Årsredovisning 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013/2014"

Transkript

1 Årsredovisning 2013/2014 livets ord

2 Styrelsen för Stiftelsen Livets Ord Org nr Utrusta Guds folk med hans trosord, visa dem vilka andliga vapen de har, lär dem använda dem och sänd dem ut i segerrik strid för Herren. får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juli juni 2014 Innehåll förvaltningsberättelse 4 resultaträkning koncernen 7 balansräkning koncernen 8 9 ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncernen 9 kassaflödesanalys koncernen 10 resultaträkning moderföretaget 11 balansräkning moderföretaget ställda säkerheter och ansvarsförbindelser moderföretaget 13 noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer underskrifter 22

3 4 förvaltningsberättelse 5 Hundratals ungdomar besökte vår årliga ungdomskonferens Youth. Till ny ordförande för Word of Life International utsågs där Christian Åkerhielm. Förvaltningsberättelse den internationella verksamheten livets ord har under året fortsatt sitt arbete med att utveckla och stärka verksamheten utanför Sverige. Arbetet bedrivs till stor del genom nio regionala center, de största i Ryssland och Armenien. Via dessa har vi på lokal basis kunnat nå ut med undervisning, utbildning, social hjälp till behövande och även spridit kunskapen om Guds Ord. Nya församlingar startas också med jämna mellanrum genom centren. För närvaranade ingår c:a 600 församlingar i vårt internationella nätverk. Under året har centret i Ryssland drivit socialt arbete i och runt Moskva med flera rehabiliteringshem, fängelsemission, mat och kläder till hemlösa och barnhem i Moskva. I Ukraina har vi under året jobbat för att stärka nätverket av församlingar, och arbetet med rehab för missbrukare och evangelisationsverksamhet på 60 av landets fängelser har fortgått. Krigsutbrottet har inneburit utmaningar i stridsområdena, där koncentrationen flyttats över mot humanitära och evakueringsinsatser. Livets Ord i Jerevan, Armenien, har satsat stort på byggnation av ny kyrkobyggnad. Den invigdes i november månad och rymmer nu omkring personer. Livets Ord i Baku, Azerbajdzjan, har fortsatt kampen om att få bygga sin kyrka på ersättningsmark för mark som tidigare konfiskerats. Under året har Livets Ord arbetat med att stärka samarbetet och enheten mellan våra centra i det nätverk som vi kallar World of Life International, vilket sattes på kartan med sin första internationella kongress i Efesus, Turkiet våren Under mars månad 2014 hölls den 2:a kongressen, också i Efesus, Turkiet, där ungefär 450 delegater deltog pastorer och ledare från ett 20-tal länder. Viktiga samtal om nätverkets funktion och uppbyggnad pågick dessa dagar. Varvat med besök på viktiga nytestamentliga plaster i detta område det bibliska Mindre Asien. Till ny ordförande för Word of Life International utsågs där Christian Åkerhielm. I Indien har arbetet fortgått med bibelskolor, ledarträning och medieverksamhet. Tillsammans med barnfonden Indian Children har Livets Ord kunnat hjälpa och stötta fattiga barn i Indien. Indian Children har under året bland annat utökat fadderbarnsverksamheten på flera platser och omfattar nu totalt ca 440 fadderbarn. I Afghanistan har humanitära insatser så om läs- och skrivkurser bedrivits. Liksom förra räkenskapsåret enbart med lokal bemanning. I östra Kina har Livets Ord under året haft två bibelskolor med totalt 180 elever och ledarträning har hållits på flera platser i landet. Bokdistributionen har fortgått. I och med årets produktion finns nu 6 boktitlar officiellt godkända att distribueras i bokhandlare runt om i Kina. I Vietnam har vi haft bibelskola med 260 elever inklusive en pastorskurs med 100 deltagare. Studiecentret i Israel genomförde i juli den årliga Israelresan med 153 deltagare. Under februari till maj genomförde vi för andra gången det nya projektet Israel Total, en tre månaders kurs på plats i Jerusalem som gav eleverna en riktig totalupplevelse av Israel. Klassen bestod av 33 elever från elva olika länder. Det elektroniska nyhetsbrevet Israelrapport har veckovis skickats ut till ca prenumeranter på tio olika språk. Operation Jabotinsky har hjälpt ryska judar att emigrera till Israel. Genom seminarier, föreläsningar, speciella möten och besök på skolor har man också kunnat informera om Israel och uppmuntra till stöd för landet och det judiska folket. Ett socialt projekt i Israel har under året varit att stödja och hjälpa barn bort från gränsområdena mot Gaza, där raketbeskjutningarna in mot Israel varit intensivast. Under hösten/våren har vi i Uppsala haft extra fokus på Israel genom månatliga samlingar där vi berörts olika teman och ämnen genom bland annat föreläsningar och debatter. mediaverksamheten livets ords förlag har under året gett ut 29 böcker, undervisning på cd och dvd, tre dvd produktioner och tre skivproduktioner samt den teologiska tidskriften Keryx. Från och med nästa räkenskapsår flyttas verksamheten ut i det egna helägda dotterbolaget Livets Ords Förlag AB. Under församlingens gudstjänster och årliga konferenser har man fortsatt med livesändningar via webb och även satsat mer på att utveckla mobilstreaming genom att ta fram en mobil app. Dessutom har det också gjorts en app för våra rysktalande center. församlingsverksamheten under året har församlingen Livets Ord haft omkring medlemmar, fördelade på ca 180 hemgrupper. Gudstjänster har regelbundet hållits på söndagar och onsdagar, och speciella möten för ungdomar och unga vuxna på fredagar. Barnverksamheten har fortgått med omkring 850 barn i åldrarna 1 ½ - 12 år, fördelade på olika verksamheter som Söndax, JG, Lördagskul och barnkör. Andra aktiviteter för barnen har bland annat varit scoutverksamhet och läger. De årliga konferenserna Europakonferensen, ungdomskonferensen Youth och nyårsfirandet har som vanligt arrangerats. I maj arrangerades en ny sorts konferens Bygga Kyrka där fokus låg på hur bygger vi praktiskt en församling? Konfe- Snabba fakta Ca medlemmar Ca 180 hemgrupper Ca människor rör sig i församlingens lokaler varje vecka Tre stora konferenser med tusentals besökare Julkonsert med kring besökare Soppkök i Gottsunda Kontakt med 850 barn i Uppsala genom barnverksamhet Hjälp till hemlösa varje lördag Den första upplagan av konferensen Bygga Kyrka hölls i maj.

4 6 förvaltningsberättelse resultaträkning koncernen 7 Livets Ords pastor Joakim Lundqvist predikar på den årliga Europakonferensen. Livets Ord Bibelcenter har i år utbildat närmre 200 elever från 23 olika länder. rensen bestod av ett 80-tal kortare seminarier där många av församlingens ledare var involverade. Ungefär 500 delegater deltog, mestadels från Skandinavien. Församlingsgården Ribbingebäck har haft flera aktiviteter under året, bland annat retreater, själavårdskurser, läger och pastorsdagar. I februari månad avtackades Livets Ords grundare Ulf Ekman i samband med sin pensionering. Strax därefter meddelade Ulf och Birgitta Ekman att de utifrån personligt beslut skulle komma upptas i den Katolska kyrkan senare under våren. Församlingens pastor Joakim Lundqvist och Livets Ords styrelse betonade att detta inte innebar någon förändring för Livets Ords teologiska grund, som förblir fortsatt evangelisk. Ulf och Birgittas besked ledde till ett omfattande arbete under våren och sommaren för att kommunicera Livets Ords inriktning för framtiden såväl lokalt, nationellt och i det internationella nätverket, samt anpassa det för de nya förutsättningarna. Livets Ords sociala arbete bedrivs sedan 2012 i Föreningen Hjälp till Behövande. Detta arbete är framför allt riktat till icke kyrk vana, flyktingar och invandrare, med bland annat Värmestugan Grottan i Uppsala City, soppkök i stadsdelen Gottsunda, och mat och kläder till hemlösa. Det utåtriktade arbetet i övrigt innefattar bland annat nattvandring vid olika stadsevenemang och utåtriktad barn- och ungdomsverksamhet. Varje helg har vi även funnits på plats i city med så kallade streetmission-bord där vi mött Uppsalaborna med kaffe och samtal. utbildningsverksamheten livets ords skolverksamhet, med förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasium, har under året omfattat åtta skolenheter med totalt 805 elever och 156 personal. Livets Ords Kristna Gymnasium har under året haft 109 elever fördelade på fyra program. 33 elever tog studenten. Under året har vi genomfört omstrukturering av gymnasieprogrammen i enlighet med den nya statliga gymnasiereformen. Från och med nästa räkenskapsår flyttas skolverksamheterna ut i det egna helägda dotterbolaget LOKS AB. Livets Ords Teologiska Seminarium (LOTS), filial till Oral Roberts University i Tulsa, Oklahoma, har under året haft totalt ca 400 studenter som studerat på någon av våra pastorsutbildningar, på campus i Uppsala eller via internetkurser. Pastorsutbildningen, som innefattat tre steg med olika akademisk nivå, har hållits i Donetsk, Brno och via Internet. Från och med nästa läsår flyttas verksamheten från Livets Ord till den nystartade stiftelsen Skandinavisk Teologisk Högskola. Livets Ords Bibelcenter har under året haft 197 elever från 23 länder. Bibelskoleåret har innefattat en ettårig utbildning för åk 1 och en halvårsutbildning för åk 2, med både teori och praktik. 21 team från åk 1 reste ut på en veckas missionspraktik till 13 länder runt om i Europa, medan 11 team från åk 2 reste ut under en treveckorsperiod till 5 länder, de flesta utanför Europa. Disposition beträffande stiftelsens vinst eller förlust Livets Ord har det här året ändrat redovisningsprincip vad gäller avsättningen av pensioner. Från att tidigare ha redovisat avsättningen inom linjen, redovisas den nu istället i balansräkningen. Till förfogande stående vinstmedel, tkr, disponeras enligt följande: Avsättes till specifika projekt Balanseras i ny räkning summa Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

5 8 balansräkning koncernen balansräkning koncernen 9

6 10 kassaflödesanalys koncernen resultaträkning moderföretaget 11

7 12 balansräkning moderföretaget balansräkning moderföretaget 13

8 14 noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 15

9 16 noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 17

10 18 noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 19

11 20 noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 21

12 22 underskrifter revisionsberättelse 23

13 24

14

15 livets ord Box 17, Uppsala telefon fax e-post hemsida

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Sofia Aronsson 2014-05-20 UAN-2012-0292 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET

LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET Handbok LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Barn i Nöd. Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt! SID 4-5. De bad oss adoptera den fyra dagar gamla flickan... SID 8

Barn i Nöd. Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt! SID 4-5. De bad oss adoptera den fyra dagar gamla flickan... SID 8 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 2/12 Årgång 41 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN; Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt! SID 4-5 SHAHPUR, ; De bad oss adoptera den fyra

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 1. Bakgrund.. 3 Leverantören 3.SE

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

En beskrivning av församlingslivet i några av de muslimska församlingarna i Stor-Stockholm.

En beskrivning av församlingslivet i några av de muslimska församlingarna i Stor-Stockholm. En beskrivning av församlingslivet i några av de muslimska församlingarna i Stor-Stockholm. FOTO: HÉLÈNE GRAPENWALL HÄRNEBO 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 BAKGRUNDSFAKTA OM STÖD TILL

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer