Senast. Idag. Icke-strikt evaluering. Strikt evaluering. Testa latheten! Lat evaluering. Plus och minus med lat evaluering. Testa latheten!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senast. Idag. Icke-strikt evaluering. Strikt evaluering. Testa latheten! Lat evaluering. Plus och minus med lat evaluering. Testa latheten!"

Transkript

1 Senast Idag Högre ordningens funktioner Listomfattning Strikthet och lat evaluering Strömmar Monadisk I/O Strikt evaluering Icke-strikt evaluering Def: Strikt evaluering innebär att alla parametrars värde är kända när en operator eller funktion anropas. Ex: Funktionsanrop i Java, C, etc Hur beräknas if jobbigt(7) && tungt(47) then...? Vanligen: Man kortsluter jämförelsen. Implementeras för and och or Lat evaluering Testa latheten! Hur beräknas head [..0]? head (qsort longlist)? Lat evaluering i Haskell: Beräkna bara det som behövs Varje uttrck lagras som ett löfte om evaluering vid behov. Vad händer med head (qsort [9,5,4,,2,9])? Instrumentera koden: qsort [] = [] qsort (x : xs) = qsort [(observe e e) e<-xs, e<x] ++ [(observe x x)] ++ qsort [(observe e2 e) e<-xs, e>=x] Testa latheten! Plus och minus med lat evaluering Hugs> head (qsort [4, 5, 4, 3,, 2,9]) >>>>>>> Observations <<<<<< e x Hugs> Inga värden på e2 det uttrcket har aldrig behövt evalueras Nackdelar: Fördelar: Kan slöa ner ett program (använd då explicit strikt evaluering!) Kan slösa på minne: löftet tar plats Överraskande för den ovetande? Kan snabba upp ett program Undviker onödiga beräkningar. Automatiskt! Erbjuder smarta uttrckssätt.

2 Valfri strikthet Operatorn ($!). Ersätta f x med f $! x tvingar x att evalueras först. Anpassade funktioner, exv foldr. Strikta datatper, exv data StrictColor = SRGB!r!g!b lagrar inga löften Användning av lat evaluering Vad händer med... ones = ( : ones)? Hugs> ones [... take 0 ones? Hugs> take 0 ones [,,,,,,,,,] lst = ( : map ((+) ) lst)? Hugs> take 0 lst [,2,3,4,5,6,7,8,9,0] Inbggt i Haskell: [..] == lst Mer exempel lst2 = concat (map (\x -> [x,-x]) lst) Hugs> take 0 lst2 [,-,2,-2,3,-3,4,-4,5,-5] Hur ta fram alla tal-par? allpairs = [(x, ) x <- [..], <- [x, (x-)..]] Hugs> take 0 allpairs [(,),(2,2),(2,),(3,3),(3,2),(3,), (4,4),(4,3),(4,2),(4,)] Strömmar: Oändliga listor Tpexemplet: Fibonaccitalen Antag att fibs är listan av Fibonaccital fibs tail fibs tail(tail fibs) fibs = ::(elementwiseadd fibs (tail fibs)) where elementwiseadd = zipwith (+) Hugs> take 0 fibs [,,2,3,5,8,3,2,34,55] Pseudoslumptal i Haskell Ett sätt att generera pseudoslumptal: Ström av pseudoslumptal: Måste skickas med överallt. module MinSimulator where import Random prng :: Int -> Int -> [Int] prng n seed = randomrs (0,n-) (mkstdgen seed) Hugs> :load MinSimulator Hugs> take 0 (prng 00 47) [37,92,38,24,22,60,2,24,38,6] Hugs> runsimulation start (prng 00 47) Strömmar i Unix Antag du snabbt måste radera många filer: $ rm -r MinaHemligaMP3 rm: remove write-protected file final_countdown.mp3? rm: remove write-protected file BestOf80s.zip? rm: remove write-protected file trackslistan85.zip?... Två tips:. Använd rm -rf! 2. eller använd es $ es rm -r MinaHemligaMP3 Vad gör es? Programming pearls $ es......tills mottagande programmet avslutas och strömmen stängs. Latheten följer av I/O-buffertar! Klassisk artikelserie i Communications of the ACM, Jon Bentle. Idén: Låt en stjärna lösa ett problem och låt en annan stjärna kritisera den. 986: Given a text file and an integer k, ou are to print the k most common words in the file (and the number of occurrences) in decreasing frequenc. Donald Knuth fick uppdraget.

3 Knuths lösning Elegant programmering Elegant specialdesignad datastruktur (prefixträd) Noggrant kommenterat och presenterat Kritikern, Doug McIlro, AT&T Bell Labs: Ver few people can obtain the virtuoso services of Knuth [...] to attack problems such as Bentle s from the ground up. But old Unix hands knows instinctivel how to solve this one in a jiff. (McIlro uppfann pipes i Unix.) Strömmar som paradigm McIlros lösning: strömmar i Unix $ cat MittLitteräraVerk.txt tr -cs A-Za-z ˆj # Radbrtningar tr A-Z a-z # Versaler blir gemena sort # Sortera orden uniq -c # Samla ihop och räkna sort -rn # Sortera efter antal head -n 0 # Visa de första 0 Problemet med I/O Uttrcksfullt, snggt Kräver nån sorts lathet God ingenjörskonst! Läs från stdin Skriv till stdout Felmeddelanden till stderr I/O ej funktionellt getchar plockar bort ett tecken från en nån buffert putchar skriver in ett tecken i en buffert. Hur åstadkomma I/O utan sideffekter? Lisp mfl: Fuska! Använd sidoeffekter. Haskell mfl: Kapsla in världen på ett säkert sätt Teater Ansats: Kapsla in världen Pseudokod: main = printstr("rev: ") printstr(reverse(getline))...i imperativt program: Alla delar på världen....i funktionellt program: En funktion är gränssnittet mot världen. Vad vi vill ha: tpe IO a = World -> (a, World) IO-tper är handlingar: Eng: actions Exempel: getchar :: IO Char getchar :: World -> (Char, World) putchar :: Char -> IO () putchar :: Char -> World -> ((), World) iseof getline :: IO Bool :: IO String Sammanfogning av IO Sammanfogning av IO Lim: >>= (och >>) (>>=) :: IO a -> (a -> IO b) -> IO b Exempel : echo :: IO () echo = getchar >>= putchar Tper: a = Char, b = () Lim: >>= (och >>) (>>=) :: IO a -> (a -> IO b) -> IO b Paketering: Konstruktor return return :: a -> IO a Exempel 2: gettwochars :: IO (Char, Char) gettwochars = getchar >>= \c -> getchar >>= \c2 -> return (c, c2)

4 Vårt teater-exempel: Reverse Sntaktiskt socker: do main = getline >>= (\s -> return (reverse s) >>= (\r -> putstrln r)) main = getline >>= \s -> return (reverse s) >>= \r -> putstrln r Idé: Automatisera sammankopplingen av IO-uttrck Regler: do {x <- e; s e >>= \x -> do {s do e; s e >> do s do e e Exempel: gettwochars = do { c <- getchar; c2 <- getchar; return (c, c2) Lättare att uttrcka sig med do Vårt reverse-program igen: main = do { s <- getline; r <- return (reverse s); putstrln r Eller ännu enklare: main = do { s <- getline; putstrln (reverse s) Exempel: getline getline :: IO [Char] getline = do { c <- getchar; if c == \n then return [] else do { cs <- getline; return (c : cs) Exempel: Räkna tecken och rader Exempel: Räkna tecken och rader Enkel implementation av wc: main = do {(nlines, nchars) <- wc 0 0; putstrln (show nlines ++ "\t" ++ show nchars) wc :: Int -> Int -> IO (Int, Int) wc nlines nchars= do flag <- iseof if flag then return (nlines, nchars) else consumeandcount nlines nchars consumeandcount :: Int -> Int -> IO (Int, Int) consumeandcount nl nc = do { c <- getchar; if (c == \n ) then wc ( + nl) ( + nc) else wc nl (+nc) Hugs> wc 0 0 Hugs> main 6 Hugs> I terminalen: $ runhugs wc.hs bubba 2 2 $ Testa programmet Designprincip för I/O i Haskell Världen Monadisk IO Programlogiken Filer getchar mpreparations Portar getline computeitall stdin/stdout openfile mfilter Grafik readfile iseof m.m.

5 Lura Haskell... med unsafeperformio Slutsatser? Ett trick för att komma runt monadreglerna: unsafeperformio :: IO a -> a Använd inte för F4 eller på tenta... Peton-Jones: Riktigt obekväm I/O, Once-per-run I/O Debugging: trace :: String -> a -> a trace s x = unsafeperformio (putstrlns s >> return x)... men vi har ju Hugs.Observe! Nackdelar: Fördelar: Krångligt! Tvångströja Separation av I/O och funktionalitet uppmuntras Teoretisk välgjort gör programbevis enklare Monaden Mabe Monaden Mabe Idén: data Mabe a = Just a Nothing Minns lookup: lookup :: Eq a => a -> [(a, b)] -> Mabe b Hugs> lookup [(,"KTH"), (2, "Chalmers")] Just "KTH" Hugs> lookup 5 [(,"KTH"), (2, "Chalmers")] Nothing Bra till enkel felhantering: colorfromstring :: String -> Mabe Color colorfromstring s = s == "red" = Just (RGB ) s == "green" = Just (RGB ) s == "blue" = Just (RGB ) otherwise = Nothing Hugs> colorfromstring "red" Just (RGB ) Hugs> colorfromstring "black" Nothing

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Kapitel 12. Mer om program. 12.1 Att rapportera buggar och problem. 12.2 make

Kapitel 12. Mer om program. 12.1 Att rapportera buggar och problem. 12.2 make Kapitel 12 Mer om program 12.1 Att rapportera buggar och problem När man rapporterar buggar eller andra problem i program så är det några saker att tänka på för att ens rapport ska vara användbar för den

Läs mer

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner

Läs mer

Roboten Karel lär sig Java

Roboten Karel lär sig Java Verónica Gaspes Högskolan i Halmstad 23 augusti 2010 Roboten Karel lär sig Java Tacksägelse Detta är en översättning och en anpassning till Högskolan i Halmstads programmeringsmiljö av delar av Karel the

Läs mer

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 LISTOR Ta bort element från en vektor Både sorterad och osorterad Söka upp element i en vektor Linjärsökning räcker (jag har även visat binärsökning) Registrering

Läs mer

Föreläsning 5 Mer om funktioner, villkor

Föreläsning 5 Mer om funktioner, villkor Föreläsning 5 Mer om funktioner, villkor Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 15.9.2011 Varför? Det finns sammanhang där ett

Läs mer

Heltal(int) Programmeringsteknik 54

Heltal(int) Programmeringsteknik 54 Heltal(int) Datatypen int används tillsammans med char, short int och long int för att lagra heltal i C. Matematisk sett finns det oändligt många heltal. På en dator måste det införas en begränsning på

Läs mer

Pythonkramaren del ett

Pythonkramaren del ett VK Pythonkramaren del ett Programmering för teknologer text: Henrik Eriksson KTH-CSC 2009 Gammal eller ny Python? Den senaste versionen kom år 2009 och heter Python 3. Den har tagit det modiga steget att

Läs mer

Referentiell transparens. Programmeringsmetodik DV1 Programkonstruktion 1. Moment 10 Om sidoeffekter In/utmatning och imperativ programmering

Referentiell transparens. Programmeringsmetodik DV1 Programkonstruktion 1. Moment 10 Om sidoeffekter In/utmatning och imperativ programmering Programmergsmetodik DV1 Programkonstruktion 1 Moment 10 Om sidoeffekter In/utmatng och imperativ programmerg Referentiell transparens I ren funktionell programmerg kan man byta lika mot lika utan att programmets

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

TIPS OCH TRIX MED ENTERPRISE GUIDE JESPER ARNFLO NORDIN BI-KONSULT, SAS XPERIENCE

TIPS OCH TRIX MED ENTERPRISE GUIDE JESPER ARNFLO NORDIN BI-KONSULT, SAS XPERIENCE TIPS OCH TRIX MED ENTERPRISE GUIDE JESPER ARNFLO NORDIN BI-KONSULT, SAS XPERIENCE ÖVERBLICK 10 inställningar I Enterprise Guide 3 tips för processflöden Utforska med Data Explorer 5 användbara kortkommandon

Läs mer

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd I föreläsning 18 bekantade vi oss med talföljder, till exempel eller 3, 6, 9, 1, 15, 18 1,, 4, 8, 16, 3 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd och 3 + 6 + 9 + 1 + 15 + 18 1 + + 4

Läs mer

Exempelsamling Assemblerprogrammering

Exempelsamling Assemblerprogrammering Exempelsamling Assemblerprogrammering I uppgifterna nedan utgå från följande programskelett: #include.data var1:.word 12 var2:.word 19 sum: prod:.float 0.set noreorder.text.globl start.ent start

Läs mer

LATEX-tips. Niklas Andersson och Malin Palö. Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola

LATEX-tips. Niklas Andersson och Malin Palö. Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola LATEX-tips En manual för matematikstudenter Niklas Andersson och Malin Palö Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola c (2012 - ) Alla rättigheter till

Läs mer

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3 Föreläsning 3 3.3 for-satsen I programmering talar man om tre sätt på vilket ett programflöde kan vara beskaffat: 1. Saker kan hända efter varandra, i sekvens. 2. Flödet kan innebära att ett val görs,

Läs mer

Att utveckla läromedel i digital form

Att utveckla läromedel i digital form Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Det digitala läromedlet Ett digitalt läromedel kan finnas

Läs mer

Föreläsning 4. Kö Implementerad med array Implementerad med länkad lista Djup kontra bredd Bredden först mha kö

Föreläsning 4. Kö Implementerad med array Implementerad med länkad lista Djup kontra bredd Bredden först mha kö Föreläsning 4 Kö Implementerad med array Implementerad med länkad lista Djup kontra bredd Bredden först mha kö Kö (ADT) En kö fungerar som en kö. Man fyller på den längst bak och tömmer den längst fram

Läs mer

Föreläsning 4: for, while, do-while

Föreläsning 4: for, while, do-while TDA 545: Objektorienterad programmering Föreläsning 4: for, while, do-while Magnus Myréen Chalmers, läsperiod 1, 2014-2015 Evaluering Det är viktigt att ni kan se hur kod körs. ( se = simulera på papper,

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Föreläsning 18 Filer och avbildningar

Föreläsning 18 Filer och avbildningar Föreläsning 18 Filer och avbildningar Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 15.11.2011 Avbildningar Hur skulle du göra en: Ordlista

Läs mer

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST 1 Hur man skapar sidnumrering Steg. Hur skapar man sin egen sidnumrering? i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion Börja med att infoga - för dig ett

Läs mer

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet Föreläsning 13 Innehåll Algoritm 1: Sortera Exempel på problem där materialet i kursen används Histogramproblemet Schemaläggning Abstrakta datatyper Datastrukturer Att jämföra objekt Om tentamen Skriftlig

Läs mer

ID1020: Stackar och Köer

ID1020: Stackar och Köer ID1020: Stackar och Köer Dr. Jim Dowling jdowling@kth.se kap. 1.3 Slides adapted from Algorithms 4 th Edition, Sedgewick. Stackar och köer Grundläggande datatyper. - Kollektion (collection) av objekt.

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

NTA - tema luft - HT-11

NTA - tema luft - HT-11 NTA - tema luft - HT-11 Nu har vi startat vårt NTA arbete med de största barnen på förskolan. Vid det första tillfället den 15 september hade vi en introduktion på vad luft är för något och vi gjorde några

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer