Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro"

Transkript

1 Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro

2 BORLÄNGE E-post: Telefon: Dokumenttitel: Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro Författare: Ronnebrant, Robert Dokumentdatum: 2014 augusti Publikationsnummer: 2014:046 Version: 1.0 Fastställt av: Gustavsson, Eva Kontaktperson: Ronnebrant, Robert

3

4

5 2014:046 Publ. 1(16) Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro Allmänt Begreppsförklaringar Aktivitet = en eller flera åtgärder som ska utföras för en byggdel Aktivitetsnivå = aktivitet utan koppling till specifikt konstruktionselement Arbete = arbetsprestation, hjälpmedel, material och varor (AB 04/ABT 06) Byggdel = del av byggnadsverk som fyller en huvudfunktion i byggnadsverket (BSAB) EK = entreprenadkontrakt Konstruktionsdel = del av byggnadsverk som fyller en huvudfunktion i byggnadsverket (BaTMan) Konstruktionselement = olika typer av konstruktionsdelar TB = Objektsspecifik teknisk beskrivning Totalentreprenad Tillämpning av mät- och ersättningsregler Kontraktshandlingar framgår av handling 1 EK 1.1. Mät- och ersättningsreglerna är avsedda att användas vid förteckning av mängder samt vid mätning och ersättning av arbeten med aktiviteter för underhåll och förbättring av bro samt vid ersättning för arbete under byggdelskod. Arbete som mäts är beställt och utfört arbete. Mätning sker i teoretisk sektion om inte annat anges i enskild mätregel. Mätning sker inom teoretiska begränsningslinjer, om inte annat anges i enskild mätregel. Mätning sker i verklig lutning om inte annat anges i enskild mätregel. Arbete med aktivitet mäts och ersätts enligt regel under åberopad kod och rubrik. Om denna saknar regel, gäller regel under kod och rubrik på aktivitetsnivå. Mät- och ersättningsregler under kod på aktivitetsnivå ska läsas så att regler gäller för samtliga byggdelar och konstruktionselementkoder, såvida inte särskild mät- och ersättningsregel gäller för enskilt konstruktionselement med koppling till byggdel. I ersättning för aktivitet respektive byggdelskod ingår ersättning för aktiviteten eller byggdelen samt: 1. Skyddsinklädnad över järnväg.

6 2(16) Publ. 2014: Åtaganden och arbete enligt de administrativa föreskrifterna och Brounderhåll Krav. 3. Geodetiska mätningsarbeten enligt TB. 4. Relationshandlingar enligt TB. 5. För- och hjälparbeten enligt TB 6. Arbetshandlingar enligt TB Reglering utförs enligt särskild à-prislista vid: 1. Avjämning av brobaneplatta vid utbyte av tätskikt. 2. Bearbetning av brobaneplatta vid utbyte av tätskikt. 3. Utförande av justeringslager i beläggning vid utbyte av tätskikt. 4. Avjämning av betongyta vid betongreparation. 5. Utbyte av skadad armering vid betongreparation. 6. Demontering av lagerrulle. 7. Ökning av renbilning vid sprutbetongarbete. 8. Impregnering under mark. 9. Etablering och avetablering av vattenbilningsutrustning. Kompletterande mät och ersättningsregler Kod Byggdel 31.B Överbyggnad för väg och plan Arbete ersätts med ett belopp för hela arbetet. 32.B Trafikanordningar Arbete ersätts med ett belopp för hela arbetet. 32.C Väganordningar Arbete ersätts med ett belopp för hela arbetet.

7 2014:046 Publ. 3(16) Utförandeentreprenad Tillämpning av mät- och ersättningsregler Mät- och ersättningsreglerna är avsedda att användas vid förteckning av mängder samt vid mätning och ersättning av arbeten med aktiviteter för underhåll och förbättring av bro. För övriga i entreprenaden ingående arbeten gäller MER Anläggning då den är förtecknad som kontraktshandling. Arbete med aktivitet mäts och ersätts enligt regel under åberopad kod och rubrik. Om denna saknar regel, gäller regel under kod och rubrik på aktivitetsnivå. Mät- och ersättningsregler under kod på aktivitetsnivå ska läsas så att regler gäller för samtliga byggdelar och konstruktionselementkoder, såvida inte särskild mät- och ersättningsregel gäller för enskilt konstruktionselement med koppling till byggdel. I ersättning för en aktivitet ingår ersättning för ett eller flera produktions resultat. Vilka produktionsresultat som ingår i ersättningen framgår av beskrivningen. Mängder anges inte för ingående produktionsresultat. I ersättning för aktiviteterna 57 Rengöring, 59 Rensning och 87 Åtdragning ingår ersättning för under aktiviteten upptagna arbeten. Regler i MER Anläggning gäller beträffande: - skrivsätt i mängdförteckning - principer för mätning - allmänna kostnader - ändringar av eller tillägg till MER - Fall A och Fall B. Om inget annat framgår av kontraktshandlingarna gäller Fall B för massor från schakt och massor till fyllning.

8 4(16) Publ. 2014:046 Mät- och ersättningsregler Kod Aktivitet 21/ Rörbro - avledning Arbete ersätts med ett belopp för hela arbetet. xx/xxx.04 Betonggjutning Arbete mäts i volym. 21/ Stöd - formstagslagning - betonggjutning 21/ Ving- o stödmur - formstagslagning - betonggjutning 21/ Rörbro - betonggjutning Arbete mäts i volym. Volym som mäts är volymen som gjuts enligt figur 1. Figur 1 xx/xxx.05 Betongreparation 0-30 mm xx/xxx.05.1 Tillägg för avjämning av betongyta xx/xxx.05.2 Tillägg för ökning av betongmängd xx/xxx.06 Betongreparation > mm

9 2014:046 Publ. 5(16) xx/xxx.06.1 Tillägg för avjämning av betongyta xx/xxx.06.2 Tillägg för ökning av betongmängd xx/xxx.07 Betongreparation > mm xx/xxx.07.1 Tillägg för avjämning av betongyta xx/xxx.07.2 Tillägg för ökning av betongmängd xx/xxx.09 Betongreparation 0-30 mm med sprutbetong xx/xxx.09.1 Tillägg för avjämning av betongyta xx/xxx.09.2 Tillägg för ökning av betongmängd

10 6(16) Publ. 2014:046 xx/xxx.10 Betongreparation > mm med sprutbetong xx/xxx.10.1 Tillägg för avjämning av betongyta xx/xxx.10.2 Tillägg för ökning av betongmängd xx/xxx.13 Betongreparation 0-30 mm och slitbetong xx/xxx.13.1 Tillägg för avjämning av betongyta xx/xxx.13.2 Tillägg för ökning av betongmängd xx/xxx.14 Betongreparation > mm och slitbetong xx/xxx.14.1 Tillägg för avjämning av betongyta xx/xxx.14.2 Tillägg för ökning av betongmängd

11 2014:046 Publ. 7(16) xx/xxx.15 Betongreparation > mm och slitbetong xx/xxx.15.1 Tillägg för avjämning av betongyta xx/xxx.15.2 Tillägg för ökning av betongmängd xx/xxx.17 Betongreparation under vatten 0-30 mm xx/xxx.17.1 Tillägg för avjämning av betongyta xx/xxx.17.2 Tillägg för ökning av betongmängd xx/xxx.18 Betongreparation under vatten > mm xx/xxx.18.1 Tillägg för avjämning av betongyta xx/xxx.18.2 Tillägg för ökning av betongmängd

12 8(16) Publ. 2014:046 xx/xxx.19 Betongreparation under vatten > mm xx/xxx.19.1 Tillägg för avjämning av betongyta xx/xxx.19.2 Tillägg för ökning av betongmängd xx/xxx.21 Borttagning 15/ Slänt ytbeklädnad - borttagning Arbetet avser borttagning av rotsystem från buskar och träd. 15/ Kon ytbeklädnad - borttagning Arbetet avser borttagning av rotsystem från buskar och träd. 31/ Tätskikt - borttagning 32/ Grundavlopp - borttagning 32/ Ytavlopp - borttagning xx/xxx.23 Bättringsmålning Målad yta med bredd/omkrets < 500 mm och längd > 1000 mm Arbete mäts i verklig längd. Målad yta med bredd/omkrets > 500 mm Arbete mäts i verklig area. Målad yta med bredd/omkrets < 500 mm och med längd < 1000 mm

13 2014:046 Publ. 9(16) 21/ Lager - bättringsmålning 21/ Led (stål) - bättringsmålning 21/ Båge hängstag - bättringsmålning 32/ Ståndare ytbehandling - bättringsmålning 32/ Ståndare fot ytbehandling - bättringsmålning 32/ Ståndare fotplatta ytbehandling - bättringsmålning xx/xxx.27 Fastsättning 15/ Kon/ytbeklädnad - fastsättning 21/ Vingmur kantlist - fastsättning xx/xxx.29 Fogning 21/ Vederlag - fogning 21/ Valv - fogning 21/ Valv sidomur - fogning xx/xxx.31 Fräsning xx/xxx.33 Fyllning Arbete mäts i verklig volym. xx/xxx.35 Fyllning i vatten Arbete mäts i verklig volym.

14 10(16) Publ. 2014:046 xx/xxx.39 Försegling xx/xxx.41 Förstärkning Arbete ersätts med ett belopp för hela arbetet. 21/ Frontmur - förstärkning I arbetet ingår del av bottenplatta med omfattning enligt handlingarna. 21/ Pelare - förstärkning I arbetet ingår del av bottenplatta med omfattning enligt handlingarna. 21/ Skivpelare - förstärkning I arbetet ingår del av bottenplatta med omfattning enligt handlingarna. 21/ Platta - förstärkning I arbetet ingår del av frontmur med omfattning enligt handlingarna. 21/ Brobaneplatta - förstärkning I arbetet ingår del av frontmur med omfattning enligt handlingarna. 21/ Överbyggnad - förstärkning I arbetet ingår del av frontmur med omfattning enligt handlingarna. x/xxx.43 Infettning xx/xxx.45 Injektering 21/ Lagerundergjutning - injektering 21/ Pelare lagerundergjutning - injektering

15 2014:046 Publ. 11(16) 21/ Skivpelare lagerundergjutning - injektering xx/xxx.47 Impregnering 21/ Kantbalk - impregnering 21/ Skiljeremsa kantbalk - impregnering xx/xxx.49 Justering xx/xxx.52 Klotterskyddsbehandling xx/xxx.53 Komplettering 21/ Stödmur - komplettering 21/ Kantbalk - komplettering 31/ Tätskikt - komplettering 31/ Fogmassa - komplettering 32/ Inspektionsanordning - komplettering Arbete ersätts med ett belopp för hela arbetet. xx/xxx.55 Ommålning 21/ Minkammarrör - ommålning 21/ Lager - ommålning 21/ Tillägg för demontering av lagerrulle

16 12(16) Publ. 2014:046 21/ Led (stål) - ommålning 21/ Båge hängstag - ommålning 32/ Räcke ytbehandling - ommålning 32/ Ståndare ytbehandling - ommålning 32/ Ståndare fot ytbehandling - ommålning 32/ Ståndare fotplatta ytbehandling - ommålning 32/ Navföljare - ommålning 32/ Ytavlopp - ommålning xx/xxx.57 Rengöring xx/xxx.59 Rensning 21/ Rörkonstruktion - rensning Arbete mäts i verklig volym. Volym som mäts är volym av material som rensas. 32/ Ytavlopp - rensning 32/ Stuprör - rensning xx/xxx.61 Riktning 32/ Ståndare - riktning 32/ Ståndare fotplatta infästning - riktning

17 2014:046 Publ. 13(16) xx/xxx.63 Röjning Arbete mäts i verklig area. xx/xxx.67 Smörjning xx/xxx.71 Spikning xx/xxx.73 Spricklagning xx/xxx.75 Sprutning 21/ Rör - sprutning Area som mäts är area som sprutas enligt figur 2. Figur 2 Vid rörbro av korrugerad plåt mäts area vid korrugeringens topp. xx/xxx.81 Utbyte 21/ Brobaneplatta däck - utbyte 21/ Brobaneplatta däck slitplank - utbyte 21/ Aluminiumdäck - utbyte

18 14(16) Publ. 2014:046 21/ Kantbalk - utbyte I arbetet ingår del av brobaneplatta, dock med max bredd 300 mm enligt figur 3. Figur 3 21/ Skiljeremsa kantbalk - utbyte 21/ Överbyggnad - utbyte Arbete ersätts med ett belopp för hela arbetet. 31/ Tätskikt - utbyte Area som mäts är area på plattans översida enligt figur 4.

19 2014:046 Publ. 15(16) Figur 4 31/ Tillägg för avjämning av brobaneplattan Arbete mäts i verklig area. 31/ Tillägg för mekanisk fräsning Arbete mäts i verklig area. 31/ Tillägg för utförande av justeringslager, beläggning Arbete mäts i verklig vikt. 31/ Beläggning - utbyte 31/ Slitlager - utbyte 31/ Direktgjuten slitbetong - utbyte 31/ Skiljeremsa beläggning - utbyte 32/ Räcke - utbyte Längd som mäts är längd enligt figur 5. Figur 5 32/ Navföljare - utbyte

20 16(16) Publ. 2014:046 32/ Övergångskonstruktion - utbyte Längd som mäts är längd av över gångskonstruktion exklusive utskjutande membran. I arbetet ingår del av grusskift och brobaneplatta enligt figur 6. Figur 6 32/ Övergångskonstruktion tätprofil - utbyte 32/ Gångbrygga slitplank - utbyte xx/xxx.85 Vulkning xx/xxx.87 Åtdragning

Rev. BV:EB Broar. Objektnummer:... 2 3 4 5 6 7 R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp UNDERSÖKNINGAR O D. Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m

Rev. BV:EB Broar. Objektnummer:... 2 3 4 5 6 7 R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp UNDERSÖKNINGAR O D. Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m 1 Kod Text 2 3 4 5 6 7 R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp 8 Rev BV:EB Broar BBC UNDERSÖKNINGAR O D Under aktuell kod och rubrik i detta avsnitt ska i mängdförteckning anges hur mätning och ersättning av undersökningar

Läs mer

Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro

Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro 2015-04-17 1 Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro 1. Inledning Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro TRV publikation 2014:046 tillämpas

Läs mer

Handledning för upprättande av OTBbu och MF för underhåll och förbättring av bro

Handledning för upprättande av OTBbu och MF för underhåll och förbättring av bro 1 Handledning för upprättande av OTBbu och MF för underhåll och förbättring av bro 1. Inledning Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro TRV publikation 2011:158 tillämpas vid förteckning

Läs mer

2015-04-17 1 AKTIVITETSBESKRIVNING BROUNDERHÅLL EXEMPEL

2015-04-17 1 AKTIVITETSBESKRIVNING BROUNDERHÅLL EXEMPEL 2015-04-17 1 AKTIVITETSBESKRIVNING BROUNDERHÅLL EXEMPEL 2015-04-17 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Aktiviteter 4 BD:15 Grundkonstruktioner 10 100 Grundläggning 10 200 Slänt och kon 11 BD:21 Bärverk

Läs mer

Koder för inspektion av byggnadsverk

Koder för inspektion av byggnadsverk Publikation 2007:57 Koder för inspektion av byggnadsverk Del 3 Konstruktionselement för tunnlar 2007-05-01 Vägverket BaTMan Koder för inspektion av tunnlar Publ 2007:57 Innehåll Sida Del 3 Konstruktionselement

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Koder för inspektion av byggnadsverk

Koder för inspektion av byggnadsverk Publikation 2006:61 Koder för inspektion av byggnadsverk Del 1 Gemensamma koder 2006-05-17 Vägverket Innehåll Sidan Del 1 Gemensamma koder Inspektionstyper och tillståndsklasser 5 Konstruktionsdelar 6

Läs mer

Handledning digital MB Brounderhåll

Handledning digital MB Brounderhåll 2010-04-28 1 (8) Handledning digital MB Brounderhåll 1 INLEDNING Digital MB Brounderhåll är ett programpaket och hjälpmedel för upprättande av objektspecifik mängdbeskrivning (MB), mängdförteckning (MF)

Läs mer

Vägverket. Publ 1998:38. Formulär till Teknisk beskrivning (TBbu) UNDERHÅLL AV BRO

Vägverket. Publ 1998:38. Formulär till Teknisk beskrivning (TBbu) UNDERHÅLL AV BRO Vägverket Publ 1998:38 Formulär till Teknisk beskrivning (TBbu) UNDERHÅLL AV BRO 1998-04 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 1998-04 Publ 1998:38 Upphovsman (författare) Avdelningen för bro och tunnel

Läs mer

juni. MÄTNING BEDÖMNING AV BROARS TILLSTÅND exklusive Metodbeskrivningar

juni. MÄTNING BEDÖMNING AV BROARS TILLSTÅND exklusive Metodbeskrivningar 2008 - juni MÄTNING BEDÖMNING AV BROARS TILLSTÅND exklusive Metodbeskrivningar Mätning och bedömning av broars tillstånd exklusive Metodbeskrivningar Föreliggande dokument är en sammanställning av information

Läs mer

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar 1 Inledning Dessa mät- och ersättningsregler är framtagna för att användas vid upphandling av underhållsbeläggningar enligt en modell som är framtagen

Läs mer

PUBLIKATION 2006:146 Allmän teknisk beskrivning för underhåll av broar Brounderhåll 2006

PUBLIKATION 2006:146 Allmän teknisk beskrivning för underhåll av broar Brounderhåll 2006 PUBLIKATION 2006:146 Allmän teknisk beskrivning för underhåll av broar Brounderhåll 2006 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2006-12 Publikation 2006:146 S Upphovsman (författare, utgivare) Samhälle och

Läs mer

Bro över GC-väg på Sockenvägen 70m Syd Trädgårdsvägen

Bro över GC-väg på Sockenvägen 70m Syd Trädgårdsvägen Bro över GC-väg på Sockenvägen 70m Syd Trädgårdsvägen Anl/Knr: 182-33-1 (1) Ägare: IdNr2: S-608 Vägnr: Nacka kommun Förvaltare: Bandel: Nacka kommun Status: Km tal: Byggd Inspektion - Tillstånd Aktuellt

Läs mer

PUBLIKATION 2010:20 VVK. Brounderhåll

PUBLIKATION 2010:20 VVK. Brounderhåll PUBLIKATION 2010:20 VVK Brounderhåll 2010-03 Titel: VVK Brounderhåll Publikation: 2010:20 Kontaktpersoner: Ronnebrant, Robert Utgivningsdatum: 2010-03-18 Tillgängligt format: digitalt på Vägverkets hemsida

Läs mer

Brounderhåll

Brounderhåll PUBLIKATION 2009:83 TK Brounderhåll 2009-06 Titel: Tekniskt kravdokument Brounderhåll Publikation: 2009:83 Ansvarig: Enheten för underhåll Kontaktperson: Ronnebrant, Robert Utgivningsdatum: 2009-06 Utgivare:

Läs mer

Aktivitetsbestämning 6.1

Aktivitetsbestämning 6.1 Aktivitetsbestämning 6.1 Hur skall vi göra? Flik 3 Mål: Att bestämma och förteckna de aktiviteter som krävs för bygga avsett resultat. Indata: Bygghandlingar och målbeskrivning. Utdata: Aktivitetsförteckning

Läs mer

Drift- och underhållsplan 2008-2017 för broar inom Nacka Kommun

Drift- och underhållsplan 2008-2017 för broar inom Nacka Kommun Datum 2008-05-16 Rapportnummer: 596002 Drift- och underhållsplan 2008-2017 för broar inom Nacka Kommun PROJEKTENGAGEMANG ANLÄGGNINGSUNDERHÅLL I STOCKHOLM AB Fredrik Hansson Tom Ekman, granskare Projektengagemang

Läs mer

Väg 76 förbi Norrtälje Arbetsplan

Väg 76 förbi Norrtälje Arbetsplan Arbetsplan Tekniskt PM Byggnadsverk Utställelsehandling Dokumentinformation Objektnummer VST 42710 Objektnamn Väg 76 förbi Norrtälje Filnamn 0K060001 Filtyp Textdokument Programversion Word Projekteringssteg

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

Anläggnings-AMA. Metoddagen 11 febr 2010. Anvisningar i AMA Anläggning. Anläggnings-AMA. Anläggnings-AMA. Vad är Anläggnings AMA?

Anläggnings-AMA. Metoddagen 11 febr 2010. Anvisningar i AMA Anläggning. Anläggnings-AMA. Anläggnings-AMA. Vad är Anläggnings AMA? Metoddagen 11 febr 2010 Anvisningar i AMA Anläggning Vad är Anläggnings AMA? Allmän Material- och Arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten Fördelen med AMA Ett branschgemensamt beskrivningssystem AMA s

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Remiss - Får ej åberopas

Remiss - Får ej åberopas Principritningar Principritningar i detta avsnitt ger exempel på utföranden med avseende på material och mått med mera. En principritning blir gällande när den åberopas i den tekniska beskrivningen. I

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Information AMA Anläggning 17 Status AMA Anläggning 17 Några väsentliga ändringar Bitumenbundna lager Utgivning kravdokument relaterade till AMA 17

Information AMA Anläggning 17 Status AMA Anläggning 17 Några väsentliga ändringar Bitumenbundna lager Utgivning kravdokument relaterade till AMA 17 Information AMA Anläggning 17 Status AMA Anläggning 17 Några väsentliga ändringar Bitumenbundna lager Utgivning kravdokument relaterade till AMA 17 Kenneth Lind Trafikverket Sektors utredare (Svensk Byggtjänst)

Läs mer

Väg 50 Motala-Mjölby. en del av. BanaVäg Motala-Mjölby

Väg 50 Motala-Mjölby. en del av. BanaVäg Motala-Mjölby Väg 50 Motala-Mjölby en del av BanaVäg Motala-Mjölby Väg 50 Mjölby Motala Projektet omfattar ca 28 km ny riksväg 50 varav: 14 km 2+1 väg med bredden 14 meter 14 km fyrfältsväg med bredden16,5-18,5 m Ca

Läs mer

Innehåll. 1. Beskrivning i anslutning till AMA AMA i sitt sammanhang Läsa en teknisk beskrivning Göra en teknisk beskrivning 35

Innehåll. 1. Beskrivning i anslutning till AMA AMA i sitt sammanhang Läsa en teknisk beskrivning Göra en teknisk beskrivning 35 1. b e s k r i v n i n g i a n s l u t n i n g t i l l a m a Innehåll Förord 7 Författarens förord 9 1. Beskrivning i anslutning till AMA 11 AMA som verktyg 11 Beskrivningens roll i projekten 14 Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Mät- och ersättningsregler ME för Basunderhåll Väg

Mät- och ersättningsregler ME för Basunderhåll Väg 2014-09-01 Mät- och ersättningsregler ME för Basunderhåll Väg 1 av 19 Syfte Mät- och ersättningsregler för Basunderhåll Väg (ME) ska användas vid upphandling och avtal som gäller Basunderhåll Väg. Allmänna

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

Renare Mark Upphandling inom förorenade områden, Vilka är de vanligaste felen man gör i upphandlingsunderlaget?

Renare Mark Upphandling inom förorenade områden, Vilka är de vanligaste felen man gör i upphandlingsunderlaget? Renare Mark Upphandling inom förorenade områden, 2013-02-13 Vilka är de vanligaste felen man gör i upphandlingsunderlaget? Bakgrund Vikten av ett korrekt FU Ofta en slutprodukt i en lång process Spelar

Läs mer

1 Följande vägar som inte är enskilda i Värmlands län ska tillhöra bärighetsklass 2 (BK2) på följande sträckor.

1 Följande vägar som inte är enskilda i Värmlands län ska tillhöra bärighetsklass 2 (BK2) på följande sträckor. 1 Följande vägar som inte är enskilda i Värmlands län ska tillhöra sklass 2 () på följande sträckor. Vägnummer Sträcka och motiveringar Nuvarande Föreslagen 546 Bro över bäck vid Borgviks kyrka Grums kommun

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

KALLELSE 2013-03-11. Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Blå, 2013-03-11, kl 15:30. Sekreterare

KALLELSE 2013-03-11. Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Blå, 2013-03-11, kl 15:30. Sekreterare KALLELSE 2013-03-11 1 (1) Tekniska nämndens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Blå, 2013-03-11, kl 15:30 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Optimala kantbalkar. Optimala kantbalkssystem. Disposition. Allmänt om projektet - HS 20/10/2014

Optimala kantbalkar. Optimala kantbalkssystem. Disposition. Allmänt om projektet - HS 20/10/2014 20/0/204 Optimala kantbalkssystem Optimala kantbalkar Egentligen optimala kantbalkssystem Kantbalk Räcke Avvattningssystem Interaktion med beläggning och isolering eller BEBS Bridge Edge Beam System 204-0-4

Läs mer

Byggdagbok maj 2012. 25 maj. Vid Solbergsbron fortsätter formrivningsarbeten. Flygbild över Åmon och framtida Njurunda trafikplats.

Byggdagbok maj 2012. 25 maj. Vid Solbergsbron fortsätter formrivningsarbeten. Flygbild över Åmon och framtida Njurunda trafikplats. Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 060-13 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok maj 2012 25 maj Vid Solbergsbron fortsätter formrivningsarbeten. Flygbild över Åmon

Läs mer

Totalentreprenader och rambeskrivningar

Totalentreprenader och rambeskrivningar Totalentreprenader och rambeskrivningar Får en rambeskrivning en teknisk beskrivning för upphandling av en totalentreprenad se ut hur som helst? Ja, det förefaller så när man får se de mycket varierande

Läs mer

CE-märkning av räcken och andra skyddsanordningar enligt SS-EN 1317-5. Informationsdagar 2011. 5 maj Lund 9 maj Sigtuna 11 maj Göteborg 19 maj Umeå

CE-märkning av räcken och andra skyddsanordningar enligt SS-EN 1317-5. Informationsdagar 2011. 5 maj Lund 9 maj Sigtuna 11 maj Göteborg 19 maj Umeå CE-märkning av räcken och andra skyddsanordningar enligt SS-EN 1317-5 Informationsdagar 2011 5 maj Lund 9 maj Sigtuna 11 maj Göteborg 19 maj Umeå TrV:s Administrativa rutiner Leveransinnehåll Mitten 90-tal,

Läs mer

Manual för upprättande av MB Brounderhåll

Manual för upprättande av MB Brounderhåll Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 2 REVIDERING PROGRAM MARS 2011... 1 3 INSTALLATION... 1 4 FUNKTIONER I MB BROUNDERHÅLL... 2 5 SKAPA MÄNGDBESKRIVNING... 3 6 SPARA OCH SKRIV UT... 6 1 INLEDNING I detta

Läs mer

Ängelholms Kommun. Tillståndsbedömning Bro över Rönneån, (Järnvägsbron), knr Stockholm

Ängelholms Kommun. Tillståndsbedömning Bro över Rönneån, (Järnvägsbron), knr Stockholm Ängelholms Kommun Tillståndsbedömning Bro över Rönneån, (Järnvägsbron), knr 11-232-1 Stockholm 2012-01-23 Bro över Rönneån, (Järnvägsbron), knr 11-232-1 Tillståndsbedömning Beställare: Ängelholms Kommun

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

BRO Brounderhåll

BRO Brounderhåll Publ 1994:7 Allmän teknisk beskrivning för broar BRO 94 1994-09 FÖRORD BRO 94 är en allmän teknisk beskrivning (ATB) som används inom Vägverkets verksamhetsområde för broobjekt upphandlade fr o m 1994-10-01.

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

Entreprenad. Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting

Entreprenad. Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting Entreprenadjuridik Entreprenad Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting Tjänsteavtal där en uppdragstagare förpliktigar sig att

Läs mer

Hur hanterar vi CEmärkta. Lahja Rydberg Forssbeck

Hur hanterar vi CEmärkta. Lahja Rydberg Forssbeck Hur hanterar vi CEmärkta produkter Lahja Rydberg Forssbeck Disposition Byggproduktförordningen Boverkets föreskrifter och Trafikverkets föreskrifter Vårt sätt att kravställa produktkrav i AMA-världen Produktstandard

Läs mer

Appendix B: BSMs LCPs

Appendix B: BSMs LCPs Appendix B: BSMs LCPs Appendix B: BSMs LCPs Rough life-cycle plans for the various structural-members make-up the new Swedish bridges Aim and scope This appendix presents rough life-cycle plans (LCPs)

Läs mer

2 Broisolering & beläggning.

2 Broisolering & beläggning. 2 Broisolering & beläggning. Nyckel 2.0 System Beta: 2.1 Principskisser på detaljer: Förhöjd kantbalk och ytavlopp. 2.1.1 Underliggande kantbalk. 2.1.2 Grundavlopp. 2.1.3 Broände. 2.1.4 System B2A: 2.3

Läs mer

Bilaga 6 Antikvariskt förhållningssätt till de två äldre Skurubroarna

Bilaga 6 Antikvariskt förhållningssätt till de två äldre Skurubroarna Väg 222 Skurubron WSP Konsultuppdrag Slutrapport, MKB tillhörande Vägplan Bilaga 6 Antikvariskt förhållningssätt till de två äldre Skurubroarna 155(155) / R:\5645\2011\10155388\3_Dokument\14_Rapporter_PM_utredningar\Miljö_arbetsmaterial\MKB_fullständig

Läs mer

Konsten att underhålla konstbyggnader (Byggnadsverk Broar) Gatukontorsdagarna. Per Thunstedt

Konsten att underhålla konstbyggnader (Byggnadsverk Broar) Gatukontorsdagarna. Per Thunstedt Konsten att underhålla konstbyggnader (Byggnadsverk Broar) Gatukontorsdagarna 2012 Per Thunstedt Vem är Per Thunstedt? Vad kan han förmedla oss som jobbar inom kommunerna med konstbyggnader? De senaste

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Robert Ronnebrant (Ebbe Rosell) Hösten 2009

Robert Ronnebrant (Ebbe Rosell) Hösten 2009 Vad är krav och vad är råd? Robert Ronnebrant (Ebbe Rosell) Hösten 2009 VVFS TK IFS IFS Väg Intern föreskrift TK Tekniska krav TBT Teknisk beskrivningstext Ett nytt tekniskt regelverk i en ny regelverks-

Läs mer

BESKRIVNING ENTREPRENAD

BESKRIVNING ENTREPRENAD BESKRIVNING ENTREPRENAD MARKENTREPRENAD AB04 (Markarbeten och Grundläggning) MÖRTNÄS 1:728 ENFAMILJSHUS FÖRFRÅGNINGSHANDLING V6.0-F 2015-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmän Information... 3 2. Beskrivning

Läs mer

4 Gårdsbjälklag och altaner

4 Gårdsbjälklag och altaner 4 Gårdsbjälklag och altaner Nyckel 4.0 System Beta: 4.1 Principskisser på detaljer: Sockelisolering. 4.1.1 Rörelsefog i väggliv. 4.1.2 Rörelsefog i valv. 4.1.3 Brunnsisolering. 4.1.4 System B2B: 4.2 Principskisser

Läs mer

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Malmö stad Gatukontoret Bilaga x Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Handlingsnummer 06.2 Projektnummer Projekt Etapp/Del Status xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Läs mer

SPECIALIST PÅ ALLT INOM BETONG

SPECIALIST PÅ ALLT INOM BETONG SPECIALIST PÅ ALLT INOM BETONG VÅRT NAMN ÄR SYNONYMT MED GRUNDLIGA BETONGARBETEN Contec startades 2007 av Patric Johansson och Johan Blomberg. Vi är specialister på allt som rör betong, men nischade på

Läs mer

Analys av brounderhåll för Vägverket i Region Mälardalen år

Analys av brounderhåll för Vägverket i Region Mälardalen år Institutionen för Samhällsteknisk Region Mälardalen KTH Arkitektur och Samhällsbyggnad Analys av brounderhåll för Vägverket i Region Mälardalen år 24-27 Examensarbete 1 poäng, C-nivå Daniel Johansson 24-27

Läs mer

Den nya utgåvan beräknas vara publicerad på AMA:s webbtjänst strax efter årsskiftet. Arbetet med att uppdatera AMA Anläggning

Den nya utgåvan beräknas vara publicerad på AMA:s webbtjänst strax efter årsskiftet. Arbetet med att uppdatera AMA Anläggning THOMAS LINDQVIST AMA-redaktör Anläggning AB Svensk Byggtjänst FOTO: TIM FORSBERG Tillfällig spont. Arbeten med permanent spont har flyttats från avsnitt BG till CD. Arbetet med AMA Anläggning 13 Snart

Läs mer

Bro över Indalsälven vid Lit, Z 260

Bro över Indalsälven vid Lit, Z 260 EQC Bro AB, Tomas Sundström, 2014-09-15 Bro över Indalsälven vid Lit, Z 260 Dokumentation av bron inför utrivning Sveagränd 1, 784 33 Borlänge EQC Bro AB Vxl: 010-440 57 00 www.eqcgroup.se Inledning Denna

Läs mer

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal Övning kalkyl 1 Anbudskalkylering ver 1.3 1(5) 1 - Betongplatta på mark 1 Enligt mängdförteckningen till en industribyggnad innehåller en betongplatta på mark 282 m3 betong. Efter gjutning summeras levererade

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Komplexa byggnadsverk Sammanfattning Produktivitetsprogram komplexa byggnadsverk Årliga entreprenadkostnader

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:80 [Ärendenummer]

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:80 [Ärendenummer] RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:80 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson, csk 2011-02-09 1.0

Läs mer

Minska riskerna för spekulation för anbudsgivare i kommunala beläggningsentreprenader.

Minska riskerna för spekulation för anbudsgivare i kommunala beläggningsentreprenader. ENHETLIGA KOMMUNALA BELÄGGNINGSUPPHANDLINGAR TANKEN, HUR GICK DET SEDAN, HUR GÅR VI VIDARE? Peter Ekdahl DILEMMAN I KOMMUNALA RAMAVTAL Anbudsgivarna vet inte vilka objekt som utförs: tidsmässigt lägesmässigt

Läs mer

MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10

MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10 Uppvidinge kommun 2010-2011 1 MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10 Mängdförteckning och á-prislista för avgivande av anbud för beläggningsarbeten inom Uppvidinge kommuns väghållningsområde. Anbudet ska gälla under

Läs mer

Nacka kommun. Rapportnummer: Rullande Underhållsplan 5 år. PROJEKTENGAGEMANG I STOCKHOLM AB Anläggningsunderhåll

Nacka kommun. Rapportnummer: Rullande Underhållsplan 5 år. PROJEKTENGAGEMANG I STOCKHOLM AB Anläggningsunderhåll Datum 2014-11-26 Rapportnummer: 102120 Rullande Underhållsplan 5 år Nacka kommun Bilagor 5-års plan Nacka kommun PROJEKTENGAGEMANG I STOCKHOLM AB Anläggningsunderhåll Andreas Nyberg Fredrik Hansson Projektengagemang

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

Hur tydlig ska en beskrivning vara? Renare Mark - Upphandling inom förorenade områden , Gustaf Sjölund, Umeå

Hur tydlig ska en beskrivning vara? Renare Mark - Upphandling inom förorenade områden , Gustaf Sjölund, Umeå Hur tydlig ska en beskrivning vara? Renare Mark - Upphandling inom förorenade områden 2013-02-13, Gustaf Sjölund, Umeå Beskrivning = handling med föreskrifter om och/eller krav på utförande av och kvalitet

Läs mer

Alla summor i kalkylen är exkl. moms.

Alla summor i kalkylen är exkl. moms. Objekt: Daterad: 0-0- Rev: 0--0 Mollösund Dok.nr A0-Mollösund-KKA-00-A sida, Kristin Sandberg Orust kommun utreder för en ny detaljplan för samhället Mollösund. En del i utredningarna är att översvämningssäkra

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Det som anges

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

BESLUTS UNDERLAG BRO RENOVERING ALTERNATIVT NY BRO PER JULI 2014. Powerpoint Presentation för Bro Renovering alternativt Ny Bro per Juli 2014.

BESLUTS UNDERLAG BRO RENOVERING ALTERNATIVT NY BRO PER JULI 2014. Powerpoint Presentation för Bro Renovering alternativt Ny Bro per Juli 2014. BESLUTS UNDERLAG ALTERNATIVT PER JULI 2014. Powerpoint Presentation för Bro Renovering alternativt Ny Bro per Juli 2014. Utförande Östra stödmuren rivs varefter nya stödmurar uppförs med gemensam bottenplatta

Läs mer

Presentation Kenneth Lind. Disposition

Presentation Kenneth Lind. Disposition Trafikverkets regelverk Presentation Kenneth Lind Kenneth Lind Investering Avdelning Teknik och miljö Enhet Vägteknik Metoddagen Solna 2013 02 07 2 2013-02-07 Trafikverket / Investering / Teknik- och Miljö/

Läs mer

Betongreparation och ytskydd av betongkonstruktioner. I enlighet med Trafikverkets krav i TRVAMA Anläggning 10 SS-EN 1504. Innovation & Consistency

Betongreparation och ytskydd av betongkonstruktioner. I enlighet med Trafikverkets krav i TRVAMA Anläggning 10 SS-EN 1504. Innovation & Consistency Betongreparation och ytskydd av betongkonstruktioner I enlighet med Trafikverkets krav i Anläggning 10 Innovation & Consistency since 1910 Sika är ett globalt företag Sika är en global koncern med ett

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING MONTAGE, REPARATION OCH UNDERHÅLL Birsta Broräcke 3P

ARBETSBESKRIVNING MONTAGE, REPARATION OCH UNDERHÅLL Birsta Broräcke 3P ARBETSBESKRIVNING MONTAGE, REPARATION OCH UNDERHÅLL Birsta Broräcke 3P Datum: 2013-10-25 Rev: 0 Fredrik Sangö Birstaverken AB 1 av 6 Inledning Birsta 3P är ett broräcke som är testat och godkänt enligt

Läs mer

Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av entreprenader som affärside

Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av entreprenader som affärside Allt du skriver används emot dig 1 Per Nilsson Certifierad Besiktningsman Riksbehörig KA-PBL Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av

Läs mer

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-17 i KF 97/2013 Gäller från och med 2013-09-18 och tills vidare 1 Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda

Läs mer

Innehållsförteckning. Bro 2004 VV Publ 2004:56 1 6. Tätskikt och beläggning. 6. Tätskikt och beläggning... 5. 60. Allmänt... 5

Innehållsförteckning. Bro 2004 VV Publ 2004:56 1 6. Tätskikt och beläggning. 6. Tätskikt och beläggning... 5. 60. Allmänt... 5 Bro 2004 VV Publ 2004:56 1 Innehållsförteckning... 5 60. Allmänt... 5 60.1 Giltighetsområde och medgällande dokument... 5 60.2 Förkortningar... 5 60.3 Definitioner... 5 61. Tätskikt...6 61.1 Utformning...

Läs mer

Branschprojekt BSAB 2.0 presenterar CoClass

Branschprojekt BSAB 2.0 presenterar CoClass Branschprojekt BSAB 2.0 presenterar CoClass 15 min om CoClass Hur kommer slutresultatet bli? Hur har vi hanterar och beaktat synpunkter under remisstiden? Vad ingår? Var behövs det fortsatt arbete? Tillämpning

Läs mer

Innehållsförteckning. Bro 2004 VV Publ 2004:56 1 4. Betongkonstruktioner. 40. Allmänt... 7. 40.1 Giltighetsområde och medgällande dokument...

Innehållsförteckning. Bro 2004 VV Publ 2004:56 1 4. Betongkonstruktioner. 40. Allmänt... 7. 40.1 Giltighetsområde och medgällande dokument... Bro 2004 VV Publ 2004:56 1 Innehållsförteckning 40. Allmänt... 7 40.1 Giltighetsområde och medgällande dokument... 7 40.2 Förkortningar... 7 40.3 Definitioner... 7 40.4 Betongled... 7 40.5 Förtillverkad

Läs mer

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

Östra kajen, Karlsborg

Östra kajen, Karlsborg Handling K--02 Östra kajen, Karlsborg Mängdförteckning med beskrivning Kompletterande förfrågningsunderlag 2012-05-23 REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN,

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

IT-baserad betongreparationshandbok: Betongreparation.se

IT-baserad betongreparationshandbok: Betongreparation.se IT-baserad betongreparationshandbok: Betongreparation.se Mårten Janz ÅF Manouchehr Hassanzadeh Vattenfall R&D Finansiellt stöd från Elforsk och Trafikverket Varför en ny betongreparationshandbok? Färdigställdes

Läs mer

Vägen till Anläggnings AMA

Vägen till Anläggnings AMA Vägen till Anläggnings AMA I december 1999 kunde Anläggnings AMA ges ut. Nästan sex års intensivt utredningsarbete var i hamn, sex års utredningsarbete...! Men var kommer allt ifrån...? Och varför heter

Läs mer

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist PLANERAT UNDERHÅLL/ KOSTNADER FASTIGHETSUNDERHÅLL 1(6) Byggnadsår:1897 UTVÄNDIGA BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

Läs mer

5 Plana tak och takterrasser

5 Plana tak och takterrasser 5 Plana tak och takterrasser Nyckel 5.0 System Beta: 5.1 Principskisser på detaljer: Sockelisolering. 5.1.1 Rörelsefog i väggliv. 5.1.2 Rörelsefog i valv. 5.1.3 Brunnsisolering. 5.1.4 System B2B: 5.2 Principskisser

Läs mer

Metoddagen 11 februari, 2010

Metoddagen 11 februari, 2010 Metoddagen 11 februari, 2010 Ändringar i VVTBT Bitumenbundna lager 2009,rev1 Pereric Westergren, VGtav Större förändringar Samtliga kalkylvärden är flyttade från VVTBT till Vägverkets Regler för reglering

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 07 Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Tekniskt PM Geoteknik Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län Vägplan, 2016-08-12 TRV 2015/18813 1 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå

Läs mer

Regler, krav och metoder inom asfaltområdet

Regler, krav och metoder inom asfaltområdet Metoddagen Järva Krog 9 februari 2017 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Kenneth Lind Trafikverket Regler, krav och metoder inom asfaltområdet Presentation Kenneth Lind Trafikverket Investering Teknik- och

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Broar av seriekaraktär Sammanfattning Produktivitetsprogram för seriebroar Broar av seriekaraktär

Läs mer

Märke H23 förberedande upplysning om vägnära service

Märke H23 förberedande upplysning om vägnära service RIKTLINJE 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:84 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson, csk 2011-02-09 1.0

Läs mer

BESAB erfarenhet och nytänkande inom betongteknik

BESAB erfarenhet och nytänkande inom betongteknik B Y G G E R P Å K U N S K A P Datorstyrd injekteringsutrustning vid Arlandabanan. BESAB erfarenhet och nytänkande inom betongteknik Ständig kunskapsförädling och utveckling. BESAB har mer än 40 års erfarenhet

Läs mer