Delårsrapport Januari september Small difference.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari september Small difference."

Transkript

1 Delårsrapport Januari september 2004 Small Big fibers. difference.

2 Delårsrapport, januari-september 2004 Om inte annat anges avser jämförelserna motsvarande period under föregående år. Högre försäljningsvolymer, men den uppställda lönsamhetsnivån uppnåddes inte Ahlstrom, en ledande tillverkare av avancerade fibermaterial, redovisar ett högre resultat för årets tredje kvartal jämfört med samma period under Rörelseresultatet under det tredje kvartalet uppgick till EUR 14,7 miljoner (EUR 11,3 miljoner), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,7% (3,0%). För perioden januari-september 2004 redovisar Ahlstrom ett rörelseresultat på EUR 47,4 miljoner (EUR 59,5 miljoner). Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till EUR 393,4 miljoner (EUR 377,1 miljoner). För de tre första kvartalen 2004 uppgick omsättningen till EUR 1.196,0 miljoner (EUR 1.190,5 miljoner). Under det tredje kvartalet steg försäljningsvolymen med 3,2% jämfört med motsvarande period En sammanfattning av de tre första kvartalen 2004 Försäljningsvolymen steg med 3,3% De genomförda investeringarna inom Ahlstroms internationella produktionsanläggningar och förvärven i USA har stärkt Ahlstroms globala position inom filtermaterial och fiberduk. Specialties divisionen förbättrade sin lönsamhet jämfört med föregående år I en kommentar till delårsrapporten säger Jukka Moisio, verkställande direktör för Ahlstrom Abp: Trots den positiva utvecklingen under det tredje kvartalet uppnådde inte koncernen sitt lönsamhetsmål, en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 13%. Vi kommer därför på kort sikt att fokusera oss på att minska fasta kostnader, öka omsättningen och förbättra kapacitetsutnyttjandet. Nyckeltal (EUR milj.) Q1-Q3/2004 Q1-Q3/2003 Q3/2004 Q3/ Omsättning 1.196, ,5 393,4 377, ,4 Rörelseresultat 47,4 59,5 14,7 11,3 48,5 Resultat före extraordinära poster 37,5 48,2 10,8 8,9 33,7 och skatt Nettoresultat 21,2 27,0 6,7 5,7 22,4 Rörelsekassaflöde, netto 79,1 109,5 61,5 41,1 202,0 Skuldsättningsgrad (%) 57,1 37,4 57,1 37,4 42,3 Avkastning på sysselsatt kapital 6,6 7,3 5,9 4,6 4,6 (ROCE),% Vinst per aktie (EUR) 0,58 0,76 0,18 0,17 0,61 1 / 16

3 Finansiell utveckling under tredje kvartalet 2004 Koncernens omsättning under perioden juli-september 2004 ökade med 4,3% till EUR 393,4 milj. (EUR 377,1 milj.). Försäljningsvolymen ökade med 3,2% jämfört med tredje kvartalet 2003, främst till följd av förvärvade verksamheter och tre nya produktionslinjer. Rörelseresultatet under kvartalet steg med 30,6% jämfört med föregående år och uppgick till EUR 14,7 milj. (EUR 11,3 milj.). Resultatförbättringen är i första hand hänförlig till resultatomsvängningen i Specialities-divisionen. Rörelsens kassaflöde förstärktes och uppgick till EUR 61,5 milj (EUR 41,1 milj.). Den räntebärande nettoskulden sjönk med EUR 46,8 milj. till EUR 367,2 milj. jämfört med nivån vid halvårsskiftet 2004 (EUR 413,9 milj.). Ahlstromkoncernen: Delårsrapport, januari - september 2004 Finansiell utveckling januari-september 2004 Koncernens rörelseresultat uppgick till EUR 47.4 milj., att jämföras med EUR 59,5 milj. under de nio första månaderna föregående år. Det lägre resultatet förklaras i huvudsak av högre råvaru- och energikostnader, som dock uppvägdes av ökade försäljningsvolymer och högre priser under de andra och tredje kvartalen innevarande år. Resultatet för motsvarande period 2003 innehöll också en realisationsvinst på EUR 4,6 milj. från avyttringen av tillgångar utanför kärnverksamheten. Nettovinsten för årets nio första månader redovisas till EUR 21,2 milj. (EUR 27,0 milj.). Vinsten per aktie under perioden var EUR 0,58, jämfört med EUR 0,76 för samma period Omsättningen steg något till EUR 1.196,0 milj. (EUR 1.190,5 milj.). Den totala försäljningsvolymen steg med 3,3% jämfört med motsvarande period föregående år. Finansnettokostnaderna förbättrades till EUR 9,9 milj. (EUR 11,2 milj.). Räntenettokostnaderna redovisas till EUR 8,8 milj. (EUR 7,9 milj.). Koncernen redovisar ingen valutaförlust, att jämföra med en förlust på EUR 3,3 milj. för jämförelseperioden Resultatet före extraordinära poster och skatt uppgick till EUR 37,5 milj. (EUR 48,2 milj.). Skattekostnaden uppgick till EUR 16,1 milj. (EUR 20,6 milj.). Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) redovisas till 6,6% (7,3%) och avkastningen på eget kapital (ROE) till 4,3% (5,1%). 2 / 16

4 Finansiell position Rörelsens kassaflöde uppgick under årets första nio månader till EUR 79,1 milj. (EUR 109,5 milj.). Utvecklingen var positiv under det tredje kvartalet, framförallt som ett resultat av ett effektivare utnyttjande av rörelsekapitalet. De räntebärande nettoskulderna ökade med EUR 81,4 milj. till EUR 367,2 milj. (EUR 285,8 milj. vid utgången av 2003). Ökningen är en följd av de genomförda förvärven. Skuldsättningsgraden (räntebärande nettoskuld/eget kapital) uppgick till 57,1% (42,3% vid utgången av 2003). Soliditeten uppgick till 43,6% (47,4% vid utgången av 2003). Utvecklingen i divisionerna under januari-september 2004 FiberComposites-divisionen Divisionens affärsområden omfattar Fiberduk, Filtermaterial och Glasfibermaterial. Driftstarten i en nyinvestering och vid två ombyggda produktionslinjer har, tillsammans med högre råvarupriser, påverkat divisionens resultatutveckling negativt. (EUR milj.) Q1-Q3/2004 Q1-Q3/2003 Förändr,% Q3/2004 Q3/2003 Omsättning 495,0 494,1 0% 165,0 156,6 Rörelseresultat 29,9 47,8-37,4% 7,3 11,6 Rörelsemarginal, % 6,0 9,7 4,4 7,4 Avkastning på bundet kapital (RONA), % 7,5 11,9 5,1 9,0 Försäljningsvolymen under niomånadersperioden steg med 10,2% jämfört med samma period föregående år. Omsättningen var dock i stort sett oförändrad vid EUR 495,0 milj. (EUR 494,1 milj.). Den svaga försäljningstillväxten är dels en följd av svag efterfrågan i Europa, dels av eurons styrka jämfört med andra valutor. Över 60% av divisionens fakturering sker i annan valuta än euro. Divisionens rörelseresultat uppgick till EUR 29,9 milj. (EUR 47,8 milj.), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,0% (9,7%). Marknadsutveckling under det tredje kvartalet Fiberduk Efterfrågan på fiberduk i Europa fortsatte att vara svag under det tredje kvartalet, medan den nordamerikanska marknaden förbättrades något. Efterfrågan på fiberduk för medicinska tillämpningar utvecklades positivt och försäljningen av fiberduk för servetter ökade som ett resultat av starten av den nya produktionslinjen i Windsor Locks. Produktlinjen fiberduk för tapetmaterial mötte fortsatt efterfrågan. Den totala försäljningsvolymen för fiberduk ökade med 7,0% jämfört med motsvarande period Divisionen väntar sig kunna redovisa en ökning i försäljningsvolym även för helåret som ett resultat av ökad kapacitet i Windsor Locks, CT, USA och förvärvet av Green Bay Nonwovens i 3 / 16

5 oktober. Det sistnämnda förvärvet gjordes för att stärka Ahlstroms marknadsposition inom fiberduk för servetter i USA. Utsikterna på kort sikt är fortfarande osäkra. Snabbt stigande kostnader för råmaterial (fiber och kemikalier) samt högre energikostnader kombinerat med en oklar bild av den framtida efterfrågan kommer att hålla tillbaka affärsområdets resultat. Filtermaterial Efterfrågan på filtermaterial har förbättrats under Marknaderna i Asien och Nordamerika har visat god utveckling och den starkare efterfrågan i Europa höll i sig under det tredje kvartalet. De levererade volymerna steg med 17,1% jämfört med samma period Den nya tillverkningsanläggningen i Korea började producera under det tredje kvartalet. Den nya produktionslinjen kan tillverka såväl fiberduk som filtermaterial och stärker Ahlstroms position som en global och mångsidig leverantör. Försäljningsvolymen väntas fortsätta att växa jämfört med föregående år, men stigande råmaterialkostnader och högre energipriser verkar återhållande på affärsområdets resultat. Glasfibermaterial Försäljningsvolymen för glasfibermaterial steg under kvartalet med 0,6% jämfört med samma period föregående år. Efterfrågan under sommarmånaderna var dock svagare än under inledningen av året. Utsikterna för det fjärde kvartalet är osäkra, men divisionen räknar ändå med att öka försäljningsvolymerna för helåret jämfört med För att möta framtida efterfrågan har Ahlstrom beslutat investera i en 25-procentig kapacitetsökning i den finska produktionsenheten i Karhula. I september utlyste Ahlstrom Glassfibre Oy förhandlingar med de anställda i de finska fabrikerna i Karhula och Mikkeli avseende personalminskningar. I Karhula gäller förhandlingarna förspinningavdelningen där högst tio tjänster kan påverkas. Eventuella neddragningar och friställningar kommer att ske under slutet av 2004 och början av I Mikkeli slutfördes förhandlingarna den 26 oktober som gällde alla verksamheter och alla personalgrupper. Förhandlingarna ledde till att 22 arbetare och fem tjänstemän friställdes. Av dessa personer kommer sex anställda att gå i pension. Personalminskningarna i Mikkeli kommer att vara genomförda vid slutet av En ökad priskonkurrens kommer förmodligen att påverka affärsområdets resultatutveckling under årets sista kvartal. LabelPack-divisionen I divisionen ingår affärsområdena för releasebaspapper samt etikett- och förpackningspapper (självhäftande etiketter, limbestruket papper och kalandrerat papper). Divisionens resultatutveckling påverkas av svag efterfrågan på flexibelt förpackningspapper, metalliserade och självhäftande etiketter. 4 / 16

6 (EUR milj.) Q1-Q3/2004 Q1-Q3/2003 Förändr,% Q3/2004 Q3/2003 Omsättning 411,4 417,3-1,4% 133,1 131,6 Rörelseresultat 11,9 21,0-43,3% 5,5 5,0 Rörelsemarginal, % 2,9 5,0 4,1 3,8 Avkastning på bundet kapital (RONA), % 5,6 9,4 7,9 6,7 Under de tre första kvartalen sjönk divisionens omsättning med 1,4% till EUR 411,4 milj. Minskningen beror framförallt på att en produktionslinje i Italien fördes över till divisionen FiberComposites vid årets början. Divisionens rörelseresultat under perioden januari-september påverkades av stigande råmaterialkostnader under de två första kvartalen. Detta resulterade i en nedgång av rörelseresultatet till EUR 11,9 milj. (EUR 21,0 milj.), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,9% (5,0%). Divisionen har lyckats genomföra prishöjningar på många av sina produkter under rapportperioden. Marknadsutveckling under det tredje kvartalet Releasebaspapper Efterfrågan på releasebaspapper var fortsatt relativt stark. Produktions- och försäljningsvolymerna låg därför på en god nivå, trots att vissa produktionslinjer planenligt stoppades under sommaren. Den totala försäljningsvolymen ökade under tredje kvartalet. De genomsnittliga försäljningspriserna var avsevärt högre än såväl under motsvarande period föregående år som under det andra kvartalet Prishöjningarna genomfördes i maj och juni för att anpassa prisnivån till de högre råmaterialkostnaderna. Marknadens efterfrågan väntas ligga kvar på en oförändrad eller möjligtvis något lägre nivå, eftersom vissa större kunder känner av en svagare orderstock. Självhäftande etiketter Efterfrågan på självhäftande etiketter var relativt svag under sommaren. Som en följd av detta var försäljningsvolymen stabil under kvartalet och nådde nästan samma nivå som under motsvarande period Produktionsnivån och effektiviteten låg på en stabil och tillfredsställande nivå. Försäljningspriserna var högre än för underföregående kvartal som ett resultat av de prishöjningar som genomfördes i maj och juni. Efterfrågan väntas fortsätta att vara förhållandevis svag under årets sista kvartal. Konkurrensen väntas öka inom vissa marknadssegment. Flexibla förpackningar och etiketter Marknadens efterfrågan på papper för flexibla förpackningar var fortsatt svag under det tredje kvartalet, speciellt under juli och augusti. Efterfrågan på limbestrukna etiketter sjönk genom hela kvartalet, efter den säsongmässiga toppen under våren. Framförallt påverkades de metalliserade 5 / 16

7 etiketterna av nedgången. Den totala försäljningsvolymen var ändå på samma nivå som under motsvarande period 2003 men lågmarginalprodukterna svarade för en högre andel. Bland huvudprodukterna noterade vita limbestrukna etiketter en väsentligt högre försäljningsvolym än under det tredje kvartalet Volymerna av flexibelt förpackningspapper var ungefär oförändrad medan försäljningen av metalliserade etiketter var påtagligt lägre. Prishöjningar kunde dock genomföras, vilket gjorde att det genomsnittliga försäljningspriset blev högre än under det föregående kvartalet. Efterfrågan på flexibelt förpackningspapper väntas avspegla den låga aktiviteten bland kunderna och vara svag under det fjärde kvartalet. Efterfrågan på limbestrukna och metalliserade etiketter kommer också att vara säsongmässigt svag. Prispressen kommer att fortsätta inom dessa segment. En högre aktivitet väntas på marknaderna för tekniskt och grafiskt papper till följd av stark efterfrågan, marknadskampanjer och nya produktvarianter. Specialties-divisionen Specialties-divisionen fokuserar sin verksamhet på tekniskt papper med högt förädlingsvärde. Divisionen är indelad i tre affärsområden: Tekniskt papper för tryckning och inredning, Tekniskt papper för förädling och skydd samt Hylsor och hylskartong. Såväl omsättning som rörelseresultat utvecklades positivt jämfört med motsvarande period föregående år. (EUR milj.) Q1-Q3/2004 Q1-Q3/2003 Förändr,% Q3/2004 Q3/2003 Omsättning 271,4 262,4 3,4 88,9 83,5 Rörelseresultat 7,6-1,2 8,8 2,7-4,4 Rörelsemarginal, % 2,8-0,5 3,1-5,2 Avkastning på bundet kapital (RONA), % 6,5-0,9 6,9-9,7 Marknadsförutsättningarna förbättrades under det tredje kvartalet. Det pågående effektiviseringsprogrammet i Tyskland och Frankrike har tagit fart och visar positiva resultat i form av lägre fasta kostnader. Under perioden januari-september steg divisionens totala omsättning med 3,4%, till EUR 271,4 milj. (EUR 262,4 milj.) Försäljningsvolymen ökade med 4,1%, trots nedläggningen av produktionslinjen för hylskartong i anläggningen i Pont-Audemer i Frankrike under maj. Som ett resultat av marknads- och produktivitetsförbättringar redovisar divisionen ett kraftigt förbättrat rörelseresultat för de tre första kvartalen. Rörelseresultatet redovisas till EUR 7,6 milj. för de tre första kvartalen, att jämföra med en förlust på EUR 1,2 milj. samma period Detta motsvarar en rörelsemarginal på 2,8% (-0,5%). Förbättringen är i första hand hänförlig till högre volymer, bättre effektivitet i produktionen och kostnadsbesparingar. Som tidigare aviserats har Ahlstrom och Sonoco beslutat genomföra ett joint venture för respektive bolags europeiska verksamheter inom pappershylsor, rör och hylskartong. Det slutgiltiga beslutet att 6 / 16

8 bilda det nya bolaget Sonoco-Alcore, i vilket Ahlstrom kommer att äga 35,5%, förutsätter ett godkännande från EU-kommissionen. Marknadsutveckling under det tredje kvartalet Tekniskt papper för tryckning och inredning Den tidigare noterade uppgången i efterfrågan fortsatte under det tredje kvartalet. Den totala levererade volymen steg med 23 procent jämfört med samma period 2003, vilket indikerar en stark efterfrågan. Alla produktlinjer visar volymtillväxt jämfört med tidigare år. Speciellt stark har utvecklingen varit för impregnerat dekorpapper, affischpapper och tyngre belagt papper som tapetbaspapper och baspapper till laminattillverkning. Utsikterna för de närmaste månaderna är oförändrat goda, trots att en avmattning kan väntas under slutet av året. Stigande råvarukostnader ökar trycket på prisökningar även i nästa led. Tekniskt papper för förädling och skydd Trots en ökad orderingång under den sista delen av kvartalet sjönk leveransvolymen för pergamentpappersprodukter med 3% jämfört med samma period Efterfrågan på kräppat papper återhämtades dock och leveranserna steg med 8%. Produktlinjen tätnings- och skyddspapper mötte dessutom en bättre marknad och lyckades öka leveranserna med 14% jämfört med tredje kvartalet På kort sikt kommer marknadsförutsättningarna för flertalet av affärsområdets produkter att vara stabila. Ahlstrom gör fortsatta försök att öka försäljningspriserna. Pappershylsor och hylskartong Återhämtningen på marknaden för hylskartong och pappershylsor, i synnerhet hylsor för pappersindustrin, har fortsatt. Jämfört med det tredje kvartalet 2003 steg försäljningsvolymen med 2%. Efterfrågan på såväl högkvalitativ hylskartong som hylsor och rör väntas ligga kvar på en god nivå under de närmaste månaderna. Övriga verksamheter Ahlstromkoncernens övriga verksamheter bidrog med EUR 23,2 milj. (EUR 22,4 milj.) till koncernens omsättning under perioden januari-september En stor del av detta är hänförligt till Tecno Jollyenheten i Italien och fabriken i Kuban i Ryssland. Rörelseresultatet i dessa verksamheter och koncernens andel i intressebolaget Jujo Thermal Ltd uppgick till EUR 1,3 milj. (EUR 1,4 milj.). Den 1 oktober 2004 meddelade Ahlstrom att produktionsenheterna inom Tecno Jolly- och Kuban har avyttrats. 7 / 16

9 Förändringar i koncernledningen Styrelsen för Ahlstrom Abp har från 1 september 2004 utsett Jukka Moisio (M.Sc., Econ., MBA) till VD och koncernchef för Ahlstrom Abp. Juha Rantanen, Ahlstrom Abps tidigare VD och koncernchef började arbeta för Outokumpu 1 oktober Han tillträder som VD för Outokumpukoncernen från 1 januari Förändringar i gruppens struktur och utnämningar i företagsledningen Den 6 oktober 2004 tillkännagav Ahlstrom att bolaget kommer att göra sin organisation mera platt för att göra den än mer kund- och affärsorienterad. Målet är också att strömlinjeforma och effektivisera företaget ytterligare. Från årsskiftet 2005 kommer FiberComposites-divisionen att splittrasi tre nya affärsområden: Fiberduk, Filtermaterial och Glasfibermaterial. Dess tre områden kommer att bilda det framtida segmentet FiberComposites. Fiberduk kommer att ledas av Claudio Ermondi, Filtermaterial av Randal Davis och Glasfibermaterial av Tommi Björnman. Dessa tre tar plats i Ahlstroms företagsledning från kommande årsskifte. De nuvarande LabelPack- och Specialties-divisionerna kommer att forma segmentet Specialty Papers, som kommer att innehålla såväl etikett- och förpackningspapper som tekniska pappersprodukter. Från årsskiftet kommer Ahlstroms externa redovisning att baseras på de två affärssegmenten (FiberComposites och Specialty Papers) istället för de tidigare tre divisionerna. Investeringar Koncernens investeringar, exklusive kostnader för förvärv, under rapportperiodens nio månader uppgick till EUR 75,8 milj. (EUR 54,3 milj.). Totala investeringar, exklusive företagsförvärv, för helåret beräknas bli något högre än motsvarande siffra för fjolåret (EUR 93,1 milj.). Aktier och aktiekapital Vid utgången av september 2004 uppgick Ahlstrom Abp:s aktiekapital till EUR 54,6 milj. Det totala antalet aktier var med ett nominellt värde om EUR 1,50 vardera. Det egna kapitalet per aktie i koncernen uppgick vid samma tidpunkt till EUR 17,62. Personal Vid rapportperiodens slut hade Ahlstrom anställda (6.565). Det genomsnittliga antalet anställda under niomånadersperioden var (6.575). Händelser efter rapportperiodens slut Den 1 oktober 2004 meddelade Ahlstrom att bolaget sålt sina två kvarvarande produktionsenheter inom flexibla förpackningar. Tecno Jolly (Åkerlund & Rausing SpA) i Italien såldes till det italienska förpackningsföretaget Sacchital SpA. Omsättningen i det sålda företaget uppgick under år 2003 till EUR 8 / 16

10 17 milj. ZAO Åkerlund & Rausing Kuban i Ryssland såldes till Kuban AB. Detta bolag hade under år 2003 en omsättning på EUR 13 milj. Köpare och säljare är överens om att inte offentliggöra köpeskillingarna. För Ahlstroms del orsakar avyttringarna en bokföringsmässig förlust på sammanlagt EUR 11 milj. Samtidigt bidrar de dock till en omedelbar och positiv effekt på Ahlstromkoncernens kassaflöde och rörelseresultat. Den 4 oktober 2004 tillkännagav Ahlstrom förvärvet av Green Bay Nonwovens, en amerikansk tillverkare av fiberduk för i första hand den växande servettduksmarknaden med tekniker baserade på specialty spunlace och hartsbaserade bindemedel. Green Bay Nonwovens kommer att tillföra Ahlstrom en omsättning på cirka EUR 29 milj. Förvärvet kommer att ha en positiv effekt på Ahlstroms vinst per aktie. Den köpta verksamheten sysselsätter 75 personer i anläggningen i Green Bay, Wisconsin. Affären stärker Ahlstroms position på marknaden för servetter samtidigt som den kompletterar portföljen med produkter baserade på specialty spunlace och hartsbaserade bindemedel. Stigande efterfrågan från konsumenterna gör att den nordamerikanska marknaden väntas ha en fortsatt efterfrågan på allt fler produkter baserade på dessa teknologier under kommande år. Den 6 oktober meddelade den Europeiska Kommissionen att den, med vissa villkor, godkänner sammanslagningen av valda delar av Ahlstroms och Sonocos verksamheter. I sin detaljerade undersökning av affärens följder har Kommissionen identifierat möjliga konkurrensproblem i Skandinavien. För att råda bot på dessa problem har Sonoco och Ahlstrom föreslagit att Ahlstroms enda hylsfabrik i Norge, i Sveberg, avyttras. De två företagen har också erbjudit sig att inte fullfölja sammanslagningen förrän en köpare till denna anläggning är funnen. Utsikter Världsekonomin har förbättrats under de senaste månaderna. Detta har lett till en starkare efterfrågan på flera av marknaderna för Ahlstroms produkter. Högre råmaterial- och energikostnader kommer att påverka såväl Ahlstroms egna som våra kunders affärsförutsättningar negativt under den närmaste tiden. En fortsatt effektivisering av verksamheten väntas delvis uppväga de högre produktionskostnaderna. Ahlstrom kommer att boka kostnader av engångskaraktär under fjärde kvartalet 2004 gällande avyttringar som gjorts i oktober (fabrikerna Tecno Jolly och Kuban) samt gällande omstruktureringar. Publiceringsdatum för ekonomisk information under 2005 Resultatrapport för februari 2005 Delårsrapport, januari-mars 27 april 2005 Delårsrapport, januari-juni 28 juli 2005 Delårsrapport, januari-september 31 oktober 2005 Ahlstrom Abp kommer att publicera sin årsberättelse avseende 2004 under vecka 11, Helsingfors, 28 oktober 2004 Ahlstrom Abp Styrelsen 9 / 16

11 För ytterligare information, var vänlig kontakta: Jukka Moisio, VD och koncernchef, tel (0) (finska och engelska) Svante Adde, finansdirektör, tel (0) (svenska och engelska) Ahlstrom i korthet Ahlstrom är en ledande tillverkare av avancerade fibermaterial för nischmarknader över hela världen. Våra fiberlösningar används i en lång rad produkter som används dagligen inom miljökontroll, sjukvård, transport, förpackningar samt inom hem och kontor. Bolagets historia går mer än 150 år tillbaka i tiden. I dag har Ahlstrom, med huvudkontor i Helsingfors, omkring anställda som betjänar sina kunder från försäljningskontor och produktionsanläggningar i mer än 20 länder i fem världsdelar. Den årliga försäljningen av Ahlstroms fibermaterial uppgår till cirka EUR 1,6 miljarder. Bolagets hemsida är 10 / 16

12 AHLSTROMKONCERNEN KONCERNENS BOKSLUT RESULTATRÄKNING Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Me Omsättning Kostnader Övriga intäkter och kostnader 1) Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före extraordinära poster och skatt Inkomstskatt 2) Minoritetsintressen Nettoresultat ) Inkluderar intäkter från andela r i intressebolag. 2) Skatterna ä r beräknade på det beskattningsbara resultatet för den rapporterade perioden. 11 / 16

13 BALANSRÄKNING Me Bestående aktiva Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar Rörliga aktiva Omsättningstillgångar Fordringar Kassa och bank Aktiva totalt Eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar Långfristigt främmande kapital Räntebärande Icke räntebärande Kortfristigt främmande kapital Räntebärande Icke räntebärande Passiva totalt / 16

14 FINANSIERINGSANALYS Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Me Rörelseverksamhetens kassaflöde före förändringar i nettorörelsekapitalet Förändringar i nettorörelsekapitalet Kassaflöde från rörelseverksamheten Finansiella poster Inkomstskatter Rörelsekassaflöde, netto Nyanskaffningar Övriga investeringsaktiviteter Kassaflöde före finansiering Utdelning till aktieägarna Övriga finansieringsaktiviteter Förändring i kassa och bank NYCKELTAL Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q Rörelsemarginal % 3,7 3,0 3,9 5,0 3,1 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % 5,9 4,6 6,6 7,3 4,6 Avkastning på eget kapital (ROE) % 4,2 3,4 4,3 5,1 3,2 Räntebärande nettoskuld Me Soliditet % 43,6 49,1 43,6 49,1 47,4 Skuldsättningsgrad (gearing ratio) % 57,1 37,4 57,1 37,4 42,3 Vinst per aktie EUR 0,18 0,17 0,58 0,76 0,61 Antal utestående aktier i medeltal Eget kapital/aktie EUR 17,62 19,83 17,62 19,83 18,50 Antal utestående aktier vid periodens slut Investeringar Me Sysselsatt kapital (vid periodens slut) Me Antal anställda i medeltal / 16

15 Räntebärande nettoskuld Totalt räntebärande skulder - Kortfristiga placeringar - Kassa och bank Soliditet Eget kapital + Minoritetsintressen x 100 Balansomslutning - Erhållna förskott Skuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld x 100 (Gearing ratio) Eget kapital + Minoritetsintressen Avkastning på eget kapital (ROE) Resultat före extraordinära poster och skatt - Inkomstskatt på ordinär verksamhet Eget kapital (i medeltal under året) + Minoritetsintressen (i medeltal under året) x 100 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) Resultat före extraordinära poster och skatt + Ränte- och övriga finansieringskostnader Balansomslutning (i medeltal under året) - Räntefria skulder (i medeltal under året) x 100 Resultat/aktie Resultat före extraordinära poster och skatt - Inkomstskatt på ordinär verksamhet +/- Minoritetsintressen Justerat antal aktier i medeltal under räkenskapsåret Eget kapital/aktie Eget kapital Justerat antal aktier i slutet av räkenskapsåret Nettotillgångar (endast divisionerna) Sysselsatt kapital - Kassa och bank + Nettoskatteskuld Avkastning på bundet kapital (RONA), endast divisionerna Rörelsevinst/-förlust Nettotillgångar (i medeltal under året) x / 16

16 RESULTATUTVECKLING PER KVARTAL Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Me Omsättning Kostnader 1) Övriga intäkter och kostnader 1) Avskrivningar och nedskrivningar 1) Poster av engångskaraktär Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före extraordinära poster och skatt Inkomstskatt 2) Minoritetsintressen Nettoresultat Rörelseresultat 1) Rörelsemarginal, % 1) 6,5 4,2 3,3 2,7 3,9 4,6 4,1 1) Exklusive poster av engångskaraktär. 2) Skatterna ä r beräknade på det beskattningsbara resultatet för den rapporterade perioden. DIVISIONER PER KVARTAL Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Me Omsättning FiberComposites LabelPack Specialties Övriga affärsverksamheter och elimin Divisioner totalt Avvecklade affärsverksamheter Koncernen totalt Rörelseresultat FiberComposites 21,7 14,5 11,6 9,4 10,9 11,8 7,3 LabelPack 11,2 4,8 5,0 3,9 3,2 3,2 5,5 Specialties 2,8 0,4-4,4-22,5 2,2 2,7 2,7 Övriga affärsverksamheter och elimin. -4-3,2-0,9-1,8-0,7-0,6-0,8 Divisioner totalt 31,7 16,5 11,3-11,0 15,6 17,1 14,7 Avvecklade affärsverksamheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Koncernen totalt 31,7 16,5 11,3-11,0 15,6 17,1 14,7 15 / 16

17 ANSVARSFÖRBINDELSER Me För egna skulder Skulder till kreditinstitut lånebelopp 2,1 9,2 inteckningsbelopp 26,5 30,7 För egna förpliktelser Borgensförbindelser 40,6 38,7 Värde av panter 0,0 0,6 För övriga förpliktelser Borgensförbindelser 98,4 98,3 Leasingavtal Kortfristig del 7,6 8,1 Långfristig del 22,2 28,4 Övriga ansvar 0,7 1,2 Nominella belopp Gängse värde 2) DERIVATKONTRAKT 1) Me Räntederivat Ränteswapkontrakt 117,7 116,1-25,0-1,6 Valutaderivat Terminskontrakt 155,8 137,1 2,1 1,9 Köpta optioner 1,2 4,8 0,0 0,2 Sålda optioner 1,2 4,8 0,0 0,0 Valutaswapkontrakt 10,5 0,0-0,1 0,0 Säkring av eget kapital Terminskontrakt 250,9 212,9 2,9 12,1 1) Beloppen ger en bild av säkringsåtgärdernas omfång utan att som sådana ge en bild av Ahlstromkoncernens riskexponering. 2) Ränteswapkontraktens gängse värden baserar sig på marknadsnoteringar. Gängse värden för de övriga finansieringsinstrumenten har beräknats på basis av gällande marknadspriser. 16 / 16

Det svåra marknadsläget fortsätter

Det svåra marknadsläget fortsätter Helsingfors den 29 oktober 2003 1 / 13 Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period i fjol ifall inte annat anges Det svåra marknadsläget fortsätter Ahlstrom, en ledande tillverkare av avancerade

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2)

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2) GETINGE INDUSTRIER AB PRESSMEDDELANDE KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2001 Orderingången ökade med 60 % till 6.058,2 Mkr (3.782,6) Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Rörelseresultatet

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 Pressmeddelande den 27 april 1999 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 - Fortsatt positiv utveckling av resultat och marginal - 1999 Förändring, % Nettoomsättning, Mkr 29.053 28.567 1,7 Rörelseresultat, Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal)

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal) FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.2007 31.3.2007 Delårsrapporten är upprättad enligt redovisnings- och ringsprinciper som följer IFRS standarder, men vid upprättandet har inte alla de krav som upptas

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Small fibers. Big difference.

Small fibers. Big difference. Årsberättelse 2004 Small fibers. Big difference. Årsberättelse 2004 Innehåll 2 Kort om Ahlstrom 3 Ekonomisk utveckling 4 Vision & affärsstrategi 6 Framgångsfaktorer 10 De viktigaste händelserna 2004 12

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 436 (2 770) Mkr Rörelseresultat 104,2 (272,4) Mkr Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 35 (0) Mkr Resultat efter skatt 74,0 (184,1)

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5).

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5). G&L BEIJER Q1 2011 Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 (40,5). Avyttring av aktier i Beijer Alma gav realisationsvinst på 51,7. Vinsten

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

delårsrapport januari - september 2007

delårsrapport januari - september 2007 Tredje kvartalet - delårsrapport januari - september Nettoomsättning 1 853 (1 566) Mkr Resultat efter finansnetto 140,6 (68,1) Mkr Resultat efter skatt 105,0 (47,7) Mkr Resultat per aktie 8,31 (3,77) kronor

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Kvartalsrapport 2009-01-01 2009-03-31 Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % och uppgick till 36 909 tkr (41 500 tkr). Rörelseresultatet (EBITDA) minskade

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Delårsrapport kvartal för Amnode koncernen

Delårsrapport kvartal för Amnode koncernen Delårsrapport kvartal 3 2013 för Amnode koncernen Första tre kvartalen 2013 ackumulerat. Nettoomsättningen uppgick till 17,1 MSEK (20,4) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1,5 MSEK (0,2)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer