Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750"

Transkript

1 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g

2 Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband från Telia. Det ger dig tillgång till alla typer av anslutningar för mobilt bredband som vi kan erbjuda; edge (via gsm), 3G och turbo-3g. Med Telia Mobilt bredband Kontant får du även tillgång till våra ca 3300 surfzoner.* Den här installationshandboken gör det enkelt att snabbt komma igång och använda ditt mobila bredband. Sedan surfar du snabbt och säkert, var du än är. En finess med ditt nya usb-modem är att det finns plats för ett extra minneskort, så att det kan fungera både som modem och usb-minne. Innehåll Lär känna modemet 4 Förbered usb-modemet 5 Installera drivrutiner och program från usb-modemet med Windows 6 Installera drivrutiner och program från usb-modemet med Mac OS 7 Anslut till internet 8 Ladda ditt kontantkort för mer surftid 9 Frågor & svar: Telia Mobilt bredband Kontant 11 Så här ser du vilket nät du är ansluten till 12 Huawei usb-modem för edge /3G/turbo-3G Modemets prestanda, ta emot data: upp till 6 Mbit/s, skicka data: upp till 1 Mbit/s. Rekommenderade operativsystem: Windows 7, Windows Vista (med SP 1), Windows XP (med SP 2 eller senare), Windows 2000 (med SP 4) eller Mac OS 10.6 (eller senare) Usb 2.0 rekommenderas för maximal prestanda. Säkerhetsföreskrifter: Utsätt inte usb-modemet för extremt höga eller låga temperaturer. Utsätt inte usb-modemet för vatten eller fuktighet. Stäng av usb-modemet ombord på flygplan. Annars finns det risk för att usb-modemet stör flygplanets kontrollsystem. Stäng av usb-modemet i närheten av elektroniska enheter med hög precision. Usb-modemet kan påverka prestandan på denna typ av utrustning (t.ex. implanterad medicinsk utrustning). Använd inte usb-modemet i områden med explosionsrisk. Försök inte att demontera usb-modemet eller dess tillbehör. Endast kvalificerad personal har tillåtelse att utföra underhåll. *) Telias surfzoner byggs ständigt ut. För att kunna utnyttja våra surfzoner behöver du en dator som kan kommunicera via trådlösa nätverk.

3 Lär känna usb-modemet 1 Förbered usb-modemet A Ta bort det bakre ytterhöljet från usb-modemet. B 1 1 Sätt i SIM-kortet. 2 Sätt i minneskortet, om du väljer att använda ett. 4 1 Lock med hål för snodd, som håller ihop lock och modem 2 Usb-kontakt 3 Hål för snodd 6 4 Statusindikator 5 Hållare för minneskort 6 Hållare för SIM-kort C Sätt tillbaka det bakre ytterhöljet på usb-modemet. D Se till att de sitter ordentligt. Anslut modemet till ett ledigt usb-uttag i din dator. Gå sedan vidare till steg 2 och läs om hur du installerar programmet. Obs! Ta inte ut minneskortet medan modemet används. Det kan skada både kortet och själva modemet. 4 5

4 2 A Installera drivrutiner och program från usb-modemet med Windows 2 B Installera drivrutiner och program från usb-modemet med Mac OS A 1 När du sätter i usb-modemet i datorn startar installationen av program och drivrutin automatiskt. B 1 När du sätter i usb-modemeti datorn kommer ett Finderfönster upp. Klicka på ikonen Telia Mobilt bredband som finns i fönstret för att installera. A 2 Datorns operativsystem kommer automatiskt att identifiera usbmodemet och starta programmet. Följ instruktionerna när de dyker upp på skärmen. Om installationen inte startar automatiskt kan du gå in i utforskaren, välja modemet och klicka på filen autorun.exe A 3 När installationen är slutförd ligger en genväg till programmet på skrivbordet. A 4 För att aktivera ditt kontantkort skickar du ett sms från programmet till 4466 med texten kontantsurf. När du fått ett sms tillbaka är ditt abonnemang aktivt och du kan börja surfa! 6 B 2 B 3 Följ instruktionerna på skärmen och slutför installationen. För att aktivera modemet: Välj Systeminställningar i Apple-menyn, välj därefter Nätverk. Markera Huawei-modemet i listan till vänster, välj Förval i Konfiguration-menyn, ange *99# som telefonnummer och tryck på Anslut. B 4 För att aktivera ditt kontantkort skickar du ett sms från programmet till 4466 med texten kontantsurf. När du fått ett sms tillbaka är ditt abonnemang aktivt och du kan börja surfa! 7

5 3 Anslut till internet 4 Ladda ditt kontantkort för mer surftid A B C Starta datorn och sätt i modemet i ett ledigt usb-uttag. Starta programmet genom att dubbelklicka på ikonen på skrivbordet. Klicka sedan på Connect. Nu är din dator ansluten och det är bara att starta webbläsaren. Mac OS-användare kan behöva upprepa proceduren för att aktivera modemet. Obs! Se alltid till att programmet är stängt innan du tar ut modemet ur datorn. Du som är Mac OS-användare ska klicka på Koppla ifrån när du är inne i Nätverk under Systeminställningar. För att få tillgång till våra surfzoner skickar du ett sms från ditt program till 4466 med texten surfzon. Inom någon minut får du ett svar med inloggningsuppgifter. När du startar ditt Telia Mobilt bredband Kontant första gången är det laddat för ett dygns surf. Så här gör du för att ladda mer surftid: Du som är kund hos Swedbank, Nordea eller Handelsbanken kan ladda ditt Telia Mobilt bredband Kontant i din internetbank. Du kan köpa en laddningscheck i Telias butiker, hos Telias återförsäljare eller hos ATG-ombud. Aktivera checken: Skicka ett sms från ditt program till 4466 med texten ladda följt av mellanslag och koden du får på checken. Besök telia.se/ladda för ytterligare alternativ. Du kan ladda Telia Mobilt bredband Kontant för: Ett dygn (24 timmar) En vecka En månad (30 dagar) När surfperioden eller den ingående datavmängden är slut får du ett sms som påminnelse. Då laddar du en ny period för att surfa vidare. 8 9

6 Frågor & Svar: Telia Mobilt bredband Kontant Vad är Telia Mobilt bredband Kontant? Telia Mobilt bredband Kontant är erbjudandet för dig som vill ha total kostnadskontroll med förbetald surfperiod. Vilka olika surfperioder finns det? Ett dygn (24 timmar) En vecka En månad (30 dagar) Hur laddar jag mitt Telia Mobilt bredband Kontant? För att ladda en ny surfperiod finns många val. Vi rekommenderar laddning via internetbank eller laddningscheck. Hur kontrollerar jag hur mycket jag har kvar av min surfperiod? För att veta hur lång tid av din surfperiod du har kvar skickar du ett sms från ditt program till 4466 med texten saldo. Inom några sekunder får du ett sms tillbaka med information om kvarvarande surfperiod. Vad händer när den förbetalda surfperioden är slut? Strax innan surfperioden är slut får du ett ett sms som påminnelse. Då laddar du en ny period för att surfa vidare. Hur får jag tillgång till Telias surfzoner? För att få inloggningsuppgifter till Telias surfzoner skickar du ett sms från ditt program till 4466 med texten surfzon. Inom några sekunder kommer du få svar med användarnamn samt lösenord. Kan jag ladda mitt Telia Mobilt bredband Kontant med en Telia Refill samtalscheck? Nej, du kan bara använda en laddningscheck avsedd för Telia Mobilt bredband Kontant. Fungerar Telia Mobilt bredband Kontant i utlandet? Nej, Telia Mobilt bredband Kontant fungerar inte i utlandet. Hur lång är giltighetsperioden för Telia Mobilt bredband Kontant? Giltighetstid för ett Telia Mobilt bredband Kontant är 12 månader. All aktivitet på kortet förlänger giltighetstiden med 12 månader. Vart vänder jag mig om jag har fler frågor eller problem? För frågor eller support om produkten besök telia.se/mobiltbredbandsupport eller ring Telias kundtjänst på nummer Vad händer när den ingående datamängden är förbrukad? Strax innan datamängden är slut får du ett sms som påminnelse. Då laddar du en ny period för att surfa vidare

7 Så här ser du vilket nät du är ansluten till The quick way to the Internet Statusindikator This is your USB modem that you use with your mobile broadband from Telia. It gives you access to all types of connections for mobile broadband that we can offer; edge (via GSM), 3G and turbo-3g. With Telia Mobilt bredband Kontant you also get access to our approximately 3300 surf zones.* This installation handbook makes it simple and quick to get started and use your mobile broadband. Then you can surf quickly and securely wherever you are. One feature with the new USB modem is that there is space for an extra memory card so that it can function as both a modem and USB memory. Statusindikatorns olika betydelser Lyser inte: Strömmen är inte på, eller urkopplat Blinkar grönt snabbt: Inkopplat Blinkar grönt långsamt: På väg att anslutas via edge Grönt fast sken: Anslutet via edge Blinkar blått : På väg att anslutas via 3G Blått fast sken: Anslutet via 3G Blågrönt fast sken: Anslutet via turbo-3g För support, läs mer på telia.se/mobiltbredbandsupport Huawei USB modem for edge /3G/turbo-3G Modem performance, receive data: up to 6 Mbit/s, data transmission: up to 1 Mbit/s. Recommended operating system: Windows 7, Windows Vista (with SP 1), Windows XP (with SP 2 or later), Windows 2000 (with SP 4) or Mac OS 10.6 (or later) USB 2.0 recommended for maximum performance. Safety instructions: Do not expose the USB modem to extremely high or low temperatures. Do not expose the USB modem to water or moisture. Disable the USB modem onboard aircraft. Otherwise there is a risk that the USB modem can interfere with the aircraft s control system. Disable the USB modem when close to high precision electronic units. The USB modem can affect the performance of this type of equipment (for example, implanted medical equipment). Do not use the USB modem in areas where there is a risk of explosions. Do not attempt to disassemble the USB modem or its components. Only qualified personnel have authorisation to carry out maintenance. 12 *) Telia s surf zones are constantly being expanded. In order to use our surf zones you need a computer that can communicate via wireless networks. 5

8 Getting to know your USB modem Contents Getting to know your modem 3 Prepare the USB modem 4 1 Install drivers and programs from the USB modem with Windows 5 Install drivers and programs from the USB modem with Mac OS Connect to the Internet 7 Refill your prepaid phone card for more surf time 8 Questions & answers: Telia Mobilt bredband Kontant 9 This is how you see which network you are connected to Cover with a hole for the cord, which holds the cover and modem together 2 USB connector 3 Hole for cord 4 Status indicator 5 Memory card holder 6 SIM card holder 10 3

9 1 Prepare the USB modem 2 A Install drivers and programs from the USB modem with Windows A C Take off the rear outer cover from the USB modem. Replace the rear outer cover on the USB modem. B D Insert the SIM card. 2 Insert the memory card, if you choose to use one. Make sure that they are securely placed. Connect the modem to a free USB outlet in your computer. Then continue to step 2 and read about how to install the program. IMPORTANT! Do not remove the memory card while the modem is in use. This could damage both the card and the actual modem. A 1 When you insert the USB modem in the computer, installation of the program and drivers starts automatically. A 2 The computer s operating system will automatically identify the USB modem and start the program. Follow the instructions that appear on the screen. If the installation does not start automatically you can go to the finder, select the modem and click on the file autorun.exe A 3 When the installation is complete a shortcut icon for the program can be seen on the desktop. A 4 To activate your prepaid phone card send an SMS from your program to 4466 with the text kontantsurf When you receive the return SMS your subscription is active and you can start surfing. 4 5

10 B 1 B 2 B 3 2 B Install drivers and programs from the USB modem with Mac OS When you insert the USB modem in the computer, a Finder window will appear. Click on the icon Telia Mobilt bredband that is shown in the window in order to install. Follow the instructions on the screen and complete the installation. To activate the modem: Select System settings in the Apple menu and then select Networks. Highlight the Huawei modem in the list to the left, select Preselect in the Configuration menu, enter *99# as the tele-phone number and press Connect. B 4 To activate your prepaid phone card send an SMS from your program to 4466 with the text kontantsurf When you receive the return SMS your subscription is active and you can start surfing. A B C 3 Connect to the Internet Start the computer and insert the modem in a free USB input. Start the program by double-clicking on the icon on the desktop. Then click on Connect. Now your computer is connected and all you have to do is start your web browser. Mac OS users may need to repeat the procedure to activate the modem. IMPORTANT! Always make sure that you shut down the program before you remove the modem from the computer. Mac OS users must click on Disconnect when you are in Networks under System settings. To get access to our surf zones, send an SMS from your program to 4466 with the text surfzon. Within a few minutes you will receive an answer with login information. 6 7

11 4 Refill your prepaid phone card for more surf time Questions & answers: Telia Mobilt bredband Kontant When you start your Telia Mobilt bredband Kontant for the first time, it is loaded for one day of surfing. This is how you refill for more surf time: If you are a customer of Swedbank, Nordea or Handelsbanken, you can refill your Telia Mobilt bredband Kontant in your Internet bank. You can purchase a refill check in Telia shops, at Telia retailers or at ATG outlets. Activate the check: Send an SMS from your program to 4466 with the text ladda followed by a blank space and the code you get on the check. Visit telia.se/ladda for additional alternatives. You can refill Telia Mobilt bredband Kontant for: One day (24 h) One week One month (30 days) When the surf period or the included data volume is ended you will get an SMS as a reminder. You then refill for a new period and continue surfing. What is Telia Mobilt bredband Kontant? Telia Mobilt bredband Kontant is an offer for people who want to have total cost control with prepaid surf periods. What different surf periods are available? One day (24 h) One week One month (30 days) How do I refill my Telia Mobilt bredband Kontant? There are many ways to refill for a new surf period. We recommend refilling via an Internet bank or a refill check. How do I check to see how much I have left on my surf period? To know how much time is left on your surf period send an SMS from your program to 4466 with the text saldo. What happens when the prepaid surf period has ended? Just before the surf period has ended you will get an SMS as a reminder. You then refill for a for a new period and continue surfing. What happens when the included data volume is used up? Just before the included data volume is used up you will get an SMS as a reminder. You then refill for a new period and continue surfing. 8 9

12 This is how you see which network you are connected to How do I get access to Telia s surf zones? To get access to our surf zones, send an SMS from your program to 4466 with the text surfzon. Within a few minutes you will get an answer with a user name and password. Status indicator Can I refill my Telia Mobilt bredband Kontant with a Telia Refill check? No, refilling for another amount other than a day, week or month is not possible and will result in an error message. Does Telia Mobilt bredband Kontant function outside Sweden? No, Telia Mobilt bredband Kontant does not function outside Sweden. How long is the validity period for Telia Mobilt bredband Kontant? The validity period for Telia Mobile broadband Cash is 12 months. All activity on the card extends the validity period by 12 months Who do I contact if I have additional questions or problems? For questions or support regarding the product, visit telia.se/mobiltbredbandsupport, or call Telia customer service at Status indicator s different indications Not illuminated: Power is not on or not connected Green, blinking rapidly: Connected Green, Blinking slowly: Preparing to connect via edge Green, continuous: Connected via edge Blue, blinking: Preparing to connect via 3G Blue, continuous: Connected via 3G Blue-green, continuous: Connected via turbo-3g For support, read more at telia.se/mobiltbredbandsupport 10 11

13 TSP Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge / 3G / turbo-3g Modemets prestanda, ta emot data: upp till 6 Mbit/s, skicka data: upp till 1 Mbit/s. Rekommenderade operativsystem: Windows 7, Windows Vista (med SP 1), Windows XP (med SP 2 eller senare), Windows 2000 (med SP 4) eller Mac OS 10.6 eller senare. Usb 2.0 rekommenderas för maximal prestanda. Telia Mobilt bredband Kontant with usb-modem Huawei E1750 edge / 3G / turbo-3g Modem s performance, data reception: up to 6 Mbit/s, data transmission: up to 1 Mbit/s. Recommended operating systems: Windows 7, Windows Vista (med SP 1), Windows XP (med SP 2 or later), Windows 2000 (med SP 4) or Mac OS 10.6 or later. USB 2.0 is recommended for optimal performance.

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100 Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator Svenska design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PALM

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation........2 2. Funktion...2 3. Användningsområden...2 4. Tekniska specifikationer...3 5. Komma igång (Snabb-guide)...4,5

Läs mer

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system EDW-100 82324-2 Installation Note 08-50 SE EN EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system Inledning EDW-100 är en industrianpassad Ethernetadapter med seriellt gränssnitt till Bewator- 2010

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Online reträtt vägledning - Vecka 25

Online reträtt vägledning - Vecka 25 Online reträtt vägledning - Vecka 25 Jesus såsom vatten, ljus, och livet självt Vägledning: Vem är Jesus för oss Den här veckan fortsätter vår vandring med Jesus att växa på djupet. Eftersom vår önskan

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Uppgradera till ArcGIS for Desktop 10.3

Uppgradera till ArcGIS for Desktop 10.3 Uppgradera till ArcGIS for Desktop 10.3 Innan du startar installationen kontrollera att din dator uppfyller systemkraven, se System requirements: http://desktop.arcgis.com/en/desktop/latest/get-started/system-requirements/arcgis-desktopsystem-requirements.htm

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Application for Evaluation of Foreign Higher Education Wallingatan 2 Box 45093 SE-104 30 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 10 470 03 00 Fax: +46 10 470

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok

Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok Regleringsmodell: T06G Regleringstyp: T06G001 Upplysningar och varningar OBS: Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. CAUTION: VIKTIGT!

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 Thank you for choosing an Assalub pump. It is a high-quality

Läs mer

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1 Produkthandbok Innehållsförteckning Komma igång... 1 Innehåll... 1 Hur du sätter på dig din Flex... 1 Välja armband... 1 Ta av spännet... 1 Knäppa fast spännet... 2 Sätt i trackern... 2 Hur du låser armbandet...

Läs mer

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Prisenkät Survey of rates 2011 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Förord Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), den största översättarorganisationen i

Läs mer

ZAFENA CONNECTOR MANUAL

ZAFENA CONNECTOR MANUAL ZAFENA CONNECTOR MANUAL Husbyvägen 16 590 31 Borensberg SWEDEN Sidan av 9 version:2011-11-01 Page 2 of 9 TABLE OF CONTENTS 1. Introduction... 3 2. The product... 3 3. Schematic sketch of Zafena Connector...

Läs mer