Södermalm kommunal regi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södermalm kommunal regi"

Transkript

1 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Södermalm kommunal regi 6-5- Capital of Scandinavia

2 Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar Index per område, KF-indikator Förskolorna per fråga 6-5- Sida

3 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholm stad, både kommunalt drivna förskolor och enskilt drivna ingår i undersökningen. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild förskola. Resultaten används även för att underlätta valet av förskola för vårdnadshavare i Stockholms stad genom att resultatet publiceras på stockholm.se. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara undersökningen via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter alternativt en postal enkät. Totalt genomfördes tre postala utskick varav det första två innehöll information om undersökningen samt inloggningsuppgifter till att svara via webblänk och det sista utskicket innehöll även en postal enkät. Undersökningen genomfördes under vecka 6-4 år 6. Urvalet tillhandahölls av Stockholm stad och är hämtat från Stockholm stads register BOSKO. Urvalet innefattade barn som var mantalsskrivna i Stockholm samt inskrivna på förskolan i mitten av januari år 6. Denna rapport visar resultaten för förskolor med kommunal regiform i Södermalm jämfört med staden totalt kommunal regi. Resultaten i rapporten jämförs med staden totalt samt mellan år 4-6 för stadsdelen, flickor och pojkar samt förskolornas regiform såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp. Antal svar för Södermalm är 7 vilket ger en svarsprocent på 7 %. Totalt för Stockholm stad inkom 446 svar, vilket ger en svarsprocent på 66 %. Undersökningen har genomförts av Markör Marknad & Kommunikation AB, projektledare Maria Eklund, 6-5- Sida

4 Frågorna i enkäten Utveckling och lärande. Jag upplever att den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.. Jag upplev er att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk (utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, att lyssna och utveckla sittskriftspråk).. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande (mängd, antal, ordning, mätning, tid). 4. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen (sambanden i naturen mellan människor, växter, djur). 5. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former (lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama). 6. Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan (genom att förskolan tar emot eller besöker teater, musik, dans, samarbetar med bibliotek eller besöker museer och liknande). Normer och värden samt barns inflytande 7. Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan.. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor (utveckla sin empati, ansvarskänsla, tolerans och omtanke inför andra). 9. Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.. Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt.. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta eget initiativ och ansvar.. Upplever du att ditt barn har diskriminerats i förskolans verksamhet? *. Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola? Samverkan med hemmet 4. Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. 5. Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (genom utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum). 6. Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. 7. Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt.. Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. 9. Upplever du att du som vårdnadshavare blivit diskriminerad i kontakt med förskolans verksamhet? *. Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola? Kost, rörelse och hälsa. Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan.. Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat.. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Övriga frågor 4. Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. 5. Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. 6. Jag kan rekommendera mitt barns förskola. * Diskriminering innebär att ett barn eller en förälder missgynnas (det vill säga inte behandlas på samma sätt som andra barn eller föräldrar) direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna, som följer av lag, är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Konflikter mellan föräldrar och mellan barn faller utanför lagen och räknas inte som diskriminering Sida 4

5 Inför läsning av rapporten Diagrammen visar andelen av de som svarat och som har avgivit ett betyg (-5). Andelarna beräknas exklusive vet ej-svar. Det innebär att summan av betyget,,, 4 och 5 (instämmer inte alls-instämmer helt) summerar till procent, avrundningar till närmaste heltal har gjorts för respektive betyg vilket innebär att en summering av heltalen inte nödvändigtvis summerar till procent. Vet ej redovisas separat som andelen av de i målgruppen som avgivit svaret vet ej. Syftet med att redovisa vet ej separat är att möjliggöra jämförelser mellan olika redovisningsgrupper och frågor. Inkluderas vet ej så påverkas andelen nöjda/mindre nöjda av hur stor andel som svarat vet ej vilket gör att en jämförelse mellan resultaten (tex. över åren) inte kan göras. Vid beräkning av resultaten används alltid årets urval och underlag som utgångspunkt. Detta innebär bland annat att om exempelvis ett index har förändrats i vilka frågor som ingår räknas tidigare års resultat om baserat på de frågor som ingår i årets undersökning. Index per område är en sammanvägning av andelen nöjda (betyg 4 + 5) per aktuellt frågeområde och mäts i skalan -. KF-indikator är andelen nöjda (betyg 4 + 5) svar på frågan Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola och mäts i skalan -. Inga resultat redovisas i grupper med mindre än 5 svarande. Jämförelse mellan tidigare års undersökningar görs där så är möjligt, se frågorna i enkäten för specifikation Sida 5

6 Svarsfrekvens Stockholm stad Svarsfrekvens Svarsfrekvens Svarsfrekvens Antal svar Urval netto Antal svar Urval netto Antal svar Urval netto (%) 6 (%) 5 (%) Stockholm stad totalt Södermalm Södermalm flickor Södermalm pojkar Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd Förskolan Sol och Måne, Bastugatan Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan Förskolan Orion, Maria Bangata Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan Förskolan Tantolunden, Sköldgatan Språkförskolan Bamse Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A Förskolan Eriksdal, Ringvägen Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen Reimers Specialförskola Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan Förskolan Äventyret, Skånegatan Förskolan Metaren, Metargatan 5 7 Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata Förskolan Täppan, Östgötagatan Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan Förskolan Bonden, Bondegatan Förskolan Plogen, Katarina Bangata Förskolan Tullstugan, Östgötagatan Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan Förskolan Paletten, Färgargårdstorget Förskolan Stenkolet, Skånegatan Förskolan Eurenii, Skånegatan Sida 6

7 Svarsfrekvens Stockholm stad Svarsfrekvens Svarsfrekvens Svarsfrekvens Antal svar Urval netto Antal svar Urval netto Antal svar Urval netto (%) 6 (%) 5 (%) Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen Förskolan Kryssningen, Kryssargatan Förskolan Fyren, Vintertullstorget Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan Förskolan Östangård, Färgargårdstorget Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan Förskolan Sjötomten, Textilgatan Sida 7

8 Sammanfattning av resultaten o Över tid är vårdnadshavarna i Södermalm generellt mer nöjda jämfört med år 5. o Jämfört med staden kommunala förskolor totalt är vårdnadshavarna i Södermalm generellt sett mer nöjda år 6. o o o o Index för området utveckling och lärande har utvecklats från år 4, år 5 till år 6 i Södermalm. För staden kommunala förskolor totalt är index år 6. Index för normer, värden samt barns inflytande har utvecklats från år 4, till år 5 samt år 6 i Södermalm. För staden kommunala förskolor totalt är index år 6. Index för området samverkan med hemmet har utvecklats från år 4, år 5 till år 6 i Södermalm. För staden kommunala förskolor totalt är index år 6. Index för området kost, rörelse och hälsa har utvecklats från 77 år 4 till år 5 till år 6 i Södermalm. För staden kommunala förskolor totalt är index år 6. o Index för området nöjdhet, trygghet och rekommendation har utvecklats från år 4, år 5 till år 6. För staden kommunala förskolor totalt är index år 6. o % av vårdnadshavarna i Södermalm instämmer i att de kan rekommendera deras barns förskola ( % år 5, % år 4). % av vårdnadshavarna i staden kommunala förskolor totalt kan rekommendera förskolan år 6. o % av vårdnadshavarna i Södermalm instämmer i att förskolan i sin helhet är trygg och säker ( % år 5, % år 4). % av vårdnadshavarna i staden kommunala förskolor totalt instämmer i detta år 6. o % av vårdnadshavarna i Södermalm är som helhet nöjd med förskolan ( % år 5, % år 4). % av vårdnadshavarna i staden kommunala förskolor totalt är som helhet nöjda med förskolan år Sida

9 Övergripande resultat

10 4: Trygg och säker : Fysisk aktivitet uppmuntras : Varierad och näringsrik kost 6: Rekommendera förskolan 5: Nöjd med helheten Andel nöjda (betyg 4 + 5) : Pedagogiska miljön : Språklig utveckling : Matematiskt tänkande 4: Naturvetenskapliga fenomen 5: Själv skapa och uttrycka sig 6: Kulturutbud 6 Södermalm 6 : Information om maten 7: Känner sig tryggt : Jag blir bemött respektfullt : Sociala förmågor 7: Information om förskolans mål 9: Lika möjlighet att utvecklas 6: Välkommen att ställa frågor 5: Delaktighet och inflytande 4: Utveckling och lärande synliggörs : Barnet bemött respektfullt : Eget initiativ och ansvar Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten" Sida

11 4: Trygg och säker : Fysisk aktivitet uppmuntras 5: Nöjd med helheten 6: Rekommendera förskolan Andel nöjda (betyg 4 + 5) : Pedagogiska miljön : Språklig utveckling : Matematiskt tänkande 4: Naturvetenskapliga fenomen 6: Kulturutbud Södermalm 6 Södermalm 5 Södermalm 4 7: Information om förskolans mål 7: Känner sig tryggt 6: Välkommen att ställa frågor 4: Utveckling och lärande synliggörs : Eget initiativ och ansvar : Sociala förmågor Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten" Sida

12 Södermalm andel nöjda (betyg 4 + 5) : Fysisk aktivitet uppmuntras : Varierad och näringsrik kost 5: Nöjd med helheten 4: Trygg och säker 6: Rekommendera förskolan : Pedagogiska miljön : Språklig utveckling : Matematiskt tänkande 4: Naturvetenskapliga fenomen 5: Själv skapa och uttrycka sig 6: Kulturutbud Södermalm 6 Pojke 6 Flicka 6 : Information om maten 7: Känner sig tryggt : Jag blir bemött respektfullt : Sociala förmågor 7: Information om förskolans mål 9: Lika möjlighet att utvecklas 6: Välkommen att ställa frågor 5: Delaktighet och inflytande 4: Utveckling och lärande synliggörs : Barnet bemött respektfullt : Eget initiativ och ansvar Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten" Sida

13 Per år

14 Södermalm per år Utveckling och lärande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. 6 Södermalm 6 Södermalm Södermalm Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk. 6 Södermalm Södermalm 5 54 Södermalm Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande. 6 Södermalm Södermalm Södermalm * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 4

15 Södermalm per år Utveckling och lärande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. 6 Södermalm Södermalm Södermalm Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. 6 Södermalm 6 Södermalm Södermalm Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. 6 Södermalm 6 Södermalm Södermalm * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 5

16 Södermalm per år Normer och värden samt barns inflytande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. 6 Södermalm Södermalm Södermalm Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. 6 Södermalm Södermalm Södermalm Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. 6 Södermalm 6 Södermalm Södermalm 4 * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 6

17 Södermalm per år Normer och värden samt barns inflytande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. 6 Södermalm Södermalm Södermalm Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta eget initiativ och ansvar. Södermalm 6 59 Södermalm Södermalm * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 7

18 Södermalm per år Samverkan med hemmet Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. 6 Södermalm Södermalm Södermalm Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. 6 Södermalm Södermalm Södermalm Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. 6 Södermalm Södermalm Södermalm * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida

19 Södermalm per år Samverkan med hemmet Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt Södermalm Södermalm Södermalm Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. 6 Södermalm Södermalm Södermalm 4 * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 9

20 Södermalm per år Kost, rörelse och hälsa Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. 6 Södermalm Södermalm Södermalm Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. 6 Södermalm 6 Södermalm Södermalm 4 54 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. 6 Södermalm Södermalm 5 5 Södermalm * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida

21 Södermalm per år Nöjdhet, trygghet och rekommendation Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. 6 Södermalm Södermalm Södermalm Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. 6 Södermalm Södermalm Södermalm Jag kan rekommendera mitt barns förskola. 6 Södermalm Södermalm Södermalm * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida

22 Diskriminering % Upplever du att ditt barn har diskriminerats i förskolans verksamhet? Ja Nej Vill ej uppge Har du tagit upp händelsen med personalen? (upplever barn diskrimineras) Ja Nej Vill ej uppge Södermalm 6 Upplever du att du som vårdnadshavare har diskriminerats i kontakt med förskolans verksamhet? Ja Nej Vill ej uppge Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola? (upplever vårdnadshavare diskrimineras) Ja Nej Vill ej uppge Inga resultat redovisas där färre än 5 har svarat 6-5- Sida

23 Flickor/pojkar

24 Södermalm flickor och pojkar per år Utveckling och lärande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 4

25 Södermalm flickor och pojkar per år Utveckling och lärande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 5

26 Södermalm flickor och pojkar per år Normer och värden samt barns inflytande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke Flicka 4 * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 6

27 Södermalm flickor och pojkar per år Normer och värden samt barns inflytande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. 6 Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta eget initiativ och ansvar. Flicka 6 Pojke Flicka Pojke Flicka * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 7

28 Södermalm flickor och pojkar per år Samverkan med hemmet Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida

29 Södermalm flickor och pojkar per år Samverkan med hemmet Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. 6 Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. Pojke 6 Flicka Pojke Flicka Pojke 4 Flicka 4 * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 9

30 Södermalm flickor och pojkar per år Kost, rörelse och hälsa Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida

31 Södermalm flickor och pojkar per år Nöjdhet, trygghet och rekommendation Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag kan rekommendera mitt barns förskola. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida

32 Södermalm flickor och pojkar per år Diskriminering % Upplever du att ditt barn har diskriminerats i förskolans verksamhet? Ja Nej Vill ej uppge 99 Har du tagit upp händelsen med personalen? (upplever barn diskrimineras) Ja Nej Vill ej uppge Pojke 6 Upplever du att du som vårdnadshavare har diskriminerats i kontakt med förskolans verksamhet? Ja Nej Vill ej uppge Flicka 6 99 Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola? (upplever vårdnadshavare diskrimineras) Ja Nej Vill ej uppge Inga resultat redovisas där färre än 5 har svarat 6-5- Sida

33 Index per område och KF-indikator

34 Utveckling och lärande Södermalm index per område och år samt KF-indikator 6 Södermalm 6 Södermalm 5 Södermalm 4 Observera att i tidigare års undersökningar ingick inte alla årets frågor i frågeområdena. Normer och värden samt barns inflytande 6 Södermalm 6 Södermalm 5 Södermalm 4 Samverkan med hemmet 6 Södermalm 6 Södermalm 5 Södermalm 4 Kost, rörelse och hälsa Nöjdhet, trygghet och rekommendation 6 Södermalm 6 Södermalm 5 Södermalm 4 6 Södermalm 6 Södermalm 5 Södermalm 4 77 KF-indikator 6 Södermalm 6 Södermalm 5 Södermalm Sida 4

35 Förskolorna per fråga

36 Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 46 Språkförskolan Bamse Reimers Specialförskola 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 57 Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 6 Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata Förskolan Bonden, Bondegatan 56 Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 4 Förskolan Fyren, Vintertullstorget Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata 5 Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - 4 Förskolan Eurenii, Skånegatan Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan 4 Förskolan Täppan, Östgötagatan 6-6 Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan 7 Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé 74-6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A 7 Förskolan Eriksdal, Ringvägen Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan 5 Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget 7 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan 4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 5 Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan 6 Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén 6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B 4 Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 Förskolan Tullstugan, Östgötagatan Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 4 Förskolan Orion, Maria Bangata Förskolan Tantolunden, Sköldgatan Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan 9- Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan Förskolan Metaren, Metargatan 5 77

37 Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. % % 5 Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan 9- Förskolan Paletten, Färgargårdstorget 4 Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd 5 Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan Andel nöjda (4 + 5) 6 5

38 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 46 Språkförskolan Bamse Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 4 Förskolan Fyren, Vintertullstorget Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 Förskolan Metaren, Metargatan 5 5 Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A 6 Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 7 Förskolan Sol och Måne, Bastugatan Förskolan Eriksdal, Ringvägen 5-66 Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A 47 Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget 7 55 Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan 9-6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd 56 Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan 7 4 Förskolan Eurenii, Skånegatan Förskolan Täppan, Östgötagatan Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 4 Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan 44 Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A 57 Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B 4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé 74-6 Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén Reimers Specialförskola Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata 4 Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan 7 Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan Förskolan Tantolunden, Sköldgatan 6 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 Förskolan Paletten, Färgargårdstorget 4 77 Förskolan Bonden, Bondegatan Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 4 Förskolan Orion, Maria Bangata 9 69 Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan 7

39 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk. % % Förskolan Tullstugan, Östgötagatan 5 Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan 9- Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd 5 Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan Andel nöjda (4 + 5) 6 5

40 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata 46 Språkförskolan Bamse 64 Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A 5 Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A 6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 Förskolan Metaren, Metargatan 5 57 Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen 56 Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 6 Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - 4 Förskolan Eurenii, Skånegatan 74 Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan 67 Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan 7 Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen 5-66 Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata 7 Förskolan Eriksdal, Ringvägen Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan 5 Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget 7 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B 45 Förskolan Tantolunden, Sköldgatan Förskolan Sjötomten, Textilgatan Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - 5 Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan 4 4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 Förskolan Bonden, Bondegatan Förskolan Äventyret, Skånegatan Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan 9- Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan 46-4 Förskolan Täppan, Östgötagatan Förskolan Fyren, Vintertullstorget 47 Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A 4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé 74-4 Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan 44 Förskolan Tullstugan, Östgötagatan Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén 7 4 Förskolan Orion, Maria Bangata Reimers Specialförskola 5 Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan 9-6

41 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande. % % Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd 5 Förskolan Paletten, Färgargårdstorget Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 57 Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan 6 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

42 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata 46 Språkförskolan Bamse Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan Förskolan Täppan, Östgötagatan 6-6 Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 6 Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 7 Förskolan Eriksdal, Ringvägen Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 4 Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 Förskolan Bonden, Bondegatan 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan 6 Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A 5 Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan 64 Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen 5-66 Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan 4 4 Förskolan Orion, Maria Bangata 9 47 Förskolan Kryssningen, Kryssargatan Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A 5 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan 7 Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 Förskolan Paletten, Färgargårdstorget 4 Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B Förskolan Tantolunden, Sköldgatan 7 55 Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan Förskolan Fyren, Vintertullstorget Förskolan Metaren, Metargatan 5 4 Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 6 Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - 65 Förskolan Tullstugan, Östgötagatan Förskolan Eurenii, Skånegatan 5 Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan 9-56

43 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. % % 4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé 74- Reimers Specialförskola Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd 5 Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan Andel nöjda (4 + 5) 6 5

44 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 46 Språkförskolan Bamse Reimers Specialförskola 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata 7 Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan 57 Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan 47 Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 6 Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén 7 Förskolan Eriksdal, Ringvägen Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 5 Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata 5 Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan Förskolan Täppan, Östgötagatan 6-6 Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé 74- Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 4 Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B 6 Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata 4 Förskolan Eurenii, Skånegatan Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan Förskolan Fyren, Vintertullstorget Förskolan Bonden, Bondegatan Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B 4 Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan 44 6 Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A 64 Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A 55 Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan 9- Förskolan Metaren, Metargatan 5 Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan 4 6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd 4 Förskolan Orion, Maria Bangata 9 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget 7 45 Förskolan Tantolunden, Sköldgatan 7 Förskolan Paletten, Färgargårdstorget 4 77

45 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. % % Förskolan Tullstugan, Östgötagatan 5 Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan 9- Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd Andel nöjda (4 + 5) 6 5

46 Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 46 Språkförskolan Bamse Förskolan Täppan, Östgötagatan Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 4 Förskolan Orion, Maria Bangata Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 45 Förskolan Tantolunden, Sköldgatan Förskolan Eriksdal, Ringvägen 5-66 Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget 7 4 Förskolan Fyren, Vintertullstorget Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - 64 Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 74 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan Förskolan Bonden, Bondegatan Reimers Specialförskola 4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A 55 Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 Förskolan Metaren, Metargatan 5 6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan 6 Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén 5 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan 44 Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 6 Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata 4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 57 Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen Förskolan Eurenii, Skånegatan Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan Förskolan Tullstugan, Östgötagatan Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan

47 Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. % % 5 Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan 9- Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd 5 Förskolan Paletten, Färgargårdstorget Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan 6 5 Andel nöjda (4 + 5)

48 Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 46 Språkförskolan Bamse 5 Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A Reimers Specialförskola Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan 57 Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A 56 Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B 4 Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan 44 Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A 45 Förskolan Tantolunden, Sköldgatan Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan 4 47 Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 4 Förskolan Fyren, Vintertullstorget 6 Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan 46-4 Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata Förskolan Paletten, Färgargårdstorget 4 4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé 74- Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 5 Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 Förskolan Täppan, Östgötagatan Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget 7 Förskolan Bonden, Bondegatan 4 Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan Förskolan Tullstugan, Östgötagatan 7 Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 6 Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén 6 Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - 4 Förskolan Orion, Maria Bangata 9 4 Förskolan Eurenii, Skånegatan 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 7 Förskolan Eriksdal, Ringvägen 5-66 Förskolan Metaren, Metargatan 5 Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan 7

49 Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. % % 55 Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan 9-5 Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B 6 Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd Andel nöjda (4 + 5) 6 5

50 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Reimers Specialförskola Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen Språkförskolan Bamse Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A 6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd 4 Förskolan Eurenii, Skånegatan 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan 4 Förskolan Fyren, Vintertullstorget 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A Förskolan Bonden, Bondegatan 55 Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan 9-5 Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan 47 Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 Förskolan Täppan, Östgötagatan Förskolan Eriksdal, Ringvägen Förskolan Sol och Måne, Bastugatan Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan 6 Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - 64 Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A 57 Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan 6 Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata 4 Förskolan Orion, Maria Bangata 9 5 Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget 7 4 Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan 44 4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé 74-7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan 4 Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan Förskolan Metaren, Metargatan 5 6 Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 Förskolan Paletten, Färgargårdstorget 4 Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 56 Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan 4 45 Förskolan Tantolunden, Sköldgatan 5

51 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. % % Förskolan Tullstugan, Östgötagatan 5 Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan 9-77 Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan 55 7 Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd 5 5 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

52 Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 Reimers Specialförskola 46 Språkförskolan Bamse Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 4 Förskolan Fyren, Vintertullstorget Förskolan Bonden, Bondegatan 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata 7 Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 4 Förskolan Eurenii, Skånegatan 56 Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 Förskolan Metaren, Metargatan 5 Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 4 Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 Förskolan Paletten, Färgargårdstorget 4 7 Förskolan Eriksdal, Ringvägen 5-66 Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A 57 Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan 5 Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A 6 Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 % % 99 5 Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan 6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan 4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé Förskolan Tantolunden, Sköldgatan 6 Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan 4 55 Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan 9- Förskolan Täppan, Östgötagatan Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 5 Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget 7 Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B 4 Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan 44 Förskolan Tullstugan, Östgötagatan 4 Förskolan Orion, Maria Bangata 9 47 Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 % % 77

53 Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan 5 Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan 9-4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd 5 % % 6

54 Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Reimers Specialförskola 46 Språkförskolan Bamse Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 Förskolan Bonden, Bondegatan 5 Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen 5-66 Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan 57 Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen 4 Förskolan Fyren, Vintertullstorget 6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd 4 Förskolan Eurenii, Skånegatan Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan 4 Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 Förskolan Täppan, Östgötagatan Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A 45 Förskolan Tantolunden, Sköldgatan 4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé 74- Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 Förskolan Metaren, Metargatan 5 Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 6 Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata 4 Förskolan Orion, Maria Bangata 9 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan 56 Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 7 Förskolan Eriksdal, Ringvägen Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget 7 7 Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan 5 Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan 46-4 Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan 44 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B 47 Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 Förskolan Paletten, Färgargårdstorget 4 55 Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan 9- Förskolan Tullstugan, Östgötagatan Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A 6 Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén 6 Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - 4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9

55 Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. % % Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan 5 Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan 9-4 Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd Andel nöjda (4 + 5) 6 5

56 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta egna initiativ och ansvar. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 46 Språkförskolan Bamse 7 Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 7 Förskolan Eriksdal, Ringvägen 5-66 Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A Förskolan Bonden, Bondegatan Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - Förskolan Tullstugan, Östgötagatan Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan 4 7 Reimers Specialförskola 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 45 Förskolan Tantolunden, Sköldgatan Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan 4 Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan 44 5 Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A 57 Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen 4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé 74-4 Förskolan Eurenii, Skånegatan Förskolan Metaren, Metargatan 5 5 Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 Förskolan Täppan, Östgötagatan 6-6 Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata 47 Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 4 Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan 56 Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B 6 Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén 55 Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan Förskolan Fyren, Vintertullstorget 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan 5 Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget 7 4 Förskolan Orion, Maria Bangata 9 Förskolan Paletten, Färgargårdstorget 4 4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 Förskolan Sjötomten, Textilgatan

57 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta egna initiativ och ansvar. % % 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan 9- Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd 5 Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan Andel nöjda (4 + 5) 6 5

58 Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 46 Språkförskolan Bamse Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 Förskolan Täppan, Östgötagatan 6-6 Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan Förskolan Eriksdal, Ringvägen Förskolan Eurenii, Skånegatan 4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 55 Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata Reimers Specialförskola 64 Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A 6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd Förskolan Metaren, Metargatan 5 6 Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan 7 5 Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 67 Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 45 Förskolan Tantolunden, Sköldgatan 5 6 Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - Förskolan Tullstugan, Östgötagatan Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 5 Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan 56 Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 4 Förskolan Fyren, Vintertullstorget Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata 4 Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan 44 Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 Förskolan Bonden, Bondegatan Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan 4 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B 4 Förskolan Orion, Maria Bangata Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 5 Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan Förskolan Paletten, Färgargårdstorget

59 Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. % % Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé 74- Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd 5 5 Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan Andel nöjda (4 + 5)

60 Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (genom utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum). Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 46 Språkförskolan Bamse 5 Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget 7 Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen Förskolan Eurenii, Skånegatan 6 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 5 Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 99 Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 Förskolan Täppan, Östgötagatan Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén 7 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B 47 Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 Reimers Specialförskola Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd 64 Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata 4 Förskolan Fyren, Vintertullstorget 74 Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan 4 7 Förskolan Tullstugan, Östgötagatan 7 7 Förskolan Eriksdal, Ringvägen Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A 7 Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan 4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - 4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé Förskolan Tantolunden, Sköldgatan 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 56 Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 Förskolan Paletten, Färgargårdstorget 4 57 Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen 4 Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A 6 Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan 55 Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan 9- Förskolan Bonden, Bondegatan Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan

61 Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (genom utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum). % % 5 Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan 9- Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd 5 4 Förskolan Orion, Maria Bangata 9 Förskolan Metaren, Metargatan Andel nöjda (4 + 5) 6 5

62 Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 46 Språkförskolan Bamse Reimers Specialförskola Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan 7 Förskolan Eriksdal, Ringvägen Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen 5-66 Förskolan Täppan, Östgötagatan 6-6 Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata Förskolan Bonden, Bondegatan Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B 99 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B 4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 64 Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata 5 Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget 7 Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 4 Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan 44 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 7 Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 4 Förskolan Eurenii, Skånegatan 57 Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen 4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 4 Förskolan Fyren, Vintertullstorget 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan 4 67 Förskolan Tullstugan, Östgötagatan 6 Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén 47 Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 6 Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - 56 Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd 55 Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan 9- Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan 46-4 Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan 6 77 Förskolan Metaren, Metargatan 5 Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 5 Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - 45 Förskolan Tantolunden, Sköldgatan Förskolan Paletten, Färgargårdstorget 4 5 Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan

63 Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. % % 4 Förskolan Orion, Maria Bangata 9 Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 4 Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd Andel nöjda (4 + 5) 6 5

64 Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 46 Språkförskolan Bamse Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 7 Förskolan Eriksdal, Ringvägen Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 6 Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan 4 Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 Förskolan Täppan, Östgötagatan Förskolan Tantolunden, Sköldgatan Förskolan Bonden, Bondegatan 5 Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A 4 Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan 44 6 Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - 6 Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan 4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé 74- Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan 5 Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget 7 Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd 5 Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 5 Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan 9-4 Förskolan Fyren, Vintertullstorget 55 Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan 9-4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 56 Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 4 Förskolan Eurenii, Skånegatan Förskolan Tullstugan, Östgötagatan 7 Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A 64 Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A 57 Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen 4 Förskolan Orion, Maria Bangata 9 Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan Reimers Specialförskola Förskolan Paletten, Färgargårdstorget 4 69

65 Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. % % Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan Förskolan Metaren, Metargatan Andel nöjda (4 + 5) 6 5

66 Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 46 Språkförskolan Bamse Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 5 Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A Reimers Specialförskola Förskolan Paletten, Färgargårdstorget 4 Förskolan Bonden, Bondegatan Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen 5-66 Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan 57 Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 4 Förskolan Fyren, Vintertullstorget Förskolan Metaren, Metargatan 5 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan 4 Förskolan Eurenii, Skånegatan Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan 6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd 7 Förskolan Eriksdal, Ringvägen 5-66 Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 5 Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 Förskolan Täppan, Östgötagatan Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata 4 Förskolan Orion, Maria Bangata 9 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 56 Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan 5 Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget 7 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé 74-6 Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - 6 Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén 45 Förskolan Tantolunden, Sköldgatan 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B 64 Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A 4 Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan 44 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - 55 Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan 9-4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 4 Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan 4 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata 7 Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4

67 Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. % % Förskolan Tullstugan, Östgötagatan 5 Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan 9- Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd 5 77 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

68 Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata 99 Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan 4 Förskolan Orion, Maria Bangata 9 Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan 4 4 Förskolan Eurenii, Skånegatan Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - 5 Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan 77 7 Förskolan Eriksdal, Ringvägen 5-66 Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 77 Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B 46 Språkförskolan Bamse Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 7 Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 56 Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan Förskolan Tantolunden, Sköldgatan Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan 5 Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 74 Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata Reimers Specialförskola 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A 5 Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan 9- Förskolan Metaren, Metargatan 5 Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd 5 4 Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén 6 Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen Förskolan Täppan, Östgötagatan Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan Förskolan Bonden, Bondegatan Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 Förskolan Tullstugan, Östgötagatan 6 77

69 Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. % % 4 Förskolan Fyren, Vintertullstorget Förskolan Paletten, Färgargårdstorget 4 Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé Andel nöjda (4 + 5) 6 5

70 Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata Reimers Specialförskola 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 47 Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B 4 Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan 4 Förskolan Orion, Maria Bangata 9 67 Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A 5 Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A 55 Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan 9-7 Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 4 Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan Förskolan Tantolunden, Sköldgatan 5 Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget 7 5 Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan 7 Förskolan Eriksdal, Ringvägen 5-66 Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 Förskolan Tullstugan, Östgötagatan 46 Språkförskolan Bamse Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A 57 Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen 56 Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 6 Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén Förskolan Metaren, Metargatan 5 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan Förskolan Täppan, Östgötagatan Förskolan Fyren, Vintertullstorget Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan 9- Förskolan Bonden, Bondegatan Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd 5 Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan

71 Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. % % Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 4 Förskolan Eurenii, Skånegatan Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan 56 Förskolan Paletten, Färgargårdstorget Andel nöjda (4 + 5) 6 5

72 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan Språkförskolan Bamse Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan Förskolan Eurenii, Skånegatan 6 Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - 4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 56 Förskolan Östangård, Färgargårdstorget Förskolan Eriksdal, Ringvägen Förskolan Tantolunden, Sköldgatan 7 Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 64 Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata Förskolan Äventyret, Skånegatan Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan 77 Förskolan Paletten, Färgargårdstorget 4 Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen 4 Förskolan Fyren, Vintertullstorget 5 Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A 4 Förskolan Orion, Maria Bangata 9 Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 6 Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan 7 5 Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan 7 Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 55 Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan 9- Förskolan Bonden, Bondegatan 77 Förskolan Täppan, Östgötagatan 6-6 Reimers Specialförskola 5 Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget 7 4 Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan 44 Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén 7 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan Förskolan Tullstugan, Östgötagatan 47 Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 7 Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 4 Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan 5 Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan 9-4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé 74- Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan

73 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. % % Förskolan Metaren, Metargatan 5 Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd 5 Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 55 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

74 Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan Förskolan Täppan, Östgötagatan 6-6 Reimers Specialförskola 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata 7 Förskolan Eriksdal, Ringvägen 5-66 Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata 5 Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A 46 Språkförskolan Bamse 57 Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A 6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan Förskolan Bonden, Bondegatan Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 5 Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget 7 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 4 Förskolan Eurenii, Skånegatan 47 Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 4 Förskolan Fyren, Vintertullstorget Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata 56 Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B 6 Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 4 Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A 45 Förskolan Tantolunden, Sköldgatan 4 Förskolan Orion, Maria Bangata 9 4 Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan 44 Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan Förskolan Metaren, Metargatan 5 Förskolan Paletten, Färgargårdstorget 4 Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan 4 Förskolan Tullstugan, Östgötagatan 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan 7 Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé 74-4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 55 Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan 9- Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 6 Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén

75 Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. % % Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan 6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B 5 Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd Andel nöjda (4 + 5) 6 5

76 Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Reimers Specialförskola 6 Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata 46 Språkförskolan Bamse Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan 57 Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan 44 Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan Förskolan Täppan, Östgötagatan Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata 64 Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A 47 Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 4 Förskolan Eurenii, Skånegatan 7 Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 5 Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget 7 6 Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén 45 Förskolan Tantolunden, Sköldgatan Förskolan Eriksdal, Ringvägen Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan 4 4 Förskolan Fyren, Vintertullstorget Förskolan Bonden, Bondegatan 7 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan 46-4 Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A Förskolan Stenkolet, Skånegatan Förskolan Orion, Maria Bangata 9 4 Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan 44 4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé 74-6 Förskolan Pärlan, Fatbursgatan 4 B Förskolan Tullstugan, Östgötagatan 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan 69 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan Förskolan Paletten, Färgargårdstorget 4 Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 55 Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 5 Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan 4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 4 Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan

77 Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. % % Förskolan Metaren, Metargatan Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan 9- Förskolan Båtklubben, Båtklubbsgatan Förskolan Egalia, Carl Alberts gränd Andel nöjda (4 + 5) 6 5

78 Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Reimers Specialförskola Förskolan Täppan, Östgötagatan Förskolan Bullerbyn, Repslagargatan A Förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata Förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 4 Förskolan Sofia småbarnsskola, Fjällgatan 6 Förskolan Bondetorpet, Katarina Bangata - 7 Förskolan Eriksdal, Ringvägen Förskolan Eurenii, Skånegatan 7 Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 5 47 Förskolan Kryssningen, Kryssargatan 7 Förskolan Tengdahlen, Barnängsgatan Språkförskolan Bamse Förskolan Sachsgatan, Sachsgatan 57 Förskolan Centralvakten, Alstaviksvägen Förskolan Ragvald, Ragvaldsgatan 4 44 Förskolan Sjöresan, Hammarbyterassen 9 5 Förskolan Fyrklövern, Färgargårdstorget Förskolan Östangård, Färgargårdstorget 5 6 Förskolan Villekulla/Maria, Maria Prästgårdsgata A 6 Förskolan Plommonlunden, Yttersta Tvärgränd Förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan 46-4 Förskolan Finska förskolan, Urvädersgränd 6- B Förskolan Eriksdalsvillan, Ringvägen 5-66 Förskolan Stenkolet, Skånegatan 6 5 Förskolan Sagan, Reimersholmsgatan Förskolan Storseglet, Henriksdalsallén Förskolan Bonden, Bondegatan 7 Förskolan Kastanjen, Fatbursgatan Förskolan Äventyret, Skånegatan 9 45 Förskolan Tantolunden, Sköldgatan 4 Förskolan Fyren, Vintertullstorget 4 Sjöstadsskolans Förskola, Hammarby Alllé 74- Förskolan Tullstugan, Östgötagatan 4 77 Förskolan Lilla Bonden, Bondegatan 5 Förskolan Plogen, Katarina Bangata 5 Förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 5 Förskolan Skeppet, Tullgårdsgatan Förskolan Paletten, Färgargårdstorget 4 4 Förskolan Orion, Maria Bangata 9 4 Förskolan Hörnet, Nytorgsgatan Engelsk-Svenska Förskolan, Rutger Fuchsgatan 9-6 Förskolan Ekbacken, Vävar Johans gata - 4 Förskolan Måttbandet, Magnus Ladulåsgatan 9 Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 4 Förskolan Mullvaden, Krukmakargatan 64 Förskolan Rosen, Rosenlundsgatan 4 A Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgata Förskolan Sjötomten, Textilgatan 4 Förskolan Metaren, Metargatan

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Vultejusvägen 1 BDE 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Mother Goose International Pre-school Kista 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd 1--11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Fsk Trollgården

Fsk Trollgården Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Fsk Trollgården 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr Stockholms stad Förskoleundersökning 15 7 Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Förskolan Eden

Förskolan Eden Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Eden -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Rawley Gisela Sara Ulrika

Rawley Gisela Sara Ulrika Stockholms stad Familjedaghem 215 Rawley Gisela Sara Ulrika 215-5-25 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat 215-5-25 Sida 2 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 91 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 1 16-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Hälsans Förskola Galaxen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan Stockholm stad Förskoleundersökning 21 31 Förskolan Finska förskolan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen Stockholm stad Förskoleundersökning 24 2 Förskolan Toppen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen Stockholm stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Årstaängen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg.

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. Stockholms stad Förskoleundersökning 15 19177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. 15-5-1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Stockholm stad Familjedaghem 21 Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Familjedaghemmet per år Familjedaghemmet

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Södermalm

Stockholm stad Förskoleundersökning Södermalm Stockholm stad Förskoleundersökning 4 Södermalm Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Stadsdel per år Stadsdel kommunala/fristående

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Kungsholmen

Stockholm stad Förskoleundersökning Kungsholmen Stockholm stad Förskoleundersökning 4 Kungsholmen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Stadsdel per år Stadsdel kommunala/fristående

Läs mer

Hägersten-Liljeholmen kommunal regi

Hägersten-Liljeholmen kommunal regi Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Hägersten-Liljeholmen kommunal regi 6-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen flickor/pojkar

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Enskede-Årsta-Vantör

Stockholm stad Förskoleundersökning Enskede-Årsta-Vantör Stockholm stad Förskoleundersökning 04 Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Stadsdel per år Stadsdel

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2014. 023387 Förskolan Pärlan

Stockholm stad Förskoleundersökning 2014. 023387 Förskolan Pärlan Stockholm stad Förskoleundersökning 2 27 Förskolan Pärlan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Presentation av förskoleundersökningen 2016

Presentation av förskoleundersökningen 2016 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-31 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Järfälla kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Gullvivan Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 29 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 1 % 2 Presentation Om

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Glädjen Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 5 procent Antal svar totalt för alla förskolor: st. Svarsfrekvens: 51 procent Presentation

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 213 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 8 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 189 st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 24 Föräldrar förskola Mimers Källa, föräldrakooperativ Antal svar för aktuell förskola: 22 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 8 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: %

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA- Göran Perssons väg Antal svar för aktuell förskola: 3 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 5 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem 2014

Stockholm stad Familjedaghem 2014 Stockholm stad Familjedaghem 24 Myhrberg, Ann-Cathrine Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Föräldrakoop. Lingontuvan Antal svar för aktuell förskola: 29 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 59 % 2

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för aktuell förskola: 1 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 11 st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 23 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: 2 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 4 st. Svarsfrekvens: 58 procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar Ekorrens förskola: (7 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 16 (64 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola Antal svar Lekplatsvägens förskola: 5 (73 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 6 (6 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Förskoleundersökning Vasastans Monteso fsk. Norrmalm Stadsdelsförvaltning

Förskoleundersökning Vasastans Monteso fsk. Norrmalm Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 0957 Vasastans Monteso fsk. Norrmalm Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 0957 Vasastans Monteso fsk. OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Milots förskola, finska

Sundbybergs stad Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Milots förskola, finska Sundbybergs stad Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Milots förskola, finska Antal svar Milots förskola, finska: 12 (67 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 1656 (72 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sundbybergs stad Lärkan - Föräldrar Förskola. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Lärkan - Föräldrar Förskola. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad Lärkan - Föräldrar Förskola Sundbyberg Skolundersökning Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes

Läs mer

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf Norrmalm sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma kvaliteten

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Ekillaskolan årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för aktuell skola: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för alla

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %) Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt Antal svar Familjedaghem totalt: (59 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar Pluto förskola: 25 ( %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 132 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 Klara gymnasium Karlstad

KBU Gymnasiet 2016 Klara gymnasium Karlstad Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika användaruppgifter.

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 Thoren Business School

KBU Gymnasiet 2016 Thoren Business School Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika användaruppgifter.

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Bergius årskurs Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Aspnässkolan Antal svar för aktuell skola: 29 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 16 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 62 % 2 Presentation Om

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6 Sundbyberg stad Skolundersökning Föräldrar grundskola Ängskolan F- Antal svar Ängskolan F-: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Granbackaskolan årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 7 Svarsfrekvens: % Antal svar för aktuell skola: 34 Svarsfrekvens: % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 IT-Gymnasiet Karlstad

KBU Gymnasiet 2016 IT-Gymnasiet Karlstad Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika användaruppgifter.

Läs mer

Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB. Enskede-Årsta-Vantör sdf

Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB. Enskede-Årsta-Vantör sdf Enskede-Årsta-Vantör sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3 Sundbyberg stad Skolundersökning 215 Föräldrar grundskola Örskolan åk Antal svar Örskolan åk : 9 (41 %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor åk : 15 (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Västra Brotorps förskola Antal svar för Västra Brotorps förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Antal svar Vittra, Brotorp fsk: 42 (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: 6 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad

KBU Gymnasiet 2016 Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad KBU Gymnasiet 16 Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid

Läs mer

Förskoleundersökning Förskolan Enskede sportstuga

Förskoleundersökning Förskolan Enskede sportstuga Enskedegårds förskolor Enskede-Årsta-Vantör sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät

Läs mer

Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten. Farsta Stadsdelsförvaltning

Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten. Farsta Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 8907 Lilla Blå Elefanten Farsta Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 8907 Lilla Blå Elefanten OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm Huvudrapport Hela staden OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund och syfte Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för Ekorrens förskola: st. Svarsfrekvens: 6 procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: 6 procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för Pluto förskola: 8 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Antal svar: 2 (svarsfrekvens: 83 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 139 (svarsfrekvens: 1 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Järfälla kommun Skolundersökning 01 Elever grundskola Engelska skolan, Järfälla årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens:

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Dimslöjans förskola Antal svar för Dimslöjans förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 grundskola Rissneskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Antal svar för Stella Nova förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Fristående förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

KBU Gymnasiet 2017 Praktiska gymnasiet

KBU Gymnasiet 2017 Praktiska gymnasiet KBU Gymnasiet 201 Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika

Läs mer