Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST"

Transkript

1 Swedish Practice Test Booklet # v1_11-1 Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST Copyright 2010, Procter & Gamble Cincinnati, OH U.S.A. VARNING: Alla rättigheter reserverade. Inga delar av detta häfte får återges i någon form utan utökad skriftlig tillåtelse.

2 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST 2 Praktiskt Test, Översikt Syfte Detta praktiska test förutsätts hjälpa dig att förstå reglerna för att besvara Resonemangstestet genom att ge dig: Exakta anvisningar som du får när du gör det riktiga Resonemangstestet Förslag och strategier som kan hjälpa dig när du besvarar det riktiga Resonemangstestet Övning på frågor liknande de i det riktiga Resonemangstestet Övning med de tidsförhållanden som råder under det riktiga Resonemangstestet Anvisningar För Resonemangstestet På nästa två sidor hittar du de exakta anvisningar som du får när du gör det riktiga Resonemangstestet. Vi kommer tillhandahålla dig med dessa instruktioner så du kan förstå vad vi förväntar oss av dig när du senare gör det riktiga Resonemangstestet. Var snäll och gå igenom dessa anvisningar nu och sedan kommer vi ge dig en likadan uppsättning med anvisningar tillsammans med en samling frågor att besvara under begränsade tidsförhållanden.

3 3 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST Inledning Procter & Gambles metod för anställningsurval är uppbyggt av en total värdering av nyckelfaktorer som är viktiga för framgång i arbetet. Företaget använder sig av definierade kriterier för att utvärdera varje sökande och ger varje sökande en likvärdig möjlighet att visa hans eller hennes kapacitet. Företaget baserar alla anställningsbeslut på multipla informationskällor inkluderande meritförteckningar, ansökningshandlingar, tester och intervjuer. Vi har funnit att dessa metoder ger rättvisare, mer informerande anställningsbeslut än andra metoder. Somliga faktorer vilka förutspår framgång, såsom resonemangsskicklighet, är svåra att komma åt från enbart meritförteckning, ansökningshandlingar eller intervjuer. Därför kommer vi åt resonemangsfärdigheter genom att använda detta standardiserade test som har utvecklats och validerats genom att jämföra Procter & Gambles anställda i relation till deras framgång i uppfyllande av sina krav i sitt arbete. En sökandes poäng på detta test blir en av flera faktorer som beaktas när det avgörs om en sökande ska anställas eller inte. LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NU INNAN DU FORTSÄTTER Språk Detta test är tillgängligt på många språk. DU BÖR GÖRA DETTA TEST PÅ DET SPRÅK DU KAN LÄSA BÄST. Om du kan läsa något språk bättre än det tillhandahållna MÅSTE DU INFORMERA OSS NU, INNAN DU BÖRJAR MED DE RIKTIGA TESTFRÅGORNA. Vi ska därefter försöka tillhandahålla testet på det språk du kan läsa bäst. Anpassningar Till Handikapp Om du behöver speciell assistans eller någon förändring av standardtestproceduren för att resultatet av detta test korrekt ska reflektera din resonemangsförmåga MÅSTE DU INFORMERA OSS NU INNAN DU BÖRJAR ARBETA MED DE RIKTIGA TESTFRÅGORNA. Var snäll och var förberedd på att beskriva detaljerat vilken typ av assistans eller förändring du tror är nödvändig.

4 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST 4 Anvisningar För Genomförande Av Resonemangstestet Testöversikt Tidsgränsen för detta test är 65 minuter och detta test innehåller 40 flervalsfrågor. Detta test har tre delar. Varje del har en unik uppsättning anvisningar och består av varierande typer av frågor antingen: (1) Numeriskt resonemang, (2) Logiskt baserat resonemang eller (3) Figurbaserat resonemang. Läs anvisningarna i varje del innan du börjar svara på frågorna. Vissa frågor kräver relativt enkla beräkningar. En kalkylator och extra papper är tillhandahållet för detta ändamål. Varje flervals fråga är följd av antingen 4 eller 5 alternativ. Endast ett av dessa alternativ besvarar frågan korrekt. Som ett exempel: EXEMPELFRÅGA: 1. En lastbil kör i hastigheten 80 kilometer i timmen. Hur lång sträcka kör den på 30 minuter? A. 15 kilometer B. 30 kilometer C. 40 kilometer D. 80 kilometer E. Inget av ovanstående alternativ FÖRKLARING: På grund av att 30 minuter är lika med en halv timme och lastbilen kör 80 kilometer per timme, är den körda sträckan 40 kilometer (80 kilometer x ½ timme = 40 kilometer). Det korrekta svaret är C. Markera I Svarsbladet Du kan markera i testhäftet. Du kan också använda det extra papper som är avsett för dina beräkningar. När du har bestämt dig för det rätta svaret MÅSTE DU MARKERA DETTA I DET SEPARATA SVARSBLADET. Markera endast det alternativ du tror är det rätta svaret på varje fråga. I exemplet som visas ovan var det rätta svaret C. Det skulle markerats så här: 1. A B D E Innan du markerar ett alternativ i svarsbladet ska du titta på frågans nummer i testhäftet och kontrollera att det är samma frågenummer som i svarshäftet.

5 5 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST Hur Resonemangstestet Poängsätts Dina poäng på detta test är baserade på det antal frågor du besvarat korrekt. Felaktigt besvarade frågor ger inget poängavdrag. Du skall arbeta med testfrågorna noggrant men spendera inte för mycket tid på någon enskild fråga eller någon enskild del av testet. Om du finner en fråga svår ska du gå till nästa fråga och gå tillbaka till den svåra frågan senare. Försök att svara på varje fråga även när du är osäker på om ditt svar är korrekt. Om du vill ändra på ett svar, var säker på att du raderar ditt första svar fullständigt. Om du svarar två gånger på samma fråga anses svaret automatiskt vara fel. Du har 65 minuter på dig att skriva färdigt detta test. Du skall arbeta så snabbt och noggrant som möjligt.

6 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST 6 Förslag Till Genomförande Av Resonemangstestet Tidigare undersökningar har indikerat att de följande tillämpningarna kan leda till bättre resultat på Resonemangstestet. Dessa tillämpningar inkluderar en del du ska göra och en del du inte ska göra. Tillämpningar för hur du SKA GÖRA för att få bra resultat på Resonemangstestet: Arbeta så snabbt du kan med rimlig noggrannhet: förlora inte tid på frågor du inte förstår. Sluta beakta frågor som du vet är inkorrekta och välj från återstående svarsalternativ. Markera ett svar för varje fråga, även om du måste gissa det ges inga avdrag för inkorrekta svar. Använd all återstående tid av provet för att kontrollera dina svar. Tillämpningar för var du INTE SKA GÖRA för att få bra poäng på Resonemangstestet: Läs inte långsamt och noggrant genom hela testet innan du börjar arbeta. Spendera inte tid på att kontrollera frågor du redan besvarat förrän du har besvarat samtliga frågor. Spendera inte tid på att fundera över svar som inte är ett av de fem svarsalternativen.

7 7 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST Anvisningar För Genomförande Av Resonemangstestet Praktiskt Test, Översikt Tidsgränsen för det praktiska testet är 30 minuter och detta test innehåller 19 flervalsfrågor. Detta test har tre delar. Varje del har en unik uppsättning anvisningar och består av varierande typer av frågor antingen: (1) Numeriskt resonemang, (2) Logiskt baserat resonemang eller (3) Figurbaserat resonemang. Läs anvisningarna i varje del innan du börjar svara på frågorna. Vissa frågor kräver relativt enkla beräkningar. En kalkylator och extra papper är tillhandahållet för detta ändamål. Varje flervals fråga är följd av antingen 4 eller 5 alternativ. Endast ett av dessa alternativ besvarar frågan korrekt. Som ett exempel: EXEMPELFRÅGA: 1. En lastbil kör i hastigheten 80 kilometer i timmen. Hur lång sträcka kör den på 30 minuter? A..15 kilometer B..30 kilometer C..40 kilometer D.. 80 kilometer E..Inget av ovanstående alternativ FÖRKLARING: På grund av att 30 minuter är lika med en halv timme och lastbilen kör 80 kilometer per timme, är den körda sträckan 40 kilometer (80 kilometer x ½ timme = 40 kilometer). Det korrekta svaret är C. Markera I Svarsbladet Du kan markera i testhäftet. Du kan också använda det extra papper som är avsett för dina beräkningar. När du har bestämt dig för det rätta svaret MÅSTE DU MARKERA DETTA I DET SEPARATA SVARSBLADET. Markera endast det alternativ du tror är det rätta svaret på varje fråga. I exemplet som visas ovan var det rätta svaret C. Det skulle markerats så här: 1. A B D E Innan du markerar ett alternativ i svarsbladet ska du titta på frågans nummer i testhäftet och kontrollera att det är samma frågenummer som i svarshäftet.

8 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST 8 Hur Resonemangstestet Poängsätts Dina poäng på detta test är baserade på det antal frågor du besvarat korrekt. Felaktigt besvarade frågor ger inget poängavdrag. Du skall arbeta med testfrågorna noggrant men spendera inte för mycket tid på någon enskild fråga eller någon enskild del av testet. Om du finner en fråga svår ska du gå till nästa fråga och gå tillbaka till den svåra frågan senare. Försök att svara på varje fråga även när du är osäker på om ditt svar är korrekt. Om du vill ändra på ett svar, var säker på att du raderar ditt första svar fullständigt. Om du svarar två gånger på samma fråga anses svaret automatiskt vara fel. Du har 30 minuter på dig att skriva färdigt detta test. Du ska arbeta så snabbt och noggrant som möjligt. När du är färdig, markera start och sluttid på ditt svarshäfte och börja.

9 Del 1 9 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST Anvisningar För Numeriskt Resonemang Följande frågor är utformade att ge möjlighet att mäta din förmåga att använda numerisk information för att lösa komplexa affärsrelaterade problem. Varje fråga kommer att föregås av en kort beskrivning av ett verkligt förhållande. Använd den tillhandahållna informationen, bestäm dig för vilket av de fem (5) svarsalternativen som är det korrekta svaret. EXEMPELFRÅGA: 1. En maskin producerar 100 enheter av en produkt per minut. Om 24 enheter av produkten kan packas i en låda, hur många lådor kan fyllas av maskinen under en timme? A. 125 B. 250 C. 500 D E FÖRKLARING: Om 100 enheter produceras varje minut, så är 100 enheter x 60 minuter = enheter producerade varje timme enheter per timme/24 enheter per låda = 250 lådor per timme. Det korrekta svaret är B.

10 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST Två lastbilar kördes en kilometer (km) lång sträcka. Den första lastbilen körde i genomsnitt 14 km på en liter bränsle under körningen och den andra lastbilens genomsnitt var 12 km per liter. Hur många fler liter bränsle förbrukade den andra lastbilen än den första? A. 10 B. 20 C. 30 D. 40 E. Går inte att uttala sig om baserat på given information. 2. Ett varuhus rektangulära innertak mätte 12 meter gånger 18 meter och var täckt med ljuddämpande kvadratiska plattor med en meters sida. Varje platta vägde ett kvarts kilogram. Hur mycket vägde totalt plattorna som täckte innertaket? A. 36 kilogram B. 54 kilogram C. 121 kilogram D. 160 kilogram E. 216 kilogram 5. Ett lastfartyg färdas med medelhastigheten 25 kilometer per timme vid färd 500 km från hamn A till hamn B. Under återfärden längs samma rutt från hamn B till hamn A färdas lastfartyget med en medelhastighet av 15 kilometer per timme. Vilken är den ungefärliga skillnaden i restid mellan de två resorna? A. 12,5 timmar B. 13,3 timmar C. 26,7 timmar D. 33,3 timmar E. 53,3 timmar 6. En bok finns i en lokal affär för 20 $ inbunden eller 10 $ som pocketbok. Boken kan även beställas via postorder med 30 % rabatt, plus 1 $ för porto och expedition. Hur mycket mer kostar det att köpa boken inbunden via postorder än att köpa den som pocket i den lokala affären? A. 6 $ B. 10 $ C. 3 $ D. 4 $ E. 5 $ 3. Hissen i ett flervåningskontor ger tillgång till alla våningsplan. Om varje våningsplan är 5 meter högt och hissen färdas med hastigheten 7,5 meter per sekund, ungefär hur lång tid tar det att färdas från första våningsplanet till det sextioåttonde? A. 2 sekunder B. 9 sekunder C. 38 sekunder D. 45 sekunder E. 510 sekunder 4. Under 2001 saluförde ett företag enheter av sin produkt. Under 2001 var dess årsvolym 50 % av dess volym under Hur många enheter per varje av de 365 dagarna under 2004 representerar volymen 2004? A enheter B enheter C enheter D enheter E enheter 7. Under januari minskade det totala antalet anställda i en fabrik med 8 %. I juli ökade efterfrågan på fabrikens produkt så att det totala antalet anställda ökades med 8 %. Det totala antalet anställda vid fabriken i januari, innan antalet anställda minskade, var 326. Vilket var det totala antalet anställda i fabriken efter att antalet anställda ökats under juli? A. 307 anställda B. 318 anställda C. 324 anställda D. 326 employees E. 343 anställda

11 Del 2 11 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST Anvisningar För Logiskt Baserade Resonemang Följande frågor är utformade för att mäta din förmåga att tänka logiskt. Varje fråga kommer att föregås av ett stycke med information samt fyra (4) svarsalternativ. Läs igenom informationen för varje stycke innan du besvarar frågorna. Du kommer att bli ombedd att välja det alternativ som representerar antingen: 1. Det enda korrekta påstående som kan bli en logisk slutsats av informationen du fått i stycket, eller 2. Det enda felaktiga påstående som inte kan bli en logisk slutsats av informationen du fått i stycket. För att finna det korrekta svaret är det viktigt att du ENDAST använder informationen du fått i stycket.

12 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST Upphandling kan ha en betydande påverkan på en organisations totala vinst. En upphandlingsfunktions framgång är dock beroende av kompetenta inköpare och en upphandlingschef som tillämpar systematiska upphandlingsmetoder och implementerar tekniska framsteg. Om en organisations lönsamhet står på spel kan upphandlingsfunktionens effektivitet och skicklighet avgöra huruvida driften är lönsam eller inte. Därför faller en stor del av ansvaret för organisationens vinst på upphandlingsfunktionen och, då en organisation strävar mot att ge vinst, kommer det att lägga ned de resurser som krävs för att anställa kapabla och kvalificerade inköpare liksom en kunnig och intelligent upphandlingschef. Ur ovanstående information kan man med säkerhet dra slutsatsen att: A. Om en organisations lönsamhet inte står på spel kommer inte upphandlingsfunktionens kompetens att avgöra huruvida driften är lönsam eller inte. B. Det finns åtminstone några upphandlingsfunktioner som inte är ansvariga för en betydande andel av en organisations vinst. C. En icke upphandlande funktion kommer inte att ha betydande ansvar för en organisations vinst. D. En organisation vars lönsamhet står på spel kan vara beroende av dess upphandlingsfunktions effektivitet och skicklighet för att avgöra huruvida driften är lönsam eller inte. 9. Det finns tre centrala organisatoriska funktioner avseende varje produktutvecklingsprojekt: marknadsföring, design och tillverkning. Marknadsföringsfunktionen består i interaktion mellan organisationen och kunderna, vilket inkluderar fastställande av målpriser och övervakning av lansering och marknadsföring av en ny produkt. Designfunktionen avgör produktens fysiska form. Denna omfattar konstruktion, såsom mekaniska och elektriska frågor, liksom industridesign, i vilket ingår estetik och användargränssnitt. Tillverkningsfunktionen är ansvarig för design och drift av systemet för att tillverka produkten. I denna funktion ingår upphandling, distribution och installation. Ur ovanstående information kan man med säkerhet dra slutsatsen att: A. En organisatorisk funktion avgör produktens fysiska form om och endast om den hanterar mekaniska och elektriska frågor. B. Det finns produktutvecklingsprojekt vid vilka produktens fysiska form inte behöver fastställas innan målpriser bestäms. C. När en organisation fastställer den fysiska formen på en produkt som utvecklas, utför den en designfunktion. D. Det finns åtminstone vissa produktutvecklingsprojekt vid vilka marknadsföringsfunktionen inte bestämmer målpriser eller lanserar och marknadsför produkten. 10. Om en chef har underställda, har han eller hon flera specifika rättigheter som kommer med chefsbefattningen. En av dessa rättigheter är auktoritet. En chef med auktoritet har rätt att ge order till underordnade. Denna rättighet avser själva befattningen och har inget med personliga egenskaper hos den enskilda chefen att göra. När en befattning med auktoritet lämnas, har den person som lämnade befattningen inte längre auktoritet. Auktoriteten tillhör befattningen och den nye chefen. Ur ovanstående information kan man med säkerhet dra slutsatsen att: A. Det finns enskilda exempel på när auktoritet i stor utsträckning vilar på en chefs personliga egenskaper. B. Alla chefer som har underställda har rätt till auktoritet. C. Om en individ inte längre har auktoritet, har han eller hon nyligen lämnat en chefsbefattning som omfattade personalansvar. D. En individ som har rätt till auktoritet är ofta innehavare av en chefsbefattning och ansvarar för sina underställda.

13 13 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST 11. För att en organisation ska överleva, måste den tillfredsställa flera olika grupper av intressenter. Intressenter är vanligen aktieägare, anställda, kunder och samhället i allmänhet. Olyckligtvis är intressegruppernas önskningar ofta i konflikt med varandra. Långsiktigt måste alla dessa grupper tillfredsställas på ett anpassat sätt av organisationen, annars kommer ingen av dem att bli tillfredsställd över huvud taget. Detta beror på att vilken som helst av dessa grupper är tillräckligt stark för att orsaka att organisationen går under om deras önskningar inte tillfredställs. När en organisation är verksam i ett enda land är det ibland svårt att balansera intressegruppernas konkurrerande önskningar. För de organisationer som har verksamhet i flera länder, där de dominerande intressena ofta varierar stort, är det alltid svårt att balansera dessa konkurrerande önskningar. Ur ovanstående information kan man med säkerhet dra slutsatsen att: A. Om en organisation upplever problem med att balansera de intressegruppers konkurrerande önskningar då är det nästan säkert att organisationen är verksam i flera länder. B. Ingen organisation som kan överleva kan göra det utan att tillfredsställa flera olika intressegruppers önskningar. C. Det finns åtminstone några organisationer som är verksamma i flera länder, men som inte upplever svårigheter med att balansera intressegruppernas konkurrerande önskningar. D. Ingen organisation som tillfredsställer alla sina intressegruppers önskningar kommer att misslyckas med att överleva. 12. Mekanisering definieras såsom en process där maskiner används för att utföra arbete som tidigare utförts av personer. Automatisering, som är en utveckling av mekaniseringen, definieras såsom en process då mekaniskt arbete utförs med ingen eller minimal mänsklig inblandning. Automatisering används vanligen då en organisation upplever problem med tillverkning av produkter med konsistent kvalitet, samt då arbete är monotont eller farligt för anställda. Automatiseringssystem kan vara hårda eller mjuka. Mjuka automatiseringssystem är anpassningsbara, vilket medger att de utför flera olika funktioner. Hårda automatiseringssystem låter varje maskin utföra en specifik funktion. Därav följer att dessa system är mindre anpassningsbara än mjuka automatiseringssystem. Ur ovanstående information kan man med säkerhet dra slutsatsen att: A. Det finns åtminstone vissa automatiserade system som kräver betydande mänsklig inblandning för att utföra mekaniskt arbete. B. Om en organisation konsistent kan tillverka en produkt med hög kvalitet är det inte troligt att den vill använda en automatiserat system. C. Inga hårda automatiseringssystem är mer anpassningsbara än mjuka automatiseringssystem. D. Alla organisationer som använder automatiserade system har funnit att arbetet är monotont eller osäkert för anställda.

14 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST 14 Del 3 Anvisningar För Figurbaserat Resonemang Följande frågor är utformade för att ge möjlighet att mäta din förmåga att lösa nya problem. Nedan visas två typer av frågor du kommer att besvara i denna del. Varje fråga kommer att presenteras med en uppsättning rutor. I denna uppsättning rutor kommer en ruta att innehålla ett frågetecken (?) och de andra kommer att innehålla figurer eller former. Figurerna och formerna i varje uppsättning rutor kombineras till en form av mönster. Din uppgift är att avgöra vilket av de fem (5) alternativen som ska ersätta frågetecknet (?) för att fullborda mönstret. Fundera över de två följande exemplen: EXEMPEL 1: EXEMPEL 2: FÖRKLARING: I detta exempel ökar trianglarnas nyans när de flyttas från vänster till höger tvärs över raden. Baserat på denna regel är alternativ D korrekt svar. Alternativ D är det enda svarsalternativ som är mörkare i nyanserna. FÖRKLARING: I detta exempel används två regler. Första: antalet raka sidor av varje form ökar med en när du flyttar ned varje kolumn. Andra: formerna ökar i mörkhet när du flyttar dem från vänster till höger tvärs över raden. Alternativ E är det korrekta svaret därför att det är det enda svaret som tillfredsställer dessa regler. Detta exempel innehåller endast några få av möjliga regler många olika regler används för att bestämma mönstret i frågorna som du ska besvara i denna del.

15 15 P&G Globalt Resonemangstest, PRAKTISKT TEST A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 16. A B C D E SLUT PÅ TESTET

16

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2010-10-23 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGa Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. Anvisningar Provtid

Läs mer

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 5 2008-04-05 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 9 NOGf Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2009-03-28 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGg Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2010-04-10 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGc Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 Instruktion till anbudsformulär,

Läs mer

Online- tester i Blackboard

Online- tester i Blackboard Marie Andersson PIL- Enheten för Pedagogik, IKT och Lärande E-post: marie.e.andersson@mdh.se Online- tester i Blackboard Allmänt om test... 1 Arbetsgång vid arbete med test... 1 Skapa ett test... 1 Redigera

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Årskurs 2 höst Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Högskoleprovet. Block 4. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 4. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 4 2009-10-24 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 7 NOGa Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. RÖRELSE Inledning När vi går, springer, cyklar etc. förflyttar vi oss en viss sträcka på en viss tid. Ibland, speciellt när vi har bråttom, tänker vi på hur fort det går. I det här experimentet undersöker

Läs mer

Optimering av depåpositioner för den minimala bensinförbrukningen i öknen

Optimering av depåpositioner för den minimala bensinförbrukningen i öknen Optimering av depåpositioner för den minimala bensinförbrukningen i öknen Frågeställning: En jeep kan sammanlagt ha 200 liter bensin i tanken samt i lösa dunkar. Jeepen kommer 2,5 km på 1 liter bensin.

Läs mer

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid 2015-03-28 Provpass 2 Högskoleprovet Svarshäfte nr. Kvantitativ del j Provet innehåller 40 uppgifter Instruktion Detta provhäfte består av fyra olika delprov. Dessa är XYZ (matematisk problemlösning),

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

Inför genomförandet av ThomasGIA

Inför genomförandet av ThomasGIA Inför genomförandet av ThomasGIA Innehåll Deltest 1: Slutlednings Deltest 2: Perceptuell snabbhet Deltest 3: Numerisk snabbhet Deltest 4: Ordförståelse Deltest 5: Spatial Introduktion ThomasGIA är ett

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period.

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period. 2 Resultat Innehållsförteckning Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period Screeningmoment Talserier Jämnt - udda Tal och obekanta

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 1997. Tidsbunden del

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 1997. Tidsbunden del Np MaA vt 1997 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av april 1998.

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Förskola - vår Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

Matematik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs. Delprov D

Matematik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs. Delprov D Ämnesprov, läsår 2012/2013 Matematik Bedömningsanvisningar Delprov D Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p)

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p) Fråga 1) Följande fråga beaktar skillnaden mellan marknadsdriven och kontraktsdriven produktutveckling. Para ihop varje scenario med det alternativ som passar bäst. A Kontraktsdriven produktutveckling

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

Känguru 2014 Student sida 1 / 8 (gymnasiet åk 2 och 3)

Känguru 2014 Student sida 1 / 8 (gymnasiet åk 2 och 3) Känguru 2014 Student sida 1 / 8 NAMN GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Felaktigt svar ger minus 1/4 poäng av uppgiftens totala poängantal.

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

P r a k t i s k t k r i n g p rov dag e n. Innehåll. A n m ä l a n. B e s k r i v n i n g av d e l p rov e n

P r a k t i s k t k r i n g p rov dag e n. Innehåll. A n m ä l a n. B e s k r i v n i n g av d e l p rov e n om högskoleprovet Innehåll 4 A n m ä l a n 4 B e s k r i v n i n g av d e l p rov e n 6 P r a k t i s k t k r i n g p rov dag e n 6 T i p s u n d e r p rov dag e n 7 F ö r b e r e d e l s e r f ö r e t

Läs mer

Ungefär lika stora tal

Ungefär lika stora tal Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: 234567 234566 234568 Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Datorns utveckling. Bild av ENIAC

Datorns utveckling. Bild av ENIAC Datorns utveckling År 1936 konstruerade den tyska ingenjörsstudenten Konrad Zuse den första elektroniska datorn, Z1, samt en rad andra datorer de förstördes 1944 när Berlin bombades under andra världskriget.

Läs mer

Systemkonstruktion Z2

Systemkonstruktion Z2 Systemkonstruktion Z2 (Kurs nr: SSY 045) Tentamen 27 Maj 2006 Tid: 8:30-12:30, Lokal: M-huset. Lärare: Stefan Pettersson, tel 772 5146, 0739907981 Tentamenssalarna besöks ca kl. 10.00 och 11.30. Tentamen

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 20 december 2013 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Elin Uppström Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande: Inga

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1999. Tidsbunden Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1999. Tidsbunden Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av november 1999. NATIONELLT

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Talförståelsetest. Utrustning. Observera! ForskarFredags akustikförsök är utformat för elever i högstadiet och gymnasiet.

Talförståelsetest. Utrustning. Observera! ForskarFredags akustikförsök är utformat för elever i högstadiet och gymnasiet. LÄRARHANDLEDNING FÖRSÖKSMANUAL Talförståelsetest ForskarFredags akustikförsök är utformat för elever i högstadiet och gymnasiet. Utrustning 1. Dator eller MP3-spelare 2. Högtalare för uppspelning inför

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 21 december 2012 Tid: 09:00 13:00 Examinator: Gustaf Juell-Skielse Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande:

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

sträckan = tiden. hastigheten hastigheten = sträckan tiden 210 hastigheten = 3 = 70 Bilisten kör 70 km/h. tiden =

sträckan = tiden. hastigheten hastigheten = sträckan tiden 210 hastigheten = 3 = 70 Bilisten kör 70 km/h. tiden = Enheter och skala I det här kapitlet kan du lära dig mer om hastighet att skriva minuter som del av timme att räkna om km/h till m/s något om hastigheter till sjöss om volymenheterna cm 3, dm 3 och m 3

Läs mer

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform.

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform. 1 (6) 2005-08-15 Matematik, år 9 Mål för betyget Godkänd Beroende på arbetssätt och arbetsmaterial kan det vara svårt att dela upp dessa uppnående mål mellan skolår 8 och skolår 9. För att uppnå godkänd

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

UPPGIFT 1 V75 FIGUR 1.

UPPGIFT 1 V75 FIGUR 1. UPPGIFT 1 V75 FIGUR 1. Varje lördag året om spelar tusentals svenskar på travspelet V75. Spelet går ut på att finna sju vinnande hästar i lika många lopp. Lopp 1: 5 7 Lopp 2: 1 3 5 7 8 11 Lopp 3: 2 9 Lopp

Läs mer

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid 2013-04-06 Provpass 2 Högskoleprovet Svarshäfte nr. Kvantitativ del h Provet innehåller 40 uppgifter Instruktion etta provhäfte består av fyra olika delprov. essa är XYZ (matematisk problemlösning), KV

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar

Läs mer

REPETITION 2 A. a) Är sträckan proportionell mot tiden? b) Beräkna medelhastigheten under de fem första sekunderna.

REPETITION 2 A. a) Är sträckan proportionell mot tiden? b) Beräkna medelhastigheten under de fem första sekunderna. REPETITION Hur mcket är a) 9 b) 00 0 c) 00 På en karta i skala : 0 000 är det, cm mellan två små sjöar. Hur långt är det i verkligheten? Grafen visar hur långt en bil hinner de se första sekunderna efter

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14. HÖGSKOLAN I HALMSTAD INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH TEKNIK Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Läs mer

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Matematik Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret läsa och skriva tal inom talområdet 0 10 000 räkna de fyra räknesätten med olika metoder

Läs mer

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Umeå Universitet 041025 Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Grupp 3: Christina Grahn, dit01cgn@cs.umu.se Dan Kindeborg, di01dkg@cs.umu.se David Linder, c01dlr@cs.umu.se Frida Bergman, dit01fbn@cs.umu.se

Läs mer

Graärgning och kromatiska formler

Graärgning och kromatiska formler Graärgning och kromatiska formler Henrik Bäärnhielm, d98-hba 2 mars 2000 Sammanfattning I denna uppsats beskrivs, för en ickematematiker, färgning av grafer samt kromatiska formler för grafer. Det hela

Läs mer

Känguru 2013 Cadet (åk 8 och 9) i samarbete med Jan-Anders Salenius vid Brändö gymnasium

Känguru 2013 Cadet (åk 8 och 9) i samarbete med Jan-Anders Salenius vid Brändö gymnasium sida 1 / 7 NAMN KLASS/GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tom om du inte vill besvara den frågan. Gissa inte, felaktigt

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

SANNOLIKHET OCH SPEL

SANNOLIKHET OCH SPEL SANNOLIKHET OCH SPEL I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat (MA) Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Matematik. Bedömningsanvisningar. Vårterminen 2009 ÄMNESPROV. Delprov C ÅRSKURS

Matematik. Bedömningsanvisningar. Vårterminen 2009 ÄMNESPROV. Delprov C ÅRSKURS ÄMNESPROV Matematik ÅRSKURS 9 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 4 kap. 3 sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2009-06-30. Vid sekretessbedömning

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Astrakan Strategisk Utbildning AB 2011 1

Astrakan Strategisk Utbildning AB 2011 1 Målet med detta kapitel är att du skall kunna utvärdera ett agilt projekt och förstå hur man upptäcker vad som behöver förstärkas. Metoden som egentligen är ett verktyg kan användas på många sätt: att

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

Bedömning. Formativ bedömning - en väg till bättre lärande. Formativ bedömning. Formativ bedömning. Visible teaching - visible learning

Bedömning. Formativ bedömning - en väg till bättre lärande. Formativ bedömning. Formativ bedömning. Visible teaching - visible learning Formativ bedömning - en väg till bättre lärande Inger Ridderlind Stina Hallén www.prim-gruppen.se Bedömning Bedömning av kunskap - summativ Bedömning för kunskap - formativ Från att mäta kunskap till pedagogisk

Läs mer

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid Övningsprov Högskoleprovet Kvantitativ del elprovet innehåller 40 uppgifter Instruktion etta provhäfte består av fyra olika delprov. essa är XYZ (matematik), KV (kvantitativa jämförelser), NOG (kvantitativa

Läs mer

Alltså endast 3 minuter efter att fartyget är på plats

Alltså endast 3 minuter efter att fartyget är på plats Lösningsförslag Gymnasiecaset 2014 DEL A - Internationell spaningsoperation Gör om till SI- enheter: 1240 * 1,852 = 2296,48 km 550 * 1,852 = 1018,6 km / h Sträckan genom hastigheten ger tiden: 2296,48/

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen

Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen Konsultarbete Matematik D Skriftlig rapport till kunden! Frågeställning: En jeep kan ta sammanlagt 200 liter bensin i tanken och i lösa dunkar. Jeepen

Läs mer

Att skapa bra stämning i ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i ett arbetslag. Ett arbetsschema för en Kick-off. 1 Under en kick-off går arbetsgruppen igenom hela arbetsförloppet så att alla blir klara

Läs mer

7-2 Sammansatta händelser.

7-2 Sammansatta händelser. Namn: 7-2 Sammansatta händelser. Inledning Du vet nu vad som menas med sannolikhet. Det lärde du dig i kapitlet om just sannolikhet. Nu skall du tränga lite djupare i sannolikhetens underbara värld och

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

TNSL011 Kvantitativ Logistik

TNSL011 Kvantitativ Logistik TENTAMEN TNSL011 Kvantitativ Logistik Datum: 24 augusti 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta emot signaler

Läs mer

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet.

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. 1) a) Bestäm ekvationen för den räta linjen i figuren. (1/0/0) b) Rita i koordinatsystemet en rät linje

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

Elcyklar och cykelinfrastrukturen

Elcyklar och cykelinfrastrukturen Elcyklar och cykelinfrastrukturen Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Hanna Ljungblad, Michael Koucky & Upplägg Bakgrund Frågeställning Metod Resultat Slutsatser Bakgrund Elcyklar

Läs mer

TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET

TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET UMEÅ UNIVERSITET Datavetenskap 010824 TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET Datum : 010824 Tid : 9-15 Hjälpmedel : Inga Antal uppgifter : 7 Totalpoäng : 40 (halva poängtalet krävs normalt

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Personspår. Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård

Personspår. Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård Personspår Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård Vad är personspåret för hunden? Innan vi tränat hunden till något så kan vi konstatera att hunden har ett välutvecklat luktsinne. Om hunden inte hittar ett

Läs mer

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande:

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande: Instruktion 1. Kalkylprogrammen används till allt från vardagliga till mer komplicerade beräkningar. Du kan använda kalkylbladet till att lägga upp alltifrån en enkel hushållsbudget till ett bokföringssystem

Läs mer

ASEA Kompensationsplan

ASEA Kompensationsplan ASEA Kompensationsplan 1 SVERIGE För att börja förtjäna kommissioner (återförsäljning, fördelskund, snabbstart, teamkommissioner och AAA-bonus) ska du helt enkelt vara aktiv genom att generera minst 100

Läs mer

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får.

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Livskvalitet-100 Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Du får en poäng för varje påstående som stämmer. Poäng: 1. Familj / Relationer Jag är nöjd och belåten

Läs mer

Känguru 2010 Ecolier (klass 4 och 5) sida 1 / 6

Känguru 2010 Ecolier (klass 4 och 5) sida 1 / 6 Känguru 2010 Ecolier (klass 4 och 5) sida 1 / 6 NAMN KLASS/GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tom om du inte vill besvara

Läs mer

Rättningsmall för Mikroteori med tillämpningar, tentamensdatum 090327

Rättningsmall för Mikroteori med tillämpningar, tentamensdatum 090327 Rättningsmall för Mikroteori med tillämpningar, tentamensdatum 090327 Poäng på tentan Astri Muren 090421 Fråga 1 / dugga 1: max 10 p Fråga 2 / dugga 2: max 10 p Fråga 3 / seminarierna: max 10 p Fråga 4

Läs mer

Mood Ledge Med trähylla

Mood Ledge Med trähylla Choose your Mood Choose your Mood Mood är en magnetbärande, minimalistisk och stilren skrivtavla i glas, som finns i 24 olika färger. Den svävande känslan förstärks genom de dolda beslagen och avsaknaden

Läs mer

Guide för arbete med Risk- och väsentlighetsanalys

Guide för arbete med Risk- och väsentlighetsanalys Sida 1 av 10 Guide för arbete med Risk- och väsentlighetsanalys 1. Den interna miljön 6. Kontrollaktiviteter 7. Information & kommunikation 2. Formulerandet av mål 5. Riskåtgärder 8. Övervakning, uppföljning

Läs mer

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET.

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET. UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. 2 ½ ¾ = 5575186299632655785383929568162090376495104 n = 142 är det minsta värde på n för vilket 2 Ò inleds med siffrorna 55. Uppgiften består i att skriva ett program som tar emot

Läs mer