15,4% Rörelsemarginalen blev 15,4 procent (10,4) i kvartal 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15,4% Rörelsemarginalen blev 15,4 procent (10,4) i kvartal 3."

Transkript

1 VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 9,6% Koncernens omsättning ökade med 9,6 procent till 335,2 (35,7) i kvartal 3. 15,4% Rörelsemarginalen blev 15,4 procent (1,4) i kvartal 3. VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Brasilien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm.

2 JANUARI SEPTEMBER 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Tredje kvartalet : Koncernens omsättning ökade med 9,6 procent till 335,2 (35,7). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade till 51,7 (38,8). Rörelseresultatet blev 51,7 (31,9) med marginalen 15,4 procent (1,4). Resultatet efter finansiella poster blev 5,5 (31,4) med vinstmarginalen 15,1 procent (1,3). Koncernens resultat efter skatt blev 4, (23,). Resultat per aktie uppgick till 3,2 SEK (1,85). Nio månader : Koncernens omsättning ökade med 8,8 procent till 1 79,2 (992,3). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade till 151,5 (125,2). Rörelseresultatet blev 151,5 (118,3) med marginalen 14, procent (11,9). Resultatet efter finansiella poster blev 146,4 (116,7) med vinstmarginalen 13,6 procent (11,8). Koncernens resultat efter skatt blev 111,3 (84,2). Resultat per aktie uppgick till 8,9 SEK (6,74). Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. NYCKELTAL Koncernen, Nettoomsättning 335,2 35,7 1 79,2 992, ,3 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 51,7 38,8 151,5 125,2 149,9 Rörelsemarginal, % 15,4 12,7 14, 12,6 11,4 Jämförelsestörande poster 6,9 2 6,9 2 15,2 1 Rörelseresultat, redovisat 51,7 31,9 151,5 118,3 134,7 Rörelsemarginal, redovisad, % 15,4 1,4 14, 11,9 1,2 Resultat efter finansiella poster 5,5 31,4 146,4 116,7 134,5 Vinstmarginal, % 15,1 1,3 13,6 11,8 1,2 Resultat efter skatt 4, 23, 111,3 84,2 95,5 Vinst per aktie, SEK 3,2 1,85 8,9 6,74 7,64 Avkastning på sysselsatt kapital, ROCE (ackumulerat), % 18, 15, 13, Avkastning på eget kapital, ROE (ackumulerat), % 15,8 13,3 11,3 Soliditet, % 71,1 67,4 69,2 1 15,2, där 7,6 avser ökad reservering för inkurans i varulager, samt 7,6 i total förvärvsrelaterad kostnad för Henfel Ltda. 2 Förvärvskostnader avseende förvärvet den 1 oktober av Henfel Ltda.

3 JANUARI SEPTEMBER 2 DETTA ÄR VBG GROUP Vision Vi är etta eller tvåa i världen i de industriella nischer där vi verkar. Vi gör skillnad genom att skapa framtidens produkter och tjänster. Affärsidé VBG Group ska inom utvalda produkt och marknadsnischer förvärva, äga och utveckla industriföretag inom business-tobusiness med starka varumärken och god tillväxtpotential. Med långsiktighet och fokus på tillväxt och lönsamhet som bärande delar ska VBG Groups aktieägare erbjudas en attraktiv värdeutveckling. Mål Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på minst 1 procent över en femårsperiod. Rörelsemarginal på minst 1 procent rullande fem år. Strategier Moderbolaget VBG Group AB ansvarar för den strategiska styrningen av koncernen som helhet. Det handlar bland annat om att godkänna och följa upp divisionernas mål och strategier. Ansvaret omfattar även att identifiera och genomföra strategiska förvärv samt att bidra med stöd i form av industriell kompetens, allokering av kapital, strategiskt HR-arbete för att säkerställa att verksamheternas långsiktiga kompetensbehov säkras samt strategiskt IT-arbete och driften av alla gemensamma IT-system. Strategier för divisionerna: Starka varumärken och ledande marknadspositioner i valda nischer. Högt kundvärde i produkterna. Diversifierad kundbas. Internationell expansion. Stabil ägarsituation VBG Groups huvudägare utgörs av tre stiftelser som startades av koncernens grundare, Herman Krefting. Enligt stiftelsernas stadgar får de inte avyttra sina aktier i VBG Group. Ägandet har genom åren bidragit till att vi har en hög grad av finansiell stabilitet och kontinuitet i genomförandet av koncernens strategi. Det har i sin tur resulterat i god totalavkastning för aktieägarna. VBG GROUP I VÄRLDEN I Europa finns produktions- och säljbolag för divisionerna VBG Truck Equipment, Ringfeder Power Transmission och Edscha Trailer Systems. I Norden finns moderbolaget för VBG Group samt produktions- och säljbolag för divisionen VBG Truck Equipment. VBG Group har även medarbetare i Italien, Turkiet, Kanada och Thailand. I USA finns säljbolag för divisionen Ringfeder Power Transmission, samt produktions- och säljbolaget Onspot of North America för divisionen VBG Truck Equipment. I Brasilien finns produktions- och säljbolag för divisionen Ringfeder Power Transmission. Egna bolag Importörer/Agenter I Indien och Kina finns produktions- och säljbolag för divisionen Ringfeder Power Transmission.

4 JANUARI SEPTEMBER 3 forts. Detta är VBG Group Våra divisioner DIVISIONER VARUMÄRKEN VBG TRUCK EQUIPMENT Divisionen är genom egna, starka varumärken en internationellt ledande leverantör av kopplingsutrustning till lastbilar med tunga släp, där divisionen svarar för mer än 5 procent av världsmarknaden, via varumärkena Ringfeder och VBG. Divisionen har även Onspot ett automatiskt slirskydd med världs ledande ställning i sin nisch. EDSCHA TRAILER SYSTEMS Ny bild önskas Divisionen är genom egna, starka varumärken en internationellt ledande leverantör av utrustning till släp och trail ers. Divisionen står för över 4 procent av världsmarknaden inom skjutbara tak, via varumärkena Edscha Trailer Systems och Sesam. RINGFEDER POWER TRANSMISSION Divisionen är genom egna, starka varumärken en erkänd global marknadsledare i valda nischer för mekanisk kraft överföring samt energi- och stötdämpning. Divisionens varumärken är Ringfeder, Tschan, Gerwah och Ecoloc. Kunderna återfinns i vitt skilda industrimarknader som bygg-, maskin-, kraft- och gruvindustri. FÖRSÄLJNING PER DIVISION FÖRSÄLJNING PER MARKNAD VBG Truck Equipment, 53% Edscha Trailer Systems, 17% Ringfeder Power Transmission, 3% Sverige, 14% Övriga Norden, 1% Tyskland, 3% Övriga Europa, 23% Nordamerika, 14% Övriga världen, 9%

5 JANUARI SEPTEMBER 4 HÖGT STÄLLDA FÖRVÄNTNINGAR INFRIAS Koncernens resultat har utvecklats positivt under året och det tredje kvartalet följer samma linje. Rörelsemarginalen på drygt 15 procent motsvarar mina högt ställda förväntningar väl. Marknaden för våra fordonsrelaterade verksamheter är fortsatt stark och det framgår tydligast när vi tittar på VBG Truck Equipments försäljning. Divisionen gör ännu ett mycket bra resultat i årets tredje kvartal. Edscha Trailer System upplever dock en lätt avmattning i trailermarknaden, som är den marknad där divisionen huvudsakligen verkar. Ringfeder Power Transmission, som har sina främsta marknader inom tung industri, upplever till stor del fortsatt tuffa marknader. Flera av divisionens andra marknadssegment, som exempelvis förpacknings- och automationsindustri, är starka i nuläget, men där har divisionen en mindre del av sin försäljning, så uppgången inom dessa segment märks inte nämnvärt i resultatet. För första gången någonsin kliver VBG Truck Equipments rörelsemarginal över 2-procentstrecket i ett tredje kvartal.

6 JANUARI SEPTEMBER 5 VBG Truck Equipment bästa tredje kvartal någonsin För första gången någonsin kliver VBG Truck Equipments rörelsemarginal över 2-procentstrecket i ett tredje kvartal. Den redan goda utvecklingen motiverar divisionsledningen att fortsätta arbeta aktivt med att ytterligare utveckla sin starka position. Ett gott exempel på detta är divisionens framgångsrika försäljning av hela kopplingssystem i Tyskland. Sedan cirka två år tillbaka bearbetar divisionens tyska säljorganisation marknaden på ett nytt sätt för att komma närmare slutanvändare och slutkunder. Vi kan klart se att det har lett till att VBG Truck Equipment tagit marknadsandelar i Tyskland. Det märktes inte minst på den tyska fordonsmässan IAA, där vi såg en tydlig trend att de stora internationella fordonstillverkarnas lastbilar på mässan, var utrustade med våra kopplingssystem. Ett annat exempel på divisionens framåtsiktande arbete är satsningen på digital marknadsföring för varumärket Onspot. Även om det kan vara tidigt att dra några betydande slutsatser, så är faktum att den nya arbetsmetodiken redan börjat generera nya kundkontakter, både i Europa och USA. Ringfeder Power Transmission åtgärdsprogram börjar ta form Det är positivt att se att Ringfeder Power Transmission går bra ut ur tredje kvartalet. Resultatmässigt verkar divisionen ha nått botten, tack vare redan genomförda kostnadsbesparingar. Detta förändrar inte det faktum att divisionen ska ta ett större grepp för att ytterligare reducera kostnader. Åtgärdsprogrammet börjar ta form, men är ännu inte färdigt, utan det kommer till största delen att sjösättas först under årets fjärde kvartal. Divisionens senaste förvärv, Henfel, har haft allt annat än goda förutsättningar att leverera bra resultat, med tanke på den politiska oro och kraftiga konjunkturnedgång som präglat Brasilien under senaste året. Trots det ser vi att bolaget hittills bidragit till Ringfeder Power Transmissions resultatutveckling under hela. Sammantaget, tror jag att detta kommer att sätta Ringfeder Power Transmission i en mycket bra position, när konjunkturen för tung industri vänder. Edscha Trailer Systems något avmattad volymökning I jämförelse med årets två första kvartal, har Edscha Trailer Systems volymökning avmattats något under det tredje kvartalet. Divisionen hamnar därmed på en rörelsemarginal på 1 procent. Avmattningen är dock inte helt oväntad, utan en volymminskning brukar vara ett normalt förlopp för det tredje kvartalet för divisionen, om vi tittar på flera föregående tredje kvartal. En av orsakerna är kalendermässig. Flera av divisionens största kunder finns i Tyskland, som har sin största semesterperiod i just augusti.

7 JANUARI SEPTEMBER 6 KONCERNENS UTVECKLING Nettoomsättning 1 79,2 335,2 372,4 371, ,3 323, 992,3 35,7 331,5 355, ,8 33,4 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 151,5 51,7 48,6 51,1 149,9 24,7 125,2 38,8 3,7 55,7 128,1 31,8 Rörelsemarginal, % 14, 15,4 13,1 13,7 11,4 7,6 12,6 12,7 9,3 15,7 1,8 1,5 Jämförelsestörande poster 15,2 4 8,3 4 6,9 3 6,9 3 7,2 2 6, 1 Rörelseresultat, redovisat 151,5 51,7 48,6 51,1 134,7 16,4 118,3 31,9 3,7 55,7 12,9 28,2 Rörelsemarginal, redovisad, % 14, 15,4 13,1 13,7 1,2 5,1 11,9 1,4 9,3 15,7 1,2 9,3 Resultat efter finansiella poster 146,4 5,5 47,1 48,9 134,5 17,8 116,7 31,4 29,8 55,5 112,7 29,7 Vinstmarginal, % 13,6 15,1 12,6 13,2 1,2 5,5 11,8 1,3 9, 15,6 9,5 9,8 Resultat efter skatt 111,3 4, 36,3 34,9 95,5 11,3 84,2 23, 2,7 4,5 78,9 37,8 Kassaflöde efter investeringsverksamheten 99,2 67,6 6,6 25, 1,3 82,7 72,4 4,7 13,2 18,5 97,3 53,4 Vinst per aktie, SEK 8,9 3,2 2,91 2,79 7,64,9 6,74 1,85 1,65 3,24 6,31 3,2 Eget kapital per aktie 8,22 8,22 75,29 72,95 69,71 69,71 69,73 69,73 66,65 68,92 65,4 65,4 ROCE (ackumulerat), % 18, 18, 18,3 19, 13, 13, 15, 15, 16,8 21,2 12,5 12,5 ROE (ackumulerat), % 15,8 15,8 15,7 15,6 11,3 11,3 13,3 13,3 14,8 19,3 1,1 1,1 Soliditet, % 71,1 71,1 68,9 68,5 69,2 69,2 67,4 67,4 66,8 67,1 67,6 67,6 1 6,, nedskrivning av goodwill i Edscha Trailer Systems. 2 7,2, där 6, avser reavinst från avyttringen av Armaton, 46,8 avser negativ goodwill från förvärvet av Tschan GmbH samt 6, avser nedskrivning av goodwill i Edscha Trailer Systems. 3 6,9, förvärvskostnader avseende förvärvet den 1 oktober av Henfel Ltda. 4 7,6 i förvärvsrelaterade kostnader för Henfel Ltda, varav,7 i kvartal 4 samt 7,6 avseende ökad reservering för inkurans i varulager på grund av ändrad värderingsmodell i kvartal 4. NETTOOMSÄTTNING, RESULTAT EFTER FINANSNETTO*, Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 213 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 213 Kvartalsutfall Rullande 4 kvartal Kvartalsutfall Rullande 4 kvartal *Exklusive jämförelsestörande poster. KONCERNEN Omsättning och resultat Tredje kvartalet Omsättningen 335,2 (35,7) var 9,6 procent högre jämfört med tredje kvartalet. Av ökningen utgjorde 12,7, motsvarande 3,8 procentenheter, förvärvad verksamhet (företaget Henfel Ltda som förvärvades 1 oktober ). Med hänsyn tagit till förändringar i valutakurser mellan kvartalen, var den organiska volymförändringen en ökning med 6,4 procent. Koncernens rörelseresultat före jämförelsestörande poster ökade kraftigt till 51,7 (38,8), med rörelsemarginalen 15,4 procent (12,7). Det redovisade rörelseresultatet blev netto 51,7 (31,9) med en rörelsemarginal på 15,4 procent (1,4). Föregående års tredje kvartal belastades av en jämförelsestörande post på 6,9 för kostnader hänförliga till förvärvet av det brasilianska bolaget Henfel Ltda. I rörelseresultatet ingick även koncerngemensamma kostnader i moderbolaget på 2,1 (2,6) som inte fördelas ut till divisionerna. Kvartalets finansnetto var 1,3 (,5) och resultatet efter finansiella poster blev därmed 5,5 (31,4). Resultat efter skatt uppgick till 4, (23,) och vinsten per aktie blev 3,2 SEK (1,85).

8 JANUARI SEPTEMBER 7 Nio månader Koncernens omsättning ökade med 8,8 procent till 1 79,2 (992,3) jämfört med samma period året innan. Av ökningen utgjorde 42,2, motsvarande 3,9 procentenheter, förvärvet av det brasilianska bolaget Henfel Ltda. Med hänsyn tagit till förändringen i valutakurser mellan perioderna respektive var den faktiska organiska volymtillväxten 4,6 procent. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 151,5 (125,2), med rörelsemarginalen 14, procent (12,6). Det redovisade rörelseresultatet blev netto 151,5 (118,3) där föregående års resultat innehöll en jämförelsestörande post på 6,9 avseende förvärvskostnad relaterat till förvärvet av Henfel Ltda. I rörelseresultatet ingick koncerngemensamma kostnader i moderbolaget på 7,9 (11,9) som ej fördelas ut till divisionerna. Finansnetto för årets första nio månader 5,1 ( 1,6) och resultatet efter finansiella poster blev därmed 146,4 (116,7). Resultatet efter skatt uppgick till 111,3 (84,2) och vinsten per aktie 8,9 SEK (6,74). Avkastningen på sysselsatt kapital var 18, procent (15,) och avkastningen på eget kapital uppgick till 15,8 procent (13,3). Koncernens soliditet ökade i jämförelse med årsskiftet till 71,1 procent (69,2). Investeringar Koncernens nyinvesteringar under tredje kvartalet uppgick till 6,6 (6,5) och totalt för årets första nio månader var nyinvesteringarna 26,8 (2,2). Koncernens räntebärande nettokassa/nettolåneskuld (inklusive pensionsskuld) minskade under tredje kvartalet med 65,4, vilket innebar att koncernens räntebärande nettolåneskuld på 5,2 återigen blev negativ, dvs en nettokassa. (vid årsskiftet var nettolåneskulden 47,1). Räntebärande nettokassa/nettolåneskuld i förhållande till eget kapital var den 3 september,1 (,5 per 31 december ). Koncernens samlade goodwill uppgick till 35,3 (269,6 vid årsskiftet) vilket i förhållande till eget kapital var,35 (,31). Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten var under årets första nio månader 144,6 (96,4 samma period föregående år). Under perioden betalda nyinvesteringar uppgick till 45,4 (24,). Utdelning betalades till aktieägarna med 4,6 (37,5). Koncernens finansiella långfristiga och kortfristiga skuld minskade under första halvåret med netto 6,7 (,5). Periodens kassaflöde blev därmed netto 51,9 (34,4). Personal Den 3 september var 721 personer (748 vid årsskiftet) anställda i VBG Group, varav 177 (184) i Sverige. Under årets första nio månader sysselsatte koncernen i genomsnitt 698 personer (594 samma period föregående år). Av dessa var 18 (184) verksamma i Sverige. Kostnaden för löner och sociala avgifter uppgick till 274,7 (266,5). Finansiell ställning Resultatet efter skatt för niomånadersperioden uppgick till 111,3 (84,2). Övrigt totalresultat under de första nio månaderna var 6,5 (7,4), vilket gav ett sammanlagt totalresultat på 171,8 (91,6). Efter utdelning till aktieägarna på 4,6 (37,5) uppgick eget kapital per den 3 september till 1 2,7 (871,5 vid årsskiftet). Koncernens soliditet ökade i jämförelse med årsskiftet till 71,1 procent (69,2). Likvida medel uppgick vid september månads utgång till 195,5 (143,6 vid årsskiftet), och därutöver fanns outnyttjade kreditlöften om 196,5 (14,4) vilket innebar en tillgänglig likviditet på 392, (338,5 vid årsskiftet). Aktiedata Resultat per aktie för årets första nio månader blev 8,9 SEK (6,74). Eget kapital per aktie var 8,22 SEK den 3 september, jämfört med 69,73 SEK vid samma tidpunkt föregående år och 69,71 vid årsskiftet. Antalet aktieägare minskade med 95 under tredje kvartalet och uppgick per den 3 september till 4 19 (4 126 vid årsskiftet).

9 JANUARI SEPTEMBER 8 VBG TRUCK EQUIPMENT Tredje kvartalet Omsättningen ökade med 8,4 procent till 172,3 (158,9). Rörelseresultatet blev 35,8 (26,3) med marginalen 2,8 procent (16,6). Nio månader Omsättningen ökade med 7,7 procent till 559,9 (52,1). Rörelseresultatet blev 17,9 (9,7) med marginalen 19,3 procent (17,4). VBG Truck Equipment ökade omsättningen med 8,4 procent till 172,3 (158,9). Omräkningen av utländska koncernföretags omsättning till SEK påverkade omsättningen negativt och den faktiska volymökningen uppgick till 9,7 procent. Divisionen ökade rörelseresultatet till 35,8 (26,3) och rörelsemarginalen steg till 2,8 procent (16,6). Omsättningen ökade med 7,7 procent till 559,9 (52,1) men med hänsyn taget till omräkningen av utländska koncernföretags omsättning till SEK var den faktiska volymökningen 7,8 procent. Rörelseresultatet ökade till 17,9 (9,7) med rörelsemarginalen 19,3 procent (17,4). OMSÄTTNING/RESULTAT Nettoomsättning 559,9 172,3 194,1 193,4 697,7 177,6 52,1 158,9 172,6 188,6 636,6 166,9 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 17,9 35,8 35, 37,1 117,4 26,7 9,7 26,3 25, 39,4 97,7 29,5 Rörelsemarginal, % 19,3 2,8 18, 19,2 16,8 15, 17,4 16,6 14,5 2,9 15,3 17,7 Jämförelsestörande poster 1,7 2 1,7 2 6, 1 Rörelseresultat, redovisat 17,9 35,8 35, 37,1 115,7 25, 9,7 26,3 25, 39,4 13,7 29,5 Rörelsemarginal, redovisad, % 19,3 2,8 18, 19,2 16,6 14,1 17,4 16,6 14,5 2,9 16,3 17,7 1 6, i reavinst från avyttringen av produktområdet Armaton. 2 1,7 avseende ökad reservering för inkurans i varulager på grund av ändrad värderingsmodell i kvartal 4. OMSÄTTNING PER MARKNAD Sverige 148,9 45,4 51,8 51,5 188,8 45,4 143,4 45,6 48, 49,8 174,4 42,1 Övriga Norden 93,4 27,4 34,1 31,9 115,4 28,3 87,1 22,8 3,9 33,4 16,8 24,9 Tyskland 81,6 23,8 3,4 27,4 11,1 24,6 76,5 25,4 24,7 26,4 9,8 2,7 Övriga Europa 136,2 4,4 5, 45,8 159,4 38,4 121, 35,2 39,3 46,5 143,8 37,3 Nordamerika 56,4 18,7 14,9 22,8 8,6 27,4 53,2 19,5 15,6 18,1 59,1 21,2 Övriga Världen 43,4 16,6 13, 13,8 52,4 13,5 38,9 1,4 14,1 14,4 61,7 2,7 VBG Truck Equipment 559,9 172,3 194,2 193,2 697,7 177,6 52,1 158,9 172,6 188,6 636,6 166,9 NETTOOMSÄTTNING, RÖRELSERESULTAT*, Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 213 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 213 Kvartalsutfall Rullande 4 kvartal Kvartalsutfall Rullande 4 kvartal *Före jämförelsestörande poster.

10 JANUARI SEPTEMBER 9 EDSCHA TRAILER SYSTEMS Tredje kvartalet Omsättningen ökade med 26,4 procent till 61,2 (48,4). Rörelseresultatet blev 6,1 (2,1) med marginalen 1, procent (4,3). Nio månader Omsättningen ökade med 23,8 procent till 24,5 (165,2). Rörelseresultatet blev 24,1 (1,2) med marginalen 11,8 procent (6,2). Edscha Trailer Systems ökade omsättningen med 26,4 procent jämfört med samma period föregående år till 61,2 (48,4). Omräkningen av utländska koncernföretags omsättning till SEK påverkade negativt varför den faktiska volymökningen uppgick till 26,6 procent. Divisionen gör ett bättre resultat jämfört med tredje kvartalet. Rörelseresultat blev 6,1 (2,1) med rörelsemarginalen 1, procent (4,3). Edscha Trailer Systems har under hela året haft en fortsatt stark utveckling där omsättningen för årets första nio månader ökade med 23,8 procent till 24,5 (165,2). Som en följd av den ökade omsättningen blev rörelseresultatet till 24,1 (1,2) med en rörelsemarginal på 11,8 procent (6,2). OMSÄTTNING/RESULTAT Nettoomsättning 24,5 61,2 74,8 68,5 221,7 56,5 165,2 48,4 58,4 58,4 219,8 49,2 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 24,1 6,1 9,2 8,8 13,9 3,7 1,2 2,1 3,2 4,9 7,3 1,6 Rörelsemarginal, % 11,8 1, 12,3 12,8 6,3 6,5 6,2 4,3 5,5 8,4 3,3 3,3 Jämförelsestörande poster,9 2,9 2 6, 1 6, 1 Rörelseresultat, redovisat 24,1 6,1 9,2 8,8 13, 2,8 1,2 2,1 3,2 4,9 52,7 61,6 Rörelsemarginal, redovisad, % 11,8 1, 12,3 12,8 5,9 5, 6,2 4,3 5,5 8,4 24, 125,2 1 6, nedskrivning av koncerngoodwill Edscha Trailer Systems. 2,9 avseende ökad reservering för inkurans i varulager på grund av ändrad värderingsmodell i kvartal 4. OMSÄTTNING PER MARKNAD Sverige,2,,1,1,3,1,2,,1,1,3,1 Övriga Norden,8,2,3,3,9,1,8,2,3,3,6,2 Tyskland 131,6 4,8 47,4 44,7 133,8 37,6 96,2 24,3 38,6 33,3 136,3 33,3 Övriga Europa 7,9 2,1 26,5 24,3 85,8 18,7 67,1 23,9 19, 24,2 82,3 15,6 Övriga världen 1,,1,5,4,9,,9,,4,5,3, Edscha Trailer Systems 24,5 61,2 74,8 69,8 221,7 56,5 165,2 48,4 58,4 58,4 219,8 49,2 NETTOOMSÄTTNING, RÖRELSERESULTAT*, Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 213 Kvartalsutfall Rullande 4 kvartal Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv3 213 Kv4 Kvartalsutfall Rullande 4 kvartal *Före jämförelsestörande poster.

11 JANUARI SEPTEMBER 1 RINGFEDER POWER TRANSMISSION Tredje kvartalet Omsättningen ökade med 3,4 procent till 11,7 (98,4). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster blev 11,9 (13,). Rörelseresultatet blev 11,9 (6,1) med marginalen 11,7 procent (6,2). Nio månader Omsättningen ökade med 2,6 procent till 314,8 (37,). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster blev 27,3 (36,2). Rörelseresultatet blev 27,3 (29,3) med marginalen 8,7 procent (9,5). I det tredje kvartalet ökade omsättningen med 3,4 procent till 11,7 (98,4). Henfel Ltda omsatte under tredje kvartalet 12,7 och stod därmed för 12,5 procentenheter av omsättningsökningen. Den underliggande organiska tillväxten uppgick därmed till 9,6 procent. Med hänsyn taget även till förändringen i valutakurserna mellan kvartalen, var den faktiska organiska volymminskningen 8,8 procent. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster blev 11,9 (13,) med rörelsemarginalen 11,7 procent (13,2). Rörelseresultatet under tredje kvartalet blev 11,9 (6,1) med en rörelsemarginal på 11,7 procent (6,2). Förvärvet av Henfel Ltda, som förvärvades 1 oktober, medförde förvärvskostnader under det tredje kvartalet motsvarande 6,9. Omsättningen ökade med 2,6 procent till 314,8 (37,). Henfel Ltda stod för 13,4 procentenheter av volymökningen och den underliggande organiska förändringen en minskning med 11,2 procent. Efter justering för valutakursförändringar innebar det att den verkliga organiska volymförändringen blev en minskning med 11,1 procent. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för årets nio första månader blev 27,3 (36,2) med rörelsemarginalen 8,7 procent (11,8). Det redovisade rörelseresultatet uppgick netto till 27,3 (29,3) och marginalen blev 8,7 procent (9,5). OMSÄTTNING/RESULTAT Nettoomsättning 314,8 11,7 13,5 19,6 395,9 88,9 37, 98,4 1,5 18,1 33,4 87,3 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 27,3 11,9 7,2 8,2 34,3 1,9 36,2 13, 7,7 15,5 36,2 6,3 Rörelsemarginal, % 8,7 11,7 7, 7,5 8,7 2,1 11,8 13,2 7,7 14,3 11, 7,2 Jämförelsestörande poster 12,6 2 5,7 2 6,9 2 6,9 2 46,8 1 Rörelseresultat, redovisat 27,3 11,9 7,2 8,2 21,7 7,6 29,3 6,1 7,7 15,5 83, 6,3 Rörelsemarginal, redovisad, % 8,7 11,7 7, 7,5 5,5 8,6 9,5 6,2 7,7 14,3 25,1 7,2 1 46,8 i negativ goodwill från förvärvet av Tschan GmbH. 2 7,6 i förvärvsrelaterade kostnader för Henfel Ltda, varav,7 i kvartal 4 och 6,9 i kvartal 3. samt 5, avseende ökad reservering för inkurans i varulager på grund av ändrad värderingsmodell i kvartal 4.

12 JANUARI SEPTEMBER 11 forts. Ringfeder Power Transmission OMSÄTTNING PER MARKNAD Sverige 3,3 1,3,8 1,2 4,4,7 3,7 1,2 1,4 1,1 4,1 1,4 Övriga Norden 3,8 1,1 1,4 1,3 6, 1,3 4,7 1,9 1,4 1,4 3,3 1,2 Tyskland 117,1 38,9 37,3 41,6 164,5 39,8 124,7 4,6 4,5 43,6 127,8 33,2 Övriga Europa 38,9 12,2 14,9 11,8 55,9 12,5 43,4 14,2 13,6 15,6 42,5 9,9 Nordamerika 64,3 19,7 22,2 22,4 14,2 21,1 83,1 23,5 28, 31,6 96,1 27, Övriga världen 87,4 28,5 26,9 32, 6,9 13,5 47,4 17, 15,6 14,8 56,6 14,6 Ringfeder Power Transmission 314,8 11,7 13,5 11,3 395,9 88,9 37, 98,4 1,5 18,1 33,4 87,3 NETTOOMSÄTTNING, RÖRELSERESULTAT*, Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 213 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv1 Kv2 Kv3 213 Kv4 Kvartalsutfall Rullande 4 kvartal Kvartalsutfall Rullande 4 kvartal *Före jämförelsestörande poster.

13 JANUARI SEPTEMBER 12 ÖVRIG INFORMATION Moderbolaget VBG Group ABs verksamhet är inriktad på att övergripande leda, utveckla och samordna koncernen. Tillgångarna i moderbolaget består huvudsakligen av aktier i dotterbolag samt varumärken. Bolaget äger även industrifastigheten i Vänersborg som hyrs av dotterbolaget VBG Group Truck Equipment AB. Målsättningen är att koncernens immateriella tillgångar i form av varumärken och andra rättigheter skall samlas direkt i moderbolaget. VBG Group AB fokuserar på att vidmakthålla och utveckla koncernens samtliga varumärken och rättigheter. Moderbolagets nettoomsättning avser företrädesvis koncerninterna tjänster, licensintäkter och hyror och uppgick under årets första nio månader till 16,9 (15,4). Rörelseresultatet blev för halvåret 11, ( 15,2). Resultatet efter utdelningar från koncernföretag och finansnetto blev 4,2 (55,7). Redovisningsprinciper VBG Group tillämpar de internationella redovisningsstandarderna, International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU för sin koncernredovisning. Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Moderbolagets rapportering är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2. De redovisningsprinciper som har tillämpats vid upprättandet av denna rapport liksom definitioner avseende nyckeltal finns beskrivna i Not 1 i VBG Group ABs årsredovisning för. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar verksamhetsrelaterade operationella risker i form av råvarurisker, produktrisker, utvecklingsrisker, immaterialrättsliga risker, miljörisker, politiska risker, avbrottoch egendomsrisker, konjunkturrisker, IT-säkerhetsrisker och legala risker. Till detta kommer bland annat finansiella risker som finansieringsrisker, likviditetsrisker, ränterisker, valutarisker samt kredit- och motpartsrisker. För utförligare beskrivning av koncernens risker och riskhantering se VBG Group ABs årsredovisning för not 2. Utsikter Företaget lämnar ingen prognos. Rapporteringstillfällen /217 Bokslutskommuniké den 16 februari 217 Delårsrapport 3 mån 217 den 27 april 217 Årsstämma 217 den 27 april 217 Transaktioner med närstående Transaktioner med närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat har inte förekommit under. Transaktioner med närstående under finns redovisade i Not 6 i Årsredovisningen för. Vänersborg den 2 oktober VBG Group AB (publ) Anders Birgersson Verkställande direktör och koncernchef Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens slut. Notera Denna information är sådan som VBG Group AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 oktober kl Pressreleaser under tredje kvartalet VBG Group fördjupar samarbetet med en av sina största kunder 3 sept Delårsrapport jan-jun 24 aug För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: , E-post:

14 JANUARI SEPTEMBER 13 GRANSKNINGSRAPPORT Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för VBG Group AB (publ) med org.nr för perioden 1 januari till 3 september. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements, ISRE 241 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Göteborg den 2 oktober Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Fredrik Göransson Auktoriserad revisor

15 JANUARI SEPTEMBER 15 Koncernresultaträkning och rapport över övrigt totalresultat i sammandrag jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Nettoomsättning 335,2 35,7 1 79,2 992, ,3 Kostnad för sålda varor 192,5 178, 623,8 573,4 777,8 Bruttoresultat 142,7 127,7 455,4 418,9 537,4 Försäljningskostnader 53,5 5,3 169,1 158, 211,4 Administrationskostnader 32, 37,2 16,7 113,9 15,7 Forsknings- och utvecklingskostnader 8,9 8,3 28,9 3, 4,6 Övriga rörelseintäkter/kostnader 3,4,,8 1,3, Rörelseresultat 51,7 31,9 151,5 118,3 134,7 Finansnetto 1,3,5 5,1 1,6,2 Resultat efter finansiella poster 5,4 31,4 146,4 116,7 134,5 Skatt 1,4 8,4 35,1 32,5 41,3 Periodens resultat 4, 23, 111,3 84,2 93,2 Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 4, 23, 111,3 84,2 93,2 Avskrivningar som belastat resultatet 1,3 1,4 31, 31,3 43,3 Övrigt totalresultat Periodens resultat 4, 23, 111,3 84,2 93,2 Poster som inte skall återföras i resultaträkningen Effekt vid omräkning av förmånsbestämda pensionsplaner, netto efter skatt,,,, 3,6 Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet 19,9 18,7 6, 9,2 9,5 Omräkningsdifferenser avseende säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamhet 1,3 3,2,4 1,8 1,8 Övrigt totalresultat, netto efter skatt 21,3 15,5 6,5 7,4 4,1 Periodens totalresultat 61,3 38,5 171,8 91,6 89,1 Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 61,3 38,5 171,8 91,6 89,1 Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK 3,2 1,88 8,9 6,77 7,45 Antal aktier vid perioden slut ( ) Genomsnittligt antal aktier under perioden Antal egna aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal egna aktier

16 JANUARI SEPTEMBER 16 Omsättning och resultat per segment VBG Truck Equipment Edscha Trailer Systems Ringfeder Power Transmission Koncern gemensamt Koncernen Jul-Sep Nettoomsättning 172,3 61,2 11,7 335,2 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 35,8 6,1 11,9 2,1 51,7 Rörelsemarginal, % 2,8 1, 11,7 15,4 Rörelseresultat, redovisat 35,8 6,1 11,9 2,1 51,7 Rörelsemarginal, redovisad, % 2,8 1, 11,7 15,3 Finansnetto 1,3 1,3 Resultat efter finansiella poster 5,4 Jan-Sep Nettoomsättning 559,9 24,5 314,8 1 79,2 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 17,9 24,1 27,3 7,9 151,5 Rörelsemarginal, % 19,3 11,8 8,7 14, Rörelseresultat, redovisat 17,9 24,1 27,3 7,8 151,5 Rörelsemarginal, redovisad, % 19,3 11,8 8,7 14, Finansnetto 5,1 5,1 Resultat efter finansiella poster 146,4 Jul-Sep Nettoomsättning 158,9 48,4 98,4 35,7 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 26,3 2,1 13, 2,6 38,8 Rörelsemarginal, % 16,6 4,3 13,2 12,7 Jämförelsestörande poster 6,9 6,9 Rörelseresultat, redovisat 26,3 2,1 6,1 2,6 31,9 Rörelsemarginal, redovisad, % 16,6 4,3 6,2 1,4 Finansnetto,5,5 Resultat efter finansiella poster 31,4 Jan-Sep Nettoomsättning 52,1 165,2 37, 992,3 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 9,7 1,2 36,2 11,9 125,2 Rörelsemarginal, % 17,4 6,2 11,8 12,6 Jämförelsestörande poster 6,9 6,9 Rörelseresultat, redovisat 9,7 1,2 29,3 11,9 118,3 Rörelsemarginal, redovisad, % 17,4 6,2 9,5 11,9 Finansnetto 1,6 1,6 Resultat efter finansiella poster 116,7

17 JANUARI SEPTEMBER 17 Koncernbalansräkning i sammandrag Goodwill 35,3 269,6 324,1 Andra immateriella tillgångar 6,3 5,9 61,2 Materiella tillgångar 223, 193,8 215,8 Finansiella tillgångar 18,7 2,8 18,2 Summa anläggningstillgångar 652,3 535,1 619,3 Varulager 288,1 272,8 264,6 Fordringar 274,6 252,8 231, Likvida medel 195,5 231,7 143,9 Summa omsättningstillgångar 758,2 757,3 639,5 SUMMA TILLGÅNGAR 1 41, , ,8 Eget Kapital 1 2,7 871,7 871,5 Långfristiga skulder 232,5 242,5 236,4 Kortfristiga skulder 175,3 178,2 15,9 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 41, , ,8 Förändringar i koncernens eget kapital Ingående eget kapital enligt balansräkning per 31 december 871,5 817,6 817,6 Summa totalresultat för perioden 171,8 91,6 91,4 Utdelning 4,6 37,5 37,5 Eget kapital vid periodens utgång 1 2,7 871,7 871,5 Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar i rörelsekapital 29,2 111,9 151,8 Förändring rörelsekapital 64,6 15,5 2,1 Kassaflöde löpande verksamhet 144,6 96,4 131,7 Kassaflöde investeringsverksamhet 45,4 24, 142, Kassaflöde finansieringsverksamhet 47,3 38, 4,7 Periodens kassaflöde 51,9 34,4 51, Likvida medel vid årets början 143,9 195,6 195,6 Omräkningsdifferens likvida medel,3 1,7,6 Likvida medel vid periodens slut 195,5 231,7 144, Outnyttjad checkräkningskredit 196,5 14,4 194,5 Disponibla likvida medel 392, 372,1 338,5 Nyckeltal för koncernen Vinstmarginal (ROS), % 13,6 11,8 1,2 Avkastning på eget kapital (ROE), % 15,8 13,3 11, Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 18, 15, 13, Soliditet, % 71,1 67,4 69,2 Eget kapital per aktie, SEK 8,22 69,73 69,71 Kassaflöde per aktie (före förändring i rörelsekapital), SEK 16,73 8,95 12,14 Börskurs periodslut, SEK 137,75 112, 121, Antal sysselsatta, genomsnitt

18 JANUARI SEPTEMBER 18 Moderbolagets resultaträkning Nettoomsättning 16,9 15,4 26,5 Rörelsekostnader 27,9 3,6 49,4 Rörelseresultat 11, 15,2 22,9 Finansnetto 51,2 7,9 72,6 Resultat efter finansiella poster 4,2 55,7 49,7 Bokslutsdispositioner 19,8 Skatt,,, Resultat efter skatt och periodens totalresultat 4,2 55,7 69,5 Moderbolagets balansräkning Andra immateriella tillgångar 5,5 7, 6,5 Materiella tillgångar 6,3 8,1 7,6 Finansiella tillgångar 661,8 558,1 661,8 Summa anläggningstillgångar 673,6 573,2 675,9 Fordringar 58, 94,1 51,6 Likvida medel 138,2 141,9 85, Summa omsättningstillgångar 196,2 236, 136,6 SUMMA TILLGÅNGAR 869,8 89,2 812,5 Eget Kapital 512,6 496,5 51,4 Obeskattade reserver 13,1 15,2 13,1 Avsättningar 12,7 12,3 12,7 Långfristiga skulder 2,1 1,5 8,4 Kortfristiga skulder 329,3 274,7 267,9 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 869,8 89,2 812,5 Avstämning mellan IFRS och använda nyckeltalsbegrepp Vissa uppgifter i denna rapport som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS. Företagsledningen anser att dessa uppgifter underlättar för investerare att analysera koncernens resultatutveckling och finansiella struktur. Investerare bör betrakta dessa uppgifter som ett komplement snarare än en ersättning för finansiell redovisning enligt IFRS. Rörelseresultat före jämförelsestörande poster Rörelseresultat justerat med jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster redovisas separat i de finansiella rapporterna när detta är nödvändigt för att förklara koncernens resultat. Med jämförelsestörande poster avses väsentliga intäkts- eller kostnadsposter som redovisas separat på grund av betydelsen av deras karaktär eller belopp. Räntebärande nettokassa/nettoskuld Räntebärande låneskulder och avsättningar minskat med likvida medel. RÄNTEBÄRANDE NETTOKASSA/NETTOLÅNESKULD Q 1 Koncernen Banktillgodhavande 195,6 129,5 165,3 143,9 231,7 186,3 216,2 195,6 14,5 Avsättning för pensioner 173,9 17,5 167,3 165,6 174,2 171,5 171,1 172,7 162,6 Checkräkningskredit,,,, 3,3,,, 1, Lån 16,5 19,3 21,9 25,5 29, 31,8 37,5 39,2 4,6 Räntebärande nettokassa(+)/nettolåneskuld(-) 5,2 6,2 23,9 47,1 25,1 16,9 7,6 16,3 63,8

19 JANUARI SEPTEMBER 19 RÖRELSERESULTAT FÖRE JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Koncernen Rörelseresultat före jämförelse störande poster 151,5 51,7 48,6 51,1 149,9 24,7 125,2 38,8 3,7 55,7 128,1 31,8 Jämförelsestörande poster 15,2 8,3 7,2 6, Rörelseresultat, redovisat 151,5 51,7 48,6 51,1 134,7 16,4 118,3 31,9 3,7 55,7 12,9 28,2 VBG TRUCK EQUIPMENT Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 17,9 35,8 35, 37,1 117,4 26,7 9,7 26,3 25, 39,4 97,7 29,5 Jämförelsestörande poster 12,6 5,7 6,9 6,9 46,8 Rörelseresultat, redovisat 27,3 11,9 7,2 8,2 21,7 7,6 29,3 6,1 7,7 15,5 83, 6,3 EDSCHA TRAILER SYSTEMS Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 24,1 6,1 9,2 8,8 13,9 3,7 1,2 2,1 3,2 4,9 7,3 1,6 Jämförelsestörande poster,,9,9 6, 6, Rörelseresultat, redovisat 24,1 6,1 9,2 8,8 13, 2,8 1,2 2,1 3,2 4,9 52,7 61,6 RINGFEDER POWER TRANSMISSION Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 27,3 11,9 7,2 8,2 34,3 1,9 36,2 13, 7,7 15,5 36,2 6,3 Jämförelsestörande poster 12,6 5,7 6,9 6,9 46,8 Rörelseresultat, redovisat 27,3 11,9 7,2 8,2 21,7 7,6 29,3 6,1 7,7 15,5 83, 6,3 Faktisk organisk tillväxt Nettoomsättning exklusive affekt av valuta- och strukturförändringar, dvs förvärvade eller avyttrade verksamheter. FAKTISK ORGANISK TILLVÄXT Delta Delta Koncernen Nettoomsättning 335,2 35,7 9,6% 1 79,2 992,3 8,8% Valutaeffekt 2,8 1,1 Förvärvad volym 12,7 42,3 Valutarensad volymförändring 325,3 35,7 6,4% 1 38, 992,3 4,6% VBG TRUCK EQUIPMENT Nettoomsättning 172,3 158,9 8,4% 559,9 52,1 7,7% Valutaeffekt 2,1,6 Förvärvad volym Valutarensad volymförändring 174,4 158,9 9,7% 56,5 52,1 7,8% EDSCHA TRAILER SYSTEMS Nettoomsättning 61,2 48,4 26,4% 24,5 165,2 23,8% Valutaeffekt,2,2 Förvärvad volym Valutarensad volymförändring 61,4 48,4 26,6% 24,7 165,2 23,8% RINGFEDER POWER TRANSMISSION Nettoomsättning 11,7 98,4 3,4% 314,8 37, 2,7% Valutaeffekt,6,3 Förvärvad volym 12,7 42,3 Valutarensad volymförändring 89,6 98,4 8,8% 272,8 37, 11,1%

20 VBG GROUP Sverige VBG GROUP AB (publ) Box 1216 SE Vänersborg Tel Besöksadress: Herman Kreftings gata 4 VBG TRUCK EQUIPMENT Sverige VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB Box 1216 SE Vänersborg Tel , Fax Tyskland VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT GMBH Postfach DE Krefeld Tel Fax /27 Danmark VBG GROUP SALES A/S Industribuen 2 22 DK-5592 Ejby Tel Fax Norge VBG GROUP SALES AS Postboks 94 Leirdal NO-19 Oslo Tel Fax England VBG GROUP SALES LIMITED Unit 9, Willow Court West Quay Road, Winwick Quay Warrington, Cheshire WA2 8UF Tel Fax Belgien VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT NV Industrie Zuid Zone 2.2 Lochtemanweg 5 BE-358 Beringen Tel Fax USA ONSPOT OF NORTH AMERICA, INC. P.O Box 177 North Vernon, IN Tel Fax Filial: 555 Lordship Blvd Stratford, CT Tel Fax Frankrike ONSPOT E.U.R.L 14 Route de Sarrebruck FR Montoy-Flanville Tel Fax RINGFEDER POWER TRANSMISSION Tyskland RINGFEDER POWER TRANSMISSION GMBH Werner-Heisenberg-Straße 18 DE Groß-Umstadt Tel Fax RINGFEDER POWER TRANSMISSION TSCHAN GMBH Postfach 2166 DE Neunkirchen Tel Fax Tjeckien RINGFEDER POWER TRANSMISSION S.R.O. Oty Kovala 1172 CZ Dobrany Tel Fax USA RINGFEDER POWER TRANSMISSION USA CORPORATION 165 Carver Avenue Westwood, N.J Tel Fax Indien RINGFEDER POWER TRANSMISSION INDIA PRIVATE LTD. Plot No. 4, Door No. 22 Mount Poonamallee High Road Kattuppakkam Chennai-656 Tel Fax Kina KUNSHAN RINGFEDER POWER TRANSMISSION CO., LTD. No. 1, Dexin Road Zhangpu Kunshan, Jiangsu Province Tel Fax Brasilien HENFEL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. Major Hilario Tavares Pinheiro, 3447 Cep Jaboticabal, SP Tel Fax EDSCHA TRAILER SYSTEMS Tyskland EUROPEAN TRAILER SYSTEMS GMBH Im Moerser Feld 1f DE Moers Tel Fax Tjeckien EUROPEAN TRAILER SYSTEMS S.R.O. Ke Gabrielce 786 CZ-3947 Kamenice nad Lipou Tel Fax

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport. Januari mars 2013

Delårsrapport. Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 213 VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner,

Läs mer

VBG Group Delårsrapport januari-juni 2015 Q2

VBG Group Delårsrapport januari-juni 2015 Q2 VBG Group Delårsrapport januari-juni 215 Q2 JANUARI JUNI 215 1 Delårsrapport januari juni 215 Andra kvartalet 215: Koncernens omsättning ökade med 19,6 procent till 331,5 MSEK (277,1) Rörelseresultatet

Läs mer

13,7% Rörelsemarginalen blev 13,7 procent (15,7).

13,7% Rörelsemarginalen blev 13,7 procent (15,7). Q1 VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 216 4,6 % Koncernens omsättning ökade med 4,6 procent till 371,6 MSEK (355,1). 13,7% Rörelsemarginalen blev 13,7 procent (15,7). VBG Group AB (publ) i Vänersborg

Läs mer

VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2016

VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2016 VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 216 12,4% Koncernens omsättning ökade med 12,4 procent till 372,4 (331,5). 13,1% Rörelsemarginalen blev 13,1 procent (9,1). VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag

Läs mer

VBG Group Delårsrapport januari september 2015 Q3

VBG Group Delårsrapport januari september 2015 Q3 VBG Group Delårsrapport januari september JANUARI SEPTEMBER 1 Delårsrapport januari september Tredje kvartalet : Koncernens omsättning ökade med 5,5 procent till 35,7 MSEK (289,9) Rörelseresultatet före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Verksamheten

Läs mer

VBG Group 2014 Delårsrapport januari-september

VBG Group 2014 Delårsrapport januari-september Q3 VBG Group 214 Delårsrapport januari-september Delårsrapport januari september 214 Tredje kvartalet 214: Koncernens omsättning ökade med 3,5 procent till 289,9 MSEK (28,) Förvärvet av Tschan GmbH resulterade

Läs mer

VBG Group Bokslutskommuniké 2015 Q4

VBG Group Bokslutskommuniké 2015 Q4 VBG Group Bokslutskommuniké BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet : Koncernens omsättning ökade med 6,5 procent till 323, MSEK (33,4). Justerat rörelseresultat minskade till 24,7 MSEK

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Rörelseresultatet för kärnaffären Lastvagnsutrustning ökade med 18,3 % till 40,1 MSEK (33,9) och rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,2 %). Kärnaffärens

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

VBG Group 2014 Bokslutskommuniké

VBG Group 2014 Bokslutskommuniké Q4 VBG Group 214 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 214 Fjärde kvartalet 214: Koncernens omsättning ökade med 3,1 procent till 33,4 MSEK (294,4) Justerat rörelseresultat minskade till 31,8 MSEK (37,4)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

17 Q MSEK 13,0% VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2017

17 Q MSEK 13,0% VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2017 VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 217 1 546MSEK Koncernens omsättning mer än fördubblades till 1 545,8 MSEK (744,) under det första halvåret. 13,% Rörelsemarginalen blev 13, (13,4) under det första

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VBG AB Bokslutskommuniké 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VBG AB Bokslutskommuniké 2005 Q4 VBG AB Bokslutskommuniké 2005 VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverknings- och försäljningsbolag i Sverige, Tyskland, Belgien och Tjeckien samt försäljningsbolag i Norge,

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

VBG Group 2014 Bokslutskommuniké

VBG Group 2014 Bokslutskommuniké Q4 VBG Group 214 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 214 Fjärde kvartalet 214: Koncernens omsättning ökade med 3,1 procent till 33,4 MSEK (294,4) Justerat rörelseresultat minskade till 31,8 MSEK (37,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

17 Q MSEK 13,4% VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Koncernens omsättning mer än fördubblades till 768,6 MSEK (371,6) i kvartal 1.

17 Q MSEK 13,4% VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Koncernens omsättning mer än fördubblades till 768,6 MSEK (371,6) i kvartal 1. VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 217 769 MSEK Koncernens omsättning mer än fördubblades till 768,6 MSEK (371,6) i kvartal 1. 13,4% Rörelsemarginalen blev 13,4 procent (13,7) i kvartal 1. 17 Q 1 VBG

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

KABE AB > 349,0 (354,6). > 20,1 (23,5). > 2:23 (2:61). > (30 869). > 7,6 % (8,7). KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS

KABE AB > 349,0 (354,6). > 20,1 (23,5). > 2:23 (2:61). > (30 869). > 7,6 % (8,7). KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS KABE AB (publ.) > en uppgick till 349,0 Mkr (354,6). > Resultat efter skatt uppgick till 20,1 Mkr (23,5). > Resultat per aktie var 2:23 (2:61). > Rörelseresultatet uppgick till 26 470 (30 869). > Rörelsemarginalen

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Kvartalsrapport. KABE AB (publ.) Januari september 2016

Kvartalsrapport. KABE AB (publ.) Januari september 2016 KABE AB (publ.) Kvartalsrapport Januari september en uppgick till 1 534 Mkr (1 299) en ökning med 18 %. Resultat efter skatt uppgick till 114 Mkr (67) en ökning med 70 %. För jämförbara enheter 106 Mkr

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Halvårsrapport. KABE AB (publ.) Januari juni 2015

Halvårsrapport. KABE AB (publ.) Januari juni 2015 KABE AB (publ.) Halvårsrapport Januari juni en uppgick till 863 Mkr (756). Resultat efter skatt uppgick till 45 Mkr (42). Resultat per aktie var 5:02 (4:63). Rörelseresultatet uppgick till 59 Mkr (55).

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER 2016 Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (27,2), en ökning

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

32,4 MSEK anställda VBG GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

32,4 MSEK anställda VBG GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 VBG GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 41anställda Antalet anställda ökade med 653 till 1 41. En bidragande orsak var att Mobile Climate Control förvärvades in i koncernen i kvartal 4. 32,4 Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Under årets sex första månader utfördes flera kliniska studier med som mål att fastslå potentialen för produkten Biolight inom sportmedicinen. Då studiernas resultat inte var tillräckligt tydliga, fattades

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPEN Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att stärka imagen hos varumärken inom framför allt modeoch textilindustrin.

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport Q3 januari september 2015

Delårsrapport Q3 januari september 2015 Delårsrapport Q3 januari september 2015 Stark tillväxt, ökande orderstock, bättre resultat men tyngs av valutaeffekter Tredje kvartalet i sammandrag Delårsperioden i sammandrag ember 2015 januari-september

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer