Register till Samtid & museer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Register till Samtid & museer 2007-2009"

Transkript

1 Register till Samtid & museer Utarbetat av Johan Eivergård 2010 Temanummer Ung idag 1/07, Connecting collecting 2/07, Virtuella mötesplatser 1/08, Projekt i tiden 2/08, Lokalt, regionalt, globalt 1/09, Digitala världar 2/09 Nr 2/07 på engelska, utgiven i samband med Samdoks 30-årsjubileum. OBS! Vissa artiklar är registrerade under flera poster p.g.a. flera vinklingar på ämnet. Innehåll DOKUMENTATION & FORSKNING, s. 2 Allmänt Insamling och bevarande LOKALT, REGIONALT, GLOBALT DIGITALA MEDIER UNG IDAG NYA SAMARBETSFORMER Forskarkrönikor SAMDOK VERKSAMHET & ORGANISATION, s. 3 Allmänt Ledare Samdokrådets ordförande Samdokrådet möten m.m. Samdokregistret Samdokprojekt Samdoks kurser, konferenser & seminarier Poolerna, möten m.m FRITID t.o.m 2007 HEMLIV t.o.m 2007 HEMLIV & FRITID fr.o.m 2008 KULTURMÖTESGRUPPEN LOKALA & REGIONALA RUM NATURBRUK SAMHÄLLE & POLITIK SAMISKT LIV TILLVERKNING & TJÄNSTER FÄLTSEMINARIER ÖVRIGT, s. 5 NORSAM INTERNATIONELLA NÄTVERK Anmälda publikationer Författarregister, s. 10 1

2 DOKUMENTATION & FORSKNING Allmänt 1. Fagerholm, Sonja Mentorbanken 1/07, s Söderqvist, Britta Lärande som metod 1/07, s Magnusson, Leif Updating Sweden, comtemporary perspectives on cultural encounters 2/07, s. 6 Insamling & bevarande 4. Liby, Håkan Från mormors liv till fotbollshuliganism 1/07, s von Unge, Elin Materiella utmarker och unga utanför 1/07, s Johansson, Ella, Svensson, Birgitta Barn tar plats 1/07, s Carlström, Ann Kristin Nätets infödda i framtidsinsamling 1/07, s Wahss, Ankie Tvärpoolmöten för gemensamma frågor 1/07, s Silvén, Eva Reflecting collecting 2/07, s Eivergård, Mikael, Knutsson, Johan What s it like at home? 2/07, s Fredriksen, Christine, Nyberg, Marie Leisure as a mirror of society 2/07, s Gradin, Eva, Wahss, Ann-Katrin Nature an exploited heritage 2/07, s Andersson, Carin, Carlström, Ann Kristin, Åkerman, Charlotte People at work 2/07, s Hamilton, Ulf Melodifestivalen en tradition? 1/08, s Londos, Eva, Östvall, Lars Etnologer går på Melodifestival 1/08, s Nilsson, Karin Samtidsdokumentation och Internet 1/08, s Spång, Lars Göran Gemensam dokumentation om näthandel 18. Hadders, Anna Äntligen vuxen!? 2/08, s Stenström, Åsa Med dialogen i centrum 2/08, s Hyltén-Cavallius, Charlotte Reflektioner kring ett skrivupprop 2/08, s Hansen, Kjell, Sandahl, Christoffer Goda samarbeten samtidsdokumentation för det lilla museet; Museets erfarenheter, Med studenter i fält 2/08, s. 10, Westman, Anna Interregionala samiska samarbeten 2/08, s Lundberg, Linda En insamlingsmodell för samtidens föremål 2/08, s Fredriksen, Christine Materiellt och immateriellt 2/08, s Claesson, Eivind Ett maritimt kulturarv 1/09, s Hyltén-Cavallius, Sverker, Kaijser, Lars Ekoaffekter hur sjuttiotalet formas idag 2/09, s Castegren, Staffan KB samlar den svenska webben 2/09, s Seifarth, Sofia, Kindahl, Anette, Wastesson- Jonsson, Anne Sinneslöst eller sanslöst? 2/09, s Thunér-Ohlsson, Eva Museet i det offentliga rummet 2/09, s. 25 LOKALT, REGIONALT, GLOBALT 30. Rosengren, Anne Kulturmiljö som social samvaro 31. Mellander, Barbro, Ulfstrand, Anna Between preservation and change, the built environment as a mirror of the times 2/07, s Thunér-Ohlsson, Eva, Stolt, Kristina Public institutions in change 2/07, s Murray, Anne, Silvén, Eva In the midst of the world 2/07, s Nilsson, Karin Samtidsdokumentation och Internet 1/08, s Lindgren-Hyvönen, Britta, Wadensten, Hillevi Varför tycker vi så olika? 1/08, s Alftberg, Åsa, Eriksson, Lotta Gör en kyrka någon skillnad? 1/08, s Svensson, Birgitta Malmfältets förvandlingar 2/08, s Ingmarsson, Niklas, Willim, Robert Försvinnandet som attraktion 2/08, s Olovsson, Inger Slottet i lokalsamhället 40. Houltz, Anders Nya spelregler? 1/09, s Waldetoft, Dan Stockholmsliv 2/09, s Rosengren, Anette Landskapsfotografering som offentligt uppdrag 1/09, s Lindgren, Anki Unikt samarbete ska stärka länsmuseer i norr 1/09, s Claesson, Eivind Ett maritimt kulturarv 1/09, s. 12 2

3 45. Wadensten, Hillevi Trädgården på fjället 1/09, s Hadders, Anna Jordbävning i Skåne fånga ögonblicket 1/09, s Rosander, Lennart Att försörja en huvudstad 1/09, s Fredriksen, Christine Regionen runt: nya samarbetsformer 2/09, s Elmén Berg, Anna Vindkraft på vinst och förlust 2/09, s.22 DIGITALA MEDIER 50. Fägerborg, Eva Livet på nätet 51. Hagström, Charlotte Namn och normer bland alver och orcher 1/08, s Nilsson, Karin Samtidsdokumentation och Internet 1/08, s Jokinen Lisse, Sira Samarbete och kommunikation i nya former 1/08, s Gudmundsson, Magnus Användarna i fokus 1/08, s Seifarth, Sofia, Thunér- Ohlsson, Eva er.se en studie av presentationer på nätet 1/08, s Westman, Anna SameNet, samer på nätet 1/08, s Hadders, Anna Äntligen vuxen!? 2/08, s Fägerborg, Eva Samdok och IT i repris 59. Karlsson, Matilda Digital kultur på museet 2/09, s Hyltén-Cavallius, Sverker, Kaijser, Lars Ekoaffekter hur sjuttiotalet formas idag 2/09, s Nina Bratland Nettmøter 2/09, s Löfgren, Jim Lärarnas historia på webben 2/09, s Stiby Pelkonen, Gilda Lika värde 2/09, s Gudmundsson, Magnus Museum 3.0 2/09, s Svensson, Birgitta Den digitala informationen och forskningsprocessen 2/09, s Du Rietz, Peter När Sverige digitaliserades 2/09, s. 25 UNG IDAG 67. Liby, Håkan Från mormors liv till fotbollshuliganism 1/07, s von Unge, Elin Materiella utmarker och unga utanför 1/07, s Johansson, Ella, Svensson, Birgitta Barn tar plats 1/07, s Günter, Karin Barn av sin tid 1/07, s Rosengren, Anette Bland flyktingbarn 1/07, s Carlström, Ann Kristin Nätets infödda i framtidsinsamling 1/07, s Lund, Kristina Jakten på passion, individualitet och kreativitet 1/07, s Ljunge, Magnus Röda Tråden ett barnkulturprojekt i Borås kommun 1/07 s Andersson, Carin Vart tog ungdomarna vägen? 1/07 s Hadders, Anna Äntligen vuxen!? 2/08, s. 4 NYA SAMARBETSFORMER 77. Hadders, Anna Äntligen vuxen!? 2/08, s Stenström, Åsa Med dialogen i centrum 2/08, s Hyltén-Cavallius, Charlotte Reflektioner kring ett skrivupprop 2/08, s Hansen, Kjell, Sandahl, Christoffer Goda samarbeten samtidsdokumentation för det lilla museet; Museets erfarenheter, Med studenter i fält 2/08, s. 10, Westman, Anna Interregionala samiska samarbeten 2/08, s Lundberg, Linda En insamlingsmodell för samtidens föremål 2/08, s. 14 Forskarkrönikor 83. Johansson, Ella, Svensson, Birgitta Barn tar plats 1/07, s Sjöberg, Maria Skildringar av krig och kön nyhetsförmedling nu och då 1/08, s Svensson, Birgitta Malmfältets förvandlingar 2/08, s Nyberg, Klas Flitens revolution 1700-talets bidrag till 1800-talets industrialisering 1/09, s Svensson, Birgitta Den digitala informationen och forskningsprocessen 2/09, s. 18 SAMDOK VERKSAMHET & ORGANISATION Allmänt 88. Fägerborg, Eva Samdok 30 år 89. Fägerborg, Eva A network for 3

4 developing collecting and research 2/07, s Fägerborg, Eva Livet på nätet 91. Fägerborg, Eva Collectinget 92. Fägerborg, Eva Collectinget 2/08, s Fägerborg, Eva Ny ICOM-kommitté på gång? 94. Fägerborg, Eva Samdok och IT i repris 95. Fägerborg, Eva Kulturpropositionen Ledare Samdokrådets ordförande 96. Mattson, Christina Provokation och alternativa tolkningar! 1/07, s Mattson, Christina Towards extended collaboration 2/07, s Mattson, Christina Mediemakt i bloggtider 1/08, s Mattson, Christina Folkminnen, programmet som dokumenterade vår samtidstradition 2/08, s Mattson, Christina Vad händer med Samdok? 1/09, s Mattson, Christina Webbkulturer som undersökningsobjekt 2/09, s. 2 Samdokregistret 102. Dern, Karin Byliv och stadsliv 1/08, s Dern, Karin Människors livsvillkor 2/08, s Dern, Karin Glokalt 1/09, s Dern, Karin På jobbet Samdokprojekt 106. Fägerborg, Eva Plats för barn 107. Fägerborg, Eva Medborgarskapscermoni er 108. Fägerborg, Eva Välkomstcermonier för nya medborgare 2/08, s Fägerborg, Eva Ny ICOM-kommitté på gång? 110. Fägerborg, Eva Dokumentations- och utställningsprojekt om varsel 111. Fägerborg, Eva Enkät till museerna 2/09, s Fägerborg, Eva Collectinget och ICOM Samdoks kurser, konferenser & seminarier 113. Fägerborg, Eva Connecting collecting Samdoks jubileumskonferens 114. Fägerborg, Eva Fältseminarium I Ammarnäs 115. Fägerborg, Eva A network for developing collecting and research 2/07, s Fägerborg, Eva Collectinget 117. Fägerborg, Eva Samdoks höstmöte 118. Fägerborg, Eva Samdoks höstmöte och tidning hand i hand 2/08, s Fägerborg, Eva Samdoks höstmöte Wadenstam, Hillevi Fältseminariet i Ammarnäs 1/09 s Fägerborg, Eva Samdoks höstmöte 122. Seifarth, Sofia, Kindahl, Anette, Wastesson- Jonsson, Anne Sinneslöst eller sanslöst? 2/09 s. 21 Poolerna, möten m.m FRITID t.o.m Nyberg, Marie Tv som uppfostran och förnöjelse 1/07 s Fredriksen, Christine, Nyberg, Marie Leisure as a mirror of society 2/07 s. 10 HEMLIV t.o.m Eivergård, Mikael Badrumsliv 1/07 s Eivergård, Mikael, Knutsson, Johan What s it like at home? 2/07 s. 8 HEMLIV & FRITID fr.o.m Fredriksen, Christine Nya teman för ny pool 1/08 s Fredriksen, Christine, Knutsson, Johan Materiellt och immateriellt 2/08 s Fredriksen, Christine Dagis, dans och nationalpark 1/09, s Strandberg-Zerpe, Birgitta, Hansen, Anna Turism i Jämtland 2/09 s. 21 KULTURMÖTESGRUPPEN 131. Silvén, Eva, Pettersson, Ann Krig och religion 1/07 s Magnusson, Leif Updating Sweden, 4

5 contemporary perspectives on cultural encounters 2/07 s Hyltén-Cavallius, Charlotte Etnocentriska beskrivningar 1/08 s Baumgardt, Veronika, Lindqvist, Rickard Passet må vara svenskt med hjärtat är italienskt 2/08 s Stenström, Åsa Dödens riter och platser, Umeå 1/09 s Kindahl, Anette Berätta om vem du är 2/09 s. 22 LOKALA & REGIONALA RUM 137. Rosengren, Anne Kulturmiljö som social samvaro 1/07 s Mellander, Barbro, Ulfstrand, Anna Between preservation and change, the built environment as a mirror of times 2/07 s Alftberg, Åsa, Eriksson, Lotta Gör en kyrka någon skillnad? 1/08 s Olovsson, Inger, Ulfstrand, Anna Slottet i lokalsamhället 2/08 s Rosander, Lennart Att försörja en huvudstad 1/09 s Elmén Berg, Anna Vindkraft på vinst och förlust 2/09 s. 23 NATURBRUK 143. Wahss, Ankie Tvärpoolmöten för gemensamma frågor 1/07 s Wahss, Ann-Katrin, Gradin, Eva Nature an exploited heritage 2/07 s Wahss, Ann-Katrin Mat och miljö 1/08 s Wahss, Ann-Katrin Samtid och framtid 2/08 s Wahss, Ankie Falukorven och kulturmiljön 1/09 s Wadenstam, Hillevi Fältseminariet i Ammarnäs 1/09 s Wahss, Ankie, Åkerlund, Johan Mat som upplevelse 2/09 s. 23 SAMHÄLLE & POLITIK 150. Ljunge, Magnus Röda Tråden ett barnkulturprojekt i Borås kommun 1/07 s Thunér-Ohlsson, Eva Stolt, Kristina Public institutions in change 2/07 s Seifarth, Sofia, Thunér- Ohlsson, Eva er.se en studie av presentationer på nätet 1/08 s Hansen, Lars Erik Registratorers yrkesminnen 2/08 s Seifarth, Sofia Hushållsarbetet på 50- och 60-talen 1/09 s Thunér-Ohlsson, Eva Museet i det offentliga rummet 2/09 s. 25 SAMISKT LIV 156. Murray, Anne Ett lärande nätverk 1/07 s Murray, Anne, Silvén, Eva In the midst of the world 2/07 s Westman, Anna SameNet, samer på nätet 1/08 s Wadenstam, Hillevi Dialog med samer 2/08 s Gradin, Eva Áttje museum i utredningsförslag 1/09 s Wadenstam, Hillevi, Idivuoma, Susanne Sydsamiskt 2/09 s. 24 TILLVERKNING & TJÄNSTER 162. Andersson, Carin Vart tog ungdomarna vägen? 1/07 s Andersson, Carin, Carlström, Ann Kristin, Åkerman, Charlotte People at work 2/07 s Spång, Lars Göran Gemensam dokumentation om näthandel 1/08 s Gradin, Eva Haparanda, den gränslösa staden 2/08 s Spång, Lars Göran Kvinnohistoria och kulturmiljöer 1/09 s Du Rietz, Peter När Sverige digitaliserades 2/09 s. 25 FÄLTSEMINARIER 168. Fägerborg, Eva Fältseminarium I Ammarnäs 169. Wadenstam, Hillevi Fältseminariet i Ammarnäs 1/09 s Seifarth, Sofia, Kindahl, Anette, Wastesson- Jonsson, Anne Sinneslöst eller sanslöst? 2/09 s. 21 ÖVRIGT Seminarier, nätverk & samarbeten NORSAM 171. Fägerborg, Eva Isländsk samtid 1/08, s Fägerborg, Eva Barn och bröd 2/08, s. 22 5

6 173. Fägerborg, Eva Bröd i Norden 1/09, s Fägerborg, Eva Bröd och Brede 2/09, s. 25 INTERNATIONELLA NÄTVERK 175. Fägerborg, Eva A network for developing collecting and research 2/07, s Fägerborg, Eva Norska samtidsstudier 177. Fägerborg, Eva Ny ICOM-kommitté på gång? 178. Fägerborg, Eva Samdok får syster i Finland 179. Fägerborg, Eva Norskt samtidsprojekt i mål 180. Fägerborg, Eva Collectinget och ICOM Anmälda publikationer Allt var så nyss: berättelser om att åldras i Sverige. I urval av Stina Gardell, Anton Hagwall och Caroline Campbell/ Mobila dokumentärredaktionen Stockholm: Ordfront. 197 s. Axelsson, Bodil och Fornäs, Johan (red.) Kulturstudier i Sverige. Lund: Studentlitteratur. 384 s. 2/08, s. 23 Beckman, Anita Väntan: etnografiskt kollage kring ett mellanrum. Göteborg: Mara. 347 s. (Diss.) Berkaak, Odd Are; Gammersvik, Ågot; Gynnild, Svein och Lyngø, Inger Johanne (red.) På sporet av den tapte samtid. Bergen: Norsk kulturråd/ Fagbokforlaget. 198 s. Kan laddas ner från id Björkman, Jenny Bättre vetande. Ett symposium med anledning av den Hallwylska professurens 90- årsjubileum. Stockholm: Nordiska museets förlag. 80 s. Boogh, Elisabeth; Dahlström Rittsél, Eva; Gårdstedt, Hanna; Pantzar, Cecilia och Ulfstrand, Anna Förvandlingen av fyra fabriksområden i Nacka. En dokumentation av omvandlingsprocessen i fyra i ndustriområden i Nacka kommun: Augustendal Nacka strand, Järla Järla sjö, Atlas Copcoområdet Sickla köpkvarter samt varnholmen. Stockholm: Stockholms läns museum. Rapport 2009: s. Borg, Henrik och Sannerstedt, Helen, Barsebäcks kärnkraftverk. Kristianstad: Regionmuseet Kristianstad/Landsanti kvarien i Skåne /Dokumentationsproje kt 2006:57/ 120 s. Burström, Mats Samtidsarkeologi: introduktion till ett forskningsfält. Lund: Studentlitteratur. 118 s. Burström, Mats (red.) Samtidsarkeologi varför gräva i det nära förflutna? Rapport från en session vid konferensen IX Nordic TAG i Århus /Södertörn Archaeological Studies 6/. Huddinge: Södertörns högskola. 106 s. 2/08, s. 23 Bygdell, Cecilia Att administrera mångfalden. En undersökning av tjänstemäns arbete med integrationsfrågor. Upplandsmuseets skriftserie nr 4. Uppsala: Upplandsmuseet. 47 s. Bygdell, Cecilia Vad är en riktig bonde? En undersökning av några uppländska bönders syn på begreppet bonde. Uppsala: Upplandsmuseet /Upplandsmuseets skriftserie nr 6/. 34 s. Bygdell, Cecilia (text) och Engström, Lennart (foto) Vi är världsbäst på skiftnycklar. Produktion och nedläggning på Bahco i Enköping. Uppsala: Upplandsmuseet. /Upplandsmuseets skriftserie nr 7./ 77 s. Bäckman, Maria Miljonsvennar: omstridda platser och identiteter. Göteborg: Makadam. 272 s. Carlström, Ann Kristin, Sterner, Lovisa och Östman, Lena (red.) Vad ska du bli när du blir stor? Fjorton ungdomar berättar. Ett samarbete mellan TCO, Lunarstorm och Arbetets museum. Stockholm: TCO. 91 s. Dædalus. Tekniska museets årsbok Kärnkraft retro. Red. Jan Garnert, Stockholm: Tekniska museet. 175 s. Dahlström Rittsél, Eva och Gelotte, Hanna, Ulfstrand, Anna, Nästa hållplats Södertälje. Ett samarbete mellan 6

7 Södertälje kommun, Stockholms läns museum och Länsstyrelsen i Stockholms län. Stockholm. 37 s. Ek, Richard och Hultman, Johan (red.) Plats som produkt. Kommersialisering och paketering. Lund: Studentlitteratur. 294.s. Ericsson, Urban Belägrade människor Belägrade rum. Om invandrargöranden och förorter. Uppsala: Uppsala universitet. /Etnolore 30/ 194 s. (Diss.) 1/07, s. 26 Eskilsson, Anna På plats i historien. Studier av hembygdsföreningar på 2000-talet. Linköping: Linköpings universitet. Tema kultur och samhälle. 239 s. (diss.) Esbjörnsson, Berit och Johansson, Annelie (red.) Från social fixare till psykosocial expert. Kuratorer berättar. Stockholm & Bromma: Akademiförbundet SSR & TAM-Arkiv. 134 s. Ethnologia Scandinavica A journal for Nordic Ethnology, vol. 39. Lund: Folklivsarkivet. 240 s. Friluftsmuseer, kulturarv och lärande./fornvårdaren 29, 2007/. Red. Mikael Eivergård. Östersund: Jamtli förlag. 111 s. Fägerborg Eva och Gynnild Svein (red.) På ny kurs museer, dokumentasjon og samtid. Lillehammer: Norsam, Maihaugen.138 s. (www.maihaugen.no/upl oad/samtid/paanykurs_internettb.doc samt upload/documents/324.p df) Fägerborg, Eva & von Unge, Elin (red.) Connecting Collecting. Stockholm: Nordiska museet/samdok. 126 s. /Samdoks e-serie eet.se/upload/documents/ 349.pdf/ För Sápmi i tiden. Fataburen, Nordiska museets och Skansens årsbok Red. Silvén, Eva & Westergren, Christina. Stockholm: Nordiska museets förlag. 292 s. Goodnow, Katherine & Akman, Haci (eds.) Scandinavian museums and cultural diversity. New York: Berghahn Books. 266 s. Gradin, Eva (text) & Tahmasebi, Daryoush (foto) 2009: Haparanda. IKEA-effekten: en gränslös utmaning. Dokumentationsrapport. Luleå: Norrbottens museum. 93 s. Gunnemark, Kerstin Ung på 50-talet. Om förälskelser, mode och boende i en brytningstid. Stockholm: Bilda Förlag. 253 s. 1/07, s. 26 Hadders, Anna och Rosengren, Anne, Får man grilla här? Kulturell mångfald möter biologisk mångfald. Kristianstad: Regionmuseet Kristianstad. /Rapport från pilotprojekt i Kristanstad 2006:67/ 63 s. Hagström, Charlotte, Hugosson, Marlene och Nordström Annika (red.) Nu gör vi jul igen. Göteborg: Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet, Lund. 27 s. Hansen, Andreas (text och foto) & Jonsson, Lisa (text) Västkustsommar: Barnkolonier i Bohuslän under 100 år. Uddevalla: Bohusläns museums förlag. 43 s. Hansen, Lars-Erik (red.) I handlingarnas centrum. Registratorer berättar. Stockholm: Arkivrådet AAS och TAM-Arkiv. 143 s. Heldner Tafvelin, Magdalena, Lundgren Per & Dahlström Rittsél, Eva Ågesta kärnkraft som kulturarv. Stockholm: Tekniska museet, Stockholms läns museum, Länsstyrelsen i Stockholms län. 148 s. Houltz, Anders m.fl. (red.) Arbete pågår i tankens mönster och kroppens miljöer. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 299 s. 1/09, s. 23 Hyltén-Cavallius, Charlotte Traditionens estetik spelet mellan inhemsk och internationell hemslöjd. Stockholm: Carlssons. 264 s. (diss.) Inte bara Jesus. /Småländska kulturbilder 2006/. Red. Eva Londos. Jönköping: Jönköpings läns museum. 168 s. Isacson, Maths Industrisamhället Sverige: arbete, ideal och kulturarv. Lund: Studentlitteratur. 312 s. Johansson, Birgitta (red.) Ska hela Sverige leva? Stockholm: Forskningsrådet Formas. 7

8 410 s. Karlsson Minganti, Pia Muslima. Islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige. Stockholm: Carlssons. 336 s. (diss.) af Klintberg, Bengt Folkminnen. Stockholm: Atlantis. 368 s. 2/08, s. 23 Larsson, Bo De glömda verkstäderna. En studie av två familjeföretag på den uppländska landsbygden ca Uppsala: Upplands fornminnesförenings tidskrift s. (Diss.) Larsson, Marianne Uniformella förhandlingar: hierarkier och genusrelationer i Postens kläder Stockholm: Nordiska museets förlag. 295 s. (Diss.) Londos, Eva & Åkesson, Peter Till minne av stormen Gudrun: en etnologisk undersökning av stormen 2005 samt några historiska stormar. Jönköping: Jönköpings läns museum /Rapport nr s Londos, Eva (red.) Rondellhundar och schablonspindlar. Folkkonst i tiden. Stockholm: Carlssons i samarbete med Jönköpings läns museum. 192 s. Lund, Kristina, Rätt att rappa. Passion och fostran på Fryshuset. Stockholm: Nordiska museets förlag. 110 s. Lundberg, Urban och Tydén, Mattias (red.). Sverigebilder. Det nationellas betydelser i politik och vardag. Stockholm: Institutet för framtidsstudier. 154 s. Lövgren, Karin Se lika ung ut som du känner dig : kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40. Norrköping: Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköping Studies in Arts and Science No s. (Diss.) Nilsson, Angela Gränsvakter. Tankestilar och sortering vid rekrytering av personal i sex kommuner. Stockholm: Stockholms universitet. 155 s. (Diss.) 1/07, s. 26 NoBo. Boken om Norra Botkyrka. Red. Heurgren, Vendela och Magnusson, Leif Tumba: Mångkulturellt Centrum. 191 s. Ohlsson, Björn Vi som stannade på Volvo. En etnologisk studie om äldre bilindustriarbetares arbetsliv och framtidsplaner. Göteborg: Bokförlaget Arkipelag. 352 s. (Diss.) 1/09, s.23 Olofsson, Jonas och Thoursie, Anna (red.) Ungas framtidsvägar. Möjligheter och utmaningar. Stockholm: Agora. 239 s. 1/07, s.26 Olsson, Katarina och Rosengren, Anne, Att fånga habitus Kulturmiljö, boendemiljö och identitet. Kristianstad: Regionmuseet Kristianstad/Landsarki varien i Skåne/Ett metodutvecklingsproje kt 2006:90/ 32 s. Ottoson, Erik Söka sitt. Om möten mellan människor och föremål. Uppsala: Uppsala universitet, Etnologiska avdelningen. /Etnolore 32/. 192 s. (Diss.) 2/08, s. 23 Pedersen, Inger och Peterson, Aila (red.) Rylander, Johanna (bild) Zatar och ingefära. En bok om växter, odlingstips och huskurer. Malmö: Malmö museer. 73 s. Pettersson, Ann och Ulfstrand, Anna (text), Boogh, Elisabeth, Markiewicz, Andrzeej och Ulfstrand Anna (foto) Mellan påsk och kadir. Högtider i förändring. Tumba: Mångkulturellt Centrum. 153s. Rosengren, Annette Vinna eller försvinna om flykt, asyl och hjälpare. Stockholm: Carlssons. 316 s. Rosenqvist, Johanna Könsskillnadens estetik? Om konst & konstskapande i svensk hemslöjd under & 1990-talen. Stockholm: Nordiska museets förlag. 268 s. (diss.) Simonson, Örjan Upplandsmuseets kunskaper om könsordningen. Rapport från en extern granskning Uppsala: Upplandsmuseets skriftserie nr s. Sjöholm, Jennie Vad är Kiruna värt? Kiruna en kulturvärdesanalys. Luleå: Norrbottens museum. 131 s. + bilagor. (www.norrbottensmuseu m.se/bebyggelse) Sjökvist, Ingrid (red.) Det är ju inte jag som gjort fel 14 8

9 berättelser om barnhem och fosterhem. Stockholm: Liv i Sverige. 159 s. Storm, Anna Hope and Rust. Reinterpreting the industrial place in the late 20 century. Stockholm. Papers in the History and Philosophy of Technology. 214 s. (diss.) Svanberg, Fredrik och Wahlgren, Katty H Publik arkeologi. Lund: Nordic Academic Press och Statens historiska museum. 152 s. Svanberg, Fredrik Museer och samlande. Stockholm: Statens historiska museum. Serie: Studies/The Museum of National Antiquities, s. Svensson, Birgitta och Wetterberg, Ola (red.) Malmberget Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser en fallstudie. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. 86 s. 2/08, s. 23 Söderberg, Maria Blygruvan i Laisvall. Enskede: Midsommar förlag. 350 s. Ungdomar k-märker Niondeklassare i Västmanland (text), Fredriksson, Lasse (foto). Västerås: Västmanlands läns museum. 66 s. Westholm, Erik m.fl Regionen som vision. Det politiska projektet Stockholm- Mälarregionen. Stockholm: SNSförlag. 144 s. Wettstein, Margrit 2009: Liv genom tingen: människor, föremål och extrema situationer. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion/Etnolore s. (Diss.) 9

10 Författarregister Vissa artiklar är registrerade under flera kategorier eftersom det finns många vinklingar på ämnet. Samtliga registreringar står då efter författarens namn. A Alftberg, Åsa, 36, 139 Andersson, Carin, 13, 75, 162, 163 B Baumgardt, Veronika, 134 Bratland, Nina, 61 C Carlström, Ann Kristin, 7, 13, 72, 163 Castegren, Staffan, 27 Claesson, Eivind, 25, 44 D Dern, Karin, 102, 103, 104, 105 Du Rietz, Peter, 66, 167 E Eivergård, Mikael, 10, 125, 126 Elmén Berg, Anna, 49, 142 Eriksson, Lotta, 36, 139 F Fagerholm, Sonja, 1 Fredriksen, Christine, 11, 24, 48, 124, 127, 128, 129 Fägerborg, Eva, 50, 58, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 G Gudmundsson, Magnus, 54, 64 Günter, Karin, 70 Gradin, Eva, 12, 144, 165 H Hadders, Anna, 18, 46, 57, 76, 77 Hagström, Charlotte, 51, 133 Hamilton, Ulf, 14 Hansen, Anna, 130 Hansen, Kjell, 21, 80 Hansen, Lars Erik, 153 Houltz, Anders, 40 Hyltén-Cavallius, Charlotte, 20, 79, 133 Hyltén-Cavallius, Sverker, 26, 60 I Ingmarsson, Niklas, 38 J Johansson, Ella, 6, 69, 83 Jokinen Lisse, Sira, 53 K Kaijser, Lars, 26, 60 Karlsson, Matilda, 59 Kindahl, Anette, 28, 122, 136, 170 Knutsson, Johan, 10,,126, 128 L Liby, Håkan, 4, 67 Lindgren, Anki, 43 Lindgren-Hyvönen, Britta, 35 Lindqvist, Rickard, 134 Ljunge, Magnus, 74 Londos, Eva, 15 Lund, Kristina, 73 Lundberg, Linda, 23, 82 Löfgren, Jim, 62 M Magnusson, Leif, 3, 132 Mattson, Christina, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Mellander, Barbro, 31, 138 Murray, Anne, 33 N Nilsson, Karin, 16, 34, 52 Nyberg, Klas, 86 Nyberg, Marie, 11, 123, 124 O Ohlsson, Eva, 55 Olovsson, Inger, 39, 140 P Pettersson, Ann, 131 R Rosander, Lennart, 47, 141 Rosengren, Anette, 42, 71 Rosengren, Anne, 30, 137 S Sandahl, Christoffer, 21, 80 Seifarth, Sofia, 28, 55, 122, 170 Silvén, Eva, 9, 33, 131 Sjöberg, Maria, 84 Spång, Lars Göran, 17, 164, 166 Stenström, Åsa, 19, 78, 135 Stiby Pelkonen, Gilda, 63 Stolt, Kristina, 32 Strandberg Zerpe, Birgitta, 130 Svensson, Birgitta, 6, 37, 65, 69, 83, 85, 87 Söderqvist, Britta, 2 T Thunér-Ohlsson, Eva, 29, 32, 55 U Ulfstrand, Anna, 31, 138, 140 von Unge, Elin, 5, 68 V/W Wadensten, Hillevi, 35, 45, 120, 161, 169 Waldetoft, Dan, 41 Wahss, Ankie, 8, 143, 149 Wahss, Ann-Katrin, 12, 144, 145 Wastesson-Jonsson, Anne, 28, 122, 170 Westman, Anna, 22, 56, 81 Willim, Robert, 38 Å Åkerlund, Johan, 149 Åkerman, Charlotte, 13, 163 Ö Östvall, Lars, 15 10

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Höstmöte Nordiska museet och Tekniska museet 18 19 november 2015

Höstmöte Nordiska museet och Tekniska museet 18 19 november 2015 Höstmöte Nordiska museet och Tekniska museet 18 19 november 2015 Välkommen! Program dag 1 Nordiska museet 12.30 12.40 Nordiska museets styresman hälsar välkommen. Sanne Hoby Nielsen, Nordiska museet. 12.40-12.55

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista Sannaosta 2012 Preliminär resultatlista Resultat Karlstad den 22 november 2012 Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF Namn Klass Förening Träff Fig Poäng S-medalj Anders Nilsson C3 Arvika PK 46 30

Läs mer

Resultat från Kretsfältskjuning i Boden den 11 maj 2014

Resultat från Kretsfältskjuning i Boden den 11 maj 2014 A1 50 50 1 Mikael Persson SJPk 3 1 2 1 4 2 3 1 5 3 3 3 3 3 4 1 27 13 2 Leif Lundberg Piteå Pk 2 2 3 1 2 1 3 1 4 2 5 3 0 0 5 1 24 10 3 Mats Jönslars Kalix Ps 4 2 3 2 4 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 1 23 14 4 Daniel

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 oktober 2013 Sara Axelsson Caroline Berg Mathias

Läs mer

Startlista, singel: EriM 2007

Startlista, singel: EriM 2007 07:30 1 1 Joakim Gyllin 131 Viff Golfsektion i Lund +0,1 Vit 0 H 2 Lars Ekstam 12 Ericsson IK 6,8 Vit 0 H 3 Martin Trygg 218 Göteborg / Mölndal 7,6 Vit 0 H 07:30 2 1 Patrik Millsjö 190 Göteborg / Mölndal

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Arkeologisk förmedling

Arkeologisk förmedling Arkeologisk förmedling Konferens i Stockholm 26-27 oktober www Konferens om arkeologisk förmedling Det finns ett stort intresse och efterfrågan att kunna ta del av uppdragsarkeologins resultat från olika

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Register till Samtid & museer 2004-2006

Register till Samtid & museer 2004-2006 Register till Samtid & museer 2004-2006 Utarbetat av Lotta Andersson, Linda Wångdahl 2006 och Elin von Unge 2007 Temanummer Hälsa 1-2/04, Framtid för samtid 3-4/04, På gång i museerna 1/05, Internationella

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, Isberg Hans-Martin Andersson Ulf Beckman Emil, Frändesjö Martin, Jigenheim Marcus Johansson Christian

FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, Isberg Hans-Martin Andersson Ulf Beckman Emil, Frändesjö Martin, Jigenheim Marcus Johansson Christian FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, saba68@gmail.com Bohuslän/Dal Isberg Hans-Martin hans-martin.isberg@edu.borlange.se Dala/Gävleborg Andersson Ulf, ulfmax@hotmail.com Göteborg Beckman Emil, emil@beckau.se

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

RM Kommun A Startlista

RM Kommun A Startlista Datum 005-08- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternam n 0800 Fredrik Mössler Kristianstad,6 Gul 0808 086 084 08 0840 0848 0856 0904 Björn Bergkvist Östhammar 9, Gul Gun-Marie Svärd Bollnäs 7,7

Läs mer

IPS Introduktion till processäkerhet 10 november 2014

IPS Introduktion till processäkerhet 10 november 2014 IPS Introduktion till processäkerhet 10 november 2014 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Akzo Nobel Functional Chemicals AB Anette Elmeflo 3 Akzo Nobel Functional Chemicals AB Oscar Tenfält 4

Läs mer

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Resultatlista RådaSiö regattan 18-19 augusti 2007 Rådasjön, Mölndal Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Göteborgs RF, Kungälvs RK den 19 augusti 2007 Sida 1 av 13 lördag Lopp

Läs mer

Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå

Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå Fältskytte C, resultat Tävlingsdatum: 2015-06-12 Antal lag: 16 Placering Skytt Förening Träff Figur Träff Figur 1 Tommy Hansen Bodens Ssk 1 60 30 167

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-, 0700 Bana Östra banan Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 T Gerber/M Lang 8 A X Mikael Lang Katrineholms Golfklubb 0,7 59 Tommy Gerber

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

LEIF KARLSSON MAGNUS ODÉN ÅKE ERIKSSON MATS ÅKERIND ANNIKA BRODIN SÖDERLUND ERIK PROOS GUIDO RIPKE

LEIF KARLSSON MAGNUS ODÉN ÅKE ERIKSSON MATS ÅKERIND ANNIKA BRODIN SÖDERLUND ERIK PROOS GUIDO RIPKE VSM 2013 sorganisation Fredag 16 augusti Tävlingsledare Bitr. tävlingsledare HANS LOFORS/ANDERS WETTERBERG LEIF KARLSSON Teknisk ledare MAGNUS ODÉN Sjukvård CAROLINE GYLLENHAMMAR Starter Starters FÖRBUNDS

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-27 KLUBBREKORD INOMHUS (rekord satta under 2013 markerat med rött)

Uppdaterad 2014-08-27 KLUBBREKORD INOMHUS (rekord satta under 2013 markerat med rött) KLUBBREKORD INOMHUS (rekord satta under 2013 markerat med rött) MÄN SENIORER 60m Patrik Lövgren,75 6,58 Paris, Frankrike 97-03-07 200m Rikard Rasmusson,74 21,09 Malmö/Atleticum 94-02-12 400m Rikard Rasmusson,74

Läs mer

GmDAG 4.00j G.Mevel o14 - User licence granted to RYSSBERGETS IK

GmDAG 4.00j G.Mevel o14 - User licence granted to RYSSBERGETS IK Page 1/7 K 55 - FEMALE 1 ROSENLUND Annika #777 4 00:21:15 4'10 Björnstorps IF K 60 - FEMALE 1 LÖNNQVIST Eva #794 13 00:23:47 4'40 Ystads IF 2 ENGELBY Ulla #522 25 00:26:14 5'08 Pan-Kristianstad 3 JÖNSSON

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-0, 0700 Bana ÖÖ_Jönåkers GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 072 07 0736 P Granström/R Lundström 5 A X Per Granström Kiladalens

Läs mer

PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15. Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan. Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9

PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15. Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan. Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9 PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15 Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9 Rektor Riitta Kotavuopio Olsson 70 332 F-åk 3 Fritids Förskolechef

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S.

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. January 2010 Also available online at: swedenabroad.com/washington For corrections and changes, please contact: Larilyn André Embassy of Sweden 2900

Läs mer

Tavla Lag 1 09,00 Klass Förening Kortnr 1 Rikard Johansson C2 Kristianstad PK 31468 2 Bengt Åkeson C3 Svalös pk 20573 3 Peter Johansson C1 Sjöbo

Tavla Lag 1 09,00 Klass Förening Kortnr 1 Rikard Johansson C2 Kristianstad PK 31468 2 Bengt Åkeson C3 Svalös pk 20573 3 Peter Johansson C1 Sjöbo Tavla Lag 1 09,00 Klass Förening Kortnr 1 Rikard Johansson C2 Kristianstad PK 31468 2 Bengt Åkeson C3 Svalös pk 20573 3 Peter Johansson C1 Sjöbo FU-Skf 38580 4 Martin Rydman C1 Sjöbo FU-Skf Tillf 5 Patrik

Läs mer

Leion-net - webbsamordning. Leion-net. Ledande E-tjänster och Information På Nätet. Samordnad e-förvaltning med göteborgarnas bästa som ledstjärna

Leion-net - webbsamordning. Leion-net. Ledande E-tjänster och Information På Nätet. Samordnad e-förvaltning med göteborgarnas bästa som ledstjärna Leion-net - webbsamordning Leion-net Ledande E-tjänster och Information På Nätet Samordnad e-förvaltning med göteborgarnas bästa som ledstjärna Leion-net - webbsamordning 300 webbplatser ska bli en webbplats

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar Startlista, par/lag Olka s Äkta Makar Herrljunga Datum 23-7-8, 9 Bana Herrljunga GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 9 K Friberg/G Friberg 3 A X Gunilla Friberg Herrljunga Kent Friberg

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

industrihistoriskt forum 2009 22 23 oktober dalarnas museum

industrihistoriskt forum 2009 22 23 oktober dalarnas museum industrihistoriskt forum 2009 22 23 oktober dalarnas museum Varmt välkommen till Industrihistoriskt forum 2009. För andra året i rad har vi nöjet att inbjuda till denna nationella konferens som vänder

Läs mer

Kunskap och förståelse redogöra för centrala delar av kyrkosociologisk teoribildning och tradition

Kunskap och förståelse redogöra för centrala delar av kyrkosociologisk teoribildning och tradition Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, SE-901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Kursplan 2011-10-24 Sid 1 (5) Sociology of churches,

Läs mer

7,13 Tresteg Martin Jansson ,48 Sjukamp Manuel Brändeborn -73

7,13 Tresteg Martin Jansson ,48 Sjukamp Manuel Brändeborn -73 Klubbrekord Inomhus Upprättad 2004-11-13 av Håkan Andersson statistik@rabyrekarnese Uppdaterad 2016-04-19 Män Datum 60m Robert Larsson-Roos -87 7,03 Västerås 2006-03-04 200m Christian Dimitrijevic -82

Läs mer

Promenad i Gamla Stan

Promenad i Gamla Stan E-post: info@guidestockholm.com Promenad i Gamla Stan I Stockholms hjärta finns upptakten till stadens historia. De kullerstensklädda gatorna, smala gränderna och mångfasetterade bebyggelsen gör att man

Läs mer

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum 2013-06-16 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 01-307 Atlas Copco PSK Forsman, Alexandra 7 (09:30) C D1C Forsman, Alexandra 16 (11:00) R 1R Johansson, Kurt 7 (09:30) C VÄC

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Christian Richette Elina Nygård Hansson Frånvarande: Monica Gustafsson Magnus Olofsson 1 MEDLEMSÄRENDEN

Läs mer

2003-10-25. 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter

2003-10-25. 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter Medelresultat: Vpgrp : Tot 1 2 3 A : 42 ( 4 20 18) B : 8 ( 0 4 4) C : 94 ( 20 40 34) R : 65 ( 10 29 26) DAM : 17 ( 6 8 3) VET

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår!

Välkommen till ett nytt läsår! Västra skolområdet PM till föräldrar och elever i Västra skolområdet. Läsåret 2012/2013 Välkommen till ett nytt läsår! Vi i Västra skolområdet vill arbeta för att Västra skolområdet ska genomsyras av samhörighet

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 6 maj 2012 Emil Andersson Charlotte Frisack Brodin

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY Sida 1 Fastigheter och ägare 2016-03-15 Ärendenummer O16792 Handläggare Helena Holst Ärende Delägarförteckning - Täby Ollonborren ga:1 Kommun: Täby Län: Stockholm KOMMUN: TÄBY Ollonborren 1 Ollonborren

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård 1 Fröstorp (Ranten) Andreas Jacobsson f 1784 i Od h Greta Andersdotter f 1796 i Fröstorp s Johannes f 1818 s Olaus f 1822 d Eva f 1826 Fröstorp (Ranten) Andreas Jonsson f 1762 i Fröstorp h Ella Andersdotter

Läs mer

Medaljkontr. resultatlista från KrM fält B och C - Sveaträffen. Almnäs den 1/6 2014 Kretsmästerskap fält B (öppen) Plats Namn Klubb Resultat Tot

Medaljkontr. resultatlista från KrM fält B och C - Sveaträffen. Almnäs den 1/6 2014 Kretsmästerskap fält B (öppen) Plats Namn Klubb Resultat Tot Medaljkontr. resultatlista från KrM fält B och C - Sveaträffen. Almnäs den 1/6 2014 Kretsmästerskap fält B (öppen) 1 Thomas Hämäläinen Atlas Copco PSK 8 8 9 8 12 9 7 11 72 20 S 2 Pelle Carlsson Lövsta

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

Bilia Hallsta Triathlon Resultatlista Totalt

Bilia Hallsta Triathlon Resultatlista Totalt Resultatlista Totalt 25 Triathlon Väst 2 00:27:22 4 00:27: 00:28:00 0:22:32 2 26 Triathlon Väst 3 00:26:5 3 00:29:0 2 00:3:40 0:27:40 3 22 IK Hakarpspojkarna 00:26:34 2 00:3:59 4 00:29:49 0:28:2 4 27 Västerås

Läs mer

ICOM STYRELSEMÖTE 2014-01-24 TELEFONMÖTE

ICOM STYRELSEMÖTE 2014-01-24 TELEFONMÖTE ICOM STYRELSEMÖTE 2014-01-24 TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: Stefan Bohman Monica Gustafsson Fredrik Svanberg Magnus Olofsson Elina Hansson Nygård Louise Andersson Frånvarande: Lotta Jönsson 1 Protokoll Louise

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad 2014 Kontaktpersoner Email Tel.nr Abbekås Lasse Stark klubbchef@abbekasgk.se 0705-813135 Araslöv Mats Persson mp@t-kartor.se 0733-206818 Assartorp Rasmus Fransson Rasmus.fransson@malmoaviation.se 0702-626991

Läs mer

Historia, kultur och turism

Historia, kultur och turism Historia, kultur och turism History, Culture and Tourism Högskolepoäng: 15 Kurskod: 1IH014 Ansvarig institution: Idé- och samhällsstudier Huvudområde: Idéhistoria Nivå: Grundnivå Fördjupning i förhållande

Läs mer

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista Patrull 1 08:30 1 Rickard Alvén C 3 Mölndals Skytteförening 2 Dawid Kaleta C 3 Mölndals Skytteförening 3 Marie Björk C 3 Mölndals Skytteförening Peter Henriksson C 1 Mölndals Skytteförening Urban Waldenström

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

Vårdcentralsplacering Termin 5 HÖSTTERMINEN 2010

Vårdcentralsplacering Termin 5 HÖSTTERMINEN 2010 Stefan Bråthe Nygård Vårdcentral i Bengtsfors Storgatan 7 666 30 BENGTSFORS Tel: 0531-72510 Fax: Mobil: 0706-381099 stefan.brathe@vgregion.se Karl Bohlin Sara Hansson Viktor Skeppstedt Ida Håkansson Carin

Läs mer

patrull 11 Upprop 10.00 Lördag 12/5 1 C Jan Edmundson Visborgs Skf 9045 2 C Vet Y Sven Holmkvist Salems Pk 21093 lag vet 2 3 C P-A Willners

patrull 11 Upprop 10.00 Lördag 12/5 1 C Jan Edmundson Visborgs Skf 9045 2 C Vet Y Sven Holmkvist Salems Pk 21093 lag vet 2 3 C P-A Willners patrull 1 Upprop 0:00 Lördag 12/5 1 C Thomas Larsson Klinte Skg 744 2 C Petter Gullin Klinte Skg 7474 lag 3 C Olof Widing Klinte Skg 311 lag 4 C Ronny Larsson Klinte Skg 746 5 C Anton Larsson Klinte Skg

Läs mer

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3)

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3) Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22 Klass: 1A 1 Mathias Melin Fryksdalens PSK 35324356 31/22 18 2 Stefan Höög Hagfors-Uddeholms PSK 34453461 30/22 25 3 Andres Blomfors Överby PK 23225352 24/18 13

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Totalsegrare per Klass - Alliansen 2013

Totalsegrare per Klass - Alliansen 2013 Totalsegrare per Klass - Alliansen 2013 Alliansen 1 Alliansen 2 Alliansen 3 Alliansen 4 Alliansen 5 Alliansen 6 C1 Michael Wehrend 1 1 2 2 3 3 6 Martin Ottosson 5 6 1 9 2 14 Elciel Leufvén 4 2 4 8 5 8

Läs mer