UaFS Blad 1. Renhållningsavgifter inom Uddevalla kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UaFS Blad 1. Renhållningsavgifter inom Uddevalla kommun"

Transkript

1 UaFS Blad 1 TAXA 2017 Renhållningsavgifter inom Uddevalla kommun Antagen av kommunfullmäktige med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m. 1 januari För renhållningen inom Uddevalla kommun gäller, förutom bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011:927) med stöd av Miljöbalken 15 kap. 11, den antagna renhållningsordningen från KF 82 (reviderad med avseende på avfallsföreskrifter KF 95) för Uddevalla kommun. Allmänna bestämmelser a) Avgiftsskyldighet Renhållningsavgift och slamsugningsavgift skall betalas av fastighetsägaren till Uddevalla Energi AB mot faktura. Fastighetsägaren, eller den som enligt 1 kap 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) kan anses som fastighetsägare, skall erlägga angivna avgifter. I de fall taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift för bortforsling, omhändertagande eller oskadliggörande, som till följd av orenlighetens eller avfallets mängd eller sammansättning måste ske i särskild ordning, skall avgift utgå med Uddevalla Energis självkostnad. Kund, som är fastighetsägare, skall snarast till Uddevalla Energis kundservice anmäla fastighetens övergång till annan ägare samt den tidpunkt från vilken den nye ägaren skall debiteras renhållningsavgift. Ändrade hämtningsförhållanden skall anmälas till Uddevalla Energis kundservice. Beställning, ändring eller avbeställning av sop- latrinhämtning och slamsugning görs per telefon, e-post eller brev. b) Avgiftsbefrielse Efter anmälan till Uddevalla Energis kundservice att bostaden inte kommer att användas kan avgiftsbefrielse medges. Avbrott eller ändring i hämtningsförhållanden för kortare tidsperiod än tre månader medför inte avdrag i den ersättning som skall utgå.

2 UaFS Blad 2 c) Avgiftsperioder Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall debiteras sex gånger per år alternativt en gång per månad, normalt samdebiterat med andra nyttigheter. I undantagsfall kan avgift debiteras en gång om året, då främst avseende fritidsboende. Övriga avgifter debiteras efter utfört arbete. d) Hämtningsintervall Huvudregeln som gäller för villor och fritidshus är att hämtning skall ske varannan vecka av matavfall och var fjärde vecka av restavfall. Hämtning i flerfamiljshus sker varje vecka. Är avfallsmängden exceptionellt liten kan Samhällsbyggnadsnämnden besluta om befrielse från hämtning av hushållsavfall. e) Moms och betalningsvillkor Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer och framgår av taxan. Lagstadgad påminnelseavgift debiteras för betalningspåminnelse. Dröjsmålsränta (enligt Räntelagen) utgår efter senaste betalningsdagen enligt en räntefot som motsvarar den av riksbanken fastställda, vid varje tid gällande, referensräntan med tillägg av åtta procentenheter. Inkassoersättning (enligt Lagen om ersättning för inkassokostnader) utgår för krav rörande skulden med högst det belopp som föreskrivits av regeringen. Uddevalla Energi tar ut en avgift vid taxebyte. f) Kärl Fastighetsägaren ansvarar själv för rengöring av kärlet. Rengöring bör ske med miljövänligt diskmedel eller såpa. Tvättvattnet skall inte hällas direkt i dagvattnet utan hälls lämpligen på egen gräsmatta eller liknande där det kan infiltreras ner i marken. g) Trädgårdsavfall I Länsstyrelsens Miljöstrategi 2000 har ett av målen varit att inte deponera något trädgårdsavfall. Detta medför att Uddevalla kommun inte tillåter trädgårdsavfall i vanliga sopkärl och säckar. För de hushåll som inte komposterar trädgårdsavfallet själv erbjuder kommunen istället hämtning av trädgårdsavfall i 370-l kärl, 16 hämtningar per år. Hämtning var 14:e dag från april till november. h) Avgifter för hämtning av hushållsavfall, trädgårdsavfall och slamsugning Se bifogad taxa.

3 Renhållning Restaurang / Verksamhet Renhållningstaxa L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år RA140V RA140V12 Restavfall 2 gånger / vecka RA140V2 Restavfall 1 gång / 2 veckor L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år RA190V RA190V12 Restavfall 2 gånger / vecka RA190V13 Restavfall 3 gånger / vecka RA190V2 Restavfall 1 gång / 2 veckor L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år RA240V RA240V12 Restavfall 2 gånger / vecka L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år RA370V RA370V12 Restavfall 2 gånger / vecka RA370V2 Restavfall 1 gång / 2 veckor RA370V2F Restavfall 1 gång / 2 veckor Fritid L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år RA600V RA600V12 Restavfall 2 gånger / vecka Renhållningstaxa 2017 Restaurang Verksamhet Sida 1 av 3

4 Renhållning Restaurang / Verksamhet Renhållningstaxa L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år RA750V RA750V12 Restavfall 2 gånger / vecka L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år RA140V1SV L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år RA190V1SV L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år RA370V1SV RA370V12SV Restavfall 2 gånger / vecka L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år RA600V1SV Restavfall 1 gånger / vecka RA600V12SV Restavfall 2 gånger / vecka L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år RA750V1SV RA750V12SV Restavfall 2 gånger / vecka L Matavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år MA140V1 Matavfall 1 gång / vecka MA140V12 Matavfall 2 gånger / vecka MA140V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor L Matavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år MA190V1 Matavfall 1 gång / vecka MA190V12 Matavfall 2 gånger / vecka MA190V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor Renhållningstaxa 2017 Restaurang Verksamhet Sida 2 av 3

5 Renhållning Restaurang / Verksamhet Renhållningstaxa L Matavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år MA240V1 Matavfall 1 gång / vecka MA240V12 Matavfall 2 gånger / vecka L Matavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år MA370V1 Matavfall 1 gång / vecka MA370V12 Matavfall 2 gånger / vecka MA370V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor L Matavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Svårighetstillägg Avgift kr / år Avgift kr/år M140V1SV Matavfall 1 gång / vecka L Matavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Svårighetstillägg Avgift kr / år Avgift kr/år M190V1SV Matavfall 1 gång / vecka Renhållningstaxa 2017 Restaurang Verksamhet Sida 3 av 3

6 Renhållning Flerbostadshus Renhållningstaxa L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl R140V1 Matavfall 1 gång / vecka Restavfall 2 gånger / vecka R140V12 Matavfall 2 gånger / vecka Restavfall 1 gång / 2 veckor R140V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl R190V1 Matavfall 1 gång / vecka Restavfall 2 gånger / vecka R190V12 Matavfall 2 gånger / vecka Restavfall 3 gånger / vecka R190V13 Matavfall 3 gånger / vecka Restavfall 1 gång / 2 veckor R190V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl R240V1 Matavfall 1 gång / vecka Restavfall 2 gånger / vecka R240V12 Matavfall 2 gånger / vecka L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl R370V1 Matavfall 1 gång / vecka Restavfall 2 gånger / vecka R370V12 Matavfall 2 gånger / vecka Restavfall 1 gång / 2 veckor R370V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor Restavfall 1 gång / 2 veckor (Fritid) K370V2F Matavfall 1 gång / 2 veckor (Fritid) L Restavfall fler än 10 kärl Grund- Rörlig Exkl Inkl R370V1ST Matavfall 1 gång / vecka L Restavfall Komprimerat Grund- Rörlig Exkl Inkl R370V1K Matavfall 1 gång / vecka Restavfall 2 gånger / vecka R370V12K Matavfall 2 gånger / vecka Renhållningstaxa 2017 Flerbostadshus Sida 1 av 3

7 Renhållning Flerbostadshus Renhållningstaxa L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl 190 L Matavfall Avgift kr / år Avgift kr/år R600V1 Matavfall 1 gång / vecka Restavfall 2 gånger / vecka R600V12 Matavfall 2 gånger / vecka L Restavfall komprimerat Grund- Rörlig Exkl Inkl 190 L Matavfall Avgift kr / år Avgift kr/år R600V1K Matavfall 1 gång / vecka L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl 190 L Matavfall Avgift kr / år Avgift kr/år R750V1 Matavfall 1 gång / vecka Restavfall 2 gånger / vecka R750V12 Matavfall 2 gånger / vecka Säckhämtning Exkl Inkl 125 Liters röd R125V1 1 gång / vecka R125V12 2 gånger / vecka L Specialfordon Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl SPFO140 Matavfall 1 gång / vecka L Specialfordon Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl SPFO190 Matavfall 1 gång / vecka L Specialfordon Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl SPFO370 Matavfall 1 gång / vecka L Specialfordon Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl SPFO600 Matavfall 1 gång / vecka L Specialfordon Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl SPFO750 Matavfall 1 gång / vecka L Mat svårighetstillägg Exkl Inkl I samband med restavfallet per kärl som ej annars betalar för matavfallet MA140V1SV Matavfall 1 gång / vecka MA140V12SV Matavfall 2 gånger / vecka Renhållningstaxa 2017 Flerbostadshus Sida 2 av 3

8 Renhållning Flerbostadshus Renhållningstaxa L Mat svårighetstillägg Exkl Inkl I samband med restavfallet per kärl som ej annars betalar för matavfallet MA190V1SV Matavfall 1 gång / vecka MA190V12SV Matavfall 2 gånger / vecka L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år R140V1SV L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år R190V1SV L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år R370V1SV Restavfall 1 gånger / vecka R370V12SV Restavfall 2 gånger / vecka L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år R600V1SV Restavfall 1 gånger / vecka R600V12SV Restavfall 2 gånger / vecka L Restavfall svårighetstillägg Grund- Rörlig Exkl Inkl Avgift kr / år Avgift kr/år R750V1SV R750V12SV Restavfall 2 gång / vecka Serviceavgift/Svårighetstillägg hämtning kärl Exkl Inkl anl (6 återvin+1 kärl) R100V Renhållningstaxa 2017 Flerbostadshus Sida 3 av 3

9 Renhållning Villahämtning Renhållningstaxa L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl K140V4 Matavfall 1 gång / 2 veckor x 140 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl K140V4X Matavfall 1 gång / 2 veckor Restavfall 1 gång / 2 veckor Blöjtaxa K140V2X Matavfall 1 gång / 2 veckor L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Kompostering Avgift kr / år Avgift kr/år K140V4T L Restavfall samtömning Grund- Rörlig Exkl Inkl 140 L Matavfall samtömning Avgift kr / år Avgift kr/år K140V4D Matavfall 1 gång / 2 veckor Endast grundavgift är nr 2 i K140V4D K140D Samtömning L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl K190V4 Matavfall 1 gång / 2 veckor kärl K190V4X Matavfall 1 gång / 2 veckor Restavfall 1 gång / 2 veckor Blöjtaxa K190V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Kompostering Avgift kr / år Avgift kr/år K190V4T L Restavfall samtömning Grund- Rörlig Exkl Inkl 140 L Matavfall samtömning Avgift kr / år Avgift kr/år K190V4D Matavfall 1 gång / 2 veckor Endast grundavgift är nr 2 i K190V4D K190D Samtömning L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl K240V4 Matavfall 1 gång / 2 veckor Restavfall 1 gång / 2 veckor Blöjtaxa K240V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor Renhållningstaxa 2017 Villahämtning Sida 1 av 2

10 Renhållning Villahämtning Renhållningstaxa L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl K370V4 Matavfall 1 gång / 2 veckor Restavfall 1 gång / 2 veckor Blöjtaxa K370V2B Matavfall 1 gång / 2 veckor L Restavfall 190 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl K37019V4 Matavfall 1 gång / 2 veckor L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl 190 L Matavfall Avgift kr / år Avgift kr/år Restavfall 1 gång / 2 veckor K600V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl 190 L Matavfall Avgift kr / år Avgift kr/år Restavfall 1 gång / 2 veckor K750V2 Matavfall 1 gång / 2 veckor Trädgårdsavfall Exkl Inkl April - November K370V2TR 16 tömningar Befrielse helår Exkl Inkl DISP Grundavgift Låsta kärl Exkl Inkl LÅSTKÄRL Avgift per år Serviceavgift Exkl Inkl SEAV meter SEAV meter SEAV meter Serviceavgift Exkl Inkl Kompost SEAV1K 3-10 meter SEAV2K meter SEAV3K meter L Best. specialfordon Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl SPFO140V 140 L SPFO190V 190 L Matavfall 1 gång / 2 veckor SPFO370V 370 L Renhållningstaxa 2017 Villahämtning Sida 2 av 2

11 Renhållning Fritidsboende Renhållningstaxa L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl K140V4F Matavfall 1 gång / 2 veckor x 140 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl 2 kärl K140V4FX Matavfall 1 gång / 2 veckor Restavfall 1 gång / 2 veckor 2 kärl blöjtaxa K140V2FX Matavfall 1 gång / 2 veckor L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Kompostering Avgift kr / år Avgift kr/år K140V4TF L Restavfall samtömning Grund- Rörlig Exkl Inkl 140 L Matavfall samtömning Avgift kr / år Avgift kr/år K140V4DF Matavfall 1 gång / 2 veckor Endast grundavgift är nr 2 i K140V4DF K140DF Samtömning L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl K190V4F Matavfall 1 gång / 2 veckor L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl Kompostering Avgift kr / år Avgift kr/år K190V4TF L Restavfall samtömning Grund- Rörlig Exkl Inkl 140 L Matavfall samtömning Avgift kr / år Avgift kr/år K190V4DF Matavfall 1 gång / 2 veckor Endast grundavgift är nr 2 i K190V4DF K190DF Samtömning L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl K240V4F Matavfall 1 gång / 2 veckor Restavfall 1 gång / 2 veckor blöjtaxa K240V2F Matavfall 1 gång / 2 veckor L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl K370V4F Matavfall 1 gång / 2 veckor Restavfall 1 gång / 2 veckor blöjtaxa K370V2FB Matavfall 1 gång / 2 veckor Renhållningstaxa 2017 Fritidsboende Sida 1 av 2

12 Renhållning Fritidsboende Renhållningstaxa L Restavfall 190 L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl K37019V4F Matavfall 1 gång / 2 veckor L Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl K600V4F Matavfall 1 gång / 2 veckor Restavfall 1 gång / 2 veckor K600V2F Matavfall 1 gång / 2 veckor Befrielse fritid Grund- Exkl Inkl Avgift kr / år DISPF Grundavgift Serviceavgift fritid Exkl Inkl SEAV1F 3-10 meter SEAV2F meter SEAV3F meter Serviceavgift fritid Exkl Inkl Kompost SEAV1KF 3-10 meter SEAV2KF meter SEAV3KF meter L Best. specialfordon Restavfall Grund- Rörlig Exkl Inkl SPFO140F 140 L SPFO190F 190 L Matavfall 1 gång / 2 veckor SPFO370F 370 L Renhållningstaxa 2017 Fritidsboende Sida 2 av 2

13 Avfall Tillägg Renhållningstaxa 2017 Budad tömning Exkl Inkl Storlek L BUDXX Första kärlet, efterföljande kärl extra tömning Tömning felsorterat avfall Exkl Inkl Storlek L FELXX Första kärlet, efterföljande kärl extra tömning Extra tömning ordinarie tur Exkl Inkl Storlek kärl / säck EX L säck EX L kärl EX L säck EX L kärl / 240 L säck EX L kärl EX L kärl UTGÅENDE EX L kärl EX L kärl UTGÅENDE EX L kärl Taxebyte Exkl Inkl TAXBYT Avgift Sekretessavfall Exkl Inkl SAVFBEST Beställningsavgift SAVFTON Tonavgift Renhållningstaxa 2017 Avfall Tillägg Sida 1 av 1

14 Latrin Renhållningstaxa 2017 Latrin Exkl Inkl LHV4 Helårshämtning LFV4 Fritidshämtning LAV3X Extra kärl LAVBUD Extra hämtning ( Budning ) Renhållningstaxa 2017 Latrin Sida 1 av 1

15 Slamavskiljare Renhållningstaxa 2017 Distrikt / Veckotömning Storlek Fast- Behandlings- Exkl Inkl kubik Avgift kr / år Avgift kr / år SA005 0, SA SA015 1, SA SA025 2, SA SA035 3, SA SA045 4, SA SA055 5, SA SA065 6, SA SA075 7, SA SA SA SA SA Renhållningstaxa 2017 Slam S A Sida 1 av 2

16 Slamavskiljare Renhållningstaxa 2017 Beställning Storlek Fast- Behandlings- Exkl Inkl kubik Avgift kr / år Avgift kr / år SA005B 0, SA010B SA015B 1, SA020B SA025B 2, SA030B SA035B 3, SA040B SA045B 4, SA050B SA055B 5, SA060B SA065B 6, SA070B SA075B 7, SA080B SA090B SA100B SA110B SA120B Renhållningstaxa 2017 Slam S A Sida 2 av 2

17 Sluten tank Renhållningstaxa 2017 Distrikt / Veckotömning Storlek Fast- Behandlings- Exkl Inkl kubik Avgift kr / år Avgift kr / år ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST Beställning Storlek Fast- Behandlings- Exkl Inkl kubik Avgift kr / år Avgift kr / år ST010B ST020B ST030B ST040B ST050B ST060B ST070B ST080B ST090B ST100B ST110B ST120B Renhållningstaxa 2017 Slam S T Sida 1 av 1

18 Slam Timtid och tillägg Renhållningstaxa 2017 Slangtillägg Exkl Inkl 20 meter ingår SL10 Total slanglängd meter SL20 Total slanglängd meter SL30 Total slanglängd meter SL40 Total slanglängd meter SL50 Total slanglängd meter SL60 Total slanglängd meter Vid total slanglängd över 80 meter debiteras timtid för två personer. Förtursavgift Exkl Inkl FÖRTUR Vid uppdrag som skall utföras inom 2 arbetsdagar Tidspassning Exkl Inkl TIDSBEST Om arbetet måste utföras vid bestämd tid Serviceavgift Exkl Inkl SEAVS Om avgiften för ett uppdrag skall delas på mer än en räkning Bomkörningsavgift Exkl Inkl BOMKÖR Om arbete inte kunnat utföras pga hinder som orsakats av beställaren Toavagn Exkl Inkl TOA Sugning av första vagnen TOAX Sugning av ytterligare vagnar på samma plats och tidpunkt Slambilar Exkl Inkl TIMSL Timpris TIMSL50 Timpris enkel övertid 50 % TIMSL100 Timpris kval övertid 100 % Övertid Spolbil intern Exkl Inkl SPOLIN Timpris SPOLIN50 Timpris enkel övertid 50 % SPOLIN100 Timpris kval övertid 100 % Övertid Spolbil extern Exkl Inkl TIMSPL Timpris TIMSPL50 Timpris enkel övertid 50 % TIMSPL100 Timpris kval övertid 100 % Renhållningstaxa 2017 Slam Tim o Tillägg Sida 1 av 2

19 Slam Timtid och tillägg Renhållningstaxa 2017 Tunga lock Exkl Inkl TUNGTLOCK Om brunnen har ett för tungt lock att flytta (över 15 kg) Övertid personal Exkl Inkl EXPER Timpris EXPER50 Timpris enkel övertid 50 % EXPER100 Timpris kval övertid 100 % Övriga engångsavgifter Exkl Inkl IKEA Tömning av Matavfalls kvarnen TIPPSLAM Tippning av slam TIPPFETT Tippning av fettavskiljare TIPPVÄG Tippning av vägbyggnads material/grus TIPPSPILL Tippning av spillolja Avgift från extern mottagare TIPPOLJ Tippning av spolplatta/oljeavskiljare Avgift från extern mottagare SLUDGE Tippning slugde hamnen Avgift från extern mottagare Renhållningstaxa 2017 Slam Tim o Tillägg Sida 2 av 2

20 Container Hyra / tömning Avgift för utplacering av container Exkl Inkl SEA297T Tätort SEA297UT Ej tätort Avgift för hemtagning av container Exkl Inkl SEA298T Tätort SEA298UT Ej tätort Storlek Tömningsavgifter Restavfall Exkl Inkl kubik Fast pris / tömning RC08 8 Max 1000 kilo / tömning RC10 10 Max 1000 kilo / tömning Storlek Tömningsavgifter Grovavfall Exkl Inkl kubik Fast pris / tömning GC08 8 Max 1000 kilo / tömning GC10 10 Max 1000 kilo / tömning Storlek Containerhyra Exkl Inkl kubik kr / månad HC HC Grovavfall Kärl / Säck / Löst Storlek Tömningsavgifter Grovavfall Exkl Inkl Liter kr / år G140V1 140 Grovavfall 1 gång / vecka G190V1 190 Grovavfall 1 gång / vecka G190V2 190 Grovavfall 1 gång / 2 veckor G190V4 190 Grovavfall 1 gång / 4 veckor G370V1 370 Grovavfall 1 gång / vecka G370V2 370 Grovavfall 1 gång / 2 veckor G600V1 600 Grovavfall 1 gång / vecka G600V2 600 Grovavfall 1 gång / 2 veckor G750V1 750 Grovavfall 1 gång / vecka G750V2 750 Grovavfall 1 gång / 2 veckor G125V1 125 Grovavfall per säck GKBM KUBIK Grovavfall löst avfall Renhållningstaxa 2017 Container Grovavfall Sida 1 av 1

UaFS Blad 1 RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM UDDEVALLA KOMMUN

UaFS Blad 1 RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM UDDEVALLA KOMMUN UaFS Blad 1 TAXA 2015 RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-12 198 med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m. 1 januari 2015. För renhållningen

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN

T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, xx, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m.. För

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, 56 Gäller fr o m 2013-06-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan utgå för hantering

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9)

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidinge 2013-11-26, 93. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. 1. HUSHÅLLSAVFALL 1 Samtliga hushåll

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 12 november 2014

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 12 november 2014 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 12 november 2014 För att svara på frågor från nya ledamöter och ersättare träffas kommunfullmäktiges "gamla" presidium på Bohusläns museum från Id. 16:30 den 12 november. Information

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.5 Sid 1 (18) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/283 2016/310 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-11-23 134 Kf 2016-12-19 170 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

TAXA FÖR SLAMAVGIFTER

TAXA FÖR SLAMAVGIFTER TAXA FÖR SLAMAVGIFTER er för avfall från små avloppsanläggningar För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808)

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA. för. Simrishamns och Tomelilla kommuner. www.okrab.se

RENHÅLLNINGSTAXA. för. Simrishamns och Tomelilla kommuner. www.okrab.se RENHÅLLNINGSTAXA för Simrishamns och Tomelilla kommuner www.okrab.se PRIVATPERSONER ENSKILDA HUSHÅLL Matavfallsinsamling har införts i tätorterna under åren 2010-2013*. I abonnemang avseende 140 och190

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Allmänna bestämmelser 1 Avgift för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall från bostäder

Läs mer

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 7.3.5 Fettavskiljare För fettavskiljare tillkommer behandlingsavgift

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Renhållningstaxa för Sollentuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22, 90 att gälla från och med 2008-11-01. Reviderad av fullmäktige 2013-10-16, 126, Dnr 2013/0506 KS.116 Innehållsförteckning

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015.

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. TEAU 85/14 Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1. INLEDNING Renhållningstaxan gäller för hämtning, borttransport och

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2017-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 117 1 (10) Renhållningstaxa A Allmänt Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda.

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Styrdokument 2015-09-21 Dnr KS/2015:388 Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA. Simrishamns och Tomelilla kommuner

RENHÅLLNINGSTAXA. Simrishamns och Tomelilla kommuner RENHÅLLNINGSTAXA Simrishamns och Tomelilla kommuner PRIVATPERSONER ENSKILDA HUSHÅLL Matavfallsinsamling införs successivt under åren 2010-2013. I abonnemang avseende 140, 190 och 370 liters kärl ingår

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) F. 2.2 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN GÄLLANDE FRÅN OCH MED 2016-02-01 Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i ska betalas enligt denna taxa.

Läs mer

Höörs RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från

Höörs RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från ESLÖVS KOMMUN Höörs eipkommun 2012-10- 03 9191, RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 Debitering och betalningsperioder Avgifter debiteras i intervall som MERAB

Läs mer

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun Gäller från och med 1 januari 2015 www.miva.se 1 Kärl för hushållsavfall... 3 2 Avgifter... 4 3 Avgifter vid eget kärl... 5 4 Avgifter vid gemensamt kärl...

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015.

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat brunt

Läs mer

Renhållningsavgifter 2015

Renhållningsavgifter 2015 Renhållningsavgifter 2015 Gällande fr.o.m. 1 januari 2015 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommunfullmäktige, KF 2015-02-23 5 i Vara kommun 2015 Sidan 1 Innehållsförteckning Hushållsavfall... 1 Hämtning

Läs mer

Sundsvalls kommun. Avfallstaxa 2017

Sundsvalls kommun. Avfallstaxa 2017 Sundsvalls kommun Avfallstaxa 2017 Flerfamiljshus Hushållsavfall Exkl. moms. Intervall 52 gånger per år. Fast årskostnad Lägenhet 0 26 m 2 Lägenhet 27 70 m 2 Lägenhet 71 m2 < 77 kr/år 214 kr/år 337 kr/år

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Renhållningstaxa 2017

Renhållningstaxa 2017 Renhållningstaxa 2017 1 (7) 2017-01-01 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2017 (gäller från 2017-01-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Renhållningsavgifter

Renhållningsavgifter Eksjö Energi AB Sida 1 (11) Renhållningsavgifter Eksjö kommun Antagen av Eksjö kommun, kommunfullmäktige 2013-11-28, 210. Gäller från och med 2014-03-01 Eksjö Energi AB Sida 2 (11) Inledning Renhållningsordning

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013 50 Gäller från den 1 april 2013 Innehållsförteckning A. Fast

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2012

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2012 Datum: 2011-12-16 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2012 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får avgifter tas ut av kommunen för täckande av kostnader avseende

Läs mer

HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun

HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun gäller från och med 1 juli 2012 HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2012. Detta dokument utgör det som innan kallats

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från TAXA FÖR RENHÅLLNING Gäller från 2017-02-01 WWW.KIL.SE/KAHAB TAXA Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-20 Dnr KS 16/335 Taxan gäller from 2017-02-01 Avfallshanteringen i kommunen regleras i Lokala föreskrifter

Läs mer

Författningssamling 560.1

Författningssamling 560.1 Oskarshamns kommun Författningssamling 560.1 RENHÅLLNINGSTAXA Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2008-11-24, 185 Gäller fr.o.m. 2009-01-01 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

Avfallstaxa Mariestad

Avfallstaxa Mariestad Avfallshantering Östra Skaraborg Taxan gäller från och med 2017-05-01 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Fastighetsägarens ansvar för avfallet... 4 1.3 Avgiftsskyldighet...

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun (fr.o.m. 1 januari 2016)

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun (fr.o.m. 1 januari 2016) Permanentboende i villa Hämtningsintervall Varje vecka Varannan vecka Tillägg sommar* 130 liter grönt kärl 1 411 kr 1 085 kr 190 liter grönt kärl 1 728 kr 1 329 kr 370 liter grönt kärl 2 481 kr 1 909 kr

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 D. nr 0368/13 Renhållningstaxa för Öckerö kommun 2014 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap 4 miljöbalken får kommunen meddela

Läs mer

Renhållningstaxa 2014

Renhållningstaxa 2014 Antagen: Kommunstyrelsen 2013-11-20, 245 att gälla from 2014-01-01 Renhållningstaxa 2014 Exkl. o inkl.moms redovisas på samtliga taxor Innehållsförteckning sida 1. Giltighetsområde... 2 2. Hushållsavfall...

Läs mer

1. Villa, helårsbostad Lägenheter Fritidsbostad Verksamheter, institutioner m.fl. 317

1. Villa, helårsbostad Lägenheter Fritidsbostad Verksamheter, institutioner m.fl. 317 1 Renhållningstaxa för hushållsavfall år 2016 för KSRR Beslutad av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige: Kalmar kommun 2015-11-30, 203 Mörbylånga kommun 2015-11-17, 201 Nybro kommun 2015-11-30,

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-10, 62 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Avfallstaxa för Aneby kommun

Avfallstaxa för Aneby kommun Avfallstaxa för Aneby kommun 2014 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration

Läs mer

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 TAXA Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 2/26 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Båstads kommun - Avfallstaxa 2013. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Båstads kommun - Avfallstaxa 2013. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Båstads kommun - Avfallstaxa 2013 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Beslutad 2012-11-28 Gäller fr.o.m. 2013-04-01 Innehållsförteckning 1. Allmänna bestämmelser...

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 236 2016-10-27 Gäller fr o m 2017-01-01 Taxa för avfallshantering GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan

Läs mer

Renhållningstaxa 2015

Renhållningstaxa 2015 Taxor 1 (9) Renhållningstaxa Antagen av kommunfullmäktige -11-17 Gäller från och med -01-01 Taxor 2 (9) Allmänna bestämmelser 1 Giltighetstid Renhållningstaxan gäller från och med -01-01 och tills vidare.

Läs mer

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015 taxa för slam, latrin och fett 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Slam 4 1 januari 2015-31 mars 2015 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 5 Från 1 april 2015 1.3 Fastlandet 6 1.4 Öar 7 2 Latrin

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN. Författningssamling (Tekniska kontoret)

LJUNGBY KOMMUN. Författningssamling (Tekniska kontoret) Sid 1 (9) LJUNGBY KOMMUN Författningssamling (Tekniska kontoret) Taxa för renhållning inom Ljungby kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-01-27, 7, Ks2008/0576.450 Gäller från och med 2009-02-01 Föregående

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall år 2015 för KSRR

Renhållningstaxa för hushållsavfall år 2015 för KSRR 1 Renhållningstaxa för hushållsavfall år 2015 för KSRR Belopp i SEK och exklusive mervärdeskatt A Grundtaxa (per bostad/lägenhet/enhet) 1. Villa, helårsbostad 634 2. Lägenheter 317 3. Fritidsbostad 317

Läs mer

Renhållnings- och avfallstaxa för Båstads kommun

Renhållnings- och avfallstaxa för Båstads kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 14 december 2005, 189. Dnr: KS 1220/05 906 Reviderad av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 224 Dnr: KS 1078/10 906 Reviderad av Kommunfullmäktige den 23 maj 2012, 129

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11) L 22 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN 2010-01-01 Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Lomma kommun ska betalas enligt denna taxa. Belopp och

Läs mer

HKF 4410. Renhållningstaxa

HKF 4410. Renhållningstaxa HUDDINGE KOMMUNS HKF 4410 FÖRFATTNINGSSAMLING SIDA 1 (17) Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-14, 5 med ändring 2011-12-05, 233, 2012-12-10, 23, 2013-12-09, 15, 2014-12-08, 38 samt 2015-11-02, 8 Renhållningstaxa

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Renhållningstaxa. Gäller fr o m Antagen av Kf , 4 Antagen av Kf , 73

Renhållningstaxa. Gäller fr o m Antagen av Kf , 4 Antagen av Kf , 73 Renhållningstaxa Gäller fr o m 2017-01-01 Antagen av Kf 2016-02-26, 4 Antagen av Kf 2016-11-30, 73 RAGUNDA KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA Samtliga taxor gäller från och med 2017-01-01 och tills vidare. Taxan

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2000-08-28 Inklusive 25 % mervärdesskatt. Reviderat 2001-12-17-2002-11-25 - 2004-02-23-2004-12-20

RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2000-08-28 Inklusive 25 % mervärdesskatt. Reviderat 2001-12-17-2002-11-25 - 2004-02-23-2004-12-20 RENHÅLLNINGSTAXA Antagen av kommunfullmäktige 2000-08-28 Inklusive 25 % mervärdesskatt Reviderat 2001-12-17-2002-11-25 - 2004-02-23-2004-12-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 A En- och

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 A V FALLSTAXA VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 142 Avfallstaxa för Vallentuna kommun Avfallstaxan träder i kraft 2015-01-01 då tidigare avfallstaxa,

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

Svedala Kommuns Författningssamling 2:17

Svedala Kommuns Författningssamling 2:17 Svedala Kommuns Författningssamling 2:17 Renhållningstaxa för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2009-12-09, 163, med ändring Gäller från 2012-02-13, 18. 2010-04-01 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Avfallstaxan

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2014 Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun 2013-12-16 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016

Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016 Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016 Fullständig version finns på kommunens webbplats www.kungalv.se Gäller fr.o.m 2015-10-01 Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive

Läs mer