Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell"

Transkript

1 Independent Equity Analysis 2 Analytiker: William Celsing Rubrik 5 December 206 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var för sig. Om rubriken inte passar under figuren kan man flytta den hur man vill. Götenehus Group Part Coverage Analysis

2 Introduktion Part Coverage Värdedrivare Historisk Lönsamhet Risk Ledning & Styrelse Hög underliggande efterfrågan och gynnsamma makrofaktorer. Enligt Boverkets prognoser bedöms nyproduktionen av bostäder behöva öka med ca bostäder per år för att tillgodose behovet, vilket är en fördubbling gentemot 205 års siffror. Vidare bedömer Riksbanken att reporäntan är på låga nivåer fram till Sammantaget förväntas detta driva Götenehus (GHUS) omsättningstillväxt och för kommande 2 månader estimeras tillväxten uppgå till 7 %. Förbättrad EBIT-marginal Q3 207E till följd av satsningen mot flerbostadshus, där marginalerna är bättre. Detta i kombination med ökad omsättning gör att EBIT-marginalen förväntas öka till 6,2 %. Handlas till EV/EBIT 7,89x i ett bullscenario för Q3 207E, vilket motiverar 35 % uppsida. Härrörande från högt underliggande behov och optimistiska byggprognoser. Skulle marknadsklimatet förändras och GHUS inte når önskad tillväxt bedöms nedsidan till 3 %, vilket ger en attraktiv risk-reward. Nyrekryteringar och ökning av exploateringsmark. Detta indikerar att bolagets marknadstro är god och att bolaget förbereder för ökade volymer under Q4 och 207. Vidare har EBIT per anställd förbättrats 206, samtidigt som att antalet medarbetare ökat, vilket indikerar att bolagets nya inriktning kan öka lönsamheten ytterligare. ANALYTIKER William Celsing Ahmed Daadooch Adress Hemsida AG Equity Research AB Riddargatan Stockholm GÖTENEHUS Aktiekurs 4,38 v. 50 högsta / lägsta 4,49/4,6 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 376,2 Nettoskuld (MSEK),3 EV (MSEK) 487,5 Sektor Sällanköpsvaror Lista / kortnamn First North / GHUS Nästa rapport UTVECKLING månad 9,66 % 3 månader 0,69 % år 65,30 % YTD 57,66 % HUVUDÄGARE Erik Hemberg Fastighets AB 29,2 % Fam. Runmarker inkl. Bolag 3,2 % Nordea Liv & Pension PBI 8,9 % Fam. Öster inkl. Bolag 8,3 % Nordea Småbolagsfond Norden 6,7 % LEDNING CEO Claes Hansson Styrelseordförande Nils-Erik Danielsson % 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Value Drivers Omsättning EBIT-marginal Satsningen mot flerbostadshus förbättrar EBIT-marginalen Största ägaren ökat innehavet Hög underliggande efterfrågan och gynnsamma makrofaktorer Kunnig och erfaren ledning med högt insiderägande Ökade investeringar inom exploateringsmark

3 Innehåll Investment Thesis 4 Bull- eller Bearscenario 5 SWOT analys & betyg 6 Teknisk Analys 7 Appendix 8 Disclaimer 9 Förtydligande av rating Analyst Groups bull and bear -system syftar till att kort illustrera hur vi ser på utsikterna för ett bolag att lyckas i framtiden. Här så vägs både historiska faktorer och händelser som ligger i framtiden in. Skalan går från bear 5, vilket är det sämsta betyget, till bull 5, vilket är det bästa. Där bear 5 innebär att det är mycket lite som talar för att ett bolag ska lyckas inom det området i framtiden, baserat på historisk data och hur detta förhåller sig till framtiden. Och bull 5 innebär således att det är väldigt mycket som talar för att ett bolag ska lyckas i framtiden, baserat på dess historik. Bolagsbeskrivning GHUS är ett byggbolag som är inriktat på utveckling och byggnation av bostäder. Småhus är den dominerande produkten. Bolaget är indelat i verksamhetsområdena Projektutveckling, Styckehus och Övrigt. Verksamheten är fokuserad mot den svenska marknaden.

4 Investeringscase Byggbolaget GHUS har efter nyemissioner och besparingsåtgärder successivt ökat omsättningen efter finanskrisen, tack vare hög underliggande tillväxt och gynnsamma makrofaktorer. Vidare har EBIT-marginalen förbättrats till följd av satsningen mot projektutveckling, där marginalerna är högre. Således bedöms GHUS, med hög omsättningstillväxt och stigande marginaler, som intressant inför Q4 och 207. Gynnsamt marknadsklimat med hög underliggande efterfrågan. Boverkets senaste prognos för byggbehovet juni 206 är att efterfrågan av nya bostäder bedöms utgöra till 2020, vilket innebär en genomsnittlig årstakt om nya bostäder. Under 205 påbörjades byggnation av ca bostäder, varav var småhus, i Sverige. Således krävs nästintill en fördubbling av nyproducerade bostäder för att tillgodose behovet. Efterfrågan på nyproduktion av bostäder påverkas av räntenivån och enligt Riksbankens prognos oktober 206 fortsätter minusräntan fram till år Detta tyder på att det gynnsamma marknadsklimatet för nyproduktion av bostäder framgent kommer fortsätta, vilket skapar goda förutsättningar till omsättningstillväxt för GHUS. De nya amorteringskraven innebär att personer som köper nyproducerat inte behöver amortera på lån första fem åren, vilket skapar incitament att investera i nyproducerade bostäder Påbörjade nybyggnationer E 207E Småhus Flerbostadshus Strategiska satsningen mot flerbostadshus förbättrar EBIT-marginalen. I takt med att efterfrågan av flerbostadshus har ökat samtidigt som behovet av nya småhus ligger på en historiskt låg nivå valde VD, Claes Hansson, i samband med besparingsåtgärderna 203 att bredda verksamheten genom att satsa på nyproduktion av flerbostadshus. Satsningen innebär att det mer lönsamma segmentet projektutveckling får allt större andel av omsättningen. EBIT-marginalen för Q3 206 R2 var 5,46 % och det är segmenteten projektutveckling som driver en fortsatt förbättring av EBIT-marginalen. Bolagets projektutveckling har historiskt i högkonjunktur haft en EBIT-marginal mellan 6-8 % och vid jämförelse av peers inom projektutveckling har de tvåsiffriga EBIT-marginaler. I takt med att GHUS etablerar sig inom flerbostadshus finns möjligheter till förbättrad EBIT-marginal. För segmentet styckehus har GHUS historiskt EBIT-marginaler mellan 3-5% i högkonjunktur och vid jämförelse med Honkarakenne, som tillverkar småhus är EBIT-marginalerna på minus. Andra onoterade småhustillverkare har ensiffriga marginaler. R Q3 Projektutveckling EBIT-marginal 8,2% 5,9% 7,% % av omsättning 39,4% 5,7% 49,0% Styckehus EBIT-marginal 3,5% 3,5% 4,2% % av omsättning 58,7% 46,2% 49,7% Nyrekrytering och investeringar i exploateringsmark tyder på god marknadstro. Bolaget har under året ökat antalet medarbetare från 77 till 207. Det tyder på att GHUS ser en ökad efterfrågan och förbereder sig för ökade volymer under Q4 och 207, dock kan ökade personalkostnader påverka EBITmarginalen negativt på kort sikt. Vidare har GHUS investerat i exploateringsmark och värdet Q3 206 är 29, (77,5) MSEK, vilket tyder på att GHUS framgent ser ökad orderingång. Etablerat varumärke och 43,6 % insiderägande. GHUS är ett välrenommerat varumärke och har funnits sedan 93. Bolagets VD, Claes Hansson, har suttit på sin post sedan 2006 och är även styrelseledamot i Svenskt Näringsliv. Hansson innehar aktier, motsvarande 0,9 % av aktierna i bolaget, samt teckningsoptioner. Största ägare är Erik Hemberg via bolag som under januari 206 förvärvade ca 3,2 miljoner aktier och totala innehavet uppgår nu till 29,2% av bolaget. Totalt äger styrelse och ledning 43,6 % av GHUS, vilket inger förtroende till aktieägarna och ger incitament till fortsatt värdeskapande. Utdelningshöjning estimeras för 206. GHUS har liknande marginaler som innan finanskrisen, vilket tyder på att bolaget kan uppfylla målsättningen att dela ut 30 % av vinsten. Det innebär att för 206E estimeras GHUS dela ut 0,0 (0,05) kronor per aktie motsvarande en direktavkastning på 2,5 %.

5 Bull- och Bearscenario Bullscenario I bullscenariot drivs omsättningstillväxten av den höga underliggande efterfrågan och gynnsamma makrofaktorer. Vidare estimeras en förbättrad EBIT-marginal till följd av satsningen mot flerbostadshus, där marginaler ärhögre. Handlas i bullscenario till EV/EBIT 7,89x för Q3 207E, motiverar 35 % uppsida. För Q3 206 R2 var omsättningen 858,7 MSEK, vilket innebär en omsättningsökning på 35,9 %. För Q3 207E R2 estimeras att tillväxten stabiliseras kring 7 % vilket är i linje vad GHUS haft historiskt under högkonjunktur. Det innebär bolaget når samma omsättning som senaste högkonjunkturen Omsättningstillväxten drivs till stor del av den höga underliggande efterfrågan. EBITmarginalen för Q3 206 R2 var 5,46 %, vilket är nära den toppnotering på 5,64 % som bolaget hade För Q3 207E R2 estimeras en EBIT-marginal på 6,2 % vilket motsvarar toppnoteringen 2007 korrigerat för den ökade andelen av de mer lönsamma segmentet projektutveckling i relation till omsättningen. Med en EV/EBIT på 7,89x för Q3 207E anses värderingen attraktiv givet bolagets höga tillväxt och stigande marginaler. I dagsläget handlas GHUS till EV/EBIT på 0,59x Q3 206, vilket ger en uppsida på 35 %. Bullscenario R Q3 206 Q3 207E Omsättning MSEK ,7 005 Omsättningstillväxt % 2,% 35,9% 7% Projektutveckling % av omsättning 39,4% 5,7% 55% EBIT-marginal 5,64% 5,46% 6,2% EV/EBIT 8,0 0,59 7,89 Bearscenario I bearscenariot avtar omsättningstillväxten till följd av att efterfrågan på GHUS produkter minskar på grund av ökad konkurrens och stigande räntor. Vidare leder ökade personalkostnader till lägre EBIT-marginal. Handlas i bearscenario till EV/EBIT 2,2x för Q3 207E, motiverar 3 % nedsida. För Q3 207E R2 estimeras omsättningstillväxten nå 5 %, vilket är i linje vad GHUS haft historiskt under år där reporäntan varit i intervallet 0 2 %.. För Q3 207E R2 estimeras en EBIT-marginal på 4,5 % till följd av stigande personalkostnader och sämre marginaler inom segmentet styckehus. Vidare leder ökad konkurrens inom projektutveckling till att andelen av segmentet projektutveckling fortsätter på samma nivå som Q3 206 R2. Med en EV/EBIT på 2,2x för Q3 207E anses värderingen hög givet bolagets nuvarande värdering och försämrade makrofaktorer. Skulle marknadsklimatet förändras och GHUS inte når önskad tillväxt estimeras nedsidan till 3 %, vilket ger en relativt attraktiv risk-reward. Det får vidare ses osannolikt att makrofaktorer förändras under 207 med hänvisning till tidigare nämnda prognoser från Boverket och Riksbanken. Bearscenario R Q3 206 Q3 207E Omsättning MSEK ,7 90,6 Omsättningstillväxt % 2,% 35,9% 5% Projektutveckling % av omsättning 39,4% 5,7% 5,7% EBIT-marginal 5,64% 5,46% 4,5% EV/EBIT 8,0 0,59 2,2 Mulipelvärdering Lägre transaktionsmultipel för liknande konkurrent. Bolaget BWG Homes, där Älvsbyhus och Smålandsvillan ingår, blev sommaren 204 uppköpta av OBOS. BWG Homes får ses som en relevant peer till GHUS, eftersom relationen mellan projektutveckling och styckehus, i likhet med GHUS, motsvarar ca 50 % av omsättningen vardera. BWG Homes värderades vid transaktionen till EV/EBIT 8,5, vilket är lägre än vad GHUS värderas Q3 206 R2. Det får dock ses rimligt, med tanke på förändringar i underliggande efterfrågan och makrofaktorer, gentemot sommaren 204. Vidare bedöms att P/E- och EV/EBIT-multiplarna för branschen i helhet har ökat sedan sommaren 204, vilket således gör jämförelsen missvisande. De bolag GHUS vidare jämförs med är byggbolagen JM, Magnolia Bostad och Bonava. Bolagen är samtliga verksamma inom projektutveckling och är således relevanta att jämföra med även fast de är fokuserade inom olika områden och skiljer sig åt i börsvärde. Handlas med 3 % rabatt mot peers sett till EV/EBIT. Detta bedöms vara rimligt då GHUS har betydligt lägre EBIT-marginal. I takt med att bolagets projektutveckling i relation till omsättning ökar blir dock en allt större uppsida motiverad. Satsningen mot projektutveckling bedöms således som rätt väg att gå för GHUS. Q3 206 R2 BV (MSEK) P/E P/B EV/EBIT EBITmarg. JM ,64 4,24 0,68,84% Magnolia Bostad ,46 4,40,64 3,84% Bonava ,60 3,0 3,46 0,54% Genomsnitt 5,20 3,88,92 8,07% Götenehus 380,5,82 2,50 0,59 5,46%

6 SWOT-Analys Strengths Etablerat och välrenommerat varumärke. Stigande marginaler till följd av etablering inom flerbostadshus. Högt insiderägande med erfaren styrelse och ledning. Weaknesses Under lågkonjunkturer har bolaget historiskt haft det svårt att uppnå lönsamhet. Bolaget har historiskt haft sämre marginaler inom projektutveckling än peers. Opportunities Gynnsamt marknadsklimat och hög underliggande efterfrågan. Undantaget från amorteringskravet första fem åren vid köp av nyproduktion skapar incitament för att köpa nyproducerade bostäder. Threats Ett förändrat konjunkturläge med högre räntenivå skulle påverka GHUS negativt. Ökad konkurrens från större aktörer på marknaden. Brist på erfarna byggnadsingenjörer kan påverka GHUS framtida tillväxt. Betyg Värdedrivare Historisk Lönsamhet Risk Ledning & Styrelse Härrörande från positiva makrofaktorer och hög underliggande efterfrågan finns möjlighet till omsättningstillväxt. Vidare driver satsningen inom flerbostadshus förbättrad EBIT-marginal. Byggbranschen är konjunkturkänslig och under lågkonjunktur har GHUS historiskt haft svårigheter att uppnå lönsamhet, vilket drar ner betyget. GHUS är beroende av gynnsamma makrofaktorer och påverkas i hög grad av ränteläget. Konkurrensen får ses som hög både inom projektutveckling och styckehus och kan således påverka GHUS framgent genom lägre tillväxt. Högt insiderägande (43,6 %), kompetent ledning och en erfaren styrelse motiverar en hög rating. Marginaler över marknadssnittet inom styckehus höjer betyget. Overall view GHUS befinner sig i stark tillväxttrend med stigande EBIT-marginaler. Värdering är attraktiv i rådande högkonjunktur, men kan snabbt ändras i takt med förändrat konjunkturläge vilket måste tas i beaktande.

7 Teknisk Analys Graf trend Motstånd bruten och den uppåtgående trenden fortsätter Götenehus Group har i över ett års tid handlats i en positiv primärtrend och aktien har i år stigit mer än 55 %. Trenden har inte brutits och ser ut att fortsätta i samma riktning med potential att nå prisnivåer runt 5 SEK på längre sikt. Aktien har nyligen brutit upp från en motståndslinje runt 4,3 SEK nivån. Nivån agerar nu som stöd istället. RSI(4) har varit stigande senaste veckan och är just nu runt 72 nivån, vilket kan tolkas som att aktien är något överköpt, men med det nya stödet runt 4,3 bedöms en potentiell rekyl vara liten. Aktuell kurs 4.43 SEK RSI (4) 72 Trading Range 4 / 5 SEK MACD gav en positivt köpsignal den 5 december när signallinjen korsades underifrån. Volymen har ökat något senaste veckan i samband uppgången från 4 kronors nivån vilket tolkas positivt. Handel baserat på MACD(26,2) har testats, där köp sker varje gång MACD korsar signallinjen underifrån och sälj då den korsar ovanifrån, eller när stop loss på 5 % under inköpskursen triggas. Testet gav en vinst på 94 % under ett år från 8 dec 205 till 8 dec 206, beräknat med ett courtage på0, %. Långsiktigt så ser aktien positiv ut ur ett tekniskt perspektiv. Både trendkanalen och MA200 pekar uppåt vilket tolkas som en positiv uppåtgående trend. Närmsta horisontella stödnivå är runt 4,3 SEK och nästa på 3,2 SEK, dock kan både MA200 och trendkanalen agera som stöd på nivåer runt SEK i nuläget. Vid köp på dagens nivåer passar en S/L på runt 4,2 SEK strax under stödlinjen bra. Stöd/Motstånd 4 / 4.55 SEK Stop-loss 4.2 SEK Teknisk syn kort sikt Positiv Teknisk syn lång sikt Positiv

8 Appendix Q3 206 Omsättning MSEK 659,903 54,4 562,7 580,3 74,8 858,7 Bruttoresultat MSEK 94,63 65,9 72,886 90, 8,9 49,5 Rörelseresultat MSEK 3,676-3,4-6, 24,5 33,7 46,9 Resultat Före Skatt MSEK -9,86-49,9-22,5 3,9 28,4 43,3 Resultat Hänföring Aktieägare MSEK -7,7-49,6-5,6 8,2 2,2 32,6 Vinst/Aktie SEK -,24-8,7-0,28 0,094 0,244 0,375 Antal Aktier Milj 6,05 6,05 86,98 86,982 86,982 86,982 Utdelning SEK ,05 0,05 Immateriella tillgångar MSEK 27,403 28,5 23, ,8 22,2 Materiella tillgångar MSEK 62,795 72, 53,4 48,8 46,8 54 Finansiella tillgångar MSEK 0,77 0,4 25,9 23,7 6,9 8,9 Summa Anläggningstillgångar MSEK 90, ,5 86,5 85, Kassa/Bank MSEK 33,54 4,5 43,4 42,4 67,2 52,7 Summa Omsättningstillgångar MSEK 536, ,9 439,4 349, 362,6 457 Summa Tillgångar MSEK 627, ,9 542,4 444,6 449, 542, Summa Eget Kapital MSEK 06,758 57,2 07,4,4 34,9 54,4 Långfristiga Skulder MSEK 326,76 35,3 290,6 200, 39, 58 Kortfristiga Skulder MSEK 94, ,4 44,4 33, 75, 229,7 Summa Eget Kapital MSEK 627, ,9 542,4 444,6 449, 542, Nettoskuld MSEK 366, ,2,3 Kassaf LöpandeVerk MSEK -87,32-35,3 9,9 09,2 90,8 64,2 Kassaf Investeringsverk MSEK -5,093 4,9 -,7-0,3-3,8 -,8 Kassaf Finansieringsverk MSEK 95,268,7-5,2-09,9-62,2-24 Åretskassaflöde MSEK 2,855-28, ,8 28,4 FrittKassaflöde MSEK -92,43-30,4 90,2 08, ,4

9 Ansvarsbegränsning Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG. Intressekonflikter och opartiskhet För att säkerställa Analyst Groups oberoende har Analyst Group inrättat interna regler för analytiker, utöver detta så har alla analytiker undertecknat avtal i vilket de är skyldiga att redovisa alla eventuella intressekonflikter. Dessa har utformats för att säkerställa att KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 206/958 av den 9 mars 206 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/204 vad gäller tekniska standarder för tillsyn för de tekniska villkoren för en objektiv presentation av investeringsrekommendationer eller annan information som rekommenderar eller föreslår en investeringsstrategi och för uppgivande av särskilda intressen och intressekonflikter efterlevs. För fullständiga regler för våra analytiker se: Bull and Bear- Rekommendationer Rekommendationerna i form av bull alternativt bear syftar till att förmedla en övergripande bild av Analyst Groups åsikt. Rekommendationerna är utarbetade genom noggranna processer bestående av kvalitativ research och övervägning samt diskussion med andra kvalificerade analytiker. Definition Bull Bull är en metafor för en positivt inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en positiv framtidsutveckling för bolaget. Definition Bear Bear är en metafor för en pessimistisk inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en negativ framtidsutveckling för bolaget. Övrigt AG har inte mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen. Analytiker äger inte aktier i bolaget. Analysen har ingen planerad uppdatering. Upphovsrätt Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är AG Equity Research AB egendom ( AG Equity Research AB ). Delning, spridning eller motsvarande till en tredje part är tillåtet under förutsättning att analysen delas i oförändrad form.

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Technical Analysis Analyst: Ahmed Daadooch 8 March 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

New Nordic Healthbrands

New Nordic Healthbrands Technical Analysis Analysts: Jesper Carlsson 9 March 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Simon Skålberg 9 Jan. 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Technical Analysis Analysts: Adam Röjdemark 4 Mars 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Jonathan Engman 03/06/6 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Finepart Sweden AB Futura storlekz 9.

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Finepart Sweden AB Futura storlekz 9. Part Coverage Equity Analysis Analytiker: John Kleven Falck 3 oktober Rubrik 206 Rubrik Rubrik 2 Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Carl Becht 5-- Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var för

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analysts: Sebastian Karlsson & Staffan Bülow 29/03/206: 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Jonathan Engman & Karl Österberg March 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Uniflex AB. Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in din egna tabell

Uniflex AB. Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analyst: Karl Österberg Rubrik 26 maj 206 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Reda Ben Larbi Rubrik Teknisk analytiker: Carl Becht Rubrik Rubrik Rubrik 7 Januari 07 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr, november 06 Independent Equity Analysis Bulls & Bears Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Eric Stussare & Robert Ydenius 0 March 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni

Läs mer

Bredband2 (BRE2) Omsättning och EBIT-marginal. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå

Bredband2 (BRE2) Omsättning och EBIT-marginal. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå Bredband2 (BRE2) 1 ANALYTIKER Filip Düsing Markus LevéenPehrson BREDBAND 2 Aktiekurs 1,03 v. 52 högsta / lägsta 1,07/0,57 Antal aktier 701 001 647 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) 715,02 MSEK -43,29

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr 5, Juli 207 Independent Equity Analysis 2 Bulls & Bears 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Dala AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management High yield. Trots en relativt låg payout ratio (35%) förväntas bolaget ge en direktavkastning

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: C hristoffer Ström, Reda Ben Larbi 8 December 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analytiker: Johan Eriksson & Eric Stussare 28/0/5 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9.

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Fredrik Elliot & Alexander Ristiniemi 6//5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

CybAero. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

CybAero. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis CybAero Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Avtal med kinesiska AVIC med ordervärde på minst 700 MSEK. Avtalet omfattar 80 system och

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analysts: John Kleven Falck & Victor Björk Lindström 206-03-4 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura

Läs mer

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Envirologic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management En enorm potentiell marknad på 10 miljarder SEK för Envirologic i Europa Bolaget har

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Nino Merckling 05/0/6 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis TagMaster Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Rekordåret 2014 gav en omsättningstillväxt på 19.7% 2014 var det bästa året någonsin för

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analyst: Carl Becht Rubrik 206/0/2 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din

Läs mer

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Drillcon AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Storägaren Traction har sedan den 19e december ökat sitt aktieinnehav från 49,9 % till

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% ework Group AB 1 ANALYTIKER Gustaf Nordenlöw Daniel Nilsson ework Group AB Aktiekurs 4.50 v. 49 högsta / lägsta 5.5 / 4 Antal aktier 1 18 55 Börsvärde (MSEK) 1280.4 Nettoskuld (MSEK) - 2.13 EV (MSEK) 1253.34

Läs mer

JLT Mobile Computers. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

JLT Mobile Computers. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Fredrik Östlind Rubrik Rubrik Teknisk analytiker: Jesper Carlsson Rubrik Rubrik 07-03-06 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Johan Lundström, Victor Hansson 06-0-0 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Valdemar Olin 06-0-04 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Johan Lundström & Victor Hansson 6/0/06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Fredrik Östlind, Christoffer Ström Rubrik December 06 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och

Läs mer

Novus Group International

Novus Group International Novus Group International 1 ANALYTIKER Gustaf Nordin BOLAGETS NAMN Aktiekurs 3 v. 52 högsta / lägsta 3,51/1,61 Antal aktier 10 372 250 Börsvärde (MSEK) 31,11 Nettoskuld (MSEK) -8,4 EV (MSEK) 22,71 Sektor

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Gaming Corps. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Gaming Corps. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Part Coverage Equity Analysis Analytiker: Sebastian Karlsson 4 oktober 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Johan Eriksson & Eric Stussare 04//5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eolus Vind Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management P/B på 0,82 ger god substansrabatt. Branschsnittet för svenska vindkraftsbolag uppgår till

Läs mer

Boule Diagnostics Part Coverage Analysis

Boule Diagnostics Part Coverage Analysis 1 1 Independent Equity Research 2 1 Analytiker: Fredrik Östlind, Daniel Nilsson Rubrik 29 November 2016: Rubrik Rubrik Rubrik 1 1 1 2 1 1 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analytiker: Sebastian Lindeborg, Teknisk analys: Davud Serezlic Rubrik 5 November 26 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera

Läs mer

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Sportamore AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Notering på Nasdaq OMX Small Cap under Q2 2015. Byte av lista öppnar upp för institutionella

Läs mer

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5 Independent Analysis Part- Coverage MedCap AB Kassa på 50 MSEK öppnar upp för framtida förvärv Efter genomförd nyemission har MedCap AB stärkt kassan och ger ett förvärvsutrymme på cirka 100 MSEK. Framtidsutsikter

Läs mer

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis Elverket Vallentuna Value

Läs mer

Auriant Mining. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Auriant Mining. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Auriant Mining Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Auriant gjorde en förlust på 109 MSEK för Q1-Q3 2014. Företaget har gjort en förlust

Läs mer

Unlimited Travel Group AB

Unlimited Travel Group AB Independent Equity Analysis Analytiker: Carl Becht och Nino Merckling Rubrik 05--0 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och

Läs mer

Nordic Leisure. Kassa som andel av balansomslutning. Omsättning MSEK. Independent Equity Analysis

Nordic Leisure. Kassa som andel av balansomslutning. Omsättning MSEK. Independent Equity Analysis Nordic Leisure 1 ANALYTIKER Victor Väggö Christian Erlandsson NORDIC LEISURE Aktiekurs 5,40 52 v högsta / lägsta 7,65/2,50 Antal aktier 56 610 31 Börsvärde (MSEK) 302,7 Nettoskuld (MSEK) -105,5 EV (MSEK)

Läs mer

INVISIO Communications AB

INVISIO Communications AB Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis INVISIO Communications AB

Läs mer

Independent Equity Analysis 17 april 2017

Independent Equity Analysis 17 april 2017 17 april 2017 1 ANALYTIKER Erik Jesper Ivarsson Wijk John Carl Becht Johnsson BOLAGETS NAMN Aktiekurs 5.45 52 v högsta / lägsta 6.00/4.04 Antal aktier 41 827 279 Börsvärde (MSEK) 227.96 Nettoskuld (MSEK)

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Nino Merckling 7 Maj 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr, oktober 6: Independent Equity Analysis Bulls & Bears Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna

Läs mer

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis RusForest Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management RusForest är nu nästintill skuldfritt och med en justerad nettokassa för år 2014 på 81,7

Läs mer

Shelton Petroleum AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Shelton Petroleum AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar Var vänlig ta i del slutet av av våra rapportendfddddddawwwwww ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten Bull or Bear Independent Analysis Shelton Petroleum

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Bull or Bear 2 Analytiker: Patrik Olofsson 07/0/5 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna

Läs mer

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Vindico Security Möjlig uppsida på 100% om resultatmål uppnås. Ledningen uppskattar företagets omsättning till 25 miljoner och marginalen till 8-10% om 3 år. Det är en

Läs mer

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Verkstad Sverige 7 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 7. Högsta/Lägsta (1M)./1. Antal aktier (m)

Läs mer

Independent Equity Analysis 6 April 2017

Independent Equity Analysis 6 April 2017 April 2017 1 ANALYTIKER Gustav Erik Ivarsson Furenmo John Johnsson NGS Group Aktiekurs 205.0 52 v högsta / lägsta 215.0 / 17.0 Antal aktier 2 255 717 Börsvärde (TSEK) 42 422 Nettoskuld (TSEK) -20 437 EV

Läs mer

Independent Equity Analysis 21 mars 2017

Independent Equity Analysis 21 mars 2017 21 mars 217 1 ANALYTIKER Erik Jesper Ivarsson Wijk John Andreas Johnsson Israelsson ZetaDisplay Aktiekurs 17. 52 v högsta / lägsta 21./6.5 Antal aktier 13 834 582 Börsvärde (MSEK) 224.9 Nettoskuld (MSEK)

Läs mer

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Hälsovård Sverige 4 september 23 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 2.95 Högsta/Lägsta (2M) 6.5/8.23

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr 4, april 07 Independent Equity Analysis Bulls & Bears Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

NEPA. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå. Omsättning (MSEK)

NEPA. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå. Omsättning (MSEK) NEPA 1 ANALYTIKER Nils Betsholtz Jesper Carlsson BOLAGETS NAMN Aktiekurs 128 52 v högsta / lägsta 138,75/56 Antal aktier 7 148 351 Börsvärde (MSEK) 914 Nettoskuld (MSEK) -56 EV (MSEK) 859 Sektor Lista

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Independent Equity Analysis 15 Januari 2017

Independent Equity Analysis 15 Januari 2017 15 Januari 1 ANALYTIKER Erik Valentino Ivarsson Rogic John Johnsson NET GAMING Aktiekurs 1, 52v högsta / lägsta 11,25/2,25 Antal aktier 57 525 Börsvärde (MSEK) 584 Nettoskuld (MSEK) -59 EV (MSEK) 525 Sektor

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2017

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2017 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2017 Januari-mars 2017 Nettoomsättningen ökade med 37 procent och uppgick till 258 mkr (188). Rörelseresultatet ökade med 54 procent till 16,2 mkr (10,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Swedencare. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Swedencare. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Mark Siöstedt & Alex Winström Rubrik 6 December 06 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell INDEPENDENT EQUITY ANALYSIS Analytiker: Ola Dahlbom & Erik Lyrvall 7/0/5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Mindmancer. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst

Mindmancer. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst Bull or Bear Independent Analysis Mindmancer Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst har köpts upp av Nokas.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Independent Equity Analysis 28 Mars 2017

Independent Equity Analysis 28 Mars 2017 28 Mars 2017 1 ANALYTIKER Erik Daniel Ivarsson Nilsson John Cecilia Johnsson Skoglund ABSOLENT GROUP AB Aktiekurs 124.00 52 v högsta / lägsta 164.00/101.25 Antal aktier 11,300,000 Börsvärde (MSEK) 1,415

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analyst: Carl Becht Rubrik 206-04-8 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

ME2030 - Företagsvärdering

ME2030 - Företagsvärdering ME2030 - Företagsvärdering 31/3 Analys av historik II, Strategisk analys Jens Lusua Investerat kapital OA-OL Investerat kapital NOA Rörelsefrämmande tillgångar Total funds invested Total funds invested

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Part Coverage Equity Analysis 2 Analyst: Martin Ståhl 26 April 206: 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2016

Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Juli-september 2016 Nettoomsättningen ökade med 36 procent och uppgick till 191 mkr (141). Rörelseresultatet ökade med 53 procent till 11,2 mkr (7,3). Rörelsemarginalen

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 21,8 procent och uppgick till 150 mkr (123). Rörelseresultatet ökade till 5,6 mkr (4,7). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Independent Equity Analysis 18 April 2017

Independent Equity Analysis 18 April 2017 18 April 2017 1 ANALYTIKER Erik Nils Betsholtz Ivarsson John Analytikern Johnsson äger aktier i bolaget BOLAGETS NAMN Aktiekurs 1,63 52 v högsta / lägsta 1,92/1,54 Antal aktier 18 003 635 Börsvärde (MEUR)

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer