Rivkraft 14 Vad tycker paneldeltagarna om Rivkraft?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rivkraft 14 Vad tycker paneldeltagarna om Rivkraft?"

Transkript

1 Datum: Dokumenttyp: PM Diarienummer: 2016/0075 Rivkraft 14 Vad tycker paneldeltagarna om Rivkraft? Sammanställning av resultaten från Myndigheten för delaktighets panelundersökning Rivkraft sommaren Innehåll Sammanfattning... 2 Vill dela med sig av sina egna erfarenheter... 2 Enkäterna kommer lagom ofta men yngre vill ha oftare... 2 Vill svara på frågor om sjukvård, familjeliv, utbildning och ekonomi... 2 Många känner inte till att resultaten redovisas... 3 Vill se resultat om personer med samma funktionsnedsättning... 3 Bra tillgänglighet... 3 Många vill svara på korta frågor i smart mobiltelefon... 3 Inledning... 4 Det här är undersökningspanelen Rivkraft... 4 Rivkraft är unik i sitt slag... 4 Enkäten Vad tycker du om Rivkraft?... 4 Resultat... 6 Anledning till att man vill vara med i Rivkraft... 6 Uppfyllda förväntningar... 8 Deltagande i Rivkraft Tillgängligheten i enkäterna Förslag på hur redovisningen från enkäterna kan bli bättre Tillgång till smartphone (smart mobiltelefon) Myndigheten för delaktighet Box 1210, Sundbyberg Besöksadress: Sturegatan ,

2 Sammanfattning Under försommaren 2016 fick paneldeltagarna i Rivkraft svara på vad de själva tycker om att vara med i Rivkraft. Deltagarna fick även säga vad de tycker är viktigt att det frågas om och hur de anser att tillgängligheten i enkäterna är. Totalt svarade paneldeltagare på enkäten, det vill säga 85 procent av de som är med i panelen. Vill dela med sig av sina egna erfarenheter Paneldeltagarna uppger att de främsta anledningarna till att de vill vara med i Rivkraft är att de vill bidra till att öka kunskapen i samhället om olika hinder, att de tycker att det är viktigt att vara med och påverka politiken och att de vill bidra med sina egna erfarenheter. Paneldeltagarnas förväntningar på Rivkraft är att svaren från paneldeltagarna ska spridas så att bättre förståelse ges i samhället om personer med funktionsnedsättningar och att kunskapen ökar så att politiker kan ta beslut utifrån fakta från personer med erfarenheter av brister i tillgängligheten i samhället. Hälften av deltagarna upplever att deras förväntningar på Rivkraft är uppfyllda. Fyra av tio vet inte om deras förväntan är uppfylld. Endast en av tio anser att förväntningarna på Rivkraft inte är uppfyllda. Många anser också att det är intressant och roligt att delta. Enkäterna kommer lagom ofta men yngre vill ha oftare Det skickas ut fyra till sex enkäter från Rivkraft varje år. Nästan alla paneldeltagare svarar på alla enkäter. Antalet enkäter och antalet frågor i varje enkät upplevs som lagom många. De yngre, de som är under 30 år, vill ha fler enkäter att svara på. Majoriteten anser att det oftast går ganska eller mycket snabbt att svara på enkäterna och att det är mycket eller ganska lätt att förstå frågorna. I Rivkraft finns nu fler öppna svar, så att de som inte tycker att svarsalternativen passar kan formulera sina egna svar. Vill svara på frågor om sjukvård, familjeliv, utbildning och ekonomi I Rivkraft har det ställts frågor om arbetsmarknad, transport, IT, kultur, media, idrott, konsumtion, demokrati och rättsväsende. För att kunna mäta om det har skett någon utveckling i samhället ställs frågorna med några års mellanrum. Frågeområden som ännu inte har funnits med i Rivkraft och som flera efterfrågar, är hur vården och sjukvården upplevs och fungerar. Många deltagare vill även svara på 2

3 frågor som rör socialt liv, familjeliv, utbildning, hjälpmedel, ekonomi, boende med mera. Flera har svarat att de önskar svara på frågor om till exempel tillgänglighet, bemötande, diskriminering och kränkande särbehandling. Dessa frågeställningar kommer ofta in i Rivkraft-enkäterna oavsett frågeområde. Andra deltagare har svarat att de vill ha frågor som berör deras vardag utifrån just den egna funktionsnedsättningen. Många känner inte till att resultaten redovisas Två tredjedelar av deltagarna brukar läsa resultaten från enkäterna. Av de som inte tar del av resultaten uppger en hög andel, två tredjedelar, att de inte visste att resultaten redovisas. De flesta som läser redovisningarna tycker att presentationen av resultaten är bra. Men det gavs även förslag till förbättringar. Vill se resultat om personer med samma funktionsnedsättning Flera paneldeltagare efterfrågar att resultaten från enkäterna ska redovisas för respektive grupp med funktionsnedsättning och innehålla mer analyser. För att kunna göra djupare analyser och redovisa specifika gruppers svar behöver antalet deltagare bli fler i Rivkraft. Under hösten 2016 genomför MFD därför flera olika informationskampanjer kring Rivkraft. Bland svaren framkom även önskemål om att resultaten ska presenteras i diagram och staplar som bildstöd, i tabeller samt i en lättläst del. Bra tillgänglighet Det finns möjlighet att få enkäten uppläst och översatt till teckenspråk. Ett litet andel panelmedlemmar använder sig av de möjligheterna. Frågorna i webbenkäten går att besvara i dator, i mobilen, på platta. Det går även att få frågorna på papper. Åtta av tio som svarar på Rivkraft-enkäterna är nöjda med tillgängligheten. De som är nöjda anser att frågorna är lätta att förstå. De anser även att det är bra att det går att svara på frågorna på olika sätt - med hjälp av olika tekniska lösningar eller på papper - eftersom de då har möjlighet att svara på frågorna när de hinner och orkar. De som inte är nöjda upplever problem med sin internetuppkoppling, att datorn hakar upp sig eller att de egna datorinställningarna inte går att anpassa till enkäterna. Några paneldeltagare får hjälp av en annan person att svara på frågorna. Många vill svara på korta frågor i smart mobiltelefon Smartphone är en mobiltelefon med pekskärm och tillgång till internet. Åtta av tio i panelen har tillgång till en smartphone. 3

4 Av de som har en smartphone kan åtta av tio tänka sig att även svara på korta frågor i sin smartphone någon gång per månad. Till exempel om en eller två frågor ställs per gång. Inledning Det här är undersökningspanelen Rivkraft Rivkraft är en undersökningspanel där personer med olika funktionsnedsättningar delger sina erfarenheter och åsikter. Syftet med Rivkraft är att få kunskap om hur personer med funktionsnedsättning upplever sin vardag, vad som fungerar bra eller dåligt i samhället och vilka förändringar som behövs göras. Rivkraft har cirka 2100 paneldeltagare. Alla personer som har en funktionsnedsättning och är 16 år eller äldre kan anmäla sig till Rivkraft. Rivkraft genomförs som webbenkät med möjlighet att svara på papper, frågorna strävar efter att vara begripliga och enkäten översätts till teckenspråk. Enkäter skickas ut fyra till sex gånger per år och det är frivilligt att svara på undersökningarna. I och med frivilligheten är inte andelarna i Rivkraft baserade på andelar i befolkningen och resultaten är inte representativa för personer med funktionsnedsättning i befolkningen. Resultaten grundar sig ibland på ett litet antal svarande, men även dessa lyfts fram i redovisningen i syfte att få fram alla åsikter och eventuella hinder som personer kan uppleva i vardagen. Citaten i texten har valts ut för att stärka och belysa resultaten. Rivkraft är en panel som talar för sig själv. Rivkraft är unik i sitt slag Jag skulle behöva kunna påverka genom att delta via mail/chatt eftersom mina möjligheter att "sitta på möte" i princip är obefintliga. Engagemang i ett politiskt parti kräver för mycket. Detta - att svara på en enkät - är ett sätt för mej att kunna vara med att påverka. Enkäten Vad tycker du om Rivkraft? Under försommaren 2016 fick paneldeltagarna besvara en enkät om vad de tycker om Rivkraft. Frågorna handlade bland annat om vad man som paneldeltagare tycker är viktigt att det frågas om i enkäterna. Frågorna handlade även om hur man upplever 4

5 tillgängligheten i enkäterna och hur man upplever att det är att svara på frågorna i Rivkraft. I denna rapport beskrivs resultaten från denna enkät. Frågeområden i enkäten: Anledning till att man är med i Rivkraft. Vilka förväntningar man har på Rivkraft och om de har uppfyllts. Vilka frågor man vill ska ställas i Rivkraft och om det saknas något frågeområde. Om enkäterna kommer för sällan eller för ofta. Om antalet frågor är för många eller för få och om man anser att det tar lång tid eller går fort att svara på en enkät. Hur nöjd man är med tillgängligheten i enkäterna och om man använder sig av möjligheten att få frågorna upplästa eller översatta till teckenspråk. Vad man tycker om redovisningen av resultaten från enkäterna. Om man har tillgång till smartphone och skulle vara intresserad av att svara på frågor på mobilen. Enkäten Vad tycker du om Rivkraft? kunde besvaras under perioden till Panelen bestod av deltagare när enkäten skickades ut. Enkäten besvarades av totalt personer och svarsfrekvensen var således 85 procent. Några röster från enkätsvaren om Rivkraft: Superbra och mycket viktigt jobb! Bra att Rivkraft finns och är nöjd med att vara med! Kul att kanske få sin röst hörd av någon. Intressant att följa vilka frågor som är aktuella inom området. Jag har ett viktigt budskap som jag vill föra fram och få uppmärksammat! 5

6 Resultat Anledning till att man vill vara med i Rivkraft Det är viktigt att få påverka politiken genom att dela med sig av sina egna erfarenheter De främsta anledningarna till att man vill vara med i Rivkraft är att man vill bidra till att öka kunskapen i samhället om olika hinder, att man tycker att det är viktigt att vara med och påverka politiken och att man vill bidra med sina egna erfarenheter. Många anser även att det är intressant att delta. Rivkraft uppfattas av sina panelmedlemmar som en kanal för att kunna få sin röst hörd. Jag tycker det är skönt att få säga vad jag tycker! Här kan man bidra med ett perspektiv som inte så ofta kommer fram. Det är givande att få vara med och delge viktiga saker till dem som kan hjälpa oss att förändra. Jag vill skriva det jag tycker även om det inte gör skillnad. Jag vill leva ett liv inte låtsas leva. Jag vill vara självständig så långt det går. Därför vill jag försöka påverka. Jag vill göra skillnad! Det är roligt att svara på enkäterna tillsammans med personen som hjälper mig. 6

7 Tabell 1. Varför vill du vara med i panelen Rivkraft? Fler svar kan ges. Totalt antal svarande: 1202 Procent Antal Jag tycker att det är viktigt att vara med och påverka politiken Jag vill bidra till att öka kunskapen i samhället om olika hinder Jag känner att jag kan bidra med mina erfarenheter Jag tycker att det är intressant Jag tycker att det är roligt Jag vill få lotten Annat 4 44 Kommer inte ihåg 0 4 Deltagarnas förväntningar på Rivkraft Rivkraft ska sprida deltagarnas erfarenheter Oavsett vilken funktionsnedsättning man har är förväntningarna på Rivkraft att det skall ge möjlighet till att kunna vara med och påverka för en ökad förståelse i samhället. Genom att vara med och svara på frågor i Rivkraft vill man öka förståelsen för hur det är att leva i vardagen med funktionsnedsättning och därigenom kunna påverka politiken. Att kunna få en chans att vara med och påverka/förbättra samhället. Givetvis se förändringar i attityder hos samhället vad beträffar olika funktionshinder. Att på olika sätt få bidra till att öka kunskapen, bl.a. som underlag till beslut i olika frågor i samhället. 7

8 Att få dela med mig av problem och hinder jag möter i min vardag. Att kunna bidra med mina kunskaper. Att kunna påverka. Jag ville få säga vad jag tycker, eftersom det är mycket som behöver förbättras. En stark kraft i opinionsbildandet när det gäller funktionshinderfrågor. Att det som Rivkraft kommer fram till i dessa enkäter används som starka argument i kontakt med politiker och myndigheter. Uppfyllda förväntningar Hälften upplever att Rivkraft är en påverkanskanal Hälften av de som är med i Rivkraft upplever att deras förväntningar på sitt deltagande är uppfyllt. Fyra av tio känner sig osäkra på om deras förväntningar har blivit uppfyllda. En viktig anledning till att delta i Rivkraft är att man vill vara med och påverka till att samhället ska bli mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Det kan vara svårt att mäta, vilket gör att många känner sig osäkra på om det har gjort någon skillnad. Enbart en av tio anser att deras förväntningar ännu inte har blivit uppfyllda. Tabell 2. Upplever du att dina förväntningar på Rivkraft är uppfyllda? Totalt antal svarande: Procent Antal Ja Nej Vet ej

9 Viktiga frågor att svara på i Rivkraft Frågor om hälsa, vård, socialt liv och tillgängligheten i samhället efterfrågas Enkäterna från Rivkraft har haft flera olika frågeområden. Det har bland annat ställts frågor om arbetsmarknad, transport, IT, kultur, medier, idrott, konsument, demokrati och rättsväsendet. För att kunna se utvecklingen i samhället ställs frågeområdena med några års mellan rum. Rivkrafts paneldeltagare representerar en bredd av olika funktionsnedsättningar. Det ställdes en fråga om man saknar något område som ännu inte har funnits i Rivkraft och inom vilka frågeområden som man önskar svara på frågor. Frågeområden som ännu inte har varit något tema i Rivkraft och som flera efterfrågar är frågor om hur vården och sjukvården upplevs och fungerar. Men man vill även svara på frågor som rör det sociala livet, familjeliv, utbildning, hjälpmedel, ekonomi, boende med mera. Flera har svarat att de önskar besvara frågor om till exempel tillgänglighet, bemötande, diskriminering och kränkande särbehandling. Dessa frågeställningar kommer ofta in i Rivkrafts enkäter oavsett frågeområde. Andra har svarat att de vill ha frågeområden som rör deras vardag utifrån den egna funktionsnedsättningen. Saker som går att påverka så att allt fungerar så bra som möjligt i samhället. Tillgänglighet, bemötande och service. Allt som finns i samhället, precis som ni nu gör. Tillgängligheten för oss med funktionsnedsättning gäller ju överallt. Tillgänglighet, men saknar ekonomisk tillgänglighet. Det är oerhört tufft idag att leva med funktionshinder och sjukdoms mycket kostnader och dåliga ersättningar. Hade gärna svarat på frågor om hur jag tycker att vården inte funkar för personer med funktionshinder. Vardagslivet, hjälpmedel, att vara förälder med funktionshinder och hur det påverkar hela familjen, 9

10 tillgänglighet, rehabilitering, arbetslivet, bemötande från allmänheten. Diskriminering, tillgänglighet, MR, personlig assistans. Tillgång till arbetsmarknad, studier, hjälpmedel. Möjlighet att påverka ovanstående områden och ha inflytande över. Tillgänglighet angående studier på högskola och universitet. Om att vara funktionshindrad förälder. Deltagande i Rivkraft Rivkraft har alltid en hög svarsfrekvens Varje år skickas mellan fyra och sex enkäter ut från Rivkraft. Pandeltagarna ser möjligheten att kunna påverka samhällsutvecklingen och engagerar sig genom att svara på alla eller på de flesta enkäter som skickas ut. De som bara svarar ibland på enkäterna anger att det beror på att de varit bortresta, inte haft tid eller ork. Tabell 3. Hur ofta svarar du på enkäter som kommer från Rivkraft? Totalt antal svarande: Jag svarar på alla enkäter Jag svarar på de flesta enkäter Jag svarar ibland på enkäter 1 11 Jag har inte svarat på några enkäter 0 2 Vet ej

11 Lagom ofta Åtta av tio paneldeltagare upplever att de får lagom många enkäter att svara på från Rivkraft. Var sjätte skulle kunna tänka sig att svara på fler enkäter per år. Det är främst de yngre, de som är under 30 år, som vill ha fler enkäter att svara på. Tabell 4. Tycker du att du får enkäter för ofta eller för sällan från Rivkraft? Totalt antal svarande: För ofta 2 18 Lagom ofta För sällan Vet ej 3 40 Lagom många frågor att svara på Majoriteten upplever att frågorna i enkäterna är lagom många. Men det finns även några, sex procent, som tycker att det är för få frågor att ta ställning till. En mindre andel, tre procent, upplever att det är för många frågor. Tabell 5. Tycker du att det är för få eller för många frågor i enkäterna från Rivkraft? Totalt antal svarande: Procent Antal Det är oftast för många frågor 3 39 Det är oftast lagom många frågor Det är oftast för få frågor 6 68 Vet ej 3 38 Det går relativt snabbt att svara på varje enkät Cirka nio av tio upplever att det går ganska eller mycket snabbt att svara på enkäterna från Rivkraft. 11

12 Enkäterna blir olika långa för varje paneldeltagare. Rivkraft arbetar för att se mönster och hitta hinder i samhället för personer med funktionsnedsättning. Om någon svarar att det inte finns hinder, så får de ingen följdfråga. Ibland har enkäten en sådan inriktning på frågorna att det enbart berör ett fåtal svarande. Men Rivkraft siktar på att fånga så många olika sidor av vardagslivet som möjligt för så många som möjligt. Tabell 6. Tycker du att det tar lång tid eller går det fort att svara på enkäterna? Totalt antal svarande: Oftast går det mycket snabbt att svara Oftast går det ganska snabbt att svara Oftast tar det ganska lång tid att svara 6 68 Oftast tar det mycket lång tid att svara 0 2 Vet ej 2 19 Det är lätt att förstå frågorna i Rivkraft-enkäterna De flesta anser att det är lätt att förstå frågorna som ställs i enkäterna. Enbart två procent tycker att det är ganska eller mycket svårt att förstå frågorna. Tabell 7. Hur lätt eller svårt tycker du det är att förstå frågorna i enkäterna? Totalt antal svarande: Procent Antal Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt 2 24 Mycket svårt 0 1 Vet ej

13 Vad är det som är svårt att förstå i frågorna? Av de 25 personer som upplever det svårt att förstå frågorna valde 20 personer att med egen text formulera vad som upplevs som svårt. Främst upplevs det som svårt att kunna förstå vad det frågas om och att kunna ange rätt svarsalternativ då alternativen känns begränsande. Rivkraft innehåller nu fler öppna svar så att man kan formulera egna svar om man inte tycker att svarsalternativen passar. Ofta finns inga relevanta svarsalternativ. Oftast är det begrundat på otillgänglighet då, inte alls att man inte har barnvakt exempelvis. Mer nyanserade svar saknas. Jag har lite svårt ibland förstå frågan. Ofta stämmer inget riktigt och man får välja det näst-bästa. Är utbränd och det är ofta svårt att förstå frågorna. Får ofta slå upp i lexikon vad orden betyder. Jag kan läsa och är klar i huvet, men det är för mycket text och rörig text. Jag måste ha hjälp att läsa frågorna och även då är det svårt att förstå vad ni frågar om. Tillgängligheten i enkäterna Åtta av tio som svarar på Rivkraft-enkäterna är nöjda med tillgängligheten. Enkäten går att få uppläst och översatt till teckenspråk. Den kan även besvaras i dator, i mobilen, på platta eller på papper. De som svarat att de är nöjda med tillgängligheten har främst angett att det är lätt att förstå frågorna, att det är bra att man kan svara i mobilen, att man kan få enkäten på papper, att man kan svara på frågorna när man vill och att man kan få frågorna upplästa eller översatta till teckenspråk vid behov. Tabell 8. Hur nöjd eller missnöjd är du med tillgängligheten i enkäterna? Totalt antal svarande:

14 Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd 1 16 Mycket missnöjd 0 1 Vet ej 5 64 När man är nöjd med tillgängligheten i enkäterna Att det finns möjlighet att lyssna/tala frågor och svar. Att man kan svara från en smartphone, det gör det mycket enkelt- man kan vara var som helst. Lätt att svara på både från dator och mobil. Lätt att svara på enkäterna. Upplägg och sättet att svara. Att det är enkelt och informationsrikt. Enkelt språk och möjlighet att genomföra enkäten på flera olika sätt. Tydliga frågor, bra design. Att jag kan vara i en miljö utan trådlösa nätverk när jag svarar, dvs i min hemmamiljö. 14

15 Kryssknapparna, och att knapparnas namn anges i text så att jag vet vilken knapp jag tryckt på. Bra kontraster, tydliga rubriker och kryssrutor. Det är lätt att särskilja olika alternativ och att hitta knapparna Tillbaka och Nästa (också jättebra att det är olika färger på dessa knappar). När man inte är nöjd med tillgängligheten i enkäterna Många av de som inte är nöjda med tillgängligheten hänvisar till att de har problem med att sin skärmläsare eller att den egna datorns inställningar inte går att anpassa till enkäterna. Det finns även ett visst missnöje över att frågorna inte alltid går att svara på utifrån sin egen funktionsnedsättning. Vid kryss-frågor med knappar beskriver skärmläsare inte valet man gjort. Samt borde textfält benämnas, som det är nu beskriver skärmläsare frågan två gånger bara och nämner inte att det är textfält den ena att skriva text i. Som exempel läses inte markeringarna upp i den här enkäten i min Iphone. Så jag blir osäker på om jag valt rätt eller ej. Det måste bli någon form av kvalitetssäkring av tillgängligheten, inte bara här, utan på alla myndigheters hemsidor och appar. Svårt att få tekniken att göra "rätt". Att markören inte ställer sig på nästa fråga utan i toppen (jaws syntetiskt tal). Med voiceover för ios syns inte markeringar av radioknappar. Det går dock att markera. Det brukar fungera. Att det inte oftare går att skriva kommentarer till frågorna utan bara fasta svarsalternativ. 15

16 Frågorna rör oftast inte mitt handikapp. Upplästa frågor i enkäterna Åtta procent av paneldeltagarna använder ibland eller alltid funktionen att få frågorna upplästa. Tre av fyra är mycket eller ganska nöjda med uppläsningen. Fyra procent är direkt missnöjda. Tabell 9. Brukar du använda funktionen att få frågorna upplästa? Totalt antal svarande: Ja, alltid 2 21 Ja, ibland 6 75 Nej Tabell 10: Hur nöjd eller missnöjd är du med uppläsningen? Totalt antal svarande: 95 Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd 3 3 Mycket missnöjd 1 1 Vet ej 7 7 Frågor översatta till teckenspråk Fyra procent använder ibland filmerna där frågorna översätts till teckenspråk. Av dessa är sju av tio ganska eller mycket nöjda med filmerna. Övriga är varken nöjda eller missnöjda eller kan inte ta ställning. Ingen är missnöjd. 16

17 Tabell 11. Brukar du använda filmerna där frågorna översätts till teckenspråk? Totalt antal svarande: Ja, alltid 0 4 Ja, ibland 4 42 Nej Tabell 12. Hur nöjd eller missnöjd är du med den översatta texten till teckenspråk? Totalt antal svarande: 46 Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd 20 9 Ganska missnöjd 0 0 Mycket missnöjd 0 0 Vet ej 11 5 Assistans för att svara på frågorna Två procent behöver få hjälp av någon annan person för att kunna svara på enkätfrågorna. Främst finns behov att få hjälp med att skriva in öppna svar, att förstå och/eller läsa frågorna och att kunna kryssa i svaren. Inom gruppen med lindrig utvecklingsstörning behöver 40 procent hjälp av någon annan person att svara på frågorna. Tabell 13. Behöver du hjälp av någon annan person för att svara på frågor? Totalt antal svarande: Ja

18 Nej Vet ej 1 10 Tabell 14. Vad behöver du hjälp med? Flera svar kan ges. Totalt antal svarande: 29 Att läsa Att kryssa i svaren Att skriva i öppna svar Att förstå frågorna Annan hjälp, vad? 17 5 Var sjunde har haft tekniska problem när de svarat på enkäter Totalt uppger tre procent att de ibland eller ofta får tekniska problem när de ska svara på enkäterna. Ytterligare en av tio får tekniska problem men mycket sällan. Det är främst personer med synnedsättning som har upplevt tekniska problem. Tekniska problem är kopplade främst till att man har problem med skärmläsare, webbläsare, talsyntes, att uppkopplingen till internet inte fungerar eller att datorn låser sig. Tabell 15. Händer det att du får tekniska problem när du ska svara på enkäterna? Totalt antal svarande: Ja, ofta 0 3 Ja, ibland 3 37 Ja, men mycket sällan

19 Nej, aldrig Många vet inte om att resultaten från enkäterna redovisas på Två tredjedelar brukar ta del av resultaten från enkäterna. Av dessa anser nästan tre fjärdedelar att presentationen av resultaten är ganska eller mycket bra. En femtedel tycker att presentationerna varken är bra eller dåliga. Bland de som svarar att de inte tar del av resultaten från Rivkraft uppger två tredjedelar att de inte har kännedom om att resultaten finns redovisade. En av tio tar inte del eftersom de inte är intresserade och en av tio anser att det är svårt att läsa/förstå rapporterna. Andra orsaker till att man inte tar del av resultaten är bland annat att man inte har tid, inte orkar läsa texten eller inte tänkt på att det finns möjlighet till det. Tabell 16. Brukar du ta del av resultaten från Rivkraft-enkäten? Totalt antal svarande: Procent Antal Ja Nej Tabell 17. Vad tycker du om presentationen av resultaten? Totalt antal svarande: 758 Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig 2 14 Mycket dålig

20 Vet ej 6 44 Tabell 18. Varför tar du inte del av resultaten? Flera svar kan ges. Totalt antal svarande: 109 Är inte intresserad De är svåra att läsa/förstå 9 36 Jag har inte sett att det finns presenterat resultat Annat, nämligen: Förslag på hur redovisningen från enkäterna kan bli bättre Paneldeltagarna vill ha mer analyser, resultaten i diagram/staplar som bildstöd och tabeller samt en lättläst del. De önskar även få en länk i mailen när resultaten finns att läsa. Intresse finns även att få veta hur man använder sig av resultaten och att man kan se att det gör någon nytta. En önskan är att få läsa om resultaten uppdelat på olika funktionsnedsättningar och diagnoser samt andra bakgrundsfakta. Antalet paneldeltagare i Rivkraft är för få för att det ska vara möjligt att dela upp resultaten ytterligare. Men målet är att panelen ska bli större och att djupare analyser ska kunna göras. Tillgång till smartphone (smart mobiltelefon) Åtta av tio har en smartphone Smartphone är en mobiltelefon med pekskärm och tillgång till Internet. Åtta av tio paneldeltagare har tillgång till en smartphone. Av de som har en smartphone kan åtta av tio tänka sig att svara på korta frågor i sin smartphone någon gång per månad. Till exempel om en eller två frågor ställs per gång. Tabell 19. Har du tillgång till en smartphone (smarttelefon)? Totalt antal svarande:

21 Procent Antal Ja Nej Vet ej 1 6 Tabell 20. Skulle du även kunna tänka dig svara någon gång i månaden på korta frågor i din smartphone (smarttelefon)? Till exempel en eller två frågor per gång. Totalt antal svarande: 932 Ja, absolut Ja, kanske Nej Vet ej 2 21 Det finns intresse att svara på andra myndigheters frågor Vi frågade paneldeltagarna om de kan tänka sig att svara på frågor som någon annan myndighet, utöver Myndigheten för delaktighet, skulle ställa i Rivkraft. Två tredjedelar skulle kunna tänka sig att få frågor även från andra myndigheter. Ytterligare tre av tio uppger att de kanske skulle vilja svara på andra myndigheters frågor. Rivkraft kommer alltid vara den myndighet som hanterar enkäterna och svaren. I svarskommentarer uppgavs att om andra myndigheter ställer frågor ska det tydligt framgå vem som ställer frågan. Tabell 21. Skulle du kunna tänka dig att svara på frågor i Rivkraft som någon annan myndighet vill ställa? Totalt antal svarande: Ja, självklart Ja, kanske

22 Nej, absolut inte 1 17 Vet ej 3 40 Övriga kommentarer från paneldeltagarna Många paneldeltagare tycker att Rivkraft är väldigt bra och behövs. Många har även gett konstruktiva kommentarer till förändringar. Flera önskar se svaren från sin egen målgrupp och även få riktade frågor som berör just deras funktionsnedsättning. Rivkraft är en panel som alla med funktionsnedsättning kan delta i och panelen består av personer med många olika funktionsnedsättningar. För att kunna göra djupare analyser och redovisa specifika gruppers svar behöver antalet svarande bli fler. Under hösten 2016 genomför MFD flera olika informationskampanjer kring Rivkraft. Det framkommer också att paneldeltagarna önskar få vet hur resultaten redovisas och om politiker tar till sig resultaten. Resultaten från Rivkraft redovisas på Myndigheten för delaktighets webbplats. Resultaten används i myndighetens olika rapporter som sprids till bland annat andra myndigheter, beslutsfattare och presenteras på olika seminarier. Alla rapporter finns även att hämta från hemsidan eller beställas. Rivkraft är ett sätt att vara med och påverka. Det har påpekats att det saknas möjlighet till att formulera sina svar med egen text. Framöver finns det möjlighet att i flera fall kunna själv förtydliga sitt svar. Rivkraft är ett bra sätt att föra fram viktiga frågor. Det tråkiga är att er påverkan på samhället är i det närmaste obefintlig. Allmänt bra. Saknar analys av resultaten och om svaren påverkat beslut. Saknar fördjupingsfrågor, vissa frågor har givna svar. Bra att det finns. Jag hoppas att svaren når ansvariga politiker och myndigheter. 22

23 Rivkraft behövs!! Tycker Rivkraft är mycket ett bra initiativ, det blir lätt att föra fram sin åsikt... Resultaten är oftast statistik presenterad i löpande text. Jag tycker det är bökigt att förstå. Diagram hade varit mycket bättre. Det är bra att ni finns. Känner mig hörd! Det skulle vara intressant att se mer om hur människor uppfattar olika frågor. Statistik är det lätt att försvinna i. Mer fördjupning och olika funderingar. 23

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 En utvärdering genomförd under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning föräldraenkäter Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-02-01 UBN 2010/20-630 Utbildningsnämnden Kundundersökning på öppna förskolor Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning En

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

LÄTTLÄST. Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9. Myndigheten för delaktighet. Tillgänglighet

LÄTTLÄST. Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9. Myndigheten för delaktighet. Tillgänglighet FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9 Tillgänglighet LÄTTLÄST Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2016

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Sveriges befolkning efter ålder (2006)

Sveriges befolkning efter ålder (2006) Sveriges befolkning efter ålder (2006) 2006 1986 1966 1946 Vad innebär demografin Att bli vuxen tar tid Man är vuxen när man tar ansvar för sina beslut, försörjer sig själv eller har hittat sin identitet.

Läs mer

Sammanställning över enkätsvar från personal till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016.

Sammanställning över enkätsvar från personal till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. 2016-05-31 Sammanställning över enkätsvar från personal till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar. 32 personer har svarat på enkäten. 1. Upplever du att du har

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar

Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar vad görs för att det skall funka? Lisbeth Lindahl Mötesplats funktionshinder 12 nov 2008 Bakgrund Ingen ny fråga När kollektivtrafiken planeras skall

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

LÄTTLÄST. Presentation av Allmän kommentar 1 om artikel 12. Myndigheten för delaktighet. Likhet inför lagen

LÄTTLÄST. Presentation av Allmän kommentar 1 om artikel 12. Myndigheten för delaktighet. Likhet inför lagen FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Presentation av Allmän kommentar 1 om artikel 12 Likhet inför lagen LÄTTLÄST Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet,

Läs mer

Enkätfrågor 30 mars 2012. Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan.

Enkätfrågor 30 mars 2012. Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan. Linnéskolan, Alingsås Enkätfrågor 30 mars 2012 Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan. Välkommen att vara med och utforma de enkäter vi kommer att använda i vår. Lämna

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Vilken ort? Medlemmar i föreningen

Vilken ort? Medlemmar i föreningen Kursutvärdering Kompetenta Anordnare - omgång 3 De flesta deltagarna kommer från Blekinge och från Värmland. Diagram (n=45) Vilken ort? 2 6 7 6 Blekinge Umeå Vara Värmland Västerås Det är i huvudsak större

Läs mer

Man hjälper barn att ha råd med saker som vi har men inte dom

Man hjälper barn att ha råd med saker som vi har men inte dom Man hjälper barn att ha råd med saker som vi har men inte dom Citat från barnens insamlingsenkät 2016 MajVojs! Barnens insamlingsrapport 2016 om barns intryck och synpunkter på årets insamling. Majblommans

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning Ett samhälle för alla Politiker i Uppsala kommun har bestämt en plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med Bilaga 3 till Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Innehåll Innehåll... 2 MFD:s samlade

Läs mer

Sammanställning studentenkät våren 2014

Sammanställning studentenkät våren 2014 2014-10-03 Sammanställning studentenkät våren 2014 Henrik Andersson, Student- och doktorandombudsman, Marika Hämeenniemi, Mångfalsstrateg Denna sammanställning är en kortfattad version som avhandlar studentenkät

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Webbenkät om kundnöjdhet

Webbenkät om kundnöjdhet Webbenkät om kundnöjdhet Våren 2015 Dokumentattribut Titel och undertitel Dokumentägare Dokumenttyp Version Senaste ändringsdatum Diarienummer Information [Titel] Dokumentägare Dokumenttyp [Version] [Ändringsdatum]

Läs mer

Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet

Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet I Eslövs kommun genomförs en enkätundersökning av barnens trivsel på fritidshemmet och hur föräldrarna uppfattar barnets trivsel. Barn och föräldrar

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf Norrmalm sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma kvaliteten

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Sammanställning av brukarenkäten 2012:1 Boendestöd entreprenad

Sammanställning av brukarenkäten 2012:1 Boendestöd entreprenad Sammanställning av brukarenkäten 2012:1 Boendestöd entreprenad Active Omsorg och Skolas brukarenkät, om upplevd kvalitet inom verksamheten för Stöd i boendet och annat personligt stöd på uppdrag av omsorgsnämnden,

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Bilaga En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle MFD:s förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Myndigheten för delaktighet Myndigheten

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Brukarundersökning 2013 Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Syfte mäta utifrån brukarperspektivet i styrkortet Brukarna/kunderna upplever att de får

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola

Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola 2013-01-02 1 (8) Utbildningsavdelningen Camilla Karlsson administratör Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola 2013-01-02 2 (8) Grundskoleenkät 2012 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 Enkäten syftar till att fånga upp föräldrars syn på kolonivistelsen och samarbetet med Terapikolonierna.

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem

Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem 2012-12-28 1 (5) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem 2012-12-28 2 (5) Barnomsorgsenkät 2012 Bakgrund Barnomsorgsenkäten

Läs mer

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 2010-02-15 Ärendenr: Nf 60/2010 Handläggare: Annelie Fridman Sophia Greek Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 Vård och Stöd Förvaltningen för funktionshindrare

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Förskola 2013

Rapport Föräldraenkät Förskola 2013 22014-03-25 1 (6) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Föräldraenkät Förskola 2013 2014-03-25 2 (6) Föräldraenkät förskola 2013 Sammanfattning Resultatet av 2013 års föräldraenkät

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014.

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014. Utlåtande Finansministeriet Ärende: Begäran om utlåtande över utkastet till en regeringsproposition om kommunallagen, 8.5.2014, VM065.00/2012. Utlåtande ges av SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Läs mer

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 17 Demokrati och öppenhet Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Piteå kommun arbetar aktivt

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare

Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN Enkät till Kulturskolans elever

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen 2005-06-02

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen 2005-06-02 Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-02 Johan Järnesund 08-440 14 32 Johan.jarnesund@rsos.se Undersökning av det psykologiska/psykosociala stöd som erbjudits drabbade

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har

Läs mer

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice 2008-12-16 Sammanfattning I den första Tierpspanelen fick medborgarna svara på frågor kring Medborgarservice som funnits sedan januari 2007. Totalt har 54 personer

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

Utvärdering Vasa Gymnastik HT 16. Författare: Carl Planthaber

Utvärdering Vasa Gymnastik HT 16. Författare: Carl Planthaber Utvärdering Vasa Gymnastik HT 16 Författare: Carl Planthaber 1 Inledning Föreningen Vasa Gymnastik har under terminen haft fem aktiva grupper med barn mellan åldrarna 6 och 12 år. Under terminen har föreningen

Läs mer

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet Vårdindikatorn Tredje kvartalet 2008 2009-01-20 Innehållsförteckning 1. Vårdindikatorn tredje kvartalet 2008 3 2. Medlemsundersökning 4 Vårdföretagen är nöjda med den borgerliga regeringens vårdpolitik

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Kvalitetsuppföljning, Magnoliagården (2010-11-18) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Urval På Magnoliagården finns åtta avdelningar, av dessa är fyra renodlade demensavdelningar. De boende

Läs mer

Maj Mars 2012 Medborgarpanel 2. - behandling via Internet

Maj Mars 2012 Medborgarpanel 2. - behandling via Internet Maj 2012 Mars 2012 Medborgarpanel 2 - behandling via Internet Medborgarpanel 2 - mars 2012 behandling via Internet Varför är det här ett aktuellt område? Internet skapar nya möjligheter för behandling

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Pilotprojekt Pict-O-Stat i Fagersta kommun

Pilotprojekt Pict-O-Stat i Fagersta kommun 1 2011-09-02 Socialförvaltningen Pilotprojekt Pict-O-Stat i Fagersta kommun Inledning Företaget Neonova AB i Järvsö har tagit fram enkätverktyget Pict -O-Stat. Med hjälp av Pictogramsymboler, fotografier

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: Elof Lindälv Utbildning: Fordonsförare - godstransport och Truck och terminal Antal utskick: 21 Antal svar: 8 Svarsfrekvens:

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Medlemsundersökning resultatet

Medlemsundersökning resultatet Medlemsundersökning resultatet Detta är en sammanställning där delar av frågor och svar plockats ut för att ge en så allsidig bild av enkäten och dess resultat som möjligt. Är någon intresserad av en helt

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Brukarundersökning 2010

Brukarundersökning 2010 Brukarundersökning 2010 Under 2010 har olika brukarundersökningar gjorts inom VoO för att mäta hur nöjda brukarna är och hur de grundläggande behoven uppfylls inom de olika verksamhetsområdena. Denna sammanställning

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer