=============================================== Plan: Låt π vara planet genom punkten P = ( x1,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "=============================================== Plan: Låt π vara planet genom punkten P = ( x1,"

Transkript

1 Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Räta linje och plan RÄTA LINJER OCH PLAN Räta linje: Låt L vaa den äta linjen genom punkten P = x, y, som ä paallell med vekton v = v, v, v ) P v Räta linjens ekvation på paametefom en vektoekvation) x, y, = x, y, z ) + t v, v, ) 2 v3 Räta linjens ekvatione på paametefom: te skaläekvatione) = x + t v y = y + t v2 z = z + t v3 =============================================== Plan: Låt π vaa planet genom punkten P = x, y, som ha nomalvekton N = A, B, C) 0 ; låt vidae M x,y, vaa en godtycklig punkt i planet. Då ä PM vinkelät mot nomalvekton N. Däfö ha vi följande ekvatione: Planets ekvation på vektofom: ) N = 0 dä = OM = x, y,, = OP = x, y, ) och O=0,0,0) z Planets ekvation på koodinat fom allmän fom, vesion ) : A x x ) + B y y ) + C z z ) 0 = Efte föenkling ha vi Planets ekvation på allmän fom vesion 2) : Ax + By + Cz + D = 0 P N M Om planet ä paallell med två icke-paallella vektoe a och b skilda fån 0 då kan planets ekvation skivas på paametefom: = + sa + tb elle x, y, = x, y, + s ax, ay, az ) + t bx, by, bz ). Annat skivsätt med kolonnvektoe) x x ax bx y = y + s ay + t by z z az bz ===============================================

2 Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Övningsuppgifte: 2 Räta linje och plan Uppgift. En ät linje gå genom punktena A=,2,3) och B=3,4,0). Bestäm linjens ekvation. v = AB = 2,2,7) ä en iktningsvekto. Linjens ekvation på paametefåm : x,y,=,2,3)+t2,2,7) Sva: x,y,=,2,3)+t2,2,7) Uppgift 2. Ett plan gå genom punkten A=,3,). Planet ä paallell med vektoena u =,2,3) och v =,,2 ). Bestäm planets ekvation a) på paametefom N b) på fomen Ax + By + Cz + D = 0. v a) x,y,=,3,)+t,2,3)+s,,2) b) N = u v =,, ). u Planets ekvation: A x x) + B y y) + C z = 0 x ) + y 3) z ) = 0 x + y z 3 = 0 Sva: Planets ekvation: x + y z 3 = 0 Uppgift 3. Ett plan gå genom punktena A=,, 2) och B=,5,2) och C=3,0,2). Bestäm planets ekvation. N = AB AC = 20,6, 6) Vi kan använda punkten A och vekton N 2 = 0,8, 3) som ä paallell med N ). A x x ) + B y y ) + C z z ) = 0 0 x ) + 8 y ) 3 z + 2) = 0 0x + 8y 3z 24 = 0 Sva: Planets ekvation: 0 x + 8y 3z 24 = 0 Uppgift 4. Ett plan gå genom punktena A=,,2) och B=,2,3). Planet ä paallell med linjen x, y, = 3,4,5) + t2,,) Bestäm planets ekvation. Vektoena u = AB = 0,, ) och linjens iktningsvekto v = 2,, ) Bestäm planets ekvation. N = u v = 0,2, 2). Planets ekvation: ä paallella med planet

3 Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR A x x ) + B y y ) + C z z ) = 0 0 x ) + 2 y ) 2 z 2) = 0 2 y 2z + 2 = 0 Sva: Planets ekvation: y z + = 0 3 Räta linje och plan Uppgift 5. En ät linje gå genom punkten A=,2,0). Linjen ä otogonal vinkelät) mot planet x + y + 3 z + = 0. Bestäm linjens ekvation. Planets nomal v =,,3 ) ä en ä en iktningsvekto. Linjens ekvation på paametefåm : x,y,=,2,0)+t,,3) Sva: x,y,=,2,0)+t,,3) Uppgift 6. En ät linje gå genom punkten A=,2,0). Linjen ä paallell med skäningslinjen mellan planen x + y + z 3 = 0 och x + 2 y + 3z + = 0 Bestäm linjens ekvation. Vi löse systemet med Gaussmetoden: + y + z 3 = 0 + y + z 3 = 0 x + 2y + 3z + = 0 y + 2z + 4 = 0 En fi vaiabel z=t. y = 4 2t x = 3 y z x = 7 + t dvs x = 7 + t y = 4 2t z=t Alltså ha skänings linje ekvation x,y,=7, 4,0)+t, 2,) Den sökta linjen ha samma iktnings vekto men gå genom punkten A. Däfö: x,y,=,2,0)+t, 2,) Sva: Linjens ekvation ä x,y,=,2,0)+t, 2,) Uppgift 7. Bestäm eventuella skäningspunkte mellan linjen x,y,=,0,0)+t,2,) och följande plan: a) x + y + z + 3 = 0 b) x y + z = 0 c) x y + z = 0 Fån x,y,=,0,0)+t,2,) ha vi

4 Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 4 Räta linje och plan = + t L : y = 2t z = t a) Vi substituea linjens ekvatione x = + t, y = 2t och z = t i planets ekvation x + y + z + 3 = 0 och få + t + 2t + t + 3 = 0 t = Fö t = ha vi x=+t = 0, y=2t = 2 och z = t =. Dämed ha vi fått en skäningspunkt P 0, 2, ) b) Vi substituea linjens ekvatione x = + t, y = 2t och z = t i planets ekvation x y + z = 0 och få + t 2t + t = 0 0 = Ingen lösning c) Vi substituea linjens ekvatione x = + t, y = 2t och z = t i planets ekvation x y + z = 0 och få + t 2t + t + = 0 0 = 0, sant fö vaje t vaje punkt på linje ligge i planet. Sva: a) P 0, 2, ) b) Ingen lösning c) Linjen ligge i planet. Uppgift 8. Bestäm eventuella skäningspunkte mellan följande linje x,y,=,2,3)+t,,) och x,y,=3,5,7)+s,2,3). Linjenas ekvatione kan skiva som x = + t = 3 + s L : y = 2 + t, L2 : y = 5 + 2s z = 3 + t z = 7 + 3s Vi löse systemet: + t = 3 + s t = 2 + t = 5 + 2s s = 3 + t = 7 + 3s Häav x=2, y=3 och z=4 Sva: Skäningspunkten ä P=2,3,4). Uppgift 9. Vi betakta två ymdfakoste i ett lämpligt vald koodinatsystem. En ymdfakost ö sig längs banan x, y, =2+3t, +2t, 3+7t) dvs fakosten befinne sig i punkten x,y, vid tidpunkten t.

5 Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 5 Räta linje och plan En annan ymdfakost ö sig länga banan x,y,= +3t,6 t, +4t). a) Kocka fakostena? Motiveing kävs!) b) Skä fakostenas bano vaanda? Motiveing kävs!) a) Sva: Fakostena kollidea ej eftesom systemet 2 + 3t = + 3t + 2t = 6 t 3 + 7t = + 4t sakna lösninga b) Både fakostena ö sig längs äta linje. Deas bano ha följande ekvatione: L: 2+3t, +2t, 3+7t) L2: +3s,6 s, +4s) Vi söke skäningen mellan linjena och få ekvationssystemet 2 + 3t = + 3s + 2t = 6 s 3 + 7t = + 4s som ha lösningen s=3, t=2. Sva: Banona skä vaanda. Fakost ä i skäningspunkte vid tidpunkten t=2 tidsenhete; fakost 2 ä i samma punkt vid tidpunkten t=3 tidsenhete. Uppgift 0. Ett plan α ha en nomalvekto n =,0,3). Punktena A =,0,) och B =,2,) ligge i planet α. Låt L beteckna den linje som gå genom punktena A och B. a) Bestäm en vekto i planet α som ä vinkelät mot linjen L. 2p) b) Bestäm en vekto i planet α som bilda 45 gades vinkel mot linjen L. 2p) a) Vekton u =,2,),0,)=0,2,0) ä linjens iktningsvekto. Vi söke en vekto som ligge i planet och som ä vinkelät mot linjens iktningsvekto. Alla vektoe som ligge i planet ä vinkeläta mot n =,0,3). Däfö ä v vinkelät mot både n =,0,3) och u = 0,2,0). En sådan vekto ä i j k v = n u = 0 3 = i j + k = 6i + 2k = 6,0,2) b) Vi nomea vektoena u och v : u v 3 Beteckna u ˆ = = 0,2,0) = 0,,0 ) och v ˆ = = 6,0,2) =, 0, ). u 4 v

6 Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 6 Räta linje och plan Vinkeläta enhetsvektoena û och vˆ spänne upp en kvadat. Däfö bli vinkeln mellan o diagonalen u ˆ + vˆ ) och linjen som bestäms av û lika med 45. Alltså ä vekton 3 3 d = uˆ + vˆ = 0,,0) +, 0, ) =,, ) en vekto som bilda 45 gades vinkel mot linjen. 3 Anmäkning: Den anda diagonalen uˆ vˆ =,, ) bilda också en 45 gades 0 0 vinkel mot linjen. Sva a) 6,0,2) elle en annan vekto paallell med 6,0,2), till ex. 3,0, ) ) b) En lösning ä 3,, ) Vaje vekto som ä paallell med 3,, ) elle med,, ) ä också en lösning) Uppgift. Låt θ vaa vinkeln mellan tedimensionella elle tvådimensionella vektoe a och b θ θ vaa. Bestäm en vekto som bilda vinkeln med a och samma vinkel med b. 2 2 a Som en lösning kan vi ta diagonalen i den omb vas sido ä enhetsvektoe a b och. Alltså a b d = + b a b Sva: En lösning ä a b d = +. Vaje vekto av typ kd, k > 0 ä också en lösning. a b

===================================================

=================================================== Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 1 av 9 Avstånsbeäkning AVSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERAT KOORDINATSYSTEM ) Avstånet mellan två punkte Låt A = ( x1, och B = ( x, y, z ) vaa två punkte

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A SF624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A () (a) Använd Gauss-Jordans metod för att bestämma lösningsmängden till ekvationssystemet 2x + 4x 2 + 2x 3 + 2x 4 = 2, 3x + 6x 2 x 3

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Radien r och vinkeln θ för komplexa tal i polär form och potensform: KOMPLEXA TAL. ) (polär form) (potensform)

Radien r och vinkeln θ för komplexa tal i polär form och potensform: KOMPLEXA TAL. ) (polär form) (potensform) Armn Hallovc: EXTRA ÖVNINGAR KOMPLEXA TAL a + b, där a, b R (rektangulär form r(cosθ + snθ (polär form θ re (potensform Om a + b och a, b R då gäller: a kallas realdelen av och betecknas Re( b kallas magnärdelen

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Linjär algebra på några minuter

Linjär algebra på några minuter Linjär algebra på några minuter Linjära ekvationssystem Ekvationssystem: { Löses på matrisform: ( ) ( ) I det här fallet finns en entydig lösning, vilket betyder att determinanten av koefficientmatrisen

Läs mer

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C Sats 1.3 De Morgans lagar för mängder För alla mängder A och B gäller att (A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B C A C B C (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd I föreläsning 18 bekantade vi oss med talföljder, till exempel eller 3, 6, 9, 1, 15, 18 1,, 4, 8, 16, 3 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd och 3 + 6 + 9 + 1 + 15 + 18 1 + + 4

Läs mer

17.10 Hydrodynamik: vattenflöden

17.10 Hydrodynamik: vattenflöden 824 17. MATEMATISK MODELLERING: DIFFERENTIALEKVATIONER 20 15 10 5 0-5 10 20 40 50 60 70 80-10 Innetemperaturen för a =1, 2och3. Om vi har yttertemperatur Y och startinnetemperatur I kan vi med samma kalkyl

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Malmö 2010 2 Per Jönsson Centrum för Teknikstudier Malmö högskola 205 06 Malmö email: per.jonsson@mah.se hemsida: http://homeweb.mah.se/~tspejo/index.htm c Per

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har Britt Holmberg Analysera mera i geometri Inom undervisningen i geometri behöver vi utmana elevernas nyfikenhet med frågeställningar och ge dem tid att undersöka geometriska objekt. Praktiskt arbete där

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en Föreläsning 10 Multiplikationsprincipen Additionsprincipen Permutationer Kombinationer Generaliserade permutationer och kombinationer. Binomialsatsen Multinomialsatsen Lådprincipen (Duvslagsprincipen)

Läs mer

Kapitel Grafer för koniska sektioner

Kapitel Grafer för koniska sektioner Kapitel 14 Grafer för koniska sektioner Det går att rita en graf över följande koniska sektioner med hjälp av räknarens inbyggda funktioner. Parabelgraf Cirkelgraf Elliptisk graf Hyperbelgraf 14-1 Före

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Flervariabel reglering av tanksystem

Flervariabel reglering av tanksystem Flervariabel reglering av tanksystem Datorövningar i Reglerteori, TSRT09 Denna version: oktober 2008 1 Inledning Målet med detta dokument är att ge möjligheter att studera olika aspekter på flervariabla

Läs mer

Förord KERSTIN BALLARDINI

Förord KERSTIN BALLARDINI Förord Det här häftet är avsett för elever som redan har ett visst ordförråd i svenska, men som behöver få en klar bild av språkets tempussystem, lära sig vilka former de regelbundna och oregelbundna verben

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer