System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21"

Transkript

1 System TimberTrack Användar Guide TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB Copyright Cartesia GIS AB

2 1.1 Börja här Starta programmet Fastighet Sök en Fastighet Sök en Markägare Markera en Fastighet i kartan och visa i registret Trakt Sök en Trakt Skapa en Trakt Koppla Trakt till fastighet och markägare Avlägg Sök ett Avlägg Skapa ett Avlägg Koppla ett Avlägg till en trakt Redigera ett Avlägg Basväg Skapa en Basväg Hänsyn Skapa ett Hänsyn Klotter Skapa ett Klotter Personer Sök/Redigera en Person Skapa en Person Företag Sök/Redigera ett Företag Skapa ett Företag Radera ett Objekt Radera kartobjekt Radera en Person Radera ett Företag Historik Skicka trakt till Historik Hämta trakt från Historik sidan 2

3 1.1 Börja här Starta programmet a) Bläddra fram till SolenX ikonen på Start-menyn och klicka på den.. >>Start >>Program >>Cartesia >>SolenX b) Inloggningen till SolenX visas. Här loggar du in med ditt erhållna användarnamn och lösenord.. Skriv in din användare och lösenord och klicka på OK.. Alternativt är programmet inställt på automatisk inloggning och passerar då förbi inloggningen c) Kartan öppnar och visar en kartbild beroende på vilket område som är inlagt som startvy.. GIS-programmet är nu igång och huvudgränssnittet visas.. sidan 3

4 1.2 Fastighet Solen FAST är ett fönster mot LMV-fastighetsregister. Fastighetsregistret lagras i en accessdatabas. Solen FAST ger bl. a. möjlighet att söka fastighet och markägare. Solen FAST läser endast informationen ur fastighetsregistret Sök en Fastighet.. a) Starta Fastighetsregistret genom att dubbelklicka på FAST - Fastighetsregister i fliken Sökning.. sidan 4

5 b) Solen FAST formuläret visas.. Fastigheterna söks genom att ange ett sökbegrepp. S.k. "Wildcards" kan användas. Ett wildcard motsvaras av tecknet *. De sökbegrepp man kan ställa är följande: Beteckning; Fastighetsbeteckning, t.ex. Baronen 2:12 (tre fält) Län; Länsnamn Kommun; Kommunnamn d) För att starta sökningen, klicka på knappen med en grön pil på (Sök enligt villkor). I det här fallet vet vi inte den fulla fastighetsbeteckningen, men vet att fastigheten börjar på Ekå e) Sökningen utförs och man får en lista med alla matchande fastigheter, samt antalet skiften som hör till fastigheten, inom parentes. I det här fallet visas alla fastigheter som börjar på Ekå Fastigheten Ekås 1:9 består av två skiften f) Genom att markera en, eller flera, av fastigheterna och klicka på knappen Visa markerade i kartan zoomar kartan in Fastigheten och markerar den också i kartan. sidan 5

6 1.2.2 Sök en Markägare.. a) Växla till att söka på Markägare i Solen FAST formuläret genom att välja Sök på menyn och därefter klicka på Lagfaren ägare.. b) Ekås 1:9 ägdes av Lars Arne Stefan Karlsson. I fastighetsdatabasen söker vi nu efter: Karlsson, Lars*, för att få träff på samma fastighet som tidigare. c) Sökningen resulterar i fem filtrerade personer. En av dem har dessutom de rätta övriga namnen. Längre ner i formuläret visas att han äger en fastighet och att han är ensam ägare till den. För att visa fastigheten/fastigheterna i kartan, markerar man ägaren och klickar på knappen Visa markerade i kartan sidan 6

7 1.2.3 Markera en Fastighet i kartan och visa i registret.. Vilken fastighetsbeteckning har fastigheterna Vem/Vilka är markägare? a) Markera en fastighet i kartan genom att klicka på fastigheten med vänster musknapp eller markera flera fastigheter i kartan genom att hålla ner CTRL-knappen samtidigt som du klickar på fastighet efter fastighet.. b) Gå över till Fast-formuläret och klicka på knappen Hämta markerade från kartan.. c) I Fast-formuläret visas nu den eller de fastigheter som markerades i kartan med resp information om markägare. sidan 7

8 1.3 Trakt Trakt är ett geografiskt objekt och skapas i kartan med hjälp av speciella ritverktyg. Trakt är alltid ett ytobjekt. Till Trakt knyts övriga geografiska objekt såsom Avlägg, Basväg, olika typer av Hänsyn osv Sök en Trakt.. a) Starta TimberTrack genom att dubbelklicka på TimberTrack i fliken Sökning.. sidan 8

9 b) Trakt formuläret visas.. Trakter söks genom att ange sökbegrepp. Sökbara värden för alla begrepp utom TraktId, är lagrade värden i databasen. Det är möjligt att göra kombinationer av villkor för sökbegrepp. TraktId söks genom att ange de första positionerna t.ex söker efter alla trakter som börjar på c) För att starta en sökning, ange något eller några sökbegrepp. Här söker vi på planerade trakter inom Byske fsg och där entreprenören Rautila har använts. Om man samtidigt vill leta efter befintlig leverantör, kan man snabbsöka leverantör genom att ange första bokstaven i efternamnet För att starta sökningen klickar man på knappen med en grön pil. sidan 9

10 d) Det finns även möjlighet att ange villkor för start av AvvAnmälan till Skogsstyrelsen, genom att kryssa för en kryssruta vid Avv. Anmälning mellan. Då öppnas två datum fält där man kan ange period för avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Datum anges under fliken Blankett och underfliken Avverkningsanmälan e) Sökningen resulterade i tre träffar ur Traktregistret. f) För att se markerad trakt i kartan, klicka på knappen Hitta vald trakt i kartan Kartan centrerar och zoomar till trakten.. (Ytterligare ett sätt är att dubbelklicka på Trakten i listan.. ) g) För att se information om markerad Trakt, klicka på knappen Visa Traktinformation.. sidan 10

11 h) Traktformuläret öppnar och i kartan syns nu enbart den trakt som visas i traktformuläret. De objekt (basväg, hänsyn, trakttext mm) som geografiskt berörs av Trakten, samt de avlägg som kopplats till Trakten, visas i kartan. sidan 11

12 1.3.2 Skapa en Trakt.. i) Aktivera ritverktyget.. j).. markören förvandlades till ett hårkors och det är dags att rita (digitalisera).... rita och klicka in varje brytning i linjen. Avsluta med dubbelklick och ytan sluts.. Det är inte nödvändigt att återvända till utgångspunkten, för att figuren skall sluta sig till en yta. sidan 12

13 d).. automatiskt visas då Trakt-formuläret. Ett Trakt ID genereras automatiskt av systemet enligt formatet ÅÅÅÅMMDD+user+Löpnr. Det går inte att ändra TraktID i standardversionen!!! Om anv. vill lägga till ytterligare en yta till befintlig trakt, så att en trakt består av mer än en yta i kartan, görs det här! Ritverktyget för trakt väljs återigen samtidigt som formuläret Traktinformation är öppet. En ny trakt ritas in och kompletteras automatiskt. Traktarealen räknas om direkt och användaren måste bekräfta ändringen genom att spara e) För att spara Trakten, klicka på diskett-ikonen i Traktformuläret Trakten är sparas Beroende på vad som är satt som labeltext visas TraktId eller kanske Objektsnr på kartan Koppla Trakt till fastighet och markägare.. a) Sätt Traktformuläret redigerbart.. genom att klicka på Redigera knappen.. sidan 13

14 b) Trakten i kartan kopplas till markägare i fastighetsregistret, genom att klicka på knappen Hämtar information från FAST.. Formuläret måste vara i redigeringsläge.. c) Systemet visar ett meddelande om att ingen fastighet är vald (markerad i kartan). Kopplingen mellan Trakten och Fastigheten sker i kartan.. sidan 14

15 d) Information om vilken fastighet (och markägare), som berörs av trakten hämtas automatiskt från fastighetsregistret.. e) För att lägga in en markägare med rollen Leverantör markeras en markägare därefter klickar anv. på knappen Lägg till som Leverantör Ett formulär öppnas, för att möjliggöra justering av personuppgifterna från fastighetsregistret. Om markägaren finns med sedan tidigare i leverantörsregistret, hämtas personuppgifterna från Timbertracks leverantörsregister f) Information om vem av markägarna som har rollen som Leverantör visas nu i Traktformuläret under Kontakter... sidan 15

16 1.4 Avlägg Avlägg är ett geografiskt objekt och skapas i kartan med hjälp av speciellt ritverktyg. Avlägget är alltid ett punktobjekt Sök ett Avlägg.. a) Öppna sökformuläret för avlägg genom att dubbelklicka på TimberTrack Avlägg under fliken Sökning.. b) Ange sökvillkor t.ex. genom att söka efter alla avlägg som börjar på S Klicka sedan på Sök knappen.. c) För att se avlägget i kartan, klicka på knappen Visa i kartan eller dubbel-klicka på Avlägget i listan.. sidan 16

17 1.4.2 Skapa ett Avlägg.. a) Välj ritverktyget Avlägg.. Markören ändras till ett hårkors.. b) Klicka i kartan där Avlägget ska placeras.. Avlägget ritas ut i kartan och Avlägg-formuläret öppnas. Användaren kan här ange olika egenskaper för Avlägget. När alla uppgifter är inknappade sparas avlägget genom att klicka på Spara-knappen sidan 17

18 c) Avlägget är nu sparat i kartan.. Beteckning på Avlägget skrivs också ut i kartan.. sidan 18

19 1.4.3 Koppla ett Avlägg till en trakt.. a) Öppna Trakt formuläret för trakten (dubbelklicka på trakten i kartan) och slå på redigeringen.. b) Klicka på knappen Hämta avlägg under fliken Trakt.. Programmet letar nu de avlägg som finns inom en radie av 1,5 km från Trakten. c) Ett formulär öppnar och man får möjlighet att välja ett avlägg, i det här fallet finns det bara ett att välja. Markera ett avlägg och klicka på OK. Man får också en fråga om avlägget skall vara larmkoordinat. Om det redan finns ett avlägg som har larmkkoordinat, dyker inte frågan upp. sidan 19

20 d) Avlägget kopplas till trakten och kommer in under sektionen Avlägg i Traktformuläret. Fler avlägg kan kopplas till samma trakt, genom att upprepa förfarandet. sidan 20

21 1.4.4 Redigera ett Avlägg.. a) Alt 1. Öppna Sökformuläret för avlägg, se punkt ovan Ange sökvillkor och leta fram det avlägg som skall redigeras. Markera avlägget i listan b) Klicka sedan på redigeraknappen och avlägget visas i formuläret Redigera avlägg. Klicka sedan på Spara när ändringar är utförda a) Alt 2. Det avlägg som skall redigeras, markeras i kartan och hämtas in till formuläret. Markera avlägget b) Klicka sedan på redigera-knappen och avlägget visas i formuläret Redigera avlägg. Klicka sedan på Spara när ändringar är utförda sidan 21

22 1.5 Basväg Basväg är ett geografiskt objekt och skapas i kartan med hjälp av speciella ritverktyg. Basvägen är alltid ett linjeobjekt Skapa en Basväg.. a) Välj ritverktyget Basväg.. Markören ändras till ett hårkors.. b) Rita in Basvägen genom att klicka längs med den tänkta sträckningen. Dubbelklicka när basvägen är klar och basvägen ritas ut med beteckningen Basväg i kartan. Det är viktigt att basvägen ritas in på och berör trakten!! På det viset kopplas basvägen till Trakten.. sidan 22

23 1.6 Hänsyn Hänsyn är ett geografiskt objekt och skapas i kartan med hjälp av speciella ritverktyg. Ett Hänsynsobjekt kan vara både linje- punkt- och ytobjekt. Det finns ett antal olika hänsyn och de är representerade under ritverktygen för Hänsyn Skapa ett Hänsyn.. a) Välj hänsynstyp under ritverktyg för Hänsyn.. Markören ändras till ett hårkors.. b) Rita in området genom att klicka in omfattningen av området i.. Beroende på vilken Hänsynstyp man valt att rita, är det olika objekt som skall ritas in (linje, punkt eller yta) Dubbelklicka när ritningen är klar. Hänsynsområdet ritas ut i kartan med beteckningen Hänsynsområde Om hänsynsobjektet är en yta och påverkar trakten helt eller delvis, kommer Traktens hänsynsareal att påverkas automatiskt. Är Traktformuläret öppet sker arealändringen direkt, annars sker det då traktformuläret öppnas nästa gång. I båda fallen måste anv bekräfta arealförändringen genom att spara trakten! sidan 23

24 1.7 Klotter Klotter är geografiskt objekt och skapas i kartan med hjälp av speciella ritverktyg. Ett Klotter kan vara både linje- punkt- yt- och textobjekt. Det kan t.ex. vara information om ett surdrog, basväg, telnr till snöröjning osv. Objekten lagras i ett temporärt skikt, det s.k. grafiska lagret Skapa ett Klotter.. a) Välj klottertyp under ritverktyg för Klotter.. i det här fallet en punkt.. Markören ändras till ett hårkors.. b) Punkten klickas in i kartan och ritas ut i kartan.. c) Här kan användaren eventuellt fortsätta med att skriva in text i kartan för att beskriva punkten lite närmare.. Markören blir till ett hårkors och användaren klickar ii isättningspunkten för texten i kartan.. sidan 24

25 d) Skapa textformuläret visas. Användaren kan nu ange den text som skall skrivas ut i kartan.. Klicka på OK.. e).. och texten skrivs ut i kartan.. f) Man kan fortsätta med att t.ex. rita in en linje som pekar mot punkten... sidan 25

26 1.8 Personer Personer är både fysiska och juridiska personer med olika funktioner och arbetsuppgifter som kan behövas i samband med en avverkningstrakt. Personer är av olika typ. Det kan t.ex. vara lagfaren ägare (markägare), leverantör, inköpare, kontaktperson osv. Personer skapas från ett menyval under >>TimberTrack >>Skapa >>Ny Person. Personer kopplas till en Trakt med viss roll. En person kan vara kopplad till flera Trakter med med olika roller Sök/Redigera en Person.. a) Öppna personformuläret genom att dubbelklicka på TimberTrack Person under fliken Sökning.. b) Personformuläret öppnas.. Här görs sökning på personer vars efternamn börjar t.ex. på Persso och som är klassade som markägare. För att utföra sökningen klickar man på knappen Sök sidan 26

27 c) I formuläret visas de personer som motsvarar sökvillkoret. För att redigera uppgifter om person, markerar man personen i listan.och klickar sedan på OK d) Ett formulär för att redigera uppgifter om markerad person öppnas.. När redigeringen är klar klickar anv. på knappen Spara sidan 27

28 1.8.2 Skapa en Person.. a) Öppna personformuläret genom att välja menyalternativet >>TimberTrack >>Skapa >>Ny Person b) Person Formuläret Personinformation öppnas c) Skriv in nya uppgifter om Person och klicka sedan på knappen Spara sidan 28

29 1.9 Företag Företag är framför allt juridiska personer. De utför olika åtgärder på trakten, det typiskt företag är en skogsentreprenör som anlitas för en åtgärd. Företag är av olika typ. Företag skapas från ett menyval under >>TimberTrack >>Skapa >>Nytt Företag. Företag kopplas till en Trakt med via en åtgärd. När en åtgärd skapas anger anv. samtidigt vem som är utföraren. Ett företag kan vara kopplad till flera Trakter men via olika åtgärder Sök/Redigera ett Företag.. a) Öppna företagsformuläret genom att dubbelklicka på TimberTrack Företag under fliken Sökning.. b) Formuläret Företagssökning visas, där möjlighet finns att sätta villkor för sökningen.. i det här fallet alla företag som börjar på S sidan 29

30 c) Resultatet av företagssökningen visas och anv. kan nu markera det företag som skall redigeras.. och därefter klicka på OK. d) Markerat företag visas i formuläret Företagsinformation. Formuläret är öppet för redigering. När ändringar är gjorda klickar anv. på Spara. sidan 30

31 1.9.2 Skapa ett Företag.. a) Välj menyalternativet >>TimberTrack >>Skapa >>Nytt Företag b) Formuläret Skapa nytt företag öppnas och de nya uppgifterna kan knappas in. Fält med röd markering är obligatoriska. När uppgifterna är inknappade klickar anv. på knappen Spara.. sidan 31

32 1.10 Radera ett Objekt De objekt som skapas i kartan måste även raderas i kartan. Det kan röra sig om olika slags hänsyn, basvägar, avverkningstrakter, avlägg mm. Objekt som skapas i registret, raderas i registret Radera kartobjekt a) Välj pekverktyget Välj på verktygsmenyn.. Markören visas nu som en pil då den förs över kartan b) Markera objektet i kartan.. I det här fallet är det fråga om en Basväg.. c) Klicka sedan på Radera knappen på verktygsmenyn.... och objektet raderas från kartan.. sidan 32

33 Radera Person.. a) Sök först rätt på en person med hjälp av sökformuläret b) Markera personen och klicka på OK c) För att radera personen klickar anv. nu på knappen Radera Person som har använts på en eller flera trakter kan inte raderas. Däremot kan person göras ej tillgänglig, genom att bocka av kryssrutan Aktiv sidan 33

34 Radera Företag.. a) Sök först rätt på ett företag med hjälp av sökformuläret b) Markera något av företagen som sökningen resulterade i c) För att radera företaget klickar anv. nu på knappen Radera Det går inte att radera ett företag som används på en åtgärd. sidan 34

35 1.11 Historik För att möjliggöra en rensning av Traktobjekt i kartan, finns funktionen Historik. Funktionen flyttar en trakt och de objekt som berör trakten, till motsvarande Historikskikt. Historikskikten är placerade i arbetsytan Historik. Det är lätt att skicka en Trakt till Historik skikten och lika lätt att ta den tillbaka Skicka trakt till Historik.. a) När Trakt är i sparat läge klicka på Historik-knappen b) Efter att ha bekräftat att Trakten skall till Historikskikten, försvinner den ur de ordinarie skikten och återfinns i fortsättningen i Historikskikten. Trakten är nu satt som icke aktiv Hämta trakt från Historik.. a) När Trakt finns i Historikskikten dubbelklicka på Historik-trakten i kartan eller sök fram den i Timbertracks sökformulär, genom att söka på Icke aktiva Trakter b) När Trakt finns i Historikskikten dubbelklicka på Historik-trakten i kartan eller sök fram den i TimberTracks sökformulär, genom att söka på Icke aktiva Trakter sidan 35

36 c) När Trakt formuläret öppnats, visas texten Ej Aktivt med röd färg för att signalera att trakten är en HistorikTrakt. Klicka på markerad knapp för att återföra trakten till ordinarie skikt igen d) Efter sedvanlig bekräftelse, är Trakten tillbaka i ordinarie skikt. Trakt är nu satt som Aktiv sidan 36

Rev. 1 Manual Revaq Portal

Rev. 1 Manual Revaq Portal Rev. 1 Manual Revaq Portal Cartesia GIS AB / Envisys AB 1 Innehåll Allmänt... 3 Introduktion till Revaq Portalen... 4 Behörigheter... 4 Formulär... 4 Administratör... 6 Lägga upp ett nytt reningsverk...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 2

Hjälp för Timmerweb Mobil 2 1 (6) 2012-05-24 Hjälp för Timmerweb Mobil 2 (mindre revidering av den hjälp som togs fram i november-2006 för release 2.0) (ArcPad 7.0) Redigera avverkningsobjekt (Åtgärdsobjekt)... 2 Skapa nytt avverkningsobjekt

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 3

Hjälp för Timmerweb Mobil 3 1 (8) 2012-11-20 Hjälp för Timmerweb Mobil 3 (ArcPad 10.0) INNEHÅLL Starta och Avsluta... 2 Välj aktivt objekt... 2 Zooma till aktivt objekt... 3 Redigera attribut... 3 Typ av Bakgrundskarta... 3 Redigera

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Räcke...11 Balkonggolv...15 Balkongräcke...18 2 Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke DDS-CAD Arkitekt 10 3 Kapitel

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Skapa aktörer och roller i Nationell katalog för produkter och avtal

Skapa aktörer och roller i Nationell katalog för produkter och avtal Skapa aktörer och roller i Nationell katalog för produkter och avtal Till leverantörer som arbetar i Nationell katalog för produkter och avtal För att kunna arbeta i Nationell katalog för produkter och

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Detta är en kort Manual för Vecturas portal för presentation av inventeringar. Adressen till portalen är: http://portal.vecturaxplorer.

Detta är en kort Manual för Vecturas portal för presentation av inventeringar. Adressen till portalen är: http://portal.vecturaxplorer. Manual Vectura Xplorer Portalen Senast ändrad 2012-07-02 Detta är en kort Manual för Vecturas portal för presentation av inventeringar. Adressen till portalen är: http:// För att komma in krävs användarnamn

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning 1. Kort om hur du använder Samlingskartan... 2 2. Skapa konto och logga in i Samlingskartan... 3 3. Skapa en ny beställning... 7 4. Söka

Läs mer

Lathund Automatisk inloggning

Lathund Automatisk inloggning Lathund Automatisk inloggning Automatisk inloggning möjliggör för användaren själv att bestämma om han vill spara undan sin inloggning. Väljer man att spara undan sin inloggning så slipper man att logga

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare.

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. Alla betalande medlemmar i Klippans Hembygdsförening eller Åsbo Släkt- och Folklivsforskare har rätt

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Mina omvärldsfaktorer

Mina omvärldsfaktorer Juni 2012 Manual Mina omvärldsfaktorer Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan Lathund SSK 6.9.. Gå till www.kontrollera.se/login. Skriv in användarnamn/e-post. Skriv in lösenord 4. Logga in Startsidan Lägg till ny användare Klicka på Skapa användare Skriv in: E-post: Det användarnamn

Läs mer

Rovbase. Manual till GPS-dialogen. Version 1.4

Rovbase. Manual till GPS-dialogen. Version 1.4 Rovbase Manual till GPS-dialogen Version 1.4 Förord På uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter support för de svenska användarna av databasen Rovbase. Det här är en manual som beskriver hur

Läs mer

Manual för MellanBasen. Mellan Basen

Manual för MellanBasen. Mellan Basen Manual för Filerna i mappen För att ska fungera behöver alla olika filer vara med och inte byta namn eller plats. I mappen Kartex finns alla filer för visning i Kartex I mappen TillFrån finns alla filer

Läs mer

ÄRENDEHANTERING. När Du ska avsluta ett ärende så väljer Du aktuell kategori för ärendet. Dessa kategorier registrerar Du i Rutiner Avslutsorsaker.

ÄRENDEHANTERING. När Du ska avsluta ett ärende så väljer Du aktuell kategori för ärendet. Dessa kategorier registrerar Du i Rutiner Avslutsorsaker. Inmatning av ärende ÄRENDEHANTERING När Du startar modulen för Ärendehanteringen kommer Du till detta formulär. Det är här Du registrerar alla dina ärenden. Så länge ärendet ligger i ärendehanteringen

Läs mer

Feriearbete i Bodens kommun

Feriearbete i Bodens kommun Feriearbete i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Feriearbete_Handledning_v01.doc 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Skapa konto... 3 3 Logga in... 4 4 Glömt lösenord... 4 5 Redigera användarprofil...

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 1 DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT Erik Kalström - Datatal AB Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 2 1 Starta Call Center Agent... 3 2 Logga in... 4 3 Användargränssnitt... 5 3.1 Samtal

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret

En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret För att du enkelt ska kunna rapportera uppgifter till EE- & Batteriregistret har vi sammanställt den

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

Närvarorapportering. Ledare

Närvarorapportering. Ledare Närvarorapportering Ledare 2 (16) Datum 2011-09-15 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 5 2. Hantera deltagare... 6 2.1 Deltagare...

Läs mer

InfoVisaren s grundfunktionalitet

InfoVisaren s grundfunktionalitet InfoVisaren s grundfunktionalitet Snabbt komma igång Zooma in (förstora) Klicka på - placera muspekaren på kartan, enkelklicka och kartan förstoras. Zooma ut (visa ett större område) Klicka på - placera

Läs mer

användarhandledning skogsägarplan webb

användarhandledning skogsägarplan webb 2 1. Översikt Verktygsknappar Här väljer du vilken plan du vill se och du kan även välja om du vill se data från ett skifte. Här väljer du vilka kartlager som skall synas på kartan. För att synas måste

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Vård & Omsorg Datum Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Läsa och dokumentera När du loggat in i Procapita kommer du automatiskt till Mina sidor. 1. Byt sida genom att klicka på fliken

Läs mer

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3 13.05.2009 Kapitel 16... 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Redigering Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 - Redigering... 3 Bodvägg...3 Golv i boden...6 Dörr...9 Skjutdörr...10 Stolpe...12 Frittdefinierat tak...15

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

DIO Webb, en kort manual. Version 10.0 2015-05-26

DIO Webb, en kort manual. Version 10.0 2015-05-26 DIO Webb, en kort manual Version 0.0 05-05-6 Innehåll. Skapa nytt meddelande a. Välja mottagare b. Förklaring av de olika fälten c. Kartans funktion. Vidarebefordra inkommit meddelande 3. Uppdatera/avsluta

Läs mer

Instruktionshandbok. för reidar MTP - En Rikstäckande Elektronisk InformationsDatabas för Avvikelser Rörande MedicinTekniska Produkter

Instruktionshandbok. för reidar MTP - En Rikstäckande Elektronisk InformationsDatabas för Avvikelser Rörande MedicinTekniska Produkter . reidar MTP Instruktionshandbok för sökning i reidar MTP som gäst.......... reidar MTP - En Rikstäckande Elektronisk InformationsDatabas för Avvikelser Rörande MedicinTekniska Produkter Version: 2008-08-26

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Guide till inloggning och Mina Sidor i EE- & batteriregistret

Guide till inloggning och Mina Sidor i EE- & batteriregistret Guide till inloggning och Mina Sidor i EE- & batteriregistret Om du har några frågor som du inte får svar på här kan du alltid kontakta oss på Naturvårdsverket: Via växeln: 010-698 10 00 Via mejladressen:

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare.

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. Alla betalande medlemmar i Klippans Hembygdsförening eller Åsbo Släkt- och Folklivsforskare har rätt

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

FELANMÄLAN PÅ INTERNET

FELANMÄLAN PÅ INTERNET FELANMÄLAN PÅ INTERNET Inledning, skapa länkar på skrivbordet. 1. Felanmälan 2. Kvittens på felanmälan 3. Lösen 4. Arbetsledare 5. Dela ut fel till utförare, Ändra och lägga till kommentarer 6. Sätta prioritering

Läs mer

Grundkurs i släktforskning på distans

Grundkurs i släktforskning på distans Grundkurs i släktforskning på distans Steg 1 Den här lektionen går ut på att du ska lära dig använda databasen Sveriges befolkning 1970. När du kommit underfund med hur den fungerar kan du testa att söka

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret

Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret Version 3.1.1 2017-03-03 Inledning Detta dokument ger praktisk information till användare om hur ett konto skapas för rapportering till vaccinationsregistret.

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Scribus fortsättning

Scribus fortsättning Scribus fortsättning Guide och uppgifter Gunnar Markinhuhta ITLyftet ~ 1 ~ Scribus forts del 1 Hantera text och objekt Text längs bana 1. Rita ut en vågig linje med Frihandspennan eller Bezier-verktyget

Läs mer

Föräldrar och Skola 24

Föräldrar och Skola 24 Föräldrar och Skola 24 Hej Katte-förälder! Med hjälp av webbtjänsten Skola24 kan du bland annat göra sjukanmälan och ta del av ditt barns frånvarostatistik. En central databas gör det möjligt att med hjälp

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Manual för StoraBasen. Stora Basen

Manual för StoraBasen. Stora Basen Manual för Filerna i mappen För att ska fungera behöver alla olika filer vara med och inte byta namn eller plats. I mappen Kartex finns alla filer för visning i Kartex I mappen TillFrån finns alla filer

Läs mer

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014 Manual för BPSD-registret Version 7 / juni 2014 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

Kom igång med KronoX

Kom igång med KronoX Kom igång med KronoX Manual för personal Version 1.1 Innehåll 1. Starta KronoX och logga in... 1 2. Klientens funktioner... 2 2.1. Förklaring till alla kolumner... 3 2.2. KronoX-klientens meny... 4 2.3.

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Version 2013_01. Användarhandledning

Version 2013_01. Användarhandledning Version 2013_01 Användarhandledning Innehåll Intagsrapport Bostadsrätter 3 Småhus 5 Ortspris Bostadsrätter 7 Sök på karta 7 Sök på adress/kommun 8 Sök på bostadsrättsförening 9 Sålda objekt 10 Småhus 11

Läs mer