parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010"

Transkript

1 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010 parks and Resorts scandinavia 2010

2

3

4

5 koncernchefen har ordet En stark koncern i en stark bransch Året som gått har kännetecknats av ett allt större medvetande om turismbranschen som den nya, svenska basnäringen. Detta i tider då tidigare starka svenska näringar, som industrin, tappat konkurrenskraft på grund av andra billi gare producentländer. I dag är vår bransch en av de största arbetsgivarna i landet med drygt anställda. Vi inom Parks and Resorts har under året fortsatt att utveckla koncernen för att säkra att vi kan ta tillvara den långsiktiga potential och utveckling som vi alla inom branschen har i sikte. Utöver ständiga investeringar i nya attraktioner har vi också arbetat med 5 att förverkliga paradoxen decentraliserad stordrift. Detta arbete har hittills resulterat i en gemensam IT-baserad infrastruktur, enhetlig ekonomifunktion och gemensam personalavdelning för rekrytering och internutbildning. Under det nya året har vi dessutom tagit de första stegen mot en delvis gemensam marknadsfunktion. I kombination med ett långsiktigt ägarperspektiv innebär detta att vi kan fortsätta att säkra en hög, hållbar kvalitet och attraktionskraft genom att större delen av kassaflödet återinvesteras i verksamheten. Investeringar som kommer att innebära att vi stärker våra redan välkända och starka varumärken. Vi är dock medvetna om att vi i allt större utsträckning kommer att vara i behov av samarbeten, inte minst vad gäller destinationsutveckling. Med starkare samarbeten skapas bättre förutsättningar för att gästen inte bara ska välja oss, utan stanna längre inom ett område eller på en ort. En av förhoppningarna med denna årsredovisning är därför att vår koncern ska uppfattas som en attraktiv samarbetspartner. Något som förhoppningsvis inte bara gynnar vår bransch utan även utvecklingen av Sverige som turistland. JAN ROY

6 parks and resorts Parks and Resorts Scandinavia är i dag Sveriges ledande nöjesparkskoncern. Varje år ger vi 2,5 miljoner besökare upplevelser i världsklass. Framgångsreceptet? Passion, kunskap, erfarenhet och övertygelsen att ingenting är omöjligt. Ända sedan starten år 2000 har Parks and Resorts Scandinavia arbetat för att leda förnyelsen av den nordiska upplevelseparksbranschen. Koncernen har byggts upp långsamt och strategiskt och äger i dag några av Sveriges mest framstående och populära nöjesparker. När Johan Tidstrand och hans syster Helena Tidstrand köpte bolaget 2006 var Gröna Lund, Skara Sommarland och Kolmårdens djurpark redan en del av koncernen. Senare har Aquaria Vattenmuseum och Furuviksparken införlivats. Det ska vara lönsammare att vara en del av koncernen än att vara utanför den. Samtidigt ska de enskilda varumärkena, parkerna, vara mycket starka och det som attraherar gästen. Vi kallar det för decentraliserad stordrift, säger Parks and Resorts koncernchef Jan Roy. Koncernens främsta målsättning, berättar Jan Roy, är att leverera helhetsupplevelser i världsklass varje gång. För att kunna göra det behöver vi attraktioner i toppklass. Oavsett om det handlar om en berg- och dalbana, en tigersafari eller en konsert ska gästen alltid kunna räkna med högsta kvalitet. Och för att lyckas varje gång, behöver parkerna dessutom utbildad personal som ser till att våra gäster tas om hand ordentligt. Först då blir parken en stimulerande mötesplats för familjer, kompisar eller arbetskollegor. Hos upplevelsegiganten Disney är uttrycket Making dreams come true en central del av tillväxtstrategin. Medarbetarna ses som medlemmar i en teaterensemble och har till uppgift att förvandla varje upplevelse till något oförglömligt. Parks and Resorts arbetar på liknande sätt och rekryterar numera sina säsongsmedarbetare som artister. För att parkerna ska fortsätta att vara framgångsrika krävs personal som har fått en gedigen, gemensam, utbildning. Det satsar vi stora resurser på just nu. Investeringar är överhuvudtaget en stor del av upplevelseindustrin. Sedan 2006 har Parks and Resorts investerat 800 miljoner kronor i sina anläggningar, vilket på Gröna Lund bland annat har resulterat i fem nya attraktioner, tematisering och en fördubbling av antalet konserter på scenerna. Den här branschen kräver egentligen alltid nyheter av något slag, det förväntar sig gästen och det ingår i konceptet. För att klara konkurrensen gäller det att förnya sig. Sedan behöver det inte nödvändigtvis vara en ny attraktion, men på 6 något sätt måste vi visa att det händer saker. Dessutom utvecklas tekniken ständigt, säger Jan Roy. Det gäller alltså att satsa på långsiktiga investeringar. Men exakt vad man konkurrerar med är faktiskt inte alldeles enkelt att avgöra. I Stockholm finns upp till 300 olika aktiviteter att välja emellan en vanlig sommardag, och många av dem är dessutom helt gratis. Konkurrensen kommer inte framför allt från Liseberg eller andra stora nöjesparker. Det finns en fara, tror vi, med att vara allt för snäv i sin konkurrensdefinition. Det handlar om hur folk väljer att fördela sin fritid, kan man säga. Vi vill framför allt att man ska prioritera ett besök hos oss i stället för att shoppa, gå på bio, resa utomlands eller att stanna hemma och kolla på tv. För att öka sin konkurrenskraft satsar Parks and Resorts mycket på att utveckla konsertdelen i parkerna. Något som kommer att märkas i programmen säsongen Den konserttradition som finns i de olika parkerna, och som i vissa fall går 100 år tillbaka i tiden, är enorm. Det vill vi förvalta på ett bra sätt. Vi vill återuppliva parken som en naturlig konsertplats.

7 parks and resorts En växande bransch Upplevelseindustrin där bland annat nöjesparker ingår växer snabbt i ett globalt perspektiv. Omsättningen i amerikanska nöjesparker fördubblades mellan åren 1990 (5,7 miljarder dollar) och 2007 (12 miljarder dollar). Andra undersökningar visar att den totala konsumtionen av varor och tjänster från upplevelseindustrin förväntas öka med 5 7 procent årligen i världen. Enligt SCB, Statistiska centralbyrån, ökar även de svenska hushållens utgifter för rekreation och kulturella tjänster kontinuerligt. Sedan 1993 har hushållen mer än fördubblat sina utgifter inom denna sektor. 7

8 Parks And Resorts i bilder

9 9

10 parks and resorts Sj u trender s om nöjes förändrar världen Parks and Resorts gav Kairos Future, experter på omvärldsanalys, uppdraget att titta närmare på nöjesparksbranschen. Sju internationella trender identifierades och det visar sig att Parks and Resorts ligger i framkant såväl i Sverige som internationellt. Koncernchef Jan Roy kommenterar trenderna som kommer att skaka om hela branschen. Sociala nätverk Många parker satsar på appar för 1 Iphone och andra koncept som underlättar för gästerna att dela med sig av sina upplevelser online och direkt. På det här området är vi väldigt aktiva flera personer jobbar exempelvis med sociala medier på heltid. Gröna Lund har fans på sin Facebooksida. När det gäller information och extramaterial som har koppling till våra konserter finns det mycket intressant material att jobba med. Det kan exempelvis röra sig om att publicera intervjuer och extramaterial inför våra konserter på Facebook och Twitter. Information som sedan kan spridas från person till person. Virtuella upplevelser Den virtuella upplevelsen glider in i den traditionella parkupplevelsen i 3D och 4D samt genom samarbeten med exempelvis Nintendo Wii och andra spelproducenter. 2 Här finns det mycket att göra och utvecklingspotentialen är enorm. Aquaria introducerar nu virtuella guider, vilket är ett exempel. Att gästen ska kunna ladda ner en guide till sin mobil telefon, och den typen av innovationer, är också på planerings stadiet. All form av 3D-teknik kommer starkt just nu och på det här området kommer det att hända spännande saker framöver. 10 Virtuell verklighet en större del av framtidens nöje. Ekologi Den ekologiska trenden är 3 kanske inte ny, men det är nytt att den får genomslag även i parkvärlden. Det finns temaparker som enbart har långsiktig hållbarhet som sitt edutainmenttema. Mer utbrett är långsiktig hållbarhet som en del av den dagliga verksamheten i parkerna. Det här är en löpande utmaning som vi ständigt lägger ner mycket tid och pengar på. Att parkerna är rena, snygga och miljömedvetna är avgörande för hur attraktiva de är för besökarna. Sopsortering är en del som vi arbetar med. Men energi frågan handlar också om information.

11 parks and resorts Tiger World i Kolmården var en av de första attraktionerna som de nya ägarna tematiserade. Tematisering 4 Konkurrensen om besökarna tilltar och allt fler parker väljer att profilera sig med ett tema för att bli attraktiva. Ett exempel är The Ark Encounter i USA som på ett miljövänligt sätt ska åskådliggöra Noaks ark (planeras öppna 2014), Krishna Lila Theme Park i Bangalore i Indien med syfte att upplysa människor om Indiens vediska historia, Robot Land Theme Park i Sydkorea (planeras öppna 2013) och Ice Land i Förenade Arabemiraten. Att klä nöjesparken, eller en särskild attraktion och dess omgivning, i en särskild kostym blir allt vanligare. Den här biten jobbar vi mycket med just nu. Nya berg- och dalbanan Twister på Gröna Lund och Tiger World på Kolmården är två utmärkta exempel. De nöjesparker som inte jobbar med tematisering i någon utsträckning under de närmaste åren kommer att få det tufft. Tematisering är en övergripande trend där Parks and Resorts ligger långt fram. Här Rock-Jet på Gröna Lund. Professionalisering För att kunna höja gästens upplevelse ännu ett snäpp, skruva den ett steg till, krävs kunskap om vad som egentligen driver fram riktiga wowupplevelser. Hela upp levelseindustrin håller på att professionaliseras. Den som lär känna, och förstår, gästens perspektiv på upplevelsen kan också optimera intrycken. Den här typen av professionaliserade upplevelser blir allt vanligare, framför allt eftersom de innebär ett mervärde för gästen. Den nya linbanan på Kolmården som innebär att besökarna kommer sväva i burar endast ett par meter ovanför lejon, björnar och vargar är ett exempel på hur vi jobbar med det. Vi märker att besökare på Parks and Resorts olika anläggningar är vetgiriga. Efterfrågan på den här typen av närkontakt med djuren är stor. Edutainment Traditionella besök på dammiga museer får stå tillbaka när parkerna också erbjuder kunskap till exempel en inblick i historiska händelser eller naturvetenskapliga fenomen. Att i större utsträckning arbeta med utbildning är en oerhört spännande utmaning. Gästerna på våra nöjesparker ska ges möjlighet att lära sig något, samtidigt som de har kul. För mig handlar affärsutveckling mycket om att låta olika branscher och discipliner möta varandra. Aquaria, som satsar mycket på utbildning och som har många skolklasser på besök, är ett bra exempel på hur vi jobbar med den här biten Flöde och tillgänglighet Ingen tycker om att stå länge i kö. Framöver kommer digital teknik att underlätta flödet inom parkerna och vid utformningen av nya parker blir trafikplaneringen ännu viktigare. Givetvis arbetar vi mycket med trafikplanering, men man måste komma ihåg att det på den här typen av anläggningar praktiskt taget är omöjligt att undvika köbildning. Utmaningen ligger i att göra tiden i kön så bekymmersfri och underhållande som möjligt. Samtidigt arbetar vi mycket med kulisserna och satsar på att göra miljön runt omkring ännu härligare.

12 parks and resorts ej till salu Investera och expandera för att leverera helhetsupplevelser i världsklass. Men aldrig någonsin sälja. Johan Tidstrand, Helena Tidstrand och Mattias Banker bygger en koncern av glädje och nöje för nästa generation. Något hårdraget skulle man kunna säga att dagens Parks and Resorts är resultatet av en mans stora passion. I hela sitt liv har Johan Tidstrand varit fascinerad, ja, snudd på besatt, av nöjesfält i allmänhet och berg- och dalbanor i synnerhet. Varje ledig stund har ägnats åt att utforska världens alla nöjesparker. Med åren började tanken spira att passionen skulle kunna bli mer än en hobby. Drömmen om att äga och driva ett nöjesfält tog form, frågan var bara när och hur. Som ägare eller delägare av något befintligt eller genom att skapa något eget? Oavsett vilket visste han vem han ville ha med sig på resan: sin bäste vän Mattias Banker. Jag stod på taket på mitt hus en sommardag när Johan ringde från Disneyworld och sa Nu är det dags. Jag höll nästan på att ramla ner, säger Mattias Banker. Året var 2005 och Johan hade fått veta att Parks and Resorts-koncernen var till salu. Dag och natt i fyra månader hade vi ångest och pendlade mellan att tänka Det här är inga problem och Det är helt kört. Köpet handlade ju om snudd på absurda summor, men det var ändå hanterbart, berättar Mattias Banker. I januari 2006 köpte Johan Tidstrand, tillsammans med sin syster Helena Tidstrand, Parks and Resorts där Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland ingick. Strax efter kom Mattias Banker in som delägare med en procent. Vi hoppas att våra barn ska älska det här lika mycket som vi gör och ta vid efter oss När vi hade bestämt oss köpte vi en anteckningsbok och skrev upp allt vi ville göra. Och nu har vi snart betat av allt: från förbättrade entréer till vilka känslor vi vill förmedla och vilken mat som ska serveras, säger Johan Tidstrand. Helena Tidstrand, som arbetar inom fastighetsvärlden, har en styrelseroll men är inte involverad i det dagliga arbetet med koncernen. Johan och Mattias är å andra sidan engagerade och drivande i det mesta, stort som smått. En av parets prioriterade satsningar är tematisering av attraktioner och delar av parkerna. År 2007 kände vi att vi för första gången gjorde avtryck som ägare. Då var 12 det premiär för Kvasten på Gröna Lund och Tiger World i Kolmården. Det är bra exempel på vad vi menar med tema tisering. Det är inte något för små barn eller stora barn det är något för alla, barn och vuxna, säger Mattias Banker. Sedan ägarbytet har koncernen utökats med två parker, Aquaria och Furuvik. Härnäst ligger ett ombyggt Aqua ria på projektstadiet även om detaljplanerna är långt ifrån klara. En sak är säker, koncernen lär expandera. Om det blir genom nyförvärv eller kanske en ny, helt egen nöjespark får tiden utvisa. Vi kan inte sitta ned och ta det lugnt i fem år, då hamnar vi efter. Men man kan inte göra allt på en gång. Vi lägger lika mycket vikt vid alla delar. Bra attraktioner är lika viktiga som personalens kompetens och fräscha toaletter, säger Johan Tidstrand. Under 2011 investerar koncernen 236 miljoner kronor i attraktioner och förbättringar. Vi investerar på lång sikt och planterar frön som inte betalar sig på många år, för vi kommer aldrig att sälja. Det finns ingen exit. Vi hoppas att våra barn ska älska det här lika mycket som vi gör och ta vid efter oss, säger Johan Tidstrand.

13 parks and resorts Ägartrio med nöjeskompetens: Helena Tidstrand, Mattias Banker och Johan Tidstrand. 13

14 parks and resorts Starkare tillsammans En bärande del av Parks and Resorts företagsstrategi är att det ska vara mer lönsamt för en park att ingå i koncernen än att stå utanför. Effektivisering och synergiåtgärder står därför högt på agendan. För att leva upp till koncernens målsättning, att alltid leverera helhetsupplevelser i världsklass, har en rad åtgärder genomförts för att stärka samarbeten mellan parkerna och öka lönsamheten. Här är några exempel: Egen utbildningsakademi Det räcker inte med att attraktionerna är hisnande och vädret perfekt. Om inte personalen motsvarar gästens förväntningar kan parkbesöket ändå bli en besvikelse. Parks and Resorts arbetar därför konsekvent med personalutbildning lanserades en utbildning för säsongsanställda på Gröna Lund, Gästen i fokus. Pilotprojektet gav omgående positiv respons i Gröna Lunds gästundersökningar utbildades Skara Sommarlands säsongspersonal och 2011 går alla koncernens säsongsanställda Gästen i fokus. Under 2011 startas också en egen utbildningsakademi, Parks & Resorts Aca- IT-samarbete över parkgränserna. Göran Brunnberg, Åsa Holmberg, Joakim Gustavsson-Pihl. Kompetensutvecklare Ida Einarsson. demy. Akademins utbildningsplan utgår från den kompetensskattning som alla anställda just nu genomför. Utifrån identifierade kompetenser, styrkor och svagheter ska såväl generella som individuella utbildningsalternativ skapas. Gemensam IT-avdelning År 2009 fick koncernen en gemensam ITavdelning som bland annat har infört gemensamma dataprogram och system för alla parker. Med en homogen datamiljö är det bland annat enklare att hjälpas åt över parkgränserna och behovet av externa konsulter har minskat. Strategisk utveckling Avdelningen Strategisk utveckling (SU) har sedan 2007 koordinerat koncernens attraktionsinköp och skapat nya nöjeskoncept. Utöver storskaliga nybyggen som Safari och Twister bidrar SU även med ett helhetstänkande för andra projekt. Attraktionerna Lilla Fritt Fall och Vikingen har till exempel flyttats från Gröna Lund till Skara Sommarland där de har fått nytt liv och nya namn: Fyren respektive Tranan. Ny grafisk profil Alla koncernens parker har sin unika karaktär, vilket också är det som gör dem konkurrensmässiga. Samtidigt är de en del av Parks and Resorts. För att tydligare kommunicera gemenskapen har koncernens grafiska profil uppdaterats. Parks and Resorts fick en ny logotyp 2010, inspirerad av internationella, klassiska nöjesparker. Furuviks och Skara Sommarlands nya logotyper, som nyligen lanserats påvisar tydligare än förr släktskapet med koncernen, samtidigt som de speglar parkernas unika verksamhet. Samtliga bolags logotyper. Europa Park i Tyskland är Europas näst största nöjespark. Parker ett världsligt nöje Det finns över 300 tema- och nöjesparker i Europa, över 400 i USA och uppskattningsvis långt över 500 i Asien. International Association of Amusement Parks and Attractions uppskattar antalet besökare till runt 145 miljoner i Europas parker och 300 miljoner i USA. I Sverige attraherar Liseberg 2,9 miljoner besökare och Gröna Lund 1,3 miljoner. 14 Världens tre största parker: 1. Magic Kingdom/Walt Disney World i Florida, USA. 17 miljoner besökare per år. 2. Disneyland i Anaheim, Kalifornien, USA. 16 miljoner besökare per år. 3. Tokyo Disneyland Japan. 13 miljoner besökare per år. Europas tre största parker: 1. Disneyland Paris, Frankrike. 12,7 miljoner besökare per år. 2. Europa Park, Rust, Tyskland. 4,3 miljoner besökare per år. 3. Efteling, Kaatsheuvel, Nederländerna. 4 miljoner besökare per år.

15 parks and resorts Parks and Resorts fyra budord I en tid då konkurrensen om människors tid och pengar är stenhård gäller det att vässa verksamheten för att ge parkbesökarna riktiga wow-upplevelser. Men hur gör man det? Parks and Resorts koncernchef Jan Roy framhäver koncernens fyra grundpelare: Säkerhet, omtanke, upplevelse och effektivitet. Säkerhet Alla parker ska vara säkra. Att gästen alltid känner sig säker är helt avgörande. I trygghetsbegreppet ingår också att det ska vara snyggt, rent och välskött. Parks and Resorts ska alltid visa stor omtanke för både gäster och medarbetare. Omtanke Att känna sig omhändertagen och synlig är en viktig del i gästens helhetsupplevelse. Vi ska därför med stor känsla ständigt vara vakna för våra gästers behov i såväl stort som smått. Det skall vara lätt att vara gäst och ha kul. Upplevelse Att själva upplevelsen blir optimal är en kombination av att attraktionen är av toppklass, och att medarbetarna som gör att den fungerar, har hög kompetens. Det centrala är att gästen upplever att parken är en bra mötesplats. 15 Effektivitet Jag tror att både gästerna och vi själva uppskattar om det finns en effektivitet. Det här handlar mycket om hur parken möter gästen. Gästen ska aldrig vara tvungen att stå i en kö under onödigt lång tid utan underhållning. Detta är en viktig del för att kunna leverera en helgjuten upplevelse. Så här många besökare drog Parks and Resorts anläggningar 2010 parks and Resorts: Aquaria Vattenmuseum: Kolmårdens djurpark: Furuviksparken: Skara Sommarland: Gröna Lunds Tivoli:

16 gröna lund ska få folk att jubla Gröna Lunds nya berg- och dalbana är tekniskt sett ett av världens mest komplexa attraktionsbyggen. Vi har följt Twister från dröm till verklighet och håll i er, här går det undan! Fort går det. 61 kilometer i timmen, närmare bestämt. Twister, Gröna Lunds 500 meter långa och 15 meter höga bergoch dalbana i trä, bjuder på fart, viktlöshet och för den som vågar titta en fantastisk utsikt. Det som för två år sedan lät som ett drömscenario har blivit verklighet. Idén föddes av Peter Osbeck och Johan Tidstrand, som arbetar med attraktionsutveckling på Parks and Resorts. Visionen var att skapa en ny, spektakulär träbana, men de hade svårt att hitta tillräckligt med utrymme på Gröna Lunds trånga tomt. Lösningen blev att förstärka taket till Blå Tåget och bygga den nya berg- och dalbanan ovanpå. Dessutom har banan mer eller mindre byggts in i några andra åkattraktioner. Namnet Twister känns helt rätt när man vet att den korsar Jetline åtta gånger, Kvasten tre gånger, Vilda Musen en gång och sig själv 24 gånger. Har man tur så möter man både Jetlines och Kvastens vagnar under en och samma färd. Det är otroligt häftigt, säger Peter Osbeck. Och Peter Osbeck vet vad han pratar om. Han har arbetat med utvecklingen av Gröna Lunds attraktioner i 30 år och under åren har han åkt uppåt 400 bergoch dalbanor världen över. När jag har varit ute och rest och testat andra nöjesfält återvänder jag alltid till Gröna Lund och slås av hur hög kvalitet 16 vi har här. Det säger också entusiastgruppen American Coaster Enthusiasts, ACE. När de fick höra om Twister skrev de another unique roller coaster at Gröna Lund in Stockholm i sin tidning. Bakom bygget av Twister står amerikanska The Gravity Group som ses som världens främsta ingenjörer inom bergoch dalbanor i trä. Men inte ens för dem var Twister ett lätt uppdrag, just på grund av platsbristen. De trodde att det skulle funka, men det var långt ifrån självklart. Faktum är att den nya attraktionen är så komplex att den vore omöjlig att konstruera utan dagens datorteknik. Nu gör vi något som ingen tidigare >>>

17 gröna lund 3 x gröna lund 2010 Antal besökare: Antal öppetdagar: 132 Omsättning: 422 miljoner kronor 17

18 gröna lund Twister Längd: 480 meter Höjd: 15,25 meter Fallhöjd från första droppet : 14,75 meter Antal vagnar: 2 Platser per vagn: 12 Åktid: 60 sekunder Hastighet: 61 kilometer i timmen Kapacitet: 720 personer i timmen Material: Stålgrund med bana av southern yellow pine, ett träslag som påminner om furu men är hårdare och växer mellan östra Texas och Virginia i USA. Korsar sig själv: 24 gånger Korsar Jetline: 8 gånger Korsar Kvasten: 3 gånger Korsar Vilda Musen: 1 gång >>> gjort bygger The most twisted Twister in the world, säger Peter Osbeck. Layouten till Twister gjordes först i ett 3D CAD-program, något som inte var möjligt för bara fem år sedan. Designen är unik och specialbyggd för Gröna Lund. Enligt Korey T. Kiepert, ingenjör och projektledare för bygget, är Twister det mest komplicerade projekt som The Gravity Group någonsin tagit sig an. Alla byggen har sina utmaningar, men här är det så otroligt små utrymmen. På ett ställe passerar Twister mellan två andra banor med tre meters marginal. Vi kallar den passagen threading the needle, säger han. Berg- och dalbanor i trä bedöms ofta utifrån hur mycket air time de erbjuder, det vill säga viktlösheten som uppstår när vagnen lämnar en så kallad camel back, ett krön. Twister har air time på åtta ställen, där en stor camel back längs stranden blir höjdpunken. Här får åkarna känna viktlöshet under flera sekunder. Twister blir den första träbanan på Gröna Lund sedan Att bygga i trä är populärt, men inte helt okomplicerat. 18 Vi bygger banan av tolv lager brädor. Det svåraste är att lägga brädorna och såga till dem så det blir jämnt. Det måste bli exakt och där kommer hantverket in i bilden, säger Korey T. Kiepert. Twister skulle alltså kunna beskrivas som en kombination av den senaste datortekniken och klassiskt hantverk. Och Peter Osbeck är förstås entusiastisk: Som liten älskade jag att bygga med Meccano. Det här är som ett Meccano i skala 1:1, med stora muttrar, reglar och vinkeljärn. Hantverkarna är otroligt skickliga och det är hantverket som gör det där lilla sista, så att Twister blir mjuk och fin att åka i. Nu ser han fram emot att få folk att jubla under sommaren och under många år framöver. Den stora belöningen kommer när vi får höra våra gäster jubla en gång till. Det är det som räknas. Vi jobbar ju med glädje här. Och Korey T. Kiepert håller med: Det bästa med mitt jobb är att se människorna kliva av banan, skratta och vilja åka igen. Inget slår den synen.

19 gröna lund Dubbelt upp på scenen Gröna Lund är sedan många år en knytpunkt i Stockholms musikliv var inget undantag, snarare visades mer musikaliska muskler än på länge. Nytt för säsongen var att Stora Scen som under åren gästats av storheter som Bob Marley, The Clash och Jimmy Hendrix fick sällskap av Lilla Scen som konsertarena. Gröna Lunds programchef Kenny Mattsson delar med sig av sina favoriter från sommaren. Kenny Mattsson programchef som ansvarar för 2011 års program på gröna lunds Stora och Lilla scen. Veronica Maggio, 27 augusti, Stora Scen Veronica trivs på Gröna Lund och det märktes verkligen. Hon har faktiskt jobbat hos oss en gång i tiden, vilket naturligtvis gör att det känns extra roligt när hon spelar hos oss. Deathstars, 7 juni, Lilla Scen Dagen innan konserten fick jag ett samtal från Live Nation som berättade att Kiss var i stan och att Gene Simmons ville komma och titta på Deathstars. Både publiken och bandet höll på att smälla av när Gene klev in i lokalen, de trodde ju att de såg ett spöke. Hur kul som helst och Gene var verkligen mycket trevlig. Hoffmaestro & Chraa, 10 september, Stora Scen En fantastisk kväll och enligt bandet själva deras bästa spelning någonsin. Det kom så mycket folk att vi var tvungen att stänga grindarna. En klassisk spelning som även utsågs till årets konsert på Gröna Lund. Ulf Lundell, 30 juli, Stora Scen Uffe hade inte spelat på Gröna Lund på över 30 år och var väl kanske inte så jätte laddad när jag träffade honom innan konserten. Två timmar och fyrtiofem minuter inför åskådare senare var han desto gladare. Och det var vi med. Att ha artister som Ulf Lundell hos oss betyder naturligtvis mycket 19 Har ni några spännande bokningar klara? Javisst! Två riktigt tunga namn som redan är klara: Håkan Hellström och Bryan Adams. Till Stora Scen har vi även bokat Alice Cooper, Orup, Bo Kaspers, Oskar Linnros och Jerry Williams. Det känns riktigt bra! Hur ser det ut på Lilla Scen? Lilla Scen tar in runt åskådare och det är precis lagom för många artister. Tove Styrke, Jakob Hellman, Anders Ekborg och Lisa Miskovsky är bokade och klara. Hur tänker ni när ni bokar artister? Gröna Lund ska vara till för alla och det gäller även på konserterna, de ska passa alla smaker. Ambitionen är också att konserterna ska locka folk de dagar då det annars är glesare bland besökarna, så det gäller att hitta band som är populära. Där är Facebook viktigt, eftersom folk kan önska band den vägen. Vilken blir årets konsert 2011? Det blir Sven-Bertil Taube. Femtio år i rad har antingen han eller Evert Taube stått på Gröna Lunds scen och det firar vi stort. Den vill man inte missa, det kommer att bli legendariskt.

20 gröna lund Events i världsklass Allt fler företag inser värdet i att bjuda sina anställda, kunder och samarbetspartners på en upplevelse som både stärker de kollegiala banden och blir ett minne för livet. Efterfrågan på specialbokningar från någon enstaka timme till en exklusiv heldag blir allt större för varje år. Här är några av fjolårets höjdpunkter: SEB Enskilda, 16 maj, 1770 gäster McDonalds klubbdag, 20 juni, 3349 gäster Nordea, 22 augusti, 1946 gäster Academic Work, 28 augusti, gäster Tele 2, 4 september, 3242 gäster. Familjehemmens dag, 5 september, gäster Edutainment matte & fysikdag, 9 september, 2330 gäster Ericsson-dagen, 25 september, 6573 gäster Tyrols vilda julbord Gröna Lund är så mycket mer än femkamp och bergoch dalbanor, och så mycket mer än ett sommarnöje. Tack vare restaurang Tyrol kan parken hålla öppet mer eller mindre året runt, och många av Tyrols konserter och kabaréer har blivit kultstämplade. De senaste 26 åren har Tyrol också dukat upp sitt vilda julbord med godsaker från nordisk flora och fauna års julmatsälskare serverades bland annat: Nytänkande rekrytering Gröna Lund har hittat ett nytt, effektivt sätt att rekrytera personal. Inför säsongen 2010 testades Facebook som kanal, där Gröna Lunds vänner kunde nominera personer som man trodde skulle passa för jobb på nöjesfältet. Satsningen blev mycket framgångsrik och 2011 vidareutvecklades konceptet. Ett annat nytänkande projekt är parkens rekrytering av lite äldre medarbetare, för att få en åldersmässig mix av personalen var en procent av de säsongsanställda äldre än 50 år, och 2011 satsar man på att höja andelen till fem procent. Det motsvarar 35 av de som anställs inför varje säsong. Den äldre personalen är bra förebilder för de yngre och speglar mångfalden bland Gröna Lunds gäster. 2ton lax 600 kilo ren 500 kilo björnköttbullar 205 kilo västerbottensost 1000 liter glögg 1 ton sill 400 kilo kantareller kronor skänktes till World Childhood Foundation efter Childhooddagen den 23 maj Den artistspäckade dagen sponsrades av Parks and Resorts, Volvo, Ica och Vattenfall och entréintäkterna fram till klockan 16 skänktes till välgörenhetsorganisationen. Drottning Silvia tog personligen emot checken under dagen. Här tillsammans med Gröna Lunds vd Jan Roy. 20

21 gröna lund gröna lund i siffror ,5 ton glass 2001 Gröna Lund införlivas i Parks and Resorts Twister, en ny berg- och dalbana i trä, har premiär i maj portioner sockervadd jan roy vd gröna lund åk med Jetline Varför blir 2011 Gröna Lunds bästa säsong någonsin? I år har vi investerat stora summor i en ny, klassisk och unik berg- och dalbana i trä: Twister. Ur ingenjörssynpunkt är det ett av världens mest komplexa attraktionsbyggen, något som vi självklart är mycket stolta över. Twister är 480 meter lång och byggs med tvära kurvor, 15 meters fallhöjd och väldoserade g-krafter. Vi är övertygade om att den här nyheten kommer att attrahera en hel del besökare. Finns några andra spännande nyheter? Även Blå Tåget Spöktåget har fått en rejäl uppfräschning med nya spännande vagnar, modern teknik och många uppdaterade överraskningar. Kalla kårar längs ryggen är att vänta! Vid sidan om detta har vi också ett gediget konsertprogram med både nationella och internationella artister i världsklass. Nu är det bara att hoppas på att vi har tur med vädret i så fall kommer det att bli en perfekt säsong. 346 föreställningar tidsaxel gröna lund 1998 Fritt fall öppnar. Korgar för fyra personer dras upp till en höjd av 80 meter och släpps därefter horisontellt nedåt i 100 kilometer i timmen Konserten med Jimi Hendrix blir en av de mest omtalade i Gröna Lunds historia Lustiga Huset invigs fortfarande en av Grönans absolut mest populära attraktioner Tysken Jacob Shultheis bestämmer sig för att starta ett nöjesfält. På en dammig gårdsplan på Djurgården sätter han upp en ensam karusell som blir starten på Sveriges äldsta nöjes fält. 21