Svenska pensionärsförbundet lät trycka en ny broschyr, som är avsedd för medlemsvärvning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska pensionärsförbundet lät trycka en ny broschyr, som är avsedd för medlemsvärvning."

Transkript

1 1 SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET r.f. Godkänd av styrelsen den 13 mars 2006 Godkänd av förbundets vårmöte den 26 april 2006 Berättelse över verksamheten Svenska pensionärsförbundet r.f:s trettiotredje verksamhetsår avslutades den 31 december Politiskt var året ett mellanår, eftersom inga politiska val förrättades under Den nationella hälsovården för äldreomsorgen, som omfattade hemservicen, långtidsvården, närståendevården, servicesedeln och den subjektiva rätten till bedömningen av servicebehov har diskuterats. Vårdgarantin, som trädde i kraft i början av mars 2005, diskuterades och utvärderades som en nödvändig men inte till alla delar tillräcklig handling. I statsbudgeten lades till en extra summa för rehabilitering av krigsveteraner och äldre. Förhandlingarna om folkpensionerna ledde till en justering med 0,4 procent från och med 7 euro från Under 2005 diskuterades även budgeten för 2006, och då infördes 5 euro utanför regeringsprogrammet som tillägg till folkpensionen. Pensionärerna är inte rättvist behandlade på grund av att köpkraften försämrats år efter år i jämförelse med löntagarnas. De inkomstpolitiska avtalsförhandlingarna ledde till en höjning av löneinkomsterna med i snitt 3 procent och APL-pensionerna med 0,93 procent. Folkpensionerna höjdes med 0,4 % samt en tidigarelagd höjning från 1 mars 2005 med 0,4 %. Antalet betalande medlemmar i förbundets föreningar var personer. I medlemstalet ingår inte prenumeranter på God Tid, vilket uppgår till cirka 400. Antalet föreningar i förbundet var 81, en ny förening, Pernå pensionärer r.f. grundades i början av Under 2005 har medlemsrekryteringsgruppen utarbetat en medlemsvärvningskampanj. En genomgång, revidering och uppdatering av medlemsregistret sker. Arbetet pågår in på 2006 och har kommit bra i gång. Svenska pensionärsförbundet är med i Svenska Kulturfondens och Svenska folkskolans vänners gemensamma projekt Kulturhuset. Svenska pensionärsförbundet lät trycka en ny broschyr, som är avsedd för medlemsvärvning. Förbundsmöten Förbundsmötet är SPF:s högsta beslutande organ och sammanträder årligen till vår- och höstmöte samt vid behov till extra möten. Vårmötet Svenska pensionärsförbundet r.f. höll sitt vårmöte den april i Academill i Vasa. På mötet var 42 föreningar representerade genom 85 befullmäktigade delegater. Totalt var 200 personer närvarande. Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2004 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Vårmötet godkände ett uttalande om att pensionärerna bör få förhandlingsrätt. Vid vårmötet sjöng VIPS-kören från Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS r.f., Britha Antila framförde Vasa Pensionärer r.f:s hälsning, John Nordblad, Folkhälsans projektledare för Ung möter gammal talade om projektet Farfar i skolan, kören SilverQuinns uppträdde, Håkan Nordman, ordförande för stadsfullmäktige i Vasa, framförde Vasa stads hälsning, Gustav Björkstrand, rektor vid Åbo Akademi, höll

2 2 festtalet och folkmusikgruppen Felspel uppträdde. En utflykt ordnades till Replotbron och Stundars. Vårmötet och programmet var både kulturellt och intellektuellt stimulerande. Höstmötet Förbundets höstmöte hölls i Helsingfors den 9 november 2005 på Hotell Arthur, Berggatan 19. Totalt 143 befullmäktigade representanter fanns på plats från 64 föreningar tillsammans med cirka 90 åhörare och frågesportslagmedlemmar. Ordförande Per-Henrik Nyman hade undanbett sig omval. Till förbundsordförande för 2006 hade fyra kandidater nominerats. Samuel Lindgrén valdes med 50,3 % av de avgivna rösterna. Omröstningsresultatet gav följande resultat: Samuel Lindgrén 72 röster, Majlis Kvist 34 röster, Stig Bäcklund 25 röster och Ulf Johansson 12 röster. Samtliga 143 befullmäktigade representanter som var upptagna i röstlängden deltog i omröstningen. Till förbundsstyrelsen valdes för en tvåårsperiod följande personer: Stig Bäcklund, Borgå med Jarkko Weckström, Sibbo som ersättare, Jan Broman, Norra Kyrkslätt med Raili Nordblad, Kyrkslätts pensionärer som ersättare, Rainer Johansson, Mariehamn med Birgit Kroneld, Mariehamn som ersättare, Håkan Malm, Malax med Sven- Erik Wester, Närpes som ersättare och Georg Lång, Ekenäs med Bo-Viking Karlsson, Karis som ersättare. Förbundets medlemsavgift fastställdes oförändrad till 7 euro per medlem i en medlemsförening. Avgiften beräknas enligt det antal medlemmar en förening har den 1 januari Till revisorer för 2006 valdes Eva Bruun, CGR, Ernst & Young och Holger Kronman, Helsingfors. Till ersättare valdes Ernst & Young och Ingmar Backman, Vasa. Till höstmötet inlämnades en motion undertecknad av medlemsföreningar i Helsingfors. Motionen gällde en valordning för förbundet. Styrelsen fick i uppdrag att bereda ärendet till förbundets vårmöte. Höstmötet tillsatte en valberedningskommitté för att bereda de personval som skall förrättas vid höstmötet år Till medlemmar valdes Carin Åminne (sammankallare, Åbo), Per-Erik Ede (Purmo) och Runa Reimavuo (Helsingfors). Verksamhetsplanen och budgeten för 2006 fastställdes. Efter möteshandlingarna hölls finalen i frågesportstävlingen, med Lalle Broberg som ledare. Carl-Johan Granvik, direktör på Nordea, och Astrid Thors, ordförande för Finlands Svenska Folkting, informerade om sina verksamhetsområden på höstmötet. Förbundsstyrelsen 2005 Per-Henrik Nyman ordförande Borgå Torolf Fröjdö I vice ordförande Kronoby Majlis Kvist II vice ordförande Helsingfors Ledamöter jämte personliga ersättare för mandatperioden : Stig Bäcklund, Borgå Iris Lindholm, Borgå Christina Fagerström, Esbo Bengt Lundqvist, Kyrkslätt Rainer Johansson, Mariehamn Birgit Kroneld, Mariehamn

3 3 Håkan Malm, Malax Rainer Nordström, Sjundeå Sven-Erik Wester, Närpes Kurt Askolin, Lojo Ledamöter jämte personliga ersättare för mandatperioden Marianne Huotari, Tammerfors Torolf Fröjdö, Kronoby Sven-Erik Kjellman, Kvevlax Majlis Kvist, Helsingfors Raili Svahnström, Nagu Allan Lundström, Björneborg Ingalill Sund, Jakobstad Sylvia Gran, Kristinestad Valborg Louhisto, Helsingfors Märta Sjöblom, Kimito Arbetsutskottet (AU) har haft följande sammansättning: ordförande Per-Henrik Nyman och medlemmarna Torolf Fröjdö (AU:s vice ordförande), Majlis Kvist, Håkan Malm och Carin Åminne. Verksamhetsledare Veronica Fellman fungerade som föredragande i styrelsen och arbetsutskottet och Per Thomasfolk som sekreterare. Styrelsen och arbetsutskottet har under året sammankommit till fem möten. Förbundets ordinarie revisorer 2005 var Folke Tegengren, CGR, och Margareta Grigorkoff. Revisorssuppleanter var Christina Ljungman (CGR) och Ingmar Backman. God Tids redaktionsråd Redaktionsrådet för God Tid har haft följande sammansättning: Anders G. Lindqvist, ordförande, Birgitta Jernvall Ingman, Hans Wikman och Carin Åminne och förbundsordförande Per-Henrik Nyman. Chefredaktör Ulf Wahlström och verksamhetsledare Veronica Fellman deltog. Informatör Ebba Jakobsson var sekreterare tills hon avgick den 30 juni 2005, efter det har chefredaktören varit sekreterare. Redaktionsrådet höll fyra möten under Finansgrupp Sedan år 2002 har förbundet haft en finanskommitté, som har tillsatts av styrelsen. Finanskommitténs uppgift är att förbättra den egna finansieringen. Finansgruppen har haft följande sammansättning: Lars Rönn, ordförande, Sven-Erik Kjellman, Kurt Nordman och förbundsordföranden med verksamhetsledaren som sekreterare. Ett samarbetsavtal med försäkringsbolaget Veritas har ingåtts år 2003 och har fortlöpt. Med Nordea Bank Finland Abp trädde ett avtal i kraft år 2004 och har fortlöpt. Nya samarbetsparter söks. Även finansieringen från fonder och stiftelser har gett utdelning på totalt euro. Finansrådet höll fem möten under Resegruppen Resegruppen har haft följande sammansättning: Rainer Nordström, ordförande, Christina Fagerström, Stig Bäcklund, Anneli Hofer, Ulrica Isaksson från BTI Nordic och verksamhetsledare Veronica Fellman. Reseledaren Anneli Hofer arrangerade resor för förbundet under 2005 till bl.a. Schweiz och Estland. Kryssningen Seniorskeppet samlade cirka 250 seniorer på Silja som reste från Helsingfors till Stockholm den 3-5 oktober Resegruppen höll fem möten under 2005.

4 4 Rekryteringsgruppen Rekryteringsgruppen planerade ett medlemsvärvningsprogram för förbundet. Gruppen har haft följande sammansättning: ordförande Henrik Svarfvar och medlemmar Leif Blomberg, Frey Karlsson och Marianne Sandell. Veronica Fellman och Per Thomasfolk (sekreterare) deltog. Rekryteringsgruppen höll fem möten under Medlemsaktivitetsgruppen Förbundet tillsatte för första gången en medlemsaktivitetsgrupp bestående av Majlis Kvist som ordförande, samt Per-Erik Ede, Rainer Johansson, Gunnel Forsell och Maj-Britt Paro som medlemmar. Närvarande vid medlemsaktivitetsgruppens möten var Veronica Fellman och Per Thomasfolk (sekreterare). Medlemsaktivitetsgruppen höll fyra möten under Förbundets personal år 2005: Veronica Fellman Per Thomasfolk verksamhetsledare ombudsman för Österbotten och Övriga Finland, t.f. verksamhetsledare. Åsa Barman kanslist, sjuk- och moderskapsledig från Sanna Kallio kanslistvikarie Marina Andersson-Rahikka kanslistvikarie Jan Holmberg ombudsman för Södra Finland, nyinrättad tjänst med RAY:s medel, ombudsmannen började 15 april 2005 Ebba Jakobsson informatör till den 30 juni 2005 Åsa Laukonlinna kanslisekreterare Ulf Wahlström chefredaktör för God Tid och webbmaster Bokföringen har skötts som köptjänst av Mimi Wiik. Annonsanskaffningen har skötts av Jonny Åstrand. Förbundets centralkansli är beläget vid Indiagatan 1 i Helsingfors och kansliet i Österbotten vid Handelsesplanaden 23 A i Vasa. Förbundsstyrelsen beslutade våren 2005 att ansöka om investeringsmedel från Penningautomatföreningen RAY för att köpa en mer centralt belägen kontorslokal i Helsingfors. I slutet av december 2005 fick förbundet förhandsbeskedet att RAY:s styrelse förordar ett investeringsunderstöd till förbundet för köp av aktier i ett bostadsaktiebolag som berättigar till en lokal på Annegatan 25 på 226 kvadratmeter. Den 28 december 2005 såldes aktierna som berättigar till lokal på Indiagatan 1 i Helsingfors. Samarbete med andra organisationer Delegationen för de riksomfattande pensionärsorganisationerna (VENK) Delegationen för äldre- och pensionspolitiska frågor (VANK) Förbundets representant ordf. Per-Henrik Nyman vl Veronica Fellman f.d. förb.ordf. Håkan Hellberg Christina Fagerström Centralförbundet för de gamlas väl

5 5 Referensgruppen för verksamhetsplanering Svenska Studieförbundet, styrelsen Folkhälsan, Helsingfors skolverk och SPF Projektgruppen för medfostrare Farfar i skolan Pohjola-Norden Fullmäktige Eläkeliitto Samtalscafé, projektsamarbete Teknologi på äldres villkor, projektet ISAK styrelsesuppl. Valborg Louhisto vl Veronica Fellman vl Veronica Fellman styrelsemedlem Rainer Nordström, suppleant styrelsemedlem Majlis Kvist vl Veronica Fellman Den 15 september 2005 hade förbundsstyrelsen ett möte med förbundsstyrelserna för Finlands Svenska Hörselskadade och Finlands Svenska Synskadade i akt och mening att vidga informationsutbytet mellan förbunden. Svenska studiecentralens rektor Björn Wallén och expert Johan Löfman initierade dagen. Statssekreterare Stefan Wallin berättade om det förestående kommun- och strukturreformarbetet och Kati Myllymäki från social- och hälsovårdsministeriet deltog för att berätta om vårdgarantin och hur den utfallit. Intressebevakning Förbundets viktigaste intressebevakningsfrågor under år 2005 var (uppföljning inom parentes): INTRESSEBEVAKNING Förbundets viktigaste intressebevakningsfrågor under 2005 var följande: - Förhandlingsrätt för pensionärer. - Beskattning av pensioner och höjning av pensionsinkomstavdraget. Utredning av en selektiv höjning av de lägsta pensionerna och en granskning av indexklausulen. - Förbundet (VENK) hördes i fråga om ändringar: - Lagen om folkpensioner - Sjukförsäkringslagen - Avgiftsprinciperna för långvårdsavgifter (min. Hyssäläs kommittébetänkande) - Läkemedels- och medicinkostnader - Kommunernas ekonomiska möjligheter att garantera kvalitativt god vård samt uppfylla kraven med vårdgarantin - Närvårdarnas ställning (aktuell genom ett nytt lagförslag) Vård- och omsorgsfrågor samt den statliga och kommunala finansieringen har diskuterats. - beskattningen av pensionerna och höjning av det kommunala pensionsinkomstavdraget (fortfarande inte löst. VENK har uppmärksammat detta tema med ett besök hos Raimo Sailas i maj 2005 och ett besök hos riksdagens pensionsgrupp den 28 september, Esa Swanljung på Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf den 7 december 2005) - utredning av en selektiv höjning av de lägsta pensionerna och en granskning av indexklausulen ( höjdes folkpensionen med 7 euro per månad,

6 höjs folkpensionen med 5 euro per månad, förbundet hördes i fråga om ändring av lagen om folkpensioner under hösten 2005) - lägre vård- och läkemedelskostnader (fortfarande aktuell, insändare i Vasabladet och HBL maj 2005, delaktighet i hörande om sjukförsäkringslagen under hösten 2005, VENKs besök hos social- och hälsovårdsministrarna i april 2005) - kommunernas ekonomiska möjligheter att garantera en kvalitativt god vård och uppnå kraven med vårdgarantin och kommun- och strukturreformen (lagstadgande om vårdgaranti och nationella hälsovårdspaketet, Vem Vårdar Vem-seminarium i oktober 2005, besök av inrikesminister Manninen i maj 2005) - verkställande av det nationella programmet om hälso- och socialvård (lagstadgande om vårdgaranti och nationella hälsovårdspaketet Vem Vårdar Vem-seminarium i oktober 2005) - närvårdarnas ställning i kommunerna (fortfarande aktuell, nytt lagförslag har förberetts) - en högklassig äldreomsorg (fortfarande aktuell, avgiftsprinciperna för patienter på långvårdsavdelningar har setts över, förbundet hördes i frågan om minister Hyssäläs kommittébetänkande i november 2005) - kommunal avgiftspolitik, bl.a. inom serviceboende och patient- och boendeavgifter (fortfarande aktuell, avgiftsprinciperna för patienter på långvårdsavdelningar har setts över) - utveckling av de olika boendeformerna för pensionärer (fortfarande aktuell, seminarium om boendefrågor för äldre under Vem Vårdar Vem-seminariet i oktober 2005) - mer resurser till kommunerna för att sköta äldreomsorgen och socialvården (fortfarande aktuell, diskussioner med beslutfattare på olika nivåer) - mer resurser till servicehem och äldreomsorgen för dygnet runt service och personal även till nattlig övervakning på sjukhus och servicehem (fortfarande aktuell, diskussioner med beslutfattare på olika nivåer) Delegationen för de riksomfattande pensionärsorganisationerna (VENK) är det viktigaste organet för pensionärernas intressebevakning. Förbundet fortsätter att arbeta för att delegationen skall få status av remissorgan i pensions- och socialpolitiska frågor. Svenska pensionärsförbundet r.f. arbetar som arbetsutskottsmedlem i VENK och kommer att 2007 stå ordförande för VENK. Under 2005 har VENK träffat riksdagsmän och personer i hög tjänsteställning sex gånger, social- och hälsovårdsministrarna Sinikka Mönkäre och Liisa Hyssälä (19 april 2005), inrikesminister Hannes Manninen (12 maj 2005), finansministeriets statssekreterare Raimo Sailas (10 maj 2005), riksdagsgruppernas företrädare (22 september 2005) och riksdagens grupp för äldrefrågor, ordförande Tapani Tölli (28 september 2005), Helena Pesola på Folkpensionsanstalten den 26 oktober 2005 och Esa Swanljung på TELA rf den 7 december Förbundet har haft kontakt med bland andra följande personer under 2005: EU-parlamentariker Henrik Lax Minister Jan-Erik Enestam Minister Ulla-Maj Wideroos

7 7 Riksdagsman Eva Biaudet Riksdagsman, gruppordförande Christina Gestrin Riksdagsman Nils-Anders Granvik Riksdagsman Pehr Löv Riksdagsman Mikaela Nylander Riksdagsman Astrid Thors Statssekreterare Stefan Wallin Delegationen för äldre- och pensionsärenden (VANK) är tillsatt av Social- och hälsovårdsministeriet och fungerar som remissorgan. Delegationen sammanträder regelbundet och förbundets medlemmar i delegationen håller regelbundet kontakt med förbundet. Förbundets representant i VANK är Håkan Hellberg med Christina Fagerström som ersättare. Distriktsvis finns även många andra kontakter till myndigheter och beslutsfattare. Aktiviteter Strategiprojekt Förbundet har fått finansiering från arbetsministeriet för en strategiexpert som bistår förbundet att uppdatera förbundets strategi. Projektet löper från Styrgruppen består av förbundsordförande (ordförande), Mats Kockberg (strategiexpert), Torolf Fröjdö, Majlis Kvist, Åsa Laukonlinna (personalrepresentant) och Veronica Fellman (sekreterare). Under 2005 besvarade föreningarnas styrelser en enkät om förbundets fem utvalda teman, intressebevakning, social samvaro, ekonomi, information och organisation. Totalt 500 medlemmar har deltagit i mötena. Förbundet har samarbetat med Svenska studiecentralen om kurserna. För resultatet redogjordes på förbundets höstmöte den 9 november Strategiarbetet fortsätter i regionerna och föreningarna under Vem Vårdar Vem III Förbundet samarbetade med Kommunförbundet, Svenska Seniorer i Finland r.f. och Folkhälsan om att ordna Vem Vårdar Vem, det tredje seminariet i serien, den oktober. Seminariet var mycket lyckat och cirka 100 personer deltog. Huvudtemat på seminariet var en uppföljning av vårdgarantin. Ärkebiskop emeritus John Vikström höll en uppmärksammad föreläsning om generationernas kontakter. Som ordförande fungerade Samuel Lindgrén och P-H. Nyman. Danskvällarna Förbundet har även samarbetat aktivt med olika organisationer för att få en större målgrupp för sin verksamhet i medlemsanskaffningssyfte. Till de synligaste hör samarbetet med Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Folkhälsan, Radio Vega, Aktia och Veritas om Danskvällen, som ordnades sex gånger under 2005, den 18 februari, den 18 mars och den 15 april i Aktiasalen i Helsingfors samt på hösten den 12 oktober, den 2 november och den 7 december i Arbetets Vänners lokal i Helsingfors på Annegatan 26. Danskvällarna blev mycket lyckade och samlade flera hundra dansande. Evenemanget syntes väl i media, såväl TV som tidningar och på nätet.

8 8 Kuggomvecka med kultur, hantverk och samvaro SPF ordnade i samarbete med Svenska folkhögskolan AB, Kuggomskolan i Pernå en rekreationsvecka med temat kultur och hantverk under devisen Renässans i Blåbärsskogen. Rör på påkarna Motion är ett viktigt tema och en ännu viktigare sysselsättning. Förbundets medlemsaktivitetsgrupp hade beslutat att med stöd av förbundets höstmötesdiskussion den 10 november 2004 utlysa en motionskampanj den 1 september 6 oktober Motionskampanjen kulminerade den 26 september 2005 som en stor dag i hela förbundet. Då samlades alla föreningar i hela Finland för att tillsammans gå och röra på påkarna. Antalet deltagare i motionskampanjen var stort: Totalt motionsdagböcker lämnades in och totalt 125 personer fick ett pris. På motionsdagen den 26 september 2005 deltog tusentals personer i hela förbundet i olika delar av landet i de evenemang som förbundets föreningar ordnade. I Borgå ordnade förbundet en stor tillställning med cirka 350 deltagare från olika delar av Södra Finland. Frågesport Förbundet beslutade att ordna en frågesport i hela landet med temat Svenskfinland för att aktivera sina medlemmar. Totalt 41 olika föreningar i fyra distrikt, Helsingfors, Nyland, Åboland och Österbotten ställde upp lag och av de 41 föreningarna valdes tio ut den 3 november Åland fick sända direkt sitt lag, likaså Tammerfors, efter diskussion med Björneborg, som inte önskade sända ett lag. Vinnare i frågesportsfinalen var Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f, vars deltagare var Christina Ståhlberg, Carin Åminne och Folke Åminne. På andra plats i frågesportsfinalen kom Mariehamns Pensionärsförening r.f. med Rainer Johansson, Inga-Lill Rögård och Rolf Söderback som deltagare. På bronsplats kom Övermark Pensionärsförening r.f. med Bror Backholm, Bengt-Erik Ehrstrand och Anna-Lisa Ström i laget. Frågesporten leddes av Lalle Broberg. Trafikinformation Förbundet ordnade trafikdagar tillsammans med Folkhälsan och lokala bilskolor i Österbotten och i Åboland och i Helsingfors. Cirka 300 personer deltog i de informativa kursdagarna. Samtalskafé Svenska pensionärsförbundet r.f. arrangerar samtalskaféledarkurser för intresserade personer i föreningarna. Den januari 2005 ordnades en uppföljningskurs för samtalskaféledarna på Finns Folkhögskola i Esbo tillsammans med Svenska folkhögskolan AB. Ett tiotal personer deltog. På våren 2005 ordnade förbundet en Samtalskaféledarkurs i Österbotten (Svenska Österbottens folkakademi i Yttermark) i samarbete med Svenska folkhögskolan AB för de österbottniska föreningarna mars. Den 29 augusti 1 september 2005 ordnades den femte svenska samtalscaféledarkursen på Lehmiranta kursgård i Bjärnå, med ett tiotal intresserade potentiella ledare. Projektet är ett

9 9 samarbete med Eläkeliitto, som fick fortsatt understöd för projektet från Penningautomatföreningen RAY till slutet av Samtalskaféer fungerar i tio av förbundets föreningar. Vargtimmen Förbundet har varit delaktigt i ett projekt som startats av Radio Vega, Vargtimmen, som i försökssyfte sändes i etern varje onsdag morgon kl. 4-6 från och med den 15 september Programserien fortsatte till den 25 maj Redaktör för programserien var Mi Wegelius. Övriga samarbetsparter i programserien var Folkhälsan. A-vitamin Svenska pensionärsförbundet har samarbetat med Svenska studieförbundet SSF bland annat med projektet A-vitamin, som går ut på att ge information om föreningskunskap. Resor Förbundet arrangerade följande resor under år 2005: MASPALOMAS (Finnmatkat) 2.3 (1 vecka) 25 personer 2.3 (2 veckor) 20 personer SCHWEIZ OCH MAINAU, flyg tur/retur lokal buss ST.PETERSBURG, Silja Opera kryssning MAMMA MIA!-musikalkryssning till Stockholm personer 51 personer 90 personer Seniorskeppet, Silja Line kryssning till Stockholm personer Professor Carl Öhman höll ett kåseri om hur pensionärerna har det i Europa före Seniorskeppets avgång från Helsingfors. Julmarknaden i Dresden, med Berlin, flyg tur/retur, buss personer Totalt 519 personer deltog i resor arrangerade av förbundet. Information God Tid Förbundets tidning God Tid utkom med sju nummer under 2005 och beslut fattades att ge ut God Tid med nio nummer Annonseringen har ökat i volym, vilket även ekonomiskt möjliggör tätare utgivning. Chefredaktör Ulf Wahlström har satsat på innehållet i tidningen och på den visuella utformningen med fler bilder, mera färg och en stramare redaktionell struktur. Hufvudstadsbladet Ab började trycka God Tid från januari 2005 och tidningen övergick till tabloidformat. God Tid når långt flera än förbundets medlemskår. Debatten på tidningens sidor har varit stundom livlig. God Tid har liksom tidigare varit med inom det finlandssvenska tidskriftsprojektets avdelning på Bokmässan i Helsingfors Mässcentrum i oktober.

10 10 Diskussioner har även pågått om att ge ut God Tid som taltidning, men det beror på om finansiering kan ordnas. Intern information Telefonen är det viktigaste kommunikationsmedlet och kontakterna mellan föreningar och kansli är livlig. Medlemsbrev sänds regelbundet till föreningarnas ordförande och sekreterare. Förbundspresidiet under år 2005 särskilt ordförande Per-Henrik Nyman och verksamhetsledare Veronica Fellman liksom styrelsemedlemmar och anställda har gästat medlemsföreningarna vid möten och tillställningar. Svenska pensionärsförbundet gav även 2005 ut en egen kalender, som var populär tack vare faktasidor med basinformation om aktuella pensionärsfrågor. Inom förbundet har kontakterna per telefon och via e-postadressen ökat och förbundets webbplats på internet har utvecklats och regelbundet uppdaterats med mera besökare som följd. Kontaktuppgifterna till samtliga medlemsföreningar har införts och allt flera medlemsföreningar har anslutit sig som länkar till förbundets webbplats. Det går även att ansluta sig som medlem via förbundets webbsida. Förbundets webbplats på Internet nås under adressen Ulf Wahlström har vid sidan av sitt arbete som chefredaktör för God Tid utvecklat och uppdaterat webbplatsen till ett bra skyltfönster för SPF. Även ett diskussionsforum har lagts till. Länkförbindelser finns också till andra organisationer och samarbetsorgan. Besöksfrekvensen har fördubblats under året och uppgick till Extern information Svenska pensionärsförbundet arbetar aktivt för att nå en bra plattform i det finländska medvetandet. SPF har satsat på direktkontakt med media och beslutsfattare och kontaktas ofta med begäran om kommentarer, intervjuer och deltagande i debatter. Förbundets webbsida har varit välbesökt. Kontakterna med massmedia har under år 2005 varit intensiva. Initiativ togs ofta från mediernas sida och SPF har befäst sin ställning som insatt i pensionärsfrågor. Förbundets erfarenheter och kunskaper är efterfrågade. Svenska pensionärsförbundet hade kontakter med medierna och gav aktivt uttalanden både från förbunds- och styrelsemöten om bland annat pensionärernas förhandlingsrätt, sjukvårdskostnaderna och medicinersättning samt hushållsavdraget. Förbundet sände inga julkort i år utan styrelsen beslutade betala in en summa till Röda korsets konto till förmån för jordbävningsoffren i Pakistan. Broschyr Förbundet har i medlemsrekryteringssyfte gett ut en broschyr. Den har sänts ut till medlemsföreningarna för att delas ut till nya potentiella medlemmar.

11 11 Semesterverksamhet RAY/Penningautomatföreningen beviljade Svenska pensionärsförbundet r.f euro år 2005 för att understöda semesterverksamhet för pensionärer. Semesterveckorna ordnades som semester i grupp under sex-sju dagar och inkluderade olika behandlingar och aktiviteter på en av förbundet godkänd rehabiliteringsanstalt. Deltagarna betalade en självriskandel om 120 euro. Sammanlagt 43 pensionärer tillbringade en semestervecka på Norrvalla Rehab Center, Nykarleby sjukhem, Bottenhavets sjukhem eller Sjundeå Rehab Center. Antalet ansökningar var 102 och vid urvalet beaktades medlemskap i en av förbundets medlemsföreningar eller i förbundet, senaste besök på rehabiliteringsanstalt, ålder, boendeförhållanden och graden av rehabiliteringsbehov. Nytt för 2005 var samarbetet med Semesterförbundet, som hör till Folkhälsans organisation. Via Semesterförbundet hade ytterligare 12 personer möjlighet att erhålla semesterstöd, sex personer på Sjundeå Bad och sex personer på Kivitippu i Österbotten. Understöd År 2005 betalade förbundet inte ut understöd till föreningarna på grund av en omstrukturering av de fonderade medlen. Internationellt samarbete Förbundet har samarbete och kontakter till Sveriges Pensionärsförbund SPF och Pensionärernas Riksorganisation PRO. Samarbetet baserar sig på ömsesidigt utbyte av information och verksamhetsformer. Verksamhetsledaren Veronica Fellman och ombudsmannen Per Thomasfolk representerade förbundet på Sveriges Pensionärsförbunds kongress i Visby på Gotland juni Styrelsen ansökte om att förbundet blir medlem i AGE, the European Older People s Platform, paraplyorganisationen för samtliga 25 EU-länders riksomfattande pensionärsorganisationer. Förbundet blev officiellt antaget i november 2005 till observationsmedlem. Förbundet är det andra finländska förbundet som är medlem, tillsammans med Centralförbundet för de gamlas väl. Eftersom varje land har rätt att sända en representant, vars resa bekostas av AGE och Europeiska Unionen, har verksamhetsledarna för Svenska pensionärsförbundet och Centralförbundet för de gamlas väl alternerat om att delta i AGE styrelsemöten och möten för gruppen i AGE:s underavdelning ADEG, gruppen för eliminering av diskriminering av äldre. Verksamhetsledaren deltog i ADEG:s möte i Madrid den oktober. Förbundets ekonomi Bokslutet för år 2005 utvisar en vinst på ,38 euro (2004 ett överskott på ,58 euro, 2003 ett underskott om ,04 euro). Av överskottet härrör sig ,77 euro från försäljningen av Indiagatan 1. Förbundets likviditet har varit tillfredsställande under året tack vare intäkter från ingångna samarbetsavtal, understöd från fonder, stiftelser och Penningautomatföreningen RAY och fortsatt god annonsförsäljning för God Tid. Understöd och samarbetsavtalen har inbringat euro.

12 12 Penningautomatföreningen RAY har utöver det gängse allmänna understödet även beviljat Svenska pensionärsförbundet r.f. SPF understöd för semesterverksamhet, IT-investering och investering i en aktie i ett bostadsaktiebolag som berättigar till en lokal på Annegatan 25 enligt förhandsbeskedet i december Flyttningen sker den 31 mars Den 28 december 2005 såldes förbundets aktier som berättigade till lokalen på Indiagatan 1. Föreningarnas verksamhet Kontakterna mellan förbundet, regionerna och föreningarna har intensifierats under året. Sammankomster Deltagare Årsmöten 34 (109) (8 169) Styrelsemöten 505 (576) (4 200) Månadsmöten 678 (743) (34 430) Fester 151 (155) (12 017) Kurser 129 (90) (1 439) Motion 782 (728) (15 481) Inrikesresor 170 (198) (7 175) Utrikesresor 41 (40) (1 154) Teater _129 (123) (3 815) (2 762) (87 880) Föreningarnas verksamhet totalt enligt utsänd verksamhetsförfrågan: Antal föreningar svar sammankomster deltagare År År År År År Föreningarnas klubbverksamhet Regional verksamhet Enligt stadgarna har förbundet sex verksamhetsområden: Helsingfors, Nyland, Åboland, Österbotten, Åland och övriga Finland. Av områdena har numera både Södra Finlands och Österbottens samt Övriga Finland områden med omfattande regional och lokal verksamhet. Regional verksamhet Södra Finland

13 13 Helsingfors distrikt SAMS Samarbetsorganet höll fyra möten under året varav aprilmötet hölls i Mjölbolsta varvid SAMS kunde bekanta sig med verksamheten inom Folkhälsan Raseborg Ab. SAMSig en intressegrupp som valts inom SAMS hade fem möten. På inbjudan av Helsingfors äldre råd deltog representanter för pensionärsföreningarna 13.9 i en sammankomst om Helsingfors stads äldreserviceprogram. Annan verksamhet Danskvällarna Tillsammans med Pensionärsförbundet arrangerade SAMS tre danskvällar i Aktiasalen på våren och tre danskvällar i AV-salen på hösten. Antalet deltagare under året var per kväll. Kvällarna kunde ordnas tack vare stöd från finlandssvenska fonder. En gemensam resa gjordes 9.6 till Raseborgs sommarteater, som visade musikalen Annie. SAMS var med om att arrangera seniordagen 29.9 på Luckan i Helsingfors. SAMS vidtalade bl.a. Håkan Hellberg att hålla ett anförande om Rör på påkarna-livet lockar. Under seniordagen utdelades material om SAMS och Pensionärsförbundet. Tung i kroppen yr i knoppen SAMS traditionella seminarium under äldreveckan arrangerades 6.10 i Folkhälsans auditorium i samarbete med Folkhälsan och Studieförbundet. Antalet betalande deltagare var 136. Östra Nylands distrikt Öst-Sam Styrelsen sammanträdde till fyra möten. Distriktet arrangerade båtutflykter från Borgå den 11 och 12 juli med sammanlagt 182 deltagare. Sommarfesten hölls den 14 augusti i Pernå med 118 deltagare. Den traditionella kyrkogången samlade i år ungefär 200 deltagare. Mellersta Nylands distrikt Överens Överens föreningarnas representanter samlas till två möten per år i mars och oktober. Överens vårfest hölls 31.3 på Majvik kongresshotell i Kyrkslätt med närmare 300 deltagare. Västra Nylands distrikt Västsam Förutom vår- och höstmöte arrangerade Västsam en utfärd till Helsingfors den 6 mars. Västsam besökte bl.a. Tempelkyrkan och Botaniska trädgården. I utfärden deltog 55 personer. En träff för föreningarna arrangerades i mars. Pensionärsförbundet representerades av Christina Fagerström som redogjorde för förbundets verksamhet.

14 14 Åboland De åtta pensionärsföreningarna i Åboland saknar samordnande distrikt. De tre föreningarna på Kimitoön träffas årligen till större Treklöverträffar och Väståbolands föreningar i Nagu, Korpo och Houtskär träffas regelbundet. Åboföreningarna inbjöds till Pargas på Stefan- och Staffanträff i december. Musiklivet har varit aktivt i regionen. Alla Åboländska föreningar var representerade i den årliga lillajulskryssningen till Stockholm med eget program ombord och ca 300 deltagare. Relativt nytt är att ordna diskussion för ordförande och sekreterare från alla åtta föreningar. Den första träffen hölls i Pargas. Åland Mariehamns Pensionärsförening som trots namnet har medlemmar i nästan alla åländska kommuner hade ett mycket aktivt år. Medlemstidningen Nyset har åtminstone ifråga om sidantal vuxit under de senaste åren från att t.ex. år 2002 haft 122 sidor till 132 sidor under Nyset fyllde under året 20 år. Mariehamns Pensionärsförening donerade 500 euro till Röda Korset som stöd till offren för tsunamikatastrofen. Föreningen håller månadsmöten med intressanta föreläsningar och program. Den 28 juli arrangerade MPF en utfärd till Anni Blomqvist museet på Simskäla. Den september gjordes en skärgårdsresa i Ålands och Åbolands skärgårdar. Underavdelningar och sektioner MPF har underavdelningar på Eckerö och Kökar. Både verksamheten och antalet medlemmar ökade. Detsamma gäller MPFs sektioner: Nybyggarne, Moderato kören, bowling och boule. I januari startades en slöjdkurs. I april startade en schackklubb och minigolfsektionen inledde årets verksamhet. Norra Ålands pensionärer Sedan två år tillbaka finns en ny pensionärsförening på Åland Norra Ålands pensionärer. Föreningen hör inte ännu till Svenska Pensionärsförbundet, men under året har ett flertal kontakter tagits mellan Pensionärsförbundet och Norra Ålands pensionärer med målet att föreningen skall ansluta sig till Svenska Pensionärsförbundet. Verksamhetsledaren besökte föreningen under året i rekryteringssyfte. Österbottniska distriktet Vårmötet hölls torsdagen den 17 mars i Oravais. Totalt 82 personer, varav 64 representanter för 25 föreningar deltog i mötet. Direktör Göran Honga för Vasa Sjukvårdsdistrikt, informerade om distriktets samarbetsplaner och språkstrategi. Mötets uttalande handlade om äldreomsorgen, vårdgarantin, specialsjukvården samt vård på modersmålet. Höstmötet hölls torsdagen den 3 november i Petalax. Närvarande var 100 personer varav 60 befullmäktigade representanter för 24 föreningar. Malax kommundirektör Anna-Lena

15 15 Palomäki gav sin syn på den aktuella kommun- och servicestrukturreformen. Mötets uttalande behandlade samma tema. Distriktets styrelse sammanträdde till fyra möten. Måndagen den 3 januari ordnades distriktsstyrelsens traditionella rådslag med svenska riksdagsmän från valkretsen. Minister Ulla-Maj Wideroos och Pehr Löv mötte upp. Aktuella pensionspolitiska och ekonomiska frågor ventilerades. Den 24 november uppvaktade pensionärsförbundens distriktsorganisationer från Österbotten Vasa valkrets riksdagsmän i riksdagshuset. En rådplägningsdag för medlemmarna i äldreråden ordnade distriktet den 21 november i Korsholm. Under februari och mars arrangerades 6 regionala verksamhetskonferenser. Övriga aktiviteter Den 10 och 24 februari såg 322 pensionärer Lilla Stjärna på Wasa Teater, biljetterna var bokade av distriktet. Vändagsfesten, som distriktet ordnar i samarbete med Folkhälsan i Korsholm, lockade en publik på 350 personer. Distriktet står som arrangör för två vårdagar inom verksamhetsområdet. Den 7 april samlades 220 pensionärer i Kristinestad (Tjöck) och den 9 april mötte över 400 upp i Kronoby. Ambassadör Ole Norrback, som talade på båda, konstaterade att Finland har ett gott ryckte och anseende i Europa. Första onsdagen i augusti ordnades distriktets sommardag på Fagerö paviljong i Rangsby, Närpes. Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos lovade i sitt festtal, de 700 förväntansfulla pensionärerna, att arbeta för pensionärsorganisationernas förhandlingsrätt. Höstresan, eller endagsresan, företogs denna gång tisdagen den 20 september till Härmän Kuntokeskus. Det nya deltagarrekordet för en resa arrangerad av distriktet är nu 750 pensionärer, eftersom så många kom i 12 bussar till Härmä. Dagens gäster var författaren Lars Sund och förbundets ordförande Per-Henrik Nyman. Söndagen den 30 oktober arrangerade distriktet kyrksöndag i samarbete med Vörå församling. Dagen inleddes kl. 10 med gudstjänst i Vörå kyrka. Efter lunchen på Norrvalla följde en stunds samvaro. Ca 250 pensionärer var med. Den 12 maj reste distriktsstyrelsen med RG Line över till Umeå och träffade representanter för SPF:s distriktsstyrelse i Västerbotten. Man kom överens om att intensifiera samarbetet. Detta förverkligades bl.a. genom att en medlem från Umeå pensionärsråd deltog som inledare i rådplägningsdagen för äldreråden som distriktet ordnade i Korsholm.

25.4.2007. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET

25.4.2007. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET 1 Godkänd av förbundets styrelse 14.3.2007 och av förbundets vårmöte 25.4.2007. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET r.f. Berättelse över verksamheten 1.1 31.12.2006 1. Allmänt Svenska pensionärsförbundet r.f:s

Läs mer

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Verksamhetsplan och budget 2016 Fastställd på SPF Österbotten rf:s höstmöte i Kronoby 20.11.2015 Sida 2 Innehåll ALLMÄNT... 4 Om regionen... 4 Regionens

Läs mer

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande.

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. FÖRBUNDSNYTT December 2016 Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. Styrelsens sammansättning år 2017 är: Ordinarie: Henrik Svarfvar, Korsholm

Läs mer

Bästa ordförande och sekreterare Helsingfors den 8 september 2009

Bästa ordförande och sekreterare Helsingfors den 8 september 2009 FÖRBUNDSNYTT Bästa ordförande och sekreterare Helsingfors den 8 september 2009 Nu är sommaren förbi och vi drar igång igen med friska tag! Här är en del tips och idéer, som du får ta upp med styrelsen

Läs mer

Förbundsmötet sammanträder årligen till vår- och höstmöte samt vid behov till extra möten.

Förbundsmötet sammanträder årligen till vår- och höstmöte samt vid behov till extra möten. 1 Godkänd av arbetsutskottet 3.3.2008 Godkänd av styrelsen 17.3.2008 Godkänd av vårmötet 23.4.2008 SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET rf Årsberättelse 1.1 31.12.2007 1. Allmänt Verksamheten vid Svenska pensionärsförbundet

Läs mer

FÖRBUNDSNYTT. November 2009. Bästa ordförande och sekreterare

FÖRBUNDSNYTT. November 2009. Bästa ordförande och sekreterare 1 FÖRBUNDSNYTT November 2009 Bästa ordförande och sekreterare Här i Södra Finland är det redan vinter, eftersom det snöar rätt ymnigt. Snart har vi jul och nyår, så kanske vi får en vit jul i år. Som det

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

1. Allmänt. Utkast för behandling vid vårmötet 15.4.2009 9.3.2009. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET rf Berättelse 1.1 31.12.2008

1. Allmänt. Utkast för behandling vid vårmötet 15.4.2009 9.3.2009. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET rf Berättelse 1.1 31.12.2008 1 Utkast för behandling vid vårmötet 15.4.2009 9.3.2009 SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET rf Berättelse 1.1 31.12.2008 1. Allmänt Verksamheten vid Svenska pensionärsförbundet rf:s trettiosjätte verksamhetsår

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

b) Medlemssituationen uppdateras som grund för medlemsavgiften 2012. Kontaktperson på förbundet är medlemssekreterare Åsa Barman.

b) Medlemssituationen uppdateras som grund för medlemsavgiften 2012. Kontaktperson på förbundet är medlemssekreterare Åsa Barman. 1 FÖRBUNDSNYTT Brev 4/2011 Bästa ordförande och sekreterare Det här blir det sista Förbundsnytt-brevet för i år. En del är sådant som vi berörde på höstmötet, och en del är nytt. Ni får gärna dela med

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Föreningsmedlemmarna i centrum

Föreningsmedlemmarna i centrum Föreningsmedlemmarna i centrum Verksamhetsplan 2014 Godkänd av höstmötet 13.11.2013 2 Innehållsförteckning: sidan Allmänt 3 Medlemsverksamhet och medlemsvärvning 3 Resor 4 Utbildning och seminarier 5 Projekt

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Pargas Gaming Community rf

Pargas Gaming Community rf Pargas Gaming Community rf STADGAR 1 (7) Stadgar för Pargas Gaming Community rf Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014. Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den. 1 Namn, hemort, språk

Läs mer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010 Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 sidan 1 (2) Verksamhetsåret 2010 var diabetesföreningens 23 verksamhetsår.

Läs mer

FÖRBUNDSNYTT. Brev 1/2011. Bästa ordförande och sekreterare

FÖRBUNDSNYTT. Brev 1/2011. Bästa ordförande och sekreterare 1 FÖRBUNDSNYTT Brev 1/2011 Bästa ordförande och sekreterare Förhoppningsvis har det nya året börjat bra. På förbundet har det nya året satt i gång med fart. Vi sänder trots tidigare utfästelser Förbundsnytt

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Svenska pensionärsförbundets kansli, Annegatan 25 A 3, Helsingfors

Svenska pensionärsförbundets kansli, Annegatan 25 A 3, Helsingfors Svenska pensionärsförbundet rf STYRELSENS MÖTE 6/2015 PROTOKOLL Tid: 22.9.2015 kl. 10.45-12.55 Plats: Svenska pensionärsförbundets kansli, Annegatan 25 A 3, Helsingfors Närvarande: Ole Norrback förbundsordförande,

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland Tid 2015-04-16 kl 18.30 21.00 1-24 Plats: Restaurang Visborg, Visby Sekreterare: Ulf Jönsson Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Ebbe Sundberg 1 Mötets

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde torsdagen den 16 maj 2013 kl.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f.

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 ADMINISTRATION OCH EKONOMI STYRELSEN Vid höstmötet 8.11.2012 valdes följande styrelse och den konstituerade sig 8.1.2013 enligt följande:

Läs mer

Du 55+ Svenska Seniorer kan ge dig ny insikt. Tillsammans med dig vill SSF arbeta för god omsorg och god vård

Du 55+ Svenska Seniorer kan ge dig ny insikt. Tillsammans med dig vill SSF arbeta för god omsorg och god vård Svenska Seniorer kan ge dig ny insikt Du 55+ Du är klok! Du har resurser! Du har erfarenhet! Tillsammans med dig vill SSF arbeta för god omsorg och god vård Svenska Seniorer i Finland arbetar för ett närsamhälle

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den..

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG Förbundsstyrelsen Normalstadgar för RPG-distrikt Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. 1 Ändamål Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG är en ideell

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Sitra Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Sitra Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET RF Styrelsens möte 7/2013 154 178 PROTOKOLL Svenska pensionärsförbundet rf:s styrelsemöte hölls den 4 december 2013 kl. 12.00 15.45 på Svenska pensionärsförbundets kansli på

Läs mer

Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y.

Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y. 1 Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y. Protokoll Årsmöte Tid 30.3.2012 kl 13.00 Plats Seniorpunkten i Smedsby Närvarande 18 medlemmar bilaga 1 1. Mötets öppnande Styrelsens

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND PROTOKOLL 1 (5) Ordinarie andelsstämma kl. 18:00

ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND PROTOKOLL 1 (5) Ordinarie andelsstämma kl. 18:00 ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND PROTOKOLL 1 (5) Ordinarie andelsstämma 25.04.2016 kl. 18:00 Plats Alandica Kultur och Kongress, Mariehamn. Röstlängd Enligt bilaga 1. 1 Andelsstämmans öppnande Förvaltningsrådets

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Madelén Andersson styrelseledamot

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län Sid 1/7 STADGAR FÖR ORRBOTTE S DISTRIKTS SEGLARFÖRBU D ( DSF) FÖRKORT I GAR NDSF Norrbottens Seglarförbund SSF Svenska Seglarförbundet RF Riksidrottsförbundet NIF Norrbottens Idrottsförbund KAP 1. ALLMÄ

Läs mer

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund Stadgar Bilaga 1 Normalstadgar för Distriktsseglarförbund 0 NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKTSSEGLARFÖRBUND (DSF) KAPITEL - OCH PARAGRAFREGISTER Sid KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift... 15 2 Sammansättning...

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND. Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF)

GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND. Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF) GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF) Stadgarna fastställda/ändrade vid distriktsårsmöte den 2016-11-22 Stadgarna har upprättats enligt Svenska Islandshästförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011.

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. DEN SVENSKA TEXTEN ÄR EN ÖVERSÄTTNING. Suomen Rauhanliitto - Finlands

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Föreningarna i fokus Berättelse 2013

Föreningarna i fokus Berättelse 2013 Föreningarna i fokus Berättelse 2013 Innehållsförteckning Förord 4 Vår- och höstmötet 5 Information 6 Medlemsverksamhet 6 Utbildning och kurser 8 Projekt 9 Äldrepolitik och intressebevakning 10 Samarbete

Läs mer

SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET I ÖSTERBOTTEN r.f.

SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET I ÖSTERBOTTEN r.f. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET I ÖSTERBOTTEN r.f. Verksamhetsberättelse och bokslut 2015 Godkänd på SPF Österbottens vårmöte i Övermark 19.4.2016 Sida 2 ALLMÄNT Till SPF Österbotten hör 26 föreningar från

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 2 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012

Läs mer

Namn och hemort. Syfte

Namn och hemort. Syfte STADGAR ÖVERSÄTTNING Suomen Diabetesliitto ry, på svenska Diabetesförbundet i Finland rf FÖRBUNDSKONGRESSEN 17.5.2014 (FÖRHANDSGRANSKAD) Namn och hemort 1 1) Föreningens namn är Suomen Diabetesliitto ry,

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland och dess hemort är Helsingfors.

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 16 mars 2016, kl. 14:15 16:20 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer