Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad."

Transkript

1

2 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon garanti för att de beskrivna produkterna har vissa egenskaper eller är lämpliga för speciella ändamål. Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. Utgåva 5, Senast uppdaterade utgåva av denna broschyr är den engelska version som alltid finns publicerad på vår webbplats, SS-EN ISO 9001 SS-EN ISO 14001

3 UDDEHOLM RIGOR EGENSKAPSPROFIL Uddeholm Rigor är ett verktygsstål som intar en mellanställning mellan 12 % Cr-stål och Uddeholm Arne (AISI O1). Stålet karaktäriseras av relativt god seghet och duktilitet samt medelhögt nötningsmotstånd (blandad nötningsprofil). Det har även god härdbarhet, maskinbearbetbarhet samt god slipbarhet. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Uddeholm Rigors egenskapsprofil gör stålet lämpligt för tillverkning av de aktiva delarna i verktyg för medellånga serier där en kombination av moderat urflisnings- och nötningsmotstånd krävs. Det kan betraktas som ett universalstål för kallarbete. 3

4 Allmänt Uddeholm Rigor är ett krom-molybdenvanadin-legerat verktygsstål, som kännetecknas av: god skärbarhet hög måttstabilitet vid härdning bra tryckhållfasthet goda genomhärdningsegenskaper god slitstyrka god duktilitet Formning Hårdhet HRC Verktyg för: Bockning, dragpressning, svarvning och tryckrullning Präglingsverktyg Rör och profilvalsar Präglingsstämplar för kallprägling Smidesbackar Tolkar, mätverktyg, styrskenor, hylsor Formar och insatser för tablettstansar, nötande plaster C Si Mn Cr Mo V Riktanalys % 1,0 0,3 0,6 5,3 1,1 0,2 Standard- (SS 2260) AISI A2 (BA2) specifikation W.-Nr , Euro X 100 CrMoV 5 Leveranstillstånd Färgmärkning Mjukglödgat till ca 215 HB Röd/grön Användningsområden Bland Uddeholms verktygsstål intar Uddeholm Rigor en mellanställning mellan Uddeholm Arne och Uddeholm Sverker 21. Det erbjuder en förstklassig kombination av slitstyrka och seghet och kan därför betraktas som ett universalstål för kallarbete. I skärverktyg ger Uddeholm Rigor genom sin seghet utomordentlig beständighet mot urgryning av eggen. I många fall har verktygsekonomin blivit bättre med detta stål än med stål av typ BD3/W.-Nr med höga kol- och kromhalter. Uddeholm Rigor har även mycket bättre bearbetnings- och slipegenskaper. Leveransformer och leveransutföranden Uddeholm Rigor levereras i olika former och utföranden, bl a varmvalsat, grovbearbetat och finbearbetat. Det kan också erhållas i form av hålad stång och ringar. Jämförelse mellan finkornigt Uddeholm Rigor och stål av typ D3/W.-Nr med hög kol- och kromhalt. Klippning Material- Materialtjocklek hårdhet mm HRC Verktyg för: Kallklippning, hålning, upp till snoppning, stansning, skäggning Kortslagssaxar för kallklippning, Granuleringsknivar för plastavfall Skäggningsverktyg för varmt smidda ämnen kallt

5 Egenskaper Fysikaliska data Härdat och anlöpt till hårdhet 62 HRC. Data vid rumstemperatur och förhöjd temperatur. Temperatur 20 C 200 C 400 C Densitet kg/m Elasticitetsmodul N/mm Längdutvidgningskoefficient per C från 20 C 11,6 x ,3 x 10 6 Värmeledningsförmåga W/m C 26,0 27,0 28,5 Specifik värmekapacitet J/kg C 460 Tryckhållfasthet Nedanstående siffror är att betrakta som riktvärden. Härdning Förvärmningstemperatur: C. Austenitiseringstemperatur: C, vanligtvis C. Temperatur Hålltid* Ythårdhet före C minuter anlöpning ca. 63 HRC ca. 64 HRC ca. 64 HRC * Hålltid = tid vid austenitiseringstemperatur efter det att detaljen är helt genomvärmd. Skydda detaljen mot avkolning och oxidation vid härdningen. Släckningsmedel Etappbad eller fluidiserande bädd vid C eller C, därefter luft Forcerad kylning luft/gas Vakuumugn med gasövertryck Olja (gäller endast små enkla dimensioner) Obs! Anlöp omedelbart då hela detaljen nått temperaturen C. Hårdhet Stukgräns, Rc0,2 62 HRC 2200 Nmm 2 60 HRC 2150 Nmm 2 55 HRC 1800 Nmm 2 50 HRC 1350 Nmm 2 Värmebehandling Mjukglödgning Skydda stålet mot ytavkolning och genomvärm till 850 C. Låt sedan stålet svalna i ugn med ca 10 C per timme till 650 C, därefter fritt i luft. Avspänningsglödgning Efter grovbearbetning skall verktyget värmas till 650 C, hålltid 2 timmar. Långsam svalning i ugn till 500 C, därefter fritt i luft. HÅRDHETEN SOM FUNKTION AV AUSTENITISERINGSTEMPERATUREN Kornstorlek ASTM Ythårdhet HRC Kornstorlek Restaustenit Restaustenit % C Austenitiseringstemperatur

6 CCT DIAGRAM C Austenitizing temperature 960 C (1760 F) Holding time 30 minutes Karbider Carbides Pearlite Perlit Bainite M s Martensite Sekunder Seconds Svalningskurva Hårdhet T Nr. HV 10 (sek.) Minutes Minuter Timmar Hours Air cooling of Luftkylning bars, Ø avmm stänger, Ø mm Anlöpning Välj anlöpningstemperatur för önskad hårdhet med ledning av anlöpningsdiagrammet. Anlöp två gånger med mellanliggande kylning till rumstemperatur. Lägsta anlöpningstemperatur 180 C. Hålltid vid anlöpningstemperatur min. 2 timmar. Sprutpressningsverktyg med insatser av Uddeholm Rigor för tillverkning av inkapslade elektroniska detaljer. ANLÖPNINGSDIAGRAM Kurvorna i anlöpningsdiagrammet gäller för små prover. Erhållen hårdhet beror även på verktygets storlek. Hårdhet, HRC Austenitiseringstemperatur 925 C 980 C Restaustenit 950 Restaustenit, % C Anlöpningstemperatur

7 Dimensionsförändringar vid härdning Provplatta 100 x 100 x 25 mm. Bredd Längd Tjocklek Oljehärdning min. 0,10 0,02 från 960 C max. 0,05 +0,06 0,05 Etapphärdning min. +0,04 +0,06 från 960 C max. +0,05 +0,08 +0,04 Lufthärdning min. +0,08 +0,13 från 960 C max. +0,14 +0,15 +0,04 Dimensionsförändringar vid anlöpning Dimensionsförändringar, % +0,20 +0,16 +0,12 +0,08 +0,04 0-0,04-0,08-0,12-0,16-0, C Anlöpningstemperatur Djupkylning Detaljer som fordrar största måttnoggrannhet bör djupkylas för att inte volymändringar skall uppstå med tiden. Detta gäller för t ex mätverktyg (tolkar o dyl.) och vissa konstruktionsdetaljer. DJUPKYLNING Omedelbart efter härdningen skall detaljen djupkylas vid temperaturen -40 till -80 C, följt av anlöpning. Hålltid 2 3 timmar. Hårdhetsökning 1 3 HRC. Undvik komplicerade former då det finns risk för sprickbildning. ÅLDRING Åldring vid C under h kan förekomma. Nitrering Nitrering ger ett hårt ytskikt som är motståndskraftigt mot nötning och erosion. Nitrerskiktet förhöjer också korrosionsbeständigheten. Ythårdheten efter nitrering vid 525 C i ammoniakgas blir ca HV 1. Anm.: Dimensionsförändringarna vid härdning och anlöpning skall adderas. Nitrertemperatur Nitrertid Nitrerdjup C timmar mm ca 0, ca 0, ca 0,4 Två timmars nitrokarburering vid 570 C ger en ythårdhet på ca. 900 HV 1. Skiktet med denna hårdhet blir µm tjockt. Värdena gäller för härdat och anlöpt material. Verktyg i Uddeholm Rigor detaljer tillverkades innan verktyget slipades om. 7

8 Skärdatarekommendationer Nedanstående skärdata för Uddeholm Rigor i mjukglödgat tillstånd (215 HB) är att betrakta som riktvärden, vilka måste anpassas till rådande lokala förutsättningar. Mer detaljerad information finns att få i Uddeholms publikation Skärdatarekommendationer. Svarvning Svarvning med hårdmetall Svarvning med snabbstål Skärdata- Grov- Fin- Finparameter svarvning svarvning svarvning Belagd hårdmetall Belagd hårdmetall eller cermet PINNFRÄSNING Skärhastighet (v c ) m/min Matning (f) mm/varv 0,2 0,4 0,05 0,2 0,05 0,3 Skärdjup (a p ) mm 2 4 0,5 2 0,5 2 Hårdmetallbeteckning ISO P20 P30 P10 Typ av fräsverktyg Skärdata- Solid Hårdmetall parameter hårdmetall vändskär Snabbstål Skärhastighet (v c ) m/min ) Matning (f z ) mm/tand 0,03 0,20 2) 0,08 0,20 2) 0,05 0,35 2) Hårdmetallbeteckning ISO P20 P40 1) För belagda snabbstålsfräsar v c = m/min. 2) Beroende på radiellt skärdjup och fräsdiameter Borrning SNABBSTÅLSBORR Borrdiameter Skärhastighet (v c ) Matning (f) mm m/min. mm/varv * 0,05 0, * 0,15 0, * 0,20 0, * 0,25 0,35 * För belagd snabbstålsborr v c = m/min. HÅRDMETALLBORR Typ av borr Fräsning PLAN- OCH HÖRNFRÄSNING Fräsning med hårdmetall Skärdataparameter Grovfräsning Finfräsning Skärhastighet (v c ) m/min Matning (f z ) mm/tand 0,2 0,4 0,1 0,2 Skärdjup (a p ) mm Hårdmetallbeteckning ISO P20 P40 P10 P20 Belagd Belagd hårdmetall hårdmetall eller cermet Skärdata- Korthåls- Solid hård- Hårdmetallparameter borr metallborr borr 1) Skärhastighet (v c ) m/min Matning (f) mm/varv 0,05 0,25 2) 0,10 0,25 2) 0,15 0,25 2) 1) Borr med utbytbara eller lödda hårdmetallskär 2) Beroende på borrdiametern Slipning Nedan ges en mycket allmän slipskiverekommendation. För mera detaljerad rinformation hänvisas till Uddeholms broschyr Slipning av verktygsstål och till slipskivefabrikanternas broschyrer. Mjukglödgat Härdat Typ av slipoperation tillstånd tillstånd Planslipning rak skiva A 46 HV A 46 HV Planslipning segment A 24 GV A 36 GV Rundslipning A 46 LV A 60 KV Innerslipning A 46 JV A 60 IV Profilslipning A 100 KV A 120 JV 8

9 Svetsning Svetsning av verktygsstål kan genomföras med gott resultat om hänsyn tas till förhöjd arbetstemperatur, fogberedning, elektrodval och stränguppbyggnad. Verktyg, som skall poleras eller fotoetsas, måste svetsas med artegna elektroder. Svets- Arbets- Tillsats- Hårdhet efter metod temperatur material svetsning MMA C AWS E HB (SMAW) ( F) ESAB OK HRC UTP 67S HRC Castolin EutecTrode HRC Castolin EutecTrode N HRC TIG C AWS ER HB ( F) UTPA 67S HRC UTPA 73G HRC CastoTig 45303W HRC Gnistbearbetning Om gnistbearbetning utförs på verktyg i härdat och anlöpt tillstånd, bör en extra anlöpning ske vid en temperatur som ligger ca. 25 C under föregående anlöpningstemperatur. Ytterligare information finns i Uddeholms broschyr Gnistbearbetning av verktygsstål. Ytterligare information Kontakta närmaste Uddeholmskontor för ytterligare information om val, värmebehandling, användning, leveransformer och utföranden av Uddeholms verktygsstål samt broschyren Stål för kallarbetsverktyg. Jämförelsetabell för Uddeholms kallarbetsstål Materialegenskaper och motstånd mot skademekanismer Hårdhet/ Motstånd mot Motstånd mot utmattning Motstånd Duktilitet/ Seghet/ Uddeholms mot plastisk Dimensions- Abrasiv Adhesiv motstånd mot motstånd mot stål deformation Skärbarhet Slipbarhet stabilitet nötning nötning urflisning totalhaveri ARNE CALMAX CALDIE (ESR) RIGOR SLEIPNER SVERKER 21 SVERKER 3 VANADIS 4 EXTRA VANADIS 6 VANADIS 10 VANADIS 23 VANCRON 40 9

10 LJUSBÅGSUGN STIGGJUTNING VÄRME- BEHANDLING VALSVERK SMIDESPRESS MASKIN- BEARBETNING LAGER Den konventionella tillverkningsprocessen I ljusbågsugnen smälts noga utvalt returstål, ferrolegeringar och slaggbildare med hjälp av ljusbågar. Smältan tappas i en skänk efter cirka 2,5 timme. Slaggdragaren avlägsnar syrerik slagg från ljusbågsugnen. I skänkugnen utförs desoxidation, legering och värmning av stålbadet. Under vakuumavgasningen avlägsnas element såsom väte, kväve och svavel. Oxider avskiljs från stålbadet genom gasomrörning och induktiv omrörning. Vid stiggjutningen fylls därefter de för-beredda kokillerna med ett kontrollerat flöde från skänken. VARMBEARBETNING Våra valsverk är skräddarsydda för tillverkning av verktygsstål. I Götvalsverket valsas göt från stålverket ut till ämnen eller grövre färdig stång. I Stångvalsverket valsas därefter stålämnen från Götverket vidare till stångstål i olika dimensioner och profiler. Vår Smidespress är en av världens mest moderna. Med en presskraft på 40 MN (4000 ton) arbetar pressen med såväl friformsmide som stuksmide. Via en kraftfull götbearbetning smids runda, fyrkantiga eller platta stänger från göt som väger mellan 2 och 42 ton. 10 VÄRMEBEHANDLING Efter varmbearbetning i smidespress eller valsverk utförs värmebehandling i form av mjukglödgning eller härdning och anlöpning. Mjukglödgning resulterar i låg materialhårdhet, god maskinbearbetbarhet, en lämplig mikrostruktur för härdning och anlöpning av det färdiga verktyget. Härdat och anlöpt material är fördelaktigt för kunden då ingen ytterligare härdning och anlöpning av verktyget behöver göras. Kunden vinner därmed både tid och pengar. MASKINBEARBETNING I vår maskinbearbetning sker ytbearbetning och sågning av materialet för att avlägsna ytdeformationer och glödskal som bildats efter värmebehandling, för att såga bort ändmaterial och för att underlätta ytkontroll och ultraljudsprovning i vår kvalitetskontroll. Maskinbear-betning sker också därför att det spar material och därmed pengar åt kunden. I vår Färdigställning kapas allt material i längder helt enligt kundens önskemål. Från vårt lager går cirka 1 miljon leveranser/år till mer än kunder över hela världen.

11 Network of excellence UDDEHOLMs globala närvaro innebär att du alltid kan vara säker på att få samma höga kvalitet var du än befinner dig. På vissa marknader representeras vi av ASSAB som är Uddeholms helägda dotterbolag och exklusiva säljkanal. Tillsammans befäster vi ställningen som världsledande leverantör av verktygsstål.

12 UDDEHOLM / TRYCKERI KNAPPEN, KARLSTAD UDDEHOLM är världsledande leverantör och tillverkare av verktygsstål. Det är en position vi har nått genom att ständigt bidra till bättre affärer för våra kunder. Genom lång erfarenhet, grundlig forskning och kontinuerlig utveckling av nya produkter är vi väl rustade att lösa alla de problem som kan uppstå. Det är en tuff utmaning, men målsättningen är lika tydlig som alltid att vara bästa affärspartner och förstahandsleverantör. Vi finns över hela världen. Det innebär att du alltid kan vara säker på att få samma höga kvalitet var du än befinner dig. På vissa marknader representeras vi av ASSAB, som är Uddeholms helägda dotterbolag och exklusiva säljkanal. Tillsammans befäster vi ställningen som världsledande leverantör av verktygsstål. Vår globala närvaro gör det enkelt att vara kund hos oss, och det finns alltid en Uddeholm- eller ASSAB-representant nära till hands för rådgivning och support. Det handlar om förtroende, såväl i långvariga samarbeten som vid utveckling av nya produkter. För oss är förtroende något man lever upp till varje dag. Mer information finner du på eller Uddeholms lokala hemsida.

UDDEHOLM VANADIS 10 SUPERCLEAN

UDDEHOLM VANADIS 10 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANADIS 10 SUPERCLEAN UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. UDDEHOLM VANADIS 30 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra

Läs mer

UDDEHOLM VANADIS 30 SUPERCLEAN

UDDEHOLM VANADIS 30 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANADIS 30 SUPERCLEAN UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. UDDEHOLM UHB 11 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra

Läs mer

VANADIS 10 SuperClean PM kallarbetsstål med extrem slitstyrka

VANADIS 10 SuperClean PM kallarbetsstål med extrem slitstyrka F AKTA OM VERKTYGSSTÅL VANADIS 1 SuperClean PM kallarbetsstål med extrem slitstyrka Där verktyg tillverkas Där verktyg används Kritiska parametrar hos verktygsstålet för GODA VERKTYGSPRESTANDA Rätt hårdhet

Läs mer

Gnistbearbetning av verktygsstål

Gnistbearbetning av verktygsstål av verktygsstål BEHANDLING AV VERKTYGSSTÅL www.uddeholm.com Innehåll Inledning... 3 Grundprinciperna för gnistbearbetning... 3 Gnistbearbetningens inverkan på verktygsstål... 3 Uppmätta storheter... 5

Läs mer

Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE

Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE Det handlar om århundraden av erfarenhet. Om passion, mod och viljan att göra skillnad. UDDEHOLMS AB No part of this publication may be reproduced or

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Bearbetning av långa produkter Jernkontorets utbildningspaket del 8 2000 1996 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige togs under 1990-talet

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Olegerade och låglegerade stål Jernkontorets utbildningspaket del 11 2000 1996 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige togs under 1990-talet

Läs mer

SECO NEWS SUMMARY 2014-2 PRODUKTIVA VERKTYG & OMFATTANDE KUNSKAP

SECO NEWS SUMMARY 2014-2 PRODUKTIVA VERKTYG & OMFATTANDE KUNSKAP SECO NEWS SUMMARY 2014-2 PRODUKTIVA VERKTYG & OMFATTANDE KUNSKAP LÖSNINGAR OCH SUPPORT Genom att välja Seco får du mer än bara ett komplett utbud av verktyg för skärande bearbetning och specialistkunskaper.

Läs mer

Innehåll - Teknisk information

Innehåll - Teknisk information Innehåll - Teknisk information 1 Vad är rostfritt stål? What is Stainless Steel? 2 Legeringstillsatser The Alloying Elements of Stainless Steel 3 Användningsområden för rostfria standardlegeringar Applications

Läs mer

Bodycote Värmebehandling

Bodycote Värmebehandling Värmebehandling Bodycote Värmebehandling Med över 170 verksamheter runt om i världen är Bodycote det världsledande företaget inom affärsområdet Värmebehandling. Värmebehandling är en vital del i våra kunders

Läs mer

Stronger with Castolin Eutectic. Underhållssvetsning Hans Liljenfeldt, civ ing IWE

Stronger with Castolin Eutectic. Underhållssvetsning Hans Liljenfeldt, civ ing IWE Underhållssvetsning Hans Liljenfeldt, civ ing IWE Reparation & underhåll Svetsning För ett lyckat svetsresultat ska hänsyn tas till: - Grundmaterialets beskaffenhet Förhöjd arbetstemperatur? Värmebehandling?

Läs mer

BULTENS TEKNIKHANDBOK. 1999 BULTEN AB TEXTER OCH BEARBETNING Magnus Carlunger Carl-Gösta Dock Torsten Friedler Ingvar Isaksson

BULTENS TEKNIKHANDBOK. 1999 BULTEN AB TEXTER OCH BEARBETNING Magnus Carlunger Carl-Gösta Dock Torsten Friedler Ingvar Isaksson Ordning ur kaos BULTENS TEKNIKHANDBOK 1999 BULTEN AB TEXTER OCH BEARBETNING Magnus Carlunger Carl-Gösta Dock Torsten Friedler Ingvar Isaksson PRODUKTION IDÉ bild 3 4 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING 1. Förord..............................................

Läs mer

SECO NEWS SUMMARY 2015-1 PRODUKTIVITETEN DU BEHÖVER & KUNSKAP DU KAN LITA PÅ

SECO NEWS SUMMARY 2015-1 PRODUKTIVITETEN DU BEHÖVER & KUNSKAP DU KAN LITA PÅ SECO NEWS SUMMARY 2015-1 PRODUKTIVITETEN DU BEHÖVER & KUNSKAP DU KAN LITA PÅ 2007 lanserade Seco Duratomic -teknologin. För den här revolutionerande beläggningstekniken använder sig Seco av de banbrytande

Läs mer

PLUGG FORM PRODUKT. Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN

PLUGG FORM PRODUKT. Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN PLUGG FORM PRODUKT Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN 2 3 3 4 6 FORMPASTA / TOOLING PASTE MDF TR Ä POLYST YRENK ÄRNA / EPS

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

Dimensionering av konstruktioner i rostfritt stål. (Tredje upplagan)

Dimensionering av konstruktioner i rostfritt stål. (Tredje upplagan) Dimensionering av konstruktioner i rostfritt stål (Tredje upplagan) Stålbyggnadsinstitutet är ett fristående industriforskningsinstitut som finansieras av dess ca 75 medlemsföretag, och genom projektbidrag

Läs mer

En starkare, lättare och mer hållbar värld. SSABs vision

En starkare, lättare och mer hållbar värld. SSABs vision Stålboken En starkare, lättare och mer hållbar värld SSABs vision Stålboken Innehåll Världen behöver stål 4 Så används stål 5 SSAB i stålvärlden 8 SÅ GÖR VI STÅL Malmbaserat råjärn och stål 10 Skrotbaserat

Läs mer

att Bygga i stål sid 5 Balk, stång och RÖRPRodUkteR sid 11 PlåtPRodUkteR sid 19 RostFRia PRodUkteR sid 23 sammanfogning sid 27

att Bygga i stål sid 5 Balk, stång och RÖRPRodUkteR sid 11 PlåtPRodUkteR sid 19 RostFRia PRodUkteR sid 23 sammanfogning sid 27 Byggståls Handboken innehåll Eiffeltornet i Paris, som byggdes 1887 1889, väger 10 000 ton och består av 12 000 balkar i smidesjärn sammanfogade med 2,5 miljoner nitar. Om det hade byggts i dag av höghållfast

Läs mer

Formbarhet hos rostfritt stål

Formbarhet hos rostfritt stål Material och användningsområden, volym 8 Euro Inox Euro Inox är en europeisk organisation för marknadsutveckling av rostfritt stål. Medlemmarna i Euro Inox innefattar: Europeiska producenter av rostfritt

Läs mer

*1-32 tio i topp 02-10-28 13.26 Sida 1 KONSTRUKTIONSTIPSENS 10 I TOPP

*1-32 tio i topp 02-10-28 13.26 Sida 1 KONSTRUKTIONSTIPSENS 10 I TOPP *1-32 tio i topp 02--28 13.26 Sida 1 KONSTRUKTIONSTIPSENS I TOPP Plastforum nordica nr 9, del 2, augusti 2002 *1-32 tio i topp 02--28 13.26 Sida 3 KONSTRUKTIONSTIPSENS I TOPP Innehåll 7 Förord 8 Materialjämförelser

Läs mer

Betning och passivering av rostfritt stål

Betning och passivering av rostfritt stål Betning och passivering av rostfritt stål Serien: Material och användningsområden, volym 4 Euro Inox Information om publikationen Euro Inox är en europeisk organisation för marknadsutveckling av rostfritt

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

Kartong på Iggesunds vis

Kartong på Iggesunds vis Kartong på Iggesunds vis Kunskapsmaterial Kartong på Iggesunds vis är en del av Iggesunds Ankarmaterial - ett informationsmaterial som består av följande publikationer: Paperboard Referensmanual Paperboard

Läs mer

KONSTRUKTIONSSTÅL. En guide från Stena Stål

KONSTRUKTIONSSTÅL. En guide från Stena Stål KONSTRUKTIONSSTÅL En guide från Stena Stål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Färgmärkning 4 Lagerprogram och datablad 6 41 Mekaniska värden seghärdningsstål 14 15 Certifikat 42 Legeringsämnen 44 45 Toleranser 46 51

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

Akademin för Innovation, Design och Teknik

Akademin för Innovation, Design och Teknik Akademin för Innovation, Design och Teknik Fördjupningsarbete om gjutning Individuell inlämningsuppgift, INL1, 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå KPP039 Produktutveckling 3 Författare: Daniel Nordin Handledare:

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer