parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010"

Transkript

1 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010 parks and Resorts scandinavia 2010

2

3

4

5 koncernchefen har ordet En stark koncern i en stark bransch Året som gått har kännetecknats av ett allt större medvetande om turismbranschen som den nya, svenska basnäringen. Detta i tider då tidigare starka svenska näringar, som industrin, tappat konkurrenskraft på grund av andra billi gare producentländer. I dag är vår bransch en av de största arbetsgivarna i landet med drygt anställda. Vi inom Parks and Resorts har under året fortsatt att utveckla koncernen för att säkra att vi kan ta tillvara den långsiktiga potential och utveckling som vi alla inom branschen har i sikte. Utöver ständiga investeringar i nya attraktioner har vi också arbetat med 5 att förverkliga paradoxen decentraliserad stordrift. Detta arbete har hittills resulterat i en gemensam IT-baserad infrastruktur, enhetlig ekonomifunktion och gemensam personalavdelning för rekrytering och internutbildning. Under det nya året har vi dessutom tagit de första stegen mot en delvis gemensam marknadsfunktion. I kombination med ett långsiktigt ägarperspektiv innebär detta att vi kan fortsätta att säkra en hög, hållbar kvalitet och attraktionskraft genom att större delen av kassaflödet återinvesteras i verksamheten. Investeringar som kommer att innebära att vi stärker våra redan välkända och starka varumärken. Vi är dock medvetna om att vi i allt större utsträckning kommer att vara i behov av samarbeten, inte minst vad gäller destinationsutveckling. Med starkare samarbeten skapas bättre förutsättningar för att gästen inte bara ska välja oss, utan stanna längre inom ett område eller på en ort. En av förhoppningarna med denna årsredovisning är därför att vår koncern ska uppfattas som en attraktiv samarbetspartner. Något som förhoppningsvis inte bara gynnar vår bransch utan även utvecklingen av Sverige som turistland. JAN ROY

6 parks and resorts Parks and Resorts Scandinavia är i dag Sveriges ledande nöjesparkskoncern. Varje år ger vi 2,5 miljoner besökare upplevelser i världsklass. Framgångsreceptet? Passion, kunskap, erfarenhet och övertygelsen att ingenting är omöjligt. Ända sedan starten år 2000 har Parks and Resorts Scandinavia arbetat för att leda förnyelsen av den nordiska upplevelseparksbranschen. Koncernen har byggts upp långsamt och strategiskt och äger i dag några av Sveriges mest framstående och populära nöjesparker. När Johan Tidstrand och hans syster Helena Tidstrand köpte bolaget 2006 var Gröna Lund, Skara Sommarland och Kolmårdens djurpark redan en del av koncernen. Senare har Aquaria Vattenmuseum och Furuviksparken införlivats. Det ska vara lönsammare att vara en del av koncernen än att vara utanför den. Samtidigt ska de enskilda varumärkena, parkerna, vara mycket starka och det som attraherar gästen. Vi kallar det för decentraliserad stordrift, säger Parks and Resorts koncernchef Jan Roy. Koncernens främsta målsättning, berättar Jan Roy, är att leverera helhetsupplevelser i världsklass varje gång. För att kunna göra det behöver vi attraktioner i toppklass. Oavsett om det handlar om en berg- och dalbana, en tigersafari eller en konsert ska gästen alltid kunna räkna med högsta kvalitet. Och för att lyckas varje gång, behöver parkerna dessutom utbildad personal som ser till att våra gäster tas om hand ordentligt. Först då blir parken en stimulerande mötesplats för familjer, kompisar eller arbetskollegor. Hos upplevelsegiganten Disney är uttrycket Making dreams come true en central del av tillväxtstrategin. Medarbetarna ses som medlemmar i en teaterensemble och har till uppgift att förvandla varje upplevelse till något oförglömligt. Parks and Resorts arbetar på liknande sätt och rekryterar numera sina säsongsmedarbetare som artister. För att parkerna ska fortsätta att vara framgångsrika krävs personal som har fått en gedigen, gemensam, utbildning. Det satsar vi stora resurser på just nu. Investeringar är överhuvudtaget en stor del av upplevelseindustrin. Sedan 2006 har Parks and Resorts investerat 800 miljoner kronor i sina anläggningar, vilket på Gröna Lund bland annat har resulterat i fem nya attraktioner, tematisering och en fördubbling av antalet konserter på scenerna. Den här branschen kräver egentligen alltid nyheter av något slag, det förväntar sig gästen och det ingår i konceptet. För att klara konkurrensen gäller det att förnya sig. Sedan behöver det inte nödvändigtvis vara en ny attraktion, men på 6 något sätt måste vi visa att det händer saker. Dessutom utvecklas tekniken ständigt, säger Jan Roy. Det gäller alltså att satsa på långsiktiga investeringar. Men exakt vad man konkurrerar med är faktiskt inte alldeles enkelt att avgöra. I Stockholm finns upp till 300 olika aktiviteter att välja emellan en vanlig sommardag, och många av dem är dessutom helt gratis. Konkurrensen kommer inte framför allt från Liseberg eller andra stora nöjesparker. Det finns en fara, tror vi, med att vara allt för snäv i sin konkurrensdefinition. Det handlar om hur folk väljer att fördela sin fritid, kan man säga. Vi vill framför allt att man ska prioritera ett besök hos oss i stället för att shoppa, gå på bio, resa utomlands eller att stanna hemma och kolla på tv. För att öka sin konkurrenskraft satsar Parks and Resorts mycket på att utveckla konsertdelen i parkerna. Något som kommer att märkas i programmen säsongen Den konserttradition som finns i de olika parkerna, och som i vissa fall går 100 år tillbaka i tiden, är enorm. Det vill vi förvalta på ett bra sätt. Vi vill återuppliva parken som en naturlig konsertplats.

7 parks and resorts En växande bransch Upplevelseindustrin där bland annat nöjesparker ingår växer snabbt i ett globalt perspektiv. Omsättningen i amerikanska nöjesparker fördubblades mellan åren 1990 (5,7 miljarder dollar) och 2007 (12 miljarder dollar). Andra undersökningar visar att den totala konsumtionen av varor och tjänster från upplevelseindustrin förväntas öka med 5 7 procent årligen i världen. Enligt SCB, Statistiska centralbyrån, ökar även de svenska hushållens utgifter för rekreation och kulturella tjänster kontinuerligt. Sedan 1993 har hushållen mer än fördubblat sina utgifter inom denna sektor. 7

8 Parks And Resorts i bilder

9 9

10 parks and resorts Sj u trender s om nöjes förändrar världen Parks and Resorts gav Kairos Future, experter på omvärldsanalys, uppdraget att titta närmare på nöjesparksbranschen. Sju internationella trender identifierades och det visar sig att Parks and Resorts ligger i framkant såväl i Sverige som internationellt. Koncernchef Jan Roy kommenterar trenderna som kommer att skaka om hela branschen. Sociala nätverk Många parker satsar på appar för 1 Iphone och andra koncept som underlättar för gästerna att dela med sig av sina upplevelser online och direkt. På det här området är vi väldigt aktiva flera personer jobbar exempelvis med sociala medier på heltid. Gröna Lund har fans på sin Facebooksida. När det gäller information och extramaterial som har koppling till våra konserter finns det mycket intressant material att jobba med. Det kan exempelvis röra sig om att publicera intervjuer och extramaterial inför våra konserter på Facebook och Twitter. Information som sedan kan spridas från person till person. Virtuella upplevelser Den virtuella upplevelsen glider in i den traditionella parkupplevelsen i 3D och 4D samt genom samarbeten med exempelvis Nintendo Wii och andra spelproducenter. 2 Här finns det mycket att göra och utvecklingspotentialen är enorm. Aquaria introducerar nu virtuella guider, vilket är ett exempel. Att gästen ska kunna ladda ner en guide till sin mobil telefon, och den typen av innovationer, är också på planerings stadiet. All form av 3D-teknik kommer starkt just nu och på det här området kommer det att hända spännande saker framöver. 10 Virtuell verklighet en större del av framtidens nöje. Ekologi Den ekologiska trenden är 3 kanske inte ny, men det är nytt att den får genomslag även i parkvärlden. Det finns temaparker som enbart har långsiktig hållbarhet som sitt edutainmenttema. Mer utbrett är långsiktig hållbarhet som en del av den dagliga verksamheten i parkerna. Det här är en löpande utmaning som vi ständigt lägger ner mycket tid och pengar på. Att parkerna är rena, snygga och miljömedvetna är avgörande för hur attraktiva de är för besökarna. Sopsortering är en del som vi arbetar med. Men energi frågan handlar också om information.

11 parks and resorts Tiger World i Kolmården var en av de första attraktionerna som de nya ägarna tematiserade. Tematisering 4 Konkurrensen om besökarna tilltar och allt fler parker väljer att profilera sig med ett tema för att bli attraktiva. Ett exempel är The Ark Encounter i USA som på ett miljövänligt sätt ska åskådliggöra Noaks ark (planeras öppna 2014), Krishna Lila Theme Park i Bangalore i Indien med syfte att upplysa människor om Indiens vediska historia, Robot Land Theme Park i Sydkorea (planeras öppna 2013) och Ice Land i Förenade Arabemiraten. Att klä nöjesparken, eller en särskild attraktion och dess omgivning, i en särskild kostym blir allt vanligare. Den här biten jobbar vi mycket med just nu. Nya berg- och dalbanan Twister på Gröna Lund och Tiger World på Kolmården är två utmärkta exempel. De nöjesparker som inte jobbar med tematisering i någon utsträckning under de närmaste åren kommer att få det tufft. Tematisering är en övergripande trend där Parks and Resorts ligger långt fram. Här Rock-Jet på Gröna Lund. Professionalisering För att kunna höja gästens upplevelse ännu ett snäpp, skruva den ett steg till, krävs kunskap om vad som egentligen driver fram riktiga wowupplevelser. Hela upp levelseindustrin håller på att professionaliseras. Den som lär känna, och förstår, gästens perspektiv på upplevelsen kan också optimera intrycken. Den här typen av professionaliserade upplevelser blir allt vanligare, framför allt eftersom de innebär ett mervärde för gästen. Den nya linbanan på Kolmården som innebär att besökarna kommer sväva i burar endast ett par meter ovanför lejon, björnar och vargar är ett exempel på hur vi jobbar med det. Vi märker att besökare på Parks and Resorts olika anläggningar är vetgiriga. Efterfrågan på den här typen av närkontakt med djuren är stor. Edutainment Traditionella besök på dammiga museer får stå tillbaka när parkerna också erbjuder kunskap till exempel en inblick i historiska händelser eller naturvetenskapliga fenomen. Att i större utsträckning arbeta med utbildning är en oerhört spännande utmaning. Gästerna på våra nöjesparker ska ges möjlighet att lära sig något, samtidigt som de har kul. För mig handlar affärsutveckling mycket om att låta olika branscher och discipliner möta varandra. Aquaria, som satsar mycket på utbildning och som har många skolklasser på besök, är ett bra exempel på hur vi jobbar med den här biten Flöde och tillgänglighet Ingen tycker om att stå länge i kö. Framöver kommer digital teknik att underlätta flödet inom parkerna och vid utformningen av nya parker blir trafikplaneringen ännu viktigare. Givetvis arbetar vi mycket med trafikplanering, men man måste komma ihåg att det på den här typen av anläggningar praktiskt taget är omöjligt att undvika köbildning. Utmaningen ligger i att göra tiden i kön så bekymmersfri och underhållande som möjligt. Samtidigt arbetar vi mycket med kulisserna och satsar på att göra miljön runt omkring ännu härligare.

12 parks and resorts ej till salu Investera och expandera för att leverera helhetsupplevelser i världsklass. Men aldrig någonsin sälja. Johan Tidstrand, Helena Tidstrand och Mattias Banker bygger en koncern av glädje och nöje för nästa generation. Något hårdraget skulle man kunna säga att dagens Parks and Resorts är resultatet av en mans stora passion. I hela sitt liv har Johan Tidstrand varit fascinerad, ja, snudd på besatt, av nöjesfält i allmänhet och berg- och dalbanor i synnerhet. Varje ledig stund har ägnats åt att utforska världens alla nöjesparker. Med åren började tanken spira att passionen skulle kunna bli mer än en hobby. Drömmen om att äga och driva ett nöjesfält tog form, frågan var bara när och hur. Som ägare eller delägare av något befintligt eller genom att skapa något eget? Oavsett vilket visste han vem han ville ha med sig på resan: sin bäste vän Mattias Banker. Jag stod på taket på mitt hus en sommardag när Johan ringde från Disneyworld och sa Nu är det dags. Jag höll nästan på att ramla ner, säger Mattias Banker. Året var 2005 och Johan hade fått veta att Parks and Resorts-koncernen var till salu. Dag och natt i fyra månader hade vi ångest och pendlade mellan att tänka Det här är inga problem och Det är helt kört. Köpet handlade ju om snudd på absurda summor, men det var ändå hanterbart, berättar Mattias Banker. I januari 2006 köpte Johan Tidstrand, tillsammans med sin syster Helena Tidstrand, Parks and Resorts där Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland ingick. Strax efter kom Mattias Banker in som delägare med en procent. Vi hoppas att våra barn ska älska det här lika mycket som vi gör och ta vid efter oss När vi hade bestämt oss köpte vi en anteckningsbok och skrev upp allt vi ville göra. Och nu har vi snart betat av allt: från förbättrade entréer till vilka känslor vi vill förmedla och vilken mat som ska serveras, säger Johan Tidstrand. Helena Tidstrand, som arbetar inom fastighetsvärlden, har en styrelseroll men är inte involverad i det dagliga arbetet med koncernen. Johan och Mattias är å andra sidan engagerade och drivande i det mesta, stort som smått. En av parets prioriterade satsningar är tematisering av attraktioner och delar av parkerna. År 2007 kände vi att vi för första gången gjorde avtryck som ägare. Då var 12 det premiär för Kvasten på Gröna Lund och Tiger World i Kolmården. Det är bra exempel på vad vi menar med tema tisering. Det är inte något för små barn eller stora barn det är något för alla, barn och vuxna, säger Mattias Banker. Sedan ägarbytet har koncernen utökats med två parker, Aquaria och Furuvik. Härnäst ligger ett ombyggt Aqua ria på projektstadiet även om detaljplanerna är långt ifrån klara. En sak är säker, koncernen lär expandera. Om det blir genom nyförvärv eller kanske en ny, helt egen nöjespark får tiden utvisa. Vi kan inte sitta ned och ta det lugnt i fem år, då hamnar vi efter. Men man kan inte göra allt på en gång. Vi lägger lika mycket vikt vid alla delar. Bra attraktioner är lika viktiga som personalens kompetens och fräscha toaletter, säger Johan Tidstrand. Under 2011 investerar koncernen 236 miljoner kronor i attraktioner och förbättringar. Vi investerar på lång sikt och planterar frön som inte betalar sig på många år, för vi kommer aldrig att sälja. Det finns ingen exit. Vi hoppas att våra barn ska älska det här lika mycket som vi gör och ta vid efter oss, säger Johan Tidstrand.

13 parks and resorts Ägartrio med nöjeskompetens: Helena Tidstrand, Mattias Banker och Johan Tidstrand. 13

14 parks and resorts Starkare tillsammans En bärande del av Parks and Resorts företagsstrategi är att det ska vara mer lönsamt för en park att ingå i koncernen än att stå utanför. Effektivisering och synergiåtgärder står därför högt på agendan. För att leva upp till koncernens målsättning, att alltid leverera helhetsupplevelser i världsklass, har en rad åtgärder genomförts för att stärka samarbeten mellan parkerna och öka lönsamheten. Här är några exempel: Egen utbildningsakademi Det räcker inte med att attraktionerna är hisnande och vädret perfekt. Om inte personalen motsvarar gästens förväntningar kan parkbesöket ändå bli en besvikelse. Parks and Resorts arbetar därför konsekvent med personalutbildning lanserades en utbildning för säsongsanställda på Gröna Lund, Gästen i fokus. Pilotprojektet gav omgående positiv respons i Gröna Lunds gästundersökningar utbildades Skara Sommarlands säsongspersonal och 2011 går alla koncernens säsongsanställda Gästen i fokus. Under 2011 startas också en egen utbildningsakademi, Parks & Resorts Aca- IT-samarbete över parkgränserna. Göran Brunnberg, Åsa Holmberg, Joakim Gustavsson-Pihl. Kompetensutvecklare Ida Einarsson. demy. Akademins utbildningsplan utgår från den kompetensskattning som alla anställda just nu genomför. Utifrån identifierade kompetenser, styrkor och svagheter ska såväl generella som individuella utbildningsalternativ skapas. Gemensam IT-avdelning År 2009 fick koncernen en gemensam ITavdelning som bland annat har infört gemensamma dataprogram och system för alla parker. Med en homogen datamiljö är det bland annat enklare att hjälpas åt över parkgränserna och behovet av externa konsulter har minskat. Strategisk utveckling Avdelningen Strategisk utveckling (SU) har sedan 2007 koordinerat koncernens attraktionsinköp och skapat nya nöjeskoncept. Utöver storskaliga nybyggen som Safari och Twister bidrar SU även med ett helhetstänkande för andra projekt. Attraktionerna Lilla Fritt Fall och Vikingen har till exempel flyttats från Gröna Lund till Skara Sommarland där de har fått nytt liv och nya namn: Fyren respektive Tranan. Ny grafisk profil Alla koncernens parker har sin unika karaktär, vilket också är det som gör dem konkurrensmässiga. Samtidigt är de en del av Parks and Resorts. För att tydligare kommunicera gemenskapen har koncernens grafiska profil uppdaterats. Parks and Resorts fick en ny logotyp 2010, inspirerad av internationella, klassiska nöjesparker. Furuviks och Skara Sommarlands nya logotyper, som nyligen lanserats påvisar tydligare än förr släktskapet med koncernen, samtidigt som de speglar parkernas unika verksamhet. Samtliga bolags logotyper. Europa Park i Tyskland är Europas näst största nöjespark. Parker ett världsligt nöje Det finns över 300 tema- och nöjesparker i Europa, över 400 i USA och uppskattningsvis långt över 500 i Asien. International Association of Amusement Parks and Attractions uppskattar antalet besökare till runt 145 miljoner i Europas parker och 300 miljoner i USA. I Sverige attraherar Liseberg 2,9 miljoner besökare och Gröna Lund 1,3 miljoner. 14 Världens tre största parker: 1. Magic Kingdom/Walt Disney World i Florida, USA. 17 miljoner besökare per år. 2. Disneyland i Anaheim, Kalifornien, USA. 16 miljoner besökare per år. 3. Tokyo Disneyland Japan. 13 miljoner besökare per år. Europas tre största parker: 1. Disneyland Paris, Frankrike. 12,7 miljoner besökare per år. 2. Europa Park, Rust, Tyskland. 4,3 miljoner besökare per år. 3. Efteling, Kaatsheuvel, Nederländerna. 4 miljoner besökare per år.

15 parks and resorts Parks and Resorts fyra budord I en tid då konkurrensen om människors tid och pengar är stenhård gäller det att vässa verksamheten för att ge parkbesökarna riktiga wow-upplevelser. Men hur gör man det? Parks and Resorts koncernchef Jan Roy framhäver koncernens fyra grundpelare: Säkerhet, omtanke, upplevelse och effektivitet. Säkerhet Alla parker ska vara säkra. Att gästen alltid känner sig säker är helt avgörande. I trygghetsbegreppet ingår också att det ska vara snyggt, rent och välskött. Parks and Resorts ska alltid visa stor omtanke för både gäster och medarbetare. Omtanke Att känna sig omhändertagen och synlig är en viktig del i gästens helhetsupplevelse. Vi ska därför med stor känsla ständigt vara vakna för våra gästers behov i såväl stort som smått. Det skall vara lätt att vara gäst och ha kul. Upplevelse Att själva upplevelsen blir optimal är en kombination av att attraktionen är av toppklass, och att medarbetarna som gör att den fungerar, har hög kompetens. Det centrala är att gästen upplever att parken är en bra mötesplats. 15 Effektivitet Jag tror att både gästerna och vi själva uppskattar om det finns en effektivitet. Det här handlar mycket om hur parken möter gästen. Gästen ska aldrig vara tvungen att stå i en kö under onödigt lång tid utan underhållning. Detta är en viktig del för att kunna leverera en helgjuten upplevelse. Så här många besökare drog Parks and Resorts anläggningar 2010 parks and Resorts: Aquaria Vattenmuseum: Kolmårdens djurpark: Furuviksparken: Skara Sommarland: Gröna Lunds Tivoli:

16 gröna lund ska få folk att jubla Gröna Lunds nya berg- och dalbana är tekniskt sett ett av världens mest komplexa attraktionsbyggen. Vi har följt Twister från dröm till verklighet och håll i er, här går det undan! Fort går det. 61 kilometer i timmen, närmare bestämt. Twister, Gröna Lunds 500 meter långa och 15 meter höga bergoch dalbana i trä, bjuder på fart, viktlöshet och för den som vågar titta en fantastisk utsikt. Det som för två år sedan lät som ett drömscenario har blivit verklighet. Idén föddes av Peter Osbeck och Johan Tidstrand, som arbetar med attraktionsutveckling på Parks and Resorts. Visionen var att skapa en ny, spektakulär träbana, men de hade svårt att hitta tillräckligt med utrymme på Gröna Lunds trånga tomt. Lösningen blev att förstärka taket till Blå Tåget och bygga den nya berg- och dalbanan ovanpå. Dessutom har banan mer eller mindre byggts in i några andra åkattraktioner. Namnet Twister känns helt rätt när man vet att den korsar Jetline åtta gånger, Kvasten tre gånger, Vilda Musen en gång och sig själv 24 gånger. Har man tur så möter man både Jetlines och Kvastens vagnar under en och samma färd. Det är otroligt häftigt, säger Peter Osbeck. Och Peter Osbeck vet vad han pratar om. Han har arbetat med utvecklingen av Gröna Lunds attraktioner i 30 år och under åren har han åkt uppåt 400 bergoch dalbanor världen över. När jag har varit ute och rest och testat andra nöjesfält återvänder jag alltid till Gröna Lund och slås av hur hög kvalitet 16 vi har här. Det säger också entusiastgruppen American Coaster Enthusiasts, ACE. När de fick höra om Twister skrev de another unique roller coaster at Gröna Lund in Stockholm i sin tidning. Bakom bygget av Twister står amerikanska The Gravity Group som ses som världens främsta ingenjörer inom bergoch dalbanor i trä. Men inte ens för dem var Twister ett lätt uppdrag, just på grund av platsbristen. De trodde att det skulle funka, men det var långt ifrån självklart. Faktum är att den nya attraktionen är så komplex att den vore omöjlig att konstruera utan dagens datorteknik. Nu gör vi något som ingen tidigare >>>

17 gröna lund 3 x gröna lund 2010 Antal besökare: Antal öppetdagar: 132 Omsättning: 422 miljoner kronor 17

18 gröna lund Twister Längd: 480 meter Höjd: 15,25 meter Fallhöjd från första droppet : 14,75 meter Antal vagnar: 2 Platser per vagn: 12 Åktid: 60 sekunder Hastighet: 61 kilometer i timmen Kapacitet: 720 personer i timmen Material: Stålgrund med bana av southern yellow pine, ett träslag som påminner om furu men är hårdare och växer mellan östra Texas och Virginia i USA. Korsar sig själv: 24 gånger Korsar Jetline: 8 gånger Korsar Kvasten: 3 gånger Korsar Vilda Musen: 1 gång >>> gjort bygger The most twisted Twister in the world, säger Peter Osbeck. Layouten till Twister gjordes först i ett 3D CAD-program, något som inte var möjligt för bara fem år sedan. Designen är unik och specialbyggd för Gröna Lund. Enligt Korey T. Kiepert, ingenjör och projektledare för bygget, är Twister det mest komplicerade projekt som The Gravity Group någonsin tagit sig an. Alla byggen har sina utmaningar, men här är det så otroligt små utrymmen. På ett ställe passerar Twister mellan två andra banor med tre meters marginal. Vi kallar den passagen threading the needle, säger han. Berg- och dalbanor i trä bedöms ofta utifrån hur mycket air time de erbjuder, det vill säga viktlösheten som uppstår när vagnen lämnar en så kallad camel back, ett krön. Twister har air time på åtta ställen, där en stor camel back längs stranden blir höjdpunken. Här får åkarna känna viktlöshet under flera sekunder. Twister blir den första träbanan på Gröna Lund sedan Att bygga i trä är populärt, men inte helt okomplicerat. 18 Vi bygger banan av tolv lager brädor. Det svåraste är att lägga brädorna och såga till dem så det blir jämnt. Det måste bli exakt och där kommer hantverket in i bilden, säger Korey T. Kiepert. Twister skulle alltså kunna beskrivas som en kombination av den senaste datortekniken och klassiskt hantverk. Och Peter Osbeck är förstås entusiastisk: Som liten älskade jag att bygga med Meccano. Det här är som ett Meccano i skala 1:1, med stora muttrar, reglar och vinkeljärn. Hantverkarna är otroligt skickliga och det är hantverket som gör det där lilla sista, så att Twister blir mjuk och fin att åka i. Nu ser han fram emot att få folk att jubla under sommaren och under många år framöver. Den stora belöningen kommer när vi får höra våra gäster jubla en gång till. Det är det som räknas. Vi jobbar ju med glädje här. Och Korey T. Kiepert håller med: Det bästa med mitt jobb är att se människorna kliva av banan, skratta och vilja åka igen. Inget slår den synen.

19 gröna lund Dubbelt upp på scenen Gröna Lund är sedan många år en knytpunkt i Stockholms musikliv var inget undantag, snarare visades mer musikaliska muskler än på länge. Nytt för säsongen var att Stora Scen som under åren gästats av storheter som Bob Marley, The Clash och Jimmy Hendrix fick sällskap av Lilla Scen som konsertarena. Gröna Lunds programchef Kenny Mattsson delar med sig av sina favoriter från sommaren. Kenny Mattsson programchef som ansvarar för 2011 års program på gröna lunds Stora och Lilla scen. Veronica Maggio, 27 augusti, Stora Scen Veronica trivs på Gröna Lund och det märktes verkligen. Hon har faktiskt jobbat hos oss en gång i tiden, vilket naturligtvis gör att det känns extra roligt när hon spelar hos oss. Deathstars, 7 juni, Lilla Scen Dagen innan konserten fick jag ett samtal från Live Nation som berättade att Kiss var i stan och att Gene Simmons ville komma och titta på Deathstars. Både publiken och bandet höll på att smälla av när Gene klev in i lokalen, de trodde ju att de såg ett spöke. Hur kul som helst och Gene var verkligen mycket trevlig. Hoffmaestro & Chraa, 10 september, Stora Scen En fantastisk kväll och enligt bandet själva deras bästa spelning någonsin. Det kom så mycket folk att vi var tvungen att stänga grindarna. En klassisk spelning som även utsågs till årets konsert på Gröna Lund. Ulf Lundell, 30 juli, Stora Scen Uffe hade inte spelat på Gröna Lund på över 30 år och var väl kanske inte så jätte laddad när jag träffade honom innan konserten. Två timmar och fyrtiofem minuter inför åskådare senare var han desto gladare. Och det var vi med. Att ha artister som Ulf Lundell hos oss betyder naturligtvis mycket 19 Har ni några spännande bokningar klara? Javisst! Två riktigt tunga namn som redan är klara: Håkan Hellström och Bryan Adams. Till Stora Scen har vi även bokat Alice Cooper, Orup, Bo Kaspers, Oskar Linnros och Jerry Williams. Det känns riktigt bra! Hur ser det ut på Lilla Scen? Lilla Scen tar in runt åskådare och det är precis lagom för många artister. Tove Styrke, Jakob Hellman, Anders Ekborg och Lisa Miskovsky är bokade och klara. Hur tänker ni när ni bokar artister? Gröna Lund ska vara till för alla och det gäller även på konserterna, de ska passa alla smaker. Ambitionen är också att konserterna ska locka folk de dagar då det annars är glesare bland besökarna, så det gäller att hitta band som är populära. Där är Facebook viktigt, eftersom folk kan önska band den vägen. Vilken blir årets konsert 2011? Det blir Sven-Bertil Taube. Femtio år i rad har antingen han eller Evert Taube stått på Gröna Lunds scen och det firar vi stort. Den vill man inte missa, det kommer att bli legendariskt.

20 gröna lund Events i världsklass Allt fler företag inser värdet i att bjuda sina anställda, kunder och samarbetspartners på en upplevelse som både stärker de kollegiala banden och blir ett minne för livet. Efterfrågan på specialbokningar från någon enstaka timme till en exklusiv heldag blir allt större för varje år. Här är några av fjolårets höjdpunkter: SEB Enskilda, 16 maj, 1770 gäster McDonalds klubbdag, 20 juni, 3349 gäster Nordea, 22 augusti, 1946 gäster Academic Work, 28 augusti, gäster Tele 2, 4 september, 3242 gäster. Familjehemmens dag, 5 september, gäster Edutainment matte & fysikdag, 9 september, 2330 gäster Ericsson-dagen, 25 september, 6573 gäster Tyrols vilda julbord Gröna Lund är så mycket mer än femkamp och bergoch dalbanor, och så mycket mer än ett sommarnöje. Tack vare restaurang Tyrol kan parken hålla öppet mer eller mindre året runt, och många av Tyrols konserter och kabaréer har blivit kultstämplade. De senaste 26 åren har Tyrol också dukat upp sitt vilda julbord med godsaker från nordisk flora och fauna års julmatsälskare serverades bland annat: Nytänkande rekrytering Gröna Lund har hittat ett nytt, effektivt sätt att rekrytera personal. Inför säsongen 2010 testades Facebook som kanal, där Gröna Lunds vänner kunde nominera personer som man trodde skulle passa för jobb på nöjesfältet. Satsningen blev mycket framgångsrik och 2011 vidareutvecklades konceptet. Ett annat nytänkande projekt är parkens rekrytering av lite äldre medarbetare, för att få en åldersmässig mix av personalen var en procent av de säsongsanställda äldre än 50 år, och 2011 satsar man på att höja andelen till fem procent. Det motsvarar 35 av de som anställs inför varje säsong. Den äldre personalen är bra förebilder för de yngre och speglar mångfalden bland Gröna Lunds gäster. 2ton lax 600 kilo ren 500 kilo björnköttbullar 205 kilo västerbottensost 1000 liter glögg 1 ton sill 400 kilo kantareller kronor skänktes till World Childhood Foundation efter Childhooddagen den 23 maj Den artistspäckade dagen sponsrades av Parks and Resorts, Volvo, Ica och Vattenfall och entréintäkterna fram till klockan 16 skänktes till välgörenhetsorganisationen. Drottning Silvia tog personligen emot checken under dagen. Här tillsammans med Gröna Lunds vd Jan Roy. 20

21 gröna lund gröna lund i siffror ,5 ton glass 2001 Gröna Lund införlivas i Parks and Resorts Twister, en ny berg- och dalbana i trä, har premiär i maj portioner sockervadd jan roy vd gröna lund åk med Jetline Varför blir 2011 Gröna Lunds bästa säsong någonsin? I år har vi investerat stora summor i en ny, klassisk och unik berg- och dalbana i trä: Twister. Ur ingenjörssynpunkt är det ett av världens mest komplexa attraktionsbyggen, något som vi självklart är mycket stolta över. Twister är 480 meter lång och byggs med tvära kurvor, 15 meters fallhöjd och väldoserade g-krafter. Vi är övertygade om att den här nyheten kommer att attrahera en hel del besökare. Finns några andra spännande nyheter? Även Blå Tåget Spöktåget har fått en rejäl uppfräschning med nya spännande vagnar, modern teknik och många uppdaterade överraskningar. Kalla kårar längs ryggen är att vänta! Vid sidan om detta har vi också ett gediget konsertprogram med både nationella och internationella artister i världsklass. Nu är det bara att hoppas på att vi har tur med vädret i så fall kommer det att bli en perfekt säsong. 346 föreställningar tidsaxel gröna lund 1998 Fritt fall öppnar. Korgar för fyra personer dras upp till en höjd av 80 meter och släpps därefter horisontellt nedåt i 100 kilometer i timmen Konserten med Jimi Hendrix blir en av de mest omtalade i Gröna Lunds historia Lustiga Huset invigs fortfarande en av Grönans absolut mest populära attraktioner Tysken Jacob Shultheis bestämmer sig för att starta ett nöjesfält. På en dammig gårdsplan på Djurgården sätter han upp en ensam karusell som blir starten på Sveriges äldsta nöjes fält. 21

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT loka delfiner och busiga gorillor. Snurriga karuseller och K pirriga berg- och dalbanor. Våghalsiga bad och makalösa konserter. Vilda hotell och mysiga

Läs mer

Bara för dig med ICA Kort SAGOLIKA ERBJUDANDEN OCH SPÄNNANDE TÄVLING FÖR HELA FAMILJEN!

Bara för dig med ICA Kort SAGOLIKA ERBJUDANDEN OCH SPÄNNANDE TÄVLING FÖR HELA FAMILJEN! Bara för dig med ICA Kort SAGOLIKA ERBJUDANDEN OCH SPÄNNANDE TÄVLING FÖR HELA FAMILJEN! Vi på Parks and Resorts Scandinavia har världens bästa jobb. Vi arbetar med allt från kloka delfiner och busiga apor

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Lektion på Gröna Lund, Grupp 1

Lektion på Gröna Lund, Grupp 1 Lektion på Gröna Lund, Grupp 1 Jetline Tåget är 9,2m långt. Hur lång tid tar det för tåget att passera en stolpe? Hur fort går tåget? Var under turen tror du att känner man sig tyngst? Lättast? Om du har

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö.

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö. KONFERENS BLAND TOPPARNA Möten och avkoppling i exklusiv miljö. PRISEXEMPEL KONFERENSPAKET Deluxe TREEHOTEL KONFERENS Likt ett av våra trädrum, The Cabin, kan även ni försvinna in bland norrländska, högresta

Läs mer

Ett par av attraktionerna i Kaninlandet är lite äldre. Låt oss titta närmare på ett par av dem:

Ett par av attraktionerna i Kaninlandet är lite äldre. Låt oss titta närmare på ett par av dem: Liseberg - En matematik, fysik och tekniktur 2015 Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se, tivoli.fysik.org och physics.gu.se/liseberg/ Några artiklar om fysik i nöjesparker (och lekplatser): http://tivoli.fysik.org/english/articles/

Läs mer

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet)

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) GRUPP 1 JETLINE a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) b) Var under turen känner du dig tyngst? Lättast? Spelar det någon roll var i tåget

Läs mer

LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1

LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1 LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1 JETLINE Tåget är 9,2 m långt. Hur lång tid tar det för tåget att passera en stolpe? Hur fort går tåget? Var under turen tror du att känner man sig tyngst? Lättast? Två gånger

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

room safari från ovan lennarts dröm blir verklighet Service & säkerhet Sommarland och Furuvik storsatsar koncernens första & Största konferens

room safari från ovan lennarts dröm blir verklighet Service & säkerhet Sommarland och Furuvik storsatsar koncernens första & Största konferens Green room ZOOLOGIK: Lär känna surikaten För oss som jobbar inom Parks & Resorts 2-2011 Lennart Sundén är hjärnan bakom Kolmårdens linbanesafari ett världsunikt bygge. safari från ovan lennarts dröm blir

Läs mer

KONFERENS BLAND HAJAR, SARDINER OCH DELFINER

KONFERENS BLAND HAJAR, SARDINER OCH DELFINER KONFERENS BLAND HAJAR, SARDINER OCH DELFINER Tänk att få tillbringa sin konferens tillsammans med hajar, delfiner och valar i deras territorium. På Mboyti Riverlodge i Sydafrika är det möjligt. AV:Sara

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL GRUPP A (GY) FRITT FALL a) Hur långt är det till horisonten om man är 80 m.ö.h.? Titta på en karta i förväg och försök räkna ut hur långt man borde kunna se åt olika håll när man sitter högst upp. b) Titta

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

KREATIVA MÖTEN VID HAVET

KREATIVA MÖTEN VID HAVET KREATIVA MÖTEN VID HAVET STORA OCH SMÅ KONFERENSER PÅ SCANDIC I KARLSKRONA VÄLKOMMEN TILL SCANDIC KARLSKRONA HOTELLET VID VATTNET De som inte kommer från Blekinge tror inte att det är sant när dom ser

Läs mer

Anders Källström. Verkställande direktör, LRF. Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens

Anders Källström. Verkställande direktör, LRF. Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens Anders Källström Verkställande direktör, LRF Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens 1 Det talade ordet gäller Stämmoanförande av Verkställande direktör Anders Källström tisdag 26

Läs mer

Oförglömliga Äventyr & Event under fyra årstider i Högbo Bruk. www.aventyrsservice.se

Oförglömliga Äventyr & Event under fyra årstider i Högbo Bruk. www.aventyrsservice.se Oförglömliga Äventyr & Event under fyra årstider i Högbo Bruk. 2, Register & presentation. När jag grundade Äventyrs Service 2005 var min ambition att kunna vakna upp på morgonen och känna äntligen en

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

18-20 mars 2016 på Stockholmsmässan

18-20 mars 2016 på Stockholmsmässan Fotograf: Philip Truong - Stinger Productions 18-20 mars 2016 på Stockholmsmässan Samarbetspartners fa S P O R T F I S K E A K A D E M I N I F O R S H A G A SeFF SVERIGES FISKETURISMFÖRETAGARE www.facebook.com/sportfiskemassan

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

EVENT & KONFERENS LÖFBERGS LILA ARENA / FäRjEStAd Bk center. två ARENoR. många möjligheter.

EVENT & KONFERENS LÖFBERGS LILA ARENA / FäRjEStAd Bk center. två ARENoR. många möjligheter. EVENT & KONFERENS LÖFBERGS LILA ARENA / färjestad bk center. två arenor. många möjligheter. KONFERENS har vi alltid fått ett bra bemötande, utomordentligt fina lokaler för sammankomsten, bra mat och betjäning

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

FORMEL 1 2013 PRODUKTFOLDER BARCELONA NÜRBURGRING SPA MONZA

FORMEL 1 2013 PRODUKTFOLDER BARCELONA NÜRBURGRING SPA MONZA FORMEL 1 2013 PRODUKTFOLDER BARCELONA NÜRBURGRING SPA MONZA RESA #1: SPANIENS GRAND PRIX CIRCUIT DE CATALUNYA BARCELONA TÄVLINGSDATUM: 10-12 MAJ Möt våren i en av Europas mest populära weekendstäder Middag

Läs mer

Här är bilderna som kommer vara stöd till när vi ska förklara hur vi haft det, vad vi gjorde och om man kan rekommendera att gör fler liknande resor.

Här är bilderna som kommer vara stöd till när vi ska förklara hur vi haft det, vad vi gjorde och om man kan rekommendera att gör fler liknande resor. Här är bilderna som kommer vara stöd till när vi ska förklara hur vi haft det, vad vi gjorde och om man kan rekommendera att gör fler liknande resor. Jag skriver även lite stöd meningar som ni får ta hjälp

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

entré nytt från våra parker

entré nytt från våra parker Green room ny tidning! stort dubbelnummer 52 sidor För oss som jobbar inom Parks & resorts 1-2011 TWisTer en världsunik attraktion växer fram Vad gör djuren på vintern i Kolmården och Furuvik? Gänget som

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Bjud in till. inspiration

Bjud in till. inspiration Bjud in till inspiration Vi älskar möten! Ja, vi älskar faktiskt alla sorts möten. Speciellt den sköna stämning som sprids och den kreativitet som uppstår när människor samlas utanför vardagens väggar.

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Nu går det ännu fortare i Nordens största nöjespark!

Nu går det ännu fortare i Nordens största nöjespark! Nu går det ännu fortare i Nordens största nöjespark! Vår snabbaste nyhet någonsin! I sommar kommer du att hinna med ännu fler glädjetjut och gapskratt i Lisebergs nöjespark. I år kan du nämligen för första

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press.

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Att vara förälder i Världens bästa? Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Det finns inga givna svar på hur

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Ett ungt gäng med väldigt stort engagemang. Text: Jonathan Jansson Foto: Sista Droppen

Ett ungt gäng med väldigt stort engagemang. Text: Jonathan Jansson Foto: Sista Droppen Ett ungt gäng med väldigt stort engagemang Text: Jonathan Jansson Foto: Sista Droppen ista Droppen är ett drygt tvåårigt filmprojekt som handlar om ekologi, fiskevård, ekoturism och hur stor negativ påverkan

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE Välkommen till en helt ny mötesupplevelse! På Carlson Rezidor är vårt fokus att tillhandahålla tillförlitliga, professionella och kundanpassade möteslösningar vi försöker

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2014 Det är lätt att se vem som har dalakraft. Bäst i branschen! Så säger våra kunder 100 % grön el El från förnybara källor Husakuten,

Läs mer

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD RESA ISLAND ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Sverige är redo för Superturiståret 2014

Sverige är redo för Superturiståret 2014 Sverige är redo för Superturiståret 2014 Nu till helgen pågår TUR-mässan i Göteborg, nordens ledande mässa och mötesplats för resor och turism. 111 länder och regioner ställer ut med egna montrar samtidigt

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

furniture in time presented by Hans K

furniture in time presented by Hans K furniture in time presented by Hans K Rötter från Hyssna - från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt möbelproducerande designföretag För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

PORT DU SOLEIL. sängar på våra stora terrasser och känn havsbrisen svalka i värmen.

PORT DU SOLEIL. sängar på våra stora terrasser och känn havsbrisen svalka i värmen. PORT DU SOLEIL Sushi, Grill & Riviera Club För tredje sommaren i rad slår Sveriges största sommarsuccé upp portarna nere i Göteborgs hamn. Med samma stora restaurang och klubb levererar vi en internationell

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

[ KEITARINGU ] CATERING på japanska

[ KEITARINGU ] CATERING på japanska [ KEITARINGU ] CATERING på japanska NjUT Av livets frukt EN fest för smak och syn. här - där öst möter väst INGENTING är omöjligt Ska du ordna en fest, ett affärsmöte eller något annat evenemang? Söker

Läs mer

Jag har något att berätta

Jag har något att berätta Jag har något att berätta Resenärer vill komma hem från en resa och kunna dela med sig av en fantastisk berättelse; om den överraskande goda middagen på en nyöppnad restaurang, om hur man hittade ett undangömt

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer