SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö"

Transkript

1 Seniorkapital

2 Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20

3 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank Vi på SBAB har under många år samarbetat med partners i hela Sverige. Försäljningen av bolån via samarbetspartners är idag en av våra största distributionskanaler. Avtalet med Folksam är ett av de viktigaste vi har tecknat på flera år och vi kommer göra allt för att ni ska märka detta. För er innebär samarbetet att ni får snabb tillgång till bolån. Bolånet som är en del i Seniorkapitalprodukten, marknadsförs och säljs under eget varumärke. Vår ambition är att ni ska uppleva det enkelt att byta leverantör, trots att det innebär nya rutiner och nytt systemstöd. Vi strävar alltid efter att anpassa våra processer och systemstöd enligt era behov. Det här utbildningsmaterialet är en fördjupning av utbildningen och är tänkt att användas som en uppslagsbok om du kör fast, eller känner att du behöver repetera något avsnitt från utbildningsdagarna. Har ni frågor angående bolåneprodukterna finns vår kundtjänst tillgänglig för att ge snabba svar. Kontaktuppgifter hittar du längst bak i denna pärm. Eric Perman Key Account Manager (Banksamarbeten) SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö 3

4 Låneprodukter Låneprodukter Bottenlån Folksam erbjuder bottenlån på villor, bostadsrätter och fritidshus. Villor, bostadsrätter och fritidshus belånas upp till 60 % av marknadsvärdet. Lägsta lånebelopp är kr och högsta är kr. Lånevillkor När kunden fått sitt lån beviljat är det dags att välja lånevillkor. Kunden fyller själv i önskad bindningstid och amorteringstakt i de lånehandlingar som skickas ut innan utbetalningen av lånet. Bindningstider Ett bottenlån kan delas upp i valfritt antal lånedelar. En uppdelning av lånet medför inga kostnader, men ger kunden möjlighet att sprida sina risker genom att välja olika bindningstider på de olika delarna. Kunden kan välja bindningstider från tre månader upp till tio år. Inbetalningar Kunderna betalar sina lån månadsvis och alltid i efterskott. Kunder som väljer månadsavisering betalar alltid via autogiro. Kunden kan välja att betala avin via autogiro, post- eller bankgiro. 4

5 Kreditregler Kreditregler När en låneansökan kommit in görs en kreditprövning för att se om ansökan kan beviljas eller inte. Prövningen görs av handläggare på SBAB och baseras på kundens ekonomiska förutsättningar samt på den bostad som ska utgöra säkerhet för lånet. Samtliga krav måste vara uppfyllda både gällande låntagare och låneobjekt för att lån ska beviljas. Vem kan låna hos Folksam? För att beviljas lån hos Folksam krävs att kunden: Äger eget boende (villa, bostadsrätt eller fritidshus) Är myndig Är folkbokförd i Sverige sedan minst sex månader Saknar betalningsanmärkningar Har en stadigvarande inkomst Klarar kalkylkraven Kalkylkrav Vid kreditprövningen görs en kalkyl där kundens inkomster ställs mot hans/hennes utgifter. Kalkylen visar hur mycket kunden har kvar att leva på av sin nettoinkomst efter att boendekostnader och vissa andra fasta kostnader är betalda. Beloppet är olika stort för barn/vuxna, och för ensamstående/de som lever i flerhushåll. Inkomster De inkomster som räknas med i kalkylen är följande: Lön Pension Inkomst från näringsverksamhet Barnbidrag Underhåll Endast ovanstående typer av inkomster kan räknas med. Andra inkomster i form av t. ex. hyresintäkter, studiemedel eller kapitalinkomster kan inte tillgodo-räknas. Kalkylen baseras endast på låntagarens inkomster, inkomster från eventuella andra personer i hushållet kan endast räknas med om personen även står med som medlåntagare. Alla inkomster ska kunna styrkas skriftligen genom t. ex. intyg från arbetsgivare, lönespecifikationer eller bokslut för egen rörelse. Den inkomstuppgift kunden uppgivit stäms alltid av mot den inkomst kunden taxerat för, i de fall då det är en stor avvikelse mellan de båda uppgifterna behöver den uppgivna inkomsten styrkas. Kalkylen baseras även på stadigvarande inkomster. Som stadigvarande räknas inkomster från pensioner som inte är tidsbegränsade som exempelvis allmän pension och tjänstepension. Vid andra typer av inkomster som t.ex. efterlevandepension och privata pensionsförsäkringar görs en prövning från fall till fall. Huvudregeln är dock att endast stadigvarande inkomster ska räknas med i kalkylen. Inom produkten Seniorkapital görs ett undantag från ovanstående i och med att den livränta som produkten medför får tillgodoräknas i kalkylen. Eventuella bostadsbidrag räknas inte med i kalkylen. Stadigvarande inkomster och anställningsformer Som stadigvarande räknas inkomst från fast arbete eller pension. Inkomst från näringsverksamhet räknas som stadigvarande under förutsättning att företaget varit verksamt under så lång tid att minst ett komplett bokslut finns. Inkomst från visstidsanställning eller a-kassa kan räknas med i vissa fall då det finns två låntagare och minst en har stadigvarande inkomst enligt ovan. I de fallen görs dock alltid en individuell prövning. 5

6 Kreditregler Kostnader Följande kostnader räknas med i kalkylen: Ränta på bolån (nettokostnad baserad på aktuell kalkylränta Amortering på bolån Månadsavgift (vid lån på bostadsrätt) Driftskostnad, fastighetsavgift och eventuell tomträttsavgäld (vid lån på fastighet) Ränta och amortering på övriga krediter, såsom billån, privatlån och kontokort. Avbetalning på studielån Underhåll Kostnader för övriga bostäder, t. ex. fritidshus. Vad belånar Folksam? Folksam kan belåna följande typer av bostäder: Villor Bostadsrätter (även andel i bostadsförening) Fritidshus För att säkerheten ska godkännas krävs att: Bostaden används till eget boende eller som fritidsbostad Bostaden ligger i Sverige Vid villa: Bostaden har en boyta på mellan 50 och 300 m 2 samt en standardpoäng på minst 20. Vid bostadsrätt: Bostaden har en boyta på mellan 20 och 300 m 2 samt att bostadsrättsföreningen har god ekonomi Vid fritidshus: Bostaden har en boyta på mellan 30 och 200 m 2 Samma regler och avgränsningar gäller hela Sverige. Hur kunden använder bostaden avgör om en fastighet ska belånas som villa eller fritidshus. Bostadsrättsföreningens ekonomi kontrolleras av SBAB i samband med kreditprövningen. Uppgifter i kreditupplysning En kreditupplysning tas på varje låntagare i samband med en kreditprövning. I upplysningen kontrolleras så att kunden är fri från betalningsanmärkningar och att den inkomst som uppgivits stämmer överens med den inkomst som kunden taxerat för. Samtidigt görs även en kontroll på hur många gånger kunden varit omfrågad hos upplysningscentralen. Ett stort antal förfrågningar kan medföra avslag på låneansökan. I kreditupplysningen framgår det även hur många och hur stora krediter utan säkerhet kunden har. Även den uppgiften stäms av mot det kunden uppgett i sin ansökan. Värderingar I samband med kreditprövning fastställs alltid det aktuella marknadsvärdet på bostaden som ska belånas. Ett värde gäller i tre månader från värderingstillfället. Alla värderingar ska vara skriftliga. 6

7 Kreditregler Säkerhet Fastigheter Som säkerhet för lån på villor och fritidshus krävs pantbrev i fastigheten på belopp minst motsvarande det totala lånebeloppet. Behövs nya pantbrev administrerar SBAB det. Med pantbrev menas en handling utfärdad som bevis för en inteckning i en fastighet. Pantbreven utfärdas av inskrivningsmyndigheten och är knutna till den fastighet de är uttagna i. De flesta pantbrev existerar idag endast i elektronisk form men det förekommer även skriftliga pantbrev. Då det finns skriftliga pantbrev behöver de skickas in till SBAB innan utbetalning av lånet. Pantbreven är numrerade utifrån den ordning de tagits ut, innehavaren till det först uttagna pantbrevet är den som först har rätt till återbetalning vid en eventuell försäljning. Bostadsrätter Vid belåning av bostadsrätter pantsätts nyttjanderätten till bostaden. SBAB kräver förstahandspant, d.v.s. att bostadsrätten inte är pantsatt hos annat kreditinstitut. 7

8 Låneprocess Låneprocess Ansökan En ansökan om lån görs av handläggare i ert system. Direkt en ansökan skickats in görs en första prövning, detta steg är helt automatiserat. Prövningen börjar med att en kalkyl upprättas för att se att kunden uppfyller de ekonomiska krav som ställs. Är kraven på kalkylen uppfyllda tas en kreditupplysning. Dessa kontroller tar upp till 30 sekunder och när de är klara ges ett första besked. Skulle kalkylkraven inte vara uppfyllda blir beskedet avslag. Samma besked ges i de fall där kreditupplysningen visar på betalningsanmärkningar. I systemet går det att utläsa om avslaget berodde på kundens ekonomiska förutsättningar eller på uppgifter som framkommit i kreditupplysningen. Är kalkylkraven uppfyllda och kreditupplysningen ser bra ut, är ansökan godkänd. När ansökan kommit in till SBAB tas den om hand av en handläggare som går igenom ansökan. Behövs inga ytterligare uppgifter beviljas ansökan. Ansökan kan komma att få avslag efter den manuella prövningen. Vilka uppgifter behövs för en ansökan För att kunna göra en ansökan åt en kund krävs att rådgivaren har tillgång till följande uppgifter om kunden: Namn, personnummer, adress, civilstånd och antal barn Nuvarande lån bolån, billån, privatlån, kontokrediter, studielån Underhåll som kunden får eller betalar Kostnad för barnomsorg Övriga bostäder utöver den som ska belånas, taxeringsvärden, hyror etc. Vid belåning av villa eller fritidshus Fastighetsbeteckning Vid belåning av bostadsrätt Föreningens namn Lägenhetsnummer Lägenhetens adress Boyta och antal rum Månadsavgift 8

9 Låneprocess Kompletteringar Efter att handläggaren hos SBAB prövat en ansökan kan ytterligare uppgifter behövas. De vanligaste kompletteringarna som behövs är: Arbetsgivarintyg/pension inklusive de tre senaste lönespecifikationerna Värdering Bostadsrättsföreningens årsredovisning När en ansökan blivit beviljad När en ansökan blivit beviljad är nästa steg att alla lånehandlingar ska skickas till kunden. Handläggaren hos Folksam skickar alla handlingar direkt till kunden för underskrift, alternativt lämnar handlingarna personligen när kunden är på kontoret. Innan handlingarna kan skickas behöver handläggaren på Folksam veta om, och i så fall hur kunden vill ha sitt lån uppdelat. Handlingarna ska sedan undertecknas av samtliga låntagare och skickas till SBAB som sköter hela utbetalningen av lånet. Efter att lånet blivit utbetalt Folksam sköter alla kundkontakter i samband med frågor kring lånen som kan uppstå efter det att lånen betalats ut, t. ex. frågor gällande inbetalningar, avier och villkorsändringsdagar. 9

10 Handlingar Handlingar De handlingar som skrivs ut när ett lån är beviljat ska undertecknas av kunden och sedan skickas till SBAB. Eftersom det är flera handlingar som ska undertecknas kan det, både för att underlätta för kunden och för att inget ska missas, vara bra att markera på handlingarna precis vad som ska undertecknas. På grund av Finansinspektionens krav på identifiering vid lånehantering ska Folksam ta kopia på legitimation. De handlingar kunden får är följande: Brev innehåller allmän information och information om eventuella kostnader för uttag av pantbrev och lagfart. Skuldebrev ett skuldebrev för varje lånedel. Skuldebrevet ska undertecknas av samtliga låntagare. Skulle det även finnas fler ägare till bostaden än låntagarna behöver även de underteckna skuldebreven i egenskap av pantsättare. ID-kopia krävs även på ev. annan pantsättare. Val av lånevillkor och betalningsuppdrag den blankett där kunden får fylla i önskad räntebindningstid, amorteringstakt etc. Ska lånet utbetalas direkt till kundens konto är det på denna blankett kontonumret ska fyllas i. Blanketten ska undertecknas av alla låntagare. Observera att i de fall då kundens lån är kopplat till försäkringslösning skall alltid pengarna in på Folksam Seniorkapitalkonto. Ansökan inskrivningsärende kommer med vid belåning av fastighet där lagfart eller pantbrev ska tas ut. Ansökan ska vara undertecknad av samtliga ägare till fastigheten samt eventuella makar. Gäller det ansökan om lagfart är det de kommande ägarna som ska underteckna blanketten, inte de nuvarande. Meddelande om pantsättning av bostadsrätt kommer alltid med vid belåning av bostadsrätt och ska undertecknas av samtliga ägare till bostadsrätten. I de fall där kunden ska flytta lån från ett annat låneinstitut till Folksam eller bostadsrätten är obelånad, behöver dock även bostadsrättsföreningen underteckna blanketten innan den skickas in. Autogiromedgivande Kontonummer ska fyllas i och kontohavaren ska underteckna. Allmänna villkor behöver inte undertecknas. 10

11 Ränterådgivning Ränterådgivning Dela upp lånet i flera delar Fördelarna med detta är att kunden kan välja olika bindningstider och på så sätt sprida ränterisken över olika villkorsändringsdagar. Även om kunden inledningsvis vill ha hela sitt engagemang mot en viss typ av ränta kan det komma situationer i framtiden som gör att han vill välja olika typer. Det är då fördelaktigt att redan från början ha delat upp lånen så att kunden snabbt kan agera. Räntediskussion När det gäller val av ränta måste utgångspunkten vara hur ekonomin ser ut för kunden. Har kunden god ekonomi med breda marginaler kan kanske mer fokus läggas på rörlig ränta. Är marginalerna små bör man kanske istället lägga mer bundet.naturligtvis måste kundens personlighet spela stor betydelse i räntediskussionen. Värderar kunden trygghet bör rekommendationen vara bunden ränta och om kunden är mer riskbenägen kan större del av lånet läggas rörligt. Ge inga raka rekommendationer om val av ränta. Beslutet måste vara kundens. Allt rörligt Fördelar Kostnaderna följer med ner om räntan sjunker Flexibilitet gällande val av amorteringsnivå (utöver ev. amorteringskrav) Det går att lösa lånen utan någon större ränteskillnadsersättning Nackdelar Kostnaderna stiger om räntan höjs Allt bundet (med olika bindningstider) Fördelar Nackdelar Stabilitet i ekonomin, lätt att budgetera Stiger räntorna påverkas inte kostnaderna Större sannolikhet att ha villkorsändring på lån när räntorna är låga om lånen har olika bindningstider Går räntorna ner ligger kostnaden ändå kvar på samma nivå Amorteringen går inte att ändra under bindningstiden Risk att räntan är hög vid nästa villkorsändring Ränteskillnadsersättning kan uppstå vid förtidslösen Mix av bundet och rörligt Fördelar Ger stabilitet i ekonomin samtidigt som möjlighet finns att kostnaderna sjunker på delar av lånet vid räntenedgångar Flexibilitet finns gällande amortering på det rörliga lånet Nackdelar Följaktligen en mix av nackdelarna med att ha allt rörligt respektive allt bundet 11

12 FAQ Kreditprövning och -regler Vad kan Folksam belåna? Folksam belånar villor, bostadsrätter och fritidshus. Bostäder som belånas ska vara kundens egna boende alternativt fritidsbostad. Detta innebär att vi inte belånar bostäder som används till uthyrning eller annan verksamhet. En villa som ska belånas ska ha en boyta på mellan 50 och 300 m 2. En bostadsrätt ska vara på mellan 20 och 300 m 2 och ett fritidshus på mellan 30 och 200 m 2. FAQ Vilka krav ställs på låntagaren för att bli beviljad lån hos Folksam? De grundläggande kraven för att kunna låna hos oss är att man äger sin bostad, bor och är folkbokförd i Sverige, har en fast inkomst samt saknar betalningsanmärkningar. Kundens ekonomi måste sedan klara av den boendekalkyl vi gör i samband med kreditprövningen. Beloppet är olika stort för barn och vuxna. Hur mycket kan kunden låna? Hur mycket kunden kan låna beror dels på marknadsvärdet på bostaden som belånas och dels på kundens kalkyl. För att beviljas lån måste kunden uppfylla våra krav både gällande kalkylen och marknadsvärdet. I kalkylen tittar vi på kundens inkomst och familjesituation i förhållande till boendekostnad och övriga kostnader. För att kunna avgöra om en kund kan beviljas lån eller inte behöver vi därför ha tillgång till kundens alla uppgifter. Enbart en uppgift om exempelvis kundens inkomst är inte tillräckligt för att kunna fatta ett kreditbeslut. Villor, bostadsrätter och fritidshus kan belånas upp till 60 % av marknadsvärdet. Hur mycket kan man som mest låna hos Folksam? Det högsta belopp en kund kan låna är kr. Hur lite kan man som minst låna hos Folksam? Det minsta belopp vi kan lägga upp lån på till en ny kund är kr. Har kunden sedan tidigare lån hos Folksam är det lägsta lånebeloppet kr. Vilka inkomster räknas med i kalkylen? Som inkomst räknas lön, pension och uttag från egen firma. Vi räknar även med eventuella barnbidrag. Kapitalinkomster, hyresintäkter och studiemedel är exempel på inkomster som inte kan räknas med i kalkylen. Alla inkomster ska kunna styrkas. Räknas tillgångar med i kalkylen? Nej, vi räknar endast med de löpande inkomsterna. Vilken ränta och amortering räknar ni med i kalkylen? I kalkylen räknar vi med en kalkylränta. Detta gör vi för att se att kunden klarar av räntekostnaden även om räntorna går upp. Den amortering vi räknar med i kalkylen motsvarar 40 års serieamortering på lånebelopp upp till 60 % av bostadens värde. Kan man ta lån ensam om man är gift/sambo? Vill kunden stå som ensam låntagare fast det finns fler vuxna i hushållet går det bra under förutsättning att kunden med sin egen inkomst kan dra runt hela hus-hållet. Vi kan då inte räkna med makes/sambos inkomst alls i kalkylen. 12

13 FAQ Vad tittar ni på i kundens kreditupplysning? I samband med prövningen av en ansökan tas alltid en kreditupplysning på låntagaren. Där tittar vi om kunden har några betalningsanmärkningar, vilken inkomst han/hon taxerat för samt om kunden har några övriga krediter. Vi tittar även på hur många kreditupplysningar som tagits på kunden samt om kunden äger fler fastigheter än den som ska belånas. Är det negativt om kreditupplysningen visar ett stort antal förfrågningar? Om det i kreditupplysningen framgår att kunden omfrågats ett stort antal gånger tas det med i bedömningen. Vi tittar då på vart kunden är omfrågad och varför (riskklass). Detta påverkar eller ändrar ej riskklassen. Hur länge är ett kreditbeslut giltigt? Våra beslut är giltiga i högst sex månader, därefter måste en ny kreditprövning göras. Dock längst så länge underliggande kreditupplysning är giltig. Låneansökan Vilka uppgifter behövs för att göra en låneansökan? För att kunna göra en kreditprövning behöver vi kundens personuppgifter, upp-gifter om inkomst och anställningsform samt uppgifter om hur hushållet ser ut (civilstånd, antal barn). Vi behöver även uppgifter om kundens alla lån och om han/hon betalar eller får någon form av underhåll. Om kunden äger fler fastigheter än den bostad som ska belånas ska även de tas upp i ansökan. Dessutom behöver vi uppgifter om den bostad som ska belånas. Om det är en fastighet behöver vi dess beteckning. Är det istället en bostadsrätt som ska belånas behöver vi föreningens namn, lägenhetsnummer samt lägenhetens storlek och månadsavgift. Vilka kompletteringar kan behövas? Kunden kan behöva komplettera sin låneansökan med ytterligare uppgifter innan kreditprövningen kan bli klar. Det vanligaste är att kunden behöver styrka den inkomst som uppgivits eller att det krävs en värdering utav bostaden som ska belånas. Är det en bostadsrätt som ska belånas kan vi även behöva få in föreningens senaste årsredovisning. När behöver kunden styrka sin inkomst? Vi stämmer av de inkomstuppgifter vi får från kunderna mot de inkomster de taxerat för tidigare år enligt kreditupplysningen. Avviker den uppgivna inkomsten mot den taxerade behöver den styrkas. Kunden kan även behöva styrka sin inkomst om han/hon nyligen påbörjat en anställning/pensionen. Hur styrks inkomsten? Inkomsten ska styrkas genom undertecknat intyg från arbetsgivaren där kundens anställningstyp och inkomst framgår. Vi behöver även ha kopior på de tre senaste lönespecifikationerna. Har kunden eget företag ska inkomsten styrkas genom bokslut för företaget eller deklaration. Företaget måste därför ha varit igång under minst ett år. När väljer kunden lånevillkor? När ett lån blivit beviljat får kunden lånehandlingar att underteckna. Kunden får där fylla i vilken räntebindningstid, amorteringstakt etc. de önskar. 13

14 FAQ Hur lång tid tar det innan kreditprövningen är klar? I regel bör en första prövning av ärendet vara klar inom två bankdagar efter det att ansökan skickats in. Hur lång tid det sedan tar innan lånet är beviljat och klart beror på om det behövs några kompletterande uppgifter eller handlingar. För att allt ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att alla uppgifter i låneansökan fylls i korrekt. Hur lång tid tar det innan utbetalningen av lånet är klar? När Folksam har fått tillbaka kundens alla lånehandlingar och allt är undertecknat och klart sker utbetalningen vanligtvis efter två bankdagar om kunden inte önskat något annat datum. Vid belåning av bostadsrätter kan vi behöva invänta underskrift från bostadsrättsföreningen innan utbetalning. Värderingar När behöver en värdering göras? SBAB måste i samband med samtliga kreditprövningar fastställa ett aktuellt marknadsvärde på bostaden som ska belånas. Med aktuellt menas att värdet inte får vara äldre än tre månader. I vissa fall kan SBAB själva fastställa marknads-värdet, genom en datavärdering. Vilka objekt kan datavärderas? Datavärderingar kan göras av villafastigheter som används till permanentboende. För att datavärdering ska kunna göras krävs att fastigheten är taxerad som en villa, en fastighet som används som villa men som är taxerad som t.ex. fritidshus kan alltså inte datavärderas. Kan taxeringsvärdet användas som belåningsvärde? Ska kunden belåna sitt fritidsboende kan taxeringsvärdet användas som belåningsvärde. Gäller det belåning av villa måste dock alltid ett marknadsvärde fastställas. Vad avgör om en fastighet räknas som villa eller fritidshus? Det är hur kunden använder fastigheten som styr, inte hur den är taxerad. En fastighet räknas alltså som villa om det är kundens permanentboende. För att en datavärdering ska kunna göras måste dock fastigheten både användas till permanentboende och vara taxerad som villa. Amortering Måste kunden amortera på lånen? Nej, eftersom kunden endast får låna 60 % av marknadsvärdet. Kan amorteringen ändras på ett lån? Amorteringstakten kan ändras i samband med lånets villkorsändringsdag, när bindningstiden löper ut. Justering av amorteringsbelopp på ett tremånaderslån kan ske under pågående villkorsperiod. Kostar det något att göra extraamorteringar? Vill kunden göra en extraamortering mitt under en pågående bindningsperiod kan de få betala ränteskillnadsersättning. 14

15 FAQ Kostnader Vad är ränteskillnadsersättning och när tas den ut? Om en kund vill lösa eller binda om ett lån innan bindningstiden gått ut kan det medföra en kostnad i form av ränteskillnadsersättning. Ränteskillnadsersättningen är en kompensation för långivarens förlust i och med att lånet betalas in i förtid. Om kunden exempelvis binder sitt lån hos Folksam/SBAB i fem år lånar vi upp pengar på motsvarande tid. Både Folksam/SBAB och låntagaren förbinder sig alltså att betala den fastställda räntan under fem år. Om kunden sedan väljer att säga upp lånet innan bindningstiden löpt ut måste Folksam/SBAB fortsätta att betala räntan medan kundens ränteinbetalningar upphör. Nu får Folksam/SBAB tillbaka det förskottsinbetalda beloppet och kan placera om det men om det sker till en lägre ränta än den man fick från den ursprunglige kunden gör Folksam en förlust. Enligt lag ska då kunden betala kompensation för förlusten. Hur mycket kunden måste betala i ränteskillnadsersättning beror därför på skillnaden mellan den ränta kunden bundit lånet till och den aktuella räntan då kunden vill lösa lånet samt hur lång tid som återstår av bindningstiden. Vad kostar det att ta ut nya pantbrev? Inskrivningsmyndighetens kostnad vid uttag av nya pantbrev är 2 % av pantbrevsbeloppet samt en expeditionsavgift på 375 kr. Långivarens arvode för arbetet med att ta ut nya pantbrev är 500 kr. När behövs det tas ut nya pantbrev? När man belånar en fastighet ska det som säkerhet för lånet finnas pantbrev på belopp som minst motsvarar lånebeloppet. Om det behövs nya pantbrev sköter långivaren kontakterna med inskrivningsmyndigheten. Vad kostar lagfart? När man ansöker om lagfart på en fastighet i samband med överlåtelse är inskrivningsmyndighetens kostnad 1,5 % av köpeskillingen samt en expeditionsavgift på 825 kr. Långivarens arvode för arbetet med lagfartsansökan är 750 kr. Övriga frågor Kan man välja räntefördelning? Om det finns fler än en låntagare kan kunderna själva välja hur de vill att ränteinbetalningarna som rapporteras till skatteverket ska fördelas. Har kunderna inga särskilda önskemål fördelas räntan lika mellan låntagarna. Amortering Kan jag ändra amortering på mitt bundna lån? Förändringar i villkoren kan göras i samband med villkorsändringsdagen. Din villkorsändringsdag står på den villkorsbilaga du fått från oss. 15

16 FAQ Vad menas med rak amortering? Rak amortering innebär att amorteringsbeloppet är lika stort vid varje betalningstillfälle. Kan jag välja amorteringsfrihet på mitt lån? Ja, eftersom det inte finns något amorteringskrav vid belåning under 85 %. Hur gör jag en extraamortering? Du kan kostnadsfritt göra en extraamortering på ett 3-månaders lån eller i samband med villkorsändringsdag på ett bundet lån. Att göra en extraamortering under en pågående bindningsperiod kan innebära att du får betala ränteskillnadsersättning. Om du gör en extraamortering i samband med villkorsändring kan du kryssa i detta på den blankett du får hem inför villkorsändringen. För att göra en extraamortering utan samband med villkorsändringsdag - kontakta oss på telefon. Avier När får jag min första avi? Den första inbetalningen sker den 30:e månaden efter den månad ditt lån blivit utbetalt. När kommer avierna? Betalar du månadsvis kommer avierna cirka två veckor innan förfallodagen. Har min avi blivit betald via Autogiro? Varje månad skickar SBAB ut en specifikation som visar hur mycket och när vi ska dra pengar från ditt konto. Om pengarna inte dragits från ditt konto på detta datum eller tre dagar efter förfallodatum har något blivit fel och du måste betala in pengarna manuellt. Lättast är att betala in via Internet på bankgiro , ange lånenummer eller personnummer som referens. Min avi har inte kommit denna månad, hur vet jag vad jag ska betala? Kontakta Folksam. Vad är årsavi? Om ditt lån är bundet under hela året skickar SBAB ut en avi i början av året där årets samtliga månadsbetalningar finns specificerade. Du kommer alltså inte att få hem någon pappersavi varje månad. Varför har jag fått en påminnelseavi? Om du betalar via autogiro har det antingen fattats pengar på ditt konto den dag som SBAB försökte dra beloppet, eller så har det blivit tekniskt fel. Vi kan inte gå in och dra pengar vid ett senaredatum, så lättast är om du använder den avi som är bifogad med påminnelsen och betalar in med. Jag hade inte pengar på mitt konto på förfallodagen, vad göra? SBAB kan inte gå in och dra pengar vid en senare datum, om pengarna inte var bokförda på ditt konto senast bankdagen innan förfallodagen måste du betala in avin manuellt. Det gör du enklast genom att använda bankgironummer och tydligt ange person- eller lånenummer som referens. Cirka tio dagar efter förfallodagen skickar vi en påminnelseavi, där det finns ett inbetalningskort bifogat. Påminnelseavgiften är för närvarande 50 kr. 16

17 FAQ Vilka bank- och plusgironummer kan jag betala in min avi till? Använd helst det bank- eller plusgironummer som angivits på avin. Om det inte finns angivet kan du använda dig av BG Var noga med att tydligt ange lånenummer eller personnummer som referens. Vanliga kundfrågor När är min villkorsändringsdag? När du binder ett lån skickar vi en villkorsbilaga till dig, där du bland annat hittar din villkorsändringsdag. Räntefördelning En gång per år anmäler SBAB till Skatteverket hur mycket ränta du som kund betalat in till oss. Om lånet har flera låntagare har man möjlighet att fördela räntebelastningen olika mycket på låntagarna. Vill du ha en speciell fördelning på ditt lån så kontakta oss. Om ingen ändring görs av låntagaren delas räntan automatiskt lika mellan låntagarna. Kan jag förhandla om räntan? Nej, priset sätts efter den aktuella listräntan. Varför är ett tremånaderslån bundet på ett år? Vår kortaste räntebindningstid är tre månader. För att du ska slippa få hem erbjudanden om ombindning var tredje månad använder vi oss av en ettårig villkorsperiod som vi räntejusterar var tredje månad. Hur binder man en tremånaders ränta och när? Du kan kostnadsfritt binda ditt tremånaderslån när som helst. Om du kontaktar oss före kl är du garanterad dagens ränta. Ska jag välja bunden eller rörlig ränta? Man ska inte bara titta på relationen mellan rörlig och bunden ränta i dagsläget, utan också ta hänsyn till åt vilket håll den rörliga räntan är på väg. Men vad ska man tro om ränteutvecklingen framåt och hur ska man resonera vid sitt räntebeslut? Man kan börja med att ta till sig analyser och prognoser från olika bedömare och med hjälp av dem försöka bilda sig en egen uppfattning. När du sedan fattar ditt beslut är det framför allt en fråga om din egen vilja och förmåga att ta risk. Den egna ekonomin måste avgöra. Om man är osäker kan man dela upp lånet i flera delar, och till exempel lägga en del rörligt, en del bunden på två år och en del bunden på fem år. 17

18 Frågor och svar Vad krävs av Folksam för att ett lån ska kunna betalas ut? Respektera SBAB:s svars- och öppettider. Kundtjänsten hanterar alla Folksams ärenden och inte bara just dina, ditt ärende kan därför inte gå före i kön. Tänk på: Alla ärenden hanteras i turordning, att ringa och påminna om ett ärende påskyndar därför inte hanteringen. Respektera SBAB:s kreditregler. Kreditreglerna kan tyckas förhindra affärer men de är även ett hjälpmedel som gör det enklare för er att satsa på rätt kunder. Dessutom medför kreditreglerna även att kvalitén på de utbetalda lånen blir hög. Skicka in kompletta ärenden. Se till att kunden alternativt säljaren skickar in alla handlingar och uppgifter som behövs. Desto snabbare alla uppgifter inkommer desto snabbare kan du och därmed även din kund få besked. Skicka ut lånehandlingar så snart som möjligt. För att alla handlingar ska hinna undertecknas och returneras innan utbetalningsdag är det bra om kunderna får sina handlingar så snart det är möjligt. Det kan därför vara bra att stämma av hur kunden vill ha sitt lån uppdelat direkt lånet är beviljat. Meddela sedan SBAB så att handlingar kan skapas. Checklista Kreditregler Nedanstående checklista kan användas för att säkerställa att ärendet du jobbar med har möjlighet att beviljas. Om svaret är nej på någon av nedanstående frågor kommer ansökan få avslag. Belånar kunden en bostadsrätt, en villa eller ett fritidshus? Är det kunden som äger bostaden? Ska bostaden användas till eget boende (alternativt som fritidshus)? Ligger bostadens boyta inom de tillåtna gränsvärdena? Ska alla låntagare bo i bostaden som ska belånas? Är kunden folkbokförd i Sverige? Har kunden en stadigvarande inkomst/pension? (Vikariat, provanställningar och projektanställningar räknas inte som stadigvarande)

19

20

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Allmän information om bolån

Allmän information om bolån Allmän information om bolån Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Allmän information om bolån 1 Denna information har tagits

Läs mer

Bolånekod. EU-kod för information om bolån

Bolånekod. EU-kod för information om bolån Svenska Bankföreningen 2002-04-10 Version 2 Bolånekod EU-kod för information om bolån Allmän information till konsumenten Informationen i denna folder har tagits fram gemensamt av de långivare som är medlemmar

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Inkomstuppgift och boendekostnad inom Vård och omsorg

Inkomstuppgift och boendekostnad inom Vård och omsorg Sidan 1 av 3 Inkomstuppgift och boendekostnad inom Dina personuppgifter Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Maka/make/sambos uppgifter Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Du som

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Socialkontoret Vindelns kommun 922 81 Vindeln ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Be/ankomst: Kl: När Du/Ni fyller i anan är det viktigt att alla uppgifter som passar på Din/Er situation fylls

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

När du ska överlåta din lägenhet

När du ska överlåta din lägenhet När du ska överlåta din lägenhet Det är en del saker Du bör tänka på innan din överlåtelse kan registreras. Denna folder hjälper dig när Du ska överlåta din lägenhet. Om Du läser denna folder och följer

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation sid 1/4 31.21.147 201012 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bistånd (ansökan från förvaltare)

Ansökan om ekonomiskt bistånd (ansökan från förvaltare) Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Regler

Läs mer

Var vänlig fyll i bifogad blankett gällande förfrågan för beräkning av omsorgsavgift. För att kunna beräkna din avgift rätt behöver vi veta följande:

Var vänlig fyll i bifogad blankett gällande förfrågan för beräkning av omsorgsavgift. För att kunna beräkna din avgift rätt behöver vi veta följande: KINDA KOMMUN Inkomstberäkning Var vänlig fyll i bifogad blankett gällande förfrågan för beräkning av omsorgsavgift. För att kunna beräkna din avgift rätt behöver vi veta följande: De pensionsinkomster

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Blanketten ska lämnas till EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Har du tidigare beviljats skuldsanering? Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boende kostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Ålandsbanken bostadslån

Ålandsbanken bostadslån Ålandsbanken bostadslån Ålandsbankens bostadslån ger dig rörelsefrihet På Ålandsbanken vet vi hur viktigt det är att du får rätt upplägg på ditt bostadslån. Att köpa lägenhet, hus eller bygga nytt är ett

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 För att kunna räkna ut din avgift för 2014 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer

Läs mer

Hypotekspension Så här fungerar det

Hypotekspension Så här fungerar det Hypotekspension Så här fungerar det Det här är Hypotekspension Hypotekspension är det livstidstrygga alternativet för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat värde i din bostad

Läs mer

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för:

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för: Sida 1(3) Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för: hemtjänst dagverksamhet särskilt boende Personuppgifter Namn sökande Personnummer Personnummer Hemmavarande barn Personnummer Gatuadress Postnummer

Läs mer

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet Bostadsseminarium Grundläggande bostads- och hyresrätt Amorteringskrav-bolån Utmätning bostadsrätt och fastighet Mari Gremlin och Matthias Blomberg Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten Sid. 1 Hyresrätt

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet 1 (8) PM 2016-04-04 Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån ska betalas tillbaka med ränta.

Läs mer

Inkomstförfrågan 2016

Inkomstförfrågan 2016 1 Vård- och omsorgsförvaltningen Inkomstförfrågan 2016 1. Personuppgifter Personnummer Gatuadress Telefonnummer Postnummer och ort E-postadress Civilstånd Ensamstående/Änka/Änkling Sambo Gift, sammanboende

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Bakgrund... 2 Analys & rekommendation... 2 Sammanfattning... 5 Ordlista... 6 Bakgrund Hem och Fastighet har

Läs mer

Fortsätt sedan med nästa kapitel (2 Budget ) och gör samma sak. Du ska göra så med alla 10 kapitlen. Lyssna och svara.

Fortsätt sedan med nästa kapitel (2 Budget ) och gör samma sak. Du ska göra så med alla 10 kapitlen. Lyssna och svara. Gå in på www.sfiekonomi.se Klicka först på 1. Boendeformer och sedan på Lyssna på Del 1 Inledning, Del 2 Vad ingår i hyran?, Del 3 Bostadsbidrag. Svara sedan på uppgifterna nedan (Kapitel 1 Bostad. Fortsätt

Läs mer

Inkomstförfrågan 2015

Inkomstförfrågan 2015 1 Vård- och omsorgsförvaltningen Inkomstförfrågan 2015 1. Personuppgifter Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Civilstånd Ensamstående/Änka/Änkling Sambo Gift, sammanboende med maka/make Gift, lever

Läs mer

Frågor och svar om Custodia Credit AB

Frågor och svar om Custodia Credit AB Frågor och svar om Custodia Credit AB Uppdaterat 2006-06-16 Innehåll (länkar) 1. Om beslutet den 27 januari 2006 (Uppdaterad 2006-06-16) 2. Vad var skälet till FI:s beslut? 3. Överklagan till Kammarrätten

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, maj 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Ansökan Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Ansökan Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd 1 Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, 114 27 STOCKHOLM Ansökan Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd Denna förenklade ansökningsblankett gäller för ansökan av bidrag på max

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Vägledning för förmyndare (förälder): Årsräkning/sluträkning

Vägledning för förmyndare (förälder): Årsräkning/sluträkning Vägledning för förmyndare (förälder): Årsräkning/sluträkning Observera att särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol) ska använda sig av en annan blankett och vägledning Senast uppdaterad 2016-11-23

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 8. Utgiven i juni 2011. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Vägledning för särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol): Årsräkning/sluträkning

Vägledning för särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol): Årsräkning/sluträkning Vägledning för särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol): Årsräkning/sluträkning Senast uppdaterad 2016-11-23 Uppdaterad version finns på www.kungalv.se ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER OCH INKOMSTFÖRFRÅGAN

INFORMATION OM AVGIFTER OCH INKOMSTFÖRFRÅGAN INFORMATION OM AVGIFTER OCH INKOMSTFÖRFRÅGAN Vi ber dig som beviljats bistånd av en omsorgshandläggare att fylla i en inkomstförfrågan. För beviljat bistånd utgår en avgift. För att du ska få rätt avgift

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 För att kunna räkna ut din avgift för 2015 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bistånd (egen ansökan)

Ansökan om ekonomiskt bistånd (egen ansökan) Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Detta

Läs mer

Policy hyra lägenhet hos Älmhultsbostäder 2017

Policy hyra lägenhet hos Älmhultsbostäder 2017 Policy hyra lägenhet hos Älmhultsbostäder 2017 Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka bostad hos Älmhultsbostäder AB. ÄBO skall stödja och verka för en positiv utveckling av Älmhults kommun. Vi gör

Läs mer

Det är dags att lämna inkomstuppgifter för 2017

Det är dags att lämna inkomstuppgifter för 2017 Sida 1 (5) Det är dags att lämna inkomstuppgifter för 2017 Du som betalar avgift inom äldreomsorgen eller funktionsnedsättning i Värmdö Kommun behöver lämna in nya uppgifter för att vi ska kunna beräkna

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare?

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten.

Läs mer

Beräkning av din avgift

Beräkning av din avgift Introduktion Du kan välja att inte lämna dina inkomstuppgifter och då får du den högsta avgiften som gäller de insatser du blir beviljad. Uppgifter som du behöver ha innan du börjar fylla i detta formulär

Läs mer

Vägledning för god man och förvaltare för vuxna: Årsräkning/sluträkning

Vägledning för god man och förvaltare för vuxna: Årsräkning/sluträkning Vägledning för god man och förvaltare för vuxna: Årsräkning/sluträkning Senast uppdaterad 2016-11-23 Uppdaterad version finns på www.kungalv.se ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank

Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank Till kunder i Statens internbank 2012-04-16 Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank Den 21 maj 2012 går Riksgälden med i Bankgirots dataclearing. Det är ett led i vårt arbete med

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Vi lämnar kostnadsfri information och vägledning inom området bank och finans. Vi kan kontaktas via telefon, mail eller brev. Vi kan inte agera som

Vi lämnar kostnadsfri information och vägledning inom området bank och finans. Vi kan kontaktas via telefon, mail eller brev. Vi kan inte agera som 1 Vi lämnar kostnadsfri information och vägledning inom området bank och finans. Vi kan kontaktas via telefon, mail eller brev. Vi kan inte agera som ombud för konsumenter i tvister. Vi kan heller inte

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015

Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015 1 (5) Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015 Enligt 14 kap. 15, Föräldrabalken, ska förmyndare/gode män/förvaltare före den 1 mars varje år lämna årsräkning till

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE Till gode män och förvaltare ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE Årsräkning / Sluträkning Årsräkning / sluträkning syftar till kontroll av att huvudmannens tillgångar i skälig omfattning

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av Behov av tolk Språk Försörjningsstöd enligt riksnorm och skäliga kostnader Tidsperiod Övrigt ekonomiskt bistånd Ange vad Uppgifter som styrker inkomster och utgifter Tag med: Inkomstspecification, senaste

Läs mer

Hur stora är dina inkomster?

Hur stora är dina inkomster? Hur stora är dina inkomster? Börja med att ställa samman inkomsterna per månad. Använd nettoinkomst, dvs lön efter skatt och andra eventuella avdrag. Kr per månad Vidare till sparande Inkomst, din egen

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Ansökan Fasträntekontot Företag Önskad bindningstid Lägsta belopp att placera är 50 000 kr. 1 år 2 år 3 år 5 år 7 år

Ansökan Fasträntekontot Företag Önskad bindningstid Lägsta belopp att placera är 50 000 kr. 1 år 2 år 3 år 5 år 7 år Ansökan Fasträntekontot Företag Önskad bindningstid Lägsta belopp att placera är 50 000 kr. 1 år 2 år 3 år 5 år 7 år Kontohavare (Obligatorisk uppgift) Företagsnamn Organisationsnummer Behörig användare

Läs mer

MONEY 24MONEY PRIVATLÅNET ANSÖKAN/AVTAL. 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY 24MONEY PRIVATLÅNET ANSÖKAN/AVTAL. 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN/AVTAL Du kan ansöka om 24Money Privatlånet upp till 25 000. Beviljas din ansökan kommer pengarna att utbetalas till ditt bankkonto. Vänligen observera att du måste vara minst 20 år för att ansöka

Läs mer

Erbjudande till boende i Brf Lutan

Erbjudande till boende i Brf Lutan Erbjudande till boende i Brf Lutan Rådgivning Rådgivning Tillsammans med rådgivaren går ni igenom just er finansiering av ert boende. Ni går även igenom sparande, juridiska frågor och framtida planer.

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer