Ungdomars syn på islam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomars syn på islam"

Transkript

1 Växjö universitet REC 160 Institutionen för humaniora ht-2006 Religionsvetenskap Handledare: Lennart Johnsson Examinator: Lennart Johnsson Ungdomars syn på islam En undersökning vid fem gymnasieskolor i Kalmar och Jönköping Sanna Kaldner

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Material och metod Massmedias syn på islam Skolan och islam Invandrarsituationen i Kalmar och Jönköping Resultat Samtliga klasser Skillnader mellan män och kvinnor Skillnader mellan Kalmar och Jönköping De teoretiska och praktiska programmen Diskussion Sammanfattning...31 Käll- och Litteraturförteckning... Bilaga 1...

3 1. Inledning Hösten 1999 berättade jag för en lågstadielärare att jag skulle skriva en uppsats om svenska ungdomars syn på islam. Hon tyckte att det var ett intressant ämne och hon berättade om en episod hon varit med om i sitt lärarrum för några år sedan när boken Inte utan min dotter kom ut. 1 Hennes kollegor var fullständigt absorberade av berättelsen och tyckte att muslimer verkligen var förskräckliga människor. Lärarna radade upp exempel på islams dåliga sidor, fakta blandades med fördomar. Läraren som jag pratade med hade blivit upprörd och påpekat för sina arbetskamrater att en del uttalanden var klart rasistiska. Kollegorna var oförstående till reaktionen. Enligt deras egen uppfattning var de inte rasister, de sade bara sanningar precis som i boken de diskuterade! Lågstadieläraren var förbluffad över hur hennes kollegor, som normalt inte generaliserar och talar illa om andra människor på det här viset, kunde angripa islam och muslimer och dessutom försvara sitt förhållningssätt. Hur utbrett är en negativ syn på islam? Representerar händelsen i lärarrummet typiska åsikter i Sverige på 2000-talet? 1.1 Syfte Syftet med uppsatsen är att utreda hur svenska gymnasieungdomar i Kalmar och Jönköping ser på islam. g valde gymnasieungdomar i åldern år därför att de representerar en grupp människor som antingen läser eller nyligen har läst kurser i religion och har därmed baskunskaper om islam. g vill ta reda på om gymnasieungdomars syn på islam skiljer sig mellan de teoretiska och praktiska programmen och om man kunde se någon skillnad på åsikterna i två städer i Sverige var invånarantalet i Jönköping personer, samt i Kalmar personer. 2 3 Inverkar detta på ungdomarnas svar? 1 Mahmoody, Betty. Inte utan min dotter, Jönköpings kommun, Statistisk årsbok Invandrarbyrån, Kalmar kommun 1

4 1.2 Metod och material För att se relationen mellan en eventuellt negativ mediabild och ungdomars syn på islam har jag tagit del av den kritiska debatten om hur muslimer framställs i media och populärkulturen under , granskat ett antal artiklar i svensk dagspress, pratat med muslimer och anställda på kommunen och så har jag använt mig av resultaten från min enkät. 4 g har läst ett antal böcker som handlar om hur muslimer och islam framställs i olika medier och situationer 5. g har även läst två böcker av Edward Said Orientalism och Covering islam. 6 De handlar om hur islam framställs i de amerikanska medierna och Orientalism tar också upp historien som ledde fram till att det blev så här. 7 g har lämnat ut enkäter i tolv olika gymnasieklasser: i sju klasser i Kalmar på Lars Kaggskolan, Stagneliusskolan och Jenny Nyströmskolan, samt i fem klasser i Jönköping, på Per Brahegymnasiet och Bäckadalsgymnasiet. g har besökt både praktiska- och teoretiska program. Alla elever jag besökte gick i sista och tredje årskurs på gymnasiet. Samtliga läste religion just för tillfället men bara de tre klasserna på Bäckadalsgymansiet i Jönköping hade läst om islam nyligen. Totalt lämnade jag ut enkäten till 194 elever. g besökte alla klasserna, presenterade enkäten och syftet med uppsatsen. g förklarade för eleverna att det var tillåtet att avstå från frågor som de inte ville svara på och att det var viktigt att de svarade på enkäten individuellt. I den enkät jag delade ut till gymnasieungdomarna frågade jag bl a vad de tycker om islam och om de har något emot att muslimer utövar sin religion här i Sverige. Genom svaren på enkäten var det möjligt att dra slutsatser om den allmänna uppfattningen om islam och muslimer samt undersöka skillnaderna mellan Kalmar och Jönköping. 4 Se bilaga 1 5 Berg, Magnus, Hudud, 1988 Härenstam, Kjell, Skolboksislam, Said, E.W.,Covering Islam, 1998, Orientalism, Said, E.W., Orientalism,

5 2. Medias syn på islam Om man jämför islam med andra religioner så uppmärksammas islam och muslimer mycket i medierna. I skolans undervisning är det inte en sådan fokusering på just islam utan det pratas t ex lika mycket om judendom och buddhism. Om medias bild av islam som bakgrund till ungdomars syn på islam analyseras, vad gav medierna för syn på islam i slutet av 1900-talet? Enligt Edward W. Said, professor i engelska och litteratur vid Columbia University, ger de amerikanska medierna en negativ bild av islam. Innan OPEC höjde priset på olja 1974 talades det mycket sällan om islam i medierna i USA. 8 Det talades om araber och iranier, om pakistanier och turkar men mycket sällan om muslimer. Under krisen i Iran framställdes iranierna som ett militant, farligt och antiamerikanskt folk. Man rapporterade om ockupationen av amerikanska ambassaden i Teheran men inte mycket nämndes om varför detta hände. 9 Said anser att när man rapporterar om the non-western world så handlar det om någon sorts kris eller om villkorslös etnocentrism. Överallt där krig och konflikter eller mänskligt lidande äger rum i den av islam dominerade delen av världen ges i nyhetsmedia islam en central roll, enligt Said. 10 I sin bok Orientalism hävdar Said: att i nyhetsinslag och på fotografier i tidningar förekommer muslimer alltid i stort antal. Ingen individualitet, inga personliga egenskaper och ingen personlig bakgrund. De flesta bilderna föreställer uppretade folkmassor och elände. 11 Det verkar inte bara vara USA som ser islam som en fiende. I Ryssland ses muslimen också på med oblida ögon. I en artikel i DN i juni 1999 tas detta upp. För såväl vanliga ryssar som deras ledare är det numera självklart att islam efterträtt kapitalismen som det främsta ideologiska hotet. De muslimska fundamentalisterna målas i alla sammanhang ut som farliga samhällsfiender. En biprodukt av detta är den för dagen proklamerade kärleken till serberna. 12 I slutet av åttiotalet införde ryska myndigheterna en urskillningslös våldskampanj mot alla islamister vilket ledde till en snabb radikalisering. Man förbjöd muslimska partier vilket ledde till att de blev mer svårkontrollerade eftersom de inte fick verka fritt. Tjetjenien är det enda land i före detta Sovjet som utropat sig som islamisk republik. Det går dock trögt för de 8 Said, E.W.,Covering Islam, 1998, sida 36 9 Ibid. 10 Ibid. sida Said, E.W., Orientalism, 1993 sida Håstad, D., En islamisk komplott?, Dagens Nyheter,

6 religiösa kämparna. Enligt den sharialag som råder bör hädanefter kvinnorna hålla sig hemma och uppfostra barnen men med rådande arbetslöshet och ekonomiskt sönderfall är kvinnorna de huvudsakliga familjeförsörjarna. De säljer bland annat vodka på marknaden fast en tjetjen som dricker den kan dömas till prygelstraff. 13 Det var alltså svårt att i Ryssland leva som en rättrogen muslim och ändå såg de styrande detta som ett hot. Magnus Berg, docent i etnologi vid Linköpings universitet, hänvisar i sin bok Hudud till Åke Holmberg som är historieprofessor vid Göteborgs universitet som tar upp fyra stereotyper som varieras när islam bedöms. 14 Islam står för kulturförstörelse, fanatism, fatalism och kvinnoförtryck. Av dessa fyra är kvinnoförtryck den modernaste. Den förutsätter åtminstone början till en kvinnoemancipation i Väst. Det finns undantag från det starka avståndstagande från islam, men de är få. De svenska besöken i muslimska länder verkar ha förstärkt den fientliga inställningen. 15 I en artikel i Dagens Nyheter tas mediernas negativa syn på islam upp: Våra medier håller på att bli flyktingfientlighetens främsta propagandakanaler, varnar medieforskarna. 16 Dagens Nyheter hade en artikel som handlade om kvinnoförtryck i tredje världen. Man illustrerar denna artikel med en kvinna i väl tilltagna röda slöjor och bildtexten lyder: Muslimsk kvinna i Indien. 17 Artikeln handlade i huvudsak om länder där islam inte dominerar och inte en enda gång i texten nämns begreppet islam. Röda Korsets ungdomsförbund hade en annons mot användandet av barn som soldater. Rubriken var: Det vill vi stoppa, 18 och under det en bild med en kvinna som riktar en pistol. Kvinnan bär svart slöja. Det är omöjligt att säga om kvinnan är barn eller inte. Varför används en bild av en muslimsk kvinna i en annons, som handlar om barnsoldater? Enligt tv-programmet Fittja Paradiso, ett tv-program som hade som syfte att presentera livet i förorten och som sändes av Sveriges Television i slutet av 1990-talet, så handlade 85 % av nyhetsbevakningen kring islam mellan åren 1991 och 1995 om våld. Programmet hade valt att belysa islam ur en annan synvinkel. De flesta muslimer som var med i programmet var 13 Ibid. 14 Berg, M, Hudud, Ibid. sida Hvitfeldt H. Medierna misshandlar muslimer, Dagens Nyheter Ibid. 18 Ibid. 4

7 konverterade svenskar. Ett flertal män och en ung kvinna som inte hade så mycket att säga. De ursprungliga muslimer som var med i programmet representerades av en iransk kvinna som tyckte att man kunde jämställa slöjan med en nazistsymbol och en imam som tyckte att man skulle införa sharia i Sverige som ett komplement till svenska lagar. 19 Det är mycket möjligt att valet av gäster bara av en händelse råkade stärka fördomarna om att det är mannen som fattar alla beslut och att kvinnan är förtryckt och att muslimerna vill göra om Sverige till en muslimsk stat, men kanske borde de som gjorde programmet tänkt sig för innan det sändes, tagit några minuter på sig att fundera igenom vilken bild de sände ut till svenska folket. I radioprogrammet Flipper, ett kulturprogram för ungdomar i P3, berättades att man i Kuwait röstade nej till att kvinnorna skall få rösträtt. 20 Denna diskussion verkade gå ut på att kritisera islam och muslimers synsätt. g anser att det är viktigt att inse att när vi talar om islam och den muslimska kulturen, är det utifrån västerländska, perspektiv. Precis som det diskuteras i radioprogrammet, tycker jag också att det är förvånande att det finns ett land i världen där kvinnor inte har rösträtt år 1999, men det är viktigt att tänka ett steg längre och försöka förstå varför det är så. Detta borde vara särskilt viktigt i ett rikstäckande radioprogram. Det framförs dock inte bara negativa saker om islam i de svenska medierna. n Guillou, författare och journalist, hade en artikel införd i Barometern 1991 med rubriken Araber lovligt byte i radion. 21 Den speglar tydligt hur olika svenska medier ser på rasism beroende på vem som utsätts för rasismen. Radio Islams ansvarige utgivare blev fälld för hets mot folkgrupp sedan sionismen och Israel hade kritiserats ett flertal gånger i radiokanalen. Något som uppmärksammades i svenska medier. 22 Berit Hedeby, journalist, intervjuades av Radio Islam, 23 och sade saker som alla araber sysslar med haschlangning, araberna ligger bakom narkotikahanteringen i Sverige, de flesta araber är fikusar, araber är sexfixerade eftersom alla kvinnor i arabvärlden går i slöjor, islam är en barbarisk religion, en fara för demokratin, dom (araberna) accepterar generellt sett inte svensk lag och naturligtvis är 19 Fittja Paradiso, SVT, Flipper, P3, Guillou J. Araberna lovligt byte i radio, Barometern Ibid. 23 Ibid. 5

8 araber mindre intelligenta. Radio Islam gjorde kopior av denna sändning och skickade ut till ett flertal svenska tidningar. Inget skrevs dock om detta, enligt n Guillou. 24 Vilka specifika händelser har medierna speglat när det gäller islam? TT-telegram från början av 1980-talet visar att det mest handlar om utländska händelser. 25 De nyheter som handlar om Sverige tar upp moskébyggen och Radio islam. Största enskilda händelse var Salman Rushdie och dödshoten mot honom. Andra stora nyheter är inbördeskriget i Libanon och kidnappningar som tillskrivits muslimska grupper. Brune tar också upp och skriver: Mediernas beskrivningar [sic] islam tar sig olika uttryck. Politiskt våld utövas av vad som sägs vara islamiska grupper. Islam kopplas till politiskt förtryck. Kvinnans ställning framställs nästan undantagslöst som underordnad; för det mesta framhålls att hon är starkt förtryckt. Muslimer är fanatiska. Det påpekas ofta när det är muslimer som begår våldsamheter och brott att det är just muslimer; något som medierna inte gör med kristna. En del av påståendena om islam eller muslimska grupper är sanna, andra kan diskuteras, en stor del är missvisande, inte så få är falska. Men en minsta gemensamma nämnare är att det som medierna uppmärksammar vanligen är negativt i någon bemärkelse gjorde Håkan Hvitfeldt en undersökning i Sverige som handlade om inställningen till islam. Drygt 2 % svarade att de hade en positiv inställning till islam medan 65 % sade sig ha en ganska eller mycket negativ inställning. Det frågades också om de intervjuade ansåg att islam går att förena med demokrati av svensk typ. Drygt 88 % svarade att de anser att islam inte går att förena med demokrati av svensk typ, närmare 46 % ansåg att det absolut inte var möjligt. Det var bara drygt 2 % som ansåg att svensk demokrati och islam går att förena. När frågan ställdes om byggande av moskéer i Sverige skulle tillåtas även om invånarna i det område man byggde i skulle vara negativa ansåg 49 % att detta vore mycket dåligt. Lika många personer tyckte att det vore dåligt om det ekonomiska stödet till muslimska invandrare ökades så att de kunde bevara sin egen kultur. 32 % tyckte att det vore mycket bra om invandringen av muslimer skulle minska och det var bara cirka 40 % som ansåg att det var bra att muslimer har religionsfrihet. 27 Det framkom också i undersökningen att lågutbildade är mer negativa än människor med högre utbildning, män mer negativa än kvinnor. Bosatta på landsbygden och i mindre tätorter 24 Guillou, J. Araberna lovligt byte i radio, Barometern Brune, Y. Mörk magi i vita medier, Ibid.sida

9 är mer negativa än de som bor i stad eller i en större tätort. Äldre är något mindre negativa än yngre. När man studerat främlingsfientlighet och fördomar i allmänhet har man fått fram ungefär samma bild. Det som skiljer här är att även majoriteten av välutbildade är tämligen negativa när det gäller islam Politiska opinioner, SOM-undersökning Ibid. 7

10 3. Skolan och islam Det är dock inte bara i medierna som man kan finna en negativ syn på islam. Även inom populärkulturen hittar man detta. Ett exempel på det är boken Inte utan min dotter. 29 Inte utan min dotter, 30 hade två år efter publicering sålts i exemplar bara i Sverige. Den har totalt översatts till 23 språk och sålts i tolv miljoner exemplar. 31 Hollywoodfilmer är ett annat exempel på var man kan hitta en negativ bild av muslimer. I dessa filmer framställs muslimer ofta som terrorister. Ett exempel på detta är filmen Belägringen som kom ut Den gjorde många muslimer i USA så upprörda att de demonstrerade utanför biograferna där de visade filmen. På film och television förknippas araben antingen med liderlighet eller med en blodtörstig ohederlighet. Han framträder som sexgalen och degenererad bestämdes att kristendomsundervisningen i den svenska skolan skulle vara objektiv. Innan detta kunde man läsa i läroböckerna i religion saker som Vägen till paradis gick normalt genom bön, fasta och allmosegivande men ett enda svärdshugg för Allah öppnade med en gång himmelens portar. 34 Kapitlet om kristendom hade rubriken Kristendomen- den givande kärlekens religion ; kapitlet om islam hade rubriken, Islam- ett krav att underkasta sig Guds vilja. 35 I en översikt med titeln The Arabs in American Textbooks som gavs ut i USA 1975: 36 berättas det att man i en skolbok hittat meningen att få människor i detta område (det arabiska) ens känner till att det finns ett bättre sätt att leva. Och boken fortsätter med vad det är som håller samman människorna i Mellanöstern och svaret blir den minsta gemensamma nämnaren är arabernas fientlighet- hat- mot judarna och den israeliska nationen. 37 Vissa läroböcker har ett vi/dom perspektiv som gör att eleverna ofta fokuserar på skillnaderna mellan olika kulturer och religioner istället för på likheterna. I supplement till läroplanen 1970 stod det att det är viktigt att man tar upp de icke-kristna religionernas aktuella situation. Det är svårt om man bara använder sig av läroböckerna som ganska snabbt kan bli inaktuella. Därför 29 Mahmoody, Betty. Inte utan min dotter, Ibid. 31 Berg, M. Hudud, Belägringen, Said, E.W. Orientalism, Se Härenstam, K. Skolboks-islam, Ibid. 36 Said, E.W. Orientalism,

11 uppmanar läroplanen till att ta hjälp av TV, press och radio. 38 Naturligtvis är det viktigt att man då väljer artiklar med omsorg, eller åtminstone att det reflekteras över hur islam framställs i medierna och också gör eleverna uppmärksamma på detta. I läroplanen (LPF 94) står det att man skall sträva efter att varje elev: respekterar andras egenvärde och integritet förstår och respekterar andra folk och kulturer lär sig att kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden har insikt i den egna kulturen och känner till och visar förståelse för andra kulturer Ibid. sida Se Härenstam, K. Skolboks-islam, Läroplanen för de frivilliga skolformerna, LPF 94, sida 14 9

12 4. Invandrarsituationen i Kalmar och Jönköping. I Kalmar bodde det 7041 personer med utländsk bakgrund den 31 december Vid samma tidpunkt bodde det personer med utländsk bakgrund i Jönköping. 41 Kalmar hade 1998 totalt cirka invånare och Jönköping cirka Procentuellt så bor det fler invandrare i Kalmar men fler muslimer i Jönköping. Det är svårt att veta exakt hur många muslimer som bor i dessa städer eftersom man inte frågar efter religionstillhörighet när människor kommer till Sverige (eftersom vi i Sverige, enligt grundlagen, har religionsfrihet). Det man någorlunda säkert vet är vilket land människor kommer ifrån. Man skall dock tänka på att ett flertal människor från t ex Iran som kommit hit är flyktingar undan den nuvarande regimen och majoriteten av dessa är förmodligen inte religiösa överhuvudtaget. I Kalmar bodde det i december 1998, 1144 människor som kommer från ett land där islam är statsreligion. 42 Detta betyder naturligtvis inte att alla dessa människor är muslimer. Muslimerna i Kalmar har inte någon egen församling. Vid bröllop och liknande vänder de sig till församlingar i antingen Malmö eller Växjö. Vid religiösa högtider brukar muslimerna i Kalmar träffas hemma hos varandra, enligt Invandrarbyrån i Kalmar kommun. 43 Antalet invandrare i Kalmar och Jönköping Kalmar Jönköping Bosnien Irak Iran Libanon Bosnien Irak Iran Turkiet Libanon Syrien Somalia I Jönköpings kommun bodde det i slutet av december människor i vars födelseland majoriteten av befolkningen är muslimer 44, då är bl.a. Libanon och Syrien inräknade, där Invandrarbyrån, Kalmar kommun 41 Jönköpings kommun, Statistisk årsbok Kommunledningskontoret, Kalmar kommun 43 Invandrarbyrån, Kalmar kommun 44 Jönköpings kommun, Statistisk årsbok Nationalencyklopedin, Höganäs, 1995, uppslagsord Libanon och Syrien 10

13 % respektive 75 % av befolkningen är muslimer. 45 Detta ger dock inte någon fullständig bild av situationen eftersom man inte räknat med den andra generationens invandrare som har svenskt medborgarskap. I Jönköping finns det flera muslimska församlingar och en av dem är Jönköpings islamiska församling. De har en källarlokal som de samlas i och har inrett som en moské hade församlingen 650 registrerade medlemmar, men betydligt fler besökare, särskilt vid fredagsbönen. 46 Jönköpings islamiska församling har öppnat en friskola som år 2000 hade 436 elever och som går i klasserna ett till sex. 47 Det kan alltså konstateras att muslimerna i Jönköping är väl etablerade med en moské och en egen skola. Det finns också ett flertal muslimska föreningar i Jönköping. Det är nog inte många i Jönköping som har undgått att det bor muslimer där, särskilt eftersom de har varit en utdragen debatt i lokaltidningen Jönköpingsposten när muslimerna skulle starta sin friskola. I Kalmar verkar muslimerna inte synas lika mycket, de har inte ens någon egen samlingslokal utan träffas hemma hos varandra. I de två olika städerna där undersökningen gjordes ser invandrarbilden relativt lika ut men i Jönköping är muslimerna mer etablerade. g vill veta om det påverkar ungdomars syn på islam. Hur påverkar det ungdomar att det bor muslimer i deras städer och kan man se en skillnad i synsätt mellan ungdomar i Kalmar och i Jönköping där muslimerna syns mer? 46 Jönköpings islamiska församling 47 Muslimska skolan, Jönköping 11

14 5. Resultat 5.1 Samtliga klasser Undersökningspopulation Barn och Fritid Natur Samhäll Energi Fordon El Kalmar Jönköping De olika frågorna kan ses i Bilaga 1. Totalt besöktes tolv klasser: sex i Kalmar och sex i Jönköping. Enkäten lämnades ut till 194 elever. Invandrarbilden skiljer sig mellan Kalmar och Jönköping, vilket delvis låg till grund för valet av dessa städer. Det gjordes en jämförelse mellan svaren från eleverna på de teoretiska och praktiska programmen, samt mellan svaren från män och kvinnor (endast svar från klasser med både män och kvinnor räknades med, därför syns inte Jönköping i diagrammet ovan när det gäller Natur- och Energiprogrammet). En del elever kryssade för båda ja och nej på vissa frågor eller ritade en egen ruta där de skrev vet ej. Dessa svar är inte medräknade. Alla 194 tillfrågade elever deltog i undersökningen, men alla elever besvarade inte alla frågor. Nedan redovisas svaren från samtliga klasser. Diagram redovisas inte för fråga 1 (könsfördelning), resultatet var 50 % kvinnor och 50 % män. Inledningsvis redovisas svaren från samtliga klasser. Efter det undersöks skillnader mellan män och kvinnor, skillnader mellan Jönköping och Kalmar och till sist redovisas skillnaderna mellan teoretiska och praktiska gymnasieprogram. 12

15 Fråga 2: Vilket program går du på? Barn och Fritid 21% Sam 39% Fordon 11% E l 8% Energi 7% Natur 14% Fråga 3: Religionstillhörighet? Ingen 14% Annan 4% Osäker 9% Muslim 3% Kristen 70% Kommentarer till fråga 3 (Religionstillhörighet): Frågan kunde ha formulerats annorlunda. Några elever kryssade i Kristen och skrev sedan, men inte troende, till viss del, bara döpt. Somliga kryssade i både Kristen och Osäker eller Annan. De som kryssade i mer än en ruta är inte medräknade. Flera av dem som kryssade i rutan Annan skrev min egen. Kommentarer till fråga 4 (Vad tänker du på när du hör ordet islam?): Eleverna uppmuntrades (se Bilaga 1, fråga 4) att ange fler motiveringar. Det vanligaste förekommande ordet var slöja, ungefär 30 % av eleverna tänkte på det. Andra vanligt förekommande ord var kvinnoförtryck och Koranen, medan bara ett fåtal nämnde omskärelse och Medina. 13

16 Endast 5 av de 23 orden som har en negativ klang. Kvinnoförtryck, fundamentalism, krig, mansdominerat och terrorism. 18 personer anger islam som en hård och strikt religion. Fråga 5: Tycker du att man ska få bygga moskéer i Sverige? 30% 70% Kommentarer till fråga 5 (Tycker du att man ska få bygga moskéer i Sverige?): En del elever som svarade ja på frågan såg det som en självklarhet att muslimer skall få bygga moskéer i Sverige och hänvisade till religionsfriheten. Flera av dem som svarade nej hänvisade till att vi aldrig skulle få bygga kyrkor i deras länder och att det finns viktigare saker att göra med statens pengar. Fråga 6: Skulle du kunna tänka dig att bo granne med en moské? 58% 42% Kommentarer till fråga 6 (Skulle du kunna tänka dig att bo granne med en moské?): Majoriteten som svarade nej på frågan trodde att moskéer förde mycket liv och att det skulle vara störande med utropen från minareten flera gånger om dagen. 14

17 Fråga 7: Tycker du att man ska få gå ifrån sitt arbete/ sina lektioner för att be? 32% 68% Kommentarer till fråga 7 (Tycker du att man ska få gå ifrån sitt arbete/sina lektioner för att be?): En majoritet svarade nej på frågan. Många av dem ansåg att det skulle bli stökigt om elever gick ifrån under lektionerna och att de kunde be på rasterna istället. Några tyckte också att det var orättvist att några skulle få gå ifrån och inte andra. Fråga 8: Tycker du att muslimer som bor i Sverige ska få fira sina religiösa högtider här? 6% 94% Kommentarer till fråga 8 (Tycker du att muslimer som bor i Sverige ska få fira sina religiösa högtider här?): Många elever refererade till religionsfriheten och tyckte att det var självklart att man skulle få fira sina religiösa högtider i Sverige, samt att man får göra vad man vill i sitt eget hem så länge man inte stör någon annan, eller så länge man inte gör något som inte är förenligt med svenska lagar och bestämmelser. 15

18 Kommentarer till fråga 9 (Känner du någon muslim?): 50 % av eleverna skrev att de kände någon muslim och 50 % som skrev att de inte kände gjorde det. Generella kommentarer: 30 % av eleverna i undersökningen svarade att de tänkte på slöjor när de hörde termen islam. (Bland elever på de teoretiska programmen är den siffran högre, se sidan 20). Vidare tänker eleverna på saker som Mekka, Allah och att man inte får äta griskött, krig, fundamentalism och kvinnoförtryck. Får eleverna den här bilden av islam i skolan eller har medierna/yttre faktorer något med detta att göra? Kan den höga förekomsten av associationer till slöjor bero på att slöjan verkligen ses som en symbol för islam eller på att det vid tiden av undersökningen pågick en diskussion i media kring slöjor? Det är inte bara i Sverige och västvärlden som slöjan debatteras utan även i t ex Turkiet. Sedan 1982 är det förbjudet för kvinnor i Turkiet att bära någon som helst täckning av huvudet vid statliga läroanstalter och offentliga institutioner, och de som inte följer dessa bestämmelser bestraffas. 48 Det är därför inte förvånande att så många elever tänker på slöjan när de hör ordet islam. En klar majoritet är positiv till att man bygger moskéer i Sverige. Däremot är det nästan 60 % som inte vill bo granne med en moské gjordes en Temoundersökning som ställde frågan: Tycker du att muslimer i Sverige ska ha rätt att bygge en moské i din stadsdel eller i ditt närområde? ( ) Sammanlagt var 52 % positiva, 40 negativa och 8 % osäkra. Yngre människor och storstadsbor var mer positiva än äldre och svenskar utanför storstäderna. 49 På frågan om eleverna tycker att man ska få gå ifrån sina lektioner eller sitt arbete för att be, är de flesta eleverna negativt inställda och anger mestadels ordningen i klassen som anledning. 48 Kahle, S, Slöjan en symbol för kvinnlig frigörelse, Svenska Dagbladet Se Skräcken för moskéer, J. Otterbeck, Sydsvenska Dagbladet,

19 5.2 Skillnader mellan män och kvinnor En jämförelse gjordes i de 4 klasser där det går ungefär lika många kvinnor och män i varje klass 3 Barn- och Fritidklasser och en klass på Naturvetenskapligt program. En tydlig skillnad på två frågor kunde ses: Frågorna som gällde byggandet av moskéer i Sverige och om man kan tänka sig att bo granne med en moské: Fråga 5:Tycker du att man ska få bygga moskéer i Sverige? (kvinnor) Fråga 5: Tycker du att man ska få bygga moskéer i Sverige? (Män) 32% 68% 61% 39% Fråga 6: Skulle du kunna tänka dig att bo granne med en moské? (Kvinnor) Fråga 6: Skulle du kunna tänka dig att bo granne med en moské? (Män) 46% 54% 62% 38% En skillnad kunde också konstateras när det gäller religionstillhörighet. 94 % av kvinnorna kryssade i Kristen liksom 59 % av männen. Kvinnor och män angav också olika saker när de hörde begreppet islam. 43 % av kvinnorna tänkte i första hand på bärandet av slöja medan 15 % av männen tänkte på detta. Det vanligaste förekommande motivations begreppen bland männen var att de skrev förknippade med våld som bomber, terrorism, krig osv. (26 % av männen tänkte på detta och 0,6 % av kvinnorna). 17

20 Vad tänker du på när du hör ordet islam? Fråga 4 Kvinnor Män Totalt Slöja Kvinnoförtryck Koranen Hård/strikt religion Mekka Moské Ej äta griskött Muhammed Bön Allah 7-7 Arabvärlden Extremism/fundamentalism Krig Muslim Mellanöstern Mansdominerat Terrorism Iran 4-4 Irak 4-4 Israel 1-1 Inte utan min dotter Ingenting Religion Antal saker totalt Skillnader kan konstateras mellan män och kvinnors syn på muslimer och islam. När det gäller frågan om man ska få gå ifrån lektionerna, utöva sin religion här i Sverige och om man känner någon muslim, ger män och kvinnor liknande svar, men det är färre män som tycker att man ska få bygga moskéer i Sverige och som kan tänka sig att bo granne med en moské. 18

21 Tycker du att man ska få bygga moskéer i Sverige? Fråga 5 Kvinnor Män Totalt Pengar användas till annat (nej) Religionsfrihet (ja) Svenska kyrkor I 4-4 andra länder (ja) Kristet land (nej) Segregation (nej) Några (ja) Varför inte (ja) Kunna utföra sin tro (ja) Vi får ej bygga svenska kyrkor I deras länder (nej) Totalt

22 5.3 Skillnader mellan Kalmar och Jönköping: Skillnad kan ses mellan Kalmar och Jönköping när det gäller främst tre frågor. Fråga 5: Tycker du att man ska få bygga moskéer i Sverige? (Kalmar) Fråga 5: Tycker du att man ska få bygga moskéer i Sverige? (Jönköping) 26% 37% 74% 63% Fråga 6: Skulle du kunna tänka dig att bo granne med en moské? (Kalmar) Fråga 6: Skulle du kunna tänka dig att bo granne med en moské? (Jönköping) 48% 52% 67% 33% Skulle du kunna tänka dig att bo granne med en moské? Fråga 6 Kalmar Jönköping Totalt Störande (nej) Varför inte (ja) Religionsfrihet (ja) 1-1 Människor som vi (ja) Antal totalt

23 Fråga 7: Tycker du att man ska få gå ifrån sitt arbete/sina lektioner för att be? (Kalmar) Fråga 7: Tycker du att man ska få gå ifrån sitt arbete/sina lektioner för att be? (Jönköping) 61% 39% 75% 25% Vad tänker du på när du hör ordet islam? Fråga 4 Kalmar Jönköping Totalt Slöja Kvinnoförtryck Koranen Moské Mekka Hård/strikt religion Ej äta griskött Muhammed Bön Allah Arabvärlden Extremism/fundamentalism Krig Muslim Mellanöstern Mansdominerat Terrorism Iran Irak Israel

24 Inte utan min dotter Ingenting Religion Antal totalt På frågan där eleverna skulle skriva vad de tänkte på när de hörde begreppet islam skrev de ungefär samma saker i Kalmar och Jönköping. Vanligast förekommande var begreppen slöja, kvinnoförtryck och Mekka. Moské var ett begrepp som olika elever associerade olika mycket till beroende på vilken stad de bodde i. 3,5 % av eleverna i Kalmar tänkte på Moské medan dubbelt så många, det vill säga 7 %, av eleverna i Jönköping gjorde det. I Jönköping bor det fler muslimer än det gör i Kalmar. Det finns en moské, muslimska föreningar och en muslimsk friskola. I Jönköping verkar eleverna ha en mer negativ inställning till muslimer än de har i Kalmar. En majoritet tycker att man ska få bygga moskéer i Sverige men i Kalmar är det betydligt fler som tycker det. I Kalmar är det cirka 50 % som kan tänka sig bo granne med en moské. I Jönköping kan cirka 30 % tänka sig det. En majoritet i båda städerna är emot att man ska få gå ifrån sitt arbete eller sina lektioner för att be, 61 % i Kalmar och 75 % i Jönköping. När det gällde frågan om hur många av eleverna som kände någon muslim såg det likadant ut i båda städerna, det var 50 % som kände någon muslim och 50 % som inte gjorde det. Trots att svaren på frågorna skiljer sig en del mellan Kalmar och Jönköping, är motiveringarna liknande (se tabell sida 21-22). När det gäller religionstillhörighet, angav 59 % av eleverna i Jönköping att de var kristna, i Kalmar var det 72 %. Det var fler i Jönköping som kryssade i Kristna plus något annat eller skrev någon kommentar att de bara var döpta och inte troende. Detta kan bero på hur eleverna definierar begreppet Kristen till exempel om man automatiskt är kristen när man är döpt. 22

25 5.4 De teoretiska och praktiska programmen Till de teoretiska programmen räknas det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga programmet. Till de praktiska programmen räknas Fordonsprogrammet, Energiprogammet, Elprogrammet och Barn- och Fritidsprogrammet. En tydlig skillnad mellan de teoretiska och praktiska programmen kunde ses på frågorna som rörde moskébyggande, firande av högtider samt kontakter med muslimer (frågorna 5, 6, 8 och 10 i enkäten, se bilaga 1). Nedanför diagrammen är typiska svar angivna. Fråga 5: Tycker du att man ska få bygga moskéer i Sverige? (Teoretiska programmenn) Fråga 5: Tycker du att man ska få bygga moskéer i Sverige? (Praktiska programmen) 8% 57% 43% 92% Sverige är ett fritt land, religionsfrihet, alla har rätt att utöva sin religion här, berikande med många kulturer. De som svarade nej trodde att det kunde leda till ökad segregation och isolering. Vissa poängterade också att Sverige är ett kristet land. Alla har rätt till sin egen religion och ska ha möjlighet att utöva den, rättvisa, religionsfrihet. Alla skulle vilja bygga sina kyrkor. Vi skulle inte få bygga i i deras länder.utlänningar kostar redan mycket pengar som kan användas till bättre saker. 23

26 Varför inte, som att bo granne med en kyrka. Kanske för mycket oljud. Minaretutropen kan bli jobbiga. Som att bo granne med vem som helst Mycket oljud och ringande i klockor. Fråga 8: Tycker du att muslimer som bor i Sverige skall få fira sina religiösa högtider här? (Teoretiska programmen) 1% Fråga 8: Tycker du att muslimer som bor i Sverige skall få fira sina religiösa högtider här? (Praktiska programmen) 13% 99% 87% Självklart, religionsfrihet, så länge man inte stör någon annan. I sitt eget hem får man göra vad man vill. Om vi reser till andra länder firar vi våra högtider där. Så länge de inte stör någon. Ingen kan ju hindra dem. Onödigt. Kan bilda grupper i samhället. 24

En splittrad bild. Framställningen av islam och muslimer i fem läroböcker för gymnasieskolans religionskunskap

En splittrad bild. Framställningen av islam och muslimer i fem läroböcker för gymnasieskolans religionskunskap En splittrad bild Framställningen av islam och muslimer i fem läroböcker för gymnasieskolans religionskunskap Lillemor Persson Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete Lärarprogrammet, 345 hp Institutionen

Läs mer

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper Sofia Selin Ämnesintegrerat examensarbete på lärarprogrammet, 15 poäng LSV410, Svenska

Läs mer

En studie om vad skolelever i Sverige tycker om varandra och samhället i stort

En studie om vad skolelever i Sverige tycker om varandra och samhället i stort Adress: Telefon: Mer info: E-post: Stora Nygatan 10, Stockholm 08-723 87 50 www.levandehistoria.se info@levandehistoria.se En studie om vad skolelever i Sverige tycker om varandra och samhället i stort

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA?

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Ledare: Gratistidning om politik : Både hjärta och hjärna VÅGA B RY DI G! SIDAN 2 Reformera Islam! Gustaf Dalén SIDAN 11 SIDAN 7 Nummer 1 2006 Korrespondens med Mona Sahlin KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Är

Läs mer

Låt oss tala om flickor

Låt oss tala om flickor Låt oss tala om flickor Låt oss tala om fl ickor Integrationsverkets rapportserie 2000:6 Integrationsverket, 2000 Tryck: Parajett AB, Sverige Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping ISSN 1404-5370

Läs mer

I Sverige gör vi så här

I Sverige gör vi så här Södertörns högskola Samhällsvetenskapliga institutionen Examensarbete 15 hp IMER VT 2013 Programmet för Internationell migration och etniska relationer I Sverige gör vi så här - En undersökning om svenska

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Var det bättre förr eller sämre nu?

Var det bättre förr eller sämre nu? Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK 1500 HT 2008 Göteborgs universitet Var det bättre förr eller sämre nu?

Läs mer

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar VÄXJÖ UNIVERSITET G3-UPPSATS Institutionen för humaniora SS3003 vt 2009 Matilda Svensson Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar En studie av tvåspråkiga gymnasieelevers syn på den egna

Läs mer

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket Carin Abrahamsson Examensarbete i Svenska språket & Litteraturen Handledare: Barbro Lundin Höstterminen

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Får jag numera säga ni till dig?

Får jag numera säga ni till dig? Lunds universitet SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM Nordiska språk SVE 303 Linda Johnsson Ht 2006 Handledare: Gunlög Josefsson Får jag numera säga ni till dig? -en studie om användandet av tilltalsordet ni

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

EN STUDIE OM BARNS UPPLEVELSER AV RASISM I VARDAGEN

EN STUDIE OM BARNS UPPLEVELSER AV RASISM I VARDAGEN Det måste vara någonting annat EN STUDIE OM BARNS UPPLEVELSER AV RASISM I VARDAGEN Viveca Motsieloa Mångkulturellt centrum, Botkyrka Det måste vara någonting annat Viveca Motsieloa Mångkulturellt centrum,

Läs mer

Får man skriva vad man vill på internet?

Får man skriva vad man vill på internet? Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Förord Får man säga vad

Läs mer

SKUGGUTREDNING. om ungas upplevelser av rasism. alla l i k a

SKUGGUTREDNING. om ungas upplevelser av rasism. alla l i k a SKUGGUTREDNING om ungas upplevelser av rasism alla o l i k a alla l i k a 1 En skola för alla? Skuggutredning om ungas upplevelser av rasism 2 alla alla o l i k a l i k a Cecilia Englund Projektledare/utredare

Läs mer

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan 2003:031 PED EXAMENSARBETE MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan SOFIA ASPLING ANNELI WENNBERG PEDAGOGUTBILDNINGARNA PRAKTISK PEDAGOGISK UTBILDNING med inriktning mot gymnasielärare VT

Läs mer

Religionskunskap - vad ger det?

Religionskunskap - vad ger det? Beteckning: HRV:C09:16 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Religionskunskap - vad ger det? Carina Emericks Maj 2009 C-uppsats, 15 högskolepoäng Religionsvetenskap Religionsdidaktik C Handledare:

Läs mer

HATET MOT MUSLIMER Islamofobi

HATET MOT MUSLIMER Islamofobi Institutionen för kommunikation och information Vårterminen 2009 HATET MOT MUSLIMER Islamofobi Mohammed Doubakil Kurs: HY513G Examensarbete i hypermedievetenskap 15 hp C-nivå Handledare: Tyrone Martinsson

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

2 3 4 Under några dramatiska nätter i maj 2013 blev händelserna i Husby nyhetsstoff såväl i Sverige som internationellt. Även om många trodde sig kunna förklara vad som pågick, utgick de sällan från Husbybornas

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer