Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för. Spelkort och Spelkonto"

Transkript

1 Villkor för Spelkort och Spelkonto

2 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund är ett krav för alla Spelformer förutom för fysiska lotter. I tillägg till dessa villkor gäller Svenska Spels Allmänna Kundvillkor och de Spelregler som gäller för den aktuella Spelformen. Vid var tid aktuella Allmänna Kundvillkor och Spelregler publiceras på och kan även erhållas från Svenska Spels kundservice. 1.2 Begrepp och definitioner Nedan följer en lista med begrepp och definitioner som används i dessa Villkor för Spelkort och Spelkonto. Affärspartner Allmänna Kundvillkor Direkta Kanaler Ombud Spelform Spelkonto Spelkortet Restaurang med serveringstillstånd eller bingohall som ställer ut Värdeautomater. Kundvillkor som innehåller gemensamma regler för alla Svenska Spels Spelformer och Spelsätt, undantaget Casino Cosmopol, bl.a. avseende åldersgränser, giltighet av spel, reklamation, ansvar och vinstutbetalning. Svenska Spels digitala kanaler, för närvarande och mobila lösningar. Butik eller annat fysiskt försäljningsställe där Spelformer (med undantag för Värdeautomater) tillhandahålls. Samtliga spel och lotterier som Svenska Spel tillhandahåller, till exempel Lotto, Keno, Stryktipset, Oddset, Poker, Triss, spel på Värdeautomater m.fl. Ett onlinekonto hos Svenska Spel för vissa insatser och utbetalningar. Vid spel på Internet eller annan Direkt Kanal dras insatser för spel från Spelkontot. Vid spel på Internet utbetalas eventuella vinster till Spelkontot. Ej uthämtad vinst vid spel hos Ombud kan även den betalas ut till Spelkontot om bankkonto inte angetts av Spelkortskunden. Det fysiska spelkort som ny Spelkortskund får hemskickat i samband med ansökan om att bli Spelkortskund (gäller dock ej personer som blir Spelkortskunder genom att lösa in presentkod online). Uppvisande av Spelkort eller körkort är ett krav för spel hos Ombud, det kan även förekomma krav på ytterligare identifiering. För spel på Värdeautomater är Spelkort eller personlig kod ett krav. I dessa villkor kan Spelkort eller Spelkortet, beroende på kontexten, även betyda det specifika kundförhållandet mellan Svenska Spel och Spelkortskunden som uppstår i och med att kunden blir Spelkortskund. Spelkortskund Spelregler Den som efter ansökan av Svenska Spel godkänts som spelkortskund. Spelspecifika regler som i detalj reglerar respektive Spelform och som innehåller bestämmelser om hur Spelformen går till, hur Villkor för Spelkort och Spelkonto, s. 2/10

3 vinstfördelningen ser ut, m.m. Varje Spelform har egna Spelregler. Spelsätt Värdeautomater Ett sätt på vilket Spelkortskund kan spela på Svenska Spels olika Spelformer, t.ex. på Internet och hos Ombud. Svenska Spels värdeautomater. 1.3 Kontaktinformation Kunder som har frågor eller av annan anledning vill komma i kontakt med Svenska Spel kan ringa eller skriva till Svenska Spel på följande adress/telefonnummer: AB Svenska Spel Kundservice Visby Telefon Villkorens giltighet och ändring av villkor Spelkortskunden accepterar dessa Villkor för Spelkort och Spelkonto i samband med ansökan om att bli Spelkortskund. Villkoren gäller tills vidare fram till dess att Spelkortskunden eller Svenska Spel säger upp Spelkortet i enlighet med punkten 7 nedan. Svenska Spel har rätt att ändra dessa Villkor för Spelkort och Spelkonto. De vid var tid gällande Villkoren för Spelkort och Spelkonto finns tillgängliga på Svenska Spels webbplats, och kan även erhållas från Svenska Spels kundservice. 2. Ansökan om Spelkort och Spelkonto 2.1 Spelkort Ansökan om Spelkort kan ske antingen direkt hos Ombud eller Affärspartner, via Svenska Spels webbplats eller muntligen per telefon hos Svenska Spels kundservice. I samband med ansökan kan Svenska Spel, Ombud eller Affärspartner begära att kunden legitimerar sig i syfte att kontrollera identiteten på kunden. När ansökan har gjorts på något av ovanstående sätt gör Svenska Spel en prövning av om kunden uppfyller kraven för Spelkort enligt punkt 2.3 nedan. Om kunden godkäns som Spelkortskund skickas ett Spelkort per post till Spelkortskundens särskilda postadress (om sådan finns registrerad hos Skatteverket) eller folkbokföringsadress. 2.2 Spelkonto En Spelkortskund kan även ansöka om att aktivera det Spelkonto som är kopplat till Spelkortet. Ansökan görs på Svenska Spels webbplats. Om ansökan om Spelkortet görs via webbplatsen avser ansökan automatiskt även Spelkonto. En bekräftelse av att Spelkonto har öppnats skickas till Spelkortskunden per post till kundens särskilda postadress (om sådan finns registrerad hos Skatteverket) eller folkbokföringsadress. Villkor för Spelkort och Spelkonto, s. 3/10

4 2.3. Förutsättningar för att inneha Spelkort och Spelkonto Spelkort kan innehas av en fysisk person som: är folkbokförd och har en adress i Sverige är fyllda 18 år i övrigt bedöms lämplig att inneha Spelkort Spelkonto kan innehas av den som har Spelkort samt: inte är försatt i konkurs och ej heller har förvaltare förordnad enligt 11 kap 7 föräldrabalken i övrigt bedöms lämplig att inneha Spelkonto Spelkortskunden är skyldig att till Svenska Spel genast anmäla ändringar av förhållandena enligt ovan. Svenska Spel har rätt att, i samband med ansökan om Spelkort/Spelkonto och därefter under hela kundförhållandets giltighetstid, kontrollera med tredje man att dessa förutsättningar är uppfyllda. Om Svenska Spel finner, eller har skälig anledning att misstänka, att förutsättningarna inte är uppfyllda har Svenska Spel rätt att neka en ansökan samt, vad gäller befintlig Spelkortskund, rätt att med omedelbar verkan spärra Spelkortet eller säga upp Spelkortskunden. Spelkort och Spelkonto är personliga och får endast användas av Spelkortskunden. 3. Spelkortets tjänster 3.1 Spelkonto en förutsättning för spel via Direkta Kanaler Som ovan angetts kan Spelkortskunden ansöka om ett personligt Spelkonto. Innehav av Spelkonto är en förutsättning för att kunna spela på Svenska Spels Direkta Kanaler. Betalning av insatser på spel via Direkta Kanaler görs med användande av Spelkonto. Eventuell vinst utbetalas till Spelkonto i enlighet med vad som framgår av de Allmänna Kundvillkoren. 3.2 Vinstbevakning Vid spel i Direkta Kanaler samt hos Ombud (ej Affärspartner) erhåller Spelkortskunden så kallad vinstbevakning på sitt spel. Vinstbevakning beskrivs närmare i de Allmänna Kundvillkoren. 3.3 Spel- och resultatinformation Spelkortskund kan, under förutsättning att kunden också har ett Spelkonto, när som helst kontrollera sina pågående spel och resultatet av sitt spel genom att logga in på sitt Spelkonto. Detta gäller inte för spel på Värdeautomater. 3.4 Spelansvarsverktyg Under förutsättning att Spelkortskunden också har ett Spelkonto, har Spelkortskunden tillgång till ett flertal spelansvarsverktyg som kan användas för att begränsa och kontrollera Spelkortskundens spelande. Exempelvis kan Spelkortskunden analysera sitt spelmönster för att upptäcka om Spelkortskunden riskerar att få problem med sitt spelande samt stänga av sig själv från spel under en bestämd tid. Spelansvarsverktygen presenteras på Vissa begränsningar är obligatoriska. Villkor för Spelkort och Spelkonto, s. 4/10

5 Vad särskilt gäller spel på Värdeautomater krävs inget Spelkonto för tillgång till spelansvarsverktyg för denna Spelform. Spelkortskunden anger sina obligatoriska begränsningar direkt i Värdeautomaten eller på (eller på annan webbplats meddelad av Svenska Spel). 3.5 Personliga inloggningsuppgifter Spelkonto Personliga inloggningsuppgifter är en förutsättning för att Spelkortskunden ska kunna aktivera ett Spelkonto och därmed ha möjlighet att spela via Direkta Kanaler samt använda de personliga tjänsterna på Svenska Spels webbplats enligt ovan. I samband med ansökan om Spelkonto anger Spelkortskunden det önskade användarnamnet och lösenordet. Inloggningsuppgifterna ska behandlas varsamt så att ingen obehörig kan ta del av dem och lösenordet får ej i något sammanhang förvaras tillsammans med användarnamnet. Spelkortskunden får inte avslöja användarnamnet och lösenordet och därmed möjliggöra att Spelkontot används av någon annan. Vid misstanke om att inloggningsuppgifterna kommit någon annan tillhanda ska Spelkortskunden omedelbart kontakta Svenska Spel och spärra sitt aktuella lösenord samt begära ett nytt. Om Spelkortskunden anger fel inloggningsuppgifter ett visst antal gånger i följd spärras dessa av säkerhetsskäl. Blir inloggningsuppgifterna spärrade måste Spelkortskunden begära nya via Svenska Spels webbplats alternativt via Svenska Spels kundservice Värdeautomater Personliga inloggningsuppgifter för inloggning på Värdeautomater skiljer sig från inloggningsuppgifterna för inloggning på Spelkontot. Det åligger Spelkortskunden att tillse att Spelkortet inte kommer annan person tillhanda samt att inte avslöja sitt användarnamn och lösenord och därmed möjliggöra att annan person loggar in. Vid misstanke om att inloggningsuppgifterna kommit någon annan tillhanda ska Spelkortskunden omedelbart kontakta Svenska Spel för spärr av Spelkortet. Om Spelkortskunden anger fel inloggningsuppgifter ett visst antal gånger i följd spärras möjligheten till inloggning på Värdeautomater av säkerhetsskäl. Spelkortskunden tvingas då vänta tills nästföljande dag innan Spelkortskunden kan försöka logga in igen. 4. Medel på Spelkonto 4.1 Överföring av medel till Spelkonto Spelkortskund som har ett Spelkonto kan överföra pengar till Spelkontot att använda för spel, dock endast vid spel via Svenska Spels Direkta Kanaler. Överföring av medel till Spelkonto kan göras från Spelkortskundens bankkort, alternativt via Spelkortskundens Internetbank eller bankgiro. Endast bankkort, bankkonto eller bankgirokonto som tillhör och är registrerade i Spelkortskundens namn får användas för överföringar till dennes Spelkonto. Svenska Spel har rätt att kontrollera med behörig tredje man att bankkort, bankkonto eller bankgirokonto är registrerat i Spelkortskundens namn och kan neka mottagande av medel eller att Spelkortskunden ansluter ett kort eller konto som inte uppfyller dessa krav. Innan kontroll har skett kan överföring komma att nekas eller begränsas av Svenska Spel. Begränsningar av möjligheterna att överföra medel till Spelkonto kan förekomma enligt vad som informeras om på webbplatsen eller annan Direkt Kanal. Villkor för Spelkort och Spelkonto, s. 5/10

6 4.2 Överföring av medel från Spelkonto Spelkortskunden kan även överföra medel från sitt Spelkonto till ett av Spelkortskunden angivet bankkonto. Endast bankkonto som tillhör och är registrerat i Spelkortskundens namn får användas för överföring från dennes Spelkonto. Svenska Spel har rätt att kontrollera med behörig tredje man att bankkonto är registrerat i Spelkortskundens namn. Om ett konto inte uppfyller dessa krav kan Svenska Spel neka Spelkortskunden att ansluta kontot samt neka överföring till kontot. Innan kontroll har skett kan överföring komma att nekas eller begränsas av Svenska Spel. Överföring av medel från Spelkonto kan, beroende på vilken bank Spelkortskunden har, ta en eller flera bankdagar. Överföring kan endast ske efter att Spelkortskunden har loggat in på sitt Spelkonto. Spelkortskunden kan också hos Svenska Spels kundservice begära att utbetalning av medel från kundens Spelkonto görs genom utbetalningsavi som tillsänds Spelkortskunden på dennes särskilda postadress (om sådan finns registrerad hos Skatteverket) eller folkbokföringsadress. Svenska Spel har rätt att ta ut en administrativ avgift vid utbetalning genom utbetalningsavi. 4.3 Användande av medel på Spelkonto vid spel Vid spel via Direkta Kanaler betalas insatsen genom användande av medel på Spelkortskundens Spelkonto. Spel kan lämnas in för högst det belopp som motsvarar saldot på Spelkortskundens Spelkonto. När Spelkortskunden lämnar in ett spel dras insatsen från Spelkontot. Om Spelkortskunden annullerar ett spel återförs insatsen till Spelkontot. Vinst på spel som inlämnats via Direkta Kanaler sätts in på Spelkontot i enlighet med bestämmelserna i de Allmänna Kundvillkoren. Insats för spel som ogiltigförklaras av Svenska Spel återbetalas till Spelkontot. Medel på Spelkontot kan inte användas vid spel som sker på något annat sätt än via Svenska Spels Direkta Kanaler, t.ex. vid spel hos Ombud eller på Värdeautomater. Det ankommer på Spelkortskunden att via webbplatsen kontrollera att gjorda spel och transaktioner utförts på rätt sätt och genast anmäla eventuell avvikelse till Svenska Spel. Är den felaktiga transaktionen ett spel skall Spelkortskunden i första hand själv annullera detsamma. 4.4 Övriga bestämmelser om medel på Spelkonto För det fall Svenska Spel felaktigt betalat pengar till Spelkortskundens Spelkonto har Svenska Spel rätt att återta det felaktigt utbetalade beloppet. Återtagande får ske exempelvis när utbetalning skett utan att Spelkortskunden vunnit eller om utbetalat belopp överstiger Spelkortskundens vinst. Skulle ett sådant återtagande resultera i ett negativt saldo, måste Spelkortskunden reglera den uppkomna skulden. Svenska Spel har rätt att spärra Spelkontot under tiden fram till dess att Spelkortskunden reglerar den uppkomna skulden. Medel på Spelkonto utgör redovisningsmedel, vilket innebär att Svenska Spel ska hålla dessa avskilda på räkning i bank. Eventuell ränta på medlen tillfaller Svenska Spel. Svenska Spels redovisning av transaktioner och saldo på Spelkontot sker uteslutande via webbplatsen. Spelkortskunden är ensam ansvarig för alla transaktioner som görs på Spelkontot. Spelkortskunden bör såväl vid spel som vid överföring av medel endast använda teknisk utrustning som Spelkortskunden har full kännedom om samt säkerställa att utrustningens säkerhet är god. Villkor för Spelkort och Spelkonto, s. 6/10

7 5. Ansvar Parternas ansvar för skada eller förlust som kan uppkomma i samband med spel på någon av Svenska Spels Spelformer, och begränsningar av detta ansvar, regleras i de Allmänna Kundvillkoren samt, beträffande enskild Spelform, i Spelreglerna. Nämnda regler ska även vara tillämpliga på den skada eller förlust som part kan drabbas av genom Spelkortskundens nyttjande av Spelkort eller Spelkonto. Detta innebär bland annat att Svenska Spel svarar för direkt skada som kan uppstå vid överföring av data mellan Spelkortskunden och Svenska Spel endast om detta beror på avbrott eller tekniskt fel i utrustning som Svenska Spel själv förfogar över och om avbrottet/felet beror på att Svenska Spel har agerat vårdslöst. Svenska Spel svarar inte för skada som beror på avbrott eller tekniskt fel på internetförbindelse. Har Spelkortskund inte uppdaterat kontaktuppgifter eller annan information om exempelvis bankkontonummer som lämnats av Spelkortskund, och detta leder till att Spelkortskunden åsamkas förlust eller skada, kan inte Svenska Spel hållas ansvarig. Svenska Spel har rätt att tillfälligt stänga webbplatsen för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. Svenska Spel avser att utföra dessa åtgärder på ett sätt som innebär så små störningar som möjligt för Spelkortskunden och ska i möjligaste mån informera i förväg om planerade driftstopp. Svenska Spel ansvarar inte för skada eller förlust som Spelkortskunden menar sig lida på grund av begränsning i webbplatsens öppethållande. 6. Svenska Spels rätt att spärra Spelkort och Spelkonto I tillägg till vad som i övrigt framgår av dessa villkor har Svenska Spel rätt att spärra ett Spelkort och/eller ett Spelkonto i följande fall. Svenska Spel har rätt att utan föregående meddelande spärra ett enskilt Spelkort och/eller Spelkonto om Svenska Spel av säkerhetsmässiga, tekniska eller av andra godtagbara skäl finner detta påkallat (till exempel om Spelkortskunden beter sig synnerligen olämpligt mot Svenska Spels personal, Ombud eller Affärspartner). Svenska Spel har vidare rätt att spärra ett enskilt Spelkort och/eller Spelkonto vid misstanke om att Spelkort/Spelkonto används av annan än den uppgivna innehavaren samt vid misstanke om att Spelkort/Spelkonto används för spel i strid med Svenska Spels Allmänna Kundvillkor eller Spelreglerna för visst spel eller för verksamhet som utgör brott enligt svensk lag. Spelkortskunden har inte rätt till ersättning för förlust eller skada till följd av att Svenska Spel spärrar ett Spelkort/Spelkonto i enlighet med dessa villkor. Ersättning lämnas varken för eventuell direkt skada, såsom förlorad insats, eller indirekt skada, såsom utebliven vinst. 7. Uppsägning av Spelkort och Spelkonto 7.1 Spelkortskunds uppsägning Spelkortskund har rätt att när som helst avsluta sitt Spelkort och/eller Spelkonto med omedelbar verkan. Uppsägning kan ske muntligen eller skriftligen till Svenska Spels kundservice. En bekräftelse av att uppsägning har skett skickas till Spelkortskundens särskilda postadress (om sådan finns registrerad hos Skatteverket) eller folkbokföringsadress. 7.2 Svenska Spels uppsägning Svenska Spel har rätt att omgående avsluta Spelkort och/eller Spelkonto om Spelkortskunden inte längre uppfyller de under punkten 2.3 angivna villkoren för innehav av Spelkort och/eller Spelkonto. Detsamma gäller om Spelkortskunden på något annat sätt bryter mot dessa Villkor för Spelkort och Villkor för Spelkort och Spelkonto, s. 7/10

8 Spelkonto eller mot de vid var tid gällande Allmänna Kundvillkoren eller Spelreglerna för de spel som tillhandahålls, samt om Spelkortskunden begår brottslig eller stötande handling, eller på annat sätt missbrukar Spelkortet och/eller Spelkontot. Som missbruk av Spelkontot anses bland annat att Spelkortskunden använder Spelkontot för överföring av pengar mellan bankkort/bankkonto utan att använda en väsentlig del av pengarna för spel hos Svenska Spel eller i övrigt för vad som kan misstänkas vara andra syften än spel. Svenska Spel kan även säga upp ett Spelkort och/eller Spelkonto om Spelkortskunden beter sig synnerligen olämpligt mot Svenska Spels personal, Ombud eller Affärspartner. Vidare har Svenska Spel rätt att säga upp Spelkortet (och därmed per automatik även Spelkontot) om Spelkortskunden under de senaste tre åren inte har spelat något spel hos Svenska Spel med användande av Spelkort eller Spelkonto. 7.3 Verkan av uppsägning När Spelkort och/eller Spelkonto avslutas överförs samtidigt eventuella innestående medel på Spelkontot till det av Spelkortskunden angivna bankkontot, alternativt, om något giltigt bankkonto inte har angetts, via utbetalningsavi tillställd Spelkortskunden på dennes särskilda postadress (om sådan finns registrerad hos Skatteverket) eller folkbokföringsadress. Om Svenska Spel vid tidpunkten för Spelkontots avslutande saknar såväl uppgift om giltigt bankkonto som giltiga kontaktuppgifter till Spelkortskunden och därmed inte lyckas få kontakt med Spelkortskunden tillfaller eventuella innestående medel på Spelkontot Svenska Spel tolv månader efter att kundförhållandet har avslutats. För det fall Spelkortskunden, vid tidpunkten för uppsägningen (oavsett om uppsägningen görs av Spelkortskunden eller av Svenska Spel) har lagt flerveckorsspel får uppsägningen inte verkan förrän samtliga spelomgångar som ingår i det aktuella spelet har ägt rum. Spelkortet (och därmed per automatik även Spelkontot) spärras för nya spel omedelbart från den tidpunkt då uppsägningen görs. I samband med uppsägning av Spelkort/Spelkonto har Svenska Spel rätt att annullera lagda flerveckorsspel om särskilda skäl föreligger. 8. Korrespondens och krav på uppdatering av uppgifter Meddelanden från Svenska Spel till Spelkortskunden skickas via de kontaktuppgifter som Svenska Spel har registrerade om Spelkortskunden. Spelkortskunden ansvarar för att kontaktuppgifterna vid var tid är aktuella. Spelkortskunden måste också informera Svenska Spel vid ändring av övrig information som lämnats till Svenska Spel, såsom exempelvis bankkontonummer för utbetalning av vinst. Meddelanden som är av högt personligt värde för Spelkortskunden, såsom utbetalningsavi, meddelande om avslutande av Spelkort/Spelkonto eller liknande, skickas dock endast till Spelkortskundens särskilda postadress (om sådan finns registrerad hos Skatteverket) eller folkbokföringsadress om inte Spelkortskunden själv valt att få meddelanden på annat sätt och Svenska Spel skriftligen accepterat att meddela Spelkortskunden på sådant sätt. 9. Information om behandling av personuppgifter 9.1 Varifrån samlas personuppgifter in? Personuppgifter lämnas av Spelkortskunden till Svenska Spel eller till någon som arbetar på Svenska Spels uppdrag (exempelvis ett Ombud eller en Affärspartner). Utöver detta kan uppgifter komma att hämtas från privata och offentliga register såsom exempelvis SPAR och från banker eller andra som tillhandahåller de betaltjänster som används av Svenska Spel eller av Spelkortskunden. Vidare registreras uppgifter om Spelkortskundens användning av de tjänster och produkter som tillhandahålls av Svenska Spel, såsom exempelvis information om lagda spel, penningtransaktioner, vilken tid och pengar som använts för spel, av Spelkortskunden gjorda val och inställningar, IP-adress och dator-id. Villkor för Spelkort och Spelkonto, s. 8/10

9 I syfte att utreda misstankar om bedrägerier, penningtvätt, fusk vid spel och annat missbruk av de tjänster som tillhandahålls av Svenska Spel kan personuppgifter även komma att inhämtas från annan, med vilken Svenska Spel ingått ett avtal om samarbete vid denna typ av utredningar, såsom exempelvis en idrottsförening. I syfte att säkerställa att Spelkortskunden behandlas korrekt och i utbildningssyfte kan Svenska Spel också komma att spela in samtal mellan Spelkortskunden och Svenska Spels kundservice. 9.2 För vilka ändamål används personuppgifterna? Personuppgifterna behandlas i syfte att administrera kundförhållandet (bland annat för att betala ut vinster på ett säkert sätt till rätt person) och för att Svenska Spel även i övrigt ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot Spelkortskunden vad avser lagda spel m.m. Uppgifterna behandlas också för att kontrollera att Spelkortskunden inte agerar i strid med dessa Villkor för Spelkort och Spelkonto eller Svenska Spels övriga villkor för spel (Allmänna Kundvillkor och Spelregler) och för att kunna vidta åtgärder mot en Spelkortskund som agerar i strid med villkoren. Uppgifterna kan också användas av andra säkerhetsrelaterade skäl i syfte att motverka bedrägerier, penningtvätt, fusk vid spel och annat missbruk av de tjänster som tillhandahålls av Svenska Spel. Vidare behandlas uppgifterna för statistiska ändamål, för forskningsändamål och i syfte att motverka problem med överdrivet spelande och för att ta tillvara andra sociala skyddshänsyn samt för att Svenska Spel ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt den lagstiftning och därmed sammanhängande regelverk som gäller för verksamheten. Uppgifterna kan också behandlas för statistiska beräkningar, oddssättning och förändring av lagda vad, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt för marknadsföringsändamål, inkluderat direktmarknadsföring och för erbjudande om kundanpassade tjänster (vilket också kan medföra att Spelkortskunden inte får erbjudanden av skäl hänförliga till att Spelkortskundens spelmönster typiskt sett kan medföra viss risk för problem med överdrivet spelande). I syfte att motverka problem med överdrivet spelande kan Svenska Spel behandla personuppgifter för att mäta förändringar i och riskklassificera Spelkortskundens spelande samt prognostisera Spelkortskundens framtida spelbeteende. Syftet är att hjälpa Spelkortskunden att ha kontroll på sitt spelande och att vara medveten om eventuella risker för problem med överdrivet spelande. Svenska Spel kan också anpassa sina tjänster och erbjudanden via Direkta Kanaler utifrån en analys av Spelkortskundens personuppgifter i syfte att göra tjänsterna och erbjudandena mer relevanta för den enskilde Spelkortskunden. Det kan även finnas andra ändamål för behandling av personuppgifter när Spelkortskunden efterfrågar en viss tjänst. Information om behandling av personuppgifter lämnas då i den särskilda situationen. 9.3 Övrig information om användning och överlämnande av uppgifter till annan Spelkortskundens personuppgifter lämnas inte ut utanför Svenska Spelkoncernen utom för behandling för Svenska Spels räkning, eller i enlighet med vad som beskrivs i detta avsnitt. I syfte att fullgöra Svenska Spels förpliktelser gentemot Spelkortskunden kan Spelkortskundens personuppgifter komma att behandlas av det Ombud eller den Affärspartner där Spelkortskunden efterfrågar tjänster och av den eller de banker eller betaltjänstleverantörer som administrerar in- eller utbetalningar till Spelkontot. Uppgifter kan komma att lämnas ut till behöriga myndigheter för att uppfylla legala krav eller i syfte att motverka bedrägerier, penningtvätt, fusk vid spel och annat missbruk av de tjänster som tillhandahålls av Svenska Spel. I syfte att utreda misstankar om bedrägerier, penningtvätt, fusk vid spel och annat missbruk av de tjänster som tillhandahålls av Svenska Spel kan personuppgifter komma att Villkor för Spelkort och Spelkonto, s. 9/10

10 överlämnas till annan, med vilken Svenska Spel ingått ett avtal om samarbete vid denna typ av utredningar, såsom exempelvis en idrottsförening. Efter noggrann prövning kan uppgifterna även komma att göras tillgängliga för forskare som bedriver forskning om spelande i syfte att ta fram information och vetenskapliga metoder för att motverka problem med överdrivet spelande och för att ta tillvara andra sociala skyddshänsyn. En forskare får aldrig publicera personuppgifter där en individ kan identifieras, utan endast anonymiserad information. Direktmarknadsföring kan ske via post, e-post, telefon och mobiltelefon i enlighet med för Svenska Spel gällande regelverk. Information och erbjudanden kan avse såväl Svenska Spelkoncernens egna produkter och tjänster som produkter eller tjänster från av Svenska Spel utvalda samarbetspartners. Svenska Spel lämnar dock inte i något fall ut Spelkortskundens personuppgifter till sådana samarbetspartners. För det fall Spelkortskund motsätter sig behandling för ändamål som rör direktmarknadsföring kan denne skriftligen anmäla detta till Svenska Spels kundservice eller registrera detta på En Spelkortskund kan inte motsätta sig att få information som är att anse som del av administrationen av kundförhållandet, exempelvis uppdatering av villkor. Svenska Spel kan komma att kontakta Spelkortskund via telefon, brevledes, via chat eller på annat sätt i syfte att motverka problem med överdrivet spelande enligt Svenska Spels spelansvarsprogram, för att bekräfta avstängning från spel och av skäl hänförliga till Spelkortskunds och andra kunders säkerhet. Personuppgifterna behandlas inte för längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. 9.4 Legal grund för behandling av personuppgifter, rättning av felaktiga uppgifter m.m. Svenska Spels behandling av personuppgifter sker dels med stöd av Spelkortskundens samtycke, dels på annan grund enligt personuppgiftslagen (1998:204). Genom att Spelkortskunden accepterar dessa Villkor för Spelkort och Spelkonto samtycker Spelkortskunden till att dennes personuppgifter behandlas på det sätt som framgår av dessa villkor. Om Spelkortskunden deltar i konsumentpristävling med användande av Spelkortet, exempelvis "Tips- SM", samtycker Spelkortskunden även till att Svenska Spel publicerar spelarens namn på resultatlistor m.m., på t.ex. Svenska Spels webbplats. Spelkortskunden har rätt att utan kostnad en gång per kalenderår få information om Svenska Spels behandling av Spelkortskundens personuppgifter. Spelkortskunden har även rätt att begära rättelse av felaktigt behandlade personuppgifter. Skriftlig begäran om information eller rättelse ska sändas till Svenska Spel, Kundservice, Visby. Särskilda bestämmelser gäller för behandling av personuppgifter som lämnas i samband med tillfälliga kampanjer och tävlingar. Kompletterande bestämmelser kan också framgå av Spelregler och av övriga kundvillkor. Villkor för Spelkort och Spelkonto, s. 10/10

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Tillämpliga regler... 3 1.2 Begrepp och definitioner... 3 1.3 Kontaktinformation... 4 1.4 Villkorens giltighet och ändring av

Läs mer

Villkor för Spelkortet och Spelkonto

Villkor för Spelkortet och Spelkonto Villkor för Spelkortet och Spelkonto Senast ändrade 2013-05-20 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkortet och Spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska

Läs mer

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT 1. Allmänt Dessa villkor gäller för Spelkort och spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska Spel). Den som efter ansökan tilldelas ett Spelkort

Läs mer

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter 1. Allmänt om behandlingen AB Svenska Spel (Svenska Spel) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för Svenska

Läs mer

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto 2012-11-27 Uppdaterade 2014-02-12 1 ALLMÄNT 4 1.1 GENERELLT 4 1.2 VILLKORENS GILTIGHET OCH ÄNDRING AV VILLKOR 4 1.3 BEGREPP OCH DEFINITIONER 4

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto Uppdaterade att gälla fr o m

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto Uppdaterade att gälla fr o m Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto 2012-11-27 Uppdaterade 2018-04-25 att gälla fr o m 2018-05-25 1 1 Allmänt... 4 1.1 Generellt... 4 1.2 Villkorens giltighet och ändring av villkor...

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för prenumeration... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning... 3 4.1 Allmänt... 3 4.2 Betalning med kort...

Läs mer

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor Allmänna Kundvillkor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Omfattning och avgränsningar...3 1.2 Kontaktinformation...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2. Allmänt... 5 2.1 Tillstånd och tillsyn...5 2.2 Åldersgränser...5

Läs mer

Senast ändrade: 2015-03-01. Allmänna Kundvillkor

Senast ändrade: 2015-03-01. Allmänna Kundvillkor Allmänna Kundvillkor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Omfattning och avgränsningar... 3 1.2 Kontaktinformation... 3 1.3 Begrepp och definitioner... 3 2. Allmänt... 5 2.1 Tillstånd och tillsyn... 5 2.2 Åldersgränser...

Läs mer

Spelregler Eurojackpot

Spelregler Eurojackpot Spelregler Eurojackpot Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Spelreglernas giltighetstid...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2 Allmänt om Eurojackpot... 4 3 Spelinlämning...

Läs mer

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Bingo Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler per

Läs mer

Fortnox Finans Integritetspolicy

Fortnox Finans Integritetspolicy Fortnox Finans Integritetspolicy För oss på Fortnox Finans är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information

Läs mer

Spelregler. BingoLive

Spelregler. BingoLive Spelregler BingoLive Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler

Läs mer

Spelregler Pick n Click

Spelregler Pick n Click Spelregler Pick n Click Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...3

Läs mer

Fortnox Finans Integritetspolicy

Fortnox Finans Integritetspolicy Fortnox Finans Integritetspolicy För oss på Fortnox Finans är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information

Läs mer

Spelregler Lotto och Joker

Spelregler Lotto och Joker Spelregler Lotto och Joker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotto och Joker...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Spelregler Keno och Kung Keno

Spelregler Keno och Kung Keno Spelregler Keno och Kung Keno Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Keno och Kung Keno...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Kundvillkor. AB Svenska Spel

Kundvillkor. AB Svenska Spel Kundvillkor AB Svenska Spel Innehållsförteckning AVSNITT 1... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Definitioner... 6 1.3 Kontaktinformation... 7 1.4 Villkors giltighet, ändringar och hierarki... 7 1.5 Korrespondens

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Spelregler Keno och Kung Keno

Spelregler Keno och Kung Keno Spelregler och Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Spelreglernas giltighetstid...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2 Gemensamma Spelregler... 4 2.1 Allmänt om och...4

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Spelregler Eurojackpot

Spelregler Eurojackpot Spelregler Eurojackpot Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Spelreglernas giltighetstid...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2 Allmänt om Eurojackpot... 4 3 Spelinlämning...

Läs mer

Allmänna Kundvillkor-Lotter Gäller fr.o.m och tills vidare.

Allmänna Kundvillkor-Lotter Gäller fr.o.m och tills vidare. Allmänna Kundvillkor-Lotter Gäller fr.o.m. 2016-04-15 och tills vidare. 1 Innehåll Inledning... 4 Allmänt... 4 Begrepp och definitioner... 4 Allmänna Kundvillkor-Lotter... 4 Kund... 4 Kundkvitto... 5 Kundvillkor...

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Särskilda villkor för Kivras betaltjänst

Särskilda villkor för Kivras betaltjänst Särskilda villkor för Kivras betaltjänst Gäller fr.o.m. 2018-05-25 till 2018-11-02 1. Beskrivning av betaltjänsten Kivra erbjuder en tilläggstjänst i enlighet med avsnitt 3 i de allmänna villkoren ( https://www.kivra.com/terms/

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

INTEGRITETSPOLICY VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER? INTEGRITETSPOLICY Vi på ConEra värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

Spelregler. Lotter. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Lotter. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Lotter Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotterna...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Gemensamma Spelregler...

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Dessa medlemsvillkor gäller för kortinnehavares användning av sitt Probonocard och konto.

Dessa medlemsvillkor gäller för kortinnehavares användning av sitt Probonocard och konto. Medlemsvillkor för Probonocard Dessa medlemsvillkor gäller för kortinnehavares användning av sitt Probonocard och konto. Kortinnehavaren skall läsa dessa villkor noggrant. Om kortinnehavaren inte förstår

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Svensk Artistfaktura AB, , är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Svensk Artistfaktura AB, , är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Integritetspolicy För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi på Svensk ArtistFaktura AB (SAFAB) vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter

Läs mer

Integritetspolicy. Aktiva i Södermalmskyrkan

Integritetspolicy. Aktiva i Södermalmskyrkan Integritetspolicy Aktiva i Södermalmskyrkan Definition Aktiva Med aktiva menas alla som mer eller mindre nyttjar Södermalmskyrkans utbud och tjänster. Exempelvis besökare, gåvogivare, volontärer, hjälptjänster,

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Personuppgifter hos SVEA Sverige Group AB

Personuppgifter hos SVEA Sverige Group AB Personuppgifter hos SVEA Sverige Group AB 1. Inledning vad är personuppgifter? Med "personuppgifter" avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

SVEA BANKS ALLMÄNNA VILLKOR 2017:1 FÖR FÖRETAGSKONTO OCH SPARKONTO FÖRETAG

SVEA BANKS ALLMÄNNA VILLKOR 2017:1 FÖR FÖRETAGSKONTO OCH SPARKONTO FÖRETAG SVEA BANKS ALLMÄNNA VILLKOR 2017:1 FÖR FÖRETAGSKONTO OCH SPARKONTO FÖRETAG - För att bli väl förtrogen med vilka rättigheter och skyldigheter du har som Användarmanualer Användarmanualer, instruktioner,

Läs mer

V I L L K O R. S E P A D I R E C T D E B I T C O R E, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) Sida 1 av 5

V I L L K O R. S E P A D I R E C T D E B I T C O R E, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) Sida 1 av 5 V I L L K O R S E P A D I R E C T D E B I T C O R E, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY ID06

INTEGRITETSPOLICY ID06 INTEGRITETSPOLICY ID06 1. INLEDNING ID06 AB ( ID06 ) värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina i anslutning till ID06-systemet. Den beskriver

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR NYHETSTJÄNSTEN FPLUS Sida 1 av 5

ANVÄNDARVILLKOR FÖR NYHETSTJÄNSTEN FPLUS Sida 1 av 5 2017-11-14 ANVÄNDARVILLKOR FÖR NYHETSTJÄNSTEN FPLUS Sida 1 av 5 1. BAKGRUND OCH TILLÄMPNING 1.1 Dessa användarvillkor ("Användarvillkoren") gäller för din användning av nyhetstjänsten fplus, inklusive

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) lagligt stöd för behandling av kunders personuppgifter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) lagligt stöd för behandling av kunders personuppgifter Beslut Diarienr 1 (19) 2015-10-15 1382-2014 AB Svenska Spel 621 80 Visby Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) lagligt stöd för behandling av kunders personuppgifter Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Information om Behandling av Personuppgifter inom Eterum AB

Information om Behandling av Personuppgifter inom Eterum AB Information om Behandling av Personuppgifter inom Eterum AB Dina Personuppgifter är viktiga för oss Eterum AB ( Eterum alt. bolaget ) tar integritet på största allvar och vårt mål är att du ska känna dig

Läs mer

Vad är en personuppgift och behandling av personuppgifter?

Vad är en personuppgift och behandling av personuppgifter? Dataskydd Personuppgiftspolicy och Cookiepolicy för digitala tjänster från Handelskammaren i Jönköpings län. För närvarande omfattas följande digitala tjänster: Webbplatsen www.handelskammarenjonkoping.se

Läs mer

1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Leverantörens eller tredje mans upphovsrätt.

1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Leverantörens eller tredje mans upphovsrätt. ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av tjänsten ( Tjänsten ) som beställts av användaren ( Användaren ) från leverantören ( Leverantören ). Genom att påbörja användandet av Tjänsten

Läs mer

Scouternas riktlinjer för personuppgiftsbehandling i insamlingsarbetet

Scouternas riktlinjer för personuppgiftsbehandling i insamlingsarbetet Scouternas riktlinjer för personuppgiftsbehandling i insamlingsarbetet Allmänt Din personliga integritet är viktig för Scouterna och något vi vill värna om. Scouterna följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen,

Läs mer

Användarvillkor Mina meddelanden

Användarvillkor Mina meddelanden Användarvillkor Mina meddelanden 1. Allmänt 1.1 Skatteverket tillhandahåller i enlighet med 5 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte tjänsten Mina meddelanden för

Läs mer

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden. 1. INLEDNING Denna informationstext förklarar hur Efterhjälpen i Norden AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som Är kund hos oss när du köper

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Dataskyddspolicy Vilken information samlar vi in? Norra Finans Inkasso AB

Dataskyddspolicy Vilken information samlar vi in? Norra Finans Inkasso AB Dataskyddspolicy Norra Finans Inkasso AB (Norra Finans) värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Integritetspolicy för Helsingborgs Stängsel AB

Integritetspolicy för Helsingborgs Stängsel AB Integritetspolicy för Helsingborgs Stängsel AB Denna Integritetspolicy publicerades 2018-05-22 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Definitioner 3. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter? 4. Vilka Personuppgifter

Läs mer

Du kan alltid kontakta oss vid frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till

Du kan alltid kontakta oss vid frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till Vi värnar om den personliga integriteten Vi vill att alla våra kunder ska känna sig trygga med att vi hanterar deras personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

SL:s behandling av personuppgifter

SL:s behandling av personuppgifter SL:s behandling av personuppgifter Innehållsförteckning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Allmänt om behandlingen av dina personuppgifter... 2 Varifrån samlar vi in dina personuppgifter... 2 Vilka personuppgifter

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Villkor för Resultatservicekonto

Villkor för Resultatservicekonto Villkor för Resultatservicekonto 1. Allmänt 1.1 Resultatservicekonto är Resultatservice Sverige AB:s ( Resultatservice, vi ) sätt att erbjuda särskild service och förenklad administration för sina trogna

Läs mer

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR? 3.5 När du deltar i medlemsträffar, aktiviteter och/eller medlemsundersökningar

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR? 3.5 När du deltar i medlemsträffar, aktiviteter och/eller medlemsundersökningar INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER? 3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR? 3.1 När du blir medlem i Narkolepsiföreningen 3.2 När du är medlem i Narkolepsiföreningen 3.3 Du

Läs mer

Denna informationstext förklarar hur Bad & Fritid AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

Denna informationstext förklarar hur Bad & Fritid AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som 1. INLEDNING Denna informationstext förklarar hur Bad & Fritid AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som Är kund/medlem hos oss Besöker vår hemsida

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER 1. INLEDNING Dessa villkor gäller för ATG-konto, ATG-kort hos AB Trav och Galopp (ATG) samt därtill kopplade tjänster. Innehavare

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2016-05-09

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2016-05-09 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY. Ballou - Hosting Intelligence Ronnebygatan 36, SE Karlskrona

INTEGRITETSPOLICY. Ballou - Hosting Intelligence Ronnebygatan 36, SE Karlskrona INTEGRITETSPOLICY Ballou Internet Services AB, org.nr 556520-1984, med adress Ronnebygatan 36, 371 33 Karlskrona, telefonnummer 0455-555 88 och e-postadress support@ballou.se ( vi ) är ansvarig för behandlingen

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Lånets beviljande

Allmänna villkor. 1. Lånets beviljande Allmänna villkor Kreditgivare är GF Money Consumer Finance Aktiebolag, 556876-2578 (hädanefter Strandiafinans), som bedriver verksamhet under varumärket Strandiafinans. Strandiafinans tillhandahåller konsumentkrediter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Personuppgiftspolicy för Hallmans Skomakeri & Skor AB. Vilken information samlar vi in?

Personuppgiftspolicy för Hallmans Skomakeri & Skor AB. Vilken information samlar vi in? Personuppgiftspolicy för Hallmans Skomakeri & Skor AB Målet med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din

Läs mer

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER 1. INLEDNING Dessa villkor gäller för ATG-konto, ATG-kort hos AB Trav och Galopp (ATG) samt därtill kopplade tjänster. Innehavare

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Personuppgiftspolicy för Tommy Byggares kunder

Personuppgiftspolicy för Tommy Byggares kunder Personuppgiftspolicy för Tommy Byggares kunder 1. Inledning Tommy Byggare AB, 556678-1943 (nedan benämnd Tommy Byggare) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar våra

Läs mer

REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL

REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 1 januari 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. LOTTERNAS UTFORMNING... 3 3. LOTTERIER... 4 4. FÖRDELNINGSDRAGNING...4 5. LOTTKÖP... 4

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

ALLMÄNT JULACLUB VILLKOR OCH FÖRMÅNER Bonusregler

ALLMÄNT JULACLUB VILLKOR OCH FÖRMÅNER Bonusregler ALLMÄNT JULACLUB JulaClub är ett förmåns- och lojalitetsprogram för innehavare av JulaClub-kort, JulaClub Light-kort och JulaClub Smart-kort. JulaClub ägs och drivs av Jula Sverige AB (nedan Jula). Medlemskapet

Läs mer

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgift?

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgift? Dataskyddspolicy För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi på T.A. Redovisning AB vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Integritetspolicy. Med anledning av ny lagstiftning den 25/ GDPR. General Data Protection Regulation

Integritetspolicy. Med anledning av ny lagstiftning den 25/ GDPR. General Data Protection Regulation Integritetspolicy Med anledning av ny lagstiftning den 25/5-2018 GDPR General Data Protection Regulation Integritetspolicy Ion Silver AB, i detta dokument benämnt företaget eller vi, tar seriöst på den

Läs mer

Hantering av personuppgifter inom Linjettförbundet och Linjettseglarna

Hantering av personuppgifter inom Linjettförbundet och Linjettseglarna Hantering av personuppgifter inom Linjettförbundet och Linjettseglarna 1 Inledning Denna informationstext förklarar hur Svenska Linjettförbundet ( LF ) och Linjettseglarna ( LS ) hanterar dina personuppgifter

Läs mer

För att säkerställa din och våra medarbetares fysiska säkerhet och för att motverka brott kan vi använda övervakningskameror på våra bankkontor.

För att säkerställa din och våra medarbetares fysiska säkerhet och för att motverka brott kan vi använda övervakningskameror på våra bankkontor. Så här behandlar vi dina personuppgifter i Handelsbanken För Handelsbanken är din rätt till skydd av den personliga integriteten viktig och medvetenhet om banksekretess och integritet är självklara inslag

Läs mer

Information om personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling Origo Capital AB värnar om din personliga integritet. När du investerar i vår fond eller annars använder våra tjänster anförtror du oss dina uppgifter. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dessa

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal Zynatic Medlemsregister

Personuppgiftsbiträdesavtal Zynatic Medlemsregister PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Sida 1(5) Personuppgiftsbiträdesavtal Zynatic Medlemsregister 1 PARTER Den som beställer och använder Zynatic Medlemsregister, och därmed bekräftar att de accepterar våra Allmänna

Läs mer

Redeyes Integritetspolicy

Redeyes Integritetspolicy 1 Redeyes Integritetspolicy Redeye behandlar alltid den information som våra kunder, medlemmar och investerare anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. För att du ska kunna ha tjänster hos oss

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Integritetspolicy. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

Integritetspolicy. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är: Integritetspolicy Din personliga integritet är viktig för oss. För Axilium Capital är det viktigt att dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt. I den här Integritetspolicyn hittar du en

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

ASS 84, , Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

ASS 84, , Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Allmänna Villkor AlpinaScand Sarajevo 84, organisations nr. 802457-8620 ( ASS 84 ) driver webbplatsen http://www.alpinascandsarajevo84.se/ och därtill hörande sidor ( Webbplatsen ). Utförliga kontaktuppgifter

Läs mer

Sekretesspolicy. 1 Allmänt. 2 Vilka uppgifter behandlar MyNumbers om dig? De sammanfattande punkterna är inte en del av policyn.

Sekretesspolicy. 1 Allmänt. 2 Vilka uppgifter behandlar MyNumbers om dig? De sammanfattande punkterna är inte en del av policyn. Sekretesspolicy De sammanfattande punkterna är inte en del av policyn. 1 Allmänt Vi är bäst i världen på att berätta hur ett företag mår ekonomiskt. Denna sekretesspolicy gäller användare av MyNumbers

Läs mer

KÖPEVILLKOR. Avtalstext:

KÖPEVILLKOR. Avtalstext: KÖPEVILLKOR Avtalstext: Genom att slutföra köpet blir du skyldig att betala för den vara du beställt. Du får din vara skickad hem med post tillsammans med din faktura. Betalningsvillkor: Kredittiden för

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer