Mikro Combined Heat and Power

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mikro Combined Heat and Power"

Transkript

1 Mikro Combined Heat and Power Dan Inborr Mathias Björk Högskolen I Östfold, Elektro Energiteknikk,

2 SAMMANFATTNING Ämnet CHP står för Combined Heat and Power och behandlas i denna rapport. Det beskrivs vad det är för skillnad på konventionell CHP-enhet och mikro CHP-system, men i huvudsak så fokuseras det på mikro CHP. Olika tekniska utmaningar för att denna teknologi skall fungera kommer att tas upp, olika sorters motorer och vilka för- och nackdelar det finns med detta. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Vad är skillnaden mellan CHP och mikro-chp? Ekonomi Teknologins utmaningar Olika motortyper och teknologier Bränsleceller Förbränningsmotor Stirlingmotor Fördelar och nackdelar Fördelar Nackdelar Olika Mikro-CHP enheter Scenario Beräkningar Alternativval DISKUSSION SLUTSATS REFERENSFÖRTECKNING BILAGA HIOF Sida 2

3 1. INLEDNING I denna rapport behandlar vi ämnet Combined Heat and Power (CHP) med inriktning på mikro CHP. Vanliga energikraftverk kan ha en CHP-enhet och då betyder det att de tar tillvara på värmeförlusterna när de producerar el. En mikro CHP-enhet är mycket mindre och befinner sig i egnahemshus och producerar värme med el som biprodukt. I rapporten kommer vi även att ha ett eget scenario med några räkneexempel där vi räknar med olika mikro CHP-enheter (Harrison, Micro CHP for housing, 2004). 2. VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN CHP OCH MIKRO-CHP? CHP står för Combined Heat and Power eller Cogeneration. Om man har tillämpat ett CHP-system i ett kraftverk menas det att man tagit till vara den största mängden av överskottsvärmen som är en biprodukt när man har producerat elektricitet. Denna värme kan användas t.ex för fjärrvärme för närliggande bostadsområden och städer. Eftersom värmekapaciteten i vissa fall kan överskrida behovet från konsumenterna kan överskottsvärmen också omvandlas till elektricitet. Detta gör att ett CHP-kraftverk får en mycket högre verkningsgrad än ett vanligt kraftverk (Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2010 d). En Mikro-CHP enhet (Micro Combined Heat and Power unit) är ett litet kraftverk som producerar både elektricitet och värme. Denna enhet har som huvuduppgift att producera värme, och elektriciteten är en biprodukt som tas till nytta. Detta är raka motsatsen från ett CHP-kraftverk där huvudprodukten som skapas är elektriciteten och värmen är en biprodukt. Mikro-CHP enheter är lämpade för ett hemmabruk. Ändamålet med Mikro-CHP enheter att reducera utsläppet av CO 2 och förbättra energieffektiviteten i hushåll. Figur 1 illustrerar skillnaden mellan CHP och mikro-chp (Harrison, Micro Combined Heat and Power, 2002) (Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2010 d). HIOF Sida 3

4 Figur 1. Skillnaden mellan CHP och mikro CHP (Greenspec, 2008). Mikro CHP-system är attraktiv för sin generating-and-resell eller net metering som det också kallas. Net metering betyder att man kan sälja tillbaka överflödselektricitet tillbaka till elnätet. Mikro CHP-enheten ersätter den vanliga beredaren i ett centralvärmesystem och innefattar en liten motor som driver en elgenerator. Överskottsvärme från den motor som används i den primära kretsen av värmesystemet och den el som produceras används antingen i hemmet eller exporteras till nätverket som konsumeras av grannar. Den har en liknande omvandlingseffektivitet från gas till användbar värme som en vanlig beredare som är omkring 80 %. Och dessutom cirka 10-15% omvandlas till elektrisk energi (Harrison, Micro CHP for housing, 2004) (Harrison, Micro Combined Heat and Power, 2002). 2.2 EKONOMI Ekonomi är den viktigaste drivkraften i införandet av ny teknik, och Mikro-CHP ger möjligheter till betydande energibesparingar och betydligt högre vinster för energileverantörer (Harrison, Micro CHP for housing, 2004). 2.3 TEKNOLOGINS UTMANINGAR Den ekonomiska och den tekniska utmaningen är mycket svårare att klara av för mikro CHP än för större system. Orsaken är för att tillverkningskostnaderna per enhet uteffekt ökar exponentiellt när storleken minskar på systemet. Det traditionella tankesättet med fördelar med stordrift som är baserad på storlek, innebär att tillverkningskostnaderna för ett mikro CHP-system skulle bli avskräckande. Men bara genom tankesättet på fördelarna med HIOF Sida 4

5 stordrift baserad på volym, så skulle kostnaderna reduceras till en lämplig nivåför mikro CHP-system. Men det är inte bara kostnaderna som är viktiga, det är också hur ofta systemet måste ha service och hur lång livstid den har som måste vara rimlig. Målet är att få serviceintervallerna och livslängden att vara samma som på en vanlig beredare. Enheten måste också vara tyst, inte ha några onödiga vibrationer och inte vara större än en vanlig beredare. Rent praktiskt så måste mikro CHP också matcha driftsparametrarna i befintliga värmesystem så som flöden, temperaturer och enkel installation. Viktigt är också att produkten skall tillverkas så billigt att konsumenten skall ha möjlighet att kunna spara in investeringen på inbesparade driftskostnader. När man klarar alla dessa problem så är de potentiella miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelarna betydande (Harrison, Micro CHP for housing, 2004) (Harrison, Micro Combined Heat and Power, 2002). 3. OLIKA MOTORTYPER OCH TEKNOLOGIER Ett mikro-chp kraftverk kan drivas av ett antal olika teknologier. Här presenteras tre olika typer: Bränslecell Förbränningsmotor Sterlingmotor 3.1 BRÄNSLECELLER Bränsleceller konverterar bränsle (i detta fall väte) direkt till elektricitet. Värme är som en biprodukt och vatten är en avfallsprodukt av den elektrokemiska processen. I teorin finns det alltså inga rörliga delar, men verkligheten är annorlunda. Eftersom väte inte är ett fossilt bränsle måste den utvinnas. Den kan uppstå som en biprodukt i vissa kemiska processer t.ex. i industriell producering av klor genom elektrolys. Den kan också utvinnas ur naturgas med en ungefärlig effektfaktor på 0.8. Om man använder bränsleceller som energikälla måste man tänka på att man är inte helt miljövänlig. Eftersom det uppstår CO 2 vid utvinningen av väte så måste den processen vara energi och CO 2 -effektiv för att det inte skall belasta miljön. Om man utvinner väte av naturgas måste man också rengöra vätet för att frånskilja svavel. En annan sak man måste tänka på är att man får en likspänning (DC) ut ur bränslecellen och den måste konverteras till växelspänning (AC) och transformeras upp HIOF Sida 5

6 till samma spänning som förbrukaren använder. I figur 2 visas en micro CHP-enhet med en bränslecell (Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2010 c) (Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2010 b) (Harrison, Micro Combined Heat and Power, 2002). Figur 2. En mikro CHP-enhet med en bränslecell (Valiant, 2009) 3.2 FÖRBRÄNNINGSMOTOR Förbränningsmotorer har varit i ständig utveckling i över ett århundrade och finns i många variationer och utföranden. En nackdel som de flesta har är att förbränningsprocessen är ganska svår att kontrollera. Detta resulterar i höga utsläpp av CO x och höga bullernivåer. Ett behov av oljesmörjning är väsentligt och ett konstant serviceintervall är nödvändigt. Dessa faktorer gör att en förbränningsmotor är ett ganska dåligt val till en Mikro-CHP enhet. Bränslet för en förbrännings motor till en Mikro-CHP enhet är gas, eftersom hushåll i många länder (t.ex. USA, Storbritannien och Tyskland m.m.) har en gasledning direkt in till huset. Det betyder då också att lönsamheten fluktuerar beroende på gaspriset (Harrison, Micro Combined Heat and Power, 2002). 3.3 STIRLINGMOTOR En stirlingmotor är en värmemotor som fungerar med en cyklisk kompression och expansion av en gas. Gasen har olika temperaturnivåer så det blir slutligen en omvandling från termisk energi till mekaniskt arbete. Cykeln består av fyra skeden: komprimering av kall gas, värmning av gasen, expansion av gasen och slutligen kylning av gasen före cykeln börjar på nytt. En sterlingmotor ger en kontinuerlig och kontrollerad förbränning som resulterar i väldigt låga avgasutsläpp och en hög verkningsgrad på förbränningen. De HIOF Sida 6

7 fungerar utan ventiler och tändsystem vilket ger väldigt långa serviceintervall och låga driftskostnader (Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2010 a) (Harrison, Micro Combined Heat and Power, 2002). Figur 3 visar en schematisk bild av en stirlingmotor. Motorn består av cylinder (cylinder), regenerator (regenerator), kolv (piston) och en förflyttare (displacer). Vid den ena sidan av cylindern förbränns bränsle för att hela tiden hålla en hög temperatur på den sidan. Den andra sidan kyls genom att vatten (water) strömmar runt den. Kraft fås ut från kolven pga tryckförändringar på vardera sidan av kolven. Dessa tryckförändringar uppkommer pga värmning och kylning av den gas som finns i cylindern. Gasen förflyttar sig fram och tillbaka mellan den varma och den kalla zonen. Gasen har en konstant volym och förflyttas av transportören, som är förskjuten 90 före den arbetande kolven. Både kolven och transportören är kopplade till en rund skiva. Detta ger upphov till en rotation på skivan och kraft kan tas ut från axeln som skivan är fast i (Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2010 a) (Harrison, Micro Combined Heat and Power, 2002). Figur 3 Schematisk bild av sterlingmotor (Harrison, Micro Combined Heat and Power, 2002) Pga. den sinusformade rörelsen på kolven får man väldigt låga vibrationer och ljudnivåer. För att få högre termisk verkningsgrad så används regeneratorn. Den består av ett nätverk med fina trådar som fungerar som en lagringsplats för värme som uttas från gasen i det skede när den överförs från den kalla sidan till den varma (Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2010 a) (Harrison, Micro Combined Heat and Power, 2002). HIOF Sida 7

8 4. FÖRDELAR OCH NACKDELAR 4.1 FÖRDELAR Termiskt ledd Kan handla med överskottsenergi Kan producera el av värmeförlusterna Minskat CO 2 -utsläpp 4.2 NACKDELAR Vissa CHP enheter är tunga - kräver hårda golv Finns nästan bara gasförsedda enheter ännu Måste värmas upp innan optimal drift Termiskt ledd betyder att mikro CHP-enheten bara är igång när det finns behov av värme. Och elektriciteten som blir producerad är en biprodukt av processen, så i och med det krävs det inget tilläggsbränsle för att producera elektriciteten så man kan kalla den kolfri elektricitet (Harrison, Micro CHP for housing, 2004) (Harrison, Micro Combined Heat and Power, 2002). Att handla med överskottsenergi betyder att man kan sälja sin producerade el tillbaka till stamnätet om man vill (Harrison, Micro CHP for housing, 2004) (Harrison, Micro Combined Heat and Power, 2002). Med minskat CO 2 -utsläpp menar vi i jämförelse med en vanlig beredare. En vanlig beredare har en verkningsgrad på ca 70 %, men en mikro CHP-enhet kan ha ca 90 %. I och med att man kan producera elektricitet själv så reduceras mängden elektricitet som man måste köpa från t.ex. ett kolkraftverk som släpper ut mycket mer CO 2 (Harrison, Micro CHP for housing, 2004) (Harrison, Micro Combined Heat and Power, 2002). Den måste värmas upp före den får maximal verkningsgrad. Detta innebär också att den inte är lämplig för korta intervaller (Harrison, Micro CHP for housing, 2004) (Harrison, Micro Combined Heat and Power, 2002). N HIOF Sida 8

9 5. OLIKA MIKRO-CHP ENHETER Här presenteras och diskuteras olika Mikro-CHP enheter som kan vara lämpliga för vårt scenario. Verkningsgraden definierar hur mycket av den kemiska energin i bränslet man kan omvandla till termisk och elektrisk energi. Verkningsgraden grundar sig i vartenda fall på LHV (lower heating value). a) DISENCO HomePowerPlant Disencos mikro-chp enhet baserar sig på en stirlingmotor av beta typ. Denna modell kräver gas som bränsle. Tillverkaren lovar en elektrisk uteffekt på upp till 3 kw och en termisk effekt upp till 15 kw. Den totala livslängden skall vara 15 år vilket är ungefär densamma som för en varmvattenberedare som drivs med gas. Priset är inte angett på tillverkarens hemsida men de lovar att det skall hålla sig i samma område som för en varmvattenberedare med samma termiska uteffekter. Denna enhet behöver minimalt med underhåll och har väldigt lite oljud. Med denna enhet finns det möglighet att sälja elektricitet tillbaka till stamnätet med ett tillägg att man behöver installera en elmätare som mäter både inkommande och utgående elenergi. Den maximala verkningsgraden påstås vara 90 %. Figur 5 visar en DISENCO-enhet installerad i ett kök (Disenco, 2007). Figur 5. Disenco Mikro CHP-enhet (Disenco, 2007). b) BAXI Ecogen 24 BAXIs mikro-chp enhet baserar sig på en s.k. Free Piston stirlingmotor. Denna modell kräver också gas som bränsle. Den har en elektrisk uteffekt på 1 kw och en termisk uteffekt på 6 kw. Om behovet överstiger 6 kw kan den ge ytterligare 18 kw till genom att starta en tilläggsbrännare. Tillverkaren lovar en verkningsgrad på max 92 %. HIOF Sida 9

10 Men denna enhet finns också möjligheten att sälja elektrisk energi tillbaka till stamnätet. Det utlovas en maximal ljudnivå på 45 db. Figur 6 visar en väggmonterad BAXI Ecogen-enhet. Denna enhet har en utspänning på 230 VAC 50 Hz (BAXI GROUP). Figur 6. Baxi Ecogen-enhet (BAXI GROUP). c) Honda Ecowill Hondas Ecowill enhet består av en vattenkyld 4-takts inre förbränningsmotor med en cylinder på 163cm 3. Den elektriska uteffekten är 1.0 kw och den termiska 2.8 kw. Honda lovar maximal verkningsgrad på 85.5 %. Denna modell kräver också gas som bränsle. Denna modell är dock tillämpad för den Japanska marknaden och har en utspänning på 100/200 VAC. Figur 7 visar Ecowill enhet (Honda, 2007). Figur 7. Honda Ecowill-enhet (Honda, 2007). d) Senertec The Dachs Senertecs enhet The Dachs består av en encylindrig 4-takts förbränningsmotor med en cylinder på 580cm^3. Den elektriska uteffekten är kw och den termiska kw. Denna modell kräver också gas som bränsle. Den är tillverkad i Tyskland och Senertec lovar en verkningsgrad på åtminstone 88 %. Ljudnivån uppmätt 1 m från enheten är mellan 52 och 58 db(a). Driftstiden lovas vara ca 20 år beroende på omständigheterna och serviceintervallerna. Rekommenderade serviceintervall är 3500 HIOF Sida 10

11 timmar. Utspänningen från denna enhet är 230/400 VAC med en frekvens på 50 Hz. Figur 8 visar en Senertec enhet (Senertec). Figur 8. Senertec The Dachs Mikro CHP-enhet (Senertec) 6. SCENARIO Vi tänker oss ett självproducerande hus som får sin elektricitet från tre olika enheter. Dessa enheter är en solpanel, ett vindkraftverk och en mikro-chp enhet. Huset befinner sig i Storbritannien dvs. det har en konstant gastillförsel. Värmebatterierna i huset är vattenburna och batterivattnet samt bruksvattnet värms med mikro-chp enheten. Huset skall kunna lagra både termisk och elektrisk energi för en längre tid. Vi kommer endast att se på mikro-chp enheten i denna rapport och inga kringliggande komponenter. 6.1 BERÄKNINGAR I bilaga 1 finns beräkningar som jämför de olika enheterna med varandra. De årliga värme- och elbehovet är medelvärden som vi har tagit från tabeller (Harrison, Economics, 2009). 6.2 ALTERNATIVVAL Det alternativ som vi har valt är alternativ a) DISENCO HomePowerPlant. Den är mest lämpad för vårt ändamål för vi behöver inte en otroligt hög energikapacitet. Detta för att i Storbritannien så har man gasspisar istället för elektriska spisar. Körningstiden är 1400 h per år vilket är acceptabelt. Den har en hög verkningsgrad på 90 % och har möjlighet att sälja elenergi tillbaka till nätet. Den är ungefär lika stor som en tvättmaskin och skall monteras på golvet. Ljudnivån är också relativt låg. Tillverkaren har inte satt ut något pris men de har lovat att det skall röra sig i området för en varmvattenberedare av samma storlek. De har också lovat en livslängd på 15 år vilket är bra (Disenco, 2007) (Harrison, Economics, 2009). HIOF Sida 11

12 Ett annat alternativ som skulle ha varit möjligt är alternativ b) BAXI Ecogen 24. Den har en bra verkningsgrad på 92 %, är lite mindre och kan monteras på väggen. Eftersom uteffekten är lite mindre blir körtiden längre. Och en längre körtid per år drar ju ner på den totala livslängden (BAXI GROUP). DISKUSSION Den mest effektiva typ av Mikro-CHP enheter verkar vara de som drivs av sterlingmotorer. De har den högsta verkningsgraden samt den lägsta bullernivån. De kräver också lite underhåll och har en bra livslängd jämfört med vanliga inre förbränningsmotorer. Det var svårt att hitta priser på vad olika CHP-enheter kostar. Man måste troligen skicka förfrågan på offert till företagen som tillverkar CHP-enheterna för att få veta något pris. Men på en Hondamodell hittade vi ett pris. Den hade en elektrisk uteffekt på 1 kw och den termiska 3 kw. Priset på den var 5600 (ca NOK). Mikro-CHP enheten är hittills mest tillverkade för länder som har gas in till hushållen. Detta gör att de är praktiskt taget omöjligt att tillämpa dem i Norden. Vissa tillverkare har börjat forska i att ta fram Mikro-CHP enheter som drivs av t.ex. ved. Detta är ju förstås en möjlighet men tänk om varenda bostad i Norden skulle elda med ved varenda dag, då skulle vedpriset skjuta i höjden och skogarna skulle ta slut. Detta alternativ är bra bara inte alla använder det. Det lämpar sig bäst för de som har egen skog. I Norge produceras det väldigt mycket gas men nästan all gas går till export. Eftersom vi i denna rapport har fokuserat på endast Mikro-CHP enheter så har vi inte räknat ut den totala lönsamheten med dessa system. För i denna rapport är detta inte relevant. Om man skall räkna ut den totala lönsamheten måste man ta med alla komponenter i scenariot och det hör inte till denna rapport. Denna teknik är relativt ny så det finns begränsat antal källor. Vi hittade inga böcker om mikro-chp på biblioteket och på internet fanns det bara rapporter och publikationer. Och många av källorna var opålitliga. HIOF Sida 12

13 SLUTSATS En CHP-enhet tar vara på värmeförlusterna och producerar el av värmen. Vanliga CHPförsedda kraftverk producerar elektricitet med värme som biprodukt. Mikro-CHP producerar värme med elektricitet som biprodukt. De flesta modeller har gas som drivmedel, men det forskas i vilka andra drivmedel man kan använda. Den släpper ut mindre CO 2 jämfört med en vanlig beredare. HIOF Sida 13

14 REFERENSFÖRTECKNING BAXI GROUP. (u.d.). Baxi: Better Generation. (2009). Better Generation: Disenco. (2007). Disenco: Greenspec. (2008). MicroCHP. Greenspec: Harrison, J. (2009). Economics. Micro Combined Heat and Power: Harrison, J. (2004). Micro CHP for housing. Microchap: Harrison, J. (2002). Micro Combined Heat and Power. Microchap: Honda. (2007). Honda: Senertec. (u.d.). Dahco. Senertec: _short_version.pdf&t= &hash=969c9a1729ec4b0458b27938e95b8d Valiant. (2009). Valiant. Microchap: Wikipedia, The Free Encyclopedia. (2010 d). Cogeneration. Wikipedia, The Free Encyclopedia: Wikipedia, The Free Encyclopedia. (2010 c). Fuel Cell. Wikipedia, The Free Encyclopedia: Wikipedia, The Free Encyclopedia. (2010 b). Hydrogen. Wikipedia, The Free Encyclopedia: Wikipedia, The Free Encyclopedia. (2010 a). Stirling Engine. Wikipedia, The Free Encyclopedia: HIOF Sida 14

15 BILAGA 1 Tabell över energibehov Energibehov kwh/år Elenergi 2000 Värmeenergi (Harrison, Economics, 2009) Tabell över egenskaper över olika CHP-enheter HIOF Sida 15

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Morgondagens elgenererande villapanna

Morgondagens elgenererande villapanna Morgondagens elgenererande villapanna ComfortPower Skånes Energiting 9 juni 2011 Anna-Karin Jannasch,Catator AB Agenda Bakgrund Småskalig kraft- och värmeproduktion med fokus på bränslecellsbaserad teknologi

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

VINDENERGI Dan Inborr Mathias Björk Högskolen I Östfold, Elektro Energiteknikk, 11.3.2010

VINDENERGI Dan Inborr Mathias Björk Högskolen I Östfold, Elektro Energiteknikk, 11.3.2010 VINDENERGI Dan Inborr Mathias Björk Högskolen I Östfold, Elektro Energiteknikk, 11.3.2010 SAMMANFATTNING Vinden är en förnybar energikälla, så den tar aldrig slut. För att få ett lönsamt (ekonomiskt) vindkraftverk

Läs mer

SOL TILL ELEKTRICITET

SOL TILL ELEKTRICITET SOL TILL ELEKTRICITET Dan Inborr Mathias Björk Högskolen I Östfold, Elektro Energiteknikk, 26.1.2010 SAMMANFATTNING Det finns två olika sätt att omvandla solenergi till elektrisk energi, med photovoltaics

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

INFO från projektet 45

INFO från projektet 45 HIGHBIO - INTERREG NORD 2008-2011 Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning EUROPEAN UNION European Regional Development Fund INFO från projektet 45 CHP alternativ för energikooperativ Det finns ett

Läs mer

ARBETSGIVANDE GASCYKLER

ARBETSGIVANDE GASCYKLER ARBETSGIVANDE GASCYKLER Verkliga processer är oftast mycket komplicerade till sina detaljer; exakt analys omöjlig. Om processen idealiseras som internt reversibel fås en ideal process vars termiska verkningsgrad

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

INFO från projektet 05

INFO från projektet 05 HIGHBIO - INTERREG NORD 2008-2011 Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning EUROPEAN UNION European Regional Development Fund INFO från projektet 05 Mindre CHP anläggningar Många mindre värmeproducenter

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Industriellspillvärme

Industriellspillvärme Affärerien effektivareenergiframtid: Industriellspillvärme Matteo Morandin, PhD (VoM) Institutionen för Energi och Miljö Workshop inom samarbetet med Göteborg Energi CHALMERS, Göteborg - 6 nov 2012 6 nov

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

KMP Neptuni (Konventionell skorsten) Ariterm Sweden AB

KMP Neptuni (Konventionell skorsten) Ariterm Sweden AB KMP Neptuni (Konventionell skorsten) Ariterm Sweden AB Ariterm Sweden AB/Sverige 34 900 kr Två fasta effektlägen 3,1 5,8 kw 93 % 91 % 41 47 db(a) 52 x 58 x 104 cm 100 125 kg 20 25 kg Kan drivas med batteri

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Miljöfysik. Föreläsning 4

Miljöfysik. Föreläsning 4 Miljöfysik Föreläsning 4 Fossilenergi Energianvändning i Sverige och omvärlden Förbränningsmotorn Miljöaspekter på fossila bränslen Att utnyttja solenergi Definitioner Instrålnings vinkelberoende Uppkomst

Läs mer

Vattenmantlade eldstäder

Vattenmantlade eldstäder Vattenmantlade eldstäder Lacunza har under lång tid utvecklat vedeldade produkter för god hushålls ekonomi, ekologi och med hänsyn för miljön. Vi har utvecklat produkter som ger skön och billig värme

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem DEM user friendly, top quality products will never let you down q Inledning Införandet av frekvensomformare med ett konstant moment för kylkompressorer

Läs mer

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor 12-13 Källförteckning 14-15

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor 12-13 Källförteckning 14-15 Fusionsreaktor Innehållsförteckning Historia bakom fusionsreaktor 2-3 Energiomvandling som sker 4-5 Hur fungerar en fusionsreaktor 6-7 ITER 8-9 Miljövänlig 10 Användning av Fusionsreaktor 11 Framtid för

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet Med ångcykler menas att arbetsmediet byter fas under cykeln Den vanligaste typen av ångcykler är med vatten som medium. Vatten är billigt, allmänt tillgängligt och har hög ångbildningsentalpi. Elproducerande

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Man har mycket kläder på sig inomhus för att hålla värmen. Kläderna har man oftast tillverkat själv av ylle, linne & skinn (naturmaterial).

Man har mycket kläder på sig inomhus för att hålla värmen. Kläderna har man oftast tillverkat själv av ylle, linne & skinn (naturmaterial). ENERGI Bondefamiljen för ca 200 år sedan (före industrialismen) i februari månad, vid kvällsmålet : Det är kallt & mörkt inne i timmerhuset. Fönstren är täckta av iskristaller. Det brinner i vedspisen

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Slutet på början p.1

Slutet på början p.1 Slutet på början Rudolf Diesel En man och hans vision Per Andersson peran@isy.liu.se Linköpings Universitet Slutet på början p.1 Introduktion Rudolf Diesels vision var att bygga en motor som förbrukade

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre Lagring av energi Hanna-Mari Kaarre Allmänt Lagring av energi blir allt viktigare då förnybara energikällor, som vind- och solenergi, blir vanligare Produktionen av förnybar energi är oregelbunden, ingen

Läs mer

För lite eller för mycket olja?

För lite eller för mycket olja? För lite eller för mycket olja? De fossila bränslena är till stor del boven i dramat om växthuseffekten och hotet mot vårt klimat. Vi har under några hundra år släppt ut kol (CO 2 ) som det tagit naturen

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid. 12-13: Kärnkraftens framtid Sid. 14-15: Källförteckning Sid. 16-17: Bildkällor Sid.

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

Kraftvärme. Energitransporter MVKN10. Elias Forsman 870319 Mikael Olsson 880319

Kraftvärme. Energitransporter MVKN10. Elias Forsman 870319 Mikael Olsson 880319 Kraftvärme Energitransporter MVKN10 870319 880319 Sammanfattning Kraftvärme är ett mycket effektivt sätt att utnyttja energi i bränslen. Upp till 89% av energin i bränslet kan i dagsläget utnyttjas men

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

Energieffektiva motordrifter

Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Ungefär 2/3 av all elförbrukning i EU går åt för att driva elektriska motorer. Potentialen för energieffektivisering i motordrifter är stor. Energieffektiva

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Termodynamik FL6 TERMISKA RESERVOARER TERMODYNAMIKENS 2:A HUVUDSATS INTRODUCTION. Processer sker i en viss riktning, och inte i motsatt riktning.

Termodynamik FL6 TERMISKA RESERVOARER TERMODYNAMIKENS 2:A HUVUDSATS INTRODUCTION. Processer sker i en viss riktning, och inte i motsatt riktning. Termodynamik FL6 TERMODYNAMIKENS 2:A HUVUDSATS INTRODUCTION Värme överförd till en tråd genererar ingen elektricitet. En kopp varmt kaffe blir inte varmare i ett kallt rum. Dessa processer kan inte ske,

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

Faktablad TeliaSoneras prov av bränsleceller som alternativ till traditionell reservkraft

Faktablad TeliaSoneras prov av bränsleceller som alternativ till traditionell reservkraft Faktablad TeliaSoneras prov av bränsleceller som alternativ till traditionell reservkraft Vad är en bränslecell? En bränslecell kan liknas vid ett batteri. Till bränslecellens poler kan man ansluta en

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

TopCycle Framtidens kraftverk. Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion

TopCycle Framtidens kraftverk. Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion TopCycle Framtidens kraftverk Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion IVA Symposium 2010-03-11 Hans Levander 1 TopCycle Biobränsle kraftverk lönsam elgenerering ute i skogen 30-100 MW

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Räkneövning/Exempel på tentafrågor Räkneövning/Exempel på tentafrågor Att lösa problem Ni får en formelsamling Huvudsaken är inte att ni kan komma ihåg en viss den utan att ni kan använda den. Det finns vissa frågor som inte kräver att

Läs mer

Mer om kretsprocesser

Mer om kretsprocesser Mer om kretsprocesser Energiteknik Anders Bengtsson 18 mars 2010 Sammanfattning Dessa anteckningar är ett komplement till avsnittet om kretsprocesser i häftet Värmetekniska formler med kommentarer. 1 1

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

www.sgc.se Alternativa µ-chp teknologier

www.sgc.se Alternativa µ-chp teknologier Alternativa µ-chp teknologier Corfitz Nelsson, Svenskt Gastekniskt Center AB corfitz.nelsson@sgc.se Agenda Svenskt Gastekniskt Center (SGC) Genomgång av olika µ-chp teknologier upp till 50 kw e. Exempel

Läs mer

Miljöfysik. Föreläsning 3. Värmekraftverk. Växthuseffekten i repris Energikvalitet Exergi Anergi Verkningsgrad

Miljöfysik. Föreläsning 3. Värmekraftverk. Växthuseffekten i repris Energikvalitet Exergi Anergi Verkningsgrad Miljöfysik Föreläsning 3 Växthuseffekten i repris Energikvalitet Exergi Anergi Verkningsgrad Värmekraftverk Växthuseffekten https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics Simuleringsprogram

Läs mer

Njut av den vackra elden

Njut av den vackra elden Njut av den vackra elden REN FÖRBRÄNNING Varför välja Atra? Nyskapande design som passar olika inredningsstilar Kraftigt stål som är svetsat till en solid enhet Brännkammare som har 6 cm tjockt eldfast

Läs mer

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär Vecka 49 Denna veckan ska vi arbeta med olika begrepp inom avsnittet energi. Var med på genomgång och läs s. 253-272 i fysikboken. Se till att du kan följande till nästa vecka. Du kan göra Minns du? och

Läs mer

Hej och hå ingen tid att förspilla

Hej och hå ingen tid att förspilla Hej och hå ingen tid att förspilla Ingenting kan uträttas utan att energi omvandlas. Därför är våra sätt att använda energi viktiga. I det här kapitlet ser vi på sådan teknik som har som huvudsyfte att

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco

TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Regional Manager, Sales & Marketing

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 6 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 6. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 6 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 6. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 6 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 6 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda formelsamlingen som publicerats på nätet.

Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda formelsamlingen som publicerats på nätet. Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda formelsamlingen som publicerats på nätet. Här är a)-delens mångvalsfrågor. I inträdesprovet ingår antingen samma frågor eller liknande frågor. Bekanta

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Definition av kraftelektronik

Definition av kraftelektronik F1: Introduktion till Kraftelektronik Definition av kraftelektronik Den enegelska motsvarigheten till kraft elektronik är Power electronics. På Wikipedia kan man hitta följande definition: Power electronics

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Bränsleceller. Av: Simon Marklund EE1a Kaplanskolan Skellefteå

Bränsleceller. Av: Simon Marklund EE1a Kaplanskolan Skellefteå Bränsleceller Av: Simon Marklund EE1a Kaplanskolan Skellefteå Innehållsförteckning: Historian bakom bränslecellen...sid 2-3 Hur utvinner man energi från bränsleceller?...sid 4-6 Vilka energiomvandlingar

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Fläktkonvektorer FWZ-AT/AF FWR-AT/AF FWS-AT/AF FWP-AT. Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter

Fläktkonvektorer FWZ-AT/AF FWR-AT/AF FWS-AT/AF FWP-AT. Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter Fläktkonvektorer Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter Upp till 70% energibesparing med BLDC motorteknik Omedelbar justering till förändringar av temperatur och relativ luftfuktighet Låga

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW.

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Alternative fuels Regional Manager Sales, Trucks VATTEN LUFT Vad är egentligen ett ton CO 2? 10 m diameter

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Sammanfattning Projektet gick ut på att simulera elförsörjningen med programmet Whats Best för att sedan jämföra med resultaten från programmet Modest.

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer