Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör"

Transkript

1 Postlista Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Inkommen KS2016:2654 Information om KS/2016:21 Inkommen KS2016:2656 Ansökan och intyg KS/2016:200 bostadsanpassning Inkommen KS2016:2664 Ansökan om KS/2016:128 kulturbidrag - Kinds forskarklubb Inkommen KS2016:2665 Redovisning KS/2015:223 investerings- och upprustningsbidrag Daltorps IF Inkommen KS2016:2667 Yttrande KS/2013:1142 Naturvårdsplan - Gislaveds kommun Inkommen KS2016:2690 Information gällande felaktig KS/2016:202 utbetalning för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige Inkommen KS2016:2691 Skadeanmälan LDS KS/2016: Inkommen KS2016:2709 Begäran om KS/2011:450 slutbevis Inkommen KS2016:2711 Tranemo KS/2013:1142 naturskyddsförenin g svar Inkommen KS2016:2712 Elsäkerhetsintyg KS/2011:450 Inkommen KS2016:2723 Motion om avgiftsfri KF/ # 3 kulturskola Inkommen KS2016:2724 Information med KS/2016:158 anledning av bosättningslagen Inkommen KS2016:2726 Avtal konsertarrangeman g - Beata Bermuda KS/2016:205 Inkommen KS2016:2727 Ansökan om bidrag KS/2016:25 - PRO Limmared Inkommen KS2016:2728 Avtal Securitas - KS/2015:824 Nygatan Grimsås Inkommen KS2016:2735 Plankarta-A3 KS/2015:72 Inkommen KS2016:2739 Plan- och genomförandebeskr ivning KS

2 Inkommen KS2016:2740 Behovsbedömning KS Inkommen KS2016:2741 Plan- och genomförandebeskr ivning KS/2015:72 Inkommen KS2016:2742 Behovsbedömning KS/2015:72 Inkommen KS2016:2747 Rapport KS/2014:753 Inkommen KS2016:2748 Förtydligande av KS/2014:753 rapport Inkommen KS2016:2760 Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende KS/2016:206 Inkommen KS2016:2761 Inspektionsrapport KS/2016:67 Sjötoftaskolan Inkommen KS2016:2777 Bekräftelse om KS/2016:207 mottagen skadeanmälan Inkommen KS2016:2778 Epost LDS KS/2016:203 Inkommen KS2016:2779 Sammanställning av KS/2016:38 dina svar om ankomstboenden Inkommen KS2016:2780 Sammanställning av KS/2016:38 dina svar om stöd vid införande av betyg från åk 6 Inkommen KS2016:2781 Epost om offert för KS/2016:208 Konstförsäkring Inkommen KS2016:2782 Offert försäkring KS/2016:208 Tranemo Kommun Inkommen KS2016:2783 Försäkrningsvillkor Konst- och utställningsförsäkring KS/2016:208 Inkommen KS2016:2785 Överrenskommelse SKL- Kommunerna angående Vision E-hälsa Inkommen KS2016:2796 Remiss, del A -Låt KS/ # 15 KS/2016:209 fler forma framtiden Inkommen KS2016:2797 Remiss del b - Låt KS/2016:209 fler forma framtiden Inkommen KS2016:2798 Remiss KS/2016:209 Inkommen KS2016:2826 Mejlkonversation KS/2015:851 Inkommen KS2016:2828 Föreläggande om kompletterande uppgifter från KS/2016:170

3 Bolagsverket Inkommen KS2016:2881 Revisionsberättelse KS/2016:125 Tranemo kommun Inkommen KS2016:2882 Ansökan om KS/2016:211 bostadsanpassnings bidrag Inkommen KS2016:2883 Information KS/2016:212 vägtrafikolycka Inkommen KS2016:2885 Ansökan om kulturföreningsbidrag Ambjörnarps KS/2016:128 bygdegårdsförening Inkommen KS2016:2886 Anmälan om KS/2016:210 fordonsskada Inkommen KS2016:2888 Redovisning av KS/2014:91 upprustningsbidrag Grimsås IF Inkommen KS2016:2913 Begäran om KS/2016:215 yttrande Inkommen KS2016:2914 Information till KS/2016:215 huvudman Inkommen KS2016:2915 Anmälan till KS/2016:215 skolinspektion och BEO Inkommen KS2016:2916 Epostadress till KS/2016:215 mamman Inkommen KS2016:2925 Uppdrags- KS/2016:139 bekräftelse Inkommen KS2016:2926 Ansökan om KS/2016:26 handikappsbidrag Personskade- Förbundet RTP-Borås Lokalförening Inkommen KS2016:2927 Epost ang. förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Ulricehamns kommun KS/2016:216 Inkommen KS2016:2928 Remiss om utvidgat KS/2016:216 strandskydd Inkommen KS2016:2929 Beslut i KS/2015:871 ärende , förläggning av kabel i Nygårdssjön Inkommen KS2016:2932 Yttrande angående KS/2013:1142 utställning - Naturvårdsplan

4 Tranemo kommun Inkommen KS2016:2943 Redovisning av godkända driftskostnader Bygdegårdar 2015 Upprättad KS2016:2964 Verksamhetsberätte lse för det gemensamma folkhälsoarbetet Upprättad KS2016:2965 KS protokollsutdrag Upprättad KS2016:2982 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2016, KS/2016:122 KS/ # 14 KS/ # 14 TMB/ # 4 Upprättad KS2016:2983 Tjänsteskrivelse - TMB/ # Bidrag till fristående 4 gymnasieskolor 2016 Upprättad KS2016:2984 KS KS/ # - protokollsutdrag 23 Upprättad KS2016:3014 AU AU/ # - protokollsutdrag 10 Inkommen KS2016:3015 Utställning KS/2016:208 fakturatranemo kommun 2016 Inkommen KS2016:3016 Utställning KS/2016:208 försäkringsbrev Tranemo kommun 2016 Inkommen KS2016:3017 Utställnings- KS/2016:208 försäkring Inkommen KS2016:3049 Beslut om beviljat statsbidrag KS/2016:218 Inkommen KS2016:3058 Ansökan om bidrag KS/2016:220 - PUF Inkommen KS2016:3060 Redovisning lotteri - KS/2013:80 Limmareds IF 1 Inkommen KS2016:3062 Redovisning lotteri KS/2013:80 Limmareds IF 2 Inkommen KS2016:3063 Ansökan och intyg KS/2016:221 bostadsanpassnings bidrag Inkommen KS2016:3072 Länsstyrelsens yttrande naturvårdsplan_tm P KS/2013:1142 Inkommen KS2016:3093 Information KS/2016:21

5 Inkommen KS2016:3094 Information KS/2016:21 Inkommen KS2016:3096 Ansökan om bidrag KS/2016:25 - PRO Länghem Inkommen KS2016:3097 Redovisning av KS/2016:122 godkända driftkostnader - Dalstorps IF Inkommen KS2016:3098 Ansökan om KS/2016:219 lokalbidrag - Islamiska föreningen i Tranemo Inkommen KS2016:3099 Ansökan om aktivitetsstöd - Islamiska föreningen KS/2016:22 Inkommen KS2016:3102 Granskningsrapport KF/ # 15 Inkommen KS2016:3103 Revisionsrapport KF/ # inkomna handlingar 15 Inkommen KS2016:3107 Granskningsrapport KF/ # 6 årsbokslut 2015 Inkommen KS2016:3109 Granskningsrapport KS/2016: Tranemobostäder AB Upprättad KS2016:3119 BKU 25 - protokollsutdrag BKU/ # 4 Inkommen KS2016:3126 Granskningsrapport KS/2016: Tranemo Utvecklings AB Inkommen KS2016:3130 Ansökan om KS/2016:29 lokalbidrag - Tranemo IBK Inkommen KS2016:3132 Ansökan KS/2016:28 investering- och upprustningsbidrag - Tranemo IBK Inkommen KS2016:3137 Ansökan och intyg bostadsanpassnings bidrag KS/2016:225 Inkommen KS2016:3145 Utbetalningsbesked KS/2016:226 om statsbidrag för maxtaxa Inkommen KS2016:3146 Årsredovisning Tranemo Utvecklings AB KS/2016:224 Inkommen KS2016:3147 Revisionsberättelse KS/2016:224

6 -Tranemo Utvecklings AB Inkommen KS2016:3148 Startbesked - Bygärde 1:57 KS/2016:139 Inkommen KS2016:3149 Ansökan om bidrag KS/2016:128 - Mossebo Hembygdsförening Inkommen KS2016:3153 Mottagningsbevis KS/2011:1234 Kommuninvest Inkommen KS2016:3154 Skrivelse om lokal KS/2016:227 samverkan och medborgarlöften mellan Sveriges kommuner och landsting, polisen Brottsförebyggande rådet Inkommen KS2016:3155 Beslut om beviljad KS/2016:228 rekvisition Läslyftet 2016/17 Inkommen KS2016:3157 Ansökan KS/2016:28 investeringsbidrag och upprustningsbidrag - Tranemo Bouleklubb Inkommen KS2016:3158 Ansökan om utvecklingsbidrag för byalag - KS/2016:229 Ambjörnarps byalag Inkommen KS2016:3174 Frågor och svar ang KS/2016:136 moduler Lövängsgatan Inkommen KS2016:3176 Utställning Tranemo KS/2013:1142 Naturvårdsplan Inkommen KS2016:3177 Utjämning av KS/2016:231 LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2016, reviderat utfall - centralt Inkommen KS2016:3178 Utjämning av LSS-kostnader 2016, rev utfall KS/2016:231 Inkommen KS2016:3183 Lotteriredovisning - KS/2015:160 Nittorps IK Inkommen KS2016:3186 Ansökan om KS/2016:232 lotteritillstånd - Nittorps IK Inkommen KS2016:3202 Lotteransökan KS/2016:232

7 Socialdemokraterna Inkommen KS2016:3204 Information KS/2016:21 Inkommen KS2016:3206 Beslut om beviljat KS/2016:233 statsbidrag - inrättade av karriärsteg för lärare Inkommen KS2016:3209 Ansökan om KS/2016:29 lokalbidrag - Equmenia Hestra/ Grimsås Inkommen KS2016:3210 Alkoholpolicy KS/2016:24 Equmenia Hestra/Grimsås Inkommen KS2016:3216 Redovisning av driftskostnader Grimsås KS/2016:122 Bygdegårdsförening Inkommen KS2016:3217 Ansökan om investering- och upprustningsbidrag Grimsås KS/2016:28 Bygdegårdsförening Inkommen KS2016:3220 Ansökan om KS/2016:234 bostadsanpassnings bidrag Inkommen KS2016:3239 Kallelse till KS/2016:235 sammanträde med kommunens revisorer Inkommen KS2016:3274 Remiss från KS/2016:236 Länsstyrelsen Inkommen KS2016:3275 Begäran om KS/2016:236 yttrande över ansökan från Skillingaryds Motorklubb om tävling på väg Skilling 500 den 2 juli 2016 Svar senast den 11 april 2016 ( ) Inkommen KS2016:3276 Ansökan om KS/2016:128 kulturföreningsbidrag - Länghems Hembygdsförening Inkommen KS2016:3277 Underrättelse avseende redovisning av KS/2015:316

8 tillsyn vid hemtjänsten i Tranemo kommun Dnr / Inkommen KS2016:3280 Beslut om KS/2016:31 förundersökning läggs ner Inkommen KS2016:3281 Redovisning av KS/2016:122 godkända driftskostnader Nittorps IK Åsavallen Inkommen KS2016:3282 Redovisning av KS/2016:122 godkända driftskostnader Nittorps IK Lillsjön Inkommen KS2016:3283 Beviljat beslut om undervisning på skollov 2016 KS/2016:237 Inkommen KS2016:3313 Skadeanmälan ASY KS/2016: Inkommen KS2016:3331 Missiv vid KS/2015:836 kommunicering Grimsåsskolan Inkommen KS2016:3332 Protokoll KS/2015:836 Grimsåsskolan Inkommen KS2016:3336 Kontrollplan, KS/2011:1281 besiktningsprotokoll Inkommen KS2016:3342 Information KS/2016:21 Inkommen KS2016:3343 Information KS/2016:21 Inkommen KS2016:3344 Information KS/2016:21 Inkommen KS2016:3345 Information KS/2016:21 Inkommen KS2016:3346 Information KS/2016:21 Inkommen KS2016:3347 Ansökan om KS/2016:128 kulturbidrag - Ambjörnarps Hembygdsförening Inkommen KS2016:3348 Information KS/2016:21 Inkommen KS2016:3349 Information KS/2016:21 Inkommen KS2016:3351 Skrivelse om KS/ # årsredovisning

9 Västtrafik Inkommen KS2016:3352 Västtrafiks KS/ # årsredovisning Inkommen KS2016:3353 Ansökan om KS/2016:29 lokalbidrag - Dalstorps Skytteförening Inkommen KS2016:3356 Ansökan om lokalbidrag - Länghems Ridklubb KS/2016:29 Inkommen KS2016:3357 Fastighetsförtecknin KS/2012:783 g Detaljplan Mejeribacken Gudarp 39 1 m.fl Inkommen KS2016:3358 Etiketter för fastigheter på detaljplan Mejeribacken KS/2012:783 Inkommen KS2016:3359 Ansökan om bidrag KS/2016:30 - Bilda Inkommen KS2016:3360 Intyg KS/2016:211 bostadsanpassning Inkommen KS2016:3361 Redovisning av KS/2016:122 driftskostnader - Länghems Ridklubb Inkommen KS2016:3362 Redovisning av driftskostnader - Uddebo KS/2016:122 Bygdegårdsförening Inkommen KS2016:3363 Regeringsbeslut - flyktinsituationen KS/2016:241 Inkommen KS2016:3364 Ansökan om bidrag KS/2016:25 PRO - Tranemo Inkommen KS2016:3366 Redovisning av driftskostnader - Mossebo KS/2016:122 Bygdegårdsförening Inkommen KS2016:3367 Redovisning av KS/2016:122 driftskostnader - Mossebo Vi Unga Inkommen KS2016:3368 Återkrav av medel KS/2014:775 för energi- och klimatrådgivning Inkommen KS2016:3369 Ansökan Tranemo KS/2016:128 Hembygdsförening Inkommen KS2016:3370 Bygglov beviljas KS/2016:242 Nittorp-Nygården 1:88 Inkommen KS2016:3371 Policy Länghems KS/2016:24

10 Inkommen Ridklubb KS2016:3372 Tidigare/gällande KS/2016:243 ansökan bostadsanpassnings bidrag KS/2015:819 Inkommen KS2016:3374 Ansökan om försköningsmedel Länghems byalag Inkommen KS2016:3377 Tranemo KS/2015:423 Bidragsbeslut 2016 Upprättad KS2016:3378 Beställningsskrivels KS/2015:624 e Perssons Åkeri, delentrp C Upprättad KS2016:3379 Beställningsskrivels KS/2015:624 e LBC Borås AB, delentrp A Upprättad KS2016:3380 Beställningsskrivels KS/2015:624 e JRAB, JR-företagen AB, delentrp B Inkommen KS2016:3381 Redovisning av KS/2016:122 driftskostnader- Länghems IF Inkommen KS2016:3382 Ärende från direktionen KS/2016:245 Inkommen KS2016:3383 Årsredovisning 2015 KS/2016:245 Inkommen KS2016:3384 Protokollsutdrag KS/2016: Årsredovisning Inkommen KS2016:3385 Enkätsvar - KS/2016:38 Information i olika format på kommunens webbplats Inkommen KS2016:3386 Bilaga 1 - Ansöka Blida -Verksamhetsberätt KS/2016:30 else Bilda Väst 2015 lågupplöst Inkommen SP2016:43 Synpunkt och svar SP/2016:17 om hemsidan Inkommen SP2016:44 Synpunkt om att SP/2016:18 pengar även ska gå till Länghem Inkommen SP2016:45 Synpunkt på SP/2016:19 underhåll av gata i Grimsås Upprättad SP2016:46 Bekräftelse på mottagen synpunkt SP/2016:19

11 Inkommen SP2016:47 Synpunkt angående SP/2016:19 Ekvägen Grimsås. Inkommen SP2016:48 Synpunkt angående SP/2016:20 hållplatser på linje 325 Upprättad SP2016:49 Bekräftelse på mottagen synpunkt SP/2016:20

Upprättad KS2016:6168 Delegeringsbeslut komvux Beviljas Upprättad KS2016:6172 Delegeringsbeslut komvux Beviljas

Upprättad KS2016:6168 Delegeringsbeslut komvux Beviljas Upprättad KS2016:6172 Delegeringsbeslut komvux Beviljas Postlista 2016-05-26 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Inkommen 2016-05-19 KS2016:6159 Valkretsar vid 2014 KS/2016:350 års val till riksdag och landsting 2016-05-19 KS2016:6162

Läs mer

Postlista Utskrivet: :14 Utskrivet av: Louise Andreasson

Postlista Utskrivet: :14 Utskrivet av: Louise Andreasson Postlista 2016-10-27 Utskrivet: 2016-10-27 11:14 Utskrivet av: Louise Andreasson Postlista 2016-10-27 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad 2016-10-20 KS2016:9299 Underlag

Läs mer

Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad KS2016:7219 Godkännande av KS/2016:477

Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad KS2016:7219 Godkännande av KS/2016:477 Postlista 2016-06-17 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad KS2016:7219 Godkännande av KS/2016:477 byggnation Upprättad KS2016:7220 Avtal KS/2016:479 Elevhemsboende KS2016:7221

Läs mer

KS/2012:783 granskning Upprättad KS2014:6886 Tjänsteskrivelse-

KS/2012:783 granskning Upprättad KS2014:6886 Tjänsteskrivelse- Postlista 2016-07-11 Utskrivet: 2016-07-11 08:47 Utskrivet av: Anna Carlsson Postlista 2016-07-11 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad 2016-06-29 KS2014:6883 Annons-

Läs mer

KS/2016:309 integrationsbidrag - Tranemo- Mossebo rödakorskrets HT 16 Inkommen KS2016:9815 Bekräftelse på mottagen

KS/2016:309 integrationsbidrag - Tranemo- Mossebo rödakorskrets HT 16 Inkommen KS2016:9815 Bekräftelse på mottagen Postlista 2016-11-28 Utskrivet: 2016-11-28 15:28 Utskrivet av: Anne Andersson Postlista 2016-11-28 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad 2016-11-23 KS2013:8961 Avtal

Läs mer

Postlista KS/2016:196

Postlista KS/2016:196 Postlista 2016-05-12 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör 2016-05-06 KS2016:5414 Nominering - församling, Missionsförsamling och Röda Korset. KS/2016:196 Upprättad 2016-05-09

Läs mer

KS2016:7104 Bostadsanpassnings KS/2016: KS2016:7121 Bostadsanpassnings KS/2016:397

KS2016:7104 Bostadsanpassnings KS/2016: KS2016:7121 Bostadsanpassnings KS/2016:397 Postlista 2016-06-09 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör 2016-06-02 KS2016:7102 Karta KS/1998:104 2016-06-02 KS2016:7103 Karta KS/1998:38 2016-06-02 KS2016:7104 Bostadsanpassnings

Läs mer

Rapporter och meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Rapporter och meddelanden till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2017:79 Lars Niska 016-710 24 46 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Rapporter och meddelanden till barn-

Läs mer

Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör

Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Postlista 2016-06-02 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad 2016-05-27 KS2016:6765 Delegeringsbeslut KS/2016:114 Upprättad 2016-05-27 KS2016:6766 Delegeringsbeslut KS/2016:114

Läs mer

2015-08-07. Göran Björklund

2015-08-07. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-08-07 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 augusti 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

Postlista Protokollsutdrag BMB , Segerforsskogen 4.3 Diariedatum: I Avsändare: Mottagare:

Postlista Protokollsutdrag BMB , Segerforsskogen 4.3 Diariedatum: I Avsändare: Mottagare: Postlista 2016-06-27-2016-07-03 16-155 Protokollsutdrag BMB 160615, Segerforsskogen 4.3 2016-06-27 BMB Bergslagens Miljö och Byggnämnd 16-156 Trafikbuller och planering 2016-06-28 SKL 16-157 Regional samverkanskurs

Läs mer

beslut att inte överpröva kommunens antagandebeslut avseende detaljplan Björktrasten. Ansv handl Plan ark JS Inkommen 2015-03-05 Ks2015:228 KN 17,

beslut att inte överpröva kommunens antagandebeslut avseende detaljplan Björktrasten. Ansv handl Plan ark JS Inkommen 2015-03-05 Ks2015:228 KN 17, Postlista 2015-03-31 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Inkommen 2015-03-03 Ks2015:224 Ansökan om Ks basfinansiering - Communicare. Ansv handl Ek ch. Inkommen 2015-03-05 Ks2015:226

Läs mer

POSTLISTA UN. Datum

POSTLISTA UN. Datum POSTLISTA UN Sida 1(10) Datum 2016-07-02 2016-09-15 Postlista 2016-09-15 IN Vårdnadshavare Ansökan om plats/utökning av vistelsetid i förskola/fritidshem Henrik Wagersten 000478/2016 2016-09-15 IN Vårdnadshavare

Läs mer

LEDIGA TOMTER I TRANEMO KOMMUN (Avstyckade, planlagda o anslutna till VA)

LEDIGA TOMTER I TRANEMO KOMMUN (Avstyckade, planlagda o anslutna till VA) LEDIGA TOMTER I TRANEMO KOMMUN (Avstyckade, planlagda o anslutna till VA) Priser enl 2014 års taxa (inklusive moms) Tomt inkl plankostn Anslutning VA Totalt pris för tomt o va-anslutning Tomtbeteckning

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Utbildningsnämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 17 januari 2017 kl 15:00 i Dalkarlen

Utbildningsnämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 17 januari 2017 kl 15:00 i Dalkarlen UBK2000, v1.0, 2014-04-28 KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Beredningen sammanträder den 17 januari 2017 kl 15:00 i Dalkarlen Tid: tisdagen den 24 januari 2017, kl 15:00 Plats: Gemaket Ordförande:

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sidan 1 av 11

Kommunala pensionärsrådet Sidan 1 av 11 Kommunala pensionärsrådet 2010-03-03 Sidan 1 av 11 Plats och tid Hjälmå, Dalstorp kl. 13.30-16.30 Beslutande Icke tjg.ersättare Övriga deltagare Stefan Hjertén (M), ordf. Kent-Ove Karlsson (S), v.ordf.

Läs mer

Diariedatum: Dok.datum: Ärende: Föreningsbidrag 2016 Ärendedatum: Diariedatum: Dok.

Diariedatum: Dok.datum: Ärende: Föreningsbidrag 2016 Ärendedatum: Diariedatum: Dok. I KS 0001/2016-27 Samlingslokalbidrag Hörkens bygdegårdsförening Hörkens bygdegårdsförening Ärende: Föreningsbidrag 2016 Ärendedatum: 2016-01-11 I KS 0003/2016-2 Kallelse vintermossens vägsamfällighet

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Ärendelista Sida 1

Ärendelista Sida 1 Ärendelista 2014-06-27-2014-07-04 Sida 1 Utskriven av: MFB, Avdelning: KS, Förvaltning: Kommunstyrelsen Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (7) Bygg- och miljönämnden Datum 2016-02-23 Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 25 februari 2016, kl 15.00 Plats: Kulturhuset, Dävensö, pl. 6 Beredningen sammanträder

Läs mer

Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1

Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1 Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1 Utskriven av:, Avdelning: KS, Förvaltning: Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Ärendemening

Läs mer

Utbildningsnämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 18 april 2017 kl. 15:00 i Dalkarlen

Utbildningsnämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 18 april 2017 kl. 15:00 i Dalkarlen UBK2000, v1.0, 2014-04-28 KALLELSE 1 (6) kallar till sammanträde Beredningen sammanträder den 18 april 2017 kl. 15:00 i Dalkarlen Tid: tisdagen den 25 april 2017, kl 17:00 Plats: Gemaket Ordförande: Rolf

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 Wargentinrummet, JGY Wargentin 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

1. Resultatmål KS/2016:272 Kl Lars-Gunnar Karlsson. 2. Driftsbudget KS/2016: Investeringsbudget KS/2016:272

1. Resultatmål KS/2016:272 Kl Lars-Gunnar Karlsson. 2. Driftsbudget KS/2016: Investeringsbudget KS/2016:272 Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2016-11-07 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-22 Ärende Dnr Föredragande 1. Resultatmål KS/2016:272 Kl. 13.30 Lars-Gunnar

Läs mer

Ärendelista Sida 1

Ärendelista Sida 1 Ärendelista 2014-03-07-2014-03-14 Sida 1 Utskriven av:, Avdelning: KS, Förvaltning: Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Ärendemening

Läs mer

Ärendelista 2015-01-16-2015-02-05 Sida 1

Ärendelista 2015-01-16-2015-02-05 Sida 1 Ärendelista 2015-01-16-2015-02-05 Sida 1 Utskriven av:, Avdelning: KS, Förvaltning: Kommunstyrelsen Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum

Läs mer

Redovisning av delgivningar juni 2016

Redovisning av delgivningar juni 2016 2016-06-09 Handläggare Malin Nyberg Kansli- och utredningsavdelningen Redovisning av delgivningar juni 2016 Dnr Titel Till/från Dokumentdatum 2016UTN/0031 2016UTN/0093 2016UTN/0108 2016UTN/0123 Särskilt

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18 Plats Tranemosalen i Tranemo Tid 18:00-19:00 Närvarande Beslutande Enligt närvarolista 4/2015 Övriga närvarande Tina Haglund, processekreterare Annika Hedvall, kommunchef Anna Fagefors, förbundschef samordningsförbundet

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-12-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 december 2014 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag till beslut. 1. Val av justerare Kalle Sundvall (M)

Ärende Beteckning Förslag till beslut. 1. Val av justerare Kalle Sundvall (M) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-08 Kommunstyrelsen Sammanträde 14 april 2015 klockan 13 Kungsbackarummet Ärende Beteckning 1. Val av justerare Kalle Sundvall (M) 2. Information om samråd och viktigare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Aktuell betygsstatistik åk 6... 3 2 Aktuell betygsstatistik åk 7-9... 4 3 Ekonomisk månadsrapport... 5 4 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8) 2011-01-17 1 (8) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 31 oktober 2011 klockan 14 00 14.50 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Börje Ahlin (S) Per Jörgensen (S) Johanna

Läs mer

10. Information om flyktingsituationen Kl

10. Information om flyktingsituationen Kl KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 19 oktober 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Ärendelista Sida 1

Ärendelista Sida 1 Ärendelista 2014-12-01-2014-12-12 Sida 1 Utskriven av:, Avdelning: KS, Förvaltning: Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Ärendemening

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Ärendelista Sida 1

Ärendelista Sida 1 Ärendelista 2014-06-05-2014-06-13 Sida 1 Utskriven av: MFB, Avdelning: KS, Förvaltning: Kommunstyrelsen Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum

Läs mer

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson 2012-12-18 418 (424) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET 2016-08-19 Tid: 2016-08-29, kl 13.00 Kommunstyrelsen Utbildning för förtroendevalda om plan- och byggprocessen kl 13.00-14.00 Program: 1. Lov- och byggprocessen

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser)

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser) K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 25 maj 2010 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Ta med handlingarna

Läs mer

5 Remiss dnr 32-2013:817; Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlstads kommun

5 Remiss dnr 32-2013:817; Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlstads kommun BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 26 mars 2013, kl. 15.30 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Samling kl. 15.30 vid grindarna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport BILAGA 102/ Nämndsbudget /2010

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport BILAGA 102/ Nämndsbudget /2010 NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Måndag 25 oktober 2010 kl. 09:00 1. Val av justerare 2. Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, kulturhuset pl. 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04

Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04 utskriftsdatum: 2015-09-07 Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04 Datum 2015-08-31 Diarienr. 2014/110-KS Ärendemening Uppdrag - Handlingsplan för klimatanpassning

Läs mer

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015)

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 177 Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) Dnr 2015-A0172 Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta miljö- byggnadsnämndens

Läs mer

Folkets hus onsdag kl enligt bifogad närvarolista. Bodil Granström, assistent

Folkets hus onsdag kl enligt bifogad närvarolista. Bodil Granström, assistent Social- och utbildningsutskottet 2013-10-09 1 Plats och tid Beslutande Folkets hus onsdag 2013-10-09 kl 15.10--15.40 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagare Bodil Granström, assistent Utses att justera

Läs mer

2014-05-16. Göran Björklund

2014-05-16. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-05-16 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Kommunstyrelsen 16.00

Kommunstyrelsen 16.00 Kallelse / Inbjudan 1(5) Beslutsinstans: Datum och tid: Plats: Kommunstyrelsen Onsdagen den 3 maj 2017 klockan 8.15 ca 16.00 Furåsen, Färgelanda Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna för allmänheten.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30

Läs mer

Beslutande. Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare. Annica Erlandsson (S)

Beslutande. Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare. Annica Erlandsson (S) Plats och tid Tryggö kl. 08.30-13.00 Beslutande Jeanette Loy (M) Åsa af Klinteberg (FP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare Annica Erlandsson

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-16.10

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-16.10 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-16.10 Ulf Eriksson, ordförande (s) Annsofi Ramevik (s) Siv Friedmann Björk (c) Sandra Sjöberg (s), tjänstgörande ersättare Therese Leufvén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (9)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (9) 2012-09-24 1 (9) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 september 2012, klockan 14.00 14.55 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Benny Andersson (V) Erkki Visti (C)

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu)

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.00-12.00. OBS tiden 13.00-17.30

Läs mer

Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma.

Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma. 1(5) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma.se Gruppmöten: Borgerliga gruppen

Läs mer

KALLELSE. Sammanträdande organ Viadidaktnämnden Tid kl Plats KTS-salen, Drottninggatan 18, Katrineholm

KALLELSE. Sammanträdande organ Viadidaktnämnden Tid kl Plats KTS-salen, Drottninggatan 18, Katrineholm KALLELSE Sidan 1 Datum VIADIDAKT 2014-06-09 Sammanträdande organ Viadidaktnämnden Tid 2014-06-16 kl. 13.00 Plats KTS-salen, Drottninggatan 18, Katrineholm Informationer: Projekt Isak Pelle Norén Ekonomisk

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

2015-10-09 Reviderad

2015-10-09 Reviderad Kommunstyrelsens arbetsutskott er KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2015-10-09 Reviderad Kommunstyrelsen Måndagen den 12 oktober 2015, kl. 18.30 Birgittasalen, Kommunalhuset, Jakobsberg Justering Fredagen

Läs mer

2013-09-17. Miljö- och bygglovsnämnden Tisdag den 1 oktober 2013, kl. 18.00 Veddestarummet, Riddarplatsen 5, 9 tr, Jakobsberg

2013-09-17. Miljö- och bygglovsnämnden Tisdag den 1 oktober 2013, kl. 18.00 Veddestarummet, Riddarplatsen 5, 9 tr, Jakobsberg Miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott Johan Malm KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2013-09-17 Miljö- och bygglovsnämnden Tisdag den 1 oktober 2013, kl. 18.00 Veddestarummet, Riddarplatsen 5, 9 tr,

Läs mer

Rekvisition bygdemedel

Rekvisition bygdemedel Rekvisition bygdemedel Inledning Denna handledning vänder sig till dig som beviljats bygdemedel. Den visar hur du rekvirerar pengar och hur du redovisar ditt projekt. Beslutet om stöd (hädanefter beslutet)

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-11-02 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 7 december 2015 kl.09.00 Joakim Nyman från Polisen informerar om medborgarlöfte

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde:

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 26 augusti klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontorets sammanträdesrum, Stora

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ärendelista 2014-05-17-2014-05-25 Sida 1

Ärendelista 2014-05-17-2014-05-25 Sida 1 Ärendelista 2014-05-17-2014-05-25 Sida 1 Utskriven av: MFB, Avdelning: KS, Förvaltning: Kommunstyrelsen Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde 30 juni kl (plan 6)

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde 30 juni kl (plan 6) KALLELSE 1 (7) kallar till sammanträde 30 juni 2016. kl. 15.00 (plan 6) Tid: torsdagen den 30 juni 2016, kl 15:00 Plats: Gemaket (Plan 6) Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Beredningen

Läs mer

1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Bräcke kommun 2014!

1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Bräcke kommun 2014! 1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Bräcke kommun 2014! Sammanställning av föreningsbidrag Kultur och Fritid 2014 Anläggningsbidrag, Aktivitetsstöd, Ledarutbildningsbidrag, Kulturbidrag, Utvecklingsstöd,

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(21) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Ingrid Dahlberg,

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 08:30 Plats: Lyran, Kommunkontoret, Hova Ordförande Anja Nyström Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 15 december 2010, kl 08.30.

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96)

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96) Kallelse Kommunfullmäktige Nr 9 Tid: 2015-12-14, kl 19:00 OBS! Mötet startar 19.00 Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 77-85 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Mats Waldemarsson Jesper Hansen André Sommén Claes Olsson Erdem

Läs mer

Justerande... Tomas Töreland (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerande... Tomas Töreland (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.30 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-17 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin

Läs mer

Delgivningar november 2016

Delgivningar november 2016 Sida 28 av 34 104 Delgivningar november 2016 Dnr Titel Dokumentdatum Från/till 15UTN/165 Beslut angående Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Praktiska Bromma i Stockholms kommun:

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sidan 1 av 10

Kommunala pensionärsrådet Sidan 1 av 10 Kommunala pensionärsrådet 2010-06-01 Sidan 1 av 10 Plats och tid Beslutande Icke tjg.ersättare Övriga deltagare Resurscentrum, Tranemo kl.13.30-16.30 Stefan Hjertén (M), ordförande Anita Mårtensson, Tranemo

Läs mer

Kommunstyrelsen. Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan Kommunkontoret, Handlingskraftig

Kommunstyrelsen. Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan Kommunkontoret, Handlingskraftig Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 08:30 Plats: Ordförande Anja Nyström Konferensrummet, Gullstensskolan, Gullspång Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Tranemo FaR-Aktivitetskatalog

Tranemo FaR-Aktivitetskatalog Fysisk aktivitet på recept (FaR) Tranemo FaR-Aktivitetskatalog Hösten 2014 Fysisk aktivitet på recept skrivs ut av legitimerad sjukvårdspersonal som ett komplement eller istället för läkemedel. FYSS står

Läs mer