dit ny text, tecken eller symboler. 3. Vilken typ av frågor kommer på tentamen? Se tentan från föregående termin. 4. Vilken lästid gäller för författningskursen? Under din praktik har du lästid och då får du själv lägga upp hur stor del av den lästiden du behöver till författningar respektive till andra delar under kursen. 5. Måste jag ta med mig FASS till tentan? Nej! Du kommer få ett häfte med alla FASS texter som du behöver för att kunna granska recepten. Examination Examination sker i form av en skriftlig tentamen under universitetsvecka 1. Tentamen kommer att rättas med hjälp av betygskriterierna, se ovan. För godkänd tentamen krävs att alla svar på frågorna uppfyller kriterierna. Anmälan till tentamen ska ske senast 12 dagar i förväg på studentportalen: Godkänd tentamen är en förutsättning för temporär behörighet. På tentamen kommer du att få utskrifter av de produktbeskrivningar som behövs för receptgranskningen på tentamen. Tillåtna hjälpmedel Under tentamen får du använda dig av kurslitteraturen. Du får ha med dig din egen uppsättning av litteraturen även om du gjort markeringar och understrykningar i den, dock inte några anteckningar. Vi rekommenderar författningskompendiet och boken Receptföreskrifter tolkningar och kommentarer 5:e utgåvan. Du får INTE ha med dig telefoner, datorer eller annan utrustning som man kan kommunicera med, ej heller föreläsningsanteckningar. 7

8 Övningsuppgifter i författningskunskap Här är en samling övningsuppgifter för kursen i författningskunskap. Facit anger i huvudsak var man kan hitta svaret, men ibland även en kommentar. Vi granskar övningsuppgifterna så att de ska vara aktuella under varje termin, men ibland händer det att vi missar saker och ting. Om ni hittar något som ni tycker är fel, så kontakta kursansvarig så kan vi meddela detta till alla studenter via kurshemsidan och på frågestunden. Allmänt om författningar 1. Vad betyder följande förkortningar? SFS; SOSFS; LVFS 2. Är en föreskrift tvingande? 3. Hur tillämpas EG-direktiv i svensk rätt? 4. Hur tillämpas EG-förordningar i svensk rätt? Hälso- och sjukvård 5. Får en farmaceut som arbetar på apotek röja uppgifter om apotekets kunder om han/hon slutat på apoteket? 6. Omfattar tystnadsplikten personliga förhållanden som inte har med patientens hälsa att göra? 7. Kan en legitimation återkallas av annan anledning än att man gjort något olämpligt i tjänsten? 8. Vem bär ansvaret för hur en legitimerad farmaceut fullgör sina arbetsuppgifter? 9. Vad innebär Lex Maria? 10. Vad är det för skillnad på iordningsställande och färdigställande av läkemedel? 11. Vilka yrkeskategorier får iordningställa läkemedel? 12. Hälso- och sjukvårdspersonal som expedierar läkemedel har en speciell anmälningsskyldighet, vad är det de måste anmäla? 13. Finns det någon tystnadsplikt för apotekspersonal när det gäller läkemedel till djur? 14. Kan en veterinärs förskrivningsrätt bli indragen? 15. Vad menas med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete? Gäller detta apotek? 16. Måste ett läkemedel ordineras skriftligt? Expeditionsförfattningar 17. En läkare har strukit det tryckta läkemedelsnamnet på en förtryckt receptblankett. På recipe två som inte är snedstreckat har ett annat preparat ordinerats. Är receptet författningsmässigt riktigt? 18. Vilka läkemedel får säljas utan att vara godkända? 19. Vilka regler gäller för recept som utfärdats av läkare i en annan EU-stat? 20. Vad är syftet med läkemedelsprover? 21. Får tandläkare skriva ut ett läkemedel som inte används lokalt men har odontologisk indikation? 22. Vilka regler finns för tandläkares förskrivningsrätt avseende läkemedel avsedda att användas på den egna praktiken? 23. En läkare vill ordinera 100 st morfintabletter per telefon. Vad svarar den mottagande farmaceuten? 24. Du tar emot ett recept utskrivet till en medelålders man där läkaren skrivit OBS vid doseringen. Vad innebär detta? 25. Får en tandläkare ordinera Sobril på indikationen tandläkarskräck? 8

9 26. En turist på besök i Sverige har oturligt nog glömt sin medicin hemma, men receptet har han med sig och vill därför göra ett uttag här i Sverige. Vad gör du i respektive fall om...? Turisten är från Norge. (EES); Turisten är från Tyskland. (EES); Turisten är från USA. 27. Barnmorskor får i vissa fall förskriva läkemedel. Vilka regler finns? 28. Är det författningsmässigt riktigt med ett fax-recept som upptar 100 Sobril tabletter? 29. Får en tandläkare skriva ut läkemedel som har lokal verkan på tandköttet till en patient? 30. Får en tandläkare förskriva medel mot munsår? 31. Utgör avsaknad av förskrivarkod ett expeditionshinder? 32. Vad ska det vara för slaktkarenstid på ett läkemedel, om det inte finns någon fastställd gräns? 33. Vad visar arbetsplatskoden? 34. Vilka får ta emot läkemedelsprover? 35. Under vilka förutsättningar kan man beställa läkemedel per post från ett annat land inom EES? 36. Vem ansöker om en licens? 37. Hur lång är giltighetstiden för en licens? 38. Hur länge ska narkotika-verifikationer avseende uttag och försäljning sparas på apotek? 39. Vad menas med kaskadprincipen och hur fungerar den? 40. Vad menas med teknisk sprit? 41. Får personal på ett apotek sälja teknisk sprit på rekvisition till en tandläkare som berättar att han ska använda spriten för att blanda bål till nyårsfesten? 42. När ett apotek säljer teknisk sprit ska de föra anteckningar över försäljningen av spriten. Vad ska antecknas? Till vilken myndighet ska det redovisas till? Ersättningar och förmåner 43. Har en förskrivare rätt att skriva ut flera recept på samma läkemedel för att bättre kunna utnyttja läkemedelsförmånen? 44. Kan en 15-åring som lider av kronisk njurinsufficiens få prisnedsättning på livsmedel? 45. Vem har rätt att få läkemedel utan kostnad? 46. Har en turist från Egypten rätt till läkemedelsförmånen under sin Sverigesemester? 47. Barn under 18 år räknas ihop i högkostnadsskyddet. Vad gäller om ett barn fyller 18 under innevarande period? 48. Vad är den maximala kostnaden för en asylsökande som hämtar ut receptbelagda läkemedel? 49. Måste man utföra generiskt utbyte på apotek? 50. Vem betalar för läkemedlen hos en patient som har frikort? 51. Vem fastställer priset för en vara som ingår i läkemedelsförmånen Läkemedel 52. Får man göra reklam för läkemedel? 53. Vad avses med begreppet läkemedel? 54. Vad menas med säkerhetsövervakning av humanläkemedel respektive säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur? Förklara i detalj vad du som legitimerad receptarie eller legitimerad apotekare ska göra. Apoteksdrift och handel med läkemedel 55. Vad menas med detaljhandel med läkemedel? 56. Hur fort måste ett öppenvårdsapotek kunna tillhandahålla ett godkänt läkemedel? 57. Vilka kan inte få tillstånd av läkemedelsverket att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument? 9

10 58. Vilka krav finns på personal på ett öppenvårdsapotek? 59. Vad innebär egenkontroll programmet i läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek? 60. Vilka krav finns det på en verksamhet som säljer receptfria läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek? 61. Hur fungerar sjukhusens läkemedelsförsörjning? Sammanfatta 62. Du jobbar som legitimerad receptarie/legitimerad apotekare på ett apotek och en kund vill lämna in överblivna läkemedel för destruktion. Vad gäller för apotek vid hanteringen av läkemedelsavfall? Narkotika, sprutor och kanyler 63. Hur definieras narkotika i narkotikastrafflagen? 64. Vem får inneha narkotika? 65. En 17-åring kommer in på apoteket och vill köpa några sprutor och kanyler för utövandet av sin hobby (modellplans bygge). Får 17-åringen det? Motivera svaret. 66. Vilka regler finns för försäljning av sprutor och kanyler från apotek? 67. En 18-åring kommer in på apoteket och vill köpa en spruta med kanyl. Kunden säger att hon/han är diabetiker. Får du sälja dessa till kunden? 68. Hur länge måste man spara anteckningar om förstörd narkotika? 69. Hur stor mängd tung narkotika får en turist föra med sig in i Sverige? 70. När du jobbar som legitimerad receptarie/apotekare på ett apotek kommer en kund in på apoteket för att hämta Metadon som denne får för behandling av opiatberoende. Vilka regler gäller kring denna typ av läkemedelsassisterad behandling? Register 71. Apoteken sparar personuppgifter om läkemedelsköp i ett särskilt register. Vad får detta register användas till? 72. Vem kan få tillgång till läkemedelsförteckningen? 73. Vad regleras i apoteksdatalagen? 74. Vad är ändamålet med läkemedelsregistret hos Socialstyrelsen? 10

11 Svar till övningsuppgifter Allmänt om författningar 1. Svensk författningssamling (en samling av alla lagar (beslutade av riksdagen) och förordningar (beslutade av regeringen)); Socialstyrelsens författningssamling (De föreskrifter och allmänna råd som socialstyrelsen gett ut); Läkemedelsverkets författningssamling (De föreskrifter och allmänna råd läkemedelsverket gett ut) 2. Ja, det är bara allmänna råd som kan ses som rekommendationer bland alla typer av (svenska) författningar 3. Direktiv är riktade till medlemsstaterna, som ska skriva om sina författningar så att de stämmer överens med innebörden av direktivet 4. EG-förordningarna har allmän giltighet och står över nationell lag. De ska användas som de är av alla myndigheter inom EU. Notera att begreppet förordning kan vara lite förvirrande. En svensk förordning utfärdas av regeringen i enlighet med svensk lag, en EG-förordning står som sagt över svensk lag. Därutöver finns tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag. Hälso- och sjukvård 5. SFS 2010:659, 6 kap SFS 2010:659, 6 kap SFS 2010:659, 8 kap SFS 2010:659, 6 kap 2 9. Lex Maria är egentligen bestämmelserna i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 3 kap 5-7 och 7 kap. Sjukvården själv är skyldig att rapportera allvarliga händelser inom vården. Regelverket kring detta specificeras dock mer ingående i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28) 10. SOSFS 2000:1 och LVFS 2009:13, 1 kap, 3 och 5 kap 15, SOSFS 2000:1, 1 kap. 3 samt 4 kap SFS 2010:659, 6 kap SFS 2009:302, 1 kap, 4 och 2 kap, SFS 2009:302, 6 kap SOSFS 2011: SOSFS 2000:1, 3 kap. 2, 5-6 Expeditionsförfattningar 17. LVFS 2009:13, 3 kap, LVFS 2008:1 19. LVFS 2009:13, 5, kap, LVFS 1995:25, 2 för veterinärmedicinska läkemedel och för humanläkemedel LVFS 2009:6 21. LVFS 2009:13, 2 kap, 6-8 samt bilaga LVFS 2009:13, 2 kap, LVFS 2009:13, 3 kap, LVFS 2009:13, 3 kap 5, Observera att obs! även används för att markera för låg dos eller off-label-förskrivning, även om detta inte regleras av författningen. 25. LVFS 2009:13, 2 kap, 7-8 samt bilaga 1 ; för att möjliggöra tandläkarbehandling=odontologisk indikation) 26. LVFS 2009:13, 5 kap, 27-29, det finns ingen överenskommelse med USA, så det receptet går inte att expediera. 27. LVFS 2009:13, 2 kap, 10 samt bilaga 3. Notera att i stort sett alla barnmorskor uppfyller de behörighetskrav som ställs i SOSFS 1996:21 11

12 28. LVFS 2009:13, 3 kap, Denna paragraf tar upp regler kring faxrecept, men eftersom det inte anges några särskilda mängdbegränsningar så skiljer sig ett faxrecept i detta avseende inte från ett vanligt recept. 100 tabletter lätt narkotika är således inte något hinder för att expediera på ett faxrecept. 29. LVFS 2009:13, 2 kap, 6-8 samt bilaga LVFS 2009:13, kap 2, 6-8 samt bilaga 1 (Om behandlingen behövs för att möjliggöra ett odontologiskt ingrepp så är det OK, men inte i andra fall) 31. LVFS 2009:13, 5 kap 6, Notera att denna ändrats genom LVFS 2010:16. Ändringen träder i kraft 1 oktober LIVSFS 2009:3, 4 Alltså i livsmedelsverkets författningssamling 33. SFS 2002:160, LVFS 2009:6, 11 (humant) och LVFS 1995:25, 4 (veterinärt) 35. LVFS 1996:5, LVFS 2008:1, 2 kap LVFS 2008:1, 3 kap, 5 och 2 kap LVFS 2009:13, 7 kap, SJVFS 2009:84, 2 kap 40. SFS 2010:1622, 1 kap SFS 2010:1622, 6 kap FHIFS 2011:1, 5 Ersättningar och förmåner 43. SFS 2002:687, SFS 2002:160, 20 samt SFS 2002:687, 6 och bilaga 1 samt LVFS 1997:13 Notera att det finns krav på barnets ålder, vilka sjukdomar det gäller och vilka specialister som får förskriva på livsmedelsanvisning 45. SFS 2004:168, 7 kap., SFS 1994:362 samt SFS 2002:160, 4-6. Till detta kan man lägga särskilda kostnadsreduktioner som enskilda landsting beslutar om. Detta är vanligt för bland annat p-piller till unga. 46. SFS 2002:160, 4 Den som är bosatt i Sverige, den som är medborgare i annat EU/EES-land eller är anställd i Sverige har rätt till svensk läkemedelsförmån. De sistnämnda dock med undantag för stomiartiklar. Notera att dessutom medborgare från Algeriet, Australien och delstaten Qubec har denna rätt enligt internationella överenskommelser. 47. SFS 2002:160, SFS 1994:362, SFS 2002:160, SFS 2002:160, SFS 2002:687, 4a Läkemedel 52. LVFS 2009:6 53. SFS 1992:859, 1 notera även läkemedelsverkets föreskrifter om tillämpning av läkemedelslagen på vissa varor (LVFS 1995:9) 54. LVFS 2012:14 och LVFS 2012:15 Apoteksdrift och handel med läkemedel 55. SFS 2009:366, SFS 2009:659, SFS 2009:366, 2 kap LVFS 2009:9, 3 12

13 59. LVFS 2009:9, SFS 2009:730, LVFS 2012:8 62. SFS 2009:1031 Narkotika, sprutor och kanyler 63. SFS 1968:64, SFS 1992:860, SFS 1968:71, SFS 1968:71, 2 samt LVFS 1995:13, 6-7 Notera att åldersgränsen på att byta ut sprutor i så kallade utbytesprogram (20 år, SFS 2006:323) är ett år lägre än den åldergräns som gäller för försäljning (21 år) 67. SFS 1968:71, 2 (medicinskt behov kan styrkas med t ex ett hjälpmedelskort) 68. LVFS 1997:11, 16 (uppdaterats med LVFS 2011:9, 26 ) 69. LVFS 1997:11, 10, (ändrad med LVFS 2011:9, 10 ). Se även SFS 1992:1554, 5a samt annexet till boken receptföreskrifter 70. SOSFS 2009:27 Register 71. SFS 2005:258, 3 Notera att detta gäller den så kallade läkemedelsförteckningen. Apoteket för också register för ekonomisk hantering av läkemedelsförmånen, statistikframställning, utvärdering, kvalitetsuppföljning, forskning, recepthantering samt övervakning av narkotikaförskrivning. Dessa register behandlas i lagen om receptregister (SFS 1996:1156) 72. SFS 2005:258, SFS 2009: SFS 2005:363, 3 13

Farmaceutisk författningskunskap Kursmål och betygskriterier

Farmaceutisk författningskunskap Kursmål och betygskriterier Farmaceutisk författningskunskap Kursmål och betygskriterier Charlotta Alvarmo, Leg apotekare Univ.adjunkt Sahällsfarmaci Institutionen för Farmaci, Uppsala Universitet Betygskriterier Definierade områden

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Kodnummer: (Fyll i kodnummer på samtliga sidor!) 03-03- kl. 9.00-3.00 Hjälpmedel: Kompendium Författningar inom läkemedels- och apoteksområdet, bok Receptföreskrifter.

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se - granskning av recept 11. Får expedieras gånger -Med bokstäver, ej siffror (pga förfalskningsrisken) - Inga generella begränsningar på

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se Innehåll - vad är ett recept? Kommunikationsunderlag - förskrivare - patient farmaceut Professionell bedömning Dokumentationshandling

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Kodnummer: (Fyll i kodnummer på samtliga sidor!) 2011 10 13kl. 9.00 13.00 Hjälpmedel: Kompendium Författningar inom läkemedels och apoteksområdet, bok

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Receptarieprogrammet HT-10 Pernilla Jonsson 1 Definitioner Apotek: Enhet för detaljhandel med läkemedel med farmaceutisk bemanning Farmaceut: Apotekare eller receptarie Recept:

Läs mer

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK 1 Läkemedelsförmånen Samhället subventionerar kostnader för läkemedel och vissa andra varor på recept,

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 300 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja 1 Regelverk

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Kodnummer: (Fyll i kodnummer på samtliga sidor!) 2017-08-16 kl. 08.00-12.00 Hjälpmedel: Kompendium Författningar inom läkemedels- och apoteksområdet,

Läs mer

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Kodnummer: (Fyll i kodnummer på samtliga sidor!) 2017-08-16 kl. 08.00-12.00 Hjälpmedel: Kompendium Författningar inom läkemedels- och apoteksområdet,

Läs mer

Sekretess på apotek. Färdigställande och kontroll. Vad får farmaceuten ändra? Receptskrivning. Andy Wallman, PhD, apotekare 1.

Sekretess på apotek. Färdigställande och kontroll. Vad får farmaceuten ändra? Receptskrivning. Andy Wallman, PhD, apotekare 1. Färdigställande och kontroll Endast farmaceut får färdigställa förordnade läkemedel för utlämnande och det ska ske synnerligen noggrannt (enligt skriftlig rutin) Författningsmässig kontroll (fullständigt

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptskrivningens ABC Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Löfdal Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare [ex AT-läkare] Sjuksköterskor

Läs mer

Tillämpad apoteksfarmaci VT Information om Riktlinjer, tidsschema, delkurser

Tillämpad apoteksfarmaci VT Information om Riktlinjer, tidsschema, delkurser Tillämpad apoteksfarmaci VT 2017 Information om Riktlinjer, tidsschema, delkurser Allmänt för hela kursen: Ställ frågor på GUL (Diskussionsforum eller PIM), inte via mejl. Läs resepolicyn noga INNAN du

Läs mer

Receptlära och läkemedels- förmånerna

Receptlära och läkemedels- förmånerna Receptlära och läkemedels- förmånerna Marie-Louise Ovesjö öl, med dr Klinisk farmakologi, Södersjukhuset AB marie-louise.hakansson-ovesjo@sodersjukhuset.se Vem får förskriva läkemedel? Behöriga förskrivare

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek 2013-03-06. Svensk lagstiftning, vem bestämmer vad? Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek 2013-03-06. Svensk lagstiftning, vem bestämmer vad? Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 279 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja Regelverk för

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26 Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Förlängning av uppdraget Regeringen beslutade den 16 juni

Läs mer

Särskilda receptblanketten

Särskilda receptblanketten Särskilda receptblanketten Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1-2016-005868 Datum: 2016-12-29 Citera gärna Läkemedelsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Läkemedelsverket.

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:24

Regeringens proposition 2013/14:24 Regeringens proposition 2013/14:24 Nytt namn för vårdinfrastruktur Prop. 2013/14:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 oktober 2013 Jan Björklund Göran Hägglund (Socialdepartementet)

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel; LVFS 2009:6 Utkom

Läs mer

Lässtöd till FÖRFATTNINGAR VT-2015

Lässtöd till FÖRFATTNINGAR VT-2015 Lässtöd till FÖRFATTNINGAR VT-2015 Tillämpad apoteksfarmaci med författningar Apotekarprogrammet Göteborgs universitet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Hälso- och sjukvård...

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter);

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om läkemedelsförmåner m.m.; SFS 2002:687 Utkom från trycket den 16 juli 2002 utfärdad den 4 juli 2002. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

Författningar för farmaceutisk behörighet

Författningar för farmaceutisk behörighet Författningar för farmaceutisk behörighet Höstterminen 2012 Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se Innehåll Läkemedel Genomgång av kurshandledningen 1 Innehåll Läkemedel Läkemedel - definition Avsedd

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek. 20151008 Helena Calles

Regelverk för öppenvårdsapotek. 20151008 Helena Calles Regelverk för öppenvårdsapotek 20151008 Helena Calles Grundat: 2009 Antal apotek: över 370 Nordligast: Kiruna Sydligast: Tomelilla Ostligast: Luleå Västligast: Strömstad Antal medarbetare: Fler än 3000

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Alfabetiskt register över gällande författningar och allmänna råd i Läkemedelsverkets

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen

Gemensamma författningssamlingen Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88515028HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Kronologisk

Läs mer

Yvonne Borg och Helena Calles Apoteket AB, Stockholm

Yvonne Borg och Helena Calles Apoteket AB, Stockholm 1216 Yvonne Borg och Helena Calles, Stockholm Inledning regleras i lagen (2002:160) och i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m m. ger skydd mot höga kostnader vid inköp av läkemedel och vissa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859); SFS 2011:234 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om läkemedelslagen

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter);

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter); Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter); Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna 2017-04-25 2 Max. två läkemedel/blankett obs! skall skrivas

Läs mer

Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Receptskrivningens ABC Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Information om läkemedel www.fass.se Produktmonografi SPC www.lakemedelsverket.se www.lakemedelsboken.se

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek; LVFS 2009:9 Utkom

Läs mer

Författningar, Hälso- och sjukvårdspersonal, legitimation och patientsäkerhet

Författningar, Hälso- och sjukvårdspersonal, legitimation och patientsäkerhet Författningar, Hälso- och sjukvårdspersonal, legitimation och patientsäkerhet Andy Wallman Farm Dr, Apotekare Att läsa lagen Försök första övergripande koncept Lär dig hitta i texten och förstå strukturen

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande

Läs mer

info@lif.se Receptum@receptum.fi Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm regelradet@regelradet.se info@fhi.se

info@lif.se Receptum@receptum.fi Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm regelradet@regelradet.se info@fhi.se Dnr: 3.1-2013-038577 Remissinstans Apotekarsocieteten Apotekens Service AB Apoteket AB (systemleverantör av Rex) Farmaciförbundet Försäkringskassan i Visby Kommerskollegium Landstingens/regionernas kontaktpersoner

Läs mer

Receptkompendium. Tentamen i författningar Inga svar i detta häfte, skriv på angiven plats i tentan!

Receptkompendium. Tentamen i författningar Inga svar i detta häfte, skriv på angiven plats i tentan! Receptkompendium Tentamen i författningar 170306 Inga svar i detta häfte, skriv på angiven plats i tentan! Recept 1 LVFS 2009:13 Bilaga 5 UTSKRIFT AV ELEKTRONISKT RECEPT Gäller 1 år från utfärdandet om

Läs mer

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING Kurs: Omvårdnadsvetenskap B, klinisk kurs OM1414 Datum: 140809 Antal frågor: 12 huvudfrågor Tid: 2 timmar Examinator: Karin Blomberg/ Anita Ross Information: Skriv svaren på tentamensformuläret. Skriv

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. Läkemedelssäkerhet 1(6) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Sveriges Farmaceuter Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Läs mer

Snart får vi fler apotek i Sverige

Snart får vi fler apotek i Sverige Snart får vi fler apotek i Sverige Fler apotek och bättre öppettider. Varför? Målet med apoteksreformen är att vi ska få fler apotek i Sverige och bättre öppettider. Förändringen innebär att nya apotek

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Höstterminen 2011 Ida.bergstrom@farmaci.uu.se Material: Tobias Renberg och, inst för farmaci Innehåll Läkemedelsbegrepp Utlämnande av läkemedel Förskrivare Narkotika och särskilda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Tillämpad apoteksfarmaci med författningar. Närmast. Tillämpad apoteksfarmaci med författningar

Tillämpad apoteksfarmaci med författningar. Närmast. Tillämpad apoteksfarmaci med författningar Tillämpad apoteksfarmaci med författningar Kursansvarig: Jannike Stenlund Universitetsadjunkt BMC, Uppsala universitet Box 580 751 23 Uppsala Telefon: 018-471 4949, Fax:018-471 4223 E-post: apoteksfarmaci@farmaci.uu.se

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Kronologisk förteckning över gällande författningar och allmänna råd i Läkemedelsverkets författningssamling

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (Version 3, mars

Läs mer

Läkemedelsordination på recept Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Läkemedelsordination på recept Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Läkemedelsordination på recept Receptskrivningens ABC Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Information om läkemedel www.fass.se Produktmonografi SPC

Läs mer

Tillämpad apoteksfarmaci med författningar, 30hp

Tillämpad apoteksfarmaci med författningar, 30hp Tillämpad apoteksfarmaci med författningar, 30hp www.apoteksfarmaci.se Tove Hedenrud Helena Paulsson Enheten för socialmedicin och epidemiologi (EPSO) Göteborgs universitet www.epso.gu.se Kontaktpersoner

Läs mer

Licens Behandlingsalternativ när godkända läkemedel inte räcker till

Licens Behandlingsalternativ när godkända läkemedel inte räcker till Licens Behandlingsalternativ när godkända läkemedel inte räcker till Läkemedelsverket 2017-11-09 Maria Jafner Kliniska Prövningar och Licenser Gunilla Andrew-Nielsen Enhetschef Enhetsadministratör Malika

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter)

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter) Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Målgrupp: Giltig fr.o.m. 2015-09-01 Utvärderas

Läs mer

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Allmänt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) med ändringsföreskrifter reglerar

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

Resultat av remiss för ordinationsorsak och angränsande

Resultat av remiss för ordinationsorsak och angränsande 2013-07-04 Dnr 17125/2013 1(9) Resultat av remiss för ordinationsorsak och angränsande begrepp Begreppen i denna remiss är resultatet från det terminologiarbete som är en del av uppdraget att utveckla

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles Regelverk för öppenvårdsapotek 20170221Helena Calles Regelverk för öppenvårdsapotek Krav på öppenvårdsapotek ehälsomyndigheten Försäljning av receptfria läkemedel Försäljning till sjukvården Tillämpning

Läs mer

Till Socialdepartementet. Dnr: S2015/2282/FS. SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet

Till Socialdepartementet. Dnr: S2015/2282/FS. SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Till Socialdepartementet Dnr: S2015/2282/FS SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. I vårt svar har vi valt att endast inkludera

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar

Läs mer

E-recept så fungerar det!

E-recept så fungerar det! Till dig som är pat ien t / a p ote k s k u n d E-recept så fungerar det! APOTEK ET AB O CH REGION SK ÅN E I SAMARB E T E Snart är alla recept e-recept! Flertalet recept är nu e-recept och de skickas dygnet

Läs mer

Information inför ansökan till kursen Tillämpad apoteksfarmaci med författningar

Information inför ansökan till kursen Tillämpad apoteksfarmaci med författningar Information inför ansökan till kursen Tillämpad apoteksfarmaci med författningar www.apoteksfarmaci.se TOVE HEDENRUD OCH HELENA PAULSSON, ENHETEN FÖR SOCIALMEDICIN OCH EPIDEMIOLOGI (EPSO) Kontaktpersoner

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (Version 1, maj 2016)

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2016-09-30 Läkemedelschef 1 (8) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket Den x månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 6: Krav på innehåll - angelägenheter

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 6: Krav på innehåll - angelägenheter Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 6: Krav på innehåll - angelägenheter Angelägenheter inom perspektivet Dokumentationskrav enligt författning Typ SFS/SOSFS nummer Namn Lag SFS 1964:167 Lag med

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot

Läs mer

Recepttest instruktion till handledare

Recepttest instruktion till handledare Recepttest 150428 instruktion till handledare Recepttestet gör som ett rollspel där studenten ska expediera fem fiktiva recept med handledaren som kund. Testet ska göras på angivet datum; skulle du som

Läs mer

Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov

Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2014-09-11 Landstingsstyrelsen Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa.

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa. Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Läkemedelschef Datum 2016-09-30 1 (9) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till

Läs mer

Synpunkter på förslagen ska vara Läkemedelsverket tillhanda senast den 14 december 2015.

Synpunkter på förslagen ska vara Läkemedelsverket tillhanda senast den 14 december 2015. Remiss: Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2016:x) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Livsmedel för speciella medicinska ändamål för barn och ungdomar upp till 16 år Möjligheten att på livsmedelsanvisning förskriva livsmedel med subvention

Läs mer

Farmaceutisk praxis med författningar 4,5 hp

Farmaceutisk praxis med författningar 4,5 hp Farmaceutisk praxis med författningar 4,5 hp Författningar inom läkemedelsområdet INLEDNING (BILD 1) Finns beskrivet i första föreläsningen på PingPong och också som text. Lagarna är nödvändiga för att

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Författningar HT 2010 / VT 2011

Författningar HT 2010 / VT 2011 Författningar HT 2010 / VT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 5 Förord 5 Allmänt om författningar 6 VERKSAMHET PÅ APOTEK 7 Patientsäkerhetslag SFS 2010:659 7 erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso

Läs mer

Generaldirektör Gunilla Hult Backlund

Generaldirektör Gunilla Hult Backlund Generaldirektör Gunilla Hult Backlund Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Ublicering med anl av vosocialutskottets betänkande 2015/16:SoU15 Läkemedel för särskilda behov Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa.

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa. Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2017-02-22 Läkemedelschef 1 (9) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till

Läs mer

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Information om läkemedel www.fass.se Produktmonografi SPC

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2017-02-22 Läkemedelschef 1 (8) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:128

Regeringens proposition 2012/13:128 Regeringens proposition 2012/13:128 Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur Prop. 2012/13:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2013 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Recept. Recept för läkemedel. Recept för livsstil. Hjälpmedelskort. Vanliga läkemedel Särskilda läkemedel. FYSS.se.

Recept. Recept för läkemedel. Recept för livsstil. Hjälpmedelskort. Vanliga läkemedel Särskilda läkemedel. FYSS.se. Recept Recept för läkemedel Vanliga läkemedel Särskilda läkemedel Recept för livsstil FYSS.se Hjälpmedelskort diverse tillbehör Recept utseende Allmän princip: En ren övning i att fylla i tomma rutor där

Läs mer

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4 UTKAST Vägledning till 5 kap. 8 a Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel Postadress/Postal

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende; SOSFS 2015:XX (M) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende; beslutade den 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(15) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svensk sjuksköterskeförening Handläggare: Inger Torpenberg Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

HT 2011 / VT 2012. Institutionen för farmaci Uppsala universitet

HT 2011 / VT 2012. Institutionen för farmaci Uppsala universitet Författningar inom läkemedels- och apoteksområdet HT 2011 / VT 2012 Institutionen för farmaci Uppsala universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 5 Förord... 5 Allmänt om författningar... 6 HÄLSO OCH

Läs mer