1 av 9. vara en icke-nollvektor på linjen L och O en punkt på linjen. Då definierar punkten O och vektorn e r ett koordinataxel.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 av 9. vara en icke-nollvektor på linjen L och O en punkt på linjen. Då definierar punkten O och vektorn e r ett koordinataxel."

Transkript

1 Amin Haliloic: EXTRA ÖVNINGAR a 9 Base och koodinate i D-ummet BASER CH KRDINATER Vektoe i ett plan Vektoe i ummet BASER CH KRDINATER FÖR VEKTRER SM LIGGER PÅ EN RÄT LINJE Vi betakta ektoe som ligge på en ät linje L elle ä paallella med L Låt e aa en icke-nollekto på linjen L och en punkt på linjen Då definiea punkten och ekton e ett koodinatael e A P -aeln En ekto som ligge på L elle ä paallell med L ä också paallell med e och däfö finns det ett tal så att e Vekton e ä en basekto fö alla ektoe som ligge på L elle ä paallella med L BASER CH KRDINATER FÖR VEKTRER SM LIGGER I ETT PLAN Vi betakta ektoe som ligge i ett giet plan som i beteckna α SATS Låt e och e aa tå skilda fån nollekton och dessutom icke-paallella ektoe som ligge i planet Vaje ekto i planet kan skias som en linjä kombination a e och e e e * dä och ä entidigt bestämda tal Beis: Vi paallellföfltta e e och så att de stata i samma punkt Vi beteckna e e B och P se figuen nedan Genom punkten P da i linjena paallella med e och e samt beteckna med M N deas skäningspunkte med linjena som gå genom punktena och B Vi se att M N Eftesom M e och N e så finns det ett tal så att M e och ett tal så att N e Däfö M N e e Dämed ha i isat att det finns tal och sådana att

2 Amin Haliloic: EXTRA ÖVNINGAR a 9 Base och koodinate i D-ummet e e * Vi ha ka att beisa entdighet Låt e e en godtcklig epesentation a som en linjä kombination a e och e Då ha i e e e e e e Eftesom e och e ä icke- paallella och skilda fån nollekton ä detta möjligt endast om och Vi ha dämed beisat entdighet i * Anmäkning: I samband med base och basektoe anände i följande teminologi: Vi säge att oanstående e och e utgö en bas i planet α och att talen och ä :s koodinate i basen e e Vektoena e och e kallas :s komposante i basen e e Vi säge att planet α spänns upp a ektoena e och e m P ä en punkt i planet α då kan motsaande ektop skias som en linjä kombination a e och e P e e Vi säge också att alla ektoe som ligge i planet bilda ett tå-dimensionell ektoum ummet ha basektoe Beteckning: Vekton P e e följande sätt: P Koodinatsstem i ett plan nä basen e e ä känd anges oftast med endast koodinate på En punkt och tå basektoe icke-paallella och ej nollektoe som ligge i planet och som i beteckna e och e definiea ett paallellt koodinat sstem i planet med tå ala: -aeln gå genom och ha iktningsekto e och -aeln gå genom och ha iktningsekto e

3 Amin Haliloic: EXTRA ÖVNINGAR a 9 Base och koodinate i D-ummet -aeln P B e e A -aeln Låt P aa en gien punkt i planet Vekto P som ha en entdlig famställning P e e kallas punktens otekto Tal kallas punktens koodinate Alltså punkten P och punktens otekton P ha samma koodinate Beteckning: Att punkten P ha koodinate skis i kusböcke på följande tå sätt: P elle P Koodinate fö en ekto mellan tå gina punkte m A och B ä tå punkte i planet A B då gälle AB A B B Alltså AB e elle kotae AB e e e e e e Eempel: A B AB [ alltså ändpunktens koodinate statpunktens kodinate] e BASER CH KRDINATER FÖR GEMETRISKA VEKTRER I RUMMET

4 Amin Haliloic: EXTRA ÖVNINGAR 4 a 9 Base och koodinate i D-ummet Fö att bilda en bas i D-ummet te-dimensionella ummet behöe i te ektoe e e e som ä skilda fån 0 och som inte ä paallella med ett gemensamt plan man säge ofta de inte ligge i samma plan Då kan aje skias på eakt ett sätt som en linjä kombination a e e och nedanstående figu e se Vi se detta om i paallell föfltta e e e och så att de ha en gemensam stat punkt Den ätta linje genom P :s ändpunkt som ä paallell med e måste skäa planet e e -planet i en punkt Q eftesom e e e ä ej paallella med något gemensamt plan Linjen genom Q paallell med e skä aeln i punkten R Då gälle R RQ QP Men eftesom R e RQ e QP e R e RQ e QP e Däfö e e e Entdighet beisas som i D fallet Koodinatsstem i D_ummet finns det tal så att En punkt och te basektoe icke-paallella med något gemensamt plan och skilda fån 0 e e e definiea ett paallellt koodinat sstem i planet med te ala: -aeln gå genom och ha iktningsekto e -aeln gå genom och ha iktningsekto e och -aeln gå genom och ha iktningsekto e

5 Amin Haliloic: EXTRA ÖVNINGAR 5 a 9 Base och koodinate i D-ummet Koodinate fö en punkt P definieas som koodinate med ekton otekto Alltså P e e e P Koodinate fö en ekto mellan tå gina punkte P punktens m A och B ä tå punkte i ummet då gälle AB A B B e e e e e e e e e Alltså AB e e e elle kotae AB Eempel: A B4 AB 0 ÖVNINGAR: Uppgift Uttck u och i nedanstående figu som linjäa kombinatione a basektoe e och e och bestäm deas koodinate Sa: u e e koodinate 5e e koodinate 5 5e e koodinate 5 Uppgift Uttck i nedanstående figu som en linjä kombination a basektoe e och e och bestäm ektons koodinate

6 Amin Haliloic: EXTRA ÖVNINGAR 6 a 9 Base och koodinate i D-ummet e e Vi paallell föfltta ekton så att statpunkt hamna i punkten : e e Nu ha i 5e e koodinate Uppgift Bestäm koodinate fö w 0 u i basen e och e om :s koodinate ä och samt u :s koodinate ä 5 och -5 i samma bas e e u 5e 5e w 0 u 0e e 5e 5e 0e 0e e 5e 7e 5e Dämed ä w : s koodinate i basen e och e 7 5 Uppgift 4 Bestäm p och q så att u p e e och e q 5 e bli lika ektoe Vi anände att koodinate ä entdigt bestämda fö en gien bas u { p och q 5} p q 7 Sa: p q 7 Uppgift 5 Agö om u och ä paallella dä a u e e e e b u e e 8e 4e a u och ä paallella om det finns ett tal k så att ku

7 Amin Haliloic: EXTRA ÖVNINGAR 7 a 9 Base och koodinate i D-ummet ku e e ke e { k och k} dä båda ekatione måste satisfieas Men fösta ekationen ge k som ä motsägelse med k i anda ekationen och dämed finns inget k som satisfiea ku Detta medfö att u och ä inte paallella b ku 8e 4e ke e {8 k och 4 k} k 4 Alltså 4u ds ä paallella ektoe Sa a nej b ja Uppgift 6 Låt e e e u e e e aa tå ektoe i D ummet med basen e e e Bestäm w 0 u w 0e e e e e e e 4e 7e Uppgift 7 Låt u aa tå ektoe i D ummet i någon bas t e e e e Bestäm a u b u c 5 u d 0 e 5 u 0 Sa: a u 4 b u 0 e 5u 0 5u c 5 u 505 d Uppgift 8 Bestäm p och q om möjligt så att u och definieade nedan med koodinate i en gien bas bli lika ektoe om a u p och q p b u p och q p a Sstemet med te ekatione p q p ha eakt enlösning p och q Då bli u b Sstemet med te ekatione p q p sakna lösning eftesom fösta ek p och tedje ek p ä en motsägelse Sa a p och q b Det finns inte sådana pq att u och bli lika Uppgift 9 Bestäm p om möjligt så att u och gien bas bli paallella definieade nedan med koodinate i en

8 Amin Haliloic: EXTRA ÖVNINGAR 8 a 9 Base och koodinate i D-ummet a u p och 844 b u p och 84 a u och paallella det finns k så att och p k844 Häa sstem : p 8k 4k k/4 och däfö p 6 4k Då bli u 6 uppenbat paallell popotionella koodinate med 844 b Den hä gånge fån p k84 få i sstemet p 8k 4k k som sakna lösning Sa: a u och ä paallella om p 6 b Det finns inte någon p så att u och bli paallella ektoe Uppgift 0 Låt A B 48 aa tå punkte i ummet dä koodinate ä gina i ett koodinatsstem e e e Bestäm koodinate fö punkten P som ligge på stäckan AB och dela AB i föhållandet : Lägg mäke till att en punkt och tillhöande otekto ha samma koodinate Vi ha P AB B B Däfö P P ha samma koodinate som P 7 9 Alltså P Uppgift 0 Låt A och B aa tå punkte i ummet och S mittpunkten på stäckan AB Koodinate ä gina i ett koodinatsstem e e e Visa att mittpunkten ges a S

9 9 a 9 Amin Haliloic: EXTRA ÖVNINGAR Base och koodinate i D-ummet Vi ha B B AB S och dämed S ad skulle beisas Uppgift 0 Låt A B C och aa te punkte i ummet och T tngdpunkten fö tiangeln ABC Koodinate ä gina i ett koodinatsstem e e e Visa att tngdpunkten ges a T B A T A C A AA AT T ] [ C B C B Alltså T ad skulle beisas

=============================================== Plan: Låt π vara planet genom punkten P = ( x1,

=============================================== Plan: Låt π vara planet genom punkten P = ( x1, Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Räta linje och plan RÄTA LINJER OCH PLAN Räta linje: Låt L vaa den äta linjen genom punkten P = x, y, som ä paallell med vekton v = v, v, v ) 0. 2 3 P v Räta linjens ekvation

Läs mer

===================================================

=================================================== Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 1 av 9 Avstånsbeäkning AVSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERAT KOORDINATSYSTEM ) Avstånet mellan två punkte Låt A = ( x1, och B = ( x, y, z ) vaa två punkte

Läs mer

===================================================

=================================================== min Halilovic: EXTR ÖVNINGR 1 av 8 vstånsbeäkning VSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERT KOORDINTSYSTEM ) vstånet mellan två punkte Låt = ( x1, och B = ( x, y, z) vaa två punkte i ummet

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

1 Duala problem vid linjär optimering

1 Duala problem vid linjär optimering Krister Svanberg, april 2012 1 Duala problem vid linjär optimering Detta kapitel handlar om två centrala teoretiska resultat för LP, nämligen dualitetssatsen och komplementaritetssatsen. Först måste vi

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A SF624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A () (a) Använd Gauss-Jordans metod för att bestämma lösningsmängden till ekvationssystemet 2x + 4x 2 + 2x 3 + 2x 4 = 2, 3x + 6x 2 x 3

Läs mer

Vägen till ett framgångsrikare liv. Framgång föder framgång

Vägen till ett framgångsrikare liv. Framgång föder framgång Framgång föder framgång I din strävan till ett framgångsrikare liv, finns det en fundamental ingrediens som de flesta människor missar. Nämligen att se till det de redan har, och göra detta med en tacksamhet.

Läs mer

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd I föreläsning 18 bekantade vi oss med talföljder, till exempel eller 3, 6, 9, 1, 15, 18 1,, 4, 8, 16, 3 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd och 3 + 6 + 9 + 1 + 15 + 18 1 + + 4

Läs mer

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C Sats 1.3 De Morgans lagar för mängder För alla mängder A och B gäller att (A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B C A C B C (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10 JENSENvuutbildning NpMaD vt för Ma4 (4) VERSION UNDER ARBETE. Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN Skolverkets svar, # #6 9 Några lösningar till D-kursprov vt Digitala verktg är

Läs mer

Låt vara en reell funktion av en reell variabel med definitionsmängden som är symmetrisk i origo.

Låt vara en reell funktion av en reell variabel med definitionsmängden som är symmetrisk i origo. UDDA FUNKTIONER OCH DUBBELINTEGRALER. Från en variabelanalys vet vi att integral över ett symetrisk intervall, av en udda funktion är lika med 0. 0 om är udda. T ex 0 Här upprepar vi def. av udda ( och

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Så här läser du bilderna

Så här läser du bilderna Tiotaggarexempel Så här läser du bilderna I det här dokumentet har vi sammanställt alla tänkbara scenarier som kan bli aktuella för en tiotaggare. Vi har utgått ifrån att den anställde har hunnit tjäna

Läs mer

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014 Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se Om undersökningen Bakgrund och syee Denna undersökning är ubörd av Novus på uppdrag av FORES. Undersökningen

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Radien r och vinkeln θ för komplexa tal i polär form och potensform: KOMPLEXA TAL. ) (polär form) (potensform)

Radien r och vinkeln θ för komplexa tal i polär form och potensform: KOMPLEXA TAL. ) (polär form) (potensform) Armn Hallovc: EXTRA ÖVNINGAR KOMPLEXA TAL a + b, där a, b R (rektangulär form r(cosθ + snθ (polär form θ re (potensform Om a + b och a, b R då gäller: a kallas realdelen av och betecknas Re( b kallas magnärdelen

Läs mer

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel:

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel: ÖVNING 1. PRODUKT(Nummer, Namn, Typ, Klass, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad) Nummer, Typ Namn, Klass, Pris, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad Namn, Typ Nummer Typ Klass Pris Prisklass Vikt, Volym,

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en Föreläsning 10 Multiplikationsprincipen Additionsprincipen Permutationer Kombinationer Generaliserade permutationer och kombinationer. Binomialsatsen Multinomialsatsen Lådprincipen (Duvslagsprincipen)

Läs mer

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1:

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1: Ellips Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad.. Prov a) i) ii) iii) =,, = st 9,876 =,9876,99 = 9,9,66,66 =,7 =,7 Anmärkning. Nollor i början av decimaltal har ingen betydelse

Läs mer