Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK"

Transkript

1 Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

2 Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka medlemmar över hela Sverige och vilar på en demokratisk grund, där verksamheten styrs av värderingarna demokrati, rättvisa, ekologi och mångfald. JAK Medlemsbank bedriver räntefri verksamhet, vilket innebär att vi erbjuder lån utan ränta och sparande utan ränta. Om du undrar över namnet JAK, så har banken fått sitt namn efter initialerna i de tre produktionsfaktorerna Jord, Arbete och Kapital, som utgör grunden i klassisk nationalekonomi. 2

3 Så här fungerar JAK JAK Medlemsbank är en rikstäckande ekonomisk förening, partipolitiskt och religiöst obunden. Rättvisa och hänsyn till människor och miljö är en del av vår ideologi. Det präglar vår syn på ekonomi och all hantering av pengar. 3 VARFÖR VÄLJA JAK? Som medlem i JAK har du möjlighet att själv påverka hur verksamheten ska styras. Varje medlem har lika stort inflytande på den årliga föreningsstämman som är bankens högsta beslutande organ. I JAK är det lätt att planera sin ekonomi, eftersom verksamheten är räntefri. Istället för ränta betalar du en förutbestämd lånekostnad, som inte förändras oavsett om lånet är på två eller 40 år. Inom JAK strävar vi efter att varje medlem ska uppnå ekonomisk frigörelse. Rent praktiskt kan det innebära att när lånet är betalt är du inte bara skuldfri utan har även sparat ihop till en buffert inför framtida behov. KONTOR OCH ARBETSPLATSER JAK är en telefon- och internetbank med huvudkontor i Skövde, här finns konto- och låneavdelning samt övrig administrativ personal. På kontoret i Skövde arbetar cirka 30 personer. Lokalkontor finns i Orsa med två lånehandläggare. I Säter, Åre, Härnösand och Malmö har vi lokala arbetsplatser, på dessa orter bedrivs dock ingen bankverksamhet. LOKALAVDELNINGAR JAK har ett antal lokalavdelningar över hela Sverige, där hundratals ideellt aktiva medlemmar sprider idén om ränte fri ekonomi. I lokalavdelningen ordnas studiecirklar, utställningar, informationsmöten och andra aktiviteter. På hemsidan jak.se/lokalt hittar du din närmaste lokalavdelning. DEMOKRATISKT STYRD Alla medlemmar i JAK har tillträde till och rösträtt på föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ. På stämman behandlas bland annat medlemmarnas motioner och styrelsens propositioner. Föreningsstämman väljer också styrelse, revisorer, valberedning och etikråd för kommande verksamhetsår. STATLIG INSÄTTNINGSGARANTI Vi lånar ut omkring 200 miljoner kronor per år på räntefri grund. JAK Medlemsbank står under tillsyn av Finansinspektionen och omfattas av samma statliga insättningsgaranti som andra banker.

4 Ränta enligt JAK Den konventionella användningen av ordet ränta, avser avkastning på kapital eller den betalning för lån som kan tas ut av en långivare. I JAK använder vi begreppet i en mer specifik betydelse: Som ränta betraktar vi all betalning för lån (in- och utlåning) utöver vad som motsvarar de verkliga och skäliga kostnader som låne verksamheten medför för lån givaren. Vi gör alltså som regel skillnad på vad som är ränta och vad som betalas som lånekostnad eller avgift. EFFEKTIV RÄNTA Enligt lag måste banker i Sverige ange effektiv ränta på alla lån. I den effektiva räntan finns alla kostnader inbakade för att kunden ska kunna jämföra olika banker. När du som medlem i JAK lägger upp ditt lån får du därför upplysning om den effektiva räntan för lånet. I och med att JAKs kostnader totalt sett är låga är även den effektiva räntan i JAK lägre än i många andra banker. 4

5 Bli medlem Vill du ta del av våra tjänster, öppna konto, ansöka om lån, med mera, behöver du först bli medlem. Det blir du lättast genom att gå in på vår hemsida jak.se, där du kan betala medlemsavgiften direkt. Första året betalar du en grundinsats på 200 kr. Följande år betalar du 250 kr per år. Grundinsatsen gäller för det kalenderår inbetalningen sker, oavsett när under året den betalas. I medlemskapet ingår Baskonto, internetbank, medlemstidning och rösträtt på JAKs års stämma. I medlemskapet ingår även tillgång till våra kurser, utan kostnader för resa, mat och logi. 5 Barn under 18 år har alltid gratis medlemskap i JAK Medlemsbank. Bli medlem direkt på hemsidan jak.se Öppna konto Det är lätt att öppna konto i JAK. När du har blivit medlem och vi har mottagit grundinsatsen, kan du öppna konto via vår internetbank med hjälp av e-legitimation. Tycker du att det är enklare att få materialet per post sänder vi dig kontoöppningshandlingar som du fyller i och returnerar. När ditt medlemskap är registrerat kommer du åt kontot via vår internetbank med hjälp av e-legitimation. Den skaffar du via en extern leverantör. För mer info om detta, gå in på Du kan välja mellan att öppna ett Baskonto och/eller ett Transaktionskonto. BASKONTO Baskontot ingår i medlemskapet och är kostnadsfritt. Baskontot använder du för ditt sparande. TRANSAKTIONSKONTO Transaktionskontot med till hörande tjänster, kan användas för dagliga in- och utbetalningar. Du kan få lönen insatt på kontot, betala räkningar och göra överföringar till andra konton. Kostnad för detta konto är 15 kr per månad. 5

6 Spara Att spara i JAK skiljer sig från övriga banker eftersom du inte får någon ränta på dina sparpengar. I gengäld får du vad vi kallar sparpoäng. Sparpoäng är vårt sätt att mäta ditt sparande. Sparpoäng får du när du sparar och de förbrukas när du lånar. Ett bra sätt att använda JAK är att spara till en buffert. Då slipper du låna så mycket, samtidigt som du har större möjlighet att få det lån du önskar. Sparandet gör du enklast genom en automatisk överföring till ditt Baskonto. Ditt sparande hos JAK Medlemsbank skyddas av den statliga insättningsgarantin. Spara till en buffert! Betala 2 För betalning av dina räkningar rekommenderar vi att du har ett Transaktionskonto. Transaktionskontot kan du ha som ditt lönekonto, för betalning av dina räkningar och för överföring till andra konton. Du kommer enkelt åt kontot genom att logga in på JAKs internetbank. Betalning i butik och på internet, görs enklast med vårt betal- och kreditkort, JAKortet. Ansökan om kortet gör du via JAKs internetbank, där du fyller i önskat kreditbelopp. I samband med ansökan gör vi en kreditprövning. Du som ansöker måste vara minst 18 år. Läs mer på hemsidan jak.se/kort SPARPOÄNG Varje dag du har pengar innestående på ditt konto får du sparpoäng. Ju mer och ju längre du låter dem stå på kontot, desto mer sparpoäng får du. Sparpoängen använder du för att minska den del som du behöver spara när du tar ett lån. Genom att använda ditt Bas- och Transaktionskonto för dina betalningar, får du också sparpoäng som kan användas vid lån. Har du sparpoäng som du inte vet om du kommer att behöva i framtiden, går det bra att ge bort dem till vem du vill. Kanske känner du någon som behöver dem? Vi har även speciella projekt som behöver sparpoäng för att kunna få en lägre månadsbetalning på sina lån, så kallade Stödspar-projekt. Läs mer på hemsidan jak.se/stödspar 6

7 Låna Att låna i JAK Medlemsbank innebär att du lånar till självkostnadspris. Du slipper överraskningar i form av räntechocker och du får lättare att hålla ordning på din ekonomi. Dessutom vet du från början exakt vad lånet kommer att kosta varje månad. Du blir också snabbare skuldfri. LÅNEUTRÄKNING På vår webbplats jak.se finns ett kalkylprogram som hjälper dig att räkna på ditt lån. Programmet använder du också för att räkna ut eftersparande och lånekostnad. LÅNEANSÖKAN När du vill låna använder du ansökan 7som finns i vår internetbank. Du kan även ladda ner låneansökan från vår hemsida eller beställa via Alla låneansökningar genomgår sedvanlig kreditbedömning. LÅNEKOSTNAD JAKs lån är räntefria. Det du betalar är en lånekostnad som ska täcka våra kostnader för administration, information och utveckling. Den effektiva räntan för våra lån ligger runt 3 procent och för Blancolån runt 4,5 procent. INSATS Enligt våra stadgar ska en låneinsats erläggas i samband med att ett lån erhålles. Låneinsatsen är 6 procent av det lånade beloppet. Låneinsatsen är ditt bidrag till bankens egna kapital. Insatsen kan dras från lånet eller betalas in separat. Återbetalning av låneinsatsen sker tidigast 8 månader och senast 13 månader efter lånets slutbetalning efter tillstånd från Finansinspektionen. EFTERSPARANDE När ditt lån är färdigamorterat räknar vi ut vilken dag ditt eftersparande kan betalas ut. Det sker tidigast en månad efter sista amorteringen. Eftersparandet sätts in på ditt konto. Du kan inte använda eftersparandet för att lösa lånet under lånets löptid. LÖSEN AV LÅN I FÖRTID Du kan när som helst lösa ditt lån i förtid. Men sparandet måste fortsätta tills balans uppstått mellan ditt sparande och poängskulden. Detta innebär att du kan få vänta hela den ursprungliga amorteringstiden innan ditt eftersparande betalas ut. SÄKERHETER När du ska låna kräver JAK full säkerhet för alla lån, med undantag för blancolånen. Säkerheten kan bestå av pantförskrivning i fast egendom eller bostadsrätt, eller av borgensförbindelser. SÄKERHET KAN VARA: Pantbrev i fastighet upp till 85 procent av marknadsvärdet Bostadsrätt upp till 85 procent av marknadsvärdet Borgensperson Premieobligationer och statsobligationer till 80 procent av marknadsvärdet Övriga räntebärande värdepapper, fonder och aktier till högst 60 procent av aktuellt marknadsvärde Spärrade medel hos JAK Medlemsbank eller annan bank till 100 procent BLANCOLÅN Lån utan säkerhet kan för närvarande enbart ges till privat personer, på belopp upp till kr per medlem. Avbetalningstiden för ett blancolån är max tio år. Kontakta oss så får du närmare information. 7

8 lem dire kt på hem sidan Kontakta oss jak.se Telefon Fax E-post BANKENS TELEFONTIDER: Måndag Torsdag kl Fredag kl Besöksadress: Vasagatan 14, SKÖVDE Postadress: Box 216, SKÖVDE FOTO: AMANDA SVENSSON, JAK MEDLEMSBANK JAK MEDLEMSBANK Bli med