NGEK01_VT15. Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NGEK01_VT15. Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra)"

Transkript

1 NGEK01_VT15 Antal svar: 12 Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra) Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra) Antal svar 2 1 (8,3%) 3 2 (16,7%) 4 5 (41,7%) 5 4 (33,3%) 12 Medelvärde Standardavvikelse Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra) 4,0 1,0 Kommentar Jättebra att ha studieverkstaden där! Super! Some parts eg. Ladaea's first lecture should be placed earlier in the course. Gold stars to Jonas, Ladaea and Britta! föreläsningar och övningar borde hållas tidigare i kursens skede, tex laddas föreläsningar hamnade alldeles för sent in i kursen. Det blev mer ett stressande moment än att man tog till sig givande kunskap. Föreläsningar och övningar har varit bra och nyttiga, men har varit lite sent placerade i arbetets gång.

2 Vad var dåligt på kursen och bör tas bort eller modifieras? Vad var dåligt på kursen och bör tas bort eller modifieras? Hmm.. Inget speciellt Inte något dåligt men kanske lite mer tryck på att införskaffa kurslitteraturen. Mycket bra bok! De flesta föreläsningarna bör ligga tidigare! Påminn att man ska lämna in arbetet mins en vecka innan, så att handledarna kan läsa det och ge feedback. Handledarna/supervisors. The quality of the supervisors varied immensely. If they're not interested, then don't make the students suffer because of it! Everybody should have the same "förutsättningar" in regards to supervision. Alla moment var bra, men vissa bör tidigateläggas, framför allt Ladeas föreläsningar. Föreläsningarna bör ligga tidigare. Handledare och betydsnämnd borde kanske mötas en gång innan kursstart så alla är på samma plan Kanske meddela ännu tydligare att rapporterna ska revideras efter kursavslut. schemat för ändras. Birgitta smångs föreläsning om endnote borde ligga mycket tidigare i kursen, så att man kan använda programmet INNAN man börjat skriva. För övrigt är det tråkigt att det en chock att nivån är mycket högre på denna kursen än resten av programmet Som sagt, lägg föreläsningar och övningar tidigare. Då får även de som jobbar på fort bättre nytta av dem. Dålig tidsplan, borde ändras så att det finns chans att vara klar innan terminsslut. Revideringar ska inte behöva utföras efter kursens slut, om presentationerna hade hållits lite tidigare hade det fungerat bra. Handledarna bör ha bättre koll på vad som krävs både av eleven, av sigsjälv och i uppsattsen. Bör standardiseras så att alla evelev får lika bra hjälp. Vad var bra på kursen och bör behållas till nästa kurs? Vad var bra på kursen och bör behållas till nästa kurs? De föreläsningar som hölls om hur man skriver en uppsats Landeas föreläsningar var väldigt bra Ladaeas föreläsningar var inspirerande och hjälpsamma. ENDNOTE också mycket bra. Studieverkstaden och deras föreläsningar! Ladaea & Jonas! Alla föreläsningar, speciellt Ladeas som var riktigt bra. Halvtidsredovisningen bör definitivt behållas. Föreläsningarna har varit bra Halvtidsredovisning var mycket bra, det motiverade folk till att presentera lite mer tidigare! Också bra för att ge feedback tidigt, när man fortfarande har god tid att ändra i rapporten. Kursens ansvariga lärare var tipptopp! Ladea var toppen! Bra föreläsningar om skriftlig och muntlig presentation. Fick du handledning i den omfattning och kvalitet som du behövde och önskade för att skriva en bra uppsats? Fick du handledning i den omfattning och kvalitet som du behövde och önskade för att skriva en bra uppsats? Hmm nej Hade kanske velat träffa min handledare något mer i början Det är mycket upp till en själv och handledaren. Det är bra att ha veckovisa möten att stämma av med sin handledare om hur det går och lite hjälp ifall man har gått lite från ämnet. Jag fick handledning men min handledare kunde inget om mitt ämne och kunde därför inte hjälpa mig..vilket var väldigt jobbigt! No, but I only truly realised this once i was standing in front of the class and the examination board pointed out that my aim was poor and that my results required statistical tests my supervisors had never thought to bring up. Having 2 supervisors often resulted in me hearing 2 different opinions during meetings (which was confusing for me and emphasised that they did not communicate with one another). They did not read the early drafts I sent them. Their poor time management (they did not meet the deadlines they themselves had set!) meant that when i finally received comments (the number of which i can probably count on my fingers) i had very little time (max 2 days) to complete them. The first comments from one supervisor were received the same day as the report was due to be handed in. After talking with the examination board, i was told that my idea would never be able to reach VG level, which would have been great to hear from the supervisors before i started this study. It makes me feel as if all the effort i put in (12h everyday during the final weeks) was not worth it and that i was reaching for an unobtainable goal. It feels as if the "independent work" section of the final grade should count for a much greater part of the final grade considering how the final grade of those students with good supervision compare to those of students with poor supervision. After discussing with others in the class, it is obvious to see that the quality of the supervisors differs immensely. If you had a supervisor who was interested in your field of study (or had suggested your project), much more help was received and the supervisors took time to thoroughly read the report. Other supervisors (including my own), seemed disinterested in supervising, often prioritizing students last, and gave little/poor comments. It feels as if my final grade and all the comments i received on my report were a result of poor/lazy supervision. If i had any idea that these changes needed to be made, of course i would have changed them no questions asked, but it is embarrassing to be told in front of the class that you have missed out critical parts of the report that you had no idea that you needed to include in the first place. Also, majority of the comments/suggestions made by my supervisors that i followed were criticized by the examination board. Ja, jag fick väldigt bra handledning (från Anna Maria) Tänkte att jag fick det men enligt betygsnämnden var det mycket som behövde göras om. Hade varit skönt med lite mer negativ feedback från handledaren innan Jag fick extremt bra handledning och är mycket nöjd och tacksam över min handledare! NEJ! Hade gärna önskat att ha en handledare som engagerade sig i ens arbete och som svarade på direkta frågor såsom "vad kan jag förbättra i mitt arbete för att det ska bli bättre?" och då har man fått svaret "jag vet inte" alternativt "rätta stavfel". Inte har man fått några direkta riktlinjer, tips eller konkreta förslag på vad som kan förbättras. Nej. Jag tycker inte att min tilldelade handledare har gett mig det intresse eller engagemang som krävs för att hjälpa mig förstå när jag behöver utveckla mina metoder eller annat i mitt arbete. Tom när jag frågat rakt ut om något saknas har jag inte fått någon direkt respons, men det saknades visst delar helt och hållet enligt betygsnämnden Man ska väl ändå kunna få tillräcklig hjälp eller åtminstone antydningar av sin handledare med sådant utan att det ska dra ner allt för mycket på självständigheten? (detta tyckte min handledare var av väldigt stor vikt) Nej, jag hade önskat att handledaren hade tagit sig mer tid att sätta sig in i arbetet för att kunna hjälpa till mer. Jag tycker inte att jag fick tillräckligt med respons av handledaren utan jag fick vända mig till andra personer för att få hjälp. Tyvärr inte.

3 Fick du tillräcklig återkoppling på din presentation och på din uppsats? (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra) Fick du tillräcklig återkoppling på din presentation och på din uppsats? (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra) Antal svar 2 2 (18,2%) 3 3 (27,3%) 4 4 (36,4%) 5 2 (18,2%) 11 Medelvärde Standardavvikelse Fick du tillräcklig återkoppling på din presentation och på din uppsats? (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra) 3,5 1,0 Kommentar Good feedback, though majority of the comments made should have been noticed by the supervisor beforehand. I feel that they graded fairly, though i wish my supervisors had been as thorough when reading my report because many of the examination board's comments would have been easy to fix if only i had heard it from my supervisors earlier. Skönt att få både betyg och skriftliga kommentarer så snabbt Hade önskat mer muntlig feedback Bra kommentarer! Av betygsnämnden fick man mycket respons, av en handledare fick man lite respons ganska ojämn fördelning på responsen. Jag förstår inte var för man inte får sin återkoppling efter presentation och tillhörande opponering via ett möte med sin betygsnämnd? Vore väl inte så tokigt?

4 Skriftlig och muntlig presentation ((1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra)) Skriftlig och muntlig presentation ((1 = Mycket dålig, 2 = Antal Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra)) svar 2 0 (0,0%) 6 3 (60,0%) 3 4 (30,0%) 1 5 (10,0%) 10 Medelvärde Standardavvikelse Skriftlig och muntlig presentation ((1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra)) 3,5 0,7

5 Övriga kommentarer om kursen & uppsatsskrivandet Övriga kommentarer om kursen & uppsatsskrivandet Bra föreläsningar av Jonas :) Hemsidan är enkel och bra. Lätt att följa och komma igång. Föreläsningarna hade hög kvalité. Jag tycker det hade varit bra om föreläsningen om att skriftlig presentation 2 hade lagts tidigaer. Den var väldigt bra. Very disappointed by the supervisors (as you can probably tell). Endnote lecuture was very good, as were all the other obligatory parts. Would be great if a computer lab could be booked for the thesis students (we were often kicked out of labs by noisy GIS (läs LTH) students and were left with nowhere to go (especially since the library and our home computers do not have GIS). There should definitely be changes made within the bachellor programme itself, considering that this was the first independent/solo report we have ever had to write which is absolutely ridiculous if you compare our programme with others in Lund and international universities. Some positive comments by the examination board would be appreciated (generally speaking). At one point it looked as if a student was about to cry due to the harsh and poorly structured comments by her examination board. Endnote-övningen var bra, Britta var verkligen hjälpsam. (fråga 6 är oklar, jag förstår inte vad den syftar på) Inget att tillägga Vart ska man börja?! 1. Efter att ha pratat med mina kurskamrater har det blivit tydligt att det spelar STOR roll vilken handledare man har haft. En och annan av kurskamraterna har yttrat kommentaren "Min handledare har ändrat så mycket i mitt arbete att jag inte längre själv kan säga att det är jag som har skrivit min rapport". Det är tråkigt att ens betyg tydligen hänger på vilken handledare man har fått tilldelad. 2. Det är inte tydligt att man efter kursens slut kommer att behöva sitta och komplettera och korrigera rapporten. Eftersom man inte får sin återkoppling från betygsnämnden förrän kursens sista dag, gör detta det svårt att finna tid att hinna rätta rapporten och samtidigt sommarjobba. Inte får man CSN för denna övertid. 4. Det hade varit bra om betygsnämnden hade kunnat ge en återkoppling via ett personligt möte. 5. Vad som även tydliggjorts vid samtal med mina kurskamrater är att chansen att höja sitt betyg från underkänd till ett väl godkänt har funnits. Denna chans har inte givits mig, och det är väl fusk? Jonas Ardö borde tala med sina arbetskollegor kring denna orättvisa. 6. Hur kommer det sig att hela programmet (Naturgeografi och ekosystemvetenskaps analys) har en såpass låg nivå att man skäms när man är på utbyte? Jag har lärt mig mer på ett halvår utomlands än på de tre år jag spenderat på denna institution. Jag tror verkligen att bedömningen av mitt arbete är korrekt, men det är tråkigt att min handledare dragit ner mina möjligheter för ett högre betyg genom att inte påpeka att det saknades en del, som ju jag kan förstå är väsentlig för mitt arbete nu när jag fått betygsnämndens utlåtande. Jag frågade som sagt rakt ut om något saknades. Ska det vara min handledare som avgör mina betygsmöjligheter eller ska det vara min insats? Detta kan du ju fundera över, över sommarledigheten. Jag ställer mig helt frågande till att andras handledare hjälpt dem så mycket att eleven själv inte anser att arbetet är deras längre, utan att handledaren helt tagit över både metoder och det som står skrivet i arbetet ner till ordvals noggrannhet. Vad säger det egentligen om den handledaren??? Detta är inte okej! Oavsett detta finns det andra i klassen som fått möjlighet att komplettera från IG till VG??? Samma här, helt förstummande dåligt. Hur kan detta vara möjligt, Visst vi är "bara" på kandidatnivå, men någon måtta får det kanske ändå vara när det kommer till hur orättvist de olika rapporterna blir bedömda. Ska det inte vara den första upplagan som blir betygsatt med möjlighet till komplettering om det krävs? Inte, att man kan öka sitt betyg genom sin komplettering. FUSK??? Som sagt, jag hade inte varit lika besviken över att min uppsats inte fått det betyg jag strävade efter om jag känt att jag haft samma chans som de övriga i klassen. Inför kommande kurser borde inte vissa vara handledare om de inte kan tänka sig stå med som handledare på en uppsats av lägre betyg. Jag är mycket besviken över hur ojämnt det blir om någon har en gnutta intresse i ens ämne eller om ens handledare inte har det. Om man ber sin handledare att läsa igenom ens rapport vid mittredovisningen, men denne vägrar. Hur ska man då ha chansen att utveckla de metoder man valt, om nu något saknas? Jag är tom så pass besviken att jag övervägt om jag ens ska lämna in min rapport på denna institutionen igen, man kan ju faktiskt vända sig annorstädes. Är det ett alternativ att skjuta upp sin inlämning f.ö.? För detta hade ju varit bra information, och oavsett ert "extrajobb" ska ju alla ha samma förutsättningar om så är fallet. Jag vet ju att andra institutioner och universitet i Sverige öppet delger denna möjlighet. Denna kursen ligger på en bra akademisk nivå. Men i stort sett hela den resterande utbildningen vi gått ligger långt under den nivå som borde krävas av oss. Hur kommer detta sig? Kanske inte riktat mot denna kursen, men det gör så att man blir väldigt oförberedd när man kommer hit i sin utbildning. Det finns kurser som ligger på typ högstadienivå. Jag tycker att kurskoordinatorn har varit bra och de moment dom finns, men de ligger som sagt för sent (förutom Brittas som ligger rent för tidigt??!!!!) Jag tycker att Britta Smångs del med endnote var bra, men varför ligger inte den i den första kursen när man ska lära sig skriva akademiska uppsatser? I detta läget kom den ju långt innan föreläsningen om hur man skriver en kandidatuppsats, med Ladea, och därför hade man glömt hur detta program används när man väl kom till detta steget i sitt uppsatsskrivande.

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

5. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 7. Level of studies at the exchange university Undergraduate

5. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 7. Level of studies at the exchange university Undergraduate Person 198 Basic Information 1. Name Robin Håkansson 2. Exchange university Queen's University 3. City Kingston 4. Country Kanada 5. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 6. Academic

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

naturvetare examinerade läsåret 2010/11 Akademisk utbildning en språngbräda för karriären

naturvetare examinerade läsåret 2010/11 Akademisk utbildning en språngbräda för karriären Naturvetarnas undersökning bland naturvetare examinerade läsåret 00/ Akademisk utbildning en språngbräda för karriären Naturvetarna Tryck: januari 0 Rapportförfattare: Marita Teräs & Elisabeth Möller.

Läs mer

5. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 7. Level of studies at the exchange university Postgraduate

5. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 7. Level of studies at the exchange university Postgraduate Person 21 Basic Information 1. Name isabella dursun 2. Exchange university seoul national university 3. City seoul 4. Country republic of korea 5. First semester of your exchange Swedish autumn semester

Läs mer

Sex, shopping och singlar - vad måste en bra chick-lit innehålla?

Sex, shopping och singlar - vad måste en bra chick-lit innehålla? Sex, shopping och singlar - vad måste en bra chick-lit innehålla? Av Charlotte Lindahl Växjö universitet LI 3403 Institutionen för humaniora Höstterminen 2008 Litteraturvetenskap C-uppsats 2009-01-16 Handledare

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER

ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER Ämne: Svenska/So Namn: Linnea Olsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: VT 09 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING..2 INLEDNING

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Böcker: Tradingguiden - Jonas Bernhardsson The intelligent investor - Warren Buffett, skriven av världens rikaste man Ljudbok: http://www.youtube.com/watch?v=bw5tpujaiaq&list=pl8ba32226150e7beb

Läs mer

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders Nyberg Nils Petter Gregersen VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER?

HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER? 2002 Rapport nr 2 HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER? Utvärdering av en filmdokumentär för självmordsprevention bland gymnasieellever Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök

Läs mer

Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner

Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner VTI rapport 680 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner Christina Stave Tania Dukic Anna Anund Utgivare: Publikation:

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Online reträtt vägledning - Vecka 25

Online reträtt vägledning - Vecka 25 Online reträtt vägledning - Vecka 25 Jesus såsom vatten, ljus, och livet självt Vägledning: Vem är Jesus för oss Den här veckan fortsätter vår vandring med Jesus att växa på djupet. Eftersom vår önskan

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Lena Birgersdotter Lisa Schmidt Annika Karlsson B 1505 Stockholm, december 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

Jag brukar jämföra källor med varandra.

Jag brukar jämföra källor med varandra. Estetisk-filosofiska fakulteten Annika Johansson Jag brukar jämföra källor med varandra. En studie i gymnasieelevers kritiska tänkande I usually compare sources with each other. A study in high school

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer