Chefen i krisen. från krishanterare till bristvara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefen i krisen. från krishanterare till bristvara"

Transkript

1 Chefen i krisen från krishanterare till bristvara Ledarnas Chefsbarometer 2009

2 Chefen i krisen - från krishanterare till bristvara Innehåll Inledning... 2 En majoritet av cheferna har påverkats... 3 Svårare att vara chef idag... 4 Chefernas verktyg... 5 Chefsrekrytering en ödesfråga... 7 Chef på livstid?... 8 Chefen är optimist Om undersökningen

3 Inledning Sverige och den övriga världen har upplevt den djupaste nedgången i ekonomin sedan talet. Orderböckerna har tunnats ut och försäljningssiffrorna har störtdykt. Minskande skatteintäkter orsakar besparingsåtgärder i kommuner och landsting. I takt med de sämre ekonomiska förutsättningarna har cheferna fått kliva in i rollen som krishanterare. Många av Sveriges chefer har varslat eller sagt upp medarbetare. Med ett år av svarta rubriker och röda siffror i backspegeln ställer Sveriges chefsorganisation Ledarna frågan: Hur ser krisen ut genom chefernas ögon? Vilka erfarenheter har cheferna och hur ser de på framtiden? Sveriges chefer är nyckelpersoner i sina verksamheter och därför ger deras samlade kunskap en värdefull insikt i hur det ser ut i såväl näringsliv som offentlig sektor. Vi har frågat cheferna hur de ser på framtiden både vad gäller verksamheterna de leder men också hur de ser på sin egen framtid som chef. Resultaten visar att det nu återigen finns en framtidstro. Sveriges chefer är optimistiska. De flesta tror att det värsta är över och att konjunkturen definitivt vänder senast det andra halvåret Men, över hälften av cheferna upplever att det blivit svårare att vara chef under krisen, samtidigt som många saknar stöd från arbetsgivaren. Väljer cheferna att stanna kvar tills ekonomin har vänt för att sedan byta arbetsgivare? Många chefer kanske till och med funderar på att helt sluta som chef. Avskräcker krisen cheferna att chefa? Sveriges chefsorganisation Ledarna menar att med rätt förutsättningar blir chefens uppdrag genomförbart och verksamheterna mer lönsamma. Därför är det är viktigt att arbetsgivaren stöttar cheferna, att det finns rätt förutsättningar för ett gott ledarskap som ger konkurrenskraft till verksamheter. För när den nuvarande lågkonjunkturen vänder och efterfrågan på drivna och kompetenta chefer och ledare återigen ökar, då kommer utbudet av erfarna chefer på arbetsmarknaden att drastiskt ha minskat. Inom loppet av fem år kommer de resterande cheferna i den stora 40-talist generationen 2 att försvinna från arbetsmarknaden. Samtidigt är den nyare generationen, 80- talisterna, färre. Chefer kommer att bli en bristvara. Senast då kommer chefsrekryteringen och det goda ledarskapet att bli en ödesfråga för väldigt många verksamheter. I slutändan är chefstillgången en avgörande faktor för Sveriges ekonomiska framgång i framtiden. 1 Enligt Ledarnas uppskattning finns det sammanlagt omkring personer med befattningar som chefer, arbetsledare och liknande inom olika yrkesområden. Siffrorna baserar sig på SCB:s uppskattning om att det finns cirka högre chefer. Ledarna räknar med att det utöver dessa finns mellan 3-10 procent anställda som är chefer på lägre nivåer. 2 Ledarna uppskattar antalet personer med arbetsledande roller födda på 40-talet till cirka personer totalt. Hur pensionsavgångarna exakt ser ut under perioden finns inga uppgifter om. Ledarna uppskattar att närmare av cheferna pensioneras inom de kommande fem åren fram till Siffrorna baserar sig på statistik från SCB:s befolkningsstatistik, arbetskraftsundersökningar och yrkesregister samt våra egna uppskattningar. Vad gäller hela arbetsmarknaden räknar Arbetsförmedlingen i sin senaste prognos att det från år 2012 är fler som lämnar arbetskraften än som tillkommer. 2

4 En majoritet av cheferna har påverkats Hur många av verksamheterna och företagen som Sveriges chefer arbetar i har påverkats negativt av krisen? Enligt Chefsbarometern är det en majoritet. Så många som sju av tio chefer säger att deras verksamhet påverkats negativt av den ekonomiska krisen. Över hälften av cheferna anger att verksamheten drabbats av en försämrad ekonomi. I en tredjedel av verksamheterna har man infört anställningsstopp, i vart femte företag har man tvingats varsla och/eller säga upp anställda. Sju av tio chefers företag har påverkats av krisen Hur har krisen påverkat er verksamhet? 100% 80% 60% 55% 40% 20% 18% 21% 35% 29% 0% Varslat anställda Sagt upp anställda Försämrad ekonomi/ budgetnedskärningar 5% Anställningsstopp Annat Har inte påverkats av krisen Bild 1. Över hälften av alla företagen har upplevt en försämrad ekonomi eller budgetnedskärningar. 35 procent har infört anställningsstopp, i 21 procent av företagen har man sagt upp anställda Knappt 30 procent av cheferna anger att deras verksamhet inte har påverkats av krisen. Observera att cheferna fått ange fler än ett svarsalternativ på frågan. Med andra ord är det chefer som sett förutsättningarna för verksamheter förändras radikalt under det senaste halvåret. Av dessa chefer har 25 procent, alltså var fjärde chef, personligen varslat eller sagt upp anställda. 3

5 Chefernas erfarenheter är olika beroende på vilken sektor de är verksamma i. Chefer inom den privata sektorn har oftare sagt upp personal än cheferna inom den offentliga sektorn. Cheferna i den offentliga sektorn har istället påverkats mer av budgetnedskärningar och anställningsstopp. Svårare att vara chef idag Chefskapet prövas i lågkonjunktur genom att ledarskapet ställs på sin spets. Att kunna driva verksamheten som vanligt och dessutom motivera och inspirera medarbetare, trots omorganisationer och uppsägningar är utmanande. Vad säger cheferna själva? År det svårare att vara chef i kristid? Faktum är att mer än varannan chef tycker att det är svårare att vara chef idag efter krisen. Det är speciellt de chefer som själva behövt genomföra varsel eller uppsägningar som i högre utsträckning upplever en skillnad. Mer än varannan chef tycker att arbetet som chef är svårare idag på grund av den ekonomiska krisen Tycker du att den finansiella och ekonomiska krisen under det senaste halvåret gjort ditt arbete som chef lättare eller svårare? Total 2% 40% 1% 42% 14% Privat1% 3% 42% 1% 39% 14% Offentlig 2% 38% 2% 45% 13% 0% 25% 50% 75% 100% Mycket lättare Något lättare Oförändrat Vet ej/ej svar Något svårare Mycket svårare Bild 3. Över hälften av cheferna oavsett ålder tycker att det blivit svårare att vara chef under det senaste halvåret. Undersökningen visar inte några skillnader mellan äldre och yngre chefer: De chefer som varslat och sagt upp tycker att det blivit svårare att vara chef, oavsett tidigare chefserfarenhet. Resultaten talar för att det inte är erfarenhet i sig som avgör om chefsuppdraget känns svårare. Allt talar för att den avgörande faktorn är stödet chefen får av arbetsgivaren. Att chefen har rätt stöd och förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag. 4

6 Chefernas verktyg Chef är man i med- och motgång. Att som chef genomföra besparingar, nedskärningar, varsel och uppsägningar innebär många svåra beslut och samtal. Samtidigt ska chefen uppmuntra, inspirera och leda kvarvarande medarbetar mot nya målsättningar och driva lönsamma verksamheter. Att säga upp eller omplacera medarbetare i omorganisationer på grund av arbetsbrist är ett av uppdragen man har som chef och som företrädare för arbetsgivaren. Kunskap och utbildning i att hantera varsel och uppsägningar Är cheferna rätt rustade för att lotsa medarbetare och verksamheter genom förändringar? Har cheferna rätt verktyg för att hantera situationer som i värsta falla innebär en roll som krishanterare? Har cheferna den kunskap och utbildning de behöver för att genomföra sina uppdrag? Enligt Chefsbarometern är svaret generellt sett nej. Undersökningen visar att knappt 4 av 10 chefer anser sig i stort sett ha de kunskaper eller den utbildning som behövs för att hantera varsel och uppsägningar på ett bra sätt. Fyra av tio chefer som varslat/sagt upp personal tycker de har den kunskap och utbildning som behövs för att hantera det på ett bra sätt Tycker du som chef att du har den kunskap och den utbildning som behövs för att på ett bra sätt kunna hantera eventuella varsel och uppsägningar bland dina medarbetare? Total 37% 41% 1% 19% 3% Privat 37% 42% 1% 17% 4% Offentlig 36% 39% 25% 0% 25% 50% 75% 100% Ja, i stort sett Ja, delvis Vet ej/ej svar Nej, knappast Nej, inte alls Bas: Har varslat eller sagt upp personal under senaste halvåret Bild 4. Endast 37 procent av cheferna anser sig har rätt kunskap och utbildning för att hantera varsel och uppsägningar. I diagrammet kan man se att det inte finns några större skillnader när det gäller verktygen att hantera varsel och uppsägningar mellan den privata och offentliga sektorn. Andelen chefer som säger att det helt saknar kunskap och utbildning när det gäller hantering av frågorna är större i den privata sektorn. När det gäller kunskaper och utbildning är de mer erfarna cheferna nöjda. De som haft chefsuppdrag i elva år eller mer tycker att de i högre utsträckning har den utbildning och kunskap som behövs för att på ett bra sätt kunna hantera eventuella varsel och uppsägningar. 5

7 Vilken kunskap och utbildning saknar är det cheferna mest? Enligt undersökningen är utbildningsbehoven störst inom ämnen som arbetsrätt, förhandling och konflikthantering. En av fyra chefer saknar kunskap i arbetsrätt Finns det någon kunskap eller utbildning som du saknar när det att gäller kunna hantera varsel och uppsägningar bland dina medarbetare? Nej 33% Arbetsrätt 24% Förhandling Konflikthantering Hur jag skall kommunicera med/ informera mina medarbetare Coachning Stöd från HR Medarbetarsamtal 17% 16% 15% 12% 10% 8% Annat 2% Vet ej 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bild 5. Chefer saknar mest kunskaper i arbetsrätt I organisationer med rätt förutsättningar för det goda ledarskapet är stödet till cheferna lika självklart som stödet till de drabbade medarbetarna. Stödet kan handla om coachning, stödsamtal, handledning eller att cheferna helt enkelt erbjuds tillfällen att ventilera sina erfarenheter. Stöd i chefsrollen Vi ser att cheferna saknar kunskap och utbildning när det kommer till att hantera varsel och uppsägningar. Men vad säger cheferna om stödet från arbetsgivaren när det handlar om grundbultarna i chefsuppdraget? Vilket stöd finns för att sätta lön, att leda och utveckla medarbetare, att utveckla det strategiska arbetet, hantera administrativa arbetsuppgifter och den egna utvecklingen och chefskarriären? 6

8 Stödet från arbetsgivaren Hur upplever du stödet från din chef när det gäller Frågor kring hur man sätter lön Bottombox 32% 8% 24% 49% Topbox Vet ej 19% 68% 21% Att leda och utveckla medarbetare 36% 9% 27% 47% 17% 64% 10% Att utveckla det strategiska arbetet 36% 10% 26% 46% 18% 64% 10% Egen utveckling/fortsatt chefskarriär 37% 9% 28% 45% 18% 63% 11% Hantering av administrativa arbetsuppgifter 40% 11% 29% 45% 16% 60% 11% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: Besvarat Ganska dåligt Mycket dåligt Ganska bra Mycket bra Bild 6. Stöd i chefsrollen. Flest chefer är nöjda med det stödet i frågor kring hur man sätter lön. Flest chefer är missnöjda med stödet när det kommer till hantering av administrativa uppgifter. Årets Chefsbarometer visar att chefer som trivs på sin arbetsplats och med att vara chef svarar i högre grad än övriga att de får ett bra stöd i sin chefsroll. Det är också dessa chefer som anger att de i hög grad kan styra över sitt arbete själva. Det innebär att chefsstödet kan vara en avgörande faktor för hur väl ett företag lyckas behålla och nyrekrytera chefer. Chefsrekrytering en ödesfråga Trots ekonomisk lågkonjunktur och stigande arbetslöshet bland chefer 3 kommer den stora utmaningen att bli att hantera generationsväxlingen. Under en tioårsperiod fram till 2014 har chefer pensionerat sig. Konkurrensen om arbetskraften och speciellt om de erfarna cheferna hårdnar. Trots oro för jobb i nuvarande konjunkturläge finns anledning att varna för chefsbrist. Så många som 1 av 4 chefer vill byta arbetsgivare. Det innebär att chefer vill byta arbetsgivare samtidigt som rekordgenerationens chefer helt försvinner från arbetsmarknaden. 3 Chefernas arbetsmarknad påverkas av krisen med en fördröjningseffekt. Enligt Ledarnas och Arbetsförmedlingens siffror ökade arbetslösheten bland högre chefer med 45 procent under perioden september juli Totalt var cirka högre chefer arbetssökande i juli

9 Tankar om att byta arbetsgivare Om du ser till de närmast kommande åren, vill du helst stanna hos samma arbetsgivare eller vill du byta till annan arbetsgivare? 24% Vill helst byta till annan arbetsgivare Vill helst stanna hos samma arbetsgivare 76% Bild 7. Så många som 24 procent av cheferna vill helst byta till en annan arbetsgivare. Chefsrekrytering kan bli en ödesfråga för många verksamheter. Lösningen på problemet handlar om att utforma chefsuppdrag som överensstämmer bättre med de värderingar som morgondagens chefer har. Att den yngre chefsgenerationen har en annan syn på chefsvillkoren bekräftas också av att de yngre cheferna i högre grad vill byta arbetsgivare. Hela 34 procent av de unga cheferna vill helst byta till en annan arbetsgivare. Den nya generationens chefer är inte villiga att offra familje- och privatliv för ett krävande chefsuppdrag om det inte står i proportion till belöningen. De vill ha rimliga villkor och lön för mödan. Utan en modernisering och individualisering av chefsvillkoren inom både det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn finns en överhängande risk att det blir svårt att behålla och rekrytera chefer. Chef på livstid? Den klassiska chefskarriären har länge handlat om att klättra ett steg i taget. En gång chef alltid chef. Den utmanas idag av en ny generation som inte längre accepterar orimliga uppdrag eller villkor och som utan att tveka kan tänka sig att byta chefskarriären mot en specialist- eller konsulttjänst. I undersökningen har vi frågat om hur cheferna ser på sin framtid som chef? Vill de fortsätta eller sluta vara chefer? Eller tvekar de? 8

10 Framtid som chef Undersökningen visar att över hälften av cheferna helst vill fortsätta med i stort sett samma typ av chefstjänst. De är inte intresserade av att skaffa en högre tjänst oavsett arbetsgivare. Framtid som chef Hur ser du på din framtid som chef (oavsett arbetsgivare)? 5% Vill helst sluta som chef 5% Vet ej Vill helst fortsätta med i stort sett samma typ av chefstjänst 56% 33% Är intresserad av att skaffa mig en högre chefstjänst Bild 8. En tredjedel av cheferna är intresserade av att skaffa sig en högre chefstjänst. Fem procent vill sluta som chef. Vad är det som avskräcker cheferna att anta nya utmaningar? Enligt Chefsbarometern är den vanligaste orsaken till att man inte är intresserad av en högre chefstjänst att chefsjobbet inkräktar för mycket på privatlivet. Av cheferna som inte vill avancera svarar 42 procent nej till en högre chefstjänst på grund av att det skulle inkräkta för mycket deras privatliv. 37 procent säger att arbetsinsatsen som skulle krävas inte står i proportion till den lön och ersättning som de skulle få. Lösningar på chefens livspussel I årets Chefsbarometer har vi frågat efter faktorer som enligt cheferna ger en bättre balans mellan arbetet och fritiden. Nästan 8 av 10 säger att de upplever möjligheterna till balans mellan arbetet och fritid som ganska eller mycket bra. Manliga chefer tycker i högre grad än kvinnliga chefer att de har en mycket bra balans mellan arbete och fritid. 9

11 Balans mellan arbete och fritid 2009: Hur tycker du att du i ditt nuvarande arbete har möjlighet till balans mellan arbete och fritid? 2007: Tycker du att du i ditt nuvarande jobb har möjlighet till balans mellan arbete och fritid? Man Bottombox 19% 4% 15% 56% 25% Topbox 81% Kvinna 25% 7% 18% 56% 19% 75% Yngre 28% 7% 21% 51% 21% 72% Äldre 21% 6% 15% 50% 29% 79% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: Besvarat Ganska dåligt Mycket dåligt Ganska bra Mycket bra Bild 9. Kvinnor och yngre saknar möjlighet till balans i högre utsträckning. Av de kvinnliga cheferna anger 25 procent att det har dålig eller ganska dålig möjlighet till balans mellan arbete och fritid. Av de yngre cheferna både män och kvinnor är det hela 28 procent som saknar möjligheter att få ihop livspusslet. I Chefsbarometern har cheferna fått ange de olika faktorer som skulle hjälpa dem att skapa en bättre balans mellan arbete och fritid. Resultaten visar att de viktigaste faktorerna för alla chefer är flexibla arbetstider, ett tydligt uppdrag och möjligheten till distansarbete. Faktorer för bättre balans mellan arbete och fritid Vilka förändringar i din arbetssituation skulle skapa en bättre balans mellan arbete och fritid? Markera de tre faktorer som bäst skulle bidra till en bättre balans. Flexibla arbetstider Ett tydligt uppdrag Distansarbete Att kunna delegera Friskvård\träning på arbetstid Mandat och befogenheter att utföra uppdraget En hög lön Hushållsnära tjänster Frihet att prioritera mina arbetsuppgifter Delat ledarskap Att arbetsmöten sker under ordinarie arbetstid Deltidsarbete Uträtta privata ärenden under arbetstid Minimera arbetsresor med övernattning Bilförmån Ta med familjemedlemmar på tjänsteresor Ha med barnen på jobbet Inget av ovanstående Annat 6% 6% 6% 5% 3% 1% 6% 11% 11% 10% 24% 23% 21% 20% 19% 19% 18% 16% 32% 0% 20% 40% Bild 10. En av tre chefer önskar sig mer flexibla arbetstider för en bättre balans mellan arbete och fritid. Diagrammet visa resultatet för samtliga chefer i undersökningen. 10

12 Det finns dock skillnader mellan hur kvinnor och män, äldre och yngre chefer samt mellan privat och offentlig sektor vill förbättra balansen: Kvinnor anger oftare än männen att hushållsnära tjänster är en viktig faktor för att skapa bättre balans, männen anger i högre grad att en hög lön skulle skapa bättre balans. De yngre cheferna anger oftare än de äldre att flexibla arbetstider och en hög lön är viktiga faktorer för att skapa bättre balans. Cheferna i offentlig sektor anger oftare än de i privata sektorn att tydliga uppdrag, distansarbete, att ha mandat och befogenheter att utföra uppdraget och hög lön är viktiga faktorer för att skapa bättre balans. Chefen är optimist Vad tror cheferna om framtiden? Åt vilket håll pekar kurvorna i verkligheten? Chefernas svar i Chefsbarometer ger ett underlag som genomlyser verksamheter på olika nivåer och sektorer. Cheferna i undersökningen sitter med förstahandsinformation om verksamheterna resultat, planer och prognoser. Hur är läget enligt cheferna? Trots att 7 av 10 säger sig ha påverkats av krisen finnas det glädjande nog en stark framtidstro till företagens konkurrenskraft och överlevnadsförmåga. Så många som 8 av 10 av de tillfrågade ser positivt på verksamheten under det kommande året. Cheferna tror nu att det värsta är över och att ekonomin börjar återhämta sig. Så många som 1 av 3 chefer säger att verksamheterna nu vidtagit alla åtgärder som behövs. 6 av 10 chefer anser det troligt att verksamheten nu vidtagit de åtgärder som behövs Utifrån ditt perspektiv kring framtiden det kommande året för er verksamhet, vilket alternativ känns mest troligt: Vi planerar att säga upp personal 6% Vi planerar att varsla anställda 4% Vi har inte just nu planerat att säga upp\varsla anställda men det kommer 12% Anställningsstopp kommer att gälla 19% Vi har vidtagit de åtgärder som vi tror behövs 33% Vi kommer inte behöva vidta några åtgärder alls Vi kommer inte behöva vidta några åtgärder, tvärtom vi planerar att nyanställa 12% 14% 59 procent 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bild 11. Var tredje chef tror att man nu vidtagit de åtgärder som behövs. 14 procent av cheferna svarar att de kommer att behöva nyanställa. Totalt säger 6 av 10 att de vidtagit de åtgärder som behövs. 11

13 En majoritet av cheferna tror att konjunkturen definitivt vänder senast det andra halvåret Men få tror på att uppgången blir snabb och spikrak. Endast 1 av 10 chefer anger att företaget eller verksamheten planerar att nyanställa. Chefernas syn på konjunkturen och krisen skiljer sig åt beroende på var de är verksamma. Det finns en försiktighet bland cheferna i den offentliga sektorn. Det är inte så överraskande med tanke på att nedskärningarna tillsammans med minskande skatteintäkter förväntas slå fullt ut under Cheferna inom den offentliga sektorn svarar oftare att inga varsel är planerade nu, men att det kan bli aktuellt och att anställningsstopp fortfarande kommer att gälla. De chefer som arbetar inom privat sektor ser ljusare på framtiden. De tror i större utsträckning att det kommer att gå mycket bra för verksamheten det närmaste året och anser i större utsträckning att de kan behöva nyanställa. Åtta av tio ser positivt på framtiden för sitt företag/sin verksamhet det närmaste året Hur tror du att det kommer att gå för ditt företag/din verksamhet det närmaste året? Kommer det att gå Bottombox Topbox Total 20% 3% 17% 63% 17% 80% Privat 18% 3% 15% 60% 22% 82% Offentlig 23% 3% 20% 66% 12% 78% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ganska dåligt Mycket dåligt Ganska bra Mycket bra Bild 12. En lägre andel av cheferna i den offentliga sektorn tror att det kommer att gå mycket bra för verksamheten det närmaste året 12 procent i jämförelse med 22 procent av cheferna i den privata sektorn. Chefernas egna erfarenheter av den ekonomiska krisen spelar också in när de gör sin bedömning om framtiden. De chefer som själva varslat eller sagt upp personal är mer negativa till framtiden. De tror i större utsträckning att det kommer att gå dåligt för deras företag de närmaste åren. De säger också att mer varsel eller uppsägningar kan komma. Däremot skiljer sig inte deras bedömning av tidpunkten för när konjunkturen vänder. Sveriges chefer är sammantaget optimistiska de flesta tror att konjunkturen vänder senast våren

14 Tre av fyra chefer tror att konjunkturen vänder senast under andra halvåret 2010 När tror du själv konjunkturen vänder? Under % Under första halvåret % Under andra halvåret % Under första halvåret % Under andra halvåret % Under 2012 eller senare 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bild 13. En majoritet av cheferna - 74 procent tror på en vändning senast det andra halvåret

15 Om undersökningen Novus Opinion har på uppdrag av Ledarna frågat 1091 chefer som är representativa för den svenska chefsmarknaden om deras chefserfarenheter. Målgrupp för undersökningen är chefer med underställd personal. Undersökningen har genomförts inom ramen för Novus Opinions webbpanel under perioden 29 maj 16 juni Chefsbarometern är en årligen återkommande undersökning som genomförts sedan Du hittar tidigare års rapporter på Ledarnas webb under fliken press/rapporter. Har du frågor om undersökningen kan du kontakta Ledarnas informationsavdelning på Ledarna september

16 Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Tel: Fax: Ledarnas servicecenter:

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet... 2 Hur mår konjunkturen?... 3 Rekryteringar och anställningar... 5 Orosmoment för

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3 Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008 Delrapport 3: Jakten på cheferna till välfärdssektorn Chefer i offentlig sektor upplever

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

I det offentligas tjänst: Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag. Chefsbarometer 2007 delrapport 2. I det offentligas tjänst

I det offentligas tjänst: Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag. Chefsbarometer 2007 delrapport 2. I det offentligas tjänst : Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag Chefsbarometer 2007 delrapport 2 Våga välja offentlig sektor! Under min karriär har jag träffat på några av de mest hängivna och kompetenta medarbetarna under mina

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Lönlöst. Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik

Lönlöst. Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik Lönlöst Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik Ledarnas Lönlöst, Chefsbarometer Ledarna 2011 1 Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 4 Flertalet

Läs mer

Personalchefer och personalhandläggare om krisen. 27 april 2009 Arne Modig

Personalchefer och personalhandläggare om krisen. 27 april 2009 Arne Modig Personalchefer och personalhandläggare om krisen 27 april 2009 Arne Modig 1 Personalchefer och personalhandläggare om krisen I undersökningen ställs frågor om hur personalchefer och personalhandläggare

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Välfärd eller misär för chefer i välfärdssektorn?

Välfärd eller misär för chefer i välfärdssektorn? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Välfärd eller misär för chefer i välfärdssektorn? - En rapport om att jobba som chef i den offentliga sektorn i jämförelse med den privata. Innehållsförteckning Förord Inledning

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Kommunchefer om den ekonomiska krisen

Kommunchefer om den ekonomiska krisen Akademikerförbundet SSR Kommunchefer om den ekonomiska krisen Rapport från undersökning 16 december 2008 Arne Modig 1 Sammanfattning Kommunchefer om den ekonomiska krisen I nio av tio kommuner har det

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2016 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 2. De sju chefsmyterna

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 2. De sju chefsmyterna Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 2 De sju chefsmyterna Ledarnas Chefsbarometer 2008 Delrapport 2: De sju chefsmyterna fakta och fiktion om chefer Chefer är en yrkesgrupp det ofta spekuleras kring.

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Kvinnor Leder

Kvinnor Leder Kvinnor Leder 2011 1 Framtiden är inte bara något som kommer. Den skapas av någon och det kan lika gärna vara av oss. Kaospiloterna 2 Kvinnor Leder 2011 Ledarna vill: Öka medvetenheten om de olika villkor

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Ekonomichefer i kommuner i förändring

Ekonomichefer i kommuner i förändring Ekonomichefer i kommuner i förändring Intervjuundersökning hösten 2007 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Projektnummer: S-114417 Datum: 2007-10-09 Bakgrund

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

HR-chefer om varselläget (Demoskop)

HR-chefer om varselläget (Demoskop) HR-chefer om varselläget (Demoskop) 11-11-1 Om undersökningen Syfte Målgrupp Antal intervjuer Metod Att undersöka hur varselsituationen bland Sveriges största företag och i vilken utsträckning den globala

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet)

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget augusti 2012 115 FÖRDJUPNING Effekter av de tillfälliga statsbidragen till kommunsektorn under finanskrisen Kommunsektorn tillfördes sammantaget 20 miljarder kronor i tillfälliga statsbidrag

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö Novus Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de tre stadsdelarna

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft Pressmeddelande Sida: 1 av 5 Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars 2010 Efterfrågan på arbetskraft Stockholms län står för en betydande del av den förbättring som syns på arbetsmarknaden.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström Datum: 8 mars, 2012 Kicki Molin Tel: 0709-957015 Kicki.molin@novusgroup.se

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 Fler män fick ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Vad betyder den ekonomiska krisen för individoch familjeomsorgen i kommunerna?

Vad betyder den ekonomiska krisen för individoch familjeomsorgen i kommunerna? Vad betyder den ekonomiska krisen för individoch familjeomsorgen i kommunerna? En undersökning bland chefer inom individ och familjeomsorgen 10 juni 2009 Arne Modig 1 Individ- och familjeomsorgen i den

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 Färre har fått ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-04-21 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

ekonomichef i kommunen

ekonomichef i kommunen Med viktigt uppdrag ekonomichef i kommunen T-111958 SSR: Stina Andersson Temo AB: David Ahlin, Arne Modig Datum: 2005-10 - 14 Sida 2 Undersökningen Temo har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR genomfört

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Jurister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Jurister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! /Jurister Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2017 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

När det värsta händer

När det värsta händer När det värsta händer Fem sätt att agera när en medarbetare blir svårt sjuk, drabbas av psykisk ohälsa eller dör. 2015 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Fem sätt att agera när en medarbetare blir

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN

LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN 1 LEDARAVTALET FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN AVTALETS TILLÄMPNING UTGÅNGSPUNKTER GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER LÖN OCH LÖNEUTVECKLING

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer Offentlig sektor Bra förutsättningar bättre generationsväxling Oktober 2007

Ledarnas Chefsbarometer Offentlig sektor Bra förutsättningar bättre generationsväxling Oktober 2007 Ledarnas Chefsbarometer 2007 Bra förutsättningar bättre generationsväxling Oktober 2007 Om Ledarnas Chefsbarometer Synovate Temo har på uppdrag av Ledarna genomfört Ledarnas Chefsbarometer - en årligen

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

chefen och konjunkturen

chefen och konjunkturen chefen och konjunkturen Ledarnas Chefsbarometer 2013 Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet... 2 Hur mår konjunkturen?... 3 Rekryteringar och anställningar... 5 Kompetensförsörjning...

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Ny som företrädare 1

Ny som företrädare 1 Ny som företrädare 1 2 Välkommen som företrädare i Ledarna! Du som är företrädare i Ledarna har ett mycket viktigt uppdrag. Det är du som är Ledarnas förlängda arm ute på arbetsplatsen och har fått förtroendet

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Chefspolicy

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Gävleborgs län Söderhamn 13 mars 2017 Bitte Lyrén Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 1 200 påbörjade något arbete, färre än i fjol Under februari månad erhöll 1 180 personer

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer