Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST"

Transkript

1 Swedish Practice Test Booklet # v1_11-1 Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST Copyright 2010, Procter & Gamble Cincinnati, OH U.S.A. VARNING: Alla rättigheter reserverade. Inga delar av detta häfte får återges i någon form utan utökad skriftlig tillåtelse.

2 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST 2 Praktiskt Test, Översikt Syfte Detta praktiska test förutsätts hjälpa dig att förstå reglerna för att besvara Resonemangstestet genom att ge dig: Exakta anvisningar som du får när du gör det riktiga Resonemangstestet Förslag och strategier som kan hjälpa dig när du besvarar det riktiga Resonemangstestet Övning på frågor liknande de i det riktiga Resonemangstestet Övning med de tidsförhållanden som råder under det riktiga Resonemangstestet Anvisningar För Resonemangstestet På nästa två sidor hittar du de exakta anvisningar som du får när du gör det riktiga Resonemangstestet. Vi kommer tillhandahålla dig med dessa instruktioner så du kan förstå vad vi förväntar oss av dig när du senare gör det riktiga Resonemangstestet. Var snäll och gå igenom dessa anvisningar nu och sedan kommer vi ge dig en likadan uppsättning med anvisningar tillsammans med en samling frågor att besvara under begränsade tidsförhållanden.

3 3 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST Inledning Procter & Gambles metod för anställningsurval är uppbyggt av en total värdering av nyckelfaktorer som är viktiga för framgång i arbetet. Företaget använder sig av definierade kriterier för att utvärdera varje sökande och ger varje sökande en likvärdig möjlighet att visa hans eller hennes kapacitet. Företaget baserar alla anställningsbeslut på multipla informationskällor inkluderande meritförteckningar, ansökningshandlingar, tester och intervjuer. Vi har funnit att dessa metoder ger rättvisare, mer informerande anställningsbeslut än andra metoder. Somliga faktorer vilka förutspår framgång, såsom resonemangsskicklighet, är svåra att komma åt från enbart meritförteckning, ansökningshandlingar eller intervjuer. Därför kommer vi åt resonemangsfärdigheter genom att använda detta standardiserade test som har utvecklats och validerats genom att jämföra Procter & Gambles anställda i relation till deras framgång i uppfyllande av sina krav i sitt arbete. En sökandes poäng på detta test blir en av flera faktorer som beaktas när det avgörs om en sökande ska anställas eller inte. LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NU INNAN DU FORTSÄTTER Språk Detta test är tillgängligt på många språk. DU BÖR GÖRA DETTA TEST PÅ DET SPRÅK DU KAN LÄSA BÄST. Om du kan läsa något språk bättre än det tillhandahållna MÅSTE DU INFORMERA OSS NU, INNAN DU BÖRJAR MED DE RIKTIGA TESTFRÅGORNA. Vi ska därefter försöka tillhandahålla testet på det språk du kan läsa bäst. Anpassningar Till Handikapp Om du behöver speciell assistans eller någon förändring av standardtestproceduren för att resultatet av detta test korrekt ska reflektera din resonemangsförmåga MÅSTE DU INFORMERA OSS NU INNAN DU BÖRJAR ARBETA MED DE RIKTIGA TESTFRÅGORNA. Var snäll och var förberedd på att beskriva detaljerat vilken typ av assistans eller förändring du tror är nödvändig.

4 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST 4 Anvisningar För Genomförande Av Resonemangstestet Testöversikt Tidsgränsen för detta test är 65 minuter och detta test innehåller 40 flervalsfrågor. Detta test har tre delar. Varje del har en unik uppsättning anvisningar och består av varierande typer av frågor antingen: (1) Numeriskt resonemang, (2) Logiskt baserat resonemang eller (3) Figurbaserat resonemang. Läs anvisningarna i varje del innan du börjar svara på frågorna. Vissa frågor kräver relativt enkla beräkningar. En kalkylator och extra papper är tillhandahållet för detta ändamål. Varje flervals fråga är följd av antingen 4 eller 5 alternativ. Endast ett av dessa alternativ besvarar frågan korrekt. Som ett exempel: EXEMPELFRÅGA: 1. En lastbil kör i hastigheten 80 kilometer i timmen. Hur lång sträcka kör den på 30 minuter? A. 15 kilometer B. 30 kilometer C. 40 kilometer D. 80 kilometer E. Inget av ovanstående alternativ FÖRKLARING: På grund av att 30 minuter är lika med en halv timme och lastbilen kör 80 kilometer per timme, är den körda sträckan 40 kilometer (80 kilometer x ½ timme = 40 kilometer). Det korrekta svaret är C. Markera I Svarsbladet Du kan markera i testhäftet. Du kan också använda det extra papper som är avsett för dina beräkningar. När du har bestämt dig för det rätta svaret MÅSTE DU MARKERA DETTA I DET SEPARATA SVARSBLADET. Markera endast det alternativ du tror är det rätta svaret på varje fråga. I exemplet som visas ovan var det rätta svaret C. Det skulle markerats så här: 1. A B D E Innan du markerar ett alternativ i svarsbladet ska du titta på frågans nummer i testhäftet och kontrollera att det är samma frågenummer som i svarshäftet.

5 5 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST Hur Resonemangstestet Poängsätts Dina poäng på detta test är baserade på det antal frågor du besvarat korrekt. Felaktigt besvarade frågor ger inget poängavdrag. Du skall arbeta med testfrågorna noggrant men spendera inte för mycket tid på någon enskild fråga eller någon enskild del av testet. Om du finner en fråga svår ska du gå till nästa fråga och gå tillbaka till den svåra frågan senare. Försök att svara på varje fråga även när du är osäker på om ditt svar är korrekt. Om du vill ändra på ett svar, var säker på att du raderar ditt första svar fullständigt. Om du svarar två gånger på samma fråga anses svaret automatiskt vara fel. Du har 65 minuter på dig att skriva färdigt detta test. Du skall arbeta så snabbt och noggrant som möjligt.

6 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST 6 Förslag Till Genomförande Av Resonemangstestet Tidigare undersökningar har indikerat att de följande tillämpningarna kan leda till bättre resultat på Resonemangstestet. Dessa tillämpningar inkluderar en del du ska göra och en del du inte ska göra. Tillämpningar för hur du SKA GÖRA för att få bra resultat på Resonemangstestet: Arbeta så snabbt du kan med rimlig noggrannhet: förlora inte tid på frågor du inte förstår. Sluta beakta frågor som du vet är inkorrekta och välj från återstående svarsalternativ. Markera ett svar för varje fråga, även om du måste gissa det ges inga avdrag för inkorrekta svar. Använd all återstående tid av provet för att kontrollera dina svar. Tillämpningar för var du INTE SKA GÖRA för att få bra poäng på Resonemangstestet: Läs inte långsamt och noggrant genom hela testet innan du börjar arbeta. Spendera inte tid på att kontrollera frågor du redan besvarat förrän du har besvarat samtliga frågor. Spendera inte tid på att fundera över svar som inte är ett av de fem svarsalternativen.

7 7 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST Anvisningar För Genomförande Av Resonemangstestet Praktiskt Test, Översikt Tidsgränsen för det praktiska testet är 30 minuter och detta test innehåller 19 flervalsfrågor. Detta test har tre delar. Varje del har en unik uppsättning anvisningar och består av varierande typer av frågor antingen: (1) Numeriskt resonemang, (2) Logiskt baserat resonemang eller (3) Figurbaserat resonemang. Läs anvisningarna i varje del innan du börjar svara på frågorna. Vissa frågor kräver relativt enkla beräkningar. En kalkylator och extra papper är tillhandahållet för detta ändamål. Varje flervals fråga är följd av antingen 4 eller 5 alternativ. Endast ett av dessa alternativ besvarar frågan korrekt. Som ett exempel: EXEMPELFRÅGA: 1. En lastbil kör i hastigheten 80 kilometer i timmen. Hur lång sträcka kör den på 30 minuter? A..15 kilometer B..30 kilometer C..40 kilometer D.. 80 kilometer E..Inget av ovanstående alternativ FÖRKLARING: På grund av att 30 minuter är lika med en halv timme och lastbilen kör 80 kilometer per timme, är den körda sträckan 40 kilometer (80 kilometer x ½ timme = 40 kilometer). Det korrekta svaret är C. Markera I Svarsbladet Du kan markera i testhäftet. Du kan också använda det extra papper som är avsett för dina beräkningar. När du har bestämt dig för det rätta svaret MÅSTE DU MARKERA DETTA I DET SEPARATA SVARSBLADET. Markera endast det alternativ du tror är det rätta svaret på varje fråga. I exemplet som visas ovan var det rätta svaret C. Det skulle markerats så här: 1. A B D E Innan du markerar ett alternativ i svarsbladet ska du titta på frågans nummer i testhäftet och kontrollera att det är samma frågenummer som i svarshäftet.

8 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST 8 Hur Resonemangstestet Poängsätts Dina poäng på detta test är baserade på det antal frågor du besvarat korrekt. Felaktigt besvarade frågor ger inget poängavdrag. Du skall arbeta med testfrågorna noggrant men spendera inte för mycket tid på någon enskild fråga eller någon enskild del av testet. Om du finner en fråga svår ska du gå till nästa fråga och gå tillbaka till den svåra frågan senare. Försök att svara på varje fråga även när du är osäker på om ditt svar är korrekt. Om du vill ändra på ett svar, var säker på att du raderar ditt första svar fullständigt. Om du svarar två gånger på samma fråga anses svaret automatiskt vara fel. Du har 30 minuter på dig att skriva färdigt detta test. Du ska arbeta så snabbt och noggrant som möjligt. När du är färdig, markera start och sluttid på ditt svarshäfte och börja.

9 Del 1 9 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST Anvisningar För Numeriskt Resonemang Följande frågor är utformade att ge möjlighet att mäta din förmåga att använda numerisk information för att lösa komplexa affärsrelaterade problem. Varje fråga kommer att föregås av en kort beskrivning av ett verkligt förhållande. Använd den tillhandahållna informationen, bestäm dig för vilket av de fem (5) svarsalternativen som är det korrekta svaret. EXEMPELFRÅGA: 1. En maskin producerar 100 enheter av en produkt per minut. Om 24 enheter av produkten kan packas i en låda, hur många lådor kan fyllas av maskinen under en timme? A. 125 B. 250 C. 500 D E FÖRKLARING: Om 100 enheter produceras varje minut, så är 100 enheter x 60 minuter = enheter producerade varje timme enheter per timme/24 enheter per låda = 250 lådor per timme. Det korrekta svaret är B.

10 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST Två lastbilar kördes en kilometer (km) lång sträcka. Den första lastbilen körde i genomsnitt 14 km på en liter bränsle under körningen och den andra lastbilens genomsnitt var 12 km per liter. Hur många fler liter bränsle förbrukade den andra lastbilen än den första? A. 10 B. 20 C. 30 D. 40 E. Går inte att uttala sig om baserat på given information. 2. Ett varuhus rektangulära innertak mätte 12 meter gånger 18 meter och var täckt med ljuddämpande kvadratiska plattor med en meters sida. Varje platta vägde ett kvarts kilogram. Hur mycket vägde totalt plattorna som täckte innertaket? A. 36 kilogram B. 54 kilogram C. 121 kilogram D. 160 kilogram E. 216 kilogram 5. Ett lastfartyg färdas med medelhastigheten 25 kilometer per timme vid färd 500 km från hamn A till hamn B. Under återfärden längs samma rutt från hamn B till hamn A färdas lastfartyget med en medelhastighet av 15 kilometer per timme. Vilken är den ungefärliga skillnaden i restid mellan de två resorna? A. 12,5 timmar B. 13,3 timmar C. 26,7 timmar D. 33,3 timmar E. 53,3 timmar 6. En bok finns i en lokal affär för 20 $ inbunden eller 10 $ som pocketbok. Boken kan även beställas via postorder med 30 % rabatt, plus 1 $ för porto och expedition. Hur mycket mer kostar det att köpa boken inbunden via postorder än att köpa den som pocket i den lokala affären? A. 6 $ B. 10 $ C. 3 $ D. 4 $ E. 5 $ 3. Hissen i ett flervåningskontor ger tillgång till alla våningsplan. Om varje våningsplan är 5 meter högt och hissen färdas med hastigheten 7,5 meter per sekund, ungefär hur lång tid tar det att färdas från första våningsplanet till det sextioåttonde? A. 2 sekunder B. 9 sekunder C. 38 sekunder D. 45 sekunder E. 510 sekunder 4. Under 2001 saluförde ett företag enheter av sin produkt. Under 2001 var dess årsvolym 50 % av dess volym under Hur många enheter per varje av de 365 dagarna under 2004 representerar volymen 2004? A enheter B enheter C enheter D enheter E enheter 7. Under januari minskade det totala antalet anställda i en fabrik med 8 %. I juli ökade efterfrågan på fabrikens produkt så att det totala antalet anställda ökades med 8 %. Det totala antalet anställda vid fabriken i januari, innan antalet anställda minskade, var 326. Vilket var det totala antalet anställda i fabriken efter att antalet anställda ökats under juli? A. 307 anställda B. 318 anställda C. 324 anställda D. 326 employees E. 343 anställda

11 Del 2 11 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST Anvisningar För Logiskt Baserade Resonemang Följande frågor är utformade för att mäta din förmåga att tänka logiskt. Varje fråga kommer att föregås av ett stycke med information samt fyra (4) svarsalternativ. Läs igenom informationen för varje stycke innan du besvarar frågorna. Du kommer att bli ombedd att välja det alternativ som representerar antingen: 1. Det enda korrekta påstående som kan bli en logisk slutsats av informationen du fått i stycket, eller 2. Det enda felaktiga påstående som inte kan bli en logisk slutsats av informationen du fått i stycket. För att finna det korrekta svaret är det viktigt att du ENDAST använder informationen du fått i stycket.

12 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST Upphandling kan ha en betydande påverkan på en organisations totala vinst. En upphandlingsfunktions framgång är dock beroende av kompetenta inköpare och en upphandlingschef som tillämpar systematiska upphandlingsmetoder och implementerar tekniska framsteg. Om en organisations lönsamhet står på spel kan upphandlingsfunktionens effektivitet och skicklighet avgöra huruvida driften är lönsam eller inte. Därför faller en stor del av ansvaret för organisationens vinst på upphandlingsfunktionen och, då en organisation strävar mot att ge vinst, kommer det att lägga ned de resurser som krävs för att anställa kapabla och kvalificerade inköpare liksom en kunnig och intelligent upphandlingschef. Ur ovanstående information kan man med säkerhet dra slutsatsen att: A. Om en organisations lönsamhet inte står på spel kommer inte upphandlingsfunktionens kompetens att avgöra huruvida driften är lönsam eller inte. B. Det finns åtminstone några upphandlingsfunktioner som inte är ansvariga för en betydande andel av en organisations vinst. C. En icke upphandlande funktion kommer inte att ha betydande ansvar för en organisations vinst. D. En organisation vars lönsamhet står på spel kan vara beroende av dess upphandlingsfunktions effektivitet och skicklighet för att avgöra huruvida driften är lönsam eller inte. 9. Det finns tre centrala organisatoriska funktioner avseende varje produktutvecklingsprojekt: marknadsföring, design och tillverkning. Marknadsföringsfunktionen består i interaktion mellan organisationen och kunderna, vilket inkluderar fastställande av målpriser och övervakning av lansering och marknadsföring av en ny produkt. Designfunktionen avgör produktens fysiska form. Denna omfattar konstruktion, såsom mekaniska och elektriska frågor, liksom industridesign, i vilket ingår estetik och användargränssnitt. Tillverkningsfunktionen är ansvarig för design och drift av systemet för att tillverka produkten. I denna funktion ingår upphandling, distribution och installation. Ur ovanstående information kan man med säkerhet dra slutsatsen att: A. En organisatorisk funktion avgör produktens fysiska form om och endast om den hanterar mekaniska och elektriska frågor. B. Det finns produktutvecklingsprojekt vid vilka produktens fysiska form inte behöver fastställas innan målpriser bestäms. C. När en organisation fastställer den fysiska formen på en produkt som utvecklas, utför den en designfunktion. D. Det finns åtminstone vissa produktutvecklingsprojekt vid vilka marknadsföringsfunktionen inte bestämmer målpriser eller lanserar och marknadsför produkten. 10. Om en chef har underställda, har han eller hon flera specifika rättigheter som kommer med chefsbefattningen. En av dessa rättigheter är auktoritet. En chef med auktoritet har rätt att ge order till underordnade. Denna rättighet avser själva befattningen och har inget med personliga egenskaper hos den enskilda chefen att göra. När en befattning med auktoritet lämnas, har den person som lämnade befattningen inte längre auktoritet. Auktoriteten tillhör befattningen och den nye chefen. Ur ovanstående information kan man med säkerhet dra slutsatsen att: A. Det finns enskilda exempel på när auktoritet i stor utsträckning vilar på en chefs personliga egenskaper. B. Alla chefer som har underställda har rätt till auktoritet. C. Om en individ inte längre har auktoritet, har han eller hon nyligen lämnat en chefsbefattning som omfattade personalansvar. D. En individ som har rätt till auktoritet är ofta innehavare av en chefsbefattning och ansvarar för sina underställda.

13 13 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST 11. För att en organisation ska överleva, måste den tillfredsställa flera olika grupper av intressenter. Intressenter är vanligen aktieägare, anställda, kunder och samhället i allmänhet. Olyckligtvis är intressegruppernas önskningar ofta i konflikt med varandra. Långsiktigt måste alla dessa grupper tillfredsställas på ett anpassat sätt av organisationen, annars kommer ingen av dem att bli tillfredsställd över huvud taget. Detta beror på att vilken som helst av dessa grupper är tillräckligt stark för att orsaka att organisationen går under om deras önskningar inte tillfredställs. När en organisation är verksam i ett enda land är det ibland svårt att balansera intressegruppernas konkurrerande önskningar. För de organisationer som har verksamhet i flera länder, där de dominerande intressena ofta varierar stort, är det alltid svårt att balansera dessa konkurrerande önskningar. Ur ovanstående information kan man med säkerhet dra slutsatsen att: A. Om en organisation upplever problem med att balansera de intressegruppers konkurrerande önskningar då är det nästan säkert att organisationen är verksam i flera länder. B. Ingen organisation som kan överleva kan göra det utan att tillfredsställa flera olika intressegruppers önskningar. C. Det finns åtminstone några organisationer som är verksamma i flera länder, men som inte upplever svårigheter med att balansera intressegruppernas konkurrerande önskningar. D. Ingen organisation som tillfredsställer alla sina intressegruppers önskningar kommer att misslyckas med att överleva. 12. Mekanisering definieras såsom en process där maskiner används för att utföra arbete som tidigare utförts av personer. Automatisering, som är en utveckling av mekaniseringen, definieras såsom en process då mekaniskt arbete utförs med ingen eller minimal mänsklig inblandning. Automatisering används vanligen då en organisation upplever problem med tillverkning av produkter med konsistent kvalitet, samt då arbete är monotont eller farligt för anställda. Automatiseringssystem kan vara hårda eller mjuka. Mjuka automatiseringssystem är anpassningsbara, vilket medger att de utför flera olika funktioner. Hårda automatiseringssystem låter varje maskin utföra en specifik funktion. Därav följer att dessa system är mindre anpassningsbara än mjuka automatiseringssystem. Ur ovanstående information kan man med säkerhet dra slutsatsen att: A. Det finns åtminstone vissa automatiserade system som kräver betydande mänsklig inblandning för att utföra mekaniskt arbete. B. Om en organisation konsistent kan tillverka en produkt med hög kvalitet är det inte troligt att den vill använda en automatiserat system. C. Inga hårda automatiseringssystem är mer anpassningsbara än mjuka automatiseringssystem. D. Alla organisationer som använder automatiserade system har funnit att arbetet är monotont eller osäkert för anställda.

14 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST 14 Del 3 Anvisningar För Figurbaserat Resonemang Följande frågor är utformade för att ge möjlighet att mäta din förmåga att lösa nya problem. Nedan visas två typer av frågor du kommer att besvara i denna del. Varje fråga kommer att presenteras med en uppsättning rutor. I denna uppsättning rutor kommer en ruta att innehålla ett frågetecken (?) och de andra kommer att innehålla figurer eller former. Figurerna och formerna i varje uppsättning rutor kombineras till en form av mönster. Din uppgift är att avgöra vilket av de fem (5) alternativen som ska ersätta frågetecknet (?) för att fullborda mönstret. Fundera över de två följande exemplen: EXEMPEL 1: EXEMPEL 2: FÖRKLARING: I detta exempel ökar trianglarnas nyans när de flyttas från vänster till höger tvärs över raden. Baserat på denna regel är alternativ D korrekt svar. Alternativ D är det enda svarsalternativ som är mörkare i nyanserna. FÖRKLARING: I detta exempel används två regler. Första: antalet raka sidor av varje form ökar med en när du flyttar ned varje kolumn. Andra: formerna ökar i mörkhet när du flyttar dem från vänster till höger tvärs över raden. Alternativ E är det korrekta svaret därför att det är det enda svaret som tillfredsställer dessa regler. Detta exempel innehåller endast några få av möjliga regler många olika regler används för att bestämma mönstret i frågorna som du ska besvara i denna del.

15 15 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 16. A B C D E SLUT PÅ TESTET

16

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Mätningar för bättre styrning

Mätningar för bättre styrning att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2013 INNOVATIONSRÅDET Rapporten finns att ladda ned gratis på Innovationsrådets

Läs mer

Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv

Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv Institutionen för naturvetenskap Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv Stina Alriksson Marianne Henningsson Metodrapport baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Att bemöta en missnöjd kund

Att bemöta en missnöjd kund Att bemöta en missnöjd kund En studie av klagomålshantering i hotellbranschen Martina Bergsten Anna Hedberg Stockholm HT 2005 Kandidatuppsats Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande

Läs mer

De har ingen koll på dem

De har ingen koll på dem De har ingen koll på dem Ett undervisningsexperiment om de och dem Cornelia Bagler Caroline Standar Examensarbete 15 hp Inom Lärande 3 Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Agneta Nordén Examinator

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer