Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger"

Transkript

1 Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

2

3 e-bokföring Handbok

4 e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta Tryckindustri AB, 2009

5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Snabbguide kom igång på 15 minuter Startguiden i e-bokföring Välja bankkonto att koppla till e-bokföringen Välja bokföringsmetod, kontantmetod eller bokföra fakturor direkt Välja kontoplan och skapa ett nytt räkenskapsår Avsluta startguiden Att göra efter startguiden Mata in ingående balanser eller göra en första verifikation för överföring av saldon Synkronisera bankkontot Idén bakom e-bokföring Enkelhet Alltid avstämt Mobilitet Flexibel arbetsfördelning Hur kör man e-bokföring? Fördelar och begränsningar med e-bokföring Varför har man inte jobbat så här tidigare? Vem kan köra e-bokföring? Att köra datorprogram över internet SaaS Vilken internetanslutning krävs? Säkerhet och behörighet Bokföring historik och grunder Lite historik Luca Pacioli Debet och kredit Skillnaden mellan kostnad och utgift, mellan intäkt och inkomst Resultat- och balansräkning Resultaträkningen Balansräkningen Summa eget kapital och skulder Summa eget kapital och skulder Summa eget kapital och skulder Hur fungerar moms?

6 Hur ofta redovisas moms? När redovisas moms? Hur går det till när momsen redovisas och betalas? Vad händer om företaget köpt in mer än man sålt under en månad? Elektronisk skattedeklaration, eskd Hur bokförs momsen? Lagar och myndighetskrav Vad säger lagen om bokföring? Två metoder att bokföra fakturor Bokföra fakturor direkt Kontantmetod e-bokföring förbereda sig och tänka igenom arbetssätt Val av bokföringsmetod Organisera en pärm för verifikationer Kontantmetod förslag på arbetssätt Kundfakturor Leverantörsfakturor Övriga verifikationer Bokföra fakturor direkt förslag på arbetssätt Kundfakturor (om du inte använder e-bokföringens fakturering och kundreskontra) Leverantörsfakturor Övriga verifikationer Att arbeta med två eller fler verifikationsserier? Organisera en bokföringspärm Flik 1 Kontoplan och systembeskrivningar Flik 2 Balans- och resultatrapporter Flik 3 Skattedeklaration och momsrapporter Flik 4 Skattekonto Flik 5 Budgetar och prognoser Flik 6 Huvudbok Flik 7 Verifikationslista Flik 8 Avstämningar, balanskonton Flik 9 Årsbesked, kontrolluppgifter, övrigt e-bokföring så här kommer man igång När ska man byta bokföringsprogram? Hur kör man igång e-bokföring mitt i ett räkenskapsår? Arbeta med ett testföretag Starta e-bokföring

7 Välja bankkonto att koppla till e-bokföringen Välja bokföringsmetod, kontantmetod eller bokföra fakturor direkt Välja kontoplan och skapa ett nytt räkenskapsår Avsluta startguiden Se över kontokopplingarna Justera kontoplanen Lägga upp resultatgrupper och resultatenheter Mata in ingående balanser eller göra en första verifikation för överföring av saldon Synkronisera bankkontot Beskrivning av varje funktion Bokföring Översikt Bokföring - Autokontering Arbetsgång Kontantmetod En halvautomatisk verifikation Bokföra fakturor direkt vid ankomst/utfärdande (faktureringsmetod) En halvautomatisk verifikation En helautomatisk verifikation Automatiska förslag Dela upp konteringen på flera konton Avancerad kontering Synkronisering (avstämning) mellan bankkonto och bokföring Beskrivning av kolumnerna på sidan Autokontering Bev.datum/Bet.datum Verifikationstext Belopp Kontering R.grp Moms Knappen Spara konteringar Godkänna autokonteringens helautomatiska betalningsverifikationer Lista med verifikationer som finns att godkänna Betalningsverifikationer Observera! Avancerad kontering Motbokning mot bankkonto eller kundfordringar/leverantörsskulder Beskrivning av fält och kolumner

8 Ver.nr.serie Verifikationsdatum Text (för verifikationen) Kopiera verifikationstext till rader Välja konto Välja resultatenheter Momskod Debet- och kreditbelopp Text (för raden) Summa och Diff Flera konteringsrader Exempel Spara verifikationen Bokföring - Kontering Normal arbetsgång Beskrivning av fält och kolumner Ver.nr.serie Verifikationsdatum Välja konto Välja resultatenheter Momskod Debet- och kreditbelopp Summa och diff Flera konteringsrader Spara verifikationen Konteringsmallar Inställningar Sök verifikation Skriv ut verifikation Korrigera en verifikation Bokföring Journaler Bokföra fakturajournalen e-dagsavslut Kontera dagskassan på ett enkelt och säkert sätt Inställningar som behövs Rapporter Rapporter Verifikationslista För att få en mer detaljerad verifikationslista markeras Visa texter och Visa resultatgrupp (1) 6

9 och klickar på knappen Visa. Om texter har lagts till för verifikationsraderna visas dessa samt att om det finns en resultatgrupp vald så visas även denna (2) Rapportet Verifikationslista Korrigera en verifikation Rapporter Huvudbok Rapporter Saldolista Rapporter Resultatrapport Rapporter Balansrapport Rapporter Momsrapport - skattedeklaration Vänstra kolumnen Högra kolumnen eskd Bokföringsunderlag Beräkning och kontroll Rapporter SRU, Standardiserat Räkenskaps Utdrag Rapporter Betalningsjournal Rapporter Bokförda fakturor Leverantörsrapporter Leverantörsreskontralista Leverantörsrapporter Betalningsprognos Leverantörsrapporter Leverantörsfakturor Underhåll Kontoplan Söka konto (1) Lägg till konto från mallkontoplan (2) Förbered för utskrift (3) Ändra markerade (4) Kopiera (5) Skapa nytt (6) Spara ändringarna (7) Kontoinformation, rad-editorn Konto Benämning Kontotyp Ingår vid autokontering för inbetalningar/utbetalningar SRU kod Radera Spärra för manuell kontering Använd momskod Momsbehandling

10 Momskod Användning av resultatgrupper Mer om Ändra markerade Arbetsgång för Ändra markerade Markera Klicka på Ändra markerade Gör ändringarna Spara dina ändringar Underhåll Resultatgrupper Resultatenheter Kod (1) Benämning (2) Ingående balans (3) Resultatgrupper Kolumnen Används (4) Kolumnen Presentationsordning (5) Kolumnen Kortnamn (6) Kolumnen Benämning (7) Underhåll Budget Jämförelse med budget Budget på resultatgrupp-nivå Underhåll Ingående balanser Överföra UB-IB Underhåll Perioder Period Årsinställningar Räkenskapsår Ändra längd på räkenskapsår (1) Ta bort räkenskapsår (2) Skapa nytt räkenskapsår (3) Årsinställningar Verifikationsserier Lägga till verifikationsserie Koppla verifikationsserier Manuell kontering Övriga bankkontohändelser Leverantörsfaktura Kundfaktura Leverantörsbetalning Kundbetalning

11 Momsredovisning Årsinställningar Kontokopplingar Ändra en kontokoppling Välj det bankkonto (transaktionskonto) som du vill koppla till bokföringen (3) Styrning av bankkonton in till bokföringen Kund Leverantör Moms Redovisningskonto för moms (skuld) Momsfordran Ingående moms (51, 52, 53) Utgående moms full (1) Utgående moms reducerad 1 (2) Utgående moms reducerad 2 (3) Utg moms varuförvärv, EG (21, 22, 23) Utg moms tjänsteförvärv, utland (31) Ing moms förvärv, utland (21, 22, 23, 31) Utg moms verksamhetslokaler (42) Ing moms verksamhetslokaler (43) Överföring resultat Övriga Årsinställningar Årskontokopplingar Grunduppgifter Fliken Organisationen (1) Fliken Bokföring (2) Fliken Fakturering (3) Fliken Kundreskontra (4) Fliken Produktdelar (5) Fliken Dokument (6) Fliken Logo (7) Systemparametrar (8) Spara samtliga grunduppgifter Historik Import Importera data till befintligt räkenskapsår Importera data som innehåller flera verifikationsserier Export Kommentar (1)

12 Exportera endast första resultatgruppen (2) Välj SIE-format (3) Exportera fil (4) Beskrivning av varje funktion Fakturering Skapa ny Ny offert Lägga till och ändra information på offerten Så här matar du in offertens artikelrader: När du sparat information på offerten Förhandsgranska Skapa ny Ny faktura Lägga till och ändra information på fakturan När du sparat information på fakturan Förhandsgranska Skapa ny Ny kontantnota Lägga till och ändra information på kontantnotan Så här matar du in kontantnotans artikelrader: När du sparat information på kontantnotan Förhandsgranska Skapa ny Ny kund Skapa ny Ny artikel Fakturera grupper Befintliga Offerter Att arbeta med offerter från offertöversikten Befintliga Fakturor & kontantnotor Att arbeta med fakturor och kontantnotor från fakturaöversikten Befintliga Kunder Befintliga Artiklar Grupper Beskrivning av varje funktion Kundreskontra Fakturor Obetalda Fakturor Kravhantering Övriga funktioner på sidan Fakturor Räntefakturering Fakturor Manuell inmatning av fakturor Kundrapporter Kundreskontralista Kundrapporter Inbetalningsprognos Kundrapporter Kundfakturor Kundrapporter Ränterapport

13 Appendix A Att arbeta med två eller fler verifikationsserier Organisera en pärm för verifikationer (flera ver.serier) Kontantmetod förslag på arbetssätt (flera ver.serier) Kundfakturor Leverantörsfakturor Övriga verifikationer Bokföra fakturor direkt förslag på arbetssätt (flera ver.serier) Kundfakturor (om du inte använder e-fakturering och e-kundreskontra) Leverantörsfakturor Övriga verifikationer Fler än tre nummerserier?

14 e-bokföring Swedbank Snabbguide kom igång på 15 minuter Startguiden i e-bokföring Välja bankkonto att koppla till e-bokföringen Välj vilket bankkonto som ska kopplas till bokföringen (oftast transaktionskontot om du har flera konton). Välja bokföringsmetod, kontantmetod eller bokföra fakturor direkt Här väljer du vilken metod för bokföring av fakturor som ska användas: bokföra fakturor direkt när de utfärdas/mottages och när de betalas, eller bokföra fakturor endast när de betalas (kontantmetod) Se mer i stycket Två metoder att bokföra fakturor under kapitlet Lagar och myndighetskrav för att avgöra vilken metod du bör använda. Du kan också klicka på länken Läs mer om de olika metoderna för att få mer information. Välja kontoplan och skapa ett nytt räkenskapsår Klicka på Nytt räkenskapsår för att komma till nästa bild där räkenskapsårets start- och slutmånad och kontoplan väljs. Om du vill importera verifikationer och kontoplan från ett annat system skapa en SIE4-fil från ditt gamla system. Välj sedan Importera i Översiktsmenyn efter att du slutfört startguiden. Läs mer om hur det går till att importera data i stycket Import i kapitlet Beskrivning av varje funktion. 12

15 Avsluta startguiden Efter att startguiden avslutas är det lämpligt att fundera på om du behöver göra några justeringar i kontokopplingar kontoplanen eventuella resultatgrupper ingående balanser Att göra efter startguiden Mata in ingående balanser eller göra en första verifikation för överföring av saldon Gör så här om du inte importerat data utan vill mata in saldon från ditt gamla bokföringssystem manuellt: 1. Kör ut en saldolista ur ditt gamla bokföringsprogram med årets ingående balanser utgående saldon per dagen innan startdatumet för e-bokföring förändringen däremellan. 2. Mata in samma ingående balanser i e-bokföring. Det görs under Underhåll Ingående balanser. 3. Gör en första manuell verifikation i e-bokföring, där förändringen för varje konto enligt saldolistan ovan matas in. Datumet för denna verifikation blir också dagen innan startdatumet för e-bokföring. 4. Kör ut en saldolista från e-bokföringen. Kontrollera att den överensstämmer med saldolistan från ditt gamla bokföringsprogram. Synkronisera bankkontot Oavsett om du importerat data eller matat in saldon manuellt bör bankkontot synkroniseras med bokföringens konto för checkräkning (konto 1930 i BAS 2000). Det är inte nödvändigt göra detta steg innan du börjar bokföra, men du bör göra detta snarast. 13

16 Gör så här för att synkronisera bankkontot med bokföringen: 1. Skriv ut en huvudboksrapport fram till startdatumet på kontot för checkräkning. Om du inte importerat data måste rapporten skrivas ut från ditt gamla bokföringssystem. I denna rapport framgår vilka bankkontohändelser som redan bokförts i annat system. 2. Gå till Autokontering. 3. De bankkontohändelser som syns i autokonteringen men redan är bokförda i annat system (enligt huvudboksrapporten) ska nu tas bort. Du gör det genom att välja Redan konterad i annat system på dessa rader. 4. Om det finns bankkontohändelser som varken är bokförda i annat system eller syns i autokonteringen måste dessa matas in via Manuell kontering. Gå först till Underhåll Kontoplan och ta bort spärren för manuell kontering på kontot för checkräkning (1930 i BAS 2000). Du kan spärra kontot igen för manuell kontering när bankkontot synkroniserats. 5. Kontrollera att ingående balansen för checkräkningskontot stämmer med bankkontoutdrag. När du gått igenom dessa steg ska bankkontot vara synkroniserat dvs. stämma exakt med kontot för checkräkning i bokföringen. Så länge bankkontot inte är synkroniserat syns ett meddelande i Autokonteringen där även differensen framgår. I meddelandet finns även en länk till en informationssida där åtgärderna ovan beskrivs. 14

17 Idén bakom e-bokföring Om du som företagare använder Internetbanken för att utföra betalningar, titta på kontoutdrag och banksaldon m.m. så finns merparten av företagets totala transaktionsinformation redan i Internetbanken. Genom att bygga in ett helt bokföringsprogram i Internetbanken kan bokföringen byggas upp oerhört mycket effektivare än om du kör ett traditionellt bokföringsprogram på din PC eller ditt lokala nätverk. Dessutom är bokföring och bankkonto alltid avstämda mot varandra vilket spar väldigt mycket tid vid bokslut, kvartals- och månadsrapporter. Att köra sin bokföring inne i internetbanken är det enda sätt som passar riktigt bra om du vill ha en komplett automatik mellan bokföring och internetbetalningar. Bokförings- och leverantörsreskontraprogram som körs på lokal PC eller nätverk är framtagna främst för att stödja betalningar som utförs från bankgiro eller plusgiro. Enkelhet Grundidén i e-bokföring är att utnyttja kontohändelserna på ditt bankkonto för att bygga upp företagets bokföring. De betalningsuppdrag och bankkontohändelser som sker i internetbanken visas i bokföringen, och konteras med ett klick enligt dina inställningar. Detta kallas autokontering. På detta sätt kan merparten av bokföringen (fakturor, betalningar, insättningar, uttag m.m.) byggas upp på en bråkdel av tiden det skulle ta att mata in den i ett traditionellt bokföringsprogram. Du behöver inte heller hålla reda på debet och kredit eller momsbokningar. Det enda du gör är att ange eller bekräfta bokningen av själva kostnaden eller intäkten direkt på skärmen som visar kontoutdraget. Allt annat sker automatiskt. Verifikationer som inte alls berör bankkontot (t.ex. kassatransaktioner, avskrivningar, dispositioner) matas in på sedvanligt sätt med en traditionell konteringsbild (Manuell kontering). e-bokföring innehåller också alla andra funktioner som du normalt hittar i ett bokföringsprogram rapporter, budget, kontoplaner, periodhantering, import/export, kostnadsställen, resultatenheter m.m. 15

18 Alltid avstämt En annan stor fördel med e-bokföring är att bankkontot alltid stämmer med bokföringen! Du slipper alltså pricka av dessa mot varandra vid rapporter och bokslut. Mobilitet Med e-bokföring kan du jobba med bokföringen var som helst. Enda kravet är en dator med internetanslutning. Flexibel arbetsfördelning Det är också enkelt att ta hjälp med hela eller delar av bokföringen. Be ditt bankkontor förse din redovisningskonsult med en säkerhetsdosa (eller ansluta befintlig dosa till ditt företag). Du bestämmer själv konsultens behörighet (t.ex. bokföring men inte betala). Sedan kan du exempelvis bygga upp merparten av bokföringen själv med autokonteringsfunktionen och lämna mer komplicerade bokningar till konsulten som loggar in från sin dator. 16

19 Hur kör man e-bokföring? e-bokföring körs helt och hållet i din webb-läsare. Du installerar inget program på din dator utan kan köra från vilken dator som helst som har internetanslutning. Fördelar och begränsningar med e-bokföring Det finns en rad mycket tydliga fördelar med att använda e-bokföring: Enkelhet! Merparten av bokföringen byggs upp utan att du behöver veta skillnaden mellan debet och kredit. Du bygger upp din bokföring mycket effektivt eftersom du utgår från banktransaktioner och betalningsuppdrag som hela tiden läggs över automatiskt till bokföringen. Bankkonto och bokföring är alltid synkroniserade. Det är omöjligt att missa att bokföra banktransaktioner. e-bokföring passar perfekt för företag som betalar räkningar via internetbanken. Med andra bokföringsprogram får du ingen automatik mellan bokföring och internetbetalningar. Inga program behöver installeras på din dator. Allt körs över internet från valfri dator. Du kör alltid senaste versionen. Du slipper att ta säkerhetskopior! Detta sköts av SpeedLedger. (Den som vill ta egna säkerhetskopior kan göra det även med e-bokföring). Du kan arbeta med din bokföring från olika datorer kontoret, hemma, sommarstugan förutsatt att datorn du arbetar från har uppkoppling mot internet. Redovisningskonsulten kan arbeta från sitt kontor med samma data vilket gör att arbetsfördelningen mellan företagare och konsult kan skräddarsys och ändras enkelt. Med e-bokföring kan en företagare (även helt utan bokföringsutbildning) oftast bygga upp 80 90% av bokföringen. Du kan sedan enkelt ta hjälp av t.ex. en konsult med de mer komplicerade bokningarna. Det finns också några begränsningar i e-bokföring: Du måste vara ansluten till internet hela tiden som du jobbar med din bokföring. Det krävs dock ingen speciellt snabb internetanslutning. 17

20 Varför har man inte jobbat så här tidigare? Det finns två förutsättningar som gör att man inte jobbat med bokföring integrerad med bankkonto och betalningar på detta sätt tidigare: Att använda internetbank för betalningar och kontoöversikt har blivit möjligt och populärt för företag först på senare år. Antalet företag som är anslutna till internet dagligen har ökat dramatiskt de senaste åren. 18

21 Vem kan köra e-bokföring? I princip alla företag som använder internetbanken kan köra sin bokföring där. Systemet passar bäst för de företag som använder internetbanken som huvudmetod vid betalning av leverantörsfakturor. e-bokföring riktar sig främst till mindre och medelstora företag som inte har behov av att flera personer jobbar samtidigt med bokföring och leverantörsfakturor. 19

22 Att köra datorprogram över internet SaaS Under 1980-talet kom de första bokföringsprogrammen för småföretagare. De kördes i DOSmiljö. Användargränssnittet var enkelt men fungerade i regel bra för bokföring. Programmen installerades oftast på en isolerad dator. Under 1990-talet utvecklades program och operativsystem. Windows ersatte DOS och programmen blev mer användarvänliga. På de flesta kontor med mer än en arbetsplats infördes lokala nätverk så att flera personer kunde arbeta med samma program och data. Det nya sättet att köra datorprogram är över internet. Detta kallas allmänt för SaaS (Software as a Service). Man hyr i regel programmen för en fast avgift per månad istället för att köpa dem. Gemensamt för SaaS-program är att man inte behöver installera dem på sin dator. Man kan därmed få access till olika programvaror omedelbart och man kan vara säker på att man alltid kör senaste versionen av ett program. En del SaaS-leverantörer kräver att man konfigurerar sin dator med s.k. certifikat för att hantera säkerheten vid inloggning till SaaS-tjänsterna. I Internetbanken hanteras säkerheten med hjälp av säkerhetsdosan. Den genererar engångskoder som gör att man inte behöver installera certifikat på sin dator. Man kan därför logga in från vilken dator som helst utan någon konfiguration av datorn först. Många experter menar att man på sikt kommer att köra alla sina program över internet. Det gör att kraven på den dator man använder minskar. Med en mycket enkel dator kan man då få omedelbar tillgång till mycket avancerade programvaror som ligger lagrade var som helst i världen. En av de verkligt stora fördelarna med SaaS är att man kan jobba i real-tid med data som ligger lagrad på olika geografiska ställen. e-bokföring är ett exempel på detta; bankdata som ligger lagrad centralt integreras i företagets bokföringsprogram. 20

23 Vilken internetanslutning krävs? För att kunna köra e-bokföring krävs att du hela tiden har en internetanslutning aktiv och att du är inloggad i internetbanken. Det behövs dock ingen speciellt avancerad internetanslutning. En vanlig uppringd modemanslutning fungerar alldeles utmärkt. 56 KBit/s är att rekommendera. Har du ADSL eller annat bredband blir programmet förstås ännu snabbare. En viktigare parameter än själva modem-hastigheten är tiden för att koppla upp sig mot internet. För en vanlig uppringd analog modem-anslutning tar det i regel sekunder innan man är uppkopplad vilket kan upplevas som onödig väntetid. Denna tid kortas ned avsevärt om man går över till en uppringd ISDN-anslutning eller bredband typ ADSL eller kabel. I dessa fall är normal uppkopplingstid ett par sekunder eller mindre. 21

24 Säkerhet och behörighet e-bokföring är ett av de absolut säkraste sätten att köra sin bokföring på. Ditt data skyddas av omfattande brandväggar och säkerhetssystem. Säkerhetskopior av såväl bankdata som bokföringsdata sköts också av SpeedLedger dagligen. Detta är något som man ofta missar som småföretagare. Den som ändå vill ta egna säkerhetskopior kan när som helst kopiera kontoplan, balanser och verifikationer till sin egen hårddisk eller floppydisk. Risken att bli utsatt för stöld eller förlust av data är betydligt större med traditionella bokföringsprogram som körs på lokal PC eller nätverk. Vid inbrott är risken stor att just datorn är det som stjäls. En havererad hårddisk kan också få ödesdigra konsekvenser om man inte varit väldigt noga med daglig säkerhetskopiering. 22

25 Bokföring historik och grunder Lite historik Den dubbla bokföringen där varje transaktion bokförs i två kolumner, debet och kredit, utvecklades av handelsmän i Venedig och dokumenterades för första gången av matematikern och munken Luca Pacioli år Hans skrift Summan där denna bokföringsteknik beskrevs gjorde Pacioli världsberömd. Principerna har levt kvar och gäller än idag även om gåspennan delvis tagits över av datorer. Debet och kredit Debet och kredit har alltid varit lite kryptiskt för alla som inte jobbar med bokföring. Även de som jobbar dagligen med bokföring behöver ibland en fusklapp för att vara säkra på hur en transaktion ska bokföras. Varför finns då debet och kredit? Det finns alltid två sidor av en transaktion. Pengar har spenderats på något och de kommer någonstans ifrån. Man får in pengar från någon och de hamnar någonstans osv. Detta är anledningen till att varje transaktion bokförs i två kolumner: debet-kolumnen (till vänster) kredit-kolumnen (till höger) På varje transaktion ska summa debet = summa kredit. Det gäller även hela bokföringen respektive all bokföring inom ett visst datum intervall. Här kommer några exempel på hur transaktioner bokförs. 23

26 Vid en kostnad gäller följande: själva kostnaden bokas som debet t.ex: konto 6200 Telekostnader, debet 100 kr var pengarna kom ifrån bokas som kredit t.ex: konto 1930 Bankkonto, kredit 100 kr... presenterat i tabellform: Debet Kredit 6200 Telekostnader 100 kr 1930 Bankkonto 100 kr Summa 100 kr 100 kr En intäkt bokas på följande sätt: själva intäkten bokas som kredit t.ex: konto 3010 Försäljning, kredit 200 kr vart pengarna tog vägen bokas som debet t.ex: konto 1910 Kassa, debet 200 kr... i tabellform: Debet Kredit 3010 Försäljning 200 kr 1910 Kassa 200 kr Summa 200 kr 200 kr Ibland presenteras beloppen i en och samma kolumn med debet-belopp som positiva och kredit-belopp som negativa värden. Då ser det ut så här: Belopp 3010 Försäljning -200 kr 1910 Kassa 200 kr Summa 0 kr 24

27 Skillnaden mellan kostnad och utgift, mellan intäkt och inkomst Orden låter lika men i bokföringssammanhang finns viktiga skillnader. Ett exempel: Vi köper en resa för kr av en resebyrå. Beloppet betalas in i maj men resan går av stapeln först i juli. Utgiften sker i maj. Det var då pengarna betalades ut. Kostnaden sker i juli. Det är då vi egentligen förbrukar pengarna. Tiden mellan utgiften i maj och resan i juli har vi en fordran på resebyrån på kr. Om resebyrån av någon anledning under denna tid ställer in resan vill vi ha tillbaka pengarna. Samma princip gäller om ditt företag köper och förbrukar en vara eller tjänst den 1 oktober men betalar den 1 november dvs. med 30 dagars kredit. I detta fall sker kostnaden först och utgiften 30 dagar senare. I bokföringen skapar man i regel en verifikation då kostnaden uppstår och en när betalning sker (utgift). Då ser det ut så här: 1 oktober då kostnaden uppstår: Debet Kredit 6110 Kontorsmaterial 900 kr 2440 Leverantörsskulder 900 kr Summa 900 kr 900 kr...eller med moms: 1 oktober: Debet Kredit 6110 Kontorsmaterial 720 kr 2641 Ingående moms 180 kr 2440 Leverantörsskulder 900 Summa 900 kr 900 kr 25

28 1 november då vi betalar fakturan uppstår utgiften: Debet Kredit 2440 Leverantörsskulder 900 kr 1930 Bankkonto 900 kr Summa 900 kr 900 kr Efter 1 november finns inget saldo på konto 2440 Leverantörsskulder längre vi är ju inte längre skyldig leverantören pengar. Men under perioden 1 oktober till 1 november ligger det ett kredit-saldo på 900 kr. Detta är vår leverantörsskuld. Alla skulder som finns i företaget ligger som kredit-saldon i bokföringen. Skuldkonton börjar med 2. Nästa exempel är om vi säljer en vara eller tjänst den 10 januari och får betalt den 10 februari, dvs. ca 30 dagar senare. Återigen skapar vi en verifikation i bokföringen vid respektive tillfälle: 10 januari då intäkten uppstår: Debet Kredit 3010 Försäljning kr 1510 Kundfordringar kr Summa kr kr...eller med moms: 10 januari: Debet Kredit 3010 Försäljning 960 kr 2611 Utgående moms 240 kr 1510 Kundfordringar kr Summa kr kr 26

29 10 februari då vi får betalt uppstår inkomsten: Debet Kredit 1510 Kundfordringar Bankkonto Summa kr kr Efter den 10 februari finns inget saldo kvar på konto1510 Kundfordringar eftersom vi inte har någon fordran kvar. Mellan 10 januari och 10 februari har vi en fordran på 1200 kr och detta syns under perioden som ett debet-saldo på konto 1510 Kundfordringar. Alla fordringar ligger som debet-saldon i bokföringen. Fordringar och övriga tillgångar har kontonummer som börjar med 1. Resultat- och balansräkning De två viktigaste rapporterna som du skapar från bokföringen är resultaträkningen och balansräkningen. Dessa två rapporter utgör huvudinnehållet i den årsredovisning som alla aktiebolag, stora som små, måste skicka in till patent- och bolagsverket senast 7 månader efter slutet på varje räkenskapsår. I resultaträkningen och balansräkningen kan du utläsa det mesta om företagets ekonomiska status. En resultaträkning presenterar alltid vad som hänt i företaget under en period dvs. fr.o.m. ett datum t.o.m. ett annat datum. Balansräkningen däremot visar statusen i företaget vid en viss tidpunkt t.ex. 31 dec. Därför brukar man visa två balansräkningar tillsammans med en resultaträkning: En balansräkning vid periodens början t.ex. 1 jan. Den kallas ingående balans (IB). En balansräkning vid periodens slut t.ex. 31 dec. Den kallas utgående balans (UB). Resultaträkningen för perioden blir helt enkelt en sorts specifikation över vad som hänt mellan de två balansräkningarna. Resultaträkningen Resultaträkningen är en uppställning av årets (eller periodens) intäkter och kostnader med resultatet (vinsten eller förlusten) längst ner. 27

30 En enkel resultaträkning kan se ut så här: 1 jan 31 dec Intäkter (KSEK) Kostnader Årets vinst 200 En lite mer detaljerad resultaträkning kan se ut så här i ett aktiebolag: 1 jan 31 dec Intäkter (KSEK) Varukostnader Bruttovinst 800 Övriga externa kostnader -200 Personalkostnader -300 Rörelseresultat 300 Finansiella kostnader -50 Resultat efter finansiella kostn. 250 Skatt -50 Resultat efter skatt 200 Det finns mallar för hur en resultaträkning bör vara uppställd. Gemensamt för resultaträkningar är att de börjar med intäkterna. Sedan kommer olika typer av kostnader och sist resultatet (vinsten eller förlusten). Ibland visar man också resultat efter olika kostnadsgrupper t.ex. bruttovinst. Det är ganska vanligt att man i resultaträkningen även har en kolumn för jämförelse med föregående period eller budget. Balansräkningen I balansräkningen kan du se hur mycket ett bolag är värt bokföringsmässigt dvs. hur stort det egna kapitalet är vid en viss tidpunkt. Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Ex: 31 dec Tillgångar (KSEK) Skulder Eget kapital

SpeedLedger e-bokföring Handbok

SpeedLedger e-bokföring Handbok SpeedLedger e-bokföring Handbok SpeedLedger e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Snabbguide kom igång på 15 minuter...8

Läs mer

SÅ FUNGERAR MOMS. Begrepp, momssatser och momsperioder. www.speedledger.se 031-780 06 00

SÅ FUNGERAR MOMS. Begrepp, momssatser och momsperioder. www.speedledger.se 031-780 06 00 SÅ FUNGERAR MOMS Begrepp, momssatser och momsperioder SÅ FUNGERAR MOMS Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt som de flesta företag är skyldiga att redovisa. Tanken är att varje led i värdekedjan

Läs mer

Så fungerar moms. en guide

Så fungerar moms. en guide Så fungerar moms en guide Så fungerar moms Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt som de flesta företag är skyldiga att redovisa. Tanken är att varje led i värdekedjan ska betala en skatt på det

Läs mer

Guide till e-bokföring En del av internetbanken för företag

Guide till e-bokföring En del av internetbanken för företag Guide till e-bokföring En del av internetbanken för företag Framtagen åt Swedbank av Speedledger 1 2 Nu kan du börja e-bokföra Med e-bokföring kan du enkelt sköta företagets eller föreningens löpande bokföring.

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Utforska ditt testföretag En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Ställ in ditt testföretag Välj den bolagsform som du vill testa 1. Välj även mellan kontantmetod och fakturerings metod. Kontantmetod

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön

SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön Genom direktkopplingen mellan SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön kan du få bokföringsinformation från Bluegarden överförd direkt till din e-bokföring.

Läs mer

En bokföringsguide till att lära sig bokföra

En bokföringsguide till att lära sig bokföra En bokföringsguide till att lära sig bokföra Innehåll Vad har alla framgångsrika företag gemensamt?... 1 Håller din affärsidé?... 1 Kom igång med bokföringens grunder... 2 Dags att börja bokföra... 4 Lär

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689.

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689. E-dag dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra och kontera dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningar är gjorda i e-bokföring kan siffrorna från kassaterminalen fyllas

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa?

Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa? Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa? Programmet överför kontoutdragsinformation från Plusgirot och från Visa Business Card till en SIE-4 fil med komplett konterade verifikationer. Detta

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Visma Administation 200

Visma Administation 200 Visma Administration 200. Pris från 1.290:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Smidigt bokföringsprogram med leverantörsreskontra Visma Administation 200 bokföring, leverantörer

Läs mer

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström Bokföring på balanskonton Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Ekonomiska begrepp Tre olika affärshändelser Balanskonton Bokföring av tillgångar Bokföring av skulder och eget kapital Löpande

Läs mer

Omföra moms i PromikBook

Omföra moms i PromikBook Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet

Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet EKONOMISK BERÄTTELSE 2015 Senast reviderad Måndag 24:e April 2016 Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet Ekonomisk berättelse 2015 Sid 1 Allmänt om räkningen Den här räkningen är upprättad

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga till uppdragsbrev 2014-05-20 Bilaga 2 Uppdragsavtal Kund Bygg AB Organisationsnummer 556556-1234 Adress Kontaktperson kund Kontaktperson redovisningsföretaget

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Program Datafångst från Plusgirot?

Program Datafångst från Plusgirot? Program Datafångst från Plusgirot? Vad gör programmet? Programmet överför kontoutdragsinformation till en SIE-4 fil med komplett konterade verifikationer. Detta gör det möjligt att automatisera stora delar

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida)

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida) Det trista arbetet med avstämning av bankkontona Har du någon gång när du är klar med bokföringen upptäckt att det är en differens mellan checkkontots saldo och kontoutdraget? Om du svarar nej på den frågan

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram Visma Compact 750. Pris från 2.990:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Leverantörsreskontra med utbetalningar Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Registervård. Registervård

Registervård. Registervård Registervård Registervård I registervård underhåller du företagets och programmets register. Du väljer själv vilka åtgärder du vill utföra genom att markera dem och därefter klicka på knappen Utför. Gå

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Skrivet av Bokföringsnämnden

Skrivet av Bokföringsnämnden Skrivet av Bokföringsnämnden Rekommendera 0 0 Share Tweeta 1 Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsätningar och skulder en viss dag, balansdagen. Hur balansräkningen ska se ut är lagreglerat.

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut?

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Entreprenörsskolan 2013-10-15 Företagetsekonomi JaanaH Johansson, Auktoriseradredvisningskonsult Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Bokföringslagen

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar.

Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar. Remissvar om "Bokförings nämndens vägledning om bokjföring" Synpunkt på skrivning på sid 15 av remissförslag Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar. Svaret koncentrerar sig på en mening på sid

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Kort repetition Bokföring Varutransaktioner Moms Fakturering och betalning Kundfordringar och

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Analys Analysera ditt företags ekonomi och ta bättre beslut med hjälp av Visma Analys ett effektivt verktyg för nyckeltalsanalyser, spårning av felaktigheter i bokföringen, samt för planering och

Läs mer

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild.

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild. 1 Företagsinställningar momsuppgifter Hogia Small Office Bokföring För att få ut rätt uppgifter på din momsrapport behöver du gå igenom och ställa in vilka konton du ska använda vid din momsredovisning

Läs mer

Bokföring Kap 27 Bokföring. Enkel bokföring. Dubbel bokföring. Att föra bok. T-kontering

Bokföring Kap 27 Bokföring. Enkel bokföring. Dubbel bokföring. Att föra bok. T-kontering Bokföring Kap 27 Bokföring ME1003 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 1 Thorolf Hedborg 1 Enkel bokföring Att föra bok Släktföreningen 2011 Bank Skattekonto Kassör Ingående 110101 Transport från 200101231

Läs mer

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank Internetbanken företag Möjligheternas internetbank Välkommen till gränslösa affärsmöjligheter Med internetbanken står dörren till banken alltid öppen för dig och företaget. Du når internetbanken via alla

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Arbetsgång vid reskontraavstämning Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning

Läs mer

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING BOKFÖRING Innehållsförteckning Kom igång - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. 2. 3. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. Byrån gör allt, kunden har

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

BOKFÖRING PÅ 10 MINUTER

BOKFÖRING PÅ 10 MINUTER BOKFÖRING PÅ 10 MINUTER En snabbguide till grunderna i bokföring ATT BOKFÖRA Att bokföra handlar om att visa hur pengar rör sig i ett företag, det vill säga ekonomisk aktivitet. I slutet av ett år, ett

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Skattedeklaration - Momsrapport

Skattedeklaration - Momsrapport Sida 1 Skattedeklaration - Momsrapport Skattedeklarationens två delar kan skrivas ut separat eller var för sig. En total skattedeklaration kan även skrivas ut inklusive en total tablå, om man så önskar.

Läs mer