Transformatorgenomföringar, typ GOB Installations- och underhållsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transformatorgenomföringar, typ GOB Installations- och underhållsanvisning"

Transkript

1 sv, Rev. 9 Transformatorgenomföringar, typ GOB Installations- och underhållsanvisning

2 Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part eller användas för något icke godkänt ändamål. Överträdelse beivras.

3 Säkerhetsinformation Denna anvisning ska finnas tillgänglig för dem som ansvarar för installation, underhåll och drift av genomföringen. Vid montering, drift och installation av genomföringen kan olika riskfyllda situationer uppstå, inklusive, men inte begränsat till, följande: högt tryck livsfarlig spänning rörliga maskindelar tunga komponenter risk att halka, snubbla eller falla. Särskilda rutiner och instruktioner krävs och måste följas vid arbeten med dessa produkter. Om instruktionerna inte följs kan följden bli svåra personskador, dödsfall och/ eller skador på produkten eller sakskador. Dessutom ska alla tillämpliga säkerhetsbestämmelser, till exempel lokala säkerhetsbestämmelser, säkra arbetsrutiner och gott omdöme tillämpas av personalen vid montering, drift, underhåll och/eller skrotning av sådan utrustning. Säkerheten definieras här på två sätt: 1. risk för personskador eller dödsfall 2. sakskador eller skador på produkt (inklusive skador på genomföring eller annan maskinvara och minskning av genomföringens livslängd). Säkerhetsanmärkningar är till för att varna personalen för risker som kan medföra personskador, dödsfall eller sakskador. De har lagts in i handboken före den text som behandlar risken. Säkerhetsanmärkningarna har tre olika rubriker som anger risknivå enligt nedanstående definition. FARA Omedelbar risk som kan orsaka svåra personskador, dödsfall eller sakskador. VARNING Risk eller felaktig rutin som kan orsaka svåra personskador, dödsfall eller sakskador. VIKTIGT: Risk eller felaktig rutin som kan ge mindre personskador eller sakskador.

4

5 Innehållsförteckning 1 Beskrivning Konstruktion Konstruktion horisontellt monterad genomföring Driftförhållanden Mekanisk belastning Reservdelar 10 2 Installation Verktyg Förbrukningsmaterial Transport och hantering Lyft ur lådan Montering Montering av skärmkropp, oljesida Inre anslutning/flexibel ledare Solid ledare Horisontell montering av genomföring Montering av yttre anslutning Flänsens jordning Väntetid före spänningssättning Rekommenderade prov före spänningssättning Täthetsprov mellan transformatorn och genomföringens fläns Täthetsprov av genomföringens yttre anslutning Mätning av kapacitans och tan δ Kontroll av genomgångsresistans 20 3 Underhåll Rekommenderat underhåll och övervakning Rengöring av isolantens yta Mätning av kapacitans och tan δ Värmekamera för kontroll av lokal överhettning av anslutningar Läckagekontroll Kontroll och justering av oljenivån Demontering av horisontellt monterade genomföringar Skrotning 23

6 1 Beskrivning 1 Beskrivning Konstruktion Konstruktion och mått för GOB-genomföringar anges i teknisk beskrivning, 1ZSE Konstruktionsprincipen framgår av fig. 1a-1d. För genomföringar med relativt liten oljevolym är expansionsutrymmet upptill i isolanten tillräckligt. För genomföringar med större oljevolym har expansionsutrymmet utökats med ett toppkärl enligt fig. 1b. Dessutom finns en alternativ konstruktion med oljenivåglas av prismatyp enligt fig. 1c. Alla GOB-genomföringar har ett mätuttag (se fig. 2), vilket står i förbindelse med kondensatorkroppens yttre skikt. Mätuttaget används för att kontrollera genomföringens isolation genom att kapacitansen och förlustfaktorn mäts. Högsta testspänning för detta mätuttag är 2 kv under 1 minut vid 50 eller 60 Hz. Tillsammans med extern kapacitans kan mätuttaget användas som spänningsuttag. Högsta tillåtna driftspänning är 600 V. En adapter finns för permanent anslutning till mätkretsar (se fig. 3). Fig. 1. Konstruktion 1) Yttre anslutningstapp 2) Oljefyllningshål med tätningsplugg M8, A 3) Olja 4) Expansionsutrymme 5) Glas av prismatyp a) GOB b) GOB ) Packning a) GOB O-ring 49,5 x b) GOB O-ring 34,2 x ) Porslinsisolant, luftsida 8) Mätuttag 9) Fästfläns 10) Kondensatorkropp 11) Isolerad skärmkropp (integrerad eller separat) 12) Flänsförlängning 13) Porslinsisolant, oljesida Fig. 1b gob_0001 Fig. 1a Fig. 1c sv, Rev. 9

7 1 Beskrivning gob_0018 Fig. 1d. Tätningsplugg A 1) Flänsskruv DIN 6921, ) Packning Fig. 2. Mätuttag B (icke självjordande) 1) Genomföring för mätuttag 2) Tallriksfjäder 3) Tryckmutter 4) Lock B med O-ring ) Kontaktstift, 4 mm 6) O-ring 7) O-ring 8) Kabel 2 gob_0015 Fig. 3. Adapter för permanent anslutning till mätkretsar D 1) Täcklock 2) Låda 3) Kabelgenomföring Pr (skruvad stålgenomföring) 22,5 (Pg 16 enligt DIN 40430) 4) Skyddsresistor, 10, 5 W 5) Jordanslutning (ska lossas innan den yttre kabeln ansluts) 6) Mutter 7) Fjäderbricka (Belleville) 8) Anslutning till mätuttag 9) O-ring goh_ sv, Rev. 9 7

8 1 Beskrivning Konstruktion horisontellt monterad genomföring Om en genomföring ska monteras horisontellt måste detta anges tydligt i ordern. Genomföringens fläns förses då med ett kommunikationshål på flänsens oljesida för anslutning av genomföringens oljesystem till transformatorns. Eftersom horisontellt monterade genomföringar måste vara helt oljefyllda, kommunicerar genomföringen på detta sätt med transformatorns expansionssystem. Vid leverans är hålet täckt av en platt gummipackning och en stålplatta enlig figuren nedan. Denna konstruktion säkerställer att hålet öppnas innan genomföringen monteras. Det är viktigt att kontrollera att packningen på transformatorflänsen inte täcker detta hål under drift. Hålet är placerat mellan två monteringshål i flänsen och på avståndet B från flänskanten. Tabell 1. Typ OB Mått B 250/ / / / / / / / / / Fig. 1g. gob_0013 gob_0012 Fig. 1f. Konstruktion - horisontellt monterad genomföring sv, Rev. 9

9 1 Beskrivning 1.2 Driftförhållanden Tabellen nedan visar tekniska standarddata för olja/luft-genomföringar, typ GOB. För förhållanden som överskrider nedanstående värden, kontakta ABB. Allmänna data Tillämpning: Klassificering: Omgivningstemperatur: Monteringsplatsens höjd over havet: Regnmängd och luftfuktighet: Föroreningsgrad: Transformatorer Kapacitansstyrd genomföring av oljeimpregnerat papper, avsedd för utomhusbruk -40 till 40 C, minimivärde enligt temperaturklass 2 enligt IEC < 1000 m 1 till 2 mm regn/min horisontellt och vertikalt, enligt IEC Enligt angiven krypsträcka och IEC (Guide for the selection of insulators in respect of polluted conditions) Typ av fyllningsmedium: Transformatorolja. Oljans max. dygnsmedeltemperatur 90 C. Max. kortvarig oljetemperatur 115 C. Oljenivå i transformatorn: Max. 30 mm Max. tryck i omgivande 100 kpa övertryck medium: Märkning: Enligt IEC/IEEE 1.3 Mekanisk belastning Genomföringen är konstruerad för nedanstående böjbelastningar, applicerade på mitten av toppanslutningen, vinkelrätt mot genomföringens axel. Genomföringen kan monteras i önskad vinkel mellan 0 och 45 från vertikalt läge, eller, om utförande för horisontell montering beställts, horisontellt. I axiell riktning kan genomföring typ GOB belastas med 10 kn kontinuerligt. Största tillåtna vridmoment för de yttre anslutningarna är 30 Nm. Tabell 2. Mekanisk belastning Genomföring Typgodkännandebelastning, Max. belastning i drift (N) 1 minut (N) GOB 250/ GOB 250/ GOB 325/ GOB 380/ GOB 380/ GOB 450/ GOB 550/ GOB 550/ GOB 650/ GOB 750/ GOB 1050/ sv, Rev. 9 9

10 2 Installation 1.4 Reservdelar Om genomföringen har omfattande skador rekommenderar vi att den sänds tillbaka till ABB för reparation och omprovning. Vissa detaljer (figurerna 1, 2, 7, 8 och 9), som kan skadas eller komma bort vid transport eller installation, kan beställas från ABB. 2 Installation 2.1 Verktyg Mjuka lyftstroppar Lyftögleskruv M12 (DIN 580) för montering i vinkel, Draglina med svivel M8, A Momentnyckel för sexkantskruvar, nyckelvidd 16 mm (Ml0), ställbar upp till 66 mm Sexkantnyckel 6 mm (endast för tidigare konstruktion av mätuttagslock) 2.2 Förbrukningsmaterial Vattenfritt vaselin, Mobilgrease 28 eller annat smörjmedel som inte skadar transformatoroljan, för att smörja skruvar som kommer i kontakt med transformatorolja. Mobilgrease 28 eller annat lämpligt fett för att smörja och skydda jordningsskruven och den yttre anslutningens O-ringspackning sv, Rev. 9

11 2 Installation 2.3 Transport och hantering VIKTIGT: Genomföringar kan transporteras och förvaras i horisontellt läge upp till 6 månader. Vid förvaring längre tid än 6 månader rekommenderas att ställa genomföringarna vertikalt med den övre änden uppåt eller lutade med minst 7 vinkel och övre änden uppåt. Håll genomföringarna torra och rena och skydda dem mot mekaniska skador. Vid förvaring utomhus, se till att vatten inte kan tränga in i genomföringarna. Detta innebär att lådan inte får förvaras på platser där det kan förutses att marken kan blir våt och lerig vid kraftigt regn. Skydda lådan från regn och snö med presenning eller tak. Kontrollera noggrant vid ankomsten att genomföringen inte har några transportskador. Genomföringarna rutinprovas i olja och lite olja kan därför finnas kvar på utsidan, i synnerhet i de smala spalterna mellan porslin och metall. Vaselin används för att smörja gängorna och kan vid vissa temperaturer se ut som olja. Genomföringarna levereras normalt från ABB i lådor där genomföringen är stödd med block och fiberskivor. Lådorna är märkta med "Top End" (övre ände). " Top End (övre ände)" Min. 7 Fig. 4. Långtidslagring. 2.4 Lyft ur lådan VARNING Använd två rena lyftstroppar enligt figuren nedan för att lyfta genomföringen ur lådan. Stöd genomföringen på samma ställen som i lådan, eller under monteringsflänsen och toppstycket av metall, om genomföringen placeras på marken. Lätta genomföringar kan hanteras manuellt. F Fig. 5. Lyft ur lådan. gob_ sv, Rev. 9 11

12 2 Installation 2.5 Montering VIKTIGT: Om genomföringen ska monteras horisontellt ska detta anges vid beställningen och genomföringen ska monteras enligt avsnitt Om dessa krav inte uppfylls kan genomföringen skadas. VARNING Lätta genomföringar kan hanteras manuellt. Lyft tyngre genomföringar med hjälp av lyftanordning (se avsnitt 2.1 Verktyg). Lyft genomföringen till vertikalt läge och till vinkel enligt bilderna nedan. Lägg något mjukt, till exempel en gummimatta, under genomföringens nedre ände. Genomföringens vikt anges på märkskylten. Rengör och inspektera omsorgsfullt genomföringens oljesida och centrumhålets insida innan genomföringen monteras i transformatorn. Arrangemang av lyftstropp F Mjuka lyftstroppar F gob_0010 Mjuka lyftstroppar Lyftögla Mjukt underlägg Mjukt underlägg gob_0011 gob_0011 Fig. 6. Montering Montering av skärmkropp, oljesida VIKTIGT: Om genomföringen sänks ned i transformatorolja måste luftkudden i ändskärmkroppen avluftas med hjälp av en slang. Skärmkroppen är förpackad i en plywoodlåda, tillsammans med fästskruvar och brickor. Ändskärmkroppen monteras på genomföringens nedre ände enligt fig. 7. Fig. 7 Montering av ändskärmkropp. 1) Ändskärmkropp 2) Bricka 6,4 x 12 x 1,5 3) Skruv M6 x 16 gom_ sv, Rev. 9

13 2 Installation Inre anslutning/flexibel ledare VIKTIGT: Montering av ledare måste utföras enligt nedan. Kontaktytorna måste vara rena. Eventuell oxid på de hårdlödda kontakterna kan borstas bort med stålborste. 1. Sträck den flexibla ledaren med den hårdlödda eller pressade inre anslutningen, som normalt är fäst vid täckplåten. Undvik att lägga ledaren i öglor. 2. Släpp ned draglinan genom genomföringens mitthål. 3. Lyft genomföringen ovanför öppningen. 4. Fäst draglinans skruv M8 i den inre anslutningen, vid den flexibla ledarens ände. Sänk ned genomföringen i transformatorn och styr den flexibla ledaren genom att hålla draglinan spänd. 5. Fäst genomföringen vid locket. Dra åt M12 till 50 ±5 Nm, 1/2 UNC till 55 ±5 Nm. Dra åt skruvarna korsvis för att undvika att skada flänsen. 6. Lås den inre anslutningen med låspinnen enligt fig Släpp försiktigt draglinan så att ledaren vilar på låspinnen. 8. Ta bort draglinan. 9. Gå vidare direkt till avsnitt 2.6 Montering av yttre anslutning Nm M8 Smörj med vaselin eller liknande Smörj O-ringen gob_0005 Fig. 8. Yttre och inre anslutningstapp. 1) Yttre anslutning 2) Inre anslutning 3) O-ring 800 A: ; 39,2 x /1250 A: ; 59,2 x 3 4) Låspinne 800 A: A 1100/1250 A: B 5) Nyckelvidd 800 A: 55 mm för nyckel 1100/1250 A: 66 mm sv, Rev. 9 13

14 2 Installation Solid ledare VIKTIGT: Montering av ledare måste utföras enligt nedan. Kontaktytorna måste vara rena. Om ledaren måste vridas för att passa in hålen i ledarröret mot hålen i ledaren, måste ledaren ovillkorligen vridas medurs. Om ledaren vrids moturs kan skarven i 800 A ledare skruvas loss. Den nedre delen av den solida ledaren sitter normalt fast på transformatorns täckplåt. Den övre delen levereras normalt tillsammans med genomföringen. 1. Släpp ned draglinan genom genomföringens mitthål. 2. Fäst sviveln M8 på den övre delen av den solida ledaren. 3. Dra upp den övre delen av den solida ledaren delvis i genomföringens centrumhål. Låt delen med skarvhålen sticka ut. 4. Säkra draglinan så att den övre delen av den solida ledaren inte kan falla ut ur genomföringen. N = 17 (för nyckevidd 17 mm) Åtdragningsmoment Nm Åtdragningsmoment Nm gob_0006 Fig. 9. Solid ledare 800 A 1) Övre ledare 2) Nedre ledare 3) Låspinne, A 4) Låspinne, C 5) Skruv, Fig. 10. Solid ledare 1100/1250 A 1) Övre ledare 2) Nedre ledare 3) Låspinne, B 4) Sexkantskruv M10 x 20 Tidigare konstruktion, utan låsning, Ny konstruktion, med låsning, ) Belleville-fjäderbricka, sv, Rev. 9

15 2 Installation 5. Lyft upp genomföringen med den solida ledaren monterad ovanför öppningen. 6. Sänk ned genomföringen tills de två delarna av den solida ledaren möts. 7. Smörj skruvarna (1 st. M12 för 800 A eller 3 st. M10 för 1100/1250 A) med vattenfritt vaselin, Mobilgrease 28 eller annat smörjmedel som inte skadar transformatoroljan. Sätt i skruvarna och dra åt till Nm. 8. Sänk ned genomföringen i transformatorn och styr den monterade solida ledaren genom att hålla draglinan spänd. 9. Fäst genomföringen vid locket. Dra åt M12 till 50 ±5 Nm, 1/2 UNC till 55 ±5 Nm. Dra åt skruvarna korsvis för att undvika att skada flänsen. 10. Lås den solida ledaren med låspinnen enligt fig. 9 och Släpp försiktigt draglinan så att ledaren vilar på låspinnen. 12. Ta bort draglinan. 13. Gå vidare direkt till avsnitt 2.6 Montering av yttre anslutning Horisontell montering av genomföring Horisontellt monterad GOB-genomföring har normalt mätuttaget till vänster, sett från luftsidan, när genomföringen monterats enligt anvisningarna nedan. Alternativ 1. Vid transformatorfyllning under vakuum. Öppna oljehålet i flänsen. Montera genomföringen med hålet uppåt. Genomföringen oljefylls helt när transformatorn fylls. Alternativ 2. Transformatorfyllning utan vakuum. Placera genomföringen vertikalt och öppna en av oljefyllningspluggarna i toppen. Fyll med ren och torr transformatorolja tills genomföringen är helt fylld. Sätt tillbaka och dra åt pluggen och placera genomföringen horisontellt med öppningen i flänsen uppåt. Ta bort täckplåten och montera genomföringen på transformatorn utan att vrida eller luta den. 2.6 Montering av yttre anslutning VIKTIGT: Innan ledningsklämmorna ansluts måste de yttre anslutningarna av aluminium borstas noggrant rena med stålborste och smörjas med kontaktpasta eller vaselin. För att uppnå korrekt kontakttryck och låg resistans måste nedanstående procedur utföras. 1. Rengör kontakt- och packningsytorna noggrant. 2. Gängan på den inre anslutningen/den solida ledaren ska smörjas med vaselin eller annat smörjmedel som inte skadar transformatoroljan. 3. Smörj O-ringen innan den placeras i spåret. 4. Skruva på den yttre anslutningen och dra åt till Nm enligt fig sv, Rev. 9 15

16 2 Installation 2.7 Flänsens jordning Korrekt jordning är nödvändig. VARNING Genomföringens fläns har ett gängat hål M12. När de skruvar som håller fast genomföringen har dragits åt ska flänsen jordas. Det förhindrar elektriska urladdningar mellan genomföringsflänsen och transformatorkärlet under normala driftförhållanden. Alternativ 1 Sätt i en rikligt infettad (Mobilgrease 28 rekommenderas) spetsig stoppskruv M12 (helst rostfritt stål A4-80). Dra åt till 40 Nm, så att den går igenom färgen på transformatorkärlet och når metallen under. Detta ger elektrisk kontakt mellan genomföringen och transformatorlådan, så att de håller samma potential. Alternativ 2 Montera en flexibel ledare mellan jordningshålet M12 i genomföringens fläns och en jordanslutning på transformatorn. Smörj in skruven (Mobilgrease 28 rekommenderas) och dra åt skruven M12 i genomföringsänden till 40 Nm. Anslut ledarens andra ände till transformatorn. 2.8 Väntetid före spänningssättning VIKTIGT: Om genomföringen förvarats horisontellt måste den placeras med övre änden uppåt minst 12 timmar innan driftspänning läggs på och 24 timmar innan provspänning läggs på. Om genomföringen av misstag förvarats horisontellt mer än ett år måste den stå i vertikalt läge minst en vecka innan den spänningssätts. Viss väntetid kan vara nödvändig före spänningssättning för att förhindra överslag eller partiell urladdning på grund av luftbubblor på genomföringens yta. Välj lämplig metod nedan. Transformator fylld under vakuum Ingen väntetid är nödvändig för genomföringen. Avgasad oljefylld transformator Använd ren och torr pensel för att frigöra bubblor på ytan vid monteringen. Vänta 6 timmar före spänningssättning. Gasmättad oljefylld transformator Använd ren och torr pensel för att frigöra bubblor på ytan vid monteringen. Vänta 24 timmar före spänningssättning. Avgasad oljefylld transformator med reducerad oljenivå Vänta 24 timmar före spänningssättning efter att oljenivån återställts. För alla alternativ utom för transformator fylld under vakuum ska olja tillåtas fylla centrumröret minst till i höjd med flänsen genom att den yttre anslutningens tätningssystem lättas, så att luft slipper ut den vägen sv, Rev. 9

17 2 Installation 2.9 Rekommenderade prov före spänningssättning Nedanstående prov kan utföras för att kontrollera genomföringens isolation, tätning och strömbana. Proven ska göras efter montering men innan genomföringen ansluts till ställverkets övriga strömkretsar. 1. Täthetsprov mellan transformator och genomföringens fläns 2. Täthetsprov av genomföringens yttre anslutning. Mätning av kapacitans och tan δ. 3. Kontroll av genomgångsresistans Täthetsprov mellan transformator och genomföringens fläns Flera olika metoder kan användas och vi hänvisar till instruktioner från företaget som ansvarar för montering i fält. Till exempel kan tätningen mellan transformatorn och genomföringens fläns kontrolleras när transformatorn är oljefylld genom att man använder krita eller, ännu enklare, pappersremsor Täthetsprov av genomföringens yttre anslutning Eftersom toppanslutningen ofta är placerad över oljenivån i transformatorns expansionskärl är en läcka i den punkten mycket allvarlig, eftersom vatten kan ta komma in direkt i transformatorns isolering den vägen. Vi rekommenderar därför att ett täthetsprov görs efter monteringen, helst under både vakuum och övertryck. Flera olika metoder kan användas och vi hänvisar till instruktioner från företaget som ansvarar för montering i fält. En möjlig metod är spårgasmetoden. 1. Fyll spårgas i centrumröret innan den yttre anslutningen monteras. Transformatorns oljenivå måste vara över genomföringens nedre ände men under flänsen. 2. Öka trycket i centrumröret genom att höja oljenivån så mycket som möjligt. 3. Sök med gasdetektor (sniffer) efter läckande gas vid packningen sv, Rev. 9 17

18 2 Installation Mätning av kapacitans och tan δ Mätuttaget är inte självjordande. VARNING Eftersom C 2 oftast är relativt liten får mätuttaget aldrig ingå i en öppen krets när spänning läggs på genomföringen. Det måste alltid jordas eller anslutas till en yttre impedans. I annat fall kan genomföringen förstöras. Rekommenderad högsta spänning för C 1 är 10 kv och för C V. VIKTIGT: Packningen ska alltid vara på plats och kupolmuttern åtdragen när mätuttaget inte används, för att förhindra att damm eller vatten tränger in i mätuttaget. Efter montering bör kapacitansen mätas. Anslut en mätbrygga mellan den yttre anslutningen och mätuttaget med en ledare Ø 4 mm eller ABB:s mätuttagsadapter U. Tack vare genomföringens isolerade mättuttag kan detta göras utan att genomföringen demonteras från transformatorn (se fig. 2). Mer information finns i produktinformation , Bushing diagnostics and conditioning. När genomföringen är spänningslös och inte ansluten kan mätuttagets lock tas bort. Mätutrustningen ansluts till mätuttaget och mätningens spänningskälla till genomföringens anslutning. Kapacitansen C 1 mellan centrumröret och mätuttaget, samt kapacitansen C 2 mellan mätuttaget och jord, anges på märkskylten. Nominell kapacitans C 1 för de olika genomföringstyperna anges i tabell 3. C 2 är i högsta grad beroende av de omgivande delarna inuti transformatorn och det är inte möjligt att ange ett nominellt värde som gäller för alla driftsituationer sv, Rev. 9

19 2 Installation Tabell 3. Nominella kapacitanser i pf (tillverkningstoleranser för C 1 är ± 10 %). Typ Artikelnummer Nominell kapacitans (pf) LF 123 C 1 C 2 GOB , 014, 171, , 016, 173, , , , 084, 175, , GOB , 026, 177, , 028, 179, , 090, 181, GOB , 038, 183, , 040, 185, , , , 096, 187, , GOB , 050, 145, , 052, 147, , 054, 149, GOB , 189, , 190, , 191, , , , GOB , , , GOB , , , GOB sv, Rev. 9 19

20 2 Installation Förlustfaktorn varierar med genomföringskroppens temperatur och mätvärdena ska därför multipliceras med den korrektionsfaktor (multiplikator) som anges i tabell 4. Tabell 4. Förlustfaktorns variation som funktion av temperaturen. Genomföringstemperatur ( C) Korrektionsfaktor till 20 C 0-2 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , Kontroll av genomgångsresistans Denna metod kan användas för att upptäcka mycket stora fel i strömbanan, såsom avbrott. Den kan inte användas för diagnostik. Vilken metod som används för att mäta genomgångsresistansen beror på transformatorns konstruktion. Allmänt gäller att en ström läggs på från genomföring till genomföring. Spänningsfallet från yttre anslutning till yttre anslutning mäts. Resistansen beräknas med hjälp av Ohms lag, U = R I. (U = uppmätt spänningsfall; I = genomgångsström; R = total resistans i kretsen) Den totala genomgångsresistansen är summan av transformatorlindningens resistans, ledarens resistans och genomföringens lednings- och kontaktresistans. Ytterligare resistans från genomföringens ledare ska inte vara mer än 150 mω. Eftersom genomgångsresistansen i högspänningslindningen på en typisk krafttransformator är i storleksordningen 0,1-1 Ω, är detta en mycket grov metod. Otillräcklig kontakt kan bara upptäckas genom noggrann mätning över varje anslutningspunkt, eller genom mätning av temperaturstegring under drift med hjälp av värmekamera sv, Rev. 9

21 3 Underhåll 3 Underhåll GOB-genomföringarna är underhållsfria. För genomföringar med oljenivåglas bör oljenivån antecknas vid normala rutininspektioner av anläggningen. FARA Inget arbete får utföras på genomföringen när den är spänningssatt eller om den inte är jordad. 3.1 Rekommenderat underhåll och övervakning 1. Rengöring av isolantens yta 2. Mätning av kapacitans och tan δ 3. Värmekamera för kontroll av lokal överhettning av anslutningar 4. Läckagekontroll 5. Kontroll och justering av oljenivån Rengöring av isolantens yta VIKTIGT: Undvik lösningsmedel på genomföringens tätningar och på porslinsskarvar. Vid kraftig nedsmutsning kan det bli nödvändigt att rengöra porslinsisolantens yta. Spola med vatten eller torka med fuktig trasa. Vid behov kan etanol eller etylacetat användas Mätning av kapacitans och tan δ Se kapitel 2 Installation Värmekamera för kontroll av lokal överhettning av anslutningar Vid maximal nominell spänning är temperaturen hos genomföringens yttre anslutning normalt cirka 35 till 45 C högre än omgivningstemperaturen. Väsentligt högre temperaturer, speciellt vid lägre strömbelastning, kan vara ett tecken på dålig kontakt sv, Rev. 9 21

22 3 Underhåll Läckagekontroll Kontrollera visuellt att inga läckor finns, i samband med normal övervakning av stationen Kontroll och justering av oljenivån VIKTIGT: Oljeprovtagning och analys av gas löst i olja. Normalt rekommenderar vi inte att oljeprov tas eller att våra genomföringar öppnas. Genomföringen är förseglad och täthetsprovad vid tillverkning. Genomföringen måste öppnas vid oljeprovtagning. Detta medför risk för felaktig försegling efter avslutad provtagning. Ibland kan dock oljeprov, gasanalys eller oljenivåkontroll behöva utföras, om det finns ett känt problem, till exempel kapacitans över C 1 eller synligt läckage. Beställ i så fall produktinformation , Bushing diagnostics and conditioning. För genomföringar med ett oljenivåglas ska oljenivån vara mitt i glaset vid 20 C. Oljenivån ändras cirka 3 mm per 10 C. GOB 750 och 1050 har två oljenivåglas och vid 20 C ska oljenivån vara vid nivåpluggen mellan de två glasen. Oljenivån ändras cirka 6 mm per 10 C. Oljenivån i genomföringar utan oljenivåglas kan kontrolleras vid det ena av de två oljefyllningshålen i den övre änden. Använd en ren och torr mätsticka. Det ena hålet har en gummiplugg, som kan tryckas ned i genomföringen för kontroll av oljenivå. Korrekt oljenivå framgår av tabell 5. För genomföringar monterade i vinkel kan kontroll behöva utföras vid båda hålen och medelvärde beräknas. Om oljenivån är för hög kan olja sugas ut med en klen slang. Om oljenivån är för låg ska ren och torr transformatorolja fyllas på. Oljefyllning får göras endast när genomföringens temperatur är mellan 5 och 35 C. Tätningspluggen bör förses med en ny tätning efter kontrollen. Tätningspluggen ska dras åt till 20 Nm. Mer information om oljeprovtagning finns i produktinformationen Genomföringen kan fyllas på med tillgänglig ren och torr transformatorolja. Tabell 5. Oljenivå för genomföringar utan oljenivåglas Typ OB Oljenivå A mm vid 20 ±10 C Oljenivåförändring i mm/10 C Fig. 1a Fig. 1b (genomföring vertikal) ±8 165 ± ±8 165 ± ±8 165 ± ±8 165 ± ± ± ± ± ± ± sv, Rev. 9

23 3 Underhåll Demontering av horisontellt monterade genomföringar När en genomföring demonteras från transformatorn är den helt fylld med olja. Tappa ur en liten mängd olja och täta flänshålet med en packning och täck med platta eller plugg. Placera genomföringen vertikalt och justera oljenivån enligt Skrotning Genomföringen består av nedanstående material. -- Ledare av koppar eller låglegerat aluminium. -- Anslutningar av koppar, mässing eller låglegerat aluminium kan vara pläterade med till exempel silver, tenn, guld eller nickel med skikttjocklek upp till 20 μm. -- Transformatorolja enligt IEC 60296, klass Kondensatorkropp impregnerad med transformatorolja, av papper och 1 % aluminiumfolie. -- Centrumröret, kring vilket kondensatorkroppen är lindad, består av aluminiumlegering. -- Toppbricka, toppkärl, fläns, toppmutter, flänsförlängning och ändskärmkropp består av aluminiumlegeringar. -- Tryckring för oljenivåglas och mätuttagets lock för tidigare konstruktion består av pläterad mässing. Mätuttag av ny konstruktion består av rostfritt stål. -- Prismaglas består av glas. -- Isolanter består av kvarts- eller aluminiumsilikatbaserat porslin sv, Rev. 9 23

24 ABB AB Components Besöksadress Lyviksvägen 10 Postadress: SE Ludvika Tel Fax E-post: sv, Rev. 9,

Transformatorgenomföringar, typ GSA-OA Installations- och underhållsanvisning

Transformatorgenomföringar, typ GSA-OA Installations- och underhållsanvisning 2750 515-115 sv, Rev. 2 Transformatorgenomföringar, typ GSA-OA Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje

Läs mer

Transformatorgenomföringar, typ GOH Installations- och underhållsanvisning

Transformatorgenomföringar, typ GOH Installations- och underhållsanvisning 2750 515-85 sv, Rev. 8 Transformatorgenomföringar, typ GOH Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part

Läs mer

Väggenomföring, typ GOEL. Installations- och underhållsanvisning

Väggenomföring, typ GOEL. Installations- och underhållsanvisning Väggenomföring, typ GOEL Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part eller användas för något icke

Läs mer

Transformatorgenomföringar, typ GOEK Installations- och underhållsanvisning

Transformatorgenomföringar, typ GOEK Installations- och underhållsanvisning Transformatorgenomföringar, typ GOEK Installations- och underhållsanvisning 2750 515-116 sv, Rev. 3, 2005-05-15 Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges

Läs mer

sv, Rev. 11, Transformatorgenomföringar, typ GOE och GOE(2) Installations- och underhållsanvisning

sv, Rev. 11, Transformatorgenomföringar, typ GOE och GOE(2) Installations- och underhållsanvisning 2750 515-1 sv, Rev. 11, 2006-12-15 Transformatorgenomföringar, typ GOE och GOE(2) Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet

Läs mer

Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning

Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning 2770 501-8 sv, Rev. 3 Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part eller

Läs mer

Lindningskopplare, typ UZE och UZF med motormanöverdon, typ BUF 3 Installations- och drifttagningsanvisning

Lindningskopplare, typ UZE och UZF med motormanöverdon, typ BUF 3 Installations- och drifttagningsanvisning Lindningskopplare, typ UZE och UZF med motormanöverdon, typ BUF 3 Installations- och drifttagningsanvisning 1ZSE 5492-115 sv, Rev. 4, 1997-10-30 Denna handling får ej utan vårt medgivande kopieras. Den

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning

Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning 2770 501-6 sv, Rev. 5 Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk NX Combi givare Installation och användarmanual Sea Data Set 1 1 Sea Data Set 1 Edition: April 2007 2 Sea Data Set 1 1 Registrera produkten... 3 2 Installation... 3 2.1 Installation av Akterspegelsgivaren...

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30 Bruksanvisning kulventil VM 4095-4096 Serie 30 3-vägs kulventil i flänsat utförande, med fullt genomlopp, ansättningsbar packbox och bottenlagrad kula för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A 130404_130404:1 393 56 KALMAR, Sweden Standardkomponenter Klämarm Klämningshuvud Klämarm Frigöringsposition Arbetsposition Greppverktyg Sänkskruv/Fixeringsskruv

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Universal Max. Information & Installationsanvisning

Universal Max. Information & Installationsanvisning Universal Max Information & Installationsanvisning INFORMATION OM INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE 1. Skorstenens diameter samt höjd skall överensstämma med kraven som eldstaden den anslutits till kräver. 2.

Läs mer

ProMinent. Driftinstruktion Omrörare

ProMinent. Driftinstruktion Omrörare Driftinstruktion Alla former av återgivning får endast ske medtillverkarens tillstånd.. ProMinent DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Var vänlig läs igenom driftinstruktionen helt före idrifttagning av denna

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Bruksanvisning NAF Duball DL kulventiler FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Installation Drift Underhåll Experience In Motion Innehåll SÄKERHET 3 1 Allmänt 3 2 Lyftning 4 3 Ankomstkontroll 4 4 Installation 4 5

Läs mer

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER IA 2025 tredelad kulventil i syrafast stål med gängändar IA 2026 tredelad kulventil i syrafast stål med svetsändar IA 2030 tredelad

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning SolarMagic placerings- och monteringsanvisning September 2015 www.solarmagic.fi Den här monteringsanvisningen visar olika alternativa sätt att montera SolarMagic för att få ut största möjliga effekt. Enda

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

Lindningskopplare, typ UC med motormanöverdon, typ BUE och BUL

Lindningskopplare, typ UC med motormanöverdon, typ BUE och BUL Lindningskopplare, typ UC med motormanöverdon, typ BUE och BUL Reservdelslista 1ZSE 5492-133 sv, Rev. 3, 2004-04-15 Denna handling får ej utan vårt medgivande kopieras. Den får ej heller delgivas annan

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Snappy VX Montageanvisning

Snappy VX Montageanvisning Snappy VX Montageanvisning BETECKNING: SNAPPY 300 EN 1004 3 8/8 XXXD Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144204 daterat den 8:e Maj CEN-beteckning för denna bruksanvisning EN 1298

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

INSTRUKTION 1 NOLLPUNKTSREAKTOR

INSTRUKTION 1 NOLLPUNKTSREAKTOR OLJA TILL N Page: 1/5 1. Generellt Alla nollpunktsreaktorer tillverkade av EGE är fyllda med olja vid leverans, förutom ett fåtal större modeller (t.ex. modellerna ASR6.3, ASR 10V, ZTC4000 a ZTC5000).

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Bruksanvisning och underhåll instruktioner Perrot Magnetventil MVR 3 "

Bruksanvisning och underhåll instruktioner Perrot Magnetventil MVR 3 Bruksanvisning och underhåll instruktioner Perrot Magnetventil MVR 3 " 1 Innehåll: 1. Allmänna 2. Säkerhet 3. Driftuppgifter / tryck släpp 4. Installation 5. Drifttagning 6. Underhåll 7. Felsökning 8.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning

BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning Varnings- och farosymboler Varnings- och farosymboler följer definitionerna i ANSI Z535.6-2006. Hänvisningar och tecken har följande betydelser: Varning

Läs mer

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR SNABB och ENKEL MONTERING Monteringsanvisning FLEXY Steens Mekaniska har lång erfarenhet och stora kunskaper om byggbranschen

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv 2/12 CJWH11.24 PEM1840SWE 2015-09 OBS! Läs montageanvisningen noggrant före arbetet

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1743SWE SVENSKA

MONTAGEANVISNING PEM1743SWE SVENSKA MONTAGEANVISNING PEM1743SWE 2015-08 SVENSKA BERÖRINGSSÄKERT PARALLELL DON 630 A FÖR 1-LEDAR PEX ISOLERAD KABEL Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv INOM OCH UTOMHUS AVSLUT 2/10 PEM1743SWE

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Manual Magnefix MD4. Innehåll

Manual Magnefix MD4. Innehåll Manual Magnefix MD4 Innehåll 1. Manual Magnefix MD4 (3bl. 120912) 2. Broschyr (Magnefix S02.12) 3. Kabelanslutning (4 bl. 120912) 4. Säkringsinformation 12 och 24 kv (2bl. 120912) 5. Spänningsmätning (1bl.

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning BT BLASTER Luftkanon fylls med tryckluft upp till 10 bars tryck via en 3/2-vägs ventil och en snabbtömningsventil. Membranet i snabbtömningsventilen stänger 3/4" avluftningen. Luften

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

Installationsinstruktion

Installationsinstruktion SAVE VTR 300/500 Dokument översatt från engelska 2087111-SE 2014-02-14 Innehåll 1 Byte av elvärmebatteri... 1 1.1 Öppna frontluckan... 1 1.2 Ta ut elvärmebatteriet... 1 1.3 Montera vattenvärmebatteriet...

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

LAGERSKYDD. Lagerskydd. Garlock Guardian metalliska lagerskydd

LAGERSKYDD. Lagerskydd. Garlock Guardian metalliska lagerskydd 164 Lagerskydd Allmänt om lagerskydd Lagerskydd är den gemensamma benämningen på olika former av kontaktlösa tätningar för lagerhus. Inom gruppen ryms tätningar som baseras på labyrintteknologi. Denna

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande

Läs mer

210 manual.pdf Tables 4

210 manual.pdf Tables 4 1 Illustrations 2 Tables 3 Tables 4 Tables 5 Tables 6 Tables English... 8 Svenska... 19 Norsk... 25 Dansk... 29 Suomi... 37 Deutsch... 44 Netherlands... 52 Français... 60 Italiano... 68 Español... 76 Português...

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E Golvvärme för (k)alla golv Installationsanvisning värmefolie 230V ALLECO G O L V V Ä R M E tfn: 0522-124 00 fax: 0522-124 50 info@alleco.se www.alleco.se Version 1.0 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER För att uppnå bästa möjliga funktion är kvaliteten på monteringen in i byggnationen av största vikt. Läs därför igenom monteringsanvisningarna innan monteringen påbörjas,

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL...

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL... STIGA PARK COMPACT MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING GUIDA DI MONTAGGIO GUÍA DE INSTALACIÓN

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

Monteringsanvisning. Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning. Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta Hoval Enventus.

Läs mer

MONTERING & INSTALLATION

MONTERING & INSTALLATION REC EASY Systemskorsten utan klämband och pannkitt MONTERING & INSTALLATION För fastbränsle Inga klämband eller pannkitt Schaktfri även i halvisolerat utförande Snabb och enkel montering Säker inga värmebryggor

Läs mer