Register till Samtid & museer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Register till Samtid & museer 2007-2009"

Transkript

1 Register till Samtid & museer Utarbetat av Johan Eivergård 2010 Temanummer Ung idag 1/07, Connecting collecting 2/07, Virtuella mötesplatser 1/08, Projekt i tiden 2/08, Lokalt, regionalt, globalt 1/09, Digitala världar 2/09 Nr 2/07 på engelska, utgiven i samband med Samdoks 30-årsjubileum. OBS! Vissa artiklar är registrerade under flera poster p.g.a. flera vinklingar på ämnet. Innehåll DOKUMENTATION & FORSKNING, s. 2 Allmänt Insamling och bevarande LOKALT, REGIONALT, GLOBALT DIGITALA MEDIER UNG IDAG NYA SAMARBETSFORMER Forskarkrönikor SAMDOK VERKSAMHET & ORGANISATION, s. 3 Allmänt Ledare Samdokrådets ordförande Samdokrådet möten m.m. Samdokregistret Samdokprojekt Samdoks kurser, konferenser & seminarier Poolerna, möten m.m FRITID t.o.m 2007 HEMLIV t.o.m 2007 HEMLIV & FRITID fr.o.m 2008 KULTURMÖTESGRUPPEN LOKALA & REGIONALA RUM NATURBRUK SAMHÄLLE & POLITIK SAMISKT LIV TILLVERKNING & TJÄNSTER FÄLTSEMINARIER ÖVRIGT, s. 5 NORSAM INTERNATIONELLA NÄTVERK Anmälda publikationer Författarregister, s. 10 1

2 DOKUMENTATION & FORSKNING Allmänt 1. Fagerholm, Sonja Mentorbanken 1/07, s Söderqvist, Britta Lärande som metod 1/07, s Magnusson, Leif Updating Sweden, comtemporary perspectives on cultural encounters 2/07, s. 6 Insamling & bevarande 4. Liby, Håkan Från mormors liv till fotbollshuliganism 1/07, s von Unge, Elin Materiella utmarker och unga utanför 1/07, s Johansson, Ella, Svensson, Birgitta Barn tar plats 1/07, s Carlström, Ann Kristin Nätets infödda i framtidsinsamling 1/07, s Wahss, Ankie Tvärpoolmöten för gemensamma frågor 1/07, s Silvén, Eva Reflecting collecting 2/07, s Eivergård, Mikael, Knutsson, Johan What s it like at home? 2/07, s Fredriksen, Christine, Nyberg, Marie Leisure as a mirror of society 2/07, s Gradin, Eva, Wahss, Ann-Katrin Nature an exploited heritage 2/07, s Andersson, Carin, Carlström, Ann Kristin, Åkerman, Charlotte People at work 2/07, s Hamilton, Ulf Melodifestivalen en tradition? 1/08, s Londos, Eva, Östvall, Lars Etnologer går på Melodifestival 1/08, s Nilsson, Karin Samtidsdokumentation och Internet 1/08, s Spång, Lars Göran Gemensam dokumentation om näthandel 18. Hadders, Anna Äntligen vuxen!? 2/08, s Stenström, Åsa Med dialogen i centrum 2/08, s Hyltén-Cavallius, Charlotte Reflektioner kring ett skrivupprop 2/08, s Hansen, Kjell, Sandahl, Christoffer Goda samarbeten samtidsdokumentation för det lilla museet; Museets erfarenheter, Med studenter i fält 2/08, s. 10, Westman, Anna Interregionala samiska samarbeten 2/08, s Lundberg, Linda En insamlingsmodell för samtidens föremål 2/08, s Fredriksen, Christine Materiellt och immateriellt 2/08, s Claesson, Eivind Ett maritimt kulturarv 1/09, s Hyltén-Cavallius, Sverker, Kaijser, Lars Ekoaffekter hur sjuttiotalet formas idag 2/09, s Castegren, Staffan KB samlar den svenska webben 2/09, s Seifarth, Sofia, Kindahl, Anette, Wastesson- Jonsson, Anne Sinneslöst eller sanslöst? 2/09, s Thunér-Ohlsson, Eva Museet i det offentliga rummet 2/09, s. 25 LOKALT, REGIONALT, GLOBALT 30. Rosengren, Anne Kulturmiljö som social samvaro 31. Mellander, Barbro, Ulfstrand, Anna Between preservation and change, the built environment as a mirror of the times 2/07, s Thunér-Ohlsson, Eva, Stolt, Kristina Public institutions in change 2/07, s Murray, Anne, Silvén, Eva In the midst of the world 2/07, s Nilsson, Karin Samtidsdokumentation och Internet 1/08, s Lindgren-Hyvönen, Britta, Wadensten, Hillevi Varför tycker vi så olika? 1/08, s Alftberg, Åsa, Eriksson, Lotta Gör en kyrka någon skillnad? 1/08, s Svensson, Birgitta Malmfältets förvandlingar 2/08, s Ingmarsson, Niklas, Willim, Robert Försvinnandet som attraktion 2/08, s Olovsson, Inger Slottet i lokalsamhället 40. Houltz, Anders Nya spelregler? 1/09, s Waldetoft, Dan Stockholmsliv 2/09, s Rosengren, Anette Landskapsfotografering som offentligt uppdrag 1/09, s Lindgren, Anki Unikt samarbete ska stärka länsmuseer i norr 1/09, s Claesson, Eivind Ett maritimt kulturarv 1/09, s. 12 2

3 45. Wadensten, Hillevi Trädgården på fjället 1/09, s Hadders, Anna Jordbävning i Skåne fånga ögonblicket 1/09, s Rosander, Lennart Att försörja en huvudstad 1/09, s Fredriksen, Christine Regionen runt: nya samarbetsformer 2/09, s Elmén Berg, Anna Vindkraft på vinst och förlust 2/09, s.22 DIGITALA MEDIER 50. Fägerborg, Eva Livet på nätet 51. Hagström, Charlotte Namn och normer bland alver och orcher 1/08, s Nilsson, Karin Samtidsdokumentation och Internet 1/08, s Jokinen Lisse, Sira Samarbete och kommunikation i nya former 1/08, s Gudmundsson, Magnus Användarna i fokus 1/08, s Seifarth, Sofia, Thunér- Ohlsson, Eva er.se en studie av presentationer på nätet 1/08, s Westman, Anna SameNet, samer på nätet 1/08, s Hadders, Anna Äntligen vuxen!? 2/08, s Fägerborg, Eva Samdok och IT i repris 59. Karlsson, Matilda Digital kultur på museet 2/09, s Hyltén-Cavallius, Sverker, Kaijser, Lars Ekoaffekter hur sjuttiotalet formas idag 2/09, s Nina Bratland Nettmøter 2/09, s Löfgren, Jim Lärarnas historia på webben 2/09, s Stiby Pelkonen, Gilda Lika värde 2/09, s Gudmundsson, Magnus Museum 3.0 2/09, s Svensson, Birgitta Den digitala informationen och forskningsprocessen 2/09, s Du Rietz, Peter När Sverige digitaliserades 2/09, s. 25 UNG IDAG 67. Liby, Håkan Från mormors liv till fotbollshuliganism 1/07, s von Unge, Elin Materiella utmarker och unga utanför 1/07, s Johansson, Ella, Svensson, Birgitta Barn tar plats 1/07, s Günter, Karin Barn av sin tid 1/07, s Rosengren, Anette Bland flyktingbarn 1/07, s Carlström, Ann Kristin Nätets infödda i framtidsinsamling 1/07, s Lund, Kristina Jakten på passion, individualitet och kreativitet 1/07, s Ljunge, Magnus Röda Tråden ett barnkulturprojekt i Borås kommun 1/07 s Andersson, Carin Vart tog ungdomarna vägen? 1/07 s Hadders, Anna Äntligen vuxen!? 2/08, s. 4 NYA SAMARBETSFORMER 77. Hadders, Anna Äntligen vuxen!? 2/08, s Stenström, Åsa Med dialogen i centrum 2/08, s Hyltén-Cavallius, Charlotte Reflektioner kring ett skrivupprop 2/08, s Hansen, Kjell, Sandahl, Christoffer Goda samarbeten samtidsdokumentation för det lilla museet; Museets erfarenheter, Med studenter i fält 2/08, s. 10, Westman, Anna Interregionala samiska samarbeten 2/08, s Lundberg, Linda En insamlingsmodell för samtidens föremål 2/08, s. 14 Forskarkrönikor 83. Johansson, Ella, Svensson, Birgitta Barn tar plats 1/07, s Sjöberg, Maria Skildringar av krig och kön nyhetsförmedling nu och då 1/08, s Svensson, Birgitta Malmfältets förvandlingar 2/08, s Nyberg, Klas Flitens revolution 1700-talets bidrag till 1800-talets industrialisering 1/09, s Svensson, Birgitta Den digitala informationen och forskningsprocessen 2/09, s. 18 SAMDOK VERKSAMHET & ORGANISATION Allmänt 88. Fägerborg, Eva Samdok 30 år 89. Fägerborg, Eva A network for 3

4 developing collecting and research 2/07, s Fägerborg, Eva Livet på nätet 91. Fägerborg, Eva Collectinget 92. Fägerborg, Eva Collectinget 2/08, s Fägerborg, Eva Ny ICOM-kommitté på gång? 94. Fägerborg, Eva Samdok och IT i repris 95. Fägerborg, Eva Kulturpropositionen Ledare Samdokrådets ordförande 96. Mattson, Christina Provokation och alternativa tolkningar! 1/07, s Mattson, Christina Towards extended collaboration 2/07, s Mattson, Christina Mediemakt i bloggtider 1/08, s Mattson, Christina Folkminnen, programmet som dokumenterade vår samtidstradition 2/08, s Mattson, Christina Vad händer med Samdok? 1/09, s Mattson, Christina Webbkulturer som undersökningsobjekt 2/09, s. 2 Samdokregistret 102. Dern, Karin Byliv och stadsliv 1/08, s Dern, Karin Människors livsvillkor 2/08, s Dern, Karin Glokalt 1/09, s Dern, Karin På jobbet Samdokprojekt 106. Fägerborg, Eva Plats för barn 107. Fägerborg, Eva Medborgarskapscermoni er 108. Fägerborg, Eva Välkomstcermonier för nya medborgare 2/08, s Fägerborg, Eva Ny ICOM-kommitté på gång? 110. Fägerborg, Eva Dokumentations- och utställningsprojekt om varsel 111. Fägerborg, Eva Enkät till museerna 2/09, s Fägerborg, Eva Collectinget och ICOM Samdoks kurser, konferenser & seminarier 113. Fägerborg, Eva Connecting collecting Samdoks jubileumskonferens 114. Fägerborg, Eva Fältseminarium I Ammarnäs 115. Fägerborg, Eva A network for developing collecting and research 2/07, s Fägerborg, Eva Collectinget 117. Fägerborg, Eva Samdoks höstmöte 118. Fägerborg, Eva Samdoks höstmöte och tidning hand i hand 2/08, s Fägerborg, Eva Samdoks höstmöte Wadenstam, Hillevi Fältseminariet i Ammarnäs 1/09 s Fägerborg, Eva Samdoks höstmöte 122. Seifarth, Sofia, Kindahl, Anette, Wastesson- Jonsson, Anne Sinneslöst eller sanslöst? 2/09 s. 21 Poolerna, möten m.m FRITID t.o.m Nyberg, Marie Tv som uppfostran och förnöjelse 1/07 s Fredriksen, Christine, Nyberg, Marie Leisure as a mirror of society 2/07 s. 10 HEMLIV t.o.m Eivergård, Mikael Badrumsliv 1/07 s Eivergård, Mikael, Knutsson, Johan What s it like at home? 2/07 s. 8 HEMLIV & FRITID fr.o.m Fredriksen, Christine Nya teman för ny pool 1/08 s Fredriksen, Christine, Knutsson, Johan Materiellt och immateriellt 2/08 s Fredriksen, Christine Dagis, dans och nationalpark 1/09, s Strandberg-Zerpe, Birgitta, Hansen, Anna Turism i Jämtland 2/09 s. 21 KULTURMÖTESGRUPPEN 131. Silvén, Eva, Pettersson, Ann Krig och religion 1/07 s Magnusson, Leif Updating Sweden, 4

5 contemporary perspectives on cultural encounters 2/07 s Hyltén-Cavallius, Charlotte Etnocentriska beskrivningar 1/08 s Baumgardt, Veronika, Lindqvist, Rickard Passet må vara svenskt med hjärtat är italienskt 2/08 s Stenström, Åsa Dödens riter och platser, Umeå 1/09 s Kindahl, Anette Berätta om vem du är 2/09 s. 22 LOKALA & REGIONALA RUM 137. Rosengren, Anne Kulturmiljö som social samvaro 1/07 s Mellander, Barbro, Ulfstrand, Anna Between preservation and change, the built environment as a mirror of times 2/07 s Alftberg, Åsa, Eriksson, Lotta Gör en kyrka någon skillnad? 1/08 s Olovsson, Inger, Ulfstrand, Anna Slottet i lokalsamhället 2/08 s Rosander, Lennart Att försörja en huvudstad 1/09 s Elmén Berg, Anna Vindkraft på vinst och förlust 2/09 s. 23 NATURBRUK 143. Wahss, Ankie Tvärpoolmöten för gemensamma frågor 1/07 s Wahss, Ann-Katrin, Gradin, Eva Nature an exploited heritage 2/07 s Wahss, Ann-Katrin Mat och miljö 1/08 s Wahss, Ann-Katrin Samtid och framtid 2/08 s Wahss, Ankie Falukorven och kulturmiljön 1/09 s Wadenstam, Hillevi Fältseminariet i Ammarnäs 1/09 s Wahss, Ankie, Åkerlund, Johan Mat som upplevelse 2/09 s. 23 SAMHÄLLE & POLITIK 150. Ljunge, Magnus Röda Tråden ett barnkulturprojekt i Borås kommun 1/07 s Thunér-Ohlsson, Eva Stolt, Kristina Public institutions in change 2/07 s Seifarth, Sofia, Thunér- Ohlsson, Eva er.se en studie av presentationer på nätet 1/08 s Hansen, Lars Erik Registratorers yrkesminnen 2/08 s Seifarth, Sofia Hushållsarbetet på 50- och 60-talen 1/09 s Thunér-Ohlsson, Eva Museet i det offentliga rummet 2/09 s. 25 SAMISKT LIV 156. Murray, Anne Ett lärande nätverk 1/07 s Murray, Anne, Silvén, Eva In the midst of the world 2/07 s Westman, Anna SameNet, samer på nätet 1/08 s Wadenstam, Hillevi Dialog med samer 2/08 s Gradin, Eva Áttje museum i utredningsförslag 1/09 s Wadenstam, Hillevi, Idivuoma, Susanne Sydsamiskt 2/09 s. 24 TILLVERKNING & TJÄNSTER 162. Andersson, Carin Vart tog ungdomarna vägen? 1/07 s Andersson, Carin, Carlström, Ann Kristin, Åkerman, Charlotte People at work 2/07 s Spång, Lars Göran Gemensam dokumentation om näthandel 1/08 s Gradin, Eva Haparanda, den gränslösa staden 2/08 s Spång, Lars Göran Kvinnohistoria och kulturmiljöer 1/09 s Du Rietz, Peter När Sverige digitaliserades 2/09 s. 25 FÄLTSEMINARIER 168. Fägerborg, Eva Fältseminarium I Ammarnäs 169. Wadenstam, Hillevi Fältseminariet i Ammarnäs 1/09 s Seifarth, Sofia, Kindahl, Anette, Wastesson- Jonsson, Anne Sinneslöst eller sanslöst? 2/09 s. 21 ÖVRIGT Seminarier, nätverk & samarbeten NORSAM 171. Fägerborg, Eva Isländsk samtid 1/08, s Fägerborg, Eva Barn och bröd 2/08, s. 22 5

6 173. Fägerborg, Eva Bröd i Norden 1/09, s Fägerborg, Eva Bröd och Brede 2/09, s. 25 INTERNATIONELLA NÄTVERK 175. Fägerborg, Eva A network for developing collecting and research 2/07, s Fägerborg, Eva Norska samtidsstudier 177. Fägerborg, Eva Ny ICOM-kommitté på gång? 178. Fägerborg, Eva Samdok får syster i Finland 179. Fägerborg, Eva Norskt samtidsprojekt i mål 180. Fägerborg, Eva Collectinget och ICOM Anmälda publikationer Allt var så nyss: berättelser om att åldras i Sverige. I urval av Stina Gardell, Anton Hagwall och Caroline Campbell/ Mobila dokumentärredaktionen Stockholm: Ordfront. 197 s. Axelsson, Bodil och Fornäs, Johan (red.) Kulturstudier i Sverige. Lund: Studentlitteratur. 384 s. 2/08, s. 23 Beckman, Anita Väntan: etnografiskt kollage kring ett mellanrum. Göteborg: Mara. 347 s. (Diss.) Berkaak, Odd Are; Gammersvik, Ågot; Gynnild, Svein och Lyngø, Inger Johanne (red.) På sporet av den tapte samtid. Bergen: Norsk kulturråd/ Fagbokforlaget. 198 s. Kan laddas ner från id Björkman, Jenny Bättre vetande. Ett symposium med anledning av den Hallwylska professurens 90- årsjubileum. Stockholm: Nordiska museets förlag. 80 s. Boogh, Elisabeth; Dahlström Rittsél, Eva; Gårdstedt, Hanna; Pantzar, Cecilia och Ulfstrand, Anna Förvandlingen av fyra fabriksområden i Nacka. En dokumentation av omvandlingsprocessen i fyra i ndustriområden i Nacka kommun: Augustendal Nacka strand, Järla Järla sjö, Atlas Copcoområdet Sickla köpkvarter samt varnholmen. Stockholm: Stockholms läns museum. Rapport 2009: s. Borg, Henrik och Sannerstedt, Helen, Barsebäcks kärnkraftverk. Kristianstad: Regionmuseet Kristianstad/Landsanti kvarien i Skåne /Dokumentationsproje kt 2006:57/ 120 s. Burström, Mats Samtidsarkeologi: introduktion till ett forskningsfält. Lund: Studentlitteratur. 118 s. Burström, Mats (red.) Samtidsarkeologi varför gräva i det nära förflutna? Rapport från en session vid konferensen IX Nordic TAG i Århus /Södertörn Archaeological Studies 6/. Huddinge: Södertörns högskola. 106 s. 2/08, s. 23 Bygdell, Cecilia Att administrera mångfalden. En undersökning av tjänstemäns arbete med integrationsfrågor. Upplandsmuseets skriftserie nr 4. Uppsala: Upplandsmuseet. 47 s. Bygdell, Cecilia Vad är en riktig bonde? En undersökning av några uppländska bönders syn på begreppet bonde. Uppsala: Upplandsmuseet /Upplandsmuseets skriftserie nr 6/. 34 s. Bygdell, Cecilia (text) och Engström, Lennart (foto) Vi är världsbäst på skiftnycklar. Produktion och nedläggning på Bahco i Enköping. Uppsala: Upplandsmuseet. /Upplandsmuseets skriftserie nr 7./ 77 s. Bäckman, Maria Miljonsvennar: omstridda platser och identiteter. Göteborg: Makadam. 272 s. Carlström, Ann Kristin, Sterner, Lovisa och Östman, Lena (red.) Vad ska du bli när du blir stor? Fjorton ungdomar berättar. Ett samarbete mellan TCO, Lunarstorm och Arbetets museum. Stockholm: TCO. 91 s. Dædalus. Tekniska museets årsbok Kärnkraft retro. Red. Jan Garnert, Stockholm: Tekniska museet. 175 s. Dahlström Rittsél, Eva och Gelotte, Hanna, Ulfstrand, Anna, Nästa hållplats Södertälje. Ett samarbete mellan 6

7 Södertälje kommun, Stockholms läns museum och Länsstyrelsen i Stockholms län. Stockholm. 37 s. Ek, Richard och Hultman, Johan (red.) Plats som produkt. Kommersialisering och paketering. Lund: Studentlitteratur. 294.s. Ericsson, Urban Belägrade människor Belägrade rum. Om invandrargöranden och förorter. Uppsala: Uppsala universitet. /Etnolore 30/ 194 s. (Diss.) 1/07, s. 26 Eskilsson, Anna På plats i historien. Studier av hembygdsföreningar på 2000-talet. Linköping: Linköpings universitet. Tema kultur och samhälle. 239 s. (diss.) Esbjörnsson, Berit och Johansson, Annelie (red.) Från social fixare till psykosocial expert. Kuratorer berättar. Stockholm & Bromma: Akademiförbundet SSR & TAM-Arkiv. 134 s. Ethnologia Scandinavica A journal for Nordic Ethnology, vol. 39. Lund: Folklivsarkivet. 240 s. Friluftsmuseer, kulturarv och lärande./fornvårdaren 29, 2007/. Red. Mikael Eivergård. Östersund: Jamtli förlag. 111 s. Fägerborg Eva och Gynnild Svein (red.) På ny kurs museer, dokumentasjon og samtid. Lillehammer: Norsam, Maihaugen.138 s. (www.maihaugen.no/upl oad/samtid/paanykurs_internettb.doc samt upload/documents/324.p df) Fägerborg, Eva & von Unge, Elin (red.) Connecting Collecting. Stockholm: Nordiska museet/samdok. 126 s. /Samdoks e-serie eet.se/upload/documents/ 349.pdf/ För Sápmi i tiden. Fataburen, Nordiska museets och Skansens årsbok Red. Silvén, Eva & Westergren, Christina. Stockholm: Nordiska museets förlag. 292 s. Goodnow, Katherine & Akman, Haci (eds.) Scandinavian museums and cultural diversity. New York: Berghahn Books. 266 s. Gradin, Eva (text) & Tahmasebi, Daryoush (foto) 2009: Haparanda. IKEA-effekten: en gränslös utmaning. Dokumentationsrapport. Luleå: Norrbottens museum. 93 s. Gunnemark, Kerstin Ung på 50-talet. Om förälskelser, mode och boende i en brytningstid. Stockholm: Bilda Förlag. 253 s. 1/07, s. 26 Hadders, Anna och Rosengren, Anne, Får man grilla här? Kulturell mångfald möter biologisk mångfald. Kristianstad: Regionmuseet Kristianstad. /Rapport från pilotprojekt i Kristanstad 2006:67/ 63 s. Hagström, Charlotte, Hugosson, Marlene och Nordström Annika (red.) Nu gör vi jul igen. Göteborg: Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet, Lund. 27 s. Hansen, Andreas (text och foto) & Jonsson, Lisa (text) Västkustsommar: Barnkolonier i Bohuslän under 100 år. Uddevalla: Bohusläns museums förlag. 43 s. Hansen, Lars-Erik (red.) I handlingarnas centrum. Registratorer berättar. Stockholm: Arkivrådet AAS och TAM-Arkiv. 143 s. Heldner Tafvelin, Magdalena, Lundgren Per & Dahlström Rittsél, Eva Ågesta kärnkraft som kulturarv. Stockholm: Tekniska museet, Stockholms läns museum, Länsstyrelsen i Stockholms län. 148 s. Houltz, Anders m.fl. (red.) Arbete pågår i tankens mönster och kroppens miljöer. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 299 s. 1/09, s. 23 Hyltén-Cavallius, Charlotte Traditionens estetik spelet mellan inhemsk och internationell hemslöjd. Stockholm: Carlssons. 264 s. (diss.) Inte bara Jesus. /Småländska kulturbilder 2006/. Red. Eva Londos. Jönköping: Jönköpings läns museum. 168 s. Isacson, Maths Industrisamhället Sverige: arbete, ideal och kulturarv. Lund: Studentlitteratur. 312 s. Johansson, Birgitta (red.) Ska hela Sverige leva? Stockholm: Forskningsrådet Formas. 7

8 410 s. Karlsson Minganti, Pia Muslima. Islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige. Stockholm: Carlssons. 336 s. (diss.) af Klintberg, Bengt Folkminnen. Stockholm: Atlantis. 368 s. 2/08, s. 23 Larsson, Bo De glömda verkstäderna. En studie av två familjeföretag på den uppländska landsbygden ca Uppsala: Upplands fornminnesförenings tidskrift s. (Diss.) Larsson, Marianne Uniformella förhandlingar: hierarkier och genusrelationer i Postens kläder Stockholm: Nordiska museets förlag. 295 s. (Diss.) Londos, Eva & Åkesson, Peter Till minne av stormen Gudrun: en etnologisk undersökning av stormen 2005 samt några historiska stormar. Jönköping: Jönköpings läns museum /Rapport nr s Londos, Eva (red.) Rondellhundar och schablonspindlar. Folkkonst i tiden. Stockholm: Carlssons i samarbete med Jönköpings läns museum. 192 s. Lund, Kristina, Rätt att rappa. Passion och fostran på Fryshuset. Stockholm: Nordiska museets förlag. 110 s. Lundberg, Urban och Tydén, Mattias (red.). Sverigebilder. Det nationellas betydelser i politik och vardag. Stockholm: Institutet för framtidsstudier. 154 s. Lövgren, Karin Se lika ung ut som du känner dig : kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40. Norrköping: Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköping Studies in Arts and Science No s. (Diss.) Nilsson, Angela Gränsvakter. Tankestilar och sortering vid rekrytering av personal i sex kommuner. Stockholm: Stockholms universitet. 155 s. (Diss.) 1/07, s. 26 NoBo. Boken om Norra Botkyrka. Red. Heurgren, Vendela och Magnusson, Leif Tumba: Mångkulturellt Centrum. 191 s. Ohlsson, Björn Vi som stannade på Volvo. En etnologisk studie om äldre bilindustriarbetares arbetsliv och framtidsplaner. Göteborg: Bokförlaget Arkipelag. 352 s. (Diss.) 1/09, s.23 Olofsson, Jonas och Thoursie, Anna (red.) Ungas framtidsvägar. Möjligheter och utmaningar. Stockholm: Agora. 239 s. 1/07, s.26 Olsson, Katarina och Rosengren, Anne, Att fånga habitus Kulturmiljö, boendemiljö och identitet. Kristianstad: Regionmuseet Kristianstad/Landsarki varien i Skåne/Ett metodutvecklingsproje kt 2006:90/ 32 s. Ottoson, Erik Söka sitt. Om möten mellan människor och föremål. Uppsala: Uppsala universitet, Etnologiska avdelningen. /Etnolore 32/. 192 s. (Diss.) 2/08, s. 23 Pedersen, Inger och Peterson, Aila (red.) Rylander, Johanna (bild) Zatar och ingefära. En bok om växter, odlingstips och huskurer. Malmö: Malmö museer. 73 s. Pettersson, Ann och Ulfstrand, Anna (text), Boogh, Elisabeth, Markiewicz, Andrzeej och Ulfstrand Anna (foto) Mellan påsk och kadir. Högtider i förändring. Tumba: Mångkulturellt Centrum. 153s. Rosengren, Annette Vinna eller försvinna om flykt, asyl och hjälpare. Stockholm: Carlssons. 316 s. Rosenqvist, Johanna Könsskillnadens estetik? Om konst & konstskapande i svensk hemslöjd under & 1990-talen. Stockholm: Nordiska museets förlag. 268 s. (diss.) Simonson, Örjan Upplandsmuseets kunskaper om könsordningen. Rapport från en extern granskning Uppsala: Upplandsmuseets skriftserie nr s. Sjöholm, Jennie Vad är Kiruna värt? Kiruna en kulturvärdesanalys. Luleå: Norrbottens museum. 131 s. + bilagor. (www.norrbottensmuseu m.se/bebyggelse) Sjökvist, Ingrid (red.) Det är ju inte jag som gjort fel 14 8

9 berättelser om barnhem och fosterhem. Stockholm: Liv i Sverige. 159 s. Storm, Anna Hope and Rust. Reinterpreting the industrial place in the late 20 century. Stockholm. Papers in the History and Philosophy of Technology. 214 s. (diss.) Svanberg, Fredrik och Wahlgren, Katty H Publik arkeologi. Lund: Nordic Academic Press och Statens historiska museum. 152 s. Svanberg, Fredrik Museer och samlande. Stockholm: Statens historiska museum. Serie: Studies/The Museum of National Antiquities, s. Svensson, Birgitta och Wetterberg, Ola (red.) Malmberget Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser en fallstudie. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. 86 s. 2/08, s. 23 Söderberg, Maria Blygruvan i Laisvall. Enskede: Midsommar förlag. 350 s. Ungdomar k-märker Niondeklassare i Västmanland (text), Fredriksson, Lasse (foto). Västerås: Västmanlands läns museum. 66 s. Westholm, Erik m.fl Regionen som vision. Det politiska projektet Stockholm- Mälarregionen. Stockholm: SNSförlag. 144 s. Wettstein, Margrit 2009: Liv genom tingen: människor, föremål och extrema situationer. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion/Etnolore s. (Diss.) 9

10 Författarregister Vissa artiklar är registrerade under flera kategorier eftersom det finns många vinklingar på ämnet. Samtliga registreringar står då efter författarens namn. A Alftberg, Åsa, 36, 139 Andersson, Carin, 13, 75, 162, 163 B Baumgardt, Veronika, 134 Bratland, Nina, 61 C Carlström, Ann Kristin, 7, 13, 72, 163 Castegren, Staffan, 27 Claesson, Eivind, 25, 44 D Dern, Karin, 102, 103, 104, 105 Du Rietz, Peter, 66, 167 E Eivergård, Mikael, 10, 125, 126 Elmén Berg, Anna, 49, 142 Eriksson, Lotta, 36, 139 F Fagerholm, Sonja, 1 Fredriksen, Christine, 11, 24, 48, 124, 127, 128, 129 Fägerborg, Eva, 50, 58, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 G Gudmundsson, Magnus, 54, 64 Günter, Karin, 70 Gradin, Eva, 12, 144, 165 H Hadders, Anna, 18, 46, 57, 76, 77 Hagström, Charlotte, 51, 133 Hamilton, Ulf, 14 Hansen, Anna, 130 Hansen, Kjell, 21, 80 Hansen, Lars Erik, 153 Houltz, Anders, 40 Hyltén-Cavallius, Charlotte, 20, 79, 133 Hyltén-Cavallius, Sverker, 26, 60 I Ingmarsson, Niklas, 38 J Johansson, Ella, 6, 69, 83 Jokinen Lisse, Sira, 53 K Kaijser, Lars, 26, 60 Karlsson, Matilda, 59 Kindahl, Anette, 28, 122, 136, 170 Knutsson, Johan, 10,,126, 128 L Liby, Håkan, 4, 67 Lindgren, Anki, 43 Lindgren-Hyvönen, Britta, 35 Lindqvist, Rickard, 134 Ljunge, Magnus, 74 Londos, Eva, 15 Lund, Kristina, 73 Lundberg, Linda, 23, 82 Löfgren, Jim, 62 M Magnusson, Leif, 3, 132 Mattson, Christina, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Mellander, Barbro, 31, 138 Murray, Anne, 33 N Nilsson, Karin, 16, 34, 52 Nyberg, Klas, 86 Nyberg, Marie, 11, 123, 124 O Ohlsson, Eva, 55 Olovsson, Inger, 39, 140 P Pettersson, Ann, 131 R Rosander, Lennart, 47, 141 Rosengren, Anette, 42, 71 Rosengren, Anne, 30, 137 S Sandahl, Christoffer, 21, 80 Seifarth, Sofia, 28, 55, 122, 170 Silvén, Eva, 9, 33, 131 Sjöberg, Maria, 84 Spång, Lars Göran, 17, 164, 166 Stenström, Åsa, 19, 78, 135 Stiby Pelkonen, Gilda, 63 Stolt, Kristina, 32 Strandberg Zerpe, Birgitta, 130 Svensson, Birgitta, 6, 37, 65, 69, 83, 85, 87 Söderqvist, Britta, 2 T Thunér-Ohlsson, Eva, 29, 32, 55 U Ulfstrand, Anna, 31, 138, 140 von Unge, Elin, 5, 68 V/W Wadensten, Hillevi, 35, 45, 120, 161, 169 Waldetoft, Dan, 41 Wahss, Ankie, 8, 143, 149 Wahss, Ann-Katrin, 12, 144, 145 Wastesson-Jonsson, Anne, 28, 122, 170 Westman, Anna, 22, 56, 81 Willim, Robert, 38 Å Åkerlund, Johan, 149 Åkerman, Charlotte, 13, 163 Ö Östvall, Lars, 15 10

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Register till Samtid & museer 2004-2006

Register till Samtid & museer 2004-2006 Register till Samtid & museer 2004-2006 Utarbetat av Lotta Andersson, Linda Wångdahl 2006 och Elin von Unge 2007 Temanummer Hälsa 1-2/04, Framtid för samtid 3-4/04, På gång i museerna 1/05, Internationella

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

industrihistoriskt forum 2009 22 23 oktober dalarnas museum

industrihistoriskt forum 2009 22 23 oktober dalarnas museum industrihistoriskt forum 2009 22 23 oktober dalarnas museum Varmt välkommen till Industrihistoriskt forum 2009. För andra året i rad har vi nöjet att inbjuda till denna nationella konferens som vänder

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Christian Richette Elina Nygård Hansson Frånvarande: Monica Gustafsson Magnus Olofsson 1 MEDLEMSÄRENDEN

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Fredrik Svanberg, FoU-samordnare Katherine H Wahlgren, projektledare Johan Hegardt, projektledare Traditionen 2000-talet FoU-program 2002-2005 Människan

Läs mer

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad 2014 Kontaktpersoner Email Tel.nr Abbekås Lasse Stark klubbchef@abbekasgk.se 0705-813135 Araslöv Mats Persson mp@t-kartor.se 0733-206818 Assartorp Rasmus Fransson Rasmus.fransson@malmoaviation.se 0702-626991

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013 Workshop 1A: Från idé till färdig kurs-/utbildningsplan 8.30-10.00 i Konferensrum Studentstöd E2 Handläggning av kurs- och utbildningsplaner. Hur är arbetsgången? Vem initierar en ny kurs-/utbildningsplan?

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Malin Berglund student Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier

Malin Berglund student Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier ICOM STYRELSEMÖTE TELEFONMÖTE 20121016 Närvarande: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Elina Nygård Hansson Christian Richette Magnus Olofsson Monica Gustafsson Medlemsansökningar Antagna 2012-10-16:

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän Certifikatsförteckning Besiktningsmän för lekredskap och platser för lek, motion eller annan utevistelse enligt kravspecifikation för certifiering av platser för lek, motion eller annan utevistelse, samt

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Svampabanan 7/ 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg 0 Kristoffer Andersson Dalby MK.0,7.0, ().09,66.0, A., Maskinutbildning i Skåne BMW M Robin

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Omg Omg Omg Platssiffra Bästa tid Mattias Olsson

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Fackförbund Centralt Lokalt

Fackförbund Centralt Lokalt Till Chefer Sidan 1 2015-06-17 Fackliga organisationer i Båstads Kommun Fackförbund Centralt Lokalt Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Lars Rydell Camilla Gudmundsson Box 12800 tfn: 08-617

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

rapport från konferensen Kulturmiljön en resurs idag och för framtiden Malmfältens folkhögskola, Kiruna 30-31 augusti 2013

rapport från konferensen Kulturmiljön en resurs idag och för framtiden Malmfältens folkhögskola, Kiruna 30-31 augusti 2013 rapport från konferensen Kulturmiljön en resurs idag och för framtiden Malmfältens folkhögskola, Kiruna 30-31 augusti 2013 Text & foto: Kjell Öberg, Norrbottens museum Medborgardialogen viktig om kulturarvets

Läs mer

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 År 2006 har av regeringen utsetts till Mångkulturåret. Man menar att det offentliga kulturlivet måste bli bättre på att spegla och ta tillvara medborgarnas

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Deltagarförteckning SIS/TK 412 Fasta bränslen

Deltagarförteckning SIS/TK 412 Fasta bränslen 1 av 5 Ordförande Lennart Jansson Firefly AB Textilgatan 31 120 30 Stockholm 08-449 25 10 08-449 25 01 lennart.jansson@firefly.se 070-5919676 08-4492500 08-4492501 Kenneth Abrahamsson Bränsle & Energilaboratoriet

Läs mer

Organisation. Styrgrupp:

Organisation. Styrgrupp: Organisation Styrgrupp: Styrgruppens främsta uppgift är att följa projektet och ansvara för att målen uppnås. De som sitter i styrgruppen har befogenhet att fatta beslut i sin egen organisation. Styrgruppen

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Välkommen till utbildningsveckan 2005!

Välkommen till utbildningsveckan 2005! Välkommen till utbildningsveckan 25! Hej, här kommer mera information om den utbildning du ska gå om några veckor på Bosön i samband med Förbundet Svensk Bridge Utbildningsvecka. Som du kanske vet är utbildningen

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler 2015 /mj 2015-10-26 Strömstad Läkarhus BVC Västra Hamngatan 10-12 Emma Van Hove 0526-196 46 privat 452 83 Strömstad Brunnsgatan 2, här finns privata BVC

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Programmering Installation Konsult Service Skola. Projektering Programmering Installation Konsult. Service Skola

Programmering Installation Konsult Service Skola. Projektering Programmering Installation Konsult. Service Skola Praktiska Sverige AB Alf Ericsson El AB Kristina Kalén anders.graff@praktiska.se www.praktiska.se Mattias Björklund mattias@ael.se www.ael.se Aktet Rickard Johansson rickard@ziczak.se Impulsteknik Elinstallation

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Lärarutbildningskonventet. Protokoll

Lärarutbildningskonventet. Protokoll Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Hotell Arlandia, Cassiopeja Datum: 2006-09-27 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist. ordförande, Mariana

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

SWBs Domarlista för unghästbedömningar 2015

SWBs Domarlista för unghästbedömningar 2015 Exteriördomare A-behörighet Senast uppdaterad 2015-10-29 Behörighet: Kvalitetsbedömning, 3-årstest, Fölbedömning, Riksfinaler Madeleine Beckman Hönsstigen 2 311 23 Falkenberg 0346-50544 0706-420544 madeleine.beckman@lansstyrelsen.se

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer