Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demohandledning från Scandinavian PC Systems"

Transkript

1 från Scandinavian PC Systems 2004/2005 Den nya generationens skatteprogram ingår i en serie administrativa program från SPCS som nu utvecklas för att medge full integration mellan de olika programmen. Detta gör att dubbelarbete och felkällor elimineras samtidigt som du sparar värdefull tid. När du väljer får du den nya generationens skatteprogram, där allt fler uppgifter som ska lämnas i deklarationen enkelt kan hämtas från andra SPCS-program, exempelvis bokförings- och bokslutsprogram. När du väljer får du ett helt komplett och proffsigt skatteprogram på en gång - och dessutom till ett pris som tål varje jämförelse. Du behöver inte fundera över vilka programdelar som ska finnas med i ditt skatteprogram. I ingår allt. I programmet hittar du: Fullständig skatteplanering som ger viktiga besked året om. Preliminärdeklarationer med skatteberäkning. Avancerad kalkyl för utdelning och försäljning i fåmansbolag med överföring till K10, och Uttagsanalys med förslag till lön och utdelning för ägare av fåmansbolag. Beräkning av historiska utdelningsutrymmen i fåmansbolag. Utökad bilkalkyl med jämförelse mellan leasing och köp. Resultatplanering och inkomstanalys för enskild firma => med överföring till N1/ N2 och N6. Kalkyl för delägare i handelsbolag med resultatplanering samt överföring till blankett N3A. Kalkyl för företagares trygghet. Kalkyl för företagares förmåner. Bostadsförsäljningskalkyl för privata fastigheter och bostadsrätter med överföring till K5/K6/2252. Kalkyl för slutredovisning av uppskovsavdrag. Kalkyl för försäljning av näringsfastighet med överföring till K7 och beräkning av återläggning. Kalkyl för delavyttring av privat- och näringsfastighet. Kalkyl för ökade levnadskostnader i näringsverksamhet

2 Kalkyl för skattefri sjukvård och skattefri datorförmån Kalkyl för företagares ålderspension Kalkyl för sparande och låneberäkning Bokalkyl och familjebudget Resultatplanering för aktiebolag taxeringen 2006 Blankett för bouppteckning (4600 och 4600a) Alla Skatteverkets deklarationsblanketter Avskrivnings- och beräkningsbilagor Kontrolluppgiftsblanketter Beräkning av kostnadsränta och överskottsränta på slutlig skatt Deklarationskontroll med flera kategorier och utförlig förklaringstext Kontantberäkning för företagare med firma/handelsbolag Avräkning av utländsk skatt Avancerad SIE-import av bokföringsuppgifter och uppgifter från förra årets deklarationer (SRU) Export av deklarationsuppgifter till diskett (SRU-export) och till sändprogrammet ELDA Personanpassade skatteråd och skatteanalyser Aktiehanterare som håller koll på skattepliktig kapitalvinst/kapitalförlust på gjorda affärer. som via portföljanalysen visar den kvittningsbara situationen. som för in dina transaktioner på rätt ställe på blankett K4, K4A. som hanterar andelsbyten och framskjuten beskattning. som hjälper dig att hålla reda på aktier i olika depåer och depåsammanslagningar. ger möjlighet till löpande uppdatering av aktie- och fondkurser via internet. larm och bevakning anpassad för aktiebolag och brutna räkenskapsår. Pdf-filer för utskrifter eller för e-post direkt från skatteprogrammet A3-utskrift i färg (gäller huvudblanketterna) Skatteuträkning på engelska Blanketthanterare och blankettguide Omfattande hjälptexter och informationsbank Skatteverkets skatte- och deklarationsbroschyrer Skatteverkets blankettupplysningar, rekommendationer och föreskrifter 2

3 SPCS Klient kan kopplas till Via SPCS Klient får du möjlighet till en fullständig samordning och kontroll av arbetet med dina klienter. I SPCS Klient finns alla dina användare och klienter. Det är därifrån du sedan väljer vilken klient och vilket program du vill arbeta med. Där finns också klientens basuppgifter och uppföljning av arbetet i de olika programmen, t ex om deklarationen för en viss klient är inlämnad eller om bokslutet är färdigt. Läs mer om programmet på Demohandledning I den här demohandledningen får du en mycket koncentrerad beskrivning av de olika programdelarna i. Systemkrav Dator: Pentium 166-processor eller bättre med cd-läsare. Operativsystem: Windows 98/ME, NT 4.0, 2000 och XP. Internet Explorer 5.0 eller senare installerat Hårddisk: Minst 30 MB ledigt utrymme behövs för installationen. Ytterligare utrymme behövs under användandet av programmet. Bildskärmsupplösning: Minst 800 x 600. (1024 x 768 rekommenderas). Minst 256 färger (fler rekommenderas). Arbetsminne: Skatteprogrammet fungerar om din dator har minst 64 MB arbetsminne. Som regel får du en snabbare dator ju mer arbetsminne du har. Begränsningar i demoversionen Du kan inte skapa nya skattfiler, utan måste utgå från de demofiler som finns med Du kan inte ändra grunduppgifter eller skatteinställningar (personuppgifter och kommun/församling). Utskrifterna är märkta med DEMOUTSKRIFT. Du kan inte välja menyvalet Hjälp - Dokumentarkivet. Du kan skapa upp till 10 värdepapper. (begränsning). Du kan inte uppdatera börskurser, nybilspriser, kommunalskattesatser eller program via internet. Du kan inte importera/exportera depåer i Aktiehanteraren. Du kan inte skapa fler depåer. Du kan inte importera skattfiler från föregående år. Du kan inte exportera SRU-filer. Före installation av fullständig programversion Obs! Om du köper en skarp version bör du avinstallera demoversionen innan du installerar den fullständiga versionen. Detta gör du via Start - Inställningar - Kontrollpanelen - Lägg till/ta bort program. 3

4 Snabbguide Översiktsbild Översiktsbilden visar hur de olika programdelarna i skatteprogrammet hänger ihop och kan kopplas samman. Programdelarna Aktiehanterare och Kalkyler kan överföra värden till Skatteplanering. Kalkyldelen kan även baseras på skatteplaneringens värden, utan att överföra värden till Skatteplanering. Kalkylerna kan dessutom användas helt fristående och då med schablonberäkning av olika skatteeffekter. Programdelarna Kalkyler, Aktiehanterare och Skatteplanering kan gemensamt överföras till Deklaration. Respektive programdel kan även överföras helt separat. 4

5 Bästa sättet att använda SPCS Skatteprogram 1. Starta SPCS Skatteprogram Det första som visas när du startar skatteprogrammet är en internetbaserad informationskanal där du får direktkontakt med SPCS och omvärlden. Här ger vi dig viktiga ekonomiska och juridiska nyheter som du behöver som programanvändare. Dessutom får du tips, råd och supportinformation för skatteprogrammet. På det viset håller du dig hela tiden informerad och uppdaterad. Klicka på Ny. Välj vilken typ av person du vill arbeta med, fysisk person eller juridisk person. Klicka på Nästa och ange namn, personnummer, adressuppgifter kommuntillhörighet etc. Gå vidare till programmets Startsida med knappen Nästa. 2. Startsida (F2) På startsidan visas viktiga basuppgifter om skattefilen. Därifrån kan du enkelt förflytta dig till Grunduppgifter och till de fyra programdelarna Skatteplanering, Kalkyler, Aktiehanterare och Deklaration. 3. Skatteplanering Börja med programdelen Skatteplanering och fyll i dina uppgifter för Förflytta dig på sidorna med hjälp av knapparna Nästa/Föregående (eller använd F4/F3). Titta igenom programmets Råd/Analyser och gör eventuella korrigeringar. Kontrollera resultatet på sidan Skatteuträkning och Kvarskatt/Överskott. 4. Aktuella kalkyler Gå till programdelen Kalkyler om du t ex sålt en fastighet eller vill göra en Bilkalkyl. Kalkylernas resultat kan föras över till Skatteplanering. 5. Använd Aktiehanteraren Har du köpt eller sålt värdepapper använder du programdelen Aktiehanterare. Aktieoch fondkurser kan du enkelt regelbundet uppdatera via internet. 6. Överför till deklaration När det är deklarationsdags klickar du på knappen Överför till deklarationen och överför önskade uppgifter till Deklaration. 7. Komplettera och kontrollera deklaration Gå igenom deklarationen och se efter om du måste komplettera med uppgifter. Använd programmets Deklarationskontroll för att se Fel, Varningar och Tips. 8. Utskriftscentralen När blanketterna är kompletta kan du skriva ut dem direkt på skrivaren. För huvudblanketterna gäller särskilda regler. Se programmets informationsbank. 5

6 Programdelen - Skatteplanering Med hjälp av skatteplaneringsdelen för privatpersoner kan deklarationen förberedas samtidigt som olika situationer kan jämföras för att visa hur skatten slår och hur man gör för att sänka skatten. En mängd råd och analyser ges automatiskt med hänsyn till inmatade uppgifter. Du kan koppla ihop programmets kalkyler med skatteplaneringen, så att uppgifter kontinuerligt hämtas från kalkylerna in till skatteplaneringens olika sidor. Uppgifter som skrivits in i skatteplanering kan enkelt överföras till deklarationsblanketterna. Välj skatteplaneringsår På förstasidan i programdelen för skatteplanering väljer du inkomstår och alternativ som du ska arbeta med. Om du skapat en skattefil för två personer måste du även välja vilken av personerna som du ska arbeta med. Valen kan du göra överst på förstasidan i Skatteplanering eller genom att markera ett alternativ uppe till höger i Skatteplanering. Både i rubriken i navigeringsträdet och uppe till höger på skärmen visas hela tiden vilket alternativ som du arbetar med. Programmet låter dig arbeta med skatteplaneringens alternativ 1 för det första inkomståret (2004 i årets program), om du inte själv valt att arbeta med något annat alternativ. 6

7 Bestäm utseende på Översikt När du arbetar med inmatning av uppgifter i Skatteplanering visas navigeringsträdet till vänster och de olika sidorna i skatteplaneringen till höger på skärmen. Om du går till skatteplaneringens Översikt visas en sammanfattande bild över valda alternativ med belopp från de olika sidor där du matat in uppgifter. Översikten av inmatade värden i valda alternativ i skatteplaneringsdelen nås via knappen Översikt längst ned i fönstret eller genom att markera raden Översikt i navigeringsträdet. När du arbetar i skatteplaneringen kommer du även till Översikt med tangenten F5. Du kan själv bestämma hur många alternativ som ska visas i Översikt och vilka inkomstår dessa ska omfatta. Programmets grundförslag är visning av en kolumn per inkomstår och person i översikten. Egna inställningar av utseendet på översikten sker i avsnittet Välj alternativ och inkomstår som kommer upp på skärmen när du klickar på knappen Välj på sidan Översikt. Du når även avsnittet för att välja innehåll i Översikt från sidorna för Skatteuträkning respektive Kvarskatt/överskott. I det avsnitt som visas ovan kan du välja vilka år och vilka alternativ som ska visas i Översikt. Du kan välja att enbart visa ett enda alternativ per person. Högst fyra kolumner kan visas i Översikt vilket ger följande maximala möjligheter: En person: Ett alternativ för 2004 och 2005 kan jämföras med ett annat alternativ för båda åren. Två personer: Ett alternativ för 2004 per person kan jämföras med ett alternativ för 2005 per person. 7

8 Kopiering av alternativ Du har möjlighet att kopiera uppgifter från ett alternativ till ett annat. Du använder då funktionen Kopiera mellan olika alternativ som du når via en länk på skatteplaneringens förstasida liksom från sidan Översikt. Du når också funktionen via en ikon för kopiering som finns till vänster om Rådknappen uppe till höger på sidan och kan dessutom även använda menyvalet Kommando - Kopiera alternativ. Här har du även möjlighet att kopiera endast ledtexter till ett annat alternativ eller år. Inmatning av uppgifter Från skatteplaneringens förstasida kan du enkelt lämna nödvändiga uppgifter genom att bläddra dig igenom skatteplaneringens olika sidor. När du är klar med en sida klickar du bara på knappen Nästa som finns nedtill på sidan. Vill du hoppa tillbaka förflyttas du till föregående sida med knappen Föregående. Du kan även förflytta dig mellan sidorna genom att klicka på en gren i navigeringsträdet till vänster eller på en rad i skatteplaneringens Översikt. Sidorna i skatteplaneringen har en motsvarighet på blanketten för den nya inkomstdeklarationen och finns för följande rubriker: - Lön, ersättning m.m. - Tjänstebilar - Avdrag - inkomst av tjänst - Pension - Allmänna avdrag - Näringsverksamhet - Inkomsträntor och värdepapper m.m. - Utgiftsräntor, skulder m.m. - Hyresinkomster - Kapitalvinst/förlust - Fastigheter/bostadsrätter - Förmögenhet Råd och analyser Med hänsyn till de uppgifter som skrivs in, ger programmet råd och analyser som är skräddarsydda efter den aktuella situationen i varje alternativ. Dessa råd finns under Råd-menyn. Följande typer av råd och analyser finns: Skatteråd Skatteplaneringsråd ges utifrån inskrivna siffror. Råd-knappen upptill i fönstret till höger blinkar om något råd är aktuellt för det alternativ du arbetar med. Du kan läsa råden på skärmen eller skriva ut dem när som helst under arbetets gång. Vill du inte att Råd-knappen ska blinka kan funktionen stängas av via menyvalet Arkiv - Programinställningar. 8

9 När du är klar med dina inmatningar och vill spara dessa, får du ännu en möjlighet att titta på eller skriva ut de råd som fortfarande är aktuella. De flesta skatteråd visar på effekter och föreslår åtgärder inom skattesystemet. En annan grupp råd ges med utgångspunkt från reglerna i pensionssystemet. I speciella fall kan råden vid samma inkomstförhållanden därför bli motstridiga - ett råd kan föreslå att inkomsten bör ökas för att få bästa möjliga pensionsutfall, medan ett annat råd föreslår att inkomsten ska sänkas för att undvika den högsta marginalskatten. I dessa situationer får du själv avgöra om skatten eller pensionen ska prioriteras. Placeringsråd Den som har kapitalinkomster över 500 kr får här råd om hur man bäst placerar sina sparpengar. Analyser Analyser av marginalskatt, avdragseffekter, jämkning, sjukpenning, pensionseffekter m m finns under denna rubrik. Boråd Här ges råd som har med boendekalkylen att göra - om hur kostnaderna för boendet kan sänkas. Programdelen - Kalkyler Programmet har flera kalkyler som hjälper dig i olika situationer. Bilkalkylen beräknar om det lönar sig bäst med en tjänstebil eller privatbil. I Bostadskalkylen får du besked om vad kostnaden och skatten är för egna bostäder eller sådana som du funderar på att köpa. I dessa situationer kan det också vara användbart att utnyttja programmets Sparkalkyl eller Lånekalkyl. Här finns även avancerade kalkyler som visar hur inkomsten bäst ska planeras i enskild firma, delägare i handelsbolag och fåmansbolag. Du kan även beräkna bästa metoden för avdrag för ökade levnadskostnader i näringsverksamhet. I Budgetdelen får du grepp om hela ekonomin och en jämförelse med Konsumentverkets normer. Bostadsförsäljningsdelen räknar snabbt ut skatten för den som funderar på att sälja villan eller bostadsrätten. Kalkylen Slutredovisning av uppskovsavdrag använder du när du skall slutredovisa ett preliminärt uppskovsavdrag som du fått föregående år vid försäljningen av den gamla bostaden. Det finns även kalkyler för att beräkna Skattefri datorförmån samt Skattefri förmån av sjukvård. Kalkyl för företagares förmåner kan användas både av företagare och vanliga anställda för att få tips om gynnsamma förmåner. Visar vilka olika typer av skattefria respektive lågt beskattade förmåner som kan ges från en arbetsgivare (företag) och vad den enskilde i genomsnitt brukar tjäna på att få respektive typ av förmån jämfört med att betala själv. Med kalkylen för företagares trygghet kan en företagare från det år denne fyller 30 år kunna beräkna storleken på sjukersättning (f.d. förtidspension) om företagaren blir helt arbetsoförmögen. I kalkylen ges även en analys över bra möjligheter att på frivillig väg förbättra sitt och familjens skydd mot katastrofer. 9

10 Här visas exempel för enskild firma. Skapa kalkyl för näringsverksamhet - Enskild firma I 2004/2005 kan du skapa en kalkyl för att registrera uppgifter för en näringsverksamhet. 1. För att skapa en kalkyl för näringsverksamheten väljer du Arbeta med - Kalkyler eller klickar du på Kalkyler som finns ovanför navigeringsträdet. 2. Skapa ny kalkyl genom att klicka på Skapa 3. Nu markerar du Näringsverksamhet (Firma/HB) samt väljer inkomstår och person för kalkylen. Därefter klickar du på OK. 4. Här anger du ett namn på kalkylen, exempelvis företagets namn, samt markerar om kalkylen ska göras för enskild firma och/eller handelsbolag. Du kan även välja om uppgifterna i näringsverksamheten ska föras över till skatteplanering och hur skatteberäkningen ska gå till. I exemplet utgår vi från att kalkylen bara ska göras för en enskild firma. Därefter går du igenom de olika stegen i kalkylen för att registrera de uppgifter som är aktuella för företaget. Du kan antingen klicka direkt på den sida du vill arbeta med i navigeringsträdet till vänster eller använda dig av Nästa och Föregående som finns längst ner till höger på sidan. Välj Nästa. 5. Här ska du ange om näringsverksamheten drivs aktivt eller passivt, hur momsen ska redovisas samt uppgifter om kalenderår/räkenskapsår. På denna sida kan du även ange uppgifter gällande verksamhetens art och antal arbetade timmar. Välj Nästa. 6. Här kan du dels hämta ingående värden från föregående års kalkyl eller från N1/ N6 eller N2/N6, och dels importera utgående värden från firmans bokföring. För att kunna importera från bokföringen måste du ha exporterat en sie-fil från bokföringsprogrammet. Välj Nästa. 10

11 7. När du lämnat alla uppgifter visas resultatet av inkomstberäkningen för enskild firma och här finns även kalkylens funktioner för Resultatplanering och Inkomstanalys. För att överföra uppgifterna om näringsverksamheten till deklarationen kan du antingen välja Kommando - Överför till deklarationen eller klicka på Överför till deklaration på Förstasida kalkyler. Programdelen - Aktiehanteraren I Aktiehanteraren kan du registrera aktiehändelser och överföra uppgifter till skatteprogrammets deklarationsdel och skatteplaneringsdel. Du hittar Aktiehanteraren antingen genom att välja Arbeta med - Aktiehanterare eller genom att klicka på knappen Aktiehanterare. Du kommer då till Förstasida aktiehanterare. För att komma vidare till aktieportfölj klickar du på Visa portfölj. Vill du skapa en ny aktie kan du klicka på Ny. I aktiehanterarens förstasida kan du även koppla uppgifterna du registrerar i aktiehanteraren direkt till skatteplaneringen. I rutan Överför till skatteplaneringen markerar du i så fall till vilket alternativ du vill att överföring ska ske. Markera även depåsammanslagning. 11

12 Obs! Aktiehanteraren hanterar inte optioner eller blankning. Skapa nya värdepapper Om du på aktiehanterarens förstasida klickar på Ny kommer du direkt in i Aktiehändelser där du ska registrera dina värdepapper. Om du istället går in via knappen Visa portfölj måste du, för att komma in i Aktiehändelser, klicka på Ny som finns uppe till höger i Aktieportföljen. Här kan du välja mellan Börsaktier, Fonder och Övriga värdepapper. Om du väljer alternativet Börsaktier visas alla aktier som finns på A- och O-listan, samt aktier som är noterade på NGM, Nya marknaden och Aktietorget. Väljer du alternativet Fonder visas de vanligaste fonderna. Vill du skapa andra värdepapper, exempelvis en teckningsrätt, väljer du alternativet Övriga. Detta alternativ kan du också välja om du saknar en aktie eller en fond i listan över börsaktier respektive fonder. När du har listan med börsaktier eller fonder på skärmen dubbelklickar du på den aktie eller den fond som du har köpt, eller markerar den och klickar på OK. Du kommer nu in till sidan Aktiehändelser där du ska registrera de händelser som skett på det skapade värdepappret. 12

13 Registrera händelser 1. Du matar in en händelse i Händelser genom att först ange datum för när händelsen ägde rum. 2. I kolumnen Händelse ska du ange vilken händelse som har ägt rum, exempelvis ett köp. Genom att klicka i fältet får du upp en lista på de händelser som är möjliga att välja. Om du vill ha en beskrivning av respektive händelse kan du trycka på tangenten F1 när du står i detta fält. 3. Ange hur många aktier som berörs av händelsen i fältet Antal och vilken anskaffningsutgift/st alternativt försäljningspris/st de har i fältet Per st. Vad gäller courtage är det den transaktionsavgift som du i många fall får betala till den som har skött händelsen, t ex din bank. Slutligen räknar programmet själv ut det sammanlagda beloppet för transaktionen. 4. När du har registrerat dina händelser för det aktuella värdepappret kan du antingen klicka på Ny, uppe till höger för att skapa ett nytt värdepapper eller klicka på Aktieportfölj, längst ner på sidan, för att komma tillbaka till din aktieportfölj. Du kan även klicka på Aktieportfölj i trädstrukturen för att komma tillbaka till listan över de värdepapper som du har skapat. 5. Om du vill bläddra mellan olika värdepapper kan du antingen klicka på värdepappret i trädstrukturen eller använda dig av Nästa och Föregående som finns längst ner på sidan Händelser. 6. Vill du lägga in ytterligare händelser på en aktie som redan finns i din portfölj kan du antingen dubbelklicka på den eller markera den och klicka på Ändra. Du kan även klicka på värdepappret i trädstrukturen. 7. Har du fått utdelning matar du in det i en underdialog på sidan Händelser för respektive värdepapper. Överför till deklaration 1. För att överföra uppgifter i aktiehanteraren till deklarationen klickar du på länken Överför till deklarationen. Du kan även välja Kommando - Överför till deklarationen eller klicka på knappen Överför till deklarationen. 2. I dialogrutan du får upp ska du dels markera Aktiehanterare och dels ska du i avsnittet Tillval markera Depåsammanslagning, Kapitalvinst/-förlust m m till blankett K4, K4A samt Utdelning/förmögenhetsvärden. Klicka därefter på Överför. 3. Vid överföring till deklarationen kommer uppgifter om försäljningar etc för år 2004 att överföras till blankett K4, K4A samt inmatade uppgifter om utdelningar och förmögenhetsvärden kommer att föras över till huvudblanketten. Har du många aktieaffärer under året och K4-blanketten inte räcker till skapar programmet automatiskt underbilagan K4A i så många exemplar som behövs för att alla affärer ska få plats. Portföljanalys Med hjälp av portföljanalysen ser du den skattemässiga kvittningssituationen i den valda aktie- och fondportföljen. Du kan direkt se hur den realiserade kapitalvinsten/ förlusten ser ut, samtidigt som programmet ger dig den aktuella kvittningssituationen och listar de orealiserade kapitalvinsterna/förlusterna. 13

14 Programdelen - Deklaration Om du hela året registrerar olika händelser med hjälp av de övriga programdelarna kan du vid deklarationen enkelt överföra allt till programdelen Deklaration. Uppgifterna som lämnas i deklarationsdelen granskas av programmets inbyggda deklarationskontroll. Den känner av om något är fel eller om du måste komplettera med någon uppgift. Den varnar också för onormala situationer, som dock inte alltid behöver innebära att du gjort fel på något sätt. En stor andel av de besked som kan ges från programmets deklarationskontroll är av typen Varning, som ges därför att en uppgift kanske är felaktig eller ofullständig. Då krävs att man som användare gör en manuell kontroll vilket i regel leder till att man konstaterar att varningen inte kräver några åtgärder. Eftersom inget då har ändrats i deklarationen fortsätter programmet att visa deklarationskontrollen ifråga. Nu finns en funktion där du kan klarmarkera respektive deklarationskontroll, exempelvis när man inte längre vill se en varning, eftersom man förvissat sig om att ingen åtgärd behöver ske p g a varningen Om du använder programmets blankettguide behöver du aldrig bekymra dig över vilka deklarationsblanketter du skall använda - svara bara på några enkla frågor och du får direkt veta vilka just du behöver. I deklarationsdelen finns även möjlighet att studera en deklarationsanalys. Den kallas fram via menyn Råd eller med symbolen med förstoringsglaset upptill på deklarationssidan. I Deklarationsanalys ges analyser av inkomster, marginalskatt, avdragseffekter, jämkning, skatt, sjukpenning, föräldrapenning, pensionseffekter. Blankettöversikt I Blankettöversikt får du en överskådlig bild över hur skapade blanketter är kopplade till varandra och vilka blanketter som kopplats samman med årets inkomstdeklaration. De finns i den övre halvan av blankettöversikten. För makar finns varsin översikt. Blanketter som alltid är fristående eller som inte kopplats till inkomstdeklarationen fast möjligheten finns, visas på den nedre halvan av blankettöversikten. 14

15 Kopplade blanketter till Inkomstdeklarationen I Blankettöversikt kan du skapa nya kopplingar eller koppla loss blanketter. Här kan du även tömma eller ta bort blanketter och skapa nya. Du kan se vilka blanketter som du använt, eftersom de markeras med halvfet stil. Det går i de flesta fall att ha flera blanketter av samma sort - för den som t ex sålt två småhus. Programmet numrerar blanketterna automatiskt. Vissa blanketter kan kopplas på olika sätt och flyttas då i blankettöversikten med musen, t ex K11 som kan kopplas till K4, K8 eller K9. Genom att följa strecken på den grafiska bilden får du viktig information om hur de olika blanketterna är kopplade till varandra, vilket innebär att programmet automatiskt för värden mellan blanketterna. Överföringen sker normalt från blankett till höger över till blanketten till vänster. Okopplade blanketter som kan kopplas till Inkomstdeklarationen Det är bara de blanketter som enligt Skatteverket ska överföra värden till en annan deklarationsblankett, som kan kopplas ihop med inkomstdeklarationen i Blankettöversikt. Programmets egna blanketter för beräkningshjälp etc kan kopplas i de fall de är konstruerade för att överföra värden till någon annan blankett som i sin tur hör till Inkomstdeklarationen. Så länge blanketter som kan kopplas, inte har kopplats, visas de i den nedre delen av Blankettöversikt. 15

16 Deklarationsstatus - låsa deklaration I finns möjlighet att klarmarkera och låsa deklarationen. Funktionen innebär att efter du låst deklarationen kan du inte göra några blankettändringar för de blanketter som är kopplade till huvudblanketten, d v s de blanketter som ligger i den översta delen av blankettöversikten. På detta sätt kan du enkelt se när du färdigställde aktuell deklaration samt att undvika att av misstag göra ändringar i en klar deklaration. Startar du via SPCS Klient, samordnas uppdraget Deklaration för aktuell klient mellan de olika programmen. Själva funktionen kommer du åt via en länk överst i blankettöversikten eller via Kommando-menyn. Information visas även på skattfilens startsida. Skapa blanketter Du kan välja flera olika metoder när du skapar de blanketter som visas i Blankettöversikt. 1. Om du är osäker på vilka blanketter du behöver kan du använda dig av Blankettguiden som statas med knappen som finns på förstasidan i programdelen Deklaration. Svara på frågorna där. Programmet räknar då ut vilka blanketter du behöver - och ritar upp ett blanketträd i Blankettöversikt. 2. Du kan också gå direkt till Blankettöversikt när du ska börja deklarera och skapa de blanketter du behöver. När du klickar på knappen Skapa får du upp en översikt över samtliga blanketter som kan vara aktuella beroende av vilken typ av person du ska deklarera för. Markera den blankett du vill öppna och klicka på Ny. Om du håller ned Ctrl-tangenten när du har öppnat översikten över alla blanketter kan du markera samtliga de blanketter du behöver med muspekaren. Klicka sedan på Ny och hela blanketträdet är klart. Om du gör på det här sättet bör du i detalj känna till hur du vill att alla blanketter ska vara kopplade. Vissa blanketter kan som nämnts, t ex K11, kopplas på flera olika sätt. I de fallen får du själv manuellt utföra kopplingar här i Blankettöversikt sedan blanketterna skapats. 3. Du kan även välja att skapa enstaka blanketter via knappar på olika deklarationsblanketter i programmet. I Blankettöversikt kan du senare alltid kontrollera vilka blanketter du har skapat. 16

17 Demoexempel - Överföra uppgifter till SPCS Skatt Proffs från SPCS Bokslut Detta exempel kan du bara arbeta med om du startat Demo från SPCS Klient Demo. För information om hur du gör detta, se demohandledningen till SPCS Klient. I den här övningen ska du för Jonas Åkeri AB överföra uppgifter från SPCS Bokslut till räkenskapsschemat och deklarationsblanketten INK2 i. Gör så här för att genomföra övningen: Se till att hela SPCS Klient Demo är installerad. Gå in i SPCS Klient. Logga in med användarnamn mn och lösenord mn. Stäng ner eventuellt öppna bokslut och deklarationer. Se till att klientlistan visas på bildskärmen. Markera Jonas Åkeri AB. Klicka på ändra och kryssa i uppdraget Bokslut. Spara klienten och dess ändringar Klicka på knappen Bokslut i knappraden. Markera Årsbokslut Klicka på knappen Öppna. Bokslutsbilageträdet för Jonas Åkeri AB visas. Uppgifter från SPCS Bokslut överförs till SPCS Skatteprogram med hjälp av de SRU-koder för räkenskapsschema och huvudblankett som finns angivna i kopplingstabellen i SPCS Bokslut. Även uppgifter som finns med på följande bilagor överförs till INK2: Bilaga Bokf. Ej skattepliktiga intäkter (Dekl) Bokf. Ej avdragsgilla kostnader (Dekl) Övriga skattemässiga justeringar (Dekl) Särskild löneskatt och avkastningsskatt Bilagor för skattemässig avskrivning Sammanställning varulager Sammanställning varor under tillverkning Följande överförs Alla belopp vid respektive SRU-kod Alla belopp vid respektive SRU-kod Alla belopp vid respektive SRU-kod Summa särskild löneskatt, totalt underlag att redovisa avs. avkastningsskatt Anskaffningsvärde, årets avskrivning, ackumulerad avskrivning Summa anskaffningsvärde Summa anskaffningsvärde Sammanställning färdiga varor Summa anskaffningsvärde 17

18 I vårt exempel antar vi att arbetet med bokslutet är klart och att du skall överföra uppgifterna till. Innan du exporterar kan det vara bra att låsa bokslutet. Det innebär att du inte kan uppdatera saldon eller i övrigt ändra i bokslutet. Motsvarande görs sedan med årsredovisningen när den är färdig och ska skickas vidare för revision. Välj Arkiv - Lås och markera Lås Bokslut och Exportera till SPCS Revision/Skatt/ Klient. Klicka på knappen OK. En dialogruta kommer upp när exporten är klar. Klicka på OK. Klicka på knappen SPCS Klient. Klicka på knappen Deklaration och startas. I vårt övningsexempel har vi skapat en tom deklaration eftersom det inte går att skapa en ny deklaration i demoversionen av. I exemplet öppnar du därför en befintlig deklaration för att sedan importera uppgifterna från bokslutet. Välj Öppna. Markera filen för aktuellt bokslut och klicka på OK. Nu visas deklarationsblanketten INK2 på skärmen. Välj Arkiv - Import - SPCS Bokslut. En lista visas över vilka uppgifter som kommer att importeras. Klicka på OK. Klicka på knappen Starta för att starta inläsningen. En dialogruta visar vilka uppgifter som har lästs in. Välj Klar. Nu ser du hur uppgifterna har förts in på blanketten INK2. Du kan även se hur räkenskapsschemat ser ut efter överföringen. Välj Deklaration - Blankettöversikt - Räkenskapsschema. Rapporterna SRU Räkenskapsschema och SRU Huvudblankett, som finns tillgängliga under utskriftsikonen i kopplingstabellen i SPCS Bokslut, visar vilka värden som överförs till räkenskapsschemat och INK2 vid respektive SRU-kod. Rapporterna kan vara ett bra avstämningsunderlag mot räkenskapsschema och huvudblanketter i skatteprogrammet. SPCS på internet Internetsupporten hittar du på SPCS webbplats Här finner du t ex arbetsgångar, information och tips. Du kan också kontakta vår kundsupport på följande sätt: E-post: Fax: Telefon:

SPCS Skatt Proffs 2002/ Demo

SPCS Skatt Proffs 2002/ Demo SPCS demohandledning din guide till demoversionen SPCS Skatt Proffs 2002/2003 - Demo Den nya generationens skatteprogram SPCS Skatt Proffs ingår i en serie administrativa program från SPCS som nu utvecklas

Läs mer

Visma Skatt 2008/2009

Visma Skatt 2008/2009 Visma Skatt 2008/2009 Planera för dina och företagets skatter Visma Skatt är ett program för skatteplanering och deklaration för företag, företagare och privatpersoner. Installationsanvisning finns via

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Visma Skatt 2010/2011 1 Planera för dina och företagets skatter 1 De viktigaste funktionerna i programmet 1 Detaljerad information i hjälpsystemet 3 Hjälp direkt på bildskärmen 3 Elektronisk

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems ingår i den produktserie för professionella användare, där även SPCS Administration, SPCS Anläggningsregister, SPCS Bokslut, SPCS Lön, SPCS Koncern, SPCS Skatt Proffs, SPCS

Läs mer

Visma Skatt. Privat 2007/2008

Visma Skatt. Privat 2007/2008 Visma Skatt Privat 2007/2008 Tjugoandra utgåvan (november 2007) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller

Läs mer

Visma Skatt. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Skatt. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Skatt Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Skatt För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar.

Läs mer

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Detta dokument beskriver hur du exporterar en SIE-fil från bokföringen och sedan importerar till Visma Skatteprogram. För enskild firma är

Läs mer

Visma Skatt Proffs ett komplett skatteprogram

Visma Skatt Proffs ett komplett skatteprogram Visma Skatt Proffs ett komplett skatteprogram Visma Skatt Proffs är det mest avancerade av de kritikerrosade skatteprogrammen från Visma Spcs. Proffsversionen har utvecklats för att motsvara alla de krav

Läs mer

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen Visma Skatt Proffs. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. Visma Skatt Proffs företagarens skatterådgivare Visma Skatt Proffs är det mest

Läs mer

Visma Skatt. Skriv skatteexpert på visitkortet. företagarens skatterådgivare. Skatteplanering med råd, analyser och kalkyler

Visma Skatt. Skriv skatteexpert på visitkortet. företagarens skatterådgivare. Skatteplanering med råd, analyser och kalkyler Visma Skatt. Pris från 1.790:- (frakt och moms tillkommer). Skriv skatteexpert på visitkortet. Visma Skatt företagarens skatterådgivare Visma Skatt är ett suveränt hjälpmedel för den som är egen företagare

Läs mer

Installation av Visma Skatt och Lathund för import av portfölj

Installation av Visma Skatt och Lathund för import av portfölj Installation av Visma Skatt och Lathund för import av portfölj Dokumentet beskriver dels hur du hämtar Visma Skatt Privat och installerar det på din dator och dels visar det steg för steg hur du importerar

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

Versionsnyheter 2013.1

Versionsnyheter 2013.1 Visma Skatteprogram Versionsnyheter 2013.1 SRU-filer till Skatteverket Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer.

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen Visma Skatt Proffs. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. Visma Skatt Proffs företagarens skatterådgivare Visma Skatt Proffs är det mest

Läs mer

Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4

Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4 Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4 Ann-Charlotte Salander - Produktchef I version 2009.4 är programmet fortsatt uppdaterat för taxeringen 2009. Nyheter i version 2009.4. Beräkningshjälp till schablonintäkt

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt 2011.11 Innehåll Visma Skatt 2011.11... 1 Justeringar som gjorts i version 2011.11... 3 Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda deklarationsblanketter samt påslagen anstånds- och SRU-funktionalitet.

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor Visma Bokslut. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt Visma Bokslut med årsredovisning Visma Bokslut är det självklara valet för dig som på professionell

Läs mer

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda

Läs mer

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Koncern Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Koncern För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Det är enklare än du tror att sänka skatten

Det är enklare än du tror att sänka skatten PRODUKTBLAD SPCS skatteprogram Från 449:- Pris ca inkl moms och frakt Det är enklare än du tror att sänka skatten Skatteexperterna Anders Andersson och Jan-Erik W Persson ger i programmet råd och analyser

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems November 2004 I registrerar du alla dina inventarier och anläggningar. Programmet räknar ut planenliga avskrivningar och ger dig ett färdigt bokföringsunderlag. Du kan lätt

Läs mer

Guide fö r SRU-inlä mning

Guide fö r SRU-inlä mning Guide fö r SRU-inlä mning I Norstedts Byrå lämnar du enkelt in dina deklarationsuppgifter via SRU till Skatteverket. Du når funktionen under meny och inlämning av SRU-uppgifter. Den information som visas

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2010.C.2 Mamut Skatt Norstedts Standard 2010.C.2

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2010.C.2 Mamut Skatt Norstedts Standard 2010.C.2 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2010.C.2 Mamut Skatt Norstedts Standard 2010.C.2 Välkommen till de första versionerna av Mamut Skatt Norstedts. Programmet är framtaget i samarbete med Norstedts

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.2/B

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.2/B Nyheter i Norstedts Skatt 2011.2/B Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller en del blankettförändringar och uppdaterade modulberäkningar. Förutom

Läs mer

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Observera att du vid nyinstallation först måste installera Norstedts Systemkomponenter, som finns för nedladdning på denna Supportsida. Följ instruktionerna

Läs mer

Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015

Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015 Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015 Använder du HKU (Hogia Kund- och Uppdragshanterare) ska SRU-genereringen göras från HKU. Ett separat instruktionsdokument finns på Kundtorget.

Läs mer

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Bokslut Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Bokslut För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

genereras endast från Akriv Skriv ut Skrivare

genereras endast från Akriv Skriv ut Skrivare Vanliga frågor i Supporten för Norstedts Skatt: Om du stöter på problem i Norstedts Skatt börja alltid med att kontrollera att du har den senaste versionen av programmet, samt alla tillgängliga uppdateringar.

Läs mer

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar Visma Analys. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt Visma Analys analysera, presentera och följ upp Visma Analys är ett modernt och användarvänligt

Läs mer

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt Allmänt DPR Årsredovisning är ett avancerat men lättarbetat program som skapar kompletta årsredovisningar. Alla bokföringssystem kan användas till programmet genom att import av bokföringens saldon sker

Läs mer

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Arbetsgång 1. Registrera först klart alla löner med utbetalningsdatum under 2010 och se till att dessa är registrerade och uppdaterade. 2. Du måste installera version

Läs mer

SPCS Lön - Demo. SPCS demohandledning. Starta programmet. Övningar i demoföretaget. din guide till demoversionen. Tangenter. Anställningsregister

SPCS Lön - Demo. SPCS demohandledning. Starta programmet. Övningar i demoföretaget. din guide till demoversionen. Tangenter. Anställningsregister SPCS demohandledning din guide till demoversionen SPCS Lön - Demo SPCS Löneprogram passar till flera olika typer av företag och organisationer. Programmet hanterar obegränsat antal anställda och obegränsat

Läs mer

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen!

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen! Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2010.1 Norstedts Skatt Företag 2010.A Norstedts Skatt Privat 2010.A Ann-Charlotte Salander - Produktchef Nyheter i versionen Välkommen till en ny version av Norstedts

Läs mer

Nyheter i Kapitalvinstberäkning

Nyheter i Kapitalvinstberäkning Nyheter i Kapitalvinstberäkning 2006.1 I denna version av Kapitalvinstberäkning har vi lagt stor vikt vid användarvänligheten. Vi har förändrat i strukturen och sett över ordval. Sådant som används ofta

Läs mer

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Analys Analysera ditt företags ekonomi och ta bättre beslut med hjälp av Visma Analys ett effektivt verktyg för nyckeltalsanalyser, spårning av felaktigheter i bokföringen, samt för planering och

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Bokslut. Bokslut. Inläsning av verifikationer

Versionsnyheter. Visma Bokslut. Bokslut. Inläsning av verifikationer Visma Bokslut Versionsnyheter I denna text får du förklaringar och tips till programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt hänvisar vi till hjälpen i Visma Bokslut, som du når via F1. Dessutom

Läs mer

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar Visma Revision. Pris 5.900:- (frakt och moms tillkommer). Med den nya revisionsstandarden Visma Revision stöd genom hela revisionsarbetet Visma Revision ger dig stöd genom hela revisionsarbetet från revisionsplanering

Läs mer

Visma Enskild Firma. Bokföring utan kontoplan, debet eller kredit enklare kan det inte bli! allt för den enskilda firman!

Visma Enskild Firma. Bokföring utan kontoplan, debet eller kredit enklare kan det inte bli! allt för den enskilda firman! Visma Enskild Firma. Pris från 890:- (frakt och moms tillkommer). Bokföring utan kontoplan, debet eller kredit enklare kan det inte bli! Visma Enskild Firma allt för den enskilda firman! Nu kan du som

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag. Pris från 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Hela företagets administration i ett och samma program! Visma Eget Aktiebolag allt för det mindre aktiebolaget! Nu kan du sköta fakturering,

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter 8. Skapa register och validera kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2016. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2012.3/C

Nyheter i Norstedts Skatt 2012.3/C Nyheter i Norstedts Skatt 2012.3/C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt. I version 2012.3 är programmet fortsatt uppdaterat för taxeringen 2012. Blanketter

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram Visma Compact 750. Pris från 2.990:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Leverantörsreskontra med utbetalningar Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Läs mer

Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation

Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation DPR Anläggningsregister är ett PC-program avsett för små och medelstora företag. Programmet är ett komplett verktyg som klarar av att upprätthålla

Läs mer

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan

Läs mer

1 Användarhandledning

1 Användarhandledning Uppdragsanmälan version 1.2 1 Användarhandledning Processen att skicka uppdragsanmälan För att skicka uppdragsanmälan måste en fil med namnet "uppdragsanmalan.xml" skickas till Skatteverket (OBS namnet

Läs mer

Visma Administation 200

Visma Administation 200 Visma Administration 200. Pris från 1.290:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Smidigt bokföringsprogram med leverantörsreskontra Visma Administation 200 bokföring, leverantörer

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Enskild Firma. Aktivera programmet för 2013. Vad händer när du öppnar ditt företag i årgång 2013?

Versionsnyheter. Visma Enskild Firma. Aktivera programmet för 2013. Vad händer när du öppnar ditt företag i årgång 2013? Visma Enskild Firma Versionsnyheter I årgång 2013 av programmet Visma Enskild Firma har vi gjort mer än 100 olika stora och små förbättringar och ändringar jämfört med förra årets program. Här i Versionsnyheter

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

En guide till Sign On Blankettarkiv

En guide till Sign On Blankettarkiv En guide till Sign On Blankettarkiv www.signon.se/blankettarkiv Sign On Blankettarkiv Sign On Blankettarkiv förser dig med elektroniska blanketter via Internet. En tjänst som gör hela din administration

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Hogia Skatt 2007.4. Nyheter

Hogia Skatt 2007.4. Nyheter Hogia Skatt 2007.4 Det här är den fjärde versionen av Hogia Skatt för taxeringsåret 2007. Det är årets första "skarpa" version vilket bl.a. innebär att Skatteverkets deklarationsblanketter för taxeringsåret

Läs mer

DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera

DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera DPR Skatt är ett skatte- och deklarationsprogram som främst är konstruerat för redovisningskonsulter. Men eftersom programmet är så enkelt använda går det bra att

Läs mer

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden Manual för PC-Ställföreträdare Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24 Copyright 2009 Massive Systems Sweden innehållsförteckning innehållsförteckning... 2 administrera programmet... 4 Installera PC-Ställföreträdare...

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2016.00 Vanliga frågor vid årsavslut Måste jag uppdatera till version 2016.00 innan jag gör januarilönen? Ja, du måste uppdatera till version 2016.00

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Här hittar du en instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Observera

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Visma Byråstöd. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Byråstöd. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Byråstöd Ger redovisnings- och revisionsbyrån full kontroll på uppdragen och kunderna. Navet i det dagliga arbetet för medarbetarna. Förenklar och effektiviserar verksamheten. Ekonomilösningar som

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.1

Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.1 Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.1 Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut. Denna version består framför allt av uppdateringar inför 2010 års bokslut. Norstedts

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare

Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare En digital e-tjänst som innebär att ställföreträdare kan registrera kassabok under året som genererar i en årsräkning för sina klienter. En e-tjänst som erbjuder

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems passar till flera olika typer av företag och organisationer. Programmet hanterar obegränsat antal anställda och företag. Programmet levereras med en färdig löneartstabell som

Läs mer