Anvisningar från arbetsgruppen för myndighetsrapportering gällande rapportering av försäkringsuppgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar från arbetsgruppen för myndighetsrapportering gällande rapportering av försäkringsuppgifter"

Transkript

1 Utkast 1 (152) Anvisningar från arbetsgruppen för myndighetsrapportering gällande rapportering av försäkringsuppgifter Innehåll VA Resultat- och balansräkningar... 2 VB Tabeller för noter till bokslutet VC Nyckeltalstabeller VD Solvens VE Ansvarsskuld VF Täckning av ansvarsskuld VG Försäkringsanstalternas placeringar VH Försäkringsbolags verksamhet i utlandet VI Uppföljning av placeringsverksamheten VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring VK Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser VM Försäkringsbolags statistikuppgifter VN Utredning av trafikförsäkringspremier VO Soliditet i pensionskassor med tilläggspensionsverksamhet VP Utredning av arbetspensionsbolags försäkringsrörelse

2 VA Resultat- och balansräkningar Genom VA-rapporteringen insamlas uppgifter om resultat- och balansräkningar enligt försäkringsanstalternas bokslut. Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och sammanställandet av försäkringsstatistik. 2 (152) Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt: Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkate gorier VA01a Resultaträkning (arbetspensionsförsäkringsbolag) 401, 435, 436 VA01b Resultaträkning (livförsäkringsbolag) 410 VA01c Resultaträkning (skadeförsäkringsbolag) 420 VA01e Resultaträkning (pensionskassor) 442, 443, 444 VA01f Resultaträkning (pensionsstiftelser) 451, 452, 453 VA02 Balansräkning Aktiva (försäkringsbolag) 401, 410, 420, 435, 436 VA02g Balansräkning Aktiva (pensionskassor 442, 443, 444, 451, och -stiftelser) 452, 453 VA03 Balansräkning Passiva 401, 410, 420, 435, (försäkringsbolag) 436 VA03e Balansräkning Passiva (pensionskassor) 442, 443, 444 VA03f Balansräkning Passiva (pensionsstiftelser) 451, 452, 453 Tabellerna VA01a, VA01b, VA01c, VA02 och VA03 ska lämnas ifyllda till Finansinspektionen tio dagar före revisionen utförs i försäkringsbolaget, dock senast den 31 mars. Tabellerna VA01e, VA01f, VA02g, VA03e och VA03f ska lämnas ifyllda till Finansinspektionen tio dagar innan revisionen utförs i försäkringsanstalten, dock senast den 30 april. Definitionerna av de olika posterna i resultat- och balansräkningarna finns i följande punkter i föreskrifterna och anvisningarna: Arbetspensions-, liv- och skadeförsäkringsbolag: Föreskrifter och anvisningar till försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer för försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag ( , Dnr 2/002/2008, inkl. senare ändringar), kapitel 6 (Bokföring, bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse). Pensionskassor: Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor ( Dnr 4/002/2007, inkl. senare ändringar), kapitel 1 (Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i pensionskassor) och kapitel 4 (Finansmarknadsinstrument). Pensionsstiftelser: Föreskrifter och anvisningar till pensionsstiftelser ( Dnr 4/002/2007, inkl. senare ändringar), kapitel 1 (Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i pensionsstiftelser) och kapitel 4 (Finansmarknadsinstrument).

3 3 (152) Penningvärdena ska alltid anges i tusen euro. Värden anges endast i gula celler. I celler med vit bakgrundsfärg utförs automatiska aritmetiska operationer. Cellerna med grå bakgrundsfärg hör till dataområdet, men de ska inte fyllas i. VA01a Resultaträkning (arbetspensionsförsäkringsbolag) Redovisningsexpert Pirjo Saarelainen ansvarar för definitionerna i tabellen. Kolumnkoderna i tabell VA01a Radkoderna i tabell VA01a R 1005 R 1006 R 1007 R 1030 R 1035 R 1040 R 1045 R 1020 R R R R 1050 R 1055 R 1060 R 1070 R 1080 R 1090 R 10 R 2010 R 2020 Värde Värdena i kolumnerna ska anges i tusen euro. Värdena på raderna ska anges med förtecken enligt resultateffekten. Premieinkomst Statens andel På denna rad rapporterar Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt statens andel av premieinkomsten Folkpensionsanstaltens andel På denna rad rapporterar Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt Folkpensionsanstaltens andel av premieinkomsten Intäkter av placeringsverksamheten Andel av nettointäkterna av placeringsverksamheten Uppskrivning av placeringar/orealiserade värdeökningar Övriga försäkringstekniska intäkter Ersättningskostnader, egen andel = R Utbetalda ersättningar Statens andel Sjömanspensionskassan redovisar statens andel separat från de utbetalda ersättningarna. Förändring i ersättningsansvaret Förändring i premieansvaret Förändring i avsättningar (SPK) Förändring i avsättningar gäller endast Sjömanspensionsskassan. Posten delas inte in i förändringar i premieansvaret och ersättningsansvaret. Driftskostnader Kostnader för placeringsverksamheten Korrigering av uppskrivning av placeringar/orealiserade värdeminskningar Övriga försäkringstekniska kostnader Försäkringstekniskt resultat/bidrag = summa (R ) Övriga intäkter Övriga kostnader

4 R 2025 R 20 R 3010 R R R 3020 R 30 R 4010 R R R 4020 R R R 4030 R 50 Inkomstskatter för den egentliga verksamheten Vinst (förlust) före extraordinära poster = summa (R 10, 2010, 2020, 2025) Extraordinära poster totalt = R Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Inkomstskatter för extraordinära poster Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter = summa (R 20, 3010, 3020) Bokslutsdispositioner totalt = summa R , Förändring av avskrivningsdifferens Förändring av reserver Inkomstskatter totalt = R Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder Latent skatt Övriga direkta skatter Räkenskapsperiodens vinst (förlust) = summa (R 30, 4010, 4020, 4030) 4 (152) VA01b Resultaträkning (livförsäkringsbolag) Redovisningsexpert Pirjo Saarelainen ansvarar för definitionerna i tabellen. Kolumnkoderna i tabell VA01b Värde Värdena i kolumnerna ska anges i tusen euro. Radkoderna i tabell VA01b Värdena på raderna ska anges med förtecken enligt resultateffekten. R 1005 R R R 1030 R 1040 R 1045 R 1020 R Premieinkomst, egen andel = R Premieinkomst Återförsäkrarnas andel av premieinkomsten Intäkter av placeringsverksamheten Uppskrivning av placeringar/orealiserade värdeökningar Övriga försäkringstekniska intäkter Ersättningskostnader, egen andel = summa (R ) Utbetalda ersättningar

5 R R R R 1050 R R R 1060 R 1070 R 1080 R 1090 R 10 R 2010 R 2020 R 2025 R 20 R 3010 R R R 3020 R 30 R 4010 R R R 4020 R R R 4030 R 50 Återförsäkrarnas andel av utbetalda ersättningar Förändring i ersättningsansvaret Återförsäkrarnas andel av förändringen i ersättningsansvaret Förändring i premieansvaret, egen andel Förändring i premieansvaret Återförsäkrarnas andel av förändringen i premieansvaret Driftskostnader Kostnader för placeringsverksamheten Korrigering av uppskrivning av placeringar/orealiserade värdeminskningar Övriga försäkringstekniska kostnader Försäkringstekniskt resultat/bidrag = summa (R ) Övriga intäkter Övriga kostnader Inkomstskatter för den egentliga verksamheten Vinst (förlust) före extraordinära poster = summa (R 10, 2010, 2020, 2025) Extraordinära poster totalt = R Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Inkomstskatter för extraordinära poster Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter = summa (R 20, 3010, 3020) Bokslutsdispositioner totalt = R Förändring av avskrivningsdifferens Förändring av reserver Inkomstskatter totalt = R Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder Latent skatt Övriga direkta skatter Räkenskapsperiodens vinst (förlust) = summa (R 30, 4010, 4020, 4030) 5 (152) VA01c Resultaträkning (skadeförsäkringsbolag) Redovisningsexpert Pirjo Saarelainen ansvarar för definitionerna i tabellen. Kolumnkoderna i tabell VA01c Värde Värdena i kolumnerna ska anges i tusen euro. Radkoderna i tabell VA01c

6 Värdena på raderna ska anges med förtecken enligt resultateffekten. 6 (152) R 1005 R R R R R R R 1010 R 1015 R R R R R R 1020 R 1025 R 1030 R 1035 R 1040 R 10 R 1510 R 1515 R 1520 R 1525 R 2010 R 2020 R 20 R 3010 R R R 3020 R 30 Premieintäkter, egen andel = R Premieinkomst Återförsäkrarnas andel av premieinkomsten Premieinkomst, egen andel = R Förändring i premieansvaret Återförsäkrarnas andel av förändringen i premieansvaret Förändring i premieansvaret, egen andel = R Övriga försäkringstekniska intäkter Ersättningskostnader, egen andel = R Utbetalda ersättningar Återförsäkrarnas andel av utbetalda ersättningar Förändring i ersättningsansvaret Återförsäkrarnas andel av förändringen i ersättningsansvaret Förändring i ersättningsansvaret, egen andel = R Förändring i garantiavgiftsposten Driftskostnader Övriga försäkringstekniska kostnader Försäkringstekniskt bidrag/resultat före förändring i utjämningsposten = summa (R 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030) Förändring i utjämningsbeloppet Försäkringstekniskt resultat/bidrag = summa (R ) Intäkter av placeringsverksamheten Orealiserade värdeökningar i placeringsverksamheten Kostnader för placeringsverksamheten Orealiserade värdeminskningar i placeringsverksamheten Övriga intäkter Övriga kostnader Vinst (förlust) före extraordinära poster = summa (R 10, R ) Extraordinära poster totalt = R Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Inkomstskatter för extraordinära poster Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter = summa (R 20, 3010, 3020)

7 7 (152) R 4010 R R R 4020 R R R 4030 R 50 Bokslutsdispositioner totalt = R Förändring av avskrivningsdifferens Förändring av reserver Inkomstskatter totalt = R Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder Latent skatt Övriga direkta skatter Räkenskapsperiodens vinst (förlust) = summa (R 30, 4010, 4020, 4030) VA01e Resultaträkning (pensionskassor) Redovisningsexpert Pirjo Saarelainen ansvarar för definitionerna i tabellen. Kolumnkoderna i tabell VA01e Radkoderna i tabell VA01e R 1005 R R R R R 1030 R 1040 R 1020 R R R R R R R R 1050 R R Värde Värdena i kolumnerna ska anges i tusen euro. Värdena på raderna ska anges med förtecken enligt resultateffekten. Premieinkomst totalt = summa (R ) Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för medlemmarna För premiebaserade arrangemang Intäkter av placeringsverksamheten Uppskrivning av placeringar/orealiserade värdeökningar Ersättningskostnader totalt = summa (R ) Utbetalda ersättningar, lagstadgade pensioner Förändring i ersättningsansvaret, lagstadgade pensioner Utbetalda ersättningar, övriga pensioner Förändring i ersättningsansvaret, övriga pensioner Förändring i ersättningsansvaret för premiebaserade arrangemang, övriga pensioner Förändring i ersättningsansvaret för premiebaserade arrangemang Överföring av ansvar Förändring i premieansvaret totalt = summa (R , , ) Förändring i premieansvaret, lagstadgade pensioner Förändring i premieansvaret, övriga pensioner

8 R R 1083 R R R R R R 1093 R R R 1096 R 1070 R 1080 R 10 R 2010 R 2020 R 20 R R 4020 R R R 4030 R 4040 R R R 50 Förändring i premieansvaret för premiebaserade arrangemang Åter- och kreditförsäkrare totalt = summa (R ) Återförsäkringspremier Premier för premiekreditförsäkringar Ersättningar Andel av förändringen i ersättningsansvaret Andel av förändringen i premieansvaret Förändring av ansvarsunderskottet totalt = R Förändring i ansvarsunderskottet, lagstadgade pensioner Förändring i ansvarsunderskottet, övriga pensioner Omkostnader Kostnader för placeringsverksamheten Korrigering av uppskrivning av placeringar/orealiserade värdeminskningar Försäkringstekniskt resultat/bidrag = summa (R ) Övriga intäkter Övriga kostnader Överskott (underskott) av den egentliga verksamheten = summa (R 10, 2010, 2020) Förändring av reserver Inkomstskatter totalt = R Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder Latent skatt Övriga direkta skatter Interna överföringar totalt = R Interna överföringar/lagstadgade pensioner Interna överföringar/övriga pensioner Räkenskapsperiodens överskott (underskott) = summa (R 20, , 4020, 4030, 4040) 8 (152) VA01f Resultaträkning (pensionsstiftelser) Redovisningsexpert Pirjo Saarelainen ansvarar för definitionerna i tabellen. Kolumnkoderna i tabell VA01f Radkoderna i tabell VA01f Värde Värdena i kolumnerna ska anges i tusen euro. Värdena på raderna ska anges med förtecken enligt resultateffekten.

9 R 1005 R R R R 1030 R 1040 R 1020 R R R R R R R R 1032 R 1083 R R R R 1093 R R R 1096 R 1070 R 1080 R 10 R 2010 R 2020 R 20 R R 4020 R R R 4030 R 4040 R R Premieinkomst totalt = summa (R , , ) Understödsavgifter för lagstadgade pensioner Understödsavgifter för övriga pensioner Understödsavgifter för premiebaserade arrangemang Intäkter av placeringsverksamheten Uppskrivning av placeringar/orealiserade värdeökningar Ersättningskostnader totalt = summa (R ) Utbetalda ersättningar, lagstadgade pensioner Förändring i pensionsansvaret, lagstadgade pensioner Utbetalda ersättningar, övriga pensioner Förändring i pensionsansvaret, övriga pensioner Ersättningskostnader för premiebaserade arrangemang Förändring i ersättningsansvar, premiebaserade arrangemang Överlåtelse/övertagande av försäkringsverksamhet Förändring i premieansvaret för premiebaserade arrangemang Åter- och kreditförsäkrare totalt = summa (R , , ) Återförsäkringspremier Ersättningskostnader Förändring i pensionsansvaret Förändring av ansvarsunderskottet totalt = R Förändring i ansvarsunderskottet, lagstadgade pensioner Förändring i ansvarsunderskottet, övriga pensioner Omkostnader Kostnader för placeringsverksamheten Korrigering av uppskrivning av placeringar/orealiserade värdeminskningar Försäkringstekniskt resultat/bidrag = summa (R ) Övriga intäkter Övriga kostnader Vinst (förlust) av den egentliga verksamheten = summa (R 10, 2010, 2020) Förändring av reserver Inkomstskatter totalt = R Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder Latent skatt Övriga direkta skatter Interna överföringar totalt = R Interna överföringar/lagstadgade pensioner Interna överföringar/övriga pensioner 9 (152)

10 R 4045 R 50 Återbetalning till arbetsgivare Räkenskapsperiodens överskott (underskott) = summa (R 20, , 4020, 4030, 4040, 4045) 10 (152)

11 VA02 Balansräkning Aktiva Redovisningsexpert Pirjo Saarelainen ansvarar för definitionerna i tabellen. 11 (152) Kolumnkoderna i tabell VA02 Värde Värdena i kolumnerna ska anges i tusen euro. Radkoderna i tabell VA02 Värdena på raderna ska anges som positiva. R 1005 R R R R R R R 1010 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Immateriella tillgångar totalt = summa (R ) Utvecklingsutgifter Immateriella rättigheter Goodwill Koncerngoodwill Övriga utgifter med lång verkningstid Förskottsbetalningar Placeringar totalt = summa (R , , , ) Fastighetsplaceringar totalt = summa (R , , ) Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar hos företag inom samma koncern Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag totalt = summa (R ) Aktier och andelar i företag inom samma koncern Finansmarknadsinstrument och andra skuldförbindelser emitterade av och lånefordringar hos företag inom samma koncern Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar i ägarintresseföretag Aktier och andelar i övriga ägarintresseföretag Finansmarknadsinstrument emitterade av och lånefordringar hos ägarintresseföretag Övriga placeringar totalt = summa (R ) Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Andelar i kollektiva placeringar Fordringar på inteckningslån Övriga lånefordringar Banktillgodohavanden Övriga placeringar Depåfordringar inom återförsäkring

12 R 1015 R 1020 R Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar Fordringar totalt = summa (R , , , , ) Fordringar som uppstått vid direktförsäkringsverksamhet, totalt = R (152) R R R R R R R 1025 R R R R R R R R 1030 R R R R 10 Fordringar som uppstått vid direktförsäkringsverksamhet på försäkringstagare Fordringar som uppstått vid direktförsäkringsverksamhet på försäkringsmedlare Fordringar som uppstått vid återförsäkringsverksamhet Övriga fordringar Obetalda aktier/andelar/garantikapital/grundfond Latenta skattefordringar Övriga tillgångar totalt = summa (R , , ) Materiella tillgångar totalt = summa (R ) Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Varulager Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Kassa och bank Övriga tillgångar Aktiva resultatregleringar totalt = summa (R ) Räntor och hyror Aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar Övriga aktiva resultatregleringar Aktiva totalt = summa (R ) VA02g Balansräkning Aktiva (pensionskassor och -stiftelser) Redovisningsexpert Pirjo Saarelainen ansvarar för definitionerna i tabellen. Kolumnkoderna i tabell VA02g Värde Värdena i kolumnerna ska anges i tusen euro. Radkoderna i tabell VA02g Värdena på raderna ska anges som positiva. R 1005 R 1010 R Immateriella tillgångar Placeringar totalt = summa (R , , , ) Fastighetsplaceringar totalt

13 = R (152) R R R R R R R R R R R R R R R R R 1018 R R R 1020 R R R R R 1025 R R R R R R R 1030 R 10 Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar hos egna fastighetsföretag Placeringar i arbetsgivarföretag totalt = summa (R ) Aktier eller andelar i arbetsgivarföretag Finansmarknadsinstrument från arbetsgivarföretag Obligationsfordringar hos arbetsgivarföretag Fordringar på arbetsgivarföretag Övriga placeringar i arbetsgivarföretag Övriga placeringar totalt = summa (R ) Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Fordringar, inteckningslån Övriga lånefordringar Banktillgodohavanden Övriga placeringar Placeringar som de försäkrade beslutar om Ansvarsunderskott totalt = R Lagstadgade pensioner Övriga pensioner Fordringar totalt = summa (R ) På återförsäkrare och kreditförsäkringsgivare Fordringar på pensionsanstalter Övriga fordringar Latenta skattefordringar Övriga tillgångar totalt = summa (R , , ) Materiella tillgångar totalt = summa (R ) Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Kassa och bank Övriga tillgångar Aktiva resultatregleringar Aktiva totalt = summa (R )

14 VA03 Balansräkning Passiva Redovisningsexpert Pirjo Saarelainen ansvarar för definitionerna i tabellen. 14 (152) Kolumnkoderna i tabell VA03 Värde Värdena i kolumnerna ska anges i tusen euro. Radkoderna i tabell VA03 Värdena på raderna ska anges som positiva. R 1005 R R R R R R R R R R R R 1015 R R R 1020 R 1030 R R R R R R R R R Eget kapital/grundkapital totalt = summa (R ) Aktiekapital/grundfond Garantikapital Överkursfond Uppskrivningsfond Reservfond Fond för verkligt värde Övriga fonder totalt = R Fonder enligt bolagsordningen/föreningens stadgar Övriga fonder Vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst (förlust) Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt = R Avskrivningsdifferens Bokslutdispositioner Kapitallån Försäkringsteknisk ansvarsskuld, egen andel = summa (R ) Premieansvar, egen andel = R Premieansvar Återförsäkrares andel Ersättningsansvar, egen andel = R Ersättningsansvar Återförsäkrares andel Utjämningspost Garantiavgiftspost Avsättning (SPK) Försäkringsteknisk ansvarsskuld till Sjömanspensionskassan. SPK redovisar inte ansvarsskulden uppdelad på premieansvar och ersättningsansvar.

15 15 (152) R 1035 R R R 1040 R R R R 1045 R 1050 R R R R R R R R R 1055 R 10 Ansvarsskuld för fondförsäkringar, egen andel = R Försäkringsteknisk ansvarsskuld Återförsäkrares andel Avsättningar totalt = summa (R ) Pensionsavsättningar Skatteavsättningar Övriga avsättningar Depåskulder inom återförsäkring Skulder totalt = summa (R ) Skulder för direktförsäkringsverksamhet Skulder för återförsäkringsverksamhet Obligationslån Konverteringslån Lån från finansiella institut Pensionslån Övriga skulder Latenta skatteskulder Passiva resultatregleringar Passiva totalt = summa (R ) VA03e Balansräkning Passiva (pensionskassor) Redovisningsexpert Pirjo Saarelainen ansvarar för definitionerna i tabellen. Kolumnkoderna i tabell VA03e Värde Värdena i kolumnerna ska anges i tusen euro. Radkoderna i tabell VA03e Värdena på raderna ska anges som positiva. R 1005 R R R R R R R R 1032 Eget kapital totalt = summa (R ) Grundfond Garantikapital Reservfond Övriga fonder Fond för verkligt värde Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens överskott (underskott) Bokslutdispositioner

16 R 1030 R R R R R R R R R R R R R 1040 R 1050 R R R R 1055 R 10 Försäkringstekniska ansvarsskuld totalt = summa (R , , 13055) Lagstadgade pensioner totalt = summa (R ) Premieansvar, lagstadgade pensioner Ersättningsansvar, lagstadgade pensioner Tilläggsförsäkringsansvar, lagstadgade pensioner Övriga pensioner totalt = summa (R ) Premieansvar, övriga pensioner Ersättningsansvar, övriga pensioner Indexförhöjningsansvar, övriga pensioner Premiebaserade arrangemang totalt = summa (R ) Premieansvar, premiebaserade arrangemang Ersättningsansvar, premiebaserade arrangemang Ansvarsskuld, försäkringar bundat av försäkrade valda placeringarna Avsättningar Skulder totalt = summa (R ) Lån från delägande arbetsgivarföretag Övriga skulder Latenta skatteskulder Passiva resultatregleringar Passiva totalt = summa (R ) 16 (152) VA03f Balansräkning Passiva (pensionsstiftelser) Redovisningsexpert Pirjo Saarelainen ansvarar för definitionerna i tabellen. Kolumnkoderna i tabell VA03f Värde Värdena i kolumnerna ska anges i tusen euro. Radkoderna i tabell VA03f Värdena på raderna ska anges som positiva. R 1005 R R R R 1032 Eget kapital totalt = summa (R ) Fond för verkligt värde Överskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens överskott (underskott) Reserver

17 R 1030 R R R R R R R R R R 1040 R 1050 R R R R R 1055 R 10 Pensionsansvar totalt = summa (R ) Lagstadgade pensionsansvar totalt = summa (R ) Lagstadgade löpande pensioner Lagstadgade framtida pensioner Tilläggsförsäkringsansvar för lagstadgade pensioner Övriga löpande pensioner Övriga framtida pensioner Indexförhöjningsansvar, övriga pensioner Premieansvar, premiebaserade arrangemang Ersättningsansvar, premiebaserade arrangemang Avsättningar Skulder totalt = summa (R ) Lån från arbetsgivarföretag Lån från pensionsanstalter Övriga skulder Latenta skatteskulder Passiva resultatregleringar Passiva totalt = summa (R ) 17 (152)

18 VB Tabeller för noter till bokslutet 18 (152) Genom VB-rapporteringen insamlas uppgifter som motsvarar noterna till försäkringsanstalternas bokslut. Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och sammanställandet av försäkringsstatistik. Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt: Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkate gorier VB01 Indirekt finansieringsanalys 401, 410, 420, 435, 436 VB02a Noter till arbetspensionsförsäkringsbolagets 401, 435, 436 resultaträkning VB02b Noter till livförsäkringsbolagets resultaträkning 410 VB02c Noter till skadeförsäkringsbolagets resultaträkning 420 VB02e Noter till pensionskassans resultaträkning 442, 443, 444 VB02f Noter till pensionsstiftelsens resultaträkning 451, 452, 453 VB031 Noter till försäkringsbolagets 401, 410, 420, 435, balansräkning del VB032 Noter till försäkringsbolagets 401, 410, 420, 435, balansräkning del VB033 Noter till försäkringsbolagets 401, 410, 420, 435, balansräkning del VB034 Noter till försäkringsbolagets 401, 410, 420, 435, balansräkning del VB035 Noter till försäkringsbolagets 401, 410, 420, 435, balansräkning del VB036 Noter till försäkringsbolagets 401, 410, 420, 435, balansräkning del VB04 Uppgifter om skadeförsäkringen enligt försäkringsklassgrupp 420 VB05 Försäkringsbolagets övriga noter 401, 410, 420, 435, 436 Tabellerna VB01, VB02a, VB02b, VB02c, VB031, VB032, VB033, VB034, VB035, VB036, VB04 och VB05 ska lämnas ifyllda till Finansinspektionen tio dagar innan revisionen utförs i försäkringsbolaget, dock senast den 31 mars. Tabellerna VB02e och VB02f ska lämnas ifyllda till Finansinspektionen tio dagar innan revisionen utförs i försäkringsanstalten, dock senast den 30 april. Definitionerna av bokslutsnoterna finns i följande punkter i föreskrifterna och anvisningarna: Arbetspensions-, liv- och skadeförsäkringsbolag: Föreskrifter och anvisningar till försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer för försäkringsbolag från

19 19 (152) tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag ( , Dnr 2/002/2008, inkl. senare ändringar), kapitel 6 (Bokföring, bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse). Pensionskassor: Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor ( Dnr 4/002/2007, inkl. senare ändringar), kapitel 1 (Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i pensionskassor) och kapitel 4 (Finansmarknadsinstrument). Pensionsstiftelser: Föreskrifter och anvisningar till pensionsstiftelser ( Dnr 4/002/2007, inkl. senare ändringar), kapitel 1 (Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i pensionsstiftelser) och kapitel 4 (Finansmarknadsinstrument). Penningvärdena ska alltid anges i tusen euro. Värden anges endast i gula celler. I celler med vit bakgrundsfärg utförs automatiska aritmetiska operationer. Cellerna med grå bakgrundsfärg hör till dataområdet, men de ska inte fyllas i. VB01 Indirekt finansieringsanalys Kolumnkoderna i tabell VB01 Redovisningsexpert Pirjo Saarelainen ansvarar för definitionerna i tabellen. Värde Värdena i kolumnerna ska anges i tusen euro. Radkoderna i tabell VB01 Värdena på raderna ska anges som positiva eller negativa enligt den effekt som de har på förändringen av de likvida medlen. Poster som ökar de likvida medlen anges som positiva och poster som minskar de likvida medlen anges som negativa. R R R R R R R R R 1005 R R R 1010 Vinst (förlust) av den egentliga verksamheten/vinst (förlust) före extraordinära poster Posten korrigeras på raderna så att summan på rad 1005 anger rörelseverksamhetens kassaflöde före förändringen av rörelsekapitalet. Förändring i försäkringstekniska avsättningar Nedskrivning och uppskrivning av placeringar eller orealiserade värdeförändringar Orealiserade kursvinster/-förluster Förändring av obligatoriskt ansvarsunderskott Avskrivningar enligt plan Övriga intäkter och kostnader som inte medfört betalningar Övriga korrektivposter Kassaflöde före förändring av rörelsekapital = summa (R ) Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria skulder Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter

20 = summa (R 1005, R ) 20 (152) R 1015 R 1020 R 1025 R 1030 R 10 R 2005 R 2010 R 2015 R 20 R 3005 R 3010 R 3015 R 3020 R 3025 R 3030 R 30 R 40 R 50 R 60 Betalda räntor och övriga betalda finansiella kostnader för rörelseverksamheten Betalda direkta skatter Kassaflöde före extraordinära poster = summa (R ) Kassaflöde som beror på rörelseverksamhetens extraordinära poster (netto) Rörelseverksamhetens kassaflöde = summa (R ) Investeringar i placeringar (exkl. likvida medel) Överlåtelseinkomster av placeringar (exkl. likvida medel) Investeringar i och överlåtelseinkomster av materiella och immateriella tillgångar samt av övriga tillgångar (netto) Investeringarnas kassaflöde = summa (R ) Aktieemission mot betalning Förvärv av egna aktier Försäljning av egna aktier Upptagna lån Låneamortering Utbetalda dividender/räntor på garantikapital och övrig vinstutdelning Finansieringens kassaflöde = summa (R ) Förändring av likvida medel = summa (R 10, 20, 30) Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut VB02a Noter till arbetspensionsförsäkringsbolagets resultaträkning Redovisningsexpert Pirjo Saarelainen ansvarar för definitionerna i tabellen. Kolumnkoderna i tabell VB02a Värde Värdena i kolumnerna ska anges i tusen euro. Radkoderna i tabell VB02a R 1010 R R R Direktförsäkring totalt = summa (R ) Basförsäkring enligt ArPL, arbetsgivarens andel Basförsäkring enligt ArPL, arbetstagarens andel Basförsäkring enligt ArPL totalt = summa (R )

21 R R R R 1013 R 1015 R 1020 R 1025 R 10 R 40 R 4005 R 4010 R 45 R R Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL Försäkring enligt minimivillkoren i FöPL Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL Överföringsavgift som ska betalas till statens pensionsfond Återförsäkring Premieinkomst före återförsäkrares andel = summa (R 1010, 1013, 1015) Återförsäkrares andel Återförsäkrares andel av premieinkomsten anges som negativ. Premieinkomst med avdrag för kreditförlust = summa (R ) Kreditförluster på premiefordringar totalt = summa (R ) ArPL FöPL Utbetalda ersättningar totalt = R Utbetalda ersättningar anges som negativa i enlighet med resultateffekten. Direktförsäkring totalt = summa (R , , R ) Utbetalat till pensionstagare = summa (R ) 21 (152) R Basförsäkring enligt ArPL R Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL R Försäkring enligt minimivillkoren i FöPL R Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL R Betalda/mottagna ansvarsfördelningsersättningar totalt = summa (R ) R ArPL-pensioner R FöPL-pensioner R Andel av arbetslöshetsförsäkringsfondens försäkringsavgift och av fördelningen av kostnaderna för de pensionsandelar som intjänats på basis av oavlönade perioder R FöPL:s statsandel R StPEL:s statsandel R Återförsäkring R Kostnader för skötsel av ersättningsverksamhet R Kostnader för skötsel av verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan R 4510 Utbetalda ersättningar före återförsäkrares andel = summa (R , R ) R 4515 R 50 Återförsäkrares andel Återförsäkrares andel av de utbetalda ersättningarna anges som positiv. Intäkter av placeringsverksamheten totalt

22 = summa (R 5005, 5010, 5015, 5020, 5025, 5030) 22 (152) R 5005 R R R R 5010 R R R R R 5015 R R R R 5020 R R R R 5025 R 5030 R 60 R 6005 R 6010 R 6015 R 6020 R 6025 R 6030 R 65 R 6505 R 6510 R 70 R 7005 R 7010 R 80 Intäkter av placeringar i företag inom samma koncern = summa (R ) Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av placeringar i ägarintresseföretag = summa (R ) Andel av vinst (förlust) i intresseföretag Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av fastighetsplaceringar = summa (R ) Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar = summa (R ) Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster Kostnader för placeringsverksamheten totalt = summa (R ) Kostnader för placeringsverksamheten anges som negativa i enlighet med resultateffekten. Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Ränteutgifter och kostnader för främmande kapital Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar enligt plan Försäljningsförluster Nettointäkter av placeringsverksamheten före uppskrivningar och korrigeringar av dem = R Uppskrivning av placeringar Korrigering av uppskrivningar av placeringar Nettointäkter av placeringsverksamheten före orealiserade värdeförändringar = summa (R 65, R ) Orealiserade ökningar i placeringarnas värde Orealiserade minskningar i placeringarnas värde Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen = summa R 70, R

23 23 (152) R 90 R 9005 R 9010 R 9015 R 9020 R R R R R R R 95 R 9505 R R R 9510 R 9515 R 9520 R 9525 Posten "Driftskostnader" i resultaträkningen totalt = summa (R ) Driftskostnader anges som negativa i enlighet med resultateffekten. Provisioner för direktförsäkring Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar Kostnader för skötsel av försäkringar Administrationskostnader = R Lagstadgade avgifter totalt = summa (R ) PSC:s kostnadsandel Justitieförvaltningsavgift FI:s tillsynsavgift Övriga poster Övriga administrationskostnader Totala driftskostnader sammanlagt = summa (R 9505, R ) Totala driftskostnader anges som negativa i enlighet med resultateffekten. Utbetalda ersättningar totalt = summa (R ) Kostnader för skötsel av ersättningsverksamhet Kostnader för skötsel av verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan Driftskostnader Kostnader för skötsel av placeringsverksamhet, kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för skötsel av placeringsverksamhet, kostnader för övriga placeringar Övriga kostnader VB02b Noter till livförsäkringsbolagets resultaträkning Redovisningsexpert Pirjo Saarelainen ansvarar för definitionerna i tabellen. Kolumnkoderna i tabell VB02b Värde Värdena i kolumnerna ska anges i tusen euro. Radkoderna i tabell VB02b R 10 R 1010 R Premieinkomst totalt = R Direktförsäkring totalt = summa (R ) Från Finland

24 R R R 1015 R 15 R 1505 R R R R R R R 1510 R R R R R 1515 R R R 1520 R R R R 20 R 2005 R R R 2010 R R R R 2515 R 2520 R 35 R 40 Från en EES-stat Från övriga stater Återförsäkring totalt Premieinkomst före avdrag för återförsäkrares andel totalt = summa (R 1505, 1510, 1515, 1520) Livförsäkring totalt = summa (R ) Individuell livförsäkring med fondanknytning Annan individuell livförsäkring Kapitaliseringsavtal med fondanknytning Annat kapitaliseringsavtal Grupplivförsäkring för arbetstagare Annan grupplivförsäkring Pensionsförsäkring totalt = summa (R ) Individuell pensionsförsäkring med fondanknytning Övrig individuell pensionsförsäkring Gruppensionsförsäkring med fondanknytning Annan gruppensionsförsäkring Försäkringspremier utifrån förfallodag totalt = summa (R ) Fortlöpande försäkringspremier Engångspremier Försäkringspremier utifrån återbäring totalt = summa (R ) Premier för avtal som inte berättigar till återbäring Premier för avtal som berättigar till återbäring Premier för fondförsäkring Utbetalda ersättningar totalt = R Utbetalda ersättningar anges som negativa i enlighet med resultateffekten. Direktförsäkring totalt = summa (R ) Livförsäkring Pensionsförsäkring Återförsäkring Återköp Återbetalning av sparsumma Andra Utbetalda ersättningar totalt = summa (R ) Fondförsäkringarnas andel av utbetalda ersättningar Tilläggsförmånernas (kundförmånernas) effekt på det försäkringstekniska resultatet Poster som dragits av från premieinkomsten totalt 24 (152)

25 = summa (R ) Anges som negativ. 25 (152) R 4005 R 4040 R 50 R 5005 R R R R 5010 R R R R R 5015 R R R R 5020 R R R R 5025 R 5030 R 60 R 6005 R 6010 R 6015 R 6020 R 6025 R 6030 R 65 R 6505 R 6510 R 70 Kreditförluster på premiefordringar Övriga offentliga avgifter Intäkter av placeringsverksamheten totalt = summa (R 5005, 5010, 5015, 5020, 5025, 5030) Intäkter av placeringar i företag inom samma koncern = summa (R ) Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av placeringar i ägarintresseföretag = summa (R ) Andel av vinst (förlust) i intresseföretag Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av fastighetsplaceringar = summa (R ) Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar = summa (R ) Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster Kostnader för placeringsverksamheten totalt = summa (R ) Kostnader för placeringsverksamheten anges som negativa i enlighet med resultateffekten. Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Ränteutgifter och kostnader för främmande kapital Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar enligt plan Försäljningsförluster Nettointäkter av placeringsverksamheten före uppskrivningar och korrigeringar av dem = R Uppskrivning av placeringar Korrigering av uppskrivningar av placeringar Nettointäkter av placeringsverksamheten före orealiserade värdeförändringar

26 = summa (R 65, 6505, 6510) 26 (152) R 7005 R 7010 R 80 R 85 R 8510 R 8515 R 8520 R 8525 R 90 R 9010 R 9015 R 9020 R 9025 R 9030 R 9035 R 9040 R 95 R 9510 R 9515 R 9520 R 9525 Orealiserade ökningar i placeringarnas värde Orealiserade minskningar i placeringarnas värde Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen = summa (R 70, 7005, 7010) Nettointäkter av fondförsäkringsplaceringar totalt = summa (R ) Intäkter av placeringsverksamheten Kostnader för placeringsverksamheten Orealiserade ökningar i placeringarnas värde Orealiserade minskningar i placeringarnas värde Posten "Driftskostnader" i resultaträkningen totalt = summa (R ) Driftskostnader anges som negativa i enlighet med resultateffekten. Provisioner för direktförsäkring Provisioner och vinstandelar för mottagen återförsäkring Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar Ändring av aktiverade utgifter för anskaffning av försäkringar Kostnader för skötsel av försäkringar Administrationskostnader Provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring Totala driftskostnader enligt funktion sammanlagt = summa (R ) Totala driftskostnader anges som negativa i enlighet med resultateffekten. Utbetalda ersättningar Driftskostnader Kostnader för placeringsverksamheten Övriga kostnader VB02c Noter till skadeförsäkringsbolagets resultaträkning Redovisningsexpert Pirjo Saarelainen ansvarar för definitionerna i tabellen. Kolumnkoderna i tabell VB02c Värde Värdena i kolumnerna ska anges i tusen euro. Radkoderna i tabell VB02c R 10 R 1010 R Premieinkomst totalt = R Direktförsäkring totalt = summa (R ) Från Finland

27 R R R 1015 R 40 R 4005 R 4010 R 4015 R 4020 R 4025 R 4030 R 4035 R 4040 R 50 R 5005 R R R R 5010 R R R R R 5015 R R R R 5020 R R R R 5025 R 5030 R 60 R 6005 R 6010 R 6015 Från en EES-stat Från övriga stater Återförsäkring totalt Poster som dragits av från premieinkomsten totalt = summa (R ) Anges som negativ. Kreditförluster på premiefordringar Fördelningsavgifter Premieskatt Brandskyddsavgift Trafiksäkerhetsavgift Arbetarskyddsavgift Sjukvårdsavgift till staten Övriga offentliga avgifter Intäkter av placeringsverksamheten totalt = summa (R 5005, 5010, 5015, 5020, 5025, 5030) Intäkter av placeringar i företag inom samma koncern = summa (R ) Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av placeringar i ägarintresseföretag = summa (R ) Andel av vinst (förlust) i intresseföretag Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av fastighetsplaceringar = summa (R ) Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar = summa (R ) Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster Kostnader för placeringsverksamheten totalt = summa (R ) Kostnader för placeringsverksamheten anges som negativa i enlighet med resultateffekten. Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Ränteutgifter och kostnader för främmande kapital 27 (152)

28 R 6020 R 6025 R 6030 R 65 R 6505 R 6510 R 70 R 7005 R 7010 R 80 R 90 R 9010 R 9015 R 9020 R 9025 R 9030 R 9035 R 9040 R 95 R 9510 R 9515 R 9520 R (152) Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar enligt plan Försäljningsförluster Nettointäkter av placeringsverksamheten före uppskrivningar och korrigeringar av dem = R Uppskrivning av placeringar Korrigering av uppskrivningar av placeringar Nettointäkter av placeringsverksamheten före orealiserade värdeförändringar = summa (R 65, 6505, 6510) Orealiserade ökningar i placeringarnas värde Orealiserade minskningar i placeringarnas värde Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen = summa (R 70, 7005, 7010) Posten "Driftskostnader" i resultaträkningen totalt = summa (R ) Driftskostnader anges som negativa i enlighet med resultateffekten. Provisioner för direktförsäkring Provisioner och vinstandelar för mottagen återförsäkring Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar Ändring av aktiverade utgifter för anskaffning av försäkringar Kostnader för skötsel av försäkringar Administrationskostnader Provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring Totala driftskostnader enligt funktion sammanlagt = summa (R ) Totala driftskostnader anges som negativa i enlighet med resultateffekten. Utbetalda ersättningar Driftskostnader Kostnader för placeringsverksamheten Övriga kostnader VB02e Noter till pensionskassans resultaträkning Redovisningsexpert Pirjo Saarelainen ansvarar för definitionerna i tabellen. Kolumnkoderna i tabell VB02e Värde Värdena i kolumnerna ska anges i tusen euro. Radkoderna i tabell VB02e R 50 R 5005 Intäkter av placeringsverksamheten totalt = summa (R 5005, 5015, 5020, 5025, 5030) Intäkter av placeringar i arbetsgivarföretag som är delägare totalt

29 = summa (R ) 29 (152) R R R R 5015 R R R R 5020 R R R R 5025 R 5030 R 60 R 6005 R 6010 R 6015 R 6020 R R R 6035 R 65 R 6505 R 6510 R 70 R 7005 R 7010 R 80 R 10 R 1005 R 1010 Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av fastighetsplaceringar totalt = summa (R ) Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar totalt = summa (R ) Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster Kostnader för placeringsverksamheten totalt = summa (R ) Kostnader för placeringsverksamheten anges som negativa i enlighet med resultateffekten. Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Ränteutgifter och kostnader för främmande kapital Nedskrivningar och avskrivningar totalt = summa (R ) Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar Försäljningsförluster Nettointäkter av placeringsverksamheten före uppskrivningar och korrigeringar av dem = R Uppskrivning av placeringar Korrigering av uppskrivningar av placeringar Nettointäkter av placeringsverksamheten före orealiserade värdeförändringar = summa (R 65, 6505, 6510) Orealiserade ökningar i placeringarnas värde Orealiserade minskningar i placeringarnas värde Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen = summa (R 70, 7005, 7010) Omkostnader totalt = summa (R ) Omkostnader anges som negativa i enlighet med resultateffekten. Löner och arvoden Pensionskostnader

30 R 1015 R 1020 R 1025 R 20 R 2010 R R R R R R R R R R R R 2050 R R R R 2060 R R (152) Övriga lönebikostnader Lagstadgade avgifter Övriga omkostnader Ersättningskostnader för lagstadgade och övriga pensioner samt överföring av ansvar totalt = summa (R 2010, 2050, 2060) Värdena på raderna ska anges med förtecken enligt resultateffekten. Lagstadgade pensioner totalt = summa (R , , R ) Utbetalda pensioner totalt = summa (R ) ArPL FöPL Ansvarsfördelningsersättningar totalt = summa (R ) ArPL FöPL Andel av arbetslöshetsfondens försäkringspremie och fördelningen av kostnaderna för pensionsandelar som tillväxt för oavlönade perioder StPEL:s statsandel FöPL:s statsandel Ränta på det belopp av pensioner som ska överföras till Europeiska gemenskaperna Övriga ersättningar Övriga pensioner totalt = summa (R ) Utbetalda pensioner Övriga ersättningar Återköp Överföring av ansvar totalt = summa (R ) Överlåtna Mottagna VB02f Noter till pensionsstiftelsens resultaträkning Redovisningsexpert Pirjo Saarelainen ansvarar för definitionerna i tabellen. Kolumnkoderna i tabell VB02f Värde Värdena i kolumnerna ska anges i tusen euro. Radkoderna i tabell VB02f R 50 Intäkter av placeringsverksamheten totalt

31 = summa (R 5005, 5015, 5020, 5025, 5030) 31 (152) R 5005 R R R R 5015 R R R R 5020 R R R R 5025 R 5030 R 60 R 6005 R 6010 R 6015 R 6020 R R R 6030 R 65 R 6505 R 6510 R 70 R 7005 R 7010 R 80 R 10 Intäkter av placeringar i arbetsgivarföretag totalt = summa (R ) Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av fastighetsplaceringar totalt = summa (R ) Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar totalt = summa (R ) Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster Kostnader för placeringsverksamheten totalt = summa (R ) Kostnader för placeringsverksamheten anges som negativa i enlighet med resultateffekten. Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Ränteutgifter och kostnader för främmande kapital Nedskrivningar och avskrivningar totalt = summa (R ) Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar Försäljningsförluster Nettointäkter av placeringsverksamheten före uppskrivningar och korrigeringar av dem = R Uppskrivning av placeringar Korrigering av uppskrivningar av placeringar Nettointäkter av placeringsverksamheten före orealiserade värdeförändringar = summa (R 65, 6505, 6510) Orealiserade ökningar i placeringarnas värde Orealiserade minskningar i placeringarnas värde Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen = summa (R 70, 7005, 7010) Omkostnader totalt = summa (R ) Omkostnader anges som negativa i enlighet med resultateffekten.

32 32 (152) R 1005 R 1010 R 1015 R 1020 R 1025 R 20 R 2010 R R R R R R R 2050 R R R 2060 R R Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Lagstadgade avgifter Övriga omkostnader Ersättningskostnader för lagstadgade och övriga pensioner samt överlåtelse och övertagande av försäkringsverksamhet totalt = summa (R 2010, 2050, 2060) Värdena på raderna ska anges med förtecken enligt resultateffekten. Lagstadgade pensioner totalt = summa (R ) Utbetalda pensioner Andel av arbetslöshetsfondens försäkringspremie och fördelningen av kostnaderna för pensionsandelar som tillväxt för oavlönade perioder StPEL:s statsandel Ansvarsfördelningsersättningar Ränta på det belopp av pensioner som ska överföras till Europeiska gemenskaperna Övriga avgifter Övriga pensioner totalt = summa (R ) Utbetalda pensioner Övriga avgifter Överlåtelse/övertagande av försäkringsverksamhet totalt = summa (R ) Överlåtna Mottagna VB031 Noter till försäkringsbolagets balansräkning del 1 Redovisningsexpert Pirjo Saarelainen ansvarar för definitionerna i tabellen. Kolumnkoderna i tabell VB031 Värde Värdena i kolumnerna ska anges i tusen euro. Radkoderna i tabell VB031 R Anskaffningsutgift 1.1 R Helt avskrivna under föregående år R Ökningar R Minskningar R Överföringar mellan poster R 1005 Anskaffningsutgift = summa (R )

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Meddelande 10.11.2010 Offentligt Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Innehåll Försäkringsmarknadssammanslutningarnas uppgiftslämnarkategorier 1 Försäkringsmarknadssammanslutningars

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

Försäkringsmarknadssammanslutningars rapporteringskarta

Försäkringsmarknadssammanslutningars rapporteringskarta 401 Arbetspensionsförsäkringsbolag Frekvens VD: Solvens VM: Försäkringsbolags statistikuppgifter VP: Utredning av arbetspensionsbolags försäkringsrörelse VA01a Resultaträkning (arbetspensionsförsäkringsbolag)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 1414 1415 INNEHÅLL Nr Sidan 1414 Statsrådets förordning om ändring av 5 förordningen om grunderna för beviljande av statsunderstöd

Läs mer

Utredning av trafikförsäkringspremier

Utredning av trafikförsäkringspremier Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 1.1.2016 VN Utredning av trafikförsäkringspremier Genom VN-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens trafikförsäkring. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Försäkringsbolags verksamhet i utlandet

Försäkringsbolags verksamhet i utlandet Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VH Försäkringsbolags verksamhet i utlandet Genom VH-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens utländska kassaflöden. Uppgifterna

Läs mer

Utredning av trafikförsäkringspremier

Utredning av trafikförsäkringspremier Anvisning 1 (6) Senaste ändringen 31.12.2015 VN Utredning av trafikförsäkringspremier Genom VN-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens trafikförsäkring. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2015

Försäkringsverksamhet 2015 Finansiering och försäkring 2016 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 119,3 miljarder euro i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet

Läs mer

Pensionsförsäkrings halvårsrapport

Pensionsförsäkrings halvårsrapport Anvisning 1 (5) Senaste ändring (31.12.2013) VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport Genom VO-rapporteringen insamlas halvårsuppgifter om täckning för ansvarsskuld och riskkoncentrationer i tillgångar som

Läs mer

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens BILAGA 1 SAMMANDRAG AV TÄCKNINGEN FÖR ANSVARSSKULDEN Försäkringskassans namn Av Förs.inspektionen tilldelat registernr Räkenskapsperiod 1. Ansvarsskuld Tillgångar som utgör täckning av ansvarsskuld enligt

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Utredning av trafikförsäkringspremier

Utredning av trafikförsäkringspremier Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VN Utredning av trafikförsäkringspremier Genom VN-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens trafikförsäkring. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt:

Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt: Anvisning 1 (10) Senaste ändringen 1.1.2016 VJ Analys av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring Genom VJ-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens försäkringar enligt lag om

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR Vakuutusvalvonta FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL INHEMSKA FÖRSÄKRINGSBOLAG, FÖRSÄKRINGSFÖRENINGAR OCH REPRESENTATIONER FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAG FRÅN TREDJE LAND OCH PENSIONSANSTALTER SOM GRUNDATS GENOM LAG

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Anvisning 1 (12) Senaste ändringen 31.12.2015 VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Genom VJ-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens lagstadgade olycksfallsförsäkring. Tabellen

Läs mer

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef,

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Försäkringsavdelningen ANVISNING Fullmaktsstadgande: 21.6.2000 Finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (390/1999), 3

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

Enkät till pensionskassor och -stiftelser

Enkät till pensionskassor och -stiftelser Anvisning 1 (7) Senaste ändring 31.12.2014 VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Genom VL-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om pensionskassornas och -stiftelsernas verksamhet. Uppgifterna

Läs mer

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Anvisning 1 (12) Senaste ändringen 31.12.2014 VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Genom VJ-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens lagstadgade olycksfallsförsäkring. Tabellen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSKASSOR... 1 1 1.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.2 UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING... 1 2... 1 2 1.2.1 Premieinkomst...

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 28 december 2000 Nr 1202 1204 INNEHÅLL Nr Sidan 1202 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen... 3217 1203 Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

18.1.2007 Dnr 11/002/2006

18.1.2007 Dnr 11/002/2006 FÖRESKRIFT/ANVISNING 18.1.2007 Dnr 11/002/2006 Till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land och arbetspensionsanstalter Bemyndigande att

Läs mer

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSKASSOR... 1 1 1.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 2 1.2 UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING... 1 2 1.2.1 Premieinkomst...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSSTIFTELSER... 1 1 1.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.2 UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING... 1 2... 1 2 1.2.1 Premieinkomst/understödsavgift...

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet

Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet Anvisning 1 (7) VK Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet Genom VK-rapporteringen insamlas uppgifter om livförsäkringsbolagens försäkringsverksamhet. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSKASSOR

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSKASSOR Vakuutusvalvonta FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSKASSOR FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR FÖRESKRIFT/ANVISNING 11.2.2005 Dnr 6/002/2005 Till pensionskassor Bemyndigande: Lag om försäkringskassor (1164/1992)

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

RELATIONSTAL OCH ANALYSER

RELATIONSTAL OCH ANALYSER Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Bilaga 1/sidan 1a Noter till bokslutet RELATIONSTAL OCH ANALYSER Sammandrag över relationstal (arbetspensionsförsäkringsbolag ) år Premieinkomst,

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 16/2012

Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor Dnr FIVA 8/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG 524 Nr 151 Bilaga I RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter Förvaltningsarvoden - Återburna förvaltningsarvoden Teckningsprovisioner Inlösningsprovisioner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden)

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden) Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till balansräkningen Nyckeltal och

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2002 Nr 1336 1337 INNEHÅLL Nr Sidan 1336 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 19.12.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.11.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse och bokslut 2008 1 Femårsöversikt (1 000 euro) 2004 2005 2006 2007 2008 Premieinkomster Redovisad premieinkomst 16 831 17 508 18 699 18 157 21 231 16,9 % Omsättning Premieintäkter

Läs mer

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen Veritas Skadeförsäkring Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 16/2012

Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor Dnr FIVA 8/01.00/2012 Datum 13.12.2012 Gäller fr.o.m.

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 3.4.2006 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2005 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Aktiebolag - Asteri mallitilikartta (Ab11)

Aktiebolag - Asteri mallitilikartta (Ab11) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Materiella tillgångar yhteensä

Materiella tillgångar yhteensä AB 2013 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 7.4.2004 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2003 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 31.03.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2007 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer