MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE"

Transkript

1 MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ARBETE... 9 MOTION NR Ang. Trygga jobb MOTION NR Ang. Trygga jobb MOTION NR Ang. Begränsa visstidsanställningar MOTION NR Ang. Förbättrat stöd till funktionshindrade arbetssökande MOTION NR Ang. Migrerande arbetskraft MOTION NR Ang. Heltid en rättighet, deltid en möjlighet MOTION NR Ang. Angående rätten till heltidsarbete MOTION NR Ang. LAS MOTION NR Ang. Utbilda handledare för praktikanter MOTION NR Ang. Ang. behov av ändring i vissa EU-relaterad lagstiftning och praktik MOTION NR Ang. Fria resor för arbetslösa MOTION NR Ang. Förbättrad A-kassa MOTION NR Ang. Förbättrade inträdesvillkor i A-kassan MOTION NR Ang. Ang. ekonomiska resurser till Arbetsmiljöverket MOTION NR Ang. Rättvis avdragsrätt MOTION NR Ang. En hållbar arbetsdag MOTION NR Ang. Garantilön vid konkurs UTBILDNING/FÖRSKOLA MOTION NR Ang. Barnkonventionen MOTION NR Ang. Nationella prov i grundskolan

3 MOTION NR Ang. Förutsättningar för lärare -framtid för elever MOTION NR Ang. Skolans omklädningsrum MOTION NR Ang. Förbättrad skolmiljö MOTION NR Ang. Utbildningssatsningar MOTION NR Ang. Lärlingsutbildning MOTION NR Ang. Mer idrott och hälsa på schemat MOTION NR Ang. Säkerställande av stöd till elever med dyslexi i alla kommuner MOTION NR Ang. En skolkommission för en likvärdig och sammanhållen skola med höjda kunskapsambitioner MOTION NR Ang. En skola för alla MOTION NR Ang. Ang. Stöd för barn som ser dåligt och har svårt att följa undervisningen MOTION NR Ang. Skapa en skola för alla MOTION NR Ang. Praktisk demokrati i skolan MOTION NR Ang. Slopa det fria skolvalet eftersom det fria skolvalet är en av orsakerna till skolans förfall MOTION NR Ang. Ställningstagande mot förslaget om införande av högskole-stiftelser MOTION NR Ang. Obligatorisk undervisning om psykisk ohälsa SJUKVÅRD MOTION NR Ang. Alla ska ha rätt till en god tandvård MOTION NR Ang. Anställningsgaranti, gällande sommarjobb för ungdomar och för personer som är funktionsnedsatta MOTION NR Ang. Straff eller förståelse? MOTION NR Ang. Höga tandvårdskostnader MOTION NR Ang. Översyn av kontinuerlig blodglucosmätning för barn och unga med insulinpump MOTION NR Ang. Försäljning och marknadsföring av receptfria läkemedel utförs bäst av apoteken MOTION NR Ang. Förbjud religiösa könsstympningar av alla barn

4 MOTION NR Ang. Gör god tandhälsa mer tillgänglig för alla MOTION NR Ang. Akutsjukvården efter äldres behov MOTION NR Ang. Brukarråd/pensionärsråd vid vårdcentralerna MOTION NR Ang. Tandvård och tandhälsa MOTION NR Ang. Framtagande av en folkhälsopolitisk handlingsplan för hur jämlik hälsa ska uppnås MOTION NR Ang. Ang lasarettet i Ystad: stoppa Högeralliansens plan att svälta ut sjukvården i sydöstra Skåne MOTION NR Ang. Angående psykiatrins ansvar MOTION NR Ang. Fri tandvård MOTION NR Ang. För att förbättra för hörselskadade över 60 år MOTION NR Ang. Gör sjukvården jämlik MOTION NR Ang. Återreglera Apoteken EU/INTERNATIONELLT MOTION NR Ang. Skåne ska protestera mot Israels våldspolitik II MOTION NR Ang. Verka för att offentlighetsprincipen blir norm i hela EU-området SOCIAL/SOCIALFÖRSÄKRINGAR MOTION NR Ang. Migrationsverkets långa utredningar kring flyktingmottagning MOTION NR Ang. Alla ska ha rätt till en bostad MOTION NR Ang. Alla är vi lika MOTION NR Ang. Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta MOTION NR Ang. Våldsutsatta barn och kvinnor MOTION NR Ang. Basbelopp kontra pensioner MOTION NR Ang. Kommunal insyn MOTION NR Ang. Fria preventivmedel MOTION NR

5 Ang. Anpassa aktivitetsersättningen så den fungerar i verkligheten MOTION NR Ang. Integration av nyanlända ungdomar MOTION NR Ang. Förbättrad sjukförsäkring MOTION NR Ang. Ang. Rättvist pensionssystem MOTION NR Ang. Stärk pensionssystemet OMSORG/FOLKHÄLSA MOTION NR Ang. Barnomsorg på kvällar, helger och nätter MOTION NR Ang. Barnomsorg på obekväma tider MOTION NR Ang. Barnsomsorgsavgift MOTION NR Ang. Barnsomsorgsavgift MOTION NR Ang. Tillåt gårdsförsäljning av alkohol i Skåne MOTION NR Ang. Familjecentraler MOTION NR Ang. Äldreombudsman MOTION NR Ang. Ang meddelarskydd och kollektivavtal i privat välfärdsverksam-het MOTION NR Ang. Ett rökfritt Sverige MOTION NR Ang. Angående lagstiftningen om överförmyndare m.m MOTION NR Ang. Om barns rättigheter till en meningsfull fritid MOTION NR Ang. Utrota barnfattigdomen MOTION NR Ang. Trygghetsinsatser för äldre med funktionsnedsättning MOTION NR Ang. Anhörighetsinvandring SKATTER/EKONOMI MOTION NR Ang. Arbete skall löna sig? MOTION NR Ang. Rättvisa avdrag MOTION NR Ang. Bolagsskatt

6 MOTION NR Ang. Införandet av punktskatt gällande socker MOTION NR Ang. Kredit- och finansmarknaden MOTION NR Ang. Kronofogdens register MOTION NR Ang. Energieffektivisering av bostäder MOTION NR Ang. Utvidga ROT-avdraget till att omfatta flerfamiljshus MOTION NR Ang. Ang. Vägavgift/tull för utlandsregistrerade lastbilar och bussar MOTION NR Ang. Harmonisera skatten på mineralbrytning i Sverige med interna-tionella nivåer MOTION NR Ang. Inför flygskatt MOTION NR Ang. Socialisera storbankerna MOTION NR Ang. Expropriera det svenska bankväsendet MOTION NR Ang. Reglera värdeöverföringarna från allmännyttan MOTION NR Ang. Modell för att möjliggöra progressiv kommunal- och landstings-skatt BOSTÄDER MOTION NR Ang. Bostadspolitik MOTION NR Ang. Bostäder för alla MOTION NR Ang. Bostadspolitik JÄMSTÄLLDHET MOTION NR Ang. Kraftfullare politik för jämställdhet MILJÖ, JORDBRUK, ENERGI MOTION NR Ang. Ekologisk hållbarhet MOTION NR Ang. Barriär runt Skåne för att skydda mot framtid översvämning MOTION NR Ang. Förbjud fossilgasutvinning i Skåne MOTION NR Ang. Stoppa bygget av ett mellanlager för kärnavfall i Barsebäck MOTION NR Ang. Revidera minerallagen nu!

7 MOTION NR TRAFIK/KOMMUNIKATION MOTION NR Ang. Utreda möjligheten att öka skattefinansieringen av kollektiv-trafiken för minskning av avgifter för resande MOTION NR Ang. En säker tågresa för alla MOTION NR Ang. Busschaufförernas arbetsvillkor MOTION NR Ang. Miljövänligare och mera tidsenlig utformning av regelverket för sättet att hastighetsbegränsa A- traktorer MOTION NR Ang. Reglering av järnvägen MOTION NR Ang. Förstatliga driften av järnvägen MOTION NR Ang. Förstatliga underhållet av järnvägen MOTION NR Ang. Om återupprättande av nattågstrafik på sträckan Malmö Stockholm MOTION NR Ang. Angående resekort för unga MOTION NR Ang. Angående säkerheten och bemanning på tåg MOTION NR Ang. Avgifter inom kollektivtrafiken MOTION NR Ang. Ang. Utöka kollektivtrafikens resegaranti MOTION NR Ang. Om spårbunden anslutning till Sturup/Malmö Airport MOTION NR Ang. Se över och förbättra kollektivtrafiken i Skåne MOTION NR Ang. Återförstatliga bilbesiktningen MOTION NR Ang. Offentlig-privat samverkan är inte lösningen - förnuftiga offentliga infrastrukturinvesteringar är framtiden NÄRINGSLIV, REGIONAL UTVECKLING MOTION NR Ang. Inglasade gång- och cykelbanor MOTION NR Ang. Avskaffa sjuklöneveckorna för mikroföretagen MOTION NR Ang. Förutsättningarna för it och telekommunikation MOTION NR Ang. Ang. Staten ska stå för statens kostnader

8 MOTION NR Ang. Bättre lånevillkor från statliga ALMI Företagspartner till småföretagen! BROTT OCH STRAFF MOTION NR Ang. Inför samtyckesparagraf MOTION NR Ang. Samtycke vid sex är den enda rimliga gränsen mot våldtäkt MOTION NR Ang. Arrestvaktsutbildning MOTION NR Ang. Mer lika inför lagen MOTION NR Ang. Genomför förbättringar för att förhindra det dödliga våldet mot kvinnor MOTION NR Ang. Låt arrangören/arbetsgivaren betala för kamp/våldsporternas personskador KULTUR MOTION NR Ang. Uppdatering av kommunbiblioteken MOTION NR Ang. Folkbildningens uppdrag och roll på 2000-talet MOTION NR Ang. Aktivt arbete för en jämställd kultursektor MOTION NR Ang. Ang. livesändningar av kulturevenemang från Danmark och i Skåne ORGANISATION MOTION NR Ang. Obligatoriskt utvecklings- och uppföljningssamtal i regionens nämnder MOTION NR Ang. Regionala inköp av Profilkläder och Giveaways MOTION NR Ang. Regionala inköp av Profilkläder och Giveaways MOTION NR Ang. Regionala inköp av Profilkläder och Giveaways MOTION NR Ang. Socialdemokraternas ideologi MOTION NR Ang. Skånsk ledamot till riksdagens näringsutskott Ang. Unga Örnar MOTION NR Ang. Politisk vision kring integration och mångfald MOTION NR Ang. Alla Arbetarekommuner representerade på Partidistriktets möten och träffar inför Partikongresserna MOTION NR

9 Ang. Alla arbetarekommuner representerade på partidistriktets mötet och träffar inför partikongresserna MOTION NR Ang. Att vara medlem MOTION NR Ang. Att begränsa det fria skolvalet MOTION NR Ang. Angående att bilda nomineringsgruppen Socialdemokrater i Svenska kyrkan MOTION NR Ang. Ang pensionsutspel inför valrörelsen MOTION NR Ang. Angående varannan herr/dam MOTION NR Ang. Fritt Sök Skåne? Kanske, men inte utan en rejäl utvärdering! MOTION NR Ang. Stimulera engagemang, delaktighet och jämställdhet inom S i Skåne MOTION NR Ang. Utse internationell sekreterare för Skånes partidistrikt ÖVRIGT MOTION NR Ang. Schysta villkor vid offentlig upphandling MOTION NR Ang. Förbättringar i Lag om offentlig upphandling (LOU) MOTION NR Ang. Utvecklingen av ett idrottspolitiskt program för Socialdemo-kraterna Skåne MOTION NR Ang. Förstärkning av stödet till Skånes idrottsföreningar/idrotts-rörelse MOTION NR Ang. Angående att Socialdemokraterna i Skåne ska arbeta för utökad konsumentvägledning MOTION NR Ang. Angående krav på att av det allmänna avsatta medel för väl-färdstjänster skall användas till verksamheten i fråga mm MOTION NR Ang. Angående vinster i välfärden MOTION NR Ang. Förbjud vinster i offentlig verksamhet, skola, vård och omsorg MOTION NR Ang. En gemensam välfärd garanterar likvärdighet MOTION NR Ang. Skriv under det humanitära initiativet och utropa Skåne som kärnvapenfri zon MOTION NR 166 Ang. Utveckla friheten och tryggheten inom vård och omsorg MOTION NR Ang. Förbjud myndigheter att lägga ut myndighetsuppgifter på privata företag MOTION NR Ang. Skydd av gemensamt ägande

10 ARBETE MOTION NR 1 Ang. Trygga jobb Tänk dig att inte kunna planera din tid eftersom du aldrig vet i förväg när du får jobba. Att ha en osäker ekonomi där du inte vet hur mycket pengar som hamnar på ditt konto den 25:e i varje månad. Du kanske får sitta och vänta på ett sms eller telefonsamtal om att få komma in till jobbet. Du vet inte om du har jobb om ett halvår, framtiden är oviss och du går som en gäst på din egen arbetsplats. Detta är vardag för många handelsanställda ofta unga människor som arbetar på tillfälliga kontrakt, som deltids- eller timanställda. I många butiker sätts de otrygga anställningarna i system. En anställd får inte mer än kanske 20 timmars jobb per vecka eller ännu mindre. En del går på så kallade behovskontrakt, där de inte är garanterade några timmar alls, utan får jobb beroende på hur behovet ser ut för arbetsgivaren. Den otrygga arbetssituationen påverkar också livet i övrigt. Den som har en osäker anställning kan inte ta lån för att köpa bostad och riskerar att hamna utanför a-kassan och andra socialförsäkringssystem. Det blir också svårt att planera sin framtid och ekonomi. En fast anställning och tryggheten som följer med en sådan är idag en bristvara för unga. Nuvarande lagstiftning hindrar nämnda grupp från att etablera sig i samhället, på bostadsmarknaden, från att bygga upp en fast tillvaro och etablera en familj, genom att dessa lever under högst osäkra förhållande på arbetsmarknaden. Oron som finns gynnar enbart arbetsgivare som nyttjar rädslan och sliter ut ung arbetskraft på ett inhumant sätt. Många gånger sker detta i bemmaningsföretag. Daglig oro skapar en ohälsa som i förlängningen kostar samhället stora summor. Kapital som kunde gagnat samhället i övrigt. Därför kräver vi: att partidistriktet verkar för att trygga och fasta anställningar blir en självklarhet, att partidistriktet verkar för en skärpning av arbetsrätten så den ändras enligt motionens syfte, att partidistriktet på allvar förbättrar utsikterna för unga och på så sätt motverkar psykisk ohälsa. Handels Socialdemokratiska förening i Helsingborg, Marcus Malmborg Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Tonka Frodlund 10

11 MOTION NR 2 Ang. Trygga jobb Tänk dig att inte kunna planera din tid eftersom du aldrig vet i förväg när du får jobba. Att ha en osäker ekonomi där du inte vet hur mycket pengar som hamnar på ditt konto den 25:e i varje månad. Du kanske får sitta och vänta på ett sms eller telefonsamtal om att få komma in till jobbet. Du vet inte om du har jobb om ett halvår, framtiden är oviss och du går som en gäst på din egen arbetsplats. Detta är vardag för många handelsanställda ofta unga människor som arbetar på tillfälliga kontrakt, som deltids- eller timanställda. I många butiker sätts de otrygga anställningarna i system. En anställd får inte mer än kanske 20 timmars jobb per vecka eller ännu mindre. En del går på så kallade behovskontrakt, där de inte är garanterade några timmar alls, utan får jobb beroende på hur behovet ser ut för arbetsgivaren. Den otrygga arbetssituationen påverkar också livet i övrigt. Den som har en osäker anställning kan inte ta lån för att köpa bostad och riskerar att hamna utanför a-kassan och andra socialförsäkringssystem. Det blir också svårt att planera sin framtid och ekonomi. En fast anställning och tryggheten som följer med en sådan är idag en bristvara för unga. Nuvarande lagstiftning hindrar nämnda grupp från att etablera sig i samhället, på bostadsmarknaden, från att bygga upp en fast tillvaro och etablera en familj, genom att dessa lever under högst osäkra förhållande på arbetsmarknaden. Oron som finns gynnar enbart arbetsgivare som nyttjar rädslan och sliter ut ung arbetskraft på ett inhumant sätt. Många gånger sker detta i bemmaningsföretag. Daglig oro skapar en ohälsa som i förlängningen kostar samhället stora summor. Kapital som kunde gagnat samhället i övrigt. Därför vill jag: att partidistriktet verkar för att trygga och fasta anställningar blir en självklarhet, att partidistriktet verkar för en skärpning av arbetsrätten så den ändras enligt motionens syfte, att partidistriktet på allvar förbättrar utsikterna för unga och på så sätt motverkar psykisk ohälsa, att partidistriktet antar motionen som sin egen och sänder den till riksdagsgruppen. Marcus Malmborg Landskronas arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Anders Karlsson 11

12 MOTION NR 3 Ang. Begränsa visstidsanställningar Enligt lagen om anställningsskydd är en fast tillsvidareanställning huvudregeln på svensk arbetsmarknad. Denna regel har emellertid snarare blivit undantag. Olika former av tidsbegränsade anställningar har skapat en osäker arbetsmarknad som försämrar livskvaliteten avsevärt. Utan en trygg anställning går det inte att planera sitt liv mer än för en kort period framåt. I vissa fall får man anställningar från dag till dag och kan således inte planera sin morgondag. Detta eftersom man helt enkelt inte vet var man kommer att arbeta, eller om man kommer att arbeta överhuvudtaget, inom denna snara framtid. Vi vill därför att möjligheten till visstidsanställningar kraftigt begränsas. Detta genom att antalet visstidsanställningsformer begränsas till tre. Allmän visstidsanställning avskaffas och ersätts av projektanställning. Denna anställningsform ska bara vara tillåten vid enstaka kortvariga projekt, tydligt skilda från det ordinarie arbetet på arbetsplatsen. Vikariat ska för att få användas ha en mycket tydlig anknytning till frånvarande arbetstagare och dennes tjänst. Säsongsanställningen ska inte påverkas. Vi yrkar därför: att antalet former av visstidsanställningar ska begränsas till projektanställning, vikariat och säsongsanställning, att allmän visstidsanställning avskaffas som anställningsform, och ersättas av projektanställning, att projektanställning endast ska vara tillåten vid enstaka kortvariga projekt, tydligt skilda från det ordinarie arbetet på arbetsplatsen, att visstidsanställningsformen för personer över 67 år ska avskaffas. Även anställda över 67 år har rätt till ett tryggt arbetsliv, att vikariat endast får användas vid en mycket tydlig anknytning till frånvarande arbetstagare och dennes tjänst, att provanställningen ska avskaffas, att efter sammanlagt ett års visstidsarbete, oavsett anställningsform, hos samma arbetsgivare under en period av fem år ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning, att avvikelser från lagen ska kunna göras i centralt slutna kollektivavtal, och då vara mycket väl motiverade, att Lunds arbetarekommun ställer sig bakom motionen, att motionen vidaresänds till Skånes socialdemokratiska partidistriktskongress, att motionen vidaresänds till Socialdemokratiska partikongressen 2015, att motionen vidaresänds till socialdemokratiska riksdagsgruppen. Riad Aliefendic, Linnea Koopmann, Kristin Linderoth, Filip Roslund Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Björn Abelson 12

13 MOTION NR 4 Ang. Förbättrat stöd till funktionshindrade arbetssökande Det är ett känt faktum att funktionshindrade har betydligt större problem med att komma in på arbetsmarknaden än övriga delar av Sveriges befolkning. Lågkonjunkturen har också bidragit till att antalet sökande funktionshindrade har ökat enligt nedanstående tabell. Uppgifterna visar att det finns ett stort behov av en göra en översyn av nuvarande metoder för att underlätta arbetssökandet för funktionshindrade som är arbetssökande. Inskrivna på AF år Oktober 2003 Oktober 2008 Oktober 2013 Funktionsnedsatt Funktionsnedsatt Funktionsnedsatt Antal Andel Summa Antal Andel Summa Antal Andel Summa % % % Många funktionshindrade arbetssökande upplever att de stödåtgärder som erhålls av AF inte är långsiktiga och att byte av kontaktpersoner, bl.a. arbetsförmedlare, sker alltför ofta. Enligt ett EU-direktiv (2010) förbjuds diskriminering på arbetsmarknaden på grund av funktionshinder. Social- och hälsovårdsministeriet skriver i en av sina rapporter (2007) att funktionshindrade ska ha samma rätt till arbete och samma arbetsvillkor som andra, samt lika bra arbetsmiljö. I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning från 2008 skrivs följande: Artikel 27 Arbete och sysselsättning I punkt 1 erkänner konventionsstaterna rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på samma villkor som för andra. Det innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Konventionsstaterna ska skydda och främja förverkligande av rätten till arbete, däribland för personer som förvärvar funktionsnedsättning under anställning, genom att vidta ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning Det tycks inte finnas tillräckliga rutiner för samverkan mellan olika myndigheter t.ex. AF, Försäkringskassan och Trygghetsrådet. Referenser: 1. Statistik från Arbetsförmedlingens statistikenhet. 2. Europeiska Unionens (EU:s) rapport Funktionshindrade personer har samma rättigheter, Den europeiska strategin för personer med funktionshinder , Rapporten finns på 3. Social- och hälsovårdsministeriets rapport Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor, Rapporten finns på 4. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, översatt till svenska, Ds 2008:23. Konventionen finns på 13

14 Motionärens förslag till beslut: Långsiktiga insatser: att AF ska arbeta mer långsiktigt och undvika korta insatser. Insatsen ska inte bli kort p.g.a. bristande planering från AF, att AF ska undvika byten av kontaktpersoner för den funktionshindrade arbetssökande. Synen på funktionshindrade: att AF ska bedriva ett fortlöpande värdegrundsarbete tillsammans med funktionshindrade arbetssökande och handikapporganisationer, att AF ska sträva efter att arbetssökande med funktionshinder ska få tillgång till hela arbetsmarknaden. Stödet från AF: att funktionshindrade arbetssökande ska ges förbättrat personligt stöd för att Sverige ska uppfylla de mål som ställs i EU-direktiv, social- och hälsoministeriets rapport samt FN-konventionen. Dessa mål innebär attfunktionshindrade ska ha samma rätt till arbete och samma arbetsvillkor som andra, samt lika bra arbetsmiljö, att de funktionshindrade arbetssökande ska få större inflytande över de insatser som ges, att anpassning ska ske till de funktionshindrades förutsättningar. AF bör ställa konkreta frågor kring behovet av anpassningar. Samverkan utvärdering och lagstiftning: att etablera rutiner för samverkan mellan olika organ på arbetsmarknaden, t.ex. AF och Trygghetsrådet, att etablera rutiner för utvärdering i högre grad samt göra resultaten av utvärderingar tillgängliga för samtliga arbetssökande, att införa lagstiftning för att ge funktionshindrade tillgång till hela arbetsmarknaden. Det skulle öka chanserna för att målen i bl.a. FN-konventionen uppfylls. Skånes partidistrikts årsmöte föreslås besluta: att översända motionen till den socialdemokratiska riksdagsgruppen för beaktande i samband med översynen av gällande direktiv till de statliga myndigheter, som kan bidra till att öka de funktionshindrades möjligheter att få tillgång hela arbetsmarknaden. Annika Dahl Malmös arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Joakim Sandell 14

15 MOTION NR 5 Ang. Migrerande arbetskraft Den 15 december 2008 infördes nuvarande regelverk som angående migrerande arbetskraft från tredje land. Redan när den borgerliga regeringen förändrade reglerna varnade bland annat LO för att regelverket skulle möjliggöra för arbetsgivaren att utnyttja migrerande arbetskraft på ett hänsynslöst sätt. Vid HRFs undersökning och kampanj som genomfördes år 2010 på företag där Migrationsverket beviljat arbetstillstånd visade det sig att närmare 80 procent bröt mot gällande kollektivavtal. Hotell och restaurangfacket (HRF) har påvisat att den migrerande arbetskraften utnyttjas på ett hänsynslöst sätt. Det var främst frågor berörde lönedumpning, bristfälliga anställningsbevis och uteblivna eller undermåliga lönespecifikationer. Mönstret går igen även inom Byggbranschen. På ett antal företag fanns inte de anställda anträffbara och ingen på arbetsplatsen kände till att personerna arbetade på företaget. Det indikerar även att det kan förekomma trafficking inom sektorn. Lagstiftningen och myndighetsutövningen i ett rättssamhälle skall normalt skydda den svagare parten och säkerställa att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter mot i detta fall arbetstagaren. Företag som har sitt säte Sverige och bedriver verksamhet i landet omfattas av svensk lag och därmed även av gällande skatte- och arbetsmarknadslagstiftning. Arbetsgivarens skyldigheter gentemot arbetstagaren fastställs i gällande lagregler föreskrifter och rättspraxis. Det innebär också att arbetsgivaren har skyldighet att följa aktuella regelverk. Det blir allt vanligare med olika former av entreprenadkedjor i olika branscher och längden på dessa kedjor tycks enbart öka. Flera nivåer av underentreprenörer ökar risken för att det uppstår problem både för de anställda och för samhället. För de anställda är det inte ovanligt att det uppstår problem med exempelvis utbetalning av intjänad lön till arbetstagare som är i slutet av en lång underentreprenadskedja. För samhället kan det innebära att skatt samt sociala avgifter undanhålls staten. Därav måste ett system med solidaransvar följaktligen införas för de företag som är etablerade i Sverige och som anlitar bemanningsföretag utanför EU/EES, där det etablerade företaget kan göras solidarisk ansvarig för utgivande av löner, inbetalning av försäkringar, erläggande av sociala avgifter och skatter. Inom arbetsrätten är avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren det vill säga anställningsavtalet en ytterst väsentlig del. Anställningsavtal ingås av de individuella parter som sluter det, men avtalet får även sitt innehåll från annat håll, t.ex. från kollektivavtal och lagregler. Trots att anställningsavtal i regel är tämligen kortfattade och formaliabetonade till sin utformning medför de långtgående förpliktelser för inblandade parter. I den arbetsrättsliga doktrinen har man poängterat att anställningsavtalet inte enbart består i ett utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan att det skapar ett personligt förhållande mellan parterna. Man menar att anställningsavtalets karaktär medför vidare och mer djuplodande förpliktelser än många andra avtalsförbindelser. Är arbetsgivens bunden av kollektivavtal eller är medlem i arbetsgivarorganisation regleras de anställdas och arbetsgivarens skyldigheter gentemot varandra till stor del genom kollektivavtalet. De flesta kollektivavtal omfattar allmänna bestämmelser, löneavtal och försäkringar samt förhandlingsordning. 15

16 Med nuvarande lagstiftning och regelverk som berör migrerande arbetskraft sätts stora delar av denna lagstiftning ur spel genom sk moment 22 alltså att den som behöver hjälp och signalerar om att få hjälp är den som blir straffad. I många fall dubbelt upp. I praktiken förlorar de som påtalar brister och hävdar sina rättigheter sitt arbete. Samtidigt som de förlorar sitt arbete påbörjas nedräkningen av uppehållstillståndet, som normalt löper ut efter tre månaders arbetslöshet. En sådan dubbel bestraffning är inte rimlig i ett rättssamhälle. Tyvärr framgår det också att uppdelningen mellan myndigheternas ansvarsområden i arbetslivet omöjliggör helhetsbedömning och skapar godtycke samtidigt som ingen myndighet påtar sig ett ansvar för att regelverket efterlevs på ett tillfredsställande sätt. Därför krävs det tydligare regler och en stringens i lagstiftningen för att undvika krockar i mellan olika rättsordningar i detta fall arbetsrätten, förvaltningsrätten och brottslagstiftningen. Vårt förslag bygger på tre delar * Myndighetsutövning med utökad rätt kontrollera företag och arbetsgivare * Arbetsgivarens ansvar att lämna riktiga uppgifter * Stärka arbetstagarens rätt att hävda sina rättigheter Migrationsverket ska erhålla ett tydligt uppdrag att inte bara fatta beslut utan också att följa upp de beslut som fattas. Det innebär att Migrationsverket skall erhålla utökat uppdrag/bemyndigande att vitesförelägga den arbetsgivare som inkommer med oriktiga och vilseledande uppgifter till myndigheten vad gäller anställningens omfattning, innehåll och arbetsplatsen/företaget. Migrationsverket ska också erhålla ett utökat och direkt uppdrag och ska ansvara för att utföra förhandskontroller av arbetsgivarens handel och vandel innan arbetstillstånd utfärdas. När en arbetsgivare anställer en person som beviljats uppehållstillstånd ska Migrationsverket säkerställa att anställningsavtal upprättas som är likalydande som det anställningserbjudande som Migrationsverket har behandlat och den fackliga organisationen har yttrat sig över. Arbetsgivaren försäkrar att uppgifterna i anställningserbjudandet sedermera motsvarar det som stadgas anställningsavtalet till myndigheten under straffansvar. Arbetsgivaren skall också vid anmaning från Migrationsverket omedelbart inkomma med all information som berör aktuell anställning, anställningsavtal, skattekonto och i förekommande fall kollektivavtalade försäkringar. Är företaget bundet av kollektivavtal skall arbetsgivaren förbinda sig att tillämpa kollektivavtalets regler och i förekommande fall även lokala överenskommelser som är träffade mellan parterna. Missbruk av systemet måste vara kopplat till tydliga sanktionssystem mot företagen som bryter mot regelverket enligt normal rättspraxis med en stegrande straffskala från vitesföreläggande alternativt böter med upptill två års fängelse. Arbetstagare som träder fram och söker hjälp ska inte riskera utvisning. Istället ska de garanteras att stanna den tid som det ursprungliga uppehållstillståndet och arbetstillståndet löper och ges möjlighet att söka nytt arbete. Vid tvist i fråga om lön och andra ersättningar och uppehållstillståndet löper ut, ska Migrationsverket utfärda, sk förlängt uppehållstillstånd tills dess tvisten är löst. Därför yrkar vi följande: att Byggfackens S-förening, Skurup, antar motionen och översänder den till arbetarekommunen, att Skurups arbetarekommun antar motionen som sin egen och översänder den till distriktskongressen, 16

17 att Socialdemokraterna verkar för att Migrationsverket får ett utökat uppdrag att säkerställa att anställningsavtal upprättas som är likalydande som det anställningserbjudande som Migrationsverket har behandlat och den fackliga organisationen har yttrat sig över, att Socialdemokraterna verkar för att Migrationsverket får ett utökat uppdrag att utföra förhandsoch efterkontroller för att utbetald lön och skatt följer anställningsavtalet, att Socialdemokraterna verkar för att företag som missbrukar systemet ska vidkännas tydliga sanktioner som följer normal rättspraxis med en stegrande straffskala från vitesföreläggande alternativt böter med upptill två års fängelse, att Socialdemokraterna verkar för att arbetstagare som träder fram och söker hjälp inte ska riskera utvisning, att Socialdemokraterna verkar för att huvudentreprenörsansvar införs för de företag som är etablerade i Sverige och som anlitar bemanningsföretag utanför EU/EES, att distriktskongressen bifaller motionen. Magnus Alm, Pierre Esbjörnsson Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Maria Nyman Stjänskog MOTION NR 6 Ang. Heltid en rättighet, deltid en möjlighet S-kvinnor driver frågan om rätt till heltid för kvinnor och att det ska lagstiftas om detta men det är trögt att få igenom. Ute i kommunerna är rätten till heltid inte alltid inskrivet i jämställdhetsplanen. Generellt arbetar en tredjedel av alla kvinnor deltid, har visstidsanställningar, arbetar på timmar och har delade turer. Kvinnors låga löner och anställningsvillkor är oacceptabla i många kommuner. Det ges inga öronmärkta pengar till löneökningar vilket får till följd att organisationen slimmas så hårt att det går ut över de anställda och verksamheten. Även en kvinna måste kunna leva på sin lön och ha bra arbetsmiljövillkor och kommun och region bör vara föregångare. Ett argument inom vården är att kvinnorna inte orkar arbeta heltid på grund av det tunga arbetet. Det går att arbeta heltid om arbetsmiljön förbättras. Avesta är ett bra exempel och det finns fler S-styrda kommuner som också kommit långt i jämställdhetsarbetet. Om alla arbetarekommuner ute i kommunerna och regionen drev denna fråga skulle det få ett större genomslag och man kunde också göra gemensamma manifestationer för att nå målet. Därför yrkar jag: att partidistriktet aktivt arbetar för att även arbetarekommunerna i Skåne och Region Skåne driver denna fråga kraftfullt, att motionen med utlåtande sändes till S-gruppen i Region Skåne, till S-gruppen i Riksdagen. Inger Wennhall Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Maria Nyman Stjänskog 17

18 MOTION NR 7 Ang. Angående rätten till heltidsarbete Många av de som arbetar inom offentlig sektor är hänvisade till deltidsarbete. Kommunen som är arbetsgivare hänvisar till schematekniska skäl som orsak till att det inte går att införa rätt till heltidsarbete. Människor som arbetar inom kommunal hemtjänst och/eller LSSverksamhet är hänvisade till deltidsarbete i många kommuner. Dessutom kan denna typ av anställning vara ett låglönearbete. Att försörja sig och sin familj på ett låglönearbete på deltid är ohållbart. Det kan leda till att det krävs extra anställning och eller försörjningsstöd vilket i sig medför en utsatthet och att försörjningen för den anställde är olöst. De som arbetar med att hantera andra människors behov förutsätts kunna bidra med ett professionellt arbete. De möter dagligen människor som på olika sätt är helt beroende av att personalen ger dem den vård/omsorg/pedagogik som de behöver för att utvecklas och kunna hantera sin vardag så självständigt som möjligt. Den korta arbetstiden ger inte utrymme för reflexion och arbetstidens intensitet bidrar till att bemötandet emellanåt inte är konstruktivt för mottagaren. Professionalitetet undermineras av arbetstid och lönebild. Det är därför angeläget att regionen ger direktiv såväl regionalt som kommunalt att alla människor har rätt till heltidssysselsättning och därmed bidrar till en konstruktiv utveckling av arbetet samt tjänsteutövarens rätt till egen försörjning. Vi yrkar därför att distriktskongressen fastslår: att alla anställningar i offentlig regi sker med en självklar rätt till heltidssysselsättning, att partidistriktet sänder motionen vidare till riksdagsgruppen. Cecilia Magnusson-Svärd, Gunilla Olsson, Bo Widegren Ystads arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Roger Jönsson MOTION NR 8 Ang. LAS De olika anställningsformer som finns reglerade i LAS har medfört och syftat till att företag ska kunna anställa medarbetare trots korta framtidsutsikter. Detta har bidragit till en väl fungerade arbetsmarknad, där företagen har vågat investera och blicka framåt. Skyddet för den enskilde som säljer arbete, har inte varit det bästa inom flera av de olika anställningsformerna, med undantag för tillsvidareanställning. I takt med att klimatet på arbetsmarknaden hårdnat och företagen allt mer ser sina anställda som nummer och inte som människor blir det ännu viktigare med en grundtrygghet för den anställde. Vi vet att sittande regering har gjort en del förändringar i anställningsformerna som gör det både lättare och mer ekonomiskt lönsamt att använda sig av varianter utöver tillsvidareanställning. Detta skapar både en otrygghet för enskilda och deras familjer men framförallt så påverkar det priset på arbetskraft i negativ riktning. Vi kan även se att 18

19 en del företag utnyttjar de olika anställningsformerna för att slippa undan det ansvar de har för sin personal. Provanställningen har regeringen nu utökat från 6månader till 12månader med ambitionen att utöka den till hela 24 månader. Detta är för mig som socialdemokrat och löntagare helt oacceptabelt. Syftet med en provanställning är att både arbetsgivare och arbetstagare ska få en möjlighet att se om de finner varandra i företaget och tror på en framtid för bådas bästa. (Om det för mig som anställd skulle ta 12 månader att känna om jag passar för jobbet eller trivs med det så bör jag nog fundera över min egen personkännedom och ömsesidigt så bör nog företagen ta sig en funderare över deras kompetens att bedöma en tillgång, om de inte kan göra en bedömning efter 12månader). Jag föreslår följande: att Byggfacken s-förening i Skurup antar motionen och översänder den till arbetarekommunen, att Skurups Arbetarekommunen antar motionen som sin egen och översänder den till distriktskongressen, att partiet aktivt verkar för att provanställningstiden ska vara satt till 3mån, att distriktskongressen översänder motionen till riksdagsgruppen för handläggning. Magnus Alm Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Maria Nyman Stjänskog MOTION NR 9 Ang. Utbilda handledare för praktikanter Många arbetssökande känner ett stort utanförskap och har därför ett stort behov av praktikplatser. Detta för att bryta en långvarig trend som arbetssökande. Här får du möjlighet till inblick i olika yrken som kan leda till jobb eller inspirera till utbildning. Tyvärr har många företagare, inklusive vården, inte det tidsutrymme som krävs för att handleda praktikanter. Många avstår då från att erbjuda praktikplats. Ännu värre blir det om en praktikant lämnas utan korrekt handledning. Totalt meningslös praktikplats och en belastning för verksamheten där den bedrivs. Att utbilda handledare stärker praktikantens roll. Praktikanten får den handledning denne behöver, vilket inte nödvändigtvis enbart handlar om rena yrkeskunskaper utan nog så viktigt om den sociala kompetensen på en arbetsplats. Samtidigt sker också en kontroll så att praktikplatsen sköts korrekt av såväl praktikant som praktikanordnare. Ansvaret för utbildningen och finansieringen bör skötas av arbetsförmedlingen eftersom det är här man har kontakten med båda parter. 19

20 Jag yrkar därför: att partidistriktet verkar för att det utbildas handledare till praktikplatser, att motionen jämte utlåtandet sändes till S-gruppen i Region Skåne och S- gruppen i Riksdagen. Lena Axelsson Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Maria Nyman Stjänskog MOTION NR 10 Ang. Ang. behov av ändring i vissa EU-relaterad lagstiftning och praktik Lissabonavtalet om fri rörlighet är ett bra fundament för Europagemenskapen. Men bara om denna grundpelare begränsas av sociala rättigheter, exempelvis rätten att inom ett medlemslands gränser kollektivavtal blir avgörande för den rörliga arbetskraftens villkor i Sverige. Alla som kommer hit för att arbeta skall vara välkomna men alla skall anställas på de villkor som gäller i kollektivavtal. Om alla i Sverige arbetande löntagare i en bransch inte har samma villkor snedvrids konkurrens så att faktiskt bulvanföretag ges orimliga ekonomiska fördelar. Det förekommer alltså grovt missbruk av den fria rörligheten för arbetstagare. Från att ha varit ett land med jämstarka och välfungerande parter på arbetsmarknaden med i huvudsak gemensam syn på villkoren för arbete och sociala randvillkor är inom en rad områden stora lönedumpningar vanliga. Då skapas en svartfotssituation som självklart leder till främlingsfientlighet och stora illojala vinster för råkapitalister som utnyttjar detta. Högerregringen har tolkat den s.k. vaxholmsdomen fel i den s.k. Lavallagen. Denna lag har kritiserats av ILO eftersom den strider mot bl.a. den grundlagsfästa föreningsrätten. Ofta frånskriver sig huvudentreprenörer ansvaret för justa arbetsvillkor genom att anlita underentreprenörer, ofta i flera led. Detta bör inte längre vara möjligt och partiet bör tillse att en lagstiftning om detta kommer på plats. Högerregeringen har också kritiserats av ILO för sin nedrustning av förebyggande åtgärder mot ohälsa på arbetsmarknaden, vilket var ett på socialdemokratisk regeringstid prioriterat område. Högerregeringen, som innan taburetterna blivit nedsuttna, avskaffade Arbetslivsinstitutet och förskingrade en samlad forskning för hälsa i arbetslivet, har även i övrigt sänkt anslagen på detta område. Tillsammans med den ökade takten i arbetslivet har detta orsakat en ökning antalet arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. En annan lagstiftning som är EU-relaterad är lagen om offentlig upphandling. Denna lagstiftning missgynnar starkt landsortskommuner i det att den hänvisar all offentlig upphandling till det billigaste alternativet. Med billigt i detta sammanhang räknas endast själva priset för det upphandlingen gällde, varvid storföretag kan utnyttja stordriftens fördelar utan tanke på sysselsättningen på orten eller försöken att knyta småföretagare till orten. Sådan offentlig upphandling blir en dyr affär för landsortskommunen som dräneras på arbetskraft och företagssamhet. Svårigheter att upphandla närodlat både i form av produkter och tjänster är utmärkande för LOU-förvaltning. Liknande motion läggs fram i Trelleborg av Sten Björk. 20

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD 6 JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD RAPPORTFÖRFATTARE: REBECKA BOHLIN, VICTOR BERNHARDTZ & ANNA NORELL Katalys - Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet...

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet... Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet... Delrapport 2 av 3 Inom projekt Hållbar jämställdhet Smart ekonomi Borås Stad 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Jobbkongressen 2009 Häfte A Jobben först En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Partistyrelsens utlåtanden och motioner som

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

En socialförsäkring för alla

En socialförsäkring för alla En socialförsäkring för alla Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Sverige världens bästa land att växa upp i

Sverige världens bästa land att växa upp i Handlingsprogram beslutat vid Kristdemokraternas riksting, september 2013 Sverige världens bästa land att växa upp i 1 www.kristdemokraterna.se 2 Innehåll SVERIGE VÄRLDENS BÄSTA LAND ATT VÄXA UPP I...5

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

2014-01-09, rättad 2. En rapport från partistyrelsens arbetsgrupp för arbetstidsförkortning.

2014-01-09, rättad 2. En rapport från partistyrelsens arbetsgrupp för arbetstidsförkortning. Striden om tiden. dags att förverkliga visionen om sex timmars arbetsdag 2014-01-09, rättad 2 En rapport från partistyrelsens arbetsgrupp för arbetstidsförkortning. Underlag för vidare diskussion i Vänsterpartiet

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer