Modell F1 RES LL. 0,05 gpm/ft 2 med dricksvatten. Types: Typer: Product Description. Produktbeskrivning. Patents

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modell F1 RES LL. 0,05 gpm/ft 2 med dricksvatten. Types: Typer: Product Description. Produktbeskrivning. Patents"

Transkript

1 Multilingual document: Select your language below Types: Typer: 1. F1 Res 30 LL Pendent F1 Res 30 LL Recessed hängandependent/f F1 Res 30 LL Recessed infälld hängande/f2 Pendent/FP F1 Res LL Pendent infälld hängande/fp F1 Res 49 LL Recessed hängandependent/f F1 Res 49 LL Recessed infälld hängande/f1 Pendent/FP F1 Res LL Pendent infälld hängande/fp F1 Res 58 LL Recessed hängandependent/f F1 Res 58 LL Recessed infälld hängande/f1 Pendent/FP F1 Res LL CCP infälld Pendent hängande/fp F1 Res LL CCP Pendent hängande 11.. F1 Res LL CCP Pendent hängande. 13. F1 Res LL HSW CCP hängande 13.. F1 Res 44 LL Recessed HSW HSW/F F1 Res LL HSW infälld HSW/F F1 Res 58 LL HSW Recessed HSW/F F1 Res 58 HSWX LL HSW infälld HSW/F F1 Res LL HSWX SWC 18. F1 Res 44 LL SWC Listings and Approvals Listningar och godkännanden 1. Listed by Underwriters Laboratories Inc. and UL Certified 1. Listade for Canada av Underwriters (culus) Laboratories Inc. och UL-certifierade NSF för Certified Kanada to (culus) NSF/ANSI Standard 61 Annex G (Less NSF-certifierade than 0.25% Lead i Content.) enlighet med NSF/ANSI, standard 61 bilaga G (mindre än 0,25 % blyinnehåll.) Additional Bulletins applicable to Ytterligare all F1RES LL bulletiner Sprinklers gäller för alla F1RES LL-sprinklers Väggvätning Wall Wetting - Bulletin 007 Utförande Design och Installation installation - Bulletin Bulletin 0 0 UL:s Listing listningskategori Category Automatiska Residential Automatic sprinklers Sprinkler för bostäder UL-nummer Guide Number VKKW Patents US-patentnummer Patent No. 6,5,893 6,5,893 applies gäller to the för Model modell F1 F1 Res Res LL LL- and och 58 LL 58 Pendent LL-hängande Sprinklers sprinklers. Other patents Andra patentansökningar pending. under behandling. F1 F1 Res LL LL och & LL LL Recessed infälld hängande/f1 Pendent / F1 F1 F1 Res LL LL Recessed infälld hängande/f2 Pendent/F2 F1 Res F1 44 Res LL 44 & LL 58 och LL HSW 58 LL HSW Modell F1 RES LL Bostadssprinklers Residential Sprinklers utformade for Design för en Density konstruktionsdensitet of.05 gpm/ft på 0,05 2 gpm/ft 2 Specifikt Specifically listade Listed för for användning use Multipurpose i flerändamålssystem Systems that som serve fungerar both domestic både för water dricksvatten and fire protection. och brandskydd. Modell F1 Res LL-sprinklers Sprinklers Listed är listade for the för lowest de lägsta flows flödena to meet för the att minimum möta kraven design på density minimal of.05 gpm/ft konstruktionsdensitet 2 with potable water på 0,05 gpm/ft 2 med dricksvatten. F1 F1 Res LL LL och & LL LL Recessed infälld hängande/f1 Pendent/F1 Modell F1 Res F1 44 Res LL 44 & 58 LL LL och 58 Recessed LL infälld HSW/F2 Produktbeskrivning Product Description Bulletin 033 Rev. A_Multilingual F1 Res 30 LL, 49 LL och & 58 LL Pendent hängande Modell F1 Res F1 Res 30 LL, 3049 LL, LL 49 & LL och LL LL CCP Pendent hängande F1 Res 44 LL SWC Modell F1 Res LL-hängande Pendent sprinklers (Figs. (fig. 1, 1, 2, 2, 33 and och 4) 4) are är snabbreagerande fast response sprinklers combining som kombinerar excellent utmärkt durability, hållbarhet, sensitivity högkänslig glass-bulb glasampull and low och profile dekorativt decorative utförande design. med The låg F1 high profil. Res LL Modell Horizontal F1 Res Sidewall LL-horisontella sprinklers (Figs. sidoväggssprinklers 5 and 6) are equally (fig. 5 attractive och 6) är when lika above attraktiva ceiling när piping rörledningar cannot be över used. taket inte kan användas. The 3 mm glass-bulb pendent sprinklers permit the efficient use Hängande of residential sprinklers water med supplies 3 mm glasampull for sprinkler medger coverage effektiv in residential användning fire av protection vattentillförseln design. för sprinklertäckning i brandskyddsutförande The low flow F1 för Res bostäder. LL sprinklers are specially engineered for Det fast låga thermal flödet response hos F1 Res to meet LL-sprinklers the sensitive är speciellt fire protection utformat för att ge needs en snabb of the termisk latest respons residential och market möta de standards känsliga application (UL brandskyddsbehoven 26 Standard). Upon enligt fire de senaste conditions, normerna rising heat för bostadsmarknaden sprinkler s (UL heat-sensitive 26 Standard). glass-bulb Vid to brand shatter, orsakar releasing den the sti- causes a waterway gande värmen for water sprinklerns flow onto värmekänsliga the deflector, glasampull evenly distributing att splittras, discharged vilket öppnar water vattenkanalerna to control a fire. till deflektorn, som fördelar the spridningen av vattnet jämnt för att kontrollera branden. Bulletin 033 Rev. A_Multilingual The Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc., 103 Fairview Park Drive, Elmsford, New York 10523

2 Tekniska Technical data: Data: Termisk Thermal sensor: Sensor: Nominell Nominal 3 mm glass-bulb glasampull Sprinklerram: Frame: Mässing Brass Sprinklernas Sprinklers Pressure temperaturklass: Rating: psi psi Hydrostatiskt Factory Hydrostatically fabrikstestade Tested till to 500 bar psi Gängstorlek: : 1/2 NPT (R 1/2) K-faktor: K-Factor: 3,0 3.0 (faktisk) (Actual) F1 - F1 Res Res LL, LL hängande Pendent sprinkler Sprinkler 4,9 4.9 (faktisk) (Actual) F1 - F1 Res Res LL, LL hängande Pendent sprinkler Sprinkler 5,8 5.8 (faktisk) (Actual) F1 Res - 58 LL, F1 hängande Res och 58 LL HSW-sprinkler Pendent and HSW Sprinkler 4,4 4.4 (faktisk) (Actual) - F1 Res 44 LL, HSW-sprinkler Sprinkler Densitet: Density: Minimum ,05 gpm/ft 2 2 Applikation Application Modell F1 Res LL LL-sprinklers Sprinklers are används used for för Residential brandskydd Fire i bostäder Protection enligt according UL 26-standarden*. to UL Standard*. Se till Be att sure öppningsstorlek, size, temperaturklass, temperature rating, deflektortyp deflector style och and sprinklertyp type är i enlig- are in that orifice het accordance med de with senast the latest publicerade published normerna standards från of National The National Fire Protection Fire Protection Association eller or den the myndighet approving som authority godkänner having installationen. jurisdiction. Installation Modell Models F1 Res LL LL-sprinklers are ska to be installeras installed enligt as shown. bild. Täckbrickorna Model F1, F2 av and modell FP Escutcheons, F1, F2 och FP illustrated som visas herewith, här är are de enda the only infällda recessed täckbrickor escutcheons som får to användas be used med with modell Model F1 Res LL-sprinklers. Use Användning of any other av andra recessed infällda escutcheon täckbrickor will upphäver void all approvals alla godkännanden warranties. och For garantier. installing Använd Model F1 endast Res sprinklernyckeln LL Pendent sprinklers av modell use only D för the installation Model D av sprinkler modell Wrench; F1 Res LL-hängande for installing Models sprinklers. F1 Res För LL installation Recessed av Pendent, modell F1 CCP Res and LL infällda SWC sprinklers hängande use CCP- only the och Model SWC-sprinklers, GFR2 sprinkler använd wrench; endast for sprinklernyckeln installing Model F1 av LL modell Res GFR2. Recessed För HSW installation sprinklers av modell use only F1 Res the Model LL infällda GFR2 HSW-sprinklers, Sprinkler Wrench. använd Use of endast wrenches sprinklernyckeln those av specified modell GFR2. may damage Användning these av sprinklers. andra typer Install av skiftnycklar F1 Res 44 other than kan LL with skada a ceiling dessa to sprinklers. deflector Installera distance of F1 4 Res LL Flow med arrow ett avstånd on deflector på 4 must - point från tak away till from deflektor. near wall Flödespilen and Top på marking deflektorn must måste face ceiling. peka bort från väggen och markeringen Top måste vara vänd mot taket. Modell F1 Res 30 LL, LL LL and och LL LL Pendent hängande Modell F1 Res 30 LL Recessed infälld hängande/f2 Pendent / F2 Modell F1 Res LL LL and och LL LL Recessed infälld hängande/f1 Pendent / F1 F1-täckbricka, escutcheon, 3/4 (19 mm) adjustment justering 2 1 / 4 (57,2 (57.2 mm) HOLE HÅLDIA / (49,2 (49.2 mm) DIA. 1 x 1 / 2 REDUCERING TURN VRID COLLAR KRAGEN UNTIL TILLS TIGHT DEN LIGGER AN AGAINST MOT SPRINKLERNS NYCKELFATTNING WRENCH BOSS ADJUSTMENT JUSTERING AVSTÅND FACE TO FITTING DEFLEKTOR TO CEILING DIMENSION: TILL TAK: 3 / 15 (F1-TÄCKBRICKA) - 15 / (F1 ESCUTCHEON) 3 / 11 (F2-TÄCKBRICKA) - 11 / (F2 ESCUTCHEON 1 / 8 (3,2 (3.2 mm) A 2 27 / FG03 (72,2 (72.2 mm) DIA. Fig. 1 Fig FG03D 2

3 Täckbricka*, Escutcheon*, F1 eller or F2, F2, Data: data: Type Avstånd monteringsyta till tak Justering A Face of fitting Adjustment A tum tum to ceiling inch 3/4 (19,0) Min. = (19,1) 3/ 15 / F1 3/4 (19.0) /4 (19.1) 3/ - (38,1) (4,7 24,0) / = 1 1/2 (38.1) ( ) 1/2 (,7) Min. = 15 (23,8) 3/ 11 / F2 2 (.7) / (23.8) 3/ - (38,1) (4,7 17,4) / = 1 1/2 (38.1) ( ) * Obs! Note: Täckbrickor Escutcheons av modell F1 F1 or eller F2 F2 kan may användas be used tillsammans with med Model modell F1 Res 49 LL- och 58 LL-infällda hängande sprinklers. F1 Res 49 LL and 58 LL Recessed Pendent Sprinkler Tekniska Technical data: Data: F1Res 30 LL hängande Pendent and och Recessed infälld hängande Pendent (SIN RA3311) Sprinkler Ambient Nominell öppning tryck Gängstorlek Nominal Orifice Pressure temperaturklass omgivningstemp. Verklig K-faktor tum Rating Length Actual K-Factor psi (bar) tum 1/ 2 NPT (R 1 (8,2) / 2) 21/ 64 (8.2) 175 () 3,0 (43,2) 2, (43.2) 2.25 (57) 79 Ordinary Vanlig temperaturklass turklass (175 F/79 Ovansida av deflektor till tak Rating Mellanliggande Intermediate tempera- täckningsyta Coverage Rating (175 F/79 C) Top of Deflector to Ceiling ft x ft (m x m) area ft x ft (m x m) Flöde Tryck Flöde Tryck gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) (3,6 3,6) (3,6) (30,3) 7,0 (0,48) (30,3) 7,0 (0,48) Släta tak 1 1/4 till 4 (31,7 till x (3.6 x 3.6) (3.6) 8 (30.3) 7.0 (0.48) 8 (30.3) 7.0 (0.48) Smooth 102) med Ceilings F2-täckbricka. 1 1/4 to 4 (31.7 (4,3 4,3) (4,3) 10 (37,8) 11 (0,76) 10 (37,8) 11 (0,76) to Tak 102) med using takbjälkar F2 escutcheon. enligt NFPA 13D, x (4.3 x 4.3) (4.3) 10 (37.8) 11 (0.76) 10 (37.8) 11 (0.76) Beamed 13R eller Ceilings 13 monterade per NFPA i bjälkar 13D, 13R 1/4 till (4,9 4,9) 13 (49) 18,8 (1,3) 13 (49) 18,8 (1,3) 1 or 13 3/4 (31,7 installed till 44,4) in beams med 1 F2-täckbricka. 1/4 to 1 3 /4 x (4.9 x 4.9) 13 (49) 18.8 (1.3) 13 (49) 18.8 (1.3) (31.7 to 44.4) using F2 escutcheon Minimum Minsta (2,4) Tekniska data: F1Res 49 LL hängande och infälld hängande (SIN RA33) Technical Data: F1Res 49 LL Pendent and Recessed Pendent (SIN RA33) Sprinkler Nominell öppning tryck Gängstorlek temperaturklass omgivningstemp. Verklig K-faktor psi (bar) Sprinkler Ambient Nominal Orifice Pressure F Rating C F C Sprinkler Length Actual K-Factor psi (bar) 1/2 NPT (R /2) 7/ (11) 175 () 4,9 (70,6) 2,25 (57) / 2 NPT (R / 2) 7/ (11) 175 () 4.9 (70.6) 2.25 (57) Mellanliggande Vanlig temperaturklass Minsta temperaturklass täckningsyta Intermediate (175 F/79 C) Ovansida av deflektor till tak ft x ft (m x m) Ordinary Rating Coverage area gpm (l/min) psi (bar) gpm (l/min) (175 F/79 psi C) ft (m) Flöde Tryck Flöde Rating Tryck Minimum Top of Deflector to Ceiling (bar) ft x ft (m x m) (3,6 3,6) (3,6) 13 Flow (49) Pressure 7,0 (0,48) 13 Flow (49) Pressure 7,0 (0,48) Släta tak 1 1/4 till 4 (31,7 till gpm (l/min) psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) 102) med F2-täckbricka. (4,3 4,3) (4,3) 13 (49) 7,0 (0,48) 13 (49) 7,0 (0,48) x (3.6 x 3.6) (3.6) 13 (49) 7.0 (0.48) 13 (49) 7.0 (0.48) 1 till Smooth 4 (25,4 till Ceilings 102) med 1 1 /4 F1-täckbricka. to 4 (31.7 (4,9 4,9) 13 (49) 7,0 (0,48) 13 (49) 7,0 (0,48) Tak med to 102) takbjälkar using F2 enligt escutcheon. NFPA 13D, x (4.3 x 4.3) (4.3) 13 (49) 7.0 (0.48) 13 (49) 7.0 (0.48) 8 (2,4) 13R eller 1 to 134 monterade (25.4 to 102) i bjälkar using (5,5 5,5) 18 (5,5) 17 (64,3) (0,83) 17 (64,3) (0,83) 1/4 till 1 3 /4 (31,7 till 44,4) med x (4.9 x 4.9) 13 (49) 7.0 (0.48) 13 (49) 7.0 (0.48) F1 escutcheon. F2-täckbricka, Beamed Ceilings 1 till per 1 3/4 NFPA (25,4 13D, 13R or 18 x 18 (6,1 (5.5 x 5.5) 6,1) 18 (6,1) (5.5) 17 (75,7) (64.3),7 (0.83) (1,) 17 (75,7) (64.3),7 (0.83) (1,) till 1344,4) installed med in F1-täckbricka. beams 1 1/4 to 1 3 /4 (31.7 to 44.4) using F2 escutcheon, 1 to 1 3/4 För taktyper x (6.1 hänvisas x 6.1) till NFPA (6.1) 13, 13R eller (75.7) 13D..7 (1.) (75.7).7 (1.) (25.4 to 44.4) using F1 escutcheon Mellanliggande For Ceiling types refer to NFPA 13, 13R or Vanlig 13D temperaturklass temperaturklass täckningsyta (175 F/79 C) Ovansida av deflektor till tak ft x ft (m x m) Intermediate Ordinary Flöde Tryck Rating Coverage area (bar) gpm (l/min) (175 F/79 psi C) (bar) Top of Deflector to Ceiling Flöde Rating Tryck gpm (l/min) (155 F/68 psi C) ft x ft (m (3,6 x 3,6) m) (3,6) 15 Flow (57) Pressure 9,4 (0,65) 15 Flow (57) Pressure 9,4 (0,65) Släta tak 4 till 8 (100 till 3) gpm (l/min) psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) x (4,3 x 4,3) (4,3) (60,5) 10,6 (0,73) (60,5) 10,6 (0,73) med F2-täckbricka. x (3.6 x 3.6) (3.6) 15 (57) 9.4 (0.65) 15 (57) 9.4 (0.65) 4 till 8 (100 till 3) med F1-täckbricka. (4,9 4,9) 17 (64,3),0 (0,83) 17 (64,3),0 (0,83) Tak Smooth med Ceilings takbjälkar 4 to enligt 8 (100 NFPA to 13D, x (4.3 x 4.3) (4.3) (60.5) 10.6 (0.73) (60.5) 10.6 (0.73) 13R 3) eller using 13 F2 monterade escutcheon. i bjälkar 4 1/ (5,5 5,5) 18 (5,5) 19 (72) 15,0 (1,0) 19 (72) 15,0 (1,0) 4 till to 8 8 (108 (100 till to 3) 3) med using F2-täckbricka, F1 escutcheon. 4 x (4.9 x 4.9) 17 (64.3).0 (0.83) 17 (64.3).0 (0.83) Beamed (6,1 6,1) (6,1) 22 (83,2),2 (1,4) 22 (83,2),2 (1,4) till 8 (100 Ceilings till 3) per med NFPA F1-täckbricka. 13D, 13R or 13 installed in beams 4 1/4 to 8 ( x 18 (5.5 x 5.5) 18 (5.5) 19 (72) 15.0 (1.0) 19 (72) 15.0 (1.0) to 3) using F2 escutcheon, 4 to 8 (100 to 3) using F1 escutcheon x (6.1 x 6.1) (6.1) 22 (83.2).2 (1.4) 22 (83.2).2 (1.4) Minsta Minimum 8 (2,4) 3

4 Tekniska Technical data: Data: F1Res 58 LL hängande Pendent and och Recessed infälld hängande Pendent (SIN RA3313) Nominell öppning Gängstorlek Nominal Orifice Pressure tryck inch psi (bar) 1/ 2 NPT (R 1 / 2) 1/ 2 (13) 175 () Sprinkler temperaturklass Rating Ambient omgivningstemp Verklig K-faktor Length Actual K-Factor inch 5,8 5.8 (83,5) (83.5) 2, (57) Mellanliggande Vanlig temperaturklass Minsta Intermediate Ordinary Rating temperaturklass täckningsyta Coverage x ft (m area x m) (175 F/79 C) Rating (175 F/79 C) Ovansida av deflektor till tak Minimum ft Top of Deflector to Ceiling Flöde Tryck Flöde Tryck ft x ft (m x m) gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) x (3,6 x 3,6) (3,6) (61) 7,6 (0,53) (61) 7,6 (0,53) x (3.6 x 3.6) (3.6) (61) 7.6 (0.53) (61) 7.6 (0.53) Släta tak 1 1/4 till 4 (31,7 till x (4,3 x 4,3) (4,3) (61) 7,6 (0,53) (61) 7,6 (0,53) 102) Smooth med Ceilings F2-täckbricka. 1 1/4 to 4 (31.7 x (4.3 x 4.3) (4.3) (61) 7.6 (0.53) (61) 7.6 (0.53) to 1 till 102) 4 (25,4 using till F2 102) escutcheon. med F1-täckbricka. 1 x (4,9 x 4,9) (61) 7,6 (0,53) (61) 7,6 (0,53) Tak to med 4 (25.4 takbjälkar to 102) enligt using NFPA 13D, 8 (2,4) x (4.9 x 4.9) (61) 7.6 (0.53) (61) 7.6 (0.53) F1 13R escutcheon. eller 13 monterade i bjälkar 1/4 Beamed till 1 3 /4 Ceilings (31,7 till per 44,4) NFPA med 13D, 13R or 18 x 18 (5,5 x 5,5) 18 (5,5) 19 (72) 10,8 (0,75) 19 (72) 10,8 (0,75) F2-täckbricka, 13 installed in beams 1 till 1 3/4 1 1/4 (25,4 to 1 3 /4 ( x 18 (5.5 x 5.5) 18 (5.5) 19 (72) 10.8 (0.75) 19 (72) 10.8 (0.75) to till 44.4) 44,4) using med F1-täckbricka. F2 escutcheon, 1 to 1 3/4 x (6,1 x 6,1) (6,1) 22 (83,3),4 (1,0) 22 (83,3),4 (1,0) (25.4 to 44.4) using F1 escutcheon x (6.1 x 6.1) (6.1) 22 (83.3).4 (1.0) 22 (83.3).4 (1.0) Modell F1 Res 30 LL, 49 LL och and 58 LL hängande CCP Pendent Modell F1 Res 30 LL, LL, LL LL och and 58 LL 58 infälld LL Recessed Pendent hängande/fp / FP-täckbricka push-on/thread-off som trycks escutcheon på/skruvas av 2 5 / (58,7 (58.7 mm) DIA. KOPP. CUP. 2 5 / 8 (66,7 (66.7 mm) DIA. HÅL I TAK HOLE IN CEILING / 8 5 / 8 (66.7 (66,7 mm) mm) DIA. HOLE DIA. IN HÅL CEILING I TAK 2 5 / (58,7 (58.7 mm) DIA. KOPP. CUP. KOPP CUP CEILING TAK JUSTERING A COVER TÄCKPLATTA ADJUSTMENT A 1 x 1 / 2 REDUCERING 1 1 / 4 (31,5 (31.5 mm) MAX. AVSTÅND FACE OF MONTERINGSYTA FITTING TO FACE OF CEILING TILL DIMENSION TAK B HÖJD HEIGHT B CEILING TAK 1 x 1 / 2 REDUCER REDUCERING / 1 / 2 (38,1 2 (38.1 mm) mm) MAX. MAX AVSTÅND FACE MONTERINGSYTA OF FITTING TO FACE TILL OF CEILING DIMENSION TAK 3 5 / (84,1 (84.1 mm) DIA. 1/ 1/ 2 (13 mm) 2 (13 mm) MAX. MAX FP ADJUSTMENT FP- JUSTERING A 135FG04D Fig. 3 Fig FG01A 4

5 Tekniska Technical data: Data: F1Res 30 LL CCP hängande Pendent and och Recessed infälld hängande/fp Pendent/FP (SIN RA3311) Temperaturklass CCP Assembly Ambient Nominell öppning tryck Gängstorlek Nominal Orifice Pressure CCP-enhet omgivningstemp. K-faktor tum Rating Length K-Factor psi (bar) tum 1/2 NPT (R 1 /2) 21/64 (8,2) (8.2) 175 () ,0 3.0 (43,2) (43.2) 2, (57) Ordinary Vanlig temperaturklass Rating täckningsyta (155 C) Ovansida av deflektor till tak Coverage area Top of Deflector to Ceiling ft ft (m m) ft x ft (m x m) Flöde Tryck gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) Släta tak 1/2 till 1 (13 till 25,4) med CCP. (3,6 3,6) (3,6) (30,3) 7,0 (0,48) Smooth 1/2 till (13 Ceilings till 25,4) 1/2 to med 1 (13 FP-täckbricka. to 25.4) using CCP. x (3.6 x 3.6) (3.6) 8 (30.3) 7.0 (0.48) 1/2 Tak to med 1 (13 takbjälkar to 25.4) enligt using NFPA escutcheon. 13D, 13R eller 13 Beamed monterade Ceilings i bjälkar per NFPA 1/2 till 113D, (13 till 13R 25,4) or med 13 installed CCP. (4,3 4,3) (4,3) 11 (37,8) 13,4 (0,92) in beams 1/2 till (13 1/2 till to 25,4) 1 (13 med to 25.4) FP-täckbricka. using CCP. x (4.3 x 4.3) (4.3) 11 (37.8) 13.4 (0.92) 1/2 to 1 (13 to 25.4) using FP escutcheon. Minimum Minsta (2,4) Technical Tekniska data: Data: F1Res 49 LL CCP hängande Pendent and och Recessed infälld hängande/fp Pendent/FP (SIN RA33) Thread Gängstorlek Size Temperaturklass CCP Assembly Ambient Nominell Nominal öppning Orifice Pressure tryck CCP-enhet omgivningstemp. K-faktor tum Rating Length K-Factor psi (bar) tum 1/2 NPT (R 1 /2) 7 / (11) 175 () ,9 4.9 (70,6) (70.6) 2, (57) Ordinary Vanlig temperaturklass Ovansida av deflektor till tak Rating täckningsyta Coverage area Top of Deflector to Ceiling ft ft (m m) ft x ft (m x m) Flöde Tryck gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) (3,6 3,6) (3,6) 13 (49) 7,0 (0,48) x (3.6 x 3.6) (3.6) 13 (49) 7.0 (0.48) (4,3 4,3) (4,3) 13 (49) 7,0 (0,48) Släta tak 1/ 2 till 1 (13 till 25,4) med CCP. x (4.3 x 4.3) (4.3) 13 (49) 7.0 (0.48) Smooth 1/ 2 till (13 Ceilings till 25,4) 1 /2 to med 1 (13 FP-täckbricka. to 25.4) using CCP. (4,9 4,9) (53) 8,2 (0,56) 1/2 Tak to med 1 (13 takbjälkar to 25.4) enligt using NFPA escutcheon. 13D, 13R eller 13 x (4.9 x 4.9) (53) 8.2 (0.56) Beamed monterade Ceilings i bjälkar per 1/ NFPA 2 till 113D, (13 till 13R 25,4) or med 13 installed CCP (5,5 5,5) 18 (5,5) 18 (68,1) 13,5 (0,93) 1/ in 2 beams till (13 1/2 till to 25,4) 1 (13 med to 25.4) FP-täckbricka. using CCP. 18 x 18 (5.5 x 5.5) 18 (5.5) 18 (68.1) 13.5 (0.93) 1/2 to 1 (13 to 25.4) using FP escutcheon. (6,1 6,1) (6,1) (75,7),7 (1,) x (6.1 x 6.1) (6.1) (75.7).7 (1.) Minimum Minsta (2,4) Obs! Note: De Sprinklers sprinklers shown som in visas Fig. i 3 fig. and 3 och Fig. 4 are är inte not lämpliga suitable for för installation in i tak ceilings som which har positivt have positive tryck i utrymmet pressure ovanför. in the space above. Tekniska data: F1Res 58 LL CCP hängande och infälld hängande/fp (SIN RA3313) Technical Data: F1Res 58 LL CCP Pendent and Recessed Pendent/FP (SIN RA3313) Temperaturklass Nominell öppning tryck Gängstorlek CCP-enhet omgivningstemp. K-faktor psi (bar) CCP Assembly Ambient Nominal Orifice Pressure F Rating C F C Sprinkler Length K-Factor 1/ 2 NPT (R 1 psi (bar) / 2) 1/ 2 (13) 175 () 135 F C F C 38 5,8 (83,5) 2,25 (57) 1/2 NPT (R 1 /2) 1/2 (13) 175 () (83.5) 2.25 (57) Vanlig temperaturklass Ovansida av deflektor till tak Minsta täckningsyta ft x ft (m x m) Ordinary Rating Flöde Tryck Coverage area gpm (l/min) Minimum psi (bar) Top of Deflector to Ceiling ft x ft (m x m) (3,6 3,6) Flow Pressure (3,6) (61) 7,6 (0,53) gpm (l/min) psi (bar) (4,3 4,3) (4,3) 7,6 (0,53) Släta tak 1/2 till 1 (13 till 25,4) med CCP. x (3.6 x 3.6) (3.6) (61) 7.6 (0.53) 1/2 till 1 (13 till 25,4) med FP-täckbricka. x (4,9 (4.3 x 4.3) 4,9) (4,9) (4.3) (61) 7,6 7.6 (0,53) (0.53) Smooth Tak med Ceilings takbjälkar 1 /2 enligt to 1 (13 NFPA to 25.4) 13D, using 13R eller CCP (2,4) 1/2 monterade to 1 (13 to i bjälkar 25.4) using 1/2 till FP 1 (13 escutcheon. till 25,4) med CCP. 18 x 18 (5,5 (4.9 x 4.9) 5,5) 18 (5,5) (4.9) 19 (61) (72) 10,8 7.6 (0.53) (0,75) 1/2 Beamed till 1 (13 Ceilings till 25,4) per med NFPA FP-täckbricka. 13D, 13R or 13 installed (6,1 6,1) (6,1) 22 (83,3),4 (1,0) in beams 1/2 to 1 (13 to 25.4) using CCP. 18 x 18 (5.5 x 5.5) 18 (5.5) 19 (72) 10.8 (0.75) 1/2 to 1 (13 to 25.4) using FP escutcheon. För taktyper x (6.1 hänvisas x 6.1) till NFPA 13, (6.1) 13R eller 22 13D. (83.3).4 (1.0) 5

6 Modell F1 Res 44 LL and och LL LL HSW AVSTÅND FACE MONTERINGSYTA TO FITTING TO WALL DIMENSION TILL VÄGG 2 1 / 4 (57,2 (57.2 mm) HÅLDIA. HOLE 1 x 1 1 / 2 x 1 REDUCERING / 2 1/ 8 (3,2 (3.2 mm) 1 1 / 4 (31,8 (31.8 mm) MIN. A A AVSTÅND CEILING TAK TILL TO DEFLECTOR DIMENSION DEFLEKTOR 1 15 / (49,2 (49.2 mm) DIA / 32 (72,2 (72.2 mm) DIA. Modell F1 F1 Res LL LL and och 58 LL 58 Recessed LL infälld HSW/F2 TURN VRID KRAGEN COLLAR TILLS UNTIL DEN TIGHT LIGGER AGAINST AN MOT SPRINKLERNS NYCKELFATTNING WRENCH BOSS 1/ 2 (13 mm) JUSTERING ADJUSTMENT 135FG06-D Fig. 5 F2 F2-täckbricka, escutcheon, 1/2 (13 mm) adjustment justering Tekniska Technical data: Data: F1Res 44 LL HSW och and HSW/F2 (SIN RA3331) Thread Gängstorlek Size 1/2 2 NPT (R 1 /2) Nominell Nominal öppning Orifice Pressure tryck inch psi (bar) 3 / (10) 175 () 8 Sprinkler temperaturklass Rating Ambient omgivningstemp K-Factor K-faktor Length inch 4,4 4.4 (63) 2, (62) Täckbricka, Escutcheon, F2, data: Data: Justering Monteringsyta till tak Adjustment Face of Fitting to wall Type F2 1/2 (13) 3/ 11 / (4,7 17,4) F2 1/2 (13) 3/ - 11 / ( ) Vanlig temperaturklass (155 F/68 Rating C) turklass Intermediate (175 F/79 Mellanliggande tempera- Ordinary täckningsyta Rating (175 F/79 C) C) ft x ft Coverage (m x m) Flöde Tryck Flöde Tryck area ft x ft (m x m) gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) x (3,6 x 3,6) (3,6) (45,4) 7,5 (0,52) (45,4) 7,5 (0,52) x (3.6 x 3.6) x (4,3 x 4,3) (3.6) (4,3) (45.4) (53,0) 7.5 (0.52) 10,2 (0,71) (45.4) (53,0) 7.5 (0.52) 10,2 (0,71) x (4.3 x 4.3) x (4,9 x 4,9) (4.3) (53.0) (60,6) 13,3 (0,92) (53.0) (60,6) 13,3 (0,92) x (4.9 x 4.9) x 18 (4,9 x 5,5) (60.6) 18 (68,1) 13.3 (0.92),8 (0,53) (60.6) 18 (68,1) 13.3 (0.92),8 (0,53) x 18 (4.9 x 5.5) 18 x 18 (5,5 x 5,5) 18 (5,5) 18 (68.1) 19 (72,0).8 (0.53) 18,7 (1,29) 18 (68.1) 19 (72,0).8 (0.53) 18,7 (1,29) 18 x 18 (5.5 x 5.5) x (4,9 x 6,1) 18 (5.5) 19 (72.0) 23 (87,1) 18.7 (1.29) 27,4 (1,89) 19 (72.0) 23 (87,1) 18.7 (1.29) 27,4 (1,89) x (4.9 x 6.1) x (3,6 x 3,6) (3,6) 23 (87.1) (53,0) 27.4 (1.89) 10,2 (0,71) 23 (87.1) (53,0) 27.4 (1.89) 10,2 (0,71) x (3.6 x 3.6) x (4,3 x 4,3) (3.6) (4,3) (53.0) (60,6) 13,3 (0,92) (53.0) (60,6) 13,3 (0,92) x (4.3 x 4.3) x (4,9 x 4,9) (4.3) (60.6) 17 (64,4) 13.3 (0.92) 15,0 (1,04) (60.6) 17 (64,4) 13.3 (0.92) 15,0 (1,04) x (4.9 x 4.9) x 18 (4,9 x 5,5) 17 (64.4) (75,7) 15.0 (1.04),7 (1,43) 17 (64.4) (75,7) 15.0 (1.04),7 (1,43) x 18 (4.9 x 5.5) x (4,9 x 6,1) (75.7) 23 (87,1).7 (1.43) 27,4 (1,89) (75.7) 23 (87,1).7 (1.43) 27,4 (1,89) x (4.9 x 6.1) 23 (87.1) 27.4 (1.89) 23 (87.1) 27.4 (1.89) 6 Ovansida av Top deflektor of Deflector till tak to tum Ceiling (mm) 4 till 6 (100 till 152); 41/2 to (13) 6 (100 infälld to 152); med 1/ 2 (13) F2-täckbricka recessed using F2 escutcheon 6 till (152 till 305); 61/2 to (13) (152 infälld to med 305); 1/2 (13) F2-täckbricka recessed using F2 escutcheon Minsta Minimum 8 (2,4)

7 Tekniska Technical data: Data: F1Res 58 LL HSW och and HSW/F2 (SIN RA3333) Nominell öppning Gängstorlek Nominal Orifice Pressure tryck inch psi (bar) 1/ 2 NPT (R 1 / 2) 1/ 2 (13) 175 () Sprinkler temperaturklass Rating Ambient omgivningstemp K-Factor K-faktor Length inch 5,8 5.8 (83,5) (83.5) 2, (62) Ordinary Vanlig temperaturklass turklass (175 F/79 Coverage Rating (175 F/79 C) Rating Mellanliggande Intermediate tempera- täckningsyta ft x ft (m x m) area ft x ft (m x m) Flöde Tryck Flöde Tryck gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) (3,6 3,6) (3,6) (60,6) 7,6 (0,53) (60,6) 7,6 (0,53) x (3.6 x 3.6) (3.6) (60.6) 7.6 (0.53) (60.6) 7.6 (0.53) (4,3 4,3) x (4.3 x 4.3) (4,3) (4.3) 18 (68,2) 18 (68.2) 9,7 (0,69) 9.7 (0.69) 18 (68,2) 18 (68.2) 9,7 (0,69) 9.7 (0.69) (4,9 4,9) x (4.9 x 4.9) 21 (79,5) 21 (79.5) 13,2 (0,91) 13.2 (0.91) 21 (79,5) 21 (79.5) 13,2 (0,91) 13.2 (0.91) 18 (4,9 5,5) x 18 (4.9 x 5.5) 25 (94,7) 25 (94.7) 18,6 (1,28) 18.6 (1.28) 25 (94,7) 25 (94.7) 18,6 (1,28) 18.6 (1.28) (4,9 6,1) x (4.9 x 6.1) 29 (109,8) 29 (109.8) 25,0 (1,73) 25.0 (1.73) 29 (109,8) 29 (109.8) 25,0 (1,73) 25.0 (1.73) (3,6 3,6) x (3.6 x 3.6) (3,6) (3.6) 22 (83,3) 22 (83.3),4 (1,0).4 (1.0) 22 (83,3) 22 (83.3),4 (1,0).4 (1.0) (4,3 4,3) x (4.3 x 4.3) (4,3) (4.3) 22 (83,3) 22 (83.3),4 (1,0).4 (1.0) 22 (83,3) 22 (83.3),4 (1,0).4 (1.0) (4,9 4,9) x (4.9 x 4.9) 26 (98,4) 26 (98.4),1 (1,39).1 (1.39) 26 (98,4) 26 (98.4),1 (1,39).1 (1.39) 18 (4,9 5,5) x 18 (4.9 x 5.5) 31 (117,4) 31 (117.4) 28,6 (1,97) 28.6 (1.97) 31 (117,4) 31 (117.4) 28,6 (1,97) 28.6 (1.97) Ovansida Top of Deflector av deflektor till tak to tum Ceiling (mm) 4 till 6 (100 till 152); 4 to 6 (100 1/2 (13) to infälld 152); med 1/2 (13) F2-täckbricka recessed using F2 escutcheon 6 till (152 till 305); 6 to (152 1/2 (13) infälld to 305); med 1/ 2 (13) F2-täckbricka recessed using F2 escutcheon Minsta Minimum (2,4) Modell F1 Res 44 LL SWC 1 1 / 4 1 / 4 (31,75 (31.75 mm) MAX. AVSTÅND FACE TO FITTING MONTERINGSYTA TO WALL DIMENSION TILL VÄGG 1 x 1 1 / 2 x 1 REDUCERING / ( (101, ,8 mm) mm) TRYCK PUSH ON PÅ LOCKET COVER, OCH THEN VRID TURN DET TO ADJUST TILLS DET UNTIL LIGGER AN TIGHT MOT AGAINST VÄGGENWALL REKOMMENDERAD RECOmmENDED WALL VÄGGHÅLSDI- AMETER HOLE / 8 5 / 8 (66.68 (66,68 mm) mm) DIA. 2 5 / (58,74 (58.74 mm) DIA. 3 5 / (84, (84. mm) DIA. TURN VRID KRAGEN COLLAR TILLS UNTIL DEN TIGHT LIGGER AGAINST AN MOT SPRINKLERNS NYCKELFATTNING WRENCH BOSS 1 21 / 32 (42,07 (42.07 mm) Fig. 6 1/ 2 (,7 (.7 mm) JUSTERING ADJUSTMENT 135FG07 Tekniska Technical data: Data: F1Res 44 LL SWC (SIN RA3331) Temperaturklass Cover Ambient Nominell öppning tryck Gängstorlek Nominal Orifice Pressure täckplatta omgivningstemp. K-faktor tum Rating Length K-Factor psi (bar) tum / 1/2 NPT (R 1 /2) 3 / (10) 175 () ,4 4.4 (63) 2, (62) 8 7

8 Ordinary Vanlig temperaturklass Rating (155 (155 F/68 F/68 C) C) Top Ovansida of Deflector av deflektor Ceiling till tak Coverage täckningsyta area Flöde Flow Pressure Tryck inch ft ft x ft (m x m) gpm (l/min) psi (bar) x (3,6 (3.6 x 3.6) 3,6) (3,6) (3.6) (49,2) (49.2) 8,7 8.7 (0,60) (0.60) x (4,3 (4.3 x 4.3) 4,3) (4,3) (4.3) (53,0) (53.0) 10,2 (0,71) 4 to till 6 (100 (100 to till 152); 152); x (4,9 (4.9 x 4.9) 4,9) (4,9) (4.9) (64,3) (64.3) 15, (1.1) (1,1) 1/2 (13) infälld 1/2 (13) recessed med F2-täckbricka 18 (4,9 5,5) 19 (71,8) 18,7 (1,13) using F2 escutcheon x 18 (4.9 x 5.5) 19 (71.8) 18.7 (1.13) x (4,9 (4.9 x 6.1) 6,1) (4,9) (4.9) (87,1) (87.1) 27, (1.89) (1,89) x (3,6 (3.6 x 3.6) 3,6) (3,6) (3.6) (52,9) (52.9) 10,2 (0,71) (4,3 4,3) (4,3) 15 (56,7) 11,7 (0,81) till (152 till 305); x (4.3 x 4.3) (4.3) 15 (56.7) 11.7 (0.81) 6 to (152 to 305); 1/2 (13) infälld (4,9 4,9) 18 (68,1),8 (1,) 1/ 2 (13) recessed x (4.9 x 4.9) 18 (68.1).8 (1.) using med F2-täckbricka F2 escutcheon x (4,9 (4.9 x 5.5) 5,5) (4,9) (4.9) (75,6) (75.6),7.7 (1.43) (1,43) For För Ceiling taktyper types hänvisas refer to till NFPA NFPA 13, 13, 13R 13R or eller 13D 13D. Minimum Minsta 8 (2,4) (2.4) Underhåll Maintenance Modell F1 Res 30 LL, LL-, LL, LL-, F1 F1 Res Res LL LL- and och F1 F1 Res Res LL LL-sprinklers Sprinklers should bör inspekteras be inspected och and sprinklersystemet the system underhållas maintained i enlighet in accordance med NFPA with 25, NFPA 13, 13D 25, och 13, 13D 13R. and Rengör 13R. inte Do not sprinklerna clean sprinkler med tvålvatten, with soap ammoniak and water, eller Ammonia andra or rengöringsvätskor. cleaning Avlägsna fluids. Remove damm dust med by hjälp using av en a mjuk soft brush borste or eller gentle lätt any other dammsugning. vacuuming. Remove Demontera any sprinkler alla sprinklers which has som been har painted målats (other över (på than annat factory sätt applied) än som or damaged skett i fabriken) in any way. eller som A stock är skadade of spare på sprinklers annat sätt. should Ett be lager maintained av reservsprinklers to allow quick bör replacement finnas för att of möjliggöra damaged or ett operated snabbt sprinklers. utbyte av Prior skadade to installation, sprinklers sprinklers eller av sprinklers should remain som in aktiverats. the original Före cartons installation and packaging måste sprinklerna until used. förvaras This will i minimize sina originalkartonger the potential for och damage förpackningar to sprinklers tills de that ska användas could cause Detta improper minimerar operation risken or för non-operation. skador som kan leda till felaktig funktion eller ingen funktion alls. Model F1 Res 30 LL, 49 LL and 58 LL Modell Pendent F1 Sprinkler Res 30 LL-, Specifications 49 LL- och 58 LL-hängande sprinkler specifikationer Sprinklers shall be [culus Listed] [New York City MEA Approved Sprinklers ( E)] ska vara [culus-listade] low flow residential [New York pendent City MEA-godkända engineered ( E)] to provide lågflödes- a minimum hängande design sprinklers density of för 0.05 bostäder gpm/ sprinklers ft konstruerade 2 over the listed för att coverage avge en minimal area. Listed konstruktionsdensitet flows as specified på by 0,05 the gpm/ft manufacturer s 2 över den technical listade täckningsytan. data sheets are Listade to be flöden used. enligt Residential specifikation sprinklers i tillverkarens shall be installed tekniska in data conformance ska användas. with Sprinkler the manufacturer s för bostäder installation ska installeras guidelines i and överensstämmelse the applicable med installation tillverkarens standard. installationsriktlinjer Where pendent residential och tillämpliga sprinklers installationsstandarder. installed under sloped När ceilings hängande having bostadssprinklers a pitch from [4/] installeras to [8/], are under the sprinklers lutande shall tak som be listed har en for stigning such use. från Deflector-to-ceiling [4:] till [8:], måste distance sprinklerna listing shall vara be listade 1 to för 8 sådan maximum. användning. Sprinkler Avståndet and deflektor deflector till shall tak be får of vara bronze högst frame 1 till construction 8. Sprinklerramen having a frame 1/2 och NPT deflektorn thread. ska Water vara seal av brons assembly och shall en consist 1/2" NPT-gänga. of a Tefloncoated Belleville spring washer ska bestå with av top-loaded en Teflon*-bestruken extruded or cold Bel- Vattentätningsenheten leville-fjäderbricka head cup with 3 mm med glass en bulb extruderad containing eller no plastic kallvalsad parts kopp and med having 3 a mm temperature glasampull rating som of inte [155 innehåller F (68 C)] några [175 plastdetaljer F (79 C)]. Sprinklers och som håller shall en have temperaturklass a nominal K-factor på [155 of F 3.0, (684.9 C)] and [ F Standard (79 C)]. Sprinklerna finish: [Bronze] ska ha [Chrome-plated] en nominell K-faktor [White på Polyester] 3,0, 4,9 [Special och 5,8. finish Standardytbehandling: specify]. Residential [Brons] pendent [Förkromad] sprinklers [Vit shall polyester] [Ange Model speciell F1 Res ytbehandling]. 30 LL, 49 LL Hängande 58 LL, sprinklers SIN RA3311, för be Reliable RA33 bostäder and ska RA3313 vara av Reliable (Bulletin modell 033). F1 Res 30 LL, 49 LL och 58 LL, SIN RA3311, RA33 och RA3313 (Bulletin 033). Modell F1 Res 49 LL and och 58 LL LL Recessed infälld hängande/f1 Pendent/F1 Model F1 Res 30 LL, 49 LL and Modell 58 LL Recessed F1 Res 30 Pendent/F2 LL, 49 LL och 58 LL infälld hängande/f2 Model F1 Res 30 LL, 49 LL and 58 LL Modell Recessed F1 Res Pendent/FP 30 LL, 49 Specifications LL och 58 LL infälld hängande/fp specifikationer Sprinklers shall be [culus Listed] [New York City MEA Approved Sprinklers ( E)] ska vara [culus-listade] low flow residential [New York recessed City MEA-godkända sprinklers ( E)] engineered lågflödes- to provide infälld a minimum hängande design sprinklers density för pendent bostäder of 0.05 gpm/ft konstruerade 2 over the för listed att coverage avge en area. minimal Listed konstruktionsdensitet by the på manufacturer s 0,05 gpm/ft 2 över technical den listade data sheets täckningsytan. are to be flows as specified used. Listade Residential flöden enligt sprinklers specifikation shall be i tillverkarens installed in tekniska conformance data with ska användas. the manufacturer s Sprinkler installation för bostäder guidelines ska installeras and the applicable i överensstämmelse standard. med tillverkarens Where pendent installationsriktlinjer residential sprinklers och tillämp- are installation installed liga installationsstandarder. under sloped ceilings När having hängande a pitch from bostadssprinklers [4/] to [8/], the installeras sprinklers under shall lutande be listed tak for som such har use. en stigning Deflector-to-ceiling från [4:] distance till [8:], listing måste shall sprinklerna be 1 vara to 8 listade maximum. för sådan Sprinkler användning. frame and Avståndet deflector deflektor shall be till of tak bronze får vara frame högst construction 1 till 8. Sprinklerramen NPT och thread. deflektorn Water ska seal vara assembly av brons shall och consist ha en of 1/2" a Teflon- NPT- having a 1/2 gänga. coated Belleville Vattentätningsenheten spring washer with ska top-loaded bestå av en extruded Teflon*-bestruken head Belleville-fjäderbricka cup with 3 mm glass med bulb containing en extruderad no plastic eller kallvalsad parts and or cold kopp having med a temperature 3 mm glasampull rating of som [155 inte F (68 innehåller C)] [175 några F (79 plastdetaljer och shall som have håller a en nominal temperaturklass K-factor of på 3.0, [ F and ( C)] C)]. Sprinklers Standard [175 F (79 finish: C)]. Sprinklerna [Bronze] [Chrome-plated] ska ha en nominell [White K-faktor Polyester] på 3,0, [Special 4,9 och finish 5,8. Standardytbehandling: specify]. Recessed escutcheon [Brons] [Förkromad] assembly shall [Vit be polyester] a steel, [Ange two-piece speciell escutcheon ytbehandling]. [with Infällda 1/2 adjustment täckbrickor (Model ska F2)] vara [with av stål 3/4 och adjustment tvådelade (Model [med 1/2 F1)] justering [of push-on (modell and thread F2)] [med off design 3/4 justering with 1/2 (modell adjustment F1)] [utförande (Model som FP)]. trycks Standard på/skruvas finish shall av be med [brass][bright 1/2 justering chrome] (modell[white FP)]. Standardytbehandling painted]. Residential recessed ska vara [mässing] pendent sprinklers [ljust krom] shall [vitmålad]. be Reliable Infällda [Model hängande F1 Res 30 sprinklers LL, 49 LL för and bostäder 58 LL Recessed ska vara Pendent/F1] av Reliable [modell [Model F1 Res 30 LL, 49 LL och and 58 LL Recessed infällda hängande/f1] Pendent/F2] [modell [Model F1 Res 30 LL, 49 LL och and 58 LL infällda Recessed hängande/f2] Pendent/FP] [modell SIN RA3311, F1 Res 30 RA33 LL, 49 and LL och RA LL (Bulletin infällda 033). hängande/fp] SIN RA3311, RA33 och RA3313 (Bulletin 033). 8

OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ÄGARHANDBOK OCH UNDERHÅLLSGUIDE

OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ÄGARHANDBOK OCH UNDERHÅLLSGUIDE 605512 OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ÄGARHANDBOK OCH UNDERHÅLLSGUIDE ELECTRIC POWERED FLEET GOLF CARS & PERSONAL VEHICLES ELEKTRISKT DRIVNA GOLFKÄRROR & PERSONLIGA FORDON REVISED DECEMBER 2006 REVIDERAD

Läs mer

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 Thank you for choosing an Assalub pump. It is a high-quality

Läs mer

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Level measurement in industry h ALLMÄNT TILLÄMPNING SYSTEM PRODUKT DOKUMENTATION CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Tillämpningsbeskrivning

Läs mer

Återströmningsskydd 573 typ CA

Återströmningsskydd 573 typ CA Non controllable backflow preventer with different pressure zones Type CAa Ej kontrollerbart återströmningsskydd med tryckskilda zoner typ CAa GB SE Function Funktion The backflow preventer device can

Läs mer

VR 20/25 SD20 RTE/KRT 230V ~ ... 13 ... 3 ... 8 AV20/25 JVF20/25 TRV20/25 BPV10

VR 20/25 SD20 RTE/KRT 230V ~ ... 13 ... 3 ... 8 AV20/25 JVF20/25 TRV20/25 BPV10 VR 20/25 AV20/25 SD20 JVF20/25 TRV20/25 BPV 230V ~ RTE/KRT C SE... 3 GB... 8 GB... xx FR... 12 RU... 13 DE... xx PL... xx DE... 14 FI... 15 PL... 16 VR 20/25 VR 20/25 For regulating the waterflow in water-heated

Läs mer

All Clean 5P, 5S, 24S

All Clean 5P, 5S, 24S All Clean Industri Sortiment / All Clean Industry Range Användarmanual Operating manual All Clean 0.5P All Clean 1.25P All Clean 5P All Clean 5S All Clean 24S Övrigt Industri Sortiment / Other Industry

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use RFTX 140A, RFTX 140C, RFTX 160A, RFTX 160C RFTX 200A, RFTX 200B, RFTX 200C SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna bruksanvisning tillsammans med kompletterande montage-,

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Unit cooler unit heater ATDC

Unit cooler unit heater ATDC Unit cooler unit heater SE Luftkylare luftvärmare General description The is used to heat air with water. The water circulates in the unit heater s heat exchanger and heats or cools with the help of the

Läs mer

Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders

Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders CA CA_Broschyr sid.indd 1 09-11- 11.1.48 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Index Index SIDA INNEHÅLL SIDA PAGE INNEHÅLL INDEX PAGE INDEX Beskrivning av cylinderserie

Läs mer

Parts & Maintenance Manual Underhållshandbok och reservdelslista

Parts & Maintenance Manual Underhållshandbok och reservdelslista 19 6 5 9 11 16 15 13 7 18 17 3 4 10 8 1 - INCLUDES ITEMS 3-16 4179107-SE Parts & Maintenance Manual Underhållshandbok och reservdelslista Lightweight Fairway Mower with ROPS Lätt Klipparen Fairway med

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer Bruksanvisning REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer P-band 0 % 100 0 % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg Tel 0222 440 00 - Fax 0222 440 99 mailbox@systemair.se

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use Rökgasfläkt CF 180 C Chimney fan CF 180 C Fresh air from SVENSK/ ENGLISH VERSION Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv och

Läs mer

AIR OPERATED GREASE PUMP 65:1 TRYCKLUFTSDRIVEN FETTPUMP 65:1. Part No. / Art. Nr. / Réf.: 12852

AIR OPERATED GREASE PUMP 65:1 TRYCKLUFTSDRIVEN FETTPUMP 65:1. Part No. / Art. Nr. / Réf.: 12852 UR MANUAL / BRUKSANVISNING AIR OPERATED GREA PUMP 65:1 TRYCKLUFTSDRIV FETTPUMP 65:1 Part No. / Art. Nr. / Réf.: 12852 105014 1 TECHNICAL DATA / TEKNISKA DATA TECHNICAL DATA 12852 Pressure ratio 65:1 Max

Läs mer

SGC Rapport 2013:276

SGC Rapport 2013:276 Tar reforming through autothermal partial oxidation combined with catalytic ammonia reduction (Tjärreformering via autoterm partiell oxidation kombinerad med katalytisk ammoniak reduktion) Per Tunå, Fredric

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP

SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE D NO SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE D NO Monteringsinstruktioner Monteringsanvisning Installation instructions 1/12 2 2 SE LÄS DETTA FÖRST! VI BER DIG ATT LÄSA DESSA MONTERINGSINSTRUKTIONER NOGGRANT INNAN

Läs mer

CAR 15 SE... 2 GB... 4

CAR 15 SE... 2 GB... 4 CAR 15 SE... 2 GB... 4 SE CAR 15 CAR15 ICF440/550 ICF440/550 L ~~ F R 1 2 3 4 5 6 7 8 M ~ C M ~ C 230V~ L Bl Br Or F R Bl Br Or F R Inkopplingsanvisning: L = Fas in. LF = Reglerad utström till motorlindning

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Application for evaluation of foreign higher vocational education Läs medföljande hjälptext innan du fyller i blanketten. Du får vänta längre om blanketten

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer