Mötesprotokoll Drevprovskommittén Upplands dreverklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesprotokoll Drevprovskommittén Upplands dreverklubb"

Transkript

1 Mötesprotokoll Drevprovskommittén Upplands dreverklubb Närvarande: Thomas Jarl (Ordf.), Axel Eriksson (Sekr.), Lars Elgh, Ted Lindström, Henrik Parkkila, Sivert Bertilsson, Leif Eriksson & Åke Andersson. Frånvarande: Johan Lindström 1. Mötet genomgick förra mötesprotokollet och man var överens om tidigare förslag med följande tillägg och förtydliganden. Vad är ett bra sök? Mötet kom överens om att ett bra sök inte bara handlar om hur långt en hund söker ut ifrån föraren utan att även systematiken och hastigheten i söket. I marker med glest med vilt så hade man uppfattningen att ett bra sök bör ligga på meter från föraren med återkomst var 15.e minut. Mötet diskuterade att i marker med mycket täta viltstammar så får hunden sällan möjlighet att presentera ett sök utan släpps i princip alltid i färsk vittring och då är det endast upptagningsförmågan som kan bedömas. Det är därför viktigt att hunden får möjlighet under dagen att testa söket i terränger med lägre vilttäthet, går inte det så kan man heller inte sätta höga poäng på sök. Drevrar med bra jaktlust som jagas in i områden med glesa viltstammar utvecklar i regel ett större sök jämfört med drevrar som jagas in i vilttäta biotoper, av naturliga skäl. Erfarenheten säger också att drevrar som jagar i vilttäta biotoper i större utsträckning använder vindburen vittring för att finna viltet, jämfört med drevarar som oftast tvingas kämpa med äldre vittring och länge arbeten på slag. Axel Erikssons förslag är att: Drevrar som inte söker utom synhåll under stora dela av dagen skall tilldelas graverande fel, 0 ep. Drevrar som söker ut mer än 2 km utan att komma tillbaka till föraren skall även tilldelas 0 ep. Detta skall påvisas minst två gånger under provtillfället och domaren skall kunna påvisa att hunden inte arbetat på slag. Drevrar som söker ut meter och återkommer med mindre än två minuters mellanrum till föraren under hela provdagen skall tilldelas 1 ep.

2 Drevrar som söker ut meter och återkommer var 5.e minut under hela provdagen skall tilldelas 2 ep. Drevrar som söker ut meter och återkommer till föraren med 5-10 minuters mellanrum skall tilldelas 3 ep. i sök. Detta skall uppvisas minst tre gånger under provdagen. Drevrar som söker ut meter och återkommer till föraren med 10 minuters mellanrum skall tilldelas 4 ep. i sök. Detta skall uppvisas minst två gånger under provdagen. Sökhastigheten skall vara högre än 2 km/h. d.v.s gångfart tolereras inte. Drevrar som söker ut meter och återkommer till föraren med minuters mellanrum skall tilldelas 5 ep. i sök. Detta skall uppvisas minst två gånger under provdagen. Sökhastigheten skall vara högre än 3 km/h. d.v.s gångfart tolereras inte. Söket skall prövas tills dess att provtid + extra tid är slut, om domaren ej kan bedöma söket när provtid + extra tid är slut skall KEB utdelas. Sök kan ej bedömas om upptag skett mindre än 2 minuter efter släpp. Sker detta skall söket provas igen i ny terräng till dess att söket kan bedömas, enligt ovan. Väckning på slag: Mötet kom fram till att det är viktigt att bedöma detta under hela dagen och inte under första arbetet på slag på morgonen. Detta för att kunna premiera hundar som väcker lite på hare på morgonen och mer på rådjur senare under provdagen. Det är även viktigt att påvisa hundar som väcker på hare eller rådjurs alldeles för mycket/lite, även senare under provdagen. Tilläggsregistreringar Om tilläggsregisteringar skall registrerars så skall de presenteras i SKKS hunddata så att alla medlemmar får ta del av informationen. CS skall även informera om varför man registrerar dessa och vilken nytta man har av uppgifterna. Jaktlust stryks från tilläggsregisterringar och införs som ett moment istället. Jaktlust Nytt moment Kommittén var överens om att Jaktlust skall bli ett nytt moment med egen beskrivning

3 och egenskapspoäng. Axel Eriksson förslag: 0 ep: Skall tilldelas den drever som under provdagen inte söker utom synhåll och som endast presterar drev < 20 minuter eller inte visar något intresse att förfölja vilt. Sjuka hundar, mycket otränade hundar eller där ägarna kan bevisa exempelvis skendräktighet skall tilldelas KEB. 1 ep. Skall tilldelas den drever som presterar drev minuter och återkommer till föraren och därefter inte vill fortsätta att söka efter vilt. Tilldelas även drever som efter kortare slagarbete ger upp och återkommer till ägaren och därefter inte vill jaga mer. 2. ep. Skall tilldelas den drever som presterar drev á minuter och återkommer tillföraren och därefter vill fortsätta att finna vilt, men återkommer till föraren så snart svårare hinder uppkommer. 3. ep. Skall tilldelas den drever som presterar minst två drev över 60 minuter och som efter längre tapptarbeten uppsöker föraren och därefter åter vill finna vilt. Kan ej tilldelas den hund som i slutet av dagen saknar vilja att finna vilt. Kan tilldelas till hund som arbetar hela dagen med envishet, utan att ge upp, trots att den inte lyckats resa vilt. 4 ep. Skall tilldelas den drever som presterar minst förstapris drev á 90 minuter och därefter vill söka ut och finna vilt. Kan ej tilldelas den hund som i slutet av dagen saknar vilja att finna vilt. Kan tilldelas till hund som arbetar hela dagen med envishet, utan att ge upp, trots att den inte lyckats resa vilt. Kan endast tilldelas om drevern bedömts under minst 5 timmar. 5 ep. Skall tilldelas den drever som presterar två förstapris drev á 90 minuter och därefter vill söka ut och finna vilt. Kan ej tilldelas den hund som i slutet av dagen saknar vilja att finna vilt. Kan endast utdelas om hunden bedömts under hela provdagen á 7 timmar. Antal tillåtna prisdrev Kommittén var överens om att man vill tillåta tre första pris per provdag på valfritt tillåtet drevdjur. Anledningen till detta är att man vill kunna särskilja agnarna från vetet och identifiera de hundar som kan och orkar jaga under en hel jaktdag utan att utveckla lungödem, skada tassar eller utveckla andra sjukdomar som kan påverka aveln negativt. Detta medför att en frisk drever med bra jaktlust och korrekt exteriör premieras och

4 särskiljs på ett mer rättvist sätt jämfört med nuvarande regler som i större grad gynnar hundar med snabbsprungna ägare och förmåga att tänka taktiskt. Viktigt att detta sker på olika drevdjur och att domaren avbryter provet om hunden skadas eller påvisar symptom på lungödem eller andra sjukdomar. Mästerskapsregler Tillåt tre första pris Dela ut max 4 allroundpoäng. Allroundpoängen skall inte kunna delas ut till exempelvis 1 räv + 3 rå, utan det skall krävas minst ett andrapris och ett förstapris för att kunna erhålla allroundpoängen. Vikter Egenskapspoäng Sök = 1 Upptagningsförmåga = 1 Väckning på slag = 1 Drevarbete = 3 Väckning på tappt = 1 Skall hörbarhet = 1 (Oenighet i kommittén p.g.a av att delar tyckte att skallet är så pass viktigt att de bör premieras = vikt 2, men det är även svårt att bedöma på ett enhetligt sätt och därav risken att domarens hörsel, terrängen, förekomst av buller avgör tävlingen och inte skallets hörbarhet. Samtliga tyckte att skallet betydelse och arvbarhet är stor ) Skallgivning under drev = 1 Lydnad = 1 Samarbete = 1 Jaktlust = 2 Övrigt Mötet var eniga om man måste diskutera samtliga egenskaper noggrant under kollegiet och att vid större tävlingar måste alla domare vara närvarande. Kollegiet får inte starta innan alla domare är på plats för att alla hundar skall få en så rättvis bedömning som möjligt. Fullmäktige skall se till att beslut om egenskapspoäng m.m ifrågasätts för att se till att hundarna särskiljs på ett så rättvist sätt som möjligt.

5 Rapportering från domare till sekretariat, vid större tävlingar, får inte ske så att de påverkar utfallet av tävlingen. D.v.s domaren får under inga omständigheter ringa in till sekretariatet om det finns risk att drevet störs och går på långskjuts. Domaren skall tillfråga hundföraren om det är ok att ringa in och rapportera. Om rapport är nödvändig när drevet är nära provgruppen skall det ske med sms eller anstå till risken är mindre att drevdjuret störs! Vid vanliga drevprov skall domaren endast använda telefonen för samtal med annan i undantagsfall, om risk för störning av drevdjur finns. Axel Eriksson fick till uppgift att från CS varför man i nuvarande regler endast tillåter två första pris.

..Förslag att poängsättning bör vara lika för räv och klöv och att rävs nuvarande poängsättning bör gälla med den ändringen:

..Förslag att poängsättning bör vara lika för räv och klöv och att rävs nuvarande poängsättning bör gälla med den ändringen: SYNPUNKTER PÅ MOMENTEN: Sydsvenska Skaraborg Östergötland Västsvenska 1 bör delas upp i Sök och Upptagningsarbete. En hund kan ha ett dåligt sök men ett utmärkt upptagningsarbete och tvärtom. risk att

Läs mer

Drevprovsprotokoll efter Kollegie

Drevprovsprotokoll efter Kollegie Beagle-er provsprotokoll efter Kollegie DREVER Jönköpings dreverklubb 1 J HAGASKOGENS MILLE Hane SE7156/1 15 Anders Kristiansson Lidholmen 17 Rydaholm 1511 Snö x Barmark Övrigt 8 1 95 5 16 67 15 17 5 1

Läs mer

Drevprovsprotokoll efter Kollegie

Drevprovsprotokoll efter Kollegie Beagle-er provsprotokoll efter Kollegie DREVER Jönköpings dreverklubb 1 FALLASKOGENS DIXI Tik SE19611/1 111 Göran Svensson Ovdaskog 67 9 Vaggeryd 9-16 1618 Inom Vo Släpp 8 1 6 Släpp 98 7 7Släpp Släpp Slag

Läs mer

Drevprovsprotokoll efter Kollegie

Drevprovsprotokoll efter Kollegie Beagle-er provsprotokoll efter ollegie. Väckning på slag atalognummer BEAGLE Jämtland-Härjedalens Bl 1 ön Reg.nr. Född J LYNXHILL HERCULES Hane SE875/11 11517 Gunnarsson Conny Rödön 81 85 91 rokom Conny

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLEDNING OCH KOMMENTARER TILL GEMENSAMMA DREVPROVSREGLER Ett nytt regelverk kan med nödvändighet inte bli heltäckande på alla områden utan väcker som regel vissa funderingar och reser en del frågor.

Läs mer

Nytt/ändrats/tillagts/tagits bort i drevprovsregler fr.o.m. hösten 2017.

Nytt/ändrats/tillagts/tagits bort i drevprovsregler fr.o.m. hösten 2017. Drevprovsregler gemensamma för Alpenländische Dachsbracke (ADB), Basset, Beagle och Drever. Nytt/ändrats/tillagts/tagits bort i drevprovsregler fr.o.m. hösten 2017. 1 Strukturella ändringar Förändrad kapitelordning.

Läs mer

Nordiska regelförslaget. Slutversion

Nordiska regelförslaget. Slutversion Nordiska regelförslaget. Slutversion 2016-01-24 Bedömningsmomenten och deras respektive koefficienter 1.a Tempo (0-) x 0,0.b Sök (0-) x 1,5 2. Förmåga att finna älg (0-) x 1,0 3. Förmåga att ställa älg

Läs mer

Bedömningsanvisningar

Bedömningsanvisningar Sidan 1 av 6 Bedömningsanvisningar Unghunds och nybörjarklass Hund som lämnar provområde och ej återvänder inom 60 min kan ej kräva fortsatt prövning. 11a Drevarbete på fälthare Bedömningen omfattar unghunds

Läs mer

Nordiska regelförslaget.

Nordiska regelförslaget. Nordiska regelförslaget. Bedömningsmomenten och deras respektive koefficienter 1.a Tempo (0-) x 0,0.b Sök (0-) x 1,5 2. Förmåga att finna älg (0-) x 1,0 3. Förmåga att ställa älg i upptaget (0-) x 1,5

Läs mer

Nordiska jaktprovsregler för älghund

Nordiska jaktprovsregler för älghund Nordiska jaktprovsregler för älghund Bedömningsskala: Utmärkt prestation 9-10 Mycket bra prestation 7-8 Bra prestation 5-6 Godtagbar prestation 3-4 Dålig prestation 1-2 Ingen prestation 0 Momentet inte

Läs mer

REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH)

REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH) REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH) Godkänd i SKL-FKK:s fullmäktige 23.11.2014 Gäller fr.o.m. 1.8.2015 REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH) Dessa regler ersätter tidigare KARH-regler

Läs mer

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Ansluten till Svenska Kennelklubben BJÖRNPROV Regelförslag

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Ansluten till Svenska Kennelklubben BJÖRNPROV Regelförslag SKK s standardtext (i inledningen) om dopning etc. läggs till senare. PROVFORMER Provet på björn kan utföras som ordinarie björnprov eller som kombinationsprov på björn/älg eller björn/vildsvin. Då ska

Läs mer

Drevprovsprotokoll efter Kollegie

Drevprovsprotokoll efter Kollegie Beagle-er provsprotokoll efter ollegie Summa 66 Priskod 166 1) Priskoder 1=Ha, =Räv, =Rå, =Hjort, =Okänt Summa Rådjur Priskod 1) 1:8 BEAGLE Sydsvenska Bl 1 HIGHWAY S FELLOW Hane FI988/1 18 alervo Närhi

Läs mer

Delmoment 1: Sök... 24 Delmoment 2: Upptagsförmåga/Arbete på slag... 25 Delmoment 3: Drevsäkerhet... 27 Delmoment 4: Drevsätt...

Delmoment 1: Sök... 24 Delmoment 2: Upptagsförmåga/Arbete på slag... 25 Delmoment 3: Drevsäkerhet... 27 Delmoment 4: Drevsätt... INDEX Sid Delmoment 1: Sök... 24 Delmoment 2: Upptagsförmåga/Arbete på slag... 25 Delmoment 3: Drevsäkerhet... 27 Delmoment 4: Drevsätt... 28 Delmoment 5: Tapptarbete... 28 Delmoment 6: Skall Hörbarhet...

Läs mer

Drevprovsprotokoll efter Kollegie

Drevprovsprotokoll efter Kollegie Beagle-er provsprotokoll efter Kollegie BEAGLE Östsvenska BlK 1 J HAR-ZELDAS SIKKI Tik SE9/1 16 Melander Olle Sulviken 67 8 Järpen Ägren 1611 Tynningö x 67-8 7 7 9 9 9 11 9 1 11 1 11 11 1 9 11 17 7 Summa

Läs mer

Jönköpings dreverklubb 1. Drev Tappt minuter. Rådjur. Summa tid. Drev Tappt minuter Okänt 0030.

Jönköpings dreverklubb 1. Drev Tappt minuter. Rådjur. Summa tid. Drev Tappt minuter Okänt 0030. Hundens namn med titel och kennelnamn Kön SEJCH BIABYS ZILLA Temp 0 oc Hård vind Myr/Mossmark Kuperat Kalyta Snö cm Barrskog Öppen mark/åker Lövskog Delmoment Släpp/drev nr Släpp/drev nr Släpp/drev Släpp/drev

Läs mer

Nordiska jaktprovsregler för älghund (Version Gardermoen 21-23.01.2011)

Nordiska jaktprovsregler för älghund (Version Gardermoen 21-23.01.2011) Nordiska jaktprovsregler för älghund (Version Gardermoen 21-23.01.2011) Bedömningsskala: Utmärkt prestation 9-10 p Mycket bra prestation 7-8 p Bra prestation 5-6 p Godtagbar prestation 3-4 p Dålig prestation

Läs mer

Drevprovsprotokoll efter Kollegie

Drevprovsprotokoll efter Kollegie Beagle-er provsprotokoll efter Kollegie 1611 Skillingaryd Släpp 8 11 6 Släpp 9 6Släpp Slag 81 1 Slag 96 71 Slag Upptag 8 Upptag 98 Upptag Avbryter 8 Avbryter 17 Avbryter Inkallas 98 Inkallas Inkallas Kopplas

Läs mer

Jaktprov för älghund (8) Händelser och begrepp

Jaktprov för älghund (8) Händelser och begrepp Jaktprov för älghund (8) Händelser och begrepp Sök och upptag Söket påbörjas i tomma marker, så att hundens sök kan bedömas 30-60 min före upptag. Ett idealiskt sök innehåller ett effektivt sökmönster,

Läs mer

Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00

Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00 Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00 Kjell Andersson hälsade alla gäster från Tyskland, Norge och Finland samt de svenska deltagarna

Läs mer

SBlK Drevprovsprotokoll

SBlK Drevprovsprotokoll TTF-nummer: SE36730/ S0623/03 S5255/06 HALLVEDE SE JCH SE UCHSKÄLLANDS DANNE 1301-0 SBlK provsprotokoll TRÄKUMLA TJÄNGDARVE 506-1 8-9 08: ARRANGR HEJDETASSENS DIXIE GOTLANDS KLUBB Ras Kod 612 x Kuperat

Läs mer

Drevprovsprotokoll efter Kollegie

Drevprovsprotokoll efter Kollegie Beagle-er provsprotokoll efter ollegie atalognummer BEAGLE Västsvenska Bl 1 ön Reg.nr. Född STORJORDENS TRULLE Hane SE16/1 1 Björndell Erik Hultavägen 8 57 Gunnilse erik@bjorndell.se n 76-86 16117 Gunnilse

Läs mer

STATUTER FÖR VANDRINGSPRISER GOTLANDS BEAGLEKLUBB REVIDERADE AV STYRELSEN 2015

STATUTER FÖR VANDRINGSPRISER GOTLANDS BEAGLEKLUBB REVIDERADE AV STYRELSEN 2015 STATUTER FÖR VANDRINGSPRISER GOTLANDS BEAGLEKLUBB REVIDERADE AV STYRELSEN 2015 GOTLANDS BEAGLEKLUBBS VANDRINGSPRISER 1. BÄSTA UNGHUND VID VÅR- & HÖSTUTSTÄLLNINGEN 2. BÄSTA BEAGLE VID VÅR- & HÖSTUTSTÄLLNINGEN

Läs mer

8. Mästerskap. 8.1 Drever SM Anmälan och uttagning

8. Mästerskap. 8.1 Drever SM Anmälan och uttagning 8. Mästerskap 8.1 Drever SM 8.1.1 Anmälan och uttagning Antal deltagare i distriktstävlingarna är inte begränsat. Lokalklubbar utser deltagare i distriktstävlingarna. De bästa hundarna i distriktstävlingen

Läs mer

Drevprovsprotokoll efter Kollegie

Drevprovsprotokoll efter Kollegie Beagle-er provsprotokoll efter ollegie. Väckning på slag. arbete. Väckning på tappt ön atalognummer BEAGLE Västerbottens Bl 1 J BORIS Hane S69/8 David Öberg Älvans väg 87 97 Umeå David Öberg 7 668717 1

Läs mer

Jönköpings dreverklubb 1. Kod Ep Ep Drev Tappt. Drev Tappt. minuter Rådjur Summa tid. Drev Tappt.

Jönköpings dreverklubb 1. Kod Ep Ep Drev Tappt. Drev Tappt. minuter Rådjur Summa tid. Drev Tappt. Hundens namn med titel och kennelnamn Kön J ASCHUMS BAMSE 9 Värnamo 070-6 x Temp - oc Hård vind x Myr/Mossmark x Kuperat x Kalyta ns Ändr x x x Släpp/drev nr Släpp/drev Sök Släpp/drev nr Släpp/drev Jönköpings

Läs mer

SBlK Drevprovsprotokoll ÖSTERGÖTLANDS BEAGLEKLUBB BEAGLE

SBlK Drevprovsprotokoll ÖSTERGÖTLANDS BEAGLEKLUBB BEAGLE TTF-nummer: Reg.nr 2010101-00 Hundens titel Hundens Namn Kön Född SE2210/2012 MALIWICK'S SHE'S MADONNA T 2012027 Fader Reg.nr SVENSSON Provtyp DP Temp C Hård vind x Myr/mossmark x Kuperat x Kalyta Pejl?

Läs mer

Regler för ställande hundar på vildsvin.

Regler för ställande hundar på vildsvin. Regler för ställande hundar på vildsvin. Ändamål. Provets ändamål är att under jaktliga former och inom ramen för rasernas användningsområden och arbetssätt bedöma deltagande hundars egenskaper och lämplighet

Läs mer

Mästerskap Allmänt för mästerskap arrangerade av Svenska Dreverklubben Drever-SM den 23 november 2015

Mästerskap Allmänt för mästerskap arrangerade av Svenska Dreverklubben Drever-SM den 23 november 2015 Mästerskap Allmänt för mästerskap arrangerade av Svenska Dreverklubben Svenska Dreverklubbens mästerskap är officiella prov och skall anordnas enligt gällande drevprovsregler och genomföras som gemensamma

Läs mer

Jönköpings dreverklubb 1. Drev Tappt minuter Rådjur Summa tid. Drev Tappt minuter.

Jönköpings dreverklubb 1. Drev Tappt minuter Rådjur Summa tid. Drev Tappt minuter. Hundens namn med titel och kennelnamn Kön BIABYS AIDA Temp oc Hård vind Myr/Mossmark Kuperat Kalyta Snö cm Barrskog Öppen mark/åker Lövskog Delmoment Släpp/drev nr Släpp/drev nr Släpp/drev Släpp/drev Jönköpings

Läs mer

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för älgspårprov.doc ÄLGSPÅRPROV

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för älgspårprov.doc ÄLGSPÅRPROV ÄLGSPÅRPROV För att möta samhällets krav på oss jägare måste vi visa att vi tar vårt ansvar och utbildar fullgoda eftersökshundar som kan spåra och ställa en skadad älg. I dag har vi i Sverige en kontaktmanna

Läs mer

Mästerskap. Drever-SM den 25 november 2016

Mästerskap. Drever-SM den 25 november 2016 Mästerskap Allmänt för mästerskap arrangerade av Svenska Dreverklubben Svenska Dreverklubbens mästerskap är officiella prov och skall anordnas enligt gällande drevprovsregler och genomföras som gemensamma

Läs mer

27. BEDÖMNINGSMOMENTEN och deras respektive koefficienter Moment Poängskala Koeff.

27. BEDÖMNINGSMOMENTEN och deras respektive koefficienter Moment Poängskala Koeff. Bestämmelser för jaktprov med älghundar Fastställda av SKK att gälla fr o m 07-06-30 REGLER FÖR ÄLGSPÅRPROV 26. BEDÖMININGSGRUNDER FÖR ÄLGSPÅRPROV 26.1 Ändamål Att pröva hundens vilja och förmåga att uthålligt

Läs mer

REGLER FÖR DREVPROV PÅ RÄV Godkända av SKL-FKK:s fullmäktige Träder i kraft från den 01.08.2000

REGLER FÖR DREVPROV PÅ RÄV Godkända av SKL-FKK:s fullmäktige Träder i kraft från den 01.08.2000 REGLER FÖR DREVPROV PÅ RÄV Godkända av SKL-FKK:s fullmäktige Träder i kraft från den 01.08.2000 1. AVSIKTEN MED DREVPROV PÅ RÄV Ändamålet med rävdrevproven är att för avelns befrämjande få fram stövarnas

Läs mer

Drevprovsprotokoll efter Kollegie

Drevprovsprotokoll efter Kollegie Beagle-er provsprotokoll efter ollegie atalognummer BEAGLE Norrbottens Bl 1 ön Reg.nr. Född J AHOSALON PIIA Tik S16/9 96 Engström Maria Gyljen varngränd 96 91 Överkali Hans Eliasson 96-1 111 Haparanda

Läs mer

Drevprovsregler gemensamma för Basset, Beagle och Drever.

Drevprovsregler gemensamma för Basset, Beagle och Drever. Drevprovsregler gemensamma för Basset, Beagle och Drever. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROV/JAKT MED DRIVANDE HUND... 4 1.1 PROVENS MÅLSÄTTNING... 4 1.2 JAKTFORMEN... 4 1.3 ETISKA REGLER... 4 2 SKK:s ALLMÄNNA

Läs mer

SÄK 2015-02-01. Enligt önskemål så har de punkter där mötet uppfattades vara enigt eller majoriteten var stor för något markerats med rött i texten.

SÄK 2015-02-01. Enligt önskemål så har de punkter där mötet uppfattades vara enigt eller majoriteten var stor för något markerats med rött i texten. SÄK 2015-02-01 Dessa minnesanteckningar har gått på remiss till dem som deltog i Väsbykonferensen. Remissvaren har medfört ett antal justeringar och några rättelser i texten. Enligt önskemål så har de

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett nytt regelverk kan med nödvändighet inte bli heltäckande på alla områden utan väcker som regel vissa funderingar och reser en del frågor. Regelgruppen har av det skälet i detta dokument gjort ett försök

Läs mer

Protokoll fört vid CS möte 2-3/ i Upplands-Väsby. Ordförande Martin Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid CS möte 2-3/ i Upplands-Väsby. Ordförande Martin Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid CS möte 2-3/4 2016 i Upplands-Väsby 1. Mötets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Upprop samt suppleanters rösträtt Närvarande ordinarie

Läs mer

Gemensamma nordiska regler

Gemensamma nordiska regler Nordisk Elghund Union: Gemensamma nordiska regler I det följande några avelsmässiga och delvis tävlingsmässiga motiveringar för regelförslaget. Motiveringarna är uppdelade på avel och tävling och på speciella

Läs mer

Jaktprovsverksamhet för wachtelhund

Jaktprovsverksamhet för wachtelhund 1/17 Jaktprovsverksamhet för wachtelhund (Arbetsversion 1.7, 21.3.2010) Jaktprovsverksamheten startade inofficiellt 2009. Anlagsprov Skogsprov a) Unghundsklass I unghundsklass (UKL) startar hundar från

Läs mer

Domarkompendium för Ledhundsprov.

Domarkompendium för Ledhundsprov. SVENSA ÄLGHUNDLUBBEN Domarkompendium för Ledhundsprov. Bedömningsgrunder. Hunden skall föras i spårsele eller halsband av normalt utförande. Stryp eller tagghalsband är inte tillåtet. Hundens uppgift är

Läs mer

Svenska Taxklubben/Jaktprovskommittén. Remissvar ang. nya drevprovsregler från Bohuslän-Dals Taxklubb

Svenska Taxklubben/Jaktprovskommittén. Remissvar ang. nya drevprovsregler från Bohuslän-Dals Taxklubb 2012-01-25 Svenska Taxklubben/Jaktprovskommittén Remissvar ang. nya drevprovsregler från Bohuslän-Dals Taxklubb När vi nu för andra gången får möjlighet att ha synpunkter på förslaget till nya drevprovsregler

Läs mer

17. REGLER FÖR LEDHUNDSPROV

17. REGLER FÖR LEDHUNDSPROV 17. REGLER FÖR LEDHUNDSPROV 18. BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR LEDHUNDSPROV 18.1 Genomförande Hunden skall föras i spårsele eller halsband av normalt utförande. Stryp eller tagghalsband är inte tillåtet. Hundens

Läs mer

Delmoment 1: Sök Delmoment 2: Upptagsförmåga/Arbete på slag Delmoment 3: Drevsäkerhet Delmoment 4: Drevsätt...

Delmoment 1: Sök Delmoment 2: Upptagsförmåga/Arbete på slag Delmoment 3: Drevsäkerhet Delmoment 4: Drevsätt... INDEX Sid Delmoment 1: Sök... 24 Delmoment 2: Upptagsförmåga/Arbete på slag... 25 Delmoment 3: Drevsäkerhet... 27 Delmoment 4: Drevsätt... 28 Delmoment 5: Tapptarbete... 28 Delmoment 6: Skall Hörbarhet...

Läs mer

Jönköpings dreverklubb 1. Drev Tappt minuter. Rådjur. Summa tid. Drev Tappt minuter Rådjur 3097.

Jönköpings dreverklubb 1. Drev Tappt minuter. Rådjur. Summa tid. Drev Tappt minuter Rådjur 3097. Hundens namn med titel och kennelnamn Kön BERGÄNGS JUDO x Temp - oc x Hård vind x Myr/Mossmark Kuperat Kalyta x Snö cm Barrskog Öppen mark/åker Lövskog Delmoment Släpp/drev nr Släpp/drev Släpp/drev Jönköpings

Läs mer

DREVPROVSREGLER 1. ÄNDAMÅL

DREVPROVSREGLER 1. ÄNDAMÅL INDEX Sid DREVPROVSREGLER Delmoment 1: Sök... 24 Delmoment 2: Upptagsförmåga/Arbete på slag... 25 Delmoment 3: Drevsäkerhet... 27 Delmoment 4: Drevsätt... 28 Delmoment 5: Tapptarbete... 28 Delmoment 6:

Läs mer

Remiss 2 Gemensamma Nordiska Jaktprovsregler

Remiss 2 Gemensamma Nordiska Jaktprovsregler Remiss 2 Gemensamma Nordiska Jaktprovsregler 2011-07-27. Till SÄK s lokalklubbar och anslutna rasklubbar. Den 2-3 juli träffade SÄK s jaktprovskommitté de övriga länderna i nordiska unionen för revidering

Läs mer

1. Hur många fauvar finns det i ert hushåll? Antal fauvar

1. Hur många fauvar finns det i ert hushåll? Antal fauvar 6 1. Hur många fauvar finns det i ert hushåll? 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Antal fauvar 24 2. Hur gammal är den hund som enkäten avser? 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2-23 mån 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Drevprovsregler och anvisningar för Tax

Drevprovsregler och anvisningar för Tax Drevprovsregler och anvisningar för Tax Att gälla 2017-07-01 till 2022-06-30 1 Innehållsförteckning Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar... 3 1. Vaccinationer... 4 2. ID-märkning... 4

Läs mer

JAKTPROVSREGLER OCH JAKTPROVSANVISNINGAR

JAKTPROVSREGLER OCH JAKTPROVSANVISNINGAR SVENSKA STÖVARKLUBBEN JAKTPROVSREGLER OCH JAKTPROVSANVISNINGAR Antagna av Stövarfullmäktige 2000 Fastställda av Svenska Kennelklubben 2001 Tillhör:. 2 Jaktprovsregler 1 Ändamål Jaktprov skall under jägarmässiga

Läs mer

Jyckedata Drevprovsredovisning

Jyckedata Drevprovsredovisning 1. INSTALLATION Förutsatt att du har en godkänd Jyckedata installerad på din dator uppdaterar du drevprovsprogrammet till senaste version med hjälp av följande länk. Klicka på länkarna och följ instruktionerna

Läs mer

Drevprovsregler gemensamma för Basset, Beagle och Drever

Drevprovsregler gemensamma för Basset, Beagle och Drever Drevprovsregler gemensamma för Basset, Beagle och Drever Godkända av SKK 2013-08-20 Att gälla fr.o.m. 2014-07-01 t.o.m. 2017-06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROV/JAKT MED DRIVANDE HUND... 3 1.1 PROVENS MÅLSÄTTNING...

Läs mer

SVENSKA STÖVARKLUBBENS REVIDERADE DREVPROVSREGLER FÖR PROVSÄSONGEN 2017 TILL 2022.

SVENSKA STÖVARKLUBBENS REVIDERADE DREVPROVSREGLER FÖR PROVSÄSONGEN 2017 TILL 2022. SVENSKA STÖVARKLUBBENS REVIDERADE DREVPROVSREGLER FÖR PROVSÄSONGEN 2017 TILL 2022. Dessa reviderade provregler har genomförts på följande sätt. En regelgrupp bestående av en representant från varje distrikt

Läs mer

Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin.

Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin. Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin. 1. Ändamål. Provets ändamål är att under jaktliga former och inom ramen för rasernas användningsområden och arbetssätt bedöma deltagande

Läs mer

Jaktprov med skällande fågelhundar. - tolkningsanvisningar Rev

Jaktprov med skällande fågelhundar. - tolkningsanvisningar Rev Jaktprov med skällande fågelhundar - tolkningsanvisningar 2017-07-01--2022-06-30. Rev. 2017-05-14 1 Jaktprov för skällande fågelhundar - för tiden 2017-07-01 till och med 2022-06-30 Nya jaktprovsregler

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier.

RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar,

Läs mer

Jaktprovsregler och Jaktprovsanvisningar

Jaktprovsregler och Jaktprovsanvisningar Utbildning i Jaktprovsregler och Jaktprovsanvisningar Studiehandledning (sid. 42) Reviderad 2007 Regelkonferensen 2007-05-12--13 Svenska Stövarklubben 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utbildning av drevprovsdomare

Läs mer

Vind : Måttlig Snö / barmark: Barmark Skrapighet Ej skrapigt

Vind : Måttlig Snö / barmark: Barmark Skrapighet Ej skrapigt Jaktprov 2013-14 Västerbottens Älghundklubb BIX AS30359/2010 Ägare: Mikael Larsson ProvDatum 2013-09-28 Domare : Moström CarlEric Poäng : 35,5 Pris 0 Släpp 0645 Fann älg 0648 Hund åter: Övr.provtid slut

Läs mer

SBlK Drevprovsprotokoll VÄSTSVENSKA BEAGLEKLUBBEN BEAGLE

SBlK Drevprovsprotokoll VÄSTSVENSKA BEAGLEKLUBBEN BEAGLE S2961/200 SEJCH UTVÄNGS REX ZEKE S82/98 SEUCH SEJCH KVILLKÄRRS MASKOT S6/97 SEUCH SEJCH UTVÄNGS NELLIE PERSSON KATARINA RAMBERGSLIDEN 9 H 200020 Ö 2008 Skogsbygden +2 Hård vind Myr/mossmark Kuperat x Kalyta

Läs mer

2 veckors drevprov , Överdomare B-O Lindgren

2 veckors drevprov , Överdomare B-O Lindgren 2 veckors drevprov 08.12-21.12.2014, Överdomare B-O Lindgren Namn Rivakka Milla Magia Sök 6,00 Kön Tik Slag 4,50 Född Skallhörbarhet 7,50 Reg nr FI 48266/12 Övr.Skallegenskaper 4,50 Efter Boknäsets Qnall

Läs mer

Finska Stövarklubben Finska Beagleklubben

Finska Stövarklubben Finska Beagleklubben Finska Stövarklubben Finska Beagleklubben Fortbildning 2016 Drevförmågan Bakgrund Drevprovreglerna favoriserar drevets längd Oberoende av kvaliteten på drevet får hunden ca. 0,3 poäng per minut Det är

Läs mer

DREVPROVSREGLER FÖR DREVER 1 PROV/JAKT MED DRIVANDE HUND 1.1 PROVENS MÅLSÄTTNING

DREVPROVSREGLER FÖR DREVER 1 PROV/JAKT MED DRIVANDE HUND 1.1 PROVENS MÅLSÄTTNING DREVPROVSREGLER FÖR DREVER 1 PROV/JAKT MED DRIVANDE HUND 1.1 PROVENS MÅLSÄTTNING Drevprovens ändamål är att pröva drivande hundar och utvärdera de egenskaper som ska vara underlag för vårt avelsarbete.

Läs mer

Motioner Stövarfullmäktige 2016

Motioner Stövarfullmäktige 2016 Motioner Stövarfullmäktige 2016 1 Innehåll VblStk motion ändrade regler för uttagning... 1 J-HStk, VnlStk, GvlStk och DStk Motion uttagningsregler... 1 VnlStk, Motion nej till varg... 2 U-VStk, Motion

Läs mer

ALLT OM DREVER. Jakthund, viltspårhund, utställningshund. www.svenskadreverklubben.se

ALLT OM DREVER. Jakthund, viltspårhund, utställningshund. www.svenskadreverklubben.se ALLT OM DREVER Jakthund, viltspårhund, utställningshund www.svenskadreverklubben.se Välkommen till Svenska Dreverklubben! 1944 bildades SDK under namnet Svenska Dachsbrackeklubben. 1947 fick vi vårt nuvarande

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier.

RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar,

Läs mer

JAKTPROVSREGLER OCH JAKTPROVSANVISNINGAR

JAKTPROVSREGLER OCH JAKTPROVSANVISNINGAR SVENSKA STÖVARKLUBBEN JAKTPROVSREGLER OCH JAKTPROVSANVISNINGAR 1/7 2007 30/6 2012 Antagna av Stövarfullmäktige 2006 Fastställda av Svenska Kennelklubben 2006 Tillhör Innehållsförteckning SKKs allmänna

Läs mer

Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier. Anlagsprov fält Anlagsprov skog Elitprov Vildsvinsprov

Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier. Anlagsprov fält Anlagsprov skog Elitprov Vildsvinsprov Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier Anlagsprov fält Anlagsprov skog Elitprov Vildsvinsprov Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier Fastställda av SKK för tiden 2007-07-01 till och med 2012-06-30.

Läs mer

NORDISKA MÄSTERSKAPEN FÖR BEAGLE 2016

NORDISKA MÄSTERSKAPEN FÖR BEAGLE 2016 NORDISKA MÄSTERSKAPEN FÖR BEAGLE 2016 Nordiska Mästerskapet för Beagle avgjordes 24 och 25 november 2016 med Sverige som värdland och Svenska Beagleklubben som arrangör. Arrangörskapet vandrar runt mellan

Läs mer

Svenskt förslag till Nordiska jaktprovsregler för älghund (2015-01-11)

Svenskt förslag till Nordiska jaktprovsregler för älghund (2015-01-11) Svenskt förslag till Nordiska jaktprovsregler för älghund (2015-01-11) Bestämmelser för jaktprov med älghundar Röd text: Innebär förslag till ändringar. Där det förekommer fler än ett förslag för samma

Läs mer

Drevprovsprotokoll Svenska Beagleklubben

Drevprovsprotokoll Svenska Beagleklubben STORJORDENS MOLLY 6 T S98/009 00900 NILSSON KARL-BERTIL ÖVERKALIX 000900 0000 Norrbottens Inom Vo0 06 0 0 SLÄPP/DREV SLÄPP/DREV SLÄPP/DREV 06: 06: 08: 08: 08: 08: : : SLÄPP/DREV : 0 Drev Haren ut på svagt

Läs mer

SBlK MANUAL DREVPROVSREDOVISNING 2013, i augusti

SBlK MANUAL DREVPROVSREDOVISNING 2013, i augusti ALLMÄNT Drevprovsredovisningen kommer även den kommande säsongen att skötas med hjälp av ett Excelprogram, vilket är en uppdaterad variant av det program som togs i bruk säsongen 2011/2012. Denna instruktion

Läs mer

Regler för viltspårprov

Regler för viltspårprov Regler för viltspårprov Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Viltspårprovets målsättning är att pröva deltagande hunds spårningsförmåga och lämplighet vid eftersök av skadat klövvilt. 2 Organisation Officiella

Läs mer

Protokoll (19) 1 Versio

Protokoll (19) 1 Versio Protokoll (19) 1 Skogskortet Före man börjar provet, besluter hundföraren om han skall använda sig av PBP i bedömningen! 2 3 SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Skogskortet Söktabellen Ifylls endast med

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter om prövning av fjällräddningshundar; beslutade den 23 februari 2000.

Läs mer

DREVPROV AJOK / BEAJ REGLER OCH DIREKTIV Godkända vid Kennelklubbens fullmäktigemöte den I kraft från den

DREVPROV AJOK / BEAJ REGLER OCH DIREKTIV Godkända vid Kennelklubbens fullmäktigemöte den I kraft från den DREVPROV AJOK / BEAJ REGLER OCH DIREKTIV Godkända vid Kennelklubbens fullmäktigemöte den 29.5.2011. I kraft från den 1.8.2011. Innehållsförteckning. Regelboken för drevprov Drevprovens (AJOK och BEAJ)

Läs mer

Ungdomens Hundmärke. Junior Handling Brons Brons Brons Brons Silver Silver Silver Silver Guld Guld Guld Guld Diamant Diamant Diamant Diamant

Ungdomens Hundmärke. Junior Handling Brons Brons Brons Brons Silver Silver Silver Silver Guld Guld Guld Guld Diamant Diamant Diamant Diamant Ungdomens Hundmärke Agility Lydnad Bruks Junior Handling Indelning Är en grundläggande nivå och märket ska kunna erövras efter de flesta av våra grundoch nybörjarkurser. är ett tygmärke. Är nybörjarnivån

Läs mer

SLOVAKISKA JAKTPROVET FÖR VILDSVINSHUNDAR

SLOVAKISKA JAKTPROVET FÖR VILDSVINSHUNDAR START NYHETER KENNELN HUNDARNA RÅD & TIPS PROV LÄNKAR GALLERI GÄSTBOK KALENDER FORUM SLOVAKISKA JAKTPROVET FÖR VILDSVINSHUNDAR Vid bedömning av hundar på jaktprov anordnade genom SPZ (Slovakiska Jägareförbundet)

Läs mer

SBlK Drevprovsprotokoll GOTLANDS BEAGLEKLUBB BEAGLE

SBlK Drevprovsprotokoll GOTLANDS BEAGLEKLUBB BEAGLE TTF-nummer: Reg.nr Ras 612 S0786/2007 J SJULSVIKENS BIZZI T 20070703 Fader Reg.nr S17621/200 SE JCH S316/2000 SE JCH LÅNG NYLAND 82 Provtyp Klass Provdag DP Ö 2012120 20121201-012 Hundens titel Postnr

Läs mer

Välkommen till Svenska Taxklubben!

Välkommen till Svenska Taxklubben! Välkommen till Svenska Taxklubben! En tax kan du ha till ALLT! Annika Lövgren, Säter 1 Den här broschyren är tänkt att ge dig en kort presentation om följande: 4 Varför ska du välja en tax? 7 Vilka olika

Läs mer

Välkommen till Svenska Taxklubben!

Välkommen till Svenska Taxklubben! Välkommen till Svenska Taxklubben! En tax kan du ha till ALLT! Annika Lövgren, Säter 1 Den här broschyren är tänkt att ge dig en kort presentation om följande: 4 Varför ska du välja en tax? 7 Vilka olika

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördagen den 11/8 2012, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Jaktprovsutbildning för löshundsprov rev Ändamål

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Jaktprovsutbildning för löshundsprov rev Ändamål Ändamål Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper som underlag för avelsarbetet. Jaktproven har även som mål att anpassa jaktegenskaperna till tidsenliga jakt- och

Läs mer

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Jaktprovsutbildning för löshundsprov rev Ändamål

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Jaktprovsutbildning för löshundsprov rev Ändamål Ändamål Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper som underlag för avelsarbetet.jaktproven har även som mål att anpassa jaktegenskaperna till tidsenliga jakt- och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PROV/JAKT MED STÖVARE... 3 1.1 PROVENS MÅLSÄTTNING... 3 1.2 JAKTFORMEN... 3 1.3 ETISKA REGLER... 3 2. SKK.s ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2.1 ALLMÄNT... 4 2.2 VACCINATIONER... 5 2.3

Läs mer

Motioner från Svenska Stövarklubbens Styrelse till Stövarfullmäktige 2016

Motioner från Svenska Stövarklubbens Styrelse till Stövarfullmäktige 2016 Motioner från Svenska Stövarklubbens Styrelse till Stövarfullmäktige 2016 1. Motion på utställningsmerit för att starta på jaktprov. Redan 2012 kom en motion ang utställningsmerit för stövare för att få

Läs mer

SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta. HIRV- SKOLNING Jaktprovsregler och bedömningsdirektiv 2015

SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta. HIRV- SKOLNING Jaktprovsregler och bedömningsdirektiv 2015 HIRV- SKOLNING Jaktprovsregler och bedömningsdirektiv 2015 10.2.2015 Målsättning med jaktproven Testar hundens egenskaper -Avel -Användning i jakt -SRVA behov?, pålitlig hund för stora rovdjur Maximering

Läs mer

Bestämmelser för jaktprov med älghundar

Bestämmelser för jaktprov med älghundar Bestämmelser för jaktprov med älghundar 1. ÄNDAMÅL Provens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper som underlag för avelsarbetet. Jaktproven har även som mål att anpassa jaktegenskaperna

Läs mer

2.7 HINDER FÖR DELTAGANDE VID PROV OCH TÄVLINGAR Mentalitet Smittsam sjukdom Dräktig tik och valptik

2.7 HINDER FÖR DELTAGANDE VID PROV OCH TÄVLINGAR Mentalitet Smittsam sjukdom Dräktig tik och valptik Sammanställning av remissvaren. Jag har i detta dokument endast tagit med de kommentarerna som varje klubb och rasförening har gett om de allmänna bestämmelserna och på de olika momenten. Dessa är markerade

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördag och söndag 14-15/3 2015, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och

Läs mer

Förslag till nya drevprovsregler gemensamma för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax. Remissomgång 2

Förslag till nya drevprovsregler gemensamma för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax. Remissomgång 2 Förslag till nya drevprovsregler gemensamma för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax. Remissomgång 2 Förord av Regelkommittén Den 16 augusti 2009 samlades representanter för basset-, beagle-, drever-,

Läs mer

Jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund Förslag

Jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund Förslag Jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund Förslag Fastställda av SKK att gälla fr.o.m. 2017-07-01 tillsvidare Förslag till nya jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund. Sida 1 INNEHÅLL 1 JAKTPROV FÖR WACHTELHUND...

Läs mer

SVENSKA STÖVARKLUBBENS DREVPROVSREGLER FÖR PROVSÄSONGEN 2017 TILL 2022.

SVENSKA STÖVARKLUBBENS DREVPROVSREGLER FÖR PROVSÄSONGEN 2017 TILL 2022. SVENSKA STÖVARKLUBBENS DREVPROVSREGLER FÖR PROVSÄSONGEN 2017 TILL 2022. 1. SKK:s ALLMÄNNA REGLER 1.1 Allmänt Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar Anordnade av SKK och till

Läs mer

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Version 4 2017-05-12 Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Detta dokument är ett komplement till reglerna vid lydnadstävlingar. Dessa anvisningar kan uppdateras löpande. 3. Ansökan om och redovisning

Läs mer

Jaktproven ur historiskt perspektiv

Jaktproven ur historiskt perspektiv 1 Jaktproven ur historiskt perspektiv VDW första jaktprov hölls 1910 som ett bruksprov där skogs - och vattenarbete(gp) bedömdes. Detta skedde tillsammans med långhårig vorsteh klubb. 10 startande wachtelhundar,

Läs mer

Årsbok för Basset Artesien Normand Viltspår, drevprov, utställning

Årsbok för Basset Artesien Normand Viltspår, drevprov, utställning 2014 Årsbok för Basset Artesien Normand Viltspår, drevprov, utställning Standard för Basset Artesien Normand 1993 12 01 Ursprungland: Frankrike Användningsområde: Drivande hund. Rasen jagar lika bra ensam

Läs mer

SBlK Drevprovsprotokoll VÄRMLAND-DALS BEAGLEKLUBB BEAGLE

SBlK Drevprovsprotokoll VÄRMLAND-DALS BEAGLEKLUBB BEAGLE TTF-nummer: 2010111-001 Reg.nr Ras 612 SE78/2010 J KLIPPUDDENS HANNA T 20100706 Fader Reg.nr S062/200 S687/200 FREDRIKSSON Provtyp Temp C - Hård vind X Myr/mossmark X Kuperat Kalyta Pejl? (Ja/Nej): 10:1

Läs mer

Nya drevprovsregler gemensamma för Basset, Beagle, Drever och Tax. Slutligt förslag

Nya drevprovsregler gemensamma för Basset, Beagle, Drever och Tax. Slutligt förslag Nya drevprovsregler gemensamma för Basset, Beagle, Drever och Tax. Slutligt förslag 1 Förord av Regelkommittén Den 16 augusti 2009 samlades representanter för basset-, beagle-, drever-, stövar- och taxklubben

Läs mer

Drevprovsregler gemensamma för Alpenländische Dachsbracke (ADB), Basset, Beagle och Drever.

Drevprovsregler gemensamma för Alpenländische Dachsbracke (ADB), Basset, Beagle och Drever. Drevprovsregler gemensamma för Alpenländische Dachsbracke (ADB), Basset, Beagle och Drever. Godkända av SKK 2016-12-20 Att gälla fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2022-06-30 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänna regler

Läs mer

SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT & FISKEVÅRDSFÖRENING

SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT & FISKEVÅRDSFÖRENING SÖDRASKÅNINGARNASVILT&FISKEVÅRDSFÖRENING Ärende: Styrelsemöte Plats: Vemmenhögssalen,FörläggningsbyggnadFB1 Tid: 2009 02 0917.00 Närvarande: UlfOttosson,ThomasOhlsson,PatrikEkstrand,Bernt Jacobsson,DennisOhlsson,IngvarNilsson,LinusSvensson,Leif

Läs mer