Likorall 200. Produktbeskrivning. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likorall 200. Produktbeskrivning. Bruksanvisning"

Transkript

1 Likorall 200 Bruksanvisning Svensk 7SV Gäller för följande modeller: Likorall 200 art. nr Produktbeskrivning Likorall är en stationär lyftmotor, ofta kallad taklyft. Likorall monteras i Likos skensystem som anpassats till det/de rum som de ska betjäna. Skensystemet kan byggas som Rakbana, med eller utan kurvor, Traverssystem och som Rum-till-Rumsystem. Likos skensystem består av flera hundra olika komponenter, där vi använder just de delar som behövs för att bygga varje system anpassat till det rum där det ska monteras. Skensystemet kan vara fast installerat eller av fristående typ som exempelvis Liko FreeSpan och Liko FreeStand. Installationen ska ske av behörig personal i enlighet med Likos installationsanvisningar. Likorall är avsedd att användas vid lyft och överflyttningar av brukare, exempelvis från säng till rullstol, till eller från golv, vid toalettbesök, vid gå-, stå- och balansträning, vid vägning och vid lyft med planlyft. Likorall 200 är anpassad för Likos Snabbkopplingsystem för säkra och enkla byten av lyfttillbehör. Likos Rum-till-Rumsystem (R2R), möjliggör förflyttning av brukare mellan två skensystem i skilda rum utan skenförbindelse och utan håltagning över dörr. Till Likorall finns ett stort och heltäckande tillbehörsprogram med olika modeller av lyftselar i ett flertal storlekar och olika utföranden. I dokumentet kallas den som blir lyft för brukare och den som hjälper till för medhjälpare. är en varningstriangel för moment där särskild aktsamhet bör iakttagas. VIKTIGT! Läs bruksanvisning för både patientlyft och lyfttillbehör före användning. Lyft och förflyttning av en person medför alltid en viss risk. Det är viktigt att helt och fullt förstå innehållet i bruksanvisningen, och endast den personal som är informerad bör använda utrustningen. Kontakta Liko/Hill-Rom vid oklarheter eller om frågor uppstår.

2 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter... 2 Tekniska data... 3 Definitioner... 3 Mått... 4 Montering... 4 Handhavande... 5 Laddning av batterier... 7 Förflyttning från rum till rum... 8 Maxlast... 9 Rekommenderade lyfttillbehör... 9 Enkel felsökning Tillsyn och underhåll OBS! Denna bruksanvisning innehåller viktig information för användare av produkten. Alla som använder produkten skall studera och fullt förstå innehållet i bruksanvisningen. Tänk på att förvara bruksanvisningen så att den alltid är tillgänglig för användare av produkten. Säkerhetsföreskrifter Installation av Likorall till åkvagnar skall ske av personal auktoriserad av Liko i enlighet med gällande installationsanvisningar och rekommendationer för det aktuella lyftsystemet. Före första användningen av lyften, se till att: lyften är monterad enligt monteringsanvisningen lyfttillbehören är ordentligt fastsatta i lyften ladda batterierna i minst 8 timmar läsa bruksanvisningen för lyft och lyfttillbehör personal som använder lyften är informerad om hur lyft och tillbehör ska handhas. lyfttillbehöret är rätt valt beträffande typ, storlek, material och utförande i förhållande till brukarens behov. Före lyft se alltid till att: lyftbandet inte är vridet eller slitet och att det utan problem kan köras in i lyftenheten kontrollera att lyfttillbehören är oskadade lyftselen är korrekt och säkert applicerad på brukaren, så att ingen kroppsskada kan uppstå lyfttillbehören är ordentligt fastsatta i lyften lyfttillbehören hänger vertikalt och kan röra sig obehindrat urkrokningsskydden är intakta. Saknade eller skadade urkrokningsskydd måste alltid ersättas med nya lyftselens bandöglor är korrekt påhakade på lyftbygelns krokar när lyftselens band är uppsträckta, men innan brukaren lyfts upp från underlaget Lämna aldrig en brukare utan tillsyn i en lyftsituation! Likorall 200 är testad av ackrediterat testinstitut och uppfyller erforderliga krav enligt Medicintekniska direktivet för Klass I produkter (MDD 93/42/EEC). Likorall 200 uppfyller kraven enligt EN ISO 10535:2006, IEC , EN , ANSI/AAMI ES och CAN/CSA C22.2 no Lyften får under inga omständigheter modifieras. Vid frågor kontakta Liko/Hill-Rom. Särskild försiktighet måste iakttas vid användning av starka elektromagnetiska störkällor som diatermi och liknande så att exempelvis diatermikablar inte förläggs på eller nära apparaten. Vid tveksamhet rådgör med utrustningsansvarig eller med leverantören. Lyften skall ej användas i utrymmen där antändbar blandning kan uppstå, exempelvis i utrymmen där brandfarlig vara lagras. 2

3 Definitioner Handkontroll med klämfäste 2. Nödsänkning (elektrisk) 3. Nödstoppssnöre 4. Nödstopp 5. Gavel 6. Laddindikering 7. Lyftenhet 8. Ändlägesbrytare 9. Lyftband 10. Q-link (snabbfäste) 11. Snabbkoppling 12. Lyftbygel 13. Urkrokningsskydd Tekniska data Maxlast: Batterier: Batteriladdare: Lyfthastighet: Lyftintervall: Elektrisk data: Mått lyftmotor: Vikt lyftmotor: Nödsänkning: 200 kg 2 st 12 V 2,4 Ah. Ventilreglerade blyackar. s.k. gelbatterier. Nya batterier tillhandahålles av Liko. CH01 FW7218M/24; V AC, Hz, max 500 ma 50 mm/s 2050 mm 24 V, 12 A 340x250x165 mm (LxBxH) 12,5 kg Elektrisk Intermittent drift: Skyddsklass lyftmotor: IP 33 Ljudnivå: Int. Op 10/90, aktiv drift max 0.5 min. 51 db Skyddsklass handkontroll: IP 54 Tryckkraft för manöverdon: Kabellängd handkontroll: 3N 870 mm Avsedd för inomhusbruk. Typ B, enligt skyddsgrad mot elektrisk chock. Likorall är utrustad med en säkerhetstrumma med SFS (Single Fault Safety). Denna patenterade säkerhetskonstruktion innebär ett skydd mot okontrollerad nedsänkning. Lyftbandet har tiofaldig säkerhet. 3

4 Mått Innertak Vy från sidan A CSP (Central Suspension Point) H** D* Vy uppifån C L*** B Mått i mm. A B C D* H** L*** * Minsta avstånd från innertak till CSP vid max. lyfthöjd. ** Inbyggnadsmått: avståndet mellan infästningspunkt för lyftenhet till åkvagn och CSP vid max. lyfthöjd. *** Lyftintervall: avståndet mellan max. lyfthöjd och min. lyfthöjd mätt i CSP. Montering Kontrollera efter montering att: lyftens funktioner överensstämmer med handkontrollens markeringar den elektriska nödsänkningsanordningen fungerar Ändlägesbrytaren fungerar batteriladdaren fungerar och indikatorlamporna lyser vid laddning batterierna är laddade minst 8 timmar innan lyften används första gången. Q-link Snabbkoppling Lyfttillbehör med snabbkoppling, Tryck ned det röda urkrokningsskyddet och anslut snabbkopplingen till Q-link. Släpp upp och kontrollera att urkrokningsskyddet låser för ofrivillig urkrokning från Q-link. Läs mer om Likos snabbkopplingssystem på sid. 10. Före lyft kontrollera att snabbkopplingen är korrekt kopplad till Q-link, se illustration ovan. 4

5 Handhavande Upp Ned Manövrering Lyftrörelsen hos Likorall 200 styrs med hjälp av en sladdbunden handkontroll. Manövrering sker med ett lätt tryck på handkontrollens knappar. Pilmarkeringen anger riktning. Rörelsen avstannar när knappen släpps. Klämfäste Handkontrollen är försedd med ett klämfäste för att göra det möjligt att placera handkontrollen på lyftbandet när lyften inte används. Nödstopp Aktivera nödstopp: drag i det röda nödstoppssnöret. Återställ nödstopp: vrid den röda nödstoppsknappen i pilarnas riktning. Den röda knappen på lyftmotorns gavel är avsedd att användas i en eventuell nödsituation. När knappen är intryckt bryts kontakten mellan motor och strömkälla, vilket avstannar lyftrörelsen. Elektrisk nödsänkning Vid eventuell driftstörning i handkontrollen eller i elektroniken kan nödsänkning ske genom att dra i nödsänkningsanordningen. Se alltid till att nödsänkning sker till säng, rullstol eller annan lämplig plats. 5

6 Bild 1. Bild 2. Lyft rätt! Inför varje lyft säkerställ att: - lyftöglorna på motsvarande sidor av lyftselen är i jämnhöjd - alla lyftöglor är säkrade i lyftbygelns krokar - lyftbygeln är horisontell under lyftet, se bild 1. Om lyftbygeln inte är horisontell (se bild 2), sänk brukaren till fast underlag och justera enligt Lyftselens bruksanvisning. Ett felaktigt lyft kan vara obekvämt för brukaren och kan skada lyftutrustningen! (se bild 2). Montering av urkrokningskydd Kontrollera efter montering att urkrokningsskyddet låser och löper fritt i lyftbygelkroken. Ändlägesbrytare Lyftrörelsen avbryts vid ett lätt tryck mot Ändlägesbrytaren på undersidan av lyftmotorn (se bild). Ändlägesbrytare aktiverad av Q-link När Likoralls lyftband når sitt högsta läge och fysisk kontakt sker mellan Ändlägesbrytaren och Q-link aktiveras Ändlägesbrytaren. Funktionen bryter lyftrörelsen elektriskt och skyddar lyftmotorn mot mekanisk belastning. Ändlägesbrytaren ger även skydd vid klämrisk. Förflytta aldrig lyften med handkontrollen! Ändlägesbrytare aktiverad av Lyftband Det är viktigt att lyftbandets lyftrörelse sker så lodrätt som möjligt för en driftsäker användning. Ändlägesbrytaren är avsedd att bryta lyftrörelsen om lyftbandet utsätts för skadlig påfrestning, exempelvis drar snett eller viks dubbelt under lyftrörelsen. Om Ändlägesbrytaren aktiverats så att lyftrörelsen avstannat kan lyften åter köras upp när lyftbandet är rakt igen (viss fördröjning i samband med igångsättande av lyftrörelsen är normalt i dessa fall). Var uppmärksam på att lyftbandet hålls sträckt då det körs in och ut ur lyftmotorn. Justerbar friktionsbroms Lyftmotorns rullningsmotstånd längs skenan justeras med friktionsbromsen på Åkvagnen. Bromsen skruvas medsols för ökat motstånd samt motsols för minskat motstånd. Justerbar friktionsbroms finns på följande åkvagnar: art. nr och art. nr

7 1 2 A B A: Lossa band till elektrisk nödsänkning B: Koppla fast band till elektrisk nödsänkning Laddning av batterier För att erhålla maximal livslängd på batterierna är det viktigt att batterierna laddas upp regelbundet. Vi rekommenderar laddning efter användning av lyften eller varje natt. Full uppladdning uppnås efter max. 8 timmar. Efter maximal uppladdning av fullgoda batterier räcker de till ca. 60 lyftcykler. 1. Kontrollera att nödstoppen ej är intryckt. 2. Placera handkontrollen i laddstationen och anslut laddaren. 3. Laddaren anslutes till V AC eluttag. 4. En lysdiod på handkontrollen tänds och indikerar att laddaren är ansluten till en strömkälla. 5. Laddaren startar automatiskt och en gul lysdiod på lyften indikerar att laddning pågår. 6. När batteriet är fulladdat kopplar laddaren automatiskt ifrån och den gula lysdioden släcks. OBS! När lyften inte ska användas under en längre tidsperiod ska handkontrollen placeras i laddenheten för laddning av batteriet. Laddningsindikering Likorall har två indikeringar som varnar för att batteriet har låg laddning: Ljudsummer som ljuder vid lyft Ljusdiod som lyser vid lyft När någon av dessa varningssignaler indikerar bör laddning ske snarast. Likorall uppfyller erforderliga krav enligt direktivet 2002/96/EC för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall. Uttjänta batterier lämnas till närmaste miljövårdsanläggning för återvinning i enlighet med lokala bestämmelser eller till personal som auktoriserats av Liko/Hill-Rom. 7

8 Förflyttning från rum till rum Likos Rum-till-Rumsystem (R2R, Room-to-Room), är en effektiv lösning för säker och smidig förflyttning av brukare mellan två eller fler rum. R2R-systemet monteras utan håltagning i väggar och bibehåller full avskiljdhet mellan rummen systemet försörjer. Förflyttningen sker tryggt och enkelt med hjälp av separata lyftenheter och skensystem för varje rum. Likos lyftbygel R2R gör det möjligt vid rum-till-rum förflyttning att koppla ihop två lyftenheter. Själva förflyttningsmomentet mellan två rum sker i en behaglig övergång för brukaren från en lyftenhet till en annan. Lyft 1 Lyft 2 Montering av lyftbygel R2R (Rum-till-Rum) Lyftbygel R2R har en dubbelkrok med Snabbkoppling. Dubbelkroken har skydd mot ofrivillig urkrokning. 1. För fram Lyft 1 med brukaren så nära dörröppningen som möjligt. Sänk ned så lågt som möjligt med tanke på brukarens komfort. Lyft 1 Lyft 2 Lyft 1 Lyft 2 Lyft 1 Q-link R2R-koppling,(dubbelkrok) Q-link Lyft 2 Urkrokningsskydd 2. För fram Lyft 2 så nära dörröppningen som möjligt. Kör ned lyftband från Lyft 2 i tillräcklig längd och koppla Q-link till lyftbygel R2R. Kontrollera att R2R-kopplingens urkrokningsskydd fungerar. 3. Kör upp Lyft 2. Brukaren flyttas nu successivt över till nästa rum och hänger till slut endast i Lyft 2. När lyftbandet till Lyft 1 är avlastat kopplas lyftbandet bort från lyftbygel R2R, och överflyttningen kan fullföljas i nästa rum. OBS! För att frigöra Q-link från lyftbygel R2R kan det vara nödvändigt att släppa ut ytterligare band från Lyft

9 Maxlast Olika tillåtna maxlaster kan förekomma för olika produkter i det sammansatta lyftsystemet: lyft, lyftbygel, lyftsele och eventuella andra tillbehör som används. För den sammansatta lyftenheten gäller alltid den lägsta maxlasten av de som anges på respektive produkt. Exempelvis: En Likorall som är godkänd för 200 kg kan vara försedd med en lyftbygel som är godkänd för 300 kg. I detta fall gäller maxlast 200 kg för den sammansatta lyftenheten. Studera märkningen på lyften och lyfttillbehöret eller kontakta Liko/Hill-Roms representant vid frågor. Rekommenderade lyfttillbehör Användning av andra lyfttillbehör än de rekommenderade kan medföra risk. I Likos sortiment finns många lyftbyglar, lyftselar, planlyftar, vågar och andra tillbehör för att lösa de flesta lyftbehov. Nedan finns en förteckning över vilka lyfttillbehör som passar till Likorall 200. För val av lämpliga lyftselar och andra lyfttillbehör se exempelvis broschyren "Lyfttillbehör". För ytterligare vägledning vid val av lyftsele studera bruksanvisningen för respektive lyftselsmodell. Här hittar du även vägledning för kombinationer med Likos lyftbyglar och Likos lyftselar. Kontakta din Liko/Hill-Romrepresentant eller besök för råd och information om nyheter i Likos sortiment. Lyftbygel Mini 220 R2R Art. nr Maxlast 205 kg Universalbygel 350 R2R Art. nr Universalbygel 450 R2R Art. nr Lyftbygel Mini 220 Art. nr Maxlast 205 kg (Kompletteras med Snabbkoppling TDM) Universalbygel 350 med Snabbkoppling Art. nr Universalbygel 450 med Snabbkoppling Art. nr Universalbygel 600 med Snabbkoppling Art. nr Universalbygel 670 Twin med Snabbkoppling Art. nr Universal Sidobyglar 450 Art. nr inkl. väska Kryssbygel 450 med Snabbkoppling Art. nr Kryssbygel 670 med Snabbkoppling Art. nr

10 Snabbkoppling Likos Snabbkopplingar utgör ett system för säkra och enkla byten av lyfttillbehör. Likos Snabbkopplingar har skydd mot ofrivillig urkrokning. Likorall 200 används uteslutande med lyfttillbehör utrustade med Snabbkoppling. Uppdatera befintliga Liko lyftbyglar som saknar snabbkoppling: Snabbkoppling Universal passar till Universalbygel 350, 450 och 600 (art. nr ). Snabbkoppling TDM passar till Lyftbygel Mini 220 (art. nr ), Kryssbygel 450 och 670 (art. nr och ) samt Universalbygel 670 Twin (art. nr ). Se "Guide till Snabbkopplingar" som finns att ladda ner på vår webbplats eller kontakta Liko/Hill-Rom för mer information om snabbkopplingssystemets möjligheter. Snabbkoppling Universal Art. nr Snabbkoppling TDM Art. nr Laddare Likorall 200 CH01 EU 24 V / 0.5 A Art. nr Planlyft Samtliga planlyftar i Likos sortiment kan användas med Likorall. Kontakta Liko/Hill-Rom för mer information. Våg Vid behov av att väga personer i kombination med Likorall rekommenderar vi LikoScale 350. Vågen kan med fördel monteras med Adaptersats LikoScale. LikoScale 350 är godkänd enligt det europeiska direktivet NAWI 90/384 (Non Automatic Weighing Instruments). Kontakta Liko/Hill-Rom för mer information. LikoScale 350 Art. nr Liko Fjädrar för hopp/gångträning Elastiska fjädrar finns som tillbehör för att uppnå en mjukare, fjädrande rörelse vid exempelvis gåträning. Fjädrarna finns i tre olika utföranden: Långa, 28 cm, max 70 kg brukarvikt/par: Art. nr Korta, 22 cm, max 70 kg brukarvikt/par: Art. nr Korta, 22 cm, max 100 kg brukarvikt/par: Art. nr Se även bruksanvisning för Liko Lyftväst, mod. 60, 64 eller Liko Lyftbyxa, mod. 92, för mer information. Lyftbygelskydd Paddy 30 Art. nr (passar till Universalbyglar 350, 450 och 600 samt Lyftbygel Smal 350) Snabbkopplingsåkvagn LR Art. nr Passar snabbkopplingsadapter LR art. nr Snabbkopplingsadapter LR Art. nr Passar snabbkopplingsåkvagn LR art. nr

11 Likorall Modell 242, 243 & 250 Användaranvisning Svensk Parkeringsläge 600, LR/MR Art. nr Parkeringsläge 1500, LR/MR Art. nr Kompletteras med följande tillbehör: Krok för lyftbygel Art. nr Krok för tillbehör Art. nr Användaranvisning (se respektive produkt) Enkel felsökning Lyften fungerar inte 1. Kontrollera att nödstoppen ej är intryckt (sid. 5). 2. Ladda batteriet (sid. 7). 3. Om lyften fortfarande inte fungerar tillfredsställande, kontakta Liko/Hill-Rom. Lyften ger ifrån sig upprepade ljudsignaler 1. Ladda batteriet omgående (sid. 7). 2. Om lyften fortfarande inte fungerar tillfredsställande, kontakta Liko/Hill-Rom. Lyften ger ifrån sig upprepade ljussignaler 1. Ladda batteriet omgående (sid. 7). 2. Om lyften fortfarande inte fungerar tillfredsställande, kontakta Liko/Hill-Rom. Lyften stannar i högt läge 1. Kontrollera att nödstoppen ej är intryckt (sid. 5). 2. Använd den elektriska nödsänkningsanordningen för att sänka brukaren till fast underlag (sid. 5). 3. Ladda batteriet (sid. 7). 4. Om lyften fortfarande inte fungerar tillfredsställande, kontakta Liko/Hill-Rom. Lyften uppnår inte maximal lyftkapacitet 1. Ladda batteriet (sid. 7). 2. Om lyften fortfarande inte fungerar tillfredsställande, kontakta Liko/Hill-Rom. Vid missljud eller läckage från lyften! Kontakta Liko/Hill-Rom. 11

12 Tillsyn och underhåll Tillsyn och skötsel För problemfri användning bör vissa detaljer kontrolleras varje dag lyften används: Inspektera lyften och kontrollera att inga yttre skador har uppkommit. Kontrollera infästningen av lyftbygeln. Kontrollera lyftbandets slitage, samt att bandet inte är vridet. Kontrollera urkrokningsskyddens funktion. Kontrollera manövreringen av lyftrörelsen. Kontrollera att den elektriska nödsänkningen fungerar. Ladda batterierna varje dag lyften använts och kontrollera då att laddaren fungerar. Vid behov, rengör lyften genom att torka av den med en trasa fuktad med varmt vatten. För detaljerad information kring rengöring och desinficering av er Liko/Hill-Rom produkt hänvisar vi till dokumentet Skötselråd på vår webbplats Lyften ska inte utsättas för rinnande vatten. Service Likorall skall genomgå periodisk inspektion minst en gång per år. Periodisk inspektion, reparation och underhåll får endast utföras i enlighet med Likos servicemanual, av personal som auktoriserats av Liko och med originalreservdelar. Serviceavtal Liko erbjuder möjlighet att teckna serviceavtal för underhåll och periodisk inspektion av era Liko produkter. Förväntad livslängd Produkten har en förväntad livslängd på 10 år vid korrekt handhavande, utförd service och periodisk inspektion i enlighet med Likos instruktioner. Transport och lagring Under transport, eller då lyften inte skall användas under en längre tid, bör nödstoppen vara intryckt. Miljön där lyften transporteras och förvaras bör ha en temperatur mellan 10 C och 40 C samt en luftfuktighet mellan 30% och 75%. Lufttrycket bör vara mellan 700 och 1060 hpa. Copyright Liko AB Återvinning För instruktioner om hur er Liko produkt skall återvinnas hänvisar vi till vår webbplats Produktändringar Likos produkter utvecklas ständigt varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i produkter utan föregående notis. Kontakta din Liko/Hill-Romrepresentant för information, råd och eventuella uppdateringar. Design and Quality by Liko in Sweden Hill-Rom s miljö-och kvalitetledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och dess motsvarighet för medicintekniska företag, ISO Hill-Rom s miljö-och kvalitetledningssystem är även miljöcertifierat enligt ISO Liko AB Nedre vägen 100 SE Luleå Tel: Fax:

Viking XS / Viking S. Produktbeskrivning. Bruksanvisning

Viking XS / Viking S. Produktbeskrivning. Bruksanvisning Viking XS / Viking S Bruksanvisning Svensk 7SV138104-01 2011-05-24 Gäller för följande modeller: Viking S Art. nr. 2040006 Viking XS Art. nr. 2040007 Produktbeskrivning Viking XS och Viking S är två smidiga

Läs mer

Produktbeskrivning. I dokumentet kallas den som blir lyft för patient och den som hjälper till för medhjälpare.

Produktbeskrivning. I dokumentet kallas den som blir lyft för patient och den som hjälper till för medhjälpare. Planlyft 1900 Bruksanvisning Svensk 7SV160197-01 2009-07-07 Produktbeskrivning Planlyft 1900 är ett hjälpmedel för skonsamma lyft och förflyttning av patienter i plant liggande läge där inget tryck belastar

Läs mer

Produktbeskrivning. I dokumentet kallas den som blir lyft för brukare och den som hjälper till för medhjälpare.

Produktbeskrivning. I dokumentet kallas den som blir lyft för brukare och den som hjälper till för medhjälpare. FreeSpan UltraTwin Bruksanvisning Svensk 7SV130104-01 2008-10-22 Produktbeskrivning För att klara att lyfta kraftigt överviktiga brukare krävs särskilda tekniker och speciellt utformad lyftutrustning.

Läs mer

Produktbeskrivning. är en varningstriangel för moment där särskild aktsamhet bör iakttagas.

Produktbeskrivning. är en varningstriangel för moment där särskild aktsamhet bör iakttagas. Planlyft Ultra Bruksanvisning Svensk 7SV60141 2009-07-07 Gäller för följande modeller: Planlyft Ultra art. nr. 3156058 Produktbeskrivning Planlyft Ultra är avsedd för lyft och överflyttning av tunga patienter

Läs mer

Viking M / Viking L / Viking XL

Viking M / Viking L / Viking XL Viking M / Viking L / Viking XL Bruksanvisning Svensk 7SV137106-02 2013-12-16 Gäller för följande modeller: Viking M Art. nr. 2040035 Viking L Art. nr. 2040034 Viking XL Art. nr. 2040033 (Viking M) Produktbeskrivning

Läs mer

Manual. Kontroll av funktion. Läs alltid bruksanvisningen. Max: 200kg

Manual. Kontroll av funktion. Läs alltid bruksanvisningen. Max: 200kg RisePorto Manual Max: 00kg Den flyttbara lyftmotorn RisePorto är utvecklad för att tillsammans med rätt lyfttillbehör smidigt förflytta en brukare mellan två enheter. RisePorto monteras i lämpligt skensystem

Läs mer

Produktbeskrivning. är en varningstriangel för moment där särskild aktsamhet bör iakttagas.

Produktbeskrivning. är en varningstriangel för moment där särskild aktsamhet bör iakttagas. Golvo Bruksanvisning Svensk 7SV140107-02 2013-10-08 Gäller för följande modeller: Golvo 8000 Art. nr. 2000034 Golvo 8008 Art. nr. 2000035 Golvo 8008 LowBase Art. nr. 2000039 Golvo 8000/ 8008 Golvo 8008

Läs mer

Viking M / Viking L / Viking XL

Viking M / Viking L / Viking XL Viking M / Viking L / Viking XL Bruksanvisning Svensk 7SV137105-02 2013-12-17 Gäller för följande modeller: Viking M Art. nr. 2040015 Viking L Art. nr. 2040014 Viking XL Art. nr. 2040013 (Viking M) Viking

Läs mer

Produktbeskrivning. I dokumentet kallas den som blir lyft för brukare och den som hjälper till för medhjälpare.

Produktbeskrivning. I dokumentet kallas den som blir lyft för brukare och den som hjälper till för medhjälpare. Sabina 200 Bruksanvisning Svensk 7SV155105-04 2012-03-14 Gäller för följande modeller: Sabina 200 art. nr. 2020020 Produktbeskrivning Sabina 200 uppresningslyft hjälper till att resa personer som har svårt

Läs mer

Produktbeskrivning. är en varningstriangel för moment där särskild aktsamhet bör iakttagas.

Produktbeskrivning. är en varningstriangel för moment där särskild aktsamhet bör iakttagas. Golvo Bruksanvisning Svensk 7SV140105-04 2013-10-08 Gäller för följande modeller: Golvo 8000 Art. nr. 2000014 Golvo 8008 Art. nr. 2000015 Golvo 8008 LowBase Art. nr. 2000019 Golvo 8000/ 8008 Golvo 8008

Läs mer

LikoLight. Produktbeskrivning. Bruksanvisning

LikoLight. Produktbeskrivning. Bruksanvisning LikoLight Bruksanvisning Svensk 7SV145102-01 2009-07-03 Gäller för följande modeller: LikoLight art. nr. 2030001 Produktbeskrivning LikoLight är en smidig mobillyft som är designad för att enkelt och snabbt

Läs mer

Liko Ultra Lyftbyxa, mod. 920

Liko Ultra Lyftbyxa, mod. 920 Liko Ultra Lyftbyxa, mod. 920 Bruksanvisning Svensk 7SV160181-02 Produktbeskrivning För att lyfta kraftigt överviktiga brukare krävs speciellt utvecklade lyfthjälpmedel och metoder. Liko har utvecklat

Läs mer

Planlyft Bläckfisken. Produktbeskrivning. Bruksanvisning

Planlyft Bläckfisken. Produktbeskrivning. Bruksanvisning Planlyft Bläckfisken Bruksanvisning Svensk 7SV60148 2009-07-07 Gäller för följande modeller: Planlyft Bläckfisken art. nr. 3156055 Planlyft Bläckfisken art. nr. 3156056 Produktbeskrivning Bläckfisken är

Läs mer

Liko Comfortsele Plus, mod. 300, 310, 350, 360

Liko Comfortsele Plus, mod. 300, 310, 350, 360 Liko Comfortsele Plus, mod. 300, 310, 350, 360 Bruksanvisning Svensk 7SV160183-03 Mod. 300, 310 Mod. 350, 360 Produktbeskrivning Liko Comfortsele Plus ger en bekväm sittställning och en trygg överflyttning

Läs mer

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. Manual 1 5 MiniLift125 är en elektrisk uppresningslyft för personer med nedsatt rörlighet. Den är utvecklad för inomhusbruk och för att på ett skonsamt sätt resa upp en person till stående tillsammans

Läs mer

RisePorto450 RisePorto300

RisePorto450 RisePorto300 RisePorto450 RisePorto300 SystemRoMedic TM Manual - Svenska Max: RisePorto450: 205 kg/450 lbs RisePorto300: 140 kg/300 lbs Den flyttbara lyftmotorn RisePorto är utvecklad för att tillsammans med rätt lyfttillbehör

Läs mer

Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på det kompletta systemen. Kontrollera att material är helt och fritt från skador.

Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på det kompletta systemen. Kontrollera att material är helt och fritt från skador. RoomTransferHook SystemRoMedic TM Manual - Svenska SWL: 300kg RoomTransferHook är ett tillbehör till lyftbygeln som tillsammans med skensystem och lyftmotorer möjliggör en förflyttning av brukare mellan

Läs mer

Eva600EE. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska

Eva600EE. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska Eva600EE SystemRoMedic TM Manual - Svenska 3 4 5 6 7 2 13 11 12 1 9 1. Lyftarm 2. Lyftpelare 3. Körhandtag 4. Batteripack 5. Nödstopp 6. Kontrollbox 7. Motor för breddning 8. Bakre hjul med broms 9. Lyftbygel

Läs mer

Den nya generationen mobillyftar.

Den nya generationen mobillyftar. Den nya generationen mobillyftar. LikoTM VikingTM Viking XS Viking S Viking M Viking L Viking XL Låt behoven styra ditt val. Sedan flera år har vår unika lyftfamilj LikoTM VikingTM satt standarden för

Läs mer

Etac Nova 100. Nova 100 en snabb och effektiv lyftmotor.

Etac Nova 100. Nova 100 en snabb och effektiv lyftmotor. Etac Nova 100 Nova 100 en snabb och effektiv lyftmotor. Etac Nova 100 säker teknik ger trygga användare Nova 100 lyftmotor är utvecklad med utgångspunkt att produkten skall vara säker, flexibel och enkel

Läs mer

Liko Amputationssele, mod. 70, 75

Liko Amputationssele, mod. 70, 75 Liko Amputationssele, mod. 70, 75 Bruksanvisning Mod. 70 Mod. 75 Produktbeskrivning Amputationsselen är en enkel och säker lyftsele som är speciellt designad för att användas vid lyft av brukare med relativt

Läs mer

Rino600EE. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska

Rino600EE. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska Rino600EE SystemRoMedic TM Manual - Svenska 3 4 2 5 6 11 12 1 9 1. Lyftarm 2. Lyftpelare 3. Körhandtag 4. Batteripack 5. Nödstopp 6. Kontrollbox 7. Motor för breddning 8. Bakre hjul med broms 9. Lyftbygel

Läs mer

Liko Trygghetsväst, mod. 93, 94

Liko Trygghetsväst, mod. 93, 94 Liko Trygghetsväst, mod. 93, 94 Bruksanvisning Svensk 7SV160146-03 mod. 93 mod. 94 Produktbeskrivning Liko Trygghetsväst är en uppresningsväst som är unik i säkerhet, form och funktion. Trygghetsvästen

Läs mer

Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel

Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel Med Nova taklyftsystem gör du smidiga överflyttningar i vardagen, till exempel till och från golv, säng, toalett och rullstol. Det fast installerade systemet

Läs mer

Liko Originalsele, mod. 10, 11 Nallesele Låg, mod. 10

Liko Originalsele, mod. 10, 11 Nallesele Låg, mod. 10 Liko Originalsele, mod. 10, 11 Nallesele Låg, mod. 10 Bruksanvisning Svenska 7SV160165-05 Originalsele Nallesele Låg Produktbeskrivning Liko Originalsele är en basmodell som är konstruerad för att anpassa

Läs mer

Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120

Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120 Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120 Bruksanvisning Svensk 7SV160188-02 Handy Glidcylinder Lång Handy Glidcylinder Kort Handy Glidcylinder Bred Produktöversikt Artikel Modell Art. nr. Storlek Mått (a

Läs mer

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel StandUp SystemRoMedic TM Manual - Svenska REF 60800001 StandUp med strömkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp är en lyftstol utvecklad för att hjälpa personer upp från golv till sittande

Läs mer

Pollux. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska

Pollux. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska Pollux SystemRoMedic TM Manual - Svenska 2 3 3 5 6 7 8 4 1 3 2 3 5 6 1. Skena (ingår ej) 2. Hörnbit 3. Vingvred 4. Lyftmotor (ingår ej) 5. Stödben 6. Bärhandtag på stödben 7. Låsvred för stödben 8. Stödfot

Läs mer

Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel

Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel Med Nova taklyftsystem gör du smidiga överflyttningar i vardagen, till exempel till och från golv, säng, toalett och rullstol. Det fast installerade systemet

Läs mer

RiseUp600. Kontroll av funktion. Läs alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska

RiseUp600. Kontroll av funktion. Läs alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska RiseUp600 SystemRoMedic TM Manual - Svenska 3 4 5 6 7 3 4 9. Lyftarm. Lyftpelare 3. Körhandtag 4. Batteripack 5. Nödstopp 6. Kontrollbox 7. Motor för breddning 8. Bakre hjul med broms 9. Lyftbygel med

Läs mer

Eva400EE/Eva400EM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska

Eva400EE/Eva400EM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska DRAWN APPROVED BY STATUS: COMMENTS: NAME DATE TITLE SIZE MATERIAL: SCALE:1:10 DWG. NO. WEIGHT: Eva400EE/Eva400EM SystemRoMedic TM Manual - Svenska 2 3 1 5 4 6 7 REVISION HISTORY A REV. DESCRIPTION 1 3

Läs mer

Liko Lyftväst, mod. 60, 64 Nalleväst, mod. 60, 64

Liko Lyftväst, mod. 60, 64 Nalleväst, mod. 60, 64 Liko Lyftväst, mod. 60, 64 Nalleväst, mod. 60, 64 Bruksanvisning Svensk 7SV160168-05 mod. 60 mod. 64 mod. 60 med grenband och polstringshylsor Produktbeskrivning Bruksanvisningen gäller för Liko Lyftväst

Läs mer

BRUKSANVISNING HUMAN CARE TAKLYFT SINGEL HC 2100

BRUKSANVISNING HUMAN CARE TAKLYFT SINGEL HC 2100 BRUKSANVISNING TAKLYFT SINGEL HC 2100 1 Användnigsområde och beskrivning Taklyften SINGEL används i samband med lyft till och från säng, rullstol, toalett, dusch och bad, samt vid lyft från golv. Ett komplett

Läs mer

Helena. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska

Helena. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska Helena SystemRoMedic TM Manual - Svenska Helena 3x3, art. nr: 50300009 Helena 4x3, art. nr: 50300010 Helena 5x4, art. nr: 50300011 SWL = 285kg / 628lbs Helena är en fristående lyftställning som tillsammans

Läs mer

Svan Lift Brukarmanual

Svan Lift Brukarmanual Svan Lift 1 Svan Lift Svan Lift hjälper den som har svårt att resa sig eller sätta sig på toaletten. Svan Lift förankras i toaletten eller väggen med de medföljande stagen. Svan Lift kan lyfta dels med

Läs mer

RollOn. Produktbeskrivning. Bruksanvisning

RollOn. Produktbeskrivning. Bruksanvisning RollOn Bruksanvisning Svensk 0 Rev.0 0-0- Gäller för följande modeller: RollOn art. nr. 0000 Produktbeskrivning RollOn är ett manuellt uppresningsstöd, utvecklat för säkra förflyttningar från/till sittande

Läs mer

RiseAtlasTM. SystemRoMedic. Flera olika modeller Kompakt format och extremt låg vikt QuickTrolleySystem Nattbelysning. Lyftbygel beställs separat

RiseAtlasTM. SystemRoMedic. Flera olika modeller Kompakt format och extremt låg vikt QuickTrolleySystem Nattbelysning. Lyftbygel beställs separat TM RiseAtlasTM SystemRoMedic Flera olika modeller Kompakt format och extremt låg vikt QuickTrolleySystem Nattbelysning Lyftbygel beställs separat Obegränsade lyftlösningar RiseAtlas är en modern och stilig

Läs mer

Liko Soft Originalsele Hög, mod. 26 Nallesele Hög, mod. 26

Liko Soft Originalsele Hög, mod. 26 Nallesele Hög, mod. 26 Liko Soft Originalsele Hög, mod. 26 Nallesele Hög, mod. 26 Bruksanvisning Svenska 7SV160178-03 Produktbeskrivning Liko Soft Originalsele Hög är en basmodell som är konstruerad för att anpassa sig till

Läs mer

Nova Frilyft en stabil lyft för olika miljöer

Nova Frilyft en stabil lyft för olika miljöer Nova Frilyft en stabil lyft för olika miljöer Frilyften är ett bra hjälpmedel för personlyft i vardagen. Lyften står stadigt och monteras utan ingrepp i tak och väggar. Med en stilren design i matt aluminium

Läs mer

Maxlast: 200 kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Maxlast: 200 kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. Manual 1 4 5 13 2 14 10 3 7 9 6 12 8 11 Maxlast: 200 kg 1. Lyftarm 2. Krokar till lyftselen 3. Handkontroll 4. Underbensstöd 5. Fotplatta 6. Bakre hjul med broms 7. Batteri 8. Nödstopp 9. Inställning av

Läs mer

Golvo 9000 mobillyft. Bruksanvisning. Produktbeskrivning. Golvo 9000 Art. nr Golvo 9000 LowBase Art. nr Golvo 9000 LowBase

Golvo 9000 mobillyft. Bruksanvisning. Produktbeskrivning. Golvo 9000 Art. nr Golvo 9000 LowBase Art. nr Golvo 9000 LowBase QRG QRG Golvo 9000 mobillyft Bruksanvisning Golvo 9000 Art. nr. 2000045 Golvo 9000 LowBase Art. nr. 2000049 Golvo 9000 Golvo 9000 LowBase Golvo 9000 mobillyftar har unikt design och finns i två modeller.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VARNING! Symbolen används vid moment där särskild aktsamhet bör iakttas VIKTIGT!

ANVÄNDARMANUAL. VARNING! Symbolen används vid moment där särskild aktsamhet bör iakttas VIKTIGT! Taklyft SINGEL 5100 NA Art. nr: 50001-NA Taklyft SINGEL 4100 NA Art. nr: 41000-NA Taklyft SINGEL 5100 NA Herkules Art. Nr: 50500-NA ANVÄNDARMANUAL Med SINGEL 5100, SINGEL 4100 och SINGEL 5100 Herkules

Läs mer

Liko Universalsele, mod. 000, 002

Liko Universalsele, mod. 000, 002 Liko Universalsele, mod. 000, 002 Bruksanvisning Svensk 7SV161110-06 Produktbeskrivning Liko Universalsele är en basmodell som är konstruerad för att anpassa sig till brukaren utan individuella inställningar

Läs mer

Nova Frilyft en stabil lyft för olika miljöer

Nova Frilyft en stabil lyft för olika miljöer Nova Frilyft en stabil lyft för olika miljöer Frilyften är ett bra hjälpmedel för personlyft i vardagen. Lyften står stadigt och monteras utan ingrepp i tak och väggar. Med en stilren design i matt aluminium

Läs mer

Etac Molift RgoSling. SV - Bruksanvisning. RgoSling Fabric Stretcher. BM40704 Rev. B Rgosling Fabric Stretcher

Etac Molift RgoSling. SV - Bruksanvisning. RgoSling Fabric Stretcher. BM40704 Rev. B Rgosling Fabric Stretcher Rgosling Fabric Stretcher Etac Molift RgoSling SV - Bruksanvisning BM40704 Rev. B 2013-09-05 RgoSling Fabric Stretcher M Etac Molift RgoSling / www.molift.com / www.etac.com Manual Svenska Innehåll Allmänt...2

Läs mer

Viking L / XL mobillyft

Viking L / XL mobillyft Viking L / XL mobillyft Bruksanvisning Viking L Art. Nr. 2040044 Viking XL Art. Nr. 2040043 (Viking L) Viking L och XL mobillyftar är två mångsidiga lyftmodeller huvudsakligen för användning inom sjukvård,

Läs mer

Molift Rail System Det flexibla taklyftssystemet

Molift Rail System Det flexibla taklyftssystemet Molift Rail System Det flexibla taklyftssystemet www.etac.se Enkelt att installera i alla typer av tak och väggar Traverssystem Traverssystem är den flexibla lösningen. Ett traverssystem är en rumstäckande

Läs mer

STATIONÄRA PERSONLYFTAR

STATIONÄRA PERSONLYFTAR Anvisningar till protokoll vid periodisk besiktning av STATIONÄRA PERSONLYFTAR Sid 1(8) Förslag till besiktningspunkter vid PERIODISKT ÅTERKOMMANDE BESIKTNING AV Stationära personlyftar (12 36 12) Anvisningarnas

Läs mer

Molift Air. SV - Bruksanvisning. BM16104 Rev B 2013-11-06

Molift Air. SV - Bruksanvisning. BM16104 Rev B 2013-11-06 Molift Air SV - Bruksanvisning BM16104 Rev B 2013-11-06 Svensk manual Innehåll Molift Air 205/300...2 Lyftens beståndsdelar...2 Om Molift Air...2 Allmänt...3 Försäkran om överensstämmelse...3 Villkor för

Läs mer

Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21

Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21 Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21 Bruksanvisning Svenska 7SV160173-03 Produktbeskrivning Liko Originalsele Hög Rygg är en basmodell som är konstruerad för att anpassa sig till brukaren utan individuella

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

Manual. Inalto taklyft. Invacare

Manual. Inalto taklyft. Invacare Manual Inalto taklyft Invacare Art nr 0071-200414 CE Utgåva 2, 2002 Manual för Inalto taklyft Tack för att vi fick förtroendet att leverera Inalto taklyft till Er. Montera, vårda och använd lyften efter

Läs mer

Nova 300 NG Mobil personlyft flexibel och nära till hands

Nova 300 NG Mobil personlyft flexibel och nära till hands Nova 300 NG Mobil personlyft flexibel och nära till hands Nova 300 NG Smart, enkel och ergonomisk Nova Mobil Personlyft hjälper till att förflytta personer med nedsatt styrka och mobilitet. Personlyften

Läs mer

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av ComSafe Sänglarm ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan larmet tas i bruk! Innehållsförteckning - instruktion 1. Introduktion 2. Användningsområde

Läs mer

Multi Skötbord. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

Multi Skötbord. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av 5 4 1 2 6 7 3 1. Väggmonterat stativ inkl motor. 2. Fällbar skiva inkl madrass. 3. Klämskydd 4. Styrkabel mellan skötbord och elektronik 5. Elektroniklåda transformator/nätsladd

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Användarmanual. Artikelnummer: 14193

Användarmanual. Artikelnummer: 14193 Användarmanual Artikelnummer: 14193 1 Tillverkare Proton Caretec AB Armaturgatan S-331 21 Värnamo Telefon Växel 0370-69 26 60 Kundservice 0370-69 26 69 Reservdelar 0370-69 26 68 Fax 0370-69 26 70 E-post

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

RiseAtlas450T RiseAtlas625T

RiseAtlas450T RiseAtlas625T RiseAtlas450T RiseAtlas625T SystemRoMedic TM Bruksanvisning - Svenska 50100058 (RiseAtlas450T) 50100060 (RiseAtlas625T) SWL: RiseAtlas450T: 205 kg RiseAtlas625T: 285 kg RiseAtlas450T/625T är en säker och

Läs mer

GL5 GLS5. Guldmanns golvlyftar produktutbud

GL5 GLS5. Guldmanns golvlyftar produktutbud GL5 GLS5 Guldmanns golvlyftar produktutbud GL5 Mobila lyftar GL5 Mobila lyftar är golvbaserade alternativ till Guldmanns takmonterade lyftsystem. Vi har lyssnat pa vara anvandares rad och aterkoppling

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi XL 56-204

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi XL 56-204 Bruksanvisning Amfibi Hygienstol Amfibi XL 56-04 Laddning av batteri (Bure El/Bure Double/Bure Extra) Upp Ned Laddning av batteri ska ske då gåbordet inte används. (Batteriet kan aldrig överladdas.) Laddning

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Nordic Light Classic 50 Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light Classic 50 Installation - Manövrering - Rengöring Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa. Stäng persiennen och damma. 1 Montering av beslag a Monteringsbeslagen kan monteras

Läs mer

Nordic Light Continent Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light Continent Installation - Manövrering - Rengöring Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa. Stäng persiennen och damma. 1 Montering av frihängande persienn a Monteringsbeslagen

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara:

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara: Användarmanual Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör Förbrukad vara: Kära kund Hjälp till att hålla vår natur ren! När du vill slänga produkten i framtiden ber vi dig betänka att den innehåller värdefulla

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Universalladdare P400-LCD 100% återvunnet papper, klorfri blekning Denna bruksanvisning har publicerats av Voltcraft, 92240 Hirschau/ Tyskland. Tel 0180/586 582 723 8 Copyright 2006 av Voltcraft Ingen

Läs mer

Anvisningar till protokoll för periodisk besiktning av MOBILA PERSONLYFTAR 2015-05-29

Anvisningar till protokoll för periodisk besiktning av MOBILA PERSONLYFTAR 2015-05-29 Anvisningar till protokoll för periodisk besiktning av Sid 1(12) Förslag till besiktningspunkter vid PERIODISKT ÅTERKOMMANDE BESIKTNING AV Mobila personlyftar (12 36 03) Mobila stålyftar (12 36 04) Anvisningarnas

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Bruksanvisning för skötbordet Lifty.

Bruksanvisning för skötbordet Lifty. Bruksanvisning för skötbordet Lifty. OBS! Läs igenom bruksanvisningen noga före användning. Spara denna bruksanvisning, du kan behöva läsa den igen. Skötbordet är avsett för barn upp till 20 kg. Skötbordet

Läs mer

GH1 Q, GH1 F -1830/08/2012 SE Guldmann

GH1 Q, GH1 F -1830/08/2012 SE Guldmann GH1 Q, GH1 F Taklyftarna GH1 Taklyft för långsiktig vård Taklyftsystemet GH1 är konstruerat för att uppfylla alla vardagliga lyftbehov både i hem- och vårdmiljöer. Den kräver väldigt lite utrymme, och

Läs mer

SE... Lyftplattformen LP11. Vers. 5.00

SE... Lyftplattformen LP11. Vers. 5.00 SE.... Lyftplattformen LP11 Vers. 5.00 LP11 Artikelnr: 13011 1.00.... Syfte och användning.... 3 1.01...Tillverkare...3 1.02...Syfte och användning...3 1.03...Viktigt...3 1.04...Uppackning och iordningställande...4

Läs mer

Molift EvoSling FlexiStrap

Molift EvoSling FlexiStrap Molift EvoSling FlexiStrap SV - Bruksanvisning BM28904 Rev. A 2015-06-08 Innehåll Allmänt...3 Försäkran om överensstämmelse...3 Villkor för användning...3 Garanti...3 Etiketter och symboler...3 Symboler...3

Läs mer

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6 Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Inbromsning av rullstol...4 Nödbromsning...4 Låsa bromsen...4 Omkoppling till körning...4 Lossa bromsen...4 Omkoppling till frikopplat läge...4 Laddning

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double 56-203DB

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double 56-203DB Bruksanvisning Amfibi Hygienstol Amfibi Double 6-0DB . Uttag för batterikontakt. Uttag för stickpropp (OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox). Uttag för

Läs mer

Sittsele 25030. Badsele Nät 25035. Viktigt! BRUKSANVISNING

Sittsele 25030. Badsele Nät 25035. Viktigt! BRUKSANVISNING Sittsele 25030 BRUKSANVISNING Badsele Nät 25035 Human Cares Sittsele 25030 är en förflyttningssele främst tänkt för förflyttningar mellan säng, rullstol och liknande. Selen är stadig med ett förstärkt

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Vägledning vid förskrivning av fristående lyftstativ och taklyftar

Vägledning vid förskrivning av fristående lyftstativ och taklyftar 2014-09-01 Vägledning vid förskrivning av fristående lyftstativ och taklyftar Förskrivaren ska välja hjälpmedel ur det återlämnade sortimentet och därefter nya produkter ur det upphandlade sortimentet.

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK CHECKLISTOR, EGENKONTROLL

MEDICINTEKNISK HANDBOK CHECKLISTOR, EGENKONTROLL MEDICINTEKNISK HANDBOK II CHECKLISTOR, EGENKONTROLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING DUSCHVAGN... 3 RULLSTOL... 4 BETASTÖD... 5 FÖRHÖJNINGSKLOTSAR... 6 MOBIL LYFT... 7 LYFTSELE OCH LYFTBAND... 8 SÄNGAR... 9 MOBIL

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5 Bruksanvisning - S Pediatric Audiometer PA5 Datum: 1999-01-15 Sid 1/5 Avsedd användning PA5 är en handhållen pediatrisk undersökningsaudiometer som är konstruerad som en apparat för undersökning av förlust

Läs mer

RepoLakan räddar ryggar

RepoLakan räddar ryggar REPOLAKAN Upp Kompetens och runt finns i sängen nära dig UPP OCH RUNT I SÄNGEN RepoLakan räddar ryggar Alla vet att det är snudd på omöjligt att ligga still i sängen inte ens när vi sover ligger vi still.

Läs mer

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00 SE.... LP8 Lyftplattform Vers. 3.00 LP8 Lyftplattform Artikelnr.: 3091xx 1.00... Syfte och användning.... 3 1.01...Tillverkare...3 1.02...Syfte och användning...3 1.03...Viktigt/varningar...4 1.04...Komponenter...5

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer