Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2010"

Transkript

1 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:... 3 Arbetssätt... 3 Resultat... 3 Målvärden Gynekologi... 4 Inducerade aborter... 5 Adnex... 7 Hysterektomi... 8 Cervixdysplasi Endometriediagnostik Prolaps Inkontinens

3 Inledning Deltagare: Susanne Högblad, Motala lasarett Ninnie Borendal Wodlin, Universitetssjukhuset i Linköping Monica Guth, Värnamo sjukhus Kristina Wird, Länssjukhuset i Kalmar Leif Hidmark, Vrinnevisjukhuset i Norrköping Lena Arvidsson, Västerviks sjukhus Laila Falknäs, Länssjukhuset Ryhov Tomasz Stypa, Höglandssjukhuset Eksjö Birgitta Gustavsson Borg Länssjukhuset Ryhov Anders Josefsson Länssjukhuset Ryhov Meg Wigmo, Barn och Kvinnocentrum Östergötland Arbetssätt Gruppen har träffats vid tre tillfällen. Data har som tidigare hämtats från Gynopregistret, klinikernas operations- och mottagningsstatistik, journalgenomgång samt Socialstyrelsens statistik. Cervixcancerfallen är hämtade från statistik från Onkologiskt centrum. Resultat Årsrapporten avser gynekologiska kvalitetsparametrar. I årets upplaga har vi gjort följande ändringar: Frekvens-antal kvinnor i procent gäller nu kvinnor över 15 år. Tabellerna som tidigare kallades "Patientrapporterad komplikation" heter nu "Patientrapporterade oförväntade besvär". Denna ändring gäller nu i hela Gynopregistret, vilket gruppen medverkat till. I årets rapport har vi minskat antal tabeller avseende cervixdysplasi. Detta gäller t.ex täckningsgrad inom GCK. Anledningen till detta är att kvalitetsgruppen inom prevention istället bör rapportera detta. Övergripande målvärden framtagna efter önskan från verksamhetscheferna, finns nu redovisat. Vad gäller "Patientens nöjdhetsgrad" samt "Infektion postoperativt" redovisas detta sammanslaget över alla strängar, men finns också uppdelat var för sig i rapporten. Även malign kirurgi ingår i infektionsparametern.

4 Målvärden Gynekologi Andel prolaps utförd som dagkirurgi 78,4 73,7 31,3 9,4 1,4 23,9 29,6 5,9 83,2 74,5 49,2 32,3 1,6 3,1 42,6 12, Målvärde > 7 % Patientnytta, mycket nöjd + nöjd 7-12 månader efter op 86 % 86 % 85 % 84 % 88 % 81 % 83 % 85 % Målvärde > 9 % Antibiotikabehandlad postop infektion 1,2 % 5, % 4,9 % 2,5 % 4,9 % 9,2 % 6,9 % 11,3 % 1,6 % 8,1 % 8,2 % 4,9 % 7,9 % 7,6 % 5,5 % 13,7 % Målvärde < 5 % Andel medicinska aborter före vecka % 84 % 79 % 87 % 85 % 84 % 8 % 97 % 86 % 84 % 79 % 97 % 8 % 84 % 88 % 94 % Målvärde >9% Andel adnexoperationer utförda laparoskopiskt 77 % 94,6 % 41,3 % 74,6 % 63,6 % 62,7 % 88,1 % 72,1 % 82,6 % 9,9 % 42,3 % 62,9 % 67,4 % 74,3 % 84,4 % 74,5 % Målvärde >7 % Kommentar Vår förhoppning är att rapporten inspirerar de enskilda klinikerna att se över sina rutiner där man har sämre resultat och att detta leder till fortsatt kvalitetsarbete. Dock bör nämnas att felkällor finns, t.ex. vid mycket små material samt ej ännu registrerade enkätsvar i gynopregistret. års siffror är nu uppdaterade och bör vara kompletta. Uppdateringen av års siffror kommer att göras i nästa rapport. 4

5 Inducerade aborter I årets rapport har vi delat upp tidiga aborter i två grupper, < 9 veckor och 9-12 veckor, pga. att flera kliniker har infört medicinska aborter i vecka Mars införde Kalmar medicinska aborter i vecka Sedan dess har inga kirurgiska aborter utförts där. Det har tillkommit ett målvärde för att visa andel medicinska aborter av alla aborter före vecka 12. Målvärdet är satt till > 9 %. Kalmar och Värnamo har redan uppnått målvärdet eftersom de har infört medicinska aborter i vecka Det är önskvärt att varje klinik registrerar och följer upp eventuella komplikationer efter medicinsk abort vecka 9-12, då metoden är ny. Aborter 28 Medicinska Kirurgiska stegs Gjort tidigare abort Totala antalet aborter Aborter Medicinska Kirurgiska stegs Gjort tidigare abort Totala antalet aborter Aborter Linköping Motala Norrköping Kalmar Medicinska < 9v 449/ 97 % 21/ 95 % 51/ 94 % 367/ 99 % Medicinska 9-12v 1/ 2 % 1/ 1 % 39/ 81 % Andel medicinska aborter av alla tom v % 84 % 79 % 97 % Kirurgiska < 9v 15/ 3 % 11/ 5 % 34/ 6 % 2/ 1 % Kirurgiska 9-12v 6/ 98 % 29/ 1 % 98/ 99 % 9/ 19 % Gjort tidigare abort Totala antalet aborter Västervik Jönköping Eksjö Värnamo Medicinska < 9v 186/ 96 % 314/ 97 % 193/ 98 % 168/ 95 % Medicinska 9-12v 1/ 2 % 21/ 28 % 7/ 23 % 21/ 84 % Andel medicinska aborter av alla tom v 12 8 % 84 % 88 % 94 % Kirurgiska < 9v 7/ 4 % 8/ 3 % 4/ 2 % 9/ 5 % Kirurgiska 9-12v 39/ 98 % 54/ 72 % 23/ 77 % 4/ 16 % Gjort tidigare abort Totala antalet aborter

6 Samtliga kliniker ökar sin andel hemaborter. Hemaborter erbjuds till kvinnor gravida upp till vecka 9. Utifrån att kvinnan själv väljer abortmetod, tror vi att en ökande andel hemaborter är positivt. Procent hemaborter av medicinska aborter upp till vecka Värnamo Eksjö Jönköping Västervik Kalmar Norrköping Motala Linköping Andelen senaborter pga. missbildning eller kromosomavvikelse ligger väsentligen oförändrad trots införande av NUPP. Senabort pga missbildning och kromosomavvikelse. Andel av senaborter Linköping/Motala Norrköping Kalmar Västervik Jönköping Eksjö Värnamo / 42 % 11/ 33 % 8/ 33 % 2/ 11 % 6/ 23 % 6/ 3% 6/ 4 % Totala antalet senaborter

7 Adnex Totala antalet adnexoperationer Laparoskopiska adnexoperationer i procent , , , , , , , Värnamo Eksjö Jönköping Västervik Kalmar Norrköping Motala Linköping Målvärde > 7 %. Extrauterina graviditeter 28 Antal Abdominell op 2 / 9% 2 / 15% 1 / 11% 1 / 9% 3 / 3% 6 / 55% 5 / 63% Laparoskopi op 2 / 91% 3 / 1% 11 / 85% 8 / 89% 1 / 91% 7 / 7% 5 / 45 3 / 37% Methotrexat Antal Abdominell op 3 / / 68 1 / 17% 5 / 45% 2 / 18% 1 / 2% Laparoskopi op 18 / 86% 2 / 1% 7 / 32% 6 / 1% 5 / 83% 6 / 55% 9 / 82% 4 / 8% Methotrexat Antal Abdominell op 1 / 5% 1 / 1% 2 / 12% 1/17% 2 / 17% 7 / 47% 2 / 18% Laparoskopi op 21 / 95% 9 / 9% 15 / 88% 5/83% 1 / 83% 8 / 53% 9 / 82% Methotrexat Målvärde > 8 % laparoskopi av totala antalet opererade patienter. Samtliga kliniker utom Eksjö når i målvärdet för laparoscopiska operationer av extrauterin graviditet. I Norrköping har man medvetet arbetat för att öka andelen laparoscopier vid extrauterina graviditeter, vilket har givit tydligt resultat. 7

8 Hysterektomi Siffrorna från gynop-registret för har i år uppdaterats. Däremot är siffrorna för delvis ofullständiga, då alla enkäter ännu inte registrerats. Totala antalet hysterektomier , 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Hysterektomier/1 kvinnor i procent 28 Värnamo Eksjö Jönköping Västervik Kalmar Norrköping Motala Linköping Vaginala hysterektomier av totala antalet hysterektomier i procent Målvärde >25% Trots att det har funnits en uttalad önskan att öka andelen vaginala hysterektomier, så märks inte det i regionens siffror. Många faktorer kan påverka detta. Låg frekvens hysterektomier kan t.ex tala för att flertalet livmödrar är stora och inte lämpar sig för vaginal kirurgi. För att ta reda på om det är så, undersöker vi om man enkelt kan få fram uterusvikt som en jämförbar parameter till kommande rapport. Lokala traditioner och tillgång till erfarna operatörer kan också spela roll. 8

9 Peroperativ blödning <5ml Procent ,4 7,4 82,2 78,3 89,5 91,3 95,2 95,5 8,6 89,3 67,4 84, ,7 97,5 1 81,5 85,2 7,4 81,9 91,8 91,9 Målvärde 95 % < 5ml Postoperativ vårdtid Dygn 28 2,2 1, 1,7 3, 2,2 2,6 2,2 2,1 2,5 1, 1,9 2,8 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 1,4 1,9 2,5 2, 2,2 2,3 2,1 Patientens åsikt om vårdtidens längd, lagom Procent 28 91,2 7 89,7 85,7 86,7 93,8 86,7 7,6 9, 82,4 86,2 93,9 83,7 86,8 82,1 8, 8,8 73,9 84,2 1 81,3 82,6 89,1 88,9 Målvärde > 9% Den postoperativa vårdtiden ligger relativt stabil. Vi vet inget om den optimala vårdtiden efter hysterektomi. Möjligen kan patientens åsikt om vårdtidens längd vara en indikator. Vi har i år valt att sätta ett målvärde på denna parameter till att > 9 % av patienterna bör anse att vårdtiden är lagom lång. Inga patientrapporterade oförväntade besvär Procent 28 71, 81, 73,2 73,9 66,7 74,3 7, 63,9 48,1 36,4 57,7 6,7 65,2 48,9 65,9 47,5 49,1 5, 45,3 57,9 47,1 47,3 69,6 63, Målvärde >7 % Riket 52,8 % Patientrapporterad komplikation som föranlett återinläggning Procent 28 2,9 4,8 3,3 5,7 1, 2,8 7,7 13,6 1,4 1,8 1,1 5, 5,3 4,2 3,1 1,8 Målvärde <5% Vi förvånas fortfarande över att så många patienter upplever att de har haft komplikationer respektive oförväntade besvär efter hysterektomi. Man ser över åren inte heller någon tendens till förbättring av denna parameter. Även rikets siffror har sjunkit från drygt 6 % till drygt 5 %. Vi har därför valt att justera målvärdet. Svåra komplikationer som kräver inläggning är dock låg. Är vi fortsatt dåliga på att informera preoperativt eller är frågorna fel ställda i gynop-registret? 9

10 Antibiotikabehandlad infektion postoperativt Målvärde < 8% 25, 21,6 2, 15, 1, 5, 1,3 8,5 14,3 12,5 12,3 4,8 4, 2,4 8,7 4,8 1,7 11,5 9,9 13,9 17,2 16,3 14,3 14,3 13,1 13,9 11,9 6,7 4,2 28, Värnamo Eksjö Jönköping Västervik Kalmar Norrköping Motala Linköping Målvärde < 8 % Endast två kliniker klarar målvärdet på < 8 % och några kliniker ligger anmärkningsvärt högt. I våra siffror separeras inte UVI från övriga postoperativa infektioner. Vi har tittat på siffrorna för UVI och postop infektioner för och konstaterat att UVI står för mindre än 5 % av totala antalet infektioner och att andelen UVI minskat sen Varje klinik bör dock själva gå in i gynop-registret och bedöma fördelningen. Typ av antibiotikaprofylax varierar också mycket i regionen och bör ses över. Resultat 1 år postop, patientbedömt. Nöjd och mycket nöjd 27 89,5 1 94,2 93,3 92,8 94,5 91, ,3 96,3 94,5 8, 97, 95,7 9,6 86, 93,5 85,7 94,4 97,8 92,9 89,7 89,5 86,1 Målvärde >9% Glädjande nog är väldigt stor andel av patienterna nöjda efter ett år, trots att de har angivit mycket komplikationer och oförväntade besvär initialt. 1

11 Cervixdysplasi I årets rapport har vi begränsat statistiken kring cervixdysplasi till antal koniseringar/1 kvinnor, andel benigna koner samt antal nyupptäckta cervixcancrar. Detta har gjorts efter diskussion med regionens verksamhetschefer för att undvika dubbelrapportering med kvalitetsgrupper. Att vi har tagit bort posten andel koner med höggradig dysplasi, beror på att riktlinjerna för att konisera skiljer sig åt i regionen. Andel koniseringar/1 kvinnor Andel koniseringar/1 kvinnor 3, 2,5 2, 28 1,5 1,,5, Koniseringsfrekvensen ligger jämnt fördelat i regionen och någon förändring i frekvens efter sista årens ändrade vårdprogram är inte uppenbar. 11

12 Andel benigna koner Andel benigna koner av totala antalet utförda koner Värnamo Eksjö Jönköping Västervik Kalmar Norrköping Motala Linköping Målvärde <1% Andelen benigna koner av totalt utförda överskrider målvärdet <1% på alla kliniker utom i Kalmar och Västervik. I Kalmar har man uppnått målvärdet flera år i följd. Påpekas bör att koniseringar numera kan även kan göras på högrisk-hpv och svårvärderad atypi vilket kan leda till en högre andel benigna koner. Antal nyupptäckta fall av cervixcancer Kalmar län Jönköpings län Östergötland Andel nyupptäckta fall av cervixcancer/1 kvinnor Kalmar län Jönköpings län Östergötland 26 11,91 9,76 9, ,55 6,67 8, ,9 9,52 7,2 5,5 8,5 12

13 Endometriediagnostik Antal endometriebiopsier/fraktionerad abrasio /135 78/99 111/8 121/81 137/13 47/17 191/83 92/42 142/152 96/99 96/16 113/71 197/159 54/ /94 27/8 142/118 7/68 19/15 144/75 191/133 59/ /96 2/76 Endometriebiopsier per 1 kvinnor 28 1,6 2,2 1,5 2, 3,5,9 4,2 2,6 2, 2,7 1,3 1,8 5,1 1, 5, 6, 2, 1,9 1,5 2,3 4,9 1,1 5,5 5,8 För att enklare kunna jämföra antalet fraktionerad abrasio med endometriebiopsier, så har vi i år valt att lägga detta i en tabell. Generellt sett vill vi se fler endometriebiopsier än fraktionerad abrasio. I områden med många privatpraktiserande gynekologer görs nog många endometriebiopsier där, vilket leder till lägre antal endometriebiopsier på kliniken. Antal hysteroskopier med resektion (LCB25 + LCB28) Antal diagnostiska hysteroskopier (ULC2) På vissa ställen görs många diagnostiska hysteroskopier, vilket i många fall borde kunna ersättas med hysterosonografi på mottagningen. Glädjande nog ökar antalet operativa hysteroskopier, vilket kanske på sikt leder till minskat behov av hysterektomi. Några kliniker ligger konstant lågt i antalet hysteroscopier, vilket kan bero på hysteroskopistbrist. Antal hydrosonografi I år redovisas antalet hydrosonografier. Det är stor variation i siffrorna, vilket delvis kan bero på felregistrering. 13

14 Prolaps Totala antalet prolapser Andel prolapsop/1 kvinnor 4 3,5 3 2,5 2 1,5 28 1,5 Värnamo Eksjö Jönköping Västervik Kalmar Norrköping Motala Linköping Antalet prolapsoperationer ligger stabilt i regionen. Den mest påtagliga förändringen över tid skedde mellan 28 och då Linköping flyttade hem sina prolapsoperationer från övriga Östergötland. Andel implantat % Andelen operationer med implantat utgör fortfarande en minoritet och används huvudsakligen vid prolapsrecidiv. 14

15 Vårdtid utskriven 28 Op-dagen 77,7 6,6 1,7 3, 29,7 29,4 9,2 Dagen efter op 48,6 22,3 67,8 42, 73,3 31,1 45,6 49,2 Vårdtid utskriven Op-dagen 78,4 73,7 31,3 9,4 1,4 23,9 29,6 5,9 Dagen efter op 12, 26,3 58,6 56,3 83,8 41,6 54,1 52,9 Vårdtid utskriven Op-dagen 83,2 74,5 49,2 32,3 1,6 3,1 42,6 12, Dagen efter op 14,3 24,5 37,3 49,2 82, 47, 41,2 6, Målvärde > 7% dagkirurgi Arbetet med att poliklinisera prolapskirurgin fortsätter. I Linköping och Motala har man uppnått målet med > 7% dagkirurgi men på övriga kliniker finns klart utrymme för förbättringar. Inga patientrapporterade oförväntade besvär Procent 28 58,6 78,2 74,4 73,7 77,2 72,9 83,9 73,2 66,4 68,1 52, 7,6 62,5 56,3 62,9 64,7 7,1 7,1 67,1 7,8 62,2 72,7 59,6 56,5 Målvärde >85 Riket 67,5 % Patientrapporterad komplikation som föranlett återinläggning Procent 28 1,3 3, 2,6 1,3 2,5 4,2 2,4 3,3,9 1,6,8 2,7 3,1 2, 1,1 1,3 3,7 3,1 1,5 4,3 2,2 Målvärde <5% Ingen klinik har uppnått målet beträffande patientrapporterade besvär. Materialet från Gynop-registret för är ännu ofullständigt och siffrorna kan komma att ändras efter komplettering. Målet med <5% återinläggningar uppfylls av alla kliniker. 15

16 Antibiotikabehandlad infektion postoperativt 35 3 Procent ,8 7,8 4,8 4,2 8,7 6,1 8,7 13,1 28 Värnamo Eksjö Jönköping Västervik Kalmar Norrköping Motala Linköping Målvärde < 5% Det är endast få kliniker som nått det nya målvärdet <5% postoperativa infektioner vid prolapskirurgi. Gruppens uppfattning är att fortsatt poliklinisering, minskad KAD-användning och rationell antibiotikaanvändning bör kunna minska infektionsfrekvensen. Resultat 1 år postop, patientbedömt. Nöjd och mycket nöjd 27 77, 84,4 78,6 8,2 8,3 8,3 81,7 78, ,4 81,4 78, ,5 82,3 77,4 8 88,8 8,6 84,2 83,7 77,7 82,9 86,1 Målvärde >9% Siffrorna för andelen nöjda eller mycket nöjda patienter 1 år postoperativt ligger stabilt kring 8% och når således ej målvärdet på >9% på någon klinik. För att nå målet krävs fortsatt arbete med att operera på goda indikationer, med rätt metod och efter adekvat information. 16

17 Inkontinens Inkontinensoperationer/1 kvinnor (antal op) 28,4 (3) 4,36 (158),9 (66) 1,4 (84),6 (23) 1,5 (83),8(36) 1,1 (38) 1,3 (73) 1,77 (64),9 (65),9 (56),8 (31) 1,5 (81),7 (31),4 (13) 1,8 (77) 1,57 (57),9 (67),9 (57),8 (23) 1,3 (71),6 (26),3 (9) Andel patienter utskrivna operationsdagen 28 98,1 81,5 83,3 78,3 82,4 61,8 76,3 92,1 98,4 79, ,9 95,2 66,7 5 96,1 1 92,5 89,7 58,8 91,8 62,5 73,7 Målvärde > 9 % Andel patienter utskrivna operationsdagen varierar fortfarande mycket mellan klinikerna. Vi tror att detta i första hand beror på organisatoriska skillnader. Målvärdet för patienter utskrivna operationsdagen är satt till > 9 %. Inga patientrapporterade oförväntade besvär Procent 28 71, 81, 73,2 73,9 66,7 74,3 7, 63, ,3 65,2 73,2 67,7 64,6 64,5 62,5 75,4 73, ,5 64,7 68,6 53,8 63,6 Målvärde >9% Riket 68,1 % Många patienter rapporterar oförutsedda besvär efter TVT-operation, trots en generellt låg infektionsfrekvens och låg andel återinläggningar. Detta är sannolikt en följd av förväntningar utifrån given information. Patientrapporterad komplikation som föranlett återinläggning Procent 28 1,6 4,5 1,7 1,6 1,4 1,8 3,2 1,2 9,7 2, 2,3 5,9 7,7 9,1 Målvärde <3% 17

18 Regionens kliniker använder olika antibiotikaprofylax vid TVT, vilket finns skäl att återkomma till, då infektionsfrekvensen postoperativt varierar. Antibiotikabehandlad infektion postoperativt ,5 9,7 Procent ,7 1,5 6 2,5 2 2,3 1,8 3,3 5,4 4,8 2 6,3 3,7 3,8 28,, Värnamo Eksjö Jönköping Västervik Kalmar Norrköping Motala Linköping Målvärde < 5% Vi vet att resultaten efter TVT-operation är beroende av vilken typ av inkontinens som är indikation för operationen. Detta kan förklara variationen i patientnöjdhet. Vi har därför valt att presentera resultaten för ansträngningsinkontinens separat. Resultat 1år postop, patientbedömt. Nöjd och mycket nöjd 27 85,8 8,5 92, 81,9 8,4 83,9 74, ,2 9,4 7,8 87,8 71,9 89,8 88,2 87, ,3 77,9 92,3 87,6 Målvärde > 9% Resultat 1år postop, patientbedömt. Nöjd och mycket nöjd, indikation ansträngninsinkontinens 92,5 88,9 96,9 84,6 9 9,9 1 88,9 Målvärde > 95 % 18

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2011

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2011 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 211 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:... 3 Arbetssätt... 3 Resultat... 3 Målvärden

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:... 3 Övergripande målvärden Gynekologi...

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2013

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2013 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2013 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2008

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2008 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2008 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska Katarina Brywe UTVECKLING AV ANTALET OPERATIONER KVINNOKLINIKEN CARLANDERSKA 160 140 120 100 80 60 40 20 0 HT 10 VT 11 HT 11

Läs mer

ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET 2012

ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET 2012 ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET 2012 Sammanställning av adnexoperationer inrapporterade under år 2011 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Adnexskirurgi Författare: Mathias Pålsson Delregisteransvarig adnexsregistret

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2006-2007

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2006-2007 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2006- Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Arbetssätt... 3 Konklusion... 4 Deltagare... 4 Inducerad abort... 5 Adnex...

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Nüssler Delregisteransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2011 5 Obstetrisk verksamhet 6 2011:21 Erbjuds

Läs mer

Praktiske forbedringer basert på DRG-analyse. hva har vi gjort?

Praktiske forbedringer basert på DRG-analyse. hva har vi gjort? Praktiske forbedringer basert på DRG-analyse hva har vi gjort? Urban Jürgensen 40-talist Dansk (fast icke rökare) Specialist i Gynekologi och obstetrik 1980 Klinikchef K.K. Eksjö sedan 1994 Obstetrik och

Läs mer

Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2014

Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2014 Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2014 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret avseende patienter som blivit

Läs mer

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Malin Kallenfedlt Mats Löfgren Margareta Nilsson Enheten för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi

Läs mer

Årsrapport Adnexkirurgi på benign indikation utförd år 2013

Årsrapport Adnexkirurgi på benign indikation utförd år 2013 Årsrapport Adnexkirurgi på benign indikation utförd år 2013 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Adnexregistret Författare: Mathias Pålsson Delregisteransvarig adnexregistret REGISTRET UNDERSTÄLLT SFOG RAPPORTEN

Läs mer

Regionrapport 2012 Fostermedicin

Regionrapport 2012 Fostermedicin Regionrapport 2012 Fostermedicin Syfte och mål Den regionala arbetsgruppen för Fostermedicin startade på uppdrag av RMPG Kvinnosjukvård hösten 2009. Gruppens syfte är att göra kvalitetsuppföljning av kvinnoklinikernas

Läs mer

RESULTAT. Graviditets- och förlossningsvård. 1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård

RESULTAT. Graviditets- och förlossningsvård. 1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård RESULTAT Graviditets- och förlossningsvård 1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård Övervikt och fetma vid inskrivning på MVC speglar det aktuella hälsoläget i befolkningen. Norrbotten

Läs mer

Kvalitetsuppföljning inom gynekologi. Eva Uustal Linköping Johan Skoglund Jönköping

Kvalitetsuppföljning inom gynekologi. Eva Uustal Linköping Johan Skoglund Jönköping Kvalitetsuppföljning inom gynekologi Eva Uustal Linköping Johan Skoglund Jönköping Jävsdeklaration Eva Uustal Advisory board Astellas, Pfizer Arvoderad föreläsare Medtronic, Allergan Johan Skoglund inget

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2014. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2014. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2014 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Karl Nüssler Registeransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

Årsrapport 2012 Regional medicinsk programgrupp inom kvinnosjukvård

Årsrapport 2012 Regional medicinsk programgrupp inom kvinnosjukvård Årsrapport 2012 Regional medicinsk programgrupp inom kvinnosjukvård Aktiviteter under 2012 Under 2012 träffades RMPG Kvinnosjukvård som vanligt vid två tillfällen och i övrigt har det förekommit en livlig

Läs mer

ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET

ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET Sammanställning av adnexoperationer inrapporterade under år 2012 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Adnexkirurgi Författare: Mathias Pålsson Delregisteransvarig adnexregistret

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Karl Nüssler Registeransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i

Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i Nationsdata avseende gynekologisk kirurgi utförd på benign indikation omfattande GynOp och

Läs mer

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014 RMPG Kirurgi Årsrapport 214 Väntat högst 9 dagar på besök i specialiserad vård, andel (%) 1 98 96 94 92 9 okt-13 mar-14 88 86 84 82 Östergötland Jönköping Kalmar RIKET Data från Öppna jämförelser Väntat

Läs mer

Resultatrapport - Värdekompass. RMPG ortopedi

Resultatrapport - Värdekompass. RMPG ortopedi Resultatrapport - Värdekompass RMPG ortopedi 2013 sydöstra sjukvårdsregionen Öppna jämförelser 2013 rörelseorganens sjukdomar Sydöstra sjukvårdsregionen Placering 1 7 Placering 8-14 Placering 15-21 Kommentar:

Läs mer

Årsredovisning avseende adnexoperationer år 2015

Årsredovisning avseende adnexoperationer år 2015 Årsredovisning avseende adnexoperationer år 2015 Återrapport från Gynop-registret Författare: Mathias Pålsson, registeransvarig adnexregistret, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Figurer och dataanalys:

Läs mer

Årsrapport 2015 RMPG kvinnosjukvård

Årsrapport 2015 RMPG kvinnosjukvård Årsrapport 2015 RMPG kvinnosjukvård Består av följande kvalitetsgrupper; Fostermedicin Gynekologi Obstetrik Preventiv kvinnohälsa Gynekologisk onkologi BB-vård RMPG liksom de olika kvalitetsgrupperna träffas

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG Kvinnosjukvård Kvalitetsgrupp BB-vård (BBQ)

Årsrapport 2014 RMPG Kvinnosjukvård Kvalitetsgrupp BB-vård (BBQ) Årsrapport 214 RMPG Kvinnosjukvård Kvalitetsgrupp BB-vård (BBQ) Anna Hallberg KK Värnamo Anna Westling KK länssjukhuset Ryhov Jönköping Cecilia Lundgren KK länssjukhuset Kalmar Emma Lindqvist KK Höglandsjukhuset

Läs mer

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2011

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2011 Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2011 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret Maud Ankardal Ansvarig för inkontinenskirurgiregistret,

Läs mer

PROLAPSRAPPORT 2012. Rapport över produktionen år 2011. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2011

PROLAPSRAPPORT 2012. Rapport över produktionen år 2011. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2011 PROLAPSRAPPORT 2012 Rapport över produktionen år 2011 Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2011 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Nüssler Delregisteransvarig

Läs mer

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010 PROLAPSRAPPORT 2011 Rapport över produktionen år Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade till Gynop-registret och GKR under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare:

Läs mer

Specialrapport adnexkirurgi. Är skillnaderna i operationsteknik försvarbara?

Specialrapport adnexkirurgi. Är skillnaderna i operationsteknik försvarbara? Specialrapport adnexkirurgi Är skillnaderna i operationsteknik försvarbara? FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Adnexregistret Författare: Mathias Pålsson Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Delregisteransvarig

Läs mer

Förlossningsrapport 2012

Förlossningsrapport 2012 Förlossningsrapport Sydöstra sjukvårds: Universitetssjukhuset i Linköping, sjukhusen i Eksjö, Jönköping, Kalmar, Norrköping, Värnamo och Västervik 1(14) Michael Algovik 2013-05-14 Bakgrund Inom kvinnosjukvården

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2013 5 Obstetrisk verksamhet 6 2013:21 Erbjuds

Läs mer

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2012

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2012 Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2012 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret Maud Ankardal Ansvarig för inkontinenskirurgiregistret,

Läs mer

Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2012

Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2012 Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2012 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret avseende patienter som blivit

Läs mer

Mötet öppnades och Mats Löfgren hälsade alla välkomna. Kort information om det praktiska avseende lunch etc.

Mötet öppnades och Mats Löfgren hälsade alla välkomna. Kort information om det praktiska avseende lunch etc. Sida 1 (6) Läkarmöte Gynop-registret Mötet öppnades och Mats Löfgren hälsade alla välkomna. Kort information om det praktiska avseende lunch etc. Minisymposium Vaginala infektioner och vaginaltvätt Preben

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2012 5 Obstetrisk verksamhet 6 2012:22 Erbjuds

Läs mer

Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2011

Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2011 Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2011 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret avseende patienter som blivit

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi 1 (7) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som

Läs mer

Rapport avseende operation av förlossningsbristning år 2014

Rapport avseende operation av förlossningsbristning år 2014 Rapport avseende operation av förlossningsbristning år 2014 Återrapport från Gynop-registret Författare: Eva Uustal, registeransvarig bristningsregistret, Universitetssjukhuset Linköping REGISTRET UNDERSTÄLLT

Läs mer

Årsredovisning avseende inkontinensoperationer år 2014

Årsredovisning avseende inkontinensoperationer år 2014 Årsredovisning avseende inkontinensoperationer år 2014 Återrapport från Gynop-registret Författare: Maud Ankardal registeransvarig inkontinensregistret, Hallands sjukhus Halmstad REGISTRET UNDERSTÄLLT

Läs mer

Årsrapport Hysteroskopi 2015

Årsrapport Hysteroskopi 2015 Årsrapport Hysteroskopi 2015 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Hysteroskopi Författare: Stefan Zacharias Delregisteransvarig hysteroskopiregistret Statistisk bearbetning: Gabriel Granåsen Registret underställt

Läs mer

Resursförbrukning: Utvecklingen av vårdtiden för prolapsoperationer år 2006-2012

Resursförbrukning: Utvecklingen av vårdtiden för prolapsoperationer år 2006-2012 SPECIALRAPPORT PROLAPSKIRURGI Resursförbrukning: Utvecklingen av vårdtiden för prolapsoperationer år 2006-2012 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Nüssler Delregisteransvarig

Läs mer

Urban Jürgensen. Verksamhetschef Kvinnokliniken Höglandssjukhuset Eksjö

Urban Jürgensen. Verksamhetschef Kvinnokliniken Höglandssjukhuset Eksjö Urban Jürgensen Verksamhetschef Kvinnokliniken Höglandssjukhuset Eksjö Budskap. Benchmarking From bottom to top är ett bra utvecklingsinstrument Man får aldrig sluta jaga den 100% korrekta diagnossättningen.

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

När ska man avråda från TVT? Registerdata ur Inkontinensregistret GynOp / GKR

När ska man avråda från TVT? Registerdata ur Inkontinensregistret GynOp / GKR Modern inkontinensbehandling. Vem, vad och hur? När ska man avråda från TVT? Registerdata ur Inkontinensregistret GynOp / GKR Maud Ankardal MD PhD KK Hallands Sjukhus VECKAN 2015 Det finns inga intressekonflikter

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer utförda under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer utförda under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer utförda under år 2015 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Karl Nüssler Registeransvarig prolapsregistret REGISTRET UNDERSTÄLLT

Läs mer

Handlingsplan för gynekologi och urologi

Handlingsplan för gynekologi och urologi 1 Hälso- och sjukvårdavdelningen Referens Datum Diarienummer Daniel Holmdahl 2007-03-06 RSK 549-2006 Handlingsplan för gynekologi och urologi Bakgrund Tillgängligheten till delar av den gynekologiska och

Läs mer

Screeningprogram för Gynekologiska cellprovskontrollen (GCK)

Screeningprogram för Gynekologiska cellprovskontrollen (GCK) 1(5) Screeningprogram för Gynekologiska cellprovskontrollen (GCK) Gynekologisk cellprovskontroll sker vart 3:e år mellan 23 49 års ålder och vart 5:e år mellan 50 60 års ålder. Kvinnor som genomgått total

Läs mer

Årsredovisning avseende benign hysterektomi 2010

Årsredovisning avseende benign hysterektomi 2010 Årsredovisning avseende benign hysterektomi 2010 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret och GKR avseende patienter som blivit hysterektomerade

Läs mer

Peroperativ profylax. Mårten Prag. STRAMA Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens

Peroperativ profylax. Mårten Prag. STRAMA Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens Peroperativ profylax Mårten Prag Idealt antibiotikum för profylax Spektrum som tar de flesta av de aktuella bakterierna Bör inte ändra den normala floran (laktobaciller, difteroider) Minska bakterieantalet

Läs mer

Årsrapport 2012 för RMPG Hematologi

Årsrapport 2012 för RMPG Hematologi Årsrapport 2012 för RMPG Hematologi Linköping 130327 I gruppen deltar: Öl Niklas Theorin, Norrköping; öl Anders Johnsson, Motala; öl Jonas Alsenhed, Västervik; öl Petra Hinnen, Oskarshamn; öl Johan Häggström,

Läs mer

Första året med Bristningsregistret BR

Första året med Bristningsregistret BR Första året med Bristningsregistret BR Efter tre års utveckling finns nu ett fungerande Bristningsregister. Ännu har i huvudsak sfinkterskador registrerats. Registret är designat för att man även ska kunna

Läs mer

Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2015

Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2015 Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2015 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret avseende patienter som blivit

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda

Läs mer

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31 NATIONELLA KVALITETSREGISTRET INOM GYNEKOLOGISK KIRURGI Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31 Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret

Läs mer

HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen. Centrumråd hjärtsjukvård

HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen. Centrumråd hjärtsjukvård HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen Centrumråd hjärtsjukvård 2017-05-05 RMPG - Hjärtsjukvård TILLGÄNGLIGHET God tillgänglighet till nybesök kardiologi, thoraxoperation, ablationer Nationellt

Läs mer

Ortopedi. Valda delar ur Årsrapport 2016 Valda delar ur Kvalitetssammanställning

Ortopedi. Valda delar ur Årsrapport 2016 Valda delar ur Kvalitetssammanställning Ortopedi Valda delar ur Årsrapport 2016 Valda delar ur Kvalitetssammanställning 2017-05-02 Årsrapport 2016 Kvalitetsindikatorer Värdekompassen (sedan 2008), intern benchmarking, möjliga uppnåeliga nivåer,

Läs mer

Resultatrapport - Värdekompass. RMPG ortopedi

Resultatrapport - Värdekompass. RMPG ortopedi Resultatrapport - Värdekompass RMPG ortopedi 2014 sydöstra sjukvårdsregionen Principer för urval av data Använda tillgängliga data ur centrala register, minimera arbetet med manuella datauttag på respektive

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Cystektomiregistret Kvalitetsregisterrapport Nationella kvalitetsregistret för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2015 Innehållsförteckning STYRGRUPP... 5 TÄCKNINGSGRAD... 6 VÄNTETID TILL

Läs mer

Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi. Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi. Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hur BMI och rökning påverkar komplikationer, patientens nöjdhetsgrad och resultat

Läs mer

Det som göms i snö. Pia Teleman Kvinnokliniken SUS. SFOG-veckan 2012

Det som göms i snö. Pia Teleman Kvinnokliniken SUS. SFOG-veckan 2012 Det som göms i snö Pia Teleman Kvinnokliniken SUS SFOG-veckan 2012 Danmarks Radio 20 augusti Underlivsnet: Lægeforening kræver skrappere regler for udstyr Farligt underlivsnet: Patientforening kræver undersøgelse

Läs mer

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2010 Återrapport från Gynop-registret

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2010 Återrapport från Gynop-registret Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2010 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret (och GKR) Anders Kjaeldgaard Ansvarig för inkontinenskirurgiregistret,

Läs mer

Robotassisterad laparoskopisk gynekologisk kirurgi

Robotassisterad laparoskopisk gynekologisk kirurgi Robotassisterad laparoskopisk gynekologisk kirurgi En deskriptiv studie utgående från Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret) (1) Författare: Magnus Garell magnus.garell@regionhalland.se

Läs mer

Årsrapport Regional Biverkningsfunktion

Årsrapport Regional Biverkningsfunktion Årsrapport 2012 Läkemedelsverket Uppsala - Klinisk farmakologi US Linköping Under året har vi totalt haft 111 tillfällen i regionen där vi har informerat/undervisat om misstänkta läkemedelsbiverkningar

Läs mer

Sakrospinosusfixation vid vaultprolaps

Sakrospinosusfixation vid vaultprolaps Sakrospinosusfixation vid vaultprolaps - är operation med sutureringsinstrument likvärdigt traditionell teknik avseende recidiv och allvarliga komplikationer? Jennifer Campbell ST-läkare Kvinnokliniken

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Kvinnosjukvården 1 5

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Kvinnosjukvården 1 5 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Kvinnosjukvården 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Lisa Toysum, överläkare Margareta Lood, verksamhetschef 2016-04-27

Läs mer

Tar vi hand om våra patienter efter operation?

Tar vi hand om våra patienter efter operation? Tar vi hand om våra patienter efter operation? SFOG Varberg 2014-08-25 Mats Löfgren registerhållare, Umeå Jan-Henrik Stjerndahl, SUS Mathias Påhlsson SUS Maud Ankardal Halland Eva Uustal, Linköping Emil

Läs mer

KURSPLAN. Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi

KURSPLAN. Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi 080303 KURSPLAN Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi Kursledare: Päivi Kannisto, docent, överläkare,

Läs mer

Riktlinjer för antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

Riktlinjer för antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp Riktlinjer för antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp Giltighet: t.o.m. 2014-12-31 Reviderat 2013 Författare: Stephan Stenmark, smittskyddsläkare Johan Wiström, stf. smittskyddsläkare Anders Johansson,

Läs mer

Årsrapport Hysteroskopi 2014

Årsrapport Hysteroskopi 2014 Årsrapport Hysteroskopi 2014 FRÅN GYNOP REGISTRET Delregister: Hysteroskopi Författare: Stefan Zacharias Delregisteransvarig hysteroskopiregistret Registret underställt SFOG Rapport distribuerad september

Läs mer

ÅRSRAPPORT. RMPG Neurosjukdomar

ÅRSRAPPORT. RMPG Neurosjukdomar ÅRSRAPPORT RMPG Neurosjukdomar 2015 Innehåll Utvecklingstendenser... 3 Stroke... 3 Mb Parkinson... 3 Epilepsi... 3 Multipel skleros (MS)... 3 Sällsynta diagnoser... 3 Medicinska resultat/öppna jämförelser...

Läs mer

Läkarmöte förmiddag. Sida 1 (5)

Läkarmöte förmiddag. Sida 1 (5) Sida 1 (5) Läkarmöte förmiddag Patientupplevd hälsa - PROM - Något att införa mera av i registrets patientenkäter Moderator: Emil Nüssler Föredragshållare: Kerstin Strandberg Wilbrand. Projektledare PROM,

Läs mer

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 ALLMÄNT Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvårdsinrättningar. I de flesta fall består verksamheten av ett teamwork

Läs mer

SIMCA-metodiken. KAD Följsamhet till riktlinjer. - Multivariat analys och processer Dennis Nordvall Statistiker Qulturum

SIMCA-metodiken. KAD Följsamhet till riktlinjer. - Multivariat analys och processer Dennis Nordvall Statistiker Qulturum SIMCA-metodiken - Multivariat analys och processer 2014-10-24 Dennis Nordvall Statistiker Qulturum KAD Följsamhet till riktlinjer Simca-metodIKen 0. Vad är en process? 1. Variabler & observationer 5. åtgärder

Läs mer

Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31

Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31 NATIONELLA KVALITETSREGISTRET INOM Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31 Thomas Högberg, Registerhållare för tumörregistret Avd för Cancerepidemiologi Lunds Universitet Innehållsförteckning

Läs mer

Handläggning av prolaps, gällande rutin

Handläggning av prolaps, gällande rutin Handläggning av prolaps, gällande rutin Berörda enheter Samtliga enheter inom Kvinnosjukvården Norrbotten. Syfte Erbjuda likvärdig, god och säker vård till kvinnor med prolaps vid samtliga enheter inom

Läs mer

Utfallsmått:Cervix Antal lymfkörtlar som opererades bort Författare, år, land, referens nr

Utfallsmått:Cervix Antal lymfkörtlar som opererades bort Författare, år, land, referens nr Utfallsmått:Cervix Antal lymfkörtlar som opererades bort 4. Ko, Gyn TRH 33,8 medel+-14,2 TAH 23,3 medel+-12,7 (P

Läs mer

Slutrapport. December 2010. Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport. December 2010. Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport Revision av vårdtillfällen i slutenvård vid kvinnoklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus 2010 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning:

Läs mer

Årsrapport Bristningsregistret 2016

Årsrapport Bristningsregistret 2016 Årsrapport Bristningsregistret 2016 Eva Uustal Statistiker Gabriel Granåsen Bristningsregistret är inne på sitt tredje år. Kunskapen ökar om hur det går för kvinnor efter förlossningsbristningar. Trettiosex

Läs mer

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014 Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q3 2013 Q2 2014 Om analysen I januari 2014 gjordes en första utvärdering av patientnöjdheten sett till bakgrundsfaktorerna i enkäten. Den baserades på

Läs mer

Urologiska komplikationer vid gynekologisk och obstetrisk kirurgi. Ralph Peeker Docent, överläkare Enheten för Urologi, SU

Urologiska komplikationer vid gynekologisk och obstetrisk kirurgi. Ralph Peeker Docent, överläkare Enheten för Urologi, SU Urologiska komplikationer vid gynekologisk och obstetrisk kirurgi Ralph Peeker Docent, överläkare Enheten för Urologi, SU Uretärskada Peroperativ diagnos Snar postoperativ diagnos (< 1 vecka) Sen postoperativ

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling?

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Svenskt Bråckregister Pär Nordin Umeå -15 Förutsättning för kvalitetsutveckling Nyfiken på förbättring Ta reda på dina resultat Registrets

Läs mer

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet.

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet. Årsrapport 213 för (RMPG) urologi Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje landsting samt ev akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör RMPG. Utöver detta finns ett arbetsutskott bestående

Läs mer

Kejsarsnitt och mödrakomplikationer

Kejsarsnitt och mödrakomplikationer Kejsarsnitt och mödrakomplikationer Susanne Hesselman 1,2,3, Ulf Högberg 1, Maria Jonsson 1, Eva Britt Råssjö 1,3, Erica Schytt 3 1 Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet, 2 Kvinnokliniken,

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med RMPG Kvinnosjukvård

Minnesanteckningar från möte med RMPG Kvinnosjukvård 2015-03-20 Minnesanteckningar från möte med RMPG Kvinnosjukvård Dag: 9 mars 2015 Plats: Deltagare: Meddelat förhinder: Västerviks sjukhus Gunnel Lindell (ordf.), KK Kalmar Lena Arvidsson, KK Västervik

Läs mer

Preoperativa rutiner (PM baserat på riktlinjer från Anestesi)

Preoperativa rutiner (PM baserat på riktlinjer från Anestesi) Kvinnokliniken i Linköping Preoperativa rutiner 1(3) Preoperativa rutiner (PM baserat på riktlinjer från Anestesi) Ur anestesiologisk synvinkel behöver inga labprover tas på fullständigt friska patienter

Läs mer

Kvalitetsregistret för ledprotesinfektioner och nativa ledinfektioner 2012

Kvalitetsregistret för ledprotesinfektioner och nativa ledinfektioner 2012 Kvalitetsregistret för ledprotesinfektioner och nativa ledinfektioner 2012 Ledproteskirurgi är ett vanligt ingrepp i sjukvården och tekniken att ersätta utslitna leder med konstgjorda implantat har på

Läs mer

Kvinnlig sterilisering utan narkos: ja! Sofie Eriksson, Sonia Andersson, Miriam Mints

Kvinnlig sterilisering utan narkos: ja! Sofie Eriksson, Sonia Andersson, Miriam Mints Kvinnlig sterilisering utan narkos: ja! Sofie Eriksson, Sonia Andersson, Miriam Mints Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 2008 08 28 Bakgrund Enl. Socialstyrelsen från n 2003 : i Sverige utförs mellan

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Fördjupad uppföljning del 2 Ultragyn Sophiahemmet

Fördjupad uppföljning del 2 Ultragyn Sophiahemmet Fördjupad uppföljning del 2 Ultragyn Sophiahemmet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2017-06-09 Diarienummer: 2017-0654 information Revisorer: Mathias Pålsson Överläkare Extern revisor

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL som gäller för hela läkarutbildningen och som är tillämpliga också inom obstetrik & gynekologi

ÖVERGRIPANDE MÅL som gäller för hela läkarutbildningen och som är tillämpliga också inom obstetrik & gynekologi Core Curriculum Obstetrik och gynekologi ÖVERGRIPANDE MÅL som gäller för hela läkarutbildningen och som är tillämpliga också inom obstetrik & gynekologi Tillämpa ett terapeutiskt förhållningssätt och en

Läs mer

Regional riktlinje för preoperativa utredningar

Regional riktlinje för preoperativa utredningar Regional riktlinje för preoperativa utredningar Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

Sökord: Gynekologi. Atypical squamous cells high grade. (Misstänkt höggradig dysplasi) Cancer in situ Ingår i CIN 3

Sökord: Gynekologi. Atypical squamous cells high grade. (Misstänkt höggradig dysplasi) Cancer in situ Ingår i CIN 3 Kvinnokliniken i Kvinnokliniken Cervixcancerprevention: Screening, utredning, behandling och Definitioner och förkortningar Adenocarcinoma in situ ( AIS) Adenocarcinoma cervicis uteri ASCUS eller lätt

Läs mer

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12 REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Version 2012-11-12 1 År 2000 gjorde RMPG Ögon en genomgång av den högspecialiserade ögonsjukvården i den sydöstra

Läs mer

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting 10 oktober 2007 Bilaga till huvudrapport Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007 Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen

Läs mer