Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik]"

Transkript

1 1 Viktiga uppdateringar i denna version Verkställighet av Öppenvård generellt avtal s Avsluta ärende s. 56 Version IFO Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer [Ange dokumentets rubrik] Version IFO

2 2 Innehållsförteckning Aktualisering... 3 Avsluta en aktualisering... 3 Koppla aktualiseringen genom knappen Förekomst... 3 Beslut... 4 Registrera nytt Beslut... 6 Registrera en placering i familjehem, jourhem eller insats i form av kontaktfamilj eller kontaktperson... 9 Byte av utförare samma beslut Avsluta en placering i familjehem, jourhem eller insats i form av kontaktfamilj eller kontaktperson Registrera en insats i HVB eller Öppenvård Särskilt avtal Avsluta en insats i HVB eller Öppenvård Särskilt avtal Registrera en insats i Öppenvård Generellt avtal Extramoment vid registrering av beslut om stöd- eller ungdomsboende Avsluta en öppenvårdsinsats Generellt avtal Bevakningar Skapa en bevakning Se/Ändra eller ta bort en bevakning Att koppla beslut eller inte det är frågan Avsluta kopplade insatser Koppla beslut om placering enligt SoL Akut SoL-placering (i avvaktan utskottsbeslut) övergår till stadigvarande SoL A. Om placeringen skall fortsätta i samma familjehem eller HVB-hem B. Om placeringen ändras till annat familjehem eller HVB Nya beslut under pågående placering SoL SoL placering övergår till LVU eller LVM Koppla beslut om placering enligt LVU Omedlbart omhändertagande eller Dom om vård LVU Omplaceringar under tiden LVU pågår Omedlbart omhändertagande LVU övergår till Dom om vård Om det senaste 11 beslutet fortfarande gäller Om det senaste 11 beslutet inte längre är aktuellt LVU-placeringen upphör Koppla beslut om placering enligt LVM Omedlbart omhändertagande eller Dom om vård LVM Omplaceringar och 27 beslut under tiden LVM pågår Omedlbart omhändertagande LVM övergår till Dom om LVM LVM-Placeringen upphör Att koppla ihop beslut med pågående placering i efterhand Ta bort verkställighet Ta bort insats Koppla beslutet till pågående insats Att registrera en insats om boende i Andrahandslägenhet eller Akutboende Avsluta ärendet... 56

3 3 Aktualisering Avsluta en aktualisering När man avslutar en aktualisering väljer man Avslutstyp. Vad som händer med aktualiseringen i nästa skede beror dels på vilken Avslutstyp du väljer, dels på hur du kopplar aktualiseringen via knappen Förekomst. Anmälan tillförs pågående utredning det finns redan en pågående utredning och du vill inte öppna ny utredning. Du kopplar aktualiseringen till den pågående utredningen. Om du har pågående utredning efter ansökan ska du inte välja detta alternativ om aktualiseringen gäller anmälan och vise versa. Anmälan tillförs pågående ärende Ingen ny utredningsprocess skapas utan Aktualiseringen kopplas bara till det pågående ärendet. Ej identifierbar - Ingen ny utredning skapas. Alternativet används när du inte har tillräckliga personuppgifter för att kunna identifiera en person. Aktualiseringen går till Kronologisk pärm där den kan återsökas i ett år. Ej inleda utredn Ingen ny utredning skapas. Aktualiseringen ska genom att trycka på knappen Förekomst kopplas till pågående ärende om det finns något. Om det inte finns något pågående ärende att koppla till går ärendet till Kronologisk pärm där den kan återsökas i ett år. Papperskopian av aktualiseringen ska till akt om det finns ett gammalt avslutat ärende. Utredn Anmälan Du vill inleda en ny utredning och kopplar aktualiseringen genom att trycka på knappen Förekomst till Skapa ny utredning i ärendet. Om det inte finns ett pågående ärende måste du även skapa ett nytt ärende. När du skapar det nya ärendet inleds med automatik även ny utredning. Utredn Ansökan - Du vill inleda en ny utredning och kopplar aktualiseringen genom att trycka på knappen Förekomst till Skapa ny utredning i ärendet. Om det inte finns ett pågående ärende måste du även skapa ett nytt ärende. När du skapar det nya ärendet inleds med automatik även ny utredning. Koppla aktualiseringen genom knappen Förekomst Det räcker inte med att bara avsluta och spara aktualiseringen om du ska gå vidare till utredning, koppla till eller skapa nytt ärende, utan du måste även koppla aktualiseringen till pågående ärende, pågående utredning eller nytt ärende och ny utredning

4 För att koppla en aktualisering trycker du på knappen Förekomst i Aktualiseringens slutbild. I bilden Förekomster visas avslutade och pågående ärenden, avslutade och pågående utredningar. Om du klickar på plustecknet framför ärendet visas Pågående utredningar. Genom att markera en pågående utredning kan du välja att Koppla till utredning 4 Genom att markera ärendet kan du välja att Koppla till ärende eller Skapa ny utredning. Om det inte finns något ärende kan du även välja att Skapa nytt ärende. Beslut Ett beslut kan vara antingen kopplat enbart till ärendet och då blir ikonen för beslutet svart Ett beslut som har registrerats inifrån en utredningsprocess kopplas till utredningsprocessen och ikonen för beslutet blir röd.

5 5 I Ärendebilden ser du alla beslut som har registrerats i ärendet, både de som är kopplade till någon utredningsprocess och de som är kopplade enbart till ärendet. Om du i stället väljer att stå i en utredningsprocess så ser du bara de beslut som är kopplade till just den utredningsprocessen. Motsvarande översikt som i Ärendebilden ser du även i Ärendeträdet.

6 Registrera nytt Beslut Vissa beslut registreras med automatik, exempelvis när du avslutar en aktualisering med att inleda utredning. Andra beslut måste du själv registrera. Det finns flera sätt att komma åt bilden där du ska registrera dina beslut. Här visas snabbmetoden men du hittar säkert 10 andra sätt att göra det på. Frän Ärendeträdet högerklickar du på ärendet och väljer Nytt /Beslut. Beslutet kopplas bara till ärendet. 6 Om du från Ärendeträdet i stället väljer att högerklicka på en pågående utredning och väljer Nytt/Beslut kopplas beslutet till just den utredningen och utredningsprocessen. N.B. Notera att du även snabbt kan komma åt att skapa nya dokument och nya journalanteckningar på detta sätt. Om du markerar ärendet kopplas dokumentet/journalanteckningen enbart till ärendet och om du markerar en utredning så kopplas dokumentet/journalanteckningen till just den utredningen.

7 Beslutsfönstret I fönstret Nytt Beslut sätts datum för beslutet automatiskt till dagens datum. Du kan bakåtdatera datumet men var noga med att det blir rätt datum då det inte går att korrigera när du väl sparat beslutet. För att hitta rätt beslut att registrera klickar du på knappen med de 3 punkterna. 7 Besluten är ordnade under ett antal huvudrubriker för att du lättare ska hitta rätt beslut att registrera. Om Du klickar på plustecknet framför en rubrik så expanderar listan och du hittar beslut under just den huvudrubriken. Du kan även välja att klicka på Expandera så visas samtliga beslut som finns att välja på i just denna ärendetyp. Markera ditt beslut och klicka på knappen Välj. När du väljer beslut kommer endast de Beslutsfattare som har delegation att fatta beslutet att finnas valbara eller vara förvald. Välj Beslutsfattare och Befattning/titel från Drop-down listan.

8 8 Du kan koppla beslutet till en Utredning i efterhand men detta görs automatiskt om du står i en utredningsprocess när du registrerar beslutet. Under fliken Ekonomi/orsak ska du ofta ange en orsak. Om du glömmer det när du försöker spara beslutet får du ett meddelande om detta enligt nedan. Klicka på OK-knappen så öppnas fliken Ekonom/orsak och du får komplettera med orsak. Spara när du är klar. När du sparar ditt beslut och beslutet är av den typ som även ska verkställas i Treserva får du en fråga om du vill koppla till insats. Om du svarar Ja på frågan öppnas fliken Insatser i beslutsfönstret. Klicka på knappen Ny insats och börja registrera verkställighet av beslutet.

9 9 Registrera en placering i familjehem, jourhem eller insats i form av kontaktfamilj eller kontaktperson Från beslutsfönstret klickar du på fliken Insatser och därefter på knappen Ny insats Fönstret Ny insats öppnas 1. Välj Insatstyp i drop-down listan 2. Välj Planerat avslutningsdatum i drop-down listan 3. Välj Redovisas som i drop-down listan om det inte redan är förvalt. 4. Spara! Klicka nu på fliken Genomförande och därefter på knappen Ny verkst...

10 10 Fönstret Nya insatsdetaljer öppnas. 1. Välj Utförare Resursgruppen från drop-down listan 2. Välj Genomförandeform från drop-down listan 3. Välj Resurs från drop-down listan. Om du känner till personnummer och namn på resursen bör du hitta resursen i listan. Ta annars kontakt med handläggaren på Resursgruppen som ansvarar för att lägga upp resursen i listan. 4. Beslut, välj det beslut från drop-down listan som du vill koppla verkställigheten till 5. Genomförandeperiod, här sätts datum för när insatsen faktiskt påbörjades och när den planeras avslutas. Du kan när som helst gå in och ändra dessa datum genom att dubbelklicka på en rad så att den hamnar i fältet där man registrerar datum för insatsen. 6. OBS! Klicka på knappen Lägg till för att spara uppgiften. Uppgifterna listas då i flikens nedre del. Om Du i stället enbart klickar på Spara, sparas inte uppgiften! 7. Klicka på Spara 8. Klart. Gå ur bilden. Ett beslut som verkställt korrekt ska se ut på detta sätt i ärendebilden under beslutsfliken: 1. En beslutsrad vilket beslut 2. En insatsrad vilken sorts insats 3. En verkställighetsrad vem utför insatsen

11 11 Byte av utförare samma beslut Om du vill lägga in en ny utförare måste du börja med att avsluta genomförandeperioden för nuvarande utförare. 1. Dubbelklicka på verkställighetsraden under beslutet med ikonen framför. 2. Dubbelklicka på aktuell rad under verkställighet (den blåmarkerade i detta exempel) och justera vid Genomförandeperiod tidpunkten för när denna första insats ska avslutas om avslutsdatum inte stämmer. Klicka på Lägg till och därefter på Spara-knappen. Gå ur bilden. 3. För att lägga in den nye utföraren går du tillbaka till Beslutet och dubbelklickar på insatsraden (den med de blå gubbarna) 4. Klicka på fliken Genomförande och därefter på knappen Ny Verkställighet I bilden Nya Insatsdetaljer som nu öppnas kan du registrera den nye utföraren på samma sätt som du registrerat tidigare utförare.

12 Avsluta en placering i familjehem, jourhem eller insats i form av kontaktfamilj eller kontaktperson 1. Börja med att från Ärendefönstret leta fram beslutet och insatsen du ska avsluta. Dubbelklicka på den pågående verkställigheten (blåmarkerad i detta exempel) Genomförandeperioden är här satt till tills vidare. Dubbelklicka på beslutet i listan så hamnar beslutet i det redigerbara fältet där du kan justera genomförandeperioden. 3. Sätt nytt slutdatum för genomförandeperioden och tryck på knappen Lägg till och Spara. Din justering visas nu i fönstrets nedre del. Gå tillbaka till ärendefönstret.

13 13 4. I Ärendefönstret tar du fram beslutet och dubbelklickar på Insatsen (raden med de blå gubbarna). 5. Om fälten under fliken Ej Verkställt är skrivbara ska du välja alternativet Verkställt i annat system, sätta datum för när insatsen påbörjades och under Ange hur skriva Verkställt. Spara! Du kan under denna flik även välja alternativet Kommer ej att verkställas för beslut som inte verkställts. Alternativet Ännu ej verkställt används inte av IFO. 6. Om fliken Ej Verkställt i Insatsbilden är nedtonad behöver du inte fylla i några uppgifter här utan gå direkt till fliken Avslutsuppgifter. Fyll i uppgifterna från drop-down listan: a. Avslutsdatum b. Vart tog barnen vägen om rutan inte är nedtonad c. Orsak 7. Klickar på Spara-knappen och insatsen är avslutad

14 14 Registrera en insats i HVB eller Öppenvård Särskilt avtal Från Beslutsfönstret klickar du på fliken Insatser och därefter knappen Ny insats. Insatsfönstret öppnas nu. 1. Välj Insatstyp från drop-down listan. De valbara alternativen styrs av den Beslutstyp som du kom ifrån. 2. Välj Redovisas som från drop-down listan om det inte redan är förvalt. 3. Ange Planerat avslutsdatum, klicka på pilen till höger om fältet för att komma åt kalendern eller skriv in datumet direkt i formatet ÅÅMMDD utan mellanslag så omvandlar Treserva snällt datumet till rätt format. 4. Ange eventuellt en Bevakning, se särskilt avsnitt om Bevakning. Om brukaren är under 21 år så läggs en bevakning ut automatisk med det datum person fyller 21. Detta sker när insatsen sparas. Om insatsen pågår då, skall den ändras till en som avser 21 år och uppåt. Hänger ihop med den officiella statistiken. Vissa beslutstyper har en automatisk bevakning som du inte kan påverka. 5. När samtliga obligatoriska fält har fylls i kan insatsen Sparas. Registrera ny verkställighet När alla obligatoriska fält i insatsfönstret är ifyllda klickar du på fliken Genomförande och därefter på knappen Ny verkställighet.

15 15 Fönstret Insats - Detaljer visas. 1. Välj Utförare från drop-down listan. Här visas möjliga utförare. HVB registreras under IFO Instit/öppenv gemensamma. 2. Välj Genomförandeform från drop-down listan Här visas de genomförandeformer som är kopplade till den registrerade insatstypen. 3. Välj Resurs från drop-down listan. Här visas samtliga möjliga resurser i bokstavsordning. Listan börjar med institutioner där vi har generellt avtal och dessa börjar med GA+ institutionens namn. Sedan följer särskilt avtal SA+ institutionens namn och sist SISinstitutionerna SIS+ institutionens namn I nedre delen av fönstret Fliken Verkställighet 1. Välj det Beslut du vill koppla verkställigheten till från drop-down listan. 2. Ange Genomförandeperiod, klicka på pilen till höger om datumfälten för att komma åt kalendern eller skriv in datumet i en följd i formatet ÅÅMMDD utan mellanslag. Du behöver inte skriva in något t.o.m. datum om du inte har en tidsbegränsad placering. När du sparat uppgiften kommer då t.o.m. datum att visas som t.v. (tills vidare).

16 16 OBS! Klicka på knappen Lägg till för att spara uppgiften. Uppgifterna listas då i flikens nedre del. Om du enbart klickar på Spara, sparas inte uppgiften! 3. För att ta bort en felaktigt registrerad genomförandeperiod, dubbelklicka på den felaktiga raden i listan och klicka på knappen Ta bort till höger i fliken. I stället för att välja Ta bort kan du i stället ändra till rätt datum om det blivit fel. 4. Klicka på knappen Lägg till och därefter på Spara-knappen Ersättning I Klicka på fliken Ersättning I för att registrera kostnaden för placeringen. 1. Välj vilket Beslut ersättningen avser från drop-down listan 2. Ange Period fr. o m och t o m. Klicka på pilen till höger om fältet för att komma åt kalendern. Här måste du sätta ett t o m datum som du eventuellt får justera senare när placeringen upphör eller om kostnaden förändras. 3. Ange Belopp i kronor. 4. Välj Enhet, från drop-down listan. Kr för perioden (Fast pris) Dygnet runt = kostnad per dygn

17 5. OBS! Klicka på knappen Lägg till och därefter på Spara-knappen för att spara uppgiften. Uppgifterna listas då i flikens nedre del. Om du enbart klickar på Spara, sparas inte uppgiften! Upprepa vid behov ovanstående om det är olika belopp för olika tidpunkter. 7. För att ta bort en post, dubbelklicka på raden i listan och klicka på Ta bort. 8. För att ta bort en felaktigt registrerad ersättningsperiod eller kostnad, dubbelklicka på den felaktiga raden i listan och ändra till rätt period eller belopp. 9. Klicka på knappen Lägg till och därefter på Spara-knappen 10. Det totala beloppet som har registrerats på respektive beslut kommer att hamna i det aktuella beslutets flik Ekonomi/Orsak, i fältet Belopp. Beloppet utgör sedan ramen för betalning när fakturorna kommer in. 11. Klicka på knappen Spara när du är klar med dina registreringar N.B: Du kan inte s ha överklappande verkställigheter av samma typ på samma person. Om man gör en ny placering omedelbart efter den första måste man välja att avsluta den första placeringen dagen innan placering nummer två. Man kan bara vara på ett ställe i taget! Däremot kan du lägga in ersättning för överlappande verkställigheter.

18 Avsluta en insats i HVB eller Öppenvård Särskilt avtal 1. När du vill avsluta en insats som registrerats i Institutionsregistret såsom Öppenvård särskilt avtal och HVB börjar du med att gå in i bilden Insats Detaljer och kontrollera att genomförandeperioder och ersättningar stämmer. Dubbelklicka på raden Verkställighet och du kommer till bilden Insats Detaljer Justera Genomförandeperioden som här var satt till tv (tills vidare) genom att dubbelklicka på den insatsrad du ska justera. Sätt ett t o m-datum och Klicka på knappen Lägg till. Kontrollera även under fliken Ersättning I och justera eventuellt t o m-datum eller kostnad. Klicka på knappen Lägg till och därefter på Spara-knappen. 3. För att nu avsluta insatsen dubbelklickar du nu på Insatsraden (den med de blå gubbarna) och du kommer till Insatsbilden. 4. Om fälten under fliken Ej Verkställt är skrivbara ska du välja alternativet Verkställt i annat system, sätta datum för när insatsen påbörjades och under Ange hur skriva Verkställt. Spara! Du kan under denna flik även välja alternativet Kommer ej att verkställas

19 19 för beslut som inte verkställts. Alternativet Ännu ej verkställt används inte av IFO. 5. Om fliken Ej Verkställt i Insatsbilden är nedtonad behöver du inte fylla i några uppgifter här utan gå direkt till fliken Avslutsuppgifter. Fyll i uppgifterna från drop-down listan: Avslutsdatum Vart tog barnen vägen om rutan inte är nedtonad Orsak 6. När du klickar på Spara-knappen visas en dialogruta för kontroll av att de ersättningar du lagt in stämmer. Om uppgifterna stämmer klickar du på OK-knappen och insatsen avslutas. 7. Om du behöver korrigera ersättningarna innan du avslutar insatsen klickar du på knappen Avbryt och stänger därefter fliken Avslutsuppgifter utan att spara. Gå tillbaka till bilden

20 Insats detaljer och justera tid/ersättning där (se punkt 1 i detta avsnitt) och gå sedan åter tillbaka till fliken Avslutsuppgifter och avsluta insatsen. 20 Registrera en insats i Öppenvård Generellt avtal Samtliga öppenvårdsutförare Generellt avtal kommer så småningom också att använda Treserva och det du gör när du verkställer en insats är att skicka en beställning till utföraren som med automatik hamnar på den valde utförarens skrivbord i Treserva. När det gäller öppenvård generellt avtal lägger vi inte in kostnad eftersom utförarna får betalt på annat sätt än genom att skicka faktura för varje enskild insats. Från beslutsfönstret klickar du på fliken Insatser och därefter knappen Ny insats Fönstret Ny Insats öppnas: 1. Välj Insatstyp från drop-down listan. Alternativen styrs av den Ärendetyp och Beslutstyp som du kom ifrån. 2. Välj Redovisas som från drop-down listan om det inte redan är förvalt. 3. Ange Planerat avslutsdatum, klicka på pilen till höger om fältet för att komma åt kalendern eller skriv in datumet i formatet ÅÅMMDD utan mellanslag. 4. Ange ev. Bevakning, se särskilt avsnitt om Bevakning. Om brukaren är under 21 år så läggs en bevakning ut automatisk med det datum person fyller 21. Detta sker när insatsen sparas Om insatsen pågår då, skall den ändras till en som avser 21 år och uppåt. Hänger ihop med den officiella statistiken. 5. När samtliga obligatoriska fält har fyllts i klicka på Spara och stäng fönstret.

21 6. Du kommer tillbaka till Beslutsfönstret Klicka på knappen Uppdrag till höger i bilden 21 Fönstret Uppdrag öppnas nu Fyll i uppgifterna: Uppdragsnamn: Här ska du själv döpa uppdraget. Utförare: Välj möjliga utförare från drop-down listen Utförarenhet: Välj utförarenhet från drop-down listen De två nedersta fälten Genomförandeform och Resurs använder inte IFO. Period Fr om: Sätt det datum då insatsen faktiskt påbörjades. När utförarna så småningom kommer in i Treserva hamnar det datum som utföraren tar emot och startar uppdraget automatiskt här. Period Tom: Sätt absolut inte något datum här!! När insatsen avslutas ska du i stället fylla i Avslutsuppgifterna i Insatsfönstret (se avsnittet Avsluta Öppenvårdsinsats generellt avtal). Det datum du då avslutar insatsen kommer med automatik att hamna i detta fält och uppdraget försvinner från utförarens del av Treserva. Fyll ej i något datum här!

22 22 7. Klicka på knappen Spara uppdrag, Uppdraget får då status Nytt. Om du klickar på knappen Uppdragsdokument kommer det att skapas en beställning som automatiskt kommer att bifogas ditt uppdrag till utföraren när utförarna så småningom kommer att ha tillgång till Treserva men Idag använder vi våra vanliga Word-mallar Beställning i stället för uppdragsdokument. Du når Word-mallarna från exempelvis insatsfönstret. 8. Nu återstår endast ett viktigt moment för att uppdraget eller insatsen ska fördelas till utföraren. Du behöver inte längre hålla reda på om utföraren är inne i Treserva eller inte NYHET utan tryck alltid på knappen Till Genomförande och uppdraget får status Fördelat. Om du vet att utföraren är inne i Treserva och tar emot uppdraget bör du även skicka ett meddelande till utföraren om att du skickat uppdraget. Nu är det klart och du kan gå ur bilden. 9. Om du råkar trycka på knappen Till Fördelning i stället får du ett felmeddelande enligt nedan och någon fördelning av uppdraget sker inte.: Den gamla bilden där det fanns en ruta att bocka i för att verkställa beslutet är borttagen.

23 10. För att Treserva ska fatta att beslutet nu är verkställt enligt konstens alla regler måste du för att slippa få meddelande från Jobb en gång i veckan om att beslutet inte är verkställt även gå in i Insatsbilden och där fylla i uppgifter om verkställigheten under fliken Ej Verkställt. 23 Extramoment vid registrering av beslut om stöd- eller ungdomsboende När du ska verkställa ett beslut om öppenvård generellt avtal i form av stödboende på exempelvis Talldalens eller Kristinebergsgatans ungdomsboende, Villa Nova eller Augustbergsgården är det ett extra moment utöver vad som gäller när du ska verkställa övrig öppenvård generellt avtal. När du gjort alla moment enligt tidigare avsnitt, ska du även lägga upp personen på Väntelista till boendet. Utföraren kommer sedan att gå in i väntelistan och fördela personerna till ledig lägenhet eller rum. 1. Gå tillbaka till Beslutsbilden. 2. Tryck på knappen Boende till höger i bilden

24 24 3. Bilden Boende Genomförande öppnas nu Under rubriken Lägg till på väntelista fyller du i uppgifterna: Kommer från Välj från drop-down listan Reg datum Dagens datum Önskat inflyttningsdatum Välj datum Insatstyp: Välj från drop-down listan Genomförandeform: Välj från drop-down listan Prio behöver du inte fylla i Spara! Nu ska du registrera till vilket boende du vill sätta upp personen på väntelista till. Klicka på knappen Sök

25 25 4. Ett organisationsträd öppnas nu: Klicka på plustecknet före Kommunen och trädet expanderar. Klicka nu på plustecknet framför FH Utförare och därefter på plustecknet framför Boendeenheter och sedan på plustecknet framför det boende du vill använda. I det här exemplet väljer vi Leanlink Råd och Stöd ungdomsboende. Bocka i rutan för KRISTINEBERGSGATANS ungd.boende och Klicka till sist på OK-knappen. 5. Du kommer tillbaka till bilden Boende Genomförande. Klicka på knappen Spara! Nu ser du att ditt valda boende finns i rutan Söker till följande organisatoriska enheter. Du har nu verkställt ett beslut om stödboende enligt konstens alla regler. Anm. Vi delar boenderegister med övriga verksamheter som har Treserva, FH funktionshinder och ÄO äldreomsorg och alla boenden, även IFO: s har av konfigurationstekniska skäl hamnat under FH Utförare. Det är inte logiskt och blir svårt att hitta för IFO men vi får tyvärr stå ut med det ett tag till!

26 Avsluta en öppenvårdsinsats Generellt avtal Från ärendefönstret letar du fram det beslut och den insats du vill avsluta. I exemplet nedan vill jag avsluta den blåmarkerade Öppenvårdsinsatsen Dubbelklicka på insatsen du vill avsluta (insatsen är raden med ikonen blå gubbarna ) och Insatsfönstret öppnas. 2. Gå till fliken Ej Verkställt i insatsfönstret. Om fälten är nedtonade behöver du inte göra något under denna flik utan går vidare till fliken Avslutsuppgifter, se punkt 4 nedan. 3. Om fälten under fliken Ej Verkställt är skrivbara ska du välja alternativet Verkställt i annat system, sätta datum för när insatsen påbörjades och under Ange hur skriva Verkställt. Spara! Du kan under denna flik även välja alternativet Kommer ej att verkställas för beslut som inte verkställts. Alternativet Ännu ej verkställt används inte av IFO.

27 4. Klicka nu på fliken Avslutsuppgifter. Sätt Avslutsdatum och välj alternativ från dropdown listan vid Vart tog barnet vägen (om rutan inte är nedtonad) och vid Orsak Spara. Ett meddelande visas om att insatsen nu försvinner från utföraren. Klicka på OKknappen. Nu är insatsen av slutad. Bevakningar Du kan registrera bevakningar på flera olika ställen i systemet; i ärendet, i beslut, i insats, i en aktualisering och i en journal. Du kan lägga in en Egen bevakning för vad som helst för att påminna dig om vad du ska göra en viss dag i ett visst ärende. Vid fältet Bevakning, klickar du på Klicka här för att registreringsbilden ska öppnas. Skapa en bevakning 1. Välj Bevakningstyp från drop-down listan. Bevakningstypen styr vilket bevakningsdatum som visas i fältet Bevakningsdatum.

28 2. I fältet Bevakningsdatum föreslås ett datum, vilket datum beror på vald bevakningstyp. Om datumfältet är gråmarkerat kan de inte ändras, i annat fall kan du ändra datumet. Om du väljer alternativet Egen bevakning får du själv sätta datum för när bevakningen ska skickas iväg till ditt skrivbord. 3. Skriv en notering om vad bevakningen gäller, den visas sedan i bevakningsfunktionen på skrivbordet. 4. Klicka på Spara. 28 Se/Ändra eller ta bort en bevakning 1. För att se, ändra eller ta bort en sparad bevakning, dubbelklicka på den på listan i Skrivbordet eller markera och klicka Välj. Gör eventuella korrigeringar och klicka på Spara eller klicka på Ta bort för att ta bort bevakningen. 2. Markera Klar när åtgärder med anledning av bevakningen är gjorda och klicka sedan på Spara. Bevakningen försvinner nu från ditt skrivbord. 3. Klicka på Till Bild om du vill gå till det fönster där bevakningen skapades (gäller när du klickat på en bevakning från Skrivbordet). 4. Klicka på Stäng för att lämna bevakningsfönstret.

29 29 Att koppla beslut eller inte det är frågan Det är bara insatser i form av sammanhängande placeringar i familjehem eller HVB som ska kopplas ihop och det gäller både beslut enligt Sol, LVU och LVM. För att statistik till SCB ska bli korrekt ska exempelvis alla placeringar som görs i en LVU-process kopplas ihop från det omedelbara omhändertagandet tills det att LVU upphör. Detsamma gäller LVM-processerna och SoL-processen Avsluta kopplade insatser När du har kopplat ihop flera beslut och insatser i en LVU-, LVM- eller SoL-process behöver du bara avsluta den sista insatsen när LVU, LVM eller Sol-placeringen upphör genom att fylla i Avslutsuppgifter och i BBIC-ärenden även Avslutsformulär. Om du har ett antal fristående beslut så måste du göra det för varje enskilt placeringsbeslut. Koppla beslut om placering enligt SoL 1. Registrera beslut för akut placering eller stadigvarande placering i; familjehem eller HVB-hem. 2. Registrera insats, insatstypen Placering SoL 0-20 eller Placering SoL Ange Redovisas som, Person 0-20 eller Över 21år - missbruksproblem/övriga sociala problem 4. Ange. Planerat avslutsdatum. 5. Registrera Ny verkställighet Välj Utförare Välj genomförandeform Välj Resurs 6. I fönstrets nedre del i fliken Verkställighet i fältet beslut, välj fram beslutet och ange Genomförandeperiod och under fliken Ersättning I kostnaden för placeringen.

30 30 Akut SoL-placering (i avvaktan utskottsbeslut) övergår till stadigvarande SoL 1. Registrera nytt beslut för placering i Familjehem eller HVB-hem. 2. Du får en fråga om du vill koppla beslutet till pågående insats. Svara Ja på frågan 3. I fönstret som öppnas markerar du insatsen du vill koppla beslutet till och klickar på knappen Välj. 4. Båda de kopplade besluten visas nu i insatsfönstrets flik Beslut. Korrigera ev. Planerat avslutsdatum.

31 31 5. Klicka nu på fliken Genomförande i Insatsfönstret. A. Om placeringen skall fortsätta i samma familjehem eller HVB-hem Dubbelklicka på den befintliga verkställigheten i Insatsfönstret och fönstret Insats Detaljer öppnas. I fönstrets nedre del, i fältet Beslut välj fram det tidigare akuta beslutet och kontrollera att den placeringens genomförandeperiod har korrekta datum. I exemplet ovan har vi satt tills vidaredatum. Justera och lägg in ett avslutsdatum. Gå in under fliken Ersättning I och justera eventuellt kostnad och tidsperiod för det tidigare beslutet. Spara I fältet Beslut, välj nu fram det nya beslutet. Ange ny verkställighetsperiod. Kom ihåg att verkställigheterna inte får vara överlappande utan den nya verkställighe-

32 32 ten kan starta först dagen efter den tidigare verkställigheten avslutades. Gör på motsvarande sätt under fliken Ersättning I och kontrollera att de angivna ekonomiska posterna överensstämmer med det akuta beslutets genomförandeperiod. Det går bra att ha överlappande kostnader för de olika besluten. Spara! Du har nu verkställt beslutet enligt konstens alla regler. B. Om placeringen ändras till annat familjehem eller HVB Från Insatsfönstret dubbelklicka på den befintliga verkställigheten. Fönstret Insats Detaljer öppnas. I fönstrets nedre del, i fältet Beslut, välj fram det tidigare beslutet och kontrollera under fliken Verkställighet att placeringens genomförandeperiod har korrekt datumperiod. Kontrollera även under fliken Ersättning I att de angivna ekonomiska posterna överensstämmer med den period som betalningarna skall avse (denna period kan skilja sig från genomförandeperioden med anledning av uppsägningskostnader m m). Spara uppgifterna i Verkställigheten och stäng fönstret. Du kommer tillbaka till Insatsfönstret.

33 6. Klicka på fliken Genomförande i Insatsfönstret och klicka på Ny verkställighet. 7. Fönstret Insats Detalj visas nu där du ska registrera den Nya verkställigheten Välj Utförare Välj genomförandeform Välj Resurs Ange Redovisas som Ange ev. planerat avslutsdatum 8. I fältet Beslut, välj fram det nya beslutet. Ange ny verkställighetsperiod. Om man inte anger t.o.m. datum så sätts t.o.m. datum som t.v. (tillsvidare) Registrera ny ersättning kopplad till det nya beslutet under Fliken Ersättning I. Spara! Du har nu verkställt beslutet enligt konstens alla regler. Så här ska det se i Beslutsöversikten om du gjort rätt. De två verkställigheterna är ihopkopplade och båda verkställigheterna syns under båda besluten. Nya beslut under pågående placering SoL Om det tas nya biståndsbeslut (förlängningar), med fortsatt placering på samma ställe under pågående placering gör på samma sätt som beskrivits ovan under punkt A. Om placeringen skall fortsätta i samma familjehem eller HVB-hem Observera: om det tas ett nytt beslut med anledning av att personen har fyllt 18 år, då skall det anges med en bock i rutan Fyllt 18 år på det nya beslutet.

34 34 Om det sker omplaceringar (byte av ställe där personen är placerad) gör på samma sätt som beskrivs ovan under punkt B. Om placeringen ändras till annat familjehem eller HVB. SoL placering övergår till LVU eller LVM Om en SoL placering övergår till tvångsomhändertagande gör enligt nedanstående beskrivning för resp. lag. Börja med att Avsluta den pågående SoL-placeringen, se avsnittet Placering upphör. Schematisk bild över Sol-processen 1: a beslutet Registrera beslut Registrera ny insats (placering SoL 0-20/Sol 21-) Registrera ny Verkställighet 2: a beslutet (placering på samma ställe) Registrera beslut Koppla till befintlig insats Gå in i befintlig verkställighet och ange ny verkställighetsperiod kopplat till det nya beslutet. 2: a beslutet (placering annat ställe) Registrera beslut - Koppla till befintlig insats Registrera ny verkställighet Koppla beslut om placering enligt LVU När det gäller omhändertagande enligt LVU så registreras alltid två beslut, ett som avser Omedelbart omhändertagande eller Bifallet (domen) i kombination med ett 11 beslut. Båda besluten kopplas till en och samma insats. Genomförandeperioden och ersättningen kopplas alltid till 11 beslutet (placeringsbeslutet). Omedlbart omhändertagande eller Dom om vård LVU 1. Registrera beslut om omedelbart omhändertagande eller dom om vård enl. LVU (miljö, beteende eller miljö/beteende). När du sparar beslutet får du frågan om du vill koppla till insats: 2. Svara Ja på frågan. Fliken Insats öppnas. Klicka på knappen Ny insats 3. Registrera insats, insatstypen Placering LVU Ange ett realistiskt datum för planerat avslut. Spara och stäng Insatsfönstret.

35 35 4. Registrera beslut om placeringen, beslut enligt LVU 11 (det finns olika 11 LVU beslut att välja mellan) 5. När du sparar får du frågan om du vill koppla till pågående insats. Svara Ja på frågan och du får upp en ruta där du kan koppla beslutet till den pågående insatsen: Markera insatsen du vill koppla till och tryck på knappen Välj. 6. Du hamnar nu i Insatsfönstret. Klicka på fliken Genomförande, klicka på Ny verkställighet. 7. Registrera Ny verkställighet Välj Utförare Välj Genomförandeform Välj Resurs 8. I fönstrets nedre del i fliken Verkställighet i fältet beslut, välj fram 11 beslutet och ange Genomförandeperiod. Det är bara 11 beslut som ska kopplas till Genomfö-

36 36 randeperiod och Ersättning I! 9. Om det gäller en HVB-placering, registrera även kostnad för placeringen under fliken Ersättning I. Spara. Omplaceringar under tiden LVU pågår Om det blir aktuellt med omplaceringar under tiden LVU pågår; 1. Registrera ett nytt LVU 11 beslut om den nya placeringen, (det finns olika att välja mellan). 2. När du sparar beslutet får du en fråga om du vill koppla beslutet till pågående insatser. Svara Ja på frågan. 3. Du får upp en ruta där du kan koppla beslutet till en pågående insats, markera insatsen Placering LVU och klicka Välj. Du hamnar i insatsen. 4. Nu ska du först kontrollera den befintliga verkställigheten. Under fliken Genomförande dubbelklickar du på den befintliga verkställigheten. Du hamnar i fönstret Insats Detaljer.

37 5. I fönstrets nedre del, i fältet Beslut välj fram det pågående 11 beslutet och kontrollera att Genomförandeperioden har korrekt datumperiod. Kom ihåg att du inte kan ha överlappande verkställigheter utan det nya beslutets Genomförandeperiod måste börja dagen efter det att du avslutat den befintliga verkställigheten Om det gäller en HVB-placering kontrollera även under fliken Ersättning I att de angivna ekonomiska posterna överensstämmer med den period som betalningarna skall avse (denna period kan skilja sig från genomförandeperioden med anledning av uppsägningskostnader m.m.). 7. Spara uppgifterna i den befintliga verkställigheten och gå tillbaka till Insatsfönstret. 8. Klicka på fliken Genomförande. 9. Klicka på Ny verkställighet och registrera uppgifter om den nya placeringen. Välj fram rätt 11 beslut att koppla verkställigheten till. 10. Om du har kopplat dina beslut och verkställigheter korrekt så visas samtliga verkställigheter under alla beslut i beslutsöversikten.

38 38 Omedlbart omhändertagande LVU övergår till Dom om vård Om det omedelbara omhändertagandet övergår till dom om vård enl. LVU, gör enl. följande: 1. Registrera först beslut om Bifall LVU (miljö, beteende eller miljö/beteende). När du sparar beslutet får du frågan om du vill koppla beslutet till pågående insats. Svara Ja på frågan. Nu får du upp en ruta där du kan koppla beslutet till en pågående insats, markera insatsen Placering LVU och klicka Välj. Du hamnar i insatsfönstret. 2. Ändra ev. planerat avslutsdatum i insatsen. 3. Klicka på fliken Genomförande. Om det senaste 11 beslutet fortfarande gäller 1. Om det senaste 11 beslutet är aktuellt (samma 11-typ och samma placering) som tidigare, gå in i den senaste verkställigheten. I fönstrets nedre del, klicka på raden med genomförandeperiod och korrigera ev. uppgifterna. Korrigera ev. uppgifter om Ersättning I eller Ersättningsunderlag/Arvodering. Nu är beslutet verkställt och klart. Om det senaste 11 beslutet inte längre är aktuellt 2. Om det pågående 11 beslutet inte är aktuellt (exempelvis hade du senast ett beslut om Jourhem 11 men ska nu fatta beslut om Famhem 11 eller placering på annat ställe), gå in i den senaste Verkställigheten och korrigera genomförandeperioden och ersättningarna som gäller för det tidigare 11 beslutet. 1. Stäng därefter insatsen. 2. Registrera ett Nytt 11 beslut. När du sparar får du frågan om du vill koppla till pågående insats. Svara Ja på frågan och du får upp en ruta där du kan koppla beslutet till den pågående insatsen. Markera insatsen du vill koppla till och tryck på knappen Välj.

39 Du hamnar nu i Insatsfönstret. Klicka på fliken Genomförande, klicka på Ny verkställighet. 39 Registrera Ny verkställighet Välj Utförare Välj Genomförandeform Välj Resurs I fönstrets nedre del i fliken Verkställighet i fältet beslut, välj fram det nya 11 beslutet och ange Genomförandeperiod. Det är bara 11 beslut som ska kopplas till Genomförandeperiod och Ersättning I! Om det gäller en HVB-placering, registrera även kostnad för placeringen under fliken Ersättning I. Spara. Schematisk bild över LVU-processen Omedelbart omhändertagande/dom om vård Registrera beslut om omedelbart omh./dom om vård Registrera ny insats (placering LVU 0-20-) Registrera beslut enligt LVU 11 Koppla till pågående insats Registrera ny verkställighet kopplad till 11 beslutet Omplaceringar under LVU-tiden Registrera nytt 11beslut Koppla till pågående insats Registrera ny verkställighet kopplad till det nya 11 beslutet. Omedelbart omhändertagande övergår till Dom om vård Registrera beslut om bifall- Koppla till pågående insats Om 11 beslutet fortfarande är aktuellt Justera ev. genomförandeperiod och ersättning i y verkställighetsbilden Om 11 beslutet inte är aktuellt Registrera nytt 11 beslut Koppla till pågående insats registrera ny verkställighet kopplad till det nya 11 beslutet

40 40 LVU-placeringen upphör Generellt gäller att vid avslut av en insats så finns vissa kontroller. Om du försöker avsluta en insats och det finns genomförandeperioder så uppmanas du att kontrollera dessa, du får detta meddelande: När du försöker avsluta igen så kommer detta meddelande om det finns en genomförandeperiod som har ett senaste avslutsdatum än ditt avslutsdatum: När en placering enligt LVU upphör, gör enligt nedan: 1. Gå in i insatsen genom att dubbelklicka på Placering LVU 0-20 (raden med de två blå gubbarna). 2. I insatsbilden ser du alla kopplade beslut till insatsen

41 41 3. Klicka på fliken Genomförande och Insatsbilden öppnas. 4. Dubbelklicka på en rad för verkställighet i taget och gå in och kontrollera att genomförandeperioder och ersättningar är korrekta. Gör ev. justeringar och Spara. 5. Gå tillbaka till Insatsfönstret. 6. Gå till fliken Avslutsuppgifter, ange Avslutsdatum (det datum när LVU-vården upphör), ange Vart barnet tog vägen (om personen är 0 t.o.m.20 år), ange orsak till varför insatsen avslutas. När du fyllt i Avslutsuppgifterna och sparat kommer även ev. kopplad BBICprocess att avslutas. Koppla beslut om placering enligt LVM När det gäller omhändertagande enligt LVM så registreras alltid 2 beslut, ett som avser Omedelbart omhändertagande eller Bifallet (domen) i kombination med ett placeringsbeslut (LVMhem). Båda besluten kopplas till en och samma insats. Genomförandeperioden och ersättningen (LVM-hem/ 27 HVB) kopplas alltid till placeringsbesluten. Omedlbart omhändertagande eller Dom om vård LVM 1. Registrera beslut om omedelbart omhändertagande eller dom om vård enl. LVM. När du sparar beslutet får du frågan om du vill koppla beslutet till insats. Svara Ja på frågan, fliken Insatser aktiveras. Tryck på knappen Ny insats

42 42 2. Insatsbilden öppnas. Insatstypen Placering LVM är förvalt. Ange ett realistiskt datum för Planerat avslut. Spara! Beslutet som är kopplat till insatsen visas nu i insatsbilden. 3. Stäng insatsbilden. 4. Registrera beslut om placeringen, beslut om placering i LVM-hem 25 LVM

43 43 5. När du sparar beslutet får du frågan om du vill koppla beslutet till pågående insatser. Svara Ja på frågan. 6. Markera insatsen du vill koppla till och tryck på knappen Välj. 7. I insatsfönstret ser du nu att även beslutet LVM-hem 25 LVM är kopplat till insatsen. Tryck på Spara-knappen. Ligg kvar i insatsfönstret.

44 44 8. Välj fliken Genomförande och klicka på knappen Ny verkställighet. 9. Registrera Ny verkställighet Välj Utförare (LVM-hem hittar du under IFO Instit/öppenv gemensamma) Välj genomförandeform Välj Resurs 10. I fönstrets nedre del i fliken Verkställighet i fältet Beslut, välj fram placeringsbeslutet LVM-hem 25 LVM och ange Genomförandeperiod. 11. Registrera Ersättning till inrättningen. Även här kopplar du Ersättningen till placeringsbeslutet LVM-hem 25 LVM. Omplaceringar och 27 beslut under tiden LVM pågår Om det blir aktuellt med omplaceringar eller beslut om 27 tas under tiden LVM pågår; 1. Registrera beslut om den nya placeringen, LVM-hem eller 27 beslut.

45 45 2. När du sparar beslutet får du frågan om du vill koppla beslutet till pågående insatser. Svara Ja på frågan. 3. Markera insatsen du vill koppla till och tryck på knappen Välj. 4. I insatsfönstret syns nu samtliga kopplade beslut till insatsen. Tryck på Spara-knappen! 5. Nu ska du kontrollera att den pågående verkställigheten har rätt genomförandedatum och ersättning innan du verkställer ditt nya beslut. Välj fliken Genomförande och dubbelklicka på den befintliga verkställigheten eller markera den och tryck på knappen Välj. a. Fönstret Insats detalj öppnas. I fönstrets nedre del, i fältet Beslut välj fram det pågående placerings beslutet och kontrollera att genomförandeperioden har korrekt da-

46 tumperiod. Observera! Om det är en 27 placering som ska registreras så skall placeringen på LVM-hemmet ha ett t.o.m. datum som är dagen innan 27 placeringen, detta för att undvika dubbelräkning av dygnen. b.i fliken ersättning, kontrollera att de angivna ekonomiska posterna överensstämmer med den period som betalningarna skall avse (denna period kan skilja sig från genomförandeperioden med anledning av uppsägningskostnader, att kostnaderna på LVMhem pågår parallellt med kostnaderna på 27 placeringen m m). c. Spara uppgifterna i Verkställigheten och kom tillbaka till Insatsfönstret. 6. Klicka åter på fliken Genomförande. 7. Klicka på Ny verkställighet och registrera uppgifter om den nya placeringen Välj Utförare Välj genomförandeform Välj Resurs 12. I fönstrets nedre del i fliken Verkställighet i fältet Beslut, välj det nya beslutet i listan (omplaceringsbeslutet eller 27 beslutet) och ange Genomförandeperiod Registrera Ersättning till inrättningen. Även här kopplar du Ersättningen till det nya placeringsbeslutet.

47 47 Omedlbart omhändertagande LVM övergår till Dom om LVM Om det omedelbara omhändertagandet övergår till dom om vård enl. LVM, gör enl. följande: 1. Registrera beslut om Bifall LVM. 2. När du sparar beslutet får du frågan om du vill koppla beslutet till pågående insatser. Svara Ja på frågan. 3. Markera insatsen du vill koppla till och tryck på knappen Välj. 4. I insatsfönstret syns nu samtliga kopplade beslut. 5. Välj fliken Genomförande. Dubbelklicka på raden för placering i LVM-hem.

48 6. I fönstret Insats Detaljer som nu öppnas kan du om det behövs korrigera Genomförandeperiod och uppgifter under fliken Ersättning I kopplat till beslutet LVM-hem 25 LVM. Spara uppgifterna. 48 Så här ska det se ut under fliken Beslut när alla beslut är kopplade till en och samma insats. Schematisk bild över LVM-processen Omedelbart omhändertagande eller dom om vård Registrera beslut om omedelbart omhändertagande eller dom om vård Registrera ny insats (placering LVM-) Registrera beslut om placering i LVM-hem Koppla till pågående insats Placering LVM registrera ny verkställighet. Omplaceringar och 27 beslut under tiden LVM pågår Registrera beslut om omplacering eller 27 Koppla till pågående insats Placering LVM Registrera ny verkställighet kopplat till beslutet.. Omedelbart omhändertagande övergår till dom om vård enl. LVM Registrera beslut om bifall LVM - Koppla till pågående insats - justera ev. kostnad och genomförandeperiod i den pågående verkställigheten.

49 49 LVM-Placeringen upphör Generellt gäller att vid avslut av en insats så finns vissa kontroller. Om du försöker avsluta en insats och det finns genomförandeperioder så uppmanas du att kontrollera dessa, du får detta meddelande: När du försöker avsluta igen så kommer detta meddelande om det finns en genomförandeperiod som har ett senaste avslutsdatum än ditt avslutsdatum: När en placering enligt LVM upphör, gör enligt nedan: 7. Öppna Insatsfönstret genom att dubbelklicka på insatsen Placering LVM (Blåmarkerad rad med blå gubbar framför). 8. Klicka på fliken Genomförande. 9. Dubbelklicka på raden för Verkställighet (här kan det finnas flera rader, gå in i var och en).

50 10. Om det finns ersättning till någon institution, kontrollera att perioden under fliken Ersättning I har korrekt t.o.m. datum (denna kan självklart vara längre än själva genomförandeperioden med anledning av uppsägningskostnader m.m.). 11. Kontrollera att Genomförandeperioden har rätt t.o.m. datum. 12. Spara eventuella rättningar och gå tillbaka till Insatsfönstret. 13. Klicka på fliken Avslutsuppgifter, ange Avslutsdatum (det datum när klienten/brukaren lämnar LVM-hemmet), ange orsak till varför insatsen avslutas. Att koppla ihop beslut med pågående placering i efterhand Om du missade att koppla ihop ett beslut i en LVU-, LVM- eller SoL-process med pågående placering kan du göra det i efterhand. För att kunna göra det måste du börja med att ta bort verkställighet och insats om du har lagt in det på ditt beslut. I exemplet nedan har man fattat ett beslut om HVB 27 LVM och missat att koppla beslutet till pågående Placering LVM utan fattat ytterligare ett insatsbeslut Placering LVM som man verkställt för sig. 1. Ta bort verkställighet Dubbelklicka på verkställighetsraden för beslutet och du kommer till bilden insats detaljer 50 Klicka på Krysset för att ta bort verkställigheten och svara ja på frågan om du vill ta bort insatsen. Stäng fönstret.

51 51 2.Ta bort insats Dubbelklicka nu på Insatsraden för att komma till Insatsbilden och ta bort insatstypen Placering LVM. Klicka på Krysset för att ta bort insatsen. Om detta hade varit en insats som var kopplad till en BBIC-process måste du först ta bort kopplingen till BBIC-processen genom att välja ingen BBIC-process i rutan för Process och spara om insatsen. Därefter kan du ta bort insatsen genom att klicka på Krysset. 3.Koppla beslutet till pågående insats Nu har du ett fristående beslut som du kan koppla till den pågående Placering LVM. Öppna beslutet och välj Arkiv/Koppla till pågående insats. Ditt beslut kopplas nu till pågående Placering LVM. Fortsätt att verkställa beslutet på vanligt sätt.

52 52 Att registrera en insats om boende i Andrahandslägenhet eller Akutboende 1. Från beslutsfönstret klickar du på fliken Insatser och därefter knappen Ny insats 2. Fönstret Ny Insats öppnas: 3. Insatstyp: Välj lämpligt alternativ, över eller under 21 år 4. Redovisas som: Välj lämpligt alternativ missbruk eller övriga social problem. Viktigt att välja rätt alternativ för SCB-statistik som tas ut härifrån. 5. Klicka på knappen Boende. 6. Fönstret Boende - Genomförande öppnas. Klicka på knappen Sök objekt.

53 53 7. Fönstret Sök objekt visas nu 8. Sök objekt som blir lediga: Fyll i ett datum Fr.o.m. när inflyttning kan ske Under Objekt kan du snäva in din sökning genom att välja Genomförandeform, Objekttyp, Kök, Antal rum och Bad. 9. Genomförandeform: Akutboende eller Andrahandskontrakt När du gjort dina val klickar du på knappen Sök. 10. En lista över tillgängliga objekt enligt dina sökkriterier visas nu. Markera ett lämpligt objekt genom att klicka i den grå rutan till vänster om objektet så att den svarta lilla pilen pekar på objektet

54 11. Klicka på knappen Erbjudande till höger i bilden ovanför listan och nästa fönster öppnas Det akutboende du valt ligger förvalt men nu måste du komplettera med att sätta dagens datum vid Svar senast och Svar datum samt klicka i radioknappen för Ja tack. 13. Spara genom att klicka på Spara-knappen. 14. Klicka på fliken Korttidsboende om det gäller Akutboende och fliken Kontrakt om det gäller Andrahandskontrakt. 15. Sätt Inflyttningsdatum och välj Genomförandeform. 16. Klicka på Spara-knappen.

55 17. Du kan koppla insatsen till beslutet om boende genom att markera insatsen i fältet nederst i bilden och därefter klicka på knappen Välj Klicka åter på Spara-knappen. Klart! 19. Vid utflyttning fylls uppgifterna om Utflyttning i och lägenheten blir disponibel för någon annan att flytta in i.

56 56 Avsluta ärendet För att ett ärende ska kunna avslutas måste alla beslut som ska verkställas vara verkställda och alla insatser vara avslutade, alla eventuella utbetalningar vara bokförda, alla dokument klarmarkerade och till sist när allt är klart ska även journalen avslutas. Till din hjälp för att se om du har gjort allting som krävs kan du se en sammanställning av de åtgärder som måste vidtas innan ärendet kan avslutas. För att se sammanställningen går du till Ärendebilden och klickar på knappen Avsluta I bilden som nu öppnas klickar du på knappen Sammanställ

57 Sammanställningen har två avdelningar. Till vänster listas det som måste åtgärdas innan ärendet kan avslutas och därefter det som bör åtgärdas innan ärendet kan avslutas. Det är bara det som måste göras som du behöver göra för att kunna avsluta ärendet. I listan nedan under vad som måste åtgärdas finns en insats som måste verkställas, en pågående insats som måste avslutas, En utredningsprocess som måste avslutas och slutligen ska journalen avslutas. Om du klickar på och markerar någon av posterna och därefter trycker på knappen Välj kommer du direkt till den bild där du ska åtgärda den markerade posten. 57 Börja med att åtgärda det som måste göras men vänta med att avsluta journalen. När du är klar går du in och tar ut kontrollistan ännu en gång för att se om något fortfarande måste åtgärdas. Om det bara är att avsluta journalen som är kvar på Måste-listan så går du till dokumentsammanställningen och avslutar den. Gör nu inga andra förändringar utan gå direkt till ärendebilden och avsluta ärendet. Trots att du avslutat journalen kommer avslutsuppgifterna att med automatik skrivas in i journalen. Om du avslutar journalen innan du är helt klar kommer det att skapas en ny journal där automatiska journalanteckningar hamnar och det vill vi undvika.

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem.

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. Handläggarmanual Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. De tre rutorna är genvägar till vilken slags ärendelista som du vill öppna. 1. Försenade ärenden: De ärenden som har ett

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs Kom igång snabbt med Hogia TA Proffs Välkommen till Hogia TA Proffs I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av programmet och dess rapporter

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Rutin för registrering av tid och insatser Hemtjänst i ordinärt boende

Rutin för registrering av tid och insatser Hemtjänst i ordinärt boende Version 1.13 Rev 2014-03-18 Rutin för registrering av tid och insatser Hemtjänst i ordinärt boende Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Socialchef Diarienummer: Datum: 2010-09-13 Paragraf:

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Trio Present Staff Client for Web Browsers

Trio Present Staff Client for Web Browsers Användarmanual Trio Present Staff Client for Web Browsers PresentOffice 3.3-0 Dokumentation: Bodil Steen Ändringsdatum: 2005-06-02 Trio AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone: +46 (8) 457 30

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Klarna Online. Användarmanual

Klarna Online. Användarmanual Klarna Online Användarmanual Välkommen till Klarna! Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Och att öka din försäljning.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser 6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser Anders Nilsson & Janne Flyghed Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 1 6.1 Inledning Att vräkas från

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang.

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. OBS!! Viktig information innan du börjar att fylla i registreringsformuläret!

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer