RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning

2

3 Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet och radio. Utveckling sker på flera plan inom dessa teknikområden, och en stor mängd rapporter publiceras varje år med de senaste utvecklingsstegen. För att öka myndighetens kompetens inom dessa nya områden, finns emellertid behov av en mer bred och översiktlig beskrivning av nya tekniker som berör PTS verksamhet. Trådlösa nätverk används både för att bygga privata och publika nät. Denna rapport sammanställer nuläget vad gäller teknik och marknad, samt ger vissa indikationer om den fortsatta utvecklingen. Rapporten baseras i första hand på allmänt tillgängliga källor samt bidrag från konferenser, bland annat har material från investmentbolaget BrainHeart Capital använts. Rapporten har utarbetats av Karin Johansson. Stockholm i april 2004 Nils Gunnar Billinger Generaldirektör Post- och telestyrelsen

4

5 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 3 Summary Inledning Bakgrund Allmänt om tekniken Vad är ett LAN? Utrustning i ett trådlöst LAN Standarder OSI-modellen Ytterligare skillnader mellan ett LAN och ett WLAN Publika WLAN Bakgrund och historia Registrering Täckning Roaming Affärsmodeller Bredband via trådlösa LAN Privata WLAN Säkerhet Introduktion Avlyssning och kryptering War driving Behörighetskontroll Brandväggar VPN och säkerhet Falska accesspunkter WLAN som komplement till 3G Framtida utveckling Ny standard och nya säkerhetsfunktioner Nya frekvenser Trådlös standard för anslutning av trådlösa nät Maskformiga nät Voice over Wi-Fi Andra tjänster Operatörer Telia Homerun Starbucks/T-mobile StockholmOpen.net The Cloud Mindre operatörer Nora Wireless Priser för WLAN Vad PTS kan och bör göra Länkar Post- och telestyrelsen 1

6 Innehåll 2 Post- och telestyrelsen

7 Sammanfattning Sammanfattning Trådlösa LAN, WLAN, använder de olicensierade frekvensbanden på 2.4 respektive 5 GHz. Den standard som i första hand används är b, vilken dock fått en efterföljare i g som erbjuder högre överföringshastighet. Ett WLAN skiljer sig från ett vanligt trådbundet LAN genom att använda radiovågor för överföring av data mellan en accesspunkt och en dator, istället för att använda kablar. Även handdatorer, från exempelvis Palm och HP (ipaq) kan använda WLAN för anslutning till Internet, men långt ifrån alla handdatorer har idag stöd för trådlösa nät. WLAN-näten kan vara antingen publika, det vill säga åtkomliga för allmänheten, antingen som ett öppet, icke-kommersiellt nät eller mot betalning, såsom Telia HomeRun. Tekniken i de båda näten är i stort sett densamma, med en accesspunkt, vilken är ansluten till Internet via en fast anslutning, och ett trådlöst nätverkskort i användarens dator. System för debitering och fakturering tillkommer emellertid i det publika nätet. Användaren identifieras genom användarnamn och lösenord alternativt med SIM-kort, på motsvarande sätt som i mobilnäten. Ett stort problemområde med trådlösa nät är säkerheten. De inbyggda säkerhetsmekanismerna i WLAN-näten är till vissa delar otillräckliga, vilket tillsammans med begränsat kunnande, framförallt när tekniken används i privata nät, leder till säkerhetsproblem. Trådlösa privata nät är exempelvis den vanligaste inkörsporten till Internet för virus av olika slag. En omfattande utveckling pågår emellertid inom säkerhetsområdet för WLAN. Frågan idag är inte om WLAN kommer att bli en etablerad teknik på marknaden, frågan är istället om WLAN kommer att konkurrera med 3G, eller om de båda systemen kan samexistera? Det är dock sannolikt att WLAN och 3G kan ses som komplement till varandra, där 3G ger täckning och räckvidd, medan WLAN ger högre bandbredd till lägre kostnad för mer eller mindre fast access. Post- och telestyrelsen 3

8

9 Summary Summary Wireless networks, WLAN, use the unlicensed frequency bands at 2.4 GHz and 5 GHz. The most common standard used is b, which however is now being complemented with g, a standard in the same frequency band providing higher bandwidth to the end user. A wireless network use radio waves for transmitting data between the computer and the access point, which may be some kind of a router or a switch, whereas a wired network (LAN) uses cables. Also handheld computers, such as Palm and ipaq can be used for accessing a wireless network, even though a large proportion of handheld devices in use today do not offer WLAN capabilities. The wireless networks can either be private, in someone s home or office, or public. The latter can either be an open, non-commercial network or a network where access is offered on a commercial basis, such as Telia Homerun. The technical products used in both types of networks is however very similar, consisting mainly of one or more access points connected to the Internet in one end and to the wireless users computers in the other end. The public network is then complemented with systems for charging and authentication, which can either be implemented via login names and passwords or through the use of SIMcards, just as for mobile telephone networks. A major problem area for wireless network is security. The security mechanisms implemented in WLAN systems is to a large extent insufficient. This, together with limited end user knowledge especially when using private wireless networks, leads to security problems. Wireless networks are, for example, one the most common ways of injecting viruses onto the Internet. A lot of effort is however being put into these security aspects, both by standardization bodies and by equipment manufacturers. Will WLAN become a substitute to 3G, or can both systems coexist? The common understanding today is that WLAN will probably not totally substitute 3G for wireless access to the Internet, but serve as a complement. The cellular technology used in 3G offers reach and coverage, whereas WLAN offers higher bandwidth to a lower cost. Post- och telestyrelsen 5

10

11 Inledning 1 Inledning Trådlösa LAN 1, WLAN eller Wi-Fi, Wireless Fidelity, är termer som innebär att radiovågor med hög frekvens används för att bygga lokala datanät. Näten kan antingen användas för privata ändamål hos hushåll eller på företag eller för publika ändamål, av olika typer av operatörer. Även nya typer av aktörer, såsom exempelvis universitet eller ideella föreningar startar publika nät. I Sverige finns bland annat StockholmOpen.net startat av IT-universitetet i Kista och Nora4U, startat av en ideell förening i Nora. Denna marknadsrapport ger en kort beskrivning av tekniken, marknaden och aktörerna inom trådlösa LAN. En viss fördjupning finns i ett antal faktarutor på grå botten. Dessa innehåller i huvudsak tekniska detaljer, och kan uteslutas för den som endast önskar en överblick över området. Underlaget till rapporten är i första hand material från Internet i form av olika teknikbeskrivningar från leverantörers och operatörers hemsidor samt från tekniska tidskrifter. 2 Bakgrund Den amerikanska myndigheten FCC 2 beslutade 1985 att frekvensbanden inom ISM (Industrial-Scientific-Medical) skulle vara fria att använda utan särskild licens från FCC. ISM-banden finns bland annat på tre ställen i radiospektrum; MHz, GHz och GHz. Mikrovågsugnar är en vanlig tillämpning som använder de fria banden (vanligen runt 2.4 GHz), vilket även vissa trådlösa telefoner gör. 1 Local Area Network, ett lokalt nätverk som är begränsat till sin geografiska utbredning. Används exempelvis på ett kontor eller i hemmet. 2 Federal Communications Commission, Post- och telestyrelsen 7

12 Bakgrund 915 MHz 2.45 GHz 5.25 GHz 5.6 GHz 5.79 GHz 26 MHz 83.5 MHz 200 MHz 255 MHz 125 MHz 915 MHz 2.4 GHz 5.8 GHz 2.4 GHz 5.2 GHz 5.6 GHz 5.8 GHz Figur 1. Frekvensband för trådlösa LAN Som en konsekvens av att ISM-banden blev fria för olika tillämpningar och tekniker, startade utvecklingen av olika komponenter för trådlösa nätverk. Därmed minskade emellertid produktkontrollen, och risken för störningar ökade signifikant. I slutet av 80-talet började därför en arbetsgrupp (802.11) inom IEEE 3 att utveckla en standard för trådlösa LAN. Resultatet blev b, som använder frekvenser i bandet 2.4 GHz med en överföringshastighet upp till 11 Mbps. Standarden godkändes Vidareutveckling av standarden till a och g har därefter ägt rum, se även avsnitt 3.3 Standarder bildades Wi-Fi Alliance, där det ursprungliga namnet WECA, Wireless Ethernet Compatibility Association, bättre antyder vad organisationen arbetar för; nämligen att produkter från olika leverantörer skall vara kompatibla med varandra. Figur 2. Wi-Fi Alliance certifierar produkter för trådlösa LAN och ger tillverkarna rätt att använda Wi-Fi-logotypen. Från att initialt varit en produkt i första hand för kontor och hushåll, har trådlösa LAN under de senaste två, tre åren även utvecklats till en kommersiell tillämpning. I oktober 2001 anordnade riskkapitalbolaget BrainHeart världens första konferens om trådlösa LAN 4. Numera sker väsentligt mer aktivitet på området, både i form av konferenser, nyhetsbrev och webbsidor, men också i form av nät och operatörer. På BrainHearts hemsida listas exempelvis 244 stycken så kallade WISP:ar, där WISP står för Wireless Internet Service Provider, vilka erbjuder tillträde till större eller mindre trådlösa nät över hela världen 5. 3 Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York, Aktuell siffra i februari Post- och telestyrelsen

13 Allmänt om tekniken 3 Allmänt om tekniken 3.1 Vad är ett LAN? Ett LAN, ett lokalt nätverk, innebär att datorer, så kallade klienter, är sammankopplade med varandra så att de kan kommunicera. Ett LAN är begränsat, dels genom antalet användare, dels genom avståndet mellan dessa. Detta medför att ett LAN endast fungerar inom ett begränsat geografiskt område, såsom ett kontor, en bostad eller en skola. Klienterna kopplas samman med en central enhet, en server,. Dessutom ansluts perifera enheter, såsom exempelvis skrivare och faxar till nätverket. Även så kallade tunna klienter kan anslutas till nätet. Dessa datorer saknar egen lagringskapacitet, istället lagras program och resultat i en central dator. Datorerna i ett LAN kopplas samman på ett specifikt sätt i en topologi. De vanligaste topologierna är buss, stjärn- eller ringtopologier. I en buss är alla datorer uppradade efter varandra, i en ring kopplas de samman i en ring, och i en stjärna sitter en nod i mitten (vanligen en server), med de andra noderna kopplade till sig. En fjärde topologi, masktopologin (engelska: mesh network), förekommer också, men sällan i LAN, utan mer i större nätverk såsom MAN 6 och WAN 7. Ethernet är den vanligaste arkitekturen, och den fungerar på bussar, stjärnor och ringar. Buss Stjärna Figur 3. Lokala nätverk, LAN 6 Metropolitan Area Network, det vill säga områdesnät 7 Wide Area Network, det vill säga ortssammanbindande nät eller stamnät Post- och telestyrelsen 9

14 Allmänt om tekniken 3.2 Utrustning i ett trådlöst LAN Ett trådlöst LAN består av basstationer, som i WLAN-sammanhang benämns accesspunkter, och trådlösa nätverkskort. De anslutna datorerna kommunicerar med accesspunkten, vilken därefter kan kopplas till Internet via exempelvis ett ADSL-modem. Internet ADSL modem WLAN-basstation Figur 4. Anslutning av trådlösa datorer till en accesspunkt för WLAN. En alternativ uppkoppling är att ansluta den trådlösa accesspunkten till en router eller en switch, för att på så sätt skapa ett hybridnät, med både trådlösa och fasta anslutningar. Fasta anslutningar kan exempelvis vara stationära datorer eller skrivare. WLAN-basstationen är då också en så kallad bridge, vilken kopplar samman det trådbundna och det trådlösa nätet. 10 Post- och telestyrelsen

15 Allmänt om tekniken Internet ADSL modem Router/Switch WLAN-basstation Figur 5. Ett hybridnät med både Ethernet och WLAN En accesspunkt har vanligen stöd för standarderna b, g eller a, men det finns även accesspunkter som är kan hantera flera olika standarder. Fördelen med detta är att man till accesspunkten kan koppla upp datorer med såväl b och g installerat. Detta är mer relevant för företagslösningar och publika accesspunkter. Figur 6. Accesspunkt och nätverkskort från 3com Nätverkskortet installeras i den trådlösa datorn med hjälp av programvara och drivrutiner. Samma nätverkskort kan användas för att ansluta datorn till olika nätverk, till exempel till det trådlösa nätet hemma, på jobbet och även till ett publikt WLAN, exempelvis Telia HomeRun. En programvara, Wireless Card Manager, sköter administrationen och säkerheten för de olika nätverken. En accesspunkt med stöd för g eller b kostar i oktober 2003 cirka ett tusen kronor. Ett nätverkskort, som behövs i varje dator, kostar minst 300 kronor. Notera att nätverkskorten har en inbyggd antenn för att kunna kommunicera med accesspunkten. Post- och telestyrelsen 11

16 Allmänt om tekniken 3.3 Standarder Standardisering är en central fråga för trådlösa LAN. Den standard som i första hand representerar trådlösa LAN är, som tidigare beskrivits, IEEE I tabellen nedan 8, vilken sammanfattar frekvensband och överföringshastigheter för de olika standarderna har även Bluetooth inkluderats, då denna teknik ofta diskuteras i WLAN-sammanhang. Räckvidden är emellertid mycket begränsad för Bluetooth, endast ett fåtal meter. Standard Frekvensband Överföringshastighet Räckvidd vid maximal tillåten uteffekt a 5 GHz Upp till 54 Mbps Cirka 30 meter b 2.4 GHz Upp till 11 Mbps Cirka 100 meter g 2.4 GHz Upp till 54 Mbps Cirka 60 meter Bluetooth 2.45 GHz Upp till 2 Mbps Cirka 10 meter Den första WLAN-standarden var b. Räckvidden är cirka 100 meter och den maximala bandbredden 11 Mbps. Därefter utvecklades a. Frekvensen är högre, 5 GHz jämfört med 2.4 GHz, vilket har den fördelen att frekvensområdet är mindre belastat med annan trafik från andra typer av tillämpningar. Nackdelen är dock att räckvidden minskar. Bandbredden är 54 Mbps. Den senast utvecklade standarden är g, som kombinerar räckvidden hos b med hastigheten hos a. Fördelen med g är också att denna är kompatibel med den äldre tekniken i b Notera att överföringshastigheten påverkas av avståndet till basstationen. Ju större avståndet är, desto lägre blir överföringshastigheten. De räckvidder som anges i tabellen avser maximal räckvidd vid lägsta bittakt. Räckvidden beror också på uteffekten från sändaren. I Europa får sändareffekter inte överskrida 100 mw, medan de i USA tillåts sända med 1 W. Detta gör att räckvidden för b begränsas till cirka 25 meter i Europa, jämfört med 100 meter i USA. Den standard som är mest spridd och använd idag är b. Bandbredden är maximalt 11 Mbps, men om radioöverföringen är störd, det vill säga det uppkommer bitfel, sänks överföringshastigheten först till 5.5 Mbps, därefter till 2 Mbps och slutligen ner till 1 Mbps. Fördelen med denna automatiska sänkning av bittakten är att förbindelsen blir robust och störtålig. 8 Källa: Webopedia, och 12 Post- och telestyrelsen

17 Allmänt om tekniken Europa har även standardiserat den trådlösa standarden HiperLAN i ETSI 9, men denna standard har ännu inte fått något kommersiellt genomslag. 3.4 OSI-modellen Det är de två understa lagren i OSI-modellen, det fysiska lagret och länklagret, som skiljer ett WLAN från ett vanligt LAN. Se figuren nedan för en översikt över OSI-modellen. OSI-modellen Application layer Presentation layer Session layer Transport layer Network layer Data Link layer Physical layer Figur 7. De två lägsta lagren i OSI-modellen skiljer ett LAN från ett WLAN. Medan ett LAN använder fiber, koaxialkabel eller parkabel på det fysiska lagret, använder ett WLAN radiovågor. Genom att använda olika metoder; frekvenshoppning eller direktsekvensspridning, kan radiovågorna göras mer tåliga mot störning och avlyssning, vilket förbättrar säkerheten i nätet. Olika WLANprodukter använder olika tekniska lösningar på radiogränssnittet Lager två, datalänkslagret består av två protokoll; LLC (Logical Link Control) som används för att sätta upp länken mellan två kommunicerande enheter och MAC (medium access control) som dirigerar trafiken och hanterar sändningskollisioner, så att inte flera användare skickar data samtidigt. Varje dator har en unik MACadress, vilket är en hårdvarukod som fysiskt definierar datorn i ett nätverk. Denna MAC-adress används för att dirigera trafiken i nätverket. Just dirigering i nätet och undvikande av kollisioner där flera datorer sänder information samtidigt, är ett område där trådbundna och trådlösa nät skiljer sig. Det är en av huvudanledningarna till att även protokollen på lager två skiljer sig mellan WLAN och vanliga LAN.. 9 European Telecommunications Standards Institute Post- och telestyrelsen 13

18 Allmänt om tekniken Faktaruta: Fysiska överföringsmetoder för WLAN WLAN använder en teknik som utvecklades av amerikanska militären under 40-talet, vilken kallas spread spectrum. I korthet går denna teknik ut på att informationen som skall överföras sprids över ett stort frekvensområde, mycket större än vad som krävs för att överföra informationen. Fördelarna med detta är att den blir svårare att avlyssna (ett stort frekvensband måste avlyssnas), och att signalen samtidigt blir mycket tåligare mot störningar, då dessa vanligen är smalbandiga och bara stör en del av de använda frekvenserna. Det finns två huvudtyper av spread spectrum-tekniker; frekvenshoppning och direktsekvensspridning. Frekvenshoppning innebär att informationen tidsmässigt delas upp i mindre paket om 400 ms som sedan överförs på olika frekvenser. Mönstret som bestämmer vilka frekvenser som används vid vilket ögonblick kallas hoppsekvens, och b definierar 22 hoppsekvenser som använder 79 frekvenser, vilka var och en är på 1 MHz. Om en frekvens avlyssnas eller störs på grund av annan radiostrålning förstörs endast en del av informationen, och bitfelen kan oftast korrigeras med hjälp av olika algoritmer för felupptäckt och felkorrigering. Frekvenshoppning används exempelvis på radiogränssnittet i GSM. Direktsekvensspridning (DSS) innebär att informationen multipliceras med en så kallade chip-sekvens. Enkelt uttryckt är chipsekvensen mycket längre än den riktiga informationen; varje nolla eller etta i informationen motsvaras efter multiplikationen av exempelvis tio bitar. Detta gör att informationen har ökat med en faktor tio, vilket gör att också bandbredden ökar. Bandbredden som används i b är cirka 30 MHz (för att överföra 11 Mbps). Styrkan med DSS är att signalen innehåller en massa extra, redundanta bitar, som kan gå förlorade över radioförbindelsen utan att informationen störs. Dessutom kan signalen inte avlyssnas om inte den avlyssnande parten har tillgång till samma chipsekvens; en slags kryptering således. 1 Data: Chipsekvens 0 1 Direktspridning 0 Figur 8. Schematisk bild över direktsekvensspridning. 14 Post- och telestyrelsen

19 Allmänt om tekniken 3.5 Ytterligare skillnader mellan ett LAN och ett WLAN Ethernet, det vill säga trådbundna nät, använder en metod som kallas CSMA/CD 10 för att bestämma hur nätverket ska reagera när två enheter skickar information samtidigt. Om en enhet upptäcker att den sänder signaler samtidigt som en annan enhet i nätet, väntar den en slumpmässig tid, och gör sedan ett omsändningsförsök. Om det återigen är kollision på nätet, det vill säga en annan enhet sänder igen, väntar den förstnämnda enheten dubbelt så lång tid, och gör därefter ytterligare ett försök. Genom att väntetiderna är slumpmässiga är sannolikheten liten för att det ska fortsätta vara kollisioner på nätverket under en längre tid. Att upptäcka samtidiga överföringar i ett radionät är svårare. Istället för CSMA/CD använder noderna en algoritm som kallas CSMA/CA, där CA står för Collision Avoidance, Man inte bara upptäcker kollisioner, utan man undviker dem också. CA innebär att den sändande enheten analyserar radiotrafiken innan den sänder något själv, för att på så sätt undvika kollisioner. Nackdelen med CA är att den ökar trafiklasten i nätet. Detta sker eftersom den sändande enheten skickar ett broadcast-meddelande (ett meddelande till alla på nätverket) innan den sänder något själv, för att ta reda på om förbindelsen verkligen är ledig. Dessutom innebär meddelandet att andra enheter informeras om att de inte ska sända information just då. 10 Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection Post- och telestyrelsen 15

20 Publika WLAN 4 Publika WLAN 4.1 Bakgrund och historia BrainHeart Capital studerade WLAN-marknaden första gången i april 2002, och fann då 99 operatörer, så kallade WISP:ar, Wireless Internet Service Provider, i 23 länder. T-mobil var störst i antal surfzoner räknat, medan Telia Homerun kom på tredje plats. Idag, i februari 2004, finns 244 operatörer noterade på hemsidan. Tillsammans har dessa operatörer omkring surfzoner. En intressant observation är att operatörerna i USA i första hand är små uppstickare, ofta med riskkapitalfinanisering, medan det i Europa och Asien i första hand är etablerade teleoperatörer och i viss mån ISP:er som erbjuder publika WLAN. 4.2 Registrering En användare i ett publikt WLAN identifieras med ett användarnamn och ett lösenord, på samma sätt som för ett vanligt LAN exempelvis i ett företagsnät. Varje gång en användare ska koppla upp sig mot en accesserver, det vill säga den nod som kontrollerar alla accesspunkter och som sitter mellan accesspunkten och Internet, anges användarnamnet och lösenordet. Datorn måste vara inställd för att använda DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), vilket innebär att datorn automatiskt letar upp en IP-adress för anslutning. Olika säkerhetslösningar används därefter för att säkerställa att det är rätt användare som besöker nätet, och hur debiteringen ska göras. En alternativ metod för registrering är att använda SIM-identifiering och behörighetskontroll, det vill säga samma teknik som GSM-systemen använder. SIM står för Subscriber Identity Module, och är vanligen ett kort med användarinformation. Även ren mjukvara kan användas för SIM-identifiering, i form av en elektronisk signatur. Fördelen med SIM-identifiering är att kunden slipper hålla reda på användarnamn och lösenord, samtidigt som det är en säker lösning för identifiering, behörighetskontroll och fakturering. En operatör som infört SIM-identifiering är the Cloud som driver ett av Europas största WLANnät. 16 Post- och telestyrelsen

21 Publika WLAN Faktaruta: Mer om SIM-kort, roaming och WLAN Att använda SIM-korten inte bara för mobiltelefoni utan även för access till trådlösa nät, är en teknik som förespråkas främst av mobilindustrin och de mobila operatörerna. Det amerikanska företaget Transat Technologies har exempelvis etablerat ett samarbete med franska Gemplus, vilka bland annat levererar simkort till GSM-systemen. Rent praktiskt kan SIM-korten anslutas till det trådlösa nätverkskortet på flera olika sätt. Transats lösning innebär att kortet sätts i en liten plugg, som stoppas in i datorns USB-port. Nokia har en egen lösning som istället använder ett speciellt WLAN-kort med plats för ett inbyggt SIM-kort. BrainHeart konstaterar i en utredning ( WISP Roaming, Single Subscription, Global Reach ) att WISP:ar i allmänhet är skeptiska till tekniska lösningar som SIMidentifiering och behörighetskontroll. Man menar att det viktiga för industrin just nu är att fokusera på ökad räckvidd så kallat foot print, för att därigenom skapa intresse och behov av WLAN hos slutanvändarna. Det kan också konstateras att roaming i WLAN-sammanhang i första hand handlar om nationell roaming snarare än internationell roaming, vilket är fallet med mobiltelefoni. 4.3 Täckning De flesta operatörer som erbjuder trådlöst Internet, har mer eller mindre sofistikerade täckningskartor på sina hemsidor, vilket hjälper användaren att hitta surfzoner. Eftersom räckvidden är begränsad till ett par hundra meter anges täckningen ofta som ett café, hotell eller annan byggnad, snarare än ort eller samhälle, som är fallet med mobiltelefoni. Hot Zone är ett begrepp som används för att beskriva ett större sammanhängande område med täckning från ett trådlöst nät. Vanliga platser för dessa större surfzoner är universitetsområden och företagsbyar. 4.4 Roaming För att användaren ska kunna ansluta till sitt trådlösa LAN på fler än en punkt eller nät, måste någon form av roaming erbjudas, precis som för mobila nät. Roaming innebär att operatörerna avtalar om att kunderna kan använda sina konton (SIM-kort) i varandras nät. Post- och telestyrelsen 17

22 Publika WLAN En användare som vill ansluta till en sådan roaming-operatör ändrar inställningarna för WLAN-kortet på datorn, så att nätverksidentiteten byts till det besökta nätets identitet. Genom att därefter identifiera sig, inte bara med det vanliga användarnamnet, utan även med ett så kallat roaming-märke, vet det besökande nätet varifrån användaren kommer, och hur denne ska debiteras. Att abonnenten själv måste ändra inställningarna manuellt när han eller hon roamar, beskrivs som ett problemområde för WLAN av konsultfirman Northstream 11. Användaren måste således ha mer kunskap om systemen och inställningarna än vad som behövs för att använda en mobiltelefon på olika ställen i världen, där roamingen sker automatiskt. Precis som för mobilsamtal faktureras kunden direkt från den egna operatören, som i sin tur ersätter det besökta nätet. Speciella taxor gäller vanligen vid roaming, se även avsnitt 9. Operatörer. 11 Northstream, Public WLAN services low profitability but potential strategic value, White paper, January Post- och telestyrelsen

23 Publika WLAN OperatörerEtt av de tekniska problemen med roaming idag är just faktureringen. Det finns ingen standard för debiteringssystemen för trådlösa nät, på samma sätt som det finns för mobilnät, vilket gör överföringen av debiteringsinformation besvärlig. Just avsaknaden av riktigt stora, sammanhängande nät, och därigenom verklig tillgänglighet och räckvidd, bedöms vara ett av problemen med affärsmodellerna för WLAN idag. Det finns för många små spelare, med ett femtiotal hotspots 12 vardera, medan det finns för få riktigt stora aktörer som ger användarna täckning överallt där de behöver ha tillgång till sitt trådlösa nät. Detta innebär att en användare inte kan ansluta sig till endast en operatör, utan i stället måste ha avtal med flera olika beroende på var han eller hon vill kunna använda sin trådlösa anslutning. 12 Celler, eller områden som täcks av det trådlösa nätet Post- och telestyrelsen 19

24 Publika WLAN 4.5 Affärsmodeller De flesta publika WLAN drivs i kommersiellt syfte, även om det finns ett fåtal fria nät vilka erbjuder trådlös access till Internet utan kostnad. De kommersiella näten drivs och ägs på olika sätt av olika operatörer, och ett antal olika aktörer finns representerade i den så kallade värdekedjan, där var och en vill ha en del av intäkterna från slutanvändarna. Till dessa aktörer hör Fastighetsägaren eller café-, pub-, hotellägaren där accesspunkten står WISP:en, den trådlösa tjänstetillhandahållaren Nätägaren/nätbyggaren, om nätet tillhandahålls som ett öppet nät Mobiloperatören, om WLAN-nätet är ett komplement till de mobila näten Systemintegratören, som får alla delar att fungera ihop, med fakturering och driftstöd Konsultfirmor som hanterar multilaterala roamingavtal mellan alla inblandade parter 13 eller så kallade clearing houses som sköter debitering av samtal mellan operatörerna vid roaming. Kostnaden för att etablera ett trådlöst nätverk är låg, i synnerhet jämfört med ett 3G-system. Detta gör att inträdesbiljetten, tröskeln att etablera sig på marknaden, är låg, vilket i sin tur gör att många aktörer försöker etablera sig inom området. En konsolidering av marknaden kan emellertid förväntas, när användarna kräver täckning överallt, inte bara på Starbucks eller McDonalds eller i Nora 14. Den största kostnaden för en WLAN-operatör i mindre skala ligger inte i hårdvaran, eftersom accesspunkten endast kostar ett par tusen kronor, utan i operationella kostnader, såsom anslutning till Internet (i form av fiber eller koppartråd), installation, drift- och underhåll. I synnerhet den senare delen ställer krav på enkla, självkonfigurerande basstationer, vilka inte kräver professionell tillsyn utan som enkelt kan skötas exempelvis av fastighetsägaren. 13 Exempelvis Excilan (www.excilan.com) vilka knutit samman 20 WISPar med ungefär 1000 hotspots i ett betalningsnätverk tillsammans med fem mobila operatörer. 14 Där trådlös täckning erhålls genom Nora4U. 20 Post- och telestyrelsen

25 Publika WLAN 4.6 Bredband via trådlösa LAN En variant av trådlösa LAN är när en bredbandsoperatör erbjuder fast uppkoppling mot Internet via trådlöst LAN. I detta fall används WLAN bara i det så kallade spridningsnätet, den sista biten ut mot kunderna, se Figur 9. Fram till spridningspunkten används fiber, koppar eller möjligen radiolänk. Säkerhetskraven för denna lösning är i stort sett de samma som för publika accesspunkter, men ingen roaming erbjuds. Istället erbjuds en anslutning till Internet från en mer eller mindre fast geografisk position. Debiteringen är i dessa fall oftast en fast avgift per månad. Distributionsnät (fiber) Spridningsnät (trådlöst LAN) Figur 9. Fast uppkoppling med hjälp av trådlösa LAN Post- och telestyrelsen 21

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Emilie Lundin Barse Informationssäkerhetsdagen 2007, Karlstad 1 Om mig och Combitech Informationssäkerhetskonsult på Combitech Stationerad på Karlstadskontoret

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Nätverk Hemma. Ur filmen Tre Glada Tokar m. bl.a Nils Poppe Preforbia.se 1

Nätverk Hemma. Ur filmen Tre Glada Tokar m. bl.a Nils Poppe Preforbia.se 1 Nätverk Hemma Han ringer på hos en jättelik karl för att demonstrera sin dammsugare. Hemmet är synnerligen välstädat och det finns inte ett dammkorn någonstans. Men "försäljare Rhuter" vet råd. Han tar

Läs mer

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn <ahn@dsv.su.se> DA HT2011: F18 Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn Länklagret Applikationer Hanterar transport av data över ett medium -Trådbundna medier -Trådlösa medier Finns också protokoll

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration Förutom trådbundna nätverk så finns det tekniker som möjliggör trådlös kommunikation Trådlös kommunikation

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet TRÅDLÖS KOMMUNIKATION Inledning En stor del av den IT-utrustning som finns på marknaden idag och som i allt större

Läs mer

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket.

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. DATORTEKNIK 1A Router med WiFi Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi Namn: Datum: Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer,

Läs mer

Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert?

Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert? Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert? http://www.omwlan.se/artiklar/sakerhet.aspx 2010 07 30 En av de första artiklarna jag skrev på omwlan.se för ett antal år sedan handlade om säkerheten. Säkerheten

Läs mer

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TRÅDLÖSA NÄTVERK Trådlösa nätverk blir allt vanligare i hemmen.

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Agenda. Annat trådlöst. WLAN ger. Användningsområden för WLAN Mer bandbredd. WLAN - dagsformen och framtidens formkurva. Förbättrad säkerhet

Agenda. Annat trådlöst. WLAN ger. Användningsområden för WLAN Mer bandbredd. WLAN - dagsformen och framtidens formkurva. Förbättrad säkerhet Agenda WLAN - dagsformen och framtidens formkurva Håkan Lindberg på Internetdagarna 00 hakan@twoviews.se Användningsområden för WLAN Mer bandbredd Nya tekniker: a och g Förbättrad säkerhet WPA, 80.x, Task

Läs mer

Din manual NOKIA C111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824115

Din manual NOKIA C111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824115 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C111. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Kom i gång med trådlösa

Kom i gång med trådlösa 1 Kom i gång med trådlösa nätverk Lite historia För ganska många år sedan började man att koppla samman datorer i ett nätverk med kablar. Detta gör man fortfarande, och kommer även att göra i framtiden.

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Lokala nät Ett lokalt nät (Local Area Network, LAN) är ett datanät med en begränsad storlek. Ett LAN kan i sin enklaste form bestå av

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth

Läs mer

Internet ombord på våra tåg

Internet ombord på våra tåg www.sj.se Med reservation för ändringar och tryckfel. 2007-05. SJs ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING. 1 Internet ombord på våra tåg Koppla upp dig ombord Du som reser med SJ kan numera

Läs mer

Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP

Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Jens A Andersson (Maria Kihl) Rep: Protokollstruktur i en repeterare Sändare Repeterare Mottagare nätadapter överföring nätadapter nätadapter

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Lokalt ITinfrastrukturprogram

Lokalt ITinfrastrukturprogram Lokalt ITinfrastrukturprogram 2007 2012 BILAGA 5 Översikt av tekniska lösningar Version: 0.99 (2010-05-17) - ARBETSMATERIAL - IT-KONTORET IT-INFRASTRUKTURPLAN 2007-2012 Sida 2 av 6 ÖVERSIKT AV OLIKA TEKNIKER

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Konfigurera TP-link CPE210

Konfigurera TP-link CPE210 Konfigurera TP-link CPE210 Steg 1. Ladda ned senaste firmware Vi förbereder konfigurationen genom att ladda ned den senaste mjukvaran (firmware) till CPE210 från TP-links webbsida (kjll.cm/cpe210firmware).

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Guide till ett bättre wifi på kontoret

Guide till ett bättre wifi på kontoret Guide till ett bättre wifi på kontoret De trådlösa routerna och accesspunkterna är centralt för det moderna trådlösa kontoret. De förser datorer, mobiler, surfplattor och skrivare med trådlös access så

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Stora datanät Från användare till användare. Jens A Andersson

Stora datanät Från användare till användare. Jens A Andersson Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Jens A Andersson (Maria Kihl) Rep: Kapacitetuppdelning Länkens kapacitet kan delas upp på tre sätt: 1. Rumsmultiplex 2. Frekvensmultiplex

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

WLAN : Har du koll på dina grannar? Eller kollar de dig? Håkan Lindberg på Internetdagarna 2004

WLAN : Har du koll på dina grannar? Eller kollar de dig? Håkan Lindberg på Internetdagarna 2004 WLAN : Har du koll på dina grannar? Eller kollar de dig? Håkan Lindberg på Internetdagarna 2004 hakan@twoviews.se 1 Konvergens vs. säkerhet JA! IP-konvergens kan medföra säkerhetsproblem! Men alternativet

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Datakommunikation I 5p

Datakommunikation I 5p kommunikation I 5p Magnus Jonsson Internet Satellite Laptop computer Workstation Ethernet Cray Supercomputer Satellite dish Datorkommunikation Många förkortningar Många detaljer (t.ex. protokollspecifikationer)

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

AC750 dual band Wireless AC-åtkomstpunkt router och repeater väggkontakt

AC750 dual band Wireless AC-åtkomstpunkt router och repeater väggkontakt AC750 dual band Wireless AC-åtkomstpunkt router och repeater väggkontakt Product ID: WFRAP433ACD Denna trådlösa åtkomstpunkt med dual-band, router och repeater gör det enkelt att skapa ett trådlöst nätverk

Läs mer

Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1

Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1 Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1 Läsanvisningarna för denna föreläsning ska kombineras med nästa föreläsning.

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

802.11b Wireless router w. 4 port switch. StarTech ID: BR411BWDC

802.11b Wireless router w. 4 port switch. StarTech ID: BR411BWDC 802.11b Wireless router w. 4 port switch StarTech ID: BR411BWDC Share your Internet connection without being constrained by cables with StarTech.com s 802.11b wireless router. The BR411BWDC lets you share

Läs mer

Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029

Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029 Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029 Detta är våra förslag till lösningar av tentauppgifterna. Andra lösningar och svar kan också ha gett poäng på uppgiften beroende på hur lösningarna

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Trådlös åtkomstpunkt i väggen - Wireless-N - PoE

Trådlös åtkomstpunkt i väggen - Wireless-N - PoE Trådlös åtkomstpunkt i väggen - Wireless-N - PoE Product ID: AP300WN22WUE Denna åtkomstpunkt i väggen ger tillgång till nätverk och Internet för både trådade och trådlösa användare. Den slimmade väggdesignen

Läs mer

Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014

Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014 Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014 October 13, 2014 Fråga 1. Beskriv de två komponenterna i PCM. Fråga 2. Förklara hur länklagret kan skilja på olika inkommande paket från det fysiska lagret.

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Fick-router MP-01. tre i en fick-router med 6 olika lägen

Fick-router MP-01. tre i en fick-router med 6 olika lägen 120419 50094 Fick-router MP-01 Accesspunkt/Utökning Förlänger nätverket, som Accesspunkt via trådbundet och utökar via trådlös överföring. Trådlös router Tar emot bredbandssignal och skickar ut trådlöst

Läs mer

Internet Ombord-tjänsten

Internet Ombord-tjänsten Internet Ombord-tjänsten v 0.9 hakan.lindberg@b3it.se Internet ombord ett praktikfall WLAN, UMTS, GSM och satellit En mycket trådlös tjänst Praktiska erfarenheter Vad får SJ? Vad får man som användare?

Läs mer

Säkerhet. Säker kommunikation - Nivå. Secure e-mail. Alice wants to send secret e-mail message, m, to Bob.

Säkerhet. Säker kommunikation - Nivå. Secure e-mail. Alice wants to send secret e-mail message, m, to Bob. Säkerhet Förra gången Introduktion till säkerhet och nätverkssäkerhet Kryptografi Grunder Kryptografiska verktygslådan Symmetriska algoritmer Envägs hashfunktioner Asymmetriska algoritmer Digitala signaturer

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0. 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9

Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0. 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9 Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9 Välfärdsbredband är utvecklat för att stödja verksamhetsprocessen - att effektivt leverera e-hemtjänst Ansökan Individuell behovsbedömning

Läs mer

Säkerhet i lokala trådlösa nät

Säkerhet i lokala trådlösa nät DATUM RAPPORTNUMMER 15 juni 2007 PTS-ER-2007:16 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-8049 Säkerhet i lokala trådlösa nät Råd till användare för ökad säkerhet Säkerhet i lokala trådlösa nät Förord Post- och telestyrelsen,

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

MAXimerar räckvidd, prestanda, säkerhet och enkelhet för 802.11g-nätverk

MAXimerar räckvidd, prestanda, säkerhet och enkelhet för 802.11g-nätverk Wireless MAXg-teknik MAXimerar räckvidd, prestanda, säkerhet och enkelhet för 802.11g-nätverk Teknikinformation Trådlös teknik har utan tvekan blivit en allmänt utbredd företeelse i dagens datormiljö,

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Dyna Pass. Wireless Secure Access

Dyna Pass. Wireless Secure Access Dyna Pass Wireless Secure Access Säkerheten kring lösenord är ofta debatterad och det finns ett antal viktiga frågor man bör ställa sig. Några exempel på detta är: Hur stor risk ligger i den mänskliga

Läs mer

Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 131022

Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 131022 Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 131022 1. a. Det finns olika typer av störningar. De som finns beskrivna i boken är dämpning, distortion, och brus. Välj en av dessa och ge en kortfattad

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Instruktion: Trådlöst BYOD-nätverk Sida 2 av 24 2017-05-17 1.4 Instruktion - orebro-byod.pdf Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Så ansluter

Läs mer

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Inledning Tack för att du har valt Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Med det här PC-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. PCkortet uppfyller

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. TBUS0368_ADSL_manual_bredband_telejacket_190x170.indd 1 2016-06-03 11:53:47 Innehållsförteckning Paketets innehåll...3

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Felkorrektion. Att bekräfta paket. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Felkorrektion. Att bekräfta paket. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Felkorrektion (Felrättande kod, FEC) Omsändning Stop-and-wait Go-back-n Selective-repeate 2 Att bekräfta paket Grundprincipen i omsändningsproceduren

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande:

Denna genomgång behandlar följande: itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Olika typer av nätverk Översikt av nätverkskomponenter Många viktiga begrepp gällande nätverk och datorkommunikation Ett nätverk består av enheter som kan

Läs mer

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 13: Telefoninäten Jens A Andersson (Maria Kihl) Spanning Tree Att bygga träd av grafer som kan se ut hur som helst Hindra paket att gå runt i oändliga loopar Bygga effektiva transportvägar Spanning

Läs mer

Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices

Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices Product ID: R150WN1X1T This Wireless N travel router lets you create a portable wireless hot-spot from a wired network connection or an existing wireless

Läs mer

Installationsguide Bredband + Telefoni

Installationsguide Bredband + Telefoni Installationsguide Bredband + Telefoni (Netgear EVG 2000) Startboxen innehåller följande utrustning: Gateway Nätverkskabel Testplugg Mellanpropp Strömkabel (adapter) Telefonkabel 2 st fötter till din gateway

Läs mer

Säkrare trådlös kommunikation

Säkrare trådlös kommunikation Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Datum 2009-04-21 Säkrare trådlös kommunikation Råd till dig som användare Råd till dig som användare Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Diarienummer 08-10588 ISSN 1650-9862 Författare

Läs mer

att det finns inte något nätverk som heter Internet Finns Internet? Varför fungerar det då? Nätet? Jag påstår

att det finns inte något nätverk som heter Internet Finns Internet? Varför fungerar det då? Nätet? Jag påstår Finns Internet? Varför fungerar det då? Jens Andersson Elektro- och informationsteknik Lunds Tekniska Högskola Nätet?? Jag påstår att det finns inte något nätverk som heter Internet 4 1 Däremot Det är

Läs mer

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox).

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox). Nätverkssäkerhet Remote Access VPN med pfsense I denna laboration kommer vi att skapa en så kallad Remote Access VPN åtkomst (baserad på OpenVPN) så att klienter utifrån det oskyddade nätverket (Internet)

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control LATHUND Datum Rev 2015-04-16 A Skicka beställningen till: order@addsecure.se AddSecure, Kundtjänst, 020-32 20 00 Dokumentnummer 45BL0002 Lathund Beställningsblankett AddSecure Control 1. Nytt Ändring Annullering

Läs mer

Introduktion till protokoll för nätverkssäkerhet

Introduktion till protokoll för nätverkssäkerhet Tekn.dr. Göran Pulkkis Överlärare i Datateknik Introduktion till protokoll för nätverkssäkerhet Innehåll Varför behövs och hur realiseras datasäkerhet? Datasäkerhetshot Datasäkerhetsteknik Datasäkerhetsprogramvara

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Technicolor TG389ac 1

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Technicolor TG389ac 1 Med kraftfullt WiFi! Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Technicolor TG389ac 1 HEM 4393 Technicolor TG389ac GUIDE_1507_195x195mm.indd 1 2015-07-16

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Checklista, så planerar du ditt WiFi

Checklista, så planerar du ditt WiFi Checklista, så planerar du ditt WiFi Utnyttja kraften i en professionell WiFilösning Med en professionell och rätt konfigurerad WiFi-lösning kan du göra mer än du tror. Läs mer om vad du bör tänka på på

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Nätverksteknik Mattias Claesson mcn07008@mdh.student.se Joakim Juhlin jjn07008@mdh.student.se

Nätverksteknik Mattias Claesson mcn07008@mdh.student.se Joakim Juhlin jjn07008@mdh.student.se Nätverksteknik Mattias Claesson Joakim Juhlin mcn07008@mdh.student.se jjn07008@mdh.student.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Nätverksteknik... 3 Trådbundna nätverk... 5 Trådlösa

Läs mer

Nätverksteknik B - Introduktion till Trådlösa nätverk

Nätverksteknik B - Introduktion till Trådlösa nätverk Föreläsning 3 Nätverksteknik B - Introduktion till Trådlösa nätverk Lennart Franked Information och Kommunikationssystem (IKS) Mittuniversitetet 4 februari 2016 Lennart Franked (MIUN IKS) Nätverksteknik

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Bolmsö Fiber ekonomisk förening

Bolmsö Fiber ekonomisk förening Bolmsö Dec 2016 Att bygga ett nätverk hemma Nu när vi har fått fiber till Bolmsö kan det vara medlemmar som funderar hur de skall kopla ihop sina olika delar i sitt hem. Upplev friheten med trådlöst nätverk

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer