Transformatorgenomföringar, typ GSA-OA Installations- och underhållsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transformatorgenomföringar, typ GSA-OA Installations- och underhållsanvisning"

Transkript

1 sv, Rev. 2 Transformatorgenomföringar, typ GSA-OA Installations- och underhållsanvisning

2 Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part eller användas för något icke godkänt ändamål. Överträdelse beivras.

3 Säkerhetsinformation Denna anvisning ska finnas tillgänglig för dem som ansvarar för installation, underhåll och drift av genomföringen. Vid montering, drift och installation av genomföringen kan olika riskfyllda situationer uppstå, inklusive, men inte begränsat till, följande: högt tryck livsfarlig spänning rörliga maskindelar tunga komponenter risk att halka, snubbla eller falla. Särskilda rutiner och instruktioner krävs och måste följas vid arbeten med dessa produkter. Om instruktionerna inte följs kan följden bli svåra personskador, dödsfall och/ eller skador på produkten eller sakskador. Dessutom ska alla tillämpliga säkerhetsbestämmelser, till exempel lokala säkerhetsbestämmelser, säkra arbetsrutiner och gott omdöme tillämpas av personalen vid montering, drift, underhåll och/eller skrotning av sådan utrustning. Säkerheten definieras här på två sätt: 1. risk för personskador eller dödsfall 2. sakskador eller skador på produkt (inklusive skador på genomföring eller annan maskinvara och minskning av genomföringens livslängd). Säkerhetsanmärkningar är till för att varna personalen för risker som kan medföra personskador, dödsfall eller sakskador. De har lagts in i handboken före den text som behandlar risken. Säkerhetsanmärkningarna har tre olika rubriker som anger risknivå enligt nedanstående definition. FARA Omedelbar risk som kan orsaka svåra personskador, dödsfall eller sakskador. VARNING Risk eller felaktig rutin som kan orsaka svåra personskador, dödsfall eller sakskador. VIKTIGT: Risk eller felaktig rutin som kan ge mindre personskador eller sakskador.

4

5 Innehållsförteckning 1 Beskrivning Konstruktion Driftförhållanden Mekanisk belastning Reservdelar 8 2 Installation Verktyg Förbrukningsmaterial Transport, förvaring och hantering Lyft ur lådan Montering Inre anslutning/flexibel ledare Solid ledare Montering av yttre anslutning Flänsens jordning Väntetid före spänningssättning Rekommenderade prov före spänningssättning Täthetsprov mellan transformatorn och genomföringens fläns Täthetsprov av genomföringens yttre anslutning Mätning av kapacitans och tan δ Kontroll av genomgångsresistans 16 3 Underhåll Rekommenderat underhåll och övervakning Rengöring av isolantens yta Mätning av kapacitans och tan δ Värmekamera för kontroll av lokal överhettning av anslutningar Läckagekontroll Skrotning 18

6

7 1 Beskrivning 1 Beskrivning 1.1 Konstruktion Genomföringar av typ GSA-OA är olja/luft-genomföringar avsedda för utomhusbruk. Konstruktionen framgår av fig. 1. En mer detaljerad beskrivning finns i teknisk beskrivning 1ZSE Genomföringen är av torr typ, med hartsimpregnerat papper (RIP, Resin Impregnated Paper) som främsta isoleringsmaterial och silikongummiflänsar (SiR, Silicone Rubber) på yttre delen. Detta ger fördelen att genomföringen kan monteras i önskat läge mellan vertikalt och horisontellt. Alla GSA-genomföringar har ett mätuttag, vilket står i förbindelse med kondensatorkroppens yttre skikt. Högsta provspänning för detta mätuttag är 2 kv under 1 minut vid 50 eller 60 Hz. Tillsammans med extern kapacitans kan mätuttaget användas som spänningsuttag. Högsta tillåtna driftspänning är 600 V. Genomföringen kan anslutas till transformatorn med genomdragna ledare, antingen flexibla eller solida. Yttre anslutning Silikongummiisolant Mätuttag Fästfläns Epoxiimpregnerad kondensatorkropp Solid ledare Fig. 1. Konstruktion, genomföring typ GSA-OA. gsa_ sv, Rev. 2 7

8 1 Beskrivning 1.2 Driftförhållanden Tabellen nedan visar tekniska standarddata för olja/luft-genomföringar, typ GSA. För förhållanden som överskrider nedanstående värden, kontakta ABB. Allmänna data Tillämpning: Klassificering: Omgivningstemperatur: Monteringsplatsens höjd over havet: Regnmängd och luftfuktighet: Transformatorer Hartsimpregnerad, kapacitansstyrd pappersgenomföring för utomhusmiljö -40 till 40 C, minimivärde enligt temperaturklass 2 enligt IEC < 1000 m 1 till 2 mm regn/min horisontellt och vertikalt, enligt IEC Föroreningsgrad: Enligt angiven krypsträcka och IEC ) Typ av fyllningsmedium: Transformatorolja. Oljans max. dygnsmedeltemperatur 90 C. Max. kortvarig oljetemperatur 115 C. Oljenivå i transformatorn: Max. 25 mm Max. tryck i omgivande 100 kpa övertryck medium: Korrosionsskydd: Flänsen och toppstycket är korrosionsskyddade. Märkning: Enligt IEC/IEEE 1) IEC Guide for the selection of insulators in respect of polluted conditions. 1.3 Mekanisk belastning Genomföringen är konstruerad för nedanstående böjbelastningar, applicerade på mitten av toppanslutningen, vinkelrätt mot genomföringens axel. Genomföringen kan monteras i önskad vinkel mellan horisontellt och vertikalt läge. Värdena gäller oberoende av genomföringens längd på oljesidan. Tabell 1. Mekanisk belastning. Genomföring Typgodkännandebelastning, Max. belastning i drift (N) 1 minut (N) GSA52-OA/ GSA73-OA/ GSA123-OA/ GSA170-OA/ Reservdelar Om genomföringen har omfattande skador rekommenderar vi att den sänds tillbaka till ABB för reparation och omprovning. Vissa detaljer (fig. 4 och 5), som kan skadas eller komma bort vid transport eller installation, kan beställas från ABB sv, Rev. 2

9 1 Beskrivning 2 Installation 2.1 Verktyg Lyftverktyg för lyft av upp till 125 kg. Lyftögleskruv M12 (DIN 580) för montering i vinkel Draglina med svivel M8, A, -D. Momentnyckel för sexkantskruvar, nyckelvidd 16 mm (Ml0) och 13 mm (M8), vridmoment 20 till 40 Nm. Sexkantnyckel 30 mm eller skiftnyckel 30 mm eller större (för mätuttagslock). 2.2 Förbrukningsmaterial Vattenfritt vaselin, Mobilgrease 28 eller annat lämpligt smörjmedel som inte skadar transformatoroljan, för att smörja skruvar som kommer i kontakt med transformatorolja. Mobilgrease 28 eller annat lämpligt fett för att smörja och skydda jordningsskruven och den yttre anslutningens O-ringspackning. Molykote 1000 eller annat lämpligt smörjmedel för att smörja kontaktskruvarna och tätningen vid yttre anslutningen. 2.3 Transport, förvaring och hantering VIKTIGT: Låt inte genomföringen vila på silikongummiflänsarna vid förvaring, de kan deformeras. Håll genomföringarna torra och rena och skydda dem mot mekaniska skador. Under transport och förvaring ska genomföringen vara omgiven av tätt, fuktsäkert material tillsammans med lämpligt torkmedel. Om genomföringarna ska läggas i förvar ska det skyddsmaterial de levereras i inte öppnas. Skyddsmaterialet kan återförslutas eller annat liknande fuktskyddande material användas tillsammans med lämpligt torkmedel. Genomföringarna kan monteras i alla lägen mellan vertikalt och horisontellt. Kontrollera noggrant vid ankomsten att genomföringarna inte har några transportskador. Genomföringarna rutinprovas i olja och lite olja kan därför finnas kvar på utsidan, i synnerhet i de smala spalterna mellan kondensatorkropp och fläns. Genomföringarna levereras normalt från ABB i lådor där genomföringen är stödd med block och fiberskivor. Lådorna är märkta med "Top End" (övre ände) sv, Rev. 2 9

10 2 Installation 2.4 Lyft ur lådan VARNING Använd två rena lyftstroppar enligt figuren nedan för att lyfta genomföringen ur lådan. Stöd genomföringen på samma ställen som i lådan, eller under monteringsflänsen och toppstycket av metall, om genomföringen placeras på marken. Lätta genomföringar kan hanteras manuellt. Lyft inte genomföringen vid silikongummiisolanten. F Fig. 2. Lyft ur lådan. gsa_ Montering VARNING Lätta genomföringar kan hanteras manuellt. Lyft tyngre genomföringar med hjälp av lyftanordning (se avsnitt 2.1 Verktyg). Lyft genomföringen till vertikalt läge och till vinkel enligt bilderna nedan. Lägg något mjukt, till exempel en gummimatta, under genomföringens nedre ände. Genomföringens vikt anges på märkskylten. Rengör och inspektera omsorgsfullt genomföringens oljesida och centrumhålets insida innan genomföringen monteras i transformatorn. F Lyftverktyg F Lyftögla Lyftverktyg Mjukt underlägg Mjukt underlägg gsa_0018 gsa_0019 Fig. 3. Montering sv, Rev. 2

11 2 Installation Inre anslutning/flexibel ledare VIKTIGT: Montering av ledare måste utföras enligt nedan. Kontaktytorna måste vara rena. 1. Sträck den flexibla ledaren med den hårdlödda inre anslutningen, som normalt är fäst vid täckplåten. Undvik att lägga ledaren i öglor. 2. Släpp ned draglinan genom genomföringens mitthål. 3. Lyft genomföringen ovanför öppningen. 4. Fäst draglinans skruv M8 i den inre anslutningen, vid den flexibla ledarens ände. Sänk ned genomföringen i transformatorn och styr den flexibla ledaren genom att hålla draglinan spänd. 5. Fäst genomföringen vid locket. Dra åt M12 till 50 ±5 Nm, 1/2 UNC till 55 ±5 Nm. 6. Placera den delade ringen runt spåret i den inre anslutningen enligt fig. 4a. 7. Släpp försiktigt draglinan så att ledaren vilar på den delade ringen. 8. Ta bort draglinan. 9. Gå vidare direkt till avsnitt 2.6 Montering av yttre anslutning. D L6 5 gsa_0006 gsa_0020 Fig. 4a. Yttre anslutningsenhet. Fig. 4b. Fog, solid ledare. 1) Delad ring ) O-ring ) Spännring ) Yttre anslutning 5) Inre anslutning 6) Sexkantskruv M10 x 60, rostfritt stål A2-70 7) Planbricka 10,5 x 2 x 20, rostfritt stål A2-70 8) Sexkantskruv M8 x 45, rostfritt stål A2-70 9) Fjäderbricka, rostfritt stål sv, Rev. 2 11

12 2 Installation Solid ledare VIKTIGT: Montering av ledare måste utföras enligt nedan. Kontaktytorna måste vara rena. 1. Montera den nedre delen av den solida ledaren i transformatorn. 2. Smörj de tre skruvarna M10 med vattenfritt vaselin eller Mobilgrease 28 eller annat lämpligt smörjmedel som inte skadar transformatoroljan. Sätt i skruvarna och dra åt till Nm för att montera den övre delen av den solida ledaren på den nedre delen. 3. Lyft genomföringen ovanför öppningen. 4. Släpp ned draglinan genom genomföringens mitthål. 5. Fäst sviveln M8 på den övre delen av den solida ledaren. 6. Sänk ned genomföringen i transformatorn och styr den monterade solida ledaren genom att hålla draglinan spänd. 7. Fäst genomföringen vid locket. Dra åt M12 till 50 ±5 Nm, 1/2 UNC till 55 ±5 Nm. 8. Placera den delade ringen runt spåret i den solida ledaren. 9. Släpp försiktigt draglinan så att ledaren vilar på den delade ringen. 10. Ta bort draglinan. 11. Gå vidare direkt till avsnitt 2.6 Montering av yttre anslutning. 2.6 Montering av yttre anslutning VIKTIGT: Montering av ledare måste utföras enligt nedan. Kontaktytorna måste vara rena. Aluminiumanslutningar På yttre anslutningar av aluminium, både på genomföringens ledare och på anslutningstappen, är den inre kontaktytan tenn/zink-pläterad och får därför inte borstas med stålborste. VIKTIGT: Obehandlade aluminiumytor måste stålborstas, för att oxidfilmen ska avlägsnas, och bestrykas med fett före anslutning. Montering 1. Rengör kontakt- och packningsytorna noggrant. 2. Smörj O-ringen med Mobilgrease Sätt ihop spännringen, O-ringen och den yttre anslutningstappen och tryck dem över den inre anslutningen med den delade ringen på plats. 4. Smörj alla skruvars gängor och undersidan av skruvskallen med Molykote 1000, eller annat lämpligt smörjmedel sv, Rev. 2

13 2 Installation 5. Sätt i och dra åt skruvarna M10, med planbricka, som trycker tappen mot den inre anslutningen (eller den solida ledaren). Dra korsvis till slutligt åtdragningsmoment 40 ±4 Nm. 6. Sätt i skruvarna M8 med konisk fjäderbricka och planbricka, vilka håller spännringen. Dra åt för att trycka packningen på plats. Dra korsvis till slutligt åtdragningsmoment 20 ±2 Nm. VIKTIGT: I båda fallen är det mycket viktigt att dra åt jämnt. Skruvarna ska därför dras åt i steg, alternerande på båda sidorna. 2.7 Flänsens jordning Genomföringens fläns har ett gängat hål M12. När de skruvar som håller fast genomföringen har dragits åt ska flänsen jordas. Det förhindrar elektriska urladdningar mellan genomföringsflänsen och transformatorlådan under normala driftförhållanden. Alternativ 1 Sätt i en rikligt infettad (Mobilgrease 28 rekommenderas) spetsig stoppskruv M12 (helst rostfritt stål A4-80). Dra åt till 40 Nm, så att den går igenom färgen på transformatorkärlet och når metallen under. Detta ger elektrisk kontakt mellan genomföringen och transformatorkärlet, så att de håller samma potential. Alternativ 2 Montera en flexibel ledare mellan jordningshålet M12 i genomföringens fläns och en jordanslutning på transformatorn. Smörj in skruven (Mobilgrease 28 rekommenderas) och dra åt skruven M12 i genomföringsänden till 40 Nm. Anslut ledarens andra ände till transformatorn. 2.8 Väntetid före spänningssättning VIKTIGT: Viss väntetid kan vara nödvändig före spänningssättning, för att förhindra överslag eller partiell urladdning på grund av luftbubblor på genomföringens yta. Välj lämplig metod nedan. Transformator fylld under vakuum Ingen väntetid är nödvändig för genomföringen. Avgasad oljefylld transformator Använd ren och torr pensel för att frigöra bubblor på ytan vid monteringen. Vänta 6 timmar före spänningssättning. Gasmättad oljefylld transformator Använd ren och torr pensel för att frigöra bubblor på ytan vid monteringen. Vänta 24 timmar före spänningssättning. Avgasad oljefylld transformator med reducerad oljenivå Vänta 24 timmar före spänningssättning efter att oljenivån återställts sv, Rev. 2 13

14 2 Installation För alla alternativ utom för transformator fylld under vakuum ska olja tillåtas fylla centrumröret minst till i höjd med flänsen genom att den yttre anslutningens tätningssystem lättas, så att luft slipper ut den vägen. Oljespill skadar inte silikongummiisolanten. Torka bort olja med papper för att undvika fastklibbande smuts, som kan försämra isoleringen. Låt inte olja som varit i kontakt med silikongummi komma in i transformatorn. Sådan olja kan innehålla små mängder silikonolja som minskar transformatoroljans ytspänning, vilket kan gör att transformatoroljan skummar vid forcerad oljecirkulation. 2.9 Rekommenderade prov före spänningssättning Nedanstående prov kan utföras för att kontrollera genomföringens isolation, tätning och strömbana. Proven ska göras efter montering men innan genomföringen ansluts till ställverkets övriga strömkretsar. 1. Täthetsprov mellan transformator och genomföringens fläns. 2. Täthetsprov av genomföringens yttre anslutning. 3. Mätning av kapacitans och tan δ. 4. Kontroll av genomgångsresistans Täthetsprov mellan transformator och genomföringens fläns Flera olika metoder kan användas och vi hänvisar till instruktioner från företaget som ansvarar för montering i fält. Till exempel kan tätningen mellan transformatorn och genomföringens fläns kontrolleras när transformatorn är oljefylld genom att man använder krita eller, ännu enklare, pappersremsor Täthetsprov av genomföringens yttre anslutning Eftersom toppanslutningen ofta är placerad över oljenivån i transformatorns expansionskärl är en läcka i den punkten mycket allvarlig, eftersom vatten kan ta komma in direkt i transformatorns isolering den vägen. Vi rekommenderar därför att ett täthetsprov görs efter monteringen, helst under både vakuum och övertryck. Flera olika metoder kan användas och vi hänvisar till instruktioner från företaget som ansvarar för montering i fält. En möjlig metod är spårgasmetoden. 1. Fyll spårgas i centrumröret innan den yttre anslutningen monteras. Transformatorns oljenivå måste vara över genomföringens nedre ände men under flänsen. 2. Öka trycket i centrumröret genom att höja oljenivån så mycket som möjligt. 3. Sök med gasdetektor (sniffer) efter läckande gas vid packningen sv, Rev. 2

15 2 Installation Mätning av kapacitans och tan δ Mätuttaget är inte självjordande. VARNING Eftersom C 2 oftast är relativt liten får mätuttaget aldrig ingå i en öppen krets när spänning läggs på genomföringen. Det måste alltid jordas eller anslutas till en yttre impedans. I annat fall kan genomföringen förstöras. VIKTIGT: Packningen ska alltid vara på plats och kupolmuttern åtdragen när mätuttaget inte används, för att förhindra att damm eller vatten tränger in i mätuttaget. Efter montering bör kapacitansen mätas. Anslut en mätbrygga mellan den yttre anslutningen och mätuttaget med en ledare Ø 4 mm eller ABB:s mätuttagsadapter U. Tack vare genomföringens isolerade mättuttag kan detta göras utan att genomföringen demonteras från transformatorn (se fig. 5). Mer information finns i produktinformation , Bushing diagnostics and conditioning. När genomföringen är spänningslös och inte ansluten kan mätuttagets lock tas bort. Fig. 5. Ny konstruktion av mätuttag B (icke självjordande) 1) Genomföring för mätuttag 2) Tallriksfjäder 3) Tryckmutter 4) Lock B med O-ring ) Kontaktstift, 4 mm 6) O-ring 7) O-ring 8) Kabel 2 gob_ sv, Rev. 2 15

16 2 Installation Mätutrustningen ansluts till mätuttaget och mätningens spänningskälla till genomföringens anslutning. Kapacitansen C 1 mellan den yttre anslutningen och mätuttaget, samt kapacitansen C 2 mellan mätuttaget och flänsen, anges på märkskylten. Nominell kapacitans C 1 för de olika genomföringstyperna anges i tabell 2. C 2 är i högsta grad beroende av de omgivande delarna inuti transformatorn och det är inte möjligt att ange ett nominellt värde som gäller för alla driftsituationer. Tabell 2. Nominella kapacitanser i pf (tillverkningstoleranser för C 1 är ± 10 %). Utrymme för CT = 300 Utrymme för CT = 500 GSA-OA Utrymme för CT = 0 C 1 C 1 C Kontroll av genomgångsresistans Vilken metod som används för att mäta genomgångsresistansen beror på transformatorns konstruktion. Allmänt gäller att en ström läggs på från genomföring till genomföring. Spänningsfallet från yttre anslutning till yttre anslutning mäts. Resistansen beräknas med hjälp av Ohms lag, U = R. I. (U = uppmätt spänningsfall; I = genomgångsström; R = total resistans i kretsen) Den totala genomgångsresistansen är summan av transformatorlindningens resistans, ledarens resistans och genomföringens lednings- och kontaktresistans. Ytterligare resistans från genomföringens ledare ska inte vara mer än mw. Eftersom genomgångsresistansen i högspänningslindningen på en typisk krafttransformator är i storleksordningen 0,1 1 W, är detta en mycket grov metod som endast kan användas för att upptäcka mycket stora fel i strömbanan, såsom avbrott. Otillräcklig kontakt kan bara upptäckas genom noggrann mätning över varje anslutningspunkt, eller genom mätning av temperaturstegring under drift med hjälp av värmekamera sv, Rev. 2

17 2 Installation 3 Underhåll GSA-genomföringarna kräver inget regelbundet underhåll och är i princip underhållsfria. FARA Inget arbete får utföras på genomföringen när den är spänningssatt eller om den inte är jordad. 3.1 Rekommenderat underhåll och övervakning Rengöring av isolantens yta Vid kraftig nedsmutsning kan det bli nödvändigt att rengöra silikongummiisolantens yta genom att torka de med en fuktig trasa. Vid behov kan etanol eller etylacetat användas. 1,1,1-trikloretan eller metylklorid rekommenderas inte, eftersom de kan vara hälsooch miljöskadliga Mätning av kapacitans och tan δ Se kapitel 2 Installation Värmekamera för kontroll av lokal överhettning av anslutningar Vid maximal nominell spänning är temperaturen hos genomföringens yttre anslutning normalt cirka 35 till 45 C högre än omgivningstemperaturen. Väsentligt högre temperaturer, speciellt vid lägre strömbelastning, kan vara ett tecken på dålig kontakt Läckagekontroll Kontrollera visuellt att inga läckor finns, i samband med normal övervakning av stationen sv, Rev. 2 17

18 3 Underhåll 3.2 Skrotning Ledare och yttre anslutningar är monterade med skruvförband och kan demonteras från genomföringen. Ledare är av koppar eller låglegerat aluminium. Anslutningstappar är av koppar, mässing eller låglegerat aluminium. Anslutningar kan vara pläterade med till exempel silver, tenn, guld eller nickel med skikttjocklek upp till 20 mm. Genomföringens fläns (gjuten aluminium AlMgSi7) är fixerad med lim och måste brytas loss med våld nedåt mot transformatoränden, helst vid 150 C, då limmets skjuvhållfasthet börjar försämras. Toppstycket (smidd aluminium AlMgSi1) sitter mycket hårt fast vid kondensatorkroppen och måste skäras eller brytas loss, det sista helst vid 150 C. Silikongummiflänsarna innehåller inga tungmetaller eller giftiga ämnen och kan läggas i deponi eller brännas. Kondensatorkroppen av epoxihartsimpregnerat papper innehåller omkring 1 % (vikt) aluminiumfolie. Det innehåller omkring 2 g kol i limfogarna och 1 g bly i den lödda anslutningen för mätuttagets kabel Kondensatorkroppens epoxi- och pappersmaterial kan brännas i ugn som är lämplig för härdplaster och nämnda metaller, eller läggas i deponi. Skruvar och brickor är av rostfritt stål. Medföljande skyddsmaterial består av polyeten, polyester och cirka 11 % (vikt) aluminium. Det medföljande skyddsmaterialet kan brännas i lämplig ugn en, Rev. 2

19

20 ABB AB Components Besöksadress Lyviksvägen 10 Postadress: SE Ludvika Tel Fax E-post: sv, Rev. 2,

Transformatorgenomföringar, typ GOB Installations- och underhållsanvisning

Transformatorgenomföringar, typ GOB Installations- och underhållsanvisning 2750 515-12 sv, Rev. 9 Transformatorgenomföringar, typ GOB Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part

Läs mer

Transformatorgenomföringar, typ GOH Installations- och underhållsanvisning

Transformatorgenomföringar, typ GOH Installations- och underhållsanvisning 2750 515-85 sv, Rev. 8 Transformatorgenomföringar, typ GOH Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part

Läs mer

Väggenomföring, typ GOEL. Installations- och underhållsanvisning

Väggenomföring, typ GOEL. Installations- och underhållsanvisning Väggenomföring, typ GOEL Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part eller användas för något icke

Läs mer

Transformatorgenomföringar, typ GOEK Installations- och underhållsanvisning

Transformatorgenomföringar, typ GOEK Installations- och underhållsanvisning Transformatorgenomföringar, typ GOEK Installations- och underhållsanvisning 2750 515-116 sv, Rev. 3, 2005-05-15 Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges

Läs mer

Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning

Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning 2770 501-8 sv, Rev. 3 Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part eller

Läs mer

sv, Rev. 11, Transformatorgenomföringar, typ GOE och GOE(2) Installations- och underhållsanvisning

sv, Rev. 11, Transformatorgenomföringar, typ GOE och GOE(2) Installations- och underhållsanvisning 2750 515-1 sv, Rev. 11, 2006-12-15 Transformatorgenomföringar, typ GOE och GOE(2) Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet

Läs mer

Lindningskopplare, typ UZE och UZF med motormanöverdon, typ BUF 3 Installations- och drifttagningsanvisning

Lindningskopplare, typ UZE och UZF med motormanöverdon, typ BUF 3 Installations- och drifttagningsanvisning Lindningskopplare, typ UZE och UZF med motormanöverdon, typ BUF 3 Installations- och drifttagningsanvisning 1ZSE 5492-115 sv, Rev. 4, 1997-10-30 Denna handling får ej utan vårt medgivande kopieras. Den

Läs mer

Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning

Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning 2770 501-6 sv, Rev. 5 Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part eller

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Universal Max. Information & Installationsanvisning

Universal Max. Information & Installationsanvisning Universal Max Information & Installationsanvisning INFORMATION OM INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE 1. Skorstenens diameter samt höjd skall överensstämma med kraven som eldstaden den anslutits till kräver. 2.

Läs mer

ProMinent. Driftinstruktion Omrörare

ProMinent. Driftinstruktion Omrörare Driftinstruktion Alla former av återgivning får endast ske medtillverkarens tillstånd.. ProMinent DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Var vänlig läs igenom driftinstruktionen helt före idrifttagning av denna

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv 2/12 CJWH11.24 PEM1840SWE 2015-09 OBS! Läs montageanvisningen noggrant före arbetet

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

Lindningskopplare, typ UC med motormanöverdon, typ BUE och BUL

Lindningskopplare, typ UC med motormanöverdon, typ BUE och BUL Lindningskopplare, typ UC med motormanöverdon, typ BUE och BUL Reservdelslista 1ZSE 5492-133 sv, Rev. 3, 2004-04-15 Denna handling får ej utan vårt medgivande kopieras. Den får ej heller delgivas annan

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1743SWE SVENSKA

MONTAGEANVISNING PEM1743SWE SVENSKA MONTAGEANVISNING PEM1743SWE 2015-08 SVENSKA BERÖRINGSSÄKERT PARALLELL DON 630 A FÖR 1-LEDAR PEX ISOLERAD KABEL Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv INOM OCH UTOMHUS AVSLUT 2/10 PEM1743SWE

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning

BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning Varnings- och farosymboler Varnings- och farosymboler följer definitionerna i ANSI Z535.6-2006. Hänvisningar och tecken har följande betydelser: Varning

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Snappy VX Montageanvisning

Snappy VX Montageanvisning Snappy VX Montageanvisning BETECKNING: SNAPPY 300 EN 1004 3 8/8 XXXD Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144204 daterat den 8:e Maj CEN-beteckning för denna bruksanvisning EN 1298

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd Översikt... ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad ETP-EXPRESS R Rostfritt Ytterst snabb montering/demontering med endast EN skruv. Radiell åtkomst av skruven, spar plats längs axeln. Ytterst

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER IA 2025 tredelad kulventil i syrafast stål med gängändar IA 2026 tredelad kulventil i syrafast stål med svetsändar IA 2030 tredelad

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

BRUKSANVISNING Bio 650 kw

BRUKSANVISNING Bio 650 kw D00160 2011 v.1 BIOUGN BRUKSANVISNING Bio 650 kw För den som använder Mepu-produkten. Tack för att ni har valt en produkt av hög kvalitet tillverkad av Mepu Oy. I över 25 års tid har produkter från Mepu

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad meggning)

Isolationsprovning (så kallad meggning) Isolationsprovning (så kallad meggning) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Bruksanvisning NAF Duball DL kulventiler FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Installation Drift Underhåll Experience In Motion Innehåll SÄKERHET 3 1 Allmänt 3 2 Lyftning 4 3 Ankomstkontroll 4 4 Installation 4 5

Läs mer

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk NX Combi givare Installation och användarmanual Sea Data Set 1 1 Sea Data Set 1 Edition: April 2007 2 Sea Data Set 1 1 Registrera produkten... 3 2 Installation... 3 2.1 Installation av Akterspegelsgivaren...

Läs mer

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV SIKA PRODUKTER VERSION 3 Limning och nåtning av teakdäck 1 LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK 2 Limning och nåtning av teakdäck GENERELL BESKRIVNING

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Nordic Light Classic 50 Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light Classic 50 Installation - Manövrering - Rengöring Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa. Stäng persiennen och damma. 1 Montering av beslag a Monteringsbeslagen kan monteras

Läs mer

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS med EC-fläkt TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS Innehållsförteckning...........................................................................9 Transportkontroll........................................................9

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30 Bruksanvisning kulventil VM 4095-4096 Serie 30 3-vägs kulventil i flänsat utförande, med fullt genomlopp, ansättningsbar packbox och bottenlagrad kula för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

T E K NI S K H ANDB OK. Fläktförångare

T E K NI S K H ANDB OK. Fläktförångare EP T E K NI S K H ANDB OK Fläktförångare EP Innehållsförteckning Viktigt.......................................................................7 Transportkontroll......................................................7

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Nordic Light Continent Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light Continent Installation - Manövrering - Rengöring Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa. Stäng persiennen och damma. 1 Montering av frihängande persienn a Monteringsbeslagen

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

LAGERSKYDD. Lagerskydd. Garlock Guardian metalliska lagerskydd

LAGERSKYDD. Lagerskydd. Garlock Guardian metalliska lagerskydd 164 Lagerskydd Allmänt om lagerskydd Lagerskydd är den gemensamma benämningen på olika former av kontaktlösa tätningar för lagerhus. Inom gruppen ryms tätningar som baseras på labyrintteknologi. Denna

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer