Modell F1 RES LL. 0,05 gpm/ft 2 med dricksvatten. Types: Typer: Product Description. Produktbeskrivning. Patents

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modell F1 RES LL. 0,05 gpm/ft 2 med dricksvatten. Types: Typer: Product Description. Produktbeskrivning. Patents"

Transkript

1 Multilingual document: Select your language below Types: Typer: 1. F1 Res 30 LL Pendent F1 Res 30 LL Recessed hängandependent/f F1 Res 30 LL Recessed infälld hängande/f2 Pendent/FP F1 Res LL Pendent infälld hängande/fp F1 Res 49 LL Recessed hängandependent/f F1 Res 49 LL Recessed infälld hängande/f1 Pendent/FP F1 Res LL Pendent infälld hängande/fp F1 Res 58 LL Recessed hängandependent/f F1 Res 58 LL Recessed infälld hängande/f1 Pendent/FP F1 Res LL CCP infälld Pendent hängande/fp F1 Res LL CCP Pendent hängande 11.. F1 Res LL CCP Pendent hängande. 13. F1 Res LL HSW CCP hängande 13.. F1 Res 44 LL Recessed HSW HSW/F F1 Res LL HSW infälld HSW/F F1 Res 58 LL HSW Recessed HSW/F F1 Res 58 HSWX LL HSW infälld HSW/F F1 Res LL HSWX SWC 18. F1 Res 44 LL SWC Listings and Approvals Listningar och godkännanden 1. Listed by Underwriters Laboratories Inc. and UL Certified 1. Listade for Canada av Underwriters (culus) Laboratories Inc. och UL-certifierade NSF för Certified Kanada to (culus) NSF/ANSI Standard 61 Annex G (Less NSF-certifierade than 0.25% Lead i Content.) enlighet med NSF/ANSI, standard 61 bilaga G (mindre än 0,25 % blyinnehåll.) Additional Bulletins applicable to Ytterligare all F1RES LL bulletiner Sprinklers gäller för alla F1RES LL-sprinklers Väggvätning Wall Wetting - Bulletin 007 Utförande Design och Installation installation - Bulletin Bulletin 0 0 UL:s Listing listningskategori Category Automatiska Residential Automatic sprinklers Sprinkler för bostäder UL-nummer Guide Number VKKW Patents US-patentnummer Patent No. 6,5,893 6,5,893 applies gäller to the för Model modell F1 F1 Res Res LL LL- and och 58 LL 58 Pendent LL-hängande Sprinklers sprinklers. Other patents Andra patentansökningar pending. under behandling. F1 F1 Res LL LL och & LL LL Recessed infälld hängande/f1 Pendent / F1 F1 F1 Res LL LL Recessed infälld hängande/f2 Pendent/F2 F1 Res F1 44 Res LL 44 & LL 58 och LL HSW 58 LL HSW Modell F1 RES LL Bostadssprinklers Residential Sprinklers utformade for Design för en Density konstruktionsdensitet of.05 gpm/ft på 0,05 2 gpm/ft 2 Specifikt Specifically listade Listed för for användning use Multipurpose i flerändamålssystem Systems that som serve fungerar both domestic både för water dricksvatten and fire protection. och brandskydd. Modell F1 Res LL-sprinklers Sprinklers Listed är listade for the för lowest de lägsta flows flödena to meet för the att minimum möta kraven design på density minimal of.05 gpm/ft konstruktionsdensitet 2 with potable water på 0,05 gpm/ft 2 med dricksvatten. F1 F1 Res LL LL och & LL LL Recessed infälld hängande/f1 Pendent/F1 Modell F1 Res F1 44 Res LL 44 & 58 LL LL och 58 Recessed LL infälld HSW/F2 Produktbeskrivning Product Description Bulletin 033 Rev. A_Multilingual F1 Res 30 LL, 49 LL och & 58 LL Pendent hängande Modell F1 Res F1 Res 30 LL, 3049 LL, LL 49 & LL och LL LL CCP Pendent hängande F1 Res 44 LL SWC Modell F1 Res LL-hängande Pendent sprinklers (Figs. (fig. 1, 1, 2, 2, 33 and och 4) 4) are är snabbreagerande fast response sprinklers combining som kombinerar excellent utmärkt durability, hållbarhet, sensitivity högkänslig glass-bulb glasampull and low och profile dekorativt decorative utförande design. med The låg F1 high profil. Res LL Modell Horizontal F1 Res Sidewall LL-horisontella sprinklers (Figs. sidoväggssprinklers 5 and 6) are equally (fig. 5 attractive och 6) är when lika above attraktiva ceiling när piping rörledningar cannot be över used. taket inte kan användas. The 3 mm glass-bulb pendent sprinklers permit the efficient use Hängande of residential sprinklers water med supplies 3 mm glasampull for sprinkler medger coverage effektiv in residential användning fire av protection vattentillförseln design. för sprinklertäckning i brandskyddsutförande The low flow F1 för Res bostäder. LL sprinklers are specially engineered for Det fast låga thermal flödet response hos F1 Res to meet LL-sprinklers the sensitive är speciellt fire protection utformat för att ge needs en snabb of the termisk latest respons residential och market möta de standards känsliga application (UL brandskyddsbehoven 26 Standard). Upon enligt fire de senaste conditions, normerna rising heat för bostadsmarknaden sprinkler s (UL heat-sensitive 26 Standard). glass-bulb Vid to brand shatter, orsakar releasing den the sti- causes a waterway gande värmen for water sprinklerns flow onto värmekänsliga the deflector, glasampull evenly distributing att splittras, discharged vilket öppnar water vattenkanalerna to control a fire. till deflektorn, som fördelar the spridningen av vattnet jämnt för att kontrollera branden. Bulletin 033 Rev. A_Multilingual The Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc., 103 Fairview Park Drive, Elmsford, New York 10523

2 Tekniska Technical data: Data: Termisk Thermal sensor: Sensor: Nominell Nominal 3 mm glass-bulb glasampull Sprinklerram: Frame: Mässing Brass Sprinklernas Sprinklers Pressure temperaturklass: Rating: psi psi Hydrostatiskt Factory Hydrostatically fabrikstestade Tested till to 500 bar psi Gängstorlek: : 1/2 NPT (R 1/2) K-faktor: K-Factor: 3,0 3.0 (faktisk) (Actual) F1 - F1 Res Res LL, LL hängande Pendent sprinkler Sprinkler 4,9 4.9 (faktisk) (Actual) F1 - F1 Res Res LL, LL hängande Pendent sprinkler Sprinkler 5,8 5.8 (faktisk) (Actual) F1 Res - 58 LL, F1 hängande Res och 58 LL HSW-sprinkler Pendent and HSW Sprinkler 4,4 4.4 (faktisk) (Actual) - F1 Res 44 LL, HSW-sprinkler Sprinkler Densitet: Density: Minimum ,05 gpm/ft 2 2 Applikation Application Modell F1 Res LL LL-sprinklers Sprinklers are används used for för Residential brandskydd Fire i bostäder Protection enligt according UL 26-standarden*. to UL Standard*. Se till Be att sure öppningsstorlek, size, temperaturklass, temperature rating, deflektortyp deflector style och and sprinklertyp type är i enlig- are in that orifice het accordance med de with senast the latest publicerade published normerna standards från of National The National Fire Protection Fire Protection Association eller or den the myndighet approving som authority godkänner having installationen. jurisdiction. Installation Modell Models F1 Res LL LL-sprinklers are ska to be installeras installed enligt as shown. bild. Täckbrickorna Model F1, F2 av and modell FP Escutcheons, F1, F2 och FP illustrated som visas herewith, här är are de enda the only infällda recessed täckbrickor escutcheons som får to användas be used med with modell Model F1 Res LL-sprinklers. Use Användning of any other av andra recessed infällda escutcheon täckbrickor will upphäver void all approvals alla godkännanden warranties. och For garantier. installing Använd Model F1 endast Res sprinklernyckeln LL Pendent sprinklers av modell use only D för the installation Model D av sprinkler modell Wrench; F1 Res LL-hängande for installing Models sprinklers. F1 Res För LL installation Recessed av Pendent, modell F1 CCP Res and LL infällda SWC sprinklers hängande use CCP- only the och Model SWC-sprinklers, GFR2 sprinkler använd wrench; endast for sprinklernyckeln installing Model F1 av LL modell Res GFR2. Recessed För HSW installation sprinklers av modell use only F1 Res the Model LL infällda GFR2 HSW-sprinklers, Sprinkler Wrench. använd Use of endast wrenches sprinklernyckeln those av specified modell GFR2. may damage Användning these av sprinklers. andra typer Install av skiftnycklar F1 Res 44 other than kan LL with skada a ceiling dessa to sprinklers. deflector Installera distance of F1 4 Res LL Flow med arrow ett avstånd on deflector på 4 must - point från tak away till from deflektor. near wall Flödespilen and Top på marking deflektorn must måste face ceiling. peka bort från väggen och markeringen Top måste vara vänd mot taket. Modell F1 Res 30 LL, LL LL and och LL LL Pendent hängande Modell F1 Res 30 LL Recessed infälld hängande/f2 Pendent / F2 Modell F1 Res LL LL and och LL LL Recessed infälld hängande/f1 Pendent / F1 F1-täckbricka, escutcheon, 3/4 (19 mm) adjustment justering 2 1 / 4 (57,2 (57.2 mm) HOLE HÅLDIA / (49,2 (49.2 mm) DIA. 1 x 1 / 2 REDUCERING TURN VRID COLLAR KRAGEN UNTIL TILLS TIGHT DEN LIGGER AN AGAINST MOT SPRINKLERNS NYCKELFATTNING WRENCH BOSS ADJUSTMENT JUSTERING AVSTÅND FACE TO FITTING DEFLEKTOR TO CEILING DIMENSION: TILL TAK: 3 / 15 (F1-TÄCKBRICKA) - 15 / (F1 ESCUTCHEON) 3 / 11 (F2-TÄCKBRICKA) - 11 / (F2 ESCUTCHEON 1 / 8 (3,2 (3.2 mm) A 2 27 / FG03 (72,2 (72.2 mm) DIA. Fig. 1 Fig FG03D 2

3 Täckbricka*, Escutcheon*, F1 eller or F2, F2, Data: data: Type Avstånd monteringsyta till tak Justering A Face of fitting Adjustment A tum tum to ceiling inch 3/4 (19,0) Min. = (19,1) 3/ 15 / F1 3/4 (19.0) /4 (19.1) 3/ - (38,1) (4,7 24,0) / = 1 1/2 (38.1) ( ) 1/2 (,7) Min. = 15 (23,8) 3/ 11 / F2 2 (.7) / (23.8) 3/ - (38,1) (4,7 17,4) / = 1 1/2 (38.1) ( ) * Obs! Note: Täckbrickor Escutcheons av modell F1 F1 or eller F2 F2 kan may användas be used tillsammans with med Model modell F1 Res 49 LL- och 58 LL-infällda hängande sprinklers. F1 Res 49 LL and 58 LL Recessed Pendent Sprinkler Tekniska Technical data: Data: F1Res 30 LL hängande Pendent and och Recessed infälld hängande Pendent (SIN RA3311) Sprinkler Ambient Nominell öppning tryck Gängstorlek Nominal Orifice Pressure temperaturklass omgivningstemp. Verklig K-faktor tum Rating Length Actual K-Factor psi (bar) tum 1/ 2 NPT (R 1 (8,2) / 2) 21/ 64 (8.2) 175 () 3,0 (43,2) 2, (43.2) 2.25 (57) 79 Ordinary Vanlig temperaturklass turklass (175 F/79 Ovansida av deflektor till tak Rating Mellanliggande Intermediate tempera- täckningsyta Coverage Rating (175 F/79 C) Top of Deflector to Ceiling ft x ft (m x m) area ft x ft (m x m) Flöde Tryck Flöde Tryck gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) (3,6 3,6) (3,6) (30,3) 7,0 (0,48) (30,3) 7,0 (0,48) Släta tak 1 1/4 till 4 (31,7 till x (3.6 x 3.6) (3.6) 8 (30.3) 7.0 (0.48) 8 (30.3) 7.0 (0.48) Smooth 102) med Ceilings F2-täckbricka. 1 1/4 to 4 (31.7 (4,3 4,3) (4,3) 10 (37,8) 11 (0,76) 10 (37,8) 11 (0,76) to Tak 102) med using takbjälkar F2 escutcheon. enligt NFPA 13D, x (4.3 x 4.3) (4.3) 10 (37.8) 11 (0.76) 10 (37.8) 11 (0.76) Beamed 13R eller Ceilings 13 monterade per NFPA i bjälkar 13D, 13R 1/4 till (4,9 4,9) 13 (49) 18,8 (1,3) 13 (49) 18,8 (1,3) 1 or 13 3/4 (31,7 installed till 44,4) in beams med 1 F2-täckbricka. 1/4 to 1 3 /4 x (4.9 x 4.9) 13 (49) 18.8 (1.3) 13 (49) 18.8 (1.3) (31.7 to 44.4) using F2 escutcheon Minimum Minsta (2,4) Tekniska data: F1Res 49 LL hängande och infälld hängande (SIN RA33) Technical Data: F1Res 49 LL Pendent and Recessed Pendent (SIN RA33) Sprinkler Nominell öppning tryck Gängstorlek temperaturklass omgivningstemp. Verklig K-faktor psi (bar) Sprinkler Ambient Nominal Orifice Pressure F Rating C F C Sprinkler Length Actual K-Factor psi (bar) 1/2 NPT (R /2) 7/ (11) 175 () 4,9 (70,6) 2,25 (57) / 2 NPT (R / 2) 7/ (11) 175 () 4.9 (70.6) 2.25 (57) Mellanliggande Vanlig temperaturklass Minsta temperaturklass täckningsyta Intermediate (175 F/79 C) Ovansida av deflektor till tak ft x ft (m x m) Ordinary Rating Coverage area gpm (l/min) psi (bar) gpm (l/min) (175 F/79 psi C) ft (m) Flöde Tryck Flöde Rating Tryck Minimum Top of Deflector to Ceiling (bar) ft x ft (m x m) (3,6 3,6) (3,6) 13 Flow (49) Pressure 7,0 (0,48) 13 Flow (49) Pressure 7,0 (0,48) Släta tak 1 1/4 till 4 (31,7 till gpm (l/min) psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) 102) med F2-täckbricka. (4,3 4,3) (4,3) 13 (49) 7,0 (0,48) 13 (49) 7,0 (0,48) x (3.6 x 3.6) (3.6) 13 (49) 7.0 (0.48) 13 (49) 7.0 (0.48) 1 till Smooth 4 (25,4 till Ceilings 102) med 1 1 /4 F1-täckbricka. to 4 (31.7 (4,9 4,9) 13 (49) 7,0 (0,48) 13 (49) 7,0 (0,48) Tak med to 102) takbjälkar using F2 enligt escutcheon. NFPA 13D, x (4.3 x 4.3) (4.3) 13 (49) 7.0 (0.48) 13 (49) 7.0 (0.48) 8 (2,4) 13R eller 1 to 134 monterade (25.4 to 102) i bjälkar using (5,5 5,5) 18 (5,5) 17 (64,3) (0,83) 17 (64,3) (0,83) 1/4 till 1 3 /4 (31,7 till 44,4) med x (4.9 x 4.9) 13 (49) 7.0 (0.48) 13 (49) 7.0 (0.48) F1 escutcheon. F2-täckbricka, Beamed Ceilings 1 till per 1 3/4 NFPA (25,4 13D, 13R or 18 x 18 (6,1 (5.5 x 5.5) 6,1) 18 (6,1) (5.5) 17 (75,7) (64.3),7 (0.83) (1,) 17 (75,7) (64.3),7 (0.83) (1,) till 1344,4) installed med in F1-täckbricka. beams 1 1/4 to 1 3 /4 (31.7 to 44.4) using F2 escutcheon, 1 to 1 3/4 För taktyper x (6.1 hänvisas x 6.1) till NFPA (6.1) 13, 13R eller (75.7) 13D..7 (1.) (75.7).7 (1.) (25.4 to 44.4) using F1 escutcheon Mellanliggande For Ceiling types refer to NFPA 13, 13R or Vanlig 13D temperaturklass temperaturklass täckningsyta (175 F/79 C) Ovansida av deflektor till tak ft x ft (m x m) Intermediate Ordinary Flöde Tryck Rating Coverage area (bar) gpm (l/min) (175 F/79 psi C) (bar) Top of Deflector to Ceiling Flöde Rating Tryck gpm (l/min) (155 F/68 psi C) ft x ft (m (3,6 x 3,6) m) (3,6) 15 Flow (57) Pressure 9,4 (0,65) 15 Flow (57) Pressure 9,4 (0,65) Släta tak 4 till 8 (100 till 3) gpm (l/min) psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) x (4,3 x 4,3) (4,3) (60,5) 10,6 (0,73) (60,5) 10,6 (0,73) med F2-täckbricka. x (3.6 x 3.6) (3.6) 15 (57) 9.4 (0.65) 15 (57) 9.4 (0.65) 4 till 8 (100 till 3) med F1-täckbricka. (4,9 4,9) 17 (64,3),0 (0,83) 17 (64,3),0 (0,83) Tak Smooth med Ceilings takbjälkar 4 to enligt 8 (100 NFPA to 13D, x (4.3 x 4.3) (4.3) (60.5) 10.6 (0.73) (60.5) 10.6 (0.73) 13R 3) eller using 13 F2 monterade escutcheon. i bjälkar 4 1/ (5,5 5,5) 18 (5,5) 19 (72) 15,0 (1,0) 19 (72) 15,0 (1,0) 4 till to 8 8 (108 (100 till to 3) 3) med using F2-täckbricka, F1 escutcheon. 4 x (4.9 x 4.9) 17 (64.3).0 (0.83) 17 (64.3).0 (0.83) Beamed (6,1 6,1) (6,1) 22 (83,2),2 (1,4) 22 (83,2),2 (1,4) till 8 (100 Ceilings till 3) per med NFPA F1-täckbricka. 13D, 13R or 13 installed in beams 4 1/4 to 8 ( x 18 (5.5 x 5.5) 18 (5.5) 19 (72) 15.0 (1.0) 19 (72) 15.0 (1.0) to 3) using F2 escutcheon, 4 to 8 (100 to 3) using F1 escutcheon x (6.1 x 6.1) (6.1) 22 (83.2).2 (1.4) 22 (83.2).2 (1.4) Minsta Minimum 8 (2,4) 3

4 Tekniska Technical data: Data: F1Res 58 LL hängande Pendent and och Recessed infälld hängande Pendent (SIN RA3313) Nominell öppning Gängstorlek Nominal Orifice Pressure tryck inch psi (bar) 1/ 2 NPT (R 1 / 2) 1/ 2 (13) 175 () Sprinkler temperaturklass Rating Ambient omgivningstemp Verklig K-faktor Length Actual K-Factor inch 5,8 5.8 (83,5) (83.5) 2, (57) Mellanliggande Vanlig temperaturklass Minsta Intermediate Ordinary Rating temperaturklass täckningsyta Coverage x ft (m area x m) (175 F/79 C) Rating (175 F/79 C) Ovansida av deflektor till tak Minimum ft Top of Deflector to Ceiling Flöde Tryck Flöde Tryck ft x ft (m x m) gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) x (3,6 x 3,6) (3,6) (61) 7,6 (0,53) (61) 7,6 (0,53) x (3.6 x 3.6) (3.6) (61) 7.6 (0.53) (61) 7.6 (0.53) Släta tak 1 1/4 till 4 (31,7 till x (4,3 x 4,3) (4,3) (61) 7,6 (0,53) (61) 7,6 (0,53) 102) Smooth med Ceilings F2-täckbricka. 1 1/4 to 4 (31.7 x (4.3 x 4.3) (4.3) (61) 7.6 (0.53) (61) 7.6 (0.53) to 1 till 102) 4 (25,4 using till F2 102) escutcheon. med F1-täckbricka. 1 x (4,9 x 4,9) (61) 7,6 (0,53) (61) 7,6 (0,53) Tak to med 4 (25.4 takbjälkar to 102) enligt using NFPA 13D, 8 (2,4) x (4.9 x 4.9) (61) 7.6 (0.53) (61) 7.6 (0.53) F1 13R escutcheon. eller 13 monterade i bjälkar 1/4 Beamed till 1 3 /4 Ceilings (31,7 till per 44,4) NFPA med 13D, 13R or 18 x 18 (5,5 x 5,5) 18 (5,5) 19 (72) 10,8 (0,75) 19 (72) 10,8 (0,75) F2-täckbricka, 13 installed in beams 1 till 1 3/4 1 1/4 (25,4 to 1 3 /4 ( x 18 (5.5 x 5.5) 18 (5.5) 19 (72) 10.8 (0.75) 19 (72) 10.8 (0.75) to till 44.4) 44,4) using med F1-täckbricka. F2 escutcheon, 1 to 1 3/4 x (6,1 x 6,1) (6,1) 22 (83,3),4 (1,0) 22 (83,3),4 (1,0) (25.4 to 44.4) using F1 escutcheon x (6.1 x 6.1) (6.1) 22 (83.3).4 (1.0) 22 (83.3).4 (1.0) Modell F1 Res 30 LL, 49 LL och and 58 LL hängande CCP Pendent Modell F1 Res 30 LL, LL, LL LL och and 58 LL 58 infälld LL Recessed Pendent hängande/fp / FP-täckbricka push-on/thread-off som trycks escutcheon på/skruvas av 2 5 / (58,7 (58.7 mm) DIA. KOPP. CUP. 2 5 / 8 (66,7 (66.7 mm) DIA. HÅL I TAK HOLE IN CEILING / 8 5 / 8 (66.7 (66,7 mm) mm) DIA. HOLE DIA. IN HÅL CEILING I TAK 2 5 / (58,7 (58.7 mm) DIA. KOPP. CUP. KOPP CUP CEILING TAK JUSTERING A COVER TÄCKPLATTA ADJUSTMENT A 1 x 1 / 2 REDUCERING 1 1 / 4 (31,5 (31.5 mm) MAX. AVSTÅND FACE OF MONTERINGSYTA FITTING TO FACE OF CEILING TILL DIMENSION TAK B HÖJD HEIGHT B CEILING TAK 1 x 1 / 2 REDUCER REDUCERING / 1 / 2 (38,1 2 (38.1 mm) mm) MAX. MAX AVSTÅND FACE MONTERINGSYTA OF FITTING TO FACE TILL OF CEILING DIMENSION TAK 3 5 / (84,1 (84.1 mm) DIA. 1/ 1/ 2 (13 mm) 2 (13 mm) MAX. MAX FP ADJUSTMENT FP- JUSTERING A 135FG04D Fig. 3 Fig FG01A 4

5 Tekniska Technical data: Data: F1Res 30 LL CCP hängande Pendent and och Recessed infälld hängande/fp Pendent/FP (SIN RA3311) Temperaturklass CCP Assembly Ambient Nominell öppning tryck Gängstorlek Nominal Orifice Pressure CCP-enhet omgivningstemp. K-faktor tum Rating Length K-Factor psi (bar) tum 1/2 NPT (R 1 /2) 21/64 (8,2) (8.2) 175 () ,0 3.0 (43,2) (43.2) 2, (57) Ordinary Vanlig temperaturklass Rating täckningsyta (155 C) Ovansida av deflektor till tak Coverage area Top of Deflector to Ceiling ft ft (m m) ft x ft (m x m) Flöde Tryck gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) Släta tak 1/2 till 1 (13 till 25,4) med CCP. (3,6 3,6) (3,6) (30,3) 7,0 (0,48) Smooth 1/2 till (13 Ceilings till 25,4) 1/2 to med 1 (13 FP-täckbricka. to 25.4) using CCP. x (3.6 x 3.6) (3.6) 8 (30.3) 7.0 (0.48) 1/2 Tak to med 1 (13 takbjälkar to 25.4) enligt using NFPA escutcheon. 13D, 13R eller 13 Beamed monterade Ceilings i bjälkar per NFPA 1/2 till 113D, (13 till 13R 25,4) or med 13 installed CCP. (4,3 4,3) (4,3) 11 (37,8) 13,4 (0,92) in beams 1/2 till (13 1/2 till to 25,4) 1 (13 med to 25.4) FP-täckbricka. using CCP. x (4.3 x 4.3) (4.3) 11 (37.8) 13.4 (0.92) 1/2 to 1 (13 to 25.4) using FP escutcheon. Minimum Minsta (2,4) Technical Tekniska data: Data: F1Res 49 LL CCP hängande Pendent and och Recessed infälld hängande/fp Pendent/FP (SIN RA33) Thread Gängstorlek Size Temperaturklass CCP Assembly Ambient Nominell Nominal öppning Orifice Pressure tryck CCP-enhet omgivningstemp. K-faktor tum Rating Length K-Factor psi (bar) tum 1/2 NPT (R 1 /2) 7 / (11) 175 () ,9 4.9 (70,6) (70.6) 2, (57) Ordinary Vanlig temperaturklass Ovansida av deflektor till tak Rating täckningsyta Coverage area Top of Deflector to Ceiling ft ft (m m) ft x ft (m x m) Flöde Tryck gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) (3,6 3,6) (3,6) 13 (49) 7,0 (0,48) x (3.6 x 3.6) (3.6) 13 (49) 7.0 (0.48) (4,3 4,3) (4,3) 13 (49) 7,0 (0,48) Släta tak 1/ 2 till 1 (13 till 25,4) med CCP. x (4.3 x 4.3) (4.3) 13 (49) 7.0 (0.48) Smooth 1/ 2 till (13 Ceilings till 25,4) 1 /2 to med 1 (13 FP-täckbricka. to 25.4) using CCP. (4,9 4,9) (53) 8,2 (0,56) 1/2 Tak to med 1 (13 takbjälkar to 25.4) enligt using NFPA escutcheon. 13D, 13R eller 13 x (4.9 x 4.9) (53) 8.2 (0.56) Beamed monterade Ceilings i bjälkar per 1/ NFPA 2 till 113D, (13 till 13R 25,4) or med 13 installed CCP (5,5 5,5) 18 (5,5) 18 (68,1) 13,5 (0,93) 1/ in 2 beams till (13 1/2 till to 25,4) 1 (13 med to 25.4) FP-täckbricka. using CCP. 18 x 18 (5.5 x 5.5) 18 (5.5) 18 (68.1) 13.5 (0.93) 1/2 to 1 (13 to 25.4) using FP escutcheon. (6,1 6,1) (6,1) (75,7),7 (1,) x (6.1 x 6.1) (6.1) (75.7).7 (1.) Minimum Minsta (2,4) Obs! Note: De Sprinklers sprinklers shown som in visas Fig. i 3 fig. and 3 och Fig. 4 are är inte not lämpliga suitable for för installation in i tak ceilings som which har positivt have positive tryck i utrymmet pressure ovanför. in the space above. Tekniska data: F1Res 58 LL CCP hängande och infälld hängande/fp (SIN RA3313) Technical Data: F1Res 58 LL CCP Pendent and Recessed Pendent/FP (SIN RA3313) Temperaturklass Nominell öppning tryck Gängstorlek CCP-enhet omgivningstemp. K-faktor psi (bar) CCP Assembly Ambient Nominal Orifice Pressure F Rating C F C Sprinkler Length K-Factor 1/ 2 NPT (R 1 psi (bar) / 2) 1/ 2 (13) 175 () 135 F C F C 38 5,8 (83,5) 2,25 (57) 1/2 NPT (R 1 /2) 1/2 (13) 175 () (83.5) 2.25 (57) Vanlig temperaturklass Ovansida av deflektor till tak Minsta täckningsyta ft x ft (m x m) Ordinary Rating Flöde Tryck Coverage area gpm (l/min) Minimum psi (bar) Top of Deflector to Ceiling ft x ft (m x m) (3,6 3,6) Flow Pressure (3,6) (61) 7,6 (0,53) gpm (l/min) psi (bar) (4,3 4,3) (4,3) 7,6 (0,53) Släta tak 1/2 till 1 (13 till 25,4) med CCP. x (3.6 x 3.6) (3.6) (61) 7.6 (0.53) 1/2 till 1 (13 till 25,4) med FP-täckbricka. x (4,9 (4.3 x 4.3) 4,9) (4,9) (4.3) (61) 7,6 7.6 (0,53) (0.53) Smooth Tak med Ceilings takbjälkar 1 /2 enligt to 1 (13 NFPA to 25.4) 13D, using 13R eller CCP (2,4) 1/2 monterade to 1 (13 to i bjälkar 25.4) using 1/2 till FP 1 (13 escutcheon. till 25,4) med CCP. 18 x 18 (5,5 (4.9 x 4.9) 5,5) 18 (5,5) (4.9) 19 (61) (72) 10,8 7.6 (0.53) (0,75) 1/2 Beamed till 1 (13 Ceilings till 25,4) per med NFPA FP-täckbricka. 13D, 13R or 13 installed (6,1 6,1) (6,1) 22 (83,3),4 (1,0) in beams 1/2 to 1 (13 to 25.4) using CCP. 18 x 18 (5.5 x 5.5) 18 (5.5) 19 (72) 10.8 (0.75) 1/2 to 1 (13 to 25.4) using FP escutcheon. För taktyper x (6.1 hänvisas x 6.1) till NFPA 13, (6.1) 13R eller 22 13D. (83.3).4 (1.0) 5

6 Modell F1 Res 44 LL and och LL LL HSW AVSTÅND FACE MONTERINGSYTA TO FITTING TO WALL DIMENSION TILL VÄGG 2 1 / 4 (57,2 (57.2 mm) HÅLDIA. HOLE 1 x 1 1 / 2 x 1 REDUCERING / 2 1/ 8 (3,2 (3.2 mm) 1 1 / 4 (31,8 (31.8 mm) MIN. A A AVSTÅND CEILING TAK TILL TO DEFLECTOR DIMENSION DEFLEKTOR 1 15 / (49,2 (49.2 mm) DIA / 32 (72,2 (72.2 mm) DIA. Modell F1 F1 Res LL LL and och 58 LL 58 Recessed LL infälld HSW/F2 TURN VRID KRAGEN COLLAR TILLS UNTIL DEN TIGHT LIGGER AGAINST AN MOT SPRINKLERNS NYCKELFATTNING WRENCH BOSS 1/ 2 (13 mm) JUSTERING ADJUSTMENT 135FG06-D Fig. 5 F2 F2-täckbricka, escutcheon, 1/2 (13 mm) adjustment justering Tekniska Technical data: Data: F1Res 44 LL HSW och and HSW/F2 (SIN RA3331) Thread Gängstorlek Size 1/2 2 NPT (R 1 /2) Nominell Nominal öppning Orifice Pressure tryck inch psi (bar) 3 / (10) 175 () 8 Sprinkler temperaturklass Rating Ambient omgivningstemp K-Factor K-faktor Length inch 4,4 4.4 (63) 2, (62) Täckbricka, Escutcheon, F2, data: Data: Justering Monteringsyta till tak Adjustment Face of Fitting to wall Type F2 1/2 (13) 3/ 11 / (4,7 17,4) F2 1/2 (13) 3/ - 11 / ( ) Vanlig temperaturklass (155 F/68 Rating C) turklass Intermediate (175 F/79 Mellanliggande tempera- Ordinary täckningsyta Rating (175 F/79 C) C) ft x ft Coverage (m x m) Flöde Tryck Flöde Tryck area ft x ft (m x m) gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) x (3,6 x 3,6) (3,6) (45,4) 7,5 (0,52) (45,4) 7,5 (0,52) x (3.6 x 3.6) x (4,3 x 4,3) (3.6) (4,3) (45.4) (53,0) 7.5 (0.52) 10,2 (0,71) (45.4) (53,0) 7.5 (0.52) 10,2 (0,71) x (4.3 x 4.3) x (4,9 x 4,9) (4.3) (53.0) (60,6) 13,3 (0,92) (53.0) (60,6) 13,3 (0,92) x (4.9 x 4.9) x 18 (4,9 x 5,5) (60.6) 18 (68,1) 13.3 (0.92),8 (0,53) (60.6) 18 (68,1) 13.3 (0.92),8 (0,53) x 18 (4.9 x 5.5) 18 x 18 (5,5 x 5,5) 18 (5,5) 18 (68.1) 19 (72,0).8 (0.53) 18,7 (1,29) 18 (68.1) 19 (72,0).8 (0.53) 18,7 (1,29) 18 x 18 (5.5 x 5.5) x (4,9 x 6,1) 18 (5.5) 19 (72.0) 23 (87,1) 18.7 (1.29) 27,4 (1,89) 19 (72.0) 23 (87,1) 18.7 (1.29) 27,4 (1,89) x (4.9 x 6.1) x (3,6 x 3,6) (3,6) 23 (87.1) (53,0) 27.4 (1.89) 10,2 (0,71) 23 (87.1) (53,0) 27.4 (1.89) 10,2 (0,71) x (3.6 x 3.6) x (4,3 x 4,3) (3.6) (4,3) (53.0) (60,6) 13,3 (0,92) (53.0) (60,6) 13,3 (0,92) x (4.3 x 4.3) x (4,9 x 4,9) (4.3) (60.6) 17 (64,4) 13.3 (0.92) 15,0 (1,04) (60.6) 17 (64,4) 13.3 (0.92) 15,0 (1,04) x (4.9 x 4.9) x 18 (4,9 x 5,5) 17 (64.4) (75,7) 15.0 (1.04),7 (1,43) 17 (64.4) (75,7) 15.0 (1.04),7 (1,43) x 18 (4.9 x 5.5) x (4,9 x 6,1) (75.7) 23 (87,1).7 (1.43) 27,4 (1,89) (75.7) 23 (87,1).7 (1.43) 27,4 (1,89) x (4.9 x 6.1) 23 (87.1) 27.4 (1.89) 23 (87.1) 27.4 (1.89) 6 Ovansida av Top deflektor of Deflector till tak to tum Ceiling (mm) 4 till 6 (100 till 152); 41/2 to (13) 6 (100 infälld to 152); med 1/ 2 (13) F2-täckbricka recessed using F2 escutcheon 6 till (152 till 305); 61/2 to (13) (152 infälld to med 305); 1/2 (13) F2-täckbricka recessed using F2 escutcheon Minsta Minimum 8 (2,4)

7 Tekniska Technical data: Data: F1Res 58 LL HSW och and HSW/F2 (SIN RA3333) Nominell öppning Gängstorlek Nominal Orifice Pressure tryck inch psi (bar) 1/ 2 NPT (R 1 / 2) 1/ 2 (13) 175 () Sprinkler temperaturklass Rating Ambient omgivningstemp K-Factor K-faktor Length inch 5,8 5.8 (83,5) (83.5) 2, (62) Ordinary Vanlig temperaturklass turklass (175 F/79 Coverage Rating (175 F/79 C) Rating Mellanliggande Intermediate tempera- täckningsyta ft x ft (m x m) area ft x ft (m x m) Flöde Tryck Flöde Tryck gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm Flow (l/min) Pressure psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) gpm (l/min) psi (bar) (3,6 3,6) (3,6) (60,6) 7,6 (0,53) (60,6) 7,6 (0,53) x (3.6 x 3.6) (3.6) (60.6) 7.6 (0.53) (60.6) 7.6 (0.53) (4,3 4,3) x (4.3 x 4.3) (4,3) (4.3) 18 (68,2) 18 (68.2) 9,7 (0,69) 9.7 (0.69) 18 (68,2) 18 (68.2) 9,7 (0,69) 9.7 (0.69) (4,9 4,9) x (4.9 x 4.9) 21 (79,5) 21 (79.5) 13,2 (0,91) 13.2 (0.91) 21 (79,5) 21 (79.5) 13,2 (0,91) 13.2 (0.91) 18 (4,9 5,5) x 18 (4.9 x 5.5) 25 (94,7) 25 (94.7) 18,6 (1,28) 18.6 (1.28) 25 (94,7) 25 (94.7) 18,6 (1,28) 18.6 (1.28) (4,9 6,1) x (4.9 x 6.1) 29 (109,8) 29 (109.8) 25,0 (1,73) 25.0 (1.73) 29 (109,8) 29 (109.8) 25,0 (1,73) 25.0 (1.73) (3,6 3,6) x (3.6 x 3.6) (3,6) (3.6) 22 (83,3) 22 (83.3),4 (1,0).4 (1.0) 22 (83,3) 22 (83.3),4 (1,0).4 (1.0) (4,3 4,3) x (4.3 x 4.3) (4,3) (4.3) 22 (83,3) 22 (83.3),4 (1,0).4 (1.0) 22 (83,3) 22 (83.3),4 (1,0).4 (1.0) (4,9 4,9) x (4.9 x 4.9) 26 (98,4) 26 (98.4),1 (1,39).1 (1.39) 26 (98,4) 26 (98.4),1 (1,39).1 (1.39) 18 (4,9 5,5) x 18 (4.9 x 5.5) 31 (117,4) 31 (117.4) 28,6 (1,97) 28.6 (1.97) 31 (117,4) 31 (117.4) 28,6 (1,97) 28.6 (1.97) Ovansida Top of Deflector av deflektor till tak to tum Ceiling (mm) 4 till 6 (100 till 152); 4 to 6 (100 1/2 (13) to infälld 152); med 1/2 (13) F2-täckbricka recessed using F2 escutcheon 6 till (152 till 305); 6 to (152 1/2 (13) infälld to 305); med 1/ 2 (13) F2-täckbricka recessed using F2 escutcheon Minsta Minimum (2,4) Modell F1 Res 44 LL SWC 1 1 / 4 1 / 4 (31,75 (31.75 mm) MAX. AVSTÅND FACE TO FITTING MONTERINGSYTA TO WALL DIMENSION TILL VÄGG 1 x 1 1 / 2 x 1 REDUCERING / ( (101, ,8 mm) mm) TRYCK PUSH ON PÅ LOCKET COVER, OCH THEN VRID TURN DET TO ADJUST TILLS DET UNTIL LIGGER AN TIGHT MOT AGAINST VÄGGENWALL REKOMMENDERAD RECOmmENDED WALL VÄGGHÅLSDI- AMETER HOLE / 8 5 / 8 (66.68 (66,68 mm) mm) DIA. 2 5 / (58,74 (58.74 mm) DIA. 3 5 / (84, (84. mm) DIA. TURN VRID KRAGEN COLLAR TILLS UNTIL DEN TIGHT LIGGER AGAINST AN MOT SPRINKLERNS NYCKELFATTNING WRENCH BOSS 1 21 / 32 (42,07 (42.07 mm) Fig. 6 1/ 2 (,7 (.7 mm) JUSTERING ADJUSTMENT 135FG07 Tekniska Technical data: Data: F1Res 44 LL SWC (SIN RA3331) Temperaturklass Cover Ambient Nominell öppning tryck Gängstorlek Nominal Orifice Pressure täckplatta omgivningstemp. K-faktor tum Rating Length K-Factor psi (bar) tum / 1/2 NPT (R 1 /2) 3 / (10) 175 () ,4 4.4 (63) 2, (62) 8 7

8 Ordinary Vanlig temperaturklass Rating (155 (155 F/68 F/68 C) C) Top Ovansida of Deflector av deflektor Ceiling till tak Coverage täckningsyta area Flöde Flow Pressure Tryck inch ft ft x ft (m x m) gpm (l/min) psi (bar) x (3,6 (3.6 x 3.6) 3,6) (3,6) (3.6) (49,2) (49.2) 8,7 8.7 (0,60) (0.60) x (4,3 (4.3 x 4.3) 4,3) (4,3) (4.3) (53,0) (53.0) 10,2 (0,71) 4 to till 6 (100 (100 to till 152); 152); x (4,9 (4.9 x 4.9) 4,9) (4,9) (4.9) (64,3) (64.3) 15, (1.1) (1,1) 1/2 (13) infälld 1/2 (13) recessed med F2-täckbricka 18 (4,9 5,5) 19 (71,8) 18,7 (1,13) using F2 escutcheon x 18 (4.9 x 5.5) 19 (71.8) 18.7 (1.13) x (4,9 (4.9 x 6.1) 6,1) (4,9) (4.9) (87,1) (87.1) 27, (1.89) (1,89) x (3,6 (3.6 x 3.6) 3,6) (3,6) (3.6) (52,9) (52.9) 10,2 (0,71) (4,3 4,3) (4,3) 15 (56,7) 11,7 (0,81) till (152 till 305); x (4.3 x 4.3) (4.3) 15 (56.7) 11.7 (0.81) 6 to (152 to 305); 1/2 (13) infälld (4,9 4,9) 18 (68,1),8 (1,) 1/ 2 (13) recessed x (4.9 x 4.9) 18 (68.1).8 (1.) using med F2-täckbricka F2 escutcheon x (4,9 (4.9 x 5.5) 5,5) (4,9) (4.9) (75,6) (75.6),7.7 (1.43) (1,43) For För Ceiling taktyper types hänvisas refer to till NFPA NFPA 13, 13, 13R 13R or eller 13D 13D. Minimum Minsta 8 (2,4) (2.4) Underhåll Maintenance Modell F1 Res 30 LL, LL-, LL, LL-, F1 F1 Res Res LL LL- and och F1 F1 Res Res LL LL-sprinklers Sprinklers should bör inspekteras be inspected och and sprinklersystemet the system underhållas maintained i enlighet in accordance med NFPA with 25, NFPA 13, 13D 25, och 13, 13D 13R. and Rengör 13R. inte Do not sprinklerna clean sprinkler med tvålvatten, with soap ammoniak and water, eller Ammonia andra or rengöringsvätskor. cleaning Avlägsna fluids. Remove damm dust med by hjälp using av en a mjuk soft brush borste or eller gentle lätt any other dammsugning. vacuuming. Remove Demontera any sprinkler alla sprinklers which has som been har painted målats (other över (på than annat factory sätt applied) än som or damaged skett i fabriken) in any way. eller som A stock är skadade of spare på sprinklers annat sätt. should Ett be lager maintained av reservsprinklers to allow quick bör replacement finnas för att of möjliggöra damaged or ett operated snabbt sprinklers. utbyte av Prior skadade to installation, sprinklers sprinklers eller av sprinklers should remain som in aktiverats. the original Före cartons installation and packaging måste sprinklerna until used. förvaras This will i minimize sina originalkartonger the potential for och damage förpackningar to sprinklers tills de that ska användas could cause Detta improper minimerar operation risken or för non-operation. skador som kan leda till felaktig funktion eller ingen funktion alls. Model F1 Res 30 LL, 49 LL and 58 LL Modell Pendent F1 Sprinkler Res 30 LL-, Specifications 49 LL- och 58 LL-hängande sprinkler specifikationer Sprinklers shall be [culus Listed] [New York City MEA Approved Sprinklers ( E)] ska vara [culus-listade] low flow residential [New York pendent City MEA-godkända engineered ( E)] to provide lågflödes- a minimum hängande design sprinklers density of för 0.05 bostäder gpm/ sprinklers ft konstruerade 2 over the listed för att coverage avge en minimal area. Listed konstruktionsdensitet flows as specified på by 0,05 the gpm/ft manufacturer s 2 över den technical listade täckningsytan. data sheets are Listade to be flöden used. enligt Residential specifikation sprinklers i tillverkarens shall be installed tekniska in data conformance ska användas. with Sprinkler the manufacturer s för bostäder installation ska installeras guidelines i and överensstämmelse the applicable med installation tillverkarens standard. installationsriktlinjer Where pendent residential och tillämpliga sprinklers installationsstandarder. installed under sloped När ceilings hängande having bostadssprinklers a pitch from [4/] installeras to [8/], are under the sprinklers lutande shall tak som be listed har en for stigning such use. från Deflector-to-ceiling [4:] till [8:], måste distance sprinklerna listing shall vara be listade 1 to för 8 sådan maximum. användning. Sprinkler Avståndet and deflektor deflector till shall tak be får of vara bronze högst frame 1 till construction 8. Sprinklerramen having a frame 1/2 och NPT deflektorn thread. ska Water vara seal av brons assembly och shall en consist 1/2" NPT-gänga. of a Tefloncoated Belleville spring washer ska bestå with av top-loaded en Teflon*-bestruken extruded or cold Bel- Vattentätningsenheten leville-fjäderbricka head cup with 3 mm med glass en bulb extruderad containing eller no plastic kallvalsad parts kopp and med having 3 a mm temperature glasampull rating som of inte [155 innehåller F (68 C)] några [175 plastdetaljer F (79 C)]. Sprinklers och som håller shall en have temperaturklass a nominal K-factor på [155 of F 3.0, (684.9 C)] and [ F Standard (79 C)]. Sprinklerna finish: [Bronze] ska ha [Chrome-plated] en nominell K-faktor [White på Polyester] 3,0, 4,9 [Special och 5,8. finish Standardytbehandling: specify]. Residential [Brons] pendent [Förkromad] sprinklers [Vit shall polyester] [Ange Model speciell F1 Res ytbehandling]. 30 LL, 49 LL Hängande 58 LL, sprinklers SIN RA3311, för be Reliable RA33 bostäder and ska RA3313 vara av Reliable (Bulletin modell 033). F1 Res 30 LL, 49 LL och 58 LL, SIN RA3311, RA33 och RA3313 (Bulletin 033). Modell F1 Res 49 LL and och 58 LL LL Recessed infälld hängande/f1 Pendent/F1 Model F1 Res 30 LL, 49 LL and Modell 58 LL Recessed F1 Res 30 Pendent/F2 LL, 49 LL och 58 LL infälld hängande/f2 Model F1 Res 30 LL, 49 LL and 58 LL Modell Recessed F1 Res Pendent/FP 30 LL, 49 Specifications LL och 58 LL infälld hängande/fp specifikationer Sprinklers shall be [culus Listed] [New York City MEA Approved Sprinklers ( E)] ska vara [culus-listade] low flow residential [New York recessed City MEA-godkända sprinklers ( E)] engineered lågflödes- to provide infälld a minimum hängande design sprinklers density för pendent bostäder of 0.05 gpm/ft konstruerade 2 over the för listed att coverage avge en area. minimal Listed konstruktionsdensitet by the på manufacturer s 0,05 gpm/ft 2 över technical den listade data sheets täckningsytan. are to be flows as specified used. Listade Residential flöden enligt sprinklers specifikation shall be i tillverkarens installed in tekniska conformance data with ska användas. the manufacturer s Sprinkler installation för bostäder guidelines ska installeras and the applicable i överensstämmelse standard. med tillverkarens Where pendent installationsriktlinjer residential sprinklers och tillämp- are installation installed liga installationsstandarder. under sloped ceilings När having hängande a pitch from bostadssprinklers [4/] to [8/], the installeras sprinklers under shall lutande be listed tak for som such har use. en stigning Deflector-to-ceiling från [4:] distance till [8:], listing måste shall sprinklerna be 1 vara to 8 listade maximum. för sådan Sprinkler användning. frame and Avståndet deflector deflektor shall be till of tak bronze får vara frame högst construction 1 till 8. Sprinklerramen NPT och thread. deflektorn Water ska seal vara assembly av brons shall och consist ha en of 1/2" a Teflon- NPT- having a 1/2 gänga. coated Belleville Vattentätningsenheten spring washer with ska top-loaded bestå av en extruded Teflon*-bestruken head Belleville-fjäderbricka cup with 3 mm glass med bulb containing en extruderad no plastic eller kallvalsad parts and or cold kopp having med a temperature 3 mm glasampull rating of som [155 inte F (68 innehåller C)] [175 några F (79 plastdetaljer och shall som have håller a en nominal temperaturklass K-factor of på 3.0, [ F and ( C)] C)]. Sprinklers Standard [175 F (79 finish: C)]. Sprinklerna [Bronze] [Chrome-plated] ska ha en nominell [White K-faktor Polyester] på 3,0, [Special 4,9 och finish 5,8. Standardytbehandling: specify]. Recessed escutcheon [Brons] [Förkromad] assembly shall [Vit be polyester] a steel, [Ange two-piece speciell escutcheon ytbehandling]. [with Infällda 1/2 adjustment täckbrickor (Model ska F2)] vara [with av stål 3/4 och adjustment tvådelade (Model [med 1/2 F1)] justering [of push-on (modell and thread F2)] [med off design 3/4 justering with 1/2 (modell adjustment F1)] [utförande (Model som FP)]. trycks Standard på/skruvas finish shall av be med [brass][bright 1/2 justering chrome] (modell[white FP)]. Standardytbehandling painted]. Residential recessed ska vara [mässing] pendent sprinklers [ljust krom] shall [vitmålad]. be Reliable Infällda [Model hängande F1 Res 30 sprinklers LL, 49 LL för and bostäder 58 LL Recessed ska vara Pendent/F1] av Reliable [modell [Model F1 Res 30 LL, 49 LL och and 58 LL Recessed infällda hängande/f1] Pendent/F2] [modell [Model F1 Res 30 LL, 49 LL och and 58 LL infällda Recessed hängande/f2] Pendent/FP] [modell SIN RA3311, F1 Res 30 RA33 LL, 49 and LL och RA LL (Bulletin infällda 033). hängande/fp] SIN RA3311, RA33 och RA3313 (Bulletin 033). 8

9 Modell F1 Res 30 LL, 49 LL and och 58 LL CCP CCP Pendent hängande (Concealed) (dold) Specifications specifikationer Sprinklers ska shall vara be [culus-listade] Listed] [New [New York York City MEA-godkända Approved ( E)] lågflödes- low flow residential dolda sprinklers concealed för sprinklers bostäder City konstruerade engineered to för provide att avge a minimum en minimal design konstruktionsdensitet density of 0.05 gpm/ på ft 0,05 2 over gpm/ft the 2 listed över den coverage listade area. täckningsytan. Listed flows Listade as specified flöden enligt by the specifikation manufacturer s i tillverkarens technical data tekniska sheets data are ska to användas. be used. Sprinkler Residential för sprinklers bostäder ska shall installeras be installed i överensstämmelse in conformance med with tillverkarens the manufacturer s installationsriktlinjer guidelines och tillämpliga and the installationsstandarder. installation standard. När hängande Where bostadssprinklers pendent residential installeras sprinklers under are applicable lutande installed tak under som sloped har en ceilings stigning having från a pitch [4:] from till [8:], [4/] to måste [8/], sprinklerna the sprinklers vara shall listade be listed för sådan for such användning. use. Sprinkler Sprinklerramen frame and och deflector deflektorn shall be ska of bronze vara av frame brons construction och ha en having 1/2" NPT-gänga. a 1/2 Vattentätningsenheten thread. Water seal assembly ska bestå shall av consist en Teflon*-bestruken of a Teflon-coated Belleville-fjäderbricka Belleville spring washer med with en top-loaded extruderad extruded eller kallvalsad or cold kopp head med cup with 3 mm 3 mm glasampull glass bulb som containing inte innehåller no plastic några parts plastdetaljer and having och a temperature som håller rating en temperaturklass of 155 F (68 C). på Cover 155 F plate (68 C). assembly Täckplatteenheten shall consist of ska a brass bestå cover av en plate täckplatta and copper av mässing alloy retainer och en låsfläns flange. Method av kopparlegering. of attaching Metoden the cover för plate att fästa to the täckplattan sprinkler till cup sprinklerkoppen shall be a push-on ska vara and thread-off ett trycks design på/skruvas allowing av -utförande cover plate och medge adjustment. 1/2" Cover justering plate av temperature täckplattan. rating Täckplattans shall be a 1/2 temperaturklass 135 F (57 C). A ska plastic vara protective 135 F (57 cap C). shall En be plastkåpa, provided som and är factory fabriksinstallerad installed inside inuti the sprinklerkoppen, cup to protect tillhandahålls the sprinkler för att from skydda damage, sprinklern which från could att occur skadas, during vilket construction kan inträffa before under installation the cover plate innan is täckplattan installed. Standard är monterad. cover Standardytbehandling [Custom täckplatta: Color [Vit] specify]. [Specialfärg ]. Concealed anges]. pendent ]. Dolda sprinklers shall för plate finish: [White] bostäder be Reliable ska Model vara av F1 Reliable Res 30 modell LL, 49 F1 LL Res and LL, 49 CCP, LL och SIN 58 RA3311, LL CCP, RA33 SIN RA3311, and RA3313 RA33 (Bulletin och RA ). (Bulletin 033). Modell F1 Res 44 LL-horisontell Horizontal Sidewall sidoväggsmonterad Residential bostadssprinkler Sprinkler Specifications specifikationer Sprinklers ska shall vara be [culus-listade] Listed] [New [New York York City MEA-godkända Approved ( E)] lågflödes- low flow horisontella residential sidoväggssprinklers horizontal sidewall City för sprinklers bostäder engineered konstruerade to provide för att a avge minimum en minimal design konstruktionsdensitet of 0.05 gpm/ftpå 2 over 0,05 the gpm/ft listed 2 coverage över den area. listade Listed täckningsy- flows as density specified tan. Listade by the flöden manufacturer s enligt specifikation technical i data tillverkarens sheets are tekniska to be used. data ska Residential användas. sprinklers Sprinkler shall för be bostäder installed ska in conformance installeras i with överensstämmelse the manufacturer s med installation tillverkarens guidelines installationsriktlinjer and the applicable och installation tillämpliga installationsstandarder. standard. Where horizontal När horisontella sidewall sidoväggs- residential sprinklers are för installed bostäder under installeras sloped under ceilings lutande having tak a pitch som from har [4/] en stigning to [8/], från the [4:] sprinklers till [8:], shall be måste listed sprinklerna for such use. vara Sprinkler listade frame för sådan and användning. deflector shall Sprinklerramen be of bronze frame och construction deflektorn ska having vara av 1/2 brons NPT och thread. ha Water en 1/2" seal NPT-gänga. assembly shall Vattentätningsenheten consist of a Tefloncoated ska bestå Belleville av en spring Teflon*-bestruken washer with top-loaded Belleville-fjäderbricka extruded or med cold head en extruderad cup with eller 3 mm kallvalsad glass bulb kopp containing med 3 mm no plastic glasampull parts som and having inte innehåller a temperature några plastdetaljer rating of [155 och F (68 som C)] håller [175 en F temperaturklass på shall [155 have F (68 a nominal C)] [175 K-factor F (79 of C)]. 4.4 (62.8). Sprinklerna Standard ska (79 C)]. Sprinklers finish: ha en nominell [Bronze] K-faktor [Chrome-plated] på 4,4 (62,8). [White Standardytbehandling: Polyester] [Special finish [Brons] specify]. [Förkromad] Residential [Vit polyester] horizontal [Ange sidewall speciell sprinklers ytbehandling]. Horisontella Model F1 sidoväggsmonterade Res 44 LL, SIN RA3331 sprinklers (Bulletin för 033). bostäder shall Reliable ska vara av Reliable modell F1 Res 44 LL, SIN RA3331 (Bulletin 033). Modell F1 Res 44 LL-infälld Recessed horisontell Sidewall sidoväggsmonterad Sprinkler Specifications bostads- Horizontal sprinkler specifikationer Use description for the Model F1 Res 44 horizontal sidewall sprinkler Använd with beskrivningen the following för modifications: modell F1 Replace Res 44-horisontell horizontal sidoväggssprinkler sidewall sprinkler with med recessed följande ändringar: horizontal Ersätt sprinkler. horisontell Add: sidoväggssprinkler Recessed escutcheon med assembly infälld horisontell shall be sprinkler. a steel, two-piece Lägg till: Infälld escutcheon täckbricka with 1/2 ska vara adjustment av stål (Model och tvådelad F2). Standard med 1/2" finish justering be (modell [brass][bright F2). Standardytbehandling chrome] [white painted] ska [Special vara [mässing] finish shall specify]. [ljust krom] Residential [vitmålad] recessed [Ange horizontal specifik sidewall ytbehandling]. sprinklers Infällda shall be horisontella Reliable Model sidoväggsmonterade F1 Res 44 LL/F2, sprinklers SIN RA3331 för bostäder (Bulletin 033). ska vara av Reliable modell F1 Res 44 LL/F2, SIN RA3331 (Bulletin Finishes 033). (1) Standard Finishes Ytbehandlingar (1) F1, F2, FP Sprinkler Cover Plates Standardytbehandlingar Escutcheons Bronze F1-, Brass F2-, White Painted Chrome Sprinkler Plated Bright Täckplattor FP-täckbrickor Chrome Plated Chrome White and Black White Painted Brons Polyester Coated Mässing Vitmålad Krompläterad Pläterad med ljust krom Förkromad Bestruken med vit Special Vitmålad Application Finishes och svart polyester F1, F2, Sprinkler Cover Plates Speciella Escutcheons ytbehandlingar Bright Sprinkler Brass F1-, Bright F2-täckbrickor Brass Täckplattor Bright Brass Ljus mässing Black Plated Ljus mässing Black Plated Ljus mässing Black Plated Svartpläterad Black Paint Svartpläterad Black Paint Svartpläterad Black Paint Svartmålad Off White Svartmålad Off White Svartmålad Off White Benvit Satin Chrome Benvit Satin Chrome Benvit Satin Chrome Satinkrom Satinkrom Satinkrom (1) Other finishes and colors are available on special order. Consult factory (1) for Andra details. ytbehandlingar och färger finns tillgängliga för specialbeställning. Note: Rådgör Paint med or fabriken any other för coating detaljer. applied over the factory finish will void all approvals Obs! Övermålning and warranties. av detaljer med färg, annan än den som anbringats av fabriken, gör alla godkännanden och garantier ogiltiga. Ordering Information Beställningsinformation Specify: Ange: 1. Sprinkler Model Sprinklermodell Type Sprinklertyp Temperature Rating Temperaturklass Sprinkler Finish Ytbehandling Escutcheon Finish sprinkler Ytbehandling Cover Plate Finish täckbricka 6. Ytbehandling täckplatta 9

10 Reliable... For För Complete ett totalt skydd Protection Reliable erbjuder ett stort urval av sprinkler komponenter. Här följer några av de många precisionstillverkade Reliable offers a wide selection Reliable of produkterna sprinkler components. som vaktar Following liv och egendom are some of mot the brand many precision-made Reliable products that guard life and property from fire around the clock. dygnet runt. Automatiska Automatic sprinklers Delugeventiler valves Automatiska Flush automatic sprinklers jämns med taket sprinklers Recessed automatic sprinklers Infällda automatiska sprinklers Concealed automatic sprinklers Dolda automatiska sprinklers Adjustable automatic sprinklers Inställbara automatiska sprinklers Dry automatic sprinklers Torra automatiska sprinklers Intermediate level sprinklers Mellannivåsprinklers Open sprinklers Öppna sprinklers Spray nozzles Sprutmunstycken Alarm valves Larmventiler Retarding chambers Bromskammare Dry pipe valves Torrörsventiler Accelerators for dry pipe valves Acceleratorer för torrörsventiler Mechanical sprinkler alarms Mekaniska sprinklerlarm Electrical sprinkler alarm switches Elektriska larmkontakter för sprinklers Water flow detectors Detektorer vattenflöde Backventiler Detector check för valves detektorer Backventiler Check valves Elektriska Electrical system Emergencyskåp Sprinkler emergency för sprinklers cabinets Modell Sprinkler D wrenches sprinklernyckel Täckplattor Sprinkler escutcheons för sprinklers and och guards vakter Testanslutningar Inspectors test connections för inspektörer Synligt Sight drains avlopp Kulventiler Ball drips and och drum drips systemavtappningsventil Control valve seals Tätningar för styrventiler Air maintenance devices Luftunderhållsenheter Air compressors Luftkompressorer Pressure gauges Tryckmätare Identification signs Identifikationsskyltar Fire department connection Anslutning till brandkår The Utrustningen equipment som presented presenteras in this i bulletin denna is bulletin to be installed måste installeras accordance i enlighet with the med latest senast published publicerade Standards standarder of the National utgivna av Fire National Protection Fire Association, Protection Association, Factory Research Mutual Corporation, Research or Corporation other similar eller organizations andra liknande also organisationer with the provisions och även of governmental i enlighet med codes statliga or ordinances lagar eller förordningar whenever applicable. närhelst sådana Products är Factory Mutual manufactured tillämpliga. Produkter and distributed som tillverkas by Reliable och distribueras have been protecting av Reliable life har and skyddat property liv for och over egendom 90 years, under and are mer installed än 90 år and och serviced installeras by the och most underhålles highly qualified av de and mest reputable välutbildade sprinkler och respekterade contractors located sprinkler throughout entreprenörerna the United som States, finns Canada i USA, Kanada and foreign och andra countries. länder. Tillverkad Manufactured av by The Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc. (800) Försäljningskontor Sales Offices (800) Fax Sales till Fax försäljningen (9) Företagets Corporate Offices kontor Internet Address adress Recycled Returpapper Paper Revision lines indicate Revisionslinjer updated or new visar data. på uppdaterade eller nya data EG. Printed Tryckt i in USA. U.S.A / Det.nr P/N

Modell F1 RES LL Bostadssprinklers utformade

Modell F1 RES LL Bostadssprinklers utformade Bulletin 033 Rev. A_SV Specifikt listade för användning i flerändamålssystem som fungerar både för dricksvatten och brandskydd. Modell F1 Res LL-sprinklers är listade för de lägsta flödena för att möta

Läs mer

Model F1 Residential Sprinkler för dimensionering med 2,0 mm/min vattentäthet

Model F1 Residential Sprinkler för dimensionering med 2,0 mm/min vattentäthet Bulletin 15 Rev. M Model F1 Residential Sprinkler för dimensionering med 2,0 mm/min vattentäthet Bulletin 15 Rev. M Model F1 Res Sprinkler (boendesprinkler) är konstruerad för lägsta flöde för att uppfylla

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

TEKNISKA DATA FREEDOM NEDÅTRIKTAD BOENDESPRINKLER VK466 (K5.2)

TEKNISKA DATA FREEDOM NEDÅTRIKTAD BOENDESPRINKLER VK466 (K5.2) Sprinkler 141j 1. BESKRIVNING Viking Freedom nedåtriktad boendesprinkler VK466 är en värmekänslig boendesprinkler med glasbulb som finns tillgänglig med flera olika ytbehandlingar och temperaturgraderingar

Läs mer

25 oktober 2010 Sprinkler 105a DATABLAD

25 oktober 2010 Sprinkler 105a DATABLAD 25 oktober 2010 Sprinkler 105a 1. TILLVERKARE THE VIKING CORPORATION 210 N. Industrial Park Road Hastings, Michigan 49058 USA Telefon: (269) 945-9501 (877) 384-5464 Fax: (269) 945-9599 e-post: techsvcs@vikingcorp.com

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

Förlängd räckvidd, normal riskklass Horisontella väggsprinklers (standardrespons) Allmän beskrivning

Förlängd räckvidd, normal riskklass Horisontella väggsprinklers (standardrespons) Allmän beskrivning Tekniska tjänster: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500 Modell SW-20 och SW-24 11,2 K-faktor Förlängd räckvidd, normal riskklass Horisontella väggsprinklers (standardrespons) Allmän beskrivning Modell

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

PT 100 / 500 / 1000 PRODUKTINFORMATION

PT 100 / 500 / 1000 PRODUKTINFORMATION PT 100 / 500 / 1000 temperaturgivare används vid mycket exakta temperaturmätningar. Den linjära funktionen resistans/temperatur förenklar många elektroniska applikationer. Temperaturövervakning av lagerhus

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160. inr.se

LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160. inr.se LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation. LINC 22 DUSCHBLANDARE

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

BORD/PLATSARMATURER/TABLE LAMPS

BORD/PLATSARMATURER/TABLE LAMPS BORD/PLATSARMATURER/ LENS 128 MESH 129 WOOD 130 RGB 131 BOTTLE 132 CAN 133 TRIO 134 BOOKY 135 PXL 136 HIDE 137 135 FOTO 138 BORD/PLATSARMATURER LENS Utförande: Lackerad aluminium och matt akryl. Vit, svart

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage Tekniskt datablad Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Hilti Brandskyddsbandage CFS-B European Technical Approval ETA N o 10 / 0212 Utgåva 09 / 2010 Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Utgåva 09/2010 sida 1 Brandskyddsbandage

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel LITTBUS BIBLIOTEK LIBRARY Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel LITTBUS - det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem

Läs mer

East 600. x 33. x 33 x 7 x 7. x 6. x 6 2015-04-01. www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa.

East 600. x 33. x 33 x 7 x 7. x 6. x 6 2015-04-01. www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa. East 600 x 33 x 33 x 7 x 7 x 6 x 6 Garanti/Warranty. Service, reservdelar/spare parts Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75 Norway: Tel: +47 (0)69 31 02 30 Finland: Puh: +358 (0)9 61500940 www.hafa.dk www.hafabad.no

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Elmiljösäkring Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Skyddsjordning Med skyddsjorda menas: anslutning av utsatta delar till

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Vad finns med vid leverans

Vad finns med vid leverans Compact Mini 1. Introduktion...2 Vad finns med vid leverans...2 2. Beskrivning av Compact mini...3 Ovansidan...3 Undersida...4 Ovansida...5 Höger sida...6 Undersidan...7 3. Komma igång...8 Slå på och slå

Läs mer

Optik. Montage. Elektronik. Priser. Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas. med polyuretan packning

Optik. Montage. Elektronik. Priser. Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas. med polyuretan packning 217 mm 672 mm 317 mm 672 mm 317 mm 183 mm Högtryck gjuten aluminium Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas Montering på en vertikal stolpe eller ett horisontellt

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Expansion Card IFC ETTP/ETCX MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC ETTP,

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM Since 1975 we engineer and manufacture automatic form/fill/seal machines to put all types of granular or dusty product into sacks, we also design and manufacture machines

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

AIR OPERATED GREASE PUMP 65:1 TRYCKLUFTSDRIVEN FETTPUMP 65:1. Part No. / Art. Nr. / Réf.: 12852

AIR OPERATED GREASE PUMP 65:1 TRYCKLUFTSDRIVEN FETTPUMP 65:1. Part No. / Art. Nr. / Réf.: 12852 UR MANUAL / BRUKSANVISNING AIR OPERATED GREA PUMP 65:1 TRYCKLUFTSDRIV FETTPUMP 65:1 Part No. / Art. Nr. / Réf.: 12852 105014 1 TECHNICAL DATA / TEKNISKA DATA TECHNICAL DATA 12852 Pressure ratio 65:1 Max

Läs mer

Oljetankar / Oil tanks

Oljetankar / Oil tanks Kraftigt gjuten konstruktion Uttag i konstruktionen för plantätning eller gummitätning mot lock Låg vikt God kylning på grund av aluminiums värmeledningsförmåga Tankbotten lutar från alla håll mpt dräneringspluggen

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26 Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Laddning...3 One-touch-konfiguration...4 Grunderna...5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera skärmen...5

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Outdoor H.264 Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8330 Supreme Night Visibility 60 fps @ VGA IP8332

Läs mer

VP223R, VP224R. Fältenheter. VP223R och VP224R är tryckoberoende flödesreglerande reglerventiler för användning i vattenbaserade värme- och kylsystem.

VP223R, VP224R. Fältenheter. VP223R och VP224R är tryckoberoende flödesreglerande reglerventiler för användning i vattenbaserade värme- och kylsystem. Fältenheter 1 VP223R, VP224R DN15-32 med MP140 Termiskt ställdon DN15-32 med MP200 Elektromotoriskt ställdon DN40-50 med AVU. Elektromotoriskt ställdon SPECIFIKATIONER Tryckklass.... PN25 Arbetstryck....

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Clear Magic Ultra Lågabsorberande Lins

Clear Magic Ultra Lågabsorberande Lins Duralens - Högkvalitativ Lins Absorberar 0,0% Konstruerad för hög hållbarhet och noggrannhet Tillverkad med högsta precision Godkänd och använd av ledande maskintillverkare Black Magic Lågabsorberande

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Konsten att få eduroam säkert. Anders Nilsson Hans Berggren

Konsten att få eduroam säkert. Anders Nilsson Hans Berggren Konsten att få eduroam säkert Anders Nilsson Hans Berggren The story so far.. Alla vill köra eduroam och trycket från användarna att få access är hård på alla IT avdelningar Brist på instruktioner leder

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 edge/turbo-3g+ Den snabba vägen till internet 1 Förbered usb-modemet Här är ditt icon 505 usb-modem som du använder

Läs mer

System Finnebäcks. Monteringsanvisning. Installation Instructions. www.finnebacks.se

System Finnebäcks. Monteringsanvisning. Installation Instructions. www.finnebacks.se System Finnebäcks Monteringsanvisning Installation Instructions www.finnebacks.se 1 PNELER / PNELS + INFO: www.finnebacks.se N t t L 50 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm t, L h mm (1200 + n x 300 mm) (2100

Läs mer

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM CANDOR Sweden AB n Established in 1946 n Swedish Owned Company by LOTORPGRUPPEN (www.lotorp.com) n Head office in Sweden with subsidiaries in all Nordic countries n 50 employees n ISO 9000 and ISO 14000

Läs mer

NoTap. Påsticksmetoden

NoTap. Påsticksmetoden NoTap Påsticksmetoden Snabb och enkel 10 starka skäl att använda NoTap 1. Ingen tömning av systemet. 2. Ingen påfyllning eller luftning av systemet efter arbetet. 3. Enklare installation eftersom inga

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

30.01-SWE. FireLock våtrörslarmventil. europeiska våtrörslarmventilsstationer. * FireLock * * *

30.01-SWE. FireLock våtrörslarmventil. europeiska våtrörslarmventilsstationer. * FireLock * * * (SE SIDAN 0) Victaulic serie våtrörslarmventil fungerar som en backventil genom att hindra vattnet från att rinna tillbaka från systemrören till vattenförsörjningen. Ventilen är försedd med en vattenförbigång,

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Produktkatalog 2013 LED downlight spots och ljuskällor

Produktkatalog 2013 LED downlight spots och ljuskällor Produktkatalog 2013 LED downlight spots och ljuskällor Lysande lösningar Innehåll Sedan starten 2006 har Nordtronics produkter varit bland de bästa på marknaden. En konstant utveckling utifrån den feedback

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Maskinglastermometer Typ 32, V-form

Maskinglastermometer Typ 32, V-form Mekanisk temperaturmätteknik Maskinglastermometer Typ 32, V-form WIKA datablad TM 32.02 fler godkännanden finns på sidan 5 Användningar Kan användas universellt Maskintillverkning Tillverkning av tankar

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable VARMFRZINKADE BELÄGGNINGAR HOT DIP GALVANIZED COATINGS Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (11) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD

Läs mer

CELL PLANNING. 1 Definitions

CELL PLANNING. 1 Definitions CELL PLANNING The following questions in the questionnaire will be answered in full detail even if the relevant information is found in your application. Your answers in the questionnaire will not differ

Läs mer

Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 89-1 2015-09-09 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80 För ditt eget minne Fyll i uppgifterna nedan.

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier Installation guide and description of Gewa Amplifier INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...3 Inledning... 3 Installera Progress PC... 3 Beskrivning av olika delar...

Läs mer