Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige"

Transkript

1 Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013

2 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar 12 Vårt ekonomiska ansvar 16 Vårt sociala ansvar 22 Vårt miljöansvar 26 Miljöredovisning 34 ekonomi Förvaltningsberättelse koncernöversikt 42 Riskhantering 47 Koncernens resultaträkning 50 Koncernens balansräkning 51 Koncernens kassaflödesanalys 52 Moderbolaget 53 Förändringar i eget kapital 54 Redovisningsprinciper 55 Noter 58 Revisors rapport 71 Resultatbehandling 71 Flerårsöversikt 72 Definitioner 73 StyRelSe 74 ledning 75 StAtiStiK 76 För ett år sedan tog jag över vd-rollen på Skellefteå Kraft och tämligen snart kunde jag både se och känna företagets potential. Medarbetarnas driv och vilja till ständig förbättring gav mig inspiration och förväntningar, men det fanns mer som lovade gott. Jag tänker närmast på vår hållbara kraftportfölj, den goda ekonomin, våra nöjda kunder och det långsiktiga arbete som har lagts ned för att effektivisera organisationen. Samtidigt förstod jag att vi hade stora utmaningar framför oss, som sjunkande intäkter för storskalig vattenkraft och minskad lönsamhet inom vindkraften, liksom ett ansträngt läge vad gäller värm e- och pelletsaffären. Det fanns med andra ord både skäl till, och förutsättningar för, att ta nya kliv framåt, vilket vi tog fasta på när vi påbörjade arbetet med en ny vision. Det arbetet mynnade så småningom ut i vår strävan att bli Sveriges bästa energibolag. Måste lyfta oss Visionen är ambitiös och måste fyllas med konkreta insatser och bevisföring för att få bärkraft. För att lyckas med det måste vi lyfta oss en nivå och arbeta ännu mer professionellt och utveckla vårt arbetssätt, främst inom mål- och resultatstyrning, beteende samt metodik för styrning och analys. Det utgör själva basen för professionaliseringsprogrammet. Sedan har vi valt ut fem nyckelområden där vi ser att vi med förbättringar kan nå positionen som Sverigebäst. Dessa är lönsamhet, samhällsansvar, medarbetare, avkastning till ägare och kund. Benar jag i detta kan jag konstatera att vi har en god lönsamhet med potential att nå en ekonomisk tätposition. Vår produktionsportfölj är balanserad, men där återstår det en del jobb innan vi kan påstå att vi ligger i hållbarhetstäten. Vårt arbete med att ge tillbaka till samhället fortsätter, bland annat ger vi 2 procent av vårt rörelseresultat, för 2013 blev summan 5,9 mkr, till forskning och utveckling inom energiområdet. Våra medarbetare är nöjda, den senaste Motiverad medarbetarindex-mätningen ger oss värdet 70 på en 100-gradig skala (Sverigesnittet är 63). Men bra kan bli bättre och vi måste lyfta oss flera snäpp innan vi med fog kan kalla oss den bästa arbetsgivaren. Kunderna är nöjda, vilket kundnöjdhetsundersökningarna understryker.

3 VD HAR ORDET I de senaste mätningarna från Svenskt Kvalitetsindex ligger vi antingen etta eller tvåa i alla kategorier utom en, elhandel på privatsidan. Där är konkurrensen från små lokala bolag hårdare, men trots det ligger vi ändå på en topp- 10-position, medan våra stora nationella konkurrenter ligger längre ned. I kraft av detta är vi en trovärdig aktör i energibranschen och kan gå i bräschen för det förändringsarbete som behöver göras för att öka branschens förtroende, något branschen är beroende av för sin långsiktiga överlevnad. Ny varumärkesposition I mångt och mycket är det där, i kontakten med kunden, som visionens bevisföring syns mest. Under året har vi tagit en ny varumärkesposition som den norrländska utmanaren under parollen Inte en eljätte. Den rollen har vi börjat anpassa oss till, bland annat genom att införa ett antal tuffa åtgärder. Vi har bland annat tagit bort det omdiskuterade tillsvidarepriset, vilket försämrar vår konkurrenskraft men förbättrar vår kundrelation. Vi har lanserat produkten Kvadratmeterpris, ett fast pris för lägenhetskunder som utgår från lägenhetens storlek i stället för den faktiska förbrukningen. Vi har dessutom utökat tillgängligheten till vår kundservice, både genom förlängda öppettider och en större närvaro på sociala medier. Vi vill tydligt markera att vi står på kundens sida och att vi är ett klokt alternativ till de stora bolagen. Här är vi långsiktiga och vet att det tar tid innan våra kampanjer ger resultat i form av en ökad kundstock. Vi behöver fler kvinnor Det kommer att krävas mycket av oss för att nå positionen som Sverigeetta och att ställa om från den gamla kraftverkstanken till en mer modern styrning. Bland mycket annat gäller det att ha rätt folk på rätt plats och under året har vår nya personalchef arbetat intensivt för att modernisera HR-processen med målet att tidigt fånga upp talanger för att i framtiden åstadkomma en större heterogenitet i allmänhet och i ledande positioner i synnerhet. Om vi ska spegla det samhälle vi verkar i behöver vi kort sagt fler kvinnor i företaget. I begreppet professionell ligger också att vi ska röra oss från en styrning som är relationsbaserad till ett mer faktabaserat och processorienterat beslutsfattande som gynnar affären. Parallellt med det har vi delat upp vår affär i flera bitar och satt in mätskruvar i varje del. På det sättet kan vi snabbt och kontinuerligt mäta och analysera våra framsteg och jämföra med våra konkurrenter. Det ger oss möjlighet att ständigt förbättra oss. När det gäller pellets insåg vi tidigt att det var en affär som inte skulle löna sig, vilket gjorde att vi fattade beslutet om nedläggning av pelletsverksamheten i Biostor i Storuman. I förlängningen innebär det att vi slutar att sälja pellets, förutom till de kunder som vi har långa kontrakt med, och att vi drar ner på pelletsproduktionen i anläggningen på Hedensbyn till en nivå som motsvarar vårt eget behov. Hållbarhet ska genomsyra alla våra beslut. VI TROR PÅ VINDKRAFT Även vindkraften har brottats med lönsamhetsproblem, som delvis bottnar i tekniska svårigheter. Vi kommer under 2014 och framåt att lägga stort fokus på vindkraften och försöka lösa de utmaningar som finns inom det området. Vindkraften är viktig för Skellefteå Kraft och definitivt ett av de ben som vi ska stödja oss mot när vi går framåt för att nå en fullständig hållbarhet i vår kraftportfölj. Under 2013 bestämde vi oss för att investera i den tredje fasen av den 100 vindkraft stora parken i Blaiken. Det var ett enkelt beslut att fatta eftersom all infrastruktur och personal redan är på plats, vi kan med andra ord hantera riskerna på bästa sätt. Vi slutförde också vår omfattande reinvestering i Grytfors vattenkraftverk och vi beslutade att investera stort inom vårt elnät, bland annat i en ny stamnätsstation i Högnäs, som växer fram för att underlätta den allt mer tilltagande volymen av el från vindkraft blir ett spännande år Det är med andra ord många spännande processer och projekt som löper parallellt och det blir spännande att se vad 2014 bjuder på. Min förhoppning är att året ska kretsa kring vår professionalisering, som sätts i verket på allvar under vår personaldag 21 mars Vi ska även fortsätta säkerställa att hållbarhet genomsyrar alla de beslut som vi fattar. Vill du veta mer om vårt arbete kring hållbarhet och de fyra huvudområden vi arbetar med kring det miljö, ekonomi, kund och socialt rekommenderar jag att du tittar in på vår hållbarhetswebb. Där finns allt från översiktliga filmer till detaljrapporter. Det har varit ett underbart men tufft första år. Nu startar resan mot toppen på allvar. Tack för att du följer med oss! Hans Kreisel, vd, Skellefteå Kraft 3

4 det här är skellefteå kraft Det här är Skellefteå Kraft Vår idé Vi strävar efter att bli Sveriges bästa energibolag och betraktar oss som energibranschens utmanare. Vi är trygga norr länningar som sätter kunden och kundens behov främst. Hur? Genom att satsa på egna energitillgångar och egen hållbar energiproduktion, samtidigt som vi hela tiden stärker kompetensen bland våra medarbetare. Och självklart genom att erbjuda kunderna attraktiva produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser. Vår ägare, Skellefteå kommun, ställer dessutom krav på oss. Vi ska skapa en lönsam tillväxt som främjar regionens utveckling. Det vill säga trygga regionens energiförsörjning, skapa en bra infrastruktur inom energi, tele- och datakommunikation och tillföra kapital och affärskompetens till regionen. Våra produkter och tjänster El. Vi producerar och säljer el till kunder i hela Sverige. Som kund hos oss väljer du mellan tre avtal: Fast, Rörligt och Kvadratmeter. Hösten 2013 valde vi att helt ta bort det kostsamma tillsvidarepriset. Elnät. Våra elnät finns i Skellefteå, Norsjö, Malå, Robertsfors och delar av Vindeln, Arvidsjaur, Piteå, och Lycksele. Dessa sköter vi om så att elen ska kunna transporteras till dig. Den senaste kundnöjdhetsundersökningen visar att vi har landets nöjdaste privatkunder och näst nöjdaste företagskunder. Fjärrvärme. Vårt fjärrvärmenät finns främst i Skellefteå. Genom det levererar vi vatten som hettats upp av förnybart och återvunnet bränsle. Bredband. Vi bygger och äger Skekraft.net, bredbandsnätet i Skellefteå med omnejd. Om yta och befolkningsmängd kombineras med den bredbandshastighet som erbjuds har Skellefteå kommun Sveriges främsta bredbandsnät. Lokaler och fastigheter. Vi äger, förvaltar och hyr ut lokaler i kvarteret Expolaris Center i centrala Skellefteå. SEU, Energiunderhåll. Energiunderhåll levererar underhållstjänster till energi företag som behöver support inom vindkraft, vattenkraft och kraftvärme, samt stora energianvändare inom industrin. 4

5 det här är skellefteå kraft Aitik Sädva Rebnis Uljabuouda Klippen Hemavan Storuman Norrheden Bergnäs Blaiken Jokkmokksliden Sikfors Slagnäs Grytfors Storliden Jörn Malå Byske Norsjö Kristineberg Rengård Boliden Kåge Hedensbyn Lycksele Båtfors Finnfors Skellefteå Rönnskär Röjnoret Granfors Bureå Krångfors Selsfors Burträsk Lövånger Ånäset Vindeln Robertsfors Jakobstad Alholmen Sällsjö Sundsvall Här skapas kraften Här är Skellefteå Krafts produktionsanläggningar och försäljningskontor, från Stockholm i söder till Aitik i norr, från Jakobstad i öster till Klippen i väster. Vindkraft Vattenkraft Värmekraft El, värmekraft Kärnkraft Torv Närvärme Säljkontor Forsmark Stockholm 5

6 det här är skellefteå kraft Korta fakta om Skellefteå Kraft 2013 Allmänt Ekonomi 637 personer var årsanställda under personer lite drygt arbetar huvudsakligen från kontorshuset i centrala Skellefteå, medan övriga arbetar på olika enheter i Västerbotten, Norrbotten och på säljkontoret i Sundsvall. var året då Skellefteå Kraft grundades. OMSÄTTNING Mkr RESULTAT efter finansnetto Mkr 800 Rörelsemarginal % MKR var utdelningen till ägaren Skellefteå kommun under Det motsvarar 4 % av det egna kapitalet

7 det här är skellefteå kraft Socialt Miljö 48 personer har rekryterats under det gångna året. 1,9 % Vår sjukfrånvaro under Målet var 2,5 %. 81 % Andel förnybar produktion av el Kund 80 % Vår frisknärvaro bland Skellefteå Krafts anställda Målet är 85 %. 83 % Andel förnybar produktion av värme Nummer 1 i landet Skellefteå Kraft har energibranschens bästa kundservice. Utnämningen bygger på en undersökning där över svenska konsumenter har svarat på hur olika företag ger dem service och vilka företag som de anser har gett dem service över eller klart över förväntning. 7

8 VÅRT 2013 I BACKSPEGELN Januari Februari Mars Ny fasadskylt sätter tonen Vi inleder året genom att sätta upp en ny skylt på vår fasad på huvudbyggnaden i Skellefteå centrum. Den är större och tydligare och markerar att året blir speciellt för oss. Bidrag till elkraftteknisk forskning Vi går in med stöd till det nationella forskningsprogrammet Elektra vid Elforsk Svenska elföretagens forskningsoch utvecklingsaktiebolag. Den nya etappen av Elektraprogrammet ska bidra till omställningen av energisystemet i hållbar riktning, medverka till färre elavbrott samt effektivisera elnät och energianvändning. Mångmiljonsatsning på bredband Vi bestämmer oss för att reinvestera i bredbandsnätet för närmare 25 miljone r kronor. Investeringen gör det möjligt för kunder att uppgradera sin anläggning till 1 gigabit per sekund. Vi tänder lampor i Kenya Under den årliga Earth Hour-manifestationen tänder vi nya lampor i stället för att släcka de som redan är i bruk. Det gör vi genom att skänka solenergilampor till fattiga delar av Kenya. För en hållbar utveckling är det ett större problem att det saknas el i vissa delar av världen än att det finns el att släcka i andra delar. 8

9 VÅRT 2013 I BACKSPEGELN April Maj Juni Hans Kreisel blir ny vd I april tillträder Hans Kreisel, 48 år, som ny vd för Skellefteå Kraft. Tidigare har han drivit egen verksamhet med inriktning på biogas, LNG och företagsförvärv. Han har också varit vd för E.ON Gas Sverige AB och kommer med en mångårig företagsledande erfarenhet på högsta chefsnivå inom E.ON-koncernen i Sverige och Tyskland. Lyckad storövning i Skellefteälven Den 29 maj genomför samtliga dammägare längs Skellefteälven en omfattande katastrofövning tillsammans med ett flertal myndigheter, räddningstjänst och andra berörda aktörer. Syftet är att testa om alla rutiner fungerar om olyckan är framme. Utfallet blev lyckat, men vi hittade även förbättringsområden. Vindkraftparken i Blaiken invigs Vi bygger en av Europas största vindkraftparker tillsammans med Fortum och måndag den 3 juni invigs den första av totalt tre etapper. Parken ligger på Storblaiken i norra Sveriges fjällvärld och vi har miljötillstånd att bygga upp till 100 vindkraftverk. Skellefteå Kraft bäst på kundservice För andra året i rad vinner vi pris för energibranschens bästa kundservice. Detta när Service Score i samarbete med Sveriges Marknadsförbund delar ut pris för bästa service. Utnämningen bygger på en undersökning där över svenska konsumenter har svarat på hur olika företag ger dem service och vilka företag som de anser har gett dem service över deras förväntningar. Förbättrad placering på Universums ranking Varje år mäter Universum olika aspekter av svenska företags arbetsgivarvarumärken. Vi är med i undersökningen och årets mätning visar att civilingenjörerna i Norrland rankar oss som nummer 26 på listan över ideala arbetsgivare. Det innebär att vi klättrat sex placeringar sedan i fjol. Hos högskoleingenjörerna ligger Skellefteå Kraft på 19:e plats, samma placering som året innan. Värdesäkring av elnäten fortsätter Precis som tidigare år avsätter vi närmare 100 miljoner kronor på att vädersäkra elnätet, vilket innebär att elnätet blir säkrare mot alla slags väderstörningar. I praktiken handlar det om att ersätta äldre luftledningar med kabel som grävs ner i marken eller med nya tåligare luftledningar. 9

10 VÅRT 2013 I BACKSPEGELN Juli Augusti September Nysatsning på Grytfors vattenkraftstation Under året satsar vi 190 miljoner kronor på att reinvestera i Grytfors vattenkraftstation. Genom satsningen får kraft stationen bättre verkningsgrad och underhållsbehovet minskar samtidigt som oljevolymerna för reglering av aggregatet minskar och miljöriskerna minimeras. Högnäs stamnätsstation börjar byggas Den nya stamnätsstationen i Högnäs är vår största elnätsinvestering på över 100 år. Utbyggnaden av vindkraft i regionen innebär fler anslutningar och nuvarande stamnätsstationer räcker helt enkelt inte till. Om allt fortlöper som planerat tas stationen i drift i juli Inte en eljätte syns i Stockholm Vår kampanj Inte en eljätte rullas ut i tidningar, på webben, i Stockholms tunnelbana och i form av radio- och tvreklam. Med konceptet vill vi visa att vi är ett pålitligt företag som är tillgängliga och enkla. Det leder vi i bevis genom längre öppettider för Kundservice, genom att slopa tillsvidarepriset och genom att lansera Kvadratmeterpris för lägenhetskunder. Vårt bredband i kundtopp För andra året i rad hamnar vårt bredband i topp när det gäller nöjda kunder. Det visar Stadsnätskollen, en undersökning där över bredbandsanvändare i Skellefteå kommun tillfrågas. Undersökningen visar att kundnöjdheten bland Skellefteå Krafts bredbandskunder ökat från NKI (kundnöjdhet) 75 till

11 VÅRT 2013 I BACKSPEGELN Oktober November December Stor insats när stormen Hilde drar in Stormen Hilde ställer till det och som mest är kunder i vårt nätområde utan ström. För första gången kallas externa resurser in från energibolagen i Boden, Luleå, Piteå, Umeå och Sundsvall. Fem dygn senare är all högspänningsledning lagad och de flesta kunder har fått strömmen tillbaka. Nöjdast kunder igen Den årliga kundnöjdhetsundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visar att vi åter igen har landets nöjdaste elnätskunder. Indexvärdet för privatkunderna landar på 77,7 (branschsnitt 65,4), vilket ger oss förstaplatsen. Hos företagskunderna ligger vi på en andra plats, med ett indexvärde på 74,5 (branschsnitt 64,8). Vi håller oss långt framme även i andra kategorier. Indexvärdet för fjärrvärme visar till exempel att vi har energibranschens näst nöjdaste privatkunder och att vi förbättrat vårt betyg när det gäller nöjda elhandelskunder. Alla 30 vindkraftverk i etapp två på plats Vindkraftparken i Blaiken växer och under hösten reser och monterar vi det sista av de totalt 30 vindkraftverken i etapp två. Tillsvidareavtalen tas bort Som konsument måste du kunna lita på att ditt energibolag inte överfakturerar dig. Vår inställning är att branschen måste ta sitt ansvar och ta bort tillsvidareavtalen. Det slår vi fast samtidigt som vi går i bräschen och slopar tillsvidareavtalen. Som elkund hos oss kan du nu bara ha något av våra tre avtal: Rörligt, Fast och Kvadratmeterpris. Vi deltar i Älska 0910 Varje år arrangerar Skellefteå AIK det välbesökta evenemanget Älska Oftast i Stockholm i samband med någo n av Skellefteå AIK:s bortamatcher, men nu senast även i Göteborg. Vi finns med på båda orterna, med syfte att presentera oss som potentiell arbetsgivare och att påminna om att man kan bli kund hos oss oavsett var i landet man bor. 11

12 VÅRT KUNDANSVAR Kundansvar Våra kunder ska aldrig ha dåligt samvete Ekonomiskt ansvar I många år har vi i energibranschen gett våra kunder dåligt samvete för sin energianvändning, i tro och hopp om att de ska minska sin förbrukning. Den inställningen har inte gett önskad effekt och är inte heller särskilt konstruktiv. Därför vill vi vrida på förhållandet och ta det ansvaret åt våra kunder. Hur? Genom att leverera hållbara energilösningar med begripliga avtal. Som kund hos oss ska du aldrig behöva känna dåligt samvete för att du till exempel tycker att det är skönt med en lång dusch eller har lite varmare hemma. Du kan alltid lita på att våra produkter håller hög kvalitet och är hållbart producerade. Den inställningen gäller för alla våra kunder, oavsett om det handlar om el, bredband eller fjärrvärme. Dessutom vill vi utmana energibranschen kommunikativt, genom att vara enklare, tydligare, mer rådgivande och mer tillgängliga än våra konkurrenter. Så blir vi branschens bästa Vi drivs av idén om att ge kunden ett bättre, det vill säga enklare och tydligare, alternativ. Vårt övergripande mål är att ha branschens nöjdaste kunder och på det sättet närma oss visionen om att bli energibranschens bästa energibolag. Vi är övertygade om att den riktningen är rätt, för branschen brottas med förtroendeproblem. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har till exempel 27 procent av Sveriges elkunder mycket låg kunskap om elmarknaden och 43 procent förstår delvis. Bolagen har själva försatt sig i den positionen genom orimliga påslag på vissa avtal, svåra och snåriga avtal och oschysst marknadsföring. Så medan energijättarna ägnar sig åt komplicerade abonnemang och motsägelsefulla argument ska vi i stället göra allt vi kan för att göra livet lättare för våra kunder. Sveriges bästa kundservice. För andra året i rad vann Skellefteå Kraft pris för energibranschens bästa kundservice. Detta när Service Score i samarbete med Sveriges Marknadsförbund delade ut pris för bästa service. Utnämningen bygger på en undersökning där över svenska konsumenter har svarat på hur olika företag ger dem service och vilka företag som de anser har gett dem service över eller klart över deras förväntningar. 12

13 VÅRT KUNDANSVAR Våra målsättningar, kund Ökad nationell kännedom. Vi arbetar för att fler potentiella kunder runt om i landet ska känna till oss, vilket lägger grunden för en ökad kundbas på sikt. Vi är på rätt väg och har med kampanjen Inte en eljätte gått från en spontan kännedom på cirka 9 procent innan sommaren 2013 till cirka 16 procent i slutet av november. Målet är att öka kännedomen om Skellefteå Kraft till 30 procent fram till Kampanjen ska positionera oss som det tydliga alternativet till eljättarna. Vi ska vara nytänkare i en traditionellt missnöjd bransch och Skellefteå Kraft ska vara det norrländska lokala elbolaget som är tillgängligt för alla i hela Sverige. Detta ska ske genom att hämta kraft från det norrländska ursprunget och på nya sätt utmana elbranschen och bevisa att vi alltid står på kundernas sida. Ökad kundnöjdhet. Nöjda kunder och långvariga kundrelationer är viktiga framgångsfaktorer för oss. I de årliga mätningar av kundnöjdhet som genomförs av Svenskt Kvalitetsindex (SKI), har vi legat på en stadig nivå högt över branschindex under de senaste åren. Även om vi ligger i branschtopp vill vi givetvis förbättra oss ytterligare. Vi strävar mot ett Nöjdkundindex-värde på 75 för koncernen (se utfallet för de olika delaffärerna i tabellen nedan). För att nå dit måste vi veta hur och vad våra kunder tycker, beter sig och behöver. Därför arbetar vi med kundinsikt genom exempelvis kundundersökningar och fokusgrupper. Ett annat verktyg som är viktigt för oss är SKI, Svenskt Kvalitetsindex, som genomför regelbundna mätningar av kundnöjdhet, kvalitetsutveckling samt medarbetarstudier i näringslivet och offentlig sektor, däribland energibranschen. En annan viktig undersökning att ta fasta på är Tänkbart märke, vilket betyder andelen som säger att de kan tänka sig att välja Skellefteå Kraft nästa gång de ska välja en elleverantör. Där har vi gått från 2 procent 2012 till 5 procent under Vi har gått framåt inom alla områden vad det gäller index och även inom de flesta vad det gäller ranking. Förbättrad kundupplevelse. På vår kundservice sitter 16 medarbetare beredda att ta emot kundernas frågor. De är vårt ansikte utåt och under ett normalt år tar de emot över telefonsamtal. Sedan hösten 2013 kan kunderna också nå vår kundservice via Facebook. De är en av nycklarna till att vi ska skapa en ännu bättre kundupplevelse och alla medarbetare som har kundkontakt utbildar vi fortlöpande. Men det finns fler sätt vi kan förbättra vår tydlighet och göra kontakten med oss enklare. Därför ser vi över all vår kommunikation, bland annat genom att bearbeta tonaliteten i alla texter. Sänkt kundadministrationskostnad. Vi effektiviserar rutiner och processer för att säkerställa att det ska vara rätt, enkelt och tydligt när vi har kontakt med våra kunder. Våra övergripande åtgärder för att sänka kostnaderna är en processkartläggning, där steg två är att automatisera de steg som går. Införandet av automatiseringar innebär förutom mindre manuellt arbete också färre felkällor. Övergripande mäts kostnaden per produkt utslaget på antal kunder. I dag har vi en automatiserad mätning på el, både privat och Nöjdkundindex, privatkunder 2013 Elhandel Branschsnitt 72,2 Elnät Branschsnitt 77,7 Fjärrvärme Branschsnitt 77, Källa: SKI

14 VÅRT KUNDANSVAR företag, och från januari 2014 följer vi även kundadministrationskostnaderna för fjärrvärme, både privat och företag. Det har hänt på kundområdet 2013 Vi har utökat telefontiderna i kundservice, vilket gör oss tillgängliga sju dagar i veckan. Förutom per mejl, besök och telefon finns kundservice också på Facebook. Vi har tagit fram en kampanjwebb för att kunden enklare ska kunna teckna avtal. Vi har infört ett nytt system Action Marketer där vi samlar insikter om våra kunder. Allt för att vår kommunikation med kunden ska bli så målgruppsanpassad som möjligt. Vi har utbildat hela kundservice och säljkåren i kundbemötande. Vi gör fortlöpande kundundersökningar för att bättre förstå vad kunden vill ha av oss. Vi ser över texter och layout för att vår kommunikation ska bli enklare att förstå och för att skapa en bättre och mer sammanhållen ton. Vi har tagit fram ett nytt kommunikationskoncept, Inte en eljätte, som mot marknaden, kunderna, bättre beskriver vem vi är. Vi har tagit bort tillsvidarepriset, det för kunden dyraste elavtalet. Kunden ska se och förstå att vi är på deras sida. Det är inte något vi bara säger, vi agerar också. Vi har numer endast tre tydliga elavtal: Fast, Rörligt och Kvadratmeter. Allt baserat på elproduktion från vind och vatten. Det gör vi härnäst Framöver ska vi arbeta med att förbättra vår webbplats och göra den ännu mer användarvänlig. Vi ska även börja använda e-post och sms för att nå våra kunder. Dessutom utvecklar vi våra sys- temstöd och effektiviserar våra rutiner, vilket innebär att vi ser över arbetsprocesserna inom och mellan olika avdelningar, en process som i slutändan ska komma kunden tillgodo. Andra nyheter och omständigheter 2013 Höstens lansering av Inte en eljätte, som bland annat innefattade öppettider, nya avtal och slopning av tillsvidarepriser, markerade en viktig omstart. Genom att ta bort tillsvidareavtalen har vi påverkat både bransch och politiker, vilket också ledde till medial uppmärksamhet. 14

15 15

16 VÅRT EKONOMISKA ANSVAR Kundansvar Ekonomiskt ansvar Vår ägare, Skellefteå kommun, har krav på oss. Vi ska nå en avkastning på eget kapital på minst 10 procent. Vi arbetar för en långsiktigt stabil ekonomisk värdetillväxt, med strävan att varken belasta natur eller mänskliga resurser. Så blir vi Sveriges bästa energibolag Genom att investera klokt i hållbar och egen produktion säkerställer vi lönsamhet och tillväxt. Att vi tar ekonomiskt ansvar innebär att koncernens vinster kommer kommuninvånarna i Skellefteå till gagn. Vi ger årligen tillbaka 4 procent av det egna kapitalet till vår ägare, kommunen. Därtill är vi en av de största investerarna i närområdet, vilket gör oss Vi arbetar för en långsiktig tillväxt till en viktig motor i regionen. Till exempel leder våra bredbandssatsningar, vindkraftsinvesteringar, reinvesteringar i vattenkraftsanläggningar och våra kontinuerliga vädersäkringar av elnätet till ökad sysselsättning, inte bara för oss utan även för våra underleverantörer och samarbetspartners. Vi gör därmed flera samhällsbyggande insatser. Dels genom att skapa arbetstillfällen i rådande lågkonjunktur, dels bidra till framtidens lösningar på klimatproblemen. Dessutom arbetar vi nära universitet och högskolor, för att stimulera intresset och utvecklingen kring de utbildningar som är relevanta inom energiområdet. Genom ständig effektivisering och optimering får vi kontroll på våra kostnader. Våra målsättningar, ekonomi Vi vill ha en egen och till 100 procent hållbar energiproduktion. Därför anpassar vi våra investeringar efter det. Det betyder att vi satsar stort på egen produktion och då främst på förnybara energikällor, som vind- och vattenkraft. Vi ser också över våra satsningar på andra produktionskällor, med avsikt att avveckla sådant som inte är lönsamt eller långsiktigt hållbart. Precis som många andra energibolag balanserar vi mellan det som är lönsamt och det som är bäst för klimatet på lång sikt, samtidigt som vi ska säkerställa att Skellefteå Kraft kontinuerligt utvecklas. Vi ska säkerställa en stabil ekonomisk tillväxt och samtidigt arbeta för att renodla vår produktion och på sikt göra den

17 VÅRT EKONOMISKA ANSVAR procent hållbar. Det innebär att vi också tittar på oss själva och hur vi beter oss i vår arbetsvardag, hur vi reser, när vi reser, hur vi möts och vilka fordon vi köper in. Vi vill nå ett rörelseresultat på en miljard kronor. Det når vi genom kloka investeringar och genom att bli bättre på att använda de produktionskällor vi har i dag. Nyckeln är optimering, det vill säga att med bättre underhåll och planerat underhåll trimma produktionen och hitta förbättringspunkter. Vi tittar också närmare på våra delaffärer, kartlägger vad som driver intäkter och vilka möjliga scenarier som kan tänkas hota vår affär. Målsättningen är att få ut mer av de affärer vi vill fortsätta med och avveckla de delar som inte passar in i vår profil, sett till vår ekonomiska hållbarhet. Vi ska helt enkelt bli modigare att kliva ur investeringar om förutsättningarna för affären försämras och om lönsamheten sjunker. Vi ska också våga vara entreprenörer, det vill säga ha modet att satsa på affärsutveckling inom vår kärnverksamhet. Grundinställningen är att vi ska bli en större spelare på energimarknaden, med fler kunder och mer energiproduktion, och därmed nå vårt mål att bli Sveriges bästa energibolag. Vi ska ge tillbaka till vår ägare, Skellefteå kommun. Varje år ger vi 4 procent av det egna kapitalet till kommunen i utdelning. Ju mer vi växer, desto större blir alltså utdelningen, vilket leder till bättre möjligheter för oss som kommunmedborgare. För att fortsätta med det måste vi växa och gå med vinst. Återigen, det når vi genom kloka investeringar och genom att bli bättre på att använda de produktionskällor vi har i dag. Det har hänt på det ekonomiska området 2013 Vi har beslutat att upphöra med pelletsförsäljningen. Beslutet är fattat 2013, men leveranserna upphör inte förrän i maj I grunden handlar det om att vi inte kan fortsätta satsa på affärer som inte är lönsamma. Det är ett tufft beslut, men det är ett måste om vi ska kunna nå långsiktig tillväxt. Vi invigde den första etappen av vindkraftparken på Blaiken och fattade ett halvår senare beslutet att även gå in i vindkraftparkens tredje etapp. Helt i linje med vårt mål att bli 100 % hållbara. Efter fjolårets stora organisationsförändring har vi fortsatt arbetet och lagt ner mycket tid och energi på att förtydliga våra strategier och koncernens styrning. Exempelvis har koncernens olika delaffärer analyserats och vi har arbetat fram nya nyckeltal både på koncernnivå och affärsområdes- och delaffärsnivå. Delaffärerna löper rakt genom hela organisationen. Ett ökat fokus på delaffärer skapar positiva effekter för den långsiktiga värdetillväxten och i förlängningen avkastningen till kommunen. Vi blir än mer professionella. Styrningen med strategier och nyckeltal implementeras under början av Koncernövergripande nyckeltal OMSÄTTNING RESULTAT efter finansnetto Rörelsemarginal Mkr Mkr %

18 VÅRT EKONOMISKA ANSVAR Våra utvecklingsprojekt Professionaliseringsprojektet. För att nå målet att bli Sveriges bästa energibolag har vi startat Professionaliseringsprogrammet, som du även kan läsa om i Hans Kreisels ledare på sidorna 2 3. Arbetet har delats upp i fem områden med syfte att förbättra vårt arbetssätt: strategi, ledning, styrning, varumärket samt intressenter och påverkan. Inom respektive område arbetar vi med specifika frågor som vi i slutändan väver samman till en helhet. Under hösten har vi jobbat med att analysera de olika delarna och ta fram konkreta planer för hur arbetet inom respektive område ska skötas i framtiden. Resultatet ska framöver genomsyra arbetet i alla affärsområden. Strategi. Här handlar det om att sätta upp strategiska och visionära mål för koncernen och affärsområdena och att i delaffärer se var det finns förbättringsmöjligheter och vad som styr kostnader och intäkter i affären. Varje medarbetare ska veta hur han eller hon ska bidra till att målen nås. Ledning. Alla beslut ska baseras på fakta och ledningssystemet ska granska kvaliteten i de fattade besluten. Styrning. Genom att skapa mätpunkter kan vi följa hur verksamheten utvecklas, skapa effektivare investeringsprocesser, se hur vi levererar våra tjänster och följa upp våra beslut. Varumärket. Vi ska utveckla arbetet med vårt varumärke och vår interna kultur så att vi lever upp till varumärkeslöftet och klarar av att leverera det vi lovar. Intressenter och påverkan. Vi ska bli ännu bättre på att se saker och ting från våra kunders och intressenters perspektiv. Allt för att kunna leverera ännu bättre tjänster och komma ännu närmare både befintliga och nya kunder. Även kontakt med opinionsbildare och makthavare, media och politiker ryms inom detta område. Effektiviseringsprogrammet. Genom att stimulera och bättre dra nytta av medarbetarnas kunskap, kompetens och insikter kan vi hitta delar i vår verksamhet med förbättringspotential. Därför har vi initierat ett effektiviseringsprogram. Vad kan vi göra för att vår arbetsvardag och verksamhet ska bli ännu mer effektiv? Finns det tekniska lösningar som är bättre än de befintliga? Kan en investering innebära att vi sparar pengar? Det handlar alltså om ett förslagssystem där varje inlämnat medarbetarförslag ger en slant tillbaka till alla anställda. De bästa förslagen belönas och visas upp på den årliga företagsdagen. Målsättningen är att vi genom detta medarbetarengagemang ska spara 200 miljoner kronor till år Resultatet har hittills varit över förväntan, redan efter tre kvartal hade vi nästan nått 2013 års mål. Andra nyheter och omständigheter 2013 Under 2013 började vi förbereda oss för det nya redovisningsregelverket K3 som kommer Den ställer andra krav på redovisning och ekonomisk rapportering, exempelvis ändras i vissa RÖRELSERESULTAT RÄNTABILITET/SOLIDITET INVESTERINGAR OCH självfinansiering MKR % MKR Soliditet Räntabilitet eget kapital Materiella Självfinansiering 18

19 VÅRT EKONOMISKA ANSVAR fall redovisningen av balansposter i balansräkningen, vilket även påverkar resultatredovisningen. Sedan två år tillbaka använder vi ett nytt affärssystem, Dynamics AX, som gör det möjligt att hålla allt samlat. Det har varit en stor utmaning att implementera systemet, med efterföljande processutveckling, men nu har pusselbitarna börjat landa rätt. Vi har bland annat integrerat inköpsmodulen, vilket gör att vi kan styra inköpen via systemet. Det kommer att minska våra kostnader, eftersom vi då säkerställer att vi bara handlar med de leverantörer vi har ramavtal med och därigenom får betydligt bättre kontroll över våra inköp kom ytterligare en rejäl höjning av fastighetsskatten. För vår del har den inneburit närmare 90 miljoner kronor i ökade kostnader, vilket är direkt kopplat till produktionsskatten på våra vattenkraftsstationer. Vi blev av med elcertifikaten på bioenergikombinaten. Det gjorde att vi tappade intäkter på cirka 35 miljoner kronor. RÄNTABILITET % 20 Kassaflöde (Mkr) Kassaflöde från: löpande verksamhet 1 039, ,2 919,0 997,3 966,2 - investeringar -882,5-728,2-921,6-704,6-617,7 Utdelning -215,0-205,0-196,0-180,0-170,0 Kassaflöde före övrig finansiering 137,6 78,0-198,6 275,3 178,5 Eget kapital Sysselsatt kapital Totalt kapital 19

20 VÅRT EKONOMISKA ANSVAR Nyckeltal för våra affärsområden MARKNAD Antal årsanställda RESULTATREDOVISNING, mkr Intäkter 3 003, ,4 Kostnader , ,2 Avskrivningar enligt plan -0,4-0,3 Nedskrivningar/reverseringar 0,0 0,0 Resultat efter avskrivningar 33,1 47,9 Årets investeringar 0,6 0,7 Totala tillgångar 499,5 592,1 Omsättning/anställd 40,0 38,7 Rörelsemarginal, % 1,1 1,7 Räntabilitet totalt kapital, % 3,0 8,1 ELNÄT Antal kunder Högsta effektuttag, MW Elöverföring inkl förluster, GWh Antal årsanställda RESULTATREDOVISNING, mkr Intäkter 499,7 491,4 Kostnader -325,5-308,0 Avskrivningar enligt plan -76,1-74,5 Nedskrivningar/reverseringar 0,0 0,0 Resultat efter avskrivningar 98,1 108,9 Årets investeringar 141,7 117,7 Totala tillgångar 1 345, ,4 Omsättning/anställd 3,1 3,2 Rörelsemarginal, % 19,6 22,2 Räntabilitet totalt kapital, % 7,4 8,6 energiunderhåll Antal årsanställda RESULTATREDOVISNING, mkr Intäkter 151,2 133,6 Kostnader -148,6-121,6 Avskrivningar enligt plan -4,1-4,1 Nedskrivningar/reverseringar 0,0 0,0 Resultat efter avskrivningar -1,5 7,9 Årets investeringar 1,0 0,1 Totala tillgångar 19,4 38,9 Omsättning/anställd 1,2 1,0 Rörelsemarginal, % -1,0 5,9 Räntabilitet totalt kapital, % neg 19,1 UTVECKLING TV-kunder Telefoni-kunder Internet-kunder Uthyrningsgrad Antal årsanställda RESULTATREDOVISNING, mkr Intäkter 167,7 157,8 Kostnader -92,5-83,4 Avskrivningar enligt plan -48,6-52,9 Nedskrivningar/reverseringar 69,4 5,4 Resultat efter avskrivningar 96,0 26,9 Årets investeringar 14,2 7,9 Totala tillgångar 776,0 952,5 Omsättning / anställd 1,7 1,6 Rörelsemarginal, % 57,2 17,0 Räntabilitet totalt kapital, % 11,1 2,8 PRODUKTION Elproduktion GWh Levererad värme, GWh Levererad biopellets, ton Producerad el från kraftvärme, GWh Antal årsanställda RESULTATREDOVISNING, mkr Intäkter 1 349, ,2 Kostnader -645,2-605,1 Avskrivningar enligt plan -269,4-247,2 Nedskrivningar/reverseringar -245,4-67,6 Resultat efter avskrivningar 189,9 495,3 Årets investeringar 711,6 586,1 Totala tillgångar 7 284, ,1 Omsättning/anställd 9,1 9,3 Rörelsemarginal, % 14,1 35,0 Räntabilitet totalt kapital, % 1,3 7,2 OMSÄTTNING RÖRELSERESULTAT Investeringar MKR MKR Produktion Elnät Marknad Utveckling Energiunderhåll Produktion Elnät Marknad Utveckling Energiunderhåll Övriga Produktion Elnät Marknad Utveckling Energiunderhåll Övriga

Det här är SKELLEFTEÅ KRAFT. Kraft att utveckla

Det här är SKELLEFTEÅ KRAFT. Kraft att utveckla SKELLEFTEÅ KRAFT FICKFAKTA 2011 Det här är SKELLEFTEÅ KRAFT Kraft att utveckla Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducente r, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2008-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2008-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Delårsrapport januari - augusti 2008 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2008-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Högt elpris och hög produktion höjer resultatet. Omsättningen har under årets två första tertial

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Datum: 2016-11-28 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Laurina Qvarnström, Områdesansvarig Telefon: 070 880 27 13

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI 2014 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 2 458 (2 789) MSEK Rörelseresultat 315 (424) MSEK Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 augusti 2015

Delårsrapport 1 januari 31 augusti 2015 2 Delårsrapport 1 januari 31 augusti 2015 Koncernen i sammandrag Nettoomsättning 2 247 miljoner kronor (2 458) Rörelseresultat (EBIT) 306 miljoner kronor (315) Rörelsemarginal 13,3 % (5,5) Avkastning på

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Skellefteå Stadshus AB

Skellefteå Stadshus AB Skellefteå Stadshus AB Bolag Skellefteå Stadshus AB Fastighets AB Polaris 100% Skelleftebostäder AB 100% Skelleftebuss AB 100% Skellefteå City Airport AB 100% Skellefteå Kraft AB 100% Nolia AB 33% Skellefteå

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari 30 april 2015 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 1 411 (1 499) mnkr Rörelseresultat 247 (257) mnkr Rörelsemarginal 12,8 %

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Redovisad bolagsskatt. Redovisad bolagsskatt 2014 1 669 miljoner kronor. Genomsnittlig avbrottstid i minuter

Redovisad bolagsskatt. Redovisad bolagsskatt 2014 1 669 miljoner kronor. Genomsnittlig avbrottstid i minuter E.ON Nordic Hållbarhetsrapport Nyckeltal - Samhälle Total el- och värmeproduktion i Norden (i ) Investeringssiffror 6- Total el- och värmeproduktion Investeringssiffror 6- Energikunskap Klimateffektiv

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - APRIL Koncernen i sammandrag. Koncernen. Tertial Tertial Nettoomsättning, mnkr

Delårsrapport JANUARI - APRIL Koncernen i sammandrag. Koncernen. Tertial Tertial Nettoomsättning, mnkr Delårsrapport JANUARI - APRIL 216 Koncernen i sammandrag Koncernen 216 215 Nettoomsättning, mnkr 1 376 1 411 Rörelseresultat (EBIT), mnkr 273 247 Avkastning på eget kapital (före skatt), % 12,5 7,6 Resultat

Läs mer

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15 1 Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Kommunens krav 2. Historia 3. Nuläge 4. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 5. Affärsidé 6. Långsiktiga mål

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 1 Innehåll Koncernchefen har ordet 3 Kort om oss 4-5 Vårt ansvar 6 Dialog med omvärlden 7 Ekonomiskt ansvar 8-13 Kundansvar 14-17 Socialt ansvar 18-23 Miljöansvar 24-35 GRI-Index

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Bixia Varför solel i vår mix

Bixia Varför solel i vår mix Bixia och omvärlden Mänskligheten står inför två av sina största utmaningar i historien! Hur vi ska få stopp på pågående klimatförändringar Hur vi ska få energibalans i världen Och detta utan att vi ska

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari-31augusti 2013 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari-31augusti 2013 KONCERNEN I SAMMANDRAG DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI 2013 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari-31augusti 2013 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 2 789 (2 907) MSEK Rörelseresultat 403 (412) MSEK Rörelsemarginal 14,6

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Energibalans Skåne län 2010 Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Tel. 0736-434402 Energiläget i Skåne mellan 1990 och 2010. Slutlig energianvändning Per bränslekategori

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - AUGUSTI Koncernen i sammandrag. Koncernen. Tertial Tertial Rörelseresultat (EBIT), msek

Delårsrapport JANUARI - AUGUSTI Koncernen i sammandrag. Koncernen. Tertial Tertial Rörelseresultat (EBIT), msek Delårsrapport JANUARI - AUGUSTI 216 Koncernen i sammandrag 216 215 2 114 2 247 Rörelseresultat (EBIT), msek 233 36 Avkastning på eget kapital (före skatt), % 9, 9,3 Resultat efter finansnetto, msek 199

Läs mer