Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige"

Transkript

1 Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013

2 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar 12 Vårt ekonomiska ansvar 16 Vårt sociala ansvar 22 Vårt miljöansvar 26 Miljöredovisning 34 ekonomi Förvaltningsberättelse koncernöversikt 42 Riskhantering 47 Koncernens resultaträkning 50 Koncernens balansräkning 51 Koncernens kassaflödesanalys 52 Moderbolaget 53 Förändringar i eget kapital 54 Redovisningsprinciper 55 Noter 58 Revisors rapport 71 Resultatbehandling 71 Flerårsöversikt 72 Definitioner 73 StyRelSe 74 ledning 75 StAtiStiK 76 För ett år sedan tog jag över vd-rollen på Skellefteå Kraft och tämligen snart kunde jag både se och känna företagets potential. Medarbetarnas driv och vilja till ständig förbättring gav mig inspiration och förväntningar, men det fanns mer som lovade gott. Jag tänker närmast på vår hållbara kraftportfölj, den goda ekonomin, våra nöjda kunder och det långsiktiga arbete som har lagts ned för att effektivisera organisationen. Samtidigt förstod jag att vi hade stora utmaningar framför oss, som sjunkande intäkter för storskalig vattenkraft och minskad lönsamhet inom vindkraften, liksom ett ansträngt läge vad gäller värm e- och pelletsaffären. Det fanns med andra ord både skäl till, och förutsättningar för, att ta nya kliv framåt, vilket vi tog fasta på när vi påbörjade arbetet med en ny vision. Det arbetet mynnade så småningom ut i vår strävan att bli Sveriges bästa energibolag. Måste lyfta oss Visionen är ambitiös och måste fyllas med konkreta insatser och bevisföring för att få bärkraft. För att lyckas med det måste vi lyfta oss en nivå och arbeta ännu mer professionellt och utveckla vårt arbetssätt, främst inom mål- och resultatstyrning, beteende samt metodik för styrning och analys. Det utgör själva basen för professionaliseringsprogrammet. Sedan har vi valt ut fem nyckelområden där vi ser att vi med förbättringar kan nå positionen som Sverigebäst. Dessa är lönsamhet, samhällsansvar, medarbetare, avkastning till ägare och kund. Benar jag i detta kan jag konstatera att vi har en god lönsamhet med potential att nå en ekonomisk tätposition. Vår produktionsportfölj är balanserad, men där återstår det en del jobb innan vi kan påstå att vi ligger i hållbarhetstäten. Vårt arbete med att ge tillbaka till samhället fortsätter, bland annat ger vi 2 procent av vårt rörelseresultat, för 2013 blev summan 5,9 mkr, till forskning och utveckling inom energiområdet. Våra medarbetare är nöjda, den senaste Motiverad medarbetarindex-mätningen ger oss värdet 70 på en 100-gradig skala (Sverigesnittet är 63). Men bra kan bli bättre och vi måste lyfta oss flera snäpp innan vi med fog kan kalla oss den bästa arbetsgivaren. Kunderna är nöjda, vilket kundnöjdhetsundersökningarna understryker.

3 VD HAR ORDET I de senaste mätningarna från Svenskt Kvalitetsindex ligger vi antingen etta eller tvåa i alla kategorier utom en, elhandel på privatsidan. Där är konkurrensen från små lokala bolag hårdare, men trots det ligger vi ändå på en topp- 10-position, medan våra stora nationella konkurrenter ligger längre ned. I kraft av detta är vi en trovärdig aktör i energibranschen och kan gå i bräschen för det förändringsarbete som behöver göras för att öka branschens förtroende, något branschen är beroende av för sin långsiktiga överlevnad. Ny varumärkesposition I mångt och mycket är det där, i kontakten med kunden, som visionens bevisföring syns mest. Under året har vi tagit en ny varumärkesposition som den norrländska utmanaren under parollen Inte en eljätte. Den rollen har vi börjat anpassa oss till, bland annat genom att införa ett antal tuffa åtgärder. Vi har bland annat tagit bort det omdiskuterade tillsvidarepriset, vilket försämrar vår konkurrenskraft men förbättrar vår kundrelation. Vi har lanserat produkten Kvadratmeterpris, ett fast pris för lägenhetskunder som utgår från lägenhetens storlek i stället för den faktiska förbrukningen. Vi har dessutom utökat tillgängligheten till vår kundservice, både genom förlängda öppettider och en större närvaro på sociala medier. Vi vill tydligt markera att vi står på kundens sida och att vi är ett klokt alternativ till de stora bolagen. Här är vi långsiktiga och vet att det tar tid innan våra kampanjer ger resultat i form av en ökad kundstock. Vi behöver fler kvinnor Det kommer att krävas mycket av oss för att nå positionen som Sverigeetta och att ställa om från den gamla kraftverkstanken till en mer modern styrning. Bland mycket annat gäller det att ha rätt folk på rätt plats och under året har vår nya personalchef arbetat intensivt för att modernisera HR-processen med målet att tidigt fånga upp talanger för att i framtiden åstadkomma en större heterogenitet i allmänhet och i ledande positioner i synnerhet. Om vi ska spegla det samhälle vi verkar i behöver vi kort sagt fler kvinnor i företaget. I begreppet professionell ligger också att vi ska röra oss från en styrning som är relationsbaserad till ett mer faktabaserat och processorienterat beslutsfattande som gynnar affären. Parallellt med det har vi delat upp vår affär i flera bitar och satt in mätskruvar i varje del. På det sättet kan vi snabbt och kontinuerligt mäta och analysera våra framsteg och jämföra med våra konkurrenter. Det ger oss möjlighet att ständigt förbättra oss. När det gäller pellets insåg vi tidigt att det var en affär som inte skulle löna sig, vilket gjorde att vi fattade beslutet om nedläggning av pelletsverksamheten i Biostor i Storuman. I förlängningen innebär det att vi slutar att sälja pellets, förutom till de kunder som vi har långa kontrakt med, och att vi drar ner på pelletsproduktionen i anläggningen på Hedensbyn till en nivå som motsvarar vårt eget behov. Hållbarhet ska genomsyra alla våra beslut. VI TROR PÅ VINDKRAFT Även vindkraften har brottats med lönsamhetsproblem, som delvis bottnar i tekniska svårigheter. Vi kommer under 2014 och framåt att lägga stort fokus på vindkraften och försöka lösa de utmaningar som finns inom det området. Vindkraften är viktig för Skellefteå Kraft och definitivt ett av de ben som vi ska stödja oss mot när vi går framåt för att nå en fullständig hållbarhet i vår kraftportfölj. Under 2013 bestämde vi oss för att investera i den tredje fasen av den 100 vindkraft stora parken i Blaiken. Det var ett enkelt beslut att fatta eftersom all infrastruktur och personal redan är på plats, vi kan med andra ord hantera riskerna på bästa sätt. Vi slutförde också vår omfattande reinvestering i Grytfors vattenkraftverk och vi beslutade att investera stort inom vårt elnät, bland annat i en ny stamnätsstation i Högnäs, som växer fram för att underlätta den allt mer tilltagande volymen av el från vindkraft blir ett spännande år Det är med andra ord många spännande processer och projekt som löper parallellt och det blir spännande att se vad 2014 bjuder på. Min förhoppning är att året ska kretsa kring vår professionalisering, som sätts i verket på allvar under vår personaldag 21 mars Vi ska även fortsätta säkerställa att hållbarhet genomsyrar alla de beslut som vi fattar. Vill du veta mer om vårt arbete kring hållbarhet och de fyra huvudområden vi arbetar med kring det miljö, ekonomi, kund och socialt rekommenderar jag att du tittar in på vår hållbarhetswebb. Där finns allt från översiktliga filmer till detaljrapporter. Det har varit ett underbart men tufft första år. Nu startar resan mot toppen på allvar. Tack för att du följer med oss! Hans Kreisel, vd, Skellefteå Kraft 3

4 det här är skellefteå kraft Det här är Skellefteå Kraft Vår idé Vi strävar efter att bli Sveriges bästa energibolag och betraktar oss som energibranschens utmanare. Vi är trygga norr länningar som sätter kunden och kundens behov främst. Hur? Genom att satsa på egna energitillgångar och egen hållbar energiproduktion, samtidigt som vi hela tiden stärker kompetensen bland våra medarbetare. Och självklart genom att erbjuda kunderna attraktiva produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser. Vår ägare, Skellefteå kommun, ställer dessutom krav på oss. Vi ska skapa en lönsam tillväxt som främjar regionens utveckling. Det vill säga trygga regionens energiförsörjning, skapa en bra infrastruktur inom energi, tele- och datakommunikation och tillföra kapital och affärskompetens till regionen. Våra produkter och tjänster El. Vi producerar och säljer el till kunder i hela Sverige. Som kund hos oss väljer du mellan tre avtal: Fast, Rörligt och Kvadratmeter. Hösten 2013 valde vi att helt ta bort det kostsamma tillsvidarepriset. Elnät. Våra elnät finns i Skellefteå, Norsjö, Malå, Robertsfors och delar av Vindeln, Arvidsjaur, Piteå, och Lycksele. Dessa sköter vi om så att elen ska kunna transporteras till dig. Den senaste kundnöjdhetsundersökningen visar att vi har landets nöjdaste privatkunder och näst nöjdaste företagskunder. Fjärrvärme. Vårt fjärrvärmenät finns främst i Skellefteå. Genom det levererar vi vatten som hettats upp av förnybart och återvunnet bränsle. Bredband. Vi bygger och äger Skekraft.net, bredbandsnätet i Skellefteå med omnejd. Om yta och befolkningsmängd kombineras med den bredbandshastighet som erbjuds har Skellefteå kommun Sveriges främsta bredbandsnät. Lokaler och fastigheter. Vi äger, förvaltar och hyr ut lokaler i kvarteret Expolaris Center i centrala Skellefteå. SEU, Energiunderhåll. Energiunderhåll levererar underhållstjänster till energi företag som behöver support inom vindkraft, vattenkraft och kraftvärme, samt stora energianvändare inom industrin. 4

5 det här är skellefteå kraft Aitik Sädva Rebnis Uljabuouda Klippen Hemavan Storuman Norrheden Bergnäs Blaiken Jokkmokksliden Sikfors Slagnäs Grytfors Storliden Jörn Malå Byske Norsjö Kristineberg Rengård Boliden Kåge Hedensbyn Lycksele Båtfors Finnfors Skellefteå Rönnskär Röjnoret Granfors Bureå Krångfors Selsfors Burträsk Lövånger Ånäset Vindeln Robertsfors Jakobstad Alholmen Sällsjö Sundsvall Här skapas kraften Här är Skellefteå Krafts produktionsanläggningar och försäljningskontor, från Stockholm i söder till Aitik i norr, från Jakobstad i öster till Klippen i väster. Vindkraft Vattenkraft Värmekraft El, värmekraft Kärnkraft Torv Närvärme Säljkontor Forsmark Stockholm 5

6 det här är skellefteå kraft Korta fakta om Skellefteå Kraft 2013 Allmänt Ekonomi 637 personer var årsanställda under personer lite drygt arbetar huvudsakligen från kontorshuset i centrala Skellefteå, medan övriga arbetar på olika enheter i Västerbotten, Norrbotten och på säljkontoret i Sundsvall. var året då Skellefteå Kraft grundades. OMSÄTTNING Mkr RESULTAT efter finansnetto Mkr 800 Rörelsemarginal % MKR var utdelningen till ägaren Skellefteå kommun under Det motsvarar 4 % av det egna kapitalet

7 det här är skellefteå kraft Socialt Miljö 48 personer har rekryterats under det gångna året. 1,9 % Vår sjukfrånvaro under Målet var 2,5 %. 81 % Andel förnybar produktion av el Kund 80 % Vår frisknärvaro bland Skellefteå Krafts anställda Målet är 85 %. 83 % Andel förnybar produktion av värme Nummer 1 i landet Skellefteå Kraft har energibranschens bästa kundservice. Utnämningen bygger på en undersökning där över svenska konsumenter har svarat på hur olika företag ger dem service och vilka företag som de anser har gett dem service över eller klart över förväntning. 7

8 VÅRT 2013 I BACKSPEGELN Januari Februari Mars Ny fasadskylt sätter tonen Vi inleder året genom att sätta upp en ny skylt på vår fasad på huvudbyggnaden i Skellefteå centrum. Den är större och tydligare och markerar att året blir speciellt för oss. Bidrag till elkraftteknisk forskning Vi går in med stöd till det nationella forskningsprogrammet Elektra vid Elforsk Svenska elföretagens forskningsoch utvecklingsaktiebolag. Den nya etappen av Elektraprogrammet ska bidra till omställningen av energisystemet i hållbar riktning, medverka till färre elavbrott samt effektivisera elnät och energianvändning. Mångmiljonsatsning på bredband Vi bestämmer oss för att reinvestera i bredbandsnätet för närmare 25 miljone r kronor. Investeringen gör det möjligt för kunder att uppgradera sin anläggning till 1 gigabit per sekund. Vi tänder lampor i Kenya Under den årliga Earth Hour-manifestationen tänder vi nya lampor i stället för att släcka de som redan är i bruk. Det gör vi genom att skänka solenergilampor till fattiga delar av Kenya. För en hållbar utveckling är det ett större problem att det saknas el i vissa delar av världen än att det finns el att släcka i andra delar. 8

9 VÅRT 2013 I BACKSPEGELN April Maj Juni Hans Kreisel blir ny vd I april tillträder Hans Kreisel, 48 år, som ny vd för Skellefteå Kraft. Tidigare har han drivit egen verksamhet med inriktning på biogas, LNG och företagsförvärv. Han har också varit vd för E.ON Gas Sverige AB och kommer med en mångårig företagsledande erfarenhet på högsta chefsnivå inom E.ON-koncernen i Sverige och Tyskland. Lyckad storövning i Skellefteälven Den 29 maj genomför samtliga dammägare längs Skellefteälven en omfattande katastrofövning tillsammans med ett flertal myndigheter, räddningstjänst och andra berörda aktörer. Syftet är att testa om alla rutiner fungerar om olyckan är framme. Utfallet blev lyckat, men vi hittade även förbättringsområden. Vindkraftparken i Blaiken invigs Vi bygger en av Europas största vindkraftparker tillsammans med Fortum och måndag den 3 juni invigs den första av totalt tre etapper. Parken ligger på Storblaiken i norra Sveriges fjällvärld och vi har miljötillstånd att bygga upp till 100 vindkraftverk. Skellefteå Kraft bäst på kundservice För andra året i rad vinner vi pris för energibranschens bästa kundservice. Detta när Service Score i samarbete med Sveriges Marknadsförbund delar ut pris för bästa service. Utnämningen bygger på en undersökning där över svenska konsumenter har svarat på hur olika företag ger dem service och vilka företag som de anser har gett dem service över deras förväntningar. Förbättrad placering på Universums ranking Varje år mäter Universum olika aspekter av svenska företags arbetsgivarvarumärken. Vi är med i undersökningen och årets mätning visar att civilingenjörerna i Norrland rankar oss som nummer 26 på listan över ideala arbetsgivare. Det innebär att vi klättrat sex placeringar sedan i fjol. Hos högskoleingenjörerna ligger Skellefteå Kraft på 19:e plats, samma placering som året innan. Värdesäkring av elnäten fortsätter Precis som tidigare år avsätter vi närmare 100 miljoner kronor på att vädersäkra elnätet, vilket innebär att elnätet blir säkrare mot alla slags väderstörningar. I praktiken handlar det om att ersätta äldre luftledningar med kabel som grävs ner i marken eller med nya tåligare luftledningar. 9

10 VÅRT 2013 I BACKSPEGELN Juli Augusti September Nysatsning på Grytfors vattenkraftstation Under året satsar vi 190 miljoner kronor på att reinvestera i Grytfors vattenkraftstation. Genom satsningen får kraft stationen bättre verkningsgrad och underhållsbehovet minskar samtidigt som oljevolymerna för reglering av aggregatet minskar och miljöriskerna minimeras. Högnäs stamnätsstation börjar byggas Den nya stamnätsstationen i Högnäs är vår största elnätsinvestering på över 100 år. Utbyggnaden av vindkraft i regionen innebär fler anslutningar och nuvarande stamnätsstationer räcker helt enkelt inte till. Om allt fortlöper som planerat tas stationen i drift i juli Inte en eljätte syns i Stockholm Vår kampanj Inte en eljätte rullas ut i tidningar, på webben, i Stockholms tunnelbana och i form av radio- och tvreklam. Med konceptet vill vi visa att vi är ett pålitligt företag som är tillgängliga och enkla. Det leder vi i bevis genom längre öppettider för Kundservice, genom att slopa tillsvidarepriset och genom att lansera Kvadratmeterpris för lägenhetskunder. Vårt bredband i kundtopp För andra året i rad hamnar vårt bredband i topp när det gäller nöjda kunder. Det visar Stadsnätskollen, en undersökning där över bredbandsanvändare i Skellefteå kommun tillfrågas. Undersökningen visar att kundnöjdheten bland Skellefteå Krafts bredbandskunder ökat från NKI (kundnöjdhet) 75 till

11 VÅRT 2013 I BACKSPEGELN Oktober November December Stor insats när stormen Hilde drar in Stormen Hilde ställer till det och som mest är kunder i vårt nätområde utan ström. För första gången kallas externa resurser in från energibolagen i Boden, Luleå, Piteå, Umeå och Sundsvall. Fem dygn senare är all högspänningsledning lagad och de flesta kunder har fått strömmen tillbaka. Nöjdast kunder igen Den årliga kundnöjdhetsundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visar att vi åter igen har landets nöjdaste elnätskunder. Indexvärdet för privatkunderna landar på 77,7 (branschsnitt 65,4), vilket ger oss förstaplatsen. Hos företagskunderna ligger vi på en andra plats, med ett indexvärde på 74,5 (branschsnitt 64,8). Vi håller oss långt framme även i andra kategorier. Indexvärdet för fjärrvärme visar till exempel att vi har energibranschens näst nöjdaste privatkunder och att vi förbättrat vårt betyg när det gäller nöjda elhandelskunder. Alla 30 vindkraftverk i etapp två på plats Vindkraftparken i Blaiken växer och under hösten reser och monterar vi det sista av de totalt 30 vindkraftverken i etapp två. Tillsvidareavtalen tas bort Som konsument måste du kunna lita på att ditt energibolag inte överfakturerar dig. Vår inställning är att branschen måste ta sitt ansvar och ta bort tillsvidareavtalen. Det slår vi fast samtidigt som vi går i bräschen och slopar tillsvidareavtalen. Som elkund hos oss kan du nu bara ha något av våra tre avtal: Rörligt, Fast och Kvadratmeterpris. Vi deltar i Älska 0910 Varje år arrangerar Skellefteå AIK det välbesökta evenemanget Älska Oftast i Stockholm i samband med någo n av Skellefteå AIK:s bortamatcher, men nu senast även i Göteborg. Vi finns med på båda orterna, med syfte att presentera oss som potentiell arbetsgivare och att påminna om att man kan bli kund hos oss oavsett var i landet man bor. 11

12 VÅRT KUNDANSVAR Kundansvar Våra kunder ska aldrig ha dåligt samvete Ekonomiskt ansvar I många år har vi i energibranschen gett våra kunder dåligt samvete för sin energianvändning, i tro och hopp om att de ska minska sin förbrukning. Den inställningen har inte gett önskad effekt och är inte heller särskilt konstruktiv. Därför vill vi vrida på förhållandet och ta det ansvaret åt våra kunder. Hur? Genom att leverera hållbara energilösningar med begripliga avtal. Som kund hos oss ska du aldrig behöva känna dåligt samvete för att du till exempel tycker att det är skönt med en lång dusch eller har lite varmare hemma. Du kan alltid lita på att våra produkter håller hög kvalitet och är hållbart producerade. Den inställningen gäller för alla våra kunder, oavsett om det handlar om el, bredband eller fjärrvärme. Dessutom vill vi utmana energibranschen kommunikativt, genom att vara enklare, tydligare, mer rådgivande och mer tillgängliga än våra konkurrenter. Så blir vi branschens bästa Vi drivs av idén om att ge kunden ett bättre, det vill säga enklare och tydligare, alternativ. Vårt övergripande mål är att ha branschens nöjdaste kunder och på det sättet närma oss visionen om att bli energibranschens bästa energibolag. Vi är övertygade om att den riktningen är rätt, för branschen brottas med förtroendeproblem. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har till exempel 27 procent av Sveriges elkunder mycket låg kunskap om elmarknaden och 43 procent förstår delvis. Bolagen har själva försatt sig i den positionen genom orimliga påslag på vissa avtal, svåra och snåriga avtal och oschysst marknadsföring. Så medan energijättarna ägnar sig åt komplicerade abonnemang och motsägelsefulla argument ska vi i stället göra allt vi kan för att göra livet lättare för våra kunder. Sveriges bästa kundservice. För andra året i rad vann Skellefteå Kraft pris för energibranschens bästa kundservice. Detta när Service Score i samarbete med Sveriges Marknadsförbund delade ut pris för bästa service. Utnämningen bygger på en undersökning där över svenska konsumenter har svarat på hur olika företag ger dem service och vilka företag som de anser har gett dem service över eller klart över deras förväntningar. 12

13 VÅRT KUNDANSVAR Våra målsättningar, kund Ökad nationell kännedom. Vi arbetar för att fler potentiella kunder runt om i landet ska känna till oss, vilket lägger grunden för en ökad kundbas på sikt. Vi är på rätt väg och har med kampanjen Inte en eljätte gått från en spontan kännedom på cirka 9 procent innan sommaren 2013 till cirka 16 procent i slutet av november. Målet är att öka kännedomen om Skellefteå Kraft till 30 procent fram till Kampanjen ska positionera oss som det tydliga alternativet till eljättarna. Vi ska vara nytänkare i en traditionellt missnöjd bransch och Skellefteå Kraft ska vara det norrländska lokala elbolaget som är tillgängligt för alla i hela Sverige. Detta ska ske genom att hämta kraft från det norrländska ursprunget och på nya sätt utmana elbranschen och bevisa att vi alltid står på kundernas sida. Ökad kundnöjdhet. Nöjda kunder och långvariga kundrelationer är viktiga framgångsfaktorer för oss. I de årliga mätningar av kundnöjdhet som genomförs av Svenskt Kvalitetsindex (SKI), har vi legat på en stadig nivå högt över branschindex under de senaste åren. Även om vi ligger i branschtopp vill vi givetvis förbättra oss ytterligare. Vi strävar mot ett Nöjdkundindex-värde på 75 för koncernen (se utfallet för de olika delaffärerna i tabellen nedan). För att nå dit måste vi veta hur och vad våra kunder tycker, beter sig och behöver. Därför arbetar vi med kundinsikt genom exempelvis kundundersökningar och fokusgrupper. Ett annat verktyg som är viktigt för oss är SKI, Svenskt Kvalitetsindex, som genomför regelbundna mätningar av kundnöjdhet, kvalitetsutveckling samt medarbetarstudier i näringslivet och offentlig sektor, däribland energibranschen. En annan viktig undersökning att ta fasta på är Tänkbart märke, vilket betyder andelen som säger att de kan tänka sig att välja Skellefteå Kraft nästa gång de ska välja en elleverantör. Där har vi gått från 2 procent 2012 till 5 procent under Vi har gått framåt inom alla områden vad det gäller index och även inom de flesta vad det gäller ranking. Förbättrad kundupplevelse. På vår kundservice sitter 16 medarbetare beredda att ta emot kundernas frågor. De är vårt ansikte utåt och under ett normalt år tar de emot över telefonsamtal. Sedan hösten 2013 kan kunderna också nå vår kundservice via Facebook. De är en av nycklarna till att vi ska skapa en ännu bättre kundupplevelse och alla medarbetare som har kundkontakt utbildar vi fortlöpande. Men det finns fler sätt vi kan förbättra vår tydlighet och göra kontakten med oss enklare. Därför ser vi över all vår kommunikation, bland annat genom att bearbeta tonaliteten i alla texter. Sänkt kundadministrationskostnad. Vi effektiviserar rutiner och processer för att säkerställa att det ska vara rätt, enkelt och tydligt när vi har kontakt med våra kunder. Våra övergripande åtgärder för att sänka kostnaderna är en processkartläggning, där steg två är att automatisera de steg som går. Införandet av automatiseringar innebär förutom mindre manuellt arbete också färre felkällor. Övergripande mäts kostnaden per produkt utslaget på antal kunder. I dag har vi en automatiserad mätning på el, både privat och Nöjdkundindex, privatkunder 2013 Elhandel Branschsnitt 72,2 Elnät Branschsnitt 77,7 Fjärrvärme Branschsnitt 77, Källa: SKI

14 VÅRT KUNDANSVAR företag, och från januari 2014 följer vi även kundadministrationskostnaderna för fjärrvärme, både privat och företag. Det har hänt på kundområdet 2013 Vi har utökat telefontiderna i kundservice, vilket gör oss tillgängliga sju dagar i veckan. Förutom per mejl, besök och telefon finns kundservice också på Facebook. Vi har tagit fram en kampanjwebb för att kunden enklare ska kunna teckna avtal. Vi har infört ett nytt system Action Marketer där vi samlar insikter om våra kunder. Allt för att vår kommunikation med kunden ska bli så målgruppsanpassad som möjligt. Vi har utbildat hela kundservice och säljkåren i kundbemötande. Vi gör fortlöpande kundundersökningar för att bättre förstå vad kunden vill ha av oss. Vi ser över texter och layout för att vår kommunikation ska bli enklare att förstå och för att skapa en bättre och mer sammanhållen ton. Vi har tagit fram ett nytt kommunikationskoncept, Inte en eljätte, som mot marknaden, kunderna, bättre beskriver vem vi är. Vi har tagit bort tillsvidarepriset, det för kunden dyraste elavtalet. Kunden ska se och förstå att vi är på deras sida. Det är inte något vi bara säger, vi agerar också. Vi har numer endast tre tydliga elavtal: Fast, Rörligt och Kvadratmeter. Allt baserat på elproduktion från vind och vatten. Det gör vi härnäst Framöver ska vi arbeta med att förbättra vår webbplats och göra den ännu mer användarvänlig. Vi ska även börja använda e-post och sms för att nå våra kunder. Dessutom utvecklar vi våra sys- temstöd och effektiviserar våra rutiner, vilket innebär att vi ser över arbetsprocesserna inom och mellan olika avdelningar, en process som i slutändan ska komma kunden tillgodo. Andra nyheter och omständigheter 2013 Höstens lansering av Inte en eljätte, som bland annat innefattade öppettider, nya avtal och slopning av tillsvidarepriser, markerade en viktig omstart. Genom att ta bort tillsvidareavtalen har vi påverkat både bransch och politiker, vilket också ledde till medial uppmärksamhet. 14

15 15

16 VÅRT EKONOMISKA ANSVAR Kundansvar Ekonomiskt ansvar Vår ägare, Skellefteå kommun, har krav på oss. Vi ska nå en avkastning på eget kapital på minst 10 procent. Vi arbetar för en långsiktigt stabil ekonomisk värdetillväxt, med strävan att varken belasta natur eller mänskliga resurser. Så blir vi Sveriges bästa energibolag Genom att investera klokt i hållbar och egen produktion säkerställer vi lönsamhet och tillväxt. Att vi tar ekonomiskt ansvar innebär att koncernens vinster kommer kommuninvånarna i Skellefteå till gagn. Vi ger årligen tillbaka 4 procent av det egna kapitalet till vår ägare, kommunen. Därtill är vi en av de största investerarna i närområdet, vilket gör oss Vi arbetar för en långsiktig tillväxt till en viktig motor i regionen. Till exempel leder våra bredbandssatsningar, vindkraftsinvesteringar, reinvesteringar i vattenkraftsanläggningar och våra kontinuerliga vädersäkringar av elnätet till ökad sysselsättning, inte bara för oss utan även för våra underleverantörer och samarbetspartners. Vi gör därmed flera samhällsbyggande insatser. Dels genom att skapa arbetstillfällen i rådande lågkonjunktur, dels bidra till framtidens lösningar på klimatproblemen. Dessutom arbetar vi nära universitet och högskolor, för att stimulera intresset och utvecklingen kring de utbildningar som är relevanta inom energiområdet. Genom ständig effektivisering och optimering får vi kontroll på våra kostnader. Våra målsättningar, ekonomi Vi vill ha en egen och till 100 procent hållbar energiproduktion. Därför anpassar vi våra investeringar efter det. Det betyder att vi satsar stort på egen produktion och då främst på förnybara energikällor, som vind- och vattenkraft. Vi ser också över våra satsningar på andra produktionskällor, med avsikt att avveckla sådant som inte är lönsamt eller långsiktigt hållbart. Precis som många andra energibolag balanserar vi mellan det som är lönsamt och det som är bäst för klimatet på lång sikt, samtidigt som vi ska säkerställa att Skellefteå Kraft kontinuerligt utvecklas. Vi ska säkerställa en stabil ekonomisk tillväxt och samtidigt arbeta för att renodla vår produktion och på sikt göra den

17 VÅRT EKONOMISKA ANSVAR procent hållbar. Det innebär att vi också tittar på oss själva och hur vi beter oss i vår arbetsvardag, hur vi reser, när vi reser, hur vi möts och vilka fordon vi köper in. Vi vill nå ett rörelseresultat på en miljard kronor. Det når vi genom kloka investeringar och genom att bli bättre på att använda de produktionskällor vi har i dag. Nyckeln är optimering, det vill säga att med bättre underhåll och planerat underhåll trimma produktionen och hitta förbättringspunkter. Vi tittar också närmare på våra delaffärer, kartlägger vad som driver intäkter och vilka möjliga scenarier som kan tänkas hota vår affär. Målsättningen är att få ut mer av de affärer vi vill fortsätta med och avveckla de delar som inte passar in i vår profil, sett till vår ekonomiska hållbarhet. Vi ska helt enkelt bli modigare att kliva ur investeringar om förutsättningarna för affären försämras och om lönsamheten sjunker. Vi ska också våga vara entreprenörer, det vill säga ha modet att satsa på affärsutveckling inom vår kärnverksamhet. Grundinställningen är att vi ska bli en större spelare på energimarknaden, med fler kunder och mer energiproduktion, och därmed nå vårt mål att bli Sveriges bästa energibolag. Vi ska ge tillbaka till vår ägare, Skellefteå kommun. Varje år ger vi 4 procent av det egna kapitalet till kommunen i utdelning. Ju mer vi växer, desto större blir alltså utdelningen, vilket leder till bättre möjligheter för oss som kommunmedborgare. För att fortsätta med det måste vi växa och gå med vinst. Återigen, det når vi genom kloka investeringar och genom att bli bättre på att använda de produktionskällor vi har i dag. Det har hänt på det ekonomiska området 2013 Vi har beslutat att upphöra med pelletsförsäljningen. Beslutet är fattat 2013, men leveranserna upphör inte förrän i maj I grunden handlar det om att vi inte kan fortsätta satsa på affärer som inte är lönsamma. Det är ett tufft beslut, men det är ett måste om vi ska kunna nå långsiktig tillväxt. Vi invigde den första etappen av vindkraftparken på Blaiken och fattade ett halvår senare beslutet att även gå in i vindkraftparkens tredje etapp. Helt i linje med vårt mål att bli 100 % hållbara. Efter fjolårets stora organisationsförändring har vi fortsatt arbetet och lagt ner mycket tid och energi på att förtydliga våra strategier och koncernens styrning. Exempelvis har koncernens olika delaffärer analyserats och vi har arbetat fram nya nyckeltal både på koncernnivå och affärsområdes- och delaffärsnivå. Delaffärerna löper rakt genom hela organisationen. Ett ökat fokus på delaffärer skapar positiva effekter för den långsiktiga värdetillväxten och i förlängningen avkastningen till kommunen. Vi blir än mer professionella. Styrningen med strategier och nyckeltal implementeras under början av Koncernövergripande nyckeltal OMSÄTTNING RESULTAT efter finansnetto Rörelsemarginal Mkr Mkr %

18 VÅRT EKONOMISKA ANSVAR Våra utvecklingsprojekt Professionaliseringsprojektet. För att nå målet att bli Sveriges bästa energibolag har vi startat Professionaliseringsprogrammet, som du även kan läsa om i Hans Kreisels ledare på sidorna 2 3. Arbetet har delats upp i fem områden med syfte att förbättra vårt arbetssätt: strategi, ledning, styrning, varumärket samt intressenter och påverkan. Inom respektive område arbetar vi med specifika frågor som vi i slutändan väver samman till en helhet. Under hösten har vi jobbat med att analysera de olika delarna och ta fram konkreta planer för hur arbetet inom respektive område ska skötas i framtiden. Resultatet ska framöver genomsyra arbetet i alla affärsområden. Strategi. Här handlar det om att sätta upp strategiska och visionära mål för koncernen och affärsområdena och att i delaffärer se var det finns förbättringsmöjligheter och vad som styr kostnader och intäkter i affären. Varje medarbetare ska veta hur han eller hon ska bidra till att målen nås. Ledning. Alla beslut ska baseras på fakta och ledningssystemet ska granska kvaliteten i de fattade besluten. Styrning. Genom att skapa mätpunkter kan vi följa hur verksamheten utvecklas, skapa effektivare investeringsprocesser, se hur vi levererar våra tjänster och följa upp våra beslut. Varumärket. Vi ska utveckla arbetet med vårt varumärke och vår interna kultur så att vi lever upp till varumärkeslöftet och klarar av att leverera det vi lovar. Intressenter och påverkan. Vi ska bli ännu bättre på att se saker och ting från våra kunders och intressenters perspektiv. Allt för att kunna leverera ännu bättre tjänster och komma ännu närmare både befintliga och nya kunder. Även kontakt med opinionsbildare och makthavare, media och politiker ryms inom detta område. Effektiviseringsprogrammet. Genom att stimulera och bättre dra nytta av medarbetarnas kunskap, kompetens och insikter kan vi hitta delar i vår verksamhet med förbättringspotential. Därför har vi initierat ett effektiviseringsprogram. Vad kan vi göra för att vår arbetsvardag och verksamhet ska bli ännu mer effektiv? Finns det tekniska lösningar som är bättre än de befintliga? Kan en investering innebära att vi sparar pengar? Det handlar alltså om ett förslagssystem där varje inlämnat medarbetarförslag ger en slant tillbaka till alla anställda. De bästa förslagen belönas och visas upp på den årliga företagsdagen. Målsättningen är att vi genom detta medarbetarengagemang ska spara 200 miljoner kronor till år Resultatet har hittills varit över förväntan, redan efter tre kvartal hade vi nästan nått 2013 års mål. Andra nyheter och omständigheter 2013 Under 2013 började vi förbereda oss för det nya redovisningsregelverket K3 som kommer Den ställer andra krav på redovisning och ekonomisk rapportering, exempelvis ändras i vissa RÖRELSERESULTAT RÄNTABILITET/SOLIDITET INVESTERINGAR OCH självfinansiering MKR % MKR Soliditet Räntabilitet eget kapital Materiella Självfinansiering 18

19 VÅRT EKONOMISKA ANSVAR fall redovisningen av balansposter i balansräkningen, vilket även påverkar resultatredovisningen. Sedan två år tillbaka använder vi ett nytt affärssystem, Dynamics AX, som gör det möjligt att hålla allt samlat. Det har varit en stor utmaning att implementera systemet, med efterföljande processutveckling, men nu har pusselbitarna börjat landa rätt. Vi har bland annat integrerat inköpsmodulen, vilket gör att vi kan styra inköpen via systemet. Det kommer att minska våra kostnader, eftersom vi då säkerställer att vi bara handlar med de leverantörer vi har ramavtal med och därigenom får betydligt bättre kontroll över våra inköp kom ytterligare en rejäl höjning av fastighetsskatten. För vår del har den inneburit närmare 90 miljoner kronor i ökade kostnader, vilket är direkt kopplat till produktionsskatten på våra vattenkraftsstationer. Vi blev av med elcertifikaten på bioenergikombinaten. Det gjorde att vi tappade intäkter på cirka 35 miljoner kronor. RÄNTABILITET % 20 Kassaflöde (Mkr) Kassaflöde från: löpande verksamhet 1 039, ,2 919,0 997,3 966,2 - investeringar -882,5-728,2-921,6-704,6-617,7 Utdelning -215,0-205,0-196,0-180,0-170,0 Kassaflöde före övrig finansiering 137,6 78,0-198,6 275,3 178,5 Eget kapital Sysselsatt kapital Totalt kapital 19

20 VÅRT EKONOMISKA ANSVAR Nyckeltal för våra affärsområden MARKNAD Antal årsanställda RESULTATREDOVISNING, mkr Intäkter 3 003, ,4 Kostnader , ,2 Avskrivningar enligt plan -0,4-0,3 Nedskrivningar/reverseringar 0,0 0,0 Resultat efter avskrivningar 33,1 47,9 Årets investeringar 0,6 0,7 Totala tillgångar 499,5 592,1 Omsättning/anställd 40,0 38,7 Rörelsemarginal, % 1,1 1,7 Räntabilitet totalt kapital, % 3,0 8,1 ELNÄT Antal kunder Högsta effektuttag, MW Elöverföring inkl förluster, GWh Antal årsanställda RESULTATREDOVISNING, mkr Intäkter 499,7 491,4 Kostnader -325,5-308,0 Avskrivningar enligt plan -76,1-74,5 Nedskrivningar/reverseringar 0,0 0,0 Resultat efter avskrivningar 98,1 108,9 Årets investeringar 141,7 117,7 Totala tillgångar 1 345, ,4 Omsättning/anställd 3,1 3,2 Rörelsemarginal, % 19,6 22,2 Räntabilitet totalt kapital, % 7,4 8,6 energiunderhåll Antal årsanställda RESULTATREDOVISNING, mkr Intäkter 151,2 133,6 Kostnader -148,6-121,6 Avskrivningar enligt plan -4,1-4,1 Nedskrivningar/reverseringar 0,0 0,0 Resultat efter avskrivningar -1,5 7,9 Årets investeringar 1,0 0,1 Totala tillgångar 19,4 38,9 Omsättning/anställd 1,2 1,0 Rörelsemarginal, % -1,0 5,9 Räntabilitet totalt kapital, % neg 19,1 UTVECKLING TV-kunder Telefoni-kunder Internet-kunder Uthyrningsgrad Antal årsanställda RESULTATREDOVISNING, mkr Intäkter 167,7 157,8 Kostnader -92,5-83,4 Avskrivningar enligt plan -48,6-52,9 Nedskrivningar/reverseringar 69,4 5,4 Resultat efter avskrivningar 96,0 26,9 Årets investeringar 14,2 7,9 Totala tillgångar 776,0 952,5 Omsättning / anställd 1,7 1,6 Rörelsemarginal, % 57,2 17,0 Räntabilitet totalt kapital, % 11,1 2,8 PRODUKTION Elproduktion GWh Levererad värme, GWh Levererad biopellets, ton Producerad el från kraftvärme, GWh Antal årsanställda RESULTATREDOVISNING, mkr Intäkter 1 349, ,2 Kostnader -645,2-605,1 Avskrivningar enligt plan -269,4-247,2 Nedskrivningar/reverseringar -245,4-67,6 Resultat efter avskrivningar 189,9 495,3 Årets investeringar 711,6 586,1 Totala tillgångar 7 284, ,1 Omsättning/anställd 9,1 9,3 Rörelsemarginal, % 14,1 35,0 Räntabilitet totalt kapital, % 1,3 7,2 OMSÄTTNING RÖRELSERESULTAT Investeringar MKR MKR Produktion Elnät Marknad Utveckling Energiunderhåll Produktion Elnät Marknad Utveckling Energiunderhåll Övriga Produktion Elnät Marknad Utveckling Energiunderhåll Övriga

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Koncernöversikt

Innehåll. Koncernöversikt Årsredovisning 2014 Innehåll Med fokus på miljöcertifiering I denna årsredovisning används miljöcertifieringslogotyper för att visa när ett projekt är eller är på väg att certifieras enligt ett miljömärkningssystem.

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Årsredovisning 2014 Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Innehåll Humana 2014 1 Humana i korthet 2 Händelser under året 4 Verksamhetsområden 6 Vd-ord 8 Omsorgsmarknaden 12 Hur vi skapar värde och

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke Stena AB Årsöversikt 2011 Energi och omtanke INNEHÅLL ÅRSÖVErsikt Stena AB en överblick 1 Koncernchefens reflektioner 2 Hållbarhet 6 Rederi, Drilling och färjelinjer 8 Stena AB Stena Line 10 Stena Drilling

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer