SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö"

Transkript

1 Seniorkapital

2 Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20

3 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank Vi på SBAB har under många år samarbetat med partners i hela Sverige. Försäljningen av bolån via samarbetspartners är idag en av våra största distributionskanaler. Avtalet med Folksam är ett av de viktigaste vi har tecknat på flera år och vi kommer göra allt för att ni ska märka detta. För er innebär samarbetet att ni får snabb tillgång till bolån. Bolånet som är en del i Seniorkapitalprodukten, marknadsförs och säljs under eget varumärke. Vår ambition är att ni ska uppleva det enkelt att byta leverantör, trots att det innebär nya rutiner och nytt systemstöd. Vi strävar alltid efter att anpassa våra processer och systemstöd enligt era behov. Det här utbildningsmaterialet är en fördjupning av utbildningen och är tänkt att användas som en uppslagsbok om du kör fast, eller känner att du behöver repetera något avsnitt från utbildningsdagarna. Har ni frågor angående bolåneprodukterna finns vår kundtjänst tillgänglig för att ge snabba svar. Kontaktuppgifter hittar du längst bak i denna pärm. Eric Perman Key Account Manager (Banksamarbeten) SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö 3

4 Låneprodukter Låneprodukter Bottenlån Folksam erbjuder bottenlån på villor, bostadsrätter och fritidshus. Villor, bostadsrätter och fritidshus belånas upp till 60 % av marknadsvärdet. Lägsta lånebelopp är kr och högsta är kr. Lånevillkor När kunden fått sitt lån beviljat är det dags att välja lånevillkor. Kunden fyller själv i önskad bindningstid och amorteringstakt i de lånehandlingar som skickas ut innan utbetalningen av lånet. Bindningstider Ett bottenlån kan delas upp i valfritt antal lånedelar. En uppdelning av lånet medför inga kostnader, men ger kunden möjlighet att sprida sina risker genom att välja olika bindningstider på de olika delarna. Kunden kan välja bindningstider från tre månader upp till tio år. Inbetalningar Kunderna betalar sina lån månadsvis och alltid i efterskott. Kunder som väljer månadsavisering betalar alltid via autogiro. Kunden kan välja att betala avin via autogiro, post- eller bankgiro. 4

5 Kreditregler Kreditregler När en låneansökan kommit in görs en kreditprövning för att se om ansökan kan beviljas eller inte. Prövningen görs av handläggare på SBAB och baseras på kundens ekonomiska förutsättningar samt på den bostad som ska utgöra säkerhet för lånet. Samtliga krav måste vara uppfyllda både gällande låntagare och låneobjekt för att lån ska beviljas. Vem kan låna hos Folksam? För att beviljas lån hos Folksam krävs att kunden: Äger eget boende (villa, bostadsrätt eller fritidshus) Är myndig Är folkbokförd i Sverige sedan minst sex månader Saknar betalningsanmärkningar Har en stadigvarande inkomst Klarar kalkylkraven Kalkylkrav Vid kreditprövningen görs en kalkyl där kundens inkomster ställs mot hans/hennes utgifter. Kalkylen visar hur mycket kunden har kvar att leva på av sin nettoinkomst efter att boendekostnader och vissa andra fasta kostnader är betalda. Beloppet är olika stort för barn/vuxna, och för ensamstående/de som lever i flerhushåll. Inkomster De inkomster som räknas med i kalkylen är följande: Lön Pension Inkomst från näringsverksamhet Barnbidrag Underhåll Endast ovanstående typer av inkomster kan räknas med. Andra inkomster i form av t. ex. hyresintäkter, studiemedel eller kapitalinkomster kan inte tillgodo-räknas. Kalkylen baseras endast på låntagarens inkomster, inkomster från eventuella andra personer i hushållet kan endast räknas med om personen även står med som medlåntagare. Alla inkomster ska kunna styrkas skriftligen genom t. ex. intyg från arbetsgivare, lönespecifikationer eller bokslut för egen rörelse. Den inkomstuppgift kunden uppgivit stäms alltid av mot den inkomst kunden taxerat för, i de fall då det är en stor avvikelse mellan de båda uppgifterna behöver den uppgivna inkomsten styrkas. Kalkylen baseras även på stadigvarande inkomster. Som stadigvarande räknas inkomster från pensioner som inte är tidsbegränsade som exempelvis allmän pension och tjänstepension. Vid andra typer av inkomster som t.ex. efterlevandepension och privata pensionsförsäkringar görs en prövning från fall till fall. Huvudregeln är dock att endast stadigvarande inkomster ska räknas med i kalkylen. Inom produkten Seniorkapital görs ett undantag från ovanstående i och med att den livränta som produkten medför får tillgodoräknas i kalkylen. Eventuella bostadsbidrag räknas inte med i kalkylen. Stadigvarande inkomster och anställningsformer Som stadigvarande räknas inkomst från fast arbete eller pension. Inkomst från näringsverksamhet räknas som stadigvarande under förutsättning att företaget varit verksamt under så lång tid att minst ett komplett bokslut finns. Inkomst från visstidsanställning eller a-kassa kan räknas med i vissa fall då det finns två låntagare och minst en har stadigvarande inkomst enligt ovan. I de fallen görs dock alltid en individuell prövning. 5

6 Kreditregler Kostnader Följande kostnader räknas med i kalkylen: Ränta på bolån (nettokostnad baserad på aktuell kalkylränta Amortering på bolån Månadsavgift (vid lån på bostadsrätt) Driftskostnad, fastighetsavgift och eventuell tomträttsavgäld (vid lån på fastighet) Ränta och amortering på övriga krediter, såsom billån, privatlån och kontokort. Avbetalning på studielån Underhåll Kostnader för övriga bostäder, t. ex. fritidshus. Vad belånar Folksam? Folksam kan belåna följande typer av bostäder: Villor Bostadsrätter (även andel i bostadsförening) Fritidshus För att säkerheten ska godkännas krävs att: Bostaden används till eget boende eller som fritidsbostad Bostaden ligger i Sverige Vid villa: Bostaden har en boyta på mellan 50 och 300 m 2 samt en standardpoäng på minst 20. Vid bostadsrätt: Bostaden har en boyta på mellan 20 och 300 m 2 samt att bostadsrättsföreningen har god ekonomi Vid fritidshus: Bostaden har en boyta på mellan 30 och 200 m 2 Samma regler och avgränsningar gäller hela Sverige. Hur kunden använder bostaden avgör om en fastighet ska belånas som villa eller fritidshus. Bostadsrättsföreningens ekonomi kontrolleras av SBAB i samband med kreditprövningen. Uppgifter i kreditupplysning En kreditupplysning tas på varje låntagare i samband med en kreditprövning. I upplysningen kontrolleras så att kunden är fri från betalningsanmärkningar och att den inkomst som uppgivits stämmer överens med den inkomst som kunden taxerat för. Samtidigt görs även en kontroll på hur många gånger kunden varit omfrågad hos upplysningscentralen. Ett stort antal förfrågningar kan medföra avslag på låneansökan. I kreditupplysningen framgår det även hur många och hur stora krediter utan säkerhet kunden har. Även den uppgiften stäms av mot det kunden uppgett i sin ansökan. Värderingar I samband med kreditprövning fastställs alltid det aktuella marknadsvärdet på bostaden som ska belånas. Ett värde gäller i tre månader från värderingstillfället. Alla värderingar ska vara skriftliga. 6

7 Kreditregler Säkerhet Fastigheter Som säkerhet för lån på villor och fritidshus krävs pantbrev i fastigheten på belopp minst motsvarande det totala lånebeloppet. Behövs nya pantbrev administrerar SBAB det. Med pantbrev menas en handling utfärdad som bevis för en inteckning i en fastighet. Pantbreven utfärdas av inskrivningsmyndigheten och är knutna till den fastighet de är uttagna i. De flesta pantbrev existerar idag endast i elektronisk form men det förekommer även skriftliga pantbrev. Då det finns skriftliga pantbrev behöver de skickas in till SBAB innan utbetalning av lånet. Pantbreven är numrerade utifrån den ordning de tagits ut, innehavaren till det först uttagna pantbrevet är den som först har rätt till återbetalning vid en eventuell försäljning. Bostadsrätter Vid belåning av bostadsrätter pantsätts nyttjanderätten till bostaden. SBAB kräver förstahandspant, d.v.s. att bostadsrätten inte är pantsatt hos annat kreditinstitut. 7

8 Låneprocess Låneprocess Ansökan En ansökan om lån görs av handläggare i ert system. Direkt en ansökan skickats in görs en första prövning, detta steg är helt automatiserat. Prövningen börjar med att en kalkyl upprättas för att se att kunden uppfyller de ekonomiska krav som ställs. Är kraven på kalkylen uppfyllda tas en kreditupplysning. Dessa kontroller tar upp till 30 sekunder och när de är klara ges ett första besked. Skulle kalkylkraven inte vara uppfyllda blir beskedet avslag. Samma besked ges i de fall där kreditupplysningen visar på betalningsanmärkningar. I systemet går det att utläsa om avslaget berodde på kundens ekonomiska förutsättningar eller på uppgifter som framkommit i kreditupplysningen. Är kalkylkraven uppfyllda och kreditupplysningen ser bra ut, är ansökan godkänd. När ansökan kommit in till SBAB tas den om hand av en handläggare som går igenom ansökan. Behövs inga ytterligare uppgifter beviljas ansökan. Ansökan kan komma att få avslag efter den manuella prövningen. Vilka uppgifter behövs för en ansökan För att kunna göra en ansökan åt en kund krävs att rådgivaren har tillgång till följande uppgifter om kunden: Namn, personnummer, adress, civilstånd och antal barn Nuvarande lån bolån, billån, privatlån, kontokrediter, studielån Underhåll som kunden får eller betalar Kostnad för barnomsorg Övriga bostäder utöver den som ska belånas, taxeringsvärden, hyror etc. Vid belåning av villa eller fritidshus Fastighetsbeteckning Vid belåning av bostadsrätt Föreningens namn Lägenhetsnummer Lägenhetens adress Boyta och antal rum Månadsavgift 8

9 Låneprocess Kompletteringar Efter att handläggaren hos SBAB prövat en ansökan kan ytterligare uppgifter behövas. De vanligaste kompletteringarna som behövs är: Arbetsgivarintyg/pension inklusive de tre senaste lönespecifikationerna Värdering Bostadsrättsföreningens årsredovisning När en ansökan blivit beviljad När en ansökan blivit beviljad är nästa steg att alla lånehandlingar ska skickas till kunden. Handläggaren hos Folksam skickar alla handlingar direkt till kunden för underskrift, alternativt lämnar handlingarna personligen när kunden är på kontoret. Innan handlingarna kan skickas behöver handläggaren på Folksam veta om, och i så fall hur kunden vill ha sitt lån uppdelat. Handlingarna ska sedan undertecknas av samtliga låntagare och skickas till SBAB som sköter hela utbetalningen av lånet. Efter att lånet blivit utbetalt Folksam sköter alla kundkontakter i samband med frågor kring lånen som kan uppstå efter det att lånen betalats ut, t. ex. frågor gällande inbetalningar, avier och villkorsändringsdagar. 9

10 Handlingar Handlingar De handlingar som skrivs ut när ett lån är beviljat ska undertecknas av kunden och sedan skickas till SBAB. Eftersom det är flera handlingar som ska undertecknas kan det, både för att underlätta för kunden och för att inget ska missas, vara bra att markera på handlingarna precis vad som ska undertecknas. På grund av Finansinspektionens krav på identifiering vid lånehantering ska Folksam ta kopia på legitimation. De handlingar kunden får är följande: Brev innehåller allmän information och information om eventuella kostnader för uttag av pantbrev och lagfart. Skuldebrev ett skuldebrev för varje lånedel. Skuldebrevet ska undertecknas av samtliga låntagare. Skulle det även finnas fler ägare till bostaden än låntagarna behöver även de underteckna skuldebreven i egenskap av pantsättare. ID-kopia krävs även på ev. annan pantsättare. Val av lånevillkor och betalningsuppdrag den blankett där kunden får fylla i önskad räntebindningstid, amorteringstakt etc. Ska lånet utbetalas direkt till kundens konto är det på denna blankett kontonumret ska fyllas i. Blanketten ska undertecknas av alla låntagare. Observera att i de fall då kundens lån är kopplat till försäkringslösning skall alltid pengarna in på Folksam Seniorkapitalkonto. Ansökan inskrivningsärende kommer med vid belåning av fastighet där lagfart eller pantbrev ska tas ut. Ansökan ska vara undertecknad av samtliga ägare till fastigheten samt eventuella makar. Gäller det ansökan om lagfart är det de kommande ägarna som ska underteckna blanketten, inte de nuvarande. Meddelande om pantsättning av bostadsrätt kommer alltid med vid belåning av bostadsrätt och ska undertecknas av samtliga ägare till bostadsrätten. I de fall där kunden ska flytta lån från ett annat låneinstitut till Folksam eller bostadsrätten är obelånad, behöver dock även bostadsrättsföreningen underteckna blanketten innan den skickas in. Autogiromedgivande Kontonummer ska fyllas i och kontohavaren ska underteckna. Allmänna villkor behöver inte undertecknas. 10

11 Ränterådgivning Ränterådgivning Dela upp lånet i flera delar Fördelarna med detta är att kunden kan välja olika bindningstider och på så sätt sprida ränterisken över olika villkorsändringsdagar. Även om kunden inledningsvis vill ha hela sitt engagemang mot en viss typ av ränta kan det komma situationer i framtiden som gör att han vill välja olika typer. Det är då fördelaktigt att redan från början ha delat upp lånen så att kunden snabbt kan agera. Räntediskussion När det gäller val av ränta måste utgångspunkten vara hur ekonomin ser ut för kunden. Har kunden god ekonomi med breda marginaler kan kanske mer fokus läggas på rörlig ränta. Är marginalerna små bör man kanske istället lägga mer bundet.naturligtvis måste kundens personlighet spela stor betydelse i räntediskussionen. Värderar kunden trygghet bör rekommendationen vara bunden ränta och om kunden är mer riskbenägen kan större del av lånet läggas rörligt. Ge inga raka rekommendationer om val av ränta. Beslutet måste vara kundens. Allt rörligt Fördelar Kostnaderna följer med ner om räntan sjunker Flexibilitet gällande val av amorteringsnivå (utöver ev. amorteringskrav) Det går att lösa lånen utan någon större ränteskillnadsersättning Nackdelar Kostnaderna stiger om räntan höjs Allt bundet (med olika bindningstider) Fördelar Nackdelar Stabilitet i ekonomin, lätt att budgetera Stiger räntorna påverkas inte kostnaderna Större sannolikhet att ha villkorsändring på lån när räntorna är låga om lånen har olika bindningstider Går räntorna ner ligger kostnaden ändå kvar på samma nivå Amorteringen går inte att ändra under bindningstiden Risk att räntan är hög vid nästa villkorsändring Ränteskillnadsersättning kan uppstå vid förtidslösen Mix av bundet och rörligt Fördelar Ger stabilitet i ekonomin samtidigt som möjlighet finns att kostnaderna sjunker på delar av lånet vid räntenedgångar Flexibilitet finns gällande amortering på det rörliga lånet Nackdelar Följaktligen en mix av nackdelarna med att ha allt rörligt respektive allt bundet 11

12 FAQ Kreditprövning och -regler Vad kan Folksam belåna? Folksam belånar villor, bostadsrätter och fritidshus. Bostäder som belånas ska vara kundens egna boende alternativt fritidsbostad. Detta innebär att vi inte belånar bostäder som används till uthyrning eller annan verksamhet. En villa som ska belånas ska ha en boyta på mellan 50 och 300 m 2. En bostadsrätt ska vara på mellan 20 och 300 m 2 och ett fritidshus på mellan 30 och 200 m 2. FAQ Vilka krav ställs på låntagaren för att bli beviljad lån hos Folksam? De grundläggande kraven för att kunna låna hos oss är att man äger sin bostad, bor och är folkbokförd i Sverige, har en fast inkomst samt saknar betalningsanmärkningar. Kundens ekonomi måste sedan klara av den boendekalkyl vi gör i samband med kreditprövningen. Beloppet är olika stort för barn och vuxna. Hur mycket kan kunden låna? Hur mycket kunden kan låna beror dels på marknadsvärdet på bostaden som belånas och dels på kundens kalkyl. För att beviljas lån måste kunden uppfylla våra krav både gällande kalkylen och marknadsvärdet. I kalkylen tittar vi på kundens inkomst och familjesituation i förhållande till boendekostnad och övriga kostnader. För att kunna avgöra om en kund kan beviljas lån eller inte behöver vi därför ha tillgång till kundens alla uppgifter. Enbart en uppgift om exempelvis kundens inkomst är inte tillräckligt för att kunna fatta ett kreditbeslut. Villor, bostadsrätter och fritidshus kan belånas upp till 60 % av marknadsvärdet. Hur mycket kan man som mest låna hos Folksam? Det högsta belopp en kund kan låna är kr. Hur lite kan man som minst låna hos Folksam? Det minsta belopp vi kan lägga upp lån på till en ny kund är kr. Har kunden sedan tidigare lån hos Folksam är det lägsta lånebeloppet kr. Vilka inkomster räknas med i kalkylen? Som inkomst räknas lön, pension och uttag från egen firma. Vi räknar även med eventuella barnbidrag. Kapitalinkomster, hyresintäkter och studiemedel är exempel på inkomster som inte kan räknas med i kalkylen. Alla inkomster ska kunna styrkas. Räknas tillgångar med i kalkylen? Nej, vi räknar endast med de löpande inkomsterna. Vilken ränta och amortering räknar ni med i kalkylen? I kalkylen räknar vi med en kalkylränta. Detta gör vi för att se att kunden klarar av räntekostnaden även om räntorna går upp. Den amortering vi räknar med i kalkylen motsvarar 40 års serieamortering på lånebelopp upp till 60 % av bostadens värde. Kan man ta lån ensam om man är gift/sambo? Vill kunden stå som ensam låntagare fast det finns fler vuxna i hushållet går det bra under förutsättning att kunden med sin egen inkomst kan dra runt hela hus-hållet. Vi kan då inte räkna med makes/sambos inkomst alls i kalkylen. 12

13 FAQ Vad tittar ni på i kundens kreditupplysning? I samband med prövningen av en ansökan tas alltid en kreditupplysning på låntagaren. Där tittar vi om kunden har några betalningsanmärkningar, vilken inkomst han/hon taxerat för samt om kunden har några övriga krediter. Vi tittar även på hur många kreditupplysningar som tagits på kunden samt om kunden äger fler fastigheter än den som ska belånas. Är det negativt om kreditupplysningen visar ett stort antal förfrågningar? Om det i kreditupplysningen framgår att kunden omfrågats ett stort antal gånger tas det med i bedömningen. Vi tittar då på vart kunden är omfrågad och varför (riskklass). Detta påverkar eller ändrar ej riskklassen. Hur länge är ett kreditbeslut giltigt? Våra beslut är giltiga i högst sex månader, därefter måste en ny kreditprövning göras. Dock längst så länge underliggande kreditupplysning är giltig. Låneansökan Vilka uppgifter behövs för att göra en låneansökan? För att kunna göra en kreditprövning behöver vi kundens personuppgifter, upp-gifter om inkomst och anställningsform samt uppgifter om hur hushållet ser ut (civilstånd, antal barn). Vi behöver även uppgifter om kundens alla lån och om han/hon betalar eller får någon form av underhåll. Om kunden äger fler fastigheter än den bostad som ska belånas ska även de tas upp i ansökan. Dessutom behöver vi uppgifter om den bostad som ska belånas. Om det är en fastighet behöver vi dess beteckning. Är det istället en bostadsrätt som ska belånas behöver vi föreningens namn, lägenhetsnummer samt lägenhetens storlek och månadsavgift. Vilka kompletteringar kan behövas? Kunden kan behöva komplettera sin låneansökan med ytterligare uppgifter innan kreditprövningen kan bli klar. Det vanligaste är att kunden behöver styrka den inkomst som uppgivits eller att det krävs en värdering utav bostaden som ska belånas. Är det en bostadsrätt som ska belånas kan vi även behöva få in föreningens senaste årsredovisning. När behöver kunden styrka sin inkomst? Vi stämmer av de inkomstuppgifter vi får från kunderna mot de inkomster de taxerat för tidigare år enligt kreditupplysningen. Avviker den uppgivna inkomsten mot den taxerade behöver den styrkas. Kunden kan även behöva styrka sin inkomst om han/hon nyligen påbörjat en anställning/pensionen. Hur styrks inkomsten? Inkomsten ska styrkas genom undertecknat intyg från arbetsgivaren där kundens anställningstyp och inkomst framgår. Vi behöver även ha kopior på de tre senaste lönespecifikationerna. Har kunden eget företag ska inkomsten styrkas genom bokslut för företaget eller deklaration. Företaget måste därför ha varit igång under minst ett år. När väljer kunden lånevillkor? När ett lån blivit beviljat får kunden lånehandlingar att underteckna. Kunden får där fylla i vilken räntebindningstid, amorteringstakt etc. de önskar. 13

14 FAQ Hur lång tid tar det innan kreditprövningen är klar? I regel bör en första prövning av ärendet vara klar inom två bankdagar efter det att ansökan skickats in. Hur lång tid det sedan tar innan lånet är beviljat och klart beror på om det behövs några kompletterande uppgifter eller handlingar. För att allt ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att alla uppgifter i låneansökan fylls i korrekt. Hur lång tid tar det innan utbetalningen av lånet är klar? När Folksam har fått tillbaka kundens alla lånehandlingar och allt är undertecknat och klart sker utbetalningen vanligtvis efter två bankdagar om kunden inte önskat något annat datum. Vid belåning av bostadsrätter kan vi behöva invänta underskrift från bostadsrättsföreningen innan utbetalning. Värderingar När behöver en värdering göras? SBAB måste i samband med samtliga kreditprövningar fastställa ett aktuellt marknadsvärde på bostaden som ska belånas. Med aktuellt menas att värdet inte får vara äldre än tre månader. I vissa fall kan SBAB själva fastställa marknads-värdet, genom en datavärdering. Vilka objekt kan datavärderas? Datavärderingar kan göras av villafastigheter som används till permanentboende. För att datavärdering ska kunna göras krävs att fastigheten är taxerad som en villa, en fastighet som används som villa men som är taxerad som t.ex. fritidshus kan alltså inte datavärderas. Kan taxeringsvärdet användas som belåningsvärde? Ska kunden belåna sitt fritidsboende kan taxeringsvärdet användas som belåningsvärde. Gäller det belåning av villa måste dock alltid ett marknadsvärde fastställas. Vad avgör om en fastighet räknas som villa eller fritidshus? Det är hur kunden använder fastigheten som styr, inte hur den är taxerad. En fastighet räknas alltså som villa om det är kundens permanentboende. För att en datavärdering ska kunna göras måste dock fastigheten både användas till permanentboende och vara taxerad som villa. Amortering Måste kunden amortera på lånen? Nej, eftersom kunden endast får låna 60 % av marknadsvärdet. Kan amorteringen ändras på ett lån? Amorteringstakten kan ändras i samband med lånets villkorsändringsdag, när bindningstiden löper ut. Justering av amorteringsbelopp på ett tremånaderslån kan ske under pågående villkorsperiod. Kostar det något att göra extraamorteringar? Vill kunden göra en extraamortering mitt under en pågående bindningsperiod kan de få betala ränteskillnadsersättning. 14

15 FAQ Kostnader Vad är ränteskillnadsersättning och när tas den ut? Om en kund vill lösa eller binda om ett lån innan bindningstiden gått ut kan det medföra en kostnad i form av ränteskillnadsersättning. Ränteskillnadsersättningen är en kompensation för långivarens förlust i och med att lånet betalas in i förtid. Om kunden exempelvis binder sitt lån hos Folksam/SBAB i fem år lånar vi upp pengar på motsvarande tid. Både Folksam/SBAB och låntagaren förbinder sig alltså att betala den fastställda räntan under fem år. Om kunden sedan väljer att säga upp lånet innan bindningstiden löpt ut måste Folksam/SBAB fortsätta att betala räntan medan kundens ränteinbetalningar upphör. Nu får Folksam/SBAB tillbaka det förskottsinbetalda beloppet och kan placera om det men om det sker till en lägre ränta än den man fick från den ursprunglige kunden gör Folksam en förlust. Enligt lag ska då kunden betala kompensation för förlusten. Hur mycket kunden måste betala i ränteskillnadsersättning beror därför på skillnaden mellan den ränta kunden bundit lånet till och den aktuella räntan då kunden vill lösa lånet samt hur lång tid som återstår av bindningstiden. Vad kostar det att ta ut nya pantbrev? Inskrivningsmyndighetens kostnad vid uttag av nya pantbrev är 2 % av pantbrevsbeloppet samt en expeditionsavgift på 375 kr. Långivarens arvode för arbetet med att ta ut nya pantbrev är 500 kr. När behövs det tas ut nya pantbrev? När man belånar en fastighet ska det som säkerhet för lånet finnas pantbrev på belopp som minst motsvarar lånebeloppet. Om det behövs nya pantbrev sköter långivaren kontakterna med inskrivningsmyndigheten. Vad kostar lagfart? När man ansöker om lagfart på en fastighet i samband med överlåtelse är inskrivningsmyndighetens kostnad 1,5 % av köpeskillingen samt en expeditionsavgift på 825 kr. Långivarens arvode för arbetet med lagfartsansökan är 750 kr. Övriga frågor Kan man välja räntefördelning? Om det finns fler än en låntagare kan kunderna själva välja hur de vill att ränteinbetalningarna som rapporteras till skatteverket ska fördelas. Har kunderna inga särskilda önskemål fördelas räntan lika mellan låntagarna. Amortering Kan jag ändra amortering på mitt bundna lån? Förändringar i villkoren kan göras i samband med villkorsändringsdagen. Din villkorsändringsdag står på den villkorsbilaga du fått från oss. 15

16 FAQ Vad menas med rak amortering? Rak amortering innebär att amorteringsbeloppet är lika stort vid varje betalningstillfälle. Kan jag välja amorteringsfrihet på mitt lån? Ja, eftersom det inte finns något amorteringskrav vid belåning under 85 %. Hur gör jag en extraamortering? Du kan kostnadsfritt göra en extraamortering på ett 3-månaders lån eller i samband med villkorsändringsdag på ett bundet lån. Att göra en extraamortering under en pågående bindningsperiod kan innebära att du får betala ränteskillnadsersättning. Om du gör en extraamortering i samband med villkorsändring kan du kryssa i detta på den blankett du får hem inför villkorsändringen. För att göra en extraamortering utan samband med villkorsändringsdag - kontakta oss på telefon. Avier När får jag min första avi? Den första inbetalningen sker den 30:e månaden efter den månad ditt lån blivit utbetalt. När kommer avierna? Betalar du månadsvis kommer avierna cirka två veckor innan förfallodagen. Har min avi blivit betald via Autogiro? Varje månad skickar SBAB ut en specifikation som visar hur mycket och när vi ska dra pengar från ditt konto. Om pengarna inte dragits från ditt konto på detta datum eller tre dagar efter förfallodatum har något blivit fel och du måste betala in pengarna manuellt. Lättast är att betala in via Internet på bankgiro , ange lånenummer eller personnummer som referens. Min avi har inte kommit denna månad, hur vet jag vad jag ska betala? Kontakta Folksam. Vad är årsavi? Om ditt lån är bundet under hela året skickar SBAB ut en avi i början av året där årets samtliga månadsbetalningar finns specificerade. Du kommer alltså inte att få hem någon pappersavi varje månad. Varför har jag fått en påminnelseavi? Om du betalar via autogiro har det antingen fattats pengar på ditt konto den dag som SBAB försökte dra beloppet, eller så har det blivit tekniskt fel. Vi kan inte gå in och dra pengar vid ett senaredatum, så lättast är om du använder den avi som är bifogad med påminnelsen och betalar in med. Jag hade inte pengar på mitt konto på förfallodagen, vad göra? SBAB kan inte gå in och dra pengar vid en senare datum, om pengarna inte var bokförda på ditt konto senast bankdagen innan förfallodagen måste du betala in avin manuellt. Det gör du enklast genom att använda bankgironummer och tydligt ange person- eller lånenummer som referens. Cirka tio dagar efter förfallodagen skickar vi en påminnelseavi, där det finns ett inbetalningskort bifogat. Påminnelseavgiften är för närvarande 50 kr. 16

17 FAQ Vilka bank- och plusgironummer kan jag betala in min avi till? Använd helst det bank- eller plusgironummer som angivits på avin. Om det inte finns angivet kan du använda dig av BG Var noga med att tydligt ange lånenummer eller personnummer som referens. Vanliga kundfrågor När är min villkorsändringsdag? När du binder ett lån skickar vi en villkorsbilaga till dig, där du bland annat hittar din villkorsändringsdag. Räntefördelning En gång per år anmäler SBAB till Skatteverket hur mycket ränta du som kund betalat in till oss. Om lånet har flera låntagare har man möjlighet att fördela räntebelastningen olika mycket på låntagarna. Vill du ha en speciell fördelning på ditt lån så kontakta oss. Om ingen ändring görs av låntagaren delas räntan automatiskt lika mellan låntagarna. Kan jag förhandla om räntan? Nej, priset sätts efter den aktuella listräntan. Varför är ett tremånaderslån bundet på ett år? Vår kortaste räntebindningstid är tre månader. För att du ska slippa få hem erbjudanden om ombindning var tredje månad använder vi oss av en ettårig villkorsperiod som vi räntejusterar var tredje månad. Hur binder man en tremånaders ränta och när? Du kan kostnadsfritt binda ditt tremånaderslån när som helst. Om du kontaktar oss före kl är du garanterad dagens ränta. Ska jag välja bunden eller rörlig ränta? Man ska inte bara titta på relationen mellan rörlig och bunden ränta i dagsläget, utan också ta hänsyn till åt vilket håll den rörliga räntan är på väg. Men vad ska man tro om ränteutvecklingen framåt och hur ska man resonera vid sitt räntebeslut? Man kan börja med att ta till sig analyser och prognoser från olika bedömare och med hjälp av dem försöka bilda sig en egen uppfattning. När du sedan fattar ditt beslut är det framför allt en fråga om din egen vilja och förmåga att ta risk. Den egna ekonomin måste avgöra. Om man är osäker kan man dela upp lånet i flera delar, och till exempel lägga en del rörligt, en del bunden på två år och en del bunden på fem år. 17

18 Frågor och svar Vad krävs av Folksam för att ett lån ska kunna betalas ut? Respektera SBAB:s svars- och öppettider. Kundtjänsten hanterar alla Folksams ärenden och inte bara just dina, ditt ärende kan därför inte gå före i kön. Tänk på: Alla ärenden hanteras i turordning, att ringa och påminna om ett ärende påskyndar därför inte hanteringen. Respektera SBAB:s kreditregler. Kreditreglerna kan tyckas förhindra affärer men de är även ett hjälpmedel som gör det enklare för er att satsa på rätt kunder. Dessutom medför kreditreglerna även att kvalitén på de utbetalda lånen blir hög. Skicka in kompletta ärenden. Se till att kunden alternativt säljaren skickar in alla handlingar och uppgifter som behövs. Desto snabbare alla uppgifter inkommer desto snabbare kan du och därmed även din kund få besked. Skicka ut lånehandlingar så snart som möjligt. För att alla handlingar ska hinna undertecknas och returneras innan utbetalningsdag är det bra om kunderna får sina handlingar så snart det är möjligt. Det kan därför vara bra att stämma av hur kunden vill ha sitt lån uppdelat direkt lånet är beviljat. Meddela sedan SBAB så att handlingar kan skapas. Checklista Kreditregler Nedanstående checklista kan användas för att säkerställa att ärendet du jobbar med har möjlighet att beviljas. Om svaret är nej på någon av nedanstående frågor kommer ansökan få avslag. Belånar kunden en bostadsrätt, en villa eller ett fritidshus? Är det kunden som äger bostaden? Ska bostaden användas till eget boende (alternativt som fritidshus)? Ligger bostadens boyta inom de tillåtna gränsvärdena? Ska alla låntagare bo i bostaden som ska belånas? Är kunden folkbokförd i Sverige? Har kunden en stadigvarande inkomst/pension? (Vikariat, provanställningar och projektanställningar räknas inte som stadigvarande)

19

20

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande Koll på pengarna 2012 Hjälp med din budget Så räcker dina pengar längre Råd och tips om Din ekonomi Konsumentverkets beräkningar barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer