Infobladet för Kumlinge kommun. KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE Näringslivsnämnden i Kumlinge kommun upprätthåller följande kollektivtrafik:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infobladet för Kumlinge kommun. KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE 1-31.12.2012 Näringslivsnämnden i Kumlinge kommun upprätthåller följande kollektivtrafik:"

Transkript

1 Infobladet för Kumlinge kommun december 2012 nr 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7-8 sida 9-10 info från kommunen elevreportage info från föreningar och företag församlingen Nästa deadline är Materialet lämnas in i redigerbar form och levereras helst per e-post: Obs: Skicka inte material till andra adresser eller via Facebook. ÅHS MEDDELAR Den utannonserade tjänsten som vik. hälsovårdare har inte fått någon sökande. Därför kommer hälsovårdarens arbetstider från att vara följande: Måndag-tisdag kl Beredskap kl Onsdag ledig, dagen kan variera. Torsdag-fredag kl Beredskap kl Lör-sön beredskap kl Vid akuta sjukdomsfall eller olyckor när hälsovårdaren inte är i tjänst, ring 112 eller akuten tel Arrangemanget beror på att Mari -Anne är fortsatt sjukskriven och att Annina slutat för att söka nya utmaningar. Hoppas detta system fungerar tillfredställande, lyssna på telefonsvararen! Vi önskar Er Alla en Riktigt God Jul och ett Gott Friskt År 2013! hälsar Anne-Mai, Mari-Anne och Annina Kumlinge kommuns informationsblad Ansvarig utgivare: Redaktör: kommundirektör Jim Eriksson Satu Numminen tel / Kommunkansliet har öppet vardagar kl och kl tel , fax , Kanslipersonalens e-post: KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE Näringslivsnämnden i Kumlinge kommun upprätthåller följande kollektivtrafik: Alla turer skall beställas hos Lindéns Taxi. Beställningarna till tel senast dagen innan kl. 21. I turlistan: A= m/s Alfågelns avgång / ankomst, norra linjen, Kumlinge norra färjfäste E= m/s Ejderns avgång / ankomst, tvärgående linjen, Snäckö färjfäste måndag tisdag onsdag torsdag fredag A E A A A A E E E E A E E E E E A A A A A E E E E E A A A A A E E E E E A A A A A Kollektivtrafiken längs huvudvägen är avgiftsfri. Hämtning utanför rutten 1-2. Observera att varje kund (eller kundgrupp med samma hållplats) måste boka sin resa till Lindéns. Det går inte att lita på att grannen har bokat eftersom vid vissa turer måste taxichauffören komma överens om detaljer med kunderna. Turlistan för kollektivtrafiken från fastställs efter att kommunen har fastställt sin budget och ÅLR fastställt turlistan för frigående färjor. Turlistan för kollektivtrafiken i januari 2013 publiceras i årets första Kumlinge Nytt. Ett innerligt varmt tack till alla kumlingebor som jag fått dela mitt liv med. Jag önskar er en riktigt god jul och ett välsignat nytt år. Från är min adress Birgitta Nynäs, Prästbackavägen 13, Kronoby tel KUMLINGE KOMMUN ÖNSKAR ALLA LÄSARE EN FRIDFULL JULETID OCH ETT LYCKLIGT NYTT ÅR 2013!

2 Info från kommunen Senaste nytt från kommunstyrelsen, beslut i urval från mötet VISIONSDOKUMENT FÖR KUMLINGE KOM- MUN KOMMITTÉ OCH ARBETSPROCESS - Till kommittén som koordinerar arbetet med visionsdokumentet valdes: Markku Lahtinen, E:ge, Henri Pettersson, K:ge, Satu Numminen, S:ge, Mia Hanström, kst-ordf. samt Jim Eriksson, sekr. UTLÅTANDE, ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV Ärendet gällde Christel Kastilans, Seglinge, ansökan om jordförvärv för ett 3950 m² stort område, som är en del av fastigheten Västergård 8:37. På området finns ett bostadshus och avsikten med förvärvet uppges vara fast bosättning. Kommunstyrelsen hade inget att invända mot att jordförvärv beviljas. Jordförvärvet har sedermera beviljats av ÅLR. BUDGETUPPFÖLJNING jan.-sept Kommunstyrelsen tog del av budgetuppföljningen för årets första 9 månader. Följande sammanfattning gavs: På basen av granskningen av intäkter och utgifter finns det goda chanser att kommunen kan undvika ett negativt årsbidrag i 2012 års bokslut. I budgeten är årsbidraget euro, men tack vare att skatteintäkterna ser ut att bli högre än budgeterat samtidigt som speciellt sociala sektorns kostnader ser ut att ligga under budgeterad nivå finns alltså möjligheter till att driftsverksamheten går jämnt ut (dvs. årsbidraget ungefär 0). DRYFTANDE AV GODA FRAMTIDA SKÄR- GÅRDSTRAFIKUPPLÄGG UR KOMMUNENS SYNVINKEL Detta var ett diskussionsärende som kräver vidare beredning och förankring bland invånarna. Följande skrevs som sammanfattning i protokollet: Vilket trafikupplägg är bäst för Kumlinge i framtiden? Kan man visa att detta trafikupplägg är billigare än andra alternativ? Är det till fördel för Kumlinge kommuns utveckling om en större del av trafiken genom skärgården går över Kumlinge? Kumlinges fördel måste också kunna påvisas vara till nytta för andra, och även ekonomisk vettig för skärgårdstrafiken som helhet. Det här ärendet är en fortsättning på de idéer som kommunen tog fram i turlistutlåtandet sommaren 2012.Viktigt att om möjligt uppnå acceptans inom hela kommunen för det som kommunen för fram. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNALSKATTESATSER 2013 Kommunstyrelsen föreslog för fullmäktige att skattesatserna år 2013 är de samma som gäller för närvarande. Fullmäktige fastställde skatterna enligt detta förslag på sitt möte den 15 november. BUDGET 2013, FÖRSTA BEHANDLINGEN Kommunstyrelsen genomförde första behandlingen av budgeten, som återremitterades till nämnder och tjänstemän för vidare behandling. Kommunstyrelsens andra budgetbehandling skedde Se skild text och budget och ekonomiska utsikter. Kommunstyrelsen 20 november 2012: UTLÅTANDE OM TRAFIKAVDELNINGENS (LR) SLUTGILTIGA TURLISTFÖRSLAG - Kommunen mottog vid 16-tiden måndagen den trafikavdelningens slutgiltiga turlistförslag för skärgårdstrafiken Avdelningen begärde att kommunernas eventuella synpunkter skulle vara inlämnade senast onsdag klockan Med denna pressade tidsram kallades kommunstyrelsen till möte med kort varsel. Kommunstyrelsen avgav ett utlåtande inom utsatt tid. Detta utlåtande kan erhållas från kommundirektören per e-post. Senaste nytt från kommunfullmäktige, beslut i urval från mötet AVGIFTSFRITT FÖRSTA ÅR, BARNOMSORGEN Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet, som handlade om att besluta huruvida kommunen ska fortsätta att erbjuda ett avgiftsfritt första år för barn i Kumlinges barnomsorg. Socialnämnden hade föreslagit att det avgiftsfria första året ska fortsätta, medan kommunstyrelsen hade föreslaget att det inte ska fortsätta. Beslutet som slutligen kommer att fattas i frågan gäller från TAXOR INOM AVFALLSHANTERINGEN FRÅN Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med BTN s och KST s förslag att höja hushållens och fritidshusens avgifter för sophantering från Se skild text om detta. KOMMUNALSKATTESATSER 2013 Fullmäktige beslöt i enlighet med kommunstyrelsens förslag att kommunens skattesatser är oförändrade år Skattesatserna är de följande: Kommunal inkomstskattesats 18,5%, Allmän fastighetsskatt 0,4%, Fastighetsskatt för stadigvarande bostad 0,0%, Fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader (tex fritidshus) 0,9%, Fastighetsskatt för allmännyttiga samfund 0,0%. Extra ärende: ANNAGÅRDENS MÖGELSANERING - Fullmäktige gav klartecken för mögelsaneringens andra skede, det vill säga att mögelsanering av hela byggnaden med de kostnader det medför tillåts i enlighet med den offert som inkommit från WSJ Expertservices.

3 Info från kommunen Budget och ekonomi utsikter för de närmaste åren Kommunstyrelsen behandlade den 27 november budgeten för 2013 för andra gången under hösten. I medlet av december fastställer fullmäktige budgeten. Budgeteringen pågår alltså ännu och den kan ännu i någon mån förändras efter att detta skrivits. Men sannolikt kommer kommunens budget för 2013 att kalkylera med en driftsverksamhet som går ungefär jämnt ut, och ett resultat efter avskrivningar runt minus euro. Detta trots att verksamhetens kostnader skärs ner ordentligt under Om budgeten kan följas under 2013 kommer verksamheten att bedrivas till mer än euro lägre kostnader än En del av inbesparingen kommer sig av att landskapet tar över kostnaderna för vård på Gullåsen. Landskapet har emellertid kvittat detta övertagande av kostnader med att minska landskapsandelarna till kommunerna. Även landskapets eget sparbeting sänker landskapsandelarna till kommunerna, varmed Kumlinge kommuns landskapsandelar således sjunker något år I budget görs nedskärningar bland annat inom skolan där det minskade elevantalet har lett till att gruppsammanslagningar i klasserna kan och måste genomföras. Färre undervisningstimmar leder till lägre personalkostnader. Inom äldreomsorgen försöker man anpassa personalstorleken till behovet av omsorgstjänster, men eventuella minskningar av personalen kan bara göras till en viss gräns eftersom dygnet-runt-omsorg kräver ett visst antal anställda oavsett hur få klienterna är. Ett minskande omsorgsbehov kan också på ett oförutsägbart sätt öka drastiskt på kort tid, vilket gör det svårt att uppnå en dimensionering av personalstorleken som ständigt är perfekt. Nyligen skedde en viss ökning av klientantalet. En annan åtgärd för att balansera ekonomin är att höja sopavgifterna så att mellanskillnaden mellan sophanteringens kostnader och avgiftsintäkterna från hushåll/fritidshus inte blir så stor. Den höjning av sopavgifterna som nu beslutats innebär att kommunen år 2013 kommer att betala ungefär euro av hushållens avfallshanteringskostnader. Sophanteringen administreras fortsättningsvis av TSJ- Klara. Utan nedskärningar skulle kommunens budget innehålla klart större utgifter än intäkter, vilket inte är hållbart mer än under korta perioder. Trycket på att höja kommunalskatten och andra avgifter skulle alltså öka om man inte försöker anpassa utgifterna till intäkterna. Om man till detta lägger att kommunen vid sidan av driftverksamheten också ska genomföra Annagården-projektet och några andra investeringar blir situationen högst utmanande under de kommande åren. Mycket pengar lämnar sammantaget kommunens bankkonto, klart mera än vad man får in. Stor lånetagning krävs sannolikt, men bra är att kommunen innan dess hinner vara skuldfri en period. I början av år 2013 betalas nämligen den sista raten av nuvarande lån. Kommunens befolkning har under detta år minskat från ca 360 invånare till 339 (när detta skrivs). Landskapsandelarna baseras på befolkningstalet och folkminskningen under det här året leder till att kommunen år 2014 erhåller tiotusentals euro mindre i landskapsandelar. En stor andel av de utflyttade under året är barn. Det är inte osannolikt att en sådan klar befolkningsminskning också leder till lägre skatteintäkter. På relativt goda grunder kan man alltså förutspå en klar intäktsminskning från skatter och landskapsandelar för kommunen under de närmaste åren. /kom.dir. Höjning av sopavgifterna Kommunfullmäktige har beslutat att höja sopavgifterna för hushåll och fritidshus (och vissa företag) enligt nedanstående tabell. Beslutet var i enlighet med byggnadstekniska nämndens och kommunstyrelsens förslag. Hushåll 1 person: med kompostrabatt 100 / utan kompost 125 Hushåll 2 personer: 140 /175 Hushåll, minst 3 personer: 220 / 275 Fritidshus: 140 /175 Fast bosattas fritidhus: 25 Med denna höjning beräknas avgifterna år 2013 inbringa runt euro. Kostnaden är ännu högre, runt euro. Mellanskillnaden betalas av kommunen och blir drygt euro exkl. moms. Utan höjning av avgifterna skulle kommunens subventionering av hushållens sophantering uppgå till över euro exkl. moms. Vad gäller själva soptransporterna var det uppenbart för de flesta att de inte motsvarade behovet under högsommaren Det är då det största antalet fritidshus är bebodda, samtidigt som turister och turistanläggningar är som aktivast. Sopmängden ökar markant. Sopstationerna blev under denna tid överfulla och några hämtningar försenades alltför länge. Luktolägenheter förekom då matrester, mjölkburkar och annat förekom i soporna och reagerade på solvärmen. Till sommaren 2013 blir det förhoppningsvis bättre. I sophämtningsschemat för 2013 har soptransportören satt in fler sophämtningar i den kritiska månaden juli. Speciellt under andra halvan av juli, då folkmängden är som störst i Kumlinge, är dessa tillagda hämtningar viktiga. Soptransporterna sköts fortsättningsvis i huvudsak av MIRO Transport, medan fakturering och administration sköts av TSJ Klara.

4 Info från kommunen BILDNINGSSEKTORN INFORMERAR Stipendium Kumlinge kommun utdelar 2 stycken stipendier á 200 till studerande på högskolenivå. För att kunna erhålla stipendiet skall följande uppfyllas: - Studierna bedrivs på högskola eller universitet - Det är heltidsstudier - Den sökande har avgångsbetyg från Kumlinge skola eller är mantalsskriven i Kumlinge kommun - Ansökan är kommunen tillhanda senast den 31 december Beslut om stipendiet fattas på bildningsnämndens därpå följande möte. Om det inkommer fler än 2 ansökningar som uppfyller kraven avgörs det genom lottdragning vilka som erhåller stipendiet. Stipendiet kan endast erhållas en gång per utbildning. Ansökan formuleras fritt, men innehåller minst följande: Namn, personsignum, adress, högskola/universitet, studieinriktning, intyg över studierätten, kontaktuppgifter och bankkonto. Ansökan riktas till: Kumlinge kommun, bildningsnämnden, Kumlinge Kontaktperson: Kaj Törnroos, bildningschef, tel , Biblioteket i Kumlinge by har öppet enligt följande: Måndagar Torsdagar Fredagar Lucia Vi firar Lucia i skolans matsal torsdagen den 13 december kl Elevrådet serverar kaffe med kaka (5 ). Alla hjärtligt välkomna!!! Kumlinge skola och elevrådet BYGGNADSTEKNISKA SEKTORN INFORMERAR Plogning av privata vägar vintern Snöplogningsavgiften för vintern är 100 och betalas i förskott efter faktura. Plogningen för vintern skall vara betald senast Att tänka på när du betalar: Plogningsavgiften fakturerades i november men du kan ännu betala avgiften enligt uppgifterna nedan, senast Avgiften betalas till Kumlinge kommun, Andelsbankens konto På betalningen skall tydligt anges namn och fullständig adress dit plogningen önskas. Betala så fort som möjligt så att du säkert är med på plogningslistan när snön kommer. Nyanmälda placeras på ploglistan då betalning mottagits. Obetalda plogavgifter från nuvarande eller tidigare säsonger medför avbrott i plogningen tills full betalning erhållits. Plogningsdistrikten Distrikt Plogare Telefon Enklinge Per-Olof Engblom Mobil Kumlinge Dan Schåman Mobil Seglinge Dan Schåman Mobil Om du har praktiska önskemål eller frågor, vänd dig direkt till din plogare. Annat du behöver veta - Målsättningen är att vägarna skall vara framkomliga med personbil. Vid extrem väderlek (t ex snöstorm och yrväder) kan detta dock inte garanteras. - Som fastighetsinnehavare är det på ditt ansvar att infarten och vändplanen har plogkäppar som placeras tillräckligt tätt. Tänk på att även markera stubbar, stenar och andra eventuella hinder vid vägkanten. - Du skall också ta bort kvistar till en höjd av 4 meter ovanför vägen, och avlägsna uppstickande stenar och liknande från vägen. Tänk på att kvistarna hänger längre ner om de är snötyngda. - Om vägen inte uppfyller kraven för plogbar väg kan det leda till skador på plogarnas utrustning. Du kan då bli ersättningsskyldig. Om du är osäker på om din infart uppfyller kraven, kontakta din plogare. Senaste nytt om Annagården Annagården är nu mögelbehandlad till alla delar som är exponerade för vinterväder. Den interna mögelbehandlingen kan utföras då vi vill så renoveringstidtabellen behöver inte påverkas av mögelproblemet. Så var också målsättningen för Kfm s beslut. Hur går vi vidare? För att komma vidare bör vi ha en plan, det har vi väsentligen haft under resans gång men alla planer utvecklas vidare med tiden, så även denna då planen beror av beslut som fattas under planens livstid.

5 Info från kommunen Planeringen för framtida aktiviteter omfattar nödvändiga beslut för att ta projektet från Mögelpilot till dess att renoveringsbeslut tas (eller INTE TAS). Den springande punkten härvid är testresultaten efter Mögelpiloten. Vi får materialprovsresultaten runt eller efter självständighetsdagen. Om materialproven visar att mögelsaneringen inte fyller de normer som ÅMHM uppsatt blir det svårt att ta ett sanerings / renoveringsbeslut då ekonomin vore i fara. I ett sådant läge vore vi tvungna att riva så stora delar av Annagårdens konstruktionselement att kostnaderna skulle stiga dramatiskt, kanske över den punkt där vi överger tanken. Om inget renoveringsbeslut tas enligt ovan måste alternativa lösningar tas fram, således en modifierad plan. Oberoende av vägval ovan ska planen detaljera alla större målsättningar och nödvändiga beslut för olika inblandade parter. Planen ska syfta till att få fram en av alla berörda parter godkännbar kravspec för en potentiell renovering eller ett nybygge om så vore. Den kravspecen består utav Verksamhetskrav komplementerad med övriga Förutsättningar och kan till väsentliga delar användas även om en renovering inte görs och vi väljer ett annat alternativ som nybygge. Verksamhetskraven består av komponenter som PROCESS OCH ORGASNISATION bla. De fysiska kraven (UTRYMMEN, UTRUSTNING OCH AC- CESS t.ex.) komplementerar kravspecen men är ej del av verksamhetskraven. De är s.k. ENABLERS, på svenska grovt översatt Möjliggörare och eller Förutsättningar. Därefter kan planering och beräkning / verifiering av byggkostnader genom anbud utföras med konfidens. Om vi antar att materialprovsresultaten uppfyller kraven går vi vidare med mera konkreta planeringsåtgärder. Observera att ett positivt provsvar inte automatiskt är utlösare för något beslut om att planeringen startat i stor skala, ej heller ställningstagande för renovering. Ett positivt provsvar måste ses som ett uppfyllande av ett ETAPPMÅL. Således föreslås INTE något renoveringsbeslut den efter självständighetsdagen, enbart att vi besluter fortsätta förberedelserna, för ett sakligt underbyggt beslut om renovering eller att vi inte fortsätter om så beslutas. Diskussionen som pågått mellan styrande organ visar att koncensus fattas om att renovera eller bygga nytt. Om vi nu hade varit överens om kravspecen från verksamheten och den hade legat på bordet i skrift och oantastbar hade vi kunnat ta stora beslut i år. Om någon kompetent instans skriver på verksamhetskraven i dag kan vi ta ett beslut runt årsskiftet för slutfasen av planeringen inför ett anbudsförfarande. Inget projekt kan genomföras lyckat om man inte känner till vilka kraven är, då jobbar man i dimma. Och om man inte vet kraven hur ska man då kunna utföra rätt saker till rätt kostnad? Kommunens bästa måste beakta kort,- medel- och långtidsprognoser inom olika områden (några exempel: demografi, ekonomi, samhällsdynamik med påföljande ständiga vårdbehovsändringar). Det är ingen ide' att investera i utrymmen som inte är ändamålsenliga eller som kommunens behov eller bärkraft inte är i samklang med. Annagårdens återstående livscykel måste vara anpassad för kommunens behov: * en lätt renovering för en kort livstid * en gedigen renovering för en längre livstid * utrymmen för dagens behov enbart * beredskap för ändringar i verksamhetskrav och påföljande utrymmesbehov Priset kan skilja tiotals % mellan alternativen lätt och gedigen renovering. Det påverkar driftkostnaderna samt avskrivningarna i hög grad. Läkarna brukar försvara sig med "Operationen lyckades men patienten dog", så går det här också om vi inte har klart med utvecklingsdynamiken i samhället generellt, verksamhetskrav som beaktar den dynamiken och en ekonomiskt ansvarsfull insikt i projektet vid hand. Verksamhetens kostnader och fastighetens driftkostnader måste anpassas till kommunens behov och bärkraft. Bärkraften kan variera över tiden och beror av många faktorer som vi inte har nämnvärd kontroll över. En kommun i Kumlinges storlek är ytterst sårbar ekonomiskt så ju mindre vi investerar ju bättre men där finns ju en brytningspunk någonstans, politikerna måste fastställa den punkten så att inte helheten drar kommun på knä. Ett konkret förslag härtill vore att renovera bara för dagens kända behov plus en vårdplats i reserv. Annagården kunde genast saneras komplett (en väldigt rimlig kostnad = försäkring) men renoveringen av utrymmen som kan avvaras i verksamheten inom närtiden skjuts upp tills reservplatsen tas i bruk varvid nästa vårdplats kunde renoveras. Likaså är det med allmänna utrymmen: Jämför med de minimala allmänna utrymmen vi har på Servicehuset på Enklinge. Hur mycket större allmänna utrymmen behövs för att klara jobbet på Annagården? Tydligen bör man prioritera ändamålsenlighet av utrymmen och utrustning över storlek och mängd och på det sättet få ner personalbehovet = verksamhetskostnaderna. OM det då blir försvarbart rent ekonomiskt och driftmässigt kan ingen säga före anbuden är inne och kostnaderna därmed kända. RENT TEKNISKT KAN EN RENOVERING LYCKAS, DET VET VI I DAG. Men ekonomin måste lyckas därmed och det vet vi först då anbuden är inne. DET ÄR VID DEN TIDPUNKTEN BE- SLUT OM SANERING / RENOVERING TAS AL- TERNATIVT NÅGOT ANNAT ALTERNATIV TRÄDER FRAM. /projektledare Åke Rönnqvist

6 Reportage skrivna av skolelever i Kumlinge De äldre eleverna i Kumlinge skola har tränat på att skriva reportage. Här publiceras nu två texter, skrivna av Sanna Karlsson och Simon Engblom. Det var fortfarande en mörk morgon när jag gick in i den gula skolan. Allting verkade som vanligt och allt såg ut som en typisk skolmiljö. För att komma till Kaj går man upp för en trappa och söker sig sedan till hans kontor, Kaj är bildningschef för skolan, bildning och fritid, så det är han jag pratar med först. När jag knackar på dörren och kikar in så sitter han och arbetar vid datorn, han säger att han jobbar med de nya skolbloggarna som skall införas. Det verkar som att han har tid för en liten pratstund, så jag slår mig ned vid hans rätt så stökiga och kaffefläckiga kontorsbord. Kaj berättar att han började jobba här på Kumlinge skola år 1990, han är alltså inne på sitt 22 år. Man kan inte direkt kalla han nybörjare när det gäller sitt arbete, och före Kumlinge skola har han jobbat 6 år på andra ställen. En ganska imponerande karriär inom skolarbete. En spännande tid var nog vid renoveringen åren , Kaj berättar att han bodde i skolan och hans gamla rum är hans nuvarande kontor. Det fanns då 4 bostäder inne i skolan, efter renoveringen blev inga bostäder kvar. Just då, under renoveringstiden år 2000, gick det 45 elever i Kumlinge skola, vilket är ganska så många barn. Om man jämför med dagens 22 elever så är det nog en ganska stor skillnad. När Kaj berättar om förändringarna genom åren så tycker han att det har varit ungefär samma lärare nu genom åren, vilket är bra. Visst byts det ju ut lärare nu och då men sen så finns det ju dom som varit här i ett x antal år, som han själv då. Han kommer också mycket väl ihåg när Enklinge skola stängdes, år 2004 tror jag, säger han efter att han tänkt efter en stund. Det var en ganska stor förändring att få hit alla de barnen också, det var ju helt nytt. Sen disskuterar vi en annan stor förändring vilket är data och IT-tekniken som har utvecklats och förändrats otroligt de senaste åren. - Före skolan hade egna datorer så gick vi till kommunkansliet och lånade deras datorer, de hade några stationära som vi fick använda, Berättar Kaj. Så om man jämför med dagens läge så har det skett en stor utveckling, eftersom att idag så har varje elev en egen laptop. När jag sedan frågar om han har något speciellt minne genom åren så kommer han mest på negativa minnen. Men han kommer väl ihåg när Estonia sjönk år Och han kommer också ihåg skoltiden under barackerna. Min sista fråga till Kaj blir: Vad är det bästa med det här jobbet? - Lönen, säger han och skrattar. Nä men just nu är det skolbloggen som är ganska rolig och annars gillar jag att undervisa och bråka med alla elever. Bland de roligaste är också att se elever börja första klass för att sen se när de går ut nian, avslutar han. Pratstunden med Kaj är över och jag vandrar vidare i skolan. Jag knackar på dörren till ett klassrum och hittar Gunilla, som just nu har lektion med åk 1. - Hur länge har du jobbat här? Frågar jag. - Jaa..det är nog 17 året det här, och före det har jag även jobbat på andra platser. När jag frågar henne om något eller några speciella minnen så kommer hon inte riktigt på något. - Jo, skolmusiken kanske, det var roligt att fara på. Men det är många minnen och mycket roligt, säger hon. Jag fortsätter att prata med Linnéa som går i åk 1. Trivs du i skolan? - Jaa, säger hon kort. Vilket är ditt favoritämne i skolan då? - Matte Haha jaa, det tyckte vi väl alla när vi gick i åk 1 eller 2. Och det hon gillar mest med skolan är väl rasterna, säger hon. Det verkar som att ingen annan vill prata med mig så jag går vidare. Jag söker mig till skolans kanske bästa plats, matsalen och köket. I köket jobbar Ringa-Maj som har jobbat här i 4 år men hon har en lång matkarriär bakom sig också. - I säkert 20 år har jag vikarierat och jobbat i kök bl.a på Enklinge, berättar hon. Jag frågar vad det bästa med jobbet är, hon säger att det är självständigheten och att hon får bestämma mycket själv! Jag lämnar köket, så att vi inte blir utan mat idag. Denna morgon har jag pratat med många olika personer och det var med nöje! /Simon Engblom Dålig kvalitet! För ett tag sedan pratade jag med min kompis i telefon, när jag satte upp foten på knäet såg jag att jag hade ett stort hål på strumpan! Just de strumporna hade jag haft på mig kanske fyra gånger. Även om ett par strumpor i 5-pack kanske bara kostar 7.90 så blir det en ganska stor kostnad om man måste köpa nya varje månad. De pengarna satsar i alla fall jag hellre på nåt kul och om inte annat så är det väldigt irriterande. Det kan inte vara så svårt att antingen göra dem lite tjockare eller tillägga ett annat material så det är hållbarare. Det är inte bara strumpor som går sönder lätt, utan mycket andra olika klädesplagg också som t.ex. ett par jeans ska inte spricka för att man böjer sig ner m.m. Det har inte hänt mig, men andra. Ett par jeans kan faktiskt kosta upp emot 100 och det är inte billigt att köpa nytt. Så jag tycker att alla klädkedjor ska skärpa sig och göra hållbarare kläder till rätt pris. Det kommer ni vinna på! /Sanna Karlsson ÅK 9

7 BOKA JULGRAN! LIONS-CLUB Brändö-Kumlinge säljer julgranar vid Kumlinge andelshandel Boka gärna din gran på förhand, ring Harry, tel TITTA HIT! Minella - att väcka minne från förr Vi träffas igen och tittar på bilder från Lasse Åkerbloms fotosamling. Måndag 3.12 kl i branddepåns mötesrum i Kumlinge. Kaffe med dopp 2. Alla hjärtligt välkomna! Behöver du hjälp med transport, ring Marianne Ekblom, tel Rapport från Kumlinge öringsträff som gick av stapeln Det kom 16 deltagare med i alla åldrar, från 8 till 70+ som begav sig ut efter den ädla fisken både till fots och med båt. Vädret var ganska tjänligt med bra vind och mulet men inget regn. I år startade vi både från Kumlinge och Enklinge färjfästen och mötte upp i Enklinge för att väga in fisken kl. 15. Eftersom minimimåttet är 50 cm så är det knepigt att få upp en godkänd fisk. Totalt i tävlingen kom upp 5 godkända fiskar men rapporter kom om mindre fisk som blev fångad. Bäst lyckades deltagarna från Kumlinge där - Kaj Törnroos lyckades knipa den största öringen på 2,12 kg - 2a blev Jan Henriksson 2,04kg - 3a Yohan Henriksson 1,34 kg - 4a Karl- Erik Engblom 1,28 kg - 5a Agneta Enqvist med en regnbåge på 2,22 kg men reglerna säger att för regnbåge räknas halva vikten så även om fisken var störst så blev den endast 5a En snabb färd ut till Bärö där prisutdelning och något värmande inmundigades och den som ville åt en bit mat. På det hela en trevlig dag med frisk luft och motion kryddat med en smula spänning! hälsar arrangörerna Markku och Agneta Info från föreningar och företag Hälsobankens Julklappstipps! Kom in och köp: Ringblomssalva Morötter Presentkort Mia Englunds handtryckta disktrasor, passar bra som gåbortpresent nu i jultider eller att skicka istället för julkort. Passa på att komma in och hämta Hälsobankens nya broschyr också! Måndagar och tisdagar kl : från den 3 till 18 december eller ring så kommer vi överens om en tid som passar dig! Eivor Englund-Karlsson, Kumlinge by Tel: Mobil: POSTEN INFORMERAR Pga. hälsoskäl slutar vår nuvarande vikarierande utdelare Pekka sitt jobb på posten i Kumlinge. Istället tar Ken Johansson över utdelningen. För att underlätta hans jobb skulle vi gärna se att ni ser över era postlådor: Finns det namn på lådan? Är lådan hel? Håller lådställningen på att ramla ikull? När det är aktuellt med snö igen, så hoppas vi att ni håller skottat runt lådorna! JULBORDET ÄR DUKAT! Julen närmar sig och i år har vi på posten satsat extra mycket på julkort. Vi har ett stort sortiment av bla. Röda Korset, Unicef, Inge Löök och postens egen produktion. Vi har också andra produkter så som Unicefkalendrar, Inge Lööks väggkalender samt trädgårdsbok, smycken m.m Välkomna in och julhandla! Apoteket i Kumlinge är stängt fredag 7 december och också stängt över Jul- och Nyårshelgen, stängt även i mellandagarna. Öppet igen den 2 januari God Jul och Gott Nytt År önskas Er alla! Nu har äntligen 24FIT tränings-dvd släppts! 13 st. dvd:n med träning som bygger upp kroppen innifrån och ut. Tre nivåer gör att den passar gammal som ung, kille eller tjej. Inga dyra träningsredskap behövs! Superbra julklappstips till den som gillar träning och hälsa! Hör av dej till Åsa, tel

8 Info från företag JULBORD PÅ BÄRÖ! Glada Laxens julbord serveras 7-9 december. Transport ordnas från Kumlinge och Enklinge färjfästen med m/s Våga. Bokning görs på tel Två sittningar per dag kl. 13 och kl 18. Välkomna! önskar Henrik och hans besättning LEDIGA LÄGENHETER FAB Småtalls hyr ut lägenheter i Kumlinge och Seglinge. I dagsläge finns det lediga två och trerummare, några av dem inflyttningsklara omgående. Om du är intresserad av att bo i trevligt radhus nära bykärnan så ring för mera information! Satu Numminen, ord. tel Vi säljer bl.a annat: IT-system kameraövervakning väderövervakning marin-it industriell-it nätverk, WLAN bryggor, WiFi förbrukningsartiklar och reservdelar IT SolarMagic luftsolvärmeprodukter och mer är på kommande! Skärgårdens IT service Kumlinge by Kumlinge Tel (0) FO-nummer: , Med våra återförsäljaravtal och lägre omkostnader kan vi ofta hålla bättre pris på produkterna än butikerna i M:hamn! Gör en bra affär och stöd på samma gång den åländska skärgårdens post och företagstjänster genom att handla via SITS! Kontakta oss via e-post för offert! Grundläggande teknisk support och handledning ingår alltid i leveranserna! Klimatsmart luftsolvärme med ventilationsprodukter till bra pris! För sommarstugan, båten, torpargrunden, verkstaden, kontoret eller något annat utrymme man vill ventilera och hålla torrt utan driftskostnader! Läs mer på ring eller e-posta gärna SolarMagic -uppstickaren från Danmark inom luftsolvärme ventilation! Pris från 180 för den minsta modellen (tillkommer frakt 15 )

9 GUDSTJÄNSTER Brändö-Kumlinge församling - december söndagen i advent Högmässa i S:ta Anna kl. 11. Barnkören och scouterna deltar. Pysselgruppens basar. Högmässa i S:t Jakob kl Ny tid! 6.12 Självständighetsdagen Gudstjänst i S:t Jakob kl söndagen i advent Högmässa i S:ta Jakob kl söndagen i advent Högmässa i S:ta Anna kl söndagen i advent Högmässa i S:t Jakob kl Julafton Julbön i S:ta Anna kl. 15 Erik Håkans/ Julbön i S:t Jakob kl Juldagen Julotta i S:ta Anna kl. 7 Erik Håkans/ Julotta i S:t Jakob kl Annandag jul Gudstjänst på Lappo, Klockkulla, kl söndagen efter jul Högmässa i S:ta Anna kl Nyårsdagen Högmässa i S:t Jakob kl. 11 Högmässa i S:t Anna kl. 16 ANNAGÅRDEN OCH SOLKULLA 7.12 Veckomässa på Solkulla kl. 14. AL Veckomässa på Annagården kl AL Sångstund på Solkulla kl Julbön på Annagården kl. 13 (ca). Erik och Siv Håkans Julbön på Solkulla kl De vackraste julsångerna på Annagården kl AL/ Med reservation för eventuella ändringar. Brändö-Kumlinge församling finns nu på både internet: och Facebook: lingeforsamling. Besök oss gärna! Församlingens information fortsätter på nästa sida Trettondagen Högmässa i S:t Jakob kl. 11 AL/Marja Karlsson

10 Brändö-Kumlinge församling - december DE VACKRASTE JULSÅNGERNA Lördag Brändö församlingshem kl. 14. Julkaffe. Onsdag Annagården, Enklinge kl AL/ Lördag Brändö församlingshem kl. 14. Julkaffe. Kauneimmat Joululaulut (på finska) KYRKOHERDEN ÄR ANTRÄFFBAR På pastorskansliet i Kumlinge: Onsdagar kl På pastorskansliet i Brändö: Fredagar kl KONTAKTUPPGIFTER Pastorskansliet i Brändö tel Pastorskansliet i Kumlinge tel T.f. kyrkoherde: Anna Lindén tel Kanslist: Åsa Lundberg tel Kyrkvaktmästare i Kumlinge: Susanne Danielsson tel Vik. kantor: Marja Karlsson tel T.f. kyrkoherde Anna Lindén är ledig måndagar samt Under kyrkoherdens frånvaro ansvarar Kent Danielsson, , för kuratelet.

11 Info

12 Info

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad Infobladet för Kumlinge kommun januari 2013 nr 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7 sida 8 info från kommunen kurser och jumpor annonser församlingen Nästa deadline är 25.1.2013. Materialet lämnas

Läs mer

Lägenhet i Kattby uthyres

Lägenhet i Kattby uthyres Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland FRITIDSINFO-DECEMBER 2015 Är du intresserad av JAKTKORT nu arrangeras en kurs för ungdomar i samarbete med Finström med början i januari. Anmäl dig så

Läs mer

Infobladet för Kumlinge kommun

Infobladet för Kumlinge kommun Infobladet för Kumlinge kommun november 2012 nr 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7-8 sida 9 sida 10 info från kommunen elevreportage info från föreningar info från företag församlingen Nästa

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 92-100 21.11.2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Torsdagen den 21.11.2013 kl.19.45-20.15 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

februari 2013 nr 2 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun FÖR SENIORER

februari 2013 nr 2 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun FÖR SENIORER Infobladet för Kumlinge kommun februari 2013 nr 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-4 sida 5 sida 6 info från kommunen info från föreningar och företag församlingen Nästa deadline är 25.2.2013. Materialet lämnas

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 132-141 12.11.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-16.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 62-69 15.11.2012

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 62-69 15.11.2012 KOMMUNFULLMÄKTIGE 62-69 15.11.2012 1 Sammanträdestid: 19.45-21.15 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Ingrid Nygård-Sundman, I viceordförande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 22 oktober 2012 kl. 19:00-21:30 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

AKTUELLT I GETA KOMMUN

AKTUELLT I GETA KOMMUN KONTAKT Geta kommunkansli Getavägen 2115 AX-22 340 GETA Tel +358(0)18-49 300 Fax +358(0)18-49 390 www.geta.ax info@geta.ax Öppet mån-tor kl 9-15 (lunch 11-12) Kommundirektör: Gustav Blomberg 359 524 måndag-torsdag

Läs mer

Eckerö infoblad Februari 2016

Eckerö infoblad Februari 2016 Eckerö infoblad Februari 2016 Kommunfullmäktige sammankallas torsdagen den 25 februari kl 19.00 Mötet hålls på kommunkansliet och är öppet för allmänheten. Nya kommunfullmäktige sammanträdde för första

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.30 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Göran Söderlund, I viceordförande

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 1 Sammanträdestid: 19.45- Sammanträdesplats: Skolans högstadium Beslutande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Markku Lahtinen, ordförande Annika Fredriksen, vice

Läs mer

Infobladet för Kumlinge kommun. Separata anbud inlämnas för -Byggnadsarbeten -Elarbeten -VVS-arbeten. Den enes död är den andres bröd.

Infobladet för Kumlinge kommun. Separata anbud inlämnas för -Byggnadsarbeten -Elarbeten -VVS-arbeten. Den enes död är den andres bröd. Infobladet för Kumlinge kommun januari 2014 nr 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 7 sida 8 info från kommunen info från föreningar och företag församlingen Nästa nummer av Kumlinge Nytt utkommer i månadsskiftet

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 45 61 18.6.2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Tisdagen den 18.06.2013 kl.19.45-21.20 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Pär-Olof

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 31-40 03.10.2013

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 31-40 03.10.2013 KOMMUNFULLMÄKTIGE 31-40 03.10.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-19.35 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Göran Söderlund, I viceordförande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 31-44 16.5.2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 16.05.2013 kl.19.45 21.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Pär-Olof

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

ellman Bladet Styrelsen önskar alla trevliga Bellmanbor En God Jul och Ett Gott Nytt År!

ellman Bladet Styrelsen önskar alla trevliga Bellmanbor En God Jul och Ett Gott Nytt År! ellman Bladet INFORMATION TILL BOENDE I BRF BELLMAN NR 6 december 2007 Styrelsen önskar alla trevliga Bellmanbor En God Jul och Ett Gott Nytt År! Brev från föreningens ordförande med budget för 2008 biläggs

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR november. Kommunkansliet. informerar: HÖSTMÖTE. Välkomna! Äldreomsorgen. informerar: DROP IN DÄCKBYTARDAG

SALTVIK. INFORMERAR november. Kommunkansliet. informerar: HÖSTMÖTE. Välkomna! Äldreomsorgen. informerar: DROP IN DÄCKBYTARDAG SALTVIK 11/2011 INFORMERAR november Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 82-91 24.10.2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Torsdagen den 24.10.2013 kl.19.45-21.00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K 24.3.2014 1 Sammanträdestid: 24.3.2014 kl 18.30-19.45 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, viceordf. Jan

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 70-76 17.12.2012 1 Sammanträdestid: 18.30-21.00 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Ingrid Nygård-Sundman, I viceordförande

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. NUMMER 2/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 14 februari, alla Hjärtansdag kl 13.00 på

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. NUMMER 1/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 9 januari kl.13.00 på Kapellhagen. Lumparlands

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 41-48 07.11.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-19.30 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Göran Söderlund, I viceordförande

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Under året har Finlands kommunförbunds förtjänsttecken tilldelats följande anställda och förtroendevalda inom kommunen:

Under året har Finlands kommunförbunds förtjänsttecken tilldelats följande anställda och förtroendevalda inom kommunen: Bolvik, Knutsboda Nyårsklockorna har ringt och vi har redan kommit en liten bit in på det nya året! På sitt sammanträde den 9 december godkände kommunfullmäktige Lemlands kommuns budget för år 2016 samt

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 12-17 04.03.2014 NÄMNDEN Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Tisdagen den 04.03.2014 kl.19.45-20.50 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit

Läs mer

Informationsblad för BRF L21

Informationsblad för BRF L21 Informationsblad för BRF L21 Nr. 3 Oktober 2008 L 21 Infobladet Infobladet planeras att komma ut ca 3 gånger per år. Vi tar gärna emot tips och idéer från våra medlemmar om det är något som ni vill få

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 18 april 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 142-152 02.12.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-15.55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Anvisningar och regler Med reservation för ändringar

Anvisningar och regler Med reservation för ändringar Anvisningar och regler 11.8.2014 Med reservation för ändringar Innehållsförteckning Fritidsbyråns anvisningar... 1 Ansökningstider för regelbundna hallturer görs enligt följande:... 2 Anvisningar och regler

Läs mer

oktober 2012 nr 10 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun

oktober 2012 nr 10 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Infobladet för Kumlinge kommun oktober 2012 nr 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-4 sida 5-6 sida 7 sida 8 info från kommunen info från föreningar info från företag församlingen Nästa deadline är 25.10.2012.

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling Advent, jul och nyår i Lagunda församling Händer i Lagunda församling 2014 Fredag 28 november 14 Gudstjänst inför helgen, i Giresta kyrka (obs platsen!) Kören Våga sjunga, Måns Godée och Mikael Dagobert.

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Tisdagen den 15.12.2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby Ärendets nr 1. 52 Sammanträdets öppnande 2. 53 Sammanträdets

Läs mer

TEKNISK INFORMATION. Food Chain Nordic & Easyfairs Food Ingredients Nordic. Malmö 6 & 7 april 2016. MalmöMässan Mässgatan 6 215 32 Malmö

TEKNISK INFORMATION. Food Chain Nordic & Easyfairs Food Ingredients Nordic. Malmö 6 & 7 april 2016. MalmöMässan Mässgatan 6 215 32 Malmö TEKNISK INFORMATION Food Chain Nordic & Easyfairs Food Ingredients Nordic Malmö 6 & 7 april 2016 MalmöMässan Mässgatan 6 215 32 Malmö MalmöMässan och Food Chain Nordic / Easyfairs Food Ingredients Nordic

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson 5/3 Onsdag. Startar resan genom att plocka upp ASK 21:an på Vängsö Klockan 13:00. 18:30 kommer jag till vandrarhemmet vid Iggesund där jag övernattar. 6/3

Läs mer

Mariehamns kommun PM juni 2016

Mariehamns kommun PM juni 2016 www.pwc.se Mariehamns kommun PM juni 216 Sammanfattning Mariehamns kommuns verksamheter kännetecknas av: Nästan 4 procent lägre kostnad för grundskola per elev jämfört med de åländska kommunernas genomsnittskostnad.

Läs mer

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum!

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum! RVB-metoden - för moderna, funktionella & hållbara badrum! R V B - M e t o d e n Renoveringar och stambyte är oftast ingen rolig historia, snarare något de flesta hyresvärdar och hyresgäster bävar inför.

Läs mer

Bya Nytt. Vintern 2012/2013. Ansvarig utgivare:

Bya Nytt. Vintern 2012/2013. Ansvarig utgivare: Bya Nytt Vintern 2012/2013 Ansvarig utgivare: Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Suppleanter: styrelse för 2012 består av: Robert Edskär Lars Högstomm Iris Berg Roland Berg Markus Brander Simon

Läs mer

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga 29 sept - 31 dec 2015

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga 29 sept - 31 dec 2015 SS/GK 29.09.2015 Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga 29 sept - 31 dec 2015 Bränsleturerna körs med tonnage enligt markerade turer i ordinarie

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09. Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson. FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda

Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09. Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson. FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09 Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson Garde Församling Östra Missionsförsamlingen FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda ÄR DU VÄVSUGEN? Vävstuga

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.4.2010

Sammanträdesdatum 22.4.2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 48 Sammankallelse och beslutfördhet 49 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 50 Revisorernas berättelse 51 Revisorernas

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans!

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans! Nu väntar Lucia och julen står för vår dörr! Ni är varmt välkomna att fira lucia hos med oss fredagen den 12 dec. Vi tänker att alla som vill får vara luciaklädda (lämna kläderna redan på morgonen märkta)

Läs mer

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga jan-dec 2016

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga jan-dec 2016 GK/SS 29.12.2015 Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga jan-dec 2016 Bränsleturerna körs med tonnage enligt markerade turer i ordinarie turlista

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer