MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE"

Transkript

1 MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ARBETE... 9 MOTION NR Ang. Trygga jobb MOTION NR Ang. Trygga jobb MOTION NR Ang. Begränsa visstidsanställningar MOTION NR Ang. Förbättrat stöd till funktionshindrade arbetssökande MOTION NR Ang. Migrerande arbetskraft MOTION NR Ang. Heltid en rättighet, deltid en möjlighet MOTION NR Ang. Angående rätten till heltidsarbete MOTION NR Ang. LAS MOTION NR Ang. Utbilda handledare för praktikanter MOTION NR Ang. Ang. behov av ändring i vissa EU-relaterad lagstiftning och praktik MOTION NR Ang. Fria resor för arbetslösa MOTION NR Ang. Förbättrad A-kassa MOTION NR Ang. Förbättrade inträdesvillkor i A-kassan MOTION NR Ang. Ang. ekonomiska resurser till Arbetsmiljöverket MOTION NR Ang. Rättvis avdragsrätt MOTION NR Ang. En hållbar arbetsdag MOTION NR Ang. Garantilön vid konkurs UTBILDNING/FÖRSKOLA MOTION NR Ang. Barnkonventionen MOTION NR Ang. Nationella prov i grundskolan

3 MOTION NR Ang. Förutsättningar för lärare -framtid för elever MOTION NR Ang. Skolans omklädningsrum MOTION NR Ang. Förbättrad skolmiljö MOTION NR Ang. Utbildningssatsningar MOTION NR Ang. Lärlingsutbildning MOTION NR Ang. Mer idrott och hälsa på schemat MOTION NR Ang. Säkerställande av stöd till elever med dyslexi i alla kommuner MOTION NR Ang. En skolkommission för en likvärdig och sammanhållen skola med höjda kunskapsambitioner MOTION NR Ang. En skola för alla MOTION NR Ang. Ang. Stöd för barn som ser dåligt och har svårt att följa undervisningen MOTION NR Ang. Skapa en skola för alla MOTION NR Ang. Praktisk demokrati i skolan MOTION NR Ang. Slopa det fria skolvalet eftersom det fria skolvalet är en av orsakerna till skolans förfall MOTION NR Ang. Ställningstagande mot förslaget om införande av högskole-stiftelser MOTION NR Ang. Obligatorisk undervisning om psykisk ohälsa SJUKVÅRD MOTION NR Ang. Alla ska ha rätt till en god tandvård MOTION NR Ang. Anställningsgaranti, gällande sommarjobb för ungdomar och för personer som är funktionsnedsatta MOTION NR Ang. Straff eller förståelse? MOTION NR Ang. Höga tandvårdskostnader MOTION NR Ang. Översyn av kontinuerlig blodglucosmätning för barn och unga med insulinpump MOTION NR Ang. Försäljning och marknadsföring av receptfria läkemedel utförs bäst av apoteken MOTION NR Ang. Förbjud religiösa könsstympningar av alla barn

4 MOTION NR Ang. Gör god tandhälsa mer tillgänglig för alla MOTION NR Ang. Akutsjukvården efter äldres behov MOTION NR Ang. Brukarråd/pensionärsråd vid vårdcentralerna MOTION NR Ang. Tandvård och tandhälsa MOTION NR Ang. Framtagande av en folkhälsopolitisk handlingsplan för hur jämlik hälsa ska uppnås MOTION NR Ang. Ang lasarettet i Ystad: stoppa Högeralliansens plan att svälta ut sjukvården i sydöstra Skåne MOTION NR Ang. Angående psykiatrins ansvar MOTION NR Ang. Fri tandvård MOTION NR Ang. För att förbättra för hörselskadade över 60 år MOTION NR Ang. Gör sjukvården jämlik MOTION NR Ang. Återreglera Apoteken EU/INTERNATIONELLT MOTION NR Ang. Skåne ska protestera mot Israels våldspolitik II MOTION NR Ang. Verka för att offentlighetsprincipen blir norm i hela EU-området SOCIAL/SOCIALFÖRSÄKRINGAR MOTION NR Ang. Migrationsverkets långa utredningar kring flyktingmottagning MOTION NR Ang. Alla ska ha rätt till en bostad MOTION NR Ang. Alla är vi lika MOTION NR Ang. Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta MOTION NR Ang. Våldsutsatta barn och kvinnor MOTION NR Ang. Basbelopp kontra pensioner MOTION NR Ang. Kommunal insyn MOTION NR Ang. Fria preventivmedel MOTION NR

5 Ang. Anpassa aktivitetsersättningen så den fungerar i verkligheten MOTION NR Ang. Integration av nyanlända ungdomar MOTION NR Ang. Förbättrad sjukförsäkring MOTION NR Ang. Ang. Rättvist pensionssystem MOTION NR Ang. Stärk pensionssystemet OMSORG/FOLKHÄLSA MOTION NR Ang. Barnomsorg på kvällar, helger och nätter MOTION NR Ang. Barnomsorg på obekväma tider MOTION NR Ang. Barnsomsorgsavgift MOTION NR Ang. Barnsomsorgsavgift MOTION NR Ang. Tillåt gårdsförsäljning av alkohol i Skåne MOTION NR Ang. Familjecentraler MOTION NR Ang. Äldreombudsman MOTION NR Ang. Ang meddelarskydd och kollektivavtal i privat välfärdsverksam-het MOTION NR Ang. Ett rökfritt Sverige MOTION NR Ang. Angående lagstiftningen om överförmyndare m.m MOTION NR Ang. Om barns rättigheter till en meningsfull fritid MOTION NR Ang. Utrota barnfattigdomen MOTION NR Ang. Trygghetsinsatser för äldre med funktionsnedsättning MOTION NR Ang. Anhörighetsinvandring SKATTER/EKONOMI MOTION NR Ang. Arbete skall löna sig? MOTION NR Ang. Rättvisa avdrag MOTION NR Ang. Bolagsskatt

6 MOTION NR Ang. Införandet av punktskatt gällande socker MOTION NR Ang. Kredit- och finansmarknaden MOTION NR Ang. Kronofogdens register MOTION NR Ang. Energieffektivisering av bostäder MOTION NR Ang. Utvidga ROT-avdraget till att omfatta flerfamiljshus MOTION NR Ang. Ang. Vägavgift/tull för utlandsregistrerade lastbilar och bussar MOTION NR Ang. Harmonisera skatten på mineralbrytning i Sverige med interna-tionella nivåer MOTION NR Ang. Inför flygskatt MOTION NR Ang. Socialisera storbankerna MOTION NR Ang. Expropriera det svenska bankväsendet MOTION NR Ang. Reglera värdeöverföringarna från allmännyttan MOTION NR Ang. Modell för att möjliggöra progressiv kommunal- och landstings-skatt BOSTÄDER MOTION NR Ang. Bostadspolitik MOTION NR Ang. Bostäder för alla MOTION NR Ang. Bostadspolitik JÄMSTÄLLDHET MOTION NR Ang. Kraftfullare politik för jämställdhet MILJÖ, JORDBRUK, ENERGI MOTION NR Ang. Ekologisk hållbarhet MOTION NR Ang. Barriär runt Skåne för att skydda mot framtid översvämning MOTION NR Ang. Förbjud fossilgasutvinning i Skåne MOTION NR Ang. Stoppa bygget av ett mellanlager för kärnavfall i Barsebäck MOTION NR Ang. Revidera minerallagen nu!

7 MOTION NR TRAFIK/KOMMUNIKATION MOTION NR Ang. Utreda möjligheten att öka skattefinansieringen av kollektiv-trafiken för minskning av avgifter för resande MOTION NR Ang. En säker tågresa för alla MOTION NR Ang. Busschaufförernas arbetsvillkor MOTION NR Ang. Miljövänligare och mera tidsenlig utformning av regelverket för sättet att hastighetsbegränsa A- traktorer MOTION NR Ang. Reglering av järnvägen MOTION NR Ang. Förstatliga driften av järnvägen MOTION NR Ang. Förstatliga underhållet av järnvägen MOTION NR Ang. Om återupprättande av nattågstrafik på sträckan Malmö Stockholm MOTION NR Ang. Angående resekort för unga MOTION NR Ang. Angående säkerheten och bemanning på tåg MOTION NR Ang. Avgifter inom kollektivtrafiken MOTION NR Ang. Ang. Utöka kollektivtrafikens resegaranti MOTION NR Ang. Om spårbunden anslutning till Sturup/Malmö Airport MOTION NR Ang. Se över och förbättra kollektivtrafiken i Skåne MOTION NR Ang. Återförstatliga bilbesiktningen MOTION NR Ang. Offentlig-privat samverkan är inte lösningen - förnuftiga offentliga infrastrukturinvesteringar är framtiden NÄRINGSLIV, REGIONAL UTVECKLING MOTION NR Ang. Inglasade gång- och cykelbanor MOTION NR Ang. Avskaffa sjuklöneveckorna för mikroföretagen MOTION NR Ang. Förutsättningarna för it och telekommunikation MOTION NR Ang. Ang. Staten ska stå för statens kostnader

8 MOTION NR Ang. Bättre lånevillkor från statliga ALMI Företagspartner till småföretagen! BROTT OCH STRAFF MOTION NR Ang. Inför samtyckesparagraf MOTION NR Ang. Samtycke vid sex är den enda rimliga gränsen mot våldtäkt MOTION NR Ang. Arrestvaktsutbildning MOTION NR Ang. Mer lika inför lagen MOTION NR Ang. Genomför förbättringar för att förhindra det dödliga våldet mot kvinnor MOTION NR Ang. Låt arrangören/arbetsgivaren betala för kamp/våldsporternas personskador KULTUR MOTION NR Ang. Uppdatering av kommunbiblioteken MOTION NR Ang. Folkbildningens uppdrag och roll på 2000-talet MOTION NR Ang. Aktivt arbete för en jämställd kultursektor MOTION NR Ang. Ang. livesändningar av kulturevenemang från Danmark och i Skåne ORGANISATION MOTION NR Ang. Obligatoriskt utvecklings- och uppföljningssamtal i regionens nämnder MOTION NR Ang. Regionala inköp av Profilkläder och Giveaways MOTION NR Ang. Regionala inköp av Profilkläder och Giveaways MOTION NR Ang. Regionala inköp av Profilkläder och Giveaways MOTION NR Ang. Socialdemokraternas ideologi MOTION NR Ang. Skånsk ledamot till riksdagens näringsutskott Ang. Unga Örnar MOTION NR Ang. Politisk vision kring integration och mångfald MOTION NR Ang. Alla Arbetarekommuner representerade på Partidistriktets möten och träffar inför Partikongresserna MOTION NR

9 Ang. Alla arbetarekommuner representerade på partidistriktets mötet och träffar inför partikongresserna MOTION NR Ang. Att vara medlem MOTION NR Ang. Att begränsa det fria skolvalet MOTION NR Ang. Angående att bilda nomineringsgruppen Socialdemokrater i Svenska kyrkan MOTION NR Ang. Ang pensionsutspel inför valrörelsen MOTION NR Ang. Angående varannan herr/dam MOTION NR Ang. Fritt Sök Skåne? Kanske, men inte utan en rejäl utvärdering! MOTION NR Ang. Stimulera engagemang, delaktighet och jämställdhet inom S i Skåne MOTION NR Ang. Utse internationell sekreterare för Skånes partidistrikt ÖVRIGT MOTION NR Ang. Schysta villkor vid offentlig upphandling MOTION NR Ang. Förbättringar i Lag om offentlig upphandling (LOU) MOTION NR Ang. Utvecklingen av ett idrottspolitiskt program för Socialdemo-kraterna Skåne MOTION NR Ang. Förstärkning av stödet till Skånes idrottsföreningar/idrotts-rörelse MOTION NR Ang. Angående att Socialdemokraterna i Skåne ska arbeta för utökad konsumentvägledning MOTION NR Ang. Angående krav på att av det allmänna avsatta medel för väl-färdstjänster skall användas till verksamheten i fråga mm MOTION NR Ang. Angående vinster i välfärden MOTION NR Ang. Förbjud vinster i offentlig verksamhet, skola, vård och omsorg MOTION NR Ang. En gemensam välfärd garanterar likvärdighet MOTION NR Ang. Skriv under det humanitära initiativet och utropa Skåne som kärnvapenfri zon MOTION NR 166 Ang. Utveckla friheten och tryggheten inom vård och omsorg MOTION NR Ang. Förbjud myndigheter att lägga ut myndighetsuppgifter på privata företag MOTION NR Ang. Skydd av gemensamt ägande

10 ARBETE MOTION NR 1 Ang. Trygga jobb Tänk dig att inte kunna planera din tid eftersom du aldrig vet i förväg när du får jobba. Att ha en osäker ekonomi där du inte vet hur mycket pengar som hamnar på ditt konto den 25:e i varje månad. Du kanske får sitta och vänta på ett sms eller telefonsamtal om att få komma in till jobbet. Du vet inte om du har jobb om ett halvår, framtiden är oviss och du går som en gäst på din egen arbetsplats. Detta är vardag för många handelsanställda ofta unga människor som arbetar på tillfälliga kontrakt, som deltids- eller timanställda. I många butiker sätts de otrygga anställningarna i system. En anställd får inte mer än kanske 20 timmars jobb per vecka eller ännu mindre. En del går på så kallade behovskontrakt, där de inte är garanterade några timmar alls, utan får jobb beroende på hur behovet ser ut för arbetsgivaren. Den otrygga arbetssituationen påverkar också livet i övrigt. Den som har en osäker anställning kan inte ta lån för att köpa bostad och riskerar att hamna utanför a-kassan och andra socialförsäkringssystem. Det blir också svårt att planera sin framtid och ekonomi. En fast anställning och tryggheten som följer med en sådan är idag en bristvara för unga. Nuvarande lagstiftning hindrar nämnda grupp från att etablera sig i samhället, på bostadsmarknaden, från att bygga upp en fast tillvaro och etablera en familj, genom att dessa lever under högst osäkra förhållande på arbetsmarknaden. Oron som finns gynnar enbart arbetsgivare som nyttjar rädslan och sliter ut ung arbetskraft på ett inhumant sätt. Många gånger sker detta i bemmaningsföretag. Daglig oro skapar en ohälsa som i förlängningen kostar samhället stora summor. Kapital som kunde gagnat samhället i övrigt. Därför kräver vi: att partidistriktet verkar för att trygga och fasta anställningar blir en självklarhet, att partidistriktet verkar för en skärpning av arbetsrätten så den ändras enligt motionens syfte, att partidistriktet på allvar förbättrar utsikterna för unga och på så sätt motverkar psykisk ohälsa. Handels Socialdemokratiska förening i Helsingborg, Marcus Malmborg Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Tonka Frodlund 10

11 MOTION NR 2 Ang. Trygga jobb Tänk dig att inte kunna planera din tid eftersom du aldrig vet i förväg när du får jobba. Att ha en osäker ekonomi där du inte vet hur mycket pengar som hamnar på ditt konto den 25:e i varje månad. Du kanske får sitta och vänta på ett sms eller telefonsamtal om att få komma in till jobbet. Du vet inte om du har jobb om ett halvår, framtiden är oviss och du går som en gäst på din egen arbetsplats. Detta är vardag för många handelsanställda ofta unga människor som arbetar på tillfälliga kontrakt, som deltids- eller timanställda. I många butiker sätts de otrygga anställningarna i system. En anställd får inte mer än kanske 20 timmars jobb per vecka eller ännu mindre. En del går på så kallade behovskontrakt, där de inte är garanterade några timmar alls, utan får jobb beroende på hur behovet ser ut för arbetsgivaren. Den otrygga arbetssituationen påverkar också livet i övrigt. Den som har en osäker anställning kan inte ta lån för att köpa bostad och riskerar att hamna utanför a-kassan och andra socialförsäkringssystem. Det blir också svårt att planera sin framtid och ekonomi. En fast anställning och tryggheten som följer med en sådan är idag en bristvara för unga. Nuvarande lagstiftning hindrar nämnda grupp från att etablera sig i samhället, på bostadsmarknaden, från att bygga upp en fast tillvaro och etablera en familj, genom att dessa lever under högst osäkra förhållande på arbetsmarknaden. Oron som finns gynnar enbart arbetsgivare som nyttjar rädslan och sliter ut ung arbetskraft på ett inhumant sätt. Många gånger sker detta i bemmaningsföretag. Daglig oro skapar en ohälsa som i förlängningen kostar samhället stora summor. Kapital som kunde gagnat samhället i övrigt. Därför vill jag: att partidistriktet verkar för att trygga och fasta anställningar blir en självklarhet, att partidistriktet verkar för en skärpning av arbetsrätten så den ändras enligt motionens syfte, att partidistriktet på allvar förbättrar utsikterna för unga och på så sätt motverkar psykisk ohälsa, att partidistriktet antar motionen som sin egen och sänder den till riksdagsgruppen. Marcus Malmborg Landskronas arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Anders Karlsson 11

12 MOTION NR 3 Ang. Begränsa visstidsanställningar Enligt lagen om anställningsskydd är en fast tillsvidareanställning huvudregeln på svensk arbetsmarknad. Denna regel har emellertid snarare blivit undantag. Olika former av tidsbegränsade anställningar har skapat en osäker arbetsmarknad som försämrar livskvaliteten avsevärt. Utan en trygg anställning går det inte att planera sitt liv mer än för en kort period framåt. I vissa fall får man anställningar från dag till dag och kan således inte planera sin morgondag. Detta eftersom man helt enkelt inte vet var man kommer att arbeta, eller om man kommer att arbeta överhuvudtaget, inom denna snara framtid. Vi vill därför att möjligheten till visstidsanställningar kraftigt begränsas. Detta genom att antalet visstidsanställningsformer begränsas till tre. Allmän visstidsanställning avskaffas och ersätts av projektanställning. Denna anställningsform ska bara vara tillåten vid enstaka kortvariga projekt, tydligt skilda från det ordinarie arbetet på arbetsplatsen. Vikariat ska för att få användas ha en mycket tydlig anknytning till frånvarande arbetstagare och dennes tjänst. Säsongsanställningen ska inte påverkas. Vi yrkar därför: att antalet former av visstidsanställningar ska begränsas till projektanställning, vikariat och säsongsanställning, att allmän visstidsanställning avskaffas som anställningsform, och ersättas av projektanställning, att projektanställning endast ska vara tillåten vid enstaka kortvariga projekt, tydligt skilda från det ordinarie arbetet på arbetsplatsen, att visstidsanställningsformen för personer över 67 år ska avskaffas. Även anställda över 67 år har rätt till ett tryggt arbetsliv, att vikariat endast får användas vid en mycket tydlig anknytning till frånvarande arbetstagare och dennes tjänst, att provanställningen ska avskaffas, att efter sammanlagt ett års visstidsarbete, oavsett anställningsform, hos samma arbetsgivare under en period av fem år ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning, att avvikelser från lagen ska kunna göras i centralt slutna kollektivavtal, och då vara mycket väl motiverade, att Lunds arbetarekommun ställer sig bakom motionen, att motionen vidaresänds till Skånes socialdemokratiska partidistriktskongress, att motionen vidaresänds till Socialdemokratiska partikongressen 2015, att motionen vidaresänds till socialdemokratiska riksdagsgruppen. Riad Aliefendic, Linnea Koopmann, Kristin Linderoth, Filip Roslund Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Björn Abelson 12

13 MOTION NR 4 Ang. Förbättrat stöd till funktionshindrade arbetssökande Det är ett känt faktum att funktionshindrade har betydligt större problem med att komma in på arbetsmarknaden än övriga delar av Sveriges befolkning. Lågkonjunkturen har också bidragit till att antalet sökande funktionshindrade har ökat enligt nedanstående tabell. Uppgifterna visar att det finns ett stort behov av en göra en översyn av nuvarande metoder för att underlätta arbetssökandet för funktionshindrade som är arbetssökande. Inskrivna på AF år Oktober 2003 Oktober 2008 Oktober 2013 Funktionsnedsatt Funktionsnedsatt Funktionsnedsatt Antal Andel Summa Antal Andel Summa Antal Andel Summa % % % Många funktionshindrade arbetssökande upplever att de stödåtgärder som erhålls av AF inte är långsiktiga och att byte av kontaktpersoner, bl.a. arbetsförmedlare, sker alltför ofta. Enligt ett EU-direktiv (2010) förbjuds diskriminering på arbetsmarknaden på grund av funktionshinder. Social- och hälsovårdsministeriet skriver i en av sina rapporter (2007) att funktionshindrade ska ha samma rätt till arbete och samma arbetsvillkor som andra, samt lika bra arbetsmiljö. I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning från 2008 skrivs följande: Artikel 27 Arbete och sysselsättning I punkt 1 erkänner konventionsstaterna rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på samma villkor som för andra. Det innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Konventionsstaterna ska skydda och främja förverkligande av rätten till arbete, däribland för personer som förvärvar funktionsnedsättning under anställning, genom att vidta ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning Det tycks inte finnas tillräckliga rutiner för samverkan mellan olika myndigheter t.ex. AF, Försäkringskassan och Trygghetsrådet. Referenser: 1. Statistik från Arbetsförmedlingens statistikenhet. 2. Europeiska Unionens (EU:s) rapport Funktionshindrade personer har samma rättigheter, Den europeiska strategin för personer med funktionshinder , Rapporten finns på 3. Social- och hälsovårdsministeriets rapport Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor, Rapporten finns på 4. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, översatt till svenska, Ds 2008:23. Konventionen finns på 13

14 Motionärens förslag till beslut: Långsiktiga insatser: att AF ska arbeta mer långsiktigt och undvika korta insatser. Insatsen ska inte bli kort p.g.a. bristande planering från AF, att AF ska undvika byten av kontaktpersoner för den funktionshindrade arbetssökande. Synen på funktionshindrade: att AF ska bedriva ett fortlöpande värdegrundsarbete tillsammans med funktionshindrade arbetssökande och handikapporganisationer, att AF ska sträva efter att arbetssökande med funktionshinder ska få tillgång till hela arbetsmarknaden. Stödet från AF: att funktionshindrade arbetssökande ska ges förbättrat personligt stöd för att Sverige ska uppfylla de mål som ställs i EU-direktiv, social- och hälsoministeriets rapport samt FN-konventionen. Dessa mål innebär attfunktionshindrade ska ha samma rätt till arbete och samma arbetsvillkor som andra, samt lika bra arbetsmiljö, att de funktionshindrade arbetssökande ska få större inflytande över de insatser som ges, att anpassning ska ske till de funktionshindrades förutsättningar. AF bör ställa konkreta frågor kring behovet av anpassningar. Samverkan utvärdering och lagstiftning: att etablera rutiner för samverkan mellan olika organ på arbetsmarknaden, t.ex. AF och Trygghetsrådet, att etablera rutiner för utvärdering i högre grad samt göra resultaten av utvärderingar tillgängliga för samtliga arbetssökande, att införa lagstiftning för att ge funktionshindrade tillgång till hela arbetsmarknaden. Det skulle öka chanserna för att målen i bl.a. FN-konventionen uppfylls. Skånes partidistrikts årsmöte föreslås besluta: att översända motionen till den socialdemokratiska riksdagsgruppen för beaktande i samband med översynen av gällande direktiv till de statliga myndigheter, som kan bidra till att öka de funktionshindrades möjligheter att få tillgång hela arbetsmarknaden. Annika Dahl Malmös arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Joakim Sandell 14

15 MOTION NR 5 Ang. Migrerande arbetskraft Den 15 december 2008 infördes nuvarande regelverk som angående migrerande arbetskraft från tredje land. Redan när den borgerliga regeringen förändrade reglerna varnade bland annat LO för att regelverket skulle möjliggöra för arbetsgivaren att utnyttja migrerande arbetskraft på ett hänsynslöst sätt. Vid HRFs undersökning och kampanj som genomfördes år 2010 på företag där Migrationsverket beviljat arbetstillstånd visade det sig att närmare 80 procent bröt mot gällande kollektivavtal. Hotell och restaurangfacket (HRF) har påvisat att den migrerande arbetskraften utnyttjas på ett hänsynslöst sätt. Det var främst frågor berörde lönedumpning, bristfälliga anställningsbevis och uteblivna eller undermåliga lönespecifikationer. Mönstret går igen även inom Byggbranschen. På ett antal företag fanns inte de anställda anträffbara och ingen på arbetsplatsen kände till att personerna arbetade på företaget. Det indikerar även att det kan förekomma trafficking inom sektorn. Lagstiftningen och myndighetsutövningen i ett rättssamhälle skall normalt skydda den svagare parten och säkerställa att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter mot i detta fall arbetstagaren. Företag som har sitt säte Sverige och bedriver verksamhet i landet omfattas av svensk lag och därmed även av gällande skatte- och arbetsmarknadslagstiftning. Arbetsgivarens skyldigheter gentemot arbetstagaren fastställs i gällande lagregler föreskrifter och rättspraxis. Det innebär också att arbetsgivaren har skyldighet att följa aktuella regelverk. Det blir allt vanligare med olika former av entreprenadkedjor i olika branscher och längden på dessa kedjor tycks enbart öka. Flera nivåer av underentreprenörer ökar risken för att det uppstår problem både för de anställda och för samhället. För de anställda är det inte ovanligt att det uppstår problem med exempelvis utbetalning av intjänad lön till arbetstagare som är i slutet av en lång underentreprenadskedja. För samhället kan det innebära att skatt samt sociala avgifter undanhålls staten. Därav måste ett system med solidaransvar följaktligen införas för de företag som är etablerade i Sverige och som anlitar bemanningsföretag utanför EU/EES, där det etablerade företaget kan göras solidarisk ansvarig för utgivande av löner, inbetalning av försäkringar, erläggande av sociala avgifter och skatter. Inom arbetsrätten är avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren det vill säga anställningsavtalet en ytterst väsentlig del. Anställningsavtal ingås av de individuella parter som sluter det, men avtalet får även sitt innehåll från annat håll, t.ex. från kollektivavtal och lagregler. Trots att anställningsavtal i regel är tämligen kortfattade och formaliabetonade till sin utformning medför de långtgående förpliktelser för inblandade parter. I den arbetsrättsliga doktrinen har man poängterat att anställningsavtalet inte enbart består i ett utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan att det skapar ett personligt förhållande mellan parterna. Man menar att anställningsavtalets karaktär medför vidare och mer djuplodande förpliktelser än många andra avtalsförbindelser. Är arbetsgivens bunden av kollektivavtal eller är medlem i arbetsgivarorganisation regleras de anställdas och arbetsgivarens skyldigheter gentemot varandra till stor del genom kollektivavtalet. De flesta kollektivavtal omfattar allmänna bestämmelser, löneavtal och försäkringar samt förhandlingsordning. 15

16 Med nuvarande lagstiftning och regelverk som berör migrerande arbetskraft sätts stora delar av denna lagstiftning ur spel genom sk moment 22 alltså att den som behöver hjälp och signalerar om att få hjälp är den som blir straffad. I många fall dubbelt upp. I praktiken förlorar de som påtalar brister och hävdar sina rättigheter sitt arbete. Samtidigt som de förlorar sitt arbete påbörjas nedräkningen av uppehållstillståndet, som normalt löper ut efter tre månaders arbetslöshet. En sådan dubbel bestraffning är inte rimlig i ett rättssamhälle. Tyvärr framgår det också att uppdelningen mellan myndigheternas ansvarsområden i arbetslivet omöjliggör helhetsbedömning och skapar godtycke samtidigt som ingen myndighet påtar sig ett ansvar för att regelverket efterlevs på ett tillfredsställande sätt. Därför krävs det tydligare regler och en stringens i lagstiftningen för att undvika krockar i mellan olika rättsordningar i detta fall arbetsrätten, förvaltningsrätten och brottslagstiftningen. Vårt förslag bygger på tre delar * Myndighetsutövning med utökad rätt kontrollera företag och arbetsgivare * Arbetsgivarens ansvar att lämna riktiga uppgifter * Stärka arbetstagarens rätt att hävda sina rättigheter Migrationsverket ska erhålla ett tydligt uppdrag att inte bara fatta beslut utan också att följa upp de beslut som fattas. Det innebär att Migrationsverket skall erhålla utökat uppdrag/bemyndigande att vitesförelägga den arbetsgivare som inkommer med oriktiga och vilseledande uppgifter till myndigheten vad gäller anställningens omfattning, innehåll och arbetsplatsen/företaget. Migrationsverket ska också erhålla ett utökat och direkt uppdrag och ska ansvara för att utföra förhandskontroller av arbetsgivarens handel och vandel innan arbetstillstånd utfärdas. När en arbetsgivare anställer en person som beviljats uppehållstillstånd ska Migrationsverket säkerställa att anställningsavtal upprättas som är likalydande som det anställningserbjudande som Migrationsverket har behandlat och den fackliga organisationen har yttrat sig över. Arbetsgivaren försäkrar att uppgifterna i anställningserbjudandet sedermera motsvarar det som stadgas anställningsavtalet till myndigheten under straffansvar. Arbetsgivaren skall också vid anmaning från Migrationsverket omedelbart inkomma med all information som berör aktuell anställning, anställningsavtal, skattekonto och i förekommande fall kollektivavtalade försäkringar. Är företaget bundet av kollektivavtal skall arbetsgivaren förbinda sig att tillämpa kollektivavtalets regler och i förekommande fall även lokala överenskommelser som är träffade mellan parterna. Missbruk av systemet måste vara kopplat till tydliga sanktionssystem mot företagen som bryter mot regelverket enligt normal rättspraxis med en stegrande straffskala från vitesföreläggande alternativt böter med upptill två års fängelse. Arbetstagare som träder fram och söker hjälp ska inte riskera utvisning. Istället ska de garanteras att stanna den tid som det ursprungliga uppehållstillståndet och arbetstillståndet löper och ges möjlighet att söka nytt arbete. Vid tvist i fråga om lön och andra ersättningar och uppehållstillståndet löper ut, ska Migrationsverket utfärda, sk förlängt uppehållstillstånd tills dess tvisten är löst. Därför yrkar vi följande: att Byggfackens S-förening, Skurup, antar motionen och översänder den till arbetarekommunen, att Skurups arbetarekommun antar motionen som sin egen och översänder den till distriktskongressen, 16

17 att Socialdemokraterna verkar för att Migrationsverket får ett utökat uppdrag att säkerställa att anställningsavtal upprättas som är likalydande som det anställningserbjudande som Migrationsverket har behandlat och den fackliga organisationen har yttrat sig över, att Socialdemokraterna verkar för att Migrationsverket får ett utökat uppdrag att utföra förhandsoch efterkontroller för att utbetald lön och skatt följer anställningsavtalet, att Socialdemokraterna verkar för att företag som missbrukar systemet ska vidkännas tydliga sanktioner som följer normal rättspraxis med en stegrande straffskala från vitesföreläggande alternativt böter med upptill två års fängelse, att Socialdemokraterna verkar för att arbetstagare som träder fram och söker hjälp inte ska riskera utvisning, att Socialdemokraterna verkar för att huvudentreprenörsansvar införs för de företag som är etablerade i Sverige och som anlitar bemanningsföretag utanför EU/EES, att distriktskongressen bifaller motionen. Magnus Alm, Pierre Esbjörnsson Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Maria Nyman Stjänskog MOTION NR 6 Ang. Heltid en rättighet, deltid en möjlighet S-kvinnor driver frågan om rätt till heltid för kvinnor och att det ska lagstiftas om detta men det är trögt att få igenom. Ute i kommunerna är rätten till heltid inte alltid inskrivet i jämställdhetsplanen. Generellt arbetar en tredjedel av alla kvinnor deltid, har visstidsanställningar, arbetar på timmar och har delade turer. Kvinnors låga löner och anställningsvillkor är oacceptabla i många kommuner. Det ges inga öronmärkta pengar till löneökningar vilket får till följd att organisationen slimmas så hårt att det går ut över de anställda och verksamheten. Även en kvinna måste kunna leva på sin lön och ha bra arbetsmiljövillkor och kommun och region bör vara föregångare. Ett argument inom vården är att kvinnorna inte orkar arbeta heltid på grund av det tunga arbetet. Det går att arbeta heltid om arbetsmiljön förbättras. Avesta är ett bra exempel och det finns fler S-styrda kommuner som också kommit långt i jämställdhetsarbetet. Om alla arbetarekommuner ute i kommunerna och regionen drev denna fråga skulle det få ett större genomslag och man kunde också göra gemensamma manifestationer för att nå målet. Därför yrkar jag: att partidistriktet aktivt arbetar för att även arbetarekommunerna i Skåne och Region Skåne driver denna fråga kraftfullt, att motionen med utlåtande sändes till S-gruppen i Region Skåne, till S-gruppen i Riksdagen. Inger Wennhall Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Maria Nyman Stjänskog 17

18 MOTION NR 7 Ang. Angående rätten till heltidsarbete Många av de som arbetar inom offentlig sektor är hänvisade till deltidsarbete. Kommunen som är arbetsgivare hänvisar till schematekniska skäl som orsak till att det inte går att införa rätt till heltidsarbete. Människor som arbetar inom kommunal hemtjänst och/eller LSSverksamhet är hänvisade till deltidsarbete i många kommuner. Dessutom kan denna typ av anställning vara ett låglönearbete. Att försörja sig och sin familj på ett låglönearbete på deltid är ohållbart. Det kan leda till att det krävs extra anställning och eller försörjningsstöd vilket i sig medför en utsatthet och att försörjningen för den anställde är olöst. De som arbetar med att hantera andra människors behov förutsätts kunna bidra med ett professionellt arbete. De möter dagligen människor som på olika sätt är helt beroende av att personalen ger dem den vård/omsorg/pedagogik som de behöver för att utvecklas och kunna hantera sin vardag så självständigt som möjligt. Den korta arbetstiden ger inte utrymme för reflexion och arbetstidens intensitet bidrar till att bemötandet emellanåt inte är konstruktivt för mottagaren. Professionalitetet undermineras av arbetstid och lönebild. Det är därför angeläget att regionen ger direktiv såväl regionalt som kommunalt att alla människor har rätt till heltidssysselsättning och därmed bidrar till en konstruktiv utveckling av arbetet samt tjänsteutövarens rätt till egen försörjning. Vi yrkar därför att distriktskongressen fastslår: att alla anställningar i offentlig regi sker med en självklar rätt till heltidssysselsättning, att partidistriktet sänder motionen vidare till riksdagsgruppen. Cecilia Magnusson-Svärd, Gunilla Olsson, Bo Widegren Ystads arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Roger Jönsson MOTION NR 8 Ang. LAS De olika anställningsformer som finns reglerade i LAS har medfört och syftat till att företag ska kunna anställa medarbetare trots korta framtidsutsikter. Detta har bidragit till en väl fungerade arbetsmarknad, där företagen har vågat investera och blicka framåt. Skyddet för den enskilde som säljer arbete, har inte varit det bästa inom flera av de olika anställningsformerna, med undantag för tillsvidareanställning. I takt med att klimatet på arbetsmarknaden hårdnat och företagen allt mer ser sina anställda som nummer och inte som människor blir det ännu viktigare med en grundtrygghet för den anställde. Vi vet att sittande regering har gjort en del förändringar i anställningsformerna som gör det både lättare och mer ekonomiskt lönsamt att använda sig av varianter utöver tillsvidareanställning. Detta skapar både en otrygghet för enskilda och deras familjer men framförallt så påverkar det priset på arbetskraft i negativ riktning. Vi kan även se att 18

19 en del företag utnyttjar de olika anställningsformerna för att slippa undan det ansvar de har för sin personal. Provanställningen har regeringen nu utökat från 6månader till 12månader med ambitionen att utöka den till hela 24 månader. Detta är för mig som socialdemokrat och löntagare helt oacceptabelt. Syftet med en provanställning är att både arbetsgivare och arbetstagare ska få en möjlighet att se om de finner varandra i företaget och tror på en framtid för bådas bästa. (Om det för mig som anställd skulle ta 12 månader att känna om jag passar för jobbet eller trivs med det så bör jag nog fundera över min egen personkännedom och ömsesidigt så bör nog företagen ta sig en funderare över deras kompetens att bedöma en tillgång, om de inte kan göra en bedömning efter 12månader). Jag föreslår följande: att Byggfacken s-förening i Skurup antar motionen och översänder den till arbetarekommunen, att Skurups Arbetarekommunen antar motionen som sin egen och översänder den till distriktskongressen, att partiet aktivt verkar för att provanställningstiden ska vara satt till 3mån, att distriktskongressen översänder motionen till riksdagsgruppen för handläggning. Magnus Alm Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Maria Nyman Stjänskog MOTION NR 9 Ang. Utbilda handledare för praktikanter Många arbetssökande känner ett stort utanförskap och har därför ett stort behov av praktikplatser. Detta för att bryta en långvarig trend som arbetssökande. Här får du möjlighet till inblick i olika yrken som kan leda till jobb eller inspirera till utbildning. Tyvärr har många företagare, inklusive vården, inte det tidsutrymme som krävs för att handleda praktikanter. Många avstår då från att erbjuda praktikplats. Ännu värre blir det om en praktikant lämnas utan korrekt handledning. Totalt meningslös praktikplats och en belastning för verksamheten där den bedrivs. Att utbilda handledare stärker praktikantens roll. Praktikanten får den handledning denne behöver, vilket inte nödvändigtvis enbart handlar om rena yrkeskunskaper utan nog så viktigt om den sociala kompetensen på en arbetsplats. Samtidigt sker också en kontroll så att praktikplatsen sköts korrekt av såväl praktikant som praktikanordnare. Ansvaret för utbildningen och finansieringen bör skötas av arbetsförmedlingen eftersom det är här man har kontakten med båda parter. 19

20 Jag yrkar därför: att partidistriktet verkar för att det utbildas handledare till praktikplatser, att motionen jämte utlåtandet sändes till S-gruppen i Region Skåne och S- gruppen i Riksdagen. Lena Axelsson Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Maria Nyman Stjänskog MOTION NR 10 Ang. Ang. behov av ändring i vissa EU-relaterad lagstiftning och praktik Lissabonavtalet om fri rörlighet är ett bra fundament för Europagemenskapen. Men bara om denna grundpelare begränsas av sociala rättigheter, exempelvis rätten att inom ett medlemslands gränser kollektivavtal blir avgörande för den rörliga arbetskraftens villkor i Sverige. Alla som kommer hit för att arbeta skall vara välkomna men alla skall anställas på de villkor som gäller i kollektivavtal. Om alla i Sverige arbetande löntagare i en bransch inte har samma villkor snedvrids konkurrens så att faktiskt bulvanföretag ges orimliga ekonomiska fördelar. Det förekommer alltså grovt missbruk av den fria rörligheten för arbetstagare. Från att ha varit ett land med jämstarka och välfungerande parter på arbetsmarknaden med i huvudsak gemensam syn på villkoren för arbete och sociala randvillkor är inom en rad områden stora lönedumpningar vanliga. Då skapas en svartfotssituation som självklart leder till främlingsfientlighet och stora illojala vinster för råkapitalister som utnyttjar detta. Högerregringen har tolkat den s.k. vaxholmsdomen fel i den s.k. Lavallagen. Denna lag har kritiserats av ILO eftersom den strider mot bl.a. den grundlagsfästa föreningsrätten. Ofta frånskriver sig huvudentreprenörer ansvaret för justa arbetsvillkor genom att anlita underentreprenörer, ofta i flera led. Detta bör inte längre vara möjligt och partiet bör tillse att en lagstiftning om detta kommer på plats. Högerregeringen har också kritiserats av ILO för sin nedrustning av förebyggande åtgärder mot ohälsa på arbetsmarknaden, vilket var ett på socialdemokratisk regeringstid prioriterat område. Högerregeringen, som innan taburetterna blivit nedsuttna, avskaffade Arbetslivsinstitutet och förskingrade en samlad forskning för hälsa i arbetslivet, har även i övrigt sänkt anslagen på detta område. Tillsammans med den ökade takten i arbetslivet har detta orsakat en ökning antalet arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. En annan lagstiftning som är EU-relaterad är lagen om offentlig upphandling. Denna lagstiftning missgynnar starkt landsortskommuner i det att den hänvisar all offentlig upphandling till det billigaste alternativet. Med billigt i detta sammanhang räknas endast själva priset för det upphandlingen gällde, varvid storföretag kan utnyttja stordriftens fördelar utan tanke på sysselsättningen på orten eller försöken att knyta småföretagare till orten. Sådan offentlig upphandling blir en dyr affär för landsortskommunen som dräneras på arbetskraft och företagssamhet. Svårigheter att upphandla närodlat både i form av produkter och tjänster är utmärkande för LOU-förvaltning. Liknande motion läggs fram i Trelleborg av Sten Björk. 20

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Inrättande av extratjänster i Falkenbergs kommun. KS

Inrättande av extratjänster i Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-08-22 216 Inrättande av extratjänster i Falkenbergs kommun. KS 2017-403 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Socialdemokraterna Sammanfattning Arbete ökar människors frihet genom egen inkomst, gemenskap och utveckling. En stark och hållbar, konkurrenskraftig ekonomi kräver en bred politik för fler jobb och full

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 7-9 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 4 VERKSAMHETENS PRIORITERADE

Läs mer

Strax innan årsskiftet slog FAS 3 rekord i Skåne. Mer än 4500 personer befann sig i åtgärden. Det finns en risk att de flesta troligtvis aldrig kommer därifrån. Det beräknas att endast 2 % får en anställning.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE Program för att stödja och utveckla arbetsintegrerande sociala företag - ASF! Ett år har gått sedan SKOOPIs

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Trygghetsanställning

Trygghetsanställning Lättläst svenska Trygghetsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15 Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Dnr Referens: Samhällspoltik och analys/ingemar Hamskär 2011-03-14 11-0008 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar

Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar Gemensamt för Göteborg, Malmö och Stockholm är att städerna var för sig har tagit beslut att i samband med upphandling

Läs mer

med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster Kommittémotion V005 Motion till riksdagen 2016/17:3514 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Första jämställdhetsåret

Första jämställdhetsåret 2014-06-12 Handlingsprogram för jämställdhet för det första regeringsåret Första jämställdhetsåret Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. För oss socialdemokrater är det självklart att kvinnor och

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

2000-talets arbetsliv

2000-talets arbetsliv Tal Sven-Olof Arbestål 15 februari, Folkets Hus 2000-talets arbetsliv Framgångar under 1900-talet Mötesdeltagare, Fackföreningsrörelsen har under 1900-talet vunnit stora framgångar. Vi har i samverkan

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-04-11 Diarienummer BUN-2013-0326.31 Remiss: Motion av Liza Boéthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer