Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003"

Transkript

1 Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration Ingvar Svensson Maj 2003

2 Förord På några tiotal år har andelen människor med utländsk bakgrund i Sverige stigit snabbt. De stora majoriteten av de nya svenskarna har arbete eller driver egna företag och bidrar aktivt till att utveckla vårt samhälle. Men fokus hamnar ofta på de som står utanför arbetsmarknaden. För Svenskt Näringsliv är öppenheten mot omvärlden central. Vi vill ha ett samhälle som tillåter ett så fritt flöde av idéer, kunskap, varor och kapital över landets gränser som möjligt. Kontakterna med omvärlden berikar vårt land. Detta gäller självklar även friheten för människor att röra sig för att arbeta i vårt land. Ett land som är öppet mot omvärlden stimulerar näringslivet, men det gör det också lättare för människor som kommer från andra länder att komma in i vårt samhälle. I ett samhälle där ekonomin växer är det också lättare för den som står utanför att komma i jobb. I den här rapporten har vi låtit Temo ställa frågor till svenska allmänheten om integration och arbetskraftsinvandring. Rapporten bekräftar den bild vi haft, dvs att vägen till bättre integration går genom att underlätta för företag att anställa och underlätta företagande i allmänhet. I rapporten framkommer tex att invandrare som kommer till Sverige snabbt måste komma i arbete, att kraven på perfekt svenska ofta överdrivs och att skärpt diskrimineringslagstiftning inte är det viktigaste för de invandrare som är arbetslösa idag. Däremot bör det bli mer lönsamt att arbete, i förhållande till att få sin försörjning på annat sätt. Rapporten bekräftar också att det finns en stark och stabil majoritet för ökad arbetskraftsinvandring. Detta stöd är i det närmaste oförändrat jämfört med den undersökning som gjordes för ett år sedan. Stödet är störst i områden med utvecklad småföretagskultur och i utflyttningsregioner. Ingvar Svensson Projektledare Arbetskraftsinvandring och Integration Svenskt Näringsliv

3 Uppdraget Svenskt Näringsliv har gett Temo i uppdrag att genomföra en kartläggning av allmänhetens inställning i några olika frågor som rör arbetskraftsinvandring och integration av invandrare i Sverige. Kartläggningen omfattar dels en undersökning av hela den svenska allmänheten och dels en specialundersökning av två mer avgränsade geografiska områden: respektive. - Kontaktperson på Temo är Arne Modig och kan nås på tel Allmänheten Allmänhetsundersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen 1 år och äldre. För undersökningen genomfördes sammanlagt intervjuer under perioden 8 maj Intervjuerna genomfördes inom ramen för Temos telefonomnibus Temo Direkt. Specialundersökning i och Jämtland Specialundersökningen genomfördes på motsvarande sätt men riktades till ett representativt urval av befolkningen i Sjuhärdsbygden (300 intervjuer) respektive (300 intervjuer). I ingår följande kommuner: Ulricehamn, Borås, Bollebygd, Tranemo, Svenljunga och Mark Kommun. Jämtlandslän omfattar följande kommuner: Östersund, Krokom, Ragunda, Bräcke, Strömsund, Åre, Berg och Härjedalen. Urvalet har gjorts med hjälp av Temos standard för telefonnummerbaserad befolkningsurval. I denna rapport sammanfattas de viktigaste resultaten från undersökningen. Detaljerade tabeller finns som separat bilaga. 1

4 Inställningen till arbetskraftsinvandring... 3 Vilka svenskkunskaper bör man ha?... Vilka förändringar skulle göra det lättare att få arbete?... 7 Vad betyder arbete för integrationen?... 9 Egna erfarenheter av att arbeta tillsammans med invandrare Vad skulle det betyda med fler förebilder i arbetslivet? Specialundersökning i och Jämtlandslän

5 Sammanfattning: Allmänheten om arbetskraftsinvandring och integration Nio av tio svenskar tycker det är bra att människor som bor inom norden och EU kan söka och ta anställning i Sverige. Sju av tio svenskar tycker det är ett bra förslag att den som blivit erbjuden anställning i Sverige ska kunna komma hit och arbeta även om han eller hon kommer från att land utanför EU. Tre av tio tycker det är ett dåligt förslag. Fem av tio svenskar anser att det räcker om man kan förstå det viktigaste som sägs på arbetsplatsen om arbetsuppgifter, säkerhet etc. Tre av tio ställer högre krav och instämmer i att man måste kunna svenska helt. En mindre grupp, knappt två av tio, anser däremot att det räcker att man kan göra sig lite förstådd, dvs att man har baskunskaper om enkla svenska ord och uttryck. Sju av tio svenskar anser att det skulle bli lättare för invandrare att få arbete om man gjorde det mer lönsamt för den enskilde att skaffa arbete respektive om man kunde anställa till lägre kostnad under en inskolningsperiod. Nästa lika många anser att det skulle underlätta om det blev lättare för den som vill starta småföretag inom tjänstesektorn. Fem av tio anser att det skulle underlätta om det blev enklare att säga upp om man av misstag anställt fel person. Lika många anser att det skulle bli lättare om man införde mer lagstiftning mot diskriminering av invandrare. Nästan alla svenskar tycker det är viktigt för integrationen att invandrare som kommer hit får arbete så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Nästan alla svenskar är positiva till att arbeta tillsammans med personer med utländsk bakgrund. De som har egen erfarenhet av att arbeta tillsammans med personer med utländsk bakgrund är klart oftare än andra också positiva till att arbeta tillsammans med personer med utländsk bakgrund. Av alla svenskar arbetar idag fyra av tio tillsammans med personer med utländsk bakgrund. Bland anställda inom offentlig sektor arbetar idag 9 procent tillsammans med personer med utländsk bakgrund. Siffran är något lägre bland dem som arbetar inom privat sektor. Många av dem som idag inte arbetar tillsammans med personer med utländska bakgrund har tidigare gjort det. Sammanlagt har 81 procent av alla svenskar aktuell eller tidigare erfarenhet av att arbeta tillsammans med personer med utländsk bakgrund. Sju av tio svenskar anser att om det fanns fler invandrare som drev eget företag eller om fler invandrare fyllde vakanserna inom vården så skulle det vara lättare för arbetslösa invandrare att få jobb. 3

6 Inställningen till arbetskraftsinvandring I undersökningen ställdes två frågor om inställningen till arbetskraftsinvandring. Den första handlar om nuvarande regler: Sedan några år tillbaka kan människor som bor inom EU komma till Sverige och söka arbete på lika villkor som svenskar. Samma regler gäller även för svenskar som söker arbete i andra EU-länder. Även inom Norden är arbetsmarknaden gemensam. Tycker du att det är bra eller dåligt att människor som bor inom Norden och EU kan söka och ta anställning i Sverige? Diagram 1 Maj Juni % 20% 0% 0% 80% 100% Mycket bra Ganska bra Vet ej/ej svar Ganska dåligt Mycket dåligt Nio av tio svenskar (90 %) tycker det är bra att människor som bor inom norden och EU kan söka och ta anställning i Sverige. Bland dessa är det i stort sett lika vanligt att man tycker det är mycket bra ( %) som att man tycker det är ganska bra ( %). Det är bara en mycket liten grupp (8 %) som tycker detta är dåligt. I denna fråga finns det bara viss mindre skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Högutbildade, höginkomsttagare och tjänstemän tycker något oftare än andra att det är bra att människor som bor inom norden och EU kan söka och ta anställning i Sverige. Pensionärer tycker oftare än andra att det är dåligt. Politiskt finns också bara vissa mindre olikheter. Moderaternas och folkpartiets väljare tycker något oftare än andra att detta är bra. Bland såväl socialdemokraternas som miljöpartiets och vänsterpartiets väljare anser nio av tio att det är bra. Minst positiva är kristdemokraternas väljare där 1 procent tycker det är dåligt. Opinionen är i denna fråga nästan helt oförändrad jämfört med den tidigare undersökningen i juni 2002.

7 Nästa fråga handlar om ett förslag till nya möjligheter till arbetskraftsinvandring: Det finns förslag om att den som blivit erbjuden anställning i Sverige ska kunna komma hit och arbeta även om han eller hon kommer från ett land utanför EU. Tycker du att det är ett bra eller dåligt förslag? Diagram 2 Maj Juni % 20% 0% 0% 80% 100% Mycket bra Ganska bra Vet ej/ej svar Ganska dåligt Mycket dåligt Sju av tio svenskar (8 %) tycker det är ett bra förslag att den som blivit erbjuden anställning i Sverige ska kunna komma hit och arbeta även om han eller hon kommer från att land utanför EU. Två av tio (22 %) tycker det är ett mycket bra förslag och knappt fem av tio (8 %) tycker det är ganska bra. Tre av tio tycker det är ett dåligt förslag. I denna fråga finns vissa olikheter mellan befolkningsgrupper. Som i den förra frågan är högutbildade och tjänstemän oftare än andra positiva till detta förslag. Men i denna fråga är också unga människor ofta positivt inställda. I gruppen under 30 år tycker 7 procent att det är ett bra förslag att den som blivit erbjuden anställning i Sverige ska kunna komma hit och arbeta även om han eller hon kommer från ett land utanför EU. Mest negativa är arbetare och pensionärer. Politiskt finns bara vissa olikheter. Moderaternas väljare är dock oftare än andra positiva. Mest positiva av alla är dock miljöpartiets väljare där hela nio av tio tycker det är ett bra förslag. Opinionen i denna fråga är nästan helt oförändrad jämfört med den föregående mätningen i juni 2002.

8 Vilka svenskkunskaper bör man ha? I undersökningen ställdes en fråga om vilka språkkunskaper man anser att invandrare bör ha för att kunna få arbete i Sverige: Hur mycket svenska anser du att invandrare bör kunna för att få arbeta i Sverige? Anser du? 1. att det räcker att man kan göra sig lite förstådd, dvs. att man har baskunskaper om enkla svenska ord och uttryck 2. att det räcker att man kan förstå det viktigaste som sägs på arbetsplatsen om arbetsuppgifter, säkerhet etc. 3. att man måste kunna svenska helt. vet ej/ej svar Diagram 3 Förstå det viktigaste som sägs på arbetsplatsen 9% Kunna svenska helt 30% Göra sig lite förstådd 17% Vet ej/ej svar % Fem av tio svenskar anser att det räcker om man kan förstå det viktigaste som sägs på arbetsplatsen om arbetsuppgifter, säkerhet etc. Tre av tio ställer högre krav och instämmer i att man måste kunna svenska helt. En mindre grupp, knappt två av tio, anser däremot att det räcker att man kan göra sig lite förstådd, dvs att man har baskunskaper om enkla svenska ord och uttryck. I denna fråga finns bara vissa mindre skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Vissa grupper lägger dock lite mindre vikt än övriga vid kravet att man ska kunna svenska helt. Det handlar främst om högutbildade, glesbygdsbor och tjänstemän. Vänsterpartister och miljöpartister lägger inte heller lika stor vikt som andra vid att man ska kunna svenska helt. Personer utan erfarenhet av att arbeta tillsammans med utländsk bakgrund anser oftare än andra att man måste kunna svenska helt.

9 Vilka förändringar skulle göra det lättare att få arbete? Här ställdes följande fråga: Det finns olika förslag till hur man skall underlätta för invandrare att få arbete. Hur ser du själv på följande förslag? Skulle du göra det mycket lättare, något lättare, något svårare, mycket svårare för invandrare att få arbete eller gör det ingen skillnad? 1. Mer lagstiftning mot diskriminering av invandrare 2. Möjlighet att anställa till lägre kostnader under en inskolningsperiod 3. Förändringar som göra det enklare för företag att säga upp om man av misstag anställt fel person. Lättare för den som vill starta småföretag inom tjänstesektorn. Förändringar som gör det mer lönsamt för den enskilde att skaffa ett arbete jämfört med att leva på bidrag eller understöd Diagram Mer lönsamt för den enskilde att skaffa ett arbete jämfört med bidrag eller understöd Anställa till lägre kostnad under en inskolningstid Lättare för den som vill starta småföretag inom tjänstesektorn Enklare att säga upp om man av misstag anställt fel person Mer lagstiftning mot diskriminering av inv % 20% 0% 0% 80% 100% Mycket lättare Något lättare Ingen skillnad Vet ej/ej svar Något svårare Mycket svårare Drygt sju av tio svenskar anser att det skulle bli lättare för invandrare att få arbete om man gjorde det mer lönsamt för den enskilde att skaffa arbete respektive om man kunde anställa till lägre kostnad under en inskolningsperiod. Drygt sex av tio anser att det skulle underlätta om det blev lättare för den som vill starta småföretag inom tjänstesektorn. Nästan fem av tio anser att det skulle underlätta om det blev enklare att säga upp om man av misstag anställt fel person. Lika många anser att det skulle bli lättare om man införde mer lagstiftning mot diskriminering av invandrare. I dessa frågor finns inga tydliga skillnader mellan kvinnor och män. Däremot finns vissa olikheter mellan åldersgrupper. De yngsta (under 30 år) är oftare än andra för utökad lagstiftning och mer sällan för att man gör det mer lönsamt att arbeta respektive lättare att säga upp. Högutbildade är oftare än andra positiva till att man ska kunna anställa till lägre kostnader 7

10 under inskolning, att det ska bli enklare att säga upp samt att det ska bli lättare att starta småföretag inom tjänstesektorn. Storstadsbor är oftare än andra för mer lagstiftning. LO:s medlemmar har i stort sett genomsnittliga uppfattningar i dessa frågor. TCOs medlemmar anser oftare än andra att det skulle underlätta om det blev mer lönsamt att arbeta. Moderaternas och folkpartiets väljare anser oftare än andra att det skulle underlätta om det blev mer lönsamt att arbeta och om det blev enklare att säga upp. Miljöpartiets väljare tror oftare än andra på lagstiftning. Vänsterpartiets väljare misstror oftare än andra att man skulle göra det lättare att säga upp. 8

11 Vad betyder arbete för integrationen? Här ställdes följande fråga: Hur viktigt tycker du det är för integrationen att invandrare som kommer hit får arbete så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige? Diagram Mycket viktigt 71% Ganska viktigt 23% Inte alls viktigt 1% Inte särskilt viktigt 3% Vet ej/ej svar 2% Nästan alla svenskar (9 %) tycker det är viktigt för integrationen att invandrare som kommer hit får arbete så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. 71 procent tycker det är mycket viktigt och 23 procent att det är ganska viktigt. I denna fråga finns bara mindre skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Högutbildade, storstadsbor, tjänstemän och TCO-medlemmar lägger något större vikt vid denna fråga än övriga. Unga människor och LO-medlemmar anser inte att detta är riktigt lika viktigt som andra. I denna fråga finns det bara små olikheter mellan olika grupper av politiska sympatisörer. Borgerliga väljare lägger något lite mer vikt vid att invandrare så snart som möjligt ska få arbete. 9

12 Egna erfarenheter av att arbeta tillsammans med invandrare I undersökningen ingår två frågor om egna erfarenheter av att arbeta tillsammans med invandrare. Vi började med att ställa följande fråga: Är du själv positiv eller negativ till att arbeta tillsammans med personer med utländsk bakgrund? Diagram Positiv 8% Mycket positiv % Mycket negativ 1% Negativ 2% Vet ej/ej svar % Nästan alla svenskar (93 %) är positiva till att arbeta tillsammans med personer med utländsk bakgrund. procent är mycket positiva och 8 procent är ganska positiva. Kvinnor, högutbildade och tjänstemän har en något starkare positiv inställning än andra. Pensionärer och lågutbildade är inte riktigt lika starkt positiva som andra. De som har egen erfarenhet av att arbeta tillsammans med personer med utländsk bakgrund är klart oftare än andra också positiva till att arbeta tillsammans med personer med utländsk bakgrund. 10

13 I nästa steg ställdes följande fråga: Arbetar du idag tillsammans med personer med utländsk bakgrund eller har du tidigare gjort det? Diagram 7 Idag eller tidigare 81 Tidigare Idag % Av alla svenskar arbetar idag fyra av tio (39 %) tillsammans med personer med utländsk bakgrund. Bland anställda inom offentlig sektor arbetar idag 9 procent till sammans med personer med utländsk bakgrund. Siffran är något lägre bland dem som arbetar inom privat sektor (0 %). Bland LOs medlemmar är andelen 37 procent och bland TCOs medlemmar 7 procent. Bland alla tjänstemän arbetar procent tillsammans med personer med utländsk bakgrund och bland alla arbetare procent. Många av dem som idag inte arbetar tillsammans med personer med utländska bakgrund har tidigare gjort det. Sammanlagt har 81 procent av alla svenskar aktuell eller tidigare erfarenhet av att arbeta tillsammans med personer med utländsk bakgrund. Av alla i åldern 30 till år har 89 procent aktuell eller tidigare erfarenhet av att arbeta tillsammans med personer med utländska bakgrund. Andelen minskar med stigande ålder. Men också bland pensionärerna har två av tre (9 %) denna erfarenhet. 11

14 Vad skulle det betyda med fler förebilder i arbetslivet? Vi ställde följande fråga: Om det idag skulle finnas fler invandrare som drev eget företag eller fler invandrare som fyllde dagens vakanser inom sjukvården, tror du då att det skulle vara lättare eller svårare för andra, arbetslösa invandrare att få jobb eller skulle det inte göra någon skillnad. Tror du att det skulle vara.? Diagram 8 Något lättare 7% Mycket lättare 23% Mycket svårare 1% Vet ej/ej svar % Något svårare 3% Ingen skillnad 21% Sju av tio svenskar anser att om det fanns fler invandrare som drev eget företag eller om fler invandrare fyllde vakanserna inom vården så skulle det vara lättare för arbetslösa invandrare att få jobb. 23 procent tror att det skulle vara mycket lättare och 7 procent att det skulle vara något lättare. Privatanställda, tjänstemän, höginkomsttagare och personer i åldern 30 till år tror oftare än andra att fler förebilder i arbetslivet skulle göra det lättare för invandrare att få jobb. 12

15 Specialundersökning i och Jämtlandslän Undersökningen I den specialundersökning som genomförts i och i ställdes samma frågor som i den rikstäckande undersökningen. Resultat från specialundersökningen sammanfattas i denna del av rapporten. Som bilaga finns i denna rapport en fullständig uppsättning diagram som visar resultat för respektive Jämtland jämfört med resultat för hela riket. Den övergripande slutsatsen från specialundersökningen är att opinionsläget i respektive Jämtland i dessa frågor på det stora hela liknar det opinionsläge som gäller för hela den svenska allmänheten. De olikheter som finns är varken särskilt stora eller systematiska. Det visar sig vidare att de mönster av vissa mindre olikheter mellan befolkningsgrupper som går att se på riksnivå har en tendens att gå igen i de två undersökta specialområden. Resultat Nio av tio svenskar (90 %) tycker det är bra att människor som bor inom norden och EU kan söka och ta anställning i Sverige. I är det 9 procent och i Jämtland 90 procent. I är det visserligen något färre än i riket som anser att det är mycket bra, men det kompenseras av att det istället är fler där som svarar att det är ganska bra. Sju av tio svenskar (8 %) tycker det är ett bra förslag att den som blivit erbjuden anställning i Sverige ska kunna komma hit och arbeta även om han eller hon kommer från att land utanför EU. Två av tio tycker det är ett mycket bra förslag och knappt fem av tio tycker det är ganska bra. I är motsvarande andel procent. är det dock klart fler (79 %). Det som främst skiljer från övriga riket är att andelen som anser att det är ett ganska bra förslag är högre. Fem av tio svenskar (0 %) anser att det räcker om man kan förstå det viktigaste som sägs på arbetsplatsen om arbetsuppgifter, säkerhet etc. Tre av tio ställer högre krav och instämmer i att man måste kunna svenska helt. En mindre grupp, knappt två av tio, anser däremot att det räcker att man kan göra sig lite förstådd, dvs att man har baskunskaper om enkla svenska ord och uttryck. Opinionsläget är i stort sett detsamma i både och Jämtland. De olikheter som finns mellan hela riket och de två specialområden är för små för att vara statistiskt signifikanta. Också när det gäller synen på olika förslag till har man kan underlätta för invandrare att få arbete är åsikterna i stort sett de samma i och Jämtland som för hela riket. Drygt sju av tio svenskar anser att det skulle bli lättare för invandrare att få arbete om man gjorde det mer lönsamt för den enskilde att skaffa arbete (7 %) respektive om man kunde anställa till lägre kostnad under en inskolningsperiod.(7 %). Drygt sex av tio (3 %) anser att det skulle underlätta om det blev lättare för den som vill starta småföretag inom tjänstesektorn. I samtliga dessa frågor skiljer bara enstaka procent mellan hela riket och de två specialområdena Nästan fem av tio av alla svenskar ( %) anser att det skulle underlätta om det blev enklare att säga upp om man av misstag anställt fel person. Stödet för detta är något lite högre i såväl 13

16 (2 %) som i Jämtland (2 %). Nästa fem av tio svenskar ( %) anser att det skulle bli lättare om man införde mer lagstiftning mot diskriminering av invandrare. Här är andelen densamma i, men något lite högre i Jämtland (0 %). Nästan alla svenskar (9 %) tycker det är viktigt för integrationen att invandrare som kommer hit får arbete så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. 71 procent tycker det är mycket viktigt och 23 procent att det är ganska viktigt. Opinionsläget detsamma i såväl som Jämtland. Nästan alla svenskar (93 %) är positiva till att arbeta tillsammans med personer med utländsk bakgrund. procent är mycket positiva och 8 procent är ganska positiva. I är det något färre som anser att det är mycket positivt (3 %) men det kompenseras av att fler anser det vara ganska positivt (8 %). I Jämtland är opinionen också mycket lik den i hela riket. Av alla svenskar arbetar idag fyra av tio (39 %) tillsammans med personer med utländsk bakgrund. I är andelen något lite högre (3 %) medan den är klart lägre i Jämtland (2 %). Många av dem som idag inte arbetar tillsammans med personer med utländska bakgrund har tidigare gjort det. Sammanlagt har 81 procent av alla svenskar aktuell eller tidigare erfarenhet av att arbeta tillsammans med personer med utländsk bakgrund. Sju av tio svenskar (70 %) anser att om det fanns fler invandrare som drev eget företag eller om fler invandrare fyllde vakanserna inom vården så skulle det vara lättare för arbetslösa invandrare att få jobb. Siffrorna för både (7 %) och Jämtland ( %) är något lägre. Skillnaderna är dock inte statistiskt säkerställda. 1

17 Diagrambilaga: Svenska allmänheten, och Diagram 9 Inställning till arbetskraftsinvandring Allmänheten % 20% 0% 0% 80% 100% Mycket bra Ganska bra Vet ej/ej svar Ganska dåligt Mycket dåligt Diagram 10 Bra att även den som kommer från ett land utanför EU kan få anställning i Sverige? Allmänheten % 20% 0% 0% 80% 100% Mycket bra Ganska bra Vet ej/ej svar Ganska dåligt Mycket dåligt 1

18 Diagram 11 Vilka svenskkunskaper bör man ha för att få arbeta i Sverige? Allmänheten Jämtlandslän % 20% 0% 0% 80% 100% Kunna svenska helt Förstå det viktigaste som sägs på arbetsplatsen Göra sig lite förstådd Vet ej/ej svar Diagram 12 Hur kan olika förändringar underlätta för invandrare att få arbete i Sverige? Mer lönsamt för den enskilde att skaffa ett arbete jämfört med bidrag eller understöd - Allmänheten Anställa till lägre kostnad under en inskolnings tid - Allmänheten Lättare för den som vill starta småföretag inom tjänste sektorn - Allmänheten % 20% 0% 0% 80% 100% Mycket lättare Något lättare Ingen skillnad Vet ej/ej svar Något svårare Mycket svårare 1

19 Diagram 13 Enklare att säga upp om man av misstag anställt fel person - Allmänheten Mer lagstiftning mot diskriminering av inv. - Allmänheten % 20% 0% 0% 80% 100% Mycket lättare Något lättare Ingen skillnad Vet ej/ej svar Något svårare Mycket svårare Diagram 1 Vad betyder arbete för integrationen av invandrare i Sverige? Allmänheten % 20% 0% 0% 80% 100% Mycket viktigt Ganska viktigt Vet ej/ej svar Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt 17

20 Diagram 1 Hur många tycker det är positivt att arbeta tillsammans med invandrare? Allmänheten % 20% 0% 0% 80% 100% Mycket positiv Positiv Vet ej/ej svar Negativ Mycket negativ Diagram 1 Hur många har erfarenhet av att arbeta tillsammans med invandrare? Idag eller tidigare - Allmänheten Tidigare - Allmänheten 1 Idag - Allmänheten % 18

21 Diagram 17 Skulle det vara lättare för arbetslösa invandrare om fler invandrare drev eget företag eller fyllde vakanser inom sjukvården? Allmänheten % 20% 0% 0% 80% 100% Mycket lättare Något lättare Ingen skillnad Vet ej/ej svar Något svårare Mycket svårare 19

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001.

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001. TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden TIMBRO Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Rapport från opinionsundersökning 2 februari 2009 Arne Modig 1 Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Syftet med undersökningen

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj Arne Modig

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj Arne Modig TEMO AB Postadress Box 19 S-171 6 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-69 60 00 Fax 08-69 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum:

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum: Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Synovate: Arne Modig Projektnummer: S-114614 Datum: 2008-02-05 Sammanfattning Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag?

Läs mer

Företagsamhetsmätning Jämtlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Jämtlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Jämtlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Jämtlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige 2003-11-13 T- 24932 Kontaktpersoner: Kundföretaget AB: TEMO: Kontaktperson: Arne Modig TEMO AB,

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 och 25 intervjuades 1. personer om hur de

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Jämtlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Jämtlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Jämtlands län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Jämtlands län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet s 14 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 ruari och den 3 s 14 intervjuades 1.

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den december Ipsos: david.ahlin@ipsos.com 4 Ipsos. All rights reserved Ökat stöd för svenskt Nato-medlemskap Stödet för att Sverige bör gå med

Läs mer

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Rapport Förbifart Stockholm Stockholms Län Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Bakgrund och syfte 4 Förbifart Stockholm har fått s.k. tillåtlighet av regeringen den 3 september. Arbetet med

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Allmänhetens förtroende för näringslivet

Allmänhetens förtroende för näringslivet Allmänhetens förtroende för näringslivet Februari 2004 T-110133 Temo: Arne Modig Datum: 2004-02 - 25 Undersökningens genomförande Svenskt Näringsliv har gett TEMO i uppdrag att ställa några frågor till

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och intervjuades drygt 1.000 personer.

Läs mer

Allmänheten om kärnkraft

Allmänheten om kärnkraft Novus Opinion Allmänheten om kärnkraft Oktober 2008 Arne Modig 2008-10-30 Allmänheten om kärnkraft Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Analysgruppen vid KSU, Kärnkraftsäkerhet

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 -research Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och den

Läs mer

Stockholmarna om tiggeri 24 oktober Ipsos.

Stockholmarna om tiggeri 24 oktober Ipsos. Stockholmarna om tiggeri 24 oktober 2016 1 2015 Ipsos. Majoritet av stockholmarna vill förbjuda tiggeri 55 procent av stockholmarna tycker att tiggeri ska vara förbjudet medan 31 procent tycker att det

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2012-2013 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Något fler nyanmälda platser senaste månaderna

Läs mer

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Marie Demker Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12. Ekonomi-SKOP 2 s 2 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomiska situation - Borgerliga sympatisörer betydligt mer pessimistiska än rödgröna - Öka optimism om den egna hushållsekonomin

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

SVENSKA FOLKET OCH NATO

SVENSKA FOLKET OCH NATO Svenska folket och Nato SVENSKA FOLKET OCH NATO ULF BJERELD E fter det kalla krigets slut har neutraliteten successivt lyfts ut ur den svenska säkerhetspolitiska doktrinen. Under det kalla kriget användes

Läs mer

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören 2014-08-26 Karin Nelsson Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören Mätning om politiska åsikter Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets förtroende för de olika

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

Företagsamheten 2011 Jämtlands län

Företagsamheten 2011 Jämtlands län Företagsamheten 2011 Jämtlands län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett bra år för företagsamheten i Jämtland. Under året ökade antalet företagsamma personer med drygt 300 personer, det vill säga

Läs mer

Svenska folket om finansiering av välfärden

Svenska folket om finansiering av välfärden Svenska folket om finansiering av välfärden Rapport version 1 SKL: Per Sedigh Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink S-114952 2008-02-18 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag

Läs mer

SVENSKARNA, NATO OCH IRAK-KRIGET

SVENSKARNA, NATO OCH IRAK-KRIGET Svenskarna, Nato och Irak-kriget SVENSKARNA, NATO OCH IRAK-KRIGET ULF BJERELD Ä nda sedan det kalla krigets slut har den svenska folkopinionen präglats av stabilitet i frågor kring alliansfrihet och Nato-medlemskap.

Läs mer

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni TV4/NOVUS OPINION VÄLJARBAROMETER - en av de stora väljarbarometrarna i Sverige NOVEMBER Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni I TV4/Novus Opinion

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen

Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen Vänster och höger i fl yktingopinionen VÄNSTER OCH HÖGER I FLYKTINGOPINIONEN MARIE DEMKER Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen 2002 har frågor kring arbetskraftsinvandring,

Läs mer

Vem vill rösta på ett företagarparti?

Vem vill rösta på ett företagarparti? Juni 2010 Vem vill rösta på ett företagarparti? Innehåll Sammanfattning... 3 Den svenska allmänhetens beredskap att rösta på ett företagarparti... 4 LO-medlemmar positiva till ett företagarparti... 5 Företagarna

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2015 De till arbete minskade I slutet av juli 2015 påbörjade cirka 482 av alla

Läs mer

Nato-medlemskap och svensk militär

Nato-medlemskap och svensk militär Nato-medlemskap och svensk militär närvaro i Afghanistan Nato-medlemskap och svensk militär närvaro i Afghanistan Ulf Bjereld F rågan om svenskt Nato-medlemskap är fortfarande kontroversiell i svensk politik

Läs mer

Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden

Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden TIMBRO Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden 11 mars 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden Nio av tio har under

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

Ien debattartikel i Dagens Nyheter strax före valet 1991 förespråkade dåvarande

Ien debattartikel i Dagens Nyheter strax före valet 1991 förespråkade dåvarande DEN SVENSKA NATO-OPINIONEN EN FRÅGA OM SÄKERHETSPOLITISK IDENTITET? ULF BJERELD Ien debattartikel i Dagens Nyheter strax före valet 1991 förespråkade dåvarande moderatledaren Carl Bildt en förändring av

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Feb mar 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Feb mar 12. Ekonomi-SKOP 21 s 16 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - stärks - Ny uppåtriktad trend etablerad men från en låg nivå - Bland Sverigedemokraternas sympatisörer dominerar pessimismen - Men även många

Läs mer

Företagsamheten 2017 Jämtlands län

Företagsamheten 2017 Jämtlands län Företagsamheten 2017 Jämtlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2016 De till arbete minskade något I slutet av januari 2016 påbörjade cirka

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2003:3 Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 Förord Framtiden byggs av kunskap och lärande. Vetenskapen genererar ny kunskap. Men kunskap blir inte aktiv utan fotfäste

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Ekonomi viktigast Den ekonomiska situationen i världen har gjort att folket rankar ekonomi som den viktigaste politiska frågan just nu. Tidigare har arbetslöshet

Läs mer

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län mars månad 2016 De till arbete minskade I slutet av mars 2016 påbörjade cirka 528 av alla

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Hur ofta kramas svenskarna på jobbet?

Hur ofta kramas svenskarna på jobbet? Novus Opinion Hur ofta kramas svenskarna på jobbet? November 2008 Arne Modig 2008-11-12 Kramar i arbetslivet Syftet med undersökningen är att ge en bild av kramarnas roll i det svenska arbetslivet. Undersökningen

Läs mer

Allmänhetens syn på Vetenskap

Allmänhetens syn på Vetenskap DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2002:2 Allmänhetens syn på Vetenskap 2 Allmänhetens syn på vetenskap VA-rapport 2002:2 3 ISSN: 1653-6843 ISBN 13: 978-91-85585-01-4 (tryckt) ISBN 10: 91-85585-01-7

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003 AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003 T-24818 Kontaktpersoner: Aktiefrämjandet: Katja Lager info@aktieframjandet.se, tel: 08-24 33 85 Temo AB: Arne Modig, e-post: arne.modig@temo.se tel: 08 522 330 05 Anna-Karin

Läs mer

ARBETSLÖSHETEN SOM POLITISK SAKFRÅGA

ARBETSLÖSHETEN SOM POLITISK SAKFRÅGA ARBETSLÖSHETEN SOM POLITISK SAKFRÅGA MARIA OSKARSON Långt in på 1980-talet var arbetslöshet ett perifert politiskt problem i Sverige. Den öppna arbetslösheten låg på endast några få procent, och sågs knappast

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275 1 Ny nummerplan Undersökning i Temo Direkt oktober 2001 2 Temo har på uppdrag av Post & Telestyrelsen genomfört en uppföljande studie av en tidigare genomförd kvalitativ undersökning om attityderna till

Läs mer

Aktiefrämjandet AKTIEÄGANDET I SVERIGE December 2001

Aktiefrämjandet AKTIEÄGANDET I SVERIGE December 2001 TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 8-629 6 Fax 8-629 6 99 Internet www.temo.se Aktiefrämjandet AKTIEÄGANDET I SVERIGE December 21 T2235 22-1-11 Arne

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen november

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen november Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen november 05 05-11 -21 T- 112183 Kontaktpersoner: TEMO: Arne Modig 073 950 3005, arne.modig@temo.se David Ahlin 073 950 3016, david.ahlin@temo.se

Läs mer

Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken

Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken Augusti 04 Ipsos: Johanna Laurin Gulled, Henrik Karlsson 04 Ipsos. All rights reserved Syfte och metod Undersökningens syfte: Att undersöka vilket parti väljarna tycker

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem 2014-05-23 Karin Nelsson Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem Mätning om politiskt missnöje Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets missnöje med olika samhällsproblem.

Läs mer

Allmänheten om kärnkraft

Allmänheten om kärnkraft Novus Opinion Allmänheten om kärnkraft Mars 2010 Arne Modig Viktor Wemminger 2010-03-22 1 Allmänheten om kärnkraft Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Analysgruppen vid KSU, Kärnkraftsäkerhet

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Jämtlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Jämtlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Jämtlands län Företagsamheten 2012 jämtlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Jämtlands län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP-research Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 10 juni och den 5 juli 2016 intervjuades

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -08-19 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015 De till arbete minskade I slutet av september 2015 påbörjade cirka 680

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Jämtlands län Östersund, 170510 Maria Salomonsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 De till arbete minskade I slutet av april 2017 påbörjade cirka 636 av alla som var inskrivna

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Allmänheten om alkoholpolitiken. Datum:

Allmänheten om alkoholpolitiken. Datum: Allmänheten om alkoholpolitiken Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2006-05-11 Undersökningen Synovate Temo på uppdrag av Svenska Bryggareföreningen. Målgrupp: den svenska allmänheten 18 år och äldre. Telefonintervjuer

Läs mer

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö Novus Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de tre stadsdelarna

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 18 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Minskat missnöje men fortsatt lågt betyg för regeringen - Lägsta förtroendebalansen sedan maj 2005-44 procent anser att regeringen

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer