MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE"

Transkript

1 MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ARBETE... 9 MOTION NR Ang. Trygga jobb MOTION NR Ang. Trygga jobb MOTION NR Ang. Begränsa visstidsanställningar MOTION NR Ang. Förbättrat stöd till funktionshindrade arbetssökande MOTION NR Ang. Migrerande arbetskraft MOTION NR Ang. Heltid en rättighet, deltid en möjlighet MOTION NR Ang. Angående rätten till heltidsarbete MOTION NR Ang. LAS MOTION NR Ang. Utbilda handledare för praktikanter MOTION NR Ang. Ang. behov av ändring i vissa EU-relaterad lagstiftning och praktik MOTION NR Ang. Fria resor för arbetslösa MOTION NR Ang. Förbättrad A-kassa MOTION NR Ang. Förbättrade inträdesvillkor i A-kassan MOTION NR Ang. Ang. ekonomiska resurser till Arbetsmiljöverket MOTION NR Ang. Rättvis avdragsrätt MOTION NR Ang. En hållbar arbetsdag MOTION NR Ang. Garantilön vid konkurs UTBILDNING/FÖRSKOLA MOTION NR Ang. Barnkonventionen MOTION NR Ang. Nationella prov i grundskolan

3 MOTION NR Ang. Förutsättningar för lärare -framtid för elever MOTION NR Ang. Skolans omklädningsrum MOTION NR Ang. Förbättrad skolmiljö MOTION NR Ang. Utbildningssatsningar MOTION NR Ang. Lärlingsutbildning MOTION NR Ang. Mer idrott och hälsa på schemat MOTION NR Ang. Säkerställande av stöd till elever med dyslexi i alla kommuner MOTION NR Ang. En skolkommission för en likvärdig och sammanhållen skola med höjda kunskapsambitioner MOTION NR Ang. En skola för alla MOTION NR Ang. Ang. Stöd för barn som ser dåligt och har svårt att följa undervisningen MOTION NR Ang. Skapa en skola för alla MOTION NR Ang. Praktisk demokrati i skolan MOTION NR Ang. Slopa det fria skolvalet eftersom det fria skolvalet är en av orsakerna till skolans förfall MOTION NR Ang. Ställningstagande mot förslaget om införande av högskole-stiftelser MOTION NR Ang. Obligatorisk undervisning om psykisk ohälsa SJUKVÅRD MOTION NR Ang. Alla ska ha rätt till en god tandvård MOTION NR Ang. Anställningsgaranti, gällande sommarjobb för ungdomar och för personer som är funktionsnedsatta MOTION NR Ang. Straff eller förståelse? MOTION NR Ang. Höga tandvårdskostnader MOTION NR Ang. Översyn av kontinuerlig blodglucosmätning för barn och unga med insulinpump MOTION NR Ang. Försäljning och marknadsföring av receptfria läkemedel utförs bäst av apoteken MOTION NR Ang. Förbjud religiösa könsstympningar av alla barn

4 MOTION NR Ang. Gör god tandhälsa mer tillgänglig för alla MOTION NR Ang. Akutsjukvården efter äldres behov MOTION NR Ang. Brukarråd/pensionärsråd vid vårdcentralerna MOTION NR Ang. Tandvård och tandhälsa MOTION NR Ang. Framtagande av en folkhälsopolitisk handlingsplan för hur jämlik hälsa ska uppnås MOTION NR Ang. Ang lasarettet i Ystad: stoppa Högeralliansens plan att svälta ut sjukvården i sydöstra Skåne MOTION NR Ang. Angående psykiatrins ansvar MOTION NR Ang. Fri tandvård MOTION NR Ang. För att förbättra för hörselskadade över 60 år MOTION NR Ang. Gör sjukvården jämlik MOTION NR Ang. Återreglera Apoteken EU/INTERNATIONELLT MOTION NR Ang. Skåne ska protestera mot Israels våldspolitik II MOTION NR Ang. Verka för att offentlighetsprincipen blir norm i hela EU-området SOCIAL/SOCIALFÖRSÄKRINGAR MOTION NR Ang. Migrationsverkets långa utredningar kring flyktingmottagning MOTION NR Ang. Alla ska ha rätt till en bostad MOTION NR Ang. Alla är vi lika MOTION NR Ang. Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta MOTION NR Ang. Våldsutsatta barn och kvinnor MOTION NR Ang. Basbelopp kontra pensioner MOTION NR Ang. Kommunal insyn MOTION NR Ang. Fria preventivmedel MOTION NR

5 Ang. Anpassa aktivitetsersättningen så den fungerar i verkligheten MOTION NR Ang. Integration av nyanlända ungdomar MOTION NR Ang. Förbättrad sjukförsäkring MOTION NR Ang. Ang. Rättvist pensionssystem MOTION NR Ang. Stärk pensionssystemet OMSORG/FOLKHÄLSA MOTION NR Ang. Barnomsorg på kvällar, helger och nätter MOTION NR Ang. Barnomsorg på obekväma tider MOTION NR Ang. Barnsomsorgsavgift MOTION NR Ang. Barnsomsorgsavgift MOTION NR Ang. Tillåt gårdsförsäljning av alkohol i Skåne MOTION NR Ang. Familjecentraler MOTION NR Ang. Äldreombudsman MOTION NR Ang. Ang meddelarskydd och kollektivavtal i privat välfärdsverksam-het MOTION NR Ang. Ett rökfritt Sverige MOTION NR Ang. Angående lagstiftningen om överförmyndare m.m MOTION NR Ang. Om barns rättigheter till en meningsfull fritid MOTION NR Ang. Utrota barnfattigdomen MOTION NR Ang. Trygghetsinsatser för äldre med funktionsnedsättning MOTION NR Ang. Anhörighetsinvandring SKATTER/EKONOMI MOTION NR Ang. Arbete skall löna sig? MOTION NR Ang. Rättvisa avdrag MOTION NR Ang. Bolagsskatt

6 MOTION NR Ang. Införandet av punktskatt gällande socker MOTION NR Ang. Kredit- och finansmarknaden MOTION NR Ang. Kronofogdens register MOTION NR Ang. Energieffektivisering av bostäder MOTION NR Ang. Utvidga ROT-avdraget till att omfatta flerfamiljshus MOTION NR Ang. Ang. Vägavgift/tull för utlandsregistrerade lastbilar och bussar MOTION NR Ang. Harmonisera skatten på mineralbrytning i Sverige med interna-tionella nivåer MOTION NR Ang. Inför flygskatt MOTION NR Ang. Socialisera storbankerna MOTION NR Ang. Expropriera det svenska bankväsendet MOTION NR Ang. Reglera värdeöverföringarna från allmännyttan MOTION NR Ang. Modell för att möjliggöra progressiv kommunal- och landstings-skatt BOSTÄDER MOTION NR Ang. Bostadspolitik MOTION NR Ang. Bostäder för alla MOTION NR Ang. Bostadspolitik JÄMSTÄLLDHET MOTION NR Ang. Kraftfullare politik för jämställdhet MILJÖ, JORDBRUK, ENERGI MOTION NR Ang. Ekologisk hållbarhet MOTION NR Ang. Barriär runt Skåne för att skydda mot framtid översvämning MOTION NR Ang. Förbjud fossilgasutvinning i Skåne MOTION NR Ang. Stoppa bygget av ett mellanlager för kärnavfall i Barsebäck MOTION NR Ang. Revidera minerallagen nu!

7 MOTION NR TRAFIK/KOMMUNIKATION MOTION NR Ang. Utreda möjligheten att öka skattefinansieringen av kollektiv-trafiken för minskning av avgifter för resande MOTION NR Ang. En säker tågresa för alla MOTION NR Ang. Busschaufförernas arbetsvillkor MOTION NR Ang. Miljövänligare och mera tidsenlig utformning av regelverket för sättet att hastighetsbegränsa A- traktorer MOTION NR Ang. Reglering av järnvägen MOTION NR Ang. Förstatliga driften av järnvägen MOTION NR Ang. Förstatliga underhållet av järnvägen MOTION NR Ang. Om återupprättande av nattågstrafik på sträckan Malmö Stockholm MOTION NR Ang. Angående resekort för unga MOTION NR Ang. Angående säkerheten och bemanning på tåg MOTION NR Ang. Avgifter inom kollektivtrafiken MOTION NR Ang. Ang. Utöka kollektivtrafikens resegaranti MOTION NR Ang. Om spårbunden anslutning till Sturup/Malmö Airport MOTION NR Ang. Se över och förbättra kollektivtrafiken i Skåne MOTION NR Ang. Återförstatliga bilbesiktningen MOTION NR Ang. Offentlig-privat samverkan är inte lösningen - förnuftiga offentliga infrastrukturinvesteringar är framtiden NÄRINGSLIV, REGIONAL UTVECKLING MOTION NR Ang. Inglasade gång- och cykelbanor MOTION NR Ang. Avskaffa sjuklöneveckorna för mikroföretagen MOTION NR Ang. Förutsättningarna för it och telekommunikation MOTION NR Ang. Ang. Staten ska stå för statens kostnader

8 MOTION NR Ang. Bättre lånevillkor från statliga ALMI Företagspartner till småföretagen! BROTT OCH STRAFF MOTION NR Ang. Inför samtyckesparagraf MOTION NR Ang. Samtycke vid sex är den enda rimliga gränsen mot våldtäkt MOTION NR Ang. Arrestvaktsutbildning MOTION NR Ang. Mer lika inför lagen MOTION NR Ang. Genomför förbättringar för att förhindra det dödliga våldet mot kvinnor MOTION NR Ang. Låt arrangören/arbetsgivaren betala för kamp/våldsporternas personskador KULTUR MOTION NR Ang. Uppdatering av kommunbiblioteken MOTION NR Ang. Folkbildningens uppdrag och roll på 2000-talet MOTION NR Ang. Aktivt arbete för en jämställd kultursektor MOTION NR Ang. Ang. livesändningar av kulturevenemang från Danmark och i Skåne ORGANISATION MOTION NR Ang. Obligatoriskt utvecklings- och uppföljningssamtal i regionens nämnder MOTION NR Ang. Regionala inköp av Profilkläder och Giveaways MOTION NR Ang. Regionala inköp av Profilkläder och Giveaways MOTION NR Ang. Regionala inköp av Profilkläder och Giveaways MOTION NR Ang. Socialdemokraternas ideologi MOTION NR Ang. Skånsk ledamot till riksdagens näringsutskott Ang. Unga Örnar MOTION NR Ang. Politisk vision kring integration och mångfald MOTION NR Ang. Alla Arbetarekommuner representerade på Partidistriktets möten och träffar inför Partikongresserna MOTION NR

9 Ang. Alla arbetarekommuner representerade på partidistriktets mötet och träffar inför partikongresserna MOTION NR Ang. Att vara medlem MOTION NR Ang. Att begränsa det fria skolvalet MOTION NR Ang. Angående att bilda nomineringsgruppen Socialdemokrater i Svenska kyrkan MOTION NR Ang. Ang pensionsutspel inför valrörelsen MOTION NR Ang. Angående varannan herr/dam MOTION NR Ang. Fritt Sök Skåne? Kanske, men inte utan en rejäl utvärdering! MOTION NR Ang. Stimulera engagemang, delaktighet och jämställdhet inom S i Skåne MOTION NR Ang. Utse internationell sekreterare för Skånes partidistrikt ÖVRIGT MOTION NR Ang. Schysta villkor vid offentlig upphandling MOTION NR Ang. Förbättringar i Lag om offentlig upphandling (LOU) MOTION NR Ang. Utvecklingen av ett idrottspolitiskt program för Socialdemo-kraterna Skåne MOTION NR Ang. Förstärkning av stödet till Skånes idrottsföreningar/idrotts-rörelse MOTION NR Ang. Angående att Socialdemokraterna i Skåne ska arbeta för utökad konsumentvägledning MOTION NR Ang. Angående krav på att av det allmänna avsatta medel för väl-färdstjänster skall användas till verksamheten i fråga mm MOTION NR Ang. Angående vinster i välfärden MOTION NR Ang. Förbjud vinster i offentlig verksamhet, skola, vård och omsorg MOTION NR Ang. En gemensam välfärd garanterar likvärdighet MOTION NR Ang. Skriv under det humanitära initiativet och utropa Skåne som kärnvapenfri zon MOTION NR 166 Ang. Utveckla friheten och tryggheten inom vård och omsorg MOTION NR Ang. Förbjud myndigheter att lägga ut myndighetsuppgifter på privata företag MOTION NR Ang. Skydd av gemensamt ägande

10 ARBETE MOTION NR 1 Ang. Trygga jobb Tänk dig att inte kunna planera din tid eftersom du aldrig vet i förväg när du får jobba. Att ha en osäker ekonomi där du inte vet hur mycket pengar som hamnar på ditt konto den 25:e i varje månad. Du kanske får sitta och vänta på ett sms eller telefonsamtal om att få komma in till jobbet. Du vet inte om du har jobb om ett halvår, framtiden är oviss och du går som en gäst på din egen arbetsplats. Detta är vardag för många handelsanställda ofta unga människor som arbetar på tillfälliga kontrakt, som deltids- eller timanställda. I många butiker sätts de otrygga anställningarna i system. En anställd får inte mer än kanske 20 timmars jobb per vecka eller ännu mindre. En del går på så kallade behovskontrakt, där de inte är garanterade några timmar alls, utan får jobb beroende på hur behovet ser ut för arbetsgivaren. Den otrygga arbetssituationen påverkar också livet i övrigt. Den som har en osäker anställning kan inte ta lån för att köpa bostad och riskerar att hamna utanför a-kassan och andra socialförsäkringssystem. Det blir också svårt att planera sin framtid och ekonomi. En fast anställning och tryggheten som följer med en sådan är idag en bristvara för unga. Nuvarande lagstiftning hindrar nämnda grupp från att etablera sig i samhället, på bostadsmarknaden, från att bygga upp en fast tillvaro och etablera en familj, genom att dessa lever under högst osäkra förhållande på arbetsmarknaden. Oron som finns gynnar enbart arbetsgivare som nyttjar rädslan och sliter ut ung arbetskraft på ett inhumant sätt. Många gånger sker detta i bemmaningsföretag. Daglig oro skapar en ohälsa som i förlängningen kostar samhället stora summor. Kapital som kunde gagnat samhället i övrigt. Därför kräver vi: att partidistriktet verkar för att trygga och fasta anställningar blir en självklarhet, att partidistriktet verkar för en skärpning av arbetsrätten så den ändras enligt motionens syfte, att partidistriktet på allvar förbättrar utsikterna för unga och på så sätt motverkar psykisk ohälsa. Handels Socialdemokratiska förening i Helsingborg, Marcus Malmborg Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Tonka Frodlund 10

11 MOTION NR 2 Ang. Trygga jobb Tänk dig att inte kunna planera din tid eftersom du aldrig vet i förväg när du får jobba. Att ha en osäker ekonomi där du inte vet hur mycket pengar som hamnar på ditt konto den 25:e i varje månad. Du kanske får sitta och vänta på ett sms eller telefonsamtal om att få komma in till jobbet. Du vet inte om du har jobb om ett halvår, framtiden är oviss och du går som en gäst på din egen arbetsplats. Detta är vardag för många handelsanställda ofta unga människor som arbetar på tillfälliga kontrakt, som deltids- eller timanställda. I många butiker sätts de otrygga anställningarna i system. En anställd får inte mer än kanske 20 timmars jobb per vecka eller ännu mindre. En del går på så kallade behovskontrakt, där de inte är garanterade några timmar alls, utan får jobb beroende på hur behovet ser ut för arbetsgivaren. Den otrygga arbetssituationen påverkar också livet i övrigt. Den som har en osäker anställning kan inte ta lån för att köpa bostad och riskerar att hamna utanför a-kassan och andra socialförsäkringssystem. Det blir också svårt att planera sin framtid och ekonomi. En fast anställning och tryggheten som följer med en sådan är idag en bristvara för unga. Nuvarande lagstiftning hindrar nämnda grupp från att etablera sig i samhället, på bostadsmarknaden, från att bygga upp en fast tillvaro och etablera en familj, genom att dessa lever under högst osäkra förhållande på arbetsmarknaden. Oron som finns gynnar enbart arbetsgivare som nyttjar rädslan och sliter ut ung arbetskraft på ett inhumant sätt. Många gånger sker detta i bemmaningsföretag. Daglig oro skapar en ohälsa som i förlängningen kostar samhället stora summor. Kapital som kunde gagnat samhället i övrigt. Därför vill jag: att partidistriktet verkar för att trygga och fasta anställningar blir en självklarhet, att partidistriktet verkar för en skärpning av arbetsrätten så den ändras enligt motionens syfte, att partidistriktet på allvar förbättrar utsikterna för unga och på så sätt motverkar psykisk ohälsa, att partidistriktet antar motionen som sin egen och sänder den till riksdagsgruppen. Marcus Malmborg Landskronas arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Anders Karlsson 11

12 MOTION NR 3 Ang. Begränsa visstidsanställningar Enligt lagen om anställningsskydd är en fast tillsvidareanställning huvudregeln på svensk arbetsmarknad. Denna regel har emellertid snarare blivit undantag. Olika former av tidsbegränsade anställningar har skapat en osäker arbetsmarknad som försämrar livskvaliteten avsevärt. Utan en trygg anställning går det inte att planera sitt liv mer än för en kort period framåt. I vissa fall får man anställningar från dag till dag och kan således inte planera sin morgondag. Detta eftersom man helt enkelt inte vet var man kommer att arbeta, eller om man kommer att arbeta överhuvudtaget, inom denna snara framtid. Vi vill därför att möjligheten till visstidsanställningar kraftigt begränsas. Detta genom att antalet visstidsanställningsformer begränsas till tre. Allmän visstidsanställning avskaffas och ersätts av projektanställning. Denna anställningsform ska bara vara tillåten vid enstaka kortvariga projekt, tydligt skilda från det ordinarie arbetet på arbetsplatsen. Vikariat ska för att få användas ha en mycket tydlig anknytning till frånvarande arbetstagare och dennes tjänst. Säsongsanställningen ska inte påverkas. Vi yrkar därför: att antalet former av visstidsanställningar ska begränsas till projektanställning, vikariat och säsongsanställning, att allmän visstidsanställning avskaffas som anställningsform, och ersättas av projektanställning, att projektanställning endast ska vara tillåten vid enstaka kortvariga projekt, tydligt skilda från det ordinarie arbetet på arbetsplatsen, att visstidsanställningsformen för personer över 67 år ska avskaffas. Även anställda över 67 år har rätt till ett tryggt arbetsliv, att vikariat endast får användas vid en mycket tydlig anknytning till frånvarande arbetstagare och dennes tjänst, att provanställningen ska avskaffas, att efter sammanlagt ett års visstidsarbete, oavsett anställningsform, hos samma arbetsgivare under en period av fem år ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning, att avvikelser från lagen ska kunna göras i centralt slutna kollektivavtal, och då vara mycket väl motiverade, att Lunds arbetarekommun ställer sig bakom motionen, att motionen vidaresänds till Skånes socialdemokratiska partidistriktskongress, att motionen vidaresänds till Socialdemokratiska partikongressen 2015, att motionen vidaresänds till socialdemokratiska riksdagsgruppen. Riad Aliefendic, Linnea Koopmann, Kristin Linderoth, Filip Roslund Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Björn Abelson 12

13 MOTION NR 4 Ang. Förbättrat stöd till funktionshindrade arbetssökande Det är ett känt faktum att funktionshindrade har betydligt större problem med att komma in på arbetsmarknaden än övriga delar av Sveriges befolkning. Lågkonjunkturen har också bidragit till att antalet sökande funktionshindrade har ökat enligt nedanstående tabell. Uppgifterna visar att det finns ett stort behov av en göra en översyn av nuvarande metoder för att underlätta arbetssökandet för funktionshindrade som är arbetssökande. Inskrivna på AF år Oktober 2003 Oktober 2008 Oktober 2013 Funktionsnedsatt Funktionsnedsatt Funktionsnedsatt Antal Andel Summa Antal Andel Summa Antal Andel Summa % % % Många funktionshindrade arbetssökande upplever att de stödåtgärder som erhålls av AF inte är långsiktiga och att byte av kontaktpersoner, bl.a. arbetsförmedlare, sker alltför ofta. Enligt ett EU-direktiv (2010) förbjuds diskriminering på arbetsmarknaden på grund av funktionshinder. Social- och hälsovårdsministeriet skriver i en av sina rapporter (2007) att funktionshindrade ska ha samma rätt till arbete och samma arbetsvillkor som andra, samt lika bra arbetsmiljö. I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning från 2008 skrivs följande: Artikel 27 Arbete och sysselsättning I punkt 1 erkänner konventionsstaterna rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på samma villkor som för andra. Det innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Konventionsstaterna ska skydda och främja förverkligande av rätten till arbete, däribland för personer som förvärvar funktionsnedsättning under anställning, genom att vidta ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning Det tycks inte finnas tillräckliga rutiner för samverkan mellan olika myndigheter t.ex. AF, Försäkringskassan och Trygghetsrådet. Referenser: 1. Statistik från Arbetsförmedlingens statistikenhet. 2. Europeiska Unionens (EU:s) rapport Funktionshindrade personer har samma rättigheter, Den europeiska strategin för personer med funktionshinder , Rapporten finns på 3. Social- och hälsovårdsministeriets rapport Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor, Rapporten finns på 4. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, översatt till svenska, Ds 2008:23. Konventionen finns på 13

14 Motionärens förslag till beslut: Långsiktiga insatser: att AF ska arbeta mer långsiktigt och undvika korta insatser. Insatsen ska inte bli kort p.g.a. bristande planering från AF, att AF ska undvika byten av kontaktpersoner för den funktionshindrade arbetssökande. Synen på funktionshindrade: att AF ska bedriva ett fortlöpande värdegrundsarbete tillsammans med funktionshindrade arbetssökande och handikapporganisationer, att AF ska sträva efter att arbetssökande med funktionshinder ska få tillgång till hela arbetsmarknaden. Stödet från AF: att funktionshindrade arbetssökande ska ges förbättrat personligt stöd för att Sverige ska uppfylla de mål som ställs i EU-direktiv, social- och hälsoministeriets rapport samt FN-konventionen. Dessa mål innebär attfunktionshindrade ska ha samma rätt till arbete och samma arbetsvillkor som andra, samt lika bra arbetsmiljö, att de funktionshindrade arbetssökande ska få större inflytande över de insatser som ges, att anpassning ska ske till de funktionshindrades förutsättningar. AF bör ställa konkreta frågor kring behovet av anpassningar. Samverkan utvärdering och lagstiftning: att etablera rutiner för samverkan mellan olika organ på arbetsmarknaden, t.ex. AF och Trygghetsrådet, att etablera rutiner för utvärdering i högre grad samt göra resultaten av utvärderingar tillgängliga för samtliga arbetssökande, att införa lagstiftning för att ge funktionshindrade tillgång till hela arbetsmarknaden. Det skulle öka chanserna för att målen i bl.a. FN-konventionen uppfylls. Skånes partidistrikts årsmöte föreslås besluta: att översända motionen till den socialdemokratiska riksdagsgruppen för beaktande i samband med översynen av gällande direktiv till de statliga myndigheter, som kan bidra till att öka de funktionshindrades möjligheter att få tillgång hela arbetsmarknaden. Annika Dahl Malmös arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Joakim Sandell 14

15 MOTION NR 5 Ang. Migrerande arbetskraft Den 15 december 2008 infördes nuvarande regelverk som angående migrerande arbetskraft från tredje land. Redan när den borgerliga regeringen förändrade reglerna varnade bland annat LO för att regelverket skulle möjliggöra för arbetsgivaren att utnyttja migrerande arbetskraft på ett hänsynslöst sätt. Vid HRFs undersökning och kampanj som genomfördes år 2010 på företag där Migrationsverket beviljat arbetstillstånd visade det sig att närmare 80 procent bröt mot gällande kollektivavtal. Hotell och restaurangfacket (HRF) har påvisat att den migrerande arbetskraften utnyttjas på ett hänsynslöst sätt. Det var främst frågor berörde lönedumpning, bristfälliga anställningsbevis och uteblivna eller undermåliga lönespecifikationer. Mönstret går igen även inom Byggbranschen. På ett antal företag fanns inte de anställda anträffbara och ingen på arbetsplatsen kände till att personerna arbetade på företaget. Det indikerar även att det kan förekomma trafficking inom sektorn. Lagstiftningen och myndighetsutövningen i ett rättssamhälle skall normalt skydda den svagare parten och säkerställa att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter mot i detta fall arbetstagaren. Företag som har sitt säte Sverige och bedriver verksamhet i landet omfattas av svensk lag och därmed även av gällande skatte- och arbetsmarknadslagstiftning. Arbetsgivarens skyldigheter gentemot arbetstagaren fastställs i gällande lagregler föreskrifter och rättspraxis. Det innebär också att arbetsgivaren har skyldighet att följa aktuella regelverk. Det blir allt vanligare med olika former av entreprenadkedjor i olika branscher och längden på dessa kedjor tycks enbart öka. Flera nivåer av underentreprenörer ökar risken för att det uppstår problem både för de anställda och för samhället. För de anställda är det inte ovanligt att det uppstår problem med exempelvis utbetalning av intjänad lön till arbetstagare som är i slutet av en lång underentreprenadskedja. För samhället kan det innebära att skatt samt sociala avgifter undanhålls staten. Därav måste ett system med solidaransvar följaktligen införas för de företag som är etablerade i Sverige och som anlitar bemanningsföretag utanför EU/EES, där det etablerade företaget kan göras solidarisk ansvarig för utgivande av löner, inbetalning av försäkringar, erläggande av sociala avgifter och skatter. Inom arbetsrätten är avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren det vill säga anställningsavtalet en ytterst väsentlig del. Anställningsavtal ingås av de individuella parter som sluter det, men avtalet får även sitt innehåll från annat håll, t.ex. från kollektivavtal och lagregler. Trots att anställningsavtal i regel är tämligen kortfattade och formaliabetonade till sin utformning medför de långtgående förpliktelser för inblandade parter. I den arbetsrättsliga doktrinen har man poängterat att anställningsavtalet inte enbart består i ett utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan att det skapar ett personligt förhållande mellan parterna. Man menar att anställningsavtalets karaktär medför vidare och mer djuplodande förpliktelser än många andra avtalsförbindelser. Är arbetsgivens bunden av kollektivavtal eller är medlem i arbetsgivarorganisation regleras de anställdas och arbetsgivarens skyldigheter gentemot varandra till stor del genom kollektivavtalet. De flesta kollektivavtal omfattar allmänna bestämmelser, löneavtal och försäkringar samt förhandlingsordning. 15

16 Med nuvarande lagstiftning och regelverk som berör migrerande arbetskraft sätts stora delar av denna lagstiftning ur spel genom sk moment 22 alltså att den som behöver hjälp och signalerar om att få hjälp är den som blir straffad. I många fall dubbelt upp. I praktiken förlorar de som påtalar brister och hävdar sina rättigheter sitt arbete. Samtidigt som de förlorar sitt arbete påbörjas nedräkningen av uppehållstillståndet, som normalt löper ut efter tre månaders arbetslöshet. En sådan dubbel bestraffning är inte rimlig i ett rättssamhälle. Tyvärr framgår det också att uppdelningen mellan myndigheternas ansvarsområden i arbetslivet omöjliggör helhetsbedömning och skapar godtycke samtidigt som ingen myndighet påtar sig ett ansvar för att regelverket efterlevs på ett tillfredsställande sätt. Därför krävs det tydligare regler och en stringens i lagstiftningen för att undvika krockar i mellan olika rättsordningar i detta fall arbetsrätten, förvaltningsrätten och brottslagstiftningen. Vårt förslag bygger på tre delar * Myndighetsutövning med utökad rätt kontrollera företag och arbetsgivare * Arbetsgivarens ansvar att lämna riktiga uppgifter * Stärka arbetstagarens rätt att hävda sina rättigheter Migrationsverket ska erhålla ett tydligt uppdrag att inte bara fatta beslut utan också att följa upp de beslut som fattas. Det innebär att Migrationsverket skall erhålla utökat uppdrag/bemyndigande att vitesförelägga den arbetsgivare som inkommer med oriktiga och vilseledande uppgifter till myndigheten vad gäller anställningens omfattning, innehåll och arbetsplatsen/företaget. Migrationsverket ska också erhålla ett utökat och direkt uppdrag och ska ansvara för att utföra förhandskontroller av arbetsgivarens handel och vandel innan arbetstillstånd utfärdas. När en arbetsgivare anställer en person som beviljats uppehållstillstånd ska Migrationsverket säkerställa att anställningsavtal upprättas som är likalydande som det anställningserbjudande som Migrationsverket har behandlat och den fackliga organisationen har yttrat sig över. Arbetsgivaren försäkrar att uppgifterna i anställningserbjudandet sedermera motsvarar det som stadgas anställningsavtalet till myndigheten under straffansvar. Arbetsgivaren skall också vid anmaning från Migrationsverket omedelbart inkomma med all information som berör aktuell anställning, anställningsavtal, skattekonto och i förekommande fall kollektivavtalade försäkringar. Är företaget bundet av kollektivavtal skall arbetsgivaren förbinda sig att tillämpa kollektivavtalets regler och i förekommande fall även lokala överenskommelser som är träffade mellan parterna. Missbruk av systemet måste vara kopplat till tydliga sanktionssystem mot företagen som bryter mot regelverket enligt normal rättspraxis med en stegrande straffskala från vitesföreläggande alternativt böter med upptill två års fängelse. Arbetstagare som träder fram och söker hjälp ska inte riskera utvisning. Istället ska de garanteras att stanna den tid som det ursprungliga uppehållstillståndet och arbetstillståndet löper och ges möjlighet att söka nytt arbete. Vid tvist i fråga om lön och andra ersättningar och uppehållstillståndet löper ut, ska Migrationsverket utfärda, sk förlängt uppehållstillstånd tills dess tvisten är löst. Därför yrkar vi följande: att Byggfackens S-förening, Skurup, antar motionen och översänder den till arbetarekommunen, att Skurups arbetarekommun antar motionen som sin egen och översänder den till distriktskongressen, 16

17 att Socialdemokraterna verkar för att Migrationsverket får ett utökat uppdrag att säkerställa att anställningsavtal upprättas som är likalydande som det anställningserbjudande som Migrationsverket har behandlat och den fackliga organisationen har yttrat sig över, att Socialdemokraterna verkar för att Migrationsverket får ett utökat uppdrag att utföra förhandsoch efterkontroller för att utbetald lön och skatt följer anställningsavtalet, att Socialdemokraterna verkar för att företag som missbrukar systemet ska vidkännas tydliga sanktioner som följer normal rättspraxis med en stegrande straffskala från vitesföreläggande alternativt böter med upptill två års fängelse, att Socialdemokraterna verkar för att arbetstagare som träder fram och söker hjälp inte ska riskera utvisning, att Socialdemokraterna verkar för att huvudentreprenörsansvar införs för de företag som är etablerade i Sverige och som anlitar bemanningsföretag utanför EU/EES, att distriktskongressen bifaller motionen. Magnus Alm, Pierre Esbjörnsson Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Maria Nyman Stjänskog MOTION NR 6 Ang. Heltid en rättighet, deltid en möjlighet S-kvinnor driver frågan om rätt till heltid för kvinnor och att det ska lagstiftas om detta men det är trögt att få igenom. Ute i kommunerna är rätten till heltid inte alltid inskrivet i jämställdhetsplanen. Generellt arbetar en tredjedel av alla kvinnor deltid, har visstidsanställningar, arbetar på timmar och har delade turer. Kvinnors låga löner och anställningsvillkor är oacceptabla i många kommuner. Det ges inga öronmärkta pengar till löneökningar vilket får till följd att organisationen slimmas så hårt att det går ut över de anställda och verksamheten. Även en kvinna måste kunna leva på sin lön och ha bra arbetsmiljövillkor och kommun och region bör vara föregångare. Ett argument inom vården är att kvinnorna inte orkar arbeta heltid på grund av det tunga arbetet. Det går att arbeta heltid om arbetsmiljön förbättras. Avesta är ett bra exempel och det finns fler S-styrda kommuner som också kommit långt i jämställdhetsarbetet. Om alla arbetarekommuner ute i kommunerna och regionen drev denna fråga skulle det få ett större genomslag och man kunde också göra gemensamma manifestationer för att nå målet. Därför yrkar jag: att partidistriktet aktivt arbetar för att även arbetarekommunerna i Skåne och Region Skåne driver denna fråga kraftfullt, att motionen med utlåtande sändes till S-gruppen i Region Skåne, till S-gruppen i Riksdagen. Inger Wennhall Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Maria Nyman Stjänskog 17

18 MOTION NR 7 Ang. Angående rätten till heltidsarbete Många av de som arbetar inom offentlig sektor är hänvisade till deltidsarbete. Kommunen som är arbetsgivare hänvisar till schematekniska skäl som orsak till att det inte går att införa rätt till heltidsarbete. Människor som arbetar inom kommunal hemtjänst och/eller LSSverksamhet är hänvisade till deltidsarbete i många kommuner. Dessutom kan denna typ av anställning vara ett låglönearbete. Att försörja sig och sin familj på ett låglönearbete på deltid är ohållbart. Det kan leda till att det krävs extra anställning och eller försörjningsstöd vilket i sig medför en utsatthet och att försörjningen för den anställde är olöst. De som arbetar med att hantera andra människors behov förutsätts kunna bidra med ett professionellt arbete. De möter dagligen människor som på olika sätt är helt beroende av att personalen ger dem den vård/omsorg/pedagogik som de behöver för att utvecklas och kunna hantera sin vardag så självständigt som möjligt. Den korta arbetstiden ger inte utrymme för reflexion och arbetstidens intensitet bidrar till att bemötandet emellanåt inte är konstruktivt för mottagaren. Professionalitetet undermineras av arbetstid och lönebild. Det är därför angeläget att regionen ger direktiv såväl regionalt som kommunalt att alla människor har rätt till heltidssysselsättning och därmed bidrar till en konstruktiv utveckling av arbetet samt tjänsteutövarens rätt till egen försörjning. Vi yrkar därför att distriktskongressen fastslår: att alla anställningar i offentlig regi sker med en självklar rätt till heltidssysselsättning, att partidistriktet sänder motionen vidare till riksdagsgruppen. Cecilia Magnusson-Svärd, Gunilla Olsson, Bo Widegren Ystads arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Roger Jönsson MOTION NR 8 Ang. LAS De olika anställningsformer som finns reglerade i LAS har medfört och syftat till att företag ska kunna anställa medarbetare trots korta framtidsutsikter. Detta har bidragit till en väl fungerade arbetsmarknad, där företagen har vågat investera och blicka framåt. Skyddet för den enskilde som säljer arbete, har inte varit det bästa inom flera av de olika anställningsformerna, med undantag för tillsvidareanställning. I takt med att klimatet på arbetsmarknaden hårdnat och företagen allt mer ser sina anställda som nummer och inte som människor blir det ännu viktigare med en grundtrygghet för den anställde. Vi vet att sittande regering har gjort en del förändringar i anställningsformerna som gör det både lättare och mer ekonomiskt lönsamt att använda sig av varianter utöver tillsvidareanställning. Detta skapar både en otrygghet för enskilda och deras familjer men framförallt så påverkar det priset på arbetskraft i negativ riktning. Vi kan även se att 18

19 en del företag utnyttjar de olika anställningsformerna för att slippa undan det ansvar de har för sin personal. Provanställningen har regeringen nu utökat från 6månader till 12månader med ambitionen att utöka den till hela 24 månader. Detta är för mig som socialdemokrat och löntagare helt oacceptabelt. Syftet med en provanställning är att både arbetsgivare och arbetstagare ska få en möjlighet att se om de finner varandra i företaget och tror på en framtid för bådas bästa. (Om det för mig som anställd skulle ta 12 månader att känna om jag passar för jobbet eller trivs med det så bör jag nog fundera över min egen personkännedom och ömsesidigt så bör nog företagen ta sig en funderare över deras kompetens att bedöma en tillgång, om de inte kan göra en bedömning efter 12månader). Jag föreslår följande: att Byggfacken s-förening i Skurup antar motionen och översänder den till arbetarekommunen, att Skurups Arbetarekommunen antar motionen som sin egen och översänder den till distriktskongressen, att partiet aktivt verkar för att provanställningstiden ska vara satt till 3mån, att distriktskongressen översänder motionen till riksdagsgruppen för handläggning. Magnus Alm Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Maria Nyman Stjänskog MOTION NR 9 Ang. Utbilda handledare för praktikanter Många arbetssökande känner ett stort utanförskap och har därför ett stort behov av praktikplatser. Detta för att bryta en långvarig trend som arbetssökande. Här får du möjlighet till inblick i olika yrken som kan leda till jobb eller inspirera till utbildning. Tyvärr har många företagare, inklusive vården, inte det tidsutrymme som krävs för att handleda praktikanter. Många avstår då från att erbjuda praktikplats. Ännu värre blir det om en praktikant lämnas utan korrekt handledning. Totalt meningslös praktikplats och en belastning för verksamheten där den bedrivs. Att utbilda handledare stärker praktikantens roll. Praktikanten får den handledning denne behöver, vilket inte nödvändigtvis enbart handlar om rena yrkeskunskaper utan nog så viktigt om den sociala kompetensen på en arbetsplats. Samtidigt sker också en kontroll så att praktikplatsen sköts korrekt av såväl praktikant som praktikanordnare. Ansvaret för utbildningen och finansieringen bör skötas av arbetsförmedlingen eftersom det är här man har kontakten med båda parter. 19

20 Jag yrkar därför: att partidistriktet verkar för att det utbildas handledare till praktikplatser, att motionen jämte utlåtandet sändes till S-gruppen i Region Skåne och S- gruppen i Riksdagen. Lena Axelsson Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Maria Nyman Stjänskog MOTION NR 10 Ang. Ang. behov av ändring i vissa EU-relaterad lagstiftning och praktik Lissabonavtalet om fri rörlighet är ett bra fundament för Europagemenskapen. Men bara om denna grundpelare begränsas av sociala rättigheter, exempelvis rätten att inom ett medlemslands gränser kollektivavtal blir avgörande för den rörliga arbetskraftens villkor i Sverige. Alla som kommer hit för att arbeta skall vara välkomna men alla skall anställas på de villkor som gäller i kollektivavtal. Om alla i Sverige arbetande löntagare i en bransch inte har samma villkor snedvrids konkurrens så att faktiskt bulvanföretag ges orimliga ekonomiska fördelar. Det förekommer alltså grovt missbruk av den fria rörligheten för arbetstagare. Från att ha varit ett land med jämstarka och välfungerande parter på arbetsmarknaden med i huvudsak gemensam syn på villkoren för arbete och sociala randvillkor är inom en rad områden stora lönedumpningar vanliga. Då skapas en svartfotssituation som självklart leder till främlingsfientlighet och stora illojala vinster för råkapitalister som utnyttjar detta. Högerregringen har tolkat den s.k. vaxholmsdomen fel i den s.k. Lavallagen. Denna lag har kritiserats av ILO eftersom den strider mot bl.a. den grundlagsfästa föreningsrätten. Ofta frånskriver sig huvudentreprenörer ansvaret för justa arbetsvillkor genom att anlita underentreprenörer, ofta i flera led. Detta bör inte längre vara möjligt och partiet bör tillse att en lagstiftning om detta kommer på plats. Högerregeringen har också kritiserats av ILO för sin nedrustning av förebyggande åtgärder mot ohälsa på arbetsmarknaden, vilket var ett på socialdemokratisk regeringstid prioriterat område. Högerregeringen, som innan taburetterna blivit nedsuttna, avskaffade Arbetslivsinstitutet och förskingrade en samlad forskning för hälsa i arbetslivet, har även i övrigt sänkt anslagen på detta område. Tillsammans med den ökade takten i arbetslivet har detta orsakat en ökning antalet arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. En annan lagstiftning som är EU-relaterad är lagen om offentlig upphandling. Denna lagstiftning missgynnar starkt landsortskommuner i det att den hänvisar all offentlig upphandling till det billigaste alternativet. Med billigt i detta sammanhang räknas endast själva priset för det upphandlingen gällde, varvid storföretag kan utnyttja stordriftens fördelar utan tanke på sysselsättningen på orten eller försöken att knyta småföretagare till orten. Sådan offentlig upphandling blir en dyr affär för landsortskommunen som dräneras på arbetskraft och företagssamhet. Svårigheter att upphandla närodlat både i form av produkter och tjänster är utmärkande för LOU-förvaltning. Liknande motion läggs fram i Trelleborg av Sten Björk. 20

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Strax innan årsskiftet slog FAS 3 rekord i Skåne. Mer än 4500 personer befann sig i åtgärden. Det finns en risk att de flesta troligtvis aldrig kommer därifrån. Det beräknas att endast 2 % får en anställning.

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-04-11 Diarienummer BUN-2013-0326.31 Remiss: Motion av Liza Boéthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (Ds 2013:52) Vår referens: o Stefan Eklund Åkerberg. Sundbyberg 2015-06-22

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (Ds 2013:52) Vår referens: o Stefan Eklund Åkerberg. Sundbyberg 2015-06-22 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Vår referens: o Stefan Eklund Åkerberg Sundbyberg 2015-06-22 Dnr. U2013/4160/SF Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (Ds 2013:52)

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

med kunskaper växer sverige

med kunskaper växer sverige F med kunskaper växer sverige Innehållsförteckning MED KUNSKAPER VÄXER SVERIGE... 3 UF1 Utlåtande förskola och barnomsorg... 3 UF2 Utlåtande grundskola och gymnasieskola... 66 UF3 Utlåtande högre utbildning

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

10 moderata slag mot oss anställda

10 moderata slag mot oss anställda 10 moderata slag mot oss anställda Tryggheten på jobbet står på spel. Moderaterna vill genomföra dramatiska försämringar för de anställda och de före detta mittenpartierna följer med åt höger. Här följer

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Arbetsmiljö Inflytande Utveckling

Arbetsmiljö Inflytande Utveckling ST Arbetsmiljö Inflytande Utveckling 1 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljö är summan av flera faktorer på arbetsplatsen. Det handlar bland annat om lön, ledarskap, jämställdhet och mångfald. En bra arbetsmiljö är

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

PM En skola för alla. Sundbyberg 2014-12-16. Till Utbildningsminister Gustaf Fridolin

PM En skola för alla. Sundbyberg 2014-12-16. Till Utbildningsminister Gustaf Fridolin Sundbyberg 2014-12-16 Till Utbildningsminister Gustaf Fridolin PM En skola för alla Hemmasittande barn i skolan Hemmasittande barn i skolan är ett komplext och växande problem som omfattar många elever

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

2007-03-26. Förslag till regelförenklingar, från Almega. Övergripande ansvar: Håkan Eriksson. 1. Område: Lag om offentlig upphandling.

2007-03-26. Förslag till regelförenklingar, från Almega. Övergripande ansvar: Håkan Eriksson. 1. Område: Lag om offentlig upphandling. Förslag till regelförenklingar, från Almega Övergripande ansvar: Håkan Eriksson. 1. Område: Lag om offentlig upphandling. Kontaktperson: Stefan Holm. 2007-03-26 Inför de föreslagna EG-direktiven avseende

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

PROTOKOLL DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

PROTOKOLL DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE PROTOKOLL DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Protokoll fört vid Socialdemokraterna i Skånes kongress, den 12-13 april 2014, på Amiralen Folkets Park i Malmö. 1. Kongressens öppnande Distriktsordförande

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Sid 1 (7) RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av funktionshindrade. Näringsliv & arbetsmarknad

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer