Riksdagens protokoll 1995/96:113. Onsdagen den 10 juli. Protokoll 1995/96:113. Kl Anmälan om återtagande av plats i riksdagen, m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksdagens protokoll 1995/96:113. Onsdagen den 10 juli. Protokoll 1995/96:113. Kl Anmälan om återtagande av plats i riksdagen, m.m."

Transkript

1 Riksdagens protokoll 1995/96:113 Onsdagen den Protokoll 1995/96:113 Kl Anmälan om återtagande av plats i riksdagen, m.m. Talmannen meddelade att Kristina Svensson (s) den 1 juli återtagit sin plats i riksdagen varigenom uppdraget som ersättare upphört för Sofia Sterner. Talmannen meddelade att Sofia Sterner (s) i stället skulle tjänstgöra som ersättare för Bo Finnkvist under tiden den 1 juli 31 augusti och därmed upphörde uppdraget för Frank Lassen att ersätta Bo Finnkvist. Talmannen meddelade att Marie Wilén (c) den 1 juli återtagit sin plats i riksdagen varigenom uppdraget som ersättare upphört för Rolf Edlund. 2 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 19 juni. 3 Avsägelser Talmannen meddelade att Lisbeth Staaf-Igelström (s) avsagt sig uppdraget att vara suppleant i Riksbanksfullmäktige. Kammaren biföll denna avsägelse. Talmannen meddelade att Björn von Sydow (s) avsagt sig uppdraget att vara suppleant i Nordiska rådets svenska delegation. Kammaren biföll denna avsägelse. 1

2 Prot. 1995/96:113 4 Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden och Nordiska rådets svenska delegation Talmannen meddelade att Socialdemokratiska riksdagsgruppen på grund av uppkomna vakanser anmält Axel Andersson som suppleant i EU-nämnden efter Catarina Rönnung och Pär Nuder som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation efter Björn von Sydow. Talmannen förklarade valda till suppleant i EU-nämnden Axel Andersson (s) suppleant i Nordiska rådets svenska delegation Pär Nuder (s) 5 Ny riksdagsledamot, m.m. Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot och ersättare för riksdagsledamöter Till Valprövningsnämnden har från Riksskatteverket inkommit bevis om att Nikos Papadopoulos (s), Skarpnäck, utsetts till ny ledamot av riksdagen fr. o. m. den 1 augusti 1996 sedan Mats Hellström (s) avsagt sig sitt uppdrag som riksdagsledamot. Från Riksskatteverket har också inkommit ny bilaga till tidigare utfärdade bevis för ersättare för riksdagsledamöter. Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och den nya bilagan till bevis för ersättare och därvid funnit att de blivit utfärdade i enlighet med 15 kap. 1 vallagen. Stockholm den 18 juni 1996 Lars Tottie/ Sven-Georg Grahn 6 Bordläggning Anmäldes och bordlades Propositioner 1995/96:227 Beskattning av sjömän 1995/96:231 Fortsatt reformering av beskattningen av utländska kapitalförsäkringar 1995/96:232 Skattefrihet för internationella organisationer, diplomater m.fl. mervärdesskatt och punktskatter 2

3 Finansutskottets betänkande 1995/96:FiU15 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. Prot. 1995/96:113 7 Anmälan om skriftliga frågor Anmäldes att följande skriftliga frågor framställts den 19 juni 1995/96:551 av Inger René (m) till statsministern Fastighetstaxeringen för skärgårdsbor 1995/96:552 av Krister Örnfjäder (s) till finansministern Fastighetsskatten för skärgårdsbor 1995/96:553 av Yvonne Ruwaida (mp) till miljöministern Kristallglas och EU:s inre marknad 1995/96:554 av Yvonne Ruwaida (mp) till justitieministern Nynazistiska attentat 1995/96:555 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori Humanitet och återkallande av PUT den 20 juni 1995/96:556 av Henrik Landerholm (m) till utrikesministern Irans kärnvapenutveckling och stöd till internationell terrorism 1995/96:557 av Hans Karlsson (s) till kommunikationsministern Konkurrensneutraliteten på järnvägen 1995/96:558 av Dan Ericsson (kds) till justitieministern Ersättning till personer som utsatts för lobotomi 1995/96:559 av Birgitta Wichne (m) till statsrådet Ylva Johansson Sverige-Finska skolan i Borås 1995/96:560 av Ulla Hoffmann (v) till justitieministern Diskriminering i radioprogram den 24 juni 1995/96:561 av Krister Örnfjäder (s) till justitieministern Rasistiska brott den 26 juni 1995/96:562 av Margareta E Nordenvall (m) till socialministern Genetiska test 1995/96:563 av Margareta E Nordenvall (m) till finansministern Fastighetsskatten 3

4 Prot. 1995/96:113 den 27 juni 1995/96:564 av Yvonne Ruwaida (mp) till socialministern Trakassering av homosexuella 1995/96:565 av Margitta Edgren (fp) till arbetsmarknadsministern Lönebidragsanställningar 1995/96:566 av Eskil Erlandsson (c) till näringsministern Konkurrenslagstiftningen 1995/96:567 av Urban Ahlin (s) till utrikesministern USA:s embargo mot Kuba den 28 juni 1995/96:568 av Britt-Marie Danestig-Olofsson (v) till statsrådet Maj- Inger Klingvall Budgetpropositionens barnbilaga 1995/96:569 av Karin Starrin (c) till kommunikationsministern Postens service 1995/96:570 av Eva Goës (mp) till näringsministern Upphandling av elbilar 1995/96:571 av Hanna Zetterberg (v) till utrikesministern ABB:s kraftverksbygge i Malaysia den 1 juli 1995/96:572 av Lennart Brunander (c) till miljöministern Kalkning av sjöar och vattendrag 1995/96:573 av Ewa Larsson (mp) till kulturministern Sponsring av Drottningholms slottsteater den 2 juli 1995/96:574 av Yvonne Ruwaida (mp) till statsrådet Leif Blomberg Reklam för tobaks- och alkoholprodukter 1995/96:575 av Sigrid Bolkéus (s) till kulturministern Arkeologiska uppdrag 1995/96:576 av Michael Stjernström (kds) till miljöministern Stadsgårdskajen i Stockholm 1995/96:577 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall Avgiftsväxling 1995/96:578 av Sten Tolgfors (m) till arbetsmarknadsministern Serviceföretag den 3 juli /96:579 av Ulla Löfgren (m) till jordbruksministern Reglerna för EU-bidrag till jordbruket 1995/96:580 av Ulla Löfgren (m) till jordbruksministern Import av finska ägg

5 1995/96:581 av Eva Zetterberg (v) till kommunikationsministern Bromma flygplats 1995/96:582 av Jan Backman (m) till kulturministern Upphandling av arkeologiska uppdrag Prot. 1995/96:113 den 4 juli 1995/96:583 av Sverre Palm (s) till statsrådet Björn von Sydow EES-avtalets tillämpning 1995/96:584 av Sten Tolgfors (m) till arbetsmarknadsministern Arbetsmarknadsläget den 5 juli 1995/96:585 av Britt-Marie Danestig-Olofsson (v) till utbildningsministern Internationellt flygsäkerhetsuniversitet i Norrköping 1995/96:586 av Bengt Hurtig (v) till finansministern Strukturkostnader 1995/96:587 av Lennart Daléus (c) till miljöministern Nationalstadsparken 1995/96:588 av Hans Karlsson (s) till näringsministern Råvaruförsörjning till spån- och träfiberskiveindustrin den 8 juli 1995/96:589 av Marianne Samuelsson (mp) till utrikesministern Licensavtal med Indien 1995/96:590 av Sonja Fransson (s) till näringsministern Särskilt stöd till biobränslebaserad fjärrvärme den 9 juli 1995/96:591 av Marianne Samuelsson (mp) till statsrådet Leif Pagrotsky Svenska vapen i Indien 1995/96:592 av Eva Zetterberg (v) till utrikesministern Folkomröstning i Kashmir 1995/96:593 av Eva Zetterberg (v) till statsrådet Pierre Schori Användningen av svenska biståndspengar 1995/96:594 av Eva Zetterberg (v) till statsrådet Leif Pagrotsky Vapenexport till Gulfstaterna 1995/96:595 av Eva Zetterberg (v) till statsrådet Leif Pagrotsky Vapenexport till Indien och Pakistan Frågorna redovisas i bilaga som fogas till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 17 september. 5

6 Prot. 1995/96:113 8 Anmälan om svar på skriftliga frågor Anmäldes att följande svar på skriftliga frågor inkommit den 20 juni 1995/96:524 av Dan Ericsson (kds) till jordbruksministern Nya gränsvärden för radon i dricksvatten 1995/96:539 av Rigmor Ahlstedt (c) till jordbruksministern Rennäringen den 24 juni 1995/96:529 av Rigmor Ahlstedt (c) till kommunikationsministern Vägverkets annonskampanj 1995/96:540 av Krister Örnfjäder (s) till utbildningsministern Vårdhögskolan i Kalmar län 1995/96:542 av Maggi Mikaelsson (v) till kommunikationsministern Nattågen till Norrland den 25 juni 1995/96:523 av Sten Tolgfors (m) till näringsministern Företagande 1995/96:526 av Beatrice Ask (m) till statsrådet Ylva Johansson Elevers studiesvårigheter 1995/96:527 av Beatrice Ask (m) till statsrådet Ylva Johansson Elever som skolvägrar 1995/96:532 av Carina Hägg (s) till justitieministern Opartiskhet och ordenssällskap den 26 juni 1995/96:528 av Marianne Andersson (c) till finansministern Produktionsskatt på elektrisk kraft 1995/96:530 av Sten Tolgfors (m) till kommunikationsministern Europavägen mellan Örebro och Arboga 1995/96:531 av Sten Tolgfors (m) till näringsministern Sveriges internationella konkurrenskraft 1995/96:533 av Carina Hägg (s) till kulturministern Propositioner och betänkanden som kulturbärare 1995/96:541 av Erling Bager (fp) till miljöministern Sölvbacka strömmar 1995/96:545 av Anne Wibble (fp) till finansministern Projektet elektronisk handel 6

7 den 27 juni 1995/96:534 av Carina Hägg (s) till jordbruksministern Fiskeripolitiken 1995/96:535 av Tanja Linderborg (v) till arbetsmarknadsministern A-kassa 1995/96:536 av Lena Klevenås (s) till inrikesministern Energianvändning 1995/96:543 av Gun Hellsvik (m) till justitieministern Ett nationellt brottsförebyggande program 1995/96:547 av Lars U Granberg (s) till justitieministern Samverkan för brottsbekämpning 1995/96:554 av Yvonne Ruwaida (mp) till justitieministern Nynazistiska attentat Prot. 1995/96:113 den 28 juni 1995/96:537 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori Asylsökande från Bosnien och Kroatien 1995/96:538 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori Permanenta uppehållstillstånd 1995/96:544 av Berndt Ekholm (s) till statsrådet Pierre Schori Katastrofbistånd till Nordkorea 1995/96:551 av Inger René (m) till statsministern Fastighetstaxeringen för skärgårdsbor 1995/96:552 av Krister Örnfjäder (s) till finansministern Fastighetsskatten för skärgårdsbor 1995/96:555 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori Humanitet och återkallande av PUT den 1 juli 1995/96:553 av Yvonne Ruwaida (mp) till miljöministern Kristallglas och EU:s inre marknad 1995/96:557 av Hans Karlsson (s) till kommunikationsministern Konkurrensneutraliteten på järnvägen den 2 juli 1995/96:558 av Dan Ericsson (kds) till justitieministern Ersättning till personer som utsatts för lobotomi 1995/96:563 av Margareta E Nordenvall (m) till finansministern Fastighetsskatten den 3 juli 1995/96:549 av Eva Zetterberg (v) till kulturministern Stockholm som kulturhuvudstad 7

8 Prot. 1995/96:113 den 4 juli 1995/96:556 av Henrik Landerholm (m) till utrikesministern Irans kärnvapenutveckling och stöd till internationell terrorism den 5 juli 1995/96:567 av Urban Ahlin (s) till utrikesministern USA:s embargo mot Kuba den 9 juli 1995/96:550 av Isa Halvarsson (fp) till statsrådet Ylva Johansson Lundsbergs skola 1995/96:559 av Birgitta Wichne (m) till statsrådet Ylva Johansson Sverige-Finska skolan i Borås 1995/96:569 av Karin Starrin (c) till kommunikationsministern Postens service Svaren redovisas i bilaga som fogas till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 17 september. 9 Kammaren åtskildes kl Förhandlingarna leddes av talmannen. Vid protokollet TOM T:SON THYBLAD /Barbro Nordström 8

9 Innehållsförteckning Prot. 1995/96:113 1 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen, m.m Justering av protokoll Avsägelser Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden och Nordiska rådets svenska delegation Ny riksdagsledamot, m.m Bordläggning Anmälan om skriftliga frågor /96:551 av Inger René (m) till statsministern... 3 Fastighetstaxeringen för skärgårdsbor /96:552 av Krister Örnfjäder (s) till finansministern... 3 Fastighetsskatten för skärgårdsbor /96:553 av Yvonne Ruwaida (mp) till miljöministern... 3 Kristallglas och EU:s inre marknad /96:554 av Yvonne Ruwaida (mp) till justitieministern... 3 Nynazistiska attentat /96:555 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori... 3 Humanitet och återkallande av PUT /96:556 av Henrik Landerholm (m) till utrikesministern... 3 Irans kärnvapenutveckling och stöd till internationell terrorism /96:557 av Hans Karlsson (s) till kommunikationsministern... 3 Konkurrensneutraliteten på järnvägen /96:558 av Dan Ericsson (kds) till justitieministern... 3 Ersättning till personer som utsatts för lobotomi /96:559 av Birgitta Wichne (m) till statsrådet Ylva Johansson... 3 Sverige-Finska skolan i Borås /96:560 av Ulla Hoffmann (v) till justitieministern... 3 Diskriminering i radioprogram /96:561 av Krister Örnfjäder (s) till justitieministern... 3 Rasistiska brott /96:562 av Margareta E Nordenvall (m) till socialministern

10 Prot. 1995/96: Genetiska test /96:563 av Margareta E Nordenvall (m) till finansministern... 3 Fastighetsskatten /96:564 av Yvonne Ruwaida (mp) till socialministern... 4 Trakassering av homosexuella /96:565 av Margitta Edgren (fp) till arbetsmarknadsministern Lönebidragsanställningar /96:566 av Eskil Erlandsson (c) till näringsministern... 4 Konkurrenslagstiftningen /96:567 av Urban Ahlin (s) till utrikesministern... 4 USA:s embargo mot Kuba /96:568 av Britt-Marie Danestig-Olofsson (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall... 4 Budgetpropositionens barnbilaga /96:569 av Karin Starrin (c) till kommunikationsministern... 4 Postens service /96:570 av Eva Goës (mp) till näringsministern... 4 Upphandling av elbilar /96:571 av Hanna Zetterberg (v) till utrikesministern... 4 ABB:s kraftverksbygge i Malaysia /96:572 av Lennart Brunander (c) till miljöministern... 4 Kalkning av sjöar och vattendrag /96:573 av Ewa Larsson (mp) till kulturministern... 4 Sponsring av Drottningholms slottsteater /96:574 av Yvonne Ruwaida (mp) till statsrådet Leif Blomberg... 4 Reklam för tobaks- och alkoholprodukter /96:575 av Sigrid Bolkéus (s) till kulturministern... 4 Arkeologiska uppdrag /96:576 av Michael Stjernström (kds) till miljöministern... 4 Stadsgårdskajen i Stockholm /96:577 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall... 4 Avgiftsväxling /96:578 av Sten Tolgfors (m) till arbetsmarknadsministern... 4 Serviceföretag /96:579 av Ulla Löfgren (m) till jordbruksministern... 4 Reglerna för EU-bidrag till jordbruket /96:580 av Ulla Löfgren (m) till jordbruksministern... 4 Import av finska ägg /96:581 av Eva Zetterberg (v) till kommunikationsministern... 5 Bromma flygplats... 5

11 1995/96:582 av Jan Backman (m) till kulturministern... 5 Upphandling av arkeologiska uppdrag /96:583 av Sverre Palm (s) till statsrådet Björn von Sydow... 5 EES-avtalets tillämpning /96:584 av Sten Tolgfors (m) till arbetsmarknadsministern... 5 Arbetsmarknadsläget /96:585 av Britt-Marie Danestig-Olofsson (v) till utbildningsministern... 5 Internationellt flygsäkerhetsuniversitet i Norrköping /96:586 av Bengt Hurtig (v) till finansministern... 5 Strukturkostnader /96:587 av Lennart Daléus (c) till miljöministern... 5 Nationalstadsparken /96:588 av Hans Karlsson (s) till näringsministern... 5 Råvaruförsörjning till spån- och träfiberskiveindustrin /96:589 av Marianne Samuelsson (mp) till utrikesministern... 5 Licensavtal med Indien /96:590 av Sonja Fransson (s) till näringsministern... 5 Särskilt stöd till biobränslebaserad fjärrvärme /96:591 av Marianne Samuelsson (mp) till statsrådet Leif Pagrotsky... 5 Svenska vapen i Indien /96:592 av Eva Zetterberg (v) till utrikesministern... 5 Folkomröstning i Kashmir /96:593 av Eva Zetterberg (v) till statsrådet Pierre Schori... 5 Användningen av svenska biståndspengar /96:594 av Eva Zetterberg (v) till statsrådet Leif Pagrotsky... 5 Vapenexport till Gulfstaterna /96:595 av Eva Zetterberg (v) till statsrådet Leif Pagrotsky... 5 Vapenexport till Indien och Pakistan Anmälan om svar på skriftliga frågor /96:524 av Dan Ericsson (kds) till jordbruksministern... 6 Nya gränsvärden för radon i dricksvatten /96:539 av Rigmor Ahlstedt (c) till jordbruksministern... 6 Rennäringen /96:529 av Rigmor Ahlstedt (c) till kommunikationsministern... 6 Vägverkets annonskampanj /96:540 av Krister Örnfjäder (s) till utbildningsministern... 6 Prot. 1995/96:113 11

12 Prot. 1995/96: Vårdhögskolan i Kalmar län /96:542 av Maggi Mikaelsson (v) till kommunikationsministern... 6 Nattågen till Norrland /96:523 av Sten Tolgfors (m) till näringsministern... 6 Företagande /96:526 av Beatrice Ask (m) till statsrådet Ylva Johansson... 6 Elevers studiesvårigheter /96:527 av Beatrice Ask (m) till statsrådet Ylva Johansson... 6 Elever som skolvägrar /96:532 av Carina Hägg (s) till justitieministern... 6 Opartiskhet och ordenssällskap /96:528 av Marianne Andersson (c) till finansministern... 6 Produktionsskatt på elektrisk kraft /96:530 av Sten Tolgfors (m) till kommunikationsministern... 6 Europavägen mellan Örebro och Arboga /96:531 av Sten Tolgfors (m) till näringsministern... 6 Sveriges internationella konkurrenskraft /96:533 av Carina Hägg (s) till kulturministern... 6 Propositioner och betänkanden som kulturbärare /96:541 av Erling Bager (fp) till miljöministern... 6 Sölvbacka strömmar /96:545 av Anne Wibble (fp) till finansministern... 6 Projektet elektronisk handel /96:534 av Carina Hägg (s) till jordbruksministern... 7 Fiskeripolitiken /96:535 av Tanja Linderborg (v) till arbetsmarknadsministern... 7 A-kassa /96:536 av Lena Klevenås (s) till inrikesministern... 7 Energianvändning /96:543 av Gun Hellsvik (m) till justitieministern... 7 Ett nationellt brottsförebyggande program /96:547 av Lars U Granberg (s) till justitieministern... 7 Samverkan för brottsbekämpning /96:554 av Yvonne Ruwaida (mp) till justitieministern... 7 Nynazistiska attentat /96:537 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori... 7 Asylsökande från Bosnien och Kroatien /96:538 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori... 7 Permanenta uppehållstillstånd... 7

13 1995/96:544 av Berndt Ekholm (s) till statsrådet Pierre Schori... 7 Katastrofbistånd till Nordkorea /96:551 av Inger René (m) till statsministern... 7 Fastighetstaxeringen för skärgårdsbor /96:552 av Krister Örnfjäder (s) till finansministern... 7 Fastighetsskatten för skärgårdsbor /96:555 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori... 7 Humanitet och återkallande av PUT /96:553 av Yvonne Ruwaida (mp) till miljöministern... 7 Kristallglas och EU:s inre marknad /96:557 av Hans Karlsson (s) till kommunikationsministern... 7 Konkurrensneutraliteten på järnvägen /96:558 av Dan Ericsson (kds) till justitieministern... 7 Ersättning till personer som utsatts för lobotomi /96:563 av Margareta E Nordenvall (m) till finansministern... 7 Fastighetsskatten /96:549 av Eva Zetterberg (v) till kulturministern... 7 Stockholm som kulturhuvudstad /96:556 av Henrik Landerholm (m) till utrikesministern... 8 Irans kärnvapenutveckling och stöd till internationell terrorism /96:567 av Urban Ahlin (s) till utrikesministern... 8 USA:s embargo mot Kuba /96:550 av Isa Halvarsson (fp) till statsrådet Ylva Johansson... 8 Lundsbergs skola /96:559 av Birgitta Wichne (m) till statsrådet Ylva Johansson... 8 Sverige-Finska skolan i Borås /96:569 av Karin Starrin (c) till kommunikationsministern... 8 Postens service Kammaren åtskildes kl Prot. 1995/96:113 13

Riksdagens protokoll 1994/95:39. Fredagen den 9 december. Protokoll 1994/95:39. Kl Hänvisning av ärenden till utskott

Riksdagens protokoll 1994/95:39. Fredagen den 9 december. Protokoll 1994/95:39. Kl Hänvisning av ärenden till utskott Riksdagens protokoll 1994/95:39 Fredagen den Protokoll 1994/95:39 Kl. 14.00 14.04 1 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositioner 1994/95:45 till lagutskottet 1994/95:115 till

Läs mer

Riksdagens protokoll 1996/97:67. Måndagen den 24 februari. Protokoll 1996/97:67. Kl Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 1996/97:67. Måndagen den 24 februari. Protokoll 1996/97:67. Kl Justering av protokoll Riksdagens protokoll 1996/97:67 Måndagen den Protokoll 1996/97:67 Kl. 14.00 14.08 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 11, 12, 13 och 14 februari. 2 Anmälan om ersättare Talmannen meddelade

Läs mer

Riksdagens protokoll 1998/99:65. Tisdagen den 9 mars. Protokoll 1998/99:65. Kl Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 1998/99:65. Tisdagen den 9 mars. Protokoll 1998/99:65. Kl Justering av protokoll Riksdagens protokoll 1998/99:65 Tisdagen den Protokoll 1998/99:65 Kl. 14.00 14.02 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 1, 2 och 3 mars. 2 Meddelande om frågestund Talmannen meddelade

Läs mer

Riksdagens protokoll 1995/96:12. Fredagen den 20 oktober. Protokoll 1995/96:12. Kl Meddelande om information från regeringen

Riksdagens protokoll 1995/96:12. Fredagen den 20 oktober. Protokoll 1995/96:12. Kl Meddelande om information från regeringen Riksdagens protokoll 1995/96:12 Fredagen den Protokoll 1995/96:12 Kl. 13.00 13.04 1 Meddelande om information från regeringen Andre vice talmannen meddelade att torsdagen den 26 oktober kl. 14.30 skulle

Läs mer

Riksdagens protokoll 2005/06:54. Fredagen den 16 december. Protokoll. Kl /06:54

Riksdagens protokoll 2005/06:54. Fredagen den 16 december. Protokoll. Kl /06:54 Riksdagens protokoll 2005/06:54 Fredagen den Kl. 15.15 15.17 Protokoll 2005/06:54 1 Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden våren 2006 Andre vice talmannen meddelade att en preliminär

Läs mer

Riksdagens protokoll 2001/02:11. Torsdagen den 11 oktober. Protokoll 2001/02:11. Kl Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2001/02:11. Torsdagen den 11 oktober. Protokoll 2001/02:11. Kl Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2001/02:11 Torsdagen den Protokoll 2001/02:11 Kl. 14.00 14.02 15.30 15.31 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 2, 3, 4 och 5 oktober. 2 Avsägelse Förste vice talmannen

Läs mer

Riksdagens protokoll 1997/98:110. Fredagen den 22 maj. Protokoll 1997/98:110. Kl Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 1997/98:110. Fredagen den 22 maj. Protokoll 1997/98:110. Kl Justering av protokoll Riksdagens protokoll 1997/98:110 Fredagen den Protokoll 1997/98:110 Kl. 13.30 13.32 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 11, 12, 13, 14 och 15 maj. 2 Meddelande om särskilt anordnad

Läs mer

Riksdagens protokoll 2009/10:8. Onsdagen den 30 september. Protokoll. Kl /10:8. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2009/10:8. Onsdagen den 30 september. Protokoll. Kl /10:8. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2009/10:8 Onsdagen den Kl. 09.00 09.03 Protokoll 2009/10:8 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 24 september. 2 Val av ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation

Läs mer

Riksdagens protokoll 2009/10:27. Onsdagen den 11 november. Protokoll. Kl /10:27. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2009/10:27. Onsdagen den 11 november. Protokoll. Kl /10:27. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2009/10:27 Onsdagen den Kl. 16.15 16.17 Protokoll 2009/10:27 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 november. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer hade

Läs mer

Riksdagens protokoll 1996/97:8. Onsdagen den 2 oktober. Protokoll 1996/97:8. Kl. 9.00 9.23. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 1996/97:8. Onsdagen den 2 oktober. Protokoll 1996/97:8. Kl. 9.00 9.23. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 1996/97:8 Onsdagen den Protokoll 1996/97:8 Kl. 9.00 9.23 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 24 och 26 september. 2 Ny riksdagsledamot, m.m. Upplästes och lades

Läs mer

Riksdagens protokoll 2002/03:100. Fredagen den 9 maj. Protokoll 2002/03:100. Kl Ledighet

Riksdagens protokoll 2002/03:100. Fredagen den 9 maj. Protokoll 2002/03:100. Kl Ledighet Riksdagens protokoll 2002/03:100 Fredagen den Protokoll 2002/03:100 Kl. 14.00 14.02 1 Ledighet Andre vice talmannen meddelade att Barbro Feltzing (mp) ansökt om fortsatt sjukledighet under tiden den 12

Läs mer

Riksdagens protokoll 1998/99:55. Fredagen den 12 februari. Protokoll 1998/99:55. Kl Meddelande om frågestund

Riksdagens protokoll 1998/99:55. Fredagen den 12 februari. Protokoll 1998/99:55. Kl Meddelande om frågestund Riksdagens protokoll 1998/99:55 Fredagen den Protokoll 1998/99:55 Kl. 9.00 9.12 1 Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 18 februari kl. 14.00 skulle

Läs mer

Riksdagens protokoll 2012/13:15. Onsdagen den 24 oktober. Protokoll. Kl /13:15. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2012/13:15. Onsdagen den 24 oktober. Protokoll. Kl /13:15. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2012/13:15 Onsdagen den Kl. 09.00 09.10 16.00 16.02 Protokoll 2012/13:15 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 18 oktober. 2 Ny riksdagsledamot Upplästes och lades

Läs mer

1 Protokollet från sammanträdet fredagen den 23 maj. 2 Pernilla Zethraeus (v) fr.o.m. idag t.o.m. den 30 juni Ersättare Amineh Kakabaveh (v)

1 Protokollet från sammanträdet fredagen den 23 maj. 2 Pernilla Zethraeus (v) fr.o.m. idag t.o.m. den 30 juni Ersättare Amineh Kakabaveh (v) Föredragningslista 2007/08:120 Måndagen den 2 juni 2008 Kl. 10.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet fredagen den 23 maj Ansökan om fortsatt ledighet, m.m. 2 Pernilla

Läs mer

Riksdagens protokoll 2012/13:50. Måndagen den 14 januari. Protokoll. Kl. 15.00 15.02 2012/13:50. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2012/13:50. Måndagen den 14 januari. Protokoll. Kl. 15.00 15.02 2012/13:50. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2012/13:50 Måndagen den Kl. 15.00 15.02 Protokoll 2012/13:50 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 17, 18, 19 och 20 december. 2 Meddelande om partiledardebatt Talmannen

Läs mer

Riksdagens protokoll 1998/99:77. Måndagen den 12 april. Protokoll 1998/99:77. Kl Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 1998/99:77. Måndagen den 12 april. Protokoll 1998/99:77. Kl Justering av protokoll Riksdagens protokoll 1998/99:77 Måndagen den Protokoll 1998/99:77 Kl. 14.00 14.05 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 23, 24, 25 och 26 mars. 2 Meddelande om information från regeringen

Läs mer

Riksdagens protokoll 1999/2000:103. Onsdagen den 3 maj. Protokoll 1999/2000:103. Kl Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 1999/2000:103. Onsdagen den 3 maj. Protokoll 1999/2000:103. Kl Justering av protokoll Riksdagens protokoll Onsdagen den Protokoll Kl. 12.00 12.04 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 25, 26 och 27 april. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer hade inkommit följande

Läs mer

Riksdagens protokoll 2000/01:49. Fredagen den 15 december. Protokoll 2000/01:49. Kl

Riksdagens protokoll 2000/01:49. Fredagen den 15 december. Protokoll 2000/01:49. Kl Riksdagens protokoll 2000/01:49 Fredagen den Protokoll 2000/01:49 Kl. 14.45 14.55 1 Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Talmannen anmälde att följande faktapromemoria

Läs mer

Riksdagens protokoll 2000/01:127. Torsdagen den 28 juni. Protokoll 2000/01:127. Kl Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2000/01:127. Torsdagen den 28 juni. Protokoll 2000/01:127. Kl Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2000/01:127 Torsdagen den Protokoll 2000/01:127 Kl. 14.30 14.31 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 13, 14 och 18 juni. 2 Anmälan om inkomna faktapromemorior om

Läs mer

Riksdagens protokoll 2009/10:97. Torsdagen den 1 april. Protokoll. Kl /10:97. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2009/10:97. Torsdagen den 1 april. Protokoll. Kl /10:97. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2009/10:97 Torsdagen den Kl. 11.30 11.33 Protokoll 2009/10:97 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 22, 23, 24, 25 och 26 mars. 2 Meddelande om skriftliga frågor

Läs mer

Riksdagens protokoll 1997/98:63. Fredagen den 6 februari. Protokoll 1997/98:63. Kl Meddelande om information från regeringen

Riksdagens protokoll 1997/98:63. Fredagen den 6 februari. Protokoll 1997/98:63. Kl Meddelande om information från regeringen Riksdagens protokoll 1997/98:63 Fredagen den Protokoll 1997/98:63 Kl. 9.00 9.22 1 Meddelande om information från regeringen Tredje vice talmannen meddelade att efter frågestunden torsdagen den 19 februari

Läs mer

Riksdagens protokoll 1994/95:5. Torsdagen den 6 oktober. Protokoll 1994/95:5. Kl Prövning av förslaget om statsminister

Riksdagens protokoll 1994/95:5. Torsdagen den 6 oktober. Protokoll 1994/95:5. Kl Prövning av förslaget om statsminister Riksdagens protokoll 1994/95:5 Torsdagen den Protokoll 1994/95:5 Kl. 14.00 14.17 1 Prövning av förslaget om statsminister Anf. 1 TALMANNEN: Tisdagen den 4 oktober föreslog jag riksdagen att till statsminister

Läs mer

Riksdagens protokoll 1998/99:51. Fredagen den 5 februari. Protokoll 1998/99:51. Kl Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Riksdagens protokoll 1998/99:51. Fredagen den 5 februari. Protokoll 1998/99:51. Kl Anmälan om fördröjt svar på interpellation Riksdagens protokoll 1998/99:51 Fredagen den Protokoll 1998/99:51 Kl. 09.00 09.17 1 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: Interpellation 1998/99:111

Läs mer

Riksdagens protokoll 2009/10:119. Måndagen den 17 maj. Protokoll. Kl /10: Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2009/10:119. Måndagen den 17 maj. Protokoll. Kl /10: Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2009/10:119 Måndagen den Kl. 15.00 15.03 Protokoll 2009/10:119 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 3, 4, 5, 6 och 7 maj. 2 Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Läs mer

Riksdagens protokoll 1995/96:61. Fredagen den 23 februari. Protokoll 1995/96:61. Kl. 9.00 9.29

Riksdagens protokoll 1995/96:61. Fredagen den 23 februari. Protokoll 1995/96:61. Kl. 9.00 9.29 Riksdagens protokoll 1995/96:61 Fredagen den Protokoll 1995/96:61 Kl. 9.00 9.29 1 Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden och arbetsmarknadsutskottet Andre vice talmannen meddelade att på grund av

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Riksdagens protokoll 1994/95:71. Fredagen den 10 mars. Protokoll 1994/95:71. Kl

Riksdagens protokoll 1994/95:71. Fredagen den 10 mars. Protokoll 1994/95:71. Kl Riksdagens protokoll 1994/95:71 Fredagen den Protokoll 1994/95:71 Kl. 9.00 9.24 1 Svar på interpellation 1994/95:62 om kontroll av taxiverksamheten Svar på interpellation Anf. 1 Kommunikationsminister

Läs mer

Riksdagens protokoll 2011/12:53. Tisdagen den 20 december. Protokoll. Kl /12:53. 1 Statsbudget för 2012

Riksdagens protokoll 2011/12:53. Tisdagen den 20 december. Protokoll. Kl /12:53. 1 Statsbudget för 2012 Riksdagens protokoll 2011/12:53 Tisdagen den Kl. 13.20 13.33 Protokoll 2011/12:53 1 Statsbudget för 2012 Statsbudget för 2012 Föredrogs finansutskottets betänkande 2011/12:FiU10 Statsbudget för 2012. Kammaren

Läs mer

Riksdagens protokoll 1999/2000:129. Tisdagen den 4 juli. Protokoll 1999/2000:129. Kl Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 1999/2000:129. Tisdagen den 4 juli. Protokoll 1999/2000:129. Kl Justering av protokoll Riksdagens protokoll Tisdagen den Protokoll Kl. 13.00 13.03 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 13, 14 och 15 juni. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen anmälde att

Läs mer

Riksdagens protokoll 1998/99:15. Fredagen den 13 november. Protokoll 1998/99:15. Kl Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden

Riksdagens protokoll 1998/99:15. Fredagen den 13 november. Protokoll 1998/99:15. Kl Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden Riksdagens protokoll 1998/99:15 Fredagen den Protokoll 1998/99:15 Kl. 9.00 9.19 1 Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden Talmannen meddelade att på grund av uppkommen vakans hade Socialdemokraternas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 maj 2008, kl 17.00-18.45 ande se sidan 2 Övriga Kurt Lundberg, s, ersättare 70-78 Tommie Hildman, chef

Läs mer

Riksdagens protokoll 2009/10:146. Fredagen den 23 juli. Protokoll. Kl /10: Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2009/10:146. Fredagen den 23 juli. Protokoll. Kl /10: Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2009/10:146 Fredagen den Kl. 11.00 11.02 Protokoll 2009/10:146 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 23, 28 och 29 juni. 2 Anmälan om förändring i regeringens sammansättning

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Rådet för funktionshinder Tidpunkt: Tisdag 22 april 2014 kl. 15:00 16:30 Lokal: Stora Konferense,, Justerat: 25 /4 2014 Ewa Samuelsson Ordförande Magnus

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Riksdagens protokoll 2004/05:58. Måndagen den 17 januari. Protokoll 2004/05:58. Kl Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2004/05:58. Måndagen den 17 januari. Protokoll 2004/05:58. Kl Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2004/05:58 Måndagen den Protokoll 2004/05:58 Kl. 12.00 12.03 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 7 och 8 januari. 2 Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Riksdagens protokoll 2000/01:73. Måndagen den 5 mars. Protokoll 2000/01:73. Kl Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2000/01:73. Måndagen den 5 mars. Protokoll 2000/01:73. Kl Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2000/01:73 Måndagen den Protokoll 2000/01:73 Kl. 12.00 12.05 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 20, 21 och 22 februari. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Fredrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 27 maj 2013 kl. 15.00 15.40. Justerat den 29 / 5 2013 Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-14. Inbjudna Kerstin Larsson Strokeföreningen i Hallands län, 31 Barbro Thorin Strokeföreningen i Hallands län, 31

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-14. Inbjudna Kerstin Larsson Strokeföreningen i Hallands län, 31 Barbro Thorin Strokeföreningen i Hallands län, 31 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-14 Laholmsnämnden 25 33 Tid: Måndag 14 mars 2011, kl. 13:00 16:30 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Humlegången 6, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (M)

Läs mer

Valnämnden 2004-04-27

Valnämnden 2004-04-27 Ärendelista Valnämnden 2004-04-27 Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, tisdag den 27 april 2004 kl. 10:00 Ärenden 1 Justering 2 Utseende av valförrättare Europaparlamentsval

Läs mer

Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. (prop. 2003/04:117)

Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. (prop. 2003/04:117) Skatteutskottets betänkande 2003/04:SkU30 Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. (prop. 2003/04:117) Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition

Läs mer

Riksdagens protokoll 2002/03:8. Tisdagen den 22 oktober. Protokoll 2002/03:8. Kl Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2002/03:8. Tisdagen den 22 oktober. Protokoll 2002/03:8. Kl Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2002/03:8 Tisdagen den Protokoll 2002/03:8 Kl. 14.00 14.26 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 15 oktober. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Björn Rosengren (s)

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Datum: , kl Paragrafer: 19-34

Datum: , kl Paragrafer: 19-34 Datum:, kl 15.00-16.00 Paragrafer: 19-34 Plats: Nämndrummet, Hova Underskrifter Ordförande Barbro Roslund Sekreterare Britt-Marie Nilsson Justeras Kerstin Isaksson ande Barbro Roslund (S), ordförande Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Beslutande ledamöter Britt Åhsling (M), ordförande Amanda Höjer (C), vice ordförande Jette Bergström (S), 2:e vice

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen 2005-05-09 Sidan 1 av 3 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 9 maj 2005 kl. 19.00 i Åkarnas Hus, Vendevägen 90, Danderyd.

Läs mer

Riksdagens protokoll 2012/13:71. Måndagen den 4 mars. Protokoll. Kl /13:71. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2012/13:71. Måndagen den 4 mars. Protokoll. Kl /13:71. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2012/13:71 Måndagen den Kl. 15.00 15.03 Protokoll 2012/13:71 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 19, 20, 21 och 22 februari. 2 Meddelande om frågestund Talmannen

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

... Viktoria Åkerlund ...

... Viktoria Åkerlund ... PROTOKOLL 1 (5) 28 35, 1 bilagor Plats Beslutande Närvarande ersättare Skellefteå, Medlefors folkhögskola Marita Fransson, ordförande Bo Brydsten Per Dahlgren, ersättare för Nicke Grahn Eve Högberg Jonny

Läs mer

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 14 januari 2015 kl 14.30-17.10 ande Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-11-04 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.25 Beslutande Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Roland Persson, Berit Wirödal, Lars Olsson, Willy Ohlsson, Sonje Björck,

Läs mer

Datum: , kl Paragrafer: 1-18

Datum: , kl Paragrafer: 1-18 Datum:, kl. 15.00-16.37 Paragrafer: 1-18 Plats: Nämndrummet, Hova Underskrifter Ordförande Barbro Roslund Sekreterare Britt-Marie Nilsson Justeras Kerstin Isaksson ande Barbro Roslund (S), ordförande Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-10.50 Beslutande Susanne Stenlund, s Katarina Hansson, s Per Holm, kd Christina Johansson, s Calill Ohlson, m Solveig Samuelsson, s Björn Eriksson, s Ulf

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag (del av prop. 2002/03:139)

Ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag (del av prop. 2002/03:139) Finansutskottets betänkande 2003/04:FiU12 Ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag (del av prop. 2002/03:139) Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag

Läs mer

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU26 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag om ändring i skatteavtalet mellan Sverige

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Riksdagens protokoll 1998/99:13. Tisdagen den 10 november. Protokoll 1998/99:13. Kl

Riksdagens protokoll 1998/99:13. Tisdagen den 10 november. Protokoll 1998/99:13. Kl Riksdagens protokoll 1998/99:13 Tisdagen den Protokoll 1998/99:13 Kl. 14.00 14.11 14.30 14.59 1 Minnesstund med anledning av brandkatastrofen i Göteborg Minnesstund Anf. 1 TALMANNEN: Ärade riksdagsledamöter,

Läs mer

Se deltagarlista på sida två. David Aronsson (V)

Se deltagarlista på sida två. David Aronsson (V) 1/5 Plats och tid Sal 106 vid Paulinska salen kl. 17:45 18:00 Paragrafer 48-53 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset i Strängnäs,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (7) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surah.ammar Måndag 22 mars, 2010 klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (7) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surah.ammar Måndag 22 mars, 2010 klockan 2010-03-22 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surah.ammar Måndag 22 mars, 2010 klockan 18.00 18.30 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell (S) Kerstin

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Riksdagens protokoll 2012/13:55. Tisdagen den 22 januari. Protokoll. Kl /13:55. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2012/13:55. Tisdagen den 22 januari. Protokoll. Kl /13:55. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2012/13:55 Tisdagen den Kl. 13.00 13.33 Protokoll 2012/13:55 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 14, 15 och 16 januari. 2 Anmälan om förändringar i regeringens

Läs mer

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU9 En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:33 En möjlighet

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Dan Stigenberg (S), Siewert Carlsson (C) och Birgit Ohlsson (FP).

Dan Stigenberg (S), Siewert Carlsson (C) och Birgit Ohlsson (FP). Kommunfullmäktige 1 (18) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 9 december 2013, klockan 18.30-19.10. ande Tjänstgörande ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde I ~ landstinget III DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2012-10-22 116-118 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2012-10-22, kl 9.30-12.15 Plats: Futurum, Landstingshuset, Falun Beslutande Ingalill Persson (S),

Läs mer

Riksdagens protokoll 2006/07:86. Onsdagen den 4 april. Protokoll. Kl /07:86. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2006/07:86. Onsdagen den 4 april. Protokoll. Kl /07:86. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2006/07:86 Onsdagen den Kl. 17.00 17.01 Protokoll 2006/07:86 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 26 29 mars. 2 Meddelande om skriftliga frågor under påskuppehållet

Läs mer

Riksdagens protokoll 2011/12:19. Onsdagen den 19 oktober. Protokoll. Kl /12:19. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2011/12:19. Onsdagen den 19 oktober. Protokoll. Kl /12:19. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2011/12:19 Onsdagen den Kl. 09.00 09.15 Protokoll 2011/12:19 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 oktober. 2 Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Roger

Läs mer

Vuxenutbildningsnämnden

Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2011-03-09 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 17:15 ande Margareta Ahlm (s) ordf. Peder Christensen (s) John Omoomian (s) Carina Östrand (s) Inger Söderberg (v) Jan

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden 31-38

Hjälpmedelsnämnden 31-38 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-12 Hjälpmedelsnämnden 31-38 Tid: Tisdagen den 12 juni kl.09:00-15:00 Plats: Kungsbacka närsjukhus, sammanträdesrum Tjolöholm Ledamöter Bengt Eliasson (fp) Berit von

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 85-97 2 85 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Staffan Olsson (MP)... 6 86 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Bo Lundgren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS _ Plats och tid Elite Stadshotellet, kl. 18.30-18.45 Beslutande Maria Thorgren, Iréne Englund (för Britt Sandström), Karin Tilly, Jörgen Eklund, Alice Widlund, Ingemar Egelstedt, Ulrika Pettersson, Ulla

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Ann Svensson Leif Thor Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson (V) Eva

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

2014-05-07. Underskrifter Sekreterare 25-29 Lars Nilsson. Margareta Henricsson

2014-05-07. Underskrifter Sekreterare 25-29 Lars Nilsson. Margareta Henricsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 48 (57) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden rum 3 10:00 12:00 Beslutande Laila Furskog /, ordförande (S) Tommy Krigsman (Ns) Ove Haarala (V) Ingrid Josefsson (M) Britt-Marie Sandvärn

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Protokoll nr 18 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 25 oktober 2006 kl

Protokoll nr 18 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 25 oktober 2006 kl Kommunstyrelsen Protokoll nr 18 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 25 oktober 2006 kl 15.30-15.40 Justerat den 1 november 2006 Anslaget den 2 november 2006 Kristina Axén Olin Ann-Katrin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer