POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: elokuu 2012 Sysselsättningsöversikt: augusti 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: elokuu 2012 Sysselsättningsöversikt: augusti 2012"

Transkript

1 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: elokuu 2012 Sysselsättningsöversikt: augusti 2012

2 TYÖLLISYYSKATSAUS elokuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh ja Olli Peltola puh Pohjanmaan työllisyyskatsaus on luettavissa ELY-keskuksen Internet-sivulla: loudenkehitys.aspx Julkaistavissa tiistaina klo 9.00 Työttömyydessä on tapahtunut pientä heikkenemistä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella koko maan paras työllisyystilanne Pitkäaikaistyöttömyys pahenemassa joka viides työtön on ollut yli vuoden työttömänä Maakunnittain Pohjanmaan tilanne oli paras ja Keski-Pohjanmaalla neljänneksi paras Työttömien määrä elokuun lopussa oli 7539 henkilöä, mikä on 1408 vähemmän kuin heinäkuussa ja 347 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli 6,2 %. Se on paras lukema koko maassa. Seuraavaksi parhaat lukemat oli Uudellamaalla (6,9) ja Etelä-Pohjanmaalla (7,1). Vaikeinta työttömyys oli Pohjois-Karjalassa (13,3) ja Lapissa (12,7). Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 9,1. Kuukausittain seurataan erikseen ryhmälomautettuja. Seurannasta tarkempaa lisätietoa työ- ja elinkeinoministeriön sivulla: Ryhmälomautuksia oli elokuun lopussa 158, mikä on 82 vähemmän kuin heinäkuussa ja 9 vähemmän kuin vuosi sitten. Ennakkotietoja ryhmälomautuksista oli 378, heinäkuussa 338 ja vuosi sitten 531. Naisia oli työttömänä 3464 henkilöä, mikä on 157 enemmän kuin vuosi sitten. Naisten osuus työttömistä oli 46 %. Miehiä oli työttömänä 4075 henkilöä, mikä on 190 enemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1101, mikä on 8 vähemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaita työttömistä oli 2781, mikä on 115 enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden kestänyt yhdenjaksoinen työttömyys) oli Määrä on 176 enemmän kuin vuosi sitten. Ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaalaisesta työvoimasta oli 18,5. Se on sama kuin edellisenä vuonna. Työttömänä heitä oli 660 henkilöä. Koko maassa ulkomaisten työttömien osuus oli 26,3 %. Elokuun lopussa eri toimenpiteillä olevien määrä oli 3789 henkilöä, mikä on 302 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllistämistukitoimenpiteillä oli 1016 henkilöä, työvoimakoulutuksessa oli 893 henkilöä, työmarkkinatuen harjoittelussa ja työelämävalmennuksessa oli 358 henkilöä ja vuorottelupaikkaan työllistettyjä oli 299 henkilöä, kuntouttavassa työtoiminnassa oli 475 henkilöä ja omaehtoisessa opiskelussa 757 henkilöä. Uusia sijoituksia tukitoimenpitein tehtiin 370 henkilölle ja työvoimakoulutuksen aloitti 215 henkilöä. Työvoimakoulutuksessa elokuun aikana oli kaikkiaan 965 henkilöä. Eniten työvoimakoulutusta annettiin seuraavissa sisällöissä: maahanmuuttajakoulutus (286), konepaja- ja rakennusmetalli (144), terveyden ja sairaanhoitoala (124) ja ohjaava koulutus (97). Kuukauden lopussa oli kaikkiaan työnhakijaa, joista 4845 oli työssä olevia, 2446 oli työvoiman ulkopuolella, 814 oli työttömyyseläkkeellä ja 154 teki lyhennettyä työviikkoa. Työnhakijoiden määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta 402 henkilöllä. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 1248 työpaikkaa, joka on 624 vähemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoimena Näistä 1760 oli kestoltaan jatkuvia ja 388 väliaikaisia tai tilapäisiä. Maakunnittain ilman Ahvenanmaata (3,2) Pohjanmaan (5,8) lukemat olivat parhaat koko maassa. Seuraavaksi parhaat lukemat oli Uudenmaan (7,3), Etelä-Pohjanmaan (7,4), Keski-Pohjanmaan (8,2) ja Kanta-Hämeen (8,5) maakunnissa. Maakunnittain ja seutukunnittain lukemat lasketaan kuntatauluista asuinpaikan mukaan eli ne poikkeavat ELYkeskuksen ja koko maan laskentatavasta, joissa työvoima lasketaan neljännesvuosittain. Alle kolmen 4 %:n työttömyysasteita oli seitsemässä kunnassa: Närpiö 2,8, Korsnäs, Pedersören kunta ja Vöyri (3,5), Mustasaari ja Uusikaarlepyy 3,7 sekä Luoto 3,8 ja Laihian kunta 4,8. Korkein työttömyys oli Kaskisen kaupungissa 12,3. Kokkolan työttömyysaste oli 8,5, Pietarsaaren 8,4 ja Vaasan 7,6.

3 SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT augusti 2012 Ytterligare information: Jorma Höykinpuro tfn och Olli Peltola tfn Österbottens sysselsättningsöversikt finns tillgänglig på ELY-centralens webbsidor: kraftsbehovetochekonomin.aspx Får publiceras tisdag kl Arbetslösheten har ökat en aning Sysselsättningsläget inom området för ELY-centralen i Österbotten är det bästa i landet Långtidsarbetslösheten förvärras var femte arbetslös har varit arbetslös i över ett år Landskapsvis var situationen i Österbotten bäst och i Mellersta Österbotten fjärde bäst Antalet arbetslösa var i slutet av augusti 7539, vilket är 1408 fler än i juli, och 347 fler än för ett år sedan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var 6,2 %. Den är den lägsta siffran i hela landet. De följande lägsta siffrorna hade Nyland (6,9 %) och Södra Österbotten (7,1 %). Den högsta arbetslösheten fanns i Norra Karelen (13,3 %) och i Lappland (12,7 %). I hela landet var andelen arbetslösa av hela arbetskraften 9,1 %. Månadsvis följs gruppermitteringar skilt för sig. Noggrannare tilläggsuppgifter om uppföljningen finns på arbets- och näringsministeriets webbsida: I slutet av augusti fanns 158 personer som permitterats genom gruppanmälan. Detta är 82 färre än i juli och 9 färre än för ett år sedan. De väntade gruppermitteringarna var 378, i juli 338 och för ett år sedan 531. Antalet arbetslösa kvinnor var 3464 personer, vilket är 157 fler än för ett år sedan. Andelen kvinnor av de arbetslösa var 46 %. Antalet arbetslösa män var 4075 personer, vilket är 190 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa under 25 år var 1101, vilket är 8 färre än för ett år sedan. Av alla arbetslösa var 2781 över 50 år, vilket är 115 fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa (över ett års kontinuerlig arbetslöshet) var 1678, vilket är 176 fler än för ett år sedan. Andelen utländska arbetslösa av den utländska arbetskraften var 18,5 %. Siffran är densamma som förra året. Antalet arbetslösa var 660 personer. I hela landet var andelen utländska arbetslösa 26,3 %. Antalet personer som sysselsattes genom olika åtgärder var i slutet av augusti 3789, vilket är 302 färre än för ett år sedan. Totalt 1016 personer omfattades av stödåtgärder för sysselsättning, 893 deltog i arbetskraftsutbildning, 358 personer deltog i arbetslivsträning och praktik med arbetsmarknadsstöd och 299 var sysselsatta via alterneringsplatser, 475 personer deltog i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och 757 personer deltog i frivilliga studier. Det gjordes 370 nya placeringar genom stödåtgärder och 215 personer inledde arbetskraftsutbildning. Under augusti fanns i arbetskraftsutbildning totalt 965 personer. Mest arbetskraftsutbildning gavs inom följande: invandrarutbildning (286), verkstad- och byggnadsmetall (144), hälso- och sjukvård (124) och vägledande utbildning (97). I slutet av månaden fanns det totalt arbetssökande, av vilka 4845 var i arbete, 2446 utanför arbetskraften, 814 på arbetslöshetspension och 154 gjorde förkortad arbetsvecka. Antalet arbetssökande har minskat med 402 personer jämfört med föregående år. Antalet nya lediga arbetsplatser var 1248, vilket är 624 färre än för ett år sedan. Det totala antalet lediga arbetsplatser var Av dem var 1760 kontinuerliga och 388 tillfälliga eller temporära. Om inte Åland (3,2 %) medräknas var den bästa landskapsvisa arbetslöshetsgraden i Österbotten (5,8 %). De följande bästa siffrorna hade Nyland (7,3 %), Södra Österbotten (7,4 %) och Mellersta Österbotten (8,2 %) och Egentliga Tavastland (8,5 %). Siffrorna för landskap och ekonomiska regioner räknas enligt bostadsort i kommuntavlorna, dvs. de avviker en aning från ELY-centralens och hela landets räkningsgrunder där arbetskraften räknas kvartalsvis. Arbetslöshetsgrad under tre procent fanns i sju kommuner: Närpes 2,8 %, Korsnäs, Pedersöre och Vörå (3,5 %), Korsholm och Nykarleby (3,7 %) samt Larsmo 3,8 % och Laihela kommun 4,8 %. Den högsta arbetslösheten hade Kaskö stad (12,3 %). Arbetslöshetsgraden i Karleby var 8,5 %, i Jakobstad 8,4 % och i Vasa 7,6 %.

4

5

6

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: toukokuu 2012 Sysselsättningsöversikt: maj 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: toukokuu 2012 Sysselsättningsöversikt: maj 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: toukokuu 2012 Sysselsättningsöversikt: maj 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS toukokuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus on luettavissa

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Lokakuu 2012 Sysselsättningsöversikt: oktober 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Lokakuu 2012 Sysselsättningsöversikt: oktober 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Lokakuu 2012 Sysselsättningsöversikt: oktober 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Lokakuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Tammikuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Januari 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Tammikuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Januari 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Tammikuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Januari 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Kristin Sundqvist-Strandin

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Joulukuu 2012 Sysselsättningsöversikt: december 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Joulukuu 2012 Sysselsättningsöversikt: december 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Joulukuu 2012 Sysselsättningsöversikt: december 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Joulukuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: maaliskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: mars 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: maaliskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: mars 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: maaliskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: mars 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS maaliskuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: helmikuu 2012 Sysselsättningsöversikt: februari 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: helmikuu 2012 Sysselsättningsöversikt: februari 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: helmikuu 2012 Sysselsättningsöversikt: februari 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS helmikuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Elokuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Augusti 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Elokuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Augusti 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Elokuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Augusti 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Elokuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50 312

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: februari 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: februari 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt: februari 2012 SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT februari 2012 Ytterligare information: Jorma Höykinpuro tfn +358 50 3128568 och Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Österbottens

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Joulukuu 2013 Sysselsättningsöversikt: December 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Joulukuu 2013 Sysselsättningsöversikt: December 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Joulukuu 2013 Sysselsättningsöversikt: December 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Joulukuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Lokakuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Oktober 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Lokakuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Oktober 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Lokakuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Oktober 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Lokakuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Toukokuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Maj 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Toukokuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Maj 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Toukokuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Maj 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Toukokuu 2013 Lisätiedot: Olli Peltola tfn +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus on luettavissa

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: November 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: November 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: November 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: april 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: april 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt: april 2012 SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT april 2012 Ytterligare information: Jorma Höykinpuro tfn +358 50 3128568 och Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Österbottens

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: April 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: April 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt: April 2013 SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT april 2013 Ytterligare information: Jorma Höykinpuro tfn +358 50 3128568 och Olli Peltola tfn +358 50 312 8727 Österbottens

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: December 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: December 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt: December 2013 SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT december 2013 Ytterligare information: Jorma Höykinpuro tfn +358 50 312 8568 och Olli Peltola tfn +358 50 312 8727 Österbottens

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt: September 2013 SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT September 2013 Ytterligare information: Jorma Höykinpuro tel +358 50 312 8568 och Olli Peltola tfn +358 50 312 8727

Läs mer

Sysselsättningsöversikt april 2015

Sysselsättningsöversikt april 2015 UTSIKTER APRIL 2015 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt april 2015 Får publiceras 27.5.2015 kl. 9.00 Ungdomsarbetslösheten fortsätter ännu att öka, ökningen är nästan en femtedel jämfört

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: Januari 2014

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: Januari 2014 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt: Januari 2014 SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT januari 2014 Ytterligare information: Jorma Höykinpuro tfn +358 50 312 8568, Teemu Saarinen tfn +358 50 396 2005 och

Läs mer

Sysselsättningsöversikt mars 2014

Sysselsättningsöversikt mars 2014 UTSIKTER MARS 2014 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt mars 2014 Får publiceras 24.4.2014 kl. 9.00 Arbetslösheten har minskat inom industriyrken. I flera kommuner har arbetslösheten börjat

Läs mer

Sysselsättningsöversikt februari 2014

Sysselsättningsöversikt februari 2014 UTSIKTER FEBRUARI 2014 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt februari 2014 Får publiceras 25.3.2014 kl. 9.00 Arbetslösheten har ökat inom alla yrkesgrupper. I Kaskö har arbetslösheten minskat

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: JANUARI 212 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 21.2.212 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 '

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: JUNI 211 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 26.7.211 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3 25

Läs mer

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 11 518 arbetslösa arbetssökande i februari Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Malax 7,8 Korsnäs 6,8 Kaskö 11,7 Korsholm 7,3 Vasa 12,1 Närpes 4,7 Kristinestad

Läs mer

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 11 856 arbetslösa arbetssökande i januari Andelen arbetslösä arbetssökande i arbetskraft efter kommun Malax 7,6 Korsnäs 7,1 Kaskö 13,9 Korsholm 7,4 Vasa 12,6 Närpes 4,8 Laihela

Läs mer

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 10 534 arbetslösa arbetssökande i oktober Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Malax 8,7 Korsnäs 7,3 Kaskö 12,8 Korsholm 6,8 Vasa 10,8 Närpes 4,1 Kristinestad

Läs mer

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 11 200 arbetslösa arbetssökande i januari Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Malax 9,0 Korsnäs 8,6 Kaskö 13,5 Korsholm 6,9 Vasa 11,5 Närpes 5,0 Kristinestad

Läs mer

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 10 458 arbetslösa arbetssökande i maj Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Malax 6,9 Korsnäs 6,0 Kaskö 11,6 Korsholm 6,9 Vasa 11,1 Närpes 4,1 Kristinestad

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: AUGUSTI 212 Tfn 29 54 85 och 29 54 851 Får publiceras 25.9.212 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: SEPTEMBER 212 Tfn 29 54 85 och 29 54 851 Får publiceras 23.1.212 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35

Läs mer

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 10 437 arbetslösa arbetssökande i november Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Malax 9,0 Korsnäs 7,6 Kaskö 11,9 Korsholm 6,5 Vasa 11,1 Närpes 4,2 Kristinestad

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: AUGUSTI 211 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 2.9.211 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: NOVEMBER 213 Tfn 29 54 85 och 29 54 851 Får publiceras 2.12.213 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: SEPTEMBER 213 Tfn 29 54 85 och 29 54 851 Får publiceras 22.1.213 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: JULI 21 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 24.8.21 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3 25

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: FEBRUARI 2010 Tfn 010 604 8050 och 010 604 8051 Får publiceras 23.3.2010 kl. 9.00 www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716

Läs mer

Uppföljning av ungdomsgarantin på Österbottens NTM-centrals område November Teemu Saarinen

Uppföljning av ungdomsgarantin på Österbottens NTM-centrals område November Teemu Saarinen Uppföljning av ungdomsgarantin på Österbottens NTM-centrals område 2015 Teemu Saarinen 18.12.2015 Begrepp som gäller uppföljningen 18.12.2015 Flöde till arbetslöshet som varat längre än 3 månader = Andelen

Läs mer

Sysselsättningsöversikt mars 2015

Sysselsättningsöversikt mars 2015 UTSIKTER MARS 2015 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt mars 2015 Får publiceras 23.4.2015 kl. 9.00 Antalet arbetslösa fortsätter att öka snabbare än genomsnittet i landet. Antalet nya lediga

Läs mer

Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 9/2015

Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 9/2015 Arbetslösa NTM-CENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 9/2015 Får publiceras tisdag 20.10.2015 kl. 9.00 Färre arbetslösa unga i kommunerna i Egentliga Finland Vid Egentliga

Läs mer

Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 2/2015

Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 2/2015 Arbetslösa NTM-CENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 2/2015 Får publiceras tisdag 24.3.2015 kl. 9.00 Ungdomsarbetslösheten minskar på vissa orter Vid Egentliga Finlands

Läs mer

Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 11/2015

Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 11/2015 Arbetslösa NTM-CENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 11/2015 Får publiceras tisdag 22.12.2015 kl. 9.00 Färre arbetslösa män i Egentliga Finland Vid Egentliga Finlands

Läs mer

Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 3/2015

Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 3/2015 Arbetslösa NTM-CENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 3/2015 Får publiceras torsdag 23.4.2015 kl. 9.00 Ungdomsarbetslösheten minskar på vissa orter Vid Egentliga Finlands

Läs mer

Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 7/2014

Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 7/2014 Arbetslösa NTM-CENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 7/2014 Får publiceras tisdag 26.8.2014 kl. 9.00 Arbetslösheten fortsatte att öka i juli Vid Egentliga Finlands arbets-

Läs mer

arbetslösa arbetssökande i maj

arbetslösa arbetssökande i maj 291 500 arbetslösa arbetssökande i maj Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (3) 10,0 14,9 (11) 15,0 20,0 (1) Lappland 14,5 Norra Österbotten 12,8 Kajanaland

Läs mer

Sysselsättningsöversikt

Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt April 2016 340 900 arbetslösa arbetssökande i april Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (1) 10,0 14,9 (8) 15,0 20,0 (6) Lappland

Läs mer

arbetslösa arbetssökande i mars

arbetslösa arbetssökande i mars 317 300 arbetslösa arbetssökande i mars Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (2) 10,0 14,9 (11) 15,0 20,0 (2) Lappland 14,5 Norra Österbotten 13,9 Kajanaland

Läs mer

arbetslösa arbetssökande i april

arbetslösa arbetssökande i april 304 300 arbetslösa arbetssökande i april Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (3) 10,0 14,9 (11) 15,0 20,0 (1) Lappland 14,5 Norra Österbotten 13,5 Kajanaland

Läs mer

arbetslösa arbetssökande i februari

arbetslösa arbetssökande i februari 332 200 arbetslösa arbetssökande i februari Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (1) 10,0 14,9 (10) 15,0 20,0 (4) Lappland 15,0 Norra Österbotten 14,4

Läs mer

Sysselsättningsöversikt

Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Februari 215 355 4 arbetslösa arbetssökande i februari Februari 215 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OMFATTANDE ARBETSLÖSHET dvs. arbetslösa arbetssökande och personer i service Vid arbets

Läs mer

arbetslösa arbetssökande i januari

arbetslösa arbetssökande i januari 342 900 arbetslösa arbetssökande i januari Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (1) 10,0 14,9 (10) 15,0 20,0 (4) Lappland 15,5 Norra Österbotten 14,7

Läs mer

arbetslösa arbetssökande i september

arbetslösa arbetssökande i september 275 600 arbetslösa arbetssökande i september Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (3) 10,0 14,9 (12) Lappland 12,7 Norra Österbotten 11,6 Kajanaland

Läs mer

Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 12/2015

Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 12/2015 Arbetslösa NTM-CENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 12/2015 Får publiceras onsdag 27.1.2016 kl. 9.00 Färre arbetslösa unga män i Egentliga Finland Vid Egentliga Finlands

Läs mer

Sysselsättningsöversikt

Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt December 2015 377 900 arbetslösa arbetssökande i december Andelen arbetslösä arbetssökande i arbetskraft efter NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (0) 10,0 14,9 (4) 15,0 20,0 (11) Lappland

Läs mer

Sysselsättningsöversikt

Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Januari 2016 368 100 arbetslösa arbetssökande i januari Andelen arbetslösä arbetssökande i arbetskraft efter NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (0) 10,0 14,9 (7) 15,0 20,0 (8) Lappland

Läs mer

Sysselsättningsöversikt

Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Juli 2016 378 400 arbetslösa arbetssökande i juli Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (0) 10,0 14,9 (8) 15,0 20,0 (7) Lappland

Läs mer

arbetslösa arbetssökande i november

arbetslösa arbetssökande i november 328 500 arbetslösa arbetssökande i november Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (2) 10,0 14,9 (10) 15,0 20,0 (3) Lappland 14,4 Norra Österbotten 13,8

Läs mer

arbetslösa arbetssökande i oktober

arbetslösa arbetssökande i oktober 272 500 arbetslösa arbetssökande i oktober Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (3) 10,0 14,9 (12) Lappland 12,8 Norra Österbotten 11,6 Kajanaland 11,7

Läs mer

Sysselsättningsöversikt

Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Augusti 215 346 7 arbetslösa arbetssökande i augusti Augusti 215 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OMFATTANDE ARBETSLÖSHET dvs. arbetslösa arbetssökande och personer i service Vid arbets

Läs mer

LAPPLAND. Sysselsättningsöversikt

LAPPLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 13 630 arbetslösa arbetssökande i februari Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Utsjoki 12,9 Uppgifterna framgår av arbets och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

NORRA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt

NORRA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Andelen arbetslösa arbetssökande i arbetskraft Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Kuusamo 13,8 Ii 17,5 Pudasjärvi 17,4 Taivalkoski 17,9 Uleåborg 17,9

Läs mer

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2010 Sysselsättning 2009 Bagrundsinformation om arbetslösa En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

LAPPLAND. Sysselsättningsöversikt

LAPPLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 13 150 arbetslösa arbetssökande i maj Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Utsjoki 12,1 Uppgifterna framgår av arbets och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Läs mer

LAPPLAND. Sysselsättningsöversikt

LAPPLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 12 000 arbetslösa arbetssökande i november Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Utsjoki 9,7 Uppgifterna framgår av arbets och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Läs mer

LAPPLAND. Sysselsättningsöversikt

LAPPLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 12 430 arbetslösa arbetssökande i oktober Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Utsjoki 9,5 Uppgifterna framgår av arbets och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Läs mer

LAPPLAND. Sysselsättningsöversikt

LAPPLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 13 530 arbetslösa arbetssökande i april Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Utsjoki 14,2 Uppgifterna framgår av arbets och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

LAPPLAND. Sysselsättningsöversikt

LAPPLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 14 200 arbetslösa arbetssökande i januari Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Utsjoki 13,3 Uppgifterna framgår av arbets och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: MARS 212 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 24.4.212 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3 25

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: MAJ 212 Tfn 29 54 85 och 29 54 851 Får publiceras 26.6.212 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: OKTOBER 212 Tfn 29 54 85 och 29 54 851 Får publiceras 2.11.212 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35

Läs mer

Pendling och arbetsplatssufficiens i Vasaregionen

Pendling och arbetsplatssufficiens i Vasaregionen Pendling och arbetsplatssufficiens i Vasaregionen Specialplanerare Teemu Saarinen, Stadsutvecklingen, 24.10.2016 Pendling till och från Vasa åren 1995 2014 *) Den stora ökningen i antalet pendlare från

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Ungdomsarbetslösheten minskar i Egentliga Finland Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 9,7 Laitila 7,8 Nystad Oripää 10,7 8,5 Pöytyä Mynämäki

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: MARS 211 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 28.4.211 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3 25

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning Förhandsstatistik över befolkningen, juni Rekordfå barn föddes i Finland under början av år Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 26 5 barn i Finland under januari juni år.

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Arbetslösheten bland män fortsätter att minska i Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 8,4 Laitila 6,0 Loimaa Nystad Oripää 9,8 8,6 7,1 Pöytyä

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Arbetslösheten bland män fortsätter att minska i Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 9,4 Laitila 6,0 Loimaa Nystad Oripää 10,1 9,1 6,6 Pöytyä

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Färre arbetslösa män i Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 9,2 Laitila 6,5 Nystad Oripää 10,0 7,4 Pöytyä Mynämäki 9,7 10,6 Vehmaa 9,2 Nousis

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Arbetslösheten minskar i Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 7,6 Laitila 7,5 Nystad Oripää 8,6 7,0 Pöytyä Mynämäki 8,9 10,1 Vehmaa 9,7 Nousis

Läs mer

Sysselsättningsöversikt, februari 2014

Sysselsättningsöversikt, februari 2014 UTSIKTER FEBRUARI NTM-CENTRALEN I NYLAND Ytterligare information: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Sysselsättningsöversikt, februari Får publiceras 25.3. kl. 9.00 Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Arbetslösheten fortsätter att minska i Egentliga Finland Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 7,6 Laitila 6,5 Nystad Oripää 8,1 6,6 Pöytyä Mynämäki

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Arbetslösheten minskar något i Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 8,1 Laitila 7,7 Nystad Oripää 9,4 7,8 Pöytyä Mynämäki 9,0 10,3 Vehmaa 9,1

Läs mer

Regionalt seminarium 24.9.2008 Stundars

Regionalt seminarium 24.9.2008 Stundars Regionalt seminarium 24.9.2008 Stundars Arbetskrafsinvandringen och landsbygden med Närpes som exempel Erland Eklund, Lilian Ivars, Leila Warén-Backström Åbo Akademi Vasa Landsbygdsforskningsenheten 25.9.2008

Läs mer

Pendling och arbetsplatssufficiens i Vasaregionen

Pendling och arbetsplatssufficiens i Vasaregionen Pendling och arbetsplatssufficiens i Vasaregionen Specialplanerare Jonas Nylén, Stadsutvecklingen, 24.11.2014 Pendling till och från Vasa åren 1995 2013 *) Den stora ökningen i antalet pendlare från Vasa

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Arbetslösheten minskar i Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 9,4 Laitila 8,3 Nystad Oripää 10,5 8,5 Pöytyä Mynämäki 10,1 11,4 Vehmaa 10,5 Nousis

Läs mer

Barnet och familjen i centrum Förändringsprogrammet i Österbotten

Barnet och familjen i centrum Förändringsprogrammet i Österbotten Barnet och familjen i centrum Förändringsprogrammet i Österbotten LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) Några centrala

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Arbetslösheten minskar snabbt i Egentliga Finland Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 8,1 Laitila 7,8 Nystad Oripää 8,7 8,4 Pöytyä Mynämäki

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Arbetslösheten minskar snabbt i Egentliga Finland Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 6,4 Laitila 5,9 Nystad Oripää 6,6 5,0 Pöytyä Mynämäki

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Arbetslösheten minskar snabbare i Egentliga Finland Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 7,5 Laitila 6,2 Nystad Oripää 7,2 7,0 Pöytyä Mynämäki

Läs mer

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009 MAGMA Finlands svenska tankesmedja September 2009 Tankesmedjan MAGMA och Taloustutkimus Finlandssvenskar har en positivare inställning till utlänningar och invandring än folkmajoriteten Tankesmedjan Magma

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2013 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag grundas Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 7,4 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt

Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt Utmaningarna är många inför genomförandet av Sote-reformen Kanske flera här än inom många andra områden i landet Vi har landets friskaste befolkning

Läs mer

Österbottens handelskammare. Bransch- och statistiköversikt April 2015

Österbottens handelskammare. Bransch- och statistiköversikt April 2015 Österbottens handelskammare Bransch- och statistiköversikt April 2015 Branschstruktur handelskammarområdet 2012 tot. ca 110 000 sysselsatta 7 % 32 % Primärproduktion 23 % Industri Byggnadsindustri Handel

Läs mer

Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009

Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009 Rättsväsende 2010 Konkurser 2009 Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009 Under år 2009 slutbehandlade domstolarna totalt 3 300 konkursansökningar. Detta var nästan 600 ansökningar fler än år 2008.

Läs mer

GERDA-enkäten METODBESKRIVNING. Kjell Herberts, Åbo Akademi, Vasa 1. URVAL

GERDA-enkäten METODBESKRIVNING. Kjell Herberts, Åbo Akademi, Vasa 1. URVAL GERDA-enkäten Kjell Herberts, Åbo Akademi, Vasa METODBESKRIVNING 1. URVAL GERDA-enkäten riktades till 65- och 75-åringar i Västerbottens län i Sverige och landskapet Österbotten i Finland. Svararnas födelseår

Läs mer

ZA6779. Flash Eurobarometer 441 (European SMEs and the Circular Economy) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6779. Flash Eurobarometer 441 (European SMEs and the Circular Economy) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA779 Flash Eurobarometer (European SMEs and the Circular Economy) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL European SMEs and the Circular Economy - FIS Da Hur många anställda (motsvarande heltid) har

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2013 Förhandsuppgifter om befolkningen 2012, december Rekordstor invandring år 2012 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter år 2012, var antalet invandringar 30 420 och av dem var 22

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: APRIL 21 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 25.5.21 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3 25

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning Förhandsstatistik över befolkningen, juni Den preliminära folkmängden i Finland 5 476 911 i slutet av juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 476 911 i

Läs mer